‘Roekeloze jongeren’

woensdag 20 februari 2008 :: 22.43 uur

Ongeluk

In Nederland overlijden jaarlijks bijna vierhonderd jongeren aan letsel als gevolg van een ongeval of geweld. Los daarvan moeten jaarlijks nog eens 220.000 jongeren zich op een spoed eisende hulpafdeling van een ziekenhuis laten behandelen. Sinds 1997 is het aantal ongevallen teruggelopen.

Los van tragische ongevallen en geweld, zit een ongeluk bij jongeren natuurlijk in een klein hoekje. Er zullen maar weinig mensen zijn die hun jeugd volledig ongeschonden zijn doorgekomen.

Stichting Consument en Veiligheid wil echter dat jongeren hun risico’s beter leren inschatten. Ze hebben een game en een gelijknamig tv- programma ontwikkeld, ‘Split the Risk‘. Ze willen hier niet betuttelend mee overkomen, maar jongeren bewust maken van de korte-termijngevolgen van risico’s.

Wat vind jij?

Een campagne om jongeren bewust te maken over de risico's van het leven
Bekijk Resultaten
Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

13 Comments

13 reacties

 1. Of een aanschouwelijk risicoverminderend gevaarspel effect heeft bij de hedendaagse jeugd betwijfel ik.Waaghalzerij komt in de beste families voor.Vroeger had je niet zo veel jongelieden die iets durfden.Als ik terugga naar mijn jeugd in de oorlogsjaren 1940-1945 en de nog gevaarlijke jaren erna liepen er in mijn geboorteplaats in totaal tien van zulke knullen rond.Ik was er een van en over mijn stunts uit die tijd wordt nog gesproken.In de loop der tijd heb ik hierover een honderdtal losse verhalen geschreven en vanwege de privacywetgeving deze nog niet uit kunnen geven.Als ik bij familie, vrienden of kennissen op visite kom, word je nog wel eens geconfronteerd met van die stuntspelletjes op tv en al die gevaarlijke toeren worden op de hangplek besproken en even nadien uitgevoerd.Vaak wordt er gewed op de goede of verkeerde afloop.Iedere dag lees je erover in de krant en als het zo doorgaat, dan zullen ze met het weekend voor acute bijstand binnenkort ook nog een jeugdtraumaheli de lucht in moeten sturen.Thuis gezellig een kaartje leggen, een partijtje dammen of monopoliën is er niet meer bij.Met het weekend wordt uitgeslapen en in de late avond of nachtelijke uren is men op pad en de EHBO-posten draaien overuren om die jonge mannen en meisjes op te vangen.Wij kwamen uit een druk bedrijf en door het vroegtijdige overlijden van mijn vader kreeg mijn moeder met opgroeiende kinderen een te zware taak op haar schouders geschoven om mij te sturen.Door het begrip beide ouders buitenshuis aan het werk, de vele echtscheidingen en de wanorde binnen de huishouding sleutelt iedereen maar wat aan en dat is vandaag de oorzaak van die ontspoorde en stuntende jeugd en al die ongelukken.

  Reactie door Eef Hübbers — donderdag 21 februari 2008 @ 1.16 uur

 2. Privé-ongevallen in Nederland
  Jaarlijks overlijden 2.300 personen door een privé-ongeval.

  Jaarlijks worden 76.000 personen in het ziekenhuis opgenomen door een privé sport- of arbeidsongeval.

  Jaarlijks worden een half miljoen slachtoffers van een privé-ongeval behandeld op de Spoedeisende Eerste Hulp van een ziekenhuis. Het totaal aantal slachtoffers licht vele malen hoger, omdat de meeste verwondingen door ongelukken niet worden behandeld in een ziekenhuis.

  Arbeidsongevallen in Nederland
  In 2003 hebben 81.000 Nederlanders vanwege een arbeidsongeval de SEH van een ziekenhuis bezocht. Het totaal aantal slachtoffers licht vele malen hoger.

  De totale directe medische kosten van arbeidsongevallen die hebben geleid tot behandeling op een SEH of ziekenhuisopname bedroegen in 2003 55 miljoen euro.

  Jongens van 15 tm 24 jaar vormen hierbij de belangrijkste risicogroep. De tv geeft een slecht voorbeeld in risicogedrag.

  Ongevallen en ziekte voorkomen
  Onze samenleving is jaarlijks astronomische bedragen kwijt door ziekte, ongevallen en geweld. Vaak kan dat worden voorkomen door voldoende voorlichting. Dat geld gaat nu op aan medische behandelingen, revalidatie, GGZ, uitkeringen wegens ziekte, handicaps en ziekteverzuim, gevolgschade, enz….

  Bovendien leiden al die gevallen van ziekte en ongelukken tot een gigantische verdriet en productiviteitsdaling bij slachtoffers en hun omgeving.

