In Europa

zondag 24 februari 2008 :: 22.53 uur

Volgt u de serie van Geert Mak op de zondagavond? Of geeft u de voorkeur aan ‘Boer zoekt vrouw’? Ik vind de vpro-documentaire in ieder geval erg de moeite waard. Zo’n zondagavond begint met voetbal, dan Adriaan van Dis over Zuidelijk Afrika – helaas is de serie ten einde, en dan In Europa.

Aan de hand van een jaartal en een plek wandelt Mak – net als in zijn boek met dezelfde titel – door de geschiedenis van Europa, rondkijkend met de ogen van de verteller. Hij pakt uit een bepaalde episode één aspect, vergroot het uit en belicht dat van alle kanten. Natuurlijk is hij niet volledig, dat streeft hij ook niet na. Hij stelt de vragen die ons allemaal bezig houden.

In het boekje ‘Waar historie huis houdt’ (Thomas Rap, 2005) stel ik me de vraag ‘Schuilt er in ons een beul?’. Wie verantwoordelijk in het leven wil staan, moet zich die vraag minimaal ééns stellen. Naar mijn idee levert bestudering van de geschiedenis ons niet de oplossingen voor de problemen van vandaag. De geschiedenis herhaalt zich immers niet. Maar het kan wél inzicht geven in de mechanismen die mensen vormen. Het kan wijsheid opleveren die wèl bruikbaar is bij het oplossen van de hedendaagse problemen.

Maar terug naar de vraag over die beul. Mijn antwoord is ‘ja’. Om verwording te voorkomen, moeten we slag leveren op twee fronten. Achterstelling moet voorkomen worden, zeker langjarige, vergaande achterstelling. Frustratie, één generatie lang, leidt tot een hart van steen. Frustratie, twee generaties lang, leidt tot een hart van semtex. Onrechtvaardigheden moeten we uitbannen. Hoop en een goede toekomstverwachting is voor elk mens, elk volk van wezensbelang.

En, we moeten alert zijn op ideeën die strijdig zijn met de menselijke waardigheid en de fundamentele gelijkwaardigheid van mensen: Ze tijdig onderkennen en ze vervolgens door middel van overreding bestrijden, voor het te laat is. Een heersende cultuur van wegkijken kan catastrofale gevolgen hebben. ‘Opvoeden tot democraat’ is geen tegenstelling in zichzelf, zoals lang in linkse kring gedacht is.

Wat kunnen we van de geschiedenis leren? Volgens mij, dat we ons de belangrijke vragen steeds zullen moeten blijven stellen, en dat argeloosheid en ongevoeligheid daar niet mee te verenigen zijn. In Europa liet en laat de verschrikkingen zien waartoe de mens in staat is gebleken. Aan ons de dure plicht om te proberen inhoud te geven aan het na-oorlogse gezegde ‘Nooit meer oorlog, nooit meer Auschwitz’.

(Deze column verschijnt in het maart-nummer van de Tribune.)

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

46 Comments

46 reacties

 1. Ja, ik heb ‘boer zoekt vrouw’ gekeken. Heerlijk om te zien hoe mensen lekker rondbanjeren in Turkije, Granada of Oostenrijk. Dat blijft natuurlijk dromen voor Assepoesters die boetegeld verdienen en zich voor hun zorgzame gezinsWERK dienen te schamen!
  Uitweg zou natuurlijk geweest zijn een boer te zoeken…

  Overpeinzingen kunnen soms wat van de werkelijkheid afstaan. Af en toe gebeurt mij dit ook weleens. Ik verval dan in mooie en goedbedoelde woorden die globaal iets over het leven zeggen.
  Een politicus mag dat natuurlijk ook. Maar raken deze woorden echt?
  Filosoferen over ‘de beul’ in onszelf is gauw klaar: Ja, we zijn beulen!
  Want van alles wat ik hierboven lees is het al te laat!!
  Achterstelling kon niet voorkomen worden! Frustratie op frustratie vanwege de jarenlange ‘christelijke’ list- en bedrogkabinetten. Onrechtvaardigheden die dag in, dag uit hun gang mogen gaan om mensen te knechten en uit te persen. WIE bant ze uit?
  Waren we alert op de ideeen die strijdig zijn met de menselijke waardigheid? Discriminatie van Moslims viert hoogtij. Van de Joden hadden we het kunnen weten…
  Tijdig onderkennen? Te laat!! Het kwaad geschiedt dagelijks. NU en NU!

  Wat konden we van de geschiedenis leren?
  De dure plicht om inhoud te geven aan AL wat de na-oorlogsen hadden kunnen leren van die oorlog:
  “Nooit meer oorlog, nooit meer Auschwitz”?

  En wat hebben we ermee gedaan? Toen lieten we neo-Hitler zijn gang gaan!
  En zie: Genocide in Irak! Moord en doodslag in Afghanistan. De ‘uitkammers’ gaan hun gang…

  Er is 1 verschil met vroeger: NU hebben we het wel geweten!!
  Hebben we meer bewijs nodig van de beul in onszelf?

  Dit is wat de toekomst ons zal leren omdat we NU geschiedenis maken:
  De verschrikkingen waartoe de mens in staat is. Een dikke voldoende voor de homo homini lupus.

  Reactie door Gloria — zondag 24 februari 2008 @ 23.59 uur

 2. Morele verheffing van het volk is nodig
  Mensen en andere primaten zijn genetisch geprogrammeerd om zich aan te passen aan de groep, ook als die groep criminele of fascistische normen kent. Dat was in de prehistorie namelijk nodig voor hun individuele overleving.

  Velen zij er in de afgelopen decennia vanuit gegaan dat de mens van nature menslievend is. En dat optimale morele vrijheid automatisch leidt tot optimaal algemeen welzijn. Maar bestudering van de wereldgeschiedenis leidt volgens mij tot andere conclusies.

  Weloverwogen morele voorlichting door overheid en maatschappelijk middenveld is een voorwaarde voor welzijn en democratie. Morele voorlichting aan kinderen en volwassenen. Maar die voorlichting moet zeker niet doorslaan in politieke demagogie of dictatuur. Het is belangrijk dat we daarin een (fragiel) evenwicht zoeken tussen individuele vrijheid en morele voorlichting.

  Zo moeten mensen bijvoorbeeld worden voorgelicht over fascisme, en over de spelregels van zindelijk redeneren en discussiëren. Mensen moeten bijvoorbeeld leren dat vrijheid van meningsuiting niet hetzelfde is als schelden. Want schelden heeft volgens onderzoek vaak de functie van een verborgen lichamelijke bedreiging. Zo word het namelijk vaak bedoeld en opgevat door de andere persoon.

  En mensen moeten ook leren dat je geen overhaaste generalisaties moet maken zonder voldoende geldige argumenten en betrouwbare waarnemingen. Veel laag opgeleiden hebben dat nooit geleerd. Dat is een belangrijke oorzaak van racisme.

  http://geschiedenis.startpagina.nl

  Ik stem op de SP.

