Een inkijkje

zondag 18 april 2010 :: 12.29 uur

Aanstaande zaterdag buigen zo’n duizend SP-vertegenwoordigers uit het hele land zich op het XVII Congres in Amsterdam over het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst en de campagne voor de verkiezingen van 9 juni. Dat is het sluitstuk van een heel proces. Omdat dat proces weinig aandacht krijgt in de media en vrijwel geheel intern plaats vindt, wil ik als voorzitter van de partij eens schetsen wat er allemaal aan zo’n congres vooraf gaat.

Meteen na het bekend worden van de val van het kabinet zijn er drie commissies geïnstalleerd. Een ging zich bezig houden met het verkiezingsprogramma, een met de kandidatenlijst, een met de campagne. Binnen een paar weken hebben de eerste twee commissies hun voorstellen ingediend bij het partijbestuur. Die heeft de voorstellen besproken en meteen doorgestuurd naar de afdelingen. Die hebben hun reacties – na bespreking – weer naar de betreffende commissies en het partijbestuur gestuurd. Vervolgens zijn er over het hele land verspreid zeven regioconferenties geweest waar de stukken en de opmerkingen van de afdelingen uitvoerig zijn besproken. Naar aanleiding van die besprekingen en de verslagen uit de afdelingen, heeft de programcommissie verbeteringen aangebracht in het stuk. Dat concept van het verkiezingsprogramma is weer ter bespreking naar de afdelingen gestuurd. Tot een week geleden konden de afdelingen wijzigingsvoorstellen indienen. Van die mogelijkheid is ruim gebruik gemaakt. Bijna vier honderd voorstellen kwamen er binnen. Een-derde daarvan is door de programcommissie overgenomen. De rest wordt zaterdag besproken, en uiteindelijk beslist het congres.
De door de speciale commissie voorgedragen kandidaten voor de kieslijst hebben allemaal, en in de voorgestelde volgorde, het congres gehaald. Twee leden hebben zich gekandideerd tegenover twee verschillende mensen op de voorgestelde lijst. Het congres besluit hierover.
Het campagneteam zal zaterdag een tipje van de sluier oplichten over wat we gaan doen om zoveel mogelijk mensen te overtuigen hun stem op de SP uit te brengen. In ieder geval zullen onze slogan en het bijbehorende beeld worden getoond.
Zo’n congresdag is altijd onvergetelijk. Wanneer het is, waar het is, waarover het gaat, het maakt niet uit. Duizend enthousiaste SP’ers bij elkaar, positief werkend aan weer een stap vooruit de partij en het land, is voor alle aanwezigen altijd een buitengewone bron van inspiratie. Dat zal aanstaande zaterdag niet anders zijn. Als u er niet bij bent, niet getreurd, u kunt het allemaal live volgen via sp.nl.

Opties voor delen:
  • NuJIJ
  • eKudos
  • del.icio.us
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • email

Reacties uitgeschakeld