Van Bommel vs Ormel

Het NRC interviewde Henk-Jan Ormel (CDA) en Harry van Bommel over de vraag, wel of geen referendum. Het artikel is hier te lezen. Twee citaten:

Ormel:

„De kritiek van de burgers is beslist serieus genomen. Dat is terug te vinden in de nieuwe verdragstekst die op tafel ligt. De invloed van nationale parlementen wordt bijvoorbeeld vergroot. Een voorstel van de Europese Commissie kan wel degelijk worden teruggestuurd of tegengehouden. Symbolische aspecten zoals de vlag en het volkslied, waaraan veel burgers zich stoorden, zijn uit de tekst gehaald. En er wordt duidelijk gekozen voor een Europa als samenwerkingsverband van soevereine staten. Daaraan heeft Balkenende als premier een belangrijke bijdrage geleverd.”

Van Bommel:

„Er is een verschil tussen samenwerking en machtsoverdracht. Samenwerking is broodnodig. Natuurlijk willen we dat bij asielproblemen, energiepolitiek en terreurbestrijding. Maar zodra je beslissingen bij meerderheid gaat nemen, word je geconfronteerd met besluiten die je niet wilt. Daarvoor bestaat geen draagvlak bij de bevolking.

Bestuurders zijn de burgers uit het oog verloren. Nederlanders zijn niet anti-Europa. Ze zien zeker voordelen en ze willen ook verder met Europa. Ik ook, maar niet met zevenmijlslaarzen. Dan krijgen mensen het gevoel dat Europese zaken ze door de strot worden geduwd. Het ‘nee’ tegen de Grondwet in 2005 was een optelsom van ongenoegen. Europa is een B-merk geworden.”

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

vrijdag 31 augustus 2007 :: 0.17 uur

124 Comments

124 reacties

 1. Sterke nog, Europa heeft in deze vorm geen bestaans recht en is slechts een bodemloze put.
  En waarom deze regels, als ze een copie hadden gepakt van het verdrag van de BeNeLux waren ze klaar geweest.

  Reactie door Tukkersterror — vrijdag 31 augustus 2007 @ 1.38 uur

 2. natuurlijk heeft het volk recht op een referendum,wat blijft er over van de democratie,als we verraden en verkocht worden,de grondwet is aangepast,er is een ander etiket opgeplakt.
  en daar is alles mee gezegd.
  een goede samenwerking,is een heilig goed.
  maar het is wat anders,als gedicteerd wordt,hoe je mee moet werken.
  het veto recht niet alleen in de kring kan gooien.
  de zeggenschap wordt bepaalt door het aantal inwoners van een land.
  als klein landje de grootste netto betaler bent,alleen bedrijven profiteren,van de mogelijkheid van het vrije handels verkeer,
  en het gemak om van het ene naar het andere land te verhuizen.[belastingvoordeel]
  een van de voordelen voor de werkende bevolking is dat ze de euro hebben gekregen,
  het loon is gehalveerd,de deuro heeft er behoorlijk ingekapt.
  dit is ook de reden dat er voedselbanken zijn,de gaarkeukens van de oorlogstijd.en niet te vergeten,dat men het gemak heeft
  van het commissie geld bij het omwisselen
  is niet meer nodig,wat een fooi

  Reactie door hw.rademaker — vrijdag 31 augustus 2007 @ 1.40 uur

 3. Europees recht gaat boven Nationaal recht, geen maximum meer aan het aantal uren per werkweek, geen minimumloon meer, het Europees Arrestatie Bevel (nou ja, dit EAB is al doorgevoerd, maar heeft wel met de EUSSR te maken, google maar eens op Robert Hörchner), GEDWONGEN vaccinatie bij calamiteiten (wie bepaalt wanneer iets een calamiteit is?), Nederland heeft 3% inbreng in de Europese besluitvorming, plannen voor een Europese politiemacht, Europa bepaalt of demonstraties verboden worden, er mag daar in geval van calamiteiten (wederom: wie bepaalt wanneer iets een calamiteit is?) geweld tegen demonstranten worden gebruikt, bij 1 mijoen (ja je leest het goed) handtekeningen van de burger (hoe verzamel je in ‘s hemelsnaam 1 MILJOEN handtekeningen??) MOET de Europese Commissie opnieuw kijken naar genomen besluiten, maar het is NIET BINDEND, de per 31 december 2009 Codex Alimentarius (video-google eens op Dr. Rina Laibow)…..enz enz………

  Diverse politici in Europa (o.a. Verhofstadt, Giscard d’Estaing) geven aan dat dit ‘verdrag’ voor 98 procent hetzelfde is als de eerdere Grondwet. Bovendien zijn er een aantal bepalingen uitgelaten die er, zo is al overeengekomen, later weer bijgevoegd zullen worden, daarmee is de 100 procent weer rond.(dat laatste rijmt leuk trouwens). Voor de burger ongezond rijmt dan ook leuk…..

  En dan gaan we het weer over de vlag en het volkslied hebben??

  1 vraag slechts: Gaan de tweede kamer bovenstaande issues ook nog een keer aan de burger vertellen, of laten we dat gewoon zoals elke keer keurig buiten het debat?

  Kijk ook vooral nog even naar dit smakelijke filmpje, dit zijn de mensen die in de toekomst Uw wetten maken:

  http://www.youtube.com/watch?v=YWSYMpuCFaQ&eurl...

  Reactie door daisy_layzee — vrijdag 31 augustus 2007 @ 3.58 uur

 4. Belangrijke Politieke beslissingen zijn door de jaren heen achter de schermen gemanipuleerd en/of besloten.

  Er rolt zich in ijltempo een modiale agenda uit om te komen tot een WereldOrde: de zogenaamde: Nieuwe Wereld Orde.
  (Gecreeerd op de tekentafel van de machtselite vanuit geheime genootschappen, lobbygroepen).

  Wereldwijd worden achter elkaar beslissingen genomen die haaks staan op basis waarden van geluk voor mensen.

  Zie de euro zie nu deze ‘grondwet’

  Wordt wakker doorzie het grotere geheel, de hidden agenda’s.

  http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&l=NL

  Reactie door Willem Hoeben — vrijdag 31 augustus 2007 @ 7.39 uur

 5. http://video.google.nl/videoplay?docid=725870523242763480&q=jim+marrs&total=147&start=30&num=10&so=0&type=search&plindex=4

  http://video.google.nl/videoplay?docid=-7797720534222056342&q=jim+marrs&total=147&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=4

  Reactie door Willem Hoeben — vrijdag 31 augustus 2007 @ 7.48 uur

 6. http://video.google.nl/videoplay?docid=2025737815077941161&q=worden+wij+wakker&total=28&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0

  Reactie door Willem Hoeben — vrijdag 31 augustus 2007 @ 7.48 uur

 7. Toen Balkenende ons trots kwam vertellen dat hij het voor elkaar had gekregen dat het EU verdrag was aangepast naar de eisen die per referendum in 2005 waren gesteld stond hij te liegen.

  De grondleggers van het verdrag zelf geven toe dat het EU verdrag helemaal niet aan is gepast naar de eisen van het referendum van 2005 en dat het in principe nog steeds een stuk is wat geheel Europa uit levert aan de onheilige principes van satan en de vrije markt commercie.

  Dus een referendum om NEE te kunnen zeggen is nog steeds hard nodig.

  Reactie door koen — vrijdag 31 augustus 2007 @ 7.48 uur

 8. hw.rademaker ik ben het helemaal met je eens!!!!

  Reactie door wem — vrijdag 31 augustus 2007 @ 7.49 uur

 9. Zeg nee tegen de nieuwe Europa.
  Zeg nee tegen het fascisme van de New World Order.

  Reactie door Willem Hoeben — vrijdag 31 augustus 2007 @ 7.50 uur

 10. De BeNeLux-banden aanhalen en verscherpen op-
  perde ik al eerder n.a.v. een evenzo gesteld
  topic.
  Hoewel er voordelen zitten aan ‘samengaan’is
  er ook het nadeel, daardoor zaken op het spits gedreven te zien, een geFORCEerd stap-
  penplan, dat niet minitieus op ook álle neven
  geschikte onderwerpen werd beargumenteerd.
  Zo kunnen tal van onderwerpen leiden tot een
  explosie binnen samenlevingen die zo verschil
  lend ook van (lands-)aard zijn.
  Het niet vatbare, onaantastbare wat Europa
  dan verbindt wordt dan een luchtledige ruimte
  die tot een totale implosie kan leiden en moet men beducht zijn voor óveral spreekwoor-
  delijke ‘bermbommen’, de ‘handgranaten’ in
  dezelfde sfeer als projectielen op elkaars
  regeringen afwerpend.
  Is de tijd dan al rijp en het ethisch besef
  zo volgroeid, dat men onderling én gezamen-
  lijk een dergelijke bestuursvorm voor te
  staan? De lont die het negatief zal aansteken
  zijn de niet exact vastgestelde economie-
  aspecten al zal men dat argument vrolijk weg-
  wuiven!
  We praten over bestuurders en vergeten het
  aspect van overleg en zullen dan toch eerst
  aan de basis moeten gaan werken, om dan al-
  thans ook het onderwijs in gezamenlijkheid
  een heel flinke follow-up te gaan geven.

  Zolang we niet gemeenschappelijk weten waar
  we naar willen streven, is het vragen om
  flink veel blaren als wer er inderdaad met
  7 (duizend…) mijlslaarzen er denken op af
  te moeten stevenen, de ruzies zullen zich
  aandienen met de speed van een jet(-set!)!!!

  Harry is right, we have to take it easy,
  that’s nog ‘slow motion’, but THINK ! SEE !!

