Europese godfather Verhofstadt dreigt

donderdag 30 april 2009 :: 14.52 uur

De oud-premier van België, de liberaal Guy Verhofstadt, dreigt. In zijn ogen hebben de Europeanen de keuze tussen óf kiezen voor een superstaat Europa, óf voor nationalisme. Waar hij dan onmiddellijk aan toe voegt: ‘En u weet wat het nationalisme met Europa gedaan heeft. Het heeft ons een gruwelijke eeuw opgeleverd met miljoenen doden.’

Aan de vrucht kan men de boom herkennen. Wat wil Verhofstadt, wat zijn de vruchten van zijn denken? Hij wil dat er een Europese belasting komt, bijvoorbeeld tien procent van wat nu aan belasting betalen. Hij wil één Europese staat die het kan opnemen tegen de VS, China en India, mét een president en een minister van Buitenlandse Zaken én een Europees leger natuurlijk. Hij wil dat Europa obligaties gaat uitgeven. Er moet een Europese bad bank komen die op kosten van de belastingbetaler de giftige hypotheken gaat overnemen van de banken.

Wie is deze Verhofstadt? Hij staat bekend als mister Europe vanwege zijn weerzin tegen de nationale staten en zijn wens te komen tot één Europese superstaat. Tot de vorige verkiezingen was hij premier van België. Hij heeft de Walen en Vlamingen niet kunnen verenigen. Integendeel. Bij zijn aftreden liet hij zijn land tot op het bot verdeeld en in verwarring achter. De vorming van een regering bleek maandenlang onmogelijk. Maar bovenal is hij een liberaal. Dat verklaart voor een deel waarom hij zo vóór een federaal Europa is. Immers, de EU is de dictator van het neoliberalisme.

Zelfs nu, midden in de financiële en economische crisis, kan hij geen enkel woord van zelfkritiek over zijn lippen krijgen. Geen woord over de ellende als gevolg van de mede door hem bepleite deregulering van de financiële markten, geen woord over de hebzucht van de top die hij steeds verdedigd heeft, geen woord over de noodzaak van een alternatief voor dit systeem. Hij volstaat met te zeggen: ‘Er is geen alternatief.’ Deze man, die het als premier aan de moed ontbrak om over de Europese Grondwet een referendum uit te schrijven, heeft naast de verwijzing naar WO I en II, nog een ander dreigement op zak. ‘We worden als Japan. Zonder één Europa zullen ook wij slachtoffer worden van stagnatie’, aldus Verhofstadt onlangs in het tv-programma Buitenhof.

Verhofstadt is voorstander van, zoals hij dat eufemistisch uitdrukt, de ‘open’ samenleving. ‘Open’ betekent hier in werkelijkheid ‘vrij’, vrij van regels, vrij baan voor de bovenliggende macht, het kapitaal. De overgrote meerderheid van de Nederlandse politiek steunt het standpunt van Verhofstadt. Maar wat we nodig hebben is regulering. We hebben wetten en regels nodig om de hebzucht aan de top te beteugelen, om het recht van elk individu op een menswaardig bestaan te kunnen garanderen en om het algemeen belang veilig te stellen.

Dus op 4 juni: SP! Vóór minder Brussel.

Opties voor delen:
  • NuJIJ
  • eKudos
  • del.icio.us
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • email

Reacties uitgeschakeld