Handen af van de AWBZ

Er zijn meer en meer geluiden om de AWBZ te ontmantelen. Dat is onacceptabel. Het zou definitief de solidariteit uit de zorg slopen. SP-kamerlid Agnes Kant: ‘Het hoort bij onze beschaving dat iedereen die langdurig aangewezen is op zorg en hulp hier op kan rekenen. Dat betalen we dan samen. Wie de pech heeft om langdurig ziek of gehandicapt te zijn moet er zeker van kunnen zijn dat er goede zorg is.’

Ontmanteling van de AWBZ zou de doodsteek zijn voor de solidariteit in de zorg. De AWBZ wordt al stap voor stap steeds verder aangetast. Door het ‘eigen risico’ en door het steeds verder verkleinen van het zorgverzekeringspakket. En door de marktwerking in de thuiszorg. Door steeds nieuwe bezuinigingen, zoals bijvoorbeeld de zogenaamde efficiëncykortingen en de beperking van de ondersteuning en begeleiding.

Als het zo is dat er meer geld nodig is om de kostenstijging in de AWBZ op te vangen, dan moeten we zoeken naar andere manieren om dit te doen. Door bijvoorbeeld te bezuinigen op de bureaucratie. Door de zorg kleinschaliger en dichter bij de mensen te organiseren. Nu wordt er alleen AWBZ-premie betaald over het inkomen tot €31.000. Door deze grens te schrappen kunnen hogere inkomens meer bijdragen.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 31 januari 2008 :: 18.50 uur

39 Comments

39 reacties

 1. Dit hervormde regenten kabinet,wil de AWBZ onder de marktwerking laten vallen en gelijktijdig de bal bij de gemeenten leggen,zodat deze via belastingverhogingen hun bureaucratische organisatie mede kunnen optuigen.Via een verdeel en heers-politiek kunnen de verzekeraars weer een nieuwe goudmijn over de ruggen van demente en hulpbehoevende bejaarden aanboren.Straks komen weer louche glazenwassersbedrijfjes de oudjes “”verzorgen”".Hopelijk wordt uit efficiency overwegingen,straks niet de spuit gehandteerd.De premie grens moet aanzienlijk omhoog.Het is onrechtvaardig om iemand welke tegen een modaal loontje,zware arbeid vericht en daardoor zijn gezondheid aangetast heeft,te laten verpieteren doordat mensen met een gezonde dik betaalde baan niet in verhouding tot hun inkomen sollidair zijn geweest!!

  Reactie door Maan Arkenbosch — donderdag 31 januari 2008 @ 20.12 uur

 2. Als je op bureaucratie bezuinigt, gaat men de gegevens van klanten straks nog op de achterkant van bierviltjes aanleveren.

  Reactie door W6969 — donderdag 31 januari 2008 @ 21.36 uur

 3. Die zakkenvullers betalen ook aan de AWBZ weer geen cent extra?
  Wat een aso’s zijn het toch.
  Goed dat we dat weten!

  Maar nu dat idiote voorstel van de Raad voor de Volksgezondheid.
  Mij lijkt dat wij allemaal hier ons afvragen wat dit gezelschap bezielt. Als ik het goed begrijp hebben CDA en VVD al aangegeven tegen te zijn. Ook de verzekeraars schijnen tegen te zijn.
  Eerlijk gezegd was de eerste gedachte die bij mij opkwam:
  Dit moet een truc zijn om de bal weer naar de verzekeraars te spelen, om nog meer geld te kunnen verdienen.
  Maar blijkbaar is het complexer.
  Er moet iets anders achter zitten.
  Kom op SP.
  Zoek uit wat hier gaande is en maak ons duidelijk, niet alleen dat maar ook waarom we weer genaaid worden. Iemand moet er toch beter van worden.

  Reactie door Hermie Kreeft — donderdag 31 januari 2008 @ 21.43 uur

 4. Wat mij het meeste stoort is,dat begrotings problemen afworden gewimpeld naar de zwaksten in de samenleving.
  De voormalige WAO uitgekleedt,het sociale ziekenfonds is omgevormd tot een commerciele branch.WW en RWW ingekort.
  Men zit te zeuren over een ouderwordend Nederland. Nu weer het overhevelen van AWBZ naar de commersie.
  De zwaksten betalen weer de rekening,waar het huidige regeringsbeleid debet aan is.

  Er gaat in dit systeem steeds meer geld naar beheerkosten,commisies,en risicopremies.Terwijl er op de primaire uitgaven beknibbelt wordt.

