‘Thuis’ en de wereld

dinsdag 10 juni 2008 :: 10.33 uur

Onderstaand artikel verscheen eerder in de NRC.

De SP tegen Europa en de globalisering? Welnee. Waar de SP zich tegen keert is een ondemocratisch Europa en het neoliberale marktdenken, betoogt Jan Marijnissen.

Door Jan Marijnissen

De verwijten klinken als krassen op een plaat: de SP is conservatief en „vlucht in de schijnoplossing van een socialistische Waterlinie tegen de oprukkende globalisering”. En omdat de PvdA „moet gaan voor de aanval en niet de terugtrekkende verdediging [...] is samenwerking met de SP nu onmogelijk”, aldus PvdA-staatssecretaris Frans Timmermans (Europese Zaken) in Opinie & Debat van 31 mei.

Niemand, ook de SP niet, zal nog ontkennen dat de globalisering mensen bij elkaar brengt. De onderlinge afhankelijkheid en lotsverbondenheid nemen toe. Indachtig het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’, draagt de globalisering bij tot meer onderling begrip. En dat begrip draagt weer bij aan een verkleining van de kansen op (gewapende) conflicten.

De betere contacten en verstandhouding hebben in velerlei opzicht wederzijds voordeel gebracht. En dat voordeel is de motor van het proces van verdere integratie. Dat proces wordt constant een fors handje geholpen door – ik beperk me tot Europa – de ‘eurofielen’: mensen die vinden dat de totstandkoming van een Verenigde Staten van Europa niet snel genoeg kan gaan. Hun vergezicht is een Europese federatie, met veel meer bevoegdheden voor het centrale gezag dan nu. En die bevoegdheden worden dan natuurlijk ontnomen aan de nationale regeringen en parlementen. En hier stuitten we op een wezenlijk probleem, dat alleen door de tijd kan worden opgelost.

De uitslag van het referendum over het Europees grondwettelijk verdrag in 2005 heeft laten zien dat er een grote kloof gaapt tussen de meerderheid van de bevolking en de partijen van VVD tot en met PvdA en GroenLinks als het om de toekomst van Europa gaat. Die partijen begrepen niet dat het volk niet begreep wat zij wél (dachten) te begrijpen. Het fundamentele verschil van inzicht draait om de vraag wat wordt verstaan onder democratie. Concreet ingevuld veronderstelt democratie een bepaalde geografische begrenzing in combinatie met een objectieve en subjectief beleefde onderlinge lotsverbondenheid bij de burgers. Die lotsverbondenheid is door de eeuwen heen gegroeid. Op nationaal niveau hebben we de democratische instituties bevochten, net als de burgerrechten en de sociale zekerheid; hebben we een stelsel van goed onderwijs en zorg tot stand gebracht; en is er een rechtssysteem ontstaan. Die verworvenheden bepalen onze gehechtheid, onze identiteit.

Daarentegen is Europa noch objectief noch subjectief ons ‘thuis’. De Europese Unie heeft geen verleden, heeft geen identiteit en is voor de meeste burgers ver weg. De omvang en de afstand tot de Europese Unie maakt dat haar democratie noodzakelijkerwijs een gemankeerde is. En democratie zonder transparantie is een farce. Dat gebrek aan transparantie maakt mensen wantrouwig. Sommigen vinden dat onterecht, maar het is wél een feit waar een democraat rekening mee moet houden. De afstand tot de Europese Unie hef je niet op door mensen te dwingen. De federalisten of ‘eurofielen’ daarentegen achten de natiestaat overleefd en dus ouderwets. Zij halen hun neus op voor het belang van een ‘thuis’, ze vinden dat bekrompen en burgerlijk. Mensen ervan overtuigen dat verdere Europese integratie van belang is kan wel degelijk, mits aan drie voorwaarden wordt voldaan:

1. Politici en beleidmakers moeten erkennen dat het hebben van een ‘thuis’ voorwaarde is om onbevangen Europa en de wereld tegemoet te kunnen treden. Onder ‘thuis’ moet meer worden verstaan dan alleen het fysieke thuis. Ook de cultuur, de algemeen gedeelde waarden en normen, een goede publieke sector en onze democratische instituties maken daar deel van uit. Stevige grond onder de voeten stelt je in staat verder te springen.

2. Temporiseer de integratie zodat de meerderheid mee kan komen en maak een transparante democratie tot voorwaarde voor elke nieuwe stap.