  Reactie door Madelief — vrijdag 31 augustus 2007 @ 8.01 uur

 11. Toen ik mijn reaktie vormde, was daar slechts
  de eerste bijdrage, nr 1, te zien.
  V.w.b. 2 t/m 8 komen daar dus nu nog eens de
  aspecten bij, die ook duidelijk tegemoet ko-
  men aan mijn aversie en kan mede-onderschrij-
  ven.
  Appél moet er zeker komen voor een:
  ‘passen op de plaats’ en ‘rechtsom kéért’
  van de Europagedachte af, daar waar het eerder de éénheidsgedachte bejubelt om ermee
  te paraderen, dan dat er struktureel verbete-
  ring mee gemoeid zou zijn. Dat is zelfs als
  denkbeeld hypothetisch niet te verdedigen,
  zoals het nu gaat, waarbij men straks alleen
  nog het dirigeerstokje nodig heeft om aan te
  wijzen, wie wát wél en niét zou invoeren of
  uitvoeren aan te verhandelen produkten van
  elke aard en elke vorm. NEE is NEE en in dit
  geval, specifiek: NEE, dank U !
  Strijk en zet dat Nederland zich dan al bij
  voorbaat laat mangelen, meegaand en onderda-
  nig als dit landje met een verleden dat op
  indoctrinatie werd gestoeld en zetelt in star doorgevoerde Calvinistische begrippen,
  de wijdsheid niet kent van andere filoso-
  fieën en nu dobberen moet op de kwaliteiten
  van één verantwoordelijke roerganger die met
  vaste hand en kloek verstand het stuur zou
  moeten kunnen hanteren en zich wat aantrekken
  van een begeleidend team en de mening van de
  toeschouwers, en wie zijn dat? WIJ !!!

  Reactie door Madelief — vrijdag 31 augustus 2007 @ 8.29 uur

 12. Goeden morgen vrienden SP.

  Bestuurders zijn de burgers uit het oog verloren, zegt Harry.
  Ik durf te beweren dat ze zich nooit aan de burger storen wanneer er belangrijke zaken aan de orde zijn.
  Wanneer er iets onbelangrijks te beslissen valt mag de burger meepraten, bijvoorbeeld of een voetbal wedstrijd wel of niet op zondag gespeeld wordt, maar na het middaguur.
  Zoiets bedoel ik, doch wanneer er belangen in het spel zijn die de burger echt raken, dan is de burger niet voor hen capabel, zoals het voeren van een oorlog.
  Daarover mag dan geen referendum komen, hoewel 60% van de bevolking tegen uitzending naar Afganistan is, en was.
  Dan worden er afspraken gemaakt om een regering in elkaar te flansen, die niet stoelt op verkiezingsuitslagen, maar op machtspolitiek spel.
  Is het land er mee gediend?
  De afgelopen tijd laat het zien, als er democratisch moet worden besloten of er een democratische Partij in bestuursfuncties moet komen voelen ze zich bedreigt in hun geldopbrengende functie en ketst het af.
  Daar gaat het land mee achteruit i.p.v. vooruit.
  Daar bekommeren ze zich niet om.

  Een Socialistische….

  Reactie door Ouwe Dirk — vrijdag 31 augustus 2007 @ 8.57 uur

 13. Redaktie doe mij een plezier en ook al die
  mensen die moeten integreren, zet voortaan
  VS voluit. Hier werd versus bedoeld volgens
  het digitale Nederlands woordenboek aangege-
  ven met “vs.”.
  Kapitalen (van hoofdletters) prima maar ook
  in het digitale woordenboek betekent “vs”
  Verenigde Staten, hetgeen voor de ‘nieuwe,
  méde-lezer absoluut klinkklaar duidelijk moet
  zijn,…al vast bedankt, en voor wie het nog
  niet begrepen of ‘thuis’ konden brengen:
  graag gedaan!
  Goed weekend gewenst, speciaal voor diegenen
  die er misschien zo anders tegenaan moeten
  kijken dan voorheen! Sterkte en/of succes !
  Met vriendelijke groet, Madelief.

  Reactie door Madelief — vrijdag 31 augustus 2007 @ 8.58 uur

 14. Europa mag geen sopeeltje worden van Berlusconi, Barroso, Blair, Bakellende’s geldschieters en geldgraaiers.
  Het is te ver doorgeschoten en doorjagende hedgefunds economie tenkoste van de Europese samenlevingen, democratieën, Europese natuur, Europese regionale culturen.
  Het wordt MacDonalds, uitzendbureaus en armoede voor honderden miljoenen mensen en lekker leven voor de graaiersclub die ten tijde van Karel de Grote stukken kleiner was maar die nu ook verder uitdijdt. Wie wil er nu niet Karel de Grote zijn?
  Ja die azijnpissers van de SP…
  Nou we zijn kwaad maar proberen toch nog te genieten van het leven van het kleine beetje en dat ons rest en dan zeker niet aleen het materiële maar zeer zeker juist de solidariteit en de lol met elkaar.
  Wij houden onze rug recht en laten ons niet verkopen, of niet Jan?
  NO DEALS!

  Reactie door L´écologiste — vrijdag 31 augustus 2007 @ 9.17 uur

 15. Wat Ormel in dat interview probeert te vertellen is toch ouwe koek,het is hetzelfde als wat zijn grote roerganger JPB ons altijd tracht voor te schotelen, de jongelui in de
  CDA fractie e.a. denken dat de IQ van die
  “volksvertegenwoordigers” hoger is dan van
  de kiezers….we zullen zien!!!!!!!!
  Ormel denkt natuurlijk aan zijn toekomst en
  dan gaan zulke figuren ,om die zeker te stellen,b.v. een burgemeesterschapje, o.d.lekker tegen de hotemetoten aanschurken,
  “wiens brood men eet,wiens woord men spreekt”
  is het credo in de CDA.
  Ennnuuuhhh…ik heb Ormel in de kamer nog nooit kunnen betrappen op een echte politieke
  stellingname,als je op de tribune zit is
  het gewoon leuk om die man te horen PRATEN,
  ik zeg duidelijk niet SPREKEN, het is gewoon fabeltjeskrant wartaal.
  Laat ons gewoon wachten op de derde dinsdag in september, het kan best leuk worden, leg
  de rode stempotloden maar vast klaar.
  Wij kunnen niet wachten.
  Afsluitend,wij vinden dat Harry nog steeds goed bezig is !!

  Reactie door Joop c.s. — vrijdag 31 augustus 2007 @ 9.19 uur

 16. Ik heb aan de reacties hierboven eigenlijk niets meer toe te voegen, het is al zo uitgekauwd, er is door die andere ‘grondwet’ want dat blijft het helemaal niets veranderd. Ze hebben hem alleen een ander jasje aan gedaan dat zeer ingewikkeld in elkaar genaaid is met dezelfde uitkomst het blijft een jasje.
  Wel een opmerking; Belgie staat altijd als het hardst te roepen dat Nederlanders geen europeanen willen zijn, dat globalisering een feit is. Ze kunnen verdomme hun eigen land nog niet onder een bestuur brengen en vechten elkaar daarbinnen al de tent uit, ze zijn nog niet eens Belg. Als het van Belgie afhangt dan zal die haar zeer nationalistische (Vlaamse) voordelen aan Europa en ons Nederlanders willen verdienen. Ik bedoel maar. Merkel begint haat industrie NU ineens ook af te schermen.
  De grootste roepers zijn in essentie de grootste huichelaars denk ik dan maar. Wat je al niet moet doen om een europeaan te ‘lijken’ en jezelf op de borst te kunnen kloppen, behalve dan wanneer het om je eigen hachie gaat.

  Reactie door Henny — vrijdag 31 augustus 2007 @ 9.19 uur

 17. haar industrie natuurlijk.

  Reactie door Henny — vrijdag 31 augustus 2007 @ 9.21 uur

 18. een referendum is niet meer nodig .met de komst van de euro is europa?(wat dit ook moge zijn)een feit .de mensen willen het zo getuige het feit dat de nederlander zo apatisch blijft als het over europa en burgerrechten gaat .het hebben van idialen over hoe de wereld eruit zou moeten zien kan je op de been houden .maar is mijninziens niet meer realistisch.het kapitalistisch europa is een feit en democratie is een illusie.BRUSSEL ZAL UITGROEIEN NAAR EEN DICTATUUR !!!slaap lekker door nederland en rust goed ui wand straks kan je weer 80 uur aan de bak voor een habbekrats .europa moet concurerend worden moet o.a azie (weet je nog)laat mij nou nog geen signalen ontvangen hebben uit die regio,s dat ze een miniuumloon en 38 urige werkweek ingevoerd hebben .laat staan een ww of wao !

  Reactie door h.verbeek — vrijdag 31 augustus 2007 @ 9.27 uur

 19. Hachie Henny? Zoals wel vaker in de vaart, ik
  zelf incluis, in de vaart is een letter snel
  op de verkeerde plaats, een woordje teveel of
  een woordje vergeten…hindert allemaal niks,
  als het om de essentie gaat en die is duide-
  lijk.
  Maar omdat het bijna op een Freudiaanse lijkt
  kwam al snel in me op, dat intussen de tranen
  me nader staan dan het lachen over de gehele
  ontwikkeling om toch ook maar vooral blijk te
  geven van een pacifisme….dat omarmt moet
  worden met de daartoe alover bekende cliché’s
  die geen indruk meer maken en ook Ormel’s bij
  dragen maken tot die van een….je weet wel,
  ‘klinkt als’…enz.
  Als Europa, mogen we zo langzamerhand allemaal wel tranen in onze ogen hebben van
  de manier van ‘ontwikkelen’ hetgeen dan mis-
  schien vandaag heel Europa eens zou kunnen
  doen beginnen met een gemeenschappelijke maal
  tijd, met althans dan een reinigende werking.
  Wat dacht je van hachEe? Goed genoeg om menig
  eens hachJe te redden, maar op wiens grond
  wil jij die uien verbouwd zien. Voor een bol-
  gewas van kwaliteit en formaat moeten we hier
  eerst eens de bollebozen flink gaan wássen!
  Laten we niet van de buren zeggen dat zij hun
  land niet onder bestuur kunnen krijgen, want
  WIJ wel dan, als je ziet hoe ‘kort’ dat Be-
  stuur zit en hoé? Hoe langer men er ‘ondes-
  kundig gebleken’ bleef hángen, hoe méér geld
  men kan afwachten? Dat kan lang duren, want
  waar anders is een nagenoeg vergelijkbare baan beschikbaar? Die wordt zelfs vaak nog
  gecreëerd, of men verwisselt van ‘stoel’ om
  de volgende ‘ambtseed’ vast voor te bereiden
  in alle rust, waar vind je dat?
  Nee, die manier van funktioneren lijkt haast
  ‘uitgekookt’, vooral als men niet de moeite
  wil doen tot een ‘omschakelingsmogelijkheid’
  waartoe de ‘gewone’ burger minimaal gehouden
  wordt als inspanningsverplichting.
  Onze Nederlanders in Brussel werkende of ge-
  werkt hebbende zouden er hier eens eerlijk
  verslag van moeten doen.
  Wij, bestuurlijk, hebben geen poot om op te
  staan, door veroorzaakte onrust, spanning,
  onevenwichtigheid, chaos en daaruit voort-
  vloeiende ziekten, psychisch en mede daardoor
  ook lichamelijk.
  Als de SP de Zorg niét helpt gezond te maken
  wordt de gemiddelde, niet kapitaalkrachtige
  Nederlander alleen nog maar zieker….en
  België heeft dan althans door, dat ze voorzo
  ver mogelijk méér doen aan het OV, om kosten
  voor de burger te verminderen, dan WIJ !
  Nog even met onze klassejustitie en de Neder-
  lander wil zijn Marechaussee overal aan elk
  denkbare grens terug.
  Fijn weekend gewenst Henny, wéét wat je éét!
  Met vriendelijke groet, Madelief.

