Raad voor Rechtszekerheid

De commissie die de strafzaak tegen Lucia de B. heeft onderzocht, komt tot de conclusie dat er opnieuw naar de zaak moet worden gekeken. Na de Schiedammer Parkmoord is het volgens SP-Kamerlid Jan de Wit tijd voor een onafhankelijke Raad voor de Rechtszekerheid: “De zaak Lucia de B. bewijst wederom dat er een dringende behoefte is aan een onafhankelijke raad die buiten de rechterlijke macht om naar de gang van zaken in een strafzaak kan kijken. Het strafrechtsysteem kan zich geen wantrouwen permitteren, en een Raad voor Rechtszekerheid kan ervoor zorgen dat de rechterlijke macht opnieuw naar een zaak kijkt als dat nodig is.”

Jan de WitJan de Wit pleit voor instelling van een onafhankelijke Raad voor Rechtszekerheid, naar voorbeeld van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, voorgezeten door Pieter van Vollenhoven. Deze moet de tijdelijke commissie evaluatie afgesloten strafzaken vervangen en verankerd worden in de wet. De Raad voor Rechtszekerheid moet op verzoek van de veroordeelde kunnen onderzoeken of er door politie en justitie fouten zijn gemaakt, en vervolgens daarover advies uit kunnen brengen aan de rechter. Daarnaast zal ook de toegang tot de Hoge Raad bij gerede twijfel over de juistheid van een vonnis eenvoudiger moeten worden. De Wit: “Ook in het strafrecht kunnen fouten gemaakt worden, maar in het Nederlandse rechtssysteem is het veel te moeilijk om deze aan te vechten. Dat moet niet kunnen. Als er in dit soort zeer ingewikkelde strafzaken gerede twijfel is, moet de weg naar een onafhankelijke Raad voor Rechtszekerheid openstaan, die vervolgens advies uitbrengt aan een rechter. Een dergelijk systeem wordt bepleit door veel hoogleraren die ik de afgelopen tijd heb gesproken.”

Nieuwsbericht SP

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 30 oktober 2007 :: 13.13 uur

50 Comments

50 reacties

 1. Tevens ook een Raad voor Rechtvaardigheid misschien?

  Reactie door Gerrit — dinsdag 30 oktober 2007 @ 13.48 uur

 2. beste jan de wit, hoe verhoudt zich dit met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen? risico is dat het door mensen die het kunnen betalen, als een vorm van hoger beroep wordt gebruikt.

  bestaat zo’n systeem in andere landen? volgens mij niet. het is gewoon zaak dat de rechters hun werk goed doen. een dergelijk instituut zou niet nodig zijn als de mensen nu goed functioneren en gewoon hun werk goed doen.

  Reactie door Voltaire — dinsdag 30 oktober 2007 @ 14.37 uur

 3. immers, als er al gerede twijfel is mag iemand nu ook al niet veroordeeld worden.

  Reactie door Voltaire — dinsdag 30 oktober 2007 @ 14.38 uur

 4. Over rechtvaardigheid gesproken…….

  Er komt een nieuw onderzoek naar de Schipholbrand, misschien wordt Donner nu wel verantwoordelijk gesteld voor deze brand, voorheen is hij door allerlei vriendjes gedekt maar uiteindelijk was hij wel verantwoordelijk voor die brand, dus en gepaste straf is hier wel op z’n plaats, of gaat het bewijs weer de doofpot in ‘k ben er bang voor.

  Reactie door Pool — dinsdag 30 oktober 2007 @ 14.46 uur

 5. Hopelijk is er dan ook een raad die deze raad weer controleert of moeten wij als deze een fout maken naar de rechter stappen?

  Reactie door TT — dinsdag 30 oktober 2007 @ 15.16 uur

 6. Goed idee zo’n raad, levert weer arbeids plaatsen op.

  Reactie door Jan (andere) — dinsdag 30 oktober 2007 @ 15.19 uur

 7. gisteravond was de advocaat en de dochter van Lucia B. bij Pauw en Witteman. volgens hen waren er veel fouten gemaakt in het proces en klopten bepaalde zaken niet. dan vind ik het wel terecht, dat de zaak opnieuw bekeken wordt. wat ik me steeds afvraag is: “Toen die moorden gepleegd werden, zoals men beweert, was er dan geen collegae van Lucia B. aanwezig, of had zij al die keren alleen dienst?” dat lijkt mij stug. daarom vind ik, dat de zaak heropend moet worden. wat, als blijkt, dat Lucia B. al die tijd onschuldig in de cel heeft gezeten? op naar de volgende blunder van het openbaar ministerie/justitie, denk ik dan. daarom wens ik lucia B. sterkte toe in de komende tijd, samen met haar familie.

  Reactie door maayke jong-doppen — dinsdag 30 oktober 2007 @ 15.39 uur

 8. Ik vind, dat als je iemand tot levenslange gevangenisstraf veroordeelt, je wel 100% zeker moet zijn dat hij of zij schuldig is. Ik vind het schandalig dat nu al voor de derde keer een onschuldig iemand veroordeeld wordt tot levenslang. Want daar lijkt het wel op. Blijkbaar leren de rechters niet van hun fouten. En als het al zo zou zijn dat iemand op eigen houtje ernstig zieke patienten “vermoordt”; dan vind ik dat zo iemand eerder psychiatrische hulp nodig heeft in plaats van dat zo iemand gevangenisstraf verdient.

  Reactie door reint — dinsdag 30 oktober 2007 @ 16.24 uur

 9. Binnen het Récht gaat het niet om het gelijk van één van der partijen maar om de Waarheid.

  Nieuwe feiten & getuigenissen vragen om herzieningen !

  Het Récht is nooit absoluut !

