Disclaimer en spelregels

Op een aantal plekken op dit weblog kan worden gereageerd. Registratie is niet nodig. Uiteraard zijn ook niet-SP’ers van harte welkom om te reageren. Een reactie wordt vóór plaatsing bekeken door de webmaster. Tot dat moment is de reactie enkel zichtbaar voor jou (mits je cookies hebt aanstaan).

We hebben de volgende spelregels opgesteld:

  • Een reactie moet over het onderwerp van het artikel gaan.
  • We willen graag iedereen mee laten doen. De stelregel is dan ook: per artikel, één reactie per etmaal.
  • Je kunt reageren met je eigen naam, maar dat hoeft niet. Je kunt niet onder meerdere namen reageren op dit weblog.
  • Probeer met je reactie inhoudelijk iets toe te voegen. Beperk je reactie tot maximaal 300 woorden.
  • Het kopiëren van artikelen van derden staan wij niet toe. Mocht je anderen willen attenderen op een artikel op het internet, vat het dan samen en geef aan waarom dat interessant is voor de discussie.
  • Kritiek op elkaars standpunten is de essentie van discussie. Het op de man spelen niet. Heb respect voor andermans mening en beledig anderen niet.
  • Racistische of anderszins strafbare uitspraken worden niet geplaatst. Hetzelfde geldt voor commerciële boodschappen, meningen over het beheer van het weblog, bijdragen met een feitelijk onjuiste weergave van SP-standpunten, en opmerkingen over interne zaken waarvoor in de SP andere gremia bestaan.

De webmaster heeft het recht om een reactie te weigeren. Herhaaldelijke overtreding van de regels kan betekenen dat je uitgesloten wordt van de mogelijkheid tot reageren. In het geval dat een reactie niet wordt geplaatst zal de webmaster zijn best doen om aan te geven waarom dit is. Hiervoor is het noodzakelijk dat je een geldig e-mailadres opgeeft.

De poll op het weblog registreert je ip-nummer en plaatst een cookie om te voorkomen dat mensen meerdere keren stemmen. Hierdoor kan het zijn dat mensen die met hetzelfde ip-nummer werken niet allemaal kunnen stemmen.

Jan Marijnissen en de SP kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie die door derden wordt geplaatst op www.janmarijnissen.nl.

Aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van informatie die door derden is geplaatst op deze website wordt door Jan Marijnissen en de SP niet aanvaard.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Jan Marijnissen en de SP.