  Reactie door Madelief — vrijdag 31 augustus 2007 @ 11.17 uur

 20. Het feit dat de voorstanders elke keer weer met het mantra ” vlag en volkslied” komen, geeft maar al te duidelijk aan dat ze geen ekle idee hebben wat er nu werkelijk leeft onder de burgers. Want die ” vlag en volkslied” zullen mij persoonlijk aan mij reet roesten; de besluitvorming en het democratisch gehalte , daar gaat het werkelijk om en nog altijd kijken we wat dat betreft in een ondoorzichtige geldverslindende groene soep…. Bovendien kan ik natuurlijk nooit voorstemmen als het een organisatie betreft die twee keer per maand moet verhuizen omdat er, in tegenstelling tot alles wat gezegd wordt, zulke nationale sentimenten spelen……toch?
  ;-)

  Reactie door Opa-Buiswater — vrijdag 31 augustus 2007 @ 11.47 uur

 21. Als je niet gaat besluiten bij meerderheid, pleit je dus voor handhaving van het vetorecht, waarbij dus ongewenste zaken kunnen worden tegengehouden, maar ook dringend gewenste zaken als een bepaald land de kont tegen de krib gooit (denk recentelijk aan Polen). Dan blijft het een stroperig geheel waar terecht kritiek op is.
  Die stroperigheid moet eruit en het mag niet meer zo zijn dat één gek meer kan tegenhouden dan een heleboel wijzen kunnen doorvoeren.

  Reactie door Rob — vrijdag 31 augustus 2007 @ 12.29 uur

 22. Hehe, we zijn het eindelijk allemaal roerend met elkaar eens, alleen dit is al een compliment waard aan ons de schrijvers hier op het blog, maar zou eigelijk ook een goede waarschuwing moeten zijn naar de regering, dat zoveel tegenstrijdige personen op deze site, het met dit onderwerp roerend met elkaar eens is.
  Daarom, overheid wees wijs, onze nee is nog steeds nee en blijf baas in eigen land.

  En misschien dat de juristen van de SP alvast kunnen kijken wat er mogelijk is om wettelijke gronden deze zaak voor ons burgers aan te pakken, omdat ons anders wederom iets door de strot word geduwd waar het volk niet achter staat.
  Wij hebben geen wetten nodig die europees zijn geregeld, wij hebben onze eigen wetten die al eeuwen voldoen.
  Het enigste wat ik en velen met mij verwachten van europa is dat wij vrij kunnen reizen en handelen met alle leden/staten van Europa.
  Verdere samenvoeging is niet wenselijk gezien de cultuur verschillen binnen dit europa.
  Laat ons vrij en kom niet met wetten om deze vrijheden te beperken.

  Reactie door Tukkersterror — vrijdag 31 augustus 2007 @ 12.34 uur

 23. Die Van Ormel was er wel als de kippen bij om de klacht door te spelen naar de Tweede Kamer en Verbeet zou ook nog een gesprek met Van Bommel willen.
  Zo kun je toch niet open praten wanneer je van te voren al onder druk bent gezet op een typisch CDA manier. Niet inhoudelijk op de zaak willen ingaan maar toch wel de klacht doorspelen en de publiciteit zoeken zodat Van Bommel zijn handen vol heeft aan dit soort zaken in plaats van aan Europa en het referendum.

  Reactie door L´écologiste — vrijdag 31 augustus 2007 @ 13.03 uur

 24. Goed zo Harry van Bommel.Wijk geen strobeet voor het CDA & PvdA.(Fr.Timmermans.Deze regering wil met alle geweld de grondwet door onze strot duwen.Daar zit de Brusselse groot-kapitaal lobby achter.Deze regering is maar een marionet.

  Reactie door Maan Arkenbosch — vrijdag 31 augustus 2007 @ 13.12 uur

 25. Symbolische aspecten zoals de vlag en het volkslied, waaraan veel burgers zich stoorden, zijn uit de tekst gehaald. En er wordt duidelijk gekozen voor een Europa als samenwerkingsverband van soevereine staten. Daaraan heeft Balkenende als premier een belangrijke bijdrage geleverd.

  We mogen onze in-en-in fatsoenlijke en integere minister-president, Jan Peter ‘fatsoen moet je doen’ Balkenende wel heel dankbaar zijn, dat hij alle Nederlandse inhoudelijke bezwaren tegen de Europese grondwet, te weten een gemeenschappelijke vlag en volkslied, uit de oorspronkelijk tekst heeft weten te verwijderen. Cosmetische, oppervlakkige aanpassingen zijn nog altijd te prefereren indien dit reeds afdoende blijkt om de burgers te besodemieteren.

  Ik kan me absoluut niet voorstellen dat er nu nog steeds mensen zouden zijn die bezwaren hebben tegen de neoliberale, ondemocratische, identieke, resterende 98% van het oorspronkelijk afgewezen verdrag. Ze moeten eindelijk eens beseffen dat het belang van industriëlen en politici ook hun belang is.

  En als er nog steeds terroristen en oproerkraaiers zijn die bezwaar durven maken, dan kunnen we ze, wanneer de grondwet eenmaal is aangenomen, altijd nog door de Europese politie laten oppakken en in een van de geheime CIA detentie centra in bijv. Polen opsluiten. Dat zal ze leren opstandig te zijn.

  Ananga

  Reactie door Ananga — vrijdag 31 augustus 2007 @ 13.56 uur

 26. Hachie is streektaal,maar vraag me niet waarvan oorspronkelijk je hoort het tegenwoordig zoveel, ik vind het eigenlijk veel vrolijker klinken dan hachje.
  Maar ja met de EU maakt eigen hachie (handel) niet uit daar gaat het om iemand anders zijn/haar handel.

  Reactie door Henny — vrijdag 31 augustus 2007 @ 14.09 uur

 27. Is het niet zo dat de Nederlandse Grondwet pas bij een twee/derde (66,666 = 67%) meerderheid kan worden gewijzigd ?

  Reactie door Lezer — vrijdag 31 augustus 2007 @ 14.10 uur

 28. Laten we ‘s avonds vooral vroeg de gordijnen sluiten en tegen elkaar zeggen; ‘wat kunnen wij hieraan veranderen?’ i.p.v. zo een vocale ophef te creëren dat zelfs de gemuilkorfde media niet anders kan dan hier aandacht aan besteden.

  Of zoals Benjamin Franklin bij het ondertekenen van de Declaration of Independenc stelde:

  We must, indeed, all hang together or, most assuredly, we shall all hang separately.

  Ananga

  Reactie door Ananga — vrijdag 31 augustus 2007 @ 14.20 uur

 29. OFF TOPIC: wanneer wordt nu eens publiekelijk stelling genomen tegen, of over het rumoer rond de partij. Met name rechts en wakker Nederland is bezig onze partij naar de brandstapel te schrijven. De afgelopen tijd geven de gebeurtenissen rond onze SP voldoende aanleiding stelling te nemen, zaken te verduidelijken. Zwijgen of verzwijgen werkt contra-produktief. De rechtse “hetze” is gestart en zal zijn uitwerking op termijn niet missen. Sp “let op Uw saeck”!

  Reactie door William — vrijdag 31 augustus 2007 @ 14.39 uur

 30. Daisy_layzee — vrijdag 31 augustus 2007 @ 3.58 schrijft:

  Kijk ook vooral nog even naar dit smakelijke filmpje, dit zijn de mensen die in de toekomst Uw wetten maken:

  http://www.youtube.com/watch?v=YWSYMpuCFaQ&eurl...

  Bedankt… bookmarked and saved to disk.

  Ananga

  Reactie door Ananga — vrijdag 31 augustus 2007 @ 15.04 uur

 31. @25 William, mee eens.

  Reactie door Gandalf — vrijdag 31 augustus 2007 @ 15.08 uur

 32. 25. William

  Mee eens. Alhoewel vanmorgen in Argos de SP weer eens goed in het nieuws kwam.

  Reactie door Henny — vrijdag 31 augustus 2007 @ 15.22 uur

 33. Off topic
  Van de krant waar Wiliam op doelde, kan je niet anders verwachten. Maar het begint nu toch groteske vormen aan te nemen.

  Jan, doe er wat an!

  Reactie door Gandalf — vrijdag 31 augustus 2007 @ 15.34 uur

 34. 26. Ananga.

  Nu begrijp ik waarom het kabinet en de media Europa zover mogelijk van het publiek willen weghouden. En dan staat er het laatste nieuws m.b.t. Barroso nog niet in dacht ik. Die zit daar wel smakelijk te lachen maar is onlangs in Portugal ook beschuldigd van het een en ander dat niet door de beugel kon. De EU vond dat echter een portugese zaak. Ik kan er zo snel niet opkomen wat het was.

  Nee je zou nog geen tweedehandsauto van hen willen kopen.

  Reactie door Henny — vrijdag 31 augustus 2007 @ 15.35 uur

 35. Ik ben het eens met de voorgaande reacties en het is inderdaad om te huilen, als je merkt hoe de democratie is uitgehold en hoe apathisch iedereen wordt. De last wordt gewoon te groot om te dragen en als afweer kruipt iedereen in zijn eigen huis met naaste familie, stoot hobbies af, gaat niet op vakantie etc. in de hoop de economische crisis te overleven.
  Dat is wat ik merk om me heen.
  Maar vanmorgen op de radio waren al vast proefballonnen over de dolle dinsdag in september:
  btw naar 20%, benzine duurder!
  en eigenhuizenbezit zwaarder belasten door huurwaardeforfait op te trekken. En dit is nog maar de voorbode.