  Voorlichting en handhaving
  Ziekte en ongelukken kunnen sterk verminderen door voldoende voorlichting. In Zweden besteed de overheid per inwoner veel meer geld aan preventie van ziekte en ongevallen dan hier.

  Ik vind dat 20% van het budget voor cultuur, gezondheidszorg, defensie, onderwijs en bibliotheken moet worden besteed aan preventie van ziekte, ongelukken en geweld. De geldelijke opbrengst van die investering zal vele malen hoger zijn, nog afgezien van de welzijnsvermeerdering.

  Die preventie moet via cursussen en amusementsprogramma’s op nternet, tv en radio. Op die manier kan men dit ook in de file beluisteren.

  Links
  http://www.veiligheid.nl/csi/websitevei … l?readform (Klik op ‘Ongevallen’ en dan ‘Algemeen’.)

  http://veiligheid.startpagina.nl

  http://arbo.startpagina.nl

  Reactie door Jaap Veldkamp — donderdag 21 februari 2008 @ 6.28 uur

 3. Laatst nog de opmerking dat ouders hun kinderen teveel afschermen, overal gevaar zien, en zodoende angststoornissen creeren.
  Dat dit gedoe daartoe bijdraagt is duidelijk.
  Natuurlijk als kinderen omkomen of gewond raken is dat percentage gelieerd aan ongelukken groot.
  Dat is een waarheid als een koe omdat jongeren nu eenmaal niet sterven aan ouderdom en minder aan ziekten. Ik vind het grote kul.
  Onbezonnen zijn hoort bij het jong’eren’zijn, dat is ingebed in een leerproces dat inherent is aan de ontwikkeling van de mens maar de mogelijklheid daartoe dat ‘enigszins’ veilig te doen ligt bij de overheid.
  De overheid is m.i. steeds meer degene die een angstmaatschappij creeert.
  We kunnen ook met z’n allen in een glazen kooi gaan zitten.
  Ik vind de overheid doorschieten in alles.
  We zijn niet ver af van het ‘klonen’ van voorbeeldige ‘blijf zitten waar je zit’ mensen. Het zal de zesjescultuur goed doen.
  Hebben ze hier niets beters te doen. Kinderen eten geen vis, nogal wiedes die is voor velen niet te betalen.
  In wijken in Rotterdam krijgen vrouwen geen goede begeleiding van zwangerschappen waardoor sterfte van pasgeborenen vele malen groter is.
  Kinderen hebben geen ruimte om op straat te spelen maar mogen ook niet achter de computer maar de auto blijft de heilige koe die voor veel onveiligheid zorgt, trotoirs worden ingeruild voor parkeerplaatsen.Kinderen veelal onzichtbaar tussen geparkeerde auto’s.
  Daarvoor zorg dragen, zorg bieden, armoede Nederland uit, kinderen weer de ruimte geven zet meer zoden aan de dijk, taken die ze volkomen laten liggen.
  De overheid is in en in hypocriet en leidt ons af van de werkelijke problemen die vele malen groter zijn dan de onbezonneheid van de kinderen zelf en waar ze niets voor over heeft.
  De overheid zelf is vele malen gevaarlijker voor het kind.
  Hoe denkt ze dat ‘ruimtelijk’inzicht en grenzen leren kennen ontwikkeld worden?

  Reactie door Henny — donderdag 21 februari 2008 @ 9.15 uur

 4. Men zuipt, blowt en rookt in groten getale dus daaruit komen gevolgen.
  Verder zit men al op jonge leeftijd in een snelheidsmonster en scheurt men als een idioot met scooters over de wegen.
  Men beschouwt het levensgevaarlijke vergrijp zonder licht rijden op de fiets als een flauwe kul van de politie, zover is deze jeugd al gezakt, natuurlijk ingegeven ook door mensen die spreken over argeloze weggebruikers die alle regels aan hun laars lappen
  Een wapen of een mes zit als een lolly in de zak en worden ook vaak functioneel gebruikt.
  Dan hebben we natuurlijk nog een gigantische instroom gehad waarvan het aanpassingsvermogen en respect ver te zoeken is.
  Niet zo vreemd dus dat deze cijfers stijgen
  Er is maar een remedie, deze jeugd stevig, hard en rechtvaardig aanpakken.
  In het verlengde hiervan de ouders van deze jeugd stevig betrekken in de financiële gevolgen en in hun falende opvoeding.
  Goede zaak is om jeugd die verwondingen oploopt door eigen schuld of deze toebrengt bij een ander en de financiële gevolgen voor de Maatschappij deze terug te brengen bij de daders.
  Opvoedkundig blijkt ook op deze site nog wel eens mensen fout te zitten, die de politie beschuldigen van bonnetjes jagerij, het bovenstaande bericht geeft aan dat deze mensen mede schuldig zijn aan de gemelde situatie met het kweken van het gevoel ik ben niet fout maar de politie.

