Stop de bossenroof

Illegale houtkap en handel is een groot probleem in de wereld. De aanpak hiervan laat te wensen over, vooral vanwege de economische belangen. Friends of the Earth Europa en Milieudefensie draaiden de rollen om. Wat nu als je illegaal bomen plant, bijvoorbeeld in Amsterdam?

Je kunt hun petitie tekenen op www.stopdebossenroof.nl.

Zie ook:
SP zorgt voor compensatie milieuschade palmolie
Handel in illegaal hout is heling

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 22 december 2007 :: 11.54 uur

22 Comments

22 reacties

 1. Bomen iedereen praat over andere landen, maar in Nederland kappen we vooral uit economisch belang.In een compacte stad is weinig ruimte voor de boom.
  In Utrecht is het plan kapvergunning af te schaffen wordt verkocht door de instelling van een ‘kapverbod’ voor 9000 ‘waardevolle bomen’. Het is natuurlijk een goede zaak dat monumentale bomen zoals langs de singels extra bescherming krijgen, maar daarvoor is het helemaal niet nodig om voor de overige 91.000 bomen bij voorbaat een mega-kapvergunning te verlenen. Toch is dat precies het voorstel wat voorligt bij de vergadering van de raadscommissie.

  Onlangs wilde de oppositie (SP D66 LU) een spoeddebat in de gemeenteraad over dit onzalige plan, maar dit werd geblokkeerd door de coalitiepartijen, Groen-Links, PVDA, CDA en CU maken oppositie monddood.

  Kappen met Kappen (hoe houden we het groen) Het wordt de hoogste tijd voor een echte boombeschermingswet Veel bomen zijn niet oud of monumentaal en daarom kennelijk vogelvrij. Sinds in het begin van de jaren zestig de motorzaag zijn geïntroduceerd werd is het vellen van bomen veel gemakkelijker geworden en mede daardoor heeft de professionele kap langzamerhand angstaanjagende vormen aangenomen. Het bizarre verschijnsel doet zich voor dat er – ondanks het groeiend natuur en milieubesef van de laatste decennia wordt er steeds kwistiger omgegaan met gewone gezonde bomen. Al te vaak vallen ze te prooi aan stadsuitbreiding, aan verbetering van de infrastructuur, aan het creëren van zichtlijnen op landgoederen en de krampachtige houding om onze flora vooral inheems te houden Kortom zulke bomen krijgen niet eens de tijd om oud of monumentaal te worden. De vitale bomen die niet nadrukkelijk deel uitmaken van een houtproductie gericht bos wettelijke bescherming verdient. Het kappen van gezonde bomen zou daarom ook wettelijk verboden moeten worden. MAATSCHAPPELIJK BELANG In een verstedelijkt land als het onze zijn bomen. Uit de directe woon en werkomgeving de stadsbomen dus?!Zijn van veel grotere waarden voor het welzijn van mensen dan men zich vaak realiseert. In feite zijn onze stadsparken en plantsoenen onze belangrijkste bossen: Een kilometer laan of straatbeplanting bezit een zelfde kroonvolume als een hectare bos elke vorm van kleinschalige beplanting mag niet onderschat worden. In sommige steden of dorpen is het areaal van het particulier groen zelfs groter dan dat van het openbaar groen.

  Reactie door Harry Sangers — zaterdag 22 december 2007 @ 13.29 uur

 2. Goede actie zeg! En ja, voor goede plannen en eerbare daden word je als een crimineel opgepakt en afgevoerd… de omgekeerde wereld!

  Je hoort er natuurlijk wel braafburgerlijk bij als je met geweren bepakt en met bommen bezakt de vredesapostel gaat uithangen in Afghanistan… onze nationale ‘lieverdjes’.

  Neem nou die verspillende marktwerking… Menzis! Het zoveelste boekwerk lag in de bus vanmorgen. Hoeveel bomen zijn hiervoor gesneuveld? Werk, steeds meer werk krijgt de burger toegeschoven door die marktwerkers. Stapels, stapels papieren om het allemaal zelf maar uit te zoeken.
  IK WIL TERUG NAAR HET ZIEKENFONDS!!!!!

