Samenleven kun je niet alleen

‘Dit boekje laat u kennis maken met de opvattingen van Jan Marijnissen over overheid, werken, inkomens, gezondheidszorg, milieu, oorlog en vrede, charitas, individualisering en moraal. (…) Marijnissen schetst in korte columns waarom hij in een tijd van ieder voor zich op de bres staat voor een maatschappij waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan.’

Verzamelde columns uit de Tribune, het nieuwsblad van de SP, in 1993 uitgegeven door de SP
ISBN 90 801777 1 7

Te downloaden (pdf) of online te lezen

Inhoudsopgave:


  • Boeken

    Samenleven kun je niet alleen

    De eerste druk van ‘Samenleven kan je niet alleen’, 1993. Met vormgeefster Loes Komen bekijk ik de drukproeven.

    Een overzicht van de boeken van mijn hand. De meeste zijn online te lezen. De Laatste Oorlog heb ik samen met Karel Glastra van Loon geschreven. Graag wil ik je ook wijzen op het boek van Kees Slager; 'Het geheim van Oss'