  In Dubio Pro Reo

  Reactie door Lezer — dinsdag 30 oktober 2007 @ 16.45 uur

 10. @ Voltaire

  Jawel, zon systeem bestaat ook in Engeland. De gerede twijfel waar je het over hebt, ontstaat soms achteraf, wegens nieuwe feiten. Maar ja, ook rechters hebben kennelijk last van tunnelvisie aangezien ze de bewijslast goedkeuren. Het zou goed zijn als een onafhankelijke adviesraad af en toe eens een por geeft aan de rechterlijke macht om niet teveel op de eigen onaantastbare lauweren te rusten

  Reactie door Rita — dinsdag 30 oktober 2007 @ 16.47 uur

 11. @4 Pool

  Goed bericht Pool!
  Je begrijpt gewoon niet dat ministers geen enkel gevoel hebben voor integriteit.
  Zoiets moest je eer te na zijn en dan stap je ruiterlijk op.
  Wat zitten die mensen toch vastgeplakt op die ellendige zetels die ons veel meer kwaad doen dan goed!

  Reactie door Gloria — dinsdag 30 oktober 2007 @ 16.58 uur

 12. Ook rechters kennen vaak de volle waarheid niet! Het blijft altijd gokken en zij zijn bepaald niet los van vriendjespolitiek.
  Ik weet het van insiders: rechters hebben zo ook hun voorkeuren voor officieren van Justitie en advocaten. Sommige advocaten weten dat zij bij die of die rechter al bij voorbaat verliezen. Objectieve rechters bestaan niet.

  Reactie door Gloria — dinsdag 30 oktober 2007 @ 17.04 uur

 13. @12
  Het zijn af en toe net mensen.
  Ik volg veel recht zaken bijna elke week wel een
  Vindt de rechters zeer doortastend en objectief.
  Al staande aan de kant van het slachtoffer sta ik wel verbaast over de lage straffen.
  Ik kan me indenken als ik het gezwam van sommige advocaten hoor van de daders dat het niet altijd in het voordeel van de dader werkt.
  Maar op zich zelf heb ik daar geen moeite mee.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 30 oktober 2007 @ 17.17 uur

 14. rechtbanken zijn overbelast en maken fouten punt.dus is mijninziens alles geoorloofd om deze fouten te kunnen ondekken en platstrijken.in het geval van lucia de b is klasse justitie ook niet helemaal uit te sluiten om het gezicht van haar werkgerver te redden .sterfgevallen zijn geen reclame voor een ziekenhuis .waarheidsvinding daar gaat het om .en niet om ff iemand te pakken om ,het volk, gerust te stellen .of gaan we weer terug naar de brandstapel en hekserij?

  Reactie door h.verbeek — dinsdag 30 oktober 2007 @ 17.21 uur

 15. Het is het aloude probleem van wie de controleurs controleert.
  Nederlandse rechters worden geacht onafhankelijk te zijn, er is hoger beroep mogelijk bij de Hoge Raad.
  Het voorstel lijkt te zijn een nog hogere Raad in te stellen.
  Overigens ben ik het er niet mee eens dat er geen objektieve rechters zijn in Nederland, in tegendeel.

  Reactie door Klaas de Vries — dinsdag 30 oktober 2007 @ 19.00 uur

 16. Juristen zijn typisch alfa’s. Zij hebben weinig gevoel voor statistische aspecten van hun zaken. Ze denken al gauw zwart-wit: de verdachte is schuldig of de verdachte is onschuldig. Voor grijstinten heeft men weinig oog. In werkelijkheid is er maar zelden zekerheid in een juridisch proces. Er zijn in de praktijk twee risico’s: een boef kan ten onrechte vrijuit gaan of iemand kan onschuldig veroordeeld worden. Beide risico’s kun je proberen te kwantificeren (risico = kans × effect) en daarbij zijn twee overwegingen essentieel:

  A. Verlaging van het ene risico brengt (vrijwel; behoudens extra inspanningen in waarheidsvinding) altijd een verhoging van het andere risico met zich mee. Je moet met andere woorden een afweging maken tussen deze risico’s en dit dilemma is niet veel anders dan vele andere vergelijkbare dilemma’s in de maatschappij.
  (men noemt dat wel risico van de eerste en van de tweede soort, waarbij het vaak van je gezichtspunt afhangt wat 1 en wat 2 is.)

  B. Het is in onze cultuur gebruikelijk om onschuldig veroordeeld worden als ernstiger te beoordelen dan dat een schuldige vrijuit gaan. In juridisch jargon heet het: de verdachte is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. De bèta’s onder ons vermoeden misschien dat er op elke onschuldig veroordeelde 100 of 1000 schuldigen vrijuit zijn gegaan. Daarbij moet wel bedacht worden dat er door die vrij rondlopende schuldigen nieuwe slachtoffers ontstaan. Die worden als het ware via een omweg veroordeeld om het volgende slachtoffer (vaak de doodstraf of levenslang) te worden.

  De preoccupatie met die overweging B. is zo sterk dat de meeste mensen er zondermeer vanuit gaan dat er geen onschuldigen in de cel zitten en dat, indien blijkt dat dit wel zo is, men hevig in zijn rechtsgevoel geschokt is. Het is ook typisch alfa om dan met irrationele reacties te komen, zoals dat er dan maar een nieuwe institutie in het leven geroepen moet worden om deze misstand te voorkomen.

  De hamvraag is nu of het invoeren van een Raad voor Rechtszekerheid de situatie kan verbeteren. Dat kan indien hiermee de waarheidsvinding verbeterd wordt. Maar men moet niet de illusie hebben dat hierdoor het risico van onschuldig veroordeeld worden tot nul gereduceerd kan worden. Er moeten geen verwachtingen gewekt worden die niet kunnen worden waargemaakt. Ook zal er al snel geroepen worden om een soortgelijke institutie voor het omgekeerde: de ten onrechte vrijgesprokenen. Het moet daarom goed overwogen worden en afgewogen met alternatieven, ook wat betreft (materiële en maatschappelijke) kosten. We hebben al de mogelijkheid om bij een novum een zaak te heropenen. Misschien is dat voldoende of kan dit via andere wegen gemakkelijker worden gemaakt.

  Reactie door Hermie Kreeft — dinsdag 30 oktober 2007 @ 19.12 uur

 17. Jammer, héél jammer maar de rechtspraak in dit land is niet objectief waardoor hoog beschermd wordt en laaf de klos is.
  Wanneer er geen terugkoppeling is gaat de hogere laag gewoon verder met uitvreten.
  In mij woedt een enorme woede.
  Jammer dat ik alweer kritiek moet hebben, verschrikkelijk.
  Er gaat gigantisch veel fout. Ik ben blij dat er mensen zijn als Peter R. de Vries.

