PvdA-Tweede Kamerfractie tegen referendum

Een grote meerderheid van de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer is tegen een referendum over het Europees verdrag. Dat heeft fractievoorzitter Tichelaar laten weten. (NOS)

Wouter Bos : “Als er weer iets komt dat ook maar enigszins lijkt op wat vorig jaar het Grondwettelijk Verdrag heette, zal dat weer via een referendum moeten lopen.” (Elsevier, 4 juli 2006)

Jacques Tichelaar: “Het resultaat is zo goed dat je niet bang moet zijn het voor te leggen aan de bevolking. (…) Ik zie geen enkel argument om geen referendum te houden.” (Telegraaf 26 juni 2007)

Hier is de link naar het persbericht van de SP hierover.

Onderstaande opinie van Harry van Bommel stond gisteren in het Reformatorisch Dagblad

De regering heeft vrijdag besloten dat er over het nieuwe Europese verdrag dat in plaats van de verworpen Europese grondwet komt, geen referendum nodig is. Harry van Bommel denkt daar heel anders over.

De regering baseert zich bij haar afwijzing van een tweede referendum in hoge mate op het advies van de Raad van State. Dit belangrijkste adviesorgaan van de regering heeft de inhoud van het nog niet definitief vastgestelde nieuwe verdrag vergeleken met de tekst van de Europese grondwet en stelt vast dat er sprake is van accentverleggingen, vormveranderingen en het schrappen van symbolen zoals de Europese vlag en het volkslied. Die symbolen blijven op zichzelf overigens wel bestaan en daar is ook geen enkel bezwaar tegen. Tegelijkertijd constateert de Raad van State dat er juridisch weinig verschil bestaat tussen beide verdragen. Zo wordt het belangrijke handvest voor de grondrechten weliswaar niet integraal opgenomen, maar heeft de verwijzing ernaar dezelfde juridische bindingskracht.

Vetorechten

De Britse denktank Open Europe heeft de bepalingen uit beide verdragen minutieus naast elkaar gelegd en becijferd dat 96 procent van de voorstellen uit de grondwet in het nieuwe verdrag terugkeert. Nog steeds worden belangrijke vetorechten, zoals voor justitie en binnenlandse zaken, asiel en migratie, opgegeven. Over deze machtsverschuiving moet niet geringschattend worden gedaan. De Britten hebben er dan ook voor gekozen om op het terrein van justitie en binnenlandse zaken een uitzonderingspositie te bedingen. Ook wordt vastgehouden aan een vaste voorzitter en een minister van Buitenlandse Zaken, al krijgt die laatste een andere aanduiding als hoge vertegenwoordiger. Het intact laten van deze voorstellen houdt in dat de soevereiniteit van de lidstaten verder wordt overgedragen aan de Europese politiek, zonder dat daar voldoende democratische controle over wordt uitgeoefend. EU-verdragen zijn allang geen gewone wijzigingsverdragen meer en daarom valt er veel te zeggen voor het voorstel van de SGP om voor goedkeuring van EU-verdragen een tweederdemeerderheid in het parlement te eisen.

Direct bij de vorming van de huidige regering werd duidelijk dat een referendum van regeringswege weinig kans van slagen zou hebben. CDA en ChristenUnie hebben beide principiële bezwaren tegen het referendum en dus werd gekozen voor de vluchtroute via de Raad van State. Het is de PvdA die nu in de problemen zit. In haar verkiezingsprogramma stond dat er over een nieuw (grondwettelijk) verdrag een referendum zou moeten worden gehouden. Door grondwettelijk tussen haakjes te plaatsen heeft de partij de indruk gewekt dat hoe dan ook om een referendum zou worden gevraagd. Na het akkoord over de inhoud van het nieuwe verdrag, vlak voor de zomer in Brussel, liet PvdA-fractievoorzitter Tichelaar weten „nu geen reden te zien om géén referendum te houden.” Vorige week voegde ook Kamerlid Kalma zich bij het PvdA-koor voor een referendum.

Politiek gesproken kunnen de sociaaldemocraten dus weinig anders dan steun geven aan een initiatiefwetsvoorstel uit de Kamer voor een referendum. Inmiddels ben ik met de voorbereiding voor dat initiatiefwetsvoorstel begonnen en heb ik alle andere partijen in de Kamer uitgenodigd dit mede met de SP in te dienen. De belangstelling bij D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en PVV is groot. Met de PvdA zitten we dan op een meerderheid in de Kamer en als de VVD het advies van het prominente lid Bolkestein opvolgt, zou de VVD die meerderheid zeer riant kunnen maken.

Ongeloofwaardig

Zowel voor- als tegenstanders van het nieuwe verdrag zouden het referendum niet moeten vrezen. Een peiling van Maurice de Hond van enkele dagen geleden laat zien dat 55 procent van de kiezers voor dat verdrag zou stemmen en 44 procent tegen. Beide kampen maken dus kans om in een goede campagne kiezers van het eigen gelijk te overtuigen. Het is volstrekt ongeloofwaardig om kiezers in 2005 wél een stem te gunnen en hun twee jaar later, bij een verdrag dat zo veel overeenkomsten vertoont met de Europese grondwet, die mogelijkheid te onthouden. Zou dat wel gebeuren, dan moeten we vrezen dat de kiezer zich meer dan ooit van de Europese politiek zal afwenden. In 2005 ging ruim 60 procent van de kiezers een stem uitbrengen bij het referendum. Bij de verkiezingen voor het Europese Parlement een jaar eerder was dat slechts 40 procent en de keer daarvoor nog geen 30 procent. Laten we die spectaculair gegroeide betrokkenheid bij Europese politiek niet in één klap verspelen door nu de burger buitenspel te zetten.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 25 september 2007 :: 17.17 uur

155 Comments

155 reacties

 1. Gelezen op internet.
  Het herzieningsverdrag moet nog geschreven worden en in oktober komt het pas ter sprake op een conferentie, en pas in december zal het ondertekend gaan worden.
  Wie belazerd nu wie?

  Reactie door leen — dinsdag 25 september 2007 @ 17.25 uur

 2. Conclusie: de PvdA-top bedriegt zijn achterban!

  Reactie door David — dinsdag 25 september 2007 @ 17.27 uur

 3. Eerder schreef ik het voilgende:

  Wat een slap en verraderlijk zootje. De Tweede Kamerfractie van de PvdA zwicht voor Balkenende.
  Fractieleider Tichelaar zei zojuist op Radio 1: “Het nieuwe Europees verdrag heeft geen grondwettelijk karakter….Het regeerakkoord betekent aanvulling en wijziging van het verkiezingsprogramma.”
  Kan je het nog bonter maken?
  Veel analisten hebben al aangetoond dat het nieuwe Europese verdrag materieel ongeveer 95 % hetzelfde is als de oorspronkelijke Europese “grondwet”. Belangrijke machtsoverdracht vindt plaats. De veranderingen zijn voornamelijk cosmetisch, wat de Raad van State als adviseur niet onderkent. Door afwijzing van een nieuw referendum pleegt de PvdA verraad aan haar kiezers. Een verkiezingsprogramma kan alleen door de PvdA in haar geheel worden gewijzigd, niet door een regeerakkoord. Tichelaar verkoopt opportunistische kletspraat, en zet de PvdA te kijk als volksverlakkers.

  Het is een démasqué bij de PvdA. Ik houd het voor mogelijk dat veel mensen het nu daar wel voor gezien houden.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 25 september 2007 @ 17.27 uur

 4. @ leen (1):

  De inhoud van het nieuwe Europese verdrag is wel al lang bekend. Die is door overleg van regeringsleiders vastgesteld. Alleen de technisch-juridische uitwerking moet nog plaatsvinden, wat door ambtenaren wordt gedaan.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 25 september 2007 @ 17.32 uur

 5. Wat een ruggengraatloze verraders zijn het daar bij de PvdA! Je zou haast denken dat ze zich expres vervreemden van hun achterban. Over het vergroten van de kloof tussen burger & poiltiek gesproken… Ongelooflijk!

  De SP gaat hier trouwens pas echt van profiteren als ze de komende tijd op dit verrraad van de PvdA blijft beuken. Liefst met een brede campagne om het referendum alsnog af te dwingen. Geef er leiding aan! Marijnissen moet hier harder over zijn dan Wilders. Voor die gevaarlijke xenofoob wordt het namelijk ook makkelijk profiteren.

  De beuk erin Jan!

  Reactie door L. Mossels — dinsdag 25 september 2007 @ 17.33 uur

 6. Wanneer kan dit volk zijn rug rechten en de huidige regering de rug toe keren?

  Uitvoerenden van de wil van het volk, mijn neus.

  De beuk erin en snel, nog ff volhouden en dan door voldoende deelnemende maatschappelijke/politieke organisaties oproepen tot een algehele staking!!
  1 dag, 1 week net zolang als nodig.

  Wie niet luisteren wil moet maar voelen.

  Maar misschien gaat het ons nog niet slecht genoeg en hebben we teveel labbekakkers groot getrokken.

  Reactie door Shaman — dinsdag 25 september 2007 @ 17.35 uur

 7. Schijt op Wouter Bos – landverader

  Reactie door D Sanders — dinsdag 25 september 2007 @ 17.35 uur

 8. @olav meijer
  Vertrouw je Brussel zo goed dat je verwacht dat men geen zgn. vergissingen zal maken bij het schrijven?

  Reactie door leen — dinsdag 25 september 2007 @ 17.36 uur

 9. Allemachtig, wat een draaikonten bij de pvda.
  Alleen maar om lekker in het kabinet te blijven zitten.

  Reactie door Jille Westerhof — dinsdag 25 september 2007 @ 17.45 uur

 10. @ leen (8):

  Natuurlijk zal ook minitieus moeten worden bekeken of de technisch-juridische uitwerking geheel in overeenstemming is met de genomen besluiten. Maar waar het mij om gaat is, dat wel degelijk bekend is wat het nieuwe Europese verdrag inhoudt, en dat daarover nu dus al conclusies kunnen en moeten wordrn getrokken. Dat vind ik het belangrijkste.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 25 september 2007 @ 17.45 uur

 11. Onvoorstelbaar maar waar! Tegen de PVDA kan ik slechts zeggen; PVDA je kan eenmaal over de kiezer heen lopen, maar niet heen en weer!

  Reactie door G Janssen — dinsdag 25 september 2007 @ 17.47 uur

 12. Ik stel voor om heden 25 September 2007 grondwettelijk uit te roepen als nationale rouwdag zijnde de dag dat de PvdA doormiddel van kiezersbedrog de Nederlanden verhandeld heeft aan de Europese éénwording. Zij verlagen zich tot het zelfde niveau als de Nationaal Socialistische Bond in de jaren 30 vorige eeuw. Toen stonden die NSB’ers op de hoek van de straat met het krantje Volk en Vaderland. Wij zongen toen op de hoek van de straat staat een farizeeër, hij verkoopt zijn volk en Vaderland voor 5 rooie centen.
  Wat een zielige partij is die PvdA geworden, eigen zakken vullen eerst, dan de internationale zingen, dan zich vol laten lopen met Hooghoudt, dan een grote wind laten als teken van respect voor de kiezer.
  De SP was voor mij zo’n slechte keuze niet.
  Met zo’n partij had de SP volgens sommigen moeten onderhandelen voor een regeer accoord.

  Reactie door d'olle Henk — dinsdag 25 september 2007 @ 17.47 uur

 13. ik hoop, beste sp-ers, dat jullie geen middel zullen schuwen om deze uitverkoop van souvereiniteit tegen te houden. Maak jullie naam als actievoerders waar en roep dit dictatoriaal kabinet een halt toe.

  Reactie door jeroen — dinsdag 25 september 2007 @ 17.54 uur

 14. Wat een smerige landverraders!
  Het leidinggevende tuig van den PVDA zeker last van het Korsakov syndroom.

  Reactie door Henk Gras — dinsdag 25 september 2007 @ 17.55 uur

 15. Echt verrassend is het natuurlijk niet, de PvdA staat niet echt bekend om zijn rechte rug.
  Het is wel opmerkelijk hoe snel ze hun belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma opgeven. Daarmee is gelijk de stabiliteit van deze regering tot ongekende hoogte gestegen want als er iemand bang is voor nieuwe verkiezingen op dit moment dan is het de PvdA. Op dat punt moet je Pechtold toch gelijk geven, het is een vies en vunzig zooitje daar in Den Haag.

  Reactie door apollo — dinsdag 25 september 2007 @ 17.55 uur

 16. Wanneer gaan we met zijn allen naar Den Haag??

  Reactie door Irma — dinsdag 25 september 2007 @ 17.57 uur

 17. Ok en nu?

  Zeg het maar Jan, ik ben er klaar voor!

  Reactie door Tukkertje — dinsdag 25 september 2007 @ 18.00 uur

 18. De P.v.d.A kamerleden moeten diep buigen voor koning Balkenende. Dieper buigen kan eigenlijk niet meer.En de koning op zakenreis in Newyork laat ook nog via zijn vizier weten dat ze braaf zijn geweest,en gratis een lolly mogen komen halen in het Catshuis.Wat een ontluistering op commando.

  Reactie door Pieter Elbers — dinsdag 25 september 2007 @ 18.06 uur

 19. ho! my god they did it again!!!
  my horse where is my horse….?
  Tukker,lets kamp voor het binnenhof,let’s do it,in Ukraine is het toen gelukt,lol.

  Reactie door gaf — dinsdag 25 september 2007 @ 18.10 uur

 20. wedden dat het bij één debat in de tweede kamer blijft!

