Ouderschapsverlof

zondag 23 december 2007 :: 13.57 uur

Beatrijs Smulders en wiegendooddeskundige prof. dr. Guus de Jonge lanceren een campagne om steun te krijgen voor hun plannen om moeders standaard een jaar babyverlof te geven. Dat is volgens de twee goed voor de gezondheid van moeder en kind. De SP stelde in haar verkiezingsprogramma 2006 een half jaar ouderschapsverlof voor. Wat vind jij een goede termijn van ouderschapsverlof.

Hoeveel maanden zou een moeder ouderschapsverlof moeten krijgen?
Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

122 Comments

122 reacties

 1. Ik zou zo graag zien dat ook vaders een deel van de tijd voor hun kind zouden zorgen. Da’s volgens mij beter voor iedereen: kind, moeder én vader. Maar daar heeft niemand het over.

  Reactie door Anne-Marie Mineur — zondag 23 december 2007 @ 14.37 uur

 2. Ik vind het wel een goed idee om moeders langer zwangerschapsverlof te geven, maar dan moet de (minimum)uitkering gedaan worden door de UWV en niet door de werkgever. Voor de kleine bedrijven namelijk zal dit een kostenpost zijn die amper op te brengen is aangezien er voor de tijd van het verlof ook een vervanger aangenomen en betaald zal moeten worden. Dit is dan een dubbele kostenpost die veel kleine bedrijven de kop kan kosten en wat er volgens mij ook toe zal leiden dat er minder vrouwen in de “risico”leeftijd gemakkelijk een baan kunnen vinden. Langer verlof is een prima zaak, maar wel de financiële kant goed regelen.

  Reactie door Gerard — zondag 23 december 2007 @ 15.14 uur

 3. Er zijn teveel mensen
  Het is voor alle partijen heel belangrijk dat de moeder het eerste halfjaar na een bevalling geen baan buitenshuis heeft. Dat zou de overheid zelfs verplicht kunnen stellen. En de eerste twee jaar zou permanent een van beide partners thuis moeten zijn om voor het kind te zorgen.

  Maar dat moet niet de overheid betalen. Want het krijgen van kinderen is in verband met de naderende milieurampen en schaarste aan delfstoffen niet meer verantwoord. Ook denk ik dat er met een veel kleinere wereldbevolking veel minder kans zal zijn op grote oorlogen. En dan kan de welvaart beter worden verdeeld over alle landen van de wereld, inclusief de derde wereld.

  Elk kind krijgt gemiddeld tienduizenden nakomelingen, of zelfs miljoenen. Dus geen kinderen krijgen is voor de lange termijn veruit de beste milieumaatregel. Daar kan geen spaarlamp tegenop. De overheid zou daarover heel intensief voorlichting moeten geven. Ook over effectieve anticonceptie.

  Een gebrek aan arbeidskrachten door een laag geboortecijfer kan worden opgevangen via telewerkers in het buitenland, door veel intensiever en efficiënter gebruik van internet.

  En desnoods ook via arbeidsimmigratie. Daarbij helpt het erg als alle wereldbewoners Esperanto of Engels gaan spreken. Think ahead and unite.

  Reactie door Jaap Veldkamp — zondag 23 december 2007 @ 15.19 uur

 4. @ Henny. Ik weet dat het SP-voorstel ook vaders bedoelde met het halve jaar.

  Ik denk dat het ondenkbaar is om beide een jaar weg te laten van werk. Maar een moeder zou het moeten kunnen. Als het gebeurd, zou het een generatie later wel eens zijn vruchten af kunnen werpen.

  Reactie door Rita — zondag 23 december 2007 @ 15.22 uur

 5. Dit is natuurlijk onzin het kost handenvol met geld en de zegen van kinderen mag best wel wat opoffering vragen ook in finacieel opzicht.
  Een jaar thuis dat is prima maar zonder salaris en de verplichting van de werkgever om het dienstverband naar een jaar weer door te zetten.
  Doet deze dat niet dan moet daar een zeer hogen boete opstaan denk aan 5 maal het jaar salaris.
  Maak van het kind geen gratis zegeltjes.

  Reactie door De Hakker — zondag 23 december 2007 @ 15.42 uur

 6. Wel leuk antwoord Rita maar ik had mijn mening nog niet gegeven. Maar toch. Ik vind een jaar gezamenlijk als ‘recht op’ wel goed.
  Op de eerste plaats zijn het natuurlijk de ouders zelf die hier een beslissing in nemen. Het blijft hoe dan ook hun verantwoordelijkheid, tenzij ze natuurlijk moeten werken dan moet de overheid hen wel rechten geven in het belang van beiden, ouder en kind. Het bedrijfsleven is immers niet zo van de ‘eigen verantwoordelijkheid’. Als je het aan hen overlaat ben je bij voorbaat verloren, van zelfregulatie brengen ze immers niets terecht.

  Reactie door Henny — zondag 23 december 2007 @ 15.44 uur

 7. Die 12 maanden, daar sta ik volledig achter. Als gemiddelde, want er zijn natuurlijk verschillen, individueel, met relaties en met het soort beroep.

  De huidige trend is: meer kinderopvang, ook voor baby’s. Voor de emancipatie lijkt het mij veel verstandiger om vrouwen meer ruimte te geven via langer zwangerschapsverlof. En laten de mannen ook hun bijdragen leveren. Maar een moeder is toch iets aparts. Kijk maar in de natuur.

  Bij gemiddeld 2 kinderen op een arbeidsleven van de vrouw van 40 jaar praten we over 5%. Dat moeten we met zijn allen toch kunnen opbrengen. Praatjes dat dit op de huidige arbeidsmarkt niet kan, tonen alleen maar aan dat die markt niet deugt.

  Zie voor meer informatie:
  http://www.babysabbatical.nl/

  Reactie door Hermie Kreeft — zondag 23 december 2007 @ 16.24 uur

 8. Jaap ,weet jij dat in romeinse tijd,waren 250 miljioen mensen,en oorlog was altijd anwezig?

  Reactie door gaf — zondag 23 december 2007 @ 16.28 uur

 9. Ik mis de mogelijkheid : verplicht 16 jaar zwangerschapsverlof

  Ik heb dus niet gestemd. Ik zou willen kiezen voor verplicht zwangerschapsverlof van één van beide partners voor de eerste 16 jaar van een nieuw mensenleven.

  Als het over de vrouw gaat, vindt ik
  4 weken meer dan voldoende.

  Reactie door ACE — zondag 23 december 2007 @ 16.28 uur

 10. Moeders horen gewoon voor hun kinderen te zorgen…..begin er anders niet aan.
  Neem een voorbeeld aan dieren in de natuur die zorgen ook zelf voor hun kroost tot ze zelfstandig zijn.
  Wij lijken wel op de Koekoek,ook een dier maar wel een uitzondering.

  Reactie door fred — zondag 23 december 2007 @ 21.18 uur

 11. En opnieuw een regel dat de overheid het oplost als men een kind krijgt…..Laten we de kinderen als ze twee uur oud zijn vast dumpen op een BSO…..Is nog rustgevender voor de moeder….

  Reactie door Johan Kivits — zondag 23 december 2007 @ 23.46 uur

 12. @8
  Overbevolking is een begrip dat niet alleen maar van de hoeveelheid mensen an sich afhangt, maar hoeveel mensen een land in staat is in levensonderhoud te voorzien en hoeveel door welke methode. Als dat niet op elkaar is afgestemd dan is er scheefgroei tussen bevolking en ontwikkeling.

  Reactie door W6969 — maandag 24 december 2007 @ 0.06 uur

 13. Ouderschapsverlof!! Het woord alleen al…
  Verlof om voor je kind te mogen zorgen?
  Hoever zijn we al gedegenereerd. Ontaard!!En ach SP, hier staan we wel heel erg ver van elkaar af.
  Is er meer werk dan dagelijks kinderen verzorgen en opvoeden? Nee, maar hoe kunnen politici het ook weten!! Lopen een beetje luxe het land te regeren en dirigeren kinderen en hun verzorgers de deur uit ipv zichzelf op te voeden door te beseffen hoe essentieel het is dat kinderen dagelijks persoonlijke aandacht en verzorging nodig hebben. Daar is ontwikkeling voor nodig!
  Evolueren heet dit ipv kinderen te behandelen als dieren en ze de groepsstal in te degraderen. In EEN woord: achterlijk!

  Enfin, het blijft tegen de muur praten hier.
  Uiteraard heb ik niet gestemd, want ik kan wel huilen bij de gedachte dat kindjes van 12 maanden in de steek gelaten worden en zich niet de moeite waard bevonden zien. Vroeger heetten dit soort ouders asociaal. Nu ben je een slimme meid…

  Hoe dom kan je zijn om je op te laten fokken door die regeerkwibussen die geen last willen hebben van kinderen en van Nederland EEN groot weeshuis maken.
  Het idee alleen al dat kindjes ‘s avonds nog even op visite bij hun ouders mogen komen. Tenslotte moet toch iemand het vlees snijden…

  @ACE, ik ben het weer helemaal met je eens. Je getuigt van nadenkend ouderschap samen met je vrouw. Jullie zullen geen last krijgen van je ‘oude dag’, want je zal DAAR maar zitten met al je lintjes voor ‘goede werken’ en kinderen die nooit jouw verantwoordelijkheid zijn geweest.

  En @fred, ik heb de koekoek erop nagelezen en van dat dier kunnen we leren hoe het NIET moet. Een uitzonderingsgeval. Maar zie, we zijn hard op weg naar Nederland Koekoeksland! Een ontmoederd land.

  Reactie door Gloria — maandag 24 december 2007 @ 1.54 uur

 14. De overduidelijke overbefokking, folks, vereist wel degelijk matiging. Matiging waarom? omdat we het als mens wel een beetje te gek hebben gemaakt.Maar..druist matiging niet in tegen de natuur? Misschien wel…
  Evolutie als zodanig regelt het wel…’Scheefgroei’ of niet. De natuur trekt zich daar geen bal van aan. Ze reguleert/herstelt zichzelf wel, ook zonder instemming van de mens.

  Reactie door Wattenstaafie — maandag 24 december 2007 @ 4.56 uur

 15. Het zou zo lang mogelijk moeten zijn, maar moeder of vader zou niet uit mogen maken, maar voor borstvoeding lijkt het mij handiger dat de moeder thuis is. Het is wel een eeuwige discussie langer verlof en de werkgevers staan te steigeren, maar langer verlof zal zeker maatschappelijke effecten hebben, maar dan praten we over de langere termijn. En daar doen we tegenwoordig niet meer aan. Vaders zouden veel meer mee moeten doen ,maar bij veel werkgevers is op bepaalde vaste dagen verlof nemen uit den boze. In productie bedrijven is dat het geval, maar voor ander sectoren weet ik het niet de periode die nu staat voor zwangerschapsverlof vindt ik veel te kort.
  Dat halve jaar van de SP zou een goed begin zijn.

  Reactie door Harry Sangers — maandag 24 december 2007 @ 5.06 uur

 16. Door eigen ervaring intussen kinderlevens
  overziende, weet men dat er een ‘steuntje’
  van Overheidswege ontbrak: iéts meer finan-
  ciële hulp, ook variabele werktijden of be-
  páálde vorm van non-activiteit.
  De Kostwinnerstoelage afgeschaft, maar had
  beter kunnen blijven bestaan naast KB, die
  té lang bestond voor méér dan 4 kinderen.

  De verantwoordelijkheid van Kostwinners
  voor hún aandeel in de nieuwe generatie is heel wat méér, er moeten óók ‘gezond groot-
  gebrachten’ uit groeien die tevreden kunnen
  terugblikken.
  Mensen zónder kinderen vonden, in vergelij-
  king tot Kostwinners, ongelijkwardig te zijn ‘behandeld’ in salariëring, eisten ge-
  lijkwaardige behándeling in betáling, maar
  droegen niet gelijkwaardig bij aan ‘gemeen-
  schapstaken’. Nog steeds menen zij veel te moeten meebetalen aan Kinderbijslag.

  Oud geworden zién zij koersend naar hun
  ‘verzorging’ op hún ‘oude dag’ aanzienlijk
  méér-kosten meebrengen dan zij dachten
  of willen toegeven.

  Genoeg gezinnen waar kon worden meegeten
  door kleuter/scholier komend van TWEEverdie
  nersgezinnen, waarbij de au-pair helaas
  ‘feeling’ miste voor ópvoeden: niet de nood
  zakelijke ‘nestwarmte’ kon geven.
  Kinderen uit internaten, die later hun TWEE
  verdienende ouders vroegen, of hun jeugd niet ánders ingevuld had kunnen worden, er de trauma’s aan overhoudend!

  Meer financiële tegemoetkoming/belasting-
  vermindering had de Overheid miljarden doen
  bespáren, die nu miljoenen teveel verdeelt
  over zowel KOSTwinners als TWEEverdieners Men voelt zich geNOODzaakt, doordat kans op ‘bedrijfs’-pensioen hen anders wordt ont
  houden op pensioengeréchtigde leeftijd.

  KOST-Ouders kiezend voor kinderen, kunnen geen dánk op hun 65ste verwachten. Zij die
  nen met 2 inkomens 3 zaken te dienen: de bazen en de kinderen van ONZE ‘toekomst’ !!
  ‘Schulden’ in minder gegoede kring waren
  ‘not done’…devies: rékenen!!!

  ‘Rijker’…. bleek niet altijd gelúkkiger
  te máken, maar minder draagkrachtigen Íets
  méér bijgestaan had hen veel KOPzorgen kun-
  nen besparen em dempte dagelijkse vreugde.
  Geen geringe taak: 3 generaties diénen!.

  Reactie door Madelief — maandag 24 december 2007 @ 7.16 uur

 17. Men ziet ook hier de verloedering binnen een hoop mensen en de SP met dit voorstel.
  Een kind dat willen we wel maar het geld moet doorgaan.
  Want wij nemen geen kind voor ons zelf ,nee we nemen hem om de vergrijzing tegen te gaan.
  En als vader en moeder vinden we dat de maatschappij daar wat tegen over moet stellen namelijk geld.
  Of we er liefde in gooien dat zien we nog wel maar het moet eerst economisch afgedekt zijn anders beginnen we er niet aan.
  Daarom geen betaald verlof en alles gratis, we krijgen dan kinderen die echt gewenst zijn en waar ouders voor door de stront gaan.
  Misschien dat dit toch op den duur een betere maatschappij geeft,dan kinderen geproduceert door een geld automaat en met een ijskoude berekening om hun nek.

  Reactie door De Hakker — maandag 24 december 2007 @ 12.30 uur

 18. Voor het eerste kind een half jaar, okéé, voor de kinderen daarna twee maanden. Hoe dan ook is het raar dat de werkgever moet opdraaien voor de KEUS om een kind te nemen, gezinnen krijgen toch al zoveel voordeeltjes …. als alleenstaande betaal je één vervuilingseenheid, als stel DRIE en als gezin (al ben je met een dozijn) ook drie!

  En natuurlijk, als de werkgever moet (door)betalen levert dat voor de wél werkende collega’s een extra belasting op. Ook zal een werkgever zich wel drie keer op de kop krabben voor hij een vrouw met kinderwens in dienst neemt als er EEN HEEL JAAR betaald verlof als risico in zit.

  Reactie door Ad — maandag 24 december 2007 @ 15.54 uur

 19. Ik vind dat een vrouw zoveel zwangerschapsverlof mag hebben als ze zelf wil, zolang ik het maar niet hoef te betalen.

  Reactie door BF — maandag 24 december 2007 @ 17.42 uur

 20. Kinderen krijgen doen de meeste ouders maar een paar keer in hun leven ,op een uitzondering na.
  Dus ouderschaps verlof wie kan daar nu iets tegen hebben?
  Achter dit gegeven ligt een woud van sociale omstandigheden die per geval anders zijn.
  Voor de een is dit verlof de enigste oplossing voor de ander is dit een oppas Oma/opa.
  het gezinsinkomen speelt zeker een niet onbelangrijke rol .
  Waarbij de Vrouw moet werken of Vrouw kan zich permiteren thuis te blijven.

  Prettige Feestdagen

  Reactie door che — maandag 24 december 2007 @ 19.53 uur

 21. tjee en alle alleenstaande vaders uit huis/moeders in huis dan? ook een half jaar verlof wat nu dan na die tijd?
  ach ja het cda ziet die paar milj zeg 20% afvalligen/verdoemden niet staan,
  immers het is een zonde,en het(komplete) gezin is de hoeksteen van de 60% vreemd gaande nederlandse getrouwden,
  dus 20% geschijden/uitelkaar plus 60% vreemdgangers is 80%,blijft er 5% homo/les over en 5% thuisblijvers,en 5%minderjarigen tjee is dan maar 5% echt gelovig aldus de cda/cu maatstaven/normen
  en nog winnen ze de verkiezingen,of zou er bij de 80% vreemdgangers stiekem afvalligen zijn,
  en bij de 5% toch wat stiekem van een andere tafel eten,,moet haast wel,tja cda/cu ken u stemmers,wel de stemmen,maar dan ze verketteren via jullie zelfbouw kerk?
  maar ik blijf van mening als deze klucht van een moordt regering niet het dagelijkse leven 2 maal zo duur hadden gemaakt invoering euro,zorg stel,enz en de rijken stinkend rijk,en een vader of moeder gewoon genoeg konden verdienen,alleen,dan was deze toestand nooit ontstaan.inplaats van jaren en jaren stelen van de armen?en geven aan de diknekken,met hun bonis maand ,,van 40 jaar standaart loon voor een echte verdiener/werker.bij elkaar opgeteld he,+vakantie geld en bruto,das voor dat bleep volk een bonis.zo nu ga ik zwafel stokjes verkopen.

