Oorlog hoort in een museum

27 maart 2013 :: 18.08 uur

Het boek Im Westen nichts Neues van de in Osnabrück geboren Erich Maria Remarque – zijn eigenlijke naam was Erich Paul Remark – heeft veel voor mij betekend, en doet dat nog. Het verhaal, dat in eerste instantie verscheen als feuilleton en pas in 1929 uitkwam in boekvorm, beschrijft de verschrikkingen aan het front in [...]

Cynisme over ontwikkelings-hulp

13 maart 2013 :: 17.24 uur

Ongeveer zeventien jaar moet ik geweest zijn. Samen met iemand anders organiseerde ik de Vredesweek teach-ins. Dat heette toen zo. Op een van die avonden vertelde een spreker over de uitbuiting van de Derde Wereld door multinationale ondernemingen. Het moet een overtuigend verhaal geweest zijn. Want nog diezelfde nacht schilderde ik bij Organon (toen nog [...]

De financiële wereld veroorzaakt problemen, en het volk mag de mensen kiezen die die problemen gaan oplossen. Zo verhoudt zich de macht van de financiële sector tot de democratie. Veel mensen die in de fout zijn gegaan, zeggen dat ze het deden omdat het kon. De financiële sector moet weer dienstbaar worden aan de reële [...]

Kijk op deze tijd

07 maart 2013 :: 14.40 uur

Opvoeding en educatie, neoliberalisme, de evolutie, het heelal en de vrije wil, het zijn een paar van de thema’s die aan bod komen in de gesprekken die Jan Marijnissen voerde met zeventien bekende Nederlanders over hun expertise, kennis en inzichten.