‘Stop de EU-lobby’

Het Kabinet moet in de EU een halt toeroepen aan de buitensporige invloed van het bedrijfsleven bij het ontwerpen van Europese wetgeving. Daartoe roept Harry van Bommel het Kabinet op in Kamervragen die hij vandaag heeft gesteld.

Deze week kwam uit onderzoek uitgevoerd door ALTER-EU naar voren dat er 1192 adviescommissies zijn die de Europese Commissie adviseren bij het opstellen van wetgeving. “In de onderzochte comités is het bedrijfsleven oververtegenwoordigd. In 25% van de gevallen bestaan ze voor meer dan de helft uit hun vertegenwoordigers. De onderzoekers ondervonden grote weerstand bij hun onderzoek van de Europese Commissie en kregen soms geen enkele informatie over de samenstelling van die groepen.

Volgens Van Bommel is dat veelzeggend: “De EU geeft zo het bedrijfsleven een platform om in het geheim al de koers van bepaalde wetgeving te bepalen. Zelfs over controversiële onderwerpen als biotechnologie en CO2 opslag. Dat is onacceptabel en deze groepen moeten snel van samenstelling veranderen en in het ergste geval zelfs worden opgeheven.”

De SP maakt zich al langer zorgen over de buitensporige invloed van het bedrijfsleven in Brussel. Een eerder pleidooi voor verplichte registratie van lobbyisten, inclusief hun opdrachtgevers, vond nog geen gehoor terwijl dit elders, bijvoorbeeld in de VS, heel gewoon is. Het gebrek aan transparantie rond de adviescommissies is nog een tandje erger. Deze personen worden gevraagd door de Europese Commissie om mee te denken bij het opstellen van wetgeving. Van Bommel: “Daarom kan het ook niet zo zijn dat er geen openheid wordt gegeven over wie er namens welke organisaties in zitten. Verder wil ik weten welke criteria er gelden voor de samenstelling van deze adviescommissies. Hebben bijvoorbeeld vakbonden, milieuorganisaties en andere belangengroepen net zo makkelijk toegang als het bedrijfsleven? Het werk van de adviescommissies vormt een belangrijke opmaat naar nieuwe EU-verordeningen en richtlijnen. Hier zit dus een groot democratisch tekort.”

Van Bommel is verder van mening dat het absurd is om bijna 1200 adviescommissies in stand te houden. “Toen ik dit aantal hoorde, werd me opeens duidelijk waar die enorme hoeveelheid wetgeving vandaan komt. In die groepen zitten tienduizenden personen allemaal te bedenken wat de EU nu weer kan doen op een bepaald gebied. Een flinke reductie van het aantal groepen zou wel eens heel veel bureaucratie kunnen schelen. Naast deze adviescommissies zijn er ook nog eens ruim 20.000 EU-ambtenaren in Brussel. Dat toont wel aan dat de EU meer bureaucratie is dan democratie.”

(Nieuwsbericht SP)

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zondag 30 maart 2008 :: 13.46 uur

14 Comments

14 reacties

 1. Het bedrijfsleven is de God van de markt.
  De marktwerking is het geloof voor het Kapitalisme. Er zijn inmiddels al verschillende site’s over de Superstaat Europa. Ik zou zeggen ga ze bestuderen en dan met een reactie komen. Zet de voordelen tegen de nadelen. Een kleine hint de kleine man heeft geen voordelen maar is het slachtoffer zoals altijd.
  Een socialistisch Europa wordt opgeofferd ter eer en glorie van de bezittende klasse.
  http://www.free-europe.org

  Reactie door olle Henk — zondag 30 maart 2008 @ 15.08 uur

 2. De EU (voorheen o.a. EEG) is van begin af aan in de eerste plaats een belangenclub van de grote concerns geweest.

  Het is wel eens goed dat deze vragen expliciet worden gesteld. Maar verwacht daarop niet al te concrete antwoorden!