  Reactie door taardje — donderdag 31 januari 2008 @ 23.58 uur

 5. God had het wel geweten. Laat de gelovigen hun handen ineen slaan en samen met hun redder alle problemen oplossen. Laat de Heer het nut van de hedendaagse politiek buiten kijf stellen door nogmaals te lopen over water. HIJ lost de hongersnood op…van 2 vissen genoeg voor ieder land……Zo hebben we dat ook weer gehad….Wat een laag niveau de laatste tijd….wel mooi voor alle gelijkgezinden…hallelujah! Maar verwijder het maar….deze reactie zal wel niet mogen….het Kabinet betuttelt…dit log de laatste tijd ook!

  Reactie door johankivits — vrijdag 1 februari 2008 @ 0.20 uur

 6. Waarom we weer genaaid worden vraagt Hermie zich af.
  Steeds meer mensen vragen zich verbijsterd af, waar blijft al dat geld.
  Het onderwijs deugt niet meer,leraren slecht betaald etc.
  Het kan te maken hebben dat ze vroeger lekker teerden op de kloosterscholen,paters voor de jongens,nonnen voor de meisjes.
  En je moet toegeven, die hadden niets anders in hun leven en voerden hun werk met grote toewijding uit. Zo ook in menig ziekenhuis of diaconessenhuis.

  Waar blijft al het geld: a. Betuwelijn, b. Uruzgan euro 850.000 per dag,c.ministerssalarissen,onkostenvergoeding,auto’s met chauffeur (was vroeger ook niet zo) beveiliging van diverse personen,langzamerhand van jan en alleman.
  Behalve voor Pim Fortuyn en Theo van Gogh! Want die “draaiden rad”in de ogen van establishment.
  De kamerleden en hun onkostenvergoedingen.
  De vergadercultuur (60 miljard per jaar)
  Het koningshuis l30 miljoen en de sluikposten (Balk heeft opdracht onderzoek te doen naar de sluikposten via div.ministeries die hier dan nog bovenop komen.
  De beveiliging van Drakesteyn,onderhoud Groene Draeck, de jachtpartijen.

  Al die dure begrafenissen.
  Idiote verkwisting rondom een logo,dat hetzelfde bleef.

  Tel die bedragen nu eens op en zie, wij zouden allemaal de zorg kunnen krijgen die we evt. nodig hebben.

  Reactie door anne hilverda — vrijdag 1 februari 2008 @ 0.25 uur

 7. De SP (en ik ook) kunnen op alle mogelijke manieren laten horen dat we dit een slecht idee vinden…
  Helaas heeft de SP in dit kabinet niets, maar dan ook echt NIETS te vertellen! Protesteren lijkt aardig en misschien zelfs terecht, het zal echter niks uitmaken! Als het kabinet hiertoe besloten heeft met steun van een meerderheid in de Tweede Kamer, dan is de SP hooguit nog een roepende in de woestijn waar dit kabinet geen rekening mee houdt en dat formeel ook niet hoeft/zal doen! De SP kan niks anders doen dan een beetje “lawaai” maken en vervolgens staat de SP zoals gewoonlijk weer buitenspel!
  Ik begin steeds meer te neigen naar de “methode Gloria”, waarbij we met z’n allen de straat op gaan en een revolutie beginnen tegen de gevestigde orde, die blijkbaar steeds maar niet wil horen wat er onder grote groepen mensen feitelijk leeft!

  (Ton, laat even weten waar en wanneer. JM)

  Reactie door ToN — vrijdag 1 februari 2008 @ 0.38 uur

 8. Door dit nieuws zijn weer honderd duizenden mensen die afhankelijk zijn van de AWBZ opnieuw flink in paniek geraakt zoals nu al diverse jaren lang gebeurd eigenlijk al sinds de Wet Voorziening Gehandicapten van de AWBZ naar de gemeenten is overgeheveld , dit was een ordinaire bezuiniging en valt intussen onder de WMO die ook al weer een bezuiniging is op de huishoudelijke hulp uit de AWBZ voorziening de PGB.
  Daarnaast is het vrij besteedbare bedrag van de PGB ook al aanzienlijk omlaag gebracht waardoor je geen hulp meer in kunt kopen om je huis te schilderen van binnen,klusjes te laten doen of de tuinman betalen!Ook is het urentarief hetzelfde gebleven als vorig jaar,dus ook weer een bezuiniging.
  Je mag ook geen geld meer overhevelen naar opvolgende jaren ook weer een bezuiniging.
  De ondersteunende en begeleidende PGB is verdwenen en elk jaar worden er zwaardere indicatievoorwaarden ingevoerd.
  Nu willen ze het uitbesteden aan de geldwolven van de verzekeraars.
  Uiteindelijk zal het pgb wel verdwijnen in ieder geval voor nieuwe gevallen.
  Leuke man die Balkenende

  Reactie door Jan Spierings — vrijdag 1 februari 2008 @ 0.50 uur

 9. Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig, JM.
  Het is toch schrijnend dat de SP met 24 zetels bijna nergens doorheen kan breken in de Tweede Kamer, zoals ToN dat aangeeft in @7?
  Waarom zou de SP zich niet durven profileren door haar achterban op te roepen massaal op te trekken naar Den Haag?
  Democratisch worden we ingepakt, dus zullen we revolutionair moeten uitpakken!
  Kom op SP, zeg maar waar en wanneer? We zijn er klaar voor!