  Reactie door L´écologiste — dinsdag 30 oktober 2007 @ 19.14 uur

 18. Voorzitter van de raad voor rechtszekerheid; Peter R. de Vries of sortgelijk
  Ik ben echter bang dat wanneer het wordt overgenomen weer zo’n PvdA speeltje wordt, dus eigenlijk zal afglijden naar CDA niveau. Weer meer bureacratie dat is.

  Reactie door L´écologiste — dinsdag 30 oktober 2007 @ 19.17 uur

 19. @ Voltaire (2):

  Een dergelijk systeem bestaat wel in andere landen, bv. in Engeland en Canada. Wel moet ik hier direct bij zeggen dat het Angel-Saksische rechtssysteem geheel anders is dan het onze.

  Citaat: “een dergelijk instituut zou niet nodig zijn als de mensen nu goed functioneren en gewoon hun werk goed doen.”
  Ook indien rechters goed functioneren en hun werk gewoon goed doen -wat in het algemeen echt wel het geval is in Nederland-kunnen nog rechterlijke dwalingen voorkomen. Soms zijn strafzaken zijn nu eenmaal buitengewoon ingewikkeld of leveren niet eenduidige feiten op, soms leiden bepaalde strafzaken door omstandigheden heel gemakkelijk tot een “tunnelvisie” (bij de opsporings- en vervolgingsinstanties), soms slaan getuige-deskundigen enorm de plank mis, enz. enz. De Hoge Raad biedt maar beperkt soelaas in dit soort gevallen, omdat deze alleen maar formeel bekijkt of de wet of het recht goed is toegepast, en strafzaken niet inhoudelijk onderzoekt.

  Al met al lijkt me een “Raad voor de Rechtszekerheid” als noodprocedure niet zo gek, omdat zoiets meer waarborgen kan bieden dan de huidige situatie, waarin men maar moet hopen dat de Hoge Raad herziening van een definitieve uitspraak toestaat.

  Uiteraard mogen financiële belemmeringen nooit een rol spelen.

  @ Maayke (7):

  Gebleken is, dat de rapporten van getuige-deskundigen, waarop de rechters zijn afgegaan in de zaak-Lucia de B., aan alle kanten rammelen. Bovendien is gebleken dat in het jaar voordat Lucia de B. in het ziekenhuis werkzaam was meer kinderen waren overleden! Dus hoezo achteraf “verdacht overlijden” van ernstig zieke kinderen, wier dood tevoren als natuurlijk was aangemerkt? De uitkomst vqn het strafproces is het resultaat van “tunnelvisie” en beeldvorming gebleken. Het is goed te beseffen dat dit, na o.a. de Puttense en Schiedamse moordzaken, nog steeds voorkomt.

  Reactie door Olav Meijert — dinsdag 30 oktober 2007 @ 19.32 uur

 20. Eh…Ter voorkoming van verwarring: mijn achternaam heb ik niet laten veranderen. (Dit is dus een typfout).

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 30 oktober 2007 @ 21.06 uur

 21. @ Bèta Hermie Kreeft (16):

  Citaat: “Het is in onze cultuur gebruikelijk om onschuldig veroordeeld worden als ernstiger te beoordelen dan dat een schuldige vrijuit gaan. In juridisch jargon heet het: de verdachte is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. De bèta’s onder ons vermoeden misschien dat er op elke onschuldig veroordeelde 100 of 1000 schuldigen vrijuit zijn gegaan.”

  Verreweg de meeste strafzaken zijn wel (bijna) geheel duidelijk wat betreft bewijsvoering, weet ik uit ervaring. Het betreft maar een minderheid, waarin echte twijfel bestaat. En dan is het inderdaad een prima uitgangspunt, dat het beter is dat een onschuldige NIET wordt veroordeeld, dan dat een schuldige vrijuit gaat, al zal dit laatste het rechtsgevoel niet geheel bevredigen.
  De door jou genoemde verhouding (“100 of 1000″) lijkt me overigens zeer sterk overdreven. (Uiteraard zijn de getallen niet bekend).

  Bij gerechtelijke uitspraken gaat het juist in heel veel, zo niet de meeste gevallen om grijs, en niet om zwart of wit. (Verreweg de meeste betreffen niet eens strafzaken). Sterker nog: juist omdat het om grijs gaat, kan een geschil een rechtszaak worden!

  In strafzaken geldt inderdaad meer: het is het een of het ander. Maar ook hier kan een verdachte gedeeltelijk worden vrijgesproken dan wel ontslagen van rechtsvervolging (het voert nu te ver om op het verschil in te gaan), en gedeeltelijk worden veroordeeld. Dat gebeurt zelfs vrij regelmatig.
  Jij stelt het allemaal veel te simpel voor.
  (“Als typische bèta”? :)).

  Als blijkt dat de rechtsgang, zoals die wettelijk is geregeld, niet (geheel) voldoet, dan is het geenszins zonder meer “irrationeel” om met een nieuwe institutie te komen. Daarvoor hebben we nu juist de wetgever.
  Zoals ik al eerder heb aangegeven: de Hoge Raad kan in principe slechts op formele wijze, niet inhoudelijk, toetsen.
  En de risico’s tot nul reduceren: dat beweert niemand.

  Het is uitgesloten dat een institutie zou worden gevraagd om “ten onrechte vrijgesprokenen”. Dat heeft niet zo’n maatschappelijk en persoonlijk belang.

  Tot slot: lang niet alle juristen zijn “typisch alfa’s”. Misschien beroof ik je hiermee vam een zorgvuldig gekoesterd vooroordeel; het zij dan maar zo.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 30 oktober 2007 @ 21.40 uur

 22. Ik ben bang dat de rechtspraak nog meer op de klippen raakt dan al gebeurd.
  Het krijgt nu een mogelijkheid om zaken minder nauwkeurig te beoordelen, want men kan dan immers een beroep doen bij de Raad voor Rechtszekerheid om de zaak nog eens tegen het licht te houden.
  Volgens mij is dit initiatief uitstel van executie.