  Reactie door Olav Meijer — zondag 30 maart 2008 @ 16.29 uur

 3. Nederlandse ‘ons kent ons’ praktijken zijn altijd gebaseerd op lobby. Ik vind dit stelling typisch ketel verwijt de pot.

  Voor dat wij de schuld weer bij de andere neerleggen moetn wij de lobby praktijken in dit land goed aanpakken.

  Reactie door khosrow — zondag 30 maart 2008 @ 17.26 uur

 4. VERBIED GIFTEN AAN POLITIEK
  Politieke partijen zouden geen giften mogen ontvangen van burgers, stichtingen of bedrijven.

  Ter compensatie daarvan zouden ze meer subsidie van de overheid moeten krijgen, op basis van het aantal laatst behaalde stemmen. De kostbare verkiezingscampagnes moeten worden vervangen door een veel betere (digitale) Stemwijzer.

  Transparantie en efficiëncy kunnen worden vergroot door traditioneel politiek overleg zoveel mogelijk te vervangen door publiek toegankelijke webforums en videoconferenties. Dat geldt voor politiek op alle niveaus.

  Ik vind een linkse, democratische en transparante Europese regering dringend nodig om veel redenen, zoals het voorkomen van oorlogen, milieurampen en internationale criminaliteit. En voor een intensief gezamenlijk Europees beleid voor stimulering van ICT en e-learning.

  En ik denk dat bestuurlijke tranparantie en efficiëncy en vreedzame Europese samenwerking sterk zullen verbeteren als alle Europese burgers dezelfde voertaal kiezen.

  Reactie door Jaap Veldkamp — zondag 30 maart 2008 @ 18.45 uur

 5. Prachtig dat gelobby!

  Maar wie gaat nu lobbyen voor naleving van kinder- en mensenrechtechten in Nederland en Europa?
  Wie gaat er eens wat doen tegen omgangs-on-recht?
  Door het gelobby binnen de 1ste kamer door de vereniging van rechters, de advocatenorde en de “Jeugdbeschermers” werd het wetsvoorstel Luchterveld naar de prullenbak verwezen…
  En nog heel veel kinderen zullen zonder een vader of moeder moeten opgroeien.
  Met alle gevolgen van dien.
  Hoe zou het toch komen dat jeughulp haar handen vol heeft om ontspoorde kinderen weer op het rechte pad te helpen?
  Hoe zou het toch komen dat Nederland een paar weken geleden een draai om de oren kreeg van Unicef, dat het voor schandaal is dat hier op grote schaal de rechten van het kind met voeten getreden worden…
  Economische belangen prevaleren… niet waar?

  Reactie door Jerome Huijbregsen — zondag 30 maart 2008 @ 19.09 uur

 6. Als er dan zoveel vraagtekens zijn over de EU-wetten en diegene die deze wetten maken,dan snap ik waarom er geen referendum komt.

  Reactie door taardje — zondag 30 maart 2008 @ 20.22 uur

 7. Lobbyen zou niet erg zijn als de EU democratisch was. Maar die democratie werkt voor geen meter.
  Dat betekent dat de EU steeds meer werkt als een bezettingsmacht die onze vrijheid aantast.
  Het bestrijden van lobbyen is weer typisch dweilen met de kraan open. Zolang de democratie niet werkt verdwijnt het lobby circus op zijn best ondergronds. Daar schieten we dus (wel iets maar) weinig mee op.
  Maar goed, alle beetjes helpen.

  PS Bravo webmaster! Boycotten die zomertijd!

  Reactie door Hermie Kreeft — zondag 30 maart 2008 @ 23.10 uur

 8. Dit is de befaamde ‘comitologie’, de kern van het post-democratische Europa. Nederlandse wet- en regelgeving is voor 80% van Europese, niet-democratische herkomst. De Tweede Kamer denkt misschien dat ze nog wat voor het zeggen hebben, maar dat is al lang niet meer zo.

