Klokkenluiders

maandag 19 mei 2008 :: 23.37 uur

Klokken

Het lot van klokkenluiders begint inmiddels de gemoederen in het land bezig te houden. Een meerderheid in de Kamer lijkt de handen in één te slaan om de verschillende schrijnende zaken zoals die van Fred Spijkers en Ad Bos zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen.

De VARA heeft haar brievenactie op klokkenluiders.tv verlengd. Premier Balkenende wordt hierbij opgeroepen om zich in te zetten voor een goede – wettelijke – bescherming van klokkenluiders. Pieter van Vollenhoven heeft inmiddels verklaard dat hij op wil optreden als vertrouwenspersoon in de zaak van klokkenluider Fred Spijkers wanneer Defensie hem dat vraagt.

Het is natuurlijk ook ronduit belachelijk dat dit kabinet een aangenomen motie van de SP om een klokkenluidersfonds in te stellen naast zich neerlegt. Ronald van Raak is inmiddels bezig met een initiatiefwet.

Deze maand staat onderstaande column van mijn hand in de Tribune:

Spreken is goud

Verbijsterd keken mijn vrouw en ik naar een uitzending van Zembla over de klokkenluiders Ad Bos en Fred Spijkers. Ik weet dat vooruitgang strijd vraagt, en strijd offers vergt, maar deze mensen hebben de gemeenschap gediend en hebben daarvoor een enorme prijs moeten betalen. Hun jarenlange, eenzame strijd is niet beloond maar afgestraft. Het is een schandvlek op het morele blazoen van ons land en een blamage voor het normen-en-waarden-kabinet van Balkenende en Wouter Bos.

Ad Bos heeft met zijn onthullingen over de dubbele boekhouding in de bouwsector de gemeenschap één miljard opgeleverd. De man woont nu in een camper en de echte schuldigen, de bouwbedrijven, zijn vrijwel allemaal vrijuit gegaan. Ze zijn niet veroordeeld en hoeven ook niets te betalen. Toen Bos een beroep deed op de premier om hem te helpen, was de reactie van Balkenende: “Het is goed dat u uw burgerplicht heeft gedaan.” Ad Bos is radeloos.

Fred Spijkers – een paar jaar geleden won hij de Rooie Reusprijs – wenste niet mee te werken aan een cover-up-actie van het leger. Hij wilde dat de nabestaanden van een vreselijk ongeluk met een granaat wisten dat het materiaal ondeugdelijk was. Het leger wilde dat hij zou vertellen dat het ongeluk de schuld van de man zelf was. Spijkers weigerde en sindsdien is hij op alle mogelijke manieren bestreden door Defensie. Op enig moment wilde men hem voor gek laten verklaren. Iedereen die zich ooit in deze zaak verdiept heeft, is ontzet over de brutaliteit en wreedheid van de overheid jegens deze burger die zijn plicht deed: spreken in plaats van zwijgen, wanneer dat omwille van de waarheid nodig is.

Wij zullen niet rusten voordat er genoegdoening komt voor deze Bos en Spijkers en die tientallen anderen die hun mond open deden waar anderen wegkeken. Wat moet de norm zijn in een beschaafd land? Wat moet aangemoedigd worden, wat afgeremd? Dit kabinet heeft de mond vol van ‘fatsoen moet je doen’ en meer van dat soort slogans. Maar wat voor voorbeeld geven ze zelf? Een onderzoek naar de waarheid rond de oorlog in Irak mag er niet komen. Uit angst voor de mening van de bevolking mag er geen referendum komen over de Europese Grondwet. Klokkenluiders worden bedankt en verder aan hun lot overgelaten wanneer ze geruïneerd worden door diegenen die zelf hun boekje te buiten zijn gegaan. Tijd voor actie!

(foto: VARA)

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

33 Comments

33 reacties

 1. Inzake de steun van Balkenende aan de illegale oorlog in Irak die hem en zijn politieke handlangers tot oorlogsmisdadigers maakt zijn wij allemaal klokkenluiders want wij weten allemaal hoe het zit met die oorlog voor ‘freedom and democracy’ in Iraq. Tony Blair wordt ondertussen serieus vervolgd voor oorlogsmisdaden.
  Schrijf daar eens wat over en hoe dat met Balkenende en Verhagen en zo zit, Jan?

  Reactie door koen — dinsdag 20 mei 2008 @ 1.07 uur

 2. Het probleem is dat overwegend volkeren wel beschaafd zijn, maar de zittende macht niet! Bijna overal in de wereld worden volkeren geknecht door hun machtshebbers.
  Neem nou dat (C)DA! Deze partij blinkt uit in waardeloze normen en normloze waarden. Een schertsvertonende partij die op afpersingsgrond regeert door een anti-democratische kabinetsformatie af te dwingen.

  (C)U en Pvd(A) bleken chantabel!

  Waren zij net zo rechtruggig geweest als de SP, hadden zij hun ziel nog in eigen beheer en zouden manhaftig oppositie hebben gevoerd tegen die liederlijke ‘Balkenende-visie’ die geen enkele intelligentie en wijsheid uitstraalt. De man heeft geen visie. De man heeft een obsessie!
  Namelijk dit land terugvormen naar oude tijden waar de gefortuneerde elite meeregeert en de burger dictatoriaal wordt kleingemaakt. Uiteraard zijn referenda taboe voor de ‘christelijke’ angstmacht die zich over de rug van God begerig inkleeft op zetels die bol staan van volksverraad.