  Reactie door Jaap Veldkamp — maandag 25 februari 2008 @ 0.05 uur

 3. Van Dis en “In Europa” heb ik ook steeds gevolgd. Zeer de moeite waard.
  Op Canvas loopt “In Europa” ook, maar iets achter bij Hilversum.

  Al herhaalt de geschiedenis zich niet in letterlijke zin, sociologisch zijn zeker wel bepaalde sociale constanten te ontdekken die zich telkens in de loop van de geschiedenis doen gelden: zucht naar macht en rijkdom, verschil maken tussen groepen mensen (waarbij de “wij-groep” als superieur wordt gezien), het zoeken naar zondebokken in slechte tijden, opportunisme, enz.

  Vandaag werd in “In Europa” een heel schrijnend voorbeeld getoond van waartoe opportunisme kan leiden. De fabriek Topf & Söhne te Erfurt bedacht in opdracht van de SS zo efficiënt mogelijke ovens, zodat in Buchenwald in de grootst mogelijke snelheid grote aantallen mensenlichamen zouden kunnen worden verbrand…..

  Reactie door Olav Meijer — maandag 25 februari 2008 @ 0.54 uur

 4. Olav Meijer,

  Ik ben het met je eens dat die ovenbouwer een wel heel erg morbide voorbeeld van opportunisme demonstreerde.
  Maar, ik ben er nog helemaal niet zeker van dat die daardoor WEZENLIJK erger is dan menig mens van nu, vooral als die, met veel geld, macht en invloed, de wereld op keihard kapitalistische leest wil schoeien:
  Met machtswellustige oorlogen, onderdrukking, marteling en bijna alles “wat God verboden heeft”, als vaak rechtstreeks daarvan af te leiden gevolg.
  Alle misdadigheid is immers het gevolg van uit menselijke onvolmaaktheid voortkomend egoïsme.

  Veelal worden zulke daden dan gerechtvaardigd door een gedachtegang die deze foutieve daden “apart zet”, afgesplitst van het overige handelen, waarin dan vooral ook de “vele goede daden” worden benadrukt..
  Doorgaans is er dan ook de sterke benadrukking van de onmacht die de dader “wel dwong om zo te handelen, hij kon immers niet anders…”
  (vaak is dat laatste zeker gedeeltelijk waar)
  Bovendien is geen enkel mens helemaal perfect goed of juist de volkomen belichaming van het afschuwelijkst denkbare kwaad.
  Rechtspraak dient daarom opheldering en daarop volgend genoegdoening te geven.

  Mogelijk is fragmentering van het gebeurtenissentotaal en isolering van allerlei incidenten en zaken voor de benadering, benoeming en vaak veroordeling daarvan, zonder daarbij de altijd aanwezige (structurele) samenhang te vernoemen, wel juist daarom zo populair…
  …En voedingsbodem voor een “rijke”smoesjes- en sorrycultuur die vooral de machtigen en bevoorrechten graag gegund wordt…
  Ook bijv. schelden op het inderdaad vaak onbehouwen en onbeschofte gedrag van sommigen in achterstandswijken en dan “even vergeten” dat deze wijken niet voor niets ACHTERSTANDSwijken heten, is daar een “verheffend”voorbeeld van. (immers: oorzaak en gevolg!)

  Goed geschiedenis- en maatschappijleeronderwijs kunnen deze samenhangen en de motivaties van mensen en soms hele volkeren leren begrijpen en daaruit lessen trekken voor de -inderdaad nooit letterlijk te herhalen- toekomst.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — maandag 25 februari 2008 @ 2.22 uur

 5. @Olav,
  inderdaad een leerzaam onderwerp.
  Waarbij ik ook even stilstond bij de bedrijven die nog steeds op de markt actief zijn en waar het oorlogsverleden onder het vloerkleed geveegd is.
  Zoals de makers van blauwzuurgas,en de tandtechnische laboratoria waar tandgoud omgesmolten werd voor de bezetter.
  Een nederlands bedrijf wat maar al te graag gebruik maakte van de arbeidsinsatz.
  Op tijd signaleren voorkomen is waar we alert op moeten zijn.

  Reactie door che — maandag 25 februari 2008 @ 4.03 uur

 6. De geschiedenis leert ons dat we niets leren van onze geschiedenis. Verder zijn wij allemaal potentiele moordenaars. Het is maar wanneer het “kwartje” valt.

  Reactie door Rob Brouwer — maandag 25 februari 2008 @ 5.05 uur

 7. In ieder mens schuilt misschien wel een beul en zeker een opportunist. Maar je hebt grote en kleine beulen. Hitler was in de oorlog de grootste beul. Als je hem hoort zeggen dat je de ander moet leren haten, denk ik: die man was geestesziek. Toch raadselachtig dat zoveel mensen door hem geïnspireerd waren. Het gaat mijn pet te boven. Een serie als “In Europa” vergroot mijn inzicht wat dat betreft ook niet.

  Reactie door reint — maandag 25 februari 2008 @ 8.34 uur

 8. Ach..God…”nooit meer oolog,nooit meer auschwitch” ach dat was een niets-
  zeggende populair doende hotemetoot even na
  den Krieg. Wist die vent veel,die man wist niet hoe een mens in elkaar steekt.
  Wat is er nou eigenlijk veranderd/verbeterd
  allright dat verderfelijke kamp bestaat niet meer, maar we hebben toch nog wel een paar andere kampen,hier of daar,waar mensen op een beestachtige wijze worden
  behandeld ,sterker nog de “mens” vermoord martelt ,verbrand,verkracht ,in deze moderne tijd de andere mens in het openbaar!VN,NAVO,Rode kruis,etc.etc.etc.
  staan erbij en kijken er naar.
  Ik wil de uitlatingen van “onze” kwazie sociaal democratische “regering” natuurlijk niet vergelijken met de opmerking zoals in the topic genoemd,
  maar “samen leven,samen werken”, en
  al die ongein blijken toch loze kereten te zijn geweest.
  Wie lacht niet wie de mens beziet.
  Het is mooi weer wij gaan rolstoelen.
  Tot lees.

  Reactie door Henk c.s. — maandag 25 februari 2008 @ 9.10 uur

 9. http://www.verzet.org/content/view/570/29/

  Reactie door De Hakker — maandag 25 februari 2008 @ 10.27 uur

 10. God wat zou dat heerlijk zijn…..zonder oorlog en zonder haat tegen ethnische onderscheiding van elkaar

  Reactie door dog — maandag 25 februari 2008 @ 11.14 uur

 11. @Jaap Veldkamp

  “En mensen moeten ook leren dat je geen overhaaste generalisaties moet maken zonder voldoende geldige argumenten en betrouwbare waarnemingen. Veel laag opgeleiden hebben dat nooit geleerd. Dat is een belangrijke oorzaak van racisme.”

  en wat doet u hier nu zelf?! lekker beargumenteerd ook en dit weet u dan zeker vanuit trouwe waarnemingen? deze generalisatie van u…

  zoiets als dit bedoelt u?: http://www.nu.nl/news/1450408/70/Kritiek_op_Sarkozy_na_%27klootzakincident%27.html

  en lees dit ook even Jaap: http://www.vrijspreker.nl/vs/item/2008/02/apartheid

  zogenaamde geleerde persoontjes zoals u veroorzaken met dit soort uitspraken generalisatie!
  ik zou eerst nog maar even wat meer gaan E-learnen.