3. Ontdoe het Europese beleid van zijn neoliberale karakter. Europa zal sociaal zijn, of niet zijn.

De globalisering is een gegeven, net als het weer. Al gaan wij – in tegenstelling tot het weer – bij de globalisering voor een belangrijk deel wel degelijk over de aard en vormgeving ervan. Ook het globaliseringsproces verloopt in belangrijke mate autonoom (door de niet te stoppen ontwikkeling van wetenschap en techniek én de toename van de wereldhandel), maar is en blijft mensenwerk en dus beïnvloedbaar. Maar net als de Europese integratie heeft de globalisering nu alle kenmerken van het neoliberale denken en handelen zoals dat vanaf begin jaren tachtig vanuit de VS en het Verenigd Koninkrijk bijna de hele wereld heeft ‘veroverd’. Makkelijk winst maken ten koste van alles en iedereen, letterlijk. Deze vorm van vrijheid-blijheid-kapitalisme kent geen moraal én heeft geen ‘thuis’. Daarom is het ook zo destructief van aard. Want wie, zoals de vertegenwoordigers van het sprinkhanenkapitalisme, geen ‘thuis’ heeft is nauwelijks geneigd om te investeren in de toekomst, in zijn omgeving. En omdat die omgeving toch steeds verandert, hoeft er ook vrijwel nooit verantwoording te worden afgelegd.
Waar kolonialisme en zelfs imperialisme nog zichzelf meenden te moeten legitimeren met een beschavingsdoel, heeft het neoliberalisme die behoefte niet. De hele wereld is zijn terrein en de hele wereld zal naar zijn pijpen dansen.
Waarom eigenlijk? Waarom buigen voor het Angelsaksische neoliberalisme terwijl het ruim honderd jaar oude Rijnlandse model nog niets van zijn glans verloren heeft? Het Rijnlandse model staat garant voor minder maatschappelijke tegenstellingen, het houdt meer rekening met het algemeen belang, de samenhang der dingen en de lange termijn; het organiseert sociale zekerheid en een goede publieke sector; het legt minder nadruk op ieder-voor-zich en meer op gemeenschapszin; het investeert meer in onderzoek en ontwikkeling; het bedrijf is belangrijker dan zijn aandeelhouders; het begrijpt dat de vrije markt beteugeld moet worden; en dit alles levert ook nog eens een hogere arbeidsproductiviteit op.

Politiek die welvaart en welzijn bij elkaar brengt én eerlijk verdeelt: dat is voor mij progressieve politiek. Is dit ouderwets? Is dit conservatief en moet de PvdA daarom verre van ons blijven? Mij dunkt: opkomen voor mensen hier én ver weg die niet mee kunnen komen, die niet kunnen profiteren van de ‘vruchten’ van het neoliberale marktdenken is niets meer dan een kwestie van beschaving.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

33 Comments

33 reacties

 1. Jan, geef het toch op de PvdA zal nooit met de SP willen samenwerken omdat de PvdA geen socialistische partij meer is. De rechtse NRC beweert dat democratisch socialisme ( en daarmee bedoel ik niet de verraderlijke sociaal democratie ) onmogelijk is en dat de PvdA juist rechtser moet worden in plaats van linkser.

  Als de SP met de PvdA en Groen Links ooit in een kabinet komen, denken jullie dan echt dat het neoliberalisme verdwijnt ? Het was juist de PvdA die dit systeem bedacht samen met de VVD en D66. Groen Links is ook liberaal geworden en daar is alles wat rood was groen geworden. Nee Jan, ik weet dat jullie graag mee willen doen maar met de PvdA bereik je nooit en nimmer democratisch socialisme.

  Reactie door Jorein Versteege — dinsdag 10 juni 2008 @ 10.48 uur

 2. Vrede in Europa?

  Nu kan men om onderlinge belangen, fijn, ergens anders en ver weg, oorlog voeren.

  Dat groot willen zijn en het zich verenigen, is pure gekte.
  Het gaat toch niet om de Kleine man.

  Mijn thuis is Limburg.
  En voor mijn part noemt men het Lamburg.

  “ICH BIN INNE LIMBURGER!”

  Goed, maar niet zo gek om alles maar te geloven en voor waarheid aan te nemen.

  Groeten van Haras.

  Reactie door Haras — dinsdag 10 juni 2008 @ 11.17 uur

 3. ik merk, dat koste wat het kost de EU ons door de strot wordt geduwd en daar ben ik het al helemaal niet mee eens. meneer Timmermans van de pvda kan het dan, in zijn ogen, nog zo goed gedaan hebben om de regels samen te stellen, maar dat betekent niet, dat wij het moet slikken. daar lijkt het nu op. wij hebben massaal NEE gezegd tegen het referendum EU.en nog wordt het in een jasje gegoten, wat later blijkt, dat er niets veranderd is.er wordt helemaal niet naar burgers geluisterd. dat vind ik zo belachelijk.geen wonder, dat de kloof tussen burgers en politiek/EU zo groot is. dat zal nooit verkleinen, als de politiek zo door gaat. het wordt alleen maar groter op die manier.