  Hun angst voor klokkenluiders is eigen aan deze antidemocratische regering. Ze kunnen er nu niet meer onderuit, gezien het aanbod van de enige ECHTE prins: Pieter van Vollenhoven.
  Maar hoe in en in pervers blijkt Overheids’Defensie te zijn als je er in je eentje voor staat. En dat allemaal onder toeziend oog van de zittende macht.
  Zo’n macht hoort afgezet te worden, maar die wordt gedekt door de AIVD en de meeheulende politiemacht.
  Mits zij ook eindelijk gaan klokluiden! Wie weet zijn er nog helden onder deze overheidsdienaars?
  Tijd voor actie! Met man en macht met rinkelende wekkers en allerlei klokkerij naar Den Haag?
  Eindelijk??

  Reactie door Gloria — dinsdag 20 mei 2008 @ 1.27 uur

 3. De meer dan schandalige behandeling van klokkenluiders Ad Bos en Fred Spijkers getuigt van het grenzenloze cynisme en de kwaadaardigheid die vorige kabinetten en het huidige aankleven. Vooral Spijkers, wiens ellende al bijna een kwart eeuw duurt, wordt willens en wetens kapot gemaakt omdat de politieke elite -vooral die van “Christelijke” huize- haar ongelijk niet wil erkennen. Het is verbijsterend en beschamend dat deze kwestie nog steeds niet is afgewikkeld en dat nu weer Pieter van Vollenhoven (over wie trouwens niets dan lof in deze) eraan te pas zou moeten komen.
  En het is uiterst bizar dat de coalitiepartijen PvdA en CU in deze kwesties nog steeds geen definitieve afwikkeling hebben afgedwongen.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 20 mei 2008 @ 2.03 uur

 4. Jan,

  Bij de bouw zit CDA-coryfee Brinkman, daar mag Ad Bos natuurlijk geen kwaad woord over zeggen, als Verhagen nauw een vent was dan begon hij over bouwfraude en klokkenluiders, inplaats van af te leiden van dit belangrijke onderwerp door de leider van de SP te bekritiseren!

  Een Kat in het nauw, maakt rare sprongen!

  Reactie door joseph h — dinsdag 20 mei 2008 @ 7.22 uur

 5. Dat men verbijsterd kijkt naar de uitzending kan ik mij echt niet voorstellen. Dit is al heeeel oud nieuws. En praktijken om de samenleving een poot uit te trekken zijn er legio. Zo af en toe wordt er een regeltje ingevoerd om dit tegen te gaan, maar dan enkel om te opzichtige flessentrekkerij aan de kaak te stellen, b.v. het verzenden van “Spam” maar voor de rest laat de gevestigde orde zich niet horen en zien. De waarheid is, dat etentjes en steekpenningen aan bestuurders en hoge ambtenaren voldoende zijn om invoering van regelgeving(en dan nog de uitvoering…..)op te houden c.q. tegen te gaan.
  Nee, dan de regelgeving om “Jan met de pet” het leven zuur te maken ( te veel om op te noemen), die wordt angstwekkend snel in- en uitgevoerd. Geen bestuurder of ambtenaar ligt wakker van bezwaren hiertegen uit deze groep, sterker nog, ze vegen hun kont er mee af.

  Reactie door Johan — dinsdag 20 mei 2008 @ 8.16 uur

 6. Overheidstaken: http://www.xs4all.nl/~stgvisie/VISIE/overheidstaken.html

  één van de punten:
  De overheid zorgt voor sociale stabiliteit door rechtvaardige verdeling van geld en goed
  door het fiscaal onmogelijk maken van extreme verschillen tussen rijk en arm. De garantie
  van gelijke kansen op goed onderwijs voor zowel arm en rijk.

  ik luid wéér even de klok [BIM BAM!!]
  dit kabinet faalt al vanaf het begin van aantreden,en heeft maling aan de burger.
  men treed alle regels met voeten!
  voldoende reden om ze weg te sturen.

  met een onbetrouwbare overheid valt geen constructief oppositie te voeren…

  ***De overheid zorgt voor sociale stabiliteit door de bescherming van de zwakken en kinderen in
  de samenleving; daar horen uitdrukkelijk de nieuwe Nederlanders bij.

  en dus ook de KLOKKENLUIDERS in het speciaal!

  Reactie door iew — dinsdag 20 mei 2008 @ 8.43 uur

 7. Nederland heeft een traditie hoog te houden wat betreft het pesten van klokkenluiders. Zo herinner ik mij ook nog een televisie-uitzending over een zekere ingenieur Wilman. Deze zou tot aan zijn pensioen door de BVD zijn dwarsgezeten bij het vinden van een baan, omdat hij communistische sympathieën zou hebben gehad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze kwestie is nooit tot op de bodem toe uitgezocht. Er zijn in Nederland diverse hooggeplaatste personen, die er geen belang bij hebben, dat de waarheid aan het licht komt. Voor hen zijn leugenaars veel betrouwbaarder.