  juist de hoog opgeleiden zorgen voor de verdeeldheid die grote vormen van generalisatie met zich mee brengt,neem lekker een spa blauw dat zuivert!

  verder sluit ik mij aan bij Henk c.s.@8
  wat is er trouwens tercht gekomen van het nieuwe beloofde en uitgesproken élan van B4 ?
  “menselijker en socialer”
  het is niets meer dan een wirwar van volksverlakkerij,leugens list en bedrog wat men ten toon spreid.

  en iedereen blijft maar nuancerend oppositievoeren daar in de kamer en inneens is dan die grondwet/verdrag getekend…
  http://www.vrijspreker.nl/vs/item/2008/02/hoe-u-wordt-bedrogen-met-verdrag-van-lissabon

  Reactie door iew — maandag 25 februari 2008 @ 11.19 uur

 12. Uitstekende serie van Mak – het boek had ik al eerder gelezen. Maar ik vind dat de geschiedenis zich juist wel herhaalt: de parallellen tussen Naomi Klein’s “Shokdoctrine” en “Fluisteraars” van Orlando Figes (over de Stalintijd) zijn op zijn minst opmerkelijk.
  Alleen is nu het kapitalisme onze vijand, en hoe kunnen we dat ooit veranderen? Want de rijken willen rijk blijven, en de armen willen het meestal worden.
  Dit systeem deugt gewoon niet, en op den duur is iedereen er het slachtoffer van.
  De ongelijkheid tussen arm en rijk – want daar gaat het om – wordt in het kapitalis-
  tische systeem aangemoedigd, het zet mensen tegen elkaar op, in plaats van aan te sporen tot samenwerking en wederzijds begrip.
  Schuilt er in ons een beul? Misschien wel,
  (hoewel: ik kan nog geen vlieg doodslaan),
  maar het tegendeel bestaat ook. Ik had het twijfelachtige voorrecht als 13-jarige de hongerwinter mee te maken, inderdaad, tulpenbollen en suikerbieten. Of niks. Daarom kan ik nu best tevreden zijn, want dat vergeet je nooit meer. En vooral de solidariteit tussen mensen, want die was er ook: de bereidheid te delen, van het weinige dat ze hadden – ik heb het zekf gezien.
  Maar misschien is daar altijd een gemeenschappelijke vijand voor nodig.

  Reactie door Marjolein — maandag 25 februari 2008 @ 11.50 uur

 13. het programma van adriaan van dis heb ik gevolgd. dat vond ik buitengewoon interessant. de levenswijze, maar ook de ellende, die zich in zuid-Afrika afspeelt. het programma van geert mak heb ik nog niet gezien.

  Reactie door maayke jong-doppen — maandag 25 februari 2008 @ 12.00 uur

 14. Beste Jan, je weet weer een diepgaande en goed onderbouwd mening te geven, toch denk ik dat de geschiedenis degelijk zich opnieuw herhaalt, niet letterlijk “een-op-een” zoals men in gesprektaal het zou noemen maar wel op zeer overeenkomstig manier en met herhalende patronen. Die zijn wel voor de oplettende oog en wakkere geest goed te herkennen.

  Het lijkt ook vrij eenvoudig om uit te leggen waarom dit steeds gebeurt, het is voldoende om achter de coulissen naar de beweegredenen en aandrijvende krachten te gaan kijken.
  In iedereen zou misschien een beul schuilen(overigens die mening deel ik stellig niet – hier ga ik het zeker niet uitleggen waarom want andere discussie; was de persoon Jezus bijvoorbeeld een potentiële beul?), toch wordt ook zeker iedereen gedreven door de animale dwang naar macht, vermogen, reproductie, heersen over anderen en eigendunk en egoheersing. Die basale instincten zijn in de genen van de mens zo diep ingeprent dat alleen een zeer bewuste en levenslange werk op de eigen persoon zou eventueel een verandering in kunnen opbrengen. Daartoe helpen zeker goed en degelijk onderwijs, opvoeding (vooral in eigen gezin), morele en ethische waarden die niets met EGO (kapitalisme en vooral de fundamentalistische vrije vorm ervan vertegenwoordigen een van hoogste vormen ven egoïsme) te maken hebben.

  Het mensen leven wordt elke dag beheerst door de nood om te overleven en het is altijd hetzelfde geweest. Dit bepaald in de huidige context de terugkerende patronen ook in de geschiedenis.
  Het wiel is maar een keer uitgevonden en sindsdien hebben onze karen meestal vier wielen, doch een middeleeuwse paardenkar lijkt nergens op een huidige Mercedes of Lamborghini. In wezen is het een en zelfde maar op een ander moment in de tijd. Goed herkenbaar.

  Als je naar de maatschappelijke distorsies van het heden kijkt, denk ik dat opvoeden tot democraat een absolute primaire nood is voor een maatschappij die vooruit wil bewegen en niet achteruit naar de Middel Eeuwen. Wel onderscheid maken tussen de traditionele bewuste manipulatieve opvoeding (wakkert egoïsme, beperktheid, haat enz.) en eentje die zeker uit absolute spirituele vrijheid zou moeten komen.

  Reactie door walking bull — maandag 25 februari 2008 @ 12.30 uur

 15. Ik heb me mijn leven lang verdiept in de massamoord op het joodse volk en me voortdurend afgevraagd wat ik zou doen onder soortgelijke omstandigheden.Bijvoorbeeld aangesteld als bewaakster in zo’n oord van verschrikking.Ik denk toch dat ik al was het maar door kleinigheden had geprobeerd het lot van die mensen te verlichten en ik weet zeker Gloria, dat jij dat ook zou hebben gedaan.
  maar wat me ook altijd frappeerde. Een groot deel van het duitse volk was protestant of katholiek en een kleiner deel socialist of communist.Die laatsten hebben zich verzet en
  van de rest bijna niemand!!!!!

  Wat me ook weer trof in de serie was hoe de duitsers vrolijk lachend en goed gevoed de berg op gingen omdat ze moesten kijken van de amerikanen. Zo dom konden ze toch niet zijn? Ze roken toch de ovens al die jaren?

  Zitten wij nu ook zo naar Guantanomo Bay te kijken?

  En wat was de rol van Nederland in de oorlog. In verhouding de meeste joden weggevoerd! In tegenstelling tot Denemarken waar 2 joden omkwamen. Goed, hun positie was gunstiger.Maar ze hielpen de joden het land uit en hun koning bleef op zijn post en droeg de Davidsster.

  Leopold ,destijds verguisd omdat hij handjeklap met Hitler zou hebben gespeeld.Maar hij slijmde ook met Hitler om om jodentransporten te voorkomen.

  Wilhelmina nam ijlings de benen,terwijl radeloze joden op de kade achterbleven.In haar toespraken op de radio heeft ze niet de nederlandse burgers gevraagd om hun landgenoten te redden.Misschien l keer of zo ,maar toen was het al te laat.En de mensen die dat willen noteren omdat dat ook bij onze geschiedenis hoort, moeten onderduiken vanwege woedende reacties van het nederlandse volk!!!!!!