  Reactie door Maayke Jong- Doppen — dinsdag 10 juni 2008 @ 11.27 uur

 4. Het kan ook korter: we werken niet samen maar we worden veroverd.
  De democratie en beschaving gaan verloren en er ontstaat een nieuwe tirannieke heersende klasse. Nu niet van koningen en adel maar van kapitalisten, ondernemers, managers en bureaucraten. De politici zijn hun loopjongens.
  Er waren destijds revoluties nodig om het volk te bevrijden van de overheersers. Maar hoe moet dat straks? Als we het nu laten gebeuren ontbreken ons nog de middelen om ons weer te bevrijden. Bloed, zweet en tranen zullen niet meer genoeg zijn (zie zomaar wat cijfers).
  Jan doet een mooi moreel appèl, maar kan dat de vloedgolf nog tegenhouden?

  (zie ook de cartoon in de NRC)

  Reactie door Hermie Kreeft — dinsdag 10 juni 2008 @ 12.30 uur

 5. Het neoliberale gedachtengoed geeft helemaal geen snars om de zwakkeren in de samenleving. De doelen worden bereikt over de rug van deze zwakkeren. Sterker nog het creeert steeds meer zwakkeren zodat er nog meer ruggen zijn. Armen worden nog armer, mensen met nog een beetje een redelijk inkomen worden steeds dichter naar de armoede gedreven, en alles wat er door deze mensen in wordt geleverd gaat naar de rijksten. Nou, mijn rug op!

  Reactie door J Vrolijk — dinsdag 10 juni 2008 @ 12.48 uur

 6. Een héérlijk en kloppend verhaal! En daarom stem ik op de SP.
  Nederland is ons Thuisland. Ik heb er niets tegen om Europeaan te zijn (wat ik al ben trouwens), maar er moet inderdaad geen één leider zijn over héél Europa.
  Buiten dat: we wonnen met 3-0 van Italië en voelden ons dan weer TROTSE Nederlanders, niet Europeanen ;-)

  Reactie door Maurice — dinsdag 10 juni 2008 @ 12.54 uur

 7. Ik begrijp het nog steeds niet hoe het zover heeft kunnen komen; dat een toevallig voor 4 jaar gekozen PvdA premier met 1 pennestreek Nederland aan de Euromadness heeft kunnen verraden.

  Met 1 stiekume pennestreek zonder ons allen erin te kennen. Dat is het ultieme landverraad. Daar zou Mussert nog wat van hebben kunnen leren. De hele PvdA en de VVD; Groenlinks en D66; al die partijen haden verboden moeten worden. Stelletje volksverlakkende landverraders zijn het.

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — dinsdag 10 juni 2008 @ 13.15 uur

 8. EUROPESE STATENBOND IS PRAGMATISCH COMPROMIS

  Een verenigd Engelstalig Europa is urgent voor concurrentie met niet-Europese landen, deskundiger overheid en gezamenlijk onderwijs via internetvideo’s. En voor bestrijding van misdaadbendes, milieuvervuiling, oorlogen en kernwapenverspreiding.

  Als Nederland zelfstandig blijft, is er méér kans dat onze wetgeving economisch liberaal wordt, dan wanneer we deel uitmaken van een Europese statenbond.

  Een Europese statenbond is een wenselijk compromis, zodat samenwerking met PvdA mogelijk wordt (ook al vind de SP het eigenlijk onwenselijk). Daarmee kan een kabinet met Balkenende, Verdonk en Rutte mogelijk worden voorkomen.

  De SP moet zeer intensief samenwerken met alle Europese linkse partijen via (besloten) webforums.

  De digitale globalisering komt over tien jaar jaar in een stroomversnelling door gigantische groei van internetgebruik en internet-’content’.

  Maar grote aardolieschaarste kan dwingen tot economische regionale zelfvoorziening. Ook demografische ontwikkelingen zijn bepalend.

  Ik stem op de SP.

  Reactie door Jaap Veldkamp — dinsdag 10 juni 2008 @ 13.46 uur

 9. Bespeur ik een “lichte” koerswijziging bij onze SP?
  Europa (EU) en globalisering worden hier bespreekbaar gemaakt vrienden.
  Nu nog het goede “democratische” sausje vinden Jan en die zaken zijn ook “Salonfähig”.

  Reactie door Johan — dinsdag 10 juni 2008 @ 13.56 uur

 10. @ Johan.

  Ik weet niet of je wel eens notities of inbrengen van de SP naleest, maar er staat hier niets nieuws.

  De SP is ook voorstander van een sterke VN, dat is ook globalisering.