  Reactie door ad — maandag 24 december 2007 @ 21.23 uur

 22. Goedenavond allemaal en een gelukkig kerstfeest!,

  Ondanks het feit dat ik mij -naast mijn, of beter gezegd, SAMEN met mijn Christelijk geloof- altijd links denkend heb gevoeld en nog nog steeds voel, krijg ik toch een behoorlijk geirriteerd gevoel bij bovenstaande wensen…

  Dat heeft echt niet te maken met het feit dat ik, alleenstaand, geen kinderen heb (ik kan me heus wel verplaatsen in andere situaties!) maar meer met het feit dat dit voor mij de zoveelste wens lijkt op het verlanglijstje van vooral hen die, al voordeel op voordeel genietend, er geen enkel been inzagen en zien om grote delen van de bevolking steeds verder het leven zuur te maken …door hun rechtse stemgedrag, dat hun in ieder geval voortdurend verzekert van een plaats op de beste rangen van onze maatschappij.

  Ik reken hieronder ook zeer nadrukkelijk de aanhang van Groen “Links”: liefhebbers in gemakkelijk zittend en niet te veel kostend “sociaal engagement”….

  Ik heb wel eens schertsenderwijs gezegd dat het verschil tussen veel vrouwen van heel vroeger en die van nu is dat de eerste groep vaak “in blijde verwachting was” en de ander “zwanger”, alsof de laatste lijdzaam een ziekte “uitzit”…

  Ik vind de regelingen die er zijn in het tegemoetkomen van de kosten van kinderen voldoende, al zou -speciaal voor de minst bedeelden- een ruimhartiger regeling gewenst zijn.

  Als er perse gewerkt en “carriere” gemaakt moet worden door vrouwen, kies dan zelfbewust en dien geen 2 of meer heren.

  Voorts, een overheid die arme en minder bedeelde alleenstaande vrouwen met jonge kinderen de arbeidsmarkt wil opschoppen, MOET van deze dwaasheid worden afgebracht: als deze vrouwen desondanks toch willen, dan hun zoveel mogelijk faciliteiten (financieel, zowel als organisatorisch) verstrekken om dat mogelijk te maken, NAAST een PRIMAIR beleid om hun daarin te ontmoedigen, je bent vrouw of je bent het niet…!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — maandag 24 december 2007 @ 21.42 uur

 23. wat een grote onzin om zo iets voor te stellen, mensen met klote baantje zullen zwanger willen worden alleen maar omdat ze dan een jaar met verlof kunnen, dan blijft het niet bij 1 of 2 kinderen.
  volgens mij is er al genoeg kinderleed in de wereld,ik denk dat die deskundigen zich maar eens deskundig moeten laten nakijken.

  Reactie door anna — maandag 24 december 2007 @ 23.44 uur

 24. Hoe belangrijk geluk kan zijn blijkt uit de
  keuze van ‘n vrouw!
  Verlangend een zelfgebaard kind te hebben
  =baas in eigen buik= basis in haar bestaan,
  onvoldoende bij ‘sociaal honoreren van deze
  wens’ overwegend dat ‘jongen’ in’n ‘nest’ beter af zijn en ‘n ‘voorbeeldfunktie’ voor
  veel later eigen funktioneren nodig hebben.
  Sceptici, stelden consequenties járen terug
  op schrift, toonden de vrouw, keuze makend voor haar zelf, onvoldoende rekening te hou
  den met, wát het kind tzt wil wéten.
  De vrouw zou eigen inkomsten en leefpatroon
  onder contrôle hebben. Onderschatting daar-
  van betekent bemoeiienis van gemeentewege.
  Na verloop van tijd werd van ‘moeder’ een
  tegenprestatie verwacht, met schooltijden
  rekening houdend, immers haar ideologie kan
  niet primair voor rekening van de belasting
  betaler komen. Vrouwen ‘groot gelijk’ géven
  ipv haar mening bij te sturen waarin ‘n
  kind, zeker “geen schade zou oplopen” bij een ‘half nest’ ware mogelijk heilzamer. Eerst het belang van het KIND, waarbij een
  kompleet opgebouwd nest ‘n bestaansNORM zou
  moeten zijn. Alle hindernissen die, ‘n ‘ou-
  derpaar’ buiten eigen toedoen tegenkomt, is
  al verdrietig genoeg en realiseert zich wát
  ‘n kind overkomt dat de ‘voorbeeldfunktie’
  dan ontbeert. Continuïteit is wat een kind jaren láng nodig heeft en niet aan té véél
  ‘derden’ overgelaten moet worden. Ook de
  angst dat bij ziekte de zorg dan gedele-
  geerd wordt kan bedreigend voor een kleuter
  zijn. Kleuters hun ‘speelse léven’ te doen
  begeleiden door 70-plussers (aan vitaliteit
  inboetend)..gezond? De liefde van de moéder
  voor ‘t kind, verheven boven élke twijfel, maar ‘t kind kan verward raken, door zijn
  “ónvoltooid verléden tijd”. Niét te achter-
  halen ouders kan een conflict geven. Wie meent natuurwetten te kunnen negeren neemt met louter gevoelsmatig gedrag groot risico
  en weer wordt een Kind dan de dupe!
  Leve kinderen die door eigen ouders (niets
  van de ontwikkeling misten)werden opgevoed!

  Reactie door Madelief — dinsdag 25 december 2007 @ 6.48 uur

 25. Waar mijn partner en ik op wachten is het gelijkschalen van VADERS en MOEDERS.

  Vanaf geboorte gelijke rechten en plichten.

  Nu kan een vrouw tot (zo lijkt het) het einde der dagen een afgedwongen inkomen krijgen. Niet omdat alle aandacht naar het kind gaat. Nee, huursubsidie, kwijtschelding van.., etc.

  Grof gezegd: onbeschermde geslachtsgemeenschap met als gevolg een kind dan voor beide verwekkers evenveel recht.

  Wij wachten vol smart op het moment dat Jan de Wit’s voorstel op de markt wordt gebracht.

  Reactie door Roodkapje — dinsdag 25 december 2007 @ 11.22 uur

 26. moeders hebben geen recht op doorbetaald zwangerschapsverlof. Ze kiesen zelf voor een kind en waarom zou je daar een vergoeding voor moeten krijgen? Er zijn al mensen genoeg (ik meen 6.4 miljard!). De mens is het meest milieuvervuilende zoogdier. Dat Femke Halsema dus een tweeling op de werled zet is een volkomen risée. Aanstaande moeders zouden eigenlijk een boete moeten krijgen omdat ze er voor kiezen nóg een milieu vervuilend mensje op de wereld te zetten. We moeten terug naar zo’n 3 miljard mensen. Dat kan de wereld nèt aan en misschien wordt het dan nog bestuurbaar ook! Geen honger, geen ellende en geen lemminggedrag.

  Reactie door Frank Witvliet — dinsdag 25 december 2007 @ 11.52 uur

 27. absoluut geen 12 maanden… Vrouwen lopen nu al achter in het carriere maken. Als dit zou worden ingevoerd zou het gat alleen maar groter worden.

  Wel is denkbaar dat eerst een vrouw een x aantal maanden krijgt en daarna en man een x aantal maanden. Maar een héél jaar is toch een vrij lange periode.

  Reactie door Roland — dinsdag 25 december 2007 @ 12.00 uur

 28. En wie zal dat betalen? Hmmm, de mensen zonder (kleine) kinderen natuurlijk! Niet alleen mogen ze dan het werk van de afwezige “collega’s” er bij doen, ook financieel mogen ze het gaan bekostigen dat er weer iemand kiest voor een kind. Want laten we elkaar geen mietje noemen; niemand krijgt nog zomaar een kind, als je ze niet wilt komen ze er ook niet.

  Trouwens, iemand wel eens de site van Beatrijs gelezen? Ik wel, jaren geleden al. Dat mens spoort niet!

  Reactie door Chantal P — dinsdag 25 december 2007 @ 12.04 uur

 29. @22
  We moeten ook niet doorslaan gisteren avond een film je gezien over jou geloofsgenoten.
  Dat begon in Friesland via Staphorst richting Zeeland.
  Griezelig hoe bekrompen en middeleeuws daar nog gedacht wordt.
  Kinderen die geen TV internet en in de weekenden opgesloten zitten in de kerkers.
  Ze vertellen dat ze gelukkig zijn maar dat doet iedereen met de bewaker achter zich.
  Je moet ze na geven dat moeder niet werkt en dat vader zich kapot werkt om het zo te houden.
  Alleen er liggen veel gevaren op de loer in deze gemeenschappen.
  Ik hoorde een rechter laatst zeggen in een geval van incest dat dit wel erg vaak voor kwam in die gemeenschappen.
  Dus laten we er voor waken dat het geloof wat in jou zit niet omslaat in richting deze culturen want dan komen van de regen in een orkaan.
  Veder zou ik de jou ruimhartige regelingen willen beperken tot een aantal kinderen en niet zo als in deze culturen waar een heel voetbal elftal om tafel zit.
  Met de arme en alleenstaande moeders ben ik het eens die moeten zeker een lange periode thuis zijn en financieel meer krijgen.
  Maar pas op,de mens is slim en buit elk gat in deze voorzieningen uit.
  Maak er geen bijen koninginnetjes van, die alleen maar werpen en aan het eten gehouden worden.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 25 december 2007 @ 13.10 uur

 30. Zowel vaders als moeders zouden een half jaar zwangerschapsverlof moeten hebben. Ik ben een vader die voor de helft van de tijd voor zijn kind zorgt, ik ben er voor de “thee”, wanneer ik werk is mijn zoon van 11 bij mijn ex of haar moeder, wanneer zij werkt is hij bij mij. In de avond als ik raadsvergadering heb, heb ik een goede oppas, soms is hij ook wel alleen, maar na 19.30 uur. Co-ouderschap is een goede manier voor het kind om beidde ouders te zien hij is evenlief bij haar en bij mij. Overblijf mogelijkheden of 40 uur werken, tussen de middag zou overblijf moeten kunnen en niet de halfbakken oplossing die de regering heeft voorgesteld, maar een goed opgeleide betaalde kracht, netzo als buiten de schooltijden, maar geen 40 uur, het voorstel van de Christenunie is zo slecht nog niet, ouders werken tot 3 uur, of eerder want ze moeten hun kinderen van school kunnen halen, dwingende regels in de CAO’s over de dagen en uren dat we werken, zorg voo de kinderen gaat voor arbeid, en we werken om te leven en we leven niet om te werken. De rol van de vader is essetieel bij het opvoedingsproces, veel problemen komen voor uit de situatie als de vader niet aanwezig is, ook al is hij lijfelijk aanwezig, dus vaders neem je verantwoordelijkheid, en laat je cariere maar wat het is, zorg voor opgroeiende kinderen is belangrijker, dit geld ook voor de vrouwen. Dus geen 40 urige werkweek die Plaskerk wil, maar partime, netzo als Joke Smits voorstond een 25 urige werkweek voor zowel de vader als de moeder.

  Atte Houtsma; vader, werkzaam als verzorgende in de Thuiszorg, SP raadslid en abvakabo kaderlid.

  Reactie door Atte Houtsma — dinsdag 25 december 2007 @ 13.39 uur

 31. - vind dit een goed idee
  - wel moet dit voor iedereen gelden, ongeacht geslacht/CAO-baan.
  - dit zal wel een collectieve volksverzekering moeten worden, omdat anders alleen de draagkrachtigen zich kunnen permitteren om onbetaald verlof op te nemen= klasseverschil!
  - de discussie wie dit moet betalen…jongens, houd hiermee op: kijk naar de lange termijn van dit goede initiatief en niet alleen de korte termijn die geld zal kosten. De indieners van dit initiatief zullen toch wel enige wetenschappelijk onderbouwde cijfers hebben, waaruit blijkt dat het voor een kind nu eenmaal beter is wanneer het in de eerste paar jaren van zijn/haar leven met liefde thuis opgroeit bij mama/papa.

  Ik kan me niet van de indruk onttrekken dat er steeds meer “probleemtieners-jongeren” zullen komen, waarvan de oorzaak in de prille levensjaren ligt: gebrek aan ouderlijke liefde.

  Die kan nooit en te nimmer opgevangen worden door een kinderdagverblijfleidster die moet letten op 12 kinderen..Schandalig dat sommige ouders, vooral die zeer hoogopgeleiden en met hoge functies, zogenaamd kiezen voor kinderen; is het wonder 6 weken wordt het van 6.30-18.30 vijf dagen per week gedropt op een kinderdagverblijf. Daarna thuis eten en hup in bed. Wedden dat dat kind door te weinig aandacht/liefde later sneller ontspoort??

  Eens met Atte; zowel moeders als vaders moeten beiden minder werken en de taak van opvoeder weer eens serieus oppakken. Dit is de belangrijkste baan van je leven! Het is dat er geen ontslag mogelijk is voor ouders, anders zouden er wellicht al velen ontslagen zijn wegens malfunctioneren! Drie dagen p.p.p week werken is voldoende; dan is het kind 4 dagen bij zijn/haar ouders.

  - Overbevolking: mondiaal probleem en aldus ook globaal aanpakken, niet alleen in Nederland.
  - Mensen die zeggen niet te willen meebetalen: 1: wie betaalt dan dadelijk je AOW? en 2: dit is goedkoper dan een levenslange begeleiding voor deze kinderen/kinderopvangsubsidie en ga zo maar door, het betaalt zich vanzelf terug.

  Overigens ben ik wel van mening dat er natuurlijk een maximumbedrag moet gelden aan het ouderschapsverlof per dag, gelijk WAO-WW etc.

  Reactie door kalk — dinsdag 25 december 2007 @ 16.37 uur

 32. Atte Houtsma

  Ik ben het wel met je eens maar de werkelijkheid is dat Europa Nederland juist gemaand heeft m.b.t. het flexibiliseren van de arbeidsmarkt, door het kabinet uitgelegd als opheffen huidige ontslagrecht, omdat ze vinden dat er in Nederland teveel part-time werkers zijn.
  Wat ze daarmee te maken hebben is mij een raadsel tenzij ze de industrie verdedigen die hierop dus blijkbaar niet zit te wachten al doen ze het tegengestelde voorspiegelen.
  Voor het overige zou het niet nodig zijn omdat Nederland al als tweede op de lijst staat van Europese landen als het om felxibiliteit van de arbeidsmarkt gaat. Dit door de 3x mogelijke jaarcontracten en de uitzendbureaus. Finland dat als meest flexibel te boek staat kent overigens een grótere werkeloosheid.
  Het is mede om bovengenoemde redenen dat we moeten ageren tegen de verandering van het ontslagrecht en de invloed die het bedrijfsleven via Europa hierop uitoefent, die meer met dwang dan vrije keuze hierin te maken heeft.
  Nog een probleem is dat de wetgeving in Nederland, recht op uitkeringen, belastingen en aftrek al helemaal geend zijn op en aangepast aan zijn op het full-time (moeten) werken van ieder individue.
  Het lijkt allemaal heel simpel maar is het niet. Zeker gezien mensen met bijvoorbeeld het minimumloon ook grote moeite hebben om rond te komen en daar zullen er meer van komen. Zolang mannen en vrouwen carriere-makers in Nederland nog in grote meerderheid achter die dwang aanlopen zal er weinig méér te halen zijn dan bovengenoemde rechten. Het aantal echtscheidingen is nog nooit in de geschiedenis zo hoog geweest, zo ook het aantal alleenstaande ouders.Met een hoog inkomen is hier iets gemakkelijker mee om te gaan wat bij voorstanders van de moeders-arbeidsmarkt al te gemakkelijk vergeten wordt. Om deze werkelijkheid van dit moment kunnen we met alle idealen niet heen.
  Wel is het te gek voor woorden dat alleenstaande ouders, moeders veelal, met een bijstanduitkering tegen kosten opvang, gelijk aan of hoger dan de uitkering zelf danwel een minimumloon of iets meer, de opvoeding van hun eigen kinderen die ze dus voor minder geld zelf kunnen doen moeten uitbesteden aan anderen die er meer voor betaald krijgen. Dit is zo idioot dat je het niet zou kunnen bedenken. Het argument daarvoor is waarschijnlijk dat ze de arbeidsmarkt opmoeten terwijl de overnemende partij tegen hogere kosten met hetzelfde werk, dat van de ouders, al op is blijkbaar. Hier moet dan ook nog winst gemaakt worden.
  Het gaat hierbij denk ik om werk te krijgen dat je kunt behouden als je kinderen groter zijn omdat zogenaamde werkervaring dan niet verloren gaat. Helaas gaat dat m.i. alleen op voor de mensen die hogerop in de arbeidsmarkt functioneren die m.i. toch wel aan een baan komen ook al zijn ze er even uitgeweest.

  Reactie door Henny — dinsdag 25 december 2007 @ 16.46 uur

 33. Het motto van tegenwoordig is laat iedereen het zelf maar uitzoeken moet ik daar voor betalen, laat ze het dan ook maar zelf betalen als ze behoefte hebben aan dit verlof.

  Reactie door lapper — dinsdag 25 december 2007 @ 18.22 uur

 34. Het is een noodzaak dat zeker èèn van de ouders de mogelijkheid krijgt om überhaupt de opvoeding van de kind(eren) op zich te nemen!!!!!!!!! Met of zonder dit verlof en ik zou er dan ook voor pleiten dat dit een verplichting wordt……..dit ten gunste/in het belang van het kind.

  Reactie door peter — dinsdag 25 december 2007 @ 22.37 uur

 35. Henny ,goedenavond,

  De onbarmhartige dwang die vooral arme en minder bedeelde alleenstaande moeders met jonge kinderen naar de arbeidsmarkt drijft, is het regelrechte gevolg van lang aangehouden gedram van verwende feministen , uit welker kringen mogelijk ook weer degenen voortkomen die grof geld aan deze waanzin verdienen: de z.g “hoog”opgeleide (h.b.o.-management??!!) zelfbewust bazige en gelijkhebberige “dametjes” die immers ook “recht hebben als onafhankelijke vrouw op hun eigen bedrijf”, temeer omdat ze zo ook een “voorbeeldfunctie” vervullen…?