  Laten we de rol van de oranjes in oorlogstijd maar eens onder de loep nemen.

  De behandeling van het handjevol joden dat Auschwitz overleefde was ronduit schandalig.Ze kregen niet eens hun eigen huizen en bezittingen weer terug.

  Vlak bij Linz in Oostenrijk ligt Mauthausen.Ik zou iedere nederlander die dit jaar naar Oostenrijk op vakantie willen aanraden om daar een bezoek te brengen.Er zijn ll78 nederlanders omgekomen en vraag niet hoe!

  Reactie door anne hilverda — maandag 25 februari 2008 @ 12.46 uur

 16. Afgelopen zondag de eerste keer niet gekeken maar wel zoals altijd op radio 1 geluisterd. Dit is afgestemd op de avonduitzending van In Europa.
  Zal kijken of ik de herhaling kan zien en anders Canvas. Van Dis in Afrika vind ik minstens zo interessant niet in de laatste plaats door het weergeven van Van Dis zelf. Op de een of andere manier vind ik hem heel integer en goed in zijn weergave.
  De afleveringen van In Europa vind ik wat kort en soms wat te snel voorbijgaan aan een gebeuren.
  Ik denk dat niet de geschiedenis zich herhaald maar de mens zelf zich herhaald in al zijn neigingen alnaargelang zijn persoonlijkheid, omstandigheden, etc..
  Een mens luistert vaak niet om welke reden dan ook en het lijkt erop dat het steeds zelf moeten ervaren de reden is dat er niets lijkt te veranderen.
  Een mens lijkt alleen te kunnen leren van zijn eigen geschiedenis en dan nog alleen als hij daartoe bereid is.

  Reactie door Henny — maandag 25 februari 2008 @ 14.12 uur

 17. Mens geloofd wat hij wil geloven,alleen daar zitten wij met een problem.wie zal zegen dat zijn eigen) geloof of leven overtuiging gebaseerd is aan inhoud en enige concrete krietieken,of aan doctrine taboes en anderen waarheiden,de mens als vulkan,destructie of emancipatie…
  M’enfin,hoop is leve,werkelijkheid is dood…
  Snaveltjes toe,benevolent fascism is al daar
  PS:Alles is relatief of course

  Reactie door gaf — maandag 25 februari 2008 @ 14.41 uur

 18. Op de vraag of we allemaal iets in ons hebben van een beul is mijn antwoord volmondig já! Simon Wiesenthal heeft over de kampbeulen uit de concentratiekampen ooit gezegd:’”Pas toen ze na de oorlog hun uniformen uit hadden waren het weer gewoon mensen”!Gaan we terug naar de Tweede Wereldoorlog, dan kom ik tot de conclusie dat de schuld voor de genocide op zes miljoen joden, zigeuners, Jehova-Getuigen, politieke gevangenen, gehandicapten en andere tegenstanders van een bepaald regime niet alleen rust op het Duitse volk, maar is te wijten aan de zwijgende stem van Wereld en Kerkleiders van alle gezindten, die alleen een militaire ondergang van Hitler en de zijnen op het oog hadden en hem verder maar lieten begaan. Er is nog niets veranderd,óók nu niet!”Die Mörder sind immer unter uns”! Toch een advies in deze:” Wie zijn medemens haat om ras, kleur of geloof moet meteen tot redelijkheid gebracht worden.” wie op afstand blijft, is medeschuldig!

  Reactie door Eef Hübbers — maandag 25 februari 2008 @ 14.46 uur

 19. Ik kan iedereen aanraden om even bij Google “‘gehoorzaamheid experimenten Milgram” in te typen. Je wordt dan verwezen naar Wikipedia waarin een uitgebreid verslag staat van de experimenten die de sociaal-psycholoog Milgram deed om te onderzoeken in hoeverre mensen bereid waren
  als een autoriteit hen daartoe opdracht gaf om handelingen te verrichten waarvan men mocht aannemen dat die tegen hun geweten in gingen. Een beschrijving van het experiment kost nogal wat ruimte en gezien het uitstekende verslag in Wikipedia zal ik het experiment niet nog eens beschrijven, maar één van de resultaten was dat veel mensen bereid waren veel verder te gaan dan deskundigen van tevoren verwacht hadden. Extreme gehoorzaamheid waarvan zij konden verwachten dat zij op zijn minst anderen daarmee pijn zouden doen. Eén van de bemoedigende resultaten van één van de vele variaties van het experiment vind ik dat men minder extreem gehoorzaamheidsgedrag vertoonde en eerder bereid was niet aan de opdracht van de autoriteit te voldoen als anderen (in werkelijkheid door de experimentator geïnstrueerde acteurs)niet meer aan de autoriteit gehoorzaamden. Dit onderdeel van het experiment laat zien hoe belangrijk het is om als je het ergens niet mee eens bent dit ook te laten blijken.

  Reactie door Wim Torsius — maandag 25 februari 2008 @ 16.34 uur

 20. Ik maak me zorgen over Nederland. Ik krijg via google automatisch emails wanneer er over mijn opgegeven onderwerpen nieuws te melden is. Geert Wilders is zo’n melding. Op die artikelen in kranten kan vaak gereageerd worden. De haat jegens buitenlanders, met name Marokkanen, is weerzinwekkend. Regelmatig voel ik me geroepen een klacht in te dienen over bepaalde reacties. De laatste keer op de opmerking: ze moeten allemaal uitgeroeid worden. Het stukje is verwijderd maar hoe krijgt een krant het in zijn hoofd om zoiets te plaatsen. Ook een discussie kun je met de mensen die reageren bijna niet aangaan. Nieuws over de SP lokt ook iedere keer weer walgelijke reacties uit. Bijvoorbeeld deze: “van Mao moest men het rode boekje lezen. Jan Marijnnissen schrijft zelf zijn verplichte te lezen boekjes. En dat allemaal om geld en macht, om misselijk van te worden” De reacties op de SP zijn zo hatelijk en ronduit onredelijk dat ik bijna wel moet denken dat men bang voor de SP is. Aangezien jullie hier altijd veel tijd investeren om jullie reacties op SP nieuws te geven zou ik jullie willen vragen je ook eens in te zetten om te reageren op nieuwsberichten in kranten en een sterk tegengeluid te laten horen t.o.v. de aanhang van Geert Wilders en Rita Verdonk. Want: wie op afstand blijft, is medeschuldig!

  Reactie door J Vrolijk — maandag 25 februari 2008 @ 16.57 uur

 21. Schuilt er in ons allen een beul?
  Ik denk het uiteindelijk wel.
  Waar ik altijd weer van schrik, is dat de beulen vaak zulke gewone mensen zijn, zoels jij en ik.
  Zijn wij anders dan hen? Ik denk het niet.
  Ook de ovenbouwer uit de laatste aflevering was niet bijzonder, maar wel opportunistisch.