  Reactie door Peter — dinsdag 10 juni 2008 @ 14.16 uur

 11. Het gezegde luidt: Hardlopers zijn doodlopers. Waarom? Het is mij ook een raadsel waarom tegenwoordig alles zo snel moet. De conditietrainer zei vroeger nog wel eens: De langzame past zich aan aan de snelle in plaats van andersom. Maar betekent dat dan, dat in de toekomst geen plaats meer zal zijn voor mens, dier en plant, die het snelle tempo niet meer kan bijbenen. Kortom men wil te snel. Logisch want het leven is kort.

  Reactie door reint — dinsdag 10 juni 2008 @ 15.50 uur

 12. “Economische”Globalisering is mooi gezegd maar was door de jaren heen a bumpy road.

  Dollar laat de goudstandaard los, VS geven geen inzicht meer in de hoeveelheid dollars in omloop en ook laatstelijk de kredietcrisis was een stuitend voorbeeldje van rocky globalisering.

  Hier in de VS gaat het helemaal niet slecht; de mensen klagen wel over hoge benzine- en voedselprijzen maar in vergelijking met de Europese prijzen stelt dat niets voor.

  Slechts enkel het tweede huis, waarop een 140 % hypotheek was verleend, van de mensen staat hier te koop. De afronding van zo’n “slechte” deal is rijkelijk eenvoudig. Dikwijls neemt de bank met 50 % afbetaling van de hypotheek genoegen. De mensen 70 % “verdiend” en de banken hebben die slechte hypotheken lekker toch aan het buitenland verkocht, die van toeten noch blazen weten en niet capabel zijn specifiek iets te doen.

  De rest van de wereld betaald het gelach, grappig toch.

  Gloria. Weet je nog onze discussie over Edwards en Obama; mijn idee was dat de VS nog niet toe was aan een zwarte president. Ik merk nu dat dit veel minder speelt dan ik dacht. De gematigde republikeinen hebben zo gigantisch hun buik vol van Bush dat ze of niet gaan stemmen of dat ze zelfs openlijk bekennen toe te zijn aan verandering en voor Obama willen gaan kiezen. Ik ben behoorlijk verrast maar geloof nu zowaar dat Obama echt kans maakt.

  De vergelijking met JFK is wel heel erg angstaamjagend treffend. JFK wilde hoogstwaarschijnlijk in 63 de troepen uit Vietnam terugtrekken zoals Obama soortgelijke heimelijke pretenties heeft inzake Irak.

  Sorry voor het rommelige gedoe, mijn vorige tekst begreep ik bij het teruglezen zelf haast niet. Allemaal snel, snel op een bankje in het park, op een proletarisch gewinkeld netwerkje, mezelf weinig tijd gunnend, wordt het vanzelf een puinhoop.

  Reactie door ACE — dinsdag 10 juni 2008 @ 15.59 uur

 13. Ik sluit me aan bij René. Het is tijd voor de revolutie.
  Ik voel me als burger van nederland ook verraden door die Balkenkliek.

  en denk er om, alles staat nu in het teken van de troonswisseling. Het charme-offensief van de oranjes zal een nog grotere vlucht nemen.We worden nu al doodgegooid,met berichtjes over lintenknipperij,appels van oranje (van onze centen) restauratie paleis op Dam,wat kost dat weer even. Tentoonstelling hier, expositie daar.Maxima op vakantie,maxima op werkbezoek.Antwoorden op vragen van SP-kamerleden blijven onbeantwoord.
  Balk zegt NEE, op alle heikele vragen.En zegt volmondig JA op alles wat bea,bush, bilderberg zeggen.Dat is democratie,dat is orangie,dat is middeleeuwse monarchie.

  Leve de Republiek der Nederlanden.

  Reactie door anne hilverda — dinsdag 10 juni 2008 @ 16.17 uur

 14. Europia, het Utopia van de komende eeuwen, door de globalisering met de hele wereld verbonden.
  Vijf eeuwen geleden schreef Sir Thomas More zijn boek Utopia of Nergensland.
  Thomas More was in zijn tijd een van de belangrijkste politici, een groot humanist en buitengewoon geleerd.
  Zijn boek Utopia, waarin hij zijn mening weergaf over het economische en politieke bestel van het toenmalige Engeland, maakte hem beroemd. Uit onvrede met zijn eigen land verzon hij een heilstaat, die sterk doet denken aan het latere socialisme en communisme. Aldus Wikipedia.