  Alles wordt natuurlijk weer dik doorbelast in de prijzen, dat zal wel moeten. Tel uit je verlies!

  Reactie door anne hilverda — vrijdag 31 augustus 2007 @ 16.15 uur

 36. De kern van de zaak lijkt me, zoals Harry van Bommel helder verwoordt, dat samenwerking -bv. wat betreft problemen op de gebieden van terrorisme, energie, klimaatverandering en asiel- nodig is, maar (in dit geval zelfs aanzienlijke!) machtsoverdracht iets heel anders is. Dit laatste gebeurt met name door: een vaste EU-voorzitter, een vaste functionaris voor het Europese buitenlandse beleid, en beslissingen bij meerderheid. Het opdoeken van vlag en volkslied is niets anders dan wat afschminken van make-up.

  Het is totaal onacceptabel niet opnieuw een referendum te houden, wat de Raad van State ook zegt. Dit is immers een zuiver politieke beslissing, waarin het parlement uiteindelijk de doorslag geeft. DAAROP moet dus druk worden uitgeoefend.

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 31 augustus 2007 @ 17.33 uur

 37. Dit vond ik de mooiste zin uit het artikel in NRC:
  “De soevereiniteit is eigendom van het volk”.
  (H van Bommel).

  Laten we dat dan in de VREDESnaam eens gaan waarmaken.

  Reactie door Roodkapje — vrijdag 31 augustus 2007 @ 18.46 uur

 38. @26, Gelijk heb je hoor Henny, maar waar van-
  daan? Je kunt het op zijn Haags en op zijn
  Amsterdams uitspreken, maar mogelijk ook
  Fries of Gronings, en duidelijk is mij nog niet aan welke taal dit woord het meest gerelateerd zou zijn, ook niet zo belangrijk
  gelukkig, en ik heb de andere schrijfwijze nu
  n.b. in Google moeten vinden. Sorry hoor, het
  was niet corrigerend bedoeld zoals je uit de
  rest van de reaktie kunt destilleren.
  Fijne avond, met groet, Madelief.

  Reactie door Madelief — vrijdag 31 augustus 2007 @ 19.38 uur

 39. Uit beide citaten kun je opmaken dat het einddoel hetzelfde is maar dat de een het geleidelijker wil bereiken dan de ander.
  Die symbolische zaken zoals vlag en volkslied, als het gaat om een vlag op een modderschuit en dat dat volkslied één grote smartlap van ellende zal worden, doe mij dan maar géén EU. Het gaat om de inhoud, niet om de symbolen alleen!

  Reactie door W6969 — vrijdag 31 augustus 2007 @ 19.43 uur

 40. @37 Olav, als het Parlement doorslag moet
  geven hoe zwaar is dan de druk die de Tweede
  Kamer kan uitoefenen, als daar de ‘collegae’
  van dit Kabinet geacht worden hun objectieve
  stem uit te brengen? Hoe democratisch kan die
  stemming nog werken, ongeacht welke meerder-
  heid men wenst toe te kennen in procenten aan
  de besluitvorming ?
  Al eerder werd geopperd, de zetels in de Tweede Kamer terug te brengen van 150 naar 100 en ook dat zou niet alleen de besluitvor-
  ming kunnen vereenvoudigen maar ook mogelijk
  i.c. jaren ‘wachtgeld’ uitsparen, als we met
  bezuiniging bedoelen die van hoog tot laag te
  willen doorvoeren.
  Overigens is die schmink er in no time af,
  want ook die is niet waterproof, net zomin
  als onze dijken !
  Plezierig weekend gewenst, Madelief.

  Reactie door Madelief — vrijdag 31 augustus 2007 @ 19.45 uur

 41. Daisy_layzee — vrijdag 31 augustus 2007 @ 3.58 schrijft:

  GEDWONGEN vaccinatie bij calamiteiten (wie bepaalt wanneer iets een calamiteit is?)

  Ik heb altijd gedacht om, met een beroep op de wet en het daarin vermelde recht op lichamelijke integriteit, me te verzetten tegen het eventueel verplicht gechipped worden (eerst producten, dan dieren, dan …). Ik zie nu dat het machtwellustig boeventuig, op Europees en Nationaal niveau, hun plannen al klaar hebben liggen om zulk een futiliteit als het wettelijk recht om zelf te bepalen wat er met je lichaam gebeurt te omzeilen. Ze hebben zeker nog nooit van quarantaine gehoord?

  Nog afgezien van een eventueel geïnjecteerde chip, als je ziet hoeveel jongeren in Japan zelfmoord hebben gepleegd na met Tamiflu te zijn ingeënt, dan is het niet vreemd dat sommige een gebrek aan vertrouwen hebben m.b.t. de farmaceutische industrie. Zeker na alle schandalen en misstanden in deze bedrijfstak…

  Ananga

  Reactie door Ananga — vrijdag 31 augustus 2007 @ 21.00 uur

 42. De Sp de grond inschrijven, dat zal de Telegraaf wel weer zijn.

  Vandaag in het NRC handelsblad gelezen dat de redacteur van het CDA-blad; Christen Democratische Verkenningen Thijs Jansen ontslagen is omdat hij te kritisch was. Al iets op het NOS journaal gehoord, dacht het niet…….

  Verder: Een onafhankelijke commissie gaat onderzoeken of wethouder Cees Oosterom (CDA) en gemeentesecretaris Jan Brinkman van Vlaardingen zich schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik. Ze hadden vier anti- krakers-studenten uit een pand gezet omdat dat verkocht zou worden en toen het niet verkocht mocht worden (kwamen ze te laat achter) hebben ze er hun eigen zonen in gehuisvest.

  Als we dan toch bezig zijn…..

  Ik weet het is off-topic ik zal het niet meer doen, tenminste als ik het kan laten maar ik moest dit even kwijt in reactie op William.

  Reactie door Henny — vrijdag 31 augustus 2007 @ 21.14 uur

 43. Beste Harrie,Ik heb niet alleen het gevoel maar ik zie het ook gebeuren.Hoeveel % van de verhuiskosten laten ze ons bij voorbeeld
  al betalen.Waarom?Kunnen we dat nou echt
  niet beter aan de gezondheidszorg besteden? Als het zo nodig moet,laten we het dan uit de hypotheekrente belasting betalen.O nee dat vond wouterje niet nodig.
  Bij de huurders en bejaarden halen is veel makkelijker en dat doet hij dus ook.Foei.

  Reactie door Herman — vrijdag 31 augustus 2007 @ 21.45 uur

 44. De grondwet ıs gewoon een fake mıddel,om ıedereen hetzelfde te laten betalen.
  Het gaat nıet om het vermınderen,maar het vermeerderen.
  En raad eens wıe er aan zal verdıenen en wıe er zal moeten betalen.
  Nıet meneertje/mevrouwtje dıe al genoeg heeft.
  Gewoon de staat nıet vertrouwen en je eıgen manıer zoeken om van rond te komen.
  Het beste je zelf uıtschrıjven uıt europa en je houd een kapıtaal over.
  De belastıngafdrage gaat nıet meer om het socıale vangnet,maar om de burger zoveel mogelıjk te laten betalen.
  Iedereen vond europa toch zo rechtvaardıg.
  Een poppenkast ıs het en als je je snavel dıcht houd wat er werkelıjk aan de gang ıs ıs alles goed.
  Het ıs gewoon een corrupte bende met ons kent ons.
  Alleen de belangen van de staat staan voorop en als het daarover gaat telt het volk nıet meer mee.
  Dat hebben we wel gemerkt,want alles gebeurt nu achter gesloten deuren.

  Reactie door sander — vrijdag 31 augustus 2007 @ 22.17 uur

 45. @Ananga. post 41
  Spijker op z’n kop Ananga….
  Je ziet hoe de chip stapje voor stapje als positief in de markt wordt gezet, zodat de gemiddelde burger het idee zal krijgen dat het goed is om ‘m te nemen.
  Nu bestaat er op dit moment (het was laatst op de NL telvisie)zelfs al nano-technologie waarmee van alles kan worden opgebouwd vanuit het atoom. Zo klein, dat het zels als het ware door je huid heen ‘glijdt’. Klinkt als idiote Science Fiction, maar het bestaat en wordt verder ontwikkeld. Dit in combinatie met een gedwongen vaccinatie in EU-verband, daar word ik niet vrolijk van.

  Reactie door daisy_layzee — zaterdag 1 september 2007 @ 0.15 uur

 46. It is like having to choose between two devils. What we have here at home is not much better. How democratic or accessible are our so called “democratic” institutions?

  Reactie door ons kent ons — zaterdag 1 september 2007 @ 1.53 uur

 47. (36) helder !

  Reactie door h.verbeek — zaterdag 1 september 2007 @ 2.17 uur

 48. Over het verplıchten van een chıp voor huısdıeren word ıngegaan ın 2008.
  Als je nu naar de dıerenarts gaat,hangt er een vrolıjke poster dat het veılıg ıs en dat je hond of kat altıjd terug gebracht kan worden.
  Lıjkt heel onschuldıg.
  Zodat we kunnen wennen eraan.
  Waarom nıet gewoon een halsband met een waterdıcht kokertje waarop de naam en adres staat van de eıgenaar,zodat deze terug gebracht word naar de rechtmatıge eıgenaar.
  Chıp ın de paspoort,chıppen ın de supermarkt,chıppen om met het ov te kunnen reızen.
  Chıp ın je donder,zodat zometeen het geld afgeschaft gaat worden.
  Precıes wat de nwo en de bılderberg al gepland hebben zonder dat de normale man ook maar enıg ınspraak heeft.
  Het hele doel van dat alles ıs dat ıedereen onder controle staat van de staat.
  Ga je moeılıjk doen en wıl je jezelf nıet chıppen.
  Gıj zult nıet kunnen kopen/verkopen.
  En een kılo tomaten voor een een kılo aardappelen gaat nıet op,toen het geld er nıet was.