  Reactie door Bert — maandag 25 februari 2008 @ 20.12 uur

 22. Adriaan van Dis was fantastisch en ook Geert Mak vind ik goed, maar vorige week was het me te langdradig.
  Vandaar deze keer maar Tatort gekeken op ARD1 (buiten zondag geef ik meestal de voorkeur aan ARTE trouwens).
  Tatort is altijd maatschappijkritisch en up-to-date. Aflevering ging over ecologische criminaliteit in haven Hamburg op moment dat er verkiezingen waren. Zeer interessant. Zouden ze dat in Nederland ook doen?
  Ik denk dat er in ieder van ons een beul schuilt maar dat maar weinigen beseffen dat door een zogenaamde nette burger te zijn ze toch meewerken aan zwaar onrecht en medebeul zijn.
  Ik denk bijv. aan de oorlog in Afghanistan, aan de invasie in Noord-irak door Turkije etc.
  Wat er in die landen precies gebeurt zullen we nooit weten. Eén ding is zeker. Veel burgers sterven er onnodig doordat onwetende burgers in andere landen klakkeloos hun leiders volgen, zoals bijv. ook in Duitsland destijds.

  Reactie door Lef — maandag 25 februari 2008 @ 21.47 uur

 23. Een mens is een sociaal dier, dat wil zeggen dat zijn gedrag in sterke mate wordt bepaald door de omgang met anderen.
  In een systeem waarin een bepaalde bevolkingsgroep als minderwaardig en slecht wordt beschouwd met als uiterste consequentie dat die bevolkingsgroep fysiek uit de weg geruimd moet worden kunnen mensen in beulen veranderen. In een systeem, waarin alle mensen gelijkwaardig worden geacht te zijn (en waar dat ook in de praktijk wordt gebracht!)zal dat niet gauw op grote schaal gebeuren.Daarom is het zo belangrijk dat we streven naar een maatschappij gebaseerd op solidariteit !
  En dat we iedere groepering die tweespalt zaait bestrijden. Daarom is een socialistische maatschappij (gebaseerd op solidariteit) beter dan een kapitalistische (gebaseerd op het recht van de sterkste).

  Reactie door simbro — maandag 25 februari 2008 @ 22.42 uur

 24. Wie zijn medemens haat om geloofsafval moet meteen tot redelijkheid gebracht worden.” wie op afstand blijft, is medeschuldig!
  Helemaal mee eens.

  Reactie door n de vries — maandag 25 februari 2008 @ 22.45 uur

 25. @2 Jaap Veldkamp

  Lees de reactie van Iew @11 zorgvuldig, inclusief de links! Zijn het juist niet de hogeropgeleiden die de wereld listig weten te bezwendelen?
  Grote denkfout om aan te nemen dat lageropgeleiden sneller geneigd zijn tot generaliseren. Misschien omdat velen van hun hart geen moordkuil maken. Vergeet niet dat het juist ‘de hoge heren’ zijn die racisme steeds opnieuw inzetten. Hoe anders kunnen zij superieur blijven?

  @15 anne hilverda
  Een groot deel van de Nederlanders is ook protestant of katholiek. Zie jij de kerken bol staan van protest tegen de dagelijkse afslachtingen in Irak en Afghanistan?
  Zijn het niet o.a grrristen Balkenende en grrristen vMiddelkoop en grrristen Merkel en grrristen Blair, die grrrbrrr…grrristen Bush van harte steunen in zijn grrruwelijke oorlogszucht?
  WIE is een christen? God zal het weten!Velen zijn het uit gemakzucht en/of boerenslimheid. Altijd handig om Christus voor je vuile karretje te spannen.
  Als er EEN misbruikt wordt is Jezus het wel!!

  Reactie door Gloria — dinsdag 26 februari 2008 @ 0.47 uur

 26. Toelichting op mijn bericht nr. 2 hierboven.

  Video over moreel herstel en dialoog.
  Deze Engelstalige lezing begint op tijdstip 3.50. Klik linksboven op ‘Play’.
  http://videocast.nih.gov/Summary.asp?File=12780

  Linkse politici over morele bewustwording
  http://www.google.com/search?num=100&hl=en&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Anl%3Aofficial&hs=4c6&q=%22Jeroen+Dijsselbloem%22+moraal+morele+verheffing&btnG=Search

  Ik stem op de SP.

  Reactie door Jaap Veldkamp — dinsdag 26 februari 2008 @ 0.47 uur

 27. Wat is het verschil tussen de opportunistische Buchenwald-vernietigings-ovenbouwer van de fa. Topf en onze huidige opportunistische regering die expliciet voorstander van het gebruik van clusterbommen is?

  http://www.naomiklein.org/shock-doctrine/short-film

  Reactie door olav ten broek — dinsdag 26 februari 2008 @ 1.17 uur

 28. Ik heb wel eens gehoord, dat in sommige latijns amerikaanse landen waar gemarteld werd, ze de militairen eerst lieten oefenenen op dieren. Op die manier wordt geselecteerd wie hard is en wie week. Ik denk, dat ook de ervaringen de mens maken tot wie hij is. Zo heeft Hitler in de eerste wereldoorlog ternauwernood een gifgasaanval overleefd. Voor hem gold niet de stelregel: Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet.
  Maar met een dergelijke instelling kom je op het slagveld ook niet zo ver.

  Reactie door reint — dinsdag 26 februari 2008 @ 7.05 uur

 29. @20 J Vrolijk
  U zegt: “…..om te reageren op nieuwsberichten in kranten en een sterk tegengeluid te laten horen t.o.v. de aanhang van Geert Wilders en Rita Verdonk.”

  Op diverse fora van o.a. de media zie je het aantal reacties toenemen als het onderwerp Wilders of Verdonk is. Die pro Wilders/Verdonk reacties zijn ronduit discriminerend en fascistisch. Wat te zeggen van deze: “de SP moet zijn kop houwe want ze willen niet regeren.” Typeert aardig het nivo van de schrijver en de achterban van Wilders/Verdonk. Deze mensen denken dat Wilders alle niet Nederlanders er uit gaat gooien en dat het dan beter wordt. Met goede argumenten tegengas geven is een manier, maar verwacht niet dat deze lieden hun idool laten vallen. Anti socialisten zijn er altijd geweest en zullen er altijd blijven. Hun drijfveer is soms onbegrijpelijk. Ze likken de hand die hen slaat.
  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Bert (voorheen Gandalf) — dinsdag 26 februari 2008 @ 7.17 uur

 30. Er bestaat één waarheid.
  We kunnen niet beweren dat we die gezien hebben.
  We kunnen niet zeggen dat we die niet gezien hebben.
  Het is een open geheim. Er zijn van tijd tot tijd wijzen gekomen, die nu het éne zeiden, dan het andere en weer verdwenen.
  De waarheid blijft zichzelf gelijk, steeds onkenbaar, steeds nieuw.

  Diegéne die vol toewijding naar de waarheid streeft, verdraagt honger, dorst, vermoeidheid èn de schade die andere hem toebrengen.

  Zomaar een paar overdenkingen.
  Met groet!