  Nu na vijf eeuwen gaat men weer aan de slag
  om van het armzalige Europa een heilstaat te maken. Het socialistische Europa heeft men stapje voor stapje de nek om gedraaid om de Derde Weg te bewandelen. De derde weg is die weg die bedacht is door Blair, Schröder, Wim Kok (de vederloze) en Bill Clinton (US president).
  Die weg is de weg tussen het socialisme en het kapitaalisme. Het wondermiddel neo-liberaalisme, marktwerking, globalisering en noem maar op. De macht niet bij het Volk (Democratie) maar bij het Kapitaal.
  Europa als super kapitaalstaat met een superleger, vandaar die ontzettende stijgingen van militaire uitgave om met Amerika de rest van de wereld in de tang te houden. En het Volk? Zoals altijd, die krijgen de vernederingen over zich heen, kijk terug in de geschiedenis van Vijf eeuwen.
  Timmermans had het over “vlucht in de schijnoplossing van een socialistische Waterlinie tegen de oprukkende globalisering”. Zou hij dit bedoelen?
  http://members.home.nl/h.hiensch/Manneke.jpg
  Zolang ik nog op deze aardkloot rond loop,
  blijf ik een socialist zoals Thomas More voor ogen had. Ook internationale socialisten zijn socialisten.

  Reactie door olle Henk — dinsdag 10 juni 2008 @ 17.39 uur

 15. Het massale nee tegen het EU grondwettelijk verdrag middels het gehouden referendum, was m.i. meer de afkeer van de bevolking tegen de dan zittende regering dan tegen de inhoudelijke details van het verdrag op zich.
  Maar weinig “gewone” burgers hebben echt kennis genomen van de inhoud.
  Het NEE was meer en vervolg op de protesten en de massale
  aanwezigheid van 250.000 progressieve burgers tijdens de
  manifestatie” Nederland verdient beter” in oktober 2004.
  Eenzelfde afkeer is nu merkbaar tegen een aantal regeringsdeelnemers m.n. van PvdA signatuur, die zich als ware regenten opstellen. Indien geen correctie van de PvdA 2e kamerleden op dit beleid volgt zal er m.i. vroeg of laat een scheuring in die partij ontstaan.
  Liever koersen op eigen kracht een stemmen halen bij de katholieke aanhang van het CDA en teleurgestelde PvdA stemmers om zodoende de “eigen”inbreng in Europa te waarborgen. Dat zal m.i. nog wel enige jaren vergen.
  Daarom is het noodzakelijk om ons internationaal meer te manifesteren door middel van “brede” contacten bij progressieve
  organisaties en politieke partijen buiten Nederland.

  Reactie door willem jansen — dinsdag 10 juni 2008 @ 18.16 uur

 16. Thuis en de wereld.
  Revolutie komt er maar niet via de klassieke lijnen. De dominantie van het internet zal alleen maar toenemen, een nieuwe wereld scheppen waarbij landsgrenzen van geen belang zijn, en niet het voorrecht zijn van enkelen en/of elites. Inzichten zullen ontstaan dat ongebreidelde groei betreffende productiviteit en consumentisme zonder grenzen te stellen zullen leiden tot een wereld die aan decadentie en vervuiling ten onder zal gaan. De stuiptrekkingen van het laat neo liberalisme is een teken aan de wand. In dat opzicht is de Koran waarschijnlijk een betere richtsnoer dan de Bijbel. Natuurlijk moeten sommige zaken grootschalig georganiseerd worden maar voor veel zaken moeten en kunnen we terug naar de menselijke maat. Het is aan de overheden om te zorgen voor een structuur waarin de waardigheid van het individu en dier voorop staat en te zorgen dat er grenzen worden gesteld aan tomeloze groei en niet blindelings winstmaximalisatie nastreeft door middel van groter, groot en nog groter. Ghandi, Luther King en Castro waren en zijn mensen die boven zichzelf uitstegen en het goede voorbeeld gaven. Hier kunnen veel machtbezeten zielepoten met hun bekrompen ideén in de “rijke” geindustrialiseerde wereld een voorbeeld aan nemen.
  Welvaart is oké maar te veel aan welvaart gaat altijd ten koste van anderen, daarom is individuelel extreme rijkdom een vloek die uitgebannen moet worden.
  Christof

  Reactie door Chris Sandee — dinsdag 10 juni 2008 @ 20.11 uur

 17. Jan is een fenomeen.
  Gesteund door een sterke fractie.
  Kan nu heel veel delegeren.
  Jan is ook heel populair buiten de SP.
  Salonfahig? Jazeker.
  Loopt na de verkiezingen het Catshuis binnen.
  Er is geen lijsttrekker te vinden bij de
  PVDA die Jan verslaat in een debat of
  bij de stembus.
  Op thema’s Europa en Marktwerking
  is de PVDA vervreemd van haar achterban.
  De slag op links is gewonnen.