  De mensheid is in verval!
  Is het niet minstens 15 jaar geleden dat ik met collectebus huis aan huis voor de ‘longen van de aarde’ ging? Hoe enthousiast hebben mensen gedokt… voor wat?
  Poen, poen, poen! Zakkenroof!! Burgers opzadelen met hoge lasten totdat we zowat bezwijken en rond Kerst wat DJ’s bejubelen die voor hun eigen promotie voor… water gaan!! Beschamend die egotripperij.

  Het wordt tijd dat we NIETS meer dokken en dit kabinet bestormen. Ze uit die kerken te rammen en aan hun haren van hun kerstdiners te slepen. Ze op het Binnenhof te kijk te zetten en ze uit te honen! Kijk, dan doen we iets goeds met Kerst!!

  En als we van deze belastingverspillende regeerbende verlost zijn dan kunnen we EINDELIJK elkaar in de ogen kijken, handen vreedzaam schudden en het van de daken schreeuwen:
  Gelukkig Nieuwjaar!!

  Reactie door Gloria — zaterdag 22 december 2007 @ 15.09 uur

 3. Hmm ja, wanneer je illegaal bossen gaat planten, zit je echt goed fout.
  Ik bedoel maar, dat groeit maar raak tegen de verdrukking in.
  En tegen de tijd van het kappen zit je om vergunningen verlegen

  Reactie door Alex — zaterdag 22 december 2007 @ 16.59 uur

 4. De beste manier om de bossen te beschermen en de emissie van CO2 drastisch te verminderen, is een wereldwijd verbod op het gebruik van biobrandstoffen.

  De promotie van biobrandstof door de milieumaffia leidt tot het grootste milieudrama van de afgelopen millennia.

  Reactie door Drob — zaterdag 22 december 2007 @ 20.38 uur

 5. och dit illegaal planten is natuurlijk geld- en moeiteverspilling ! Eerstens worden die boompjes er de volgende dag door de desbetreffende gemmente er weer uitgehaald, en ten tweede worden ze op slechte plaatsen, met slechte groeimogelijkheden geplant zodat ze dus nooit kunnen aanslaan of groeien. Dus symbolische actie !

  Reactie door teun — zaterdag 22 december 2007 @ 21.20 uur

 6. Mooie actie! Prima!

  Maar de Nationale Boomfeestdag werkt veel beter omdat de verschillende overheden direct hierbij betrokken worden. Bovendien worden hier schoolkinderen ingeschakeld en de jeugd heeft de toekomst!

  Reactie door Hermie Kreeft — zaterdag 22 december 2007 @ 21.57 uur

 7. Volgens mijn informatie was het toch zo dat de overheid het meest foute hout zelf heeft gebruikt in overheidsgebouwen m.n. in Den Haag. De hand in eigen boezem zou meer aandacht verdienen. En voor de rest moeten we natuurlijk weer bij de EU zijn, die wereldomvattend bezig is vlgns. de PvdA. Ja met geheime vluchten en zo over de grenzen……

  Reactie door Henny — zondag 23 december 2007 @ 15.12 uur

 8. Prachtig idee, ik zag hem al eerder op You Tube, maar die boompjes gaan me niet snel genoeg om de gemeente te irriteren. Hier in de stad is ook zoveel houtkap, het lijkt wel of men groenvrees heeft. Ook buren in burgerwijken die alsmaar over andermans wilde tuin zaniken, of hen zelfs de wet stellen, zoals mij is overkomen. Alsof `onkruid’ wieden een nationale plicht is. Ik vind zelf veel onkruid namelijk mooi.