  Reactie door De Hakker — donderdag 21 februari 2008 @ 9.53 uur

 5. Ik denk dat die jongeren precies niet doen wat hen gezegd wordt te doen! Ook denk ik dat de problemen nu beter in kaart gebracht worden en dat ze voor een deel van alle tijden zijn, nu alleen iets erger.

  Ik denk dat de oorzaak is dat de bevolking als vee wordt behandelt. Moeders moeten gaan werken, geen tijd voor opvoeding maar daar ligt het niet aan, het ligt aan het slechte voorbeeld op TV, mensen moeten meer werken, langer werken, en iedereen moet consumeren. Nee tegen de euro nee tegen Irak, nee tegen EU, gevolg: ja tegen Euro ja tegen Irak, Ja tegen EU. Vrije verkeer van handel en goederen, maar dan wel met rekeningrijden en tol in elk ander land. Consumeren en de economie moet groeien, oei oei die bedrijven verneuken het milieu, what to do, what to do? Oh ja slurptax, vliegtax, tax, tax, tax, nutteloos maar dat mag de schatkistpret niet drukken. Olie stijgt, inkomsten overheid stijgen, kosten eerste levensbhoefte stijgen want jah dat laten we natuurlijk mee stijgen. Lonen mogen niet stijgen want oei oei inflatie en hoe moeten we dan de jaarlijkse 40% loonsverhoging van de top compenseren. Roken is slecht, tax erop 13% in 2008 want dat helpt niet maar het vult de schatkist. Ja die jeugd heeft toch echt geen normen en waarden meer. Jonge jonge die zesjescultuur, maar het onderwijs hollen we al 30 jaar uit. VOC mentaliteit, sterke economie, sterk ja want we hebben koeien, de ene heet auto en de ander heet gasbel, 18 miljard uit gasbaten en nog eens 18 miljard uit autoinkomsten, Capaciteiten test (rugzakje) als je drie bent en 850 keer geregistreerd, camera’s alom. Vrijheid van meningsuiting maar toch eigenlijk ook weer niet enz enz. Het nieuwe leren, Leren communiceren leren profileren leren afwegen en toch naar Irak.

  En wij vragen van onze jongeren dat ze goede afwegingen en keuzes kunnen maken. Kortom een overheid krijgt de jeugd die het verdient!

  Reactie door Frank — donderdag 21 februari 2008 @ 10.15 uur

 6. Omdat het brein nog in ontwikkeling is in de pubertijd is het inzien van het gevolg van een handeling ook nog in ontwikkeling. De enorme ‘eigen verantwoordelijkheid’ die we op onze jongeren afvuren is wellicht (nog) niet helemaal te dragen.

  NB: dit zie je ook bij alcoholgebruik: opeens gaat het licht uit en is er een coma. Heeft alles te maken met het nog ontwikkelende brein.

  Prima om jongeren van de gevolgen op de hoogte te stellen, maar laten we ook eens nadenken of alle verantwoordelijkheden die jongeren al moeten hebben wel verantwoord zijn…

  Reactie door Regina — donderdag 21 februari 2008 @ 10.45 uur

 7. het is goed om de jongeren op een keiharde wijze te confronteren met het gevaar. vaak zien jongeren het gevaar niet eens van iets. gisteren is er een jongen bij de HSL om het leven gekomen, omdat hij een paal was ingeklommen en kwam onder stroom te staan. het zou beter geweest zijn, als men een groot bord had neergehangen: “Levensgevaarlijk”. voor die jongen is het nu te laat. het moet altijd eerst uit de hand lopen, voordat men maatregelen treft.

  Reactie door maayke jong-doppen — donderdag 21 februari 2008 @ 11.38 uur

 8. @4 De Hakker

  u zegt:”Men zuipt, blowt en rookt in groten getale dus daaruit komen gevolgen.”

  dit klopt maar is altijd al zo geweest.
  het is buiten proporties geraakt omdat de controle is opgeheven een aantal jaren geleden.
  namelijk de wegbezuinigde buurt en clubhuizen die in samenwerking mét de wegbezuinigde wijkagenten hier de controle over voerden en men ook vaak van te voren al wist wat er te gebeuren stond,men had namelijk dagelijks contact met de “hangjongeren” [zo als ze nu genoemd worden]

  vaak werden snode plannetjes al doorgegeven aan de wijkagent als de clubhuismedewerkers iets opvingen in de gesprekken onder jongeren,hiermee werd al een hele boel van de dagelijkse bak-ellende voorkomen.