  Reactie door jc kortekaas — dinsdag 10 juni 2008 @ 21.28 uur

 18. Jan, de gedachte dat je een veilig thuisland moet hebben om meer open te staan voor de wereld daarbuiten vind ik een originele gedachte. Eigenlijk ook niet zo origineel, want deze opvatting komt uit de psychologie. Kinderen, die opgroeien in een veilig gezin zijn veel beter in staat contact te leggen met de wereld buiten het gezin, omdat ze zich ook daar veiliger voelen. Kinderen die een onveilig thuis hebben worden schuwe, bange kinderen. Ik denk dat je gelijk hebt met de veronderstelling dat het ook zo werkt met een vaderland en de wereld daar omheen.
  Verder ben ik het zeer eens met voorwaarde drie: een sociaal Europa of geen Europa. Sterker nog, ik zou er van willen maken: een socialistisch Europa of geen Europa ! Daarom hoop ik dat de Ieren ‘nee’ zeggen.

  Reactie door simbro — dinsdag 10 juni 2008 @ 22.31 uur

 19. @13
  Anne
  Premier Jan Peter Balkenende (CDA) heeft een werkgroep ingesteld om de kosten voor het Koninklijk Huis in kaart te brengen.
  Deze werkgroep moet pas in 2010 verslag uitbrengen.
  Als je zolang nodig heb om graaien te verdoezelen dan moet er toch wel wat aan de hand zijn.
  Ach,zolang de gelovigen nog denken dat Monarchie door god er neer gezet is blijven ze lekker zitten.en als je naar hun gegraai kijk dan geloven ze zelf ook dat ze god zijn.
  Dus zet je laatste zin maar in even in de diepvries.
  Leve de hoop.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 10 juni 2008 @ 22.38 uur

 20. @ Reactie door willem jansen — dinsdag 10 juni 2008 @ 18.16 uur

  ‘Het massale nee tegen het EU grondwettelijk verdrag middels het gehouden referendum, was m.i. meer de afkeer van de bevolking tegen de dan zittende regering dan tegen de inhoudelijke details van het verdrag op zich. Maar weinig “gewone” burgers hebben echt kennis genomen van de inhoud.”

  En dus? Al die voorstemmers hebben die grondwet zeker wel van voor naar achter gelezen en zich een voorstelling gemaakt van de reikwijdte van alle bepalingen die er in waren opgenomen?

  Het Nederlandse volk heeft zich per referendum uitgesproken tegen een bureaucratische dictatuur onder de Verenigde Staten van Europa. Ga jij eerst maar eens peilen hoeveel Tweede Kamerleden op de hoogte waren van de inhoud van het nieuwe verdrag van Lissabon waar ze vorige week mee instemden.

  @Chris Sandee — dinsdag 10 juni 2008 @ 20.11 uur

  “De stuiptrekkingen van het laat neo liberalisme is een teken aan de wand. In dat opzicht is de Koran waarschijnlijk een betere richtsnoer dan de Bijbel.”

  Want?

  Reactie door Ed Sorrento — woensdag 11 juni 2008 @ 0.00 uur

 21. Hup!, Europa Hup! Laat de leeuw maar in zijn hempie staan.

  Prima stuk Jan. Punt 3 leek mij dogmatisch maar is uiteindelijk toch doordacht: zonder het delen van belangen, welvaart en welzijn blijft er wantrouwen tegen superstaat Europa.

  Dick Pels in reactie op jouw bovenstaande stuk in de NRC van 10-6-2008 : “Ga geen spel met de SP aan “slaat de plank volkomen mis.

  Die vertaalt het thuisgevoel in jouw artikel naar nationaal populisme. Deze Dick haalt er nog meer onzinnige argumenten bij.

  Gewoon een SP EU voorlichtingskrant maken en op jullie website zetten. In deze informatiemaatschappij is de politiek geworden tot media oorlog.
  De Sp heeft nog steeds de beste interactieve website van alle politiek partijen. Niet onbelangrijk voor een democratische partij.
  Het zoveelste bewijs dat de SP wèl een vrijzinnige debatpartij is
  waar critici op waardering kunnen rekenen en die het Nederlandse volk wèl voorlichten.

  Reactie door hugo freutel — woensdag 11 juni 2008 @ 0.21 uur

 22. Ok, ok, ok, Jan ik ben het er ook niet mee eens, maar me er ook degelijk van bewust dat dit ons door de strot wordt gedrukt, wat wij nu ook doen, het zal er komen, dank zij het zooitje die niet naar de burger wenst te luisteren.
  Mijn vraag als wereldburger en inwoner van het oranje gekleurd Nederland aan jou en de rest van van ons bestuurlijk orgaan.

  “Kunnen wij dit in een volgend kabinet terug draaien, wat deze regering ons door de neus boort” en bestaat er bij de SP het gevoel om ons helemaal terug te trekken uit de EU.

  @16 Chris,

  Ik denk dat er tussen Castro en de andere twee toch duidelijk verschil zit, een verschil van haat en liefde voor de mensheid

  Met vriendelijke groet,

  Willem

  Reactie door Tukkersterror — woensdag 11 juni 2008 @ 0.27 uur

 23. Kijk als je niet jezelf kunt zijn kun je ook niet communiceren met anderen. Je blijft dan ondergschikt aan pappa en mamma, of wel aan Brussel (lees lobbies, multinationals, 200 van Mertens etc.).