  Daarom zıe je vandaag de dag ook wat een maatregelen er genomen zıjn dıe regelrecht afkomstıg zıjn uıt de patrıot-act.
  Alleen hebben ze het hıer nıet over de patrıot-act,maar over de terrorısten.
  Voor je eıgen veılıgheıd zeggen ze.
  Mensen ın nederland beseffen nıet wat de staat al mag,zonder tussenkomst van de rechter.
  De aıvd en de polıtıe mogen je telefoon al aftappen zonder een rechterlıjk bevel van de rechter.
  Is dat nou de democratıe waar het westen het over heeft.
  En degene dıe vrolıjk met de staat meelult zıjn gewoon marıonetten dıe het bevel uıtvoeren zodat zıj hopen het plaatsje te behouden waar ze nu zıtten.

  Angst zaaıen zodat men nıet meer redelıjk kan nadenken.
  Angst creeren kan op allerleı vormen.
  We kunnen het hebben over de bad guys (ıslam) dıe de good guys(grıstenen) wıllen overrulen.
  We kunnen het hebben over de werkeloosheıd,zodat men andere aanwıjzen dıe zogenaamd al het werk afpakken.
  We kunnen het hebben over de CDA/vvd/pvda dıe alles voor zıchzelf wıllen houden,zodat het klootjesvolk voor een appel en een eı werken.
  Het probleem ıs dat deze lıeden nıks meer zıjn als uıtvoerders van de organısators.
  En we hebben het alleen over de uıtvoerders en nıet over de organısators.
  Waarom nıet.
  Omdat zıj alles op alles zetten om je kapot te maken.
  De medıa ıs mın handen van de organısators en waarneer je het heb over de leugens dıe verteld worden,dat men dat afdoet als complot.
  Of je word aangeklaagd omdat je een bevrıende staat beschuldıgd.
  Er zıjn zoveel geheımen dıe zorgvuldıg geheım blıjven en ondertussen leven we allen ın een schıjnwereldje.
  Pappen en nathouden.

  Reactie door sander — zaterdag 1 september 2007 @ 8.33 uur

 49. @29 William, dat is nu precies waarom politiek zo vies, vunzig en wreed kan lijken
  te zijn!
  Op die manier kan heel Nederland zien, op welke manier ándere partijen zich trachten
  populair te maken….., maar de SP is niet
  weg,…dié komt terug, en hoe!
  Nu heel véél Nederlanders hebben kunnen con-
  stateren hoé de wérkwijze van ook ándere partijen dan de SP is en hebben dus nu al en
  kele keren daar hun conclusie uitgetrokken en er met de diverse stemmingen blijk van gegeven, dat ook te onderkennen.
  Goed vertrouwen heb ik dan ook in diegenen
  die zich nu niet laten aanpraten, dat de SP
  tekort zou schieten in de uitwerking van haar
  doelstellingen!
  Vergeet niet William, dat als een politieke
  barometer gebaseerd wordt op de mening van
  100 telefonisch benaderde Nederlanders, die
  een doorsnee zou betekenen van kiesgerechtigd
  Nederland, IK het pas relevant zou vinden als
  er op zijn minst 1600 mensen voor benaderd
  zouden zijn, dus wáár zou jij je druk om ma-
  ken? De sfeer die bewust wordt gecreëerd rond
  aankomende verkiezingstijd is in handen van
  partijen zelf, dus wie zich ten koste van an-
  deren in de prijzen denken te doen kiezen,kon
  wel eens zeer bedrogen uitkomen, hetgeen dus
  nu al eerder gebleken is.
  Voor die conservatieve partijen en conserva-
  tief ingestelde bestuurders geldt als eerste
  ‘hand in eigen boezem te steken’en ‘wie meent
  te stáán, ziet toe dat hij niet valle’!
  Inmiddels blijken er al diverse mensen ten
  onder te gaan aan acuut opgelopen ‘hoogte-
  vrees’…en…kwaad in de zin hebbende, zal
  ook déze zichzelf blijken te straffen en daar
  is de SP niet de veroorzaker van, noch ver-
  antwoordelijk voor. Het zichzelf nu soms wel
  heel vreemd etiketteren doen de andere par-
  tijen helemaal zelf en moeten de kiezers niet
  te dom vinden om voor dit soort duvels te
  dansen, want die doen dat niet, die zijn over
  gegaan op ‘jumping politics’ en zullen op-
  nieuw scoren. De SP niet bereikbaar voor com
  mentaar zo af en toe is het niét meedoen aan
  dergelijke achterklap in welke media danook.
  Ook NU geldt weer dat zwijgen niet contra-
  produktief is maar getuigt van wijsheid!
  Angst voor de brandstapel William? Blus die
  met het vuur van je gedrevenheid voor de SP
  en je hoop zal niet in vlammen opgaan!
  Fijne zondag gewenst, állen! Madelief.

  Reactie door Madelief — zaterdag 1 september 2007 @ 8.33 uur

 50. eeu de vlag en het volkslied?,die bestaat toch al,
  Oh, say can you see, by the dawn’s early light,
  What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming?
  Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight,
  O’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?
  And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,(ja dan maak je meer slachtoffersover een veel groter gebied,en voordeel de meeste gebouwen blijven staan)
  Gave proof through the night that our flag (toiletpaper)was still there.
  O say, does that star-spangled banner yet wave
  O’er the land of the free(voor redelijke blanken) and the home of the brave (zonder ledematen)?
  maar werdt er ook gepraat dat zelfs bazen/werknemers enz tegen het toetreden van polen enz waren/zijn,omwille van het raketschild,en hun vernietegende ligging ten opzichte van de rest van het oostblok.dat er aleen al meer als 150,000 polen hier zijn terwijl op werk.nl de banen in die tijd dat her donner de grens heeft geopent,van 15-20 wekelijks naar 0-4 maandelijks zijn gezakt,,oo ja dat komt natuurlijk om dat de nl werknemer,lui is niet wil werken aldus cda/vvd voor het eerste referendum,en dan kun je natuurlijk verwachten dat je in de gaten gehouden wordt.en dat soort volks verlakkerij opmerkingen even mee laat spelen bij je keuze.

  Reactie door ad — zaterdag 1 september 2007 @ 10.45 uur

 51. Reactie door daisy_layzee — zaterdag 1 september 2007 @ 0.15

  ja daisy_layzee er zal voor gezorgd worden
  dat je blijft lachen nml.
  voor zo’n twee-duizend jaar geleden werd deze zin, nu vertaald in het Nederlands al opgeschreven:::
  ” 16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
  17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft.”
  Je kunt het vinden in openbaring 13 vanaf vers 16 in de (volgens iemand die wel eens op dit weblog schrijft een “sprookjesboek, maar toch?)bijbel.
  Dit alles heeft volgens mij alles te maken met nano-technologie, wat nog een beetje tegengehouden wordt door de oorlogs-industrie. Het doet me denken in de jaren 1950 had je van die boekjes bij de faampepermunt, een keer zag ik in zo’n boekje een scheepsbemanning op de pool die van de ene seconde in de andere bevroren met de glimlach op hun gezicht en misschien honderden jaren later teruggevonden zijn??
  Ik denk persoonlijk dat het helemaal niet moeilijk is om zo’n nano-chip (die kleiner is dan een kleine bacterie) bij de mensen en dieren in te brengen.
  Dit heeft dan wel enkele voordelen, er zal altijd contact met je zijn zowel vrijwillig als onvrijwillg. Zo zal het bekend zijn als je zowel voor, achter, links of rechts loopt.
  Met andere woorden, alles wat je doet zal worden geregistreerd.
  Maar ook zal er op elke plek waar dan ook op aarde ingegrepen kunnen worden, want de nano-chip is in staat om met elke vezel en/of spiertje in ons lichaam in te grijpen, zowel komiek (denk aan lachspieren) als ook dodelijk (denk aan hartspier), dit alles heeft ook tot gevolg dat de overvolle gevangenissen onbewoond worden, want als een gevangene vrij rond loopt en hij gaat verkeerd kan hij glimlachend op de plaats rust gezet worden door dezelfde nano-chip (ingrijpend op de lach en loopspieren).
  Wat ook zeer gunstig is de chip geeft ook de credit-waardigheid aan (zie tekst uit de bijbel)zodat de persoon in kwestie wel of geen boodschappen mee krijgt, en mensen zonder chip kunnen al zowiezo niks kopen om dat hun credit-waardigheid niet bekend is.

  daisy_layzee nu kan ik wel gaan fantaseren maar daar schiet ik, maar ook jullie niks mee op.

  Reactie door gonda — zaterdag 1 september 2007 @ 12.58 uur

 52. The strength of NATO would rest on the vitality of the European Union, an Anglo-American and Franco-German device. To emphasis this Brzezinski wrote that “the United States’ ability to project influence and power in Eurasia relies on close transatlantic ties.” [15] Brzezinski also added that France and Germany, the Franco-German entente, would be America’s vital partners in NATO expansion and securing Eurasia, but a united Europe was an essential prerequisite. In regards to the Franco-German entente, Brzezinski wrote in 1998 that “In the western periphery of Eurasia, the key players will continue to be France and Germany, and America’s central goal should be to continue to expand the democratic European bridgehead.” [16] This was essentially the forecast of the “E.U. expansion” that has gone hand-in-hand with earlier NATO expansion since the end of the Cold War. According to Brzezinski it would be up to the Franco-German entente to led Europe: “America cannot create a more united Europe on its own — that is a task for the Europeans, especially the French and the Germans.”

  War and the “New World Order”

  Waarom zouden ze toch, ten koste van alles, ons dit Europa door de strot willen duwen…

  Ananga

  Reactie door Ananga — zaterdag 1 september 2007 @ 13.19 uur

 53. Sander — zaterdag 1 september 2007 @ 8.33 schrijft:

  En degene dıe vrolıjk met de staat meelult zıjn gewoon marıonetten dıe het bevel uıtvoeren zodat zıj hopen het plaatsje te behouden waar ze nu zıtten.

  “Een gering aantal bestaande uit de machthebbende, oordeelvellende en regerende klasse en een grote massa werkers. De twee categorieën groeiden verder uiteen toen de leiders het doorhadden dat macht ook welstand, rijkdom en een gemakkelijk leven kon verschaffen. Om die macht te verzekeren en te bestendigen, omringden zij zich met dwaze en sterke mannen uit die massa, die belangrijke voordelen verkregen als overtuigend argument om hun partij te kiezen. Eens hun vertrouwen gewonnen, werden zij goed bewapend om de regerende en welgestelde klasse te verdedigen tegen het eventueel opstaande volk. Want hoe weelderig de enen tierden, hoe meer de werkers werden uitgebuit om tenslotte als werkdieren behandeld te worden. Dit is, kort geschetst, de oligarchie van Plato.”