  Reactie door ipuntje — dinsdag 25 september 2007 @ 18.17 uur

 21. @ Leen wie belazerd er nu wie? Geen punt geen refendum was al in Beesterzwaag afpegesproken.
  En nu mijn SP bericht in reforatorisch dagblad. Waar gaat dit nu weer over?
  Hoe is het mogelijk dat Tichelaar het nieuwe verdrag niet grondwettelijk noemt terwijl in ieder geval de buitenlandse media dit grootscheppes, links en rechts wel doen?
  SP komt in de openbare media met de feiten!!! Niet met wantrouwen verhalen, stemmingsmakerij. Dat is al er genoeg.
  Moet ook daar nodeloos op wachten? Dit gaat niet om eigen partij politiek maar over de toekomst van ons, onze nazaten en daarin die van alle lidstaten.
  Kom ook met de feiten dat Nederland in het nieuwe verdrag besloten heeft dat zij zelf niet meer kan bepalen wat zij defensie investeert.
  Hebben jullie zelf het nieuwe verdrag wel goed gelezen?
  Wat mij betreft… ?!

  Reactie door Maria — dinsdag 25 september 2007 @ 18.18 uur

 22. Heb zojuist ieder afzonderlijk lid van die vileine fractie een mailtje gestuurd.
  Voorzien van mijn mening.
  Niet dat het zal helpen.
  Tenzij er nog enkele duizenden dat doen
  Zie voor de lijst P.v.d.A fractie
  http://www.tweedekamer.nl

  Reactie door Alex — dinsdag 25 september 2007 @ 18.21 uur

 23. @ 20 ipuntje

  Is dit een aanklacht tegen de SP ?

  Reactie door ACE — dinsdag 25 september 2007 @ 18.22 uur

 24. Onder “Toespraak op partijraad” heb ik al aangegeven dat er een koehandel/uitruil tussen het CDA en de PvdA zou plaatsvinden tussen het ontslagrecht en het E.U.grondwet referendum.Bij deze draaikont partijen kun je van te voren voorspellen hoe hun gemanipuleer verloopt.Tichelaar was bang uit de boot te vallen met de PvdA en ook het CDA zat,met inachtneming van hun te verwachten slechte verkiezings resultaten nu, bij nieuwe verkiezingen,niet te wachten op nieuwe verkiezingen,indien de PvdA stand gehouden had met haar verkiezings belofte.Immers dan zou door enorm gezichtsverlies Balkenende moeten aftreden.Tichelaar zei dat “de volksvertegenwoordiging”haar verantwoording moest nemen,Dus minachting voor de kiezer.Ik hoop dat bij de eerstvolgende verkiezingen t.a.v.de PvdA en het CDA de kiezer “ook zijn verantwoording” “neemt”!

  Reactie door Maan Arkenbosch — dinsdag 25 september 2007 @ 18.23 uur

 25. Deja vu

  Goh, wat een verrassend nieuws !

  Maar dit wisten we toch ook al in januari.

  Reactie door ACE — dinsdag 25 september 2007 @ 18.25 uur

 26. @20 ipuntje
  Van mij kreeg jij niets,de zaak is rond,zonder groot opstand ,zal het gewoon doorgaan onder het moto
  “economish stabiliteit ,modernism and democratie” je maintriendrais weet jij wel.

  Reactie door gaf — dinsdag 25 september 2007 @ 18.26 uur

 27. Vuile verraders:

  “De enige die van nee een ja kan maken, is de kiezer zelf”

  WOUTER BOS, Algemeen dagblad 24/25 mei 2005

  Wouter Bos
  “Als er weer iets komt dat ook maar enigszins lijkt op wat vorig jaar het Grondwettelijk Verdrag heette, zal dat weer via een referendum moeten lopen.”(Elsevier, 4 juli 2006)

  Tichelaar

  “Het resultaat is zo goed dat je niet bang moet zijn het voor te leggen aan de bevolking.” “Ik zie geen enkel argument om geen referendum te houden.” (Telegraaf 26 juni 2007)

  Diederik Samsom

  “Ik durf het wel aan” “De rotte kern is eruit” “Het was een kapitale fout dat het een Grondwet moest zijn. Met het nieuwe verdrag krijgen we bovendien een socialer, een groener en een effectiever Europa. Daarmee ga ik wel de boer op.” (NRC.Next 11 september 2007)

  Mei Li Vos

  “We hebben destijds in 2005 ja gezegd tegen een referendum. Dan moeten we het nu ook doen.” (NRC.Next 11 september).

  Jan Pronk

  “Je kunt mensen niet eerst vragen zich uit te spreken, daarna iets aan het verdrag wijzigen en hen daarna passeren.” (Reformatorisch dagblad 5 september 2007)

  “De politieke vereist een nieuw referendum”. “En Nederland moet absoluut ‘ja’ zeggen.”

  “Als je bij het vorige verdrag een referendum hebt georganiseerd, dan moet je het nu weer doen” “Anders neem je het ‘nee’ van de kiezers niet serieus, en wenden ze zich terecht af van de politiek.” (NRC 12 september 2007)

  Paul Kalma

  “Het referendum is een toetssteen voor de openheid van het kabinet tegenover de burgers”, “Het kabinet wil de bevolking serieus nemen en is daarom honderd dagen het land en de wijken ingetrokken. Als het dan spannend wordt ten aanzien van Europa kan het niet zeggen: dat willen we niet”, “Ik ben het helemaal met Tichelaar eens” “Wie A zegt moet ook B zeggen. En we gaan het, denk ik, dit keer winnen. Op het terrein van democratische vernieuwing heeft het kabinet in het algemeen nog weinig laten zien.” (NRC 20 september 2007)

  Max van den Berg

  Over een referendum: “Daar moeten we de moed voor opbrengen. We kunnen als Nederland laten zien dat we een aantal punten hebben binnengehaald en ik denk dat we een Meerderheid van de mensen achter ons kunnen krijgen.” (NRC.NEXT 10 juli)

  Luuk Blom

  “U zult ook weten dat wij in onze partij het principe kennen dat wij niet tegen referenda zijn. Dat staat in ons verkiezingsprogramma. Er moet dan wel een referendabel verdrag zijn.”

  “U denkt toch zeker niet dat ik hartstikke gek ben? Twee jaar geleden hebben wij dat referendum zelf bedacht. Dan kan ik toch nu niet zeggen dat ik tegen een referendum ben?” (debat Europese Grondwet 23 mei 2007)

  Reactie door Zaza — dinsdag 25 september 2007 @ 18.27 uur

 28. Voor de zoveelste keer laat de pvda onder Bos zien dat het pluche veel mag kosten.
  Is het niet mogelijk om een burgerinitiatief voor een referendum te lanceren? Of is die mogelijkheid ook al om zeep geholpen.

  Reactie door A.K. van der Does — dinsdag 25 september 2007 @ 18.27 uur

 29. Ik bedoelde natuurlijk genoemd SP informatie va Harry van Bommel, niet het mijne, in reformatorisch dagblad.Moderator laat mijn response svp staan!

  Reactie door Maria — dinsdag 25 september 2007 @ 18.29 uur

 30. Binnen Europa is er dus de BV Nederland die een winstgevend bedrijf moet zijn en de burgers zijn gewoon werknemers van dat bedrijf.
  En dit alles moet geregeld worden volgens een geheim verdrag die geen mens nog gelezen heeft.
  Bizar.

  Reactie door Willem Cavalini — dinsdag 25 september 2007 @ 18.30 uur

 31. In 2012 eindigt geloof ik de kalender van de maja’s. Dat was een behoorlijk intiligent volk naar het schijnt. Volgens enkele of vele filosofen schijn t dan ook het eind der tijden zijn. Denk dat ze met die kalender ook wel eens gelijk konden krijgen…..of komt het toch eerder….

  Reactie door Bertus — dinsdag 25 september 2007 @ 18.32 uur

 32. Door de eeuwen heen hebben machthebbers nationalistische sentimenten geexploiteerd om er zelf beter van te worden. In de huidige fase van de geschiedenis is de natiestaat echter een sta-in-de-weg geworden voor machthebbers die op groter schaal denken. Want nog steeds zijn de instituten die het volk beschermen tegen machtsmisbruik en willekeur door de machthebbers georganiseerd langs nationale lijnen. Wie de macht wil grijpen moet dus de natiestaat opblazen. Weg met Nederland dus als souvereine staat. En wat maakt het ook uit. De WRR zegt toch ook, bij monde van prinses Sensilube, dat nationale identiteit niet meer dan een glibberige illusie is.

  Hoe de voorstanders van de Verenigde Staten van Europa over democratie denken maakt de PvdA vandaag maar al te duidelijk. Ik geloof dat ik moet kotsen.

  Reactie door Ed Sorrento — dinsdag 25 september 2007 @ 18.48 uur

 33. 31 Ja dat klopt maar gaat voor ons goed uitpakken maar niet voor politieke draaiers en kleptomanen.De mens gaat een andere richting op door verschillende gebeurtenissen kondigt die verandering zich aan ga het niet uitleggen jullie kunnen het allemaal zelf lezen op 2012 dat is het enige wat jullie maar hoeven in te toetsen vol houden en sterkte!!!

  Reactie door Jolly jumper — dinsdag 25 september 2007 @ 18.49 uur

 34. Toen de regeringsleiders in juni bijelkaar kwamen onder leiding van Angela Merkel, hebben ze niet alleen over de inhoud gehad maar ook over het traject, en het is duidelijk dat Balkenende daar beloofd heeft dit Grondwettelijk Verdrag erdoor te jagen zonder referendum!

  Kalma zei het al de Pvda is neoliberaal en dat zogenaamde nieuwe Grondwettelijke Verdrag is ook neoliberaal, tel op je winst!

  Balkenende is het schoothondje van Angela Merkel, en als zij roept dan blaft hij!

  Tijd voor socialistische actie, zullen we volksmarsen gaan houden richting Den Haag of hele grote demonstratie op het museumplein?

  Reactie door joseph halevi — dinsdag 25 september 2007 @ 18.50 uur

 35. Alle reacties onder dit log-item komen 8 tot 10 maanden te laat.

  Iedereen wist dat dit ging gebeuren en niemand heeft iets gedaan.

  Besodemieterd, ik stond erbij en keer ernaar.

  Reactie door ACE — dinsdag 25 september 2007 @ 18.53 uur

 36. Ik heb van de SP ook verdomde weinig gehoord de laatste 10 maanden.

  En NU concluderen dat het te laat is zeker;

  Kan ik er wat aan doen ?

  Reactie door ACE — dinsdag 25 september 2007 @ 18.54 uur

 37. Een volk dat zich zo gemakkelijk laat besodemieteren verdient Balkenende.

  Reactie door ACE — dinsdag 25 september 2007 @ 18.55 uur

 38. Lang leve Democratische Manipulatie.

  Het volk opzij gezet door een jodokus,

  erger moet het niet worden.

  Reactie door ACE — dinsdag 25 september 2007 @ 18.56 uur

 39. Maar volgens Tichelaar is het TOTAAL anders.

  Hij is zeer verguld met het resultaat.

  Wat een miezerig mannetje, een gluiperd eerste klas die het volk wat WIJS WIL MAKEN, het volk dat toch niet naar de inhoud van het advies van de Raad van State kijkt.

  Bovendien in de algemene beschouwingen moesten we ineens de Raad van State in hun mening NIET SERIEUS nemen.
  Zullen we Tichelaar dan ook maar niet meer serieus nemen. Je ziet gewoon dat hij zichzelf niet geloofd en daarom vreselijk overdrijft m.b.t. het resultaat.
  Volksverlakkers zijn het bij de Pvdimprovisatie. En dat ik die nog ooit in verkiezingstijd verdedigd heb tegen de onbeschofdheid van Verhagen, onbegrijpelijk.
  De Pvdimprovisatie overtreft m.b.t. onbetrouwbaarheid echt alles.

  Reactie door Henny — dinsdag 25 september 2007 @ 18.58 uur

 40. Te lezen op:

  http://www.openeurope.org.uk/research/rhetoric&reality.pdf

  What politicians say in the rest of Europe

  “The good thing about not calling it a Constitution is that no one can ask for a
  referendum on it.”
  – Giuliano Amato, Former Italian Prime Minister

  “Public opinion will be led to adopt, without knowing it, the proposals that we dare not present to them directly.”“All the earlier proposals will be in the new text, but will be hidden and disguised in some way.” “What was [already] difficult to understand will become utterly incomprehensible, but the substance has been retained… Why not have a single text? The only reason is that this would look too much like the constitutional treaty. Making cosmetic changes would make the text more easy to swallow.”
  – Giscard d’Estaing, Author of the European Constitution

  “They decided that the document should be unreadable. If it is unreadable, it is not
  constitutional, that was the sort of perception… Because if this is the kind of document that the IGC will produce, any Prime Minister – imagine the UK Prime Minister – can go to the Commons and say ‘look, you see, it’s absolutely unreadable, it’s the typical Brussels treaty, nothing new, no need for a referendum.’ Should you succeed in
  understanding it at first sight there might be some reason for a referendum, because it
  would mean that there is something new.”
  – Giuliano Amato

  “The aim of the Constitutional treaty was to be more readable; the aim of this treaty is
  to be unreadable… The Constitution aimed to be clear, whereas this treaty had to be
  unclear. It is a success.”
  – Karel de Gucht, Belgian Foreign Minister

  “Britain is different. Of course there will be transfers of sovereignty. But would I be
  intelligent to draw the attention of public opinion to this fact?”
  – Jean Claude Juncker, Prime Minister of Luxembourg

  En dan maar krokodilletranen huilen over de kloof tussen burger en politiek. Alsof de eurocraten zitten te wachten op invloed van het volk dat zij eigenlijk zouden moeten dienen.

  Reactie door Ed Sorrento — dinsdag 25 september 2007 @ 19.04 uur

 41. Waarom horen we niets meer van die heer die laatst schreef: “dat de PvdA niets voor elkaar krijgt”.

  Reactie door gonda — dinsdag 25 september 2007 @ 19.16 uur

 42. Daar is maar 1 antwoord op, de mensen oproepen massaal SP te gaan stemmen, en dat geldt in hoge mate voor de Pvda-stemmers, kijk sociaal-democraten hadden al 1914-1918 geen moeite met de Eerste Wereldoorlog terwijl daarvoor jarenlang resoluties waren aangenomen dat ze dit niet zouden steunen!

  Ze hebben een hele lange traditie van liegen, bedriegen en onbetrouwbaar zijn als het gaat om de linkse zaak, Tichelaar past hier perfect in!