  Reactie door Anja (B) — dinsdag 26 februari 2008 @ 9.03 uur

 31. Mooi verhaal, absoluut mee eens. Nooi meer Auswitz. Maar interessanter nog is de uitzending van Geert Mak over het Rusland van Stalin, een paar weken daarvoor. Onder het mom van een “maakbare staat” waarin de mensen “gevormd en opgevoed” moesten worden, zijn er meer dan 20 miljoen mensen onder het socialisme om het leven gekomen. Veel meer nog dan in Auswitch. Nooit meer communisme… nooit meer socialisme. Denk vrij… ga uit van eigen kracht!

  Reactie door Ton van Brienen — dinsdag 26 februari 2008 @ 9.18 uur

 32. Laag opgeleiden schelden wellicht meer dan hoogopgeleiden maar hoogopgeleiden zijn veel gevaarlijker. Hitlers beulen waren hoogopgeleid.

  Reactie door nico de vries — dinsdag 26 februari 2008 @ 10.11 uur

 33. @29
  De kreet van SP moet zijn kop houden want ze hadden maar mee moeten regeren,vind ik nog wel mee vallen .(het geeft jou niveau aan als je zo opmerking al discriminerend noemt)
  Maar ik denk dat deze meer kom uit de hoek van CDA oF PVDA.
  Je bent de zaak weer aardig aan het verdraaien het is maar de vraag of de aanhangers van Wilders anti socialisten zijn als je kijkt in welke hoek de stemmers zitten.
  Het is juist de problemen die deze mensen wanhopig maakt,ook jij bent die weer aan het
  weg drukken.
  Ik lees dat de SP zeg,we moeten de basis van deze onvrede benoemen,nou doe dat dan ook.
  Als ik jou reactie lees dan vind ik dat wel erg kortzichtig en juist die opstelling drijft de mensen die elke dag tegen deze problemen aanlopen in de armen van Wilders.
  Jou opstelling is deze mensen moeten slikken en stikken en volgzaam de al jaren loze politieke beloftes.
  Ik zou juist willen zeggen zulke figuren als jij blijven de handen likken van de huidige heersend politieke partijen,die de problemen alleen maar groter laten worden.
  Het zijn de handen die ze likken,die alleen andere slaan,maar niet hun zelf.
  Socialisten,liberalen,godspartijen ze hebben de afgelopen jaren geen flikker voor deze mensen gedaan.
  Men heeft in een droom dit land volgepropt en zoek het maar allemaal uit.
  Als je verzuipt pak je nu eenmaal elk touw vast.
  (ik stem SP trouwens,voor je het woord racist weer gebruikt of Wilders stemmer.)

  Reactie door De Hakker — dinsdag 26 februari 2008 @ 10.28 uur

 34. Daß haben wir nicht gewuscht. Dat sprak de Duitsebevolking na de tweede wereldoorlog.
  Maar wisten wij het tijdens de tweede wereld oorlog. Mijn antwoord is ‘nee’ slechts weinige wisten daarvan. Ik moet nog ergens een boekwerkje liggen met de titel, ‘Die mörder sind unter uns’ met andere woorden er zijn altijd figuren die in de naam van de overheid de meest vreselijke moorden begaan als zij er maar beter van worden.
  Ik denk dat weinig Nederlanders zich ‘De vliegende Hollander’ herinnert. Dat was een pamflet wat verspreid werd door de R.A.F. op weg naar Duitschland.
  Ik heb ze allemaal keurig ingebonden, maar je leest niets over die verschrikkelijke concentratiekampen.
  Gisteren was de herdenking van de Februaristaking in Amsterdam. Hoeveel Nederlanders weten daar nog van, en wat was de aanleiding.
  In een bundeling van illegale nummers van de Waarheid in de Oorlog staat daar het volgende over. Letwel de druk is vreselijk om te lezen maar het kon toen niet anders, het werd gedrukt in achterkamertjes. met een beetje bijsturen op het computerscherm is het te lezen en te printen.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Feb-1.jpg
  http://members.home.nl/h.hiensch/Feb-2.jpg

  Reactie door d'olle Henk — dinsdag 26 februari 2008 @ 11.15 uur

 35. @29 Jan(voorheen Gandalf)

  Het allochtonen-issue is eigenlijk een non-issue. Op 150 moslimextremisten na, die eenvoudig kunnen en moeten worden gecontroleeerd en beheerst, is de allochtonendiscussie geneuzel in de marge.

  Dat de discussie zo geweldig uitdijt en in hevigheid toeneemt, komt eenvoudig door gebrek aan “(morele)” leiding.

  JPB heeft het Nederlandse volk vernedert door fatsoensdiscipline en tucht daarmee en passant de nederlanders hun leidende morele besef vernietigt, hun waardigheid en eigen waarde ontnomen.

  Als je dan vervolgens als leider van het land niet thuis geeft, geen leiding geeft, niet strak regiseert en duidelijk de structuren uitzet, ook nog ethisch bedenkelijke handelingen uitvoert, krijg hetgeen er nu in Nederland gebeurt :

  De mensen zijn volledig het spoor bijster, hebben totaal geen duidelijkheid, missen alle richting en duikelen over elkaar heen zonder dat ze weten wat ze doen. Dat is wat er gebeurt; met name met de Wildersaanhangers.

  Het ergste wat je kunt doen is de Wildersaanhangers moreel veroordelen ; dat zijn ook maar gewoon mensen die de weg kwijt zijn door toedoen van JPB.

  Kijk daar zeer voor uit; als je daarin meegaat maak je de wanorde alleen maar groter ; dat is zo manifest als jouw alter-ego ……………….

  Ernie

  Reactie door ACE — dinsdag 26 februari 2008 @ 11.48 uur

 36. @28, reint, “Ik denk, dat ook de ervaringen de mens maken tot wie hij is.”

  Zonder meer dit is de ENE componente van wat we zijn. Doch een aangeboren prototype speelt hier ook een basisrol.

  We zijn allemaal slaven van onze drang tot overleven. We hebben allemaal basale dierlijke instincten die uiten zich in Angst, Haat, Egoisme, Eigendunk (hier is kapitalisme uit voorgekomen) die vormen de ene deel van het menselijke wezen en Liefde, Vriendschap vormen de tweede deel. Het is aan welke van deze twee delen wij als uitdrukking van onze wezen de voorkeur geven.

  Je laat de dierlijke in jezelf voorgaan, dan ben je makelijk een beul.

  Je laat Liefde en Vriendschap je basis uitdrukkingen zijn, je vergeet jezelf als het ware, dan word je het tegenovergetselde van een beul.

  Dit is de simpele rekening. Het rest is gewoon herhaling onder steeds “nieuwe kleren” van oude bekende patronen.

  Reactie door walking bull — dinsdag 26 februari 2008 @ 12.56 uur

 37. Door de gehele geschiedenis heen zijn voorbeelden genoeg waar we van kunnen leren.
  Niet alleen nazi-duitsland,maar ook de inquistie,de beeldenstorm,de heksenjacht in de middeleeuwen,USA 1946-1960 en de jacht op communisten,zelfs het ontstaan van een scholierenprotest.
  Alles heeft een achtergrond,en oplossing.
  Door alleen maar te zeggen,”nooit meer ” en geen aandacht schenken aan het ontstaan ,heeft een dergelijke uitspraak geen kracht.