  Recht op onszelf te zijn moeten we met hand en tand verdedigen. Zijn we een democratie of niet? Dus het getuttel van Bos, Bakellende en de andere niet-luisterende dictatoren moet zijn afgelopen. En met het getuttel het graaien in onze staatskas, het vermarkten van onze sociale rijkdom (onze gezelligheid), het schijten op onze lucht, ons lijf, ons landschap.
  Er komen wel aardige richtlijnen uit Brussel maar deze zijn meestal een doekje voor het bloeden. We lopen leeg door de niet-duurzame op korte termijn gerichte kapitalistische uitbuiting door opportunisten die in het zadel zijn geholpen door klootjesvolk dat nooit zelfstandig heeft leren denken dus niet echt zichzelf is en door de handlangers als Barroso, Bakellende, Bos, Blair en ga maar door. Het volk wordt tegen elkaar uitgespeeld. Volksgezondheid is beneden peil. Volk van Nederland sta op en bevrijd je van het belachelijke gemanipuleer.

  Reactie door Lef — woensdag 11 juni 2008 @ 6.56 uur

 24. ongeveer 12 miljoen internet aansluitingen in ons land…
  loop eens vooruit SP !
  organiseer een Internet demonstratie tegen dit waardeloze stelletje volksverlakkende marktkapitalistische VOC kabinet.
  via de normale wegen komt het toch niet van de grond.
  waarom eigenlijk niet?!
  omdat men te lui is? niet solidair met elkaar?
  of zou het gewoon komen omdat NIEMAND meer vertrouwen heeft in de GEHELE 2e kamer en politiek?!
  ik denk namelijk het laatste.
  maar goed ik ben maar een burger en dus te dom.
  de SP weet het allemaal natuurlijk beter,alleen verandert het voor geen meter!
  2011 nieuwe verkiezingen zei Jan Marijnissen,tot die tijd laat men het dus gewoon zo,dat is mij nu wel duidelijk.
  steun?! tsja daar zullen veel mensen waarschijnlijk in terecht komen…
  o nee,dat kan ook al bijna niet meer.

  @19 De Hakker

  hoop?! er is maar 1 hoop “de Grote Hoop” en daar schijten ze allemaal op.
  u weet wel, een bekend gezegde.

  oh,en ik ken nog een gezegde: “praatjes vullen geen gaatjes”
  2008 het jaar van de SP,maar eerst nog even allemaal op vakantie en 2008 is alweer bijna om…
  ik wacht nog steeds…

  Reactie door iew — woensdag 11 juni 2008 @ 8.57 uur

 25. ..En zo is het.
  Deze analyse is onwrikbaar en kan o.a. de PvdA constant voor de voeten worden geworpen.
  Wat ik nog mis als onderbouwing is de tegenstelling tussen de economische uitgangspunten van John Maynard Keynes (vóór corrigerend ingrijpen van de staat) versus de theorieën van Milton Friedman (Aanhanger van het neo-liberaal marktdenken.
  Dit zijn de grondleggers van ons huidige economisch bestel.

  Reactie door Joop Schouten — woensdag 11 juni 2008 @ 9.52 uur

 26. Globalisering brengt mensen bij elkaar. Daar kunnen we wat mee, zeg. Het kapitaal profiteert het meest van de globalisering. Hele nieuwe gemeenschappen worden uit de grond gestampt, als er maar genoeg grondstoffen op de betreffende plek aanwezig zijn. Globalisering hoeft dus niet geromantiseerd te worden. Uitbuiten, die arbeidersklasse.

  Reactie door Cor Romijn — woensdag 11 juni 2008 @ 10.18 uur

 27. Doordat de EU er op de kortst mogelijke termijn alles er door wil drukken,loopt de “financiele planning” van veel landen in het honderd.Veel lange termijn investeringen worden door een idioot wetje te niet gedaan.De wet europeesche uitbesteding is hier een mooi voorbeeld van.
  De europeesche unie moet zich bezig houden met toekomstige doelstellingen,verbetering in samenwerking ,op sociaal vlak en sociale voorzieningen.MAAR NIET OP WETGEVING VOORDAT DIE DOELSTELLINGEN BEREIKT ZIJN.en men moet inzien dat de ontwikkeling hier van wel eens decenia inbeslag kunnen nemen.

  En waarom wordt over economische wetgeving gepraat ,terwijl een EU-CAO niet aan de orde komt

  Reactie door taardje — woensdag 11 juni 2008 @ 10.43 uur

 28. Het “Rijnlands model” dat is toch de sociale markteconomie? Maar de sociale markeconomie is een doelstelling van de EU. Nu ben ik helemaal in de war over wat de SP wil. Kan iemand mij het uitleggen?