  Reactie door Pool — dinsdag 30 oktober 2007 @ 21.51 uur

 23. Rechters zijn sterk afhankelijk van de bewijslast die wordt aangedragen door juristen of ambtenaren van justitie.Daar zit hem de knoop,ik betwijfel ten zeerste de integerheid van sommige juristen in dit land die namelijk niet meer aan waarheidsvinding doen,maar koste wat kost iemand vrij of veroordeelt proberen te krijgen dat geld voor justitie zowel als de advocatuur en aan deze mensen is het juist gelegen en niet de rechters hoe moeilijk dat ook te begrijpen is. Sorry we hebben een fout gemaakt en we herstellen U openlijk weer in ere dat zou nog eens een verfrissende uitspraak zijn van juristen helaas hoor je dat te weinig,logisch staat niet goed op de cv.

  Reactie door Jolly jumper — dinsdag 30 oktober 2007 @ 22.00 uur

 24. @ 21 Olav, ik heb getracht mijn punt @16 binnen ca. een scherm tekst te houden; daarin kan ik natuurlijk niet alle nuances kwijt.

  Ik had misschien wel duidelijker moeten maken dat het merendeel van strafzaken ‘geheel duidelijk’, zoals jij het noemt, zal zijn. Mijn punt gaat over de kleine resterende fractie. Ik wijs erop dat het aantal ‘juiste’ oordelen zelfs nog hoger zal liggen, omdat ook als het niet helemaal duidelijk ligt het oordeel toch nog juist kan zijn, in de zin van: de boef veroordeeld of de onschuldige vrijgesproken.

  In simpele getallen, die we helaas zoals ook jij terecht stelt niet kunnen kennen, zou het bijv. kunnen gaan om 98% ‘juist geoordeeld’, 1,98% ‘boef vrijgesproken’ en 0,02 % ‘onschuldig de cel in’. Dat is dan die factor 100 die jou zo overdreven (je bedoelt hoog?) lijkt. Mij lijkt dat helemaal niet zo’n gekke schatting maar ik moet toegeven dat ik hier mijn alfakant te hulp roep.

  Dan stel je: ‘Het is uitgesloten dat een institutie zou worden gevraagd om “ten onrechte vrijgesprokenen”’. Dat zou kunnen maar ik roep in herinnering dat er bij iedere ontsporing van een (ex) TBS-er geroepen wordt om maatregelen om de maatschappij hiertegen te beschermen. Dat is iets anders dan het directe oordeel in het strafproces maar ook deze zaken zijn onderhevig aan het oordeel van een rechter en de plank kan hier op vergelijkbare wijze worden misgeslagen. Ik vermoed toch dat als een vrijgesproken moordenaar op spectaculaire wijze in herhaling vervalt er om ‘maatregelen’ geroepen zal worden. Overigens: waar ik dat ‘irrationeel’ noemde doelde ik niet op de maatregelen zelf maar op de hyperige wijze waarop het aan de orde gesteld wordt.

  Verder kan ik in je commentaar meegaan.

  Reactie door Hermie Kreeft — woensdag 31 oktober 2007 @ 0.57 uur

 25. Nog een kleine aanvulling: Mijn conclusie uit de 3 zaken Putten, Schiedam en Lucia zou zijn dat er gewerkt moet worden aan een versterking van ons rechtssysteem die er allereerst op gericht is de waarheidsvinding te verbeteren. Dit leidt dan tot meer correcte rechterlijke oordelen en hopelijk dan ook tot minder onschuldigen in de cel. Vanuit het getallenvoorbeeld hierboven (98/1,98/0,02) zouden we dan bijv. kunnen uitkomen op 99% ‘juist’, 0,99% ‘boef vrijgesproken’ en 0,01% ‘onschuldig in de cel’.

  Een Raad voor de Rechtspraak, indien die zich beperkt tot heropening van achteraf aan het licht gebrachte beerputten, zou misschien ook die 0,01 % kunnen bereiken, maar niet de andere verbeteringen. Bovendien zou het wel eens zo kunnen uitpakken dat de 0,01 % winst niet simpel verschuift naar de categorie ‘juist’ maar dat we uitkomen op meer boeven vrijgesproken en zelfs een verlaagd percentage oordelen in de categorie ‘juist’. Kortom: er moet eerst eens zorgvuldig onderzoek naar gedaan worden of zo’n raad de meeste ‘value for money’ oplevert.

  Daarnaast moet uiteraard bij een novum de rechtszaak altijd heropend kunnen worden. Daar zal iedereen het over eens zijn.

  Reactie door Hermie Kreeft — woensdag 31 oktober 2007 @ 1.26 uur

 26. Het is geen rechtstaat. Nooit geweest. Ik heb paar rechtelijke uitspraken gezien die sloegen de plank totaal miss. Als ik nu kijk naar de man uit Libië die vast zat wegens schipholbrand en dat contrasteer met Enschedesvuurwerkram denk ik hoezo rechtstaat?

  Rechtstaat is slechts daar om de recht en eigendom van de rijke man te beschermen. De rest hebben weinig tot geen rechten afhankelijk van ras, religie, geslacht, leeftijd en sociale klasse.

  De antidiscriminatie bureaus zijn typisch schijnschoon bureaus om de indruk te wekken dat ze discriminatie bestrijden. Echter worden die bureaus gesubsidieerd door de overheid en hun daadkracht laat heel veel te wensen over. Onderhouden van een schijn en supermarktachtige klachtenbak kan iedere. Het hoeft dan niet zoveel te kosten.

  Ik vind het belachelijk dat mensen gaan waken bij de Iraanse ambassade. Zelfs Wilders(de man die de rechten van minderheden ontkent en schendt) stond gisteren te protesteren bij de Iraanse ambassade. terwijl hier in Nederland worden mensen langzaam maar zeker op een indirecte manier ter dood veroordeeld door hun rechten te ondermijnen.

  Ik dacht dat de rechtstaat in mijn geboorteland een banaanrepubliek was, maar nu als ik kijk naar de rechtstaat in dit land, dan denk ik dat het schokkender is dan banaanrepubliek.

  Het is geen rechtstaat. Nooit geweest. Het is allemaal belachelijk schijnschoon.

  De havenarbeiders die dagelijks blootgesteld worden aan allerli risco’s en verdienen niet genoeg om hun gezinnen te onderhouden, die hebben geen rechten.

  De mensen die met een minma, een aow of een bijstandsuitkering moeten rond komen hebben geen rechten,,,,,,,

  Hoezo Rechtstaat?

  Reactie door khosrow — woensdag 31 oktober 2007 @ 9.01 uur

 27. Vaak kijken de rechters niet eens naar de feiten, ze luiden de klok niet in tegen deel die rechters de feiten heen of gewoon weg en daarmee laten ze de burgers in dit land in steek.

  Voor dat ik Nederlander werd, had ik geen geldige passport en kon nergens heen. Ik moest van de staat, het land verlaten. Dus ik had toen gepoogd om het land met een vervalsend passport te verlaten. Ik was betrapt en berecht en veroordeeld tot een boete. Tussen de feitelijke daad en de vonnis van de rechter was ik erkend en toegelaten als een vluchteling. Maar de rechter vond het feit dat ik een Vluchteling was noch de eerder verzoek om het land te verlaten niet relevant voor zijn bevel.

  Als je een vluchteling bent, geen geldige passport heb en moet toch het land verlaten, dan ben je in feit gedwongen om een valse passport te gebruiken.

  Wie is nu een crimineel? De doofpot rechtstaat of de paspoortloze vluchteling?

  Ooit had een ambtenaar van asozawe verkeerde informatie aan mijn dossier toegevoegd. Die informatie was door haar eerdere informatie tegengesproken. De vervuilde data viel mij op. Daartegen had ik bij haar chef een bezwaar ingediend. Mijn bezwaar kwam in een doofpot terecht. Tijdens een afspraak had ik hun diensten waardeloos en de organisatiecultuur corrupt genoemd. Dit was voor hen aanleiding om mijn uitkering verder te verkorten. Tijdens de rechtszaak wilde de rechter niet eens naar de tegenstrijdige informatie noch naar de naar de betrouwbaarheidhalte van de beweringen van de ambtenaar te kijken.

  Wat discriminatie zaken betreft, is de rechtstaat dan totaal een doofpot.

  Hoezo rechtstaat? Wiens recht?

  In dit land de echte criminelen gaan altijd op vrije voet en de grootse criminelen staan op de payrol van de staat en de gemeenten en dragen de titel ambtenaar.

  Reactie door khosrow — woensdag 31 oktober 2007 @ 9.32 uur

 28. Sorry maar ook een deel van de tweedekamer is INCOMPETENT . Want die hebben de huidige onrechtsysteem in leven geroepen, gehandhaafd of niet adequaat aangevochten

  De onrecht in dit land is om te SCHAMEN. De verwijzende vingers zijn altijd klaar. Maar spiegels worden in de kast gehouden en slechts gebruikt om de onaangenaam en schandalige beelden en feiten te maskeren.

  Dat Nederland niet boven op de misdaadlijst staat, heeft vooral te maken met het feit dat de grote misdaden zijn allemaal gelegaliseerd en de overheid doet mee en verdient daaraan.

  Kinderarbeid, prostitutie, drugs, omkoping, verduistering in de bouwwereld, fraude met ESF, slavernij, dwangarbeid,,,,,,, allemaal komt hier in Nederland veelvoudig voor.

  Nu als ik naar de regering in denhaag of de Rotterdamse stadhuis kijk, dan zie ik alleen maar criminelen.

  Reactie door khosrow — woensdag 31 oktober 2007 @ 9.55 uur

 29. Khosrow,

  Ik kan me geheel vinden in jouw beschrijvingen.
  Ook in de rechtspraak heel veel schone schijn. In werkelijkheid verdedigen van belangen van de staat. Feitelijk zachte dictatuur. “Het lot” is een geregiseerd besturingssysteem van de machtigen. Daar doet justitie, politie, etc. gewoon aan mee.

  Reactie door L´écologiste — woensdag 31 oktober 2007 @ 10.14 uur

 30. Die zijn slechts een deel van wat een persoon heeft waargenomen, Dit soort onrechtellendes zijn orde aan de dag in dit land.

  de rechtstaat heeft de gewone burgers in dit land in steek gelaten. De gewone burgers hebben geen rechten. De criminelen aan de top wel.

  Reactie door khosrow — woensdag 31 oktober 2007 @ 10.38 uur

 31. In veel landen is een plaatselijke jurie ingesteld om eerst te beoordelen of iemand wel schuldig is of niet.Gezien de vele rechterlijke dwalingen en het feit dat justitie steeds onder CDA-ers functioneerd,is het aan te bevelen dat integere mensen uit de bevolking als jurie-leden gaan functioneren.

  Reactie door Maan arkenbosch — woensdag 31 oktober 2007 @ 10.40 uur

 32. @19. het gaat er wel op lijken, dat het op dat soort blunders gaat lijken, als de puttense moord en schiedamse parkmoord. nogmaals: ik ben weleens heel benieuwd naar het werkrooster, want Lucia B. zal die tijd toch niet alleen gewerkt hebben. waar zijn de andere collega’s van Lucia B.?

  Reactie door maayke jong-doppen — woensdag 31 oktober 2007 @ 11.44 uur

 33. We hebben toch een merkwaardig rechtssysteem. Nu is er weer sprake van dat zes misdadigers moeten worden vrijgelaten, omdat ze door een onbevoegde rechter zijn veroordeeld. Dat lijkt mij in strijd met het gezonde verstand. Maar blijkbaar hecht men bij justitie meer belang aan het volgen van de juiste procedures dan aan het gebruik van gezond verstand. Met dit systeem is het dus ook riskant om je te bemoeien met ernstig zieke patienten, want die kunnen nog wel eens plotseling komen te overlijden. Waarna jij als verdachte van moord kunt worden aangewezen om vervolgens levenslang te worden opgesloten. Met zo’n justitie voel je je wel veilig in dit land. Toch?

  Reactie door reint — woensdag 31 oktober 2007 @ 12.57 uur

 34. En dan hebben we nu ook nog de affaire zes verdachten vrij door onbevoegde rechter.
  Dat er iets grondig mis is met ons rechtssysteem blijkt ook hier uit.
  Zie ook http://www.stand.nl/

  Ik ben het overigens vergaand eens met Khosrov; het heeft echter maar zijdelings met het onderwerp hier te maken. Belangrijkste relatie is misschien nog dat als we wat geld over hebben we dat beter kunnen besteden aan een algemene verbetering in plaats van nieuwe bureaucratieën op te tuigen waarvan de kans inderdaad groot is dat het weer op klassenjustitie uitdraait.

  Reactie door Hermie Kreeft — woensdag 31 oktober 2007 @ 13.00 uur

 35. mijn raad is RAGE>COLERE,het enige die zij luisteren,zo,voor de moed, hier een antipasti
  http://www.dailymotion.com/video/x39a5z_keny-arkana-la-rage_music

  Reactie door gaf — woensdag 31 oktober 2007 @ 14.28 uur

 36. In een onrechtstaat is niemand veilig. Normaal gesproken lach ik veel dingen weg, maar onrecht in dit land vind is om te huilen.

  Volgens mij zijn we in dit land allemaal indirect, vroeg of laat ter dood veroordeeld, door verlies van onze veiligheidsbesef, milieuvergiftiging door Shell en andere bedrijven in u buurt, door ambtelijke blunders,,,,,,

  Wie is nu veilig in dit land?

  Rechtstaat is dood. Nee eigenlijk nooit geweest.

  Reactie door khosrow — woensdag 31 oktober 2007 @ 18.09 uur

 37. Khosrow en L’ ecologist.

  Geheel mee eens. Ik erger me rot, weer steeda meer klassenjustitie en gebral. Je kunt in Nederland maar het best een bekende nederlander zijn als je de fout ingaat.

  Reactie door Henny — woensdag 31 oktober 2007 @ 18.09 uur

 38. @ 33 Reint,

  Men hecht bij justitie zogenaamd meer belang aan het volgen van de juiste procedures dan aan het gebruik van gezond verstand.

  Ze volgen de regels dus ze zijn onbevooroordeeld willen ze daarmee zegen.

  Echter ik weet dat in de praktijk ook de regels te pas en te onpas worden toegepast.

  Wellicht wanneer iemand bereid is tot het hoogste orgaan door te procederen dat dan wellicht de echte aap uit de echte mouw komt.

  Maarrrr… wie heeft zoveel geld om zolang te procederen? … juist de overheid en de rijken.

  Reactie door L´écologiste — woensdag 31 oktober 2007 @ 18.49 uur

 39. Het nederlands recht kraakt aan alle kanten.

  Ben zelf hoogstpersoonlijk enkele maanden geleden ooit nog eens zelf voor de rechter gedaagd.
  10:30 aanwezig zijn, met 30-50 man tegelijk in een zaaltje, lekker luisteren naar iemand anders zijn ellende.
  Maar waar het in deze omging was dat er velen waren die bepaalde rekeningen niet hadden betaald (Electriciteit/Gas/Water), dan blijkt hoe sterk een energie maatschappij is in samenwerking met een deurwaarderskantoor.
  Tijdens het wachten kwam ik in gesprek met een oudere vrouw, die mij vertelde dat zij niet wist waarom zij voor het gerecht werd gedaagd, ze toonde mij het verbaal en een jaar uitdraai van haar bank waaruit bleek dat zij deze periodes wel had betaald en er geen terugboekingen waren gedaan.
  Toen zij aan de beurt was werd haar door de rechter de mond gesnoerd, omdat er volgens derechter meer zaken waren en er een beperkte spreektijd was.
  Ik kon natuurlijk mijn mond weer niet houden, waardoor ik uit de rechtzaal werd gezet en mij een boete werd opgelegd wegens belediging van het hof.
  En naar mijn zaak werd er niet eens geluisterd.
  Gelukkig heeft het hogerberoep uitkomst geboden voor deze vrouw en mijn eigen zaak.

  Hoe krom kan het recht zijn in Nederland.

  Reactie door TT — woensdag 31 oktober 2007 @ 20.59 uur

 40. Het is een leugen, dat de rechtspraak onafhankelijk is.

  Omdat rechtspraak, dank zij een vorm van lafheid en uit angst voor het dragen van verantwoordelijkheid, symbolisch in van de Koningin wordt bedreven, is die al niet meer onafhankelijk.
  (Wat stompzinnig! SYMBOLISCH IN NAAM VAN:)

  Die symboliek maakt van de Koningin een laf mens. En de symboliek is een valse vlag op modderschuiten van de justitie.

  De symboliek in onze rechtspraak, stelt evenveel voor als: in de Naam van Jan Lul.

  Rechtspraak kan inplaats van volgens valse, leugenachtige symboliek, ook namens slachtoffers van van alles en nog wat.

  Maar zou men dat doen, dan kan bijvoorbeeld de wapenhandel niet meer overleven.
  En dan zouden Eurometaal en andere smerige, parasitaire bedrijven voor Magere Hein, hun poorten moeten sluiten.

  Welbewuste oneerlijkeid en en feitelijke deelname aan criminele organistaies door het OM en rechters, die nog gedeeltelijk kunnen worden verdonkeremaand, zouden bij laffe rechterlijke uitspraken, nog duidelijker dan nu aan het licht kunnen komen.

  Echte criminelen zoals wapenfabrikanten, die worden door de rechtbanken en de wet beschermd.

  Het is niet strafbaar om middels aandelenhandel veel geld te verdienen aan bijvoorbeeld clusterbommen, atoombommen en andere smeerlapperij uit de wapenindustrie.

  De rechtspraak en de wetten die zijn, om dat en ander tuig van dienst te kunnen zijn, dikwijls hardstikke corrupt.