  We leven helaas in een samenleving waar een spreuk als” geen oplossing zo goed,of we weten er wel een probleem voor” meer van toepassing is.

  Reactie door taardje — dinsdag 26 februari 2008 @ 13.21 uur

 38. Jammer als ‘hoogopgeleiden’ en ‘laagopgeleiden’ hier uit elkaar gespeeld worden. Diversiteit is een unieke menselijke eigenschap die veel verder gaat dan dat de bijen een koningin hebben. Onderdeel hiervan is dat de een andere of zelfs meer intellectuele capaciteiten heeft dan de ander. Geschiedenis en sociologie leren dat de elite niet bepaald hoogstaander morele opvattingen heeft. Het tegendeel is ook niet bewezen. ‘Goed’ en ‘kwaad’ lijken vooral gestuurd te worden door de omstandigheden. Biologisch lijkt moraliteit ingebakken, gelukkig maar, al is de praktijk weerbarstig en het historisch materialisme al weer bijna vergeten. Het racisme is wetenschappelijk onderuitgehaald. Dit is een belangrijke constatering; verbind dit nou niet met ‘strijd’ of het ‘aanvoelen van de tijdgeest’.

  De diversiteit van menselijke talenten en maatschappelijke posities leidt ook tot een zware morele verantwoordelijkheid van de ‘elites’. De politiek, die hierin een natuurlijke hoofdrol speelt, heeft een Januskop. Enerzijds is het een mechanisme om democratie en menselijkheid gestalte te geven. Anderzijds zijn het technieken om te manipuleren en voor eigenbelang te strijden. Nederland loopt voorop in het vernachelen van democratie. Het eigenbelang van dubieuze elites viert hier hoogtij. De massa lijkt murw geslagen. We wachten allemaal op de opstand maar hij komt maar niet.

  De historici wil ik erop wijzen dat de huidige evolutionaire fase uniek is. Vergelijkingen gaan daardoor al gauw mank. Het lijkt erop dat machines en systemen het aan het overnemen zijn en dat in ons Westen de individualisering ontspoort tot een totaal teloor gaan van de mens zijn eigenlijke vrijheid. Vrouwen worden gepimpt, kinderen in asiels gedumpt, slachtoffers farmaceutisch platgespoten, we worden gescand en in kaart gebracht, ‘harde werkers’ staan in de file of foeteren vanachter hun PC’s op ‘hullie’. Alle gevaren worden braaf gesignaleerd maar weggespoeld door de hyperige media.

  Reactie door Hermie Kreeft — dinsdag 26 februari 2008 @ 14.58 uur

 39. Gescheidschrijving is altijd gekleurd, dat is ononkoombaar. Het hoogst haalbare is om de verschillende kanten te laten zien. Dat ontbrak tijdens de laatste aflevering van de Mak-serie, met name over de vraag van “wat zou jij/ik doen”. Opvallend dat degenen die weldegelijk verzet boden door Mak weggepoetst werden, het leek wel alsof alle Duitsers meelopers waren en dat er iets in de psyche van ‘den mensch’ zit die dat onomkoombaar maakt. Kortom: een zeer grove miskenning van de grote groepen die weldegelijk verzet pleegden. Maar we zijn gewaarschuwd. Mak kondigde aan dat hij het de volgende keer over “Stalingrad” zal gaan hebben. Mooie test. Ik herinner me een Teleac-serie van een tijdje terug waarin gewoonweg gesteld werd dat het toch jammer was dat het Nazi-leger daar verslagen werd door die verschrikkelijke Russen. Benieuwd hoe Mak daarbij uit de bus komt.

  Reactie door William Peters — dinsdag 26 februari 2008 @ 16.06 uur

 40. @35 Ace
  Het is waarlijk wonderlijk de wijze in het verschil te overzien, hoe ik het soms hartgrondig oneens kan met jou, dat waar te nemen, maar in dit geval volledig eens kan zijn en kan overeenstemmen met de loop van je gedachten.
  Overigens ben ik zelf tot het inzicht gekomen dat de aard van mijn mening slechts beperkt is en een rijkweidte heeft tot die, die zich hoofdzakelijk slechts beperkt tot mijn inzichten en de handeling die daaruit voortvloeit ;)

  Reactie door Alex — dinsdag 26 februari 2008 @ 16.31 uur

 41. Laten we de discussie niet voeren over de ruggen van mensen (intellect uitgezonderd) ,die alles op hun dak geschoven krijgen wat voor de jet-set niet acceptabel bevonden wordt in hún leven,die met geld en juristen alles afkopen.
  Neem een asielzoekerspand. Komt het in hun wijk kopen ze het pand op.
  Huurders in sociale wijken hebben geen geld, geen keuze, geen macht. Opvangventra voor dak-en thuislozen een maatschappelijke zaak van eenieder ooit in een villawijk gezien? Veel mensen hebben geen enkele keuze, geen zeggenschap en worden ongevraagd opgezadeld met alles.
  We leven in een maatschappij waar geld macht creeert en beleid bepaalt. Verslaafdenopvang in de buurt van een volkswijkschool.Ooit in een villawijk gezien? Welke scholen worden opgeknapt met subsidie en welke niet zoals vorig jaar op TV m.b.t die gevaarlijke speelplaats.
  Als 1/3e nederlanders alle problemen van de maatschappij op hun bordje geschoven krijgen en het andere deel zich via geld daarvanafmaakt, geen enkele verantwoordelijkheid neemt, wel bepaalt, een kabinet dit toestaat dan is er wat aan de hand. Machteloosheid.

  Ik vind dat we Verbeet moeten wraken. Als dat met rechters kan waarom dan niet met zo’n zichtbaar partij – politiek bedrijvende voorzitter.
  Femke Halsema in Nova valt Jan Marijnissen aan op zijn toespraak m.b.t. let wel de politieke stellingname van Wilders en doet of hij Wilders persoonlijk aanvalt.
  Femke moet grondig in de spiegel kijken. In tig radioprogramma’s waar het NIET gaat over de SP, de ander geen aanleiding geeft sleept ze er Marijnissen ‘persoonlijk’ met de haren (?) bij. Een ware kruistocht voert ze buiten de kamer.
  Mijn respect voor haar is tot het nulpunt gedaald. Zo’n eustrogene hypocrisie heb ik zelden gezien. Zij is degene die nergens anders mee bezig is dan wat ze zegt te verfoeien waar mogelijk , zonder nuance , liefst waar tegenspraak niet aanwezig is.