  Reactie door joseph halevi — dinsdag 25 september 2007 @ 19.17 uur

 43. Zonk de Titanic door een ijsberg.
  97% van het gevaar lag er onder water, in dit geval bij de P.v.d.A ligt het even anders.
  Alles ligt er open en bloot.
  De ratten kruipen in alle hoeken en gaten.
  Binnenkort verlaten ze het zinkende schip.

  Reactie door Alex — dinsdag 25 september 2007 @ 19.18 uur

 44. Dit kabinet bestaat elke uit mensen die denken het beter te weten dan het volk. Ze heffen ‘wij weten wat voor u goed is’ belastingen. En met deze actie laat de pvda maar weer zien hoe onbetrouwbaar ze zijn. Het verdrag niet voorleggen omdat je vindt dat het zo goed is dat de mensen er wel mee akkoord gaan.

  De enige reden waarom de pvda zo handeld is omdat ze bang zijn voor een tweede nee, en wat is nog makkelijker om geen tweede nee te horen, door de bevolking de mond te snoeren.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — dinsdag 25 september 2007 @ 19.20 uur

 45. Ace natuurlijk wisten we dat in januari.
  Het gaat erom dat de SP grootscheeps in de media konde doet over alle grondwettelijke gevolgen van het nieuwe verdrag. Geen eigen partij politiek van de SP.Dit gaat over de EU machts ambities Europa en al haar lidstaten.

  Reactie door Maria — dinsdag 25 september 2007 @ 19.21 uur

 46. @ 34 Gandalf

  Nee, nu niet zeiken : wat konden we doen ?, wat we hadden we moeten doen ?, we wisten nog helemaal van niks ;

  dat is slap geouwehoer

  Reactie door ACE — dinsdag 25 september 2007 @ 19.22 uur

 47. Een mooi voorbeeld hoe onze Jan dat nou had moeten doen.Gewoon meedoen en Ja ja ja,.en komt dat beleid of belijde,,,doe dan net de pvda met als dank de cu en en en het cda

  Reactie door nic — dinsdag 25 september 2007 @ 19.22 uur

 48. Zo. Eigenlijk zag ik het al aankomen, een blinde had dit kunnen zien aankomen.
  Ik wil het NIET maar ik krijg geen keus.
  Heel Nederland krijgt geen keus.

  Ik ben boos. Heel boos. En, totaal machteloos.

  Waarom houden we nog in hemelsnaam verkiezingen, wanneer politici zo snel op hun woord terug kunnen gaan??

  Hun verkiezingsprogramma was dus onwaar. Ze hebben in feite hun kiezers bedrogen. En er is niets wat je hiertegen kan ondernemen, je kan ze niet voor de rechter slepen. Geen enkel consequentie te verbinden aan verkiezingsleugens… Om te zeggen dat ze bij een volgende verkiezing over X jaar de rekening gepresenteerd zullen krijgen, is natuurlijk lariekoek. Zo werkt het niet. In ieder geval, is de schade dan al gedaan.

  Ze DOEN maar. Het is een schertsvertoning, onze verkiezingen. Ik weet verdorie echt niet of ik nog de moeite wil doen om te stemmen bij de volgende verkiezingen. Wat heeft het allemaal voor zin?? Zoals Bush zegt… Fool me once, shame on — shame on you. Fool me — you can’t get fooled again.

  (tja. ik zal wel weer stemmen op de SP in de hoop dat we nog groter worden en meer invloed kunnen hebben, maar heb niet veel hoop meer)

  Reactie door Anja — dinsdag 25 september 2007 @ 19.24 uur

 49. Ja Jan, en toen, gaan we een breed protest organiseren, of blijven we dit polemisch behandelen.
  KORTOM laat nu de straat aan het woord.

  Reactie door toergenjev — dinsdag 25 september 2007 @ 19.27 uur

 50. Laten we eens een lijstje maken met wat we kunnen doen:

  -Petitie-campagne voor een referendum;
  -doorgaan met een initiatiefwetvoorstel voor een referendum;
  -organiseren van een demonstratie voor een referendum en tegen de uitverkoop van Nederland;
  -hard werken opdat er snel een einde komt aan Balkenende IV;
  -nooit meer Pvda stemmen!

  Reactie door joseph halevi — dinsdag 25 september 2007 @ 19.29 uur

 51. Je kunt de uitkomst van het kandidaatvoorzittersschap niet relateren aan deze uitspraak, maar het lijkt er wel op dat de PvdA het weer als vanouds beter weet dan de gewone burger.
  Ik geef Dubbelboer dan ook volkomen gelijk dat het uitblijven van een referendum er voor zal zorgen dat de PvdA wederom in een diep dal terecht komt en dat lijkt zo onlogisch.
  Wat we in elk geval niet moeten willen, is dat het CDA gaat invullen hoe Nederland aan de EU verkocht wordt.

  Reactie door Jory — dinsdag 25 september 2007 @ 19.34 uur

 52. ik had niet anders verwacht van die Partij van de A-socialen, waar ik bang voor ben is dat we als SP en SP leden nog veel terleurstellingen staan te wachten omdat het zeer moeilijk zal worden om bij een volgende protest of motie een meerderheid te krijgen, nederland gaat naar de knoppen, de burgers hebben niks te zeggen, ik hoop dat ik nog mee mag maken dat we massaal de straat op gaan, Het is tijd voor actie.

  Reactie door peterN — dinsdag 25 september 2007 @ 19.55 uur

 53. @ 19 Gaf,

  Het paard ben je niet kwijt, dat is ons afgenomen, het Ros het strijdbare edeldier.
  Misschien moeten we toch maar eens art 97 van de Grondwet uit de kast halen en als burger de regering afzetten.
  Inderdaad in de Ukraine is het ook gelukt, waarom zou het hier niet lukken, immers ORANJE is onze strijd-kleur en we hebben de wet achter ons.
  Maar ook zonder deze wet, zou het mogelijk zijn, omdat ik denk dat iedereen deze regering zat is.
  Ben trouwens benieuwd hoe “Pool” hier over denkt.

  Burgers sta op!!! Onze laatste recht word ons ontnomen, ons stemrecht!!! Ons recht om een stem te mogen laten horen en dat in een land waar vrijemeningsuiting hoog in het vaandel heeft staan.
  Dictatuur is hier niets bij, dit is landverraad.

  Reactie door Tukkertje — dinsdag 25 september 2007 @ 19.59 uur

 54. Rond de verkiezing van de nieuwe voorzitter van de PvdA hangt een waas van manipulatie. Een kleine elite bepaald en beslist.Nadat de PvdA haar ideologische veren had afgeschud voor de grenzeloze ambities van een meneer Kok zijn alle normen en waarden en alles waar de PvdA vroeger voor opkwam de nek omgedraaid Jan met de pet die in die tijd een mes in de rug kreeg wordt door deze partij, waar een stelletje opportunistische strebers het voor het zeggen kregen, nogmaals verneukt. Ontslagrecht, verlenging Afghanistan waar onze kinderen sterven in een land waar we niets te zoeken hebben, geen referendum grondwet, Geen onderzoek naar de motieven van deelname oorlog Irak. Etc. etc. Hiermee worden de democratie en het socialisme vermoord. Totaal gedegenereerd zoekt men een uitweg die er niet meer is omdat iedere rechtgeaarde socialist zich zal afkeren van deze zelfverijkende, machtwellustige, regeringsgeile elitekliek.
  Christof

  Reactie door Chris Sandee — dinsdag 25 september 2007 @ 20.03 uur

 55. Wanneer wordt Nederland wakker en kiest nog massaler voor de SP?????????????

  Reactie door peter — dinsdag 25 september 2007 @ 20.11 uur

 56. @ACE — dinsdag 25 september 2007, 18.25

  “Déjà vu” heb jij nu al gezegd, dus dat hoef ik nu niet meer te doen.

  Graag je advisie (nieuw woord?) over de volgende – mij resterende – kernachtige opties:
  1] Duh…
  2] WAF
  3] Beide

  Reactie door Wilbert — dinsdag 25 september 2007 @ 20.12 uur

 57. het is nu toch echt tijd voor een handtekeningen actie voor en referendum dus
  kom op sp leden in protest tegen dit beleid
  als het moet dan is het weer tijd om de straat op te gaan want een ding is zeker dit kabinet kan maar een ding heel goed liegen stelen en bedriegen dus kom op sp leden laten we de goede leden van pvda overtuigen naar de sp te gaan
  nieuwe verkiezingen zo gauw mogelijk

  Reactie door natasja — dinsdag 25 september 2007 @ 20.14 uur

 58. Ja nu zijn wij boos en schrijven kwaad heid bij SP ,en Pvda doet gewoon zijn zin en over vierjaar gaan wij stemmen, en dan gaat het goed, en dan ja zeg het maar ja hoor er word weer gestemd, ja en op wie gaan wij stemmen juist Pvda want zijn wij vergeten het vier jaar geleden is passeerd.
  Mensen laten wij hopen dat wij niet vergeten over vier jaar geen Pvda meer is dat alles op SP zullen stemmem.

  Reactie door Arie — dinsdag 25 september 2007 @ 20.17 uur

 59. Mijn mail naar de tweede kamer;
  ———————————————
  Aan de voorzitster van de tweedekamer,

  Dat u als regering, ons dit EU verdrag nu door onze strot drukt zonder een referendum zoals het ons beloofd was is tekenend voor dit onbetrouwbaar kabinet en het wantrouwen van de burger neemt alleen maar toe.
  Zijn dit de normen en waarden die het kabinet ons wilt leren?
  Wat zal dit kabinet doen als wij als burgers van Nederland grijpen naar artikel 97 van onze Grondwet, waarin word geeist dat een ieder die kan de souvereine staat der Nederlanden is verplicht te verdedigen.
  Geachte regering, wat u nu doet is LANDVERRAAD en zal er ook alles aan doen wat mij in het vermogen ligt binnen het kader van de Wet.
  ———————————————
  Ik hoop dat een ieder deze stuurt zodat de tweede kamer morgen plat ligt.

  Reactie door Tukkertje — dinsdag 25 september 2007 @ 20.17 uur

 60. zorg dat het zo blijf,met vaseline.
  net gehoord on the l;ight tube

  Reactie door gaf — dinsdag 25 september 2007 @ 20.20 uur

 61. Het antwoord plus het mail adres voor de liefhebbers.
  En let erop dat u antwoord krijgt binnen het gestelt termijn.
  ———————————————
  Geachte heer/mevrouw,

  Uw e-mailbericht/webformulier met als onderwerp Tweede Kamer der
  Staten-Generaal is in goede orde ontvangen. Uw verzoek is bij ons onder
  kenmerk 80511 in behandeling genomen en doorgezet naar de desbetreffende
  afdeling.

  Wij streven ernaar uw verzoek binnen twee werkdagen af te handelen.

  Met vriendelijke groet,

  Stafdienst Voorlichting
  Tweede Kamer der Staten-Generaal

  t: +31 (70) 318 3040
  f: +31 (70) 318 2356
  e: contact@tweedekamer.nl
  i: http://www.tweedekamer.nl
  ———————————————

  PS Bellen werkt niet want dan heeft u geen bewijs ;-)

  Reactie door Tukkertje — dinsdag 25 september 2007 @ 20.22 uur

 62. and die Bufallos tegen leeuwen het was zo epic,

  Reactie door gaf — dinsdag 25 september 2007 @ 20.22 uur

 63. Beste vrienden van de SP,

  Zoals u ziet heb ik op vele verzoek mijn naam veranderd van tukkersterror in tukkertje.
  Sommigen stoorden zich aan deze naam (helaas).
  Vandaar even deze verandering zo vlak voor de kerstdagen.

  Reactie door Tukkertje — dinsdag 25 september 2007 @ 20.25 uur

 64. Kiezersbedrog; leden pvda monddood gemaakt.
  100 dagen tussen het volk heeft dus niet veel opgeleverd. ik dacht dat het de bedoeling was de politiek dichter bij het volk te brengen. niet dus. het koningklijk huis kan wel opgedoekt worden. we gaan naar een diktatuur onder aanvoering van jpb.

  nog maar een keer:
  tweespalt in de lpf
  tweespalt d66
  tweespalt vvd
  tweespalt pvda

  dit alles onder leiding van jpb.

  Reactie door mcniel — dinsdag 25 september 2007 @ 20.26 uur

 65. +Wilbert — dinsdag 25 september 2007, 20.12

  ACE, hier nog een kernachtige aanvulling:
  4] NU

  En nóg eentje:
  5] … :)

  Reactie door Wilbert — dinsdag 25 september 2007 @ 20.26 uur

 66. [...] besluit PvdA-fractie Treurig het besluit van de PvdA-fractie om NIET in te stemmen met een nieuw referendum over [...]

  Pingback door Weblog Ger Wouters » Treurig besluit PvdA-fractie — dinsdag 25 september 2007 @ 20.30 uur

 67. Beste SP,
  Voor een burger is het niet mogelijk om een referendum te starten.
  Ik zou het wel willen maar mag het niet.
  Waarom start een politieke patij als de SP niet een referendum samen met de media over de EU grondwet?
  Ik ben er voor en met mij weet ik zeker een groot deel van Nederland!
  Laat mij weten wat mij aandeel hierin is, ik doe mee!
  Kim
  Neem nu het initiatief en hiermee

  Reactie door Kim Dijk — dinsdag 25 september 2007 @ 20.41 uur

 68. Verraad is over ons uitgestrooid, een voordeel de ratten van de PvdA hebben nu bijna geen achterban meer, ‘k Heb altijd gezegd dat dit kabinet zich boven de mensen stelt met hun leugens en verraad.

  Reactie door Pool — dinsdag 25 september 2007 @ 20.47 uur

 69. Puur kiezersbedrog en laf tegelijk.
  Dat is dus twee keer niks.
  Het valt me op dat de twee eiige tweeling Balkenende Tichelaar een nieuw argument hebben gevonden in de discussie.
  Ze zeggen gewoon: Ik ben er trots op!
  Einde discussie.
  En als je het dan nog een keer probeert zeggen ze “Ik ga over mijn eigen beslissing en wat u zegt is gewoon niet waar!”

  Reactie door henk — dinsdag 25 september 2007 @ 20.53 uur

 70. Nou Jan.,

  Dan weet je wat je moet,

  Ongeveer 50 nieuwe SP-ers klaarstomen voor de Tweede Kamer.,

  En met potlood laten stemmen. want die PvdA “computerstoring” is ook een proef voor de volgende Tweede Kamer verkiezingen.

  Zolang de bliksem niet inslaat bij Balkenende blijft hij ongoochem, kan het ook niet helpen.

  Reactie door Gerrit — dinsdag 25 september 2007 @ 20.58 uur

 71. Ik heb al gescholden en het lafhartige, corrupte, diefachtige, land- en volksverraderlijke regeerderstuig en mee, de Parasitaire Trix beledigd.

  Vandaag scheld ik niet. Zij krijgen hun trekken wel thuis. En misschien duurt het niet lang voor er voor hun een plek vrij is in de bajes of in een gekkenhuis.

  Hier is een tekst die niet van mij is op de wijs van Lili Marleen. Een liedje tegen te moffen in de oorlogsjaren.

  Achter de Kazerne, stond een ouwe fiets.
  Vijf minuten later, was hij weggestrietst.
  Dat zal Wouter wel hebben gedaan.
  Die kan geen fiets meer laten staan.
  Zo was het niet voorheen.
  Zo was het niet voorheen.

  Het is natuurlijk niet alleen de NSB-er Wouter.

  Prettige opstand en revolutie wenst Haras an iedereen die dat wil en er toe in staat is.

  Wij willen vrijheid en geen EU-dictatuur!

  Reactie door Haras — dinsdag 25 september 2007 @ 20.59 uur

 72. het is werkelijk een knap staaltje machtspolitiek uitgevoerd door de tovenaar van het cda,en beetje manipulatie hier en daar en vervolgens kan wouter met zn boeltje zo de soep in.
  uitspraken van een premier als,als er een referendum wordt gehouden dan maak ik dat niet meer mee, is pure manipulatie.
  het is mij wel duidelijk dat de pvda geen partij is voor het cda.

  ik vind het een schande voor de nederlandse democratie en een regelrecht middelvinger gebaar naar het volk.
  we kunnen onze mening geven maar het wordt tijd dat mensen de straat weer eens op gaan.

  Reactie door vosseberg — dinsdag 25 september 2007 @ 21.08 uur

 73. In Brabant zeggen ze dan :
  “WAN UNNE LAUWMANNEN,zeg…” !!! (en dan bedoelen we ook de vrouwen..) Dat zijn dus mannen en vrouwen die geen woord houden..
  SLAPPE HAP DUS !!!!!

  Reactie door Eric — dinsdag 25 september 2007 @ 21.12 uur

 74. Hetzelfde stukje van mijn hand staat ook op Harry’s van Bommels weblog

  Jullie zijn verbaasd en begrijpen het nog steeds niet, maar dit is de PvdA ten voeten uit. En daarmee wilde de SP leiding een coalitie aangaan? Foei! Roelf beste kerel, hij zit daar namens ons, want het Nederlandse volk heeft op hem gestemd. Hij was namelijk gewoon ‘kandidaat kamerlid’. Zo slim zijn die CDA-ers wel. Goed de SP heeft gegokt en verloren, maar eigenlijk stond deze uitslag al van te voren vast. Nu het ontslagrecht nog. De PvdA heeft geleerd van de SP. Als je tegenstem, kan dat op den duur succesvol uitpakken. Maar dat gaat gelukkig niet op, als baantjesjagers het voor het zeggen krijgen in een partij. Die les hebben de PvdA stemmers niet gevolgd. Ook de verkiezing voor een nieuwe PvdA partijleider leek als twee druppels water op de herverkiezing van Bush. Pas na zes stemrondes, toen iedereen het overzicht kwijt was geraakt, rolde er de gewenste voorzitster uit. Ooit heb ik geschreven, in de Twentsche Courant, dat je een partij als de PvdA eigenlijk zou moeten mogen verbieden. Waarom? Wel in 1918 waren het de sociaaldemocraten die de linkse eenheid in Duitsland verbraken. Wat heet. De sociaaldemocraten gingen een coalitie aan met uiterst rechts om de communisten te kunnen uitschakelen. Dat ze door hun rechtse bondgenoten 15 jaar laten zelf werden opgesloten, wordt uit partijpolitieke overwegingen verzwegen. De bestuurders van de SDP en de PvdA zijn gewoon niet te vertrouwen. Ze lullen links, maar handelen rechts. Dat doen ze sinds ze de Socialistische Internationale hebben verlaten. Waarvan akte.

  Reactie

  Reactie door Harry Scheltema — dinsdag 25 september 2007 @ 21.14 uur

 75. ..met dit gedrag van de PvdA..is het gelukkig goed scoren voor de SP,wel een fijn side-effect…das het goede nieuws,maar voor de rest slecht nieuws! Kiezersbedrog..PvdA!! Lilian Ploumen en Tichelaar..schaamt U !!!!

  Reactie door Eric — dinsdag 25 september 2007 @ 21.15 uur

 76. ik ben benieuwd wanneer de boekverbranding en de brandstapel weer terug komen.

  Reactie door vosseberg — dinsdag 25 september 2007 @ 21.23 uur

 77. Het zogenaamd nieuwe verdrag is, voor zover ik kan overzien, gewoon de in Frankrijk en Nederland weggestemde grondwet met een paar cosmetische aanpassingen.

  Het zou de PvdA sieren als ze gewoon zouden zeggen waar het op staat: Het volk is niet in staat zich over een dergelijk ingewikkeld verdrag uit te spreken en wij weten wel wat goed voor u is…

  Ik ben zelf voor de EU-grondwet en tegen elke vorm van referendum over wat dan ook.

  Reactie door Theodor — dinsdag 25 september 2007 @ 21.35 uur

 78. Wie nu nog PvdA stemt, die spoort dus echt niet.

  Reactie door Rik — dinsdag 25 september 2007 @ 21.45 uur

 79. Vanavond en stuk bij de wereld draait door over de Geer.
  Bos Balkenende en Rouvoet kunnen zich hierbij aan gaan sluiten als landverraders.

  BTW de Geer was gelukkig nog passifist.

  Ben benieuwd wat B B en R eten met de kerst:
  Zeker en vast Angsthazen ??

  Reactie door Sinne — dinsdag 25 september 2007 @ 21.53 uur

 80. Zolang een computer de stemmen telt zonder dat dit controleerbaar (no paper trail) bestaat er geen democratie meer.

  Ik durf te wedden dat de SP in werkelijkheid veel groter is, echter dat er reeds in de afgelopen verkiezingen gefraudeerd is met de stemcomputers.

  Hoe verklaar je anders dat het CDA bijna even groot bleef terwijl beide andere fracties fors verloren? Terwijl iedereen Balkenende zat was…!! mijn intuitie zegt dat dit niet fris ruikt.

  Nederland en europa is allang geen democratie meer en de media speelt het spel mee met de politici. Het NOS journaal is slechts een propaganda middel van de elite.

  Iedereen hier vindt GW Bush erg, echter als je eens goed nadenkt en tussen de regels kijkt kun je zien dat Nederland en Europa hetzelfde is, echter de propaganda is hier wat geraffineerder.

  IN europa regeerd de aristocratische elite die wat minder cowboy trekjes heeft en weet hoe je het volk wat subtieler kan scheren als schapen. Deze merovingian elite is ook iets minder ongeduldig en is bereid agenda’s over meerdere generaties te versppreiden terwijl de amerikaanse elite meer van het aggressieve boerse character heeft. Echter beide hebben hetzelfde einddoel (google Georgian Guidestones).

  Soms echter zie je de werkelijke arrogantie van de elitaire macht ook in europa… mede ook doordat de Bush clan (en zijn bazen) hier langzaam hun invloed uitbreiden (zie Merkel, Sarkozy) en dit referendum is een van de momenten, wanneer het gordijn even op een kier staat zodat heeel even de realiteit te zien is.

  Let op. deze week komt er in het nieuws “plotseling” een ander onderwerp dat ineens heeeel belangrijk is en de focus wordt verlegt zodat iedereen over 2 weken het referendum is vergeten.

  Het is belangrijk dat de gewone man begint in te zien HOE hij wordt gemanipuleerd. En de media incl. hNOS journaal, NOVA, Netwerk, Het elfde uur etc. zijn allemaal onder controle van de elite… en als een goede disinfo agent mixen ze waarheden met onwaarheden. Creeren ze een spectakel echter uiteindelijk is de conclusie altijd wat de elite wil.

  Creer een Probleem – wacht op de reactie – En presenteer zelf de Oplossing.

  Orde uit chaos….

  Googel ook eens naar RON PAUL of kijk eens wat deze man zegt op YOUTUBE!! Dan weet je meer.

  We leven in donkere tijden.. Maar er is hoop want er zijn krachten op komst die zelfs deze (occulte) elite zal verbazen.

  Ik weet dat velen het geloof in een God onzinnig vinden echter zonder het te weten zijn jullie in de SP onderdeel van zijn krijgsmacht. Diep in je hart strijden jullie voor wat oa. Jezus en anderen als leer verkondigden (voordat het werd verdraaid tot de huidige vorm waarin de Christen Unie een minister van Defensie levert die een illegale oorlog vecht in afghanistan voor de elite).

  De ro zit heel diep… in de ziel van velen.. echter velen beginnen te ontwaken uit hun hypnose.

  Reactie door Zarathustra — dinsdag 25 september 2007 @ 22.02 uur

 81. Dit is een regentestke schande. Ik ben het, ja, voor 1 keer eens met de SP.

  Reactie door Frans — dinsdag 25 september 2007 @ 22.20 uur

 82. U kunt allen rustig gaan slapen…

  http://www.pvda.nl/renderer.do/menuId/37298/clearState/true/sf/37298/returnPage/37298/itemId/220216916/realItemId/220216916/pageId/200006510/instanceId/37907/

  Reactie door Theodor — dinsdag 25 september 2007 @ 22.24 uur

 83. Ik stel voor om de rol van de Raad van State in dit politieke proces eens zorgvuldig onder de loep te nemen. Wij zijn gewend om dit staatsorgaan een hoog aanzien toe te kennen. We mogen er wel eens kritisch over zijn maar we gaan er in het algemeen van uit dat hij te goeder trouw en integer is. In dit geval is er alle reden om aan dat laatste te twijfelen. Uiteraard moet het goed worden uitgezocht maar als het juist is dat de Raad hier een advies uitbrengt dat op gespannen voet staat met het staatsbelang van Nederland, dan is dit een zeer kwalijke zaak. Dat kan dan niet zonder gevolgen blijven want het belang is nog hoger dan de democratie zelve: het belang van de staat en het volk zelve.

  Reactie door Hermie Kreeft — dinsdag 25 september 2007 @ 22.29 uur

 84. @ Zarathustra,
  Daar kan je best wel eens gelijk in hebben.

  Reactie door Redstar — dinsdag 25 september 2007 @ 22.42 uur

 85. Zojuist in het programma NOVA het interview met Harry van Bommel gezien. In heldere bewoording een UITSTEKENDE inhoudelijke reactie op de ommezwaai van PvdA-Tweede Kamerfractie inzake wel/niet referendum nieuw Europees Verdrag. Compliment!

  Reactie door Dirk Berger — dinsdag 25 september 2007 @ 22.48 uur

 86. @ Zarathustra

  Misschien zijn de pijlers van de SP niet een ideologie maar een idee.

  Erich Fromm 1969
  “De idee opent de mensen de ogen. De idee wekt de mensen uit hun slaap en zet hen ertoe aan, actief te denken en te voelen, iets te zien wat hun vroeger ontging. Zodra de mensen in hoofd en hart voor een idee gewonnen zijn, wordt deze tot een der machtigste wapenen, omdat ze enthousiasme wekt, de menselijke energieën versterkt en kanaliseert. Belangrijk is dat de idee niet vaag en algemeen blijft, maar specifiek en verhelderend is en in directe betrekking staat tot de behoeften van de mensheid. De kracht van de ideeën wordt zelfs nog groter wanneer de handhavers van de status-quo zelf geheel verstoken zijn van ideeën”

  Reactie door Alie Dekker — dinsdag 25 september 2007 @ 23.02 uur

 87. @82
  Ik ga rustig slapen, de PvdA-stemmers weten waar ze hun heil moeten zoeken…..

  Reactie door ToN — dinsdag 25 september 2007 @ 23.16 uur

 88. Goeden avond vrienden SP.

  Kiezersbedrog, veel erger Kiezersverraad!

  Volgens Tichelaar is hij plotseling trots op de Europese grondwet, want die is aangepast!
  Daar staat niet meer in dat we ons veto kwijt raken, daar staat niet meer in dat onze stem verloren gaat in de bureaucratie.
  Hij is trots dat er geen vlag komt, dat er geen volkslied komt, hoe belangrijk.
  Wie is er onder de druk van het CDA bezweken?
  Niet Tichelaar, die is trots geworden.
  Maar zijn de kiezers dat ook?
  Dat zullen we nog wel eens zien, en dan worden de sprookjes niet meer door het volk geloofd, dan weten ze hoe ze moeten afrekenen met bedrog politici.

  Ik ben trots op de SP, met recht!!!!!!!

  Reactie door Ouwe Dirk — dinsdag 25 september 2007 @ 23.23 uur

 89. Op deze E Mail naar Diederik Samson …….PVDA je kan eenmaal over de kiezer heen lopen, maar niet heen en weer!… Kreeg ik de volgende E Mail retour van hem…….