  de veramerikanisatie van Nederland,ingevoerd door de VOC draagt er nog eens extra aan bij dat kinderen ontsporen.
  helaas heb ik niet genoeg “tekens” om hier nog even verder op in te gaan.
  spelregels…

  Reactie door iew — donderdag 21 februari 2008 @ 14.00 uur

 9. Ik durf te wedden dat het merendeel uit verveling is ontstaan.” Er is geen kl**t te doen ,dus zoeken ze de kick elders”.
  Programma’s zoals Jack-ASS,enz geven ook het “goede voorbeeld” hoe men met verveling om moet gaan.
  Kortom ,wil men aan dit probleem wat doen,moet er flink wat geld vrijgemaakt worden voor jongerenactiviteiten en voorzieningen binnen de wijk.

  ( En niet gelijk de jongeren bij een basketbalveldje wegsturen ,na een klacht over het geluid van een stuiterde bal)

  Reactie door taardje — donderdag 21 februari 2008 @ 15.37 uur

 10. Lijkt mij inderdaad het gevolg van een ontwikkeling , waar de moeder MOET werken en er voor veel jongeren geen terugkoppeling meer is op hun “natuurlijk” grenzen verleggen , dan schiet men door onder invloed van Kickmiddelen en geweldadige spelletjes op TV en computers .
  Men ziet inderdaad niet meer in dat ieder mens eigenlijk zeer kwetsbaar is .

  Reactie door Fred — donderdag 21 februari 2008 @ 17.36 uur

 11. Rampenoefening
  Toelichting op mijn bericht nr. 2 hierboven. Ik vind dat jongeren bewust moeten worden gemaakt van veiligheid via o.a. een jaarlijkse veiligheidsdag die per straat buiten moet worden georganiseerd in een feestelijke sfeer. Daarbij kunnen o.a. wedstrijden worden georganiseerd in EHBO, brand blussen, verkeersregels, veilig doe-het-zelven, brand blussen, helpen bij een verkeersongeluk en het verminderen van ruzies en geweld. Die feesten zijn ook goed voor de sociale samenhang.

  Ongevalscijfers
  Klik in deze link links op ‘Ongevallen’ en dan op ‘Algemeen’: http://www.veiligheid.nl/csi/websiteveiligheid.nsf/index.html?readform

  Veiligheidssites voor kinderen
  Deze goede en aantrekkelijke Amerikaanse voorlichtingssites over veiligheid kunnen worden vertaald in het Nederlands:
  http://www.ready.gov/kids/step3/findoutmore.html

  LawaaidoofheidHier hoor je een preventief radioprogramma over lawaaidoofheid: http://www.rvu.nl/rvu.php?i=1&l=0&n=528

  Video’s over ongelukken en geweld
  Een video over veiligheid in huis. Klik op ‘Play’. http://videocast.nih.gov/Summary.asp?File=10758

  Video over huiselijk geweld: http://videocast.nih.gov/Summary.asp?File=10379

  Reactie door Jaap Veldkamp — vrijdag 22 februari 2008 @ 17.50 uur

 12. @5 Frank

  Goed neergezet! En een steengoede uitsmijter:
  “Kortom een overheid krijgt de jeugd die het verdient”.

  Onbegrijpelijk deze overgevoeligheid naar de jeugd die keihard dagelijks in de kou wordt gezet en ingehokt wordt om de mama’s en de papa’s voor de overheid te laten geldhunten om de zgn economie te spekken, die alleen en uitsluitend ten doel heeft de grootgraaiers te pleasen.
  Je zou er roekeloos van worden!

  Reactie door Gloria — zaterdag 23 februari 2008 @ 1.38 uur

 13. Volgens mij onderschatten we het risico-’weten’ van wat oudere jongeren.
  Zeg ze wat gevaarlijk is en ze gaan stunten voor de kick.
  Jongeren kennen minder angst. Dat heeft meer met ‘eigen’ ervaring of het gebrek daaraan te maken dan met niet-weten.
  Dat is ook de rede dat je jong eerder je rijbewijs haalt etc… Daarom lopen pretparken met de meest halsbrekende atracties vol. Helaas zijn velen daarvan uitgesloten en zoeken hun heil elders.
  Ze zullen altijd grenzen op blijven zoeken en van het gevaar ‘weten’ toch denken dat hen dat niet overkomt en/of het juist opzoeken.
  Ik vind het geklaag over jongeren in deze een beetje tja.. Ik denk dat téveel van iets oplevert dat ze helemaal niets meer willen horen.
  Denk aan de chirurg die al 30 jaar lang hoort van zijn patienten wat het is onder het mes te moeten en dan bij eigen ervaring pas beseft wat ze bedoelen.

  Reactie door Henny — zaterdag 23 februari 2008 @ 8.49 uur