  Neem van mij maar aan dat “gewone” vrouwen en mannen zulks niet verzinnen: zoiets kan alleen voortkomen uit een egoïstisch bekrompen “burger”moraal die het in zijn verwendheid vanzelfsprekend vindt om vooral “gewone” vrouwen (en mannen!!) dit juk op te leggen, zeker als er dan ook nog eens lekker aan verdiend kan worden…!:
  Want, ondanks alle zoetgevooisde emancipatiepraatjes: puur commercieel gerunde “bedrijven”, die dan natuurlijk wel van voldoende, geld opleverende “instroom” verzekerd moeten zijn.

  De “samen”leving draait wel voor de kosten op: de willige lobbynetwerken waarover dit soort altijd kan beschikken, hebben daartoe al “vruchtbaar” politiek werk gedaan en wetten laten produceren met de nu bekende kwalijke gevolgen.
  Dat dit feministengedram ook nog heeft geleid tot de situatie dat doorgaans in een gezin 1 persoon niet eens in staat is om in een hoogtechnologische en veeleisende maatschappij “de kost” te verdienen, is een verder zeer kwalijk gevolg van dit gedram van een elitair clubje dat -als je alles goed analyseert en tot je laat door dringen- slechts het KAPITALISME nog sterker grondvesten heeft gegeven:
  Feminisme dat zulke dingen bewerkstelligde en de betrekkelijke vrijheid van veel vrouwen ook nog eens onder het juk van “de economie” liet verdwijnen, vind ik rechts, uiterst kwalijk RECHTS!!

  Ik weet dat mijn woorden druipen van venijn, maar ik ben dan ook zeer boos…

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — dinsdag 25 december 2007 @ 22.44 uur

 36. 29 Hakker. Sorry hoor maar ik vind jouw stukjes zó gekunsteld. Zo wouldbe tegen de draad in! Van mij mag je maar denk vooral niet dat je hier ontdekt gaat worden als nieuwe `leuke’ recalcitrante columnist, mensen die zèlf nadenken zijn namelijk al uitgekeken op schrepel janmulderisme.

  Reactie door Haq — woensdag 26 december 2007 @ 0.15 uur

 37. De stellingname vind ik niet correct!
  Zou voor moeder en vader moeten zijn.
  Daarom niet gestemd.
  En ieder voor 3 maanden lijkt me vooral voor het kind goed.
  Het is alleen jammer dat tegenwoordig alles in
  dollars wordt uitgedrukt.De mensen zijn helemaal doordrongen in doen en laten van het geld,en iedereen is dan ook bang voor z,n eigen hachje!
  Terwijl eigenlijk de liefde voor het kind voorop moet staan misschien krijgen we dan toch nog een betere wereld.

  Reactie door fred — woensdag 26 december 2007 @ 0.50 uur

 38. @35 Harrie V.

  Dat is het nou juist, je laatste zin! Ik wil er zo graag meer over zeggen, maar ik ben de redelijkheid voorbij. Ik laaf me aan jouw woorden, waarvoor dank!
  Ik heb alles in de praktijk meegemaakt en gezien hoe deze vreselijke ‘heksen’ uit puur egoisme en eigenbelang kinderlevens hebben verwoest door ze NIET te geven wat ze nodig hebben. ZIJzelf namen wat ze nodig hadden!!
  Door dat soort enge, onvolkomen vrouwen werd het moederschap vermoord en kinderen in de kou gezet.

  Al 10 jaar geleden heb ik een uitgebreide verhandeling opgestuurd naar ‘de politiek’. Diepgaande inhoudelijke pleidooien voor het kind, NIET alleen in eigen buik, maar ook in eigen huis!!
  Diplomatieke redelijkheid met allerlei ‘dure’ woorden om op hun ijdele niveau mee te bewegen… hebben de DOVEMANSOREN niet bereikt. De diehardfeministen zijn van de ergste fundamentalistische soort. De Taliban wordt vervolgd, maar deze ‘vrouwen’ hebben het in dit land met LINTJES voor elkaar gekregen het moederWERK!! uit te roeien en kinderen levenslang emotioneel te verkrachten.
  Nee, zij worden niet vervolgd… maar ge-eerd en geprezen!

  Deze, in wezen, vrouwenhaatsters hebben het in alle politieke ‘kringen’ voor elkaar gekregen dat moeders die hun kinderWERK NIET in de steek hebben gelaten, tot het uitschot van deze samenleving moeten behoren. Tot de voedselbank erop volgt…

  En onze samenleving? Zoals gewoonlijk: Staat erbij en kijkt ernaar.

  Reactie door Gloria — woensdag 26 december 2007 @ 1.02 uur

 39. De huidige regeling is prima! Het probleem ontstaat pas als men baby van 3 maanden oud dumpt bij een chreche! Een kind is een keuze…aan iedere keuze zitten gevolgen…Kan je dat niet opbrengen moet je een huisdier nemen…ook al mag dat waarschijnlijk niet van de PVDD

  Reactie door Johan Kivits — woensdag 26 december 2007 @ 2.03 uur

 40. Acht jaar geleden ben ik gescheiden en bleef ik alleen achter met twee kinderen van 5 en 7 jaar. Ik kreeg van de bijstand vrijstelling van sollicitatieplicht, maar ja dan leef je in armoede. Dus noodgedwongen er toch maar parttime werk bij gezocht. Maar als ik destijds een keus had gehad was ik thuis bij de kinderen gebleven. Ik vindt dat ouders maar eens moeten inzien dat het nemen van kinderen een keuze is; het zijn geen huisdieren. Beide ouders een baan en daarnaast kinderen kan gewoon niet. Je hebt eerst kinderen en daarnaast eventueel een baan. Je maakt je afwezigheid heus niet goed met de mogelijkheid om alles voor je kinderen te kunnen kopen. Zeker onder de leeftijd van 6 jaar: of vader of moeder thuis. Daarna, als de kinderen op de basischool zitten, kan de thuisblijvende ouder er wel, liefst parttime, bij gaan werken. De verantwoordelijkheid voor kinderen ligt nog altijd bij de ouders en niet bij de oppas. Kinderen komen altijd eerst. Er wordt veel te gemakkelijk met kinderen omgegaan. Dat heen en weer gesleep iedere dag naar de kinderopvang, ze maken mij niet wijs dat dat goed is voor kinderen. Met alle respect voor de mensen die daar werken hoor. En het wordt ook eens tijd dat de lonen opgetrokken worden zodat een gezin weer normaal rond kan komen van een inkomen zonder dat moeder ook nog moet gaan werken om de rekeningen betaald te krijgen. Want dit gebeurt ook vaak genoeg. Vooral in gezinnen met vaders in een baan voor laag opgeleiden.

  Reactie door J Vrolijk — woensdag 26 december 2007 @ 8.39 uur

 41. Alle kinderen hebben twee ouders. Als het om ouderschapsverlof gaat, dient dat daarom betrekking te hebben op beide ouders. Er zijn landen waarin 1 jaar ouderschapsverlof wordt toegekend aan beide ouders. Onderling kunnen de ouders dan bepalen hoe dat jaar over hen beiden wordt verdeeld.

  Reactie door Maarten Legene — woensdag 26 december 2007 @ 9.17 uur

 42. Het borstvoedings’gen’ dan ook nog verwij-
  deren soms? Tegennatuurlijke verloedering
  ruim baan geven als het om essentie van een
  léven gaat? Bespeur ik ook jalouzie t.a.v.
  DE vrouw, die nu eenmaal het grootste aan-
  deel heeft, hoewel sámen gedeeld, in léven
  scheppen? In zorg en liefde zal zij eeuwig
  onbetaalbaar blijven en ‘n echte moéder zal
  dan ook geen loon éisen, maar neemt graag
  genoegen met waardering, en met inlevering
  van al haar inzet en lichamelijke krachten
  verwacht zij sléchts, na een levenlang mán-
  tels aanreiken, een pensioentje om van rond
  te komen en mag niet het gevoel krijgen, dat dát haar niet gegund zou zijn of teveel
  gevraagd! Haar partner, vriend, echtgenoot
  die haar álles overlaat aan werkzaamheden
  en zelf 8 uur per dag hoeft te werken voor
  een riant salaris, wéét exact waarmee dan
  liéver niét geruild wordt! De aanleg van
  ‘scheppenden’ is verdeeld en dat zal altijd
  zo blijven, maar waardeer dan op zijn minst
  wat de niét-moeder, niét-direct verantwoor-
  delijke aan ondersteuning inbrengt, op wel-
  ke manier dan ook in mate afhankelijk van
  (ook psychische !) dráágkrácht!.
  Gelukkig dat ook mannen ‘de fles’ kunnen ge
  ven, maar geen réden om vrouwen van borst-
  voeding te doen afzien, in een dergelijk
  gedeeld ouderschap! Laat háár de eigen na-
  tuur volgen en al zeker als zij daar, naar
  geáárdheid, hoge prijs op stelt! Zulke
  vrouwen zijn gelukkig en máken gelukkig!
  Kijk niet alleen naar de eigen ideologie,
  maar probeer eens grondig te evolueren wat
  het de KINDEREN intussen heeft gebracht de
  laatste 50 jaar! Vréde op aarde?

  Reactie door Madelief — woensdag 26 december 2007 @ 13.21 uur

 43. Eenverdienerssysteem economisch 100 % zeker
  efficiënter

  @ 40 J Vrolijk

  Je hebt volkomen gelijk en daar komt nog bij dat een éénverdienerssysteem economisch aanzienlijk efficiënter is en bovendien inderdaad veel prettiger om in te leven.

  Politici die een tweeverdienerssysteem voorstaan, promoten of in stand houden zijn criminelen.

  Om de concurrentieslag tussen westerse landen te winnen is het noodzaak terug te keren naar het eenverdienerssysteem ; een absolute must.

  Maar ja, wij hebben Jodocus Kwak om ons te leiden; triest.

  Reactie door ACE — woensdag 26 december 2007 @ 13.40 uur

 44. 43. Ace

  Daar ben ik het volkomen mee eens. Helaas word je dan als niet-verdienende hard meewerkende partner thuis uiteindelijk wel afgestraft omdat je nergens recht op kan doen gelden.
  Dat van die feministen vind ik maar gedeeltelijk waar. De doorgeschoten dwang die daaruitvoortgekomen is zoals bij ene Femke Halsema met haar aanrechtsubsidie noemende de belastingvrije som nadat ze die geindividualiseerd hebben, wijs ook ik volkomen af. Toch dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben ( en ook plichten natuurlijk) vind ik een goede zaak. Dit staat m.i. los van de huidige mening van velen over de indeling van de samenleving en de eisende vormen daarin. De vrije keuze gaat voor alles en er zou geen sanctie mogen staan op nietwerkende partners noch de persoonlijke indeling van het eenverdienersschap.

  Reactie door Henny — woensdag 26 december 2007 @ 20.32 uur

 45. Fred (reactie nr 10) en Gloria(reactie nr 14),hebben grote gelijk.

  Normen en waardeloosheid in dit land kent geen grenzen. De prioriteiten in dit samenleving zijn totaal verkeerd. Institutionalisering van mensen begint al bij geboorte.

  Van geïnstitutionaliseerde wezen mag u geen menselijke fatsoen en solidariteit verwachten.

  Een paar dagen geleden zag ik een Nederlandse Jongen in de metro die probeerde een Marokkaanse vrouw(moeder van 6) uit de stoel te duwen. De vrouw werd ontzettend boos over de onbeschoftheid van die jongen man. De beschaving is bijna zoek. Van geïnstitutionaliseerde wezen mogen we geen beschaafdheid verwachten. Van wieg tot graaf geïnstitutionaliseerd.

  Een samenleving waarin geld voorop staat en zelfs boven de kinderen is het toch ethiek en zielloos (het is al dood).

  Een ontmoederde samenleving is ook een ontwortelde samenleving die klaar is om gedomineerd te worden door het kapitaal en de bezitters van het kapitaal. Dat gebeurt nu al. Alles is te koop, alles is omkoopbaar en verhandelbaar.

  Schaaaandaaaaalig: de lijnen aan de Albert Hijn en de V&D. Zelfs de mensen zijn te koop en uitverkoopwaren geworden.

  Doe met minder maar besteed meer tijd aan en met je kinderen zou ik zeggen.

  Reactie door khosrow — woensdag 26 december 2007 @ 21.41 uur

 46. Blijf gewoon achter dit voorstel staan zoals ik het al eerder verwoordde: voor iedereen geldt hetzelfde ongeacht sekse/CAO/etc. HEt moet een basisverzekeringsuitkering worden.

  Het Nederlandse systeem is rot en verdorven nu. Iemand noemde het voorbeeld van bijstandsmoeders die hun gezin van bijna geen geld moeten zien te laten overleven.

  Zet dat eens af met het volgende praktijkvoorbeeld: man en vrouw werken beiden fulltime, goed betaald. Besluiten kind te nemen; man blijft 5 dagen werken, vrouw gaat 3 dagen werken. Kind gaat vanaf 6 weken 3 dagen naar kinderdagverblijf en ouders betalen volle pond kinderopvangkosten = 400 euro op maandbasis.

  Dan: kind is 3, ouders gaan gescheiden. Blijven wel bevriend met elkaar. Kind blijft 3 dagen per week naar kinderdagopvang gaan. Maar nu wordt het loon van de levende vader niet meer meegerekend met de kinderopvangkostenberekening.

  Gevolg: moeder hoeft slechts symbolisch bedrag van een paar tientjes per maand aan kinderdagopvang te betalen; moeder ontvangt 250 euro huursubsidie/kwijtscheldingen. Moeder is niet ziek, blijft 3 dagen werken.

  Kind gaat naar school: werkgever moeder wil graag dat ze meer gaat werken. Gezonde moeder zegt “waarom zou ik, ik ben niet gek, dan vervalt (naschoolse)kinderdagopvangsubsidie, huursubsidie,kwijtscheldingen. Ik ben niet gek.

  Ondertussen moeten zieke uit de WAO gedonderde mensen en bijstandsmoeders die echt niet kunnen WEL werken.

  Wie kan mij zeggen, waar ligt hier de grens? Vader leeft nog, heeft goede relatie met moeder: waarom wordt zijn inkomen niet meegenomen bij bv verstrekking kinderopvangsubsidie, bij mensen met partner in WAO-WW etc wordt dat schamele inkomen toch ook meegerekend?? Waarom is deze moeder niet verplicht om te werken fulltime, zij is niet ziek?? Vader moet gewoon meeblijven betalen, tenzij zwart op wit bewezen is dat er onwrichting is tussen beide ouders! Dit geld moet naar mensen die het echt nodig hebben!

  Reactie door kalk — woensdag 26 december 2007 @ 23.16 uur

 47. 38 Gloria,

  Is mij uit het hard gegrepen, tevens ben ik gegrepen door de manier waarop jij (zoals niemand anders kan) dit weer hebt verwoord.

  Er valt dus voor mij weinig aan toe te voegen, ik zou je op dit gebied niet kunnen en niet willen overtreffen.

  Gloria en alle anderen , ik wens jullie een goede oud en nieuw met lekkere hollandse oliebolletjes en hopelijk niet te veel vuurwerk.

  Carla

  Reactie door Carla — donderdag 27 december 2007 @ 12.28 uur

 48. Tja, éénverdieners, tweeverdieners, emancipatie, feministen, ouderschapsverlof het heeft allemaal te maken met het ideaalbeeld dat iemand van de maatschappij heeft. Maar nog meer of iemand een lat-relatie met de maatschappij wil hebben of ook nog een x wil investeren en deel uit maken van de samenleving en echt samen leven….

  Mijn ideaalbeeld:

  ik hou niet van dweilen met de kraan open en voorkomen is beter dan genezen!

  Kortom we zitten in een rare paradox van een sterk geindividualiseerde maatschappij die zich steeds meer op tweeverdieners instelt…. Ongelooflijk toch..?!

  Reactie door Niels — donderdag 27 december 2007 @ 12.52 uur

 49. Eenverdienerssysteem totaal niets met emancipatie te maken

  @ 44 Henny

  Thuisblijvende partner zou bij voorkeur in de helft van de gevallen dan ook man moeten zijn. Hoewel dat een vrije keuze moet blijven, is er voldoende animo bij mannen om die thuistaak te nemen.

  Ik moet toegeven dat de zakelijke dynamische werkomgeving wel een ideale omstandigheid is om in te emanciperen. Dit kan echter opgevangen worden door een dynamisch non-profit geëngageerd verenigingsleven op te bouwen. Bovendien is er nog een loon- en carrièrekansen achterstand voor vrouwen.

  Dit alles betekent dat een ministerie voor Emancipatie ( ook voor allochtonen, integratie is hooghartig ) hoogst noodzakelijk is om ongelijkelijke nuances en detailaspecten uit te roeien en de mentaliteit te corrigeren. Zo’n ministerie is 1000 keer belangrijker dan de excuus- ministeries als ontwikkelingssamenwerking, wonen wijken en integratie, economische zaken en Jeugd en Gezin.

  Gelijkberechtiging van thuisblijvende partners op het gebied van sociale zekerheid is slechts een stroke of a pen, zo simpel. Dat, en ook op alle ander gebied, kun je in een half uurtje op twee a-4tjes in regelen.

  Het is juist Halsema die een karikatuur maakt van de positie van vrouw en maakt zich daarbij tot harlekijn ipv feministe. Tegenwoordig klagen vrouwen alleen maar meer over het feit dat voldoende tijd voor het opvoeden en begeleiden van je kinderen niet meer tot de mogelijkheden behoort terwijl ze die juist dolgraag wensen.

