Mari-Anne en Lilian

Met Mari-Anne op de kermisMet Mari-Anne op de kermis

Mari-Anne heb ik leren kennen in dé ijstent van Oss, Venetia. Daar verzamelde zich toen de wat ‘alternatieve’ jeugd van Oss. We trouwden in 1976 en in 1985 werd onze dochter Lilian geboren.

Mari-Anne is al haar hele werkzame leven lerares op de basisschool. Die loopbaan werd een paar jaar onderbroken toen ze wethouder werd voor jongeren- en cultuurzaken. Zij is al erg lang actief binnen de SP en op dit moment ook altijd nog raadslid. Ze is ‘de hertogin’ van speeltuin Elckerlyc. Die titel heeft ze te danken aan haar tomeloze inzet voor een nieuwe, moderne speeltuin in onze stad. Overigens ook weer een mooi staaltje van waar met vereende krachten je ergens voor inzetten toe kan leiden. Het gemeentebestuur vond het allemaal niet nodig, de ouders van kinderen dachten daar echter anders over. Daarom besloot de SP zelf het initiatief te nemen voor een speeltuin. Er werd geld ingezameld, grondwerkers en bouwvakkers werden gemobiliseerd en deskundigen geraadpleegd. De speeltuin staat er nu al jaren, tot groot genoegen van de kinderen in Oss, en hun ouders.

Lilian studeerde politicologie in Nijmegen en Amsterdam. Na een jaar voorzitterschap van de plaatselijke Jongerenraad en lidmaatschap van het afdelingsbestuur van de SP in Oss, kreeg ze – hoewel op een onverkiesbare plaats – bij de gemeenteraadsverkiezingen 550 voorkeurstemmen. Daarmee is ze rechtstreeks in de gemeenteraad gekozen. Ze is werkzaam bij de ABVA KABO en houdt zich bezich met organising.

Terug naar Biografie

  • Biografie

    Iedereen heeft een levensverhaal. Dit is het mijne, welke begint aan de Goudmijnstraat in Oss. Op 8 oktober 1952 werd ik daar geboren, als jongste van vier kinderen (de anderen heten Anky, Ineke en Christje) van Marie Kemps (1909) en Guille Marijnissen (1911).

    Een aantal ‘speciale hoofdstukken’ zijn apart beschreven.