  Wel twee kanttekeningen:

  Veel activiteiten van bedrijven in de Brusselse lobby zijn er op gericht onwerkbare regulering te voorkomen, niet zozeer om nieuwe voordeeltjes te organiseren.

  En er is evengoed een immense ondemocratische lobby van andere belangen, met name natuur- en milieu. Dat heeft onder andere geleid tot de vogel- en habitatrichtlijnen die de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland zo goed als tot staan hebben gebracht.

  Die 80 procent Europese invloed op onze wetten en regels moet terug naar 10 of 20. Meer grensoverschrijdende kwesties dan dat zijn er echt niet.

  Reactie door Willem Dezwijger — zondag 30 maart 2008 @ 23.56 uur

 9. Het is natuurlijk al lang en breed gezegd. Maarik sluit mij daarbij aan.

  De EU dient alleen de handel en geldmachten.
  Die staat heus niet in dienst van mensen die moeite hebben om rond te komen.
  Maar, aan eerder dikbetaalde gesjeesde politici en hun geestelijke verwanten biedt de EU een toevluchtsoord en een veilige haven om te kunnen blijven profiteren, parasiteren en de boel op te lichten.

  Kooplui hebben altijd al, voor winst, hun diensten bewezen aan bezetters.

  De EU is een reincarnatie, van Napoleon, Hitler en andere veroveraars.
  Hun geest leeft er in voort.

  En onze regeerders zijn met de handel, hun vooruitgeschoven infiltranten, die samen met de Koningin Ons land en zijn Volk voortdurend verraden en verkopen.

  Zo dat lucht op.

  Haras Mormolus.

  Reactie door Haras — maandag 31 maart 2008 @ 8.17 uur

 10. De werkgeversrealiteit is handel, geld, wapens en macht.
  En de Europese burocratie produceert regels om deze zaken diffuus te houden.
  Maar omdat handelswetten en regelgeving geen moraal kennen is het niet te stoppen.

  Reactie door Joop Schouten — maandag 31 maart 2008 @ 8.41 uur

 11. de EU lobby doet veel meer dan dat:
  http://www.vrijspreker.nl/vs/item/2008/03/ook-na-2010-moet-de-belastingbetaler-dokken-voor-uruzgan
  http://www.vrijspreker.nl/vs/item/2008/03/eu-staatshoofden-ratificeren-eu-grondwet-zonder-ons

  ook heeft Verhagen zijn eis al laten vallen tegenover Servie:
  http://www.volkskrant.nl/buitenland/article521172.ece/Verhagen_weerstaat_druk_EU_om_Servie

  lobby,lobby,lobby….
  maar het woord “Volksverlakkerij” durft nog steeds niemand te zeggen in de 2e kamer.
  nogmaals de definitie van “Volksverlakkerij”
  het bewust bedriegen, voorliegen van de bevolking.

  misleiding dus,en dat is strafbaar!

  men heeft gekozen op de beloftes die gedaan zijn in de campagnes,als je die dan breekt die beloftes,is het volk misleid en pleegt men volksverlakkerij/misleiding.

  Reactie door iew — maandag 31 maart 2008 @ 10.10 uur

 12. Dat de EU fundamenteel ondemocratisch is en onder invloed staat van allerlei lobby’s is duidelijk. Dat het grootkapitaal het allemaal voor het zeggen heeft is iets te simpel.

  Als dat laatste het geval was waren de vogel- en habitatrichtlijnen en de fijnstofrichtlijn er nooit gekomen.

  Het zit voor mijn gevoel meer zo:

  De EU is op economisch gebied verworden tot een neo-liberaal project. Dit is in het belang van grote ondernemingen maar vereist eerder de-regulering dan in commissies bedachte nieuwe regels.