  Leg mij nu eens uit waar dat kiezersbedrog zit: Ja, wij wilden graag een referendum en onze kiezers ook. Maar alle kiezers samen (jullie dus!) hebben ervoor gezorgd dat er geen meerderheid is in beide Kamers van de Staten Generaal (dus Eerste én Tweede Kamer) om het referendum er via een initiatiefwet erdoor te slepen. Dus was de enige mogelijkheid om vanuit het Kabinet een referendum te organiseren, maar dezelfde kiezers (alweer, jullie dus), hebben er ook voor gezorgd dat een combinatie van partijen vóór een referendum geen Kabinet konden vormen (tenzij je SP, PvdA, GrL, D66 én Wilders een houdbare combinatie vindt). Dat heet democratie. Welke kiezers zijn er nou bedrogen?

  Konden wij het Kabinet opblazen over deze kwestie? Jazeker. Was er dan een referendum gekomen? Nee, want het demissionaire kabinet had nog steeds dezelfde samenstelling en de peilingen wijzen op vanalles, maar niet op een mogelijk Kabinet dat ná verkiezingen wél een referendum organiseert.

  En – misschien vind jij het onbelangrijk, maar ik vind het heel belangrijk – aanpassing van het ontslagrecht is nu van de baan. Hebben wij nu echt onze kiezers bedrogen door een referendum tegen te houden dat er toch niet gekomen zou zijn (eerste kamer wijst het immers af) en het voortbestaan van een goed ontslagrecht dat zekerheid biedt te redden?

  Met vriendelijke groet,

  Diederik,….

  Diederik Samsom
  Lid Tweede Kamer PvdA……….

  Opvallend dat het referendum dus toch is ingeruild voor het ontslagrecht!!

  Reactie door G Janssen — dinsdag 25 september 2007 @ 23.24 uur

 90. Ik vond deze bijdrage over de inhoud van de nieuwe verdragstekst in een bijdrage van de Süddeutschre Zeitung van 7 september jl.

  “EU – Verfassung stellt Schäubles Angriffe auf die Grundrechte in den Schatten
  Text: linonlion

  Wer glaubt, unser Grundgesetz sei nur durch Herrn Schäuble bedroht, kennt den „Vertrag über eine Verfassung für Europa“ noch nicht (zu finden unter dem Stichwort: Vertrag über eine Verfassung für Europa).

  Demnach darf nicht nur auf Terroristen, sondern auch in die protestierende Menge geschossen werden (Schlussakte A, 12.Erklärung, Art. 2, Erläuterung, 3a), während nach unserem Grundgesetz Widerstand noch ausdrücklich erlaubt ist (GG, Art. 20, Abs.4).

  Sein Postgeheimnis und die Achtung der Privatsphäre seiner Wohnung gefährdet bereits der,
  der moralische Zweifel aufkommen lässt oder das wirtschaftliche Wohl seines Landes gefährdet (!). (Schlussakte A, 12. Erklärung, Art.7, Erläuterung, (2)).

  (Hieße das, mit Inkrafttreten des Vertrages müsste jeder Harz IV Empfänger mit Besuch vom Verfassungsschutz rechnen? Das ist natürlich überspitzt, zeigt aber, wie dehnbar diese Formulierung anwendbar ist.
  Noch dehnbarer ist der Begriff Moral.
  Will man eines Tages jeden Bürger überwachen können?)

  Art.6 (1) e: sieht Freiheitsentzug für Landstreicher vor.

  Wer es nicht glauben mag, werfe einen Blick in die Schlussakte A, die genauso wie Teil I-III, sowie zahlreiche Protokolle und Anhänge Verfassungsstatus haben sollen.

  Zudem soll diese EU-Verfassung im Falle ihrer Ratifizierung über dem Grundgesetz stehen (Art I-6).

  Roman Herzog sagte am 14.1.07: “Diese Verfassung ist abzulehnen” (Welt am Sonntag).

  Auch die angestrebte Änderung der Eu-Verfassung soll 95% der alten beibehalten.”

  Bron: http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/397250

  Het heet dus nu “Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa” en informatie daarover is te vinden in o.a.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_tot_vaststelling_van_een_Grondwet_voor_Europa

  Reactie door Ineke van der Maat — dinsdag 25 september 2007 @ 23.28 uur

 91. Het is dus weer eens preciés zo uitgekomen zoals ik al eerder voorspelde.

  De regering verschuild zich handig achter de Raad van State. Maar wat zit daar dan in???
  Allemaal oud politici en die gasten hebben geen zin om de banden met hun moederpartij op spanning te zetten en praten dus gewoon Balkenende en Bos naar zijn mond. Want het zijn die partijen; die hen dat baantje hebben bezorgt.

  Er is dus in mijn ogen sprake van belangenverstrengeling.

  Natuurlijk is het ook kiezersbedrog. Wel wat vreemd dat de PvdA daar nu pas van beticht wordt. Want met Kok aan de macht was het al 1 en al kiezersbedrog. Daar komt de SP wel een beetje laat achter. Of was de zachte toon vooral te danken op de hoop op een linkse coalitie? De PvdA is een rechtse partij, daar kun je zoiets niet mee vormen.

  Maar weet je…..ik vind dit nog helemaal niet het ergste….weet je wat nog veel erger is??…..Dat de meerderheid van nederland dit over 4 jaar weer al lang is vergeten; en vooral als die economie toevallig ook weer eens aantrekt tegen die tijd. Men heeft hier geen principes meer. We kunnen beter gaan emigreren naar een land dat zichzelf niet verkwanselt aan zo’n stelletje gereformeerde en neoliberale asoos.

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — dinsdag 25 september 2007 @ 23.30 uur

 92. @ 80 Zarathustra

  Een tien met een griffel.
  Maar we gaan verder.

  Beste mensen, goed, vele van ons voelen zich diep vernederd door een partij die zich PvdA noemt, waarvan heel wat stemmers en leden, het niet mee eens zijn met het standpunt verwoordt door het hoofdbestuur en meelopertjes.
  Europa wint op alle fronten stem PvdA.
  Als ik het goed begrijp is 6 october a.s. een
  partijvergadering, wat let jullie om die a-sociale Partij wolven naar huis te sturen en Jan Pronk aan te stellen als Partijleider.
  Probeer er wat er van te maken anders is de PvdA straks verdwenen van het toneel der politieke graaiers, want dat hoofdbestuur kent geen idialen maar slechts halen (leuke baantjes).
  Ik zeg dit omdat ik mij een artikel herinner in de media geplaats enige jaren geleden door twee PvdA leden die het echt nog zagen zitten. Hoe is het mogelijk dat een partij gegroeid uit het verre sociale democratische verleden zo die vallen kan.
  http://members.home.nl/h.hiensch/PvdA-lk.rtf

  Reactie door d'olle Henk — dinsdag 25 september 2007 @ 23.36 uur

 93. hmmmmm.

  Wat kunnen we nu nog doen; buiten die initiatiefwet? Dat zal toch stranden bij een minderheid…

  Wat moeten we doen zonder de boel op stelten te zetten (wat ik liever doe)? Zouden we niet gewoon eens als SP naar de rechter toe moeten stappen om bepaalde gasten wegens bedrog en landverraad aan te klagen? Zou een mooi gebaar zijn. Tot aan het europese hof aan toe.

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — dinsdag 25 september 2007 @ 23.38 uur

 94. Een mail gestuurd naar de Tweede kamer en als ik er morgen niet ben weten jullie waar ik ZIT.
  Tja… landverraders ontzien wij niet!
  Tenslotte sleept die Christusverlakker niet alleen ons, maar ook ons nageslacht mee in die mammonische EU-samenzwering!
  Zo’n begrieglijke ‘pater familias’ wil je toch niet in huis hebben? Dus door zo’n landstroll laten we ons niet de les lezen. Toch?

  Offe… maar weer wachten op over een paar jaar? Kunnen we weer gaan zeuren en klagen over de stemcomputers, want we WETEN dat we gemanipuleerd worden.
  Hoor P&W!! Veilig door de PvdA gedirigeerd om het vanavond NIET over het referendum te hebben. Dit heet censuur!
  Plasterk mocht gisteravond reclame maken voor GEEN referendum. Sturen, manipuleren, dicteren…
  En ja, laten we het nu vooral over Ahmedihejad hebben bij de VARA-lieverdjes!!

  En nu? Want we leven NU en niet over een paar jaar. Over een paar jaar is Nederland zoiets als een EU-bijhangsel. Een brave provincie met brave provinciaaltjes die hun handen NIET meer in onschuld MOGEN wassen.
  NU kunnen we die trein nog stoppen. Niet goedschiks? Dan anderschiks!

  Kans op kans wordt het volk gegeven om in opstand te komen. Kans op kans verspild… wachten op nieuwe verkiezingen…
  Mijn God, wat een slaafs volk! Het is NU of NOOIT!
  Anders krijgen we NOOIT de leider die ons volk verdient!!

  Reactie door Gloria — dinsdag 25 september 2007 @ 23.43 uur

 95. Zarathustra — dinsdag 25 september 2007 @ 22.02 schrijft:

  Zolang een computer de stemmen telt zonder dat dit controleerbaar (no paper trail) bestaat er geen democratie meer.

  Inderdaad. Het is vergelijkbaar met het een onbekend persoon die achter een gordijn staat en naar wie je roept op wie je jouw stem wilt uitbrengen. Deze zegt vervolgens vertrouw maar op mij, ik zal je keuze eerlijk invullen. Ga nu maar naar huis en vertrouw erop dat alles goed komt.

  Het is inderdaad merkwaardig dat iedereen genoeg van Balkenende had en dat deze toch weer gewoon herkozen werd. Sommige beweren zelfs dat de 60+% mensen die tegen de Europese grondwet hebben gestemd dit enkel als protest tegen het kabinet Balkenende deden. Dit is dan moeilijk in overeenstemming te brengen met zijn zogenaamde herverkiezing.

  Ik vind het ook zeer verdacht dat een pro George W. Boef en pro Europese grondwet neoconservatief als Nicolas Sarkozy gekozen wordt net nu er in Frankrijk voor het eerst massaal m.b.v stemcomputers gestemd wordt. De helft van deze apparaten kwamen uit Nederland (Nedap) en de rest kwam van de uiterst beruchte en infame Diebold Election Systems.

  Zweden begint mij met de dag aantrekkelijker te worden…

  All that is necessary for evil to succeed is for good men to do nothing. – Edmund Burke

  Ananga

  Reactie door Ananga — dinsdag 25 september 2007 @ 23.47 uur

 96. een volk wat zich laat knechten .!verdiend een partij als de p.v.d.a. wie dit proces wil stoppen moet de straat op en mensen mobiliseren ,zet je vakbond onder druk dat we ons land niet veruilen voor het terugdraaien van de versoepeling van het ontslag recht (word straks toch europees geregeld )dat is het ruilen van een ferrari tegen een oude fiets.kortom haal die grijns van tichelaar en timmermans van hun smoel en ga de straat op als uw en mijn partij daar om vraagd .

  Reactie door h.verbeek — dinsdag 25 september 2007 @ 23.49 uur

 97. @83

  Zeer terecht dat je hierover begint. In de RvS nemen onder andere zitting:

  P. van Dijk ( Was rechter Europeesch Hof)
  - K. Mortelmans( Hof van Justitie Europeesch Gemeenschappen)
  - H. Sevenster( Hoogleraar Europeesch milieurecht ) W. Sorgdrager ( Lid ECRI van de Raad van Europa)
  - J. Wiebenga(was ondervoorzitter Europeesch Parlement)

  En uiteraard zijn alle 27 of 28 leden lid van de RvS lid van hetzij PvdA, CDA, VVD of D’66.

  Reactie door Ed Sorrento — woensdag 26 september 2007 @ 0.06 uur

 98. Het lijkt mee leuk om een opiniepeiling te maken voor de PvdA…ala 21 minuten.

  Vraag 1 Onderzoek naar oorlog Irak;
  – ja
  – nee
  – misschien
  – toch maar niet
  – of toch wel
  – ik twijfel
  – geen mening
  – of toch wel
  – wat doet het CDA
  – uhm…………..
  – Wouter? ………..
  – doe toch maar wel
  – of …nou nee
  – in afwachting van het congres misschien
  – twijfel nog steeds
  – zeg gewoon ja,maar bedoel nee
  – zeg gewoon nee,en zeg B ( misschien)
  – fietsbellend protest.
  – bij afwezigheid mening , geen mening
  – …………….eeuuuuuuhhhhhh

  Vraag 2 EU-referendum
  – voor antwoorden zie vraag 1

  Vraag 3 ( voor PvdA-stemmers)
  Stem je volgende keer weer PvdA.
  – JA
  – NEE
  – ZEKER NIET.

  Reactie door tom — woensdag 26 september 2007 @ 0.07 uur

 99. Het is zeer jammer dat de lokale afdelingen van de PvdA ,die wel een sociaal hart hebben ,te kakken worden gezet door de fractie in de tweede kamer.

  Reactie door tom — woensdag 26 september 2007 @ 0.13 uur

 100. @86 Alie Dekker

  Of het een idee is of een ideologie is wat mij betreft niet zo interessant. dit zijn slechts woorden die in principe over hetzelfde kunne gaan.

  Het idee/ideologie = DE WAARHEID! (en het zoeken ernaar)

  Echter de drijvende kracht is uiteindelijk een gevoel/intuitie, iets wat uit het onderbewuste komt en dat de mens tot actie beweegt. Dat hem als het ware aanzet tot het zoeken. Dit onderbewuste proces is ook wat ervoor zorgt dat je ineens “wakker” wordt indien het onderbewuste signaal urgent genoeg wordt om het bewuste denkproces dat door middel van media manipulatie/indoctrinatie in slaap is gesust te alarmeren.

  Dit is waar ik het over heb als ik het heb over een kracht die groeit in vele mensen op het moment. Sommige zijn al wakker en vele zijn op weg om wakker te worden. Ik beweer dat deze onderbewuste macht “divine” is, een diep roepen van de ziel/spirit om gehoord te worden.

  De elite weten dit en het is dus een race tegen de klok want de elite moet hun control-grid in plaats hebben voordat teveel mensen wakker zijn en zich masaal gaan verzetten terwijl zij hun control en repressie mechanismen (politiestaat) nog niet klaar hebben.

  De werkelijke slag wordt beslecht in het onderbewuste van de mensen. En zoals ik het kan zien zijn de elite aan de verliezende hand gezien het tempo waarmee ze ineens veranderingen gaan doorvoeren.. een rat in hetr nauw maakt rare bokke-sprongen ;P

  Reactie door Zarathustra — woensdag 26 september 2007 @ 0.17 uur

 101. In een dictatuur wordt je nog serieus genomen als je protesteert,met alle vreselijke gevolgen vandien,in deze weke brei die men in Nederland democratie noemt heb je het recht te protesteren maar er is niemand meer die er serieus naar luistert.Nederland wordt onthoofd door zure christenen en nepsocialisten.Maarja,morgen gezond weer op Gerard

  Reactie door Gerard Postma — woensdag 26 september 2007 @ 0.23 uur

 102. Kok schudde “de idiologische” veren af, Jan Pronk zou volgens enkele kopstukken geen goede voorzitter zijn, Irak werd/wordt niet onderzocht, referendum is onwenselijk volgens J.P.B. en nu dus ook voor de PvdA fractie. Ik stem al 46 jaar PvdA, soms met pijn in het hart, de volgende keer zal ik dat maar laten.

  Reactie door H.K. Matters — woensdag 26 september 2007 @ 0.26 uur

 103. Het is weer duidelijk dat het kabinet lak heeft aan haar burgers. Dat het nu om de PVDA gaat is wrang maar elke andere partij die met Jan-peter moet regeren zal zo reageren. Hij koestert wrok tegen ons burgers omdat wij met ons NEE hem een beetje te kijk hebben gezet tegenover Brussel. Dus geen referendum, nee we steken deze “grondwet” gewoon bij de burgers door hun strot! Zo zie je maar dat de heer Balkenende een one-man show aan het doen is, waarbij de burgers fungeren als marionet. Ik hoop dat dit referendum er toch komt en wederom zullen wij laten weten dat we hier NIET op zitten te wachten.

  Reactie door Rick Pruim — woensdag 26 september 2007 @ 0.27 uur

 104. Dat noemt men nou VOLKSVERTEGENWOORDIGERS !!!

  Alles wat het volk wil, wordt niet naar geluisterd of dom weg niet gehoord. Want als je het niet vraagd krijg je ook geen antwoord van het volk.
  Belastingen kunnen we wel met het volk betalen voor allerlei onoverzichtelijke nota’s / uitgaven ed. Wij als volk horen nu al een aantal jaren lasten gaan omhoog maaaaaaaaarrrrr daarna ………
  Wij wachten nog steeds. Noem het kwartje en iedereen weet wat je bedoelt. Zo gaat het ook gebeuren met de grondwet van Europa.
  Niemand kan er iets tegen doen DUS het gebeurt gewoonweg. EN dat wordt dan vrijwillig genoemd.
  Vrijwillig tegen de muur gezet.

  Beloften :
  Hiero begint het debat over NORMEN en WAARDEN. Waar zijn Uw Waarden PvdA, wel kiezers beloven dat het volk mee moet stemmen over de grondwet. Maar puntje bij paaltje 0.0 respons.

  Er zal achter de schermen wel gelachen worden, door Blos en Balkellende, om ons domme volk jongens en meiden die deze economie draaiende houden. Zoveel als wij nu al in Nederland binnen brengen aan belastingcenten naar deze regering. Dat belooft wat als we nog maar 1 provincie zijn van Europa. Dan zitten er nog meer zogenoemde volksvertegenwoordigers. Alleen niet meer van ons volk. Ha, Ha, Ha.

  ik ga slapen,

  Morgen weer een dag om te genieten van de vrijheid die nu nog heerst in Nederland.

  Reactie door Oliver — woensdag 26 september 2007 @ 0.33 uur

 105. @ 89 Tom.

  Da’s zeker waar. Loyaliteit aan je idealen is namelijk een goede zaak. Maar als je echt linksaf wil kan je altijd bij de SP terecht.
  Een partij is maar een voertuig, De richting van de reis belangrijker. (sprak hij filosofisch)

  Reactie door Ed Sorrento — woensdag 26 september 2007 @ 0.38 uur

 106. @50

  http://www.wijwillenreferendum.eu/index.php?page_id=9&style_id=

  Reactie door Nettie Klompsma — woensdag 26 september 2007 @ 0.40 uur

 107. @83 Hermie,
  Raad van State, CBS, SCP, enz.! Worden allemaal van overheidswege betaald en die mad je nooit zomaar als onafhankelijk beschouwen..Die instanties kramen altijd precies op het juiste tijstip precies datgene uit dat een kabinet op dat moment graag wil horen! In mijn optiek zijn deze instanties absoluut niet onafhankelijk hoor!

  Reactie door ToN — woensdag 26 september 2007 @ 0.50 uur

 108. @Alie Dekker — dinsdag 25 september 2007, 23.02

  Precies raak!

  Reactie door Wilbert — woensdag 26 september 2007 @ 0.59 uur

 109. De kiezers die de praatjes van de pvda geloofden zijn mooi gen**id. de meerderheid van dit volk is veel te goedgelovig tot ze weer pootje gelapt worden.
  en dan komen de mooie praatjes weer en zijn ze het na een jaar weer vergeten.
  achteraf blij dat jan niet in dit kabinet zit, dat heeft die marijnissen toch goed gezien!

  Reactie door G. — woensdag 26 september 2007 @ 1.15 uur

 110. Wie zich wil verdiepen in het advies van de Raad van State kan voor de verschillende teksten hier terecht.

  Reactie door Hermie Kreeft — woensdag 26 september 2007 @ 1.24 uur

 111. En maar schelden op de Pvda. Ook de andere partijen gaan met Balkende-Bos mee. Brand ze allemaal af, met het Cda en CU hebben we precis zo veel van doen. Op naar de Gevangenenpoort.

  Reactie door johan — woensdag 26 september 2007 @ 1.30 uur

 112. de kogel is door de kerk,de schaamtelose pvda vertegenwoordigers,hebben hun verkiezingsbelofte gebroken,schande.
  een eu vertegenwoordiger,van de pvda,had een opmerking over een engelsche denktank,
  die de aanpassing van de europesche verandering,nomineerde met 96%.
  hij vergeleek het dna van een orang oetang
  met dat van een mens.
  de vraag is wat balkenende ,met zijn cristelijke opvattingen daarvan denkt.
  het doel heiligt de middelen.
  gezien de verkiezings uitslag,van een paar jaar geleden,en wat er nu gebeurd ,is dit
  het paard van trojo.
  verraden en verkocht.
  de voc aanbidding van balkenende,is het meest ongeloofwaardige,het gelag van de eu is een rekening,voor al die landen die op de wachtlijst staan ,en hun ezels graag willen inruilen voor een auto

  Reactie door hw.rademaker — woensdag 26 september 2007 @ 3.07 uur

 113. Die Partij van de Aasgieren toch…

  Pronk eruit gewerkt…
  Referendum eruit gewerkt…
  Nederland eruit gewerkt…

  Een goed begin is het halve werk!
  De rest kunnen we invullen: een deal gesloten met Donner. En dan lijkt de zaak rond?

  De vraag is natuurlijk of de burger bereid is vrijwillig mee te werken aan verplichte prostitutie?
  Tenslotte is het niet niks om terstond uitgekleed te worden door de EU-souteneurs!

  Die Tichelaar de wichelaar toch…
  Een echte volksronselaar!

  Reactie door Gloria — woensdag 26 september 2007 @ 3.11 uur

 114. de reacties liegen er niet om ,de PVDA is een partij die er vroeger was voor de arbeider.
  Die binding is er niet meer.
  Aan alles komt een eind ook aan de De Partij van de arbeid ,als coalitie partner had deze partij dus ook niet gedeugd voor de SP en in een volgend kabinet hoeft er helemaal niet onderzocht te worden of dit mogelijk is.
  De SP zal nog meer groeien.

  Reactie door che — woensdag 26 september 2007 @ 3.22 uur

 115. nou das weer lekker… jan zet de poorten maar open voor al die pvda zieltjes die weer eens lelijk bedrogen zijn door wouter zonder ballen en de zijne… snap niet dat die man denkt hier mee weg te kunnen komen. Hij denkt hoog en droog te zitten in balk van ellende zijn derriere maar zal er met grote spoed weer uitgedirigeerd worden door het volk.. zijn achterban zal nu zijn ware kleuren zien..blanco dus… alleen maar gunstig voor de andere partijen die hebben er weer wat zieltjes bij … groetjes shar

  Reactie door sharon landtrecht — woensdag 26 september 2007 @ 3.37 uur

 116. aan eenieder die 25.09.07 wakker werd:

  welkom
  in de plutocratie der nederlanden

  wit of zwart
  het torentje
  weet altijd
  de koningin
  te schaken

  Reactie door Q. E. Bono — woensdag 26 september 2007 @ 3.51 uur

 117. Zoals al door meerderen gezegd is lijkt mij een puur partijpolitieke koers in deze niet echt constructief. Tuurlijk, mooi dat de SP er meer zetels zou krijgen, maar daarvoor moeten we nog even wachten, de verkiezingen laten nog even op zich wachten. Waar het kabinet evenwel danig notie van moet krijgen en daarna van zal moeten nemen, is dat dit gewoon niet gepikt wordt. Hoe?

  Dat heeft joseph halevi @50 al mooi op een rijtje gezet met een antal dingen die we kunnen doen in oplopende zwaarheid van het middel.

  Ik zou zwaar teleurgesteld zijn als we niet een referendum zouden kunnen afdwingen. Het betekent wel dat we daar iets aan moeten DOEN en niet alleen maar praten.

  Ik ga graag de straat op om te flyeren, posteren, demonstreren etc. zodat we mensen op de been kunnen krijgen. Ik hoop van harte dat de SP in samenwerking met andere partijen een dergelijk initiatief van de grond krijgt.

  Zou toch mooi zijn als we alle mensen die dit niet pikken aan één kant krijgen en gemeenschappelijk een mooi en duidelijk nee ten gehore brengen. :)

  Reactie door Bas — woensdag 26 september 2007 @ 5.23 uur

 118. @ 23 ace

  Het is een aanklacht tegen zogenaamde fractiediscipline en coalitietrouw tegen je eigen principes in. Daar doe je alles voor, de kiezer is gestorven voor de pvdbedriegers.

  het is ook een kritiek, zoals je zelf in latere bijdragen ook hebt, op de lakse houding van de sp. Ik ben nog steeds van mening dat de sp meer actie moet vertonen en ja, ik ben bang dat na het debat in de tweede kamer, waarin de oppositie logischerwijze bakzeil haalt, ook wij het nakijken hebben omdat geen enkele partij, vakbond of organisatie de mensen oproept tot wat voor actie dan ook.

  Zijn ze soms bang dat het volk echt in opstand komt, als er eens een actie komt waar veel nederlanders in geïnteresseerd zijn?

  Reactie door ipuntje — woensdag 26 september 2007 @ 6.46 uur

 119. Hoe kan Diederik Samsom toch in vredesnaam begrippen verwarren en nu ineens Kamerleden
  exponent doen zijn van de mening van Neder-
  landers? De kiezer heeft wel degelijk gekozen
  ja: op een programma dat hen werd voorgehou-
  den en rekent dan op duurzaamheid en betrouw
  baarheid zoals de pvda hen dat voor ogen
  hield.
  Het is dus precies andersom: het Kabinet, een
  voortvloeisel uit het stemmenaantal door de
  verkiézing (op grond van dat verkiezingspro-
  gramma) verkregen, is nu keer op keer al lang
  géén exponent meer van het kiezersvolk.

  De hierboven van de hand van Samsom geciteer-
  de brief, deugt dus niet.
  Een flink aantal pvda-ers houdt zich momen-
  teel bezig met pampers, maar het kiezersvolk
  zit niet verlegen om slampampers op hoog nivo
  of om speldeprikken van ambtenaren die het
  luieren verkiezen boven het inbakeren van de
  samenleving die verwacht dat de techniek van juist intapen op topnivo beschikbaar zou moe-
  ten zijn.
  Deze samenleving zit al helemaal niet te wach
  ten op ‘draaitollenaarsbeleid’ en die kwali-
  ficatie bezorgt dit Kabinet zichzelf…met
  het grootste gemak!
  De vvd, wil, all of a sudden, ineens achter de kosten aan van het Generaal Pardon. Wát
  wil de vvd daar feitelijk mee? Uitrekenen dat we beter daar ons geld aan kunnen beste-
  den als we het over ‘opbouw’ hebben, dan het
  weg te sluizen naar ‘defensie’ waar men niet
  kan overzien hoe het belastinggeld uitgegeven
  gaat worden?
  Harry van Bommel had een glashelder verhaal
  bij NOVA en er moet maar eens een spijkerhard
  debat over e.e.a. in de Kamer gevoerd gaan
  worden, waarbij het Kabinet aan de grond ge-
  nageld zal staan van de feiten, en men het
  kaf onder het eigen vermeende goudgele koren
  zal ontdekken!

  Reactie door Madelief — woensdag 26 september 2007 @ 8.08 uur

 120. Volgens mij heeft schoothondje Tichelaar, Balkenende roept en hij blaft, net de ondergang van de partij van de afgang afgeroepen, kijk maar hoe zijn eigen achterban het ziet….

  DEN HAAG (ANP) – Zes op de tien PvdA-kiezers vinden dat hun partij wel met een initiatiefwet voor een referendum over het nieuwe Europese verdrag moet instemmen.

  Bijna de helft (47 procent) vindt het zelfs ,,kiezersbedrog” dat de PvdA-fractie in de Tweede Kamer niet meewerkt aan het houden van een volksraadpleging. Dat blijkt dinsdag uit een peiling van Maurice de Hond.

  Reactie door joseph halevi — woensdag 26 september 2007 @ 8.21 uur

 121. net onze staatsecretaris op televisie. Als pvda lid moet je elk woord dat de pvdb volksvertegenwoordigers zeggen op een goudschaaltje moet wegen. de kiezers wisten toch dat er geen referendum zou komen als het geen grondwet meer zou heten. we hebben alleen een referendum beloofd als het zou gaan over een grondwet.