  Heeft Halsema iets aan haar gehoor ?.

  De mentaliteitsverandering houdt o.a. in dat iedereen beseft dat de thuisblijvende partner een 20 keer zo belangrijke taak heeft als degene die het geld verdient.

  Je hebt volkomen gelijk dat Halsema compulsief en eenkennig de belangrijke waarden voor de moderne vrouw verkwanseld door hardnekkig vast te houden aan stoffige feministische gepasseerde stations.

  Juist Halsema doet de vrouw zwaar heftig tekort .

  Reactie door ACE — donderdag 27 december 2007 @ 13.49 uur

 50. Laat ik beginnen met vast te stelllen, dat de feministen een heel belangrijke rol in het maatschappelijke leven hebben gespeeld en nog spelen, waarvan ook nu nog de vruchten -die nogal eens als “vanzelfsprekendheden” worden beschouwd- worden geplukt. Dat modieuze gescheld op hen vind ik volkomen misplaast.
  Iets anders is de vraag, hoe in de huidige levensomstandigheden een goede verzorging en opvoeding van kinderen het beste kan worden gewaarborgd. Dat is immers een mensenrecht voor kinderen.
  Het voorstel om aan ouders/opvoeders gezamenlijk een jaar zorgverlof toe te kennen, lijkt me een goed idee (Maarten Legene in nr. 41). Dan kan onderling worden uitgemaakt hoe deze tijd wordt verdeeld. Dat kan heel verschillend zijn. Waarbij overigens moet worden opgemerkt, dat niet alle kinderen TWEE opvoeders hebben, en het verder ook om twee vrouwen of twee mannen kan gaan.
  Met dit ouderschapsverlof is natuurlijk niet alles goed geregeld voor kinderen. Het uitgangspunt dat ouders zelf in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor hun kinderen vind ik vanzelfsprekend, maar de samenleving moet het wel mogelijk maken deze verantwoordelijkheid goed te kunnen dragen, en daartoe voorzieningen scheppen. Want iedereen heeft belang bij volgende generaties, ook degenen, die zelf geen kinderen hebben.

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 27 december 2007 @ 19.13 uur

 51. Waarom noemen ze moeders die werken “werkende moeders”?
  Ze noemen vaders die werken toch ook geen “werkende vaders”!

  Reactie door van den Domme — donderdag 27 december 2007 @ 19.32 uur

 52. Waarom moeten alle moeders eigenlijk werken. (of beide ouders in een gezin)Gewoon omdat je anders niet rond kan komen! Een termijn van een half jaar voor moeder e/o vader is wel goed.Ik zou liever zien dat de lasten en huizenprijzen omlaag gaan, zodat je niet gedwongen wordt om beide te gaan werken.

  Reactie door robert rb — donderdag 27 december 2007 @ 20.39 uur

 53. Olav Meijer — donderdag 27 december 2007 @ 19.13 uur:

  Goedenavond,

  Als je mijn reactie goed hebt begrepen, kun je niet anders concluderen dan dat ik in mijn boosheid de betreurenswaardige, maatschappijontwrichtende en voor heel veel vrouwen (eigenlijk alle!!) uitwassen van EXTREEM, EGOISTISCH en ELITAIR feminisme heb aangevallen en aan de kaak gesteld.

  En, ook al wil jij mijn (toegegeven: subjectieve, maar door ervaring en intuitie ingegeven) mening over de aanhangers van zulk feminisme (NIET de grote groep van “gewone” vrouwen en mannen) kennelijk niet delen, ik blijf daarbij.

  Ik denk dat we het heel wel eens zijn dat onrechtvaardige bejegening en behandeling van vrouwen als gevolg van nu eenmaal vanzelfsprekende verschillen tussen hen en mannen, TERECHT door het feminisme werden gelaakt en -waar nodig- FEL bestreden.
  Maar… door extreem feminisme werden/worden ook mannen de dupe, vooral die in z.g. “minder bedeelde” groepen…!

  Ik voel me door jouw reactie tekort gedaan, temeer daar mijn mening bepaald niet gangbaar is en zeker niet als vanzelfsprekend “staat” in het rijtje van min of meer terechte kritiek op dat feminisme…!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — donderdag 27 december 2007 @ 20.46 uur

 54. @50
  En natuurlijk Olav willen we daar allemaal aan mee betalen maar waar staat jou geld boom.
  Want als ik het totale wensen pakket bekijk hier op deze site dan moet het toch geld gaan regenen
  Dus prima dat jaar ouderschap verlof op eigen rekening en een baan blijvende garantie er achteraan.
  Want je zult de pappa’s en de mama’s de kost moeten geven die een goed inkomen hebben een hulp zoeken een jaar gaan lopen flierefluiten.

  Reactie door De Hakker — donderdag 27 december 2007 @ 20.56 uur

 55. Ik vind de reacties niet allemaal even eerlijk.
  Ik ben de eerste die opkomt voor het belang van kinderen.En dat knderen niet gebaat zijn bij 2 fulltime werkende ouders staat voor mij als een paalboven water.
  Maarrrrr ik kom nog uit de tijd dat mijn vader de kost verdiende en mijn moeder thuis was bij de kinderen.
  De regering pleitte ervoor dat vrouwen en mannen moesten gaan werken, goed voor de economie.
  Het duurde geen jaar voor mijn moeder ook een baan zocht en vond. Binnen een paar jaar werd het loon dat mijn vader eerst alleen verdiende door twee mensen opgebracht.
  Hoezo goed voor de economie?
  Dat mensen niet meer rond kunnen komen ligt niet aan die mensen, maar in hoofdzaak aan de regering, die belasting op belasting heft en zelfs wanneer het zo goed gaat dat Nederland in de top 3 staat van de rijkste landen van Europa nog niets aan armoedebestrijding doet.
  Verder vind ik het belachelijk dat het mogen hebben van kinderen hier en daar in reacties wordt gekoppeld aan of je je dat wel kunt veroorloven.
  Sommige mensen kunnen prima zonder kinderen. Voor andere is het een levensbehoefte.
  Zo zou ik me geen leven zonder kinderen voor kunnen stellen. Zonder kinderen is leven voor mij doelloos. Ik vind dat het recht op kinderen niemand ontzegt mag worden.Punt.

  ik draaf weer door.
  6 weken zwangerschapsverlof is te kort.
  Ik ben voorstander van 3 maanden zwangerschapsverlof voor moeder en vader.
  Onder voorwaarde dat vader en moeder die tijd beide wijden aan de verzorging en opvoeding van het kind.
  Wanneer vader die tijd besteed aan alleen op de bank liggen (wat ik om me heen vaak zag gebeuren), moet het verlof teruggevorderd worden.

  Reactie door G. — donderdag 27 december 2007 @ 20.58 uur

 56. Gloria, je hebt volkomen gelijk met de dwang van het feminisme die is geïncorporeerd in de samenleving, waardoor het idee levend gehouden moet worden dat een werkende vrouw naast een man het toppunt zou zijn van emancipátie! Op zich een goed streven wat in Scandinavië ook goed houdbaar is omdat het daar vriest en omdat de man zijn zorgplicht mag en kan
  uitoefenen vanwege het feit dat de Staat dit daar steunt. Nederland wil met
  krentenwegers als Balkenende en Maxiem Verhagen net zo progressief `hip ‘ doen als onze noorderburen, alleen hebben ze er geen
  stuiver subsidie voor over. We worden geregeerd door de Ebenezer Scrooges van een schrepel, schaamtenloos, opcententellend CDA. We worden thans gristelijk geregeerd door Goedereede, Genemuiden, Urk, Bedum, Kantens, Loppersum, Dronten en de Alblasserwaard waar de Balkenende’s en de Lubbersen uit de klei zijn getrokken.

  En voorts: wat mij stoort is dat ook het CWI & UWV er helemaal geen problemen mee hebben dat de meeste leuke dus tevens goed betalende banen gaan
  naar waar al een inkomen ís! Schandelijk vind ik dat zulks helemaal niet geroepen mag worden op reïntegratietrainingen van Sociale dienst en UWV want dan bederf je hun pret. Dus, iedereen die Work First of voor de derde keer reïntrogezeik moet
  aanhoren: Eis vooral luid & duidelijk dat het de taak is aan de overheid om
  banen rechtvaardig te verdélen, dus dáár waar geen baan is maar wel nodig voor een inkomen. Je zult zien dat ze dan met hun welverzorgde want ambtenaarlijk ziekenzorggedekte smoel vol tanden staan.

  Reactie door Haq — donderdag 27 december 2007 @ 22.28 uur

 57. Ik vind het technocratisch om überhaupt te “moeten” nadenken over een termijn van ouderschapsverlof. Als je een kind krijgt, moet je daar gewoon zo goed mogelijk voor zorgen, zolang als het duurt. Klaar.

  Laten we alsjeblieft als norm hanteren, dat wel/geen kinderen krijgen een eigen keuze is en daar verder geen regelgevende voor- of nadelen aan verbinden.

  Onvrijwillig ouderschap is een ander verhaal.

  Reactie door Wilbert — donderdag 27 december 2007 @ 23.33 uur

 58. Ik mis de keuze-optie geen.

  Niemand hierboven stelt de vraag: Wie gaat dit betalen?

  Er is voor moeders reeds een zeer royale regeling voor zwangerschapsverlof, opgebracht door de werkenden. Dat is wat mij betreft ruim voldoende. Zwangerschapsverlof is al ruimer dan strikt noodzzakelijk. Wie nog ruimer wil, mag zelf betalen. Daarvoor hebben we bv. de levensloopregeling.

  Als ik vrij wil voor een wereldreis of een studie dan vindt iedereen het normaal dat ik dat zelf betaal in plaats van de rest er voor op laten draaien. Ik zou niet weten waarom ouderschap hierop een uitzondering zou zijn.

  Ik hoop dat tegen de tijd dat ik mijn eerste kind krijg, dat anderen niet voor mijn kinderen op hoeven te draaien en dat ik zelf de ruimte heb om mijn eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen.

  Reactie door Erik — vrijdag 28 december 2007 @ 0.10 uur

 59. Ik vond het zelf eigenlijk wel weer prettig om aan het werk te gaan na 3 maanden (voor 3 dagen in de week). Je stompt toch wel af hoor als je alleen maar met het kind bezig bent! En een jaar is wel heel lang om uit de running te zijn!

  Reactie door Karin — vrijdag 28 december 2007 @ 0.37 uur

 60. Hoe is het toch mogelijk dat onze kinderen het slachtoffer zijn van zo veel rijkdom?

  Ik ben het zeer eens met Gloria, Harrieke, Henny en diegenen die het drammerige feminisme aanklagen. Emancipatie vinden we allemaal prima maar moeders met propaganda en sabotage de fabrieken en kantoren in jagen is walgelijk. Nog even en de kinderen zelf moeten ook weer de werkplaatsen in.

  Overdenken jullie vooral eens dit:
  In de prehistorie had de mens niks dan het vuur en wat primitief gereedschap. Het grootbrengen van kinderen, meer dan nu, was toen geen enkel punt. Sterker nog, de mensen hadden tijd over om zich bezig te houden met kunst en filosofie. Even later bouwden ze wereldwonderen waar we nu nog van staan te kijken.

  Nu hebben wij wielen, ijzer, elektronica, motoren, nanotechnologie, robots, ICT, kunststoffen en een miljard boeken, waar zoveel wijsheid in staat dat we het niet eens allemaal tot ons kunnen nemen.

  En kijk nou: het gemiddelde gezinnetje werkt zich het schompes, moet zijn kinderen afstaan aan een opvoedingskamp, moet zich diep in de schulden steken om een eenvoudig huisje te kunnen kopen en staat elke dag 2 uur in de file.

  Hoe komt dat? Is dat niet een beetje stompzinnig?

  Het is volstrekt achterlijk!
  En als je daarbij bedenkt dat wij in het ‘rijke’ Westen dan ook nog afhankelijk zijn van moderne slavernij om onze hempies en apparaten uit de ‘derde wereld’ te halen wellen de tranen in je ogen op.

  En wie is de schuldige?
  Dat is het liberalisme en kapitalisme.
  Het is de markteconomie die al die inefficiëntie veroorzaakt en nog steeds zijn er idioten die denken dat die markt juist zo goed voor ons is…

  En de mensen blijven er maar intrappen.

  Reactie door Hermie Kreeft — vrijdag 28 december 2007 @ 0.57 uur

 61. @56 Haq

  Het is er zo ingeslopen… dat een werkende vrouw naast een man… het toppunt zou zijn van emancipatie.
  Het wekt de indruk dat de vrouw die een heel gezinsbedrijfje regelde!! nooit gewerkt heeft.

  Vandaar dat het feminisme is ontstaan uit frustratie. Veel vrouwen voelden zich niet gewaardeerd en voelden zich daardoor de klos thuis. Zij zijn het gaan zoeken in het voetspoor van de man. En daar zit de grote mistake!
  Want het waren ondoordachte woorden van een slapende samenleving: niet een vrouw met kinderen ZIT thuis, maar zij WERKT thuis!

  De thuiszorgende wordt niet in verband gebracht met WERK. Dit neem ik het feminisme zeer kwalijk. Het is dan ook opgezet destijds door manwijverige kenau’s die paars zagen van penisnijd.
  BOM (Bewust Ongehuwd Moederschap) was in en er werd met kinderen gerommeld en geleurd om ze voor een paar gulden weg te werken bij een buurvrouw of een ‘pa’ die alleen bij de daad aanwezig mocht zijn en hier of daar stand by moest blijven. En zo werden pasgeboren kindjes verruild voor het begeerde jobje… en werden mannen met liefde ontmand! Vrouwen de broek aan en mannen het schort voor.

  Communes, Baghwan en dubieuze oosterse scenes werkten niet mee om de jeugd te laten wortelen… en dit zijn de jonge ouders van nu. En nu? Geen slimme meiden die op hun toekomst zijn voorbereid!
  Dit is wat door hun stoere mama’s is voorbewerkt en tenslotte door hun ontwortelde nageslacht is bereikt: met z’n tweeen EEN inkomen en de kinderen in de asiels. Het werk van VROUWEN!!
  Dommer kunnen ze het niet maken!!

  Het wachten is nu op het volwassen feminisme. De thuiswerkenden eindelijk de eer geven die hen toekomt! Inclusief een inkomen als thuiszorgster uit de Thuiszorg, zodat al die WERKjaren NEVER meer verloren gaan ivm pensioenopbouw!
  Kijk, dan ben je een slimme meid die op haar toekomst is voorbereid!

  @47 Bedankt Carla! Al het goede wens ik je toe!!

  Reactie door Gloria — vrijdag 28 december 2007 @ 1.36 uur

 62. Dit is gewoon een luxe probleem. Drie kwart van de mensheid heeft er geen tijd voor, omdat het leven door moet gaan.
  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — vrijdag 28 december 2007 @ 10.01 uur

 63. Het recht op kinderen bestaat niet. Je kunt geen recht hebben op een ander mens, ieder mens is autonoom en niemands bezit. Te stellen dat het hebben van kinderen een levensbehoefte is, of zelfs een recht, is buitensporig!

  Het zou leuk zijn als er wat minder werd gepiekerd hoe we het de gezinnetjes nog leuker kunnen maken. Het zijn telkens weer de alleenstaanden, eenverdieners, kinderloze dan wel kindervrije mensen en de 40-plussers waarvan het kroost al is uitgevlogen waar niets extra’s voor wordt gedaan. Dat geitenwollensokkengedoe waarbij de gezinnetjes schier eindeloos in de watten worden gelegd komt me zo onderhand de strot uit. Kinderen neem je, of je ze kunt krijgen is een tweede. Maar je kiest ervoor om ze te laten komen. Zorg er dan ook zelf voor asjeblieft.

  Reactie door Chantal P — vrijdag 28 december 2007 @ 11.06 uur

 64. Als het beeld hier kijkt dan zijn het toch vooral de gelovige die weerstand op roepen tegen het feminisme.
  Je zou zeggen het bloed kruipt enz.
  Terwijl juist van uit het feminisme zeer veel goede dingen zijn ontstaan voor de vrouw.
  Het thuis zitten en alleen maar werpen en de mond houden hoe rot het ook is voor de gelovige die tijd lijkt voorbij.
  Ondanks dat men in dit onderwerp al hun wapens in de strijd gooien om dit bereikte weer onderuit te halen.
  Alleen willen die gelovige dat hun geloof ook nog klinkklare munt gaat opleveren dus werpen en ook nog veel geld beuren van uit de belasting.
  Met een aantal van ongeveer tien in deze gelovig gezinnen is duidelijk ook uit het voorstel van de SP dat deze vrouwen bij de motivatie om zoveel mogelijk hun soort gelovige te verspreiden ruimschoots en heel veel uit de pot gaan beuren,zeg maar de door de belasting betaalde sponsering.
  Het feminisme heeft hoog veel goeds gebracht voor de vrouwen om deze mede uit de beknellende greep van het wazige geloof te halen.
  Het kan geen toeval zijn dat met name de gelovig hier dit ondanks hun z.g. sociale gedachte goed dit op alle manieren aanvallen,en elkaar ook in dit onderewerp weer ruimschoots om armen.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 28 december 2007 @ 13.13 uur

 65. @26

  Ja, laten we lekker uitsterven met zijn allen,zijn we overal vanaf.
  Waar heb jij de laatste 100 jaar gezeten?

  Reactie door Martin — vrijdag 28 december 2007 @ 13.45 uur

 66. Hallo, éénverdienerssyteem aanmerkelijk goedkoper, 20 % goedkoper

  Een hele hoop mensen zitten over het geld in maar begrijpen niet dat als je het macro-economisch beziet een éénverdienerssysteem veel en veel goedkoper is dan een tweeverdienerssysteem.