  Reactie door reint — dinsdag 20 mei 2008 @ 9.22 uur

 8. Ik heb via een radioprogramma (ik denk VPRO gehoord, dat de zaak Spijkers al zo explosief is,dat de Kamer al reden genoeg heeft om staatsrechtelijke redenen het hele kabinet hierover te laten vallen.
  DAt was de mening van 4 professoren van de vrije Universiteit en Groningen.

  Waarom gebeurt dat dan niet. Moet de kadaverdiscipline binnen de fracties niet eens ondermijnd worden.ER moeten er genoeg rondlopen in de PvdA om naar eer en geweten te willen optreden in deze kwesties.

  Reactie door anne hilverda — dinsdag 20 mei 2008 @ 9.49 uur

 9. Gloria, klokkenluidersregeling maakt géén betere maatschappij.

  Sinds jaar en dag een was het maken van prijsafspraken binnen de aannemerswereld een heersend gebruik totdat dit plotseling onwettig werd.

  Deze juridische regelgeving zegt niets over de ethiek omtrent het maken van prijsafspraken. Heersende gebruiken zijn immers een product van pragmatische sociale kanalisering en onderhevig aan willekeurige en veranderende maatschappelijke waarden en normen.

  Bovendien verzaakte onze overheid praktische invulling te geven aan deze nieuwe juridische waarheid. Een overduidelijke zorgplicht weergaloos geschonden.

  De mededingingswet is volledig gestoeld op liberalisering van onze maatschappij.

  Er zijn groeperingen die liberalisering fout vinden ; er is zelfs een partij die fel gekant is tegen liberalisering en dit zelfs haast generaal als slecht beoordeeld.

  Of liberalisering en de direct daaruit voortvloeiende verboden horizontale prijsbinding als goed moet worden beoordeeld is de vraag. Ik wijs hierbij op de systematische parallel met het onderwerp “uitstel liberalisering” van 16 mei op dit blog waar wordt gewezen op de sociale voordelen van onliberale constructies.

  Als bovendien de aangebrachte vermeende misdaad wordt afgedaan met een door de burger betaalde karikatuurstraf, de praktische omstandigheden niet veranderen zodat praktijken blijven bestaan, lijkt het slechts een ingewikkelde procedure om burgemeester van Eindhoven te worden.

  Teneinde schending van trouw te belonen, dient de integriteit van klokkenluiders vooraf nauwkeurig te worden beoordeeld: verkoopt hij aan de hoogste bieder en is dat niet altijd de crimineel.

  Voordat je verraad aanbeveelt, faciliteert of zelfs daartoe aanzet, zul je unanieme consensus moeten hebben over wat goed en fout is, de oplossing voor het probleem en garanties daarvoor.

  Wie gaat de KlokkenluiderUitkeringsControleBureaucratencontroleren.

  Zelf wil ik niet in een maatschappij leven waar ik moet vrezen dat mijn collega, buurman of kennis mij verraadt, wat ik ook doe, goed of fout, in wiens ogen danook, dat is mij ANDERHALVE klokkenluider niet waard.

  Zondaar Onbewust.

  Reactie door ACE — dinsdag 20 mei 2008 @ 10.46 uur

 10. @8
  Anne,met doodzwijgen is men geweldig in dit land ,komt men aan de monarchie dan vallen direct alle klokken uit de toren.
  Denk aan Wim Klinkenberg.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 20 mei 2008 @ 11.10 uur

 11. (c)(d) A = In Gold We Trust

  @2 Gloria (mooi stukje)

  sinds 1986 neemt de haat van God toe, kijk maar naar alle rampen – Challenger -Tsjernobyl – Herald of Free Enterprise – Estonia – Concorde – Twin Towers – Tsunami – ? -.

  Het leuke is,dat Balkenende altijd een proces zal krijgen ,is het niet tijdens zijn aardse leven, dan wel na zijn heengaan.

  hij heeft o.a. immers gezegd,(nadat Jan hem zei dat hij de positie van de armen zwaar belaste), dat hij de ogen sloot voor de noden van de armen, haha, hoe zou hij dat willen uitleggen bij de Grote Baas ?
  (hij besefte snel dat hij zich versproken had, en corrigeerde snel, maar hij heeft het gezegd,net zoals Sara zei “Ik heb niet gelachen”.

  die vent zit echt muurvast!

  Reactie door Gerrit — dinsdag 20 mei 2008 @ 11.42 uur

 12. Ik ben het helemaal met Gloria eens het is hier geen echte democratie meer en wat die klokkenluiders betreft daar moet een fonds voor komen om die mensen als ze de waarheid vertellen te beschermen en niet zoals het nu gaat die mensen aan de bedelstaf overlaten
  Dirk Schuit
  ‘s-Hertogenbosch

  Reactie door Dirk Schuit — dinsdag 20 mei 2008 @ 11.44 uur

 13. ENGELS OPVOEDPROGRAMMA OP SCHOLEN STIMULEERT INTEGRITEIT
  Scholen en massamedia moeten gaan strijden tegen corruptie en integriteit uitdragen.

  The PassageWorks Institute is een opvoedingsprogramma voor Engelse scholieren. http://www.passageworks.org Het leert leerlingen medemenselijkheid, integriteit en levenskunst. Het heette vroeger PassageWays Institute.

  VIDEO PASSAGEWORKS INSTITUTE
  De onderstaande video is een praktische duidelijke documentaire over dit PassageWorks Institute, met interviews met leraren en leerlingen. (Engelstalig)
  http://video.google.com/videoplay?docid=-3533249195363215215&q=integrity&ei=g58ySM32L4-YigLO_fHkCQ&hl=en

  OORZAKEN CORRUPTIE
  Sinds de seventies geloven velen niet meer in de Bijbel. Samen met het christelijk geloof hebben velen ook de moraal en integriteit overboord gezet. De Bijbel werd vervangen door commerciële tv-programma’s die vaak haat, bedrog chantage, corruptie en geweld propageren. En volgens veel onderzoek imiteren veel kijkers het gedrag in amusementsprogramma’s op tv en worden daarvan ook de opvattingen vaak overgenomen.

  Reactie door Jaap Veldkamp — dinsdag 20 mei 2008 @ 12.28 uur

 14. Moeten we wanneer er criminelen activiteiten plaatsvinden, solidariteit betrachten? Corruptie binnen de context van een collectief belang plaatsen en wellicht accepteren?
  Is socialisme moreel ambivalent? Of dient deze naar hogere morele normen en waarden te streven? En hebben we het dan over fascisme? Dualisme?

  Wat denkt u; is God buiten en boven u of is God één in alles?

  Ik denk niet dat socialisme moreel ambivalent is. Maar men kan niet de moral highground claimen. Niet als God één in alles is.

  Uiteraard dienen criminelen activiteiten, zoals corruptie, bestreden worden, zij schaden uiteindelijk het collectieve belang. Daarmee is niet gezegd dat het collectief belang een liberaal kapitalistisch belang is. Integendeel.

  In een game waar alle spelers afhankelijk van de strategie van alle spelers maximale winst proberen te behalen zal het totaal negatief blijken.

  Ik beschouw, en ik ben mij de zwakheden er van pijnlijk bewust, een werkelijke democratie nog altijd als de enige en werkelijke vorm van socialisme.

  Klokkenluiders leveren wanneer zij criminelen activiteiten, onrechtmatigheden bloot leggen een positieve bijdragen. Zij dienen daarmee een collectief belang.

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 20 mei 2008 @ 15.44 uur

 15. ” Op enig moment wilde men hem voor gek laten verklaren.”

  Dit middeltje om pressie uit te oefenen is oud als de wereld en nog steeds geliefd onder geheime (o.a ook militaire) diensten. Indrukwekkend dat ie ook binnen de “demokratische” landen nog steeds wordt gebruikt.

  @9. ACE, “Zelf wil ik niet in een maatschappij leven waar ik moet vrezen dat mijn collega, buurman of kennis mij verraadt..”

  Wakker worden ACE! De oorlog tegen terrorisme heeft mede tot precies dit toestand geleid. Het is al werkelijkheid. Denk even aan alle radio/tv spotjes “..mocht u ites vreemd zien..’ enz.

  Nou,nou ik ken paar mensen die helemaal hiervoor geknipt zijn want ze vinden alles buiten hun eigen zelf en hun eigen gewoontes uiterst vreemd. Soms is het je buurman, hoor.

  Reactie door walking bull — dinsdag 20 mei 2008 @ 17.54 uur

 16. Volgens de wet ( rechtspraak ) dient men de “WAARHEID” te zeggen ; klaarblijkerlijk worden medewerkers gedwongen te LIEGEN en ook nog eens de ARBO-wetgeving aan zijn/haar laars te lappen . totdat men hoofdelijk vervolgbaar is ?
  Vreemde wereld ?

  Reactie door Fred — dinsdag 20 mei 2008 @ 18.19 uur

 17. Ace @9
  Beste Ace,wij kunnen het regelmatig met je eens zijn maar nu sla je toch een klein beetje door.Hakker haalt zeer terecht Wim Klinkenberg aan,
  wij denken dat dit de eerste klokkenluider was,er zijn er nog een paar w.o.Oltmans.
  Ace het gaat er niet om of je door je maat verloend wordt,de klokkenluiders die in deze top-ic worden bedoeld zijn zeer bedreven en betrokken bezig (geweest) maar
  “onze” zeer gelovige protsenmakers in het torentje hebben geen enkel belang bij het klokkenluiden van eenvoudige individuen,
  ” onze” moderne politici zijn zodra zij met hun zweetpoten in de politiek komen te staan al bezig met een goede functie daarna.Elco Brinkman,Hogervorst,Docters van Leeuwen,de Grave,Herfkens,Melkert(wie kent hem niet??)etc.etc.(je moet er niet aan denken dat je leven van die minkukels afhangt) zijn enorme voorbeelden van die zakkenvullende protsenmakers.
  Wij vinden dat Gloria het goed en duidelijk
  heeft neergezet.
  Als een maat gaat loenen heet dat matennaaien,die verdienen een pak op hun reet maar Spijker en Bos en anderen zijn geen matennaaiers maar gewoon doordenkende kapitalen besparende Nederlanders.