  Daarbij hadden ze bij het vorige referendum constant hun mond vol van het feit dat het geen grondwet was maar een verdrag!

  KOTSMISSELIJK wordt je van die lui!

  Reactie door ipuntje — woensdag 26 september 2007 @ 8.25 uur

 122. Ik wist het wel wat voor een onbetrouwbare draaikontenpartij de Partij van de Armoede is een super draaikonten partij het is net zo,n draaikontenpartij als de VVD Rita Verdonk mocht van het partijbestuusr geen fractievoorzitter worden zij was populairder dan Marc Rutte En Jan Pronk mocht geen voorzitter worden van het PvdA bestuur hij was veel te links voor superdraaikont Wouter Bos als je zijn gezicht had gezien toen een NOS verslaggever dat tegen Bos zei dat sprak boekdelen Marc Rutte noemde deze asociale regering links deze regering is net zo rechts als toen de VVD meeregeerde .Zalm zei voor dat deze regering was gevormd dat Bos minister van financièn moest worden zodat dat rechts beleid onvermindert voortgezet kan worden de rijke rijker en de arme armer BAH,BAH en nog eens BAH het volk wordt gewoon bedonderd de verkiezingen in dit land stelt niets voor zij hebben hier niets geleerd van Fortuyn.Nederland wordt rijp gemaakt voor een revolutie

  Reactie door Dirk Schuit — woensdag 26 september 2007 @ 8.52 uur

 123. ik ben verbaasd over het feit dat de SP nu inneens zegt:

  “De SP is volstrekt overvallen door de weigering van de PvdA om steun te geven aan een referendum over het nieuwe EU-verdrag.”

  kom nou toch zeg! dit hebben we toch allang aan zien komen!
  het is en blijft een volksverlakkend kabinet,er is namelijk geen verschil tussen B1,B2,B3,B4.

  als dat er namelijk wel was geweest dan had het CDA niet afgezien van een kabinet MET de SP.

  vorige keer was de VVD de kop van jut,en nu heeft de PVDA zich vrijwillig als kop van jut beschikbaar gesteld.

  nogmaals:
  dit kabinet hoort weggestemd te worden met een motie van wantrouwen,al was het maar om het feit dat dit kabinet zelfs stelselmatig democraties tot stand gekomen aangenomen moties gewoonweg niet uitvoerd.
  en geen verantwoording wil afleggen inzake de oorlogen.

  neem daarbij het kiezersbedrog van de PVDA en men kan maar tot 1 conclusie komen,namelijk “WEGWEZEN!”

  Reactie door iew — woensdag 26 september 2007 @ 8.53 uur

 124. WEDEROM BLIJFT HET RUSTIG IN NEDERLAND !

  63% WORDT GESCHOFFEERD !

  Hoezo computerstoring bij de PvdA! De achterban van de PvdA is enorm links georienteerd en hadden om die reden voor Jan Pronk gekozen. Dit was voor de PvdA fractie niet te pruimen. Op het moment dat de zgn. computerstoring ter sprake kwam, heeft men allerijl Jan Pronk te verstaan gegeven om afstand te doen van het partijvoorzitterschap! Ook de eigen PvdA aanhang is om die reden geschoffeerd!

  Het zegt genoeg dat de PvdA een midden-partij is ! Niet meer dan dat ! Weg met die rode kleur als Marketing!

  Mensen we zijn geen democratie! Het neigt sterk naar een dictatuur! Het volk heeft het maar te slikken! Daar zijn talloze voorbeelden van!

  Verschuilen achter de Raad van State, dat bijeen wordt gekozen door ´verdomme` onze eigen regering! Meestal uitgerangeerde politici en zolang wordt doorgezocht, dat een uitspraak als deze onze regering goed gezind is!

  Als de PvdA bij de eerstvolgende verkiezingen het wederom slecht doet! Vraag je dan niets af en schakel geen commissie in, dat moet gaan onderzoeken, waaraan de zoveelste nederlaag heeft gelegen! Dit feit is namelijk volstrekt duidelijk !!!!!!

  Vroeger PvdA-lid, tegenwoordig SP-lid en voel mij daar verschrikkelijk thuis! Een goed thuiskomen! Een heerlijke club mensen!

  Met vriendelijke groet,

  van een Geëmotioneerde Jan!

  Reactie door Jan uit Groningen — woensdag 26 september 2007 @ 8.55 uur

 125. Frans Timmermans vindt dat ‘afspraak dan ook
  afspraak’ zou moeten zijn in het programma
  Goede morgen Nederland, TV 1.
  Als kind heeft hij in diverse steden van
  Europa gewoond en zegt ‘gezien’ te hebben dat
  één Europa de oplossing betekent…..en zoals
  dit wordt ‘gebracht’, wordt het hoog en hoog
  tijd dat een politiek ‘zwaargewicht’ met hém
  een openbaar debat heeft, opdat de nu ter ta-
  fel gebrachte argumenten even worden ‘aange-
  pakt’. Frans ging van z’n 11e tot zijn 14e in Rome naar school. Na een aardig lange
  studietijd in Nederland, deed hij nog geen 2
  jaar een studie naar Europees Recht in Nancy,
  met zijn in Néderland gestudeerde ‘Franse
  taal’…enfin…lees het maar in zijn biogra-
  fie in Wikipedia, die in grote lijn en be-
  knopte vorm zijn levensloop tot heden heeft
  geformuleerd. Ondertussen moet Nederland ge-
  loven, na zijn uitlatingen van hedenmorgen,
  dat hij Europa goed heeft leren kennen….en
  de ‘vergrijzing’ zonder p.c. kan niets veri-
  fiëren en wordt van alles wijs gemaakt.
  Ja zo spreek ik m’n talen dan ook wel en heb
  Europa leren kennen: lavare, laver, laveren!
  Overigens is Franse Letterkunde studeren nog
  geen Politicologie of werd dat in zijn Brus-
  selsetijd bijgepuimd? Nee van dit soort voor
  de buis gebrachte bla-bla-bla ben ik bepaald
  niét gecharmeerd. Bovendien is het in het al
  gemeen not done om je door een baas je een
  jaar lang te laten inwerken, er vervolgens nog één of hooguit 2 jaar aan toe te voegen en dan maar weer te vertrekken; het heeft meer weg van langgerekte bliksembezoeken en
  ‘n baas schiet er weinig mee op. Het ‘zitten’
  in de Kamer is dan kennelijk een aangename
  rustpauze geworden, obvious für das Publikum.
  Drie jaar in Rusland zijn betekent dat je pas
  op vertrekdatum de taal misschien zou kunnen
  begrijpen en misschien zelfs geleerd, maar de
  bevolking er goed kennen? Vast niet, als juist je baan een ‘beschermde’ overheidsunk-
  tie inhoudt en veiligheidsmaatregelen je de
  werkelijke contacten onmogelijk maken.

  Dezelfde manier waarop Balkenende praat over
  zijn bevindingen in Afghanistan (vanaf de
  Nederlandse basis en onder stevige escorte nog een bezoek brengend op Regeringsnivo bui-
  ten de basis).

  Als dit soort uitlatingen het volk moeten im-
  poneren dan slaat ook Frans Timmermans de
  plank mis, of zitten er nu ineens wat hiaten
  in zijn biografie….toevállig?

  Reactie door Madelief — woensdag 26 september 2007 @ 9.04 uur

 126. Ik word doodmoe van die arrogante houding ten opzichte van nee stemmers.Ze doen net of alle nee stemmers dom zijn en niet weten waar het over gaat.I hoop dat Bos EN Balkenende bij de volgende verkiezingen flink afgestraft gaan worden.

  Reactie door Peetje — woensdag 26 september 2007 @ 9.04 uur

 127. Heldere vertegenwoordiging van Harry van Bommel op Nova gisteren! Kom met de feiten, alle puntje’s op de i, de verwijzingen die even grondwettelijk zijn als de verworpen grondwet, en dat JPB ,Nederland, natuurlijk terug kan naar de onderhandeltafel.
  Ga zo door!

  Reactie door Maria — woensdag 26 september 2007 @ 9.13 uur

 128. Laten we eerlijk zijn, dit heeft iedereen toch al weken lang zien aankomen.
  Deze salonsocialisten van de PVDA zijn het predikaat links al lang niet meer waardig, het is een club geworden van ruggegraatloze machtsgeile volksverlakkers..
  Ik stel voor dat de hele SP fractie binnenkort met witte zakdoekjes gaat wuiven als “Sjaak” Tichelaar en de zijnen het spreekgestoelte bemannen in de 2e kamer.

  Reactie door Gert van der Steen — woensdag 26 september 2007 @ 9.17 uur

 129. Ik ben voor een referendum omdat ik vind dat de burger democratisch moet beslissen of ze meer macht wil overdragen aan Europa.
  We hebben het hier over nieuw verdrag, maar dan nog moet de burger beslissen want we kunnnen al zo weinig in brengen in de EU.
  En mischien staan er wel veel dingen in het verdrag waar heel veel mensen niet mee eens zijn. Ik zou het ook wel eens willen lezen, WAAR?

  Reactie door Raoul Bungenberg de Jong — woensdag 26 september 2007 @ 9.26 uur

 130. En dit soort leugenaars betalen wij?
  In de rest van de maatschappij ga je het gevang in, maar deze heren kunnen zonder schroom de grootste fraude door laten gaan.
  De politiek in zijn geheel is niets meer geworden dan een stel dieven in nette pakken, die menen dat alles toegestaan is voor hen.

  Het wordt tijd voor een wetswijziging waar dit soort grove, bewuste schendingen van vertrouwen strafbaar worden gesteld.

  Reactie door Gerard — woensdag 26 september 2007 @ 9.35 uur

 131. (119) correct de titelwas de vorige keer .VERDRAG!!!!!!!!!! TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA .

  Reactie door h.verbeek — woensdag 26 september 2007 @ 9.45 uur

 132. @89 G.Jansen.

  Dat antwoord van Diederik Samson kwam hier ook binnen.

  Nogmaals hier de tekst:

  Leg mij nu eens uit waar dat kiezersbedrog zit: Ja, wij wilden graag een referendum en onze kiezers ook. Maar alle kiezers samen (jullie dus!) hebben ervoor gezorgd dat er geen meerderheid is in beide Kamers van de Staten Generaal (dus Eerste én Tweede Kamer) om het referendum er via een initiatiefwet erdoor te slepen. Dus was de enige mogelijkheid om vanuit het Kabinet een referendum te organiseren, maar dezelfde kiezers (alweer, jullie dus), hebben er ook voor gezorgd dat een combinatie van partijen vóór een referendum geen Kabinet konden vormen (tenzij je SP, PvdA, GrL, D66 én Wilders een houdbare combinatie vindt). Dat heet democratie. Welke kiezers zijn er nou bedrogen?

  Konden wij het Kabinet opblazen over deze kwestie? Jazeker. Was er dan een referendum gekomen? Nee, want het demissionaire kabinet had nog steeds dezelfde samenstelling en de peilingen wijzen op vanalles, maar niet op een mogelijk Kabinet dat ná verkiezingen wél een referendum organiseert.

  En – misschien vind jij het onbelangrijk, maar ik vind het heel belangrijk – aanpassing van het ontslagrecht is nu van de baan. Hebben wij nu echt onze kiezers bedrogen door een referendum tegen te houden dat er toch niet gekomen zou zijn (eerste kamer wijst het immers af) en het voortbestaan van een goed ontslagrecht dat zekerheid biedt te redden?

  Met vriendelijke groet,

  Diederik Samson.

  Het is dus geen kiezersbedrog volgens Diederik maar ‘bedrog’ van zijde van de kiezer jegens de P.v.d.B.

  Reactie door Alex — woensdag 26 september 2007 @ 9.48 uur

 133. Dit is de goorste dwang die je maar kan bedenken.
  De dwangneuroot Balkenende is er in geslaagd de PVDA te dwingen tegen te stemmen en waarom, om wat verschoven lettertjes in het europeeschverdrag.

  Hoe zo democratie, geen respect voor de bevolking, blijkt elke keer weer.

  Weg met Balkenende, het is tijd voor de revolutie!!!!

  Reactie door e.krul — woensdag 26 september 2007 @ 9.55 uur

 134. Laffaards die PVDA, respectloze club die zijn leden minacht!

  Reactie door e.krul — woensdag 26 september 2007 @ 9.56 uur

 135. Kijk de neoliberalen Bos en Timmermans waren al voor de vorige neoliberale grondwet, die nu opnieuw wordt geïntroduceerd, ze hebben in de tussentijd, het truckje geleerd, hoe krijgen we heb erdoor;

  -Je geeft hem een ander uiterlijk maar de inhoud blijft hetzelfde;
  -Je zorgt dat het volk geen kans krijgt nog een 1 keer Neen te zeggen;

  Deze grondwet dient de belangen van de groten in Europa, en vooral Duitsland, er zal nog veel trammelant komen, in zowel de kleine als de andere grote lidstaten!

  Reactie door joseph halevi — woensdag 26 september 2007 @ 10.00 uur

 136. Volgens Balkenende moeten we blij zijn met peanuts…samen leven samen werken…voor peanuts!!

  Reactie door e.krul — woensdag 26 september 2007 @ 10.00 uur

 137. Ik ben voorstander van het verdrag en was nog meer voorstander van de het grondwettelijk verdrag. De tegenargumenten van de SP vind ik over het algemeen niet sterk of getuigen van onnodige angst en een naar binnen gekeerde houding.
  Desalniettemin steun ik het referendum. Je kunt onmogelijk een afgestemde grondwet op een paar punten wijzigen en dan zelf bepalen dat het zo wél goed is.
  Overigens ga ik ervan uit dat het nieuwe verdrag de goedkeuring van de meerderheid zou krijgen. Bijna 40% was immers al voorstanders en er zijn voldoende wijzigingen aangebracht om ruim 10% van de nee-stemmers over de streep te trekken.