  Bij rechtbanken, vinden wij de grootste hufters uit het land.
  Men waait er met alle winden mee.
  Nederlandse rechtbanken stonden vroeger aan de kant van Hitler.
  Nu likken zij de hielen van geheime bezetters: de EU.

  En het interesseert een rechter geen reet of hij (zij) recht spreekt namens de wetten Hitler, Busch, Jan Lul, God en wie of wat ook.

  Rechtspraak is in ieder dikwijls in naam van tuig, geldmachten en om de poen.

  Officieren van Justitie en rechters, krijgen vette salarissen.
  Waarom zou dat zijn?

  Dat is gewoon omdat zij van nature oneerlijk, diefachtig en corrupt zijn.
  Toch lukt het niet om hun oneerlijkheid in te dammen.

  Die gasten krijgen hun buik niet vol en hebben allerlei goed betaalde bijbaantjes, dikwijls in kwalijke en twijfelachtige sectoren. En zij houden met hun aandelen heel wat vieze vingers in smerige zaken.

  Zij houden met hun uitspraken armoedeplicht in stand. En verdedigen oneerlijke weelde winst en rijkdom.

  In feite zij die gasten oerdom. Dat blijkt nu weer uit het ten onrechte tot levenslang veroordelen van een verpleegster.

  Tegen de rechters die dat hebben gedaan zou een strafklacht moeten kunnen worden ingediend waar en veroordeling op kon volgen.

  Ik ga slapen en droom hen de bajes in.

  Groeten van Haras

  Reactie door Haras — woensdag 31 oktober 2007 @ 21.32 uur

 41. Mooi , er zijn nu ook al onbevoegde rechters in omloop !

  Reactie door Fred — donderdag 1 november 2007 @ 10.23 uur

 42. Inderdaad Fred,

  Kennelijk de bevoegdheidsdrempel voor de Rechters is lager dan voor de gewone werkzoekenden. Het is allemaal dubbel (meten met meerdere maten).

  Reactie door khosrow — donderdag 1 november 2007 @ 15.14 uur

 43. @ Pool (22):

  Een “Raad voor de Rechtszekerheid” is geen realiteit, maar een (nog?) niet gerealiseerd voorstel.
  En een beroep op zo’n Raad kan slechts in uitzonderingsgevallen worden gedaan, nl. wanneer op grond van (nieuwe) feiten gerede twijfel is ontstaan over de juistheid van een definitieve uitspraak.

  @ Hermie Kreeft (24):

  Je hebt er gelijk in, dat een ontsporing van een (ex-)TBS-er tot een heftige maaatschappelijke reactie pleegt te leiden. Dit is een zeer ingewikkeld terrein. Als een “vrijgesproken moordenaar” (in juridische zin kan dit niet, omdat iemand die van moord is vrijgesproken geen “moordenaar” is) (weer?) een moord pleegt is het wel zéér onwaarschijnlijk dat dan geen veroordeling volgt, tenzij deze (laatste) moord niet wettig en overtuigend kan worden bewezen. Maar dan is er in juridische zin dus geen (tweede?) moord. Het punt zal toch altijd blijven, dat -terecht- zware eisen worden gesteld aan het bewijs in strafzaken.
  Dat er dingen fout blijven gaan, erken ik. Maar verbeteringen zijn wel mogelijk.

  Heel interessant en leerzaam om te lezen (ook voor professionals in het strafproces) zijn bv. de volgende boeken van psychologen, die zich hebben gespecialiseerd in het bewijs in strafzaken (en als getuige-deskundigen hebben opgetreden):
  -Crombag/Van Koppen/Wagenaar: Dubiueuze zaken -de psychologie van strafrechtelijk bewijs (1992)
  -Wagenaar: Vincent plast op de grond -Nachtmerries in het Nederlans recht (2006).
  Het eerste boek is wat lijvig, maar het tweede boek is puntig (en hier en daar humoristisch) geschreven.
  De rillingen lopen je soms over de rug!

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 1 november 2007 @ 18.30 uur

 44. @ Khosrow (26):

  Je bent mij veel te absoluut en generaliserend in je oordeel.
  Zeker, het is een feit dat soms dingen helemaal fout gaan in strafzaken, soms zelfs met afschuwelijke consequenties. (Zoals mensen die jarenlang ten onrechte vastzitten). Maar de mogelijkheid bestaat om na een definitieve uitspraak in een strafproces om herziening te vragen. Dat is een aantal malen heel geod gebleken. (Bv. in de Puttense en Schiedamse moordzaken). Het voorstel van een aanvullende “Raad voor de Rechtszekerheid” lijkt me een goede aanvulling, net zoals de Ombudsman (die nu precies 25 jaar bestaat) dat is gebleken.

  Al metal is de situatie in Nederland (dat zeker geen paradijs is) toch niet zo slecht, vergeleken bij bv. Iran?

  Je hebt er gelijk in, dat vooral het civiele recht uiteindelijk teruggaat op het kapitalistische systeem, waarin we leven. Maar dan nog is het zo, dat veel wetgeving tot stand is gekomen die de zwakkere partijen beogen te beschermen (bv. arbeidsrecht, sociale voorzieningen, en huurrecht).
  De antidiscriminatiewetgeving en de praktische toepassigng ervan moet zeker worden verbeterd. Maar alleen al het bestaan ervan toont aan, dat het niet de bedoeling is, aan deze misstanden in het geheel niets te doen.

  Met andere woorden: jouw opstelling is mij veel te absoluut en negatief. Ondanks alle dingen die verkeerd zijn of tekort schieten in Nederland, zou ik echt niet ergens anders willen wonen…..

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 1 november 2007 @ 18.48 uur

 45. @ Khosrow( 27):

  Inderdaad gaat in vreemdelingenzaken vaak een heleboel fout. En jouw rottige ervaringen wil ik allerminst bagatelliseren.
  Maar…..uiteindelijk is het toch goedgekomen?

  Sla je in nr. 28 en 36 niet een beetje door? Waarmee ik niet wil ontkennen dat machtsmisbruik, corruptie, klassejustitie enz. bestaan. Maar echt niet iedereen maakt zich daaraan schuldig. Ik denk zelfs: verreweg de meesten niet.