  Het enige nadeel is dat bij een éénverdienerssysteem de emancipatie van de vrouw nadeel zou kunnen ondervinden; trager zou kunnen gaan verlopen, zeg maar.

  Er zijn er paar geitewollensokkenjokers die menen het feminisme grote maatschappelijke waarde te moeten toekennen. Waar halen ze het vandaan.

  Het feminisme zal voor de bewustwording van de vrouw wellicht enige waarde hebben gehad echter maatschappelijk heeft deze beweging effectief geen enkele maatschappelijke bijdrage van importantie gehad. Sterker nog, het is waarschijnlijk zo dat de niet-feministische vrouwen een grotere bijdrage aan de maatschappij hebben geleverd de laatste 50 jaar.

  Wel is het zo dat de noodzaak tot emancipatie van de vrouw door politici als oneigenlijk argument is misbruikt om een tweeverdienerssysteem ten koste van alles door te drukken. Hun belang was er slechts één : Het Bruto Nationaal Product.

  Hetzelfde belachelijke beleid dat ‘genie’ Bush nu hanteert : als het bruto nationaal product maar hoog genoeg is; dan is de schuld en het tekort relatief kleiner.

  Dat een tweeverdienerssysteem op de lange termijn de concurrentiepositie enorm schaadt, vertelt Bush en onze leiders er niet bij.

  Dat we de laatste 5 jaar, zolang JPB regeert, 20 % aan koopkracht hebben ingeleverd ligt er voornamelijk aan dat de werkelijk kosten van een tweeverdienerssysteem nu pas echt thuis zijn gekomen en een beetje aan het verkwanselen van de gulden door Zalm.

  Ik heb lang gedacht dat er geen weg meer terug was …..

  ik ben van mening verandert !

  Reactie door ACE — vrijdag 28 december 2007 @ 13.47 uur

 67. @ Harrieke (53):

  Het was niet mijn bedoeling je “te kort te doen”. Dat je alleen “extreem, egoïstisch en elitair feminisme” aan de kaak wilde stellen vond ik niet duidelijk blijken (in nr. 35). Dan zitten we natuurlijk nog wel met de vraag, hoe je het definieert. Ik begrijp in elk geval goed dat je niet het feminisme überhaupt “extreem, egoïstisch en elitair” vindt.

  Waar het mij om gaat is, dat dankzij actieve feministische vrouwen heel wat is verbeterd wat betreft vrouwen- en mensenrechten, maar de situatie nog lang niet optimaal is. (Denk aan gelijke beloning, promotiekansen, abortus, enz. Sommigen blijven dit hardnekkig, tegen de feiten in, ontkennen). Veel vrouwen die zich tegenwoordig zelfs nadrukkelijk niet “feministen” noemen beseffen amper, dat veel dingen die zij nu vanzelfsprekend vinden door volhardende strijd zijn afgedwongen.

  Daarnaast is het goed te weten, dat Nederland nog steeds een van de achterlijkste landen is wat betreft arbeidsparticipatie van vrouwen! Dus de bewering, dat die allemaal de fabrieken en kantoren worden ingedreven enz., zijn onzinnig.
  Verder heeft de vrouwenbeweging wel degelijk ook het thuiswerk en de verzorging en opvoeding van kinderen als werk willen bestempelen. Het ging in de eerste plaats om een evenwichtiger verdeling wat dit betreft tussen mannen en vrouwen. En daarmee was en ben ik het eens. Mannen en vrouwen behoren gelijkwaardige keuzen te hebben ten aanzien van werk én verzorging en opvoeding van kinderen. Het is volslagen 19e-eeuws te suggereren dat mannen “van nature” voorbeschikt zijn om te werken, en vrouwen om kinderen te verzorgen en op te voeden.

  Hoe dan ook: we zijn het er zeker over eens dat onrechtvaardige bejegening en behandeling van vrouwen ten stelligste bestreden moeten worden.

  @ De Hakker (54):

  Jouw reactie vind ik tot mijn spijt grotendeels onbegrijpelijk.
  Maar goed, waar het mij om gaat is de mogelijkheid te scheppen ouders gezamenlijk in totaal (onderling te verdelen) een jaar ouderschapsverlof te geven. Het is zeker nog de vraag, hoe de kosten daarvan precies moeten worden gedragen. Het lijkt me in elk geval vanzelfsprekend dat de werkenden en/of de staat niet riante inkomens voor hun rekening moeten nemen.

  Overigens heb ik zelf vroeger, net als mijn toenmalige echtgenote, part time gewerkt en part time voor de kinderen gezorgd, zonder een speciale verlofregeling.

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 28 december 2007 @ 19.47 uur

 68. Dit plaatje uitwerken in ‘ambities hebben
  voor’ en als ouders/verzorgers gezamenlijk
  een inkomen hebben, waarvan elk méér dan 2x
  modaal, maakt het in de praktijk beiden ook heel wel mogelijk een baan voor ‘halve
  dagen’ te accepteren en kunnen er dan nog
  steeds ‘goed’ van ‘rondkomen’. Echter de
  pensioenbasis voor láát áfgestudeerden doet
  hen besluiten, er aan pensioen niet op te
  willen inleveren en de áppel voor de oude
  dag niét te willen missen,,,,derhalve dus
  de kinderen, het meest kostbare en lévende
  ‘materiaal om mee te wérken’ wordt dan zon-
  der al te veel nadenken overgelaten aan div. ‘krachten’ die lang niet allemaal
  ‘door de praktijk geschoold zijn’, of een
  leeftijd hebben die je een ‘opvoedende’ toe denkt te schrijven. Zo kunnen vieve er-
  varen grootouders, zonder diploma’s, het
  vaak beter doen, dan een kersverse pabo-
  scholier die deze ‘hulp’ als ‘bijbaan’ ex-
  perimenteel denkt te kunnen uitoefenen.
  Het zijn maar heel weinig grotere broers of zusters die een opvoeding kan worden overgelaten, vaak nog in hun eigen studie-
  tijd, maar hen dat dan 5x p.w. verplicht te laten doen is vrágen om wéttelijke con-
  trôle. Zeventienjarigen die een kleuter van
  4 gewoon ‘terug meppen’ als vergelding voor
  een ontvangen ‘duw’ of ‘schop’, volgen toch
  regelmatig een niet-kindvriendelijke of een
  niet-kindbegrijpende tactiek, laat staan dat er naar een oorzaak ‘gekeken wordt’.
  De verantwoording kan men niet bij een 17-
  jarige leggen en ook daarná kan die vraag
  gesteld worden in heel wat gevallen!
  Het belang, de zorg, en de verantwoordelijk
  heid voor een kind is vaak vér te zoeken!
  Ook ligt het heel wat volwassenen niet de
  kleintjes, hen toevertrouwd, van jongs af
  aan te koesteren en anderzijds er ‘met hun
  poten vanaf te (moeten) blijven’. Zelf-
  discipline van opvoedenden is vaak onvol-
  doende in ‘normale’ omstandigheden. Voor toekijkende gezinsleden, diep triest.

  Reactie door Madelief — zaterdag 29 december 2007 @ 3.46 uur

 69. Dat kinderen dupe zijn geworden van de domme mina’s staat buiten kijf.
  Probleem is dat domme vrouwen niet in staat zijn ONGELIJK te bekennen, zich gesterkt wetende door een muffige vrijgezelle frusti die nooit de vruchten heeft laten rijpen van verantwoord moederschap.
  Logisch dat iemand zonder praktijkervaring niet in staat is gebleken het op te nemen voor ‘het kind’. Juist door baren van een kind ontvouwt zich een compleet wonder dat wonderBAARLIJK stilzwijgend dringend beroep op je doet. Dat beroep is voor iedere goedgeaarde moeder op haar lijf geschreven. Inherent aan het moederschap op de ALLEREERSTE plaats is ZORG te dragen voor het kind en @67 Olav… dat is niet “19e eeuws” (feministische beinvloedingstaal), maar van alle tijden!
  Vooralsnog is baren/borstvoeding expliciet gekoppeld aan de vrouw. De ‘natuur’ heeft dit niet voor niets zo ‘bedacht’. We zijn er zelfs naar geschapen!
  Mannen zijn daarom uitgerust met andere talenten. Beiden om trots op te zijn, toch?

  Vrouwen hebben zich ernstig laten vernederen door het feminisme. Zij, als gezinsmanager, is sowieso altijd participerend binnen de samenleving en is haar eigen om educatief, psychologisch, economisch en sociologisch haar ‘mannetje’ te staan. Reden genoeg om dit beroep te vermoorden ipv het te innoveren en het aanrecht te verruilen voor total coachment! Stel je voor dat vrouwen betekenisvol in hun natuurlijke beroepsaanleg mogen zijn!!

  Vrouwenbeweging en thuiswerk als WERK willen bestempelen? Integendeel! Alleenstaande moeders die gezinswerk moederziel alleen klaarstomen, worden ingedeeld bij WERKELOZEN met maandelijkse oprotfooibeboeting. En als je desondanks niet oprot en in je thuisWERK volhardt, dan heb je al die jaren NIET gewerkt… volgens het feministische overheidsboekje!

  De blijde stokpaardjes: gelijke beloning, promotiekansen en abortus… maar je kind LEVEN geven betekent alsnog de doodsteek geven zodra het 3maanden, een halfjaar of jaar geademd heeft. De feministische goegemeente vindt het wel best als het dan gevangen wordt gezet in de kinderbewaring olv een bewaakster. En dat heet WERK!
  En dat heet: achterlijk feminisme!!

  Reactie door Gloria — zaterdag 29 december 2007 @ 3.47 uur

 70. @67
  Olav zo onbegrijpelijk is het niet.
  Ik vind het vreemd dat er maar financiële offers gevraagd worden van iedereen behalve van de gene die de kinderen krijgen.
  Daar moet schijnbaar alles op de oude financiële voet doorgaan.
  Uit jouw reactie begrijp ik dat jij hier zelf geen gebruik van gemaakt heb.
  Ik ook niet mijn vrouw is gestopt met werken en 13 jaar later weer opnieuw langzaam die instap gemaakt.
  Financieel best wat zwaarder maar toch de mooiste tijd uit mijn leven met de kids.
  Ik zie in mijn omgeving nu 3 maanden voor de bevalling al ziek,daarna
  ouderschapsverlof,daarna de opgespaarde vakantie dagen,dan ziek,de volgend komt er aan,en zo is men bijna 3 jaar thuis en gaat alles lekker door.
  En dan zijn we bijna 3 jaar verder.
  En daarna stopt men met werken of weer verder.
  Prima,maar op wie ze schouders leggen we of gaan we dit leggen.
  Bij jou vanzelfsprekendheid zet ik een groot ?

  Reactie door De Hakker — zaterdag 29 december 2007 @ 10.10 uur

 71. @kalk 46
  Na een scheiding wordt er alimentatie betaald. De hoogte daarvan wordt door de rechtbank vastgesteld. Deze alimentatie telt mee als zijnde inkomen van de ouder bij wie de kinderen blijven. Dit wordt bij het aanvragen van toeslagen e.d. meegenomen. Dus op die manier betaald de andere expartner al mee. Ook klopt het niet dat meer gaan werken niet zou lonen. Als alleenstaande ouder kun je heel veel heffingskortingen krijgen. Deze worden alleen uitbetaald tot de hoogte aan inkomstenbelasting die je betaald. Het is voor mij een paar jaar geleden wel reden geweest om een aantal uren meer te gaan werken. Maar het moet wel kunnen in combinatie met de zorg voor de kinderen. Het kan wel zo zijn dat die naar school gaan, maar een alleenstaande ouder moet thuis ook alles alleen doen. Als je dan fulltime zou moeten werken, daarnaast alle huishoudelijke zaken thuis doen en alle geregel rond de kinderen enz, enz alleen moet doen steven je al snel af op een burnout. De kinderen worden hier de dupe van.

  Reactie door J Vrolijk — zaterdag 29 december 2007 @ 10.36 uur

 72. Thuisblijvende partner een loon geven op modale basis

  Het is geweldig om overdonderend onweerlegbaar gelijk te hebben : Daar waar inzake feminisme Olav de pvda-riedel van de linkse kerk napreekt alsof het waar is en van hemzelf; schuift Gloria het archetype van de waarheid over feminisme simpelweg op een literair bord met elk woord een lekkernij zo onweerstaanbaar dat het lijkt of je al in geen 10 dagen meer hebt gegeten. Daar waar de amuse grandioos is, beklijven de smaken en geuren zozeer dat de waarheid over het feminisme tot je komt als een visionair wonder van vanzelfsprekendheid; een onontkoombaar inzicht van realiteit.

  Toen ik die twee naast elkaar zag, wist ik : ik heb het altijd goed gezien, ik had gelijk.

  Olav, ben eens concreet over al die verbeteringen van dat feminisme, leg het ons eens concreet die verbeteringen voor : noem eens 3 van die geweldige verbeteringen door het feminisme, nee, noem er dan 2, nou ééntje dan en ik ben tevreden, maar als je er niet één kan noemen voeg je dan bij die linkse regentenkerk zodat we geen last van je hebben of bekeer je openlijk tot het ware socialisme.

  Als je de thuisblijvende partner betaalt op basis van een modaal salaris, is het nog goedkoper dan een tweeverdienerssysteem.

  Integratie is het feminisme van de nieuwe eeuw; het speeltje van tirannen en bully’s, laten we werk maken van emancipatie en zorgen dat dat goed voor elkaar komt ; en ja fred ook voor 45 plussers in de WAO.

  Als je de thuisblijvende partner modaal salarieert, is onze economie goedkoper en dus meer concurrerend dan met het huidige tweeverdienerssyteem.

  Maar 1000 % zeker, veel beter om in te leven, veel aangenamer voor iedereen, …..

  Niks te verliezen, alléén maar te winnen.

  Slechts één obstakel : JPB

  Reactie door ACE — zaterdag 29 december 2007 @ 12.51 uur

 73. Ace

  Ik had een te lange reactie geschreven die zeer terecht niet geplaatst is. Snelheid tengevolge van drukte was de oorzaak van het niet nagaan ervan. Sorry webmaster,mijn oprechte excuses.

  Ik weet niet in wat voor eeuw jij geboren bent maar m.b.t. onderwijs, gelijke kansen op zelfontplooiing en juist erkenning van wat de huisvrouw allemaal wel deed, vaak grof onderschat door de mannelijke werkende ego’s omdat dat lekker gemakkelijk was en zeer vanzelfsprekend werd bevonden, is er heel veel voor de vrouw veranderd.

  Ik vind dat je m.b.t. je gelijk in deze een beetje doordraaft.
  Wat dacht je van de kans op ontwikkeling, het belang van en het recht op goed onderwijs voor vrouwen.
  Wat dacht je van de erkenning en bewustmaking van de onderwaardering van de thuiswerkende vrouw.
  Wat dacht je van het bewust maken van de vanzelfsprekendheid hiervan in de mannenwereld. De onderwaardering van vrouwen niet alleen door mannen maar ook de door mannen gerunde instituties die vele vrouwen derhalve mogelijkheden onthielden, het totaal voorbijgaan aan enig zelfbeschikkingsrecht.
  Dat wat al begon op de basisschool waar vooral het nut van studie voor de jongens in aandacht aanwezig was en de vrouwen verwaarloosd, veelal voorbestemd voor…dus niet belangrijk bevonden werden.
  Waarom Ace daar waar ik enige genuanceerdheid van je gewend ben deze op-en aanhef.
  Dat het politiek misbruikt wordt en het totaal doorgeschoten is, het recht en de mogelijkheid op geworden zijn tot plicht en dwang tot werken in loondienst van eenieder en het uitbesteden van de belangrijkste taken m.b.t. kinderen doet daar m.i. niets aan af.
  Ik vind dat je hier een karikatuur schetst.
  Als vrouw voel ik me nu door jou geheel en al verwaarloosd ook al heb ik de opvoeding van mijn kinderen geheel en al op me genomen terwijl manlief de ‘kost’verdiende.

  Reactie door Henny — zaterdag 29 december 2007 @ 19.07 uur

 74. Ik heb er zelf voor gekozen om te stoppen met werken om thuis te zijn voor de kinderen.Zij kiezen er niet voor om naar de opvang of BSO te gaan dat doen wij.Zelf vond ik het heerlijk dat mijn moeder er altijd was als ik thuis kwam.Vriendinnetjes met een sleutel om de nek gingen maar wat graag mee.Ieder moet het zo doen alsdat hij of zij denkt dat het goed is maar dan wel vanuit het kind gezien en niet omdat jezelf zonodig die tweede auto wilt of een dure vakantie.Ook wij hebben ingeleverd maar we doen het met liefde!

  Reactie door Petra — zaterdag 29 december 2007 @ 19.18 uur

 75. Het ouderschapsverlof hoeft m.i. niet langer dan 3 maanden te duren.Wel zou het verplicht moeten worden dat een bedrijf zelf een creche organiseerd,zodat het kind meegenomen en afgeleverd/opgehaald kan worden,daar waar de moeder/vader werkt.Alleen dient de moeder welke zelf de borst geeft,extra facilliteiten te krijgen,tijdens haar werk.Indien de ouders dat niet willen,dan zou een kleine tegemoetkoming gedurende een jaar mogelijk moeten zijn.

  Reactie door Maan Arkenbosch — zaterdag 29 december 2007 @ 19.32 uur

 76. De emancipatie van de vrouw is in de eerste plaats een wetenschappelijke en technologische verworvenheid. De pil!

  Olav @ 67, het standbeeld kan dus beter worden opgericht voor die wetenschappers dan voor een of andere kenau. Je hebt ook wel erg veel woorden nodig om onbewezen stellingen te poneren over het belang van de ‘strijd’ van feministen voor de rechten van de vrouw. Je moet je ook afvragen wat oorzaak is en wat gevolg. Veel vrouwen hebben bijgedragen aan het emancipatieproces. Uiteraard waardeer ik dat zeer.

  Waar ik moeite mee heb is het drammerige van veel feministen en vooral het verplaatsen van de focus van een sociale strijd – de onderklasse tegen de overheersende klassen – naar een ‘strijd’ van vrouwen tegen mannen, want dat was en is het vaak. Mijn ervaring is dat in die sociale strijd mannen en vrouwen zij aan zij staan. Types als Cisca Dresselhuys kunnen we dan missen als kiespijn.

  Verder maak je geen onderscheid tussen hoogopgeleide vrouwen met een mooie carrière – prima – en arbeidersvrouwen. Over die laatsten vind ik het walgelijk om de moeders naar de fabrieken en kantoren te schoppen.

  Dan sla je volkomen de plank mis met je opmerking dat Nederland ‘een van de achterlijkste landen is wat betreft arbeidsparticipatie van vrouwen’. Die arbeidsparticipatie is vooral een armoedemonitor. Je kent toch wel dat klassieke antwoord van een Amerikaanse vrouw, of het moeilijk was een baan te vinden:
  “Eén baan? Ik heb er drie”!

  Ten slotte, wat beoog je met het opnemen van ‘abortus’ in het lijstje van wat ‘nog lang niet optimaal is’? Je bedoelt toch hopelijk niet dat er nog meer en nog oudere baby’s vermoord en in stukken gekraakt moeten worden?

  Reactie door Hermie Kreeft — zaterdag 29 december 2007 @ 20.02 uur

 77. De doelstelling van feminisme was emancipatie en keuzevrijheid. De doelstelling was zeker niet het aanleveren van meer onbewuste slaven aan de kapitalisme. Op dit moment hebben mensen grotendeels geen keuze meer. Zelfs de term flexibilisering is misbruikt om nog meer slaven(man en vrouw) aan de armoede touwen te houden. Ik ben niet tegen kinderopvang. Een moderne samenleving heeft professioneel en betaalbare kinderopvang ook nodig. Maar ouders moeten zelf kunnen kiezen. Er moet wel een goede balans te vinden zijn afhankelijk van het noodzakelijkheid en haalbaarheid, met uitgangspunt het kind en het gezin. Een samenleving die aan borstklopperij doet en doet als of het kind hoog in het wandel heeft, moet gewoon die fundamentele keuze aan gezinnen te gunnen. Goede peuter en kinderopvangmedewerkers zijn goud waard. Maar moeder is vooral in de kindertijd onmisbaar. Volgens mij alle moeders moeten op ene of nadere manier door de samenleving gecomponeerd te worden.

  Hoe geëmancipeerd is dit land nu eigelijk? Of gaat het alleen maar over emancipatie in de slavernijpraktijken?

  Als u goed na denkt ziet u dat emancipatiebeloftes zijn al lang uitgehuld/ achteraald door postmoderne slavernij, onderbetaling, eenzijdige plicht, gebrek aan keuzes, armoede, plicht om doen als of niks aan de hand is, wat vrouwen verdienen gaat direct naar keeping up appearances(extra kleding, extra kapsel beurt , extra mobiele abonnement, extra makeup, minder tijd om te keuken dus, meer geld aan kant en klare maaltijden) en ja dan die extra kosten voor extra dagen kinderopvang.

  Slavernij komt met verschillende dekmantels in verschillende vormen en verpakkingen.

  Emancipatie ging om bewustheid en de mogelijkheid om te kunnen keizen. Die zijn er niet. Althans niet voor de gewone vrouwen uit doorsnijd Nederland. Het is allemaal een schijnemancipatie/ doen als of..

  Hoezo vrij? Wie is vrij?

  De enige mensen die vrij zijn, slavenhandelaars en doofpot Haagse bende die over ons regeert.

  Reactie door khosrow — zaterdag 29 december 2007 @ 21.53 uur

 78. @ Een aantal….Ik heb mijn mening al gegeven…verlof zoals het nu is lijkt mij prima. Meer vrij voor iets waar je voor kiest lijkt me wellicht raar. Verder op dit punt: het gaat over werk…dat is iets anders als thuis je kind opvoeden! Natuurlijk is dat ook zwaar (zegt men) maar ook daar kies je zelf voor.

  Reactie door Johan Kivits — zaterdag 29 december 2007 @ 23.10 uur

 79. @ 71: het is pertinent onwaar dat alle scheidingen voor de rechtbank plaatsvinden.
  Het is denk ik anno 2007 zeer gangbaar dat men immers als opvoedende ouders ongetrouwd blijft en gewoon samenwonend is. Bij een scheiding van samenwonende partners hoeft men niet voor de rechter te verschijnen, doch is een ontbinding v/h samenlevingscontract al voldoende, als men dat al heeft. Dat kan evt bij de notaris. Als er een afspraak komt van alimentatie, laten niet alle stellen dit zwart op wit zetten. Waarom niet? Juist ja, zodat niemand kan bewijzen dat de ex-partner iets betaalt en je dit dus ook niet hoeft op te geven. Zo uitgekiend is men wel.
  Concreet anticiperend op het genoemde praktijkvoorbeeld: vader verdiende meer, heeft informele afspraak om maandelijks 100 euro te betalen -onder de tafel. Dit geeft moeder dus niet op a/d instanties, daarom dat zij het volle pond aan alle subsidies krijgt…

  De moeilijkste en belangrijkste baan die iemand kan hebben is het ouderschap; echter, wie let erop dat je dit goed doet? Wie ontslaat ouders die niet goed werk verrichten??

  Opnemen v/h ouderschapsverlof in een soort van collectieve basisverzekering is op de lange termijn genomen GOEDKOPER dan het verstrekken van diverse kinderopvangsubsidies, begeleiden van ontspoorde tieners op latere leeftijd etc.

  Veel te weinig mensen hier schrijven over hetgeen een kind het meest benodigt, namelijk LIEFDE. Vele ouders die zonodig beiden moeten blijven doorwerken, terwijl hun wonder met 6 weken gedumpt wordt 5 dagen per week van 6.30-18.30, kunnen dit hun kinderen niet bieden. Wat heeft een kind aan zo’n ouders die er nooit voor hen is? Thuiskomen, eten, wassen en hup naar bed. Wedden dat dit de kinderen op een bepaalde leeftijd gaat opbreken???

  Daarom: er is vaak een nieuwe discussie over het fenomeen “mogen zwakbegaafden kinderen krijgen” want “dit is kindermishandeling”. Doch mensen, is het geen kindermishandeling wanneer paps en mams hun kind vanaf 6 weken oud dumpen? Misschien kan een zwakbegaafd stel hun kind wel liefde geven, voor de begeleiding dient dan aanvullende hulp te zijn.

  Of ouderschapsverlofregeling voor IEDEREEN of voor NIEMAND. Zoals het nu is, namelijk voor leraren en andere ambtenaren, is het geen gelijkwaardig systeem. DAT MOET ANDERS, daarom is dit voorstel een goede eerste stap!

  Reactie door kalk — zaterdag 29 december 2007 @ 23.19 uur

 80. Khorsrow @77
  ik ben met jij eens,enancipatie is iets die jij bewust ervaar,niet een illusie,die daar is anderen illusies in plaats te houden

  “Hoezo vrij? Wie is vrij?”
  De een die voor het kies,want keuzen zijn geen weekhanp democratie,geen kataloog,nee het is keuzen en alternativen vinden/bouwen,2008 naar een total show,then let’s dance,yehaah!!!!!!!!!!
  Bonne année Khorsow en die anderen

  Reactie door gaf — zondag 30 december 2007 @ 2.44 uur

 81. Ouderschapsverlof moet verlengt worden als er al meer kinderen zijn tot een jaar.
  een baan en kinderen is erg zwaar wil je het goed doen.
  als je erg moe bent is er geen geduld meer voor kinderen……….
  ik sla er dan eerder op los…..

  Reactie door arjen brouwer — zondag 30 december 2007 @ 10.52 uur

 82. @63 je vergeet een belangrijk aspect.Je geeft teveel aan dat alleenstaanden en mensen zonder kinderen de kosten van het verlof moeten betalen. Wees blij dat er mensen zijn die kinderen willen nemen. Ik betaal mij scheel. Mijn kinderen zullen later voor jou zorgen als je oud bent.Voor het functioneren van de maatschappij zijn kinderen dus nodig.

  En die Gloria die heeft eens een keer gelijk. Mijn vrouw heeft de eerste jaren thuis voor de kinderen gezorgd en werd daar raar op aangekeken.Alsof ze te lui was of zo! Vroeger was dit andersom. werkende vrouwen waren vreemd.Jammer dat de lasten voor jonge mensen zo hoog zijn dat ze niet meer de keus kunnen maken die ik wel kon maken.

  Reactie door robert rb — zondag 30 december 2007 @ 12.31 uur

 83. @ Gaf

  Gelukkig nieuw jaar Gaf. Ik zal tijdens de jaarwisseling een kopje thee op uw gezondheid drinken. Voor de nieuw jaar, meer dan alles wens ik een politiek tsunamie in dit land. Weg met de schijndemocratie en schijn emancipatie once and for all. Dat zal echt een feest/dance waard zijn.

  Reactie door khosrow — zondag 30 december 2007 @ 14.18 uur

 84. Veel veranderd voor vrouwen, homo’s, dieren
  relnichten niets toegevoegd

  @ 73 Henny

  Allemaal in dezelfde eeuw geboren

  Er is inderdaad veel veranderd voor vrouwen en ook voor bijvoorbeeld homo’s maar relnichten en feministen hebben daar totaal niets aan bijgedragen.

  Zoals Hermie al concludeert; het is voortschrijdend inzicht gevoed door hogere intelligentie en betere wetenschap; het zou sowieso gebeurt zijn. Olav komt dan ook niet met concrete voorbeelden; die zijn er niet.

  Relnichten en feministen hebben de voortgang slechts gefrustreerd door de oppositie zwaar in de verdediging te jagen. Als Femke Halsema een relnicht is, laat ze haar politieke visie niet baseren op feministische ideeën; dat is dom.
  Mijn gelijk is dat Gloria een groter sociaal inzicht heeft dan Olav en dit tevens bijzonder innemend verwoord waardoor haar impact op anderen veel groter is. Dit zeg ondanks het feit dat Gloria inzake een onderlinge kwestie over geloof mij niet begreep daar waar Olav dat wel deed en mij oprecht verdedigde en dat vergeet ik zomaar niet.

  Houdt het onderwerp in de gaten : ouderschapsverlof is slechts symptoom bestrijding en pak een probleem liever bij de wortel aan : terug naar het éénverdienerssysteem !.

  Mensen denken dat dit vanwege geld niet kan: klinkklare onzin, het is juist andersom

  Je verwijt me datgene dat ik zelf zowat het ergste vind om verweten te worden. Maar ook hier, exact hetzelfde als Gloria, begrijp je mij totaal niet.

  Feminisme en integratie is één pot nat; frustreert de vooruitgang, emancipatie is ontstellend belangrijk. Zo belangrijk dat het een eigen ministerie verdient dat boven de andere staat.

  Elke universiteit een verplichte leerstoel Communicatie, vanwege kolossale importantie.

  Twee simpele oplossingen die de wereld honderd keer verbetert; ‘echt wel genuanceerd’ op een blog waar iedereen elkaar napraat, blijft symptoomstaren en het paard achter de wagen blijft spannen

  Reactie door ACE — zondag 30 december 2007 @ 14.54 uur

 85. ACE

  Hoe zorgvuldig begrepen! Vrouwvriendelijker kan een man niet zijn in mijn ogen.
  Ik geef dan ook vrouwen de schuld van onze nationale kinderronselarij.
  Oh, namen mannen maar weer het heft in handen! Want ook zij hebben zich laten koeioneren door de dolle ‘Eva’s’ die de liederlijke ‘vrucht’ met grof geweld door hun strot hebben geduwd.

  Kinderen en mannen naar de ‘vrouwelijke’ hand gezet. Op hun voorwaarden!
  De geslachtofferde mannenlijke mens lijkt gezwicht voor de ‘vrouwelijke’ terreur. Met als gevolg? Een verkrachte en ontmaagde samenleving door infiltratie tot in alle gelederen.
  Het fundamentalistische feminileger heeft zwaar huisgehouden in dit land. Vrouwmoeders vernedert en verdreven, kinderen in de kou en mannen verweekt tot zachtsponzige helden op sokken.

  Moeder de vrouw heerst met aktetas vanachter het bureau en wie niet voor is, is tegen!
  De vrouwenbeweging is nooit vrouwvriendelijk geweest, want dan had zij het THUISWERK als EERSTE hoog in het maatschappelijke vaandel gezet en modaal gesalarieerd. Applaus ACE!

  Dat is ware emancipatie van de vrouw!
  Haar vrouw-zijn met al haar zorgzame -uit verantwoordelijkheid vloeiende- talenten in waarde laten en te stimuleren ipv haar te degraderen tot een aanrechtelijke analfabete die het stupide grut grootbrengt.

  Het onvolkomene van het feministische gedachtegoed is dat zij doorspeend is van frustratie waardoor zij het mannelijke voetspoor als model koos.
  Juist hierdoor is onze samenleving verzwakt doordat zij de veroorzaker is van ernstige disbalans.

  ACE, over de onderlinge geloofskwestie:
  Daar zag ik door jouw onverwachte aanvalsbomen het redelijke bos niet meer.
  Juist ik voelde mij door jou niet begrepen en leek je je te scharen achter de kudde van de gebruikelijke atheistische aanvallen.
  Zo kende ik je nog niet, maar zand erover alsjeblieft!

  Reactie door Gloria — zondag 30 december 2007 @ 18.14 uur

 86. @robert rb — zondag 30 december 2007, 12.31 uur

  Je zegt:

  Mijn kinderen zullen later voor jou zorgen als je oud bent.

  Gelul. Als ik op een gegeven moment – door ouderdom of anderszins – niet meer voor mezelf kan zorgen, moet ik zorg inkopen tegen de dan geldende kostprijs. Dat ik – als alleenstaande – jou (en anderen) tot die tijd steeds heb mogen/moeten sponsoren, en zelf – op een peanut na – nooit een voordeeltje mocht begroeten, weet niemand dan meer, want dat wordt gewoonweg niet bijgehouden.

  De gedachte vind ik echter mooi. Laat het alleen niet bij die gedachte blijven. Al was het alleen maar door jouw belofte op je kinderen over te brengen.

  Reactie door Wilbert — zondag 30 december 2007 @ 20.10 uur

 87. @ 85 Gloria

  Communicatie is ontstellend complex, elkaar niet begrijpen is heel dikwijls de oorzaak van conflicten en de belangrijkste factor voor het mislukken van verzoening.

  Daarom heeft de mens vertrouwen uitgevonden. Dat is zoiets als angst : it’s only in our own mind; de rest van de wereld heeft daar geen vat op. Vertrouwen is iets wat zich genereert, zich manifesteert en ontwikkeld in ons eigen brein. De verschillende elementen waaruit vertrouwen bestaat worden door ons zelf samengesteld, ook de mate van ervaring.

  Vertrouwen is gebaseerd op eigen belang, angst trouwens ook.

  Ik heb je die vertrouwensvraag toen gesteld en het antwoord was hartverscheurend eerlijk. Voor mij is er niets veranderd, eigenlijk sta ik er helemaal buiten.

  Ik heb er diep over nagedacht of ik dit geneuzel wilde wel neerpennen maar soit.

  Mensen zonder vertrouwen interpreteren teksten op een andere wijze zodat het kan leiden tot het inzicht dat ik een ongegeneerde macho zou zijn.

  De thuisblijvende opvoeder van kinderen in een éénverdienersmaatschappij loon geven, maakt onze economie efficiënter en onze maatschappij gemoedelijker. Ik ben allereerst een egoïst; ik zelf wil een betere wereld om in te leven.

  Maar ik ben zeker geen asociale macho of vrouwenonderdrukker.

  Het geven van een minimum loon aan de ‘thuisblijvende partner’ is vast en zeker goedkoper dan ons tweeverdienerssysteem. Het geven van een modaal loon ( dit was bewust een beetje provocerend van mij ) daarentegen veroorzaakt wel wat economische problemen; alhoewel het ook wel haalbaar is : kwestie van prioriteit.

  Moraal van het verhaal : je hebt groots inzicht, een overweldigend poëtisch talent en een zeer innemende persoonlijkheid; ik hoop dat je blijft zoals je bent en daartoe wens ik je in 2008 het mooiste en gelukkigste jaar, tot nu toe, toe, een prachtige avond vanavond en voor altijd veel geluk.

  Proost.

  Reactie door ACE — maandag 31 december 2007 @ 15.36 uur

 88. Beste allemaal (en speciaal Gloria, Anne Hilverda, Gerard Lettinck en alle medechristenen),

  Het stemmen over deze kwestie trekt m.i. niet zo’n grote belangstelling, niettemin ben ik blij dat de groep stemmers die het met de stelling eens is -hoewel de grootste- tot nu toe net geen meerderheid behaalt…

  De overlegcultuur die bij ons zo diep is “ingesleten”, doet blijkbaar het overgrote deel van de andere stemmers kiezen voor de gulden middenweg, 6 maanden.

  Overigens lijkt mij dat er pas sprake is van echt “ouderschapsverlof” (maar dan in een bredere betekenis!), als de kinderen de deur uit zijn, zeker als dan ook pensionering is aangebroken of er zit aan te komen.

  In het algemeen lijkt mij echt kiezen in heel veel zaken in het leven niet zo goed mogelijk: eerder “glijdt” (of “struikelt”!) het leven in het stramien dat kennelijk voor die persoon haast een lotsbestemming lijkt: ik ben nooit getrouwd en heb geen kinderen, ik berust daarin maar zou het graag anders gewild hebben, zeker overdenk je zulks in dagen als deze!