  Reactie door Jeroen G — woensdag 26 september 2007 @ 10.32 uur

 138. Gelukkig begint het morren ook al bij de eigen pvda achterban… Een snelle blik op de bosbode leert dat men sterk begint te twijfelen aan de eigen partij.

  Reactie door Peter — woensdag 26 september 2007 @ 10.41 uur

 139. @128 Gert van der Steen

  Inderdaad. Beelden hebben vaak meer kracht nog dan woorden.
  Laat als niet mist te verstaan statement alle partijen die vóór een referendum zijn tijdens het spoeddebat een Nederlandse vlag voor zich zetten, schuins afgeknipt van linksboven naar rechtsbeneden. Liefst nog ter plekke verbranden dit nog nationale symbool. Heel vernederland zal dit beeld op het netvlies meekrijgen. Deel verwelkte en van kleur verschoten rozen uit aan alle PvdA bewindslieden. Draag een doodskist naar binnen en verklaar de democratie dood! Vermoord!
  De knuppel in het hoenderhok! De belangen rechtvaardigen dit!

  Reactie door Wattenstaafie — woensdag 26 september 2007 @ 10.43 uur

 140. Ik heb niet op de PvdA gestemd. Daarom kan ik ook niet teleurgesteld zijn. Wees verheugt, dat ze hun ware gezicht hebben laten zien en de SP geen (schijn)concurrentie hoeft te vrezen in menswaardige politiek van die kant.
  PvdA Goodbye.

  Reactie door Johan — woensdag 26 september 2007 @ 10.51 uur

 141. En dan nu dit.
  De PvdA fractieleden zouden geheel vrij zijn in hun afwegingen had Tichelaar gezegd. Ook hier dus weer een U-turn.

  ` PvdA-fractieleider Tichelaar heeft de
  voorstanders van een referendum over
  het Europees Verdrag duidelijk gemaakt
  dat het niet op prijs wordt gesteld als
  ze het initiatief voor een referendum
  steunen.

  Zes fractieleden hebben moeite met het
  fractiestandpunt dat er geen referendum
  moet komen.Het Kamerlid Kalma houdt het
  voor mogelijk dat hij het SP-initiatief
  voor zo’n volksraadpleging steunt.

  De anderen laten het referendum vallen
  op voorwaarde dat het kabinet afziet
  van versoepeling van het ontslagrecht.
  Tichelaar zou hebben verzekerd dat ze
  daarop kunnen rekenen.

  Reactie door Wattenstaafie — woensdag 26 september 2007 @ 10.52 uur

 142. Balkenende zijn vrouw heeft toch al gezegd, dat hij heel eigenwijs was ?

  Hij zou in het landsbelang allang verwjderd moeten zijn.

  Hij is klein ,kaal, kortzichtig,en kleinerend.

  Reactie door Gerrit — woensdag 26 september 2007 @ 10.56 uur

 143. En maar schreeuwen we houden een referendum,maar als er met de uitkomst niets gedaan word ,als het niet in het plaatje van de heren past ,is de stem van het volk dood, allemaal gebakken lucht.
  Het ging de nee stemmers simpel gezegd toch niet alleen om de vlag en een lied ,maar om het feit dat Europa niet leeft onder het Nederlandse volk, de euro die ons door de strot is geduwd ook zo’n voorbeeld.
  Het wilt de hoge heren maar niet in hun harde schedels dat Europa als een staat niet leeft onder het volk.
  Ik voel me als NEE stemmer niet serieus genomen dus de volgende keer jongens en meisjes doe gewoon wat je wil ,en hou niet de schone schijn op dat je democratisch bezig bent.
  Alles word toch beslist op die paar vierkante meters in den Haag, daar doe je met een gang naar de stembus ook niets aan veranderen dit blijkt maar weer.

  Het word tijd dat we in deze bananen republiek bananen gaan kweken in kassen goed voor het milieu blablablabla ja!! net als dit stukje slap gelul dus.

  Reactie door ton de haas — woensdag 26 september 2007 @ 10.59 uur

 144. Ik word ook zo ziek van die Balkenende,

  er staat toch in de bijbel:

  Wie zichzelf verhoogd zal vernederd worden

  Dat geldt ook wel voor het zichzelf verhogen op slinkse sluwe wijze.

  Reactie door Gerrit — woensdag 26 september 2007 @ 11.02 uur

 145. @137…. dat zullen we vast anders moeten
  lezen en begrijpen, want zijn solidariteit
  lijkt meer op:
  samen leven, samen werken, én samen sterven !

  Wie op welke leeftijd en in welke conditie is
  niet aan de orde, daartoe organiseren ze vast
  wel een referendum, maar velen al met één been in het graf staand, hebben weinig te
  kiezen en verdienen alle aandacht en hulp die
  sociaal denkend en doend Nederland aan hen
  verplicht is als mede-burger en juist de Over
  heid een áánsturende taak zou moeten claimen!

  Ja mevrouw Krul, de pvda ziet er nu rood en
  vlekkerig uit. Wat betreft het beleid van dit
  Kabinet er nog een dijkenschandaal achter aan
  en spreken we van een ‘aqua’-rél. Waar was
  Zalm ook al weer zo trots op? Zijn saldiba-
  lans aan het eind van zijn rit? Maar de re-
  serves voor calamiteiten als dijkdoorbraken,
  zorgkosten (voldoende antigriepinjecties etc)
  vergoeding voor de niét-welgestelden, zie ik
  nergens duidelijk aan- en/of weergegeven.

  Waar halen de minima nu nog het geld vandaan
  dat benodigd zou zijn voor de Zorgpremie en
  waar haalt de bejaarde met een aow-tje en evt
  géén aanvullend pensioen, dat geld vandaan?

  Maar Den Haag is op de toer van de houten
  hammen en kazen voor het open raam om naar
  buiten toe de suite uit te hangen…..de in-
  ternationale gemeenschap te ‘verwennen’ en
  de laagstbetaalden en uitkeringsgerechtigden
  in eigen land voor te houden, dat ze het toch oh zo goed hebben, maar vergeten dat de
  levenstandaard een goede werkbare basis voor
  iedereen moet hebben, gebaseerd op Nederland-
  se maatstaven vwb de ‘sociale omgang’ met el-
  kaar. Het begrip ‘noodzaak’ zegt dit Kabinet
  niets meer, daar waar men zich de luxe denkt
  te kunnen permitteren zich niet de prio’s voor ogen te willen houden.
  Hoop ik toch wel dat je weer genoten hebt in
  Frankrijk om even ‘bij te komen’ van alles
  wat je hier weer moest accepteren aan lasten!
  Sterkte, en doe het hier verder rustig aan!
  Met vr. groet, Madelief.

  Reactie door Madelief — woensdag 26 september 2007 @ 11.17 uur

 146. PvdA top maken onderdeel van de wereld van ons kent ons wantbestuurders die alleen aan hun eigen belangen denken.

  Maar wat ik niet begrijp is het feit dat sommigen blijven op die partij stemmen. Wanneer worden die mensen wakker om te zien dat PvdA is NOOIT een partij voor de arbeiders geweest? PvdA is een partij voor ASOCIALE bestuurders.

  Reactie door Khosrow — woensdag 26 september 2007 @ 11.31 uur

 147. Ik heb net even de reacties op de PvdA-site zitten lezen. In de eerste 3 pagina’s kom ik al een stuk of 6 opzeggingen van het lidmaatschap tegen.
  Raadsleden trekken zich de haren uit het hoofd. Hoe moeten ze dit nu weer aan de achterban verkopen?
  95% van de reacties is vernietigend.
  Dat kan ook niet anders, iets wat niet te verkopen is, is gewoon niet te verkopen, daar vind je geen klanten voor.

  Ik quote 1 reactie die volgens mij alle andere reacties overbodig maakt, onder de titel “welterusten”

  [quote]
  Welterusten

  Dankzij de telepathische gave van de heer Timmermans hoef ik nergens meer een oordeel over uit te spreken. Hij weet immers beter dan ikzelf waarom ik tegen heb gestemd en wat ik van het nieuwe onderhandelingsresultaat vind. En gelukkig delen de kamerleden van de PvdA de telepathische gave van Frans. Ik kan rustig slapen gaan. Het enige dat de PvdA nog van mij verwacht is dat ik over een paar jaar op tijd wakker word om op lijst 2 te stemmen. Wat wordt democratie toch fijn op deze manier!

  [einde quote]

  SP, D66, GL, houd de brievenbus in de gaten, het regent de komende tijd aanmeldingen van nieuwe leden.

  Of heeft de PvdA het gelijk aan haar zijde als ze weet dat bij de volgende verkiezingen “de mensen in het land” dit akkefietje al lang weer vergeten zijn??

  Aan de SP en anderen om ons collectieve geheugen springlevend en actueel te houden!

  Reactie door spruitje — woensdag 26 september 2007 @ 11.47 uur

 148. Stemcomputers….veel gehoort onderwerp vandaag; terwijl het er geen zak mee te maken heeft.
  Bij het referendum wonnen de tegenstanders dus is er weinig mis mee.

  Waar echt wel wat mis mee is, dat zijn die domme nederlandse kiezers.

  Reactie door ReneR — woensdag 26 september 2007 @ 11.48 uur

 149. Update laatste nieuws, Wattestaafje heeft een deel al genoemd, de deal met het ontslagrecht heb ik nog niet gelezen, ik ben wel blij als de plannen rondom het ontslagrecht van tafel zijn! Maar eerst zien en dan geloven!

  PvdA’er maakt eigen keuze referendum
  Gepubliceerd: vandaag 11:21 Update: vandaag 11:33

  De Tweede-Kamerfractie van de PvdA is toch niet unaniem akkoord met het kabinetsbesluit om geen referendum over het Europese wijzigingsverdrag te houden. Paul Kalma heeft van fractieleider Jacques Tichelaar de ruimte gekregen om een eigen afweging te maken, en steunt mogelijk de initiatiefwet van de SP om alsnog een referendum te houden.

  Samen met PvdA-Kamerleden Mei Li Vos, Diederik Samsom, Hans Spekman en Martijn van Dam pleitte Kalma dinsdag in de fractievergadering voor het referendum. Voor zover bekend hebben zij echter niet gevraagd om ruimte voor een eigen afweging.

  LEVE PAUL KALMA!HOERA!

  Reactie door joseph halevi — woensdag 26 september 2007 @ 11.53 uur

 150. Eindelijk na jaren ben ik er nu achter waar PvdA ook al weer voor staat.

  PARTIJ VOOR DRAAIKONTIGE A-SOCIALEN.

  Zo zie je maar weer een stem voor PvdA is een stem voor carriere politici,er zal nog wel ergens een socialist tussen de mensen van de PvdA zitten(Jan Pronk misschien ?)

  Maar over het algemeen is de partij vervallen tot een partij die uit is op macht en geld,als de PvdA dit bestrijdt laat hen dan maar eens een deel van de uitkering die zij krijgen van ons “de bevolking” inleveren.Eens kijken hoeveel “politici” er dan nog over blijven bij de PvdA.

  Ome Joop zou zich om draaien in zijn graf.

  Zoals u leest ben ik kwaad,dit is niet de eerste keer dat de PvdA de mensen bedondert,bedenk de € ,en ook met dit geweldige ziekenfonds hebben zij ook ingestemd,als er bezuinigd kan worden doet de PvdA wel mee.

  Help Nederland naar de Kloten,stem PvdA.

  Een partij die zo ver van haar “Roots verwijdert is zou er een aan moeten denken om zich zelf op te heffen.

  Reactie door Alex van Velzen — woensdag 26 september 2007 @ 11.53 uur

 151. 141 Wattenstaafje

  De mensen zijn bij de PvdA stapelgek, als ze menen een goede deal te hebben met de uitruil referendum versus ontslagversoepeling.

  Zelden zulke domme politici meegemaakt; ja nog dommer dan van Oudenallen (LPF)

  Want deze grondwet is van blijvende aard.
  Met de volgende verkiezingen of zelfs de volgende prinsjesdag komt het ontslagrecht alsnóg aan de beurt. Daarvoor jeuken de handen van Donner te veel. En dan slaan de neoliberale chistelijke fundamentalisten een dubbelslag.
  Maar de boer; hij ploegde voort.

  Reactie door ReneR — woensdag 26 september 2007 @ 11.54 uur

 152. “Overigens zou het SP-voorstel alleen een meerderheid halen als vrijwel de hele PvdA-fractie zou voorstemmen.”

  geen referendum dus….

  Reactie door iew — woensdag 26 september 2007 @ 11.56 uur

 153. RECALL!!! Help our democracy is assassinated!!! Christof the Netherlands

  Reactie door Chris Sandee — woensdag 26 september 2007 @ 11.58 uur

 154. @125 Madelief ik ben op het ogenblik bezig met het lezen van “Van christen tot anarchist” dit zijn autobiografische opstellen van Domela Nieuwenhuis. Heel wat interessanter dan een beschrijving van het leven van ene Frans Timmermans (who ever he may be) En voor de rest ben ik van mening dat de huidige pvda nog onbetrouwbaarder is dan de KVP 60 jaar geleden.

  Reactie door Dik Evertse — woensdag 26 september 2007 @ 12.05 uur

 155. Tja ,als je het zo bekijkt,democratie hebben we wel in Nederland,maar we hebben overal regels voor.

  Als je dan ook nog Partijen hebt die het 1 beloven en dan juist dat niet gaan uitvoeren wat ze beloven.

  Maar ja je kon er op wachten,de PvdA top weet het beter dat wisten ze ook met de € en ook nu heeft Pappa PvdA weer beslist dat het alles beter weet dan het kind van de rekening,de “de bevolking”.

  Hoe zo dhr. Tichelaar,het moet zijn ……dhr,Huichelaar.

  Met zulke mensen in de politiek als de PvdA is het ook geen wonder dat mensen op Wilders of SP gaan stemmen.

  Het geloof is weg in de Nederlandse politiek,mensen gaan voor de extremen,en de grijze middenmoot voelt zich thuis bij het CDA !

  Het word hier de komende jaren nog veel gezelliger!

  Reactie door Alex van Velzen — woensdag 26 september 2007 @ 12.11 uur