  Reactie door zalikstemmen — woensdag 11 juni 2008 @ 10.46 uur

 29. Het is zo waar, zo mensvol en bovenal zo beschaafd, wat Jan schrijft in de NRC.
  Natuurlijk weten wij dit allang. Als je je thuis voelt bij de SP, ben je als mens geland doordat je besef hebt gekregen van menselijkheid en de Aarde hiermee wilt bewerken.

  Socialisme:
  “Politiek economisch stelsel waarin de productiemiddelen niet in particuliere handen zijn en waarbij de opbrengsten van deze productiemiddelen zoveel mogelijk ten goede komen aan de gehele bevolking.”
  Aldus woordenboek.

  Christus:
  “Daarom kunt u, als u geen afstand kunt doen van uw bezit, nooit mijn discipel worden.”
  Aldus Bijbel. (Lukas 14:33)

  Reactie door Gloria — woensdag 11 juni 2008 @ 13.33 uur

 30. beste zalikstemmen@28.
  Je zegt het zelf al: ‘de sociale markeconomie is een doelstelling van de EU’. Maar een doelstelling is nog geen uitvoering. Het is een manier om de waarheid te verdoezelen.

  Reactie door Joop Schouten — woensdag 11 juni 2008 @ 13.39 uur

 31. INDIVIDUELE PSYCHISCHE STABILITEIT VOORWAARDE VOOR SUCCESVOLLE EU
  (Aanvulling op mijn bericht 8.)

  Nationale overheden worden tegen elkaar uitgespeeld door grote bedrijven via kennis-overwicht en dreiging met vertrek naar het buitenland. Een Europese regering is daarvoor minder kwetsbaar.

  Voor Europese saamhorigheid en slagvaardig en transparant Europees bestuur is een gezamenlijke Engelse voertaal onontbeerlijk.

  Doelgerichte amusementsprogramma’s in massamedia kunnen Europese saamhorigheid effectief ondersteunen.

  Voorwaarde voor succesvolle samenwerking op niveau van gezin, wijk en Europa is persoonlijke psychische stabiliteit. Op jaarbasis leidt 25% van de Nederlanders aan een psychische stoornis! (Zie weblink met onderbouwing hiervan.)

  Emotionele stabiliteit is volgens recent onderzoek succesvol en sterk kostenbesparend te verbeteren via deskundige en aantrekkelijke mediavoorlichting en cursusfilms op internet. Een Europese overheid kan sneller, deskundiger en efficiënter inspelen op dergelijke nieuwe wetenschappelijke inzichten dan landelijke overheden.

  WEBLINK: KWART NEDERLANDERS PSYCHISCHE STOORNIS
  http://www.ggznederland.nl/index.php?p=115273

  Reactie door Jaap Veldkamp — woensdag 11 juni 2008 @ 14.22 uur

 32. Het Rijnlandse model staat veel verder af staat van de klassieke denkbeelden over het ondernemerschap zijnde een zelfzuchtige aangelegenheid en komt eerder voort uit het socialisme en het christendom (vooral het protestantisme) dan het liberalisme. In het Rijnlandse denken staat de aandeelhouder allerminst centraal. De onderneming wordt gezien als een knooppunt van allerlei belanghebbenden ofwel ‘stakeholders’ – niet alleen de shareholders, maar ook de werknemers, de omwonenden van een bedrijf, het milieu en de politiek. Aan de leiding van een onderneming de taak om balans te zoeken tussen alle bij het bedrijf betrokken partijen. Tot zover de theorie… wil je nu iets meer weten over de neo liberale werkelijkheid? :-)

  Reactie door Toussaint — woensdag 11 juni 2008 @ 14.54 uur

 33. 10 @Peter
  Als er hier niets nieuws staat snap ik niet dat het er weer staat.
  Laat ik nu denken dat de SP leiding wil geven aan dat hele anti-EU gebeuren, Euro en Globalisering.
  Je zou toch denken, dat ze het allemaal gaan terug draaien en de veroorzakers van al deze over ons gestrooide ellende na de makkelijk te winnen verkiezingen eens flink te grazen gaan nemen. Maar hier hoor je juist niets over, dus staat er wel degelijk iets niets en dat is toch nieuw?
  Dus neem van mij maar aan, dat wat er ook gebeurd Jan niets terugdraait of lieden ter verantwoording gaat roepen.
  En wat de VN met globalisering te maken heeft is mij een raadsel. Als er hier over Globalisering geschreven wordt, gaat het echt niet over samenwerking tussen zelfstandige staten, maar over samenspanning van marktpartijen.

  Reactie door Johan — woensdag 11 juni 2008 @ 16.18 uur