  Daarom: Koop een pak kanariezaad, verzamel andere zaden door het jaar heen, ook zonneboempitten en paardenbloempluizen en strooi zo gauw het april is, en de nachtvorst is geweken met gulle hand over gemeentplantsoenen, op sportvelden en gazons van kantoorgebouwen en provinciehuizen. Strooit en zaait fluitekruid en netels in bermen en op rotondes waar zo’n groene grasschotel is.
  Laat per persoon duizend bloemen bloeien. Als dit massaal gedaan wordt in de lente van 2008, ziet Nederland er meteen al een stuk minder aangeharkt uit en heeft het Groenkorps van de gemeente geen tijd meer om bomen te rooien uit kippendrift om aan het werk te blijven. Zelfs een minimumloner betaalt al belachelijk veel aan gemeentelijk heffingen, daar mag je best wat groen voor terug zien.

  Reactie door Haq — zondag 23 december 2007 @ 22.12 uur

 9. @8
  Goed idee Haq! Daar ga ik zeker wat mee doen, want Nederland versteend.
  Let op de nieuwe ouders. Overdag de huizen vergrendeld en als de kindjes ‘s avonds op visite zijn… dan mogen ze zich vermaken op het speelplaatsje. Want hoe anders kan je die ‘tuinen’ noemen? Koekoekstuinen? Tweeverdienerstuinen?
  Nou ja, in ieder geval: geen uitzondering meer die troosteloze luchtplaatsjes. KEIharde realiteit van een ontwortelde samenleving.

  Reactie door Gloria — maandag 24 december 2007 @ 2.30 uur

 10. @8 en 9…Lekker slim plan ja…de plantsoendienst moet dan veel meer werk verrichten en dan kan de gemeente de belasting weer verhogen…dan kan er over een tijdje weer lelijk gedaan worden over wat alles kost in het leven! nee, slim plan!?!

  Reactie door Johan Kivits — maandag 24 december 2007 @ 7.24 uur

 11. @8
  Die wilde tuinen ken ik,dat zijn tuinen waarbij de eigenaar te beroert is om zijn poten uit te steken.
  Maar men heeft er ook lak aan dat onkruid bij hun naaste buren de tuin over woekert.Of wel men omdat men te lui is om de poten uit te steken om hun randen van de tuin nog vrij te houden.
  Je heb fout hout(rare naam eigenlijk) maar ook foute tuin bezitsters ook weer fout want het zijn gewoon luie gemakzuchtige tuin bezitter.
  Dus hou jij je zaad maar bij je.

  Reactie door De Hakker — maandag 24 december 2007 @ 9.33 uur

 12. Elk jaar worden meer dan tachtig miljoen bomen omgehak om er boeken van te maken waarin staat hoe we ons milieu moeten beschermen. (Citaat max Tailleur.)

  Menig boom is voor het leven op aarde belangrijker dan de mensen die hem omhakken. (Citaat Günther Schwab)

  Reactie door Joop — maandag 24 december 2007 @ 16.30 uur

 13. Beste Hakker,

  Wel eens overwogen dat er in onze “democratie” een nieuw soort tirannie aan het ontstaan is: de onuitgesproken gram jegens en de daaruit voortkomende druk op allen die -heel vaak om financiële redenen en/of redenen als gevolg van een overgevoelige persoonlijkheid- niet aan het beeld van ordelijkheid en netheid van de “geslaagden” kunnen voldoen…?

  Omdat die “geslaagden” doorgaans diep in hun binnenste ook een -helaas sluimerend!- besef hebben dat ze in een strak gareel zitten dat hun eigenlijk te weinig speelruimte en vooral RECHTVAARDIGE levensruimte biedt, zijn die latent en vaak manifest chagrijnig en heel veel “discussies”, o.a gretig aangedragen en aangewakkerd door de overvloedig haatspraak strooiende “telegraaf”, maken dan haast als “vanzelf” opmerkzaam naar die “anderen, die er zo’n rotzooi van maken”…

  Mijn stelling: als een samenleving in staat is om alle mensen daarin het gevoel te geven dat aan allen zoveel mogelijk recht wordt gedaan (in de ruimst mogelijke zin!) dan stralen mensen een tevreden ontspannenheid uit en is er geen voedingsbodem voor dergelijk VRIJHEIDSBEROVEND tiranniek gevit…!