  Allen wens ik een prettige jaarwisseling en een voorspoedig en VERRASSEND (!) 2008…

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — maandag 31 december 2007 @ 17.48 uur

 89. Ook ik dank de mede ‘christenen’, de thuisblijvende ‘feministische vrouwen’ de..? Vul het maar in.

  Voor de laatste keer. Want dit is …zoooo….2007. Ik heb er de kracht niet meer voor!!!!

  In 2008 hoop ik dat een ieder bisexueel wordt. Da’s dan klaar.

  Zorg voor iedereen die op je pad komt. Tjsonge, ook klaar. Leef je leven en geef een ander een kans.

  Reactie door Roodkapje — maandag 31 december 2007 @ 21.52 uur

 90. Ace.
  Een paar concrete vragen.
  De thuisblijvende partner in het door jou gewenste eenverdieners-systeem moét dat de moeder zijn omdat die volgens de natuur zo ‘geschapen’ is.
  Moeten we zolang het door menigeen of sommigen gewenste veraf staat van de huidige mogelijkheden (m.b.t. haalbaarheid op korte termijn) dan maar gewoon niéts doen?
  Moeten moeders/vaders die zelf willen zorgen voor hun kinderen maar op dit moment, niet in die situatie zitten dat te kunnen, dan maar éven wachten op het verwezenlijken van door jou genoemde idealen.
  Kinderen nu ‘even’…….dan maar niets bieden omdat ‘alles’ niet mogelijk is.
  In de kou laten staan om te wachten op….
  Waarom mensen meteen afschilderen als napraters.
  De wereld is geen hemel op aarde, mensen geen hema-worst, de maatschappij niet zoals gewenst, ideaal. Zwart-wit denken is zoveel simpeler dan de maatschappij zelf en de individuele mens daarin met alle gebreken.
  Wil je zeggen dat alle moeders die kiezen voor gedeeld werken en gedeeld ouderschap tweederangs moeders zijn? Dat vaders niet coachen!!! Dat alle moeders die thuis voor hun kinderen zorgen ideale moeders zijn ook met de beste bedoelingen.
  Beter niets dan symptoombestrijding! Dan ook de oudjes maar laten zitten want ook die helpen is symptoombestrijding van de gevolgen van kabinetsbeleid.
  Er is een omwenteling nodig dat het kapitalistische denken en regeren uitschakelt maar denk jij echt dat ‘even’voor elkaar te krijgen. Deze generatie kan daar nu niets mee, helaas en beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zou ik zeggen, maar dan ben je blijkbaar in jouw ogen een naprater…. Van wie vraag ik me dan af. Napraters hebben nl. altijd voorgangers en in die zin zijn we het dus allemaal bij tijd en wijlen.

  Reactie door Henny — dinsdag 1 januari 2008 @ 16.54 uur

 91. @ 90 Henny

  Optimaal zou zijn als de thuisblijversbaan evenveel door een man als een vrouw wordt vervuld echter wel op basis van een zelfstandige vrije keuze van partners.

  Naarmate het loon van de ‘thuisbaan’ boven het minimumloon komt, worden enerzijds de economische effecten minder positief maar anderzijds de status van de thuisbaan meer positief, dus meer interessant.

  Voor een echte vrije keuze tussen partners is volledige gelijkheid van man en vrouw pure noodzaak en daar hebben we een ministerie voor nodig.

  Man en vrouw zijn en blijven nu eenmaal verschillend. Toegegeven; het lijkt dat de vrouw meer kwaliteiten voor de verzorgingstaak bezit en dit zal waarschijnlijk een belangrijk argument in de keuze gaan worden, soit.

  Ik ben in de eerste plaats een egoïst( ik beken slechts) dat is geen vrije keuze. Sociaal zijn; voordelen van de kudde benutten, is in de eerste plaats egoïstisch. Twee keer negatief is positief zeg maar(JK snapte dit niet of ik snap het niet).

  De wereld is inderdaad géén sprookje ; daar ligt ook meteen het antwoord op jouw vraag :

  Het moet betaald worden !!!!!, hallo, wie gaat dat betalen.

  Een economie is als een complex groot aantal communicerende vaten. Alleen efficiëntie, het aantal vaten (minder) zeg maar verhoogt het niveau

  Een jaar ouderschapsverlof is de worst of both worlds; dan heeft Hakker gelijk; dat gaat veel te veel geld kosten en is zonder de efficiëntievoordelen van het éénverdienerssysteem niet betaalbaar ? Zie @ 9

  Bovendien moet je om te diagnosticeren niet verdoven maar juist weten waar de pijn zit.

  Het eerste jaar is zeerzeker niet het belangrijkste jaar in de voeding.

  Als je niet opvoed : géén economische rendementsvoordelen , als je jouw economie niet efficiënt indeelt : geen efficiëntie voordelen = No Sprookje at All

  Economie is nu eenmaal simpelweg overleven

  Reactie door ACE — dinsdag 1 januari 2008 @ 22.08 uur

 92. @87 ACE

  Hartverwarmende reactie, ACE.
  Een kado, een sieraad en een hart onder de riem van een nadenkend mens die het opneemt voor de groep hardwerkende gezinsverzorgers/sters.
  Nee, jij bent geen ongegeneerde macho, maar een intelligent mens die vrouw EN man in waarde laat en emancipatie uit de verf wil laten komen in de samenleving.
  Dit ouderschapsverlofitem is zo arm, zo schraal en zo redenerende vanuit de Haagse politieke wandelgangen. En laten we eerlijk zijn: dat zijn niet de meest emanciperende gangen!
  Het zijn de zgn economische gangen met het blinde zicht op een samenleving die ongeacht hoe! kinderen ernstig verwaarlozen en vrouwen vervolgen dmv dwangarbeid. Emancipatie? Ik zou zeggen: begin er eens aan SP! Breng eindelijk vrijheid en gelijkwaardigheid aan hen die de zorg en de opvoeding niet uit handen willen geven. En als dit geen WERK is? Dan worden we geregeerd door primitieve geesten die zich blijkbaar niet verdiept hebben in het enorme belang van dit preventieve maatschappijdienende WERK! Eerzaam WERK!!
  STOP de vrouwenvervolging SP en laat kinderen weer THUIS mogen zijn.
  ACE, ik wens je een topjaar toe in alle opzichten! En vooral: blijf ons hier trakteren op jouw inzichtelijke bijdragen!!

  @88 Harrie V.
  Goed opgemerkt, Harrie! Er is pas echt sprake van ouderschapsverlof als de kinderen de deur uit zijn. En dan? Dan weet de politiek je pas echt te vinden! Dan is het wel zo ordinair natrappen en dat uit zich op je maandelijkse afschrift waarop je je afvraagt of het nou echt crimineel was wat je al die jaren zo conscientiueus mogelijk als alleenstaande moeder hebt gedaan…
  Jammer dat ook de SP ‘ons’ zo in de kou laat staan. Ook zij blijft hangen in het oude gedachtespoor. Evolutie in deze is dringend noodzakelijk!
  Harrie, ik hoop zo dat je gelukkig wordt in dit nieuwe jaar!

  @Roodkapje
  Groet! En ik wens je dit jaar heel veel nieuwe kracht toe.

  Sorry voor mijn late reactie. Ik was een paar dagen niet ‘ter plekke’.

  Reactie door Gloria — woensdag 2 januari 2008 @ 16.20 uur

 93. @86 leuk, je zegt het zelf al. Later wil je zorg inkopen. Bij wie dan? Ik zal even helpen, bij de kinderen van nu.

  Reactie door robert rb — woensdag 2 januari 2008 @ 21.45 uur

 94. Robert rb heeft gelijk; niet alleen moet 86 de zorg inkopen bij de kinderen van nu en die er nu aankomen, maar ook zal hij/zij zijn AOW-inkomen krijgen omdat de premiebetalenden van dan zijn/haar AOW betalen.

  Nogmaals, kijk hoe het ouderschapsverlof nu geregeld is: een vriend van me die leraar is mag gedurende een jaar 1 dag per week minder werken tegen 70% van zijn salaris. Dit verlof mag hij opnemen totdat de kleine 7 jaar oud is. Mijn partner die geen partner is kan met pijn en moeite 2 dagen vrijkrijgen met geboorte. Waarom dat onderscheid?

  En als we dan toch bezigzijn, wettelijk moet een werkgever ouderschapsverlof/calamiteitenverlof/zorgverlof toestaan. Ja uuuh. Maar als die zelfde werkgever je dan het ultimatum stelt dat wanneer je dit wilt verzilveren, je baan op het spel komt te staan?? EN als je gezin dan maar 1 inkomen heeft omdat de ander ziek is en uit WAO gegooid? En als je geen mantelzorgers i/d buurt hebt wonen? Moet je dan je kind(eren) naar het asiel brengen?

  O ja, ga dan maar werken, wie wil je dan (zie de discussie WAJONG)aannemen, niet deze overheid die het juiste voorbeeld zou moeten geven. Je moet werken en je kinderen naar een kinderdagverblijf brengen, hetgeen de overheid meer kost aan subsidie dan je lage restant aan WW-uitkering. Nee, dat is logisch van deze overheid: mensen met arbeidshandicap verplichten om te werken en eigen kind(eren) dumpen. Win-win situatie??

  Dus SP, zet dit initiatief door. Geef IEDEREEN de kans om in de toekomst een basisverzekering Ouderschapsverlof te laten nemen.

  Reactie door kalk — woensdag 2 januari 2008 @ 23.08 uur

 95. Ouderschapsverlof is gewoon nodig.Vroeger kon de vrouw ,financieel gezien,gewoon thuisblijven.Vandaag de dag is het voor velen noodzaak om allebei te werken.
  Zie wat men met €1400,- /maand nu kan doen,en wat voor 2002 kon doen met
  f.3085,-

  Reactie door tom — woensdag 2 januari 2008 @ 23.11 uur

 96. Een eerdere reactie van mij blijkt niet te zijn geplaatst wegens te grote lengte. Hopelijk lukt het na drastische inkorting nu alsnog.

  @ Gloria (69):

  Verzorgen en opvoeden -en hierover heb ik het- is toch echt nog wat anders dan kinderen baren en de borst geven. Op grond van mijn persoonlijke ervaring en die in de Rechtswinkel voor Kinderen en Jongeren Utrecht (die ik mede heb opgericht en waaraan ik veertien jaar heb meegewerkt) en werk in de advocatuur het volgende.
  Er ook veel moeders zijn, die maar matig tot slecht hun kinderen verzorgen en opvoeden, en veel vaders juist (heel) goed. Waar het mij dus om gaat is, dat helemaal geen BIOLOGISCH verschil IN DIT OPZICHT blijkt, maar dat wel veel CULTURELE (voor)oordelen hierover bestaan.
  Overigens heeft de vrouwenbeweging wel degelijk jarenlang ervoor gepleit, het thuiswerk als werk te betalen. Dat dat niet is gelukt, is niet zozeer aan deze beweging zelf te wijten.

  @ Hermie Kreeft (76):

  Citaat: “Veel vrouwen hebben bijgedragen aan het emancipatieproces. Uiteraard waardeer ik dat zeer.”
  Nou, dat is precies wat ik ook aangeef.

  En verder is de arbeidsparticipatie van vrouwen Nederland, in vergelijking met andere landen, inderdaad bijzonder laag. Het gaat mij erom dat een traditioneel, vanzelfsprekend rollenpatroon dysfunctioneel is, maar dat anderzijds zo veel mogelijk vrijheid moet bestaan voor individuen om de rollen naar eigen mogelijkheden en wensen in te vullen. (Zie ook Khosrow in nr. 77).

  Tenslotte, wat abortus betreft: je weet natuurlijk heel goed wat ik bedoel.

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 3 januari 2008 @ 17.02 uur

 97. Zelfcorrectie:

  “Er ook veel moeders zijn..” moet zijn: Er zijn ook veel moeders…..en veel vaders, die dat juist (heel) goed doen.
  (Misgegaan door de inkorting).

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 3 januari 2008 @ 17.07 uur

 98. @96 Olav Meijer

  Waar houd jij je mee bezig, Olav? Met de groep waar het misgaat? En waar jij je job aan ontleende?
  Zou het dan toch gaan om broodnijd? Want je begrijpt dat rechtswinkels en advocaten gebaat zijn bij allerlei sores en calamiteiten binnen de samenleving.
  Maar goed… die groep heeft dan jullie ontferming zal ik maar zeggen.

  Het zou wel heel onbenullig van mij zijn als ik met baren en borstvoeding niet de gehele rest bedoel, waartoe de vrouw is uitgerust! Dus neem mij niet te letterlijk.
  Maar in geval dat vrouwen zich niet geroepen voelen, zullen zeker mannen deze positie zeer wel kunnen innemen. Dat heb ik ook nergens ontkend!

  Maar laten we het vooral hebben over de groep waar het WEL goed meegaat! En juist die groep wordt in de politieke kou gezet en daar lijkt het feminisme geen bemoeienis mee te willen hebben. DAT is kwalijk!
  Want we baren EN borstvoeden EN voeden niet op, om ze in handen te geven van de rechtswinkelende advocaten! En juist daar lijken de feministische kabinetten naartoe te werken. Want wat stel jij je voor van uithuizige moeders en opgevangen kinderen?

  Vreemd, dat juist JIJ niet pleit voor een minimuminkomen voor thuiszorgers/sters! Inclusief de meetellende WERKjaren.
  Want juist voor de alleenstaande verzorgers is het extra bizar om buiten de kabinetiele onderwaardering OOK nog maandelijks beboet te worden via een uitkering voor WERKELOZEN!
  Ik vraag mij dan af wat jij in hemelsnaam geleerd hebt van al die ellende.

  Maar jou zo lezende zal je ook wel horen bij de vrouwdiscriminerende feministen, die denken dat een vrouw die een gezinsbedrijf runt een thuiszittende aanrecht-nerd is!
  En dat is nou juist zo vreselijk intens FOUT gedacht!
  Want juist door dit algehele management is de thuiszorgster op alle fronten participerende binnen de samenleving en weet zij van talloze wanten!
  Maar laten we de vrouwen vooral klein houden!! Met een jobje buitenshuis en de kinderen ‘savonds op visite…

  Reactie door Gloria — donderdag 3 januari 2008 @ 18.41 uur

 99. Nieuwjaar: nadat we alles hebben verknalt wordt het stil om opnieuw te beginnen.

  Reactie door van den Domme — donderdag 3 januari 2008 @ 18.57 uur

 100. @96 Olav Meijer

  It’s a picture that paints a 325 words.

  Het moet je maar gegeven zijn. Jou blijkbaar niet.

  Iedereen is ziek zei de dokter, nee; iedereen is gek zei de gek, nee natuurlijk niet ; iedereen slecht zei de goede : niet altijd de positie bepaald de status maar wel de wijsheid de waarheid.

  Zelden kan ik het af met 63

  Reactie door ACE — donderdag 3 januari 2008 @ 21.55 uur

 101. Vreemd dat Gloria ondanks dat ze ervan overtuigd is dat hierna het eeuwige paradijs komt zich zo druk maak om nu al een paradijs voor moeders te maken.
  Ik kan haar geen ogelijk geven, pakken wat je nu kunt pakken,wat hierna komt weet niemand dat is schijnbaar ook wel haar overtuiging in der achterhoofd.

  Reactie door De Hakker — donderdag 3 januari 2008 @ 23.48 uur

 102. @robert rb — woensdag 2 januari 2008, 21.45 uur

  O, zit dat zo? Het krijgen van kinderen moet ik zien als een goede daad. Maar dan wél eentje, waar anderen aan moeten meebetalen, want vóór wat hóórt wat. En anders gaat het feest niet door en kan ik ernaar fluiten, dat er op enig moment iemand zal zijn om mij zorg te bieden – nou ja, VERKOPEN – op het moment, dat ik dat zelf niet meer kan.

  Ik ging er steeds van uit, dat het krijgen van kinderen – normaal gesproken – het gevolg was van een kinderwens. Maar nu begrijp ik, dat het dus eigenlijk gewoon handel is.

  Reactie door Wilbert — vrijdag 4 januari 2008 @ 7.25 uur

 103. @63 Volmondig eens dat zo intens gewenste kinderen een serieus nemen van het ouder-
  schap impliceert.
  Natuurlijk geen hebbedingetjes/status-
  symbolen ervan maken, zoals het 3e kind, om
  dat ‘de soort’ nog uitb leef, ‘luxe’-behoef
  te niet weerstaan werd. Kinderen krijgen is
  niet moeilijk, maar het bewust tot een vol-
  gende generatie-met-verantwoordelijkheids-
  gevoel OPvoeden het meest intensieve eraan.
  Gemist heb ik hier de inbreng van ‘profes-
  sionelen medisch/psychisch’ waarbij dan
  nu aangestipt had kunnen worden, dat een kind ‘normaal’ wel bijna een jaar borstvoe-
  ding zou kunnen krijgen, dit niet meer ver-
  wachten kan, hooguit de ‘standaard’ 4 mnd maanden (ingeburgerd/geïntegreerd?), waar-
  door vrouwen teruggezet kunnen worden op de
  WERKvloer búitenshuis.
  Kwaliteit van borstvoeding wordt mede be-
  paald door ook statische RUST, die zij ook overdag nodig heeft. Biologisch is vast
  gesteld, dat 1 jr nodig is voor ‘herstel’ na 9 maanden inwoning. Dát bepaalt mede de fysieke conditie van de gebaard hébbende vrouw. Tussentijds zwanger raken is niét be
  vorderlijk voor haarzelf, noch voor ‘n volgend (te drágen !)kindje. Verstoring bioritme kan ‘miskramen’ veroorzaken, als-
  mede extra stress op de werkvloer búitens-
  huis.De intimiteit in relaties, hoe dan ook
  samengesteld, maakt uit of de barende part
  ner genoeg ondersteund wordt doordat de an-
  der bijv. afziet van extra personeelsfees-
  ten en die ‘vrije tijd’ wat meer aan de
  relatie-in-wording wil besteden, immers men
  wil die gezinsuitbreiding toch samen vorm
  geven en voorbereiden?
  Ook als twee mannen het voorelkaar krijgen
  een baby te mogen adopteren, zal er één de
  ‘binding’ bijzonder nastreven tav ‘t kind om het gezinsfunktioneren psychisch zo ge-
  zond mogelijk te doen worden… bovenal voor het kind!