  Reactie door henk c.s. — dinsdag 20 mei 2008 @ 18.40 uur

 18. Beste Rob,

  Rob, socialisme is nog nooit beleidsbepalend geweest in ons land, desondanks werd een aantal universele (en christelijke) waarden onderschreven, zoals iets over hebben voor anderen, zorgzaamheid, (vooral voor zwakkeren en afhankelijken) eerbied voor VANZELFSPREKEND (!!) eigendom etc.

  Nu wordt zelfs een eigenlijk voor de hand liggende waarde als zorgzaamheid in de zorgverlening geweld aangedaan omdat daarvoor, onderworpen als die is aan regels, voornamelijk ontspruitend aan managers- en aandeelhouderslogica, daarvoor nauwelijks voldoende tijd en aandacht beschikbaar is:
  Dat is de reden dat middels welhaast hersenspoelende en “overtuigende” rollenspellen, verzorgenden (voornamelijk vrouwen, die a.h.w. de natuurlijk gegeven zorgzaamheid “in het bloed zit”) geleerd wordt om “beleefd”(??) maar beslist “nee” te zeggen op heel wat verzoeken en wensen van mensen die vroeger vanzelfsprekend ingewilligd zouden zijn.

  Daarom ook heeft de regering een uiterst schrale en ontoereikende definitie van het begrip “noodzakelijke zorg” gedefinieerd.

  Ik denk dan wel eens: “op papier kun je – in tekstMODUS, dat wel!- gerust zetten 2 + 2= 7.

  Met een “vlotte” en “aanspreekbare” layout en een van voornamelijk Angelsaksisch managersjargon vergeven en DUS van te weinig noodzakelijk inlevingsvermogen voorzien verhaal, zou je bij menigeen nog je “gelijk” kunnen halen ook:
  Per slot vcan rekening is dit het tijdperk waarin H.B.O.-ers voortdurend behoefte hebben om van hun “hoogopgeleidzijn” te getuigen (met het huidige flutonderwijs…??!)

  Vroeger gebeurde dat nooit…. want goede wijn behoefde geen krans…

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — dinsdag 20 mei 2008 @ 19.49 uur

 19. Mijn ervaring is, dat je i.p.v. klokkenluiden beter belletjes kunt laten rinkelen.

  Reactie door Wilbert — dinsdag 20 mei 2008 @ 21.09 uur

 20. de klokkenluider van de notre dame.
  dit is een bizar voorbeeld,maar de behandeling is gelijk.
  zal er nu eindelijk gerechtigheid geschieden,ik twijfel,deze mensen hebben de deksel even opgelicht.
  stel je voor dat er nog meer mensen uit de school gaan klappen.
  dan is het straks niet meer mogelijk de bevolking een rad voor de ogen te draaien.
  list leugen en bedrog heeft deze regering hoog in het vaandel

  Reactie door hw.rademaker — dinsdag 20 mei 2008 @ 23.28 uur

 21. ACE-mens!

  Zoals altijd een genot om jouw edele en verfijnde geest waar te nemen, die je zo zorgvuldig omzet in tekst. Tot in de kern estheticus maar weliswaar in deze heeft de esthetica- medaille twee kanten.
  Al eerder waren wij hierover in discussie en gaven wij onze verschillende zienswijzen.
  Waar jij niemand, dus ook jezelf niet verraden wilt zien, ben ik verheugd dat mensen met hun waarheid in die overheidsmuur kunnen doordringen. Verraden is lelijk, maar een leugen moeten vertellen aan geknakte nabestaanden is gruwelijk!

  Ik heb destijds kennis genomen van al jouw bezwaren en daar kleven idd gevaarlijke kanten aan. Waarschijnlijk doel je op die communistische samenleving waar mensen destijds hun buurman verraadden en men ten opzichte van elkaar in groot wantrouwen leefde. Tijd verstrijkt…
  En zie! Hier hebben we inmiddels te maken met een ondemocratische regeerstructuur , die via neoliberale dictatuur mensen op bijna communistische wijze klem zet en uit de samenleving drijft. In hoeverre wil je dan trouw zijn aan de overheid? Die trouw komt neer op verraad. Niet alleen naar jezelf, maar ook naar de verdrukte medemens. Zelf heb ik als klokkenluider gediend in mijn AZC-tijd waar ik Nederlandse taallessen gaf. Een ‘leerling’ van mij werd meerdere malen mishandeld door bewakers en ik heb de directie hiervan op de hoogte gesteld. Zonder resultaat overigens. Het bleken overheidshanden op een buik. Ik heb mijn ontslag genomen uit solidariteit naar het slachtoffer.

  Trouw zijn… is edel. Maar blinde trouw naar je werkgever die de macht heeft mensen neer te sabelen en tegen de samenlevingsmuur te zetten om ze vervolgens als paria’s weg te zetten is ONTROUW naar je geweten en VERRAAD naar medemenselijkheid.
  Het gaat dan niet om die anderhalve klokkenluider, maar om het rein houden van je persoonlijke geweten. Vergeet niet dat de perverse vorm van trouw staat voor HEULEN.

  Maar ik ben het met je eens dat klokkenluiders die voor een paar zilverlingen medemensen verraden… lelijke judassen zijn die grote schade aanrichten binnen de samenleving. Zij zijn hooguit trouw naar het ordinaire ‘slijk’ dat hun geestelijke ader doet dichtslibben aan hebzucht en ontrouw. Dat zijn de ECHTE paria’s en dienen verworpen te worden.