  “I spent thirty-three years and four months in active military service as a member of this country’s most agile military force, the Marine Corps. I served in all commissioned ranks from Second Lieutenant to Major-General. And during that period, I spent most of my time being a high class muscle-man for Big Business, for Wall Street and for the Bankers. In short, I was a racketeer. – Major-General Smedley D. Butler, U.S. Marine Corp Commander (War Is a Racket, 1935)”

  Angst zaaıen zodat men nıet meer redelıjk kan nadenken. Angst creeren kan op allerleı vormen.

  Angst leidt tot bewustzijnsvernauwing. Verder is het ook symbolisch fraai weergegeven dat angst en terreur aan oorlog voorafgaan en hiermee samen optrekken. Brengen niet Deimos en Phobos (Angst en Terreur) Ares (De god van de bloeddorst, oorlog en slachting) zijn gouden strijdwagen en vergezellen hem in de strijd.

  Ananga

  Reactie door Ananga — zaterdag 1 september 2007 @ 14.40 uur

 54. Ik word doodziek van de politiek.Het is weer zo als altijd. Totaal geen verandering. NEE tegen europese unie

  Reactie door Constance Bernhardi — zaterdag 1 september 2007 @ 15.20 uur

 55. Daisy_layzee, Gonda en Ananga. Stel dat bij de eerste grootschalige vogelgriepinjectie ook een nano-chip wordt ingebracht, krijg je dan niet een run op gestolen chipjes?

  Reactie door Roodkapje — zaterdag 1 september 2007 @ 16.21 uur

 56. ananga.

  Ik denk dat we op dezelfde golflengte denken.
  Ook jıj bedankt voor je ınspannıngen,zodat het nıet lıjkt dat jıj of ık eenlıngen zıjn.
  En natuurlıjk alle andere dıe onze vısıe delen.

  Reactie door sander — zaterdag 1 september 2007 @ 17.30 uur

 57. Een groep van Duitse artsen (waaronder toevallig twee van joodse geloof) was te gast in Zeeland in augustus. Alle autos met Duitse kentekens zijn daar geduurend de nachtuuren met hondenpoep worden besmet. Grappig of Hollandse racisme? Wees eerlijk: jullie anti-euopeese stemming is voor liefst 60% antiduits, net zoals op het eilandje ten westen van Holland. Over racisme in (Oost-)duitsland weten jullie calvinisten alles, over het eigen racisme niets!

  Reactie door roodmoff — zaterdag 1 september 2007 @ 19.22 uur

 58. Koen van nummer 7
  Balkenen-de liegt altijd, of hij ontkent dingen. Zo zit dat miezerige mannetje in elkaar. Dat kom omdat hij geen verstand van zaken heeft. Hij laat zich soufleren om niet dom over te komen. Een partijgenoot van hem zei eens: ‘hij blijft zitten waar hij zit omdat er niet genoeg goed geschoolde kamerleden in de bankjes zitten. Het overgrote deel zit daar te zitten en hoopt langer uit de goed gevulde ruif te kunnen meevreten.’ Op de keper beschouwd is ons parlement nog slechts een gesubsidieerde poppenkast. De (top)ambtenaren maken de dienst uit.

  Reactie door Harry Scheltema — zaterdag 1 september 2007 @ 19.45 uur

 59. Sorry voor de ingreep van de spellingcontrole. Het moet gewoon Balkenende zijn, want van woordgrapjes ben ik niet gediend.

  Reactie door Harry Scheltema — zaterdag 1 september 2007 @ 19.48 uur

 60. 53. Zo is het.

  Reactie door Henny — zaterdag 1 september 2007 @ 20.42 uur

 61. Van Bommel, De VS en een nationaal referendum
  Deze combinatie is alleen te maken als men ook de duistere kanten van de SP durft te belichten.

  Het is niet duister dat Harry van Bommel gewoon iemand leuk vindt en dit misschien te enthousiast kenbaar maakte tegen de locale “mores” in.
  Maar het is wel duister zoals de partijtop van de SP met zo een situatie omgaat.

  De VS moet voor de SP, koste wat kost, in de etalage blijven als het meest verachtelijke land van de wereld.
  Er wordt systematisch gezocht naar de onbalans.
  Alle misdaden in de wereld zijn niet groot genoeg, slechts alleen dan als de VS, zelfs zijdelings of feitelijk helemaal niet, erbij betrokken zijn.
  Dit is een zeer duistere kant van de SP.

  De SP heeft gelijk dat we Nederland niet willen weggeven.
  Het gaat hier niet alleen om een nationaal referendum, maar wat wij, als Nederlanders, willen met een Europa in de toekomst.

  Een referendum is te beperkt om het Europabeeld van de Nederlanders, in al zijn “ins and outs” te kunnen vervatten en hierna voor of tegen te stemmen.
  In die zin ben ik niet voor een referendum, want, waarvoor kiezen wij dan nog een parlement en regering?

  Ondertussen gedraagt de SP zich als een sluipende ziekte.
  Terwijl de duisternis hun bondgenoot is slopen zij hun vijanden.
  De PvdA is zwaar gewond door deze partij, want ziet niet helder meer in het duister.

  Komt ook in Nederland een monster uit de duisternis?
  De nachtmerrie van het socialisme in de praktijk?

  Reactie door Timbo — zaterdag 1 september 2007 @ 20.43 uur

 62. @ 36 Olav,

  Dank je, ik had ongeveer het zelfde geplaatst maar was verwijderd.

  Ik zou nog graag een aanvulling willen geven op jou stukje.

  Voor het referendum zou ik nog graag de in en outs horen van ieder voorzitter van de partijen in Nederland, om zo een goed beeld te kunnen vormen waarop wij stemmen.
  Want tot op heden is er niets veranderd in de wetgeving en word het alleen anders weergegeven.
  En blijf mijn NEE nog steeds NEE.

  Met dank aan Olav.

  Reactie door Tukkersterror — zaterdag 1 september 2007 @ 21.12 uur

 63. Timbo,[dombo]De feiten spreken voor zich zelf,USA is een verachterlijk land. Een paar voorbeelden Korea-Vietnam-Irak-volgende slachtoffer is Iran of N.Korea,wat inhoudt dat de derde wereld oorlog,voor de deur staat,dankzij dat gajes wat zich, wereldleider noemt mister Bush. 15000 moorden per jaar ,2000.000 leven in de gevangenis. Als jij dit democratie vindt,dan moet je toch eens langs gaan,bij een dokter,die je eens doorlicht[letterijk en figuurlijk].Groeten van een weldenkend mens Gerard.v.d.Voort.

  Reactie door gerard — zaterdag 1 september 2007 @ 23.59 uur

 64. Gonda 52. Ja terwijl ik de reacties las, drongen de woorden van de Openbaring van Johannes zich ook bij mij op.Het onheilspellend gevoel bekroop mij dat we het inderdaad allemaal gaan meemaken. En dan zullen Balkenende en Rouwvoet niet thuis geven, dan associeren zij dat opeens niet met de bijbel.Het zijn robots die aan de leiband lopen en omdat hun slaafs gedrag spoort met de Nieuwe Wereld Leiders,zullen ze ook aan alle kanten worden beschermd om hun verderfelijk werk voort te kunnen zetten.
  En de SP lijkt nu al vleugellam.

  Nova Den Haag Vandaag meldde al: 2 zetels minder voor SP, voor CDA l erbij!!!!!!!!
  Ik word echt bang.

  Reactie door anne hilverda — zondag 2 september 2007 @ 0.09 uur

 65. @ 61 Timbo

  Zoals gebruikelijk suggereer je weer van alles, maar toon je niets aan. En, by the way, de PvdA sloopt vooral zichzelf.

  Reactie door Ed Sorrento — zondag 2 september 2007 @ 0.15 uur

 66. chernobyl betekent alsem. johannes.

  wij worden wakker.

  Reactie door numi — zondag 2 september 2007 @ 0.29 uur

 67. Beste Anne Hilverda. Wij kunnen nog niet van jullie winnen [SP]. Maar let op, als GOD jullie in de steek laat,wegens wangedrag,tegen de mensheid[de minima,s-oudjes-oorlogs zuchtig],dan is het over met het cda.PS, vanavond ben ik weer aanwezig [1900uur] op zestienhoven,voor de maandelijkse WAKE,voor asielzoekers.De door u zo [opgehemelde]partij het goddeloze CDA is daar mede aansprakelijk voor. Ga maar is ten raden bij onze GOD. Mischien slaap je dan heel slecht. Prettige zondag. Gerard.v.d.Voort.

  Reactie door gerard — zondag 2 september 2007 @ 1.25 uur

 68. SORRY Anne Hilverda,ik heb je bericht verkeerd begrepen,dacht met een volgeling van onze grote J.P.B. te maken te hebben,sorry Als nog een fijne zondag!!!!!Gerard

  Reactie door gerard — zondag 2 september 2007 @ 1.44 uur

 69. onze? god laat niemand in de steek, dat is nu juist wat wij mensen (fout!) doen. genocidedrang nog ff te overwinnen!!!
  en slecht slapen, en vervolgens goede zondag wensen, is niet too friendly.
  anne hilverda,neem gerard maar even in gedachten in je armen..als je wilt/kunt, immers winnen is niets..versus winwin situations long term!; that’s possible!
  en angst is om te zetten in drive!
  are we not all dependent on gaiahumanpeace?

  Reactie door numi — zondag 2 september 2007 @ 2.01 uur

 70. Inderdaad, waarom verliest de SP 2 zetels en krijgt de CDA er 1 bij.

  Misschien komt dat omdat, de Christelijke mensen ook hier meelezen op deze site en zien hoe diverse mensen hier afgeven keer op keer tegen het Christelijk geloof en de Christenen in het bijzonder.
  Ik als Christenen begin ook te twijvelen of de SP nog wel de goede partij voor mij is.
  Aan de andere kant is de SP vervallen tot een zeurende groep die overal commentaar over heeft, maar weigerd om ook maar enige aktie te ondernemen.
  Wij horen hun zelfs niet meer in de tweede kamer.
  Het vuur is tot een waakvlammetje gedooft en dat kost stemmen.