  Reactie door Madelief — vrijdag 4 januari 2008 @ 10.42 uur

 104. @102 Jammer dat het kwartje niet bij je wil vallen.Om de soort in stand te houden moeten er helaas voor jou kinderen geboren worden.Alleen dan kan de maatschappij blijven bestaan en is een ieder van zorg en inkomen verzekert. De discussie gaat over ouderschapsverlof. het krijgen van een kind is helaas voor jou een normale wens. In de huidige maatschappij moeten de dames ook werken om te kunnen overleven. Een goede voorziening als ouderschapsverlof is op zijn plaats.

  Reactie door robert rb — vrijdag 4 januari 2008 @ 19.58 uur

 105. dat emancipatie-geklep vind ik -met alle respect- en hoe liederlijk omschreven ook, pure onzin.
  wanneer je je echt verdiept in de geschiedenis van de rechten van vrouwen, dan besef je dat die emancipatie nog steeds hard nodig is.
  dan zie je ook dat vrouwen niet zomaar zijn gaan werken om leuke jurkjes te kopen.
  vrouwen zijn gaan werken o.a. om dezelfde rechten te verkrijgen als mannen door de eeuwen heen hebben gehad.
  dat het werken van vrouwen botst met het thuisleven wil niet zeggen dat de mogelijkheden daarvoor niet moeten zijn, het wil alleen maar zeggen dat een andere manier van denken en invulling geven hieraan vereist is.
  ik heb altijd zelf voor mijn kinderen gezorgd en was daarnaast financieel onafhankeljk door te werken. dus altijd razend druk.
  ik had het niet anders gewild en waar een wil is is een weg.
  voor ik mezelf wegzet als een soort dolle mina: ik vind vrouwenemancipatie een raar woord. emancipatie is in praktijk onmogelijk wanneer je in een gezin geen steun krijgt van je gezin. darom vind ik de term emancipatie voldoende, de man moet er nl.ook aan meewerken om het te late slagen.

  Reactie door G. — vrijdag 4 januari 2008 @ 21.24 uur

 106. @81…hoop dat je kinds al weggehaald zijn bij je…Wat een domme , lullige opmerking zeg! Als je niets te melden hebt…hou dan je mond!

  Reactie door Johan Kivits — vrijdag 4 januari 2008 @ 23.22 uur

 107. @101

  Oh Hakker, ik weet niet wat jij je voorstelt bij het paradijs, maar denk niet dat het paradijselijk is als runner van een gezinsbedrijf te moeten leven van een minimuminkomen. Nogal bescheiden toch? Vrouweigen weer! Zij is nog niet zover om het werkelijke arbeidsloon hiervoor te vragen… want geloof maar dat de maatschappij gediend is bij kinderen die THUIS weer mogen wortelen en PERSOONLIJKE aandacht krijgen. Zij hebben een enorme voorsprong op de verlaten kinderen en wortelen ook beter later binnen hun relaties doordat zij minder te kampen met identiteitsproblemen.

  Vooralsnog is het een hoop gebedel voor ‘haar’ om eindelijk gehoord te worden door de regerende boemannen die haar als Assepoester behandelen. Het zijn mensen die denken zoals jij: “Waarom zouden we een ‘paradijs’ maken voor die vrouwen die tropenjaren in hun eentje draaien??”
  Ooit als vader ingezien hoeveel dit WERK behelst?

  Dus vergeet het maar, Hakker! Kinderen grootbrengen en opvoeden is bepaald geen luxe, maar dringende noodzaak! Daar is vooral LIEFDE voor nodig, maar die hoeft niet in het maatschappelijke verdomhoekje afgevoerd te worden! Een minimuminkomen uit de THUISZORG en die WERKjaren niet als verloren beschouwen zou het begin zijn van gezond feminisme. En waar hebben we het dan nog over!!
  Wat is het toch in mensen om dit WERK buiten te willen sluiten van al de andere werken? Juist de andere zijn in mijn ogen een luxe! Lekker met je ‘carriere-outfit’ de blits maken en ‘smorgens al te beginnen met toedeloe tegen je verantwoordelijkheid te zeggen.

  Ik kon het niet, Hakker! Er zijn veel vrouwen met kinderwensen, maar steeds minder vrouwen die kinderen wensen wat ze toekomt: een ouder op de WERKVLOER thuis!
  Dit recht van het kind is stilzwijgend geschrapt door de feministische bullsh*t diehards. Een gewetenloze bende.

  En het paradijs? Voorlopig een paar eeuwtjes op een strandstoel aan een turquoise zee onder wat palmbomen met ware geestverwanten het glas heffen en het feest vieren van verlossing uit die Aardse barbaarse onderwereld.

  Reactie door Gloria — zaterdag 5 januari 2008 @ 0.00 uur

 108. @robert rb — vrijdag 4 januari 2008, 19.58 uur

  Als je alleen je eigen standpunten wil blijven ventileren/herhalen, heb je mij hier verder niet meer nodig.

  Reactie door Wilbert — zaterdag 5 januari 2008 @ 13.41 uur

 109. @108 helaas weer fout. Het zijn niet mijn standpunten. Moeder natuur heeft dit bepaald.

  Reactie door robert rb — zaterdag 5 januari 2008 @ 21.45 uur

 110. Dat is een keuze die je samen aan gaat.Het beste is voor jezelf als as.moeder en voor het kind,gewoon stoppen met je werk buitens huis en je kind opvoeden ,dan heb je al werk genoeg.Dus niet je werkgever,collega’s en de samenleving ermee opzadelen.Het kind heeft recht op moederliefde en als het financieel niet haalbaar is dan geen kindje.

  Reactie door henk.d — zondag 6 januari 2008 @ 14.01 uur

 111. Mensen toch. Volgens mij bestaat een solidaire samenleving en de taak van een regering hierin dat we de nodige voorzieningen treffen voor alle nederlanders die dat nodig hebben, we met z’n allen hieraan meebetalen, de een profijt heeft van de ander en andersom.
  De een meebetaalt voor het wegennet terwijl hij geen auto rijdt,de fietspaden terwijl hij nooit fietst, meebetaalt voor kinderen, kinderbijslag, kinderkorting, kinderopvang, studie etc..etc.. terwijl hij/zij zelf ze niet heeft, de kinderen derhalve weer voor die ouderen (want dat worden ze) ook of júist ook die zonder kinderen die vaak fors meebetaald hebben en soms op niemand terug kunnen vallen.
  Dat is het principe van een solidaire samenleving.
  En je ziet hier wat er gebeurt als de Balkenendekabinetten gaan regeren, de marktwerking introduceren, solidariteit onderuithalen en de neo-conservatieve Friedmandoctrine verspreiden nl. dat de gevolgen van deze mentaliteit zich uit lijfsbehoud en angst voor je eigen toekomst, je eigen hachie bijna ongemerkt gaan nestelen in de hoofden van de ooit meest redelijken. We beséffen blijkbaar niet eens meer dat wat het juist niet is ieder voor zich en God voor ons allen, niet meer omkijken naar elkaar, elkaars behoeften,noden, mogelijkheden of juist onmogelijkheden…..

  Reactie door Henny — zondag 6 januari 2008 @ 16.02 uur

 112. @ Gloria (98):

  Tja, je kunt ook niet willen begrijpen, natuurlijk. En met kinderachtige verdachtmakingen komen.

  Zoals ik al heb gezegd: de vrouwenbeweging heeft -tevergeefs- vroeger een pleidooi gevoerd voor betaling van thuiswerk. En zeker vind ik dat het belang van opvoeden en verzorgen moet worden erkend, en daartoe voldoende mogelijklheden moeten worden geschapen.
  Je hebt een veel te rigide beeld over mannen- en vrouwenrollen, vind ik. Zo vind je zelfs dat Hillary Clinton ALS VROUW geen president van de VS zou moeten worden.(Zie elders).
  Tja, dan breekt mijn klomp.

  En, o ja: “feminist” ben ik niet. Wel heb ik voor die beweging altijd sympathie gehad. Wat ook niet wil zeggen dat er nooit fouten zijn of worden gemaakt.
  Ik heb helemaal niets tegen een vrije keuze, waarbij de moeder (vooral) voor de kinderen zorgt. Had je kunnen begrijpen als je goed gelezen had. Wel heb ik iets tegen een traditioneel, vanzelfsprekend, cultureel bepaald rollenpatroon, dat dysfunctioneel is.

  Zo hebben de moeder van mijn kinderen en ik beiden part time gewerkt en gedeeltelijk voor de kinderen gezorgd. Als dat mogelijk is vind ik dat de beste oplossing. Het sprak voor ons niet vanzelf dat het alleen de taak van één partner was. Wie A zegt, moet ook B zeggen, was en is mijn motto.

  Reactie door Olav Meijer — maandag 7 januari 2008 @ 2.21 uur

 113. Wow, straks moet ik nog een keer mijn mening veranderen ………………….

  @ Olav Meijer

  Ik wist niet dat het nog bestond; mannen die hun ex ‘de moeder van mijn kinderen’ noemen; zo’n afstandelijke denigrerende discriminerende opmerking zou me bijna doen denken dat feminisme wel nodig is.

  Reactie door ACE — maandag 7 januari 2008 @ 14.41 uur

 114. @ ACE (113):

  Het is verspilling van tijd en moeite om inhoudelijk te regareen op je voortdurende blaaskakerij. Een beetje pathetisch wel, hoe jij je inbeeldt dat jouw verwoede (maar vergeefse) pogingen een ander te kleineren jezelf beter zou doen uitkomen. Op geziek en gezeik ga ik niet in.

  Reactie door Olav Meijer — maandag 7 januari 2008 @ 18.07 uur

 115. @ACE het eerste jaar is niet het belangrijkste in de opvoeding?……Opvoeden BEGINT in de WIEG……Sweet dreams!!!!

  Reactie door Johan Kivits — maandag 7 januari 2008 @ 23.42 uur

 116. Ik heb geen idee waar je blaaskakerij of hoogdravend aan ontleent, ik zal je wel niet begrijpen.

  Geziek en gezeik; hebben kinderen waarvan hun vader mama ‘de moeder van mijn kinderen’ noemt.

  Blijkbaar heeft dat samenwerken van papa en mama geresulteerd in een mooi fiasco :
  geen gezin meer over en de kinderen de dupe. En dan nog durf je anderen aan te spreken die overtuigd zijn van een traditioneel rollenpatroon.

  Je begrijpt zeker al wat mijn mening is : jij bent pathetisch en een blaaskaak of ga je je verdedigen door te zeggen dat juist deze karaktereigenschappen de oorzaak van de scheiding waren. Anyway.

  @ 115 Johan Kivits

  Je maakt er een karikatuur van, ik heb niet gezegd dat dat eerste jaar onbelangrijk is maar naast de fles geven en luiers verwisselen verslaapt een kind het grootste gedeelte van de dag.De interactie staat op een laag pitje.

  De meest wezenlijke functie in het eerste jaar is het geven van een gevoel van geborgenheid hetgeen inderdaad zeer essentieel is voor de ontwikkeling van het sociaal gevoel van een kind.

  Maar als je dan na 6 maanden( ik loop voorruit op het compromis, waaruit maar weer eens blijkt dat compromissen zeer schadelijk zijn ) het kind toch weer aan zijn lot over laat, wordt de positieve effecten van die eerste 6 maanden weer volledig teniet gedaan.

  Dus kom ik tot de conclusie : blijkbaar wordt dat ouderschap niet ingesteld voor het kind maar voor de ouders. Welnu voor die ouders is ouderschap met betrekking tot het eerste jaar volledig niet belangrijk; Ga jij zeggen : een leuke vakantie in zo’n drukke wereld is toch altijd leuk.

  Zeker maar dat geldt voor iedereen en dan zijn we weer bij de linkse kerk : uitgeven, uitgeven, uitgeven, en wie gaat dat betalen.

  Reactie door ACE — dinsdag 8 januari 2008 @ 8.57 uur

 117. Gloria je bent er toch trots op dat jij je kinderen goed hebt opgevoed en er een advocaat is geworden!!! Voor wie werkt hij??? Waarom dan daar zo op afgeven en dit gegeven op zich als maatstaf hanteren voor een inhoudelijke discussie. Daarbij ook nog de sociaal-advocatuur aanvallen daar waar die in het leven geroepen is m.b.t. rechtsgelijkheid. Wie heeft het hier over broodnijd?
  Reageer eens inhoudelijk op het antwoord van ACE m.b.t. de betaalbaarheid van…. dan komen we misschien een beetje verder met de mogelijkheden, de onmogelijkheden en verkenningen.
  De ene keer heet het dat de mensen die wel een redelijk bestaan verdienen niet solidair zijn met de ander en vraag je solidariteit. Als je het krijgt, ze zich sterk maken voor de SP, zich inspannen voor rechtsgelijkheid moeten ze hun mond houden OMDAT ze…. Ik begrijp hier eerlijk gezegd helemaal niets meer van. Dat wat jij wil staat overigens m.i. ook in contrast met de betaalbaarheid en de waardering, afhankelijk van de hoogte, door ACE genoemd. Of heb ik ook dat compleet mis.

  Reactie door Henny — dinsdag 8 januari 2008 @ 9.11 uur

 118. Ace@116

  Citaat van jou aan Olav @113

  ==jij bent pathetisch en een blaaskaak==

  Ace zou je zo vriendelijk willen zijn om niet steeds beledigend met persoonlijke aanvallen naar en ander uit te halen?

  Dit soort reacties komt de discussie niet ten goede naar mijn bescheiden mening, lees anders de spelregels nog eens door voor het geval je het niet snapt.

  Met groet,

  Reactie door Anja (B) — dinsdag 8 januari 2008 @ 13.25 uur

 119. @Henny — zondag 6 januari 2008, 16.02 uur

  Ik ben het met jouw opvatting (over wat een solidaire samenleving is) eens.

  Daarom heb ik er dan ook geen problemen mee om – als alleenstaande – mee te betalen aan de kinderen van een ander.

  Wat ik in de discussie tegenover een ander echter ter sprake bracht, was het punt, dat – volgens mij – alleenstaanden (o.a.) navenant extra veel bijdragen aan van alles en nog wat, maar daar de achterliggende gedachte niet bij begrijp en/of onrechtvaardig vind. Filantropie moet een eigen keuze zijn, en niet van overheidswege worden opgelegd, en is geheel iets andars dan solidariteit. Of klink ik nu te rechts?
  Er werd alleen niet op in gegaan, maar dat vind ik eigenlijk niet zo belangrijk, hoewel het me zo nu en dan toch mateloos irriteert.

  Dat (sommige) ouders graag de samenleving willen laten meebetalen aan een gedeelte van de opvoeding van hun kinderen, kan ik snappen, maar ik vind het desondanks niet kloppen. Althans niet per definitie en onder alle omstandigheden.

  Ik vertrouw er maar op, dat iemand het heeft opgepikt, wat ik wou zeggen. En anders is het een kwestie van “helaas, pindakaas” en “big deal” o.i.d.

  Reactie door Wilbert — dinsdag 8 januari 2008 @ 20.28 uur

 120. Ik dacht dat ik hier inhoudelijk genoeg ben geweest.
  Daarbij zie ik de fanatische uitroeptekens, hoofdletters en de schuingedrukte letters alweer opdoemen.
  Ik was niet van plan het oude naar het nieuwe te halen. Ga niet meer in op jullie ruziezoekende reacties. Laten we het DEZE keer beschaafd houden, zodat DEZE vorm van het weblog kan blijven bestaan!
  Lees mijn bijdragen goed en ook die van ACE. Daar zit meer vrouw- en kindvriendelijkheid bij dan van menigeen.
  En POEN is er genoeg in dit land. En werkelijk bezielde socio-advocaten nemen het niet op voor zichzelf, maar voor moeders die vechten om erbij te mogen horen in dit godverlaten land.
  De alleenstaande met kinderen wordt als ENIGE groep in Nederland ernstig gediscrimineerd op grond van dit thuisWERK!
  Kwestie van loskomen van het oude feminisme, waar Hillary mij al doet bibberen. Laat vrouwen alsjeblieft niet de wereld regeren, ze zijn erger dan mannen gebleken!
  Nog steeds aan het rommelen met hun zelfbeeld? Potentiele slachtoffers die femini-vrouwen!

  @ACE
  Thanks voor je vrouw- en kindvriendelijke begrip. Bedankt voor je aanvullende ideeen.
  Ik voel mij echt door jou begrepen en dat mag je hier een oase noemen.

  Reactie door Gloria — dinsdag 8 januari 2008 @ 21.22 uur

 121. gloria: juist! poen genoeg in dit land. en de cenerentola’s maar onbezoldigd ”werken”!. iets om voor op te staan en om van daken en pleinen te schreeuwen.
  werk ook voor de sp! en alle partijen, eindelijk eens.

  Reactie door Qui-you!!!D — dinsdag 8 januari 2008 @ 22.14 uur

 122. @ACE ik maak nergens een karikatuur van…dat jij dat wil lezen is jouw probleem….Ik gebruik ook nergens het woord vakantie…En het eerste jaar is wel degelijk belangrijk…

  Reactie door Johan Kivits — dinsdag 8 januari 2008 @ 22.56 uur