  Overigens heb ik best begrip voor het gevoel van ordelijkheid en netheid van de meesten onder ons, laten dan de “geslaagden” en keurig in de maat lopenden, alsmede diegenen die zich nog -ondanks grote problemen en zorgen- nog naar die normen willen en kunnen voegen, ook eens de bedenkelijke en in toenemende mate onbarmhartige kanten van onze zogeheten “samenleving” willen zien, i.p.v. letterlijk onoverkomelijke scheidsmuren op te trekken:
  “Verdeel en heers” bestendigt en verhardt slechts de bedenkelijke kanten in de menselijke persoonlijkheid en maakt het zo steeds moeilijker om nog ooit een leefbaarder samenleving in te richten.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — dinsdag 25 december 2007 @ 3.08 uur

 14. 11 Hakker, `Foute luie tuinenbezitters?’ Tja met zo’n naam als jij kun je ook niet anders verwachten, jij lijdt duidelijk aan groenfobie! Angst de controle te verliezen over alles wat groeit en bloeit. Jij hebt zeker ook je tuin volgeplempt met van die lelijke betonnen `sier’-tegels?
  En wat voor merk kettingzaag heb je Hakker?
  Of rooi je gewoon met bijl en onkruidgif?
  Nou zalig Kerstfeest toch nog, zal wel kaal zijn zonder kerstboom.

  Reactie door Haq — dinsdag 25 december 2007 @ 9.40 uur

 15. @8 Haq

  Strooi dan vooral zaden van beschermde planten. Doen wij zelf al een aantal jaar.
  Bijv. de grote toorts, zaad komt om het jaar uit. Een paar natuurbeschermde beestjes doet het ook goed.

  Reactie door Roodkapje — dinsdag 25 december 2007 @ 11.10 uur

 16. Geweldig idee! Omgekeerd actievoeren!

  We keren het Irak-beleid om: we laten hier Arabische wapeninspecteurs rondneuzen en toestaan, dat als ze niks vinden, we worden bezet door Syrië, Egypte en Iran!

  We keren het Afrika-beleid om: we geven de grootste criminelen wapens en geld en laten ze alles wat we hebben naar Midden-Afrika transporteren!

  We keren het thuiszorgbeleid om: voortaan moeten de kabinetsleden hun eigen plee schoonmaken en hun eigen eten opwarmen! En met de fiets naar Den Haag!

  We keren het onderwijsstelsel om: we verbieden de Kon. Militaire Academie, Nijenrode en Clingendael als broedplaatsen van staatsgevaarlijke ideeën!

  We keren de rampzalige invoering van de Euro om: alle bankiers geven het gestolen geld volgende week terug aan de burgers!

  We keren de privatisering om! Het spoor, de nutsbedrijven, de bussen en de trams zijn door ons betaald en dus van ons! Niks van ProRail en NS!

  We keren de bio-industrie om: alle foute veehouders transporteren we naar Italië, en de varkens en kippen blijven hier!

  We keren het Koningshuis-beleid om: onze koninklijke familie gaat niet gezellig vakantievieren met papa Zorreguieta, maar arresteert hem en brengt hem waar hij thuishoort, namelijk voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag!

  Bij al dan niet opzettelijke vormfouten van Justitie wordt voortaan de Officier gestraft!

  Er is genoeg te verzinnen..

  Reactie door olav ten broek — donderdag 27 december 2007 @ 0.31 uur

 17. @15
  Als jij niet snap dat de natuur in die vorm niet kan in achter tuintje van 4 bij 5 meter en in wijk parken dan snap je zelf de natuur niet.
  Er zijn gemeente die gaan bezuinigen en komen ook met dat voorstel laat maar groeien, het is geen gezicht en roept veel ergernis op.
  Dat bezuinigen wil ik toch bij jou omzetten in luiheid om van je tuin werkelijk iets moois te maken zonder onkruid maar wel met mooie en nuttige beplanting.
  En als je die tuinen graag wil zien met onkruid dan weet ik wel nog een paar wijken voor je waar veel van die tuinen zijn maar of dat natuurliefhebbers zijn?