  Je trouwe bewonderaarster.

  Reactie door Gloria — woensdag 21 mei 2008 @ 1.33 uur

 22. Naast de bouwbedrijven zijn vooral ook vele, vele corrupte politici ‘vrijuit gegaan’.
  Dat is de kern van het probleem, want diezelfde corrupte politici houden een sanering van alle wantoestanden tegen.
  Een klokkenluidersregeling? Prima. Maar het blijft dweilen met de kraan open als ons democratisch stelsel niet hersteld kan worden.
  Nu is het een aanfluiting, Gloria @2 heeft het weer prachtig neergezet.

  Je denkt bij corruptie misschien aan sjofele ambtenaren in bananenrepublieken, die pas na een toegeschoven bankbiljet hun stempeltje willen zetten.
  Was het hier ook maar zo. Ik zou zo willen ruilen, want onze streepjespakkencorruptie is vele malen erger. Want het ondermijnt de totale maatschappij. En het leidt tot een verkwanseling van alle vruchten van de vooruitgang en ook nog tot de vernietiging van ons ecosysteem.
  Zo hollen we onze ondergang tegemoet.

  Ook op de Titanic werd de klok geluid.
  Maar het orkest speelde door en het was al te laat.

  Reactie door Hermie Kreeft — woensdag 21 mei 2008 @ 1.46 uur

 23. Opmerkelijk dat de politie wel gebruik maakt van kliklijnen,de sociale dienst ook ,maar als de hoge heren in gevaar dreigen te komen, en hetzelfde gebeurde in belgie met grote pedofilie zaken.
  Dan wordt het stil.
  En kan er geen appel meer gedaan worden op normen en waarden.
  Die blijkbaar alleen gelden voor de ,,arbeidersklasse”
  Petje af voor Pieter van Vollenhoven die kennelijk wel uit het goede oranjehout gesneden is.

  Reactie door che — woensdag 21 mei 2008 @ 2.05 uur

 24. ik wou nog even een klok luiden…
  http://www.nrc.nl/europa/article1094494.ece/Nederland_doelwit_complot_Europese_Commissie

  ook al word er achteraf geconstateerd dat men de boel belazerd [bouwfraude bijvoorbeeld] men komt er telkens weer mee weg,zonder dat er schuldigen zijn of straffen worden uitgedeeld.[en men laat ze met gevulde zakken gewoon door lopen...]

  en zo als men hier met “klokkenluiders” om gaat in dit land,zullen er steeds minder zijn die aan de bel DURVEN trekken.

  want wat heeft het voor zin op deze manier…?

  Reactie door iew — woensdag 21 mei 2008 @ 7.50 uur

 25. Het is al gezegd: Onze regeerders, die houden niet van klokkenluiders, omdat zij zelf in heel veel opzichten niet deugen.
  Om er een paar te noemen: Zelfverrijking, armoedeplicht, voor o.a. oude mensen, die zich daar niet tegen kunnen verdedigen, wapenhandel, clusterbommen, kontekruiperij bij wereldmisdadiger Bush.
  Om zodoende als slaafse hulpjes in diens “preventieve” oorlogen, na afloop, heel wat graantjes te kunnen meepikken.

  Onderdanige kanslozen in deze maatschappij en zelfs zwak begaafden, misschien vooral, die heet de Nederlandse Staat onder de vleugels van de VS, van harte welkom, voor zijn moordmachine: het leger.

  Omdat al veel werd gezegd over de hoge bomen, luid ik vandaag de klok over het struikje: Mij Zelf.
  Na, dat de mijnsluitingen lukte het mij, om een psychiater wijs te maken:
  “Ik ben te intellectueel voor ongeschoolde arbeider.”
  En daardoor kwam ik in de WAO.
  Mijn intellect, dat werd vertaald in een gekkenbriefje.
  In de mijn was ik zwart door het kolenstof.
  Ik hoefde mij niet eens te wassen om daarna, een poos als stukjesschrijver(t) bij een krant te kunnen werken.
  Omdat ik toch liever iets met mijn handen deed, ging ik daarna eveneens nog altijd ongewassen, in Nederland en Duitsland, in de bouw werken.
  Omdat ik een vrouw en vier kinderen had, zag ik dat als een plicht. En als een recht.
  Tot na mijn pensioen heb ik deze manier van leven kunnen volhouden. Nu ik al tien jaar AOW-er ben wil ik op deze manier doorgaan, door zwart muziek te maken en (weer) met gedichten en andere teksten op het podium te gaan staan.

  Ik vind het jammer, dat ik in totaal lang niet zoveel kan verdienen als mijnheer Balkenende.

  Desondanks, kan ik het mij toch veroorloven om lui die straatkranten verkopen, af en toe tien euro in de hand te stoppen.

  Groeten van Haras.