  Daarnaast wordt in die commissies sectoraal beleid bedacht. Dus in een commissie natuur wordt door natuurambtenaren en dito lobbyisten uit de verschillende lidstaten iets bedacht voor de natuur, zonder met andere belangen of de consequenties rekening te houden. Idem pensioenen, arbozaken, e.d. Deze richtlijnen komen vervolgens in de verschillende Raden van Ministers, d.w.z. de natuurdingen komen in de Raad van Natuurministers, de arbo-dingen in de Raad van Sociale Zaken Ministers etc. Die zijn het natuurlijk helemaal eens met de voorgestelde richtlijnen, want het is hun eigen beleidsterrein. Ook zij hoeven immers geen rekening te houden met andere belangen. Als die stap genomen is, is zo’n voorstel nauwelijks meer te stoppen.

  Er is bovendien een voortdurende dynamiek om nationale bevoegdheden naar het EU-nivo over te hevelen. Het is inmiddels zover dat ons parlement meer een soort provinciale staten is geworden, en het kabinet een college van gedeputeerden.

  Het idee van Europa als een statenverbond met een overkoepeling voor enige gemeenschappelijke belangen is al lang achterhaald.

  Reactie door Willem Dezwijger — maandag 31 maart 2008 @ 15.16 uur

 13. @ 12 Beste Willem Dezwijger

  Allereerst een keurige site van Willem de Zwijger alias Willem van Oranje. Hij werd de Zwijger genoemd omdat hij zo weinig sprak, maar dat kwam doordat hij de taal der Nederlanden niet machtig was.
  Zijn laatste woorden waren dan ook Mon Dieu, aie pitié de mon ame et de ce pauvre peuple. Maar met de reactie van Willem Dezwijger is er geen woord Spaans bij.
  Maar toch eventjes http://www.free-europe.org bekijken en vooral page 4, datum 5-9-2003
  “De afscheidsbrief van het socialisme”, geschreven door Marian L. Tuyp.
  Marian L. Tuyp is mede directeur van het Project Mondiale Economische Vrijheid verbonden aan het Cato Institute (www.Cato.org)
  Het is altijd belangrijk hoe men aan de overkant van de grote plas er over denkt.
  Een superstaat met een superleger heeft gevolgen voor de gemeenschap. Jammer dat Willem van Oranje niet meer leeft, die zou het heel duidelijk kunnen uitleggen.

  Reactie door olle Henk — maandag 31 maart 2008 @ 16.35 uur

 14. Wát een sociaal en gezondheidsbeleid voor Europa? Een politiek Europa dat wel.
  Ze zijn al even corrupt als de VWA in samenwerking met het CDA-carnaille, die ons vlees door de strot duwen van ziek en kreupel vee.
  Uw gezondheid Europese burger is minder belangrijk dan handelsbelangen en goede betrekkingen met de VS.
  We gaan het anglesaksische tijdperk in en eindigen zoals lidstaat UK die de US al gevolgd is. Niets sociaal,gezond, gelijke kansen en goed onderwijs voor eenieder maar ieder voor zich en god voor ons allen als het maar geld oplevert voor de elite, de europa-specialisten en hogeropgeleiden die de voordelen plukken en de nadelen droppen bij de rest van de samenleving, die denken dat een opleiding alleen garant staat voor intelligentie, recht geeft op meer zeggenschap. Heb zojuist het WRR rapport gelezen m.b.t. Europa. Volgens het kabinet is er al een Europa-debat echter….
  Geen boodschappen m.b.t. de chloorkip. Biefstuk wordt onbetaalbaar en gereserveerd voor de elite want er is een Europees verbod op de invoer van argentijnse bief. Argentinië is de US niet he! Het raakt ze niet want ze eten rustig door en wonen veilig in hun nationalistische villawijken. Tegelijk dwingt de WTO Europa hormoonvlees uit de VS en Canada toe te laten.
  Lobby bij de europese minister van industrie door het bedrijfsleven uit de US, jawel t.b.v. de chloorkip. ZIJ maken in Europa de regels en uw gezondheid doet er niet zoveel toe. Of komt er op de verpakking te staan WAARSCHUWING: DIT IS EEN CHLOORKIP.

  Reactie door Henny — dinsdag 1 april 2008 @ 8.06 uur