  Reactie door De Hakker — donderdag 27 december 2007 @ 9.56 uur

 18. @7 Hakker, ik snap echt niet waarom jij je zo druk maakt over `onkruid’! Vroeger waren veel soorten zeer gewenst als geneeskrachtige kruiden. Persoonlijk maak ik me drukker om depleted uranium in Iraakse bodem en overal waar Amerikanen geschoten hebben, daar groeit voor eeuwen niks meer alleen maar gedegenereerd gewas en raaigras. En ik zie liever velden vol onkruid dan die Amerikaanse genetische gemanipuleerde rotzooi die boeren en groottuinders hier ook steeds meer verplicht volgens EU-richtlijnen moeten zaaien. En wat velen niet weten: op last van Washington moesten Iraakse boeren verplicht Amerikaans zaaigoed strooien zodat op plekken die daar nog enigszins vruchtbaar zijn ook monocultuur ontstaat van gen-tech mais, koren en rijst.

  En de EU wil op last van de grootpharmaceuten natuurgeneesmiddelen verbieden. Zo bezien wordt het inderdaad nog eens illegaal om zomaar te zaaien, te poten en te planten wat je wilt. Daar komt vast extra `milieu’politie voor.
  Ze zijn al bezig met de growshops te verbieden en minder dan 5 wietplantjes in de tuin mag straks ook al niet meer.
  Maar ons NL-leger mag wel mooi in Afghanistan de papaverteelt beschermen omdat de US de inkomsten daarvan aftrekt van
  het kostenplaatje van hun bezetting.

  Reactie door Haq — donderdag 27 december 2007 @ 10.40 uur

 19. Hakker, zou de definities van ‘natuur’ en ‘milieu’ nog eens nazoeken.

  Dan kunt U mij misschien vertellen wat het verschil is tussen onkruid en mooie nuttige beplanting?

  Vind het trouwens ook een knap subjectieve uitspraak om iemand, die U niet kent, van luiheid te betichten. Verder, beste De Hakker, heeft niet iedereen een tuin van 4 bij 5 meter. Velen wonen drie hoog achter.

  Reactie door Roodkapje — donderdag 27 december 2007 @ 11.24 uur

 20. @18
  Ik zou zeggen Roodkapje ga paardenbloemen verkopen misschien wordt je rijk.
  De meeste tuinen die overwoekert zijn door onkruid zijn mensen die geen flikker om de tuin geven en lui zijn om ook maar deze een beetje aanzien te geven.
  Kom er niet mee met de smoes die vaak door deze worden geopperd de natuur moet zijn gang gaan.
  Dus ik kan gerust deze mensen het kenmerk lui mee geven mischien zelfs nog schijt aan de omgeving. .
  Haq geeft aan dat hij tot die categorie behoort.
  Hag gaat het hele verhaal uit zijn verband gooien in zijn reactie @18.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 28 december 2007 @ 18.49 uur

 21. Haq, wat mij betreft trek je ieder onzinnig topic uit verband.

  Voor zover ik het kan bekijken storten wij geld voor het bewaken van de papaverteelt en ‘pijpleiding’ in Afghanistan.

  Terug naar het onderwerp. Wie mag een ander vertellen wat nuttig en zinnig is om te planten? Zoals jij terecht opmerkt er bestaan geneeskrachtige planten. Lijkt er helaas op dat sommigen de verschillen tussen nuttig en zinvol niet meer kennen of herkennen.
  Wordt nog een lolletje wanneer medicijnen zo absurt duur worden dat menigeen dit niet meer kan betalen.

  Dan krijgen de witte ‘heksen’, voelers ed. eindelijk de kans zich op de beurs te laten noteren.

  Reactie door Roodkapje — zaterdag 29 december 2007 @ 1.41 uur

 22. Dit topic is gesloten

  Reactie door Webmaster — zaterdag 29 december 2007 @ 10.40 uur