  Reactie door Haras — woensdag 21 mei 2008 @ 9.54 uur

 26. ACE schrijft.
  Zelf wil ik niet in een maatschappij leven waar ik moet vrezen dat mijn collega, buurman of kennis mij verraadt, wat ik ook doe, goed of fout, in wiens ogen danook, dat is mij ANDERHALVE klokkenluider niet waard.
  ………..
  Natuurlijk is dit een gezegde van absolute simpelheid en een gebrek aan menselijkheid .
  Wat een angst en een onzekerheid stralen die woorden uit.
  Is het juist niet deze opstelling die veel menselijk lijden veroorzaakt,de ogen sluiten.
  Niet het onderscheid weten te maken tussen goede en het echte kwade.
  Mensen die verklikken in de vorm van eigenbelang, jaloezie of een geestelijke ziekte enz. zijn er al zolang er mensen zijn.
  Deze verklikkers krijgen we echte niet weg door klokkenluiders die wandaden naar buiten brengen, die ten koste gaan van veel menselijk leed en ongeoorloofde zelfverrijking niet te beschermen.
  Kun je niet het verschil maken tussen een gillend buurmeisje die iedere avond wordt misbruikt en mishandeld en tussen oudjes met een klein AOWtje die eens een paar nachtjes bij elkaar slapen.
  Is ACE ooit eens bang om een NSB’er te worden, vertrouwt hij zich zelf niet (toch maar even die klootten woorden) in zijn eigen normen en waarden

  Reactie door De Hakker — woensdag 21 mei 2008 @ 11.33 uur

 27. Het zegt wel wat over onze regering, als zij het vertikken om de klokkenluiders beter te beschermen. zij hebben de regering een goede dienst bewezen door fouten en blunders aan het licht te brengen van bedrijven.en nu krijgen ze een flinke trap na, zo van: “Houdoe en bedankt. Zoek het nu maar effe lekker zelf uit.” dat is toch geen stijl. het wordt hoog tijd, dat er een wetgeving komt, waarin klokkenluiders beter beschermd worden, maar ook een beloning krijgen, voor hetgeen wat zij aan het licht hebben gebracht. en niet, dat de regering hen laat barsten, wat nu gebeurt.dat zou bestraft moeten worden.

  Reactie door Maayke Jong- Doppen — woensdag 21 mei 2008 @ 11.37 uur

 28. Intussen dringt de tijd. Ik las in het AD van vandaag dat Spjkers hoopt en doorvecht tot zijn laatste snik. Maar hij is ziek en verwacht niet eens dat hij nog kan “genieten”van eindelijk zijn rechten. ALs Balkenende dit via de krant te horen krijgt, zal hij ongetwijfeld denken: oh,pappen en nathouden.dan hoeven we uiteindelijk die anderhalf miljoen niet te betalen …..
  Overigens was er zondag een nieuwsbericht dat Pieter van Vollenhoven wachtte op een verzoek van of Defensie of de Kamer.
  Nog geen halve dag later was dit bericht weer veranderd in Defensie.Ligt de bal weer bij de overheid en blijft daar liggen.
  DE Kamer kan hem dus ook rechtstreeks vragen.Dus Kamer,sta op met zijn allen….
  Er is geen dag meer te verliezen.

  Reactie door anne hilverda — woensdag 21 mei 2008 @ 13.05 uur

 29. @15walkingbull

  Je hebt gelijk mbt terrorisme: lijkt waarachtig een bewuste VerdeelEnHeers strategie. Dit probleem is eenvoudig maar het beknechten van het volk werkt als een speer.

  @17Henkc.s.

  Let wel, ik ben zeerzeker niet tegen klokkenluiden dat is een heel goede zaak.
  Een klokkenluidersregeling daarentegen maakt meer kapot dan je lief is; ik geef geen uitkeringsgerechtigden aan die zwart werken, geef geen ouders aan die hun ouders onrechtmatig opgeven voor kinderopvangsubsidie, geef geen mensen aan die fictieve ziektekosten van de belasting aftrekken aan, etcetera, jij wel?, want je weet dat het niet een kwestie van zwart wit is en dat als je ze aangeeft er aan de algemene toestand vanwege de complexiteit toch niets wijzigt.

  @Gloria

  Het Nurnbergproces definieerde de ethiek dat ambivalent blijven, ondanks gevaar voor jezelf, als een mens of mensen ernstige schade wordt aangebracht verwerpelijk is. Die grens is duidelijk, vanzelfsprekend ook voor mij.

  Meestal is dit bij klokkenluiders echter niet aan de orde; de situatie is complex, de argumenten genuanceerd, de mistoestand wordt er niet wezenlijk door veranderd, vooral dat laatste is van belang voor de afweging hoeveel je bereid bent ervoor in te leveren.

  De overheid heeft status aparte zodat je die altijd zeer kritisch moet benaderen en trouw aan de overheid is onzin, dat ben je immers zelf.

  Trouw aan alle samenlevingsverbanden waarvan je deel uitmaakt; buurt, collega’s, familie, blogvrienden,etc. Elke klokkenluider verraadde een samenlevingsverband waarin hij zelf groot werd.

  Van Buitenen gaf onlangs op met als reden dat de mistoestanden in het EP nu aanzienlijk groter zijn dan vroeger. De bouwfraudeurs lachten over grote boetes; dat plussen we wel bij de volgende klus bij en uiteindelijk heeft JanMetDePet die boetes betaald.