  @ Haras (40):

  Wat mij betreft sla je echt volledig door.
  -.-.-.-.-.-.
  Over de vrijlating van de zes verdachten het volgende.
  Het is helemaal niet zo simpel als het mischien lijkt, terwijl aan de andere kant de gevolgen minder ernstig zijn dan ze lijken.
  Allereerst: het is natuurlijk oerstom dat de administratie van de rechtbank te Den Bosch niet tijdig heeft ontdekt dat de desbetreffende rechter in opleiding nog niet beëdigd was. Misschien nog stommer van haar zelf, dat zij de consequenties daarvan niet doorhad.
  Maar de onafhankelijke raadkamer te Arnhem heeft op rechtsstatelijke gronden m.i. terecht de conclusie van nietigheid getrokken. (Zo eenvoudig als VVD-Kamerlid (en ex-officier van justitie) Teeven het in het radioprogramma “Strandpunt.nl” stelde is het niet). Niet voor niets zijn de regels in het Wetboek van Strafvordering strak, juist ter bescherming van de “justitiabelen”! De laatste jaren zijn overigens veel verzachtingen ingevoerd, zodat vrij geringe vormfouten niet een strafproces doen stuklopen.

  Deze zes mensen zaten in voorlopige hechtenis. Met andere woorden: alsnog kan hun gevangenhouding worden gevorderd binnen korte termijn, en naturlijk zullen hun rechtszaken nog wel plaatsvinden!
  Wat betreft personen die door de onbevoegde rechter (mede) zijn veroordeeld: dat kan in hoger beroep door het Gerechtshof worden gerepareerd, zo nodig met terugverwijzing naar de rechtbank.
  Indien geen hoger beroep meer mogelijk is, zal waarschijnlijk toch nog een nieuwe zaak kunnen worden aangespannen na vernietiging van het vonnis. (Hier speelt wel het probleem van “ne bis in idem”: niemand mag voor dezelfde feiten opnieuw voor de strafrechter worden gedagvaard).

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 1 november 2007 @ 19.28 uur

 46. Beste Olav Meijer hierboven:

  Ik was niet erg duidelijk.

  Het ging mij niet om die zes verdachten.

  Maar meer, om die verpleegster die levenslang heeft gekregen, dan zij Justitiele husselarij.

  En ook om Ons de kleine boefjes.

  En denk eens de beleggers in wapentuig bij de pensioenfondsen.

  Maar mijn tijd is om. Ik moet nu van de kamer af.

  Welterusten gewenst door:

  Haras.

  Reactie door Haras — donderdag 1 november 2007 @ 21.27 uur

 47. Beste Olav Meijer,

  ‘Goed’ is een relatief iets, in vele opzichten is het wel ‘goed’ gekomen, in de zin van levenservaring, gezinsvorming, sociale binding, kennis maken met betrokken mensen, er zijn heel veel prachtige mensen onder de gewone volk in dit land(jong, oud, dik, dun, arbeiders, studenten),,,,,,,. Jawel, het is in veel opzichten goed gekomen.

  Maar ik zie ook heel veel onrecht. Ik hecht heel veel waarde aan rechtvaardigheid. En dat zie ik amper. Dat in een andere land onrechtvaardig is maakt de gerechtelijke blunders in dit land niet minder pijnlijk. Misschien dat heeft te maken met mijn vooropvattingen en mijn subjectieve verwachtingen ten opzicht van “rechtstaat”. De blunders bij de justitie zijn geen incidenten maar wel breed en structureel. Als een sociaal cultureel werker, heb ik in het verleden veel voorbeelden van menselijke ellende op lokale niveaus gezien.

  Wat betreft generaliseren, doet het iedereen op ene manier op andere of op verschillende tijdstip, dus ik doe dat ook moet ik bekennen. Maar het gaat niet om generaliseren om te generaliseren maar vooral om de doel en de motivering daarvan. Die hangen van de context af. Als ik iets lees, kijk ik vaak verder dan de tekst die ik zie. Soms de mooiste woorden kunnen samen een slechte betekenis impliceren(bijvoorbeeld de glossy beleid nota’s), soms boze reacties van mensen kunnen veel gevoel en goede intenties dragen(zie de inbrengen van andere mensen op dit forum). Eigenlijk ik vind de laatste juist mooier en authentieker.
  Ik sla nooit de inbrengen van Gloria, Henny, Gaf, Maria, Fred, Cynthia, Haras, Olav, Ad, Ad, ,,,,,, want die dragen woede, wijsheid, boosheid, gevoel, brede blik, levenservaring. Tenminste weet ik dat die mensen gaan 1001 keer nadenken voordat ze hun stem uitbrengen. Wij hebben juist die mensen nodig. Want ze zijn niet makkelijk te manipuleren door glossy beleid of wetsartikelen.

  Generaliserend of niet. De glossy beleidsnota’s en wetsartikelen vind ik witvoetenteksten bedoelt om ons aan de touwen te houden. De zaken moeten gewoon bij de naam genoemd worden. Wat mij betreft is de rechtstaat in dit land al lang dood. Ik zal er anders over denken als ik aantal van de normen en waardeloze politici en criminelen aan de top berecht zien.

  Reactie door khosrow — donderdag 1 november 2007 @ 21.59 uur

 48. Het is de wet van achterkamers. Tweedekamer heeft vaak toch weinig over te zeggen behalve een stempel daarop zetten. en zelfs die achterkamerwetten worden krom en willekeurig toegepast door onbevoegde, partijdig of overgewerkte rechters.
  Dus hoezo rechtstaat? Het is alles behalve rechtstaat.

  Reactie door khosrow — vrijdag 2 november 2007 @ 11.23 uur

 49. @ Haras (46) en Khosrow (47/8):

  Bedankt voor de reacties.

  Reactie door Olav Meijer — zondag 4 november 2007 @ 17.18 uur

 50. Zou beter zijn , om eens een Raad van Ongelijkheid op te richten , dat lijkt mij veel zinvoller .

  Reactie door Fred — dinsdag 6 november 2007 @ 18.54 uur