  Reactie door Henny — dinsdag 26 februari 2008 @ 16.50 uur

 42. Gaat iemand hier nog iets mee doen?
  http://www.brusselsjournal.com/node/3004

  Reactie door Klaas Kok — dinsdag 26 februari 2008 @ 19.48 uur

 43. Henny — dinsdag 26 februari 2008 @ 16.50 uur:

  Ik heb ooit in een reactie tijdens een RADIO 1-programma hetzelfde gezegd: Alle onaangenaams in deze “samen”leving wordt op het bord van de z.g. “minderbedeelden” in de z.g. “volkswijken” geschoven: mensen die daar qua mogelijkheden het minst voor zijn toegerust…!
  Nb.: het zijn juist ondernemers en RECHTSE politiek die het “allochtonenprobleem” hebben gecreëerd door hier vanaf de 60-er jaren massaal “gast”arbeiders naar toe te halen: als zij maar ongegeneerd konden “groeien” en hun rijkdom vergroten.
  Maar….krijgen ZIJ de rekening (al was het maar financieel!!!) gepresenteerd…?
  NEE dus!
  Ik heb ook wel eens de indruk dat -terwijl deze aartsegoïsten helemaal niet meedelen in de lasten- ze desondanks vaak wel ongegeneerd schelden op vreemdelingen, terwijl- zoals al gezegd- het RECHTSE en ONDERNEMERSpolitiek is geweest die Nederland al zo lang gebukt laat gaan onder een, naar nu blijkt, voor velen groot probleem.

  Ik denk overigens dat m.n. Amerika met vooruitziende blik hierin ook DWINGEND heeft “gestuurd”: bekijk alles in samenhang: kapitalisme, machtswellust, imperialisme, economie, NAVO, (Turkije, grenzend aan de Sovjetunie, moest daar ook per se in, en “kreeg betaald” door miljoenen armen naar het rijke Europa te sturen…??!).
  De prijs is in ieder geval voor de minderbedeelden zeer hoog, maar alleen voor hen…! Europa heeft inmiddels zijn handen vol…

  Ik ben ervan overtuigd (woon zelf “gewoon” en ben van eenvoudige afkomst) dat juist de z.g.”gewone” mensen doorgaans BEWONDERENSWAARDIG netjes en correct, ja vaak zelfs zorgzaam omgaan met problemen die hun van hogerhand in de schoenen werden geschoven, een pluim en ook financiële ruimhartigheid is wel het minste wat “de hoge heren en dames” deze mensen mogen geven, i.p.v. hen en hun allochtone buren nog verder af te knijpen.

  Ik stop maar, heetgebakerd als ik ben voel ik weer een te grote ergernis opkomen…

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — dinsdag 26 februari 2008 @ 20.02 uur

 44. @ 38 Hermie Kreeft,

  Helemaal met je eens dat ‘hoogopgeleiden’ en ‘laagopgeleiden’ hier uit niet elkaar gespeeld moeten worden. Inderdaad diversiteit is een unieke menselijke eigenschap die veel verder gaat dan dat de bijen een koningin hebben. En ja onderdeel hiervan is dat de één andere of zelfs meer intellectuele capaciteiten heeft dan de ander. Geschiedenis en sociologie leren inderdaad dat de elite niet bepaald hoogstaander morele opvattingen heeft.

  Ja Hermie, Nederland loopt voorop in het vernachelen van democratie. Het eigenbelang van dubieuze elites viert hier hoogtij. De massa lijkt murw geslagen. We wachten allemaal op de opstand maar hij komt maar niet.
  Tsjonge en ja je moet de historici erop wijzen dat de huidige evolutionaire fase uniek is. Het lijkt er inderdaad op dat machines en systemen het aan het overnemen zijn en dat in ons Westen de individualisering ontspoort tot een totaal teloor gaan van de mens zijn eigenlijke vrijheid.
  En de ‘harde werkers’ staan in de file of foeteren vanachter hun PC’s op ‘hullie’. Alle gevaren worden braaf gesignaleerd maar weggespoeld door de hyperige media.

  Zo waar Hermie. Ik ben een tamelijk eenvoudig persoon, maar probeer mijn eigen gang te gaan. En wat blijkt? Ik zie een tvjournaal dat keer op keer manipulatie en ontkenning toepast. Ik zie een regering die niet luistert en alles wat het niet zint wegwimpelt tot zelfs verdacht maakt. Het onderzoek in Afghanistan. Ik hoor die commandant zeggen dat zijn mijn mannen. Heeft hij Sylvester Stallone gekeken of zo? Niemand mag er in de buurt komen. Afgeschermd tegen de waarheid die niet verdragen wordt door de christelijke kliek van CDA, PvdA en CU.
  Alle partijen zijn ineens tegen Jan omdat hij zich duidelijk heeft uitgesproken behalve D66. Sluw zijn ze. En zo gaat het ook met de woningbouw, onderwijs, verkeer, het milieu, de natuur en noem maar op: liegen en bedriegen om maar dat fijne baantje te houden. Er is geen moreel gezag meer. We leven in een habitat waarin alles mogelijk kan worden, een voedingsbodem voor de gemeenste virussen en bacteriën.
  De roofdieren maken hier de dienst uit net zolang tot de prooidieren verdwenen zijn en dan moorden ze elkaar uit.
  Reactie door Hermie Kreeft — dinsdag 26 februari 2008 @

  Reactie door Lef — dinsdag 26 februari 2008 @ 20.08 uur

 45. @ 2, 26

  Logisch leren denken voorkomt racisme
  Mediavoorlichting over de spelregels van logisch denken in discussies is volgens mij een noodzakelijke maatregel om racisme en fascisme te voorkomen. Racisme en fascisme en fascisme zijn meestal gebaseerd op denkfouten. Denkfouten heten ook wel drogredenen of fallacies .

  Drogredenen (Nederlands)
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden

  Video’s over logisch denken
  (Engelstalig)
  1. http://video.google.com/videoplay?docid=4114864855675260707&q=fallacies&total=1531&start=100&num=100&so=4&type=search&plindex=30

  2. http://www.youtube.com/watch?v=q-Sq_AzbIJ4

  3. http://video.google.com/videosearch?q=%22UCSD+Philosophy%22&so=4&sitesearch=

  Reactie door Jaap Veldkamp — woensdag 27 februari 2008 @ 0.07 uur

 46. @30 Anja(B) dat is een enorme opsteker!
  Prachtige wijze uitspraken, waarmee we het
  kunnen doen in voor- en tegenspoed!
  De waarheid kunnen kennen is maar weinigen
  voorbehouden, die erkennen en herkennen is
  een groot goed waarvoor men oog kan willen
  léren krijgen! Bedankt voor het her-bevesti
  gen ervan, met groet, Madelief.

  P.S. Alle teruggekeerde ‘schapen’ van de
  SP-kudde, teruggekeerd van missie, platte
  land, wereldreis of retraite, doe het voor-
  jaar mee met ‘de geest’ die ónze samenle-
  ving vooruit moet zien te helpen en niet
  nog verder nog meer achteruit! Ondersteun
  wat ons doet meeleven en bewegen: niemand
  van ons kan het alleen denken te doen!

  Klokkenluiders laat de bel en de trom horen
  na deze politiek ijzig koude winter waarin
  er opnieuw velen zijn bezweken aan het niet
  kunnen overleven ervan.
  Nog zijn er mensen die zich de Kristalnacht
  kunnen herinneren of vanuit de 1e hand heb-
  ben vernomen…en nog steeds heeft men geen
  kans gezien er een briljante wending aan te
  geven, zo ‘geslépen’ als ménsen zich keer
  op keer weten te misdragen!

  Reactie door Madelief — woensdag 27 februari 2008 @ 9.46 uur