  Ik ben een expliciet voorstander van klokkenluiden, expliciet tegenstander van klokkenluidersregeling vanwege de samenleving die daaruit ontstaat.

  Klokkenluiden zonder klokkenluidersregeling is altijd integer.

  Reactie door ACE — woensdag 21 mei 2008 @ 13.22 uur

 30. Dat de Haagse politiek na bijna een kwart eeuw uiteindelijk helemaal niets voor Fred Spijkers heeft kunnen betekenen verbaasd me echt helemaal niets.

  Maar dat daar b.v. geen enkele grote generaal in Nederland links om of rechts om iets voor zijn oud collega Fred Spijkers heeft kunnen betekenen vind ik echt werkelijk te triest voor woorden.

  Want bedrijfsmaatschappelijk werker bij Defensie Fred Spijkers stak niet alleen voor defensie medewerker Rob Ovaa postuum zijn nek uit maar feitelijk voor alle Defensie medewerkers.

  Vraag :
  Is het nu zo verdomd moeilijk voor b.v. een grote generaal om b.v. een inzamelingsaktie op touw te zetten onder alle defensie medewerkers voor een geridderde ex collega die door alles en iedereen in de steek is omdat hij het niet over zijn hart kon krijgen een weduwe van een verongelukte defensie medewerker voor te liegen ?

  Antwoord :
  Tja, kennelijk te moelijk.

  Reactie door Peter Mink — woensdag 21 mei 2008 @ 13.37 uur

 31. BEDRIJVEN MOETEN ZICH VERENIGEN TEGEN CORRUPTIE
  Corruptie en wetsontduiking door Nederlandse bedrijven en ambtenaren is volgens onderzoek een veel voorkomend en groeiend probleem. En ik heb daarvan zelf veel ernstige voorbeelden gezien.

  De overheid moet de groeiende corruptie repressief aanpakken en preventief via mediavoorlichting.

  Daarnaast is het nodig dat bedrijven en individuele ambtenaren zich verenigen in een organisatie tegen corruptie met een eigen webforum per branche. Integere bedrijven hebben daar belang bij, want zij worden benadeeld door oneerlijke concurrentie van corrupte bedrijven.

  De overheid moet een dergelijke anticorruptie-organisatie bij bedrijven initiëren, subsidiëren en begeleiden.

  De onderstaande video gaat over een dergelijk project van bedrijven, de ‘Partnering Against Corruption Initative’ (PACI).

  VIDEO
  http://youtube.com/watch?v=BLyoHL04Elw

  Reactie door Jaap Veldkamp — woensdag 21 mei 2008 @ 13.49 uur

 32. ook mijn man wordt al 6 jaar gepest,ziek gemaakt door een overheidsinstantie.n.a.v. een sollicitatie die niet netjes verliep.Men wilde geen antwoord geven op vragen,dit was te moeilijk,want dan kwam de vuile was naar buiten.6 jaar lang wordt hij nu al erg ziek door deze zaak.Zelfs opgenomen in ziekenhuis.De hoge heren zeiden dat het een spel was om ander werk te krijgen.Ook wij kregen van de rechtbank en onafhankelijk artsen gelijk,maar de werkgever,de politie laat niks meer horen.
  Degene die tegen mijn man hebben gewerkt zijn inmiddels allemaal bevorderd tot inspecteur,hoofdinspecteur etc.Wij moeten het met 1100 euro per maand doen.

  Reactie door marja — woensdag 21 mei 2008 @ 14.54 uur

 33. Beste Harrieke.

  U plaatst socialisme in een context van normen en waarden. Prima. Het zijn ook normen en waarden waar ik bij leef. Maar daarmee doet u socialisme te kort. En u kijkt daar waarschijnlijk anders tegenaan dan ik. Mijn vragen gaan naar de kern.
  U hoeft niet gelovig te zijn. Ik zelf beschouw mij als een atheïst (a-thesis) als het om religie gaat. Ik bestudeer alle religies. De vraag is subsidiair.

  God boven en buiten u of God één in alles.

  Juist hier waar het gaat over klokkenluiders is deze vraag essentieel. Het geeft aan waar het probleem zit. Wie pleegt er uiteindelijk verraad? De klokkenluiden die een groter collectief belang dient of de kliek van een happy few die zichzelf bevoordelen ten kostte van de rest? Ongetwijfeld zal deze kliek van een happy few verraad schreeuwen en met de beschuldigende vinger wijzen. Maar is dat ook terrecht? In welke context plaatst u socialisme?

  Kijk nogmaals naar een klokkenluider. Wat dient zijn gedrag te sturen? Wat is zijn morele leidraad? Wiens belangen tellen zwaarder?

  Wanneer men deze vraag weet te beantwoorden, dan is een klokkenluidersregeling niet zo moeilijk samen te stellen. Het gaat er om dat schade wordt vergoed. Dat is wat anders als een bonus op klikken uit te delen.

  Persoonlijk zie ik meer heil in het kordaat aanpakken van diegene waarover de klokken luiden. Al is het maar om herhaling te voorkomen. Daar hebben we allemaal belang bij. Maar ik ben ervoor dat klokkenluiders als Fred Spijkers en Ad Bos schadeloos worden gesteld.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 21 mei 2008 @ 16.50 uur