  Reactie door Tukkersterror — zondag 2 september 2007 @ 3.22 uur

 71. @ 67 Gerard,

  Heel goed dat jij die wake houd voor de uitgeprocedeerde asielzoekers.
  Ik hoop alleen dat je dan ook waakt voor de mensen die echt asiel nodig hebben en waarvoor dan in Nederland het geld ontbreekt om hen op te vangen, omdat deze andere asiel/geluk zoekers rechtzaak na rechtzaak aanspannen die ons burgers miljoenen kosten.
  En als ze dan uitgeprocedeerd zijn nog weigeren om het land te verlaten.

  Reactie door Tukkersterror — zondag 2 september 2007 @ 3.28 uur

 72. Ja Gerard ik was echt even geschokt toen ik je eerste bericht las, maar gelukkig kwam het tweede er achter aan. Jij ook een prettige zondag gewenst.
  Je kunt gelovig zijn en toch socialist. Sterker nog: ik vind dat een christen socialist zou moeten zijn.
  Als Jezus terug werd geplaatst in onze tijd zou hij zeker niet bij Balkenende te rade gaan maar eerder bij Jan en zijn SP.
  Numi. Ik wist het van Tsjernobyl.Maar weet je dat de hebreeuwse vertaling van armageddon ook een plaatsnaam aangeeft: ik ben de naam even kwijt maar het is de grootste opslagplaats van wapens en kernwapens in Israel.
  Ik moet dan weer een paar boeken doorploegen om het te vinden.Misschien weet jij het zo wel.
  Ook een prettige zondag.

  Reactie door anne hilverda — zondag 2 september 2007 @ 9.24 uur

 73. @ 57 Roodmoff,

  Kom zeg, als jij nu nog denkt dat wij een haat hebben tegen de duitsers zeg dit meer over jezelf als over ons Nederlanders in het algemeen.
  Het is verdorie iedere keer als er iets niet klopt in het denkbeeld als het iemand betreft die uit het buitenland komt, ze beginnen te schreeuwen over haat, racisme, Joden, nazies enz.
  Nee hoor de enigste keren dat wij moffen haten is tijdens de voetbalwedstrijden.

  Maar als jij schrijft, twee DUITSE artsen van het JOODSE geloof, zeg dit al genoeg over your way of living and thinking
  Voor mij zijn het gewoon twee artsen in een auto met duits kenteken, zoals ook zoveel van mijn Nederlandse collega’s.

  Reactie door Tukkersterror — zondag 2 september 2007 @ 10.56 uur

 74. @ Timbo

  Als je een beetje engels kunt, raad ik je aan de film van Aaron Russo, Freedom to fascism, te kijken: http://video.google.com/videoplay?docid=-1656880303867390173

  Als je als anti-socialist zo graag van je wilt laten horen op een socialistisch forum, is je aan te raden je wat beter te informeren. Anders wordt je echt niet serieus genomen door degenen die dat wel doen.
  Overigens: Aaron Russo is geen socialist, dus je hoeft niet bang te zijn voor indoctrinatie van die kant:)

  Reactie door Karin — zondag 2 september 2007 @ 11.06 uur

 75. anne, megiddo?

  Reactie door numi — zondag 2 september 2007 @ 13.21 uur

 76. We doen als of Nederlandse bureaucratie en wetgeving beter functioneert dan Europa.

  Het is niet zo. Nederlandse “democratie” is nog corrupter dan Europa.

  Reactie door Khosrow — zondag 2 september 2007 @ 13.35 uur

 77. Het lijkt op

  ketel verwijt de pan dat het te ´´´´´´ is.Of was het pan verwijt de ketel?

  Ik vind het schijnheilig schandalig allemaal.

  Reactie door Khosrow — zondag 2 september 2007 @ 13.39 uur

 78. Uit de opiniepeilingen van de laatste tijd blijkt dat de meeste Nederlanders een EU-referendum willen, verder blijkt uit de laatste peiling van de Hond dat de Pvda op een dieptepunt staat van 20 zetels dit zal zeker met het Europa/Referendum-standpunt te maken hebben en natuurlijk met de voorstellen voor een verslechtering van het ontslagrecht waarin men/de Pvda de Europese Lissabon agenda volgt, het duurt niet lang meer en we kunnen de Nederlandse sociaal-democratie ten grave dragen, en dit door eigen, neoliberaal toedoen!

  Reactie door joseph halevi — zondag 2 september 2007 @ 13.43 uur

 79. Anne @ 72 en Numi 75,

  Voordat we weer complot theorien krijgen;)

  Armageddon (AR-ma·GED·don), the mount of Megiddo, according to the New Testament book of Revelation, is once again to host one of the world’s major armies in a immense conflict between East and West (Revelation 16:16). The idea of Megiddo being the venue of humanity’s apocalyptic finale, the “final” battle in this war called the “Battle of Armageddon”, is a misnomer. The actual battle is to occur at Jerusalem and called “the war of the great day of God, the Almighty” (Revelation 16:14 NASB) or the “Battle of That Great Day of God Almighty”

  Hoop jullie hiermee te hebben geholpen.

  En Anne, de grootste legerbasis van Israel heet ook Migiddo en ligt in het zuiden van Jizreel toch de plaats ligt in het noorden van Gallilea.

  Reactie door Tukkersterror — zondag 2 september 2007 @ 14.03 uur

 80. Gerard @67.
  Beste man a l s je werkelijk een goed christen bent dan weet je toch dat Jezus de mensen niet in de steek laat.
  Maar beste man,als je vandaag of morgen nog
  met de Almacht spreekt, vraag hem dan “of het nog goed komt en met de mensen die door ëchte Christenen in en rond het torentje in
  armoede worden gedreven en met die kwazie Christenen zelf”.
  Als ik zo de dingen in onze wereld zie gebeuren dan denk ik dat Hij het de mensen zelf laat uitzoeken.
  Gerard ik spreek met alle respect,ik spot niet!!!!!!!!!!!
  Veel sterkte met je avondwake..mmmmaaarrr
  mogelijk zou je ook een beetje tijd kunnen spenderen als vrijwilliger in de verpleeghuizen.
  denk ik dat de Almacht

  Reactie door Joop c.s. — zondag 2 september 2007 @ 14.35 uur

 81. verder op bovengenoemd postje.
  “denk ik dat de almacht” hoort er niet bij,
  sorry.

  Reactie door Joop c.s. — zondag 2 september 2007 @ 14.37 uur

 82. Armageddon is de driehoekige vallei waarvan de punt naar de zee wijst, waar de eindstrijd gestreden gaat worden, door het samentrekken van de legers,(van de machtigen der aarde)zal Jezus op z’n witte paard zijn leger aanvoeren en de strijd winnen van de “duivel en zijn trawanten”

  Reactie door gonda — zondag 2 september 2007 @ 14.39 uur

 83. De Openbaring van Johannes, is een uiterst complex boek vol moeilijk te doorgronden symboliek en meerlagige semantiek. De werkelijke betekenis is, naar mijn bescheiden mening, ‘hidden in plain view’ en moet dan ook niet al te letterlijk geïnterpreteerd worden.

  Het is trouwens interessant om op te merken dat de Bijbel begint met Genesis (Grieks voor oorsprong, ontstaan) en eindigt met de Apocalyps (Grieks voor blootleggen, openbaren, ontsluieren). Het begint aldus met het ontstaan en eindigt met het blootleggen, onthullen van deze oorsprong.

  Want er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden…

  Ananga

  Reactie door Ananga — zondag 2 september 2007 @ 15.20 uur

 84. @ 82 & 83 Ananga & Gonda.

  Mooie interpretatie geven jullie.
  Ik denk ook dat Christenen het zo moeten opvangen al kun je uit de woorden ook anders uitleggen zoals deze vertaling in het engels.
  “At the end of the age, in the valley of Megiddo, now known as the valley of Jezreel, will serve as the gathering place for an immense army which will engage the returning messiah, Jesus Christ, and his supernatural army in the Day of the Lord (Revelation 1:10; 16:12-16; 19:19; I Thessalonians 5:2; Joel 1:15; 2:11, 2:31). ”

  Verder weet ik niet of jullie voor een paar maanden geleden de krant hebben gelezen over het stukje dat ze de ruine en een vloer hadden gevonden op de plaats waar eerst een gevangenis was en nu wederom een kerk zou worden gebouwd.
  Volgens de geologen was dit de oudste kerk tot op heden.
  Nu staat mij nog iets bij van vroeger op bijbel les dat het einde der tijden nabij is en Jezus terug zou keren op aarde als er op plaats waar de oudste kerk waar nu dieven en moordenaars wonen godshuis zou worden herbouwd.
  De koude rillingen liepen mij over de rug toen ik las dat het was in de Vallei Jazreel 1 kilometer van de berg Megiddo.

  Maar we dwalen te veraf van het onderwerp.

  Ik blijf nog steeds bij mijn nee tegen deze wetten voor europa.

  Reactie door Tukkersterror — zondag 2 september 2007 @ 16.30 uur

 85. @79 TukTerreur. Wat is er godsnaam volgens jou mis met complòttheorieën?

  Reactie door Haq — zondag 2 september 2007 @ 17.02 uur

 86. @ Madelief (40):

  Jouw eerste zin begrijp ik niet goed. Kabinetsleden brengen immers geen stem uit in het parlement.
  Het is echt heel eenvoudig. Na het advies van de Raad van State -diverse staatsrechtdeskundigen hebben trouwens al gezegd dat de RvS in deze geen advies behoort uit te brengen, c.q. dat het advies geen doorslag kan geven- zal de regering een standpunt innemen over het al dan niet houden van een referendum. Vervolgens zal het parlement erover praten. Dit heeft hoe dan ook het laatste woord, waarbij een eenvoudige meerderheid voldoende is.

  @ (49):

  Citaat: “…wie zich ten koste van an-
  deren in de prijzen denken (=denkt) te doen kiezen, kon wel eens zeer bedrogen uitkomen.”
  Dit is een waar woord. Zo staat mij nog helder de verkiezingsleus van de CPN in 1977 bij: “Van Agt eruit, de CPN erin”. Ik vond deze leus bijzonder stompzinnnig, en verwachtte (o.a. hierdoor) dat de CPN veel stemmen zou verliezen. Dat kwam uit: het zetelaantal in de Tweede kamer zakte van zeven naar twee…..
  Een goede politieke leus gaat altijd van EIGEN kracht uit.