  Reactie door Gloria — vrijdag 1 februari 2008 @ 1.22 uur

 10. Anna Hilvarda
  Waar blijft het geld iderdaad..

  Ik heb gelezen dat de burgers gaan betalen voor de begrotingstekorten voortgekomen uit de verlaging van de 3% winstbelasting door Bakelende…
  Er zouden allerlei andere lasten voor het bedrijfsleven zijn die de verlaging zouden compenseren maar natuurlijk klopt dat plaatje weer niet omdat bedrijven de bedrijfsvorm aan de regels hebben aangepast om die verzwaringen te ontlopen en er zo onderuitkomen.
  Het gevolg; fikse tekorten bij de overheid die afgewenteld worden op de burgers en dan gaan ze maar bezuinigen op bijvoorbeeld de AWBZ.
  Hoezo is regeren vooruitzien, of hebben ze het zo willen doordrukken.

  Een betere economie op zich zegt niet zoveel over welvaart voor de bevolking.
  De neerslag daarvan wordt bepaald door overheidsbeleid. De mensen denken te gemakkelijk dat het vanzelfsprekend betekent dat ze daar evenredig beter van worden.

  Robert Reich, oud minister van arbeid onder Clinton heeft het tegendeel in Amerika maar al te duidelijk gemaakt vorige week in een intervieuw bij RTLZ.
  De bevolking stelt zich geen vragen over wat een betere economie daadwerkelijk betekent m.b.t. overheidsbeleid en ieder kabinet komt met enkel de vermelding er lachend mee weg.
  Het is van de zotte dat de inkomensgrens om mee te betalen aan de AWBZ bij 30.000 euro wordt gelegd daar waar geen enkele grens wordt gelegd bij de voordelen, de hypotheekrenteaftrek.
  De elite ( niet te verwarren met intellectuelen)zorgt vooral goed voor zichzelf.
  Degenen die in verhouding tot hun inkomen onevenredig ( heel weinig) hebben bijgedragen aan de zorg en meest ‘grenzenloos’ welhaast graaiend profiteren van de hypotheekrenteaftrek zijn de enigen die zodadelijk nog goede zorg kunnen ‘kopen’.

  Reactie door Henny — vrijdag 1 februari 2008 @ 3.29 uur

 11. De AWBZ is peperduur en moet uitbesteed worden aan commerciële verzekeringen. Las ik. Want dan zou dat goedkoper zijn vanwege de concurrerende werking. Waar heb ik dat meer gehoord? Was dat niet H. Hoogervorst? We weten inmiddels allemaal dat we genaaid zijn.

  ToN, de SP fractie bestaat uit 25 mensen. De kamer telt er 150, waarvan de meerderheid incluis de PVDA, rechts, rechtser en erg rechts is. En links is verdeelt tav een flink aantal issues. Bij zo’n samenstelling is het een makkie om de liberaal christelijke agenda er door te drukken. Helaas is die agenda géén goede afspiegeling van de wens van de maatschappij. Met andere woorden; deze regering luisterd niet en zal nooit luisteren. Ze dicteert slechts.
  Voorlopig zie ik geen lichtpuntje.

  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Bert — vrijdag 1 februari 2008 @ 8.54 uur

 12. Oke, stel nou dat die boeven de AWBZ hebben
  ontmanteld,wat blijft er voor die etterbakken dan nog over om de bevolking totaal naar lager wal te jagen.
  Zit er nou niet een weldenkend MENS in dat
  zooitje onbenul.
  Komen die kwazie christenen nou eigenlijk wel eens onder de mensen,weten die gasten
  wat er te koop is in de gewone mensenmaatschappij. Ja…straks als de
  verkiezingen naderen lopen zij zich weer uit te sloven en te beloven en te LIEGEN
  DAT ZIJ BARSTEN.Wij hebben ons christenen altijd anders voorgesteld.

  Reactie door Henk c.s. — vrijdag 1 februari 2008 @ 9.04 uur

 13. @6 Anne, goede punt.
  Van mijn kant is de vraag: Wat is belangrijker – de oorlog in Afghanistan of de gemeenschapelijke AWBZ?

  Reactie door walking bull — vrijdag 1 februari 2008 @ 10.24 uur

 14. Deze AWBZ ideeen moeten hard bestreden worden, maar succes is geen garantie.

  @Ton, @ Gloria
  Het liefst staan jullie met zijn allen op de straat, maar waarom zijn de opkomst bij demo’s dan zo laag? De SP zijn fout? Laat me niet lachen. De mensen zelf moeten in beweging komen. De SP doet echt heel veel, maar je kunt een paard wel naar het water duwen, maar niet dwingen dat het drinkt.

  Fijn dat jullie zo betrokken zijn. Zorg ervoor dat er meer komen die zo betrokken zijn.

  Ga eens naar buiten, ga de politie steunen. Begin een actie, werk van onder naar boven. Wees des SP’s en zet je gewoon in voor je buurman. Je ziet hoe lang de lange mars duurt, maar wel met steeds meer succes. De invloed wordt groter en groter, maar dat betekent niet dat je nu al alles kan veranderen. Dat vergt echt niet enkel een grote mond, maar vooral gewoon inzet.

  Gezien de acties en het afkalvende vertrouwen in dit kabinet, kan die massa-demonstratie er best komen. Maar nu is voor de massa kennelijk nog veel te vroeg. Eerst maar eens zien wat de PvdA in de regering met deze AWBZ-proefballon gaat doen. Er zal een hoop van af hangen…

  Reactie door Peter — vrijdag 1 februari 2008 @ 11.04 uur

 15. alle leden zouden zelf eens wat moeten mankeren of chronisch ziek. dan is er geen sprake van ontmanteling van de AWBZ. als men dat wil, bewijst dat al van hun onwetendheid. deze regering wil geen praktijk zien en dat vind ik in en in triest. alsof mensen het leuk vinden, dat men NIET zonder AWBZ kan. kom nou.

  Reactie door maayke jong-doppen — vrijdag 1 februari 2008 @ 12.10 uur

 16. Opmerkelijk. AWBZ wordt voorbereid voor de markt. Waarom?, te duur voor de overheid!
  De AOW wordt te duur voor de overheid dus ook een lekker hapje voor de vrije markt.
  Dat die partijen, die de “C” hoog in hun vaandel hebben staan daar mee kunnen leven is overduidelijk. Dat de PvdA dit pikt is zeer vreemd, hoe heeft het zo kunnen gebeuren? Als niets, iets wordt, berg je dan maar. Het begon met Kok en Melkert zonen van een timmerman en een kapper, via een studie de maatschappelijke ladder beklommen om de arbeidersklasse te verraden en de partij naar het midden te duwen, daarin zijn zij wonderlijk geslaagd. Beste mensen ga het manifest lezen je vindt het met Google onder “Proletariers aller landen”.
  Wij worden belazerd waar wij bijstaan, kort geleden was aan de orde, de AOW is niet meer te betalen, Bosbelasting enz enz.
  Wat lees je in de courant:
  http://members.home.nl/h.hiensch/A-P.jpg
  Maar er is hoop, kerken staan in de uitverkoop en het restant van de sociaal democratie vluchten, na hun zakken gevuld te hebben naar het buitenland.
  Dan hebben wij weer de serie op de buis “Goede tijden, slechte tijden” of wordt het dan “Slechte tijden, goede tijden”?

  Reactie door d'olle Henk — vrijdag 1 februari 2008 @ 12.21 uur

 17. De neoliberalen, Pvda en CDA, gaan gewoon door met hun sloophamer de gehele, na de tweede wereldoorlog opgebouwde verzorgingsstaat, nu is de AWBZ aan de beurt, morgen de AOW, te slopen.

  Dat je onder druk van economische omstandigheden een pas op de plaats moet maken dringt bij deze laffe,ideologen die de zwaksten in de samenleving willen treffen, gewoon niet door!

  Weg met die neoliberale beleidsclique!

  Reactie door joseph h. — vrijdag 1 februari 2008 @ 12.34 uur

 18. Na de uitverkoop van de extramurale zorg krijgen we nu de uitvwerkoop van de intramurale zorg. Ongetwijfeld zal er als dit wordt doorgevoerd weer fors bezuinigd worden op de personeelskosten. Dus de kwaliteit van de zorg zal dus fors achteruit gaan. En dat tereijl er nu al veel verpleegkundigen zijn die mopperen, dat ze te weinig tijd hebben om de patinten op menselijke wijze te verzorgen.

  @16 d’olle Henk
  Nee Henk, het wordt:
  :Slechte tijden, beroerde tijden”.

  Reactie door Dik Evertse — vrijdag 1 februari 2008 @ 12.39 uur

 19. In mijn geval mogen ze die AWBZ opdoeken!

  Betaal er al jaren onterecht voor (wel dokken geen recht hebben op zorg) en de pot waar het in terecht komt wordt dus ook niet aan die mensen in Nederland besteedt die het hard nodig hebben.

  Het is alléén maar het spekken van de staatskas.

  En dan nog even voor Henk hierboven, als je denkt dat ik mijn zakken gevuld heb voordat ik naar het buitenland vertrok, dan heb je het gruwelijk mis Henk, niet elke Nederlander in het buitenland is een democraat en een economisch vluchteling.
  Het is dat ik hier de rust heb die ik nodig heb, maar van al die dubbele rekeningen en premies die je moet betalen daar word ik WILD van en BOOS!

  Heb nog steeds goede hoop dat de SP dit soort zaken van Nederlanders in het buitenalnd eens aan de kaak gaat stellen, want wij worden inderdaad opgelicht en bestolen.

  Fijn weekend allemaal gewenst.

  Reactie door Anja (B) — vrijdag 1 februari 2008 @ 14.28 uur

 20. Berichten over de ABWZ roepen vragen op.

  1.Wie zijn de leden van de Raad voor Volksgezondheid?
  2.Waar ziet deze Raad mogelijkheden voor bezuiniging?
  3.Waar baseert men op,dat de commercie zuiniger zal gaan werken? Hierbij denk ik aan winst en prijsafspraken.
  De AOW zou onbetaalbaar worden.
  Toch opeens een premieverlaging.
  Men krijgt het idee,dat men maar wat roept.
  Wil men de groep ouderen bang maken?

  Henri

  Henri

  Reactie door henri — vrijdag 1 februari 2008 @ 15.58 uur

 21. Altijd makkelijk om zwakkeren en zieken in de kou te laten staan.
  Zij prostesteren toch niet..
  Hoe zouden ze het kunnen?
  Zegt wel iets over hoe we met elkaar omgaan.
  Ikke Ikke ikke, en de rest kan stikke?Uiteindelijk toch maar pikken en slikken?
  Daarbij zie ik de zorg achteruitgaan, staan er arbeidsplekken niet ingevuld want.. wegens reorganisatie mag in een verpleegtehuis geen mensen worden aangenomen, eerst intern en ja,,de mensen uit de thuiszorg die onslagen zijn moeten eerst.. maar zijn niet gekwalificeert?
  Al met al is het niet efficient, al lijkt het behalen van de bewuste kwaliteitscertificaten van zo,n instelling erop dat… Intussen worden er wel uitzendkrachten op de werkvloer gezet.. En daar ben ik er ook 1 van. Werk genoeg maar liever worden arbeidskosten van tijdelijk en duur personeel onder het kopje ‘diversen’ gezet.
  Ik zeg altijd “Mocht ikzelf beseffen dat ik dement en hulpbehoevend wordt overval ik een bank”
  win/win of ik wordt rijk,of ik kom in de bajes, beide opties lijken me wel beter..

  Reactie door FeeX — vrijdag 1 februari 2008 @ 19.30 uur

 22. Reactie 20, Henri,

  Goedenavond,
  Voor de samenstelling van de Raad voor de Volksgezondheid, zie hier:

  http://www.rvz.net/cgi-bin/rvz_p.pl?id=4

  Bij dit soort raden wordt altijd nogal nadrukkelijk gezegd dat de leden “onafhankelijk” zijn: ik heb daar echter, net als de meesten onder ons die bewust dit soort zaken overdenken, mijn gedachten bij…zeker als ze met zulke rotvoorstellen komen die in de lijn liggen van een ontwikkeling die door egoïstisch rechts wordt toegejuicht!

  Een predikaat van onafhankelijkheid, zonder -wat m.i. de huidige politiek in toenemende mate demonstreert- een gedegen en BREED (!!) gedragen rechtvaardigheidsgevoel en moreelethisch fundament, is slechts een excuus om fundamentele discussies te ontwijken.
  Eigenlijk geldt bovenstaande voor allerlei mensen die –met hun macht en invloed- de “samen”leving sturen: doorgaans hebben die geen linkse signatuur…

  Neem bijv. woningbouwcorporaties, meestal met een directeur die onrechtvaardig veel verdient en die betaald wordt van de huren , merendeels opgebracht door de minder bedeelden en armeren waarvoor de corporaties (toen nog woningbouwVERENIGINGEN) ooit bedoeld waren.:
  Die heeft dan ook nog minstens 1 eigen huis en waarschijnlijk (haast zeker!!) een flinke hypotheekrenteaftrek…en die moet dan een voor “zijn”doelgroep aantrekkelijk beleid helpen ontwikkelen en advies geven voor armere HUURDERS?!, waarschijnlijk juicht hij het huidige rechtse beleid juist toe…!

  In meerdere of mindere mate is de werkelijke machtsuitoefening hier door verschillende mensen al, min of meer direct, aan de orde gesteld: ook al kies je een echt linkse regering, de rechtse rakkers op allerlei belangrijke sleutelposities weten wel hoe ze dan dwars moeten gaan liggen, want van “hun” geld, privileges enz. dient te worden afgebleven.
  Niettemin is zo’n echt linkse regering dan in ieder geval een goed begin om allerlei onrechtvaardigheden en rechtse scheefgroei aan te pakken (maar meevallen zal dat om de drommel niet, hyperegoïsme en de kwalijke uitwassen daarvan vieren immers al jaren hoogtij!)

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — vrijdag 1 februari 2008 @ 19.42 uur

 23. De leden van de Raad voor Volksgezondheid zijn hier te zien.

  http://www.rvz.net/cgi-bin/rvz_p.pl?id=5
  Mensen van het bestuurskliekje die nederland aan het vergiftigen zijn met hun één tweetjes
  die elkaar de baantjes toeschuiven.Met adviseurs die gespecialiseerd zijn in Marktdynamiek, marktwerking, srbeidsgeneeskunde. Dit lijkt volgens mij een verouderde raad net neoconservatieve trekjes.
  Net als de oeso die wil dat we doorwerken als we 65 geweest zijn wat zijn dat voor een organisaties?
  http://www.mfa.nl/pvoeso/organisatie_pv
  Het wordt tijd dat we ons van dit soort onzin losmaken.

  Reactie door Willem C. — vrijdag 1 februari 2008 @ 21.05 uur

 24. Prachtig en emotioneel filmpje Agnes. Dat moet toch zelfs Balkenende raken…. hoop ik.

  Reactie door Irma — zaterdag 2 februari 2008 @ 1.21 uur

 25. Asjeblieft lever mijn ouders.. Allebei in de 80 niet uit. Aan de dik geldverdiennende verzekeringsmaatschappijen. Die verzekeraars moeten er ook nog aan verdienen. Dus is het oude systeem goedkoper. Solidaiiteit in onze samenleving is echt niet verkeerd. daarom is het onbegrijpelijk dat een kabinet van CDA / PVDA en Christen Unie dit wil, het lijk wel of de VVD nog steeds in het kabinet zit

  Reactie door Harry Sangers — zaterdag 2 februari 2008 @ 2.44 uur

 26. @14 Peter
  Wat een betuttelende toon naar mensen die de lange adem van de SP al vanaf het begin delen. (Althans in mijn geval, voor ToN kan ik niet spreken.)
  Maak niet de gemakzuchtige fout door van mensen roepers te maken zonder inzet. Wat een vooroordeel! En dan nog vanuit mijn eigen partij!!

  Ik zet mij 7 dagen per week in voor “buurmannen en buurvrouwen”, nl: voor medemensen die weg zitten te teren uit eenzaamheid vanwege het asociale opfokbeleid zodat er geen familiemens meer in de buurt is. De jongsten en de oudsten die volkomen de dupe zijn… voor hen ben ik dagelijks in beweging.

  Draai de zaak niet om, want de paarden barsten van de dorst maar NIEMAND die ze naar het water leidt.

  Die NOOD probeer ik hier in mijn vrije tijd (zie tijd!!) over te brengen!
  Maar neem vooral de tijd…tijd…tijd! Van actie, naar actie, naar actie om maar NOOIT over te gaan op de ENE: Nederland in beweging! Nationale Protestdag!!

  En zie… hoe je ‘eigen’ mensen in beweging komen om je weer gauw terug te fluiten naar je ‘hok’. “Wat doe jij?” en “Ga eens naar…” en daarmee heb ik het weer helemaal gehad!

  “Eerst maar eens zien wat de PvdA in de regering met deze AWBZ-proefballon gaat doen. Er zal een hoop vanaf hangen…”

  Oh ja Peter? Alweer vergeten wat er buiten het gesjor aan de AWBZ allemaal door dit kabinet is toegetakeld?
  En daar komen ze nog steeds mee weg… weg… weg!
  OP naar de democratische leugen!
  ‘Democratisch’ worden we bedonderd waar we bij staan! Wordt het volk het Verdrag in getiranniseerd en knevelen ze ons met totaalverboden! Wordt er dagelijks gejat van de armen en storten ze zich op de gehandicapten om over de verloedering in de zorg maar niet te spreken!!

  Succes met al die plaatselijke acties, ik doe het mijne. En die revolutie?
  Daar zijn we te BRAAF voor geworden!

  Reactie door Gloria — zaterdag 2 februari 2008 @ 3.21 uur

 27. Ik ben werkzaam, nog wel in de thuiszorg. Vele staan al op straat mensen worden slecht verzorgt door de goedkope hulp krachten. maar de ambtenaren en media denkt nog steeds dat het niet zn vaart loopt. Ik zie schrijnende gevallen.
  Maar kan niks doen.

  Gister Agnes gezien in Paul en witteman. zeer teleur gesteld in dit twee tal, dat meer aandacht heeft voor een sensatie verhaal van de jongen die een waarschinlijk meer weet van de verdwijning van een meisje….dan voor de schrijnende situatie van onze oudjes.

  Ze zaten daar en vonden het leuk om over het filmpje te praten, in plaats over de toestand die nu gaande is in de zorg. Ik was zeer teleur gesteld in hun onprofesionele houdeng als journalist.

  De juffrouw die de toestand in Kenia uitlegde trok ook al zn gezicht van ach zo erg is het niet. Dom schaap…..ze ziet niet wat onder haar neus gebeurt maar wel naar de andere kant van de wereld reizen.
  Om zo veel complimentjes van omstanders te oogsten.
  ego tripperij vind ik dat.

  De oudjes hier zijn net zo belangrijk.
  Het werk wat we doen is meer als ramen lappen en stofzuigen en ook deze twee domme journalisten zagen dat niet in.

  Politiek christelijk hahahha kabinet wordt nou toch eens wakker zeg !!!!
  En stop die miljaren die jullie aan domme onderzoekjes en projektjes uitgeven nu eens in de zorg voor onze oude mensen die ons land groot gemaakt hebben.

  Reactie door Pia Gutjens — zaterdag 2 februari 2008 @ 11.04 uur

 28. heel goed gedaan, Agnes. het was alleen jammer, dat het niet de moeder was van Balkenende. dan had hij er accuut iets tegen gedaan. nu is het een gewone vrouw uit de samenleving en nou moet ik nog zien, dat hij daar iets tegen doet. ik heb het gisterenavond gezien bij Pauw en Witteman.

  Reactie door maayke jong-doppen — zaterdag 2 februari 2008 @ 12.19 uur

 29. @19 Anja (B)

  Anja, allereerst ben ik jou nog een antwoord schuldig over de vraag over IP-nummers. Eerlijk gezegd is dat na mijn tijd en Internet is een open riool, ik kan niets tegenhouden, want je gaat de hele wereld door. Het is de verwezelijking van Big Brother is Watching You. Maar er is een website die geeft veel informatie n.l.
  http://www.whatismyip.nl
  Wat ik bedoelde met die zakkenvullers, die naar buitenland vertrekken, bedoel ik niet jou, maar die lui, die via de politiek en een partij carriere maken en hun positie belangrijker vinden dan datgene waarvoor zij ingehuurd zijn. Zo is de hele arbeidersklasse verraden en verkocht door sociaal democraten, die zich vroeger socialisten noemden en de internationale zongen uit volle borst en zich nu bekeerd hebben tot het neo-liberalisme.
  Ik zag van de week nog een uitzending op de digitale zender over Ad Melkert, goed mijn broek ging ervan naar beneden.
  Dit artikel verscheen in de courant in 1946 bij de oprichting van de PvdA.
  http://members.home.nl/h.hiensch/PvdA-1946.rtf
  En nu is het een partij in nood, die rare bokkesprongen maakt.

  Reactie door d'olle Henk — zaterdag 2 februari 2008 @ 14.33 uur

 30. @22

  Je bedoelt eigenlijk te zeggen,dat we nog steeds in een regentenmaatschappij leven.
  Als persoon is hier alleen iets tegen te doen door in het stemhokje het juiste hokje
  rood te maken.
  In mijn geval wordt dit mevr.Kant.
  Zij verwoordde precies bij P.enW.waar het bij de ABWZ om zou moeten gaan.
  De vraag is ,of de symboliek van het filmpje de meeste mensen aanspreekt.
  Denkelijk niet.

  Henri

  Reactie door henri — zaterdag 2 februari 2008 @ 16.17 uur

 31. @ 22 en 23,

  Hebben jullie ook bij de” werkwijze “gekeken.?

  Hier staat dat de minister van VWS een adviesprogramma vaststelt en dat de RVZ op grond hiervan een werkprogramma vaststelt.

  Met andere woorden;
  Het ministerie van VWS heeft al over het opheffen of overhevelen van de AWBZ een besluit genomen.
  Over dit besluit wil men een advies over de gevolgen van een toekomstig besluit.
  DUS… het plan komt niet van de RVZ maar van het ministerie van VWS.

  Reactie door taardje — zaterdag 2 februari 2008 @ 17.48 uur

 32. wij -chronisch zieken- worden, als dit doorgaat, de paria’s van de samenleving.
  nu wordt er al van alles opgeheven en afgeslankt, straks wanneer er een recessie komt of wanneer er om wat voor reden dan ook minder geld te verdelen is, zijn wij weer de klos. ik vind persoonlijk dat wanneer bestuurders geen enkel oog hebben voor degenen aan de onderkant van de samenleving, niet op die post horen.
  een samenleving ben je SAMEN.

  Reactie door G. — zaterdag 2 februari 2008 @ 20.14 uur

 33. “DUS… het plan komt niet van de RVZ maar van het ministerie van VWS.”
  taardje,wat is het verschill?
  jij word toch genaaid.dat jij gestemd of niet

  Reactie door gaf — zaterdag 2 februari 2008 @ 21.06 uur

 34. Als we “ons” padvinderskamp in afghanistan opdoeken hebben we geld zat voor de AWBZ!

  Reactie door lynxx — zaterdag 2 februari 2008 @ 21.58 uur

 35. Bezuinigen op de AWBZ?
  Iedereen is daar natuurlijk op tegen, in de eerste plaats degenen die hun bezittingen afgegeven hebben aan hun kinderen en nu zielig met naar buitengekeerde zakken bij de uitkeringsinstanties staan voor allerhande uitkeringen en voorzieningen. In deze gevallen moet er wetgeving komen op deze vermogenszwendel en kinderen verplicht worden bijstand te verlenen aan “zielige” ouderen. Wel in een huis van 3 ton wonen en geen geld voor een trapliftje, 45 KM wagentje, scootmobiel, looprekje,hulp in de huishouding? Lachwekkend.
  Op een eigen bijdrage syteem is dan niets op tegen, in goede tijden spaar je voor slechte tijden; meenemen in de kist kan toch al niet.
  SP. bepleit eerst dergelijke maatregelingen en kom je dan nog tekort, wat ik niet geloof, dan mag je de noodbel luiden.
  @32 Paria’s? De hemel op aarde heb je zul je bedoelen. Wat kom je tekort? Mijn ervaring is dat je maar hoeft te kikken en het komt er aan. En trouwens angst is een slechte raadgever en slecht voor je persoonlijke welzijn.

  Reactie door Johan — zondag 3 februari 2008 @ 4.10 uur

 36. Deze week heb ik de uitlatingen van de diverse ,,broodprofeten”gehoord op de televisie.
  Marktwerking en kostenbesparen waren de kernwoorden.
  Het merendeel van onze oudjes maakt gebruik van de AWBZ en die zijn niet gebaat met het gejojo en gekloot maar wel met zekerheid in hun laatste levensfase.(ook mijn vader en Moeder)
  Dat er een prijskaartje aan hangt zeker maar dat hangt er aan Afghanistan ook.
  Met daar de zekerheid dat onze jongens in bodybags terugkeren.
  AWBZ ontmantelen = gelijk aan dood is goedkoper en ontslagen in de thuiszorg.
  normen waarden zijn ver te zoeken.
  Gister heb ik nog een film gezien nederland voor de oorlog ,er waren veel herkenningspunten.

  Reactie door che — zondag 3 februari 2008 @ 4.36 uur

 37. Wat ik verwerpelijk vond tijdens de uitzending van Pauw en Witteman,dat Agnes heel weinig tijd kreeg om haar punt te maken en dat men alleen over’t tv-spot had, goede spot trouwens.
  Maar de boodschap was duidelijk.
  Hebt zo’n vermoeden, dat Pauw en Witteman zeer wereldvreemd zijn, men wilt alleen scoren met sensatie en vaak heeft men het over mensenrechten in het buitenland, dat is prima, maar kijk ook even naar je landgenoten, die van weinig inkomen moeten rondkomen en van zorg afhankelijk zijn en in de steek worden gelaten.

  Reactie door Ben tarici — zondag 3 februari 2008 @ 11.29 uur

 38. Henk@29

  Hartelijk dank nog voor je antwoord, een verhelderende link is dit.
  Was er inmiddels, (ook dank zij onze lieve webmaster die mij wat links toe had gestuurd) achter gekomen dat er inderdaad verschillende soorten IP’s bestaan.

  Wat de AWBZ betreft: ik snap ook wel dat jij mij daar niet onder schaart, maar heb dit gemeld voor de duidelijkheid van onze mede-lezers, voor het geval het voor de zoveelste keer verkeerd wordt uitgelegd, als dat ik een profiteur zou zijn.

  Ik wil best premies betalen maar dan verwacht ik er ook hulp voor terug en dat is voor Nedelanders in het buitenland wonende, dus niet het geval.
  En ik vind dit dus stelen en pure oplichterij. Nog méér als dat ze dat van de in Nederland wonende Nederlanders doen.

  En zo voel ik me dus ook door deze regering en voorgaande regeringen die hiertoe de aanzet hebben gegeven, OPGELICHT EN BESTOLEN.

  Fijn weekend verder Henk en nogmaals dank.

  Reactie door Anja (B) — zondag 3 februari 2008 @ 11.33 uur

 39. @ 33,

  Hallo Gaf,

  Het verschil tussen Min.VWS en RVZ is de bevoegdheid. De RVZ geeft een advies aan de hand van een vraag.
  Het ministerie is een uitvoerende instantie.
  Met andere woorden: Het ideetje is al in een heel ver stadium uitgewerkt.En dat men dmv het een advies van RVZ te noemen de schijn op houdt dat het geheel in een pril stadium verkeerd.

  Reactie door taardje — zondag 3 februari 2008 @ 18.01 uur