  @ Tukkersterror (62):

  Je hebt gelijk: goede en heldere informatie, zowel over de inhoud van het Europese Verdrag zelf als de standpunten daarover van de politieke partijen, is een absolute voorwaarde om een zinvol referendum te kunnen houden.

  @ Khosrow (77):

  Om precies te zijn: de POT verwijt de ketel dat hij zwart ziet. (Met “pot” wordt hier niet lesbiënne bedoeld). Maar ja, voor de pan geldt natuurlijk hetzelfde! :)

  Reactie door Olav Meijer — zondag 2 september 2007 @ 17.16 uur

 87. Citaten gecopypast van http://dezwijger.blogspot.com/2007/08/europese-grondwet-in-nieuw-jasje.html

  “The substance of the constitution is preserved. That is a fact.”
  – Angela Merkel, German Chancellor

  “A great part of the content of the European Constitution is captured in the new treaties… We have not let a single substantial point of the constitutional treaty go… It is, without a doubt, much more than a treaty. This is a project of foundational character, a treaty for a new Europe.”
  – Jose Zapatero, Spanish Prime Minister

  “The good thing is…that all the symbolic elements are gone, and that which really matters – the core – is left.”
  – Anders Fogh Rasmussen, Danish Prime Minister

  “They haven’t changed the substance – 90 per cent of it is still there.”
  – Bertie Ahern, Irish Taoiseach

  “It’s essentially the same proposal as the old Constitution.”
  – Margot Wallstrom, European Commissioner

  “Only cosmetic changes have been made and the basic document remains the same.”
  – Vaclav Klaus, Czech President

  “There’s nothing from the original institutional package that has been changed.”
  – Astrid Thors, Finnish Europe Minister

  It “takes up the most important elements of the constitutional treaty project.”
  – Guy Verhofstadt, Belgian Prime Minister

  It “is not essentially different from the constitutional treaty… All the key institutional solutions remain… Some symbolic elements will be cleared up and some formulations toned down.”
  – Janez Jansa, Slovenian Prime Minister

  “In terms of content, the proposals remain largely unchanged, they are simply presented in a different way… This text is, in fact, a rerun of a great part of the substance of the Constitutional Treaty.”
  – Valery Giscard d’Estaing, Author of the European Constitution

  Reactie door Ed Sorrento — zondag 2 september 2007 @ 17.53 uur

 88. Gerard reactie 63

  U vergeet even 1944 Normandie ???????

  Reactie door Teun — zondag 2 september 2007 @ 18.16 uur

 89. Is dit een bijbelclub ??????

  Reactie door wem — zondag 2 september 2007 @ 19.41 uur

 90. Numi en Tukkersterror,bedankt voor jullie reacties. Het is inderdaad Meggido en Tukkersterror noemt het Miggido,maar is natuurlijk hetzelfde. Inderdaad Tukkersterror, er komen iedere dag dingen dichterbij, die niet alleen in de Openbaringen of andere geheime boeken zijn voorspeld. Ook Nostradamus verwijst geregeld naar deze tijd en vooral niet te vergeten de zieners uit het Boheemse Woud: Muhliasl waarschijnlijk overleden begin l800 waarbij hij nog vlak voor zijn dood naar een klein jochie wees en zei niet diens kindskinderen,maar daar weer de kindskinderen van.En dan heb je het over 6 generaties, die laatste zal het meemaken.Dat slaat op nu. Sepp Wudy , puttenbouwer Irlmayer uit Freilassing, alle drie te vinden op Google Duitsland. En dan nog de Seher aus dem Waldviertel (geb.in l938) leeft nog. In zijn boek Visionen heeft hij alles voorspeld o.a. na 9/11: dat dit nog niet de echte aanslag op Manhattan was, er komt nog een grotere. Maar dat zal wel als een incident voorafgaan aaneen algemene oorlog. Het lijkt naar de beschrijvingen te oordelen dat dan naar de neutronenbom wordt gegrepen.Let wel: het terroristengevaar is daar niets bij vergeleken,dat is opgeklopt gevaar om ons alles te doen accepteren. Het zijn de wereldleiders die we moeten wantrouwen.

  Reactie door anne hilverda — zondag 2 september 2007 @ 20.00 uur

 91. @wem — zondag 2 september 2007, 19.41

  Ja, wem, dit is een bijbelclub. Voor politiek moet je bij het CDA en de CU wezen. Of bij Wouter Bos.

  Reactie door Wilbert — zondag 2 september 2007 @ 21.10 uur

 92. anne, de maya’s hebben ook een view at 2012, mouvements epicycloïde?
  om ‘t te zien, en te linken evt. aan holografie:
  http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.mathcurve.com/courbes2d/epicycloid/epicycloide%2520developpee.gif&imgrefurl=http://www.mathcurve.com/courbes2d/epicycloid/epicycloid.shtml&h=283&w=295&sz=5&hl=nl&start=5&um=1&tbnid=dVSrBlLf1aFaLM:&tbnh=110&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Depicyclo%25C3%25AFde%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN
  om over het hier eerder gepostte filmpje 11 dimensies ff te zwijgen;-)http://www.youtube.com/watch?v=HOkAagw6iug&mode=related&search=
  in kader retrocausaliteit valt ook vorschau te plaatsen.

  ”ruimte” voor ”licht” wordt ”tijd”.

  Reactie door numi — zondag 2 september 2007 @ 21.13 uur

 93. @89 wem: Is dit een bijbelclub ??????

  Hoezo dan? Zijn sommige onderwerpen dan verboden hier? Of behoor je misschien tot die atheisten die denken de absolute waarheid in pacht te hebben en zich laatdunkend over die goedgelovige Christenen te moeten uitlaten?

  Christus was 2000 jaar geleden de eerste die sociaal revolutionaire ideeen verkondigde. De tijd van het verplichte Sovjet atheisme ligt alweer lang achter ons. Je mag tegenwoordig socialist en Christen zijn.

  Reactie door Desiree — zondag 2 september 2007 @ 21.23 uur

 94. acopalyps heeft dus ook te maken met ont-wikkel-en, de-velop, letterlijk.

  niet voor niets dat idd. o.m. de semantiek nu zo, en vooral in de computerworld, in de belangstelling staat.

  Reactie door numi — zondag 2 september 2007 @ 21.28 uur

 95. apocalyps.
  ben te moe (en te dom;-)nu), taai af, liefs.

  Reactie door numi — zondag 2 september 2007 @ 21.32 uur

 96. Als ik naar Nederlandse “democratie” oh sorry ik bedoel hypocrisie kijk, dan valt Europa nog wel mee.

  Reactie door Khosrow — zondag 2 september 2007 @ 23.14 uur

 97. @ 44 Haq,

  Goeie vraag, eigelijk alles, want het is een theorie die in de praktijk anders zal uitpakken.
  Je kunt een complot zien en daar onderzoek naar doen en deze theorie plaatsen waar je het wilt, maar als je een complot-theorie van een ander gaat herplaatsen vormt het geen meerwaarde en is het alleen vervuiling van een mening van een ander.
  Ik basseer mij liever op feiten, op tast bare bewijsen en op ooggetuigen (deze laatste ook slechts op beperkte schaal)dan lukraak een greep te doen op internet.
  Zelfs journalisten maken zich op grote schaal schuldig aan deze praktijken en citeren uit bronnen die hun zelf het beste uitkomen.
  Ik geloof in comploten, maar niet in de theorieen die ik hier en op andere site’s tegen kom.

  Reactie door Tukkersterror — maandag 3 september 2007 @ 1.39 uur

 98. @ 97,

  @ 44 moet @ 85 zijn waar ik op antwoorde.

  Reactie door Tukkersterror — maandag 3 september 2007 @ 1.40 uur

 99. @ 86 Olav,

  Wil jij het niet meer met mijn eens zijn, hier schrik ik van en geeft mij nachtmerries.

  Reactie door Tukkersterror — maandag 3 september 2007 @ 1.48 uur

 100. @ 86 Olav,

  Wil jij het niet meer met mijn eens zijn, hier schrik ik van en geeft mij nachtmerries.

  Zelfs de site schrik ervan en iedere keer als ik dit wil plaatsen zie ik “Dubbele reactie gedetecteerd; het lijkt erop dat je dat al hebt gezegd!”

  Reactie door Tukkersterror — maandag 3 september 2007 @ 1.50 uur

 101. @ 90 Anne,

  Deze gedachten van een Neutronen bomb, heb ik al meerdere jaren geroepen.
  Het is een wapen die behalve aan het leven geen verdere schade toebrengt.
  Mijn grootste vrees is dan ook dat deze gekken deze bom gaan inzetten op één van de heiligste plaatsen, bijvoorbeeld Mekka om als voorbeeld te stellen.
  Moet er eigelijk niet aan denken dat dit het begin van het einde zou kunnen zijn.
  Maar misschien is het ook wel het einde voor een nieuw begin.
  Het is maar net hoe sommigen dit uitleggen.

  Vrede is helaas nog steeds een begrip die niet begrepen word.

  Reactie door Tukkersterror — maandag 3 september 2007 @ 1.58 uur

 102. Goede morgen.Kan iemand van de deskundigen, mij meer uitleg geven,over de afschaffing van de ACTIO POPULARIS,door onze minister-president Mr.dr.J.P.Balkenende? Minister van Algemene Zaken, Hoogachtend G.H.v.d.Voort.

  Reactie door gerard — maandag 3 september 2007 @ 3.20 uur

 103. Goedemorgen Gerard!
  http://www.google.nl/search?hl=nl&q=afschaffing+ACTIO+POPULARIS&btnG=Google+zoeken&meta=

  Dit is wel een goeie, hier schrijft JPB zelf:
  http://www.bstem.nl/Overheid.html

  Dit is ook een goeie:
  http://www.bevaco.nl/dossiers/ap.html
  Waarom het allemaal zo stiekem moest dat weet niemand, behalve JPB en Bea, denk ik.

  Reactie door koen — maandag 3 september 2007 @ 8.15 uur

 104. Met de afschaffing van de ‘actio popularis’ hebben Balkenende cs het land uitgeleverd aan de grote bedrijven, de banken, de projectontwikkelaars .. afijn het neoliberale uitzuig-circus .. fundamentalisten of het nu christenfundamentalisten of marktfundamentalisten zijn .. fundamentalisten laten zich door niets tegenhouden, dulden geen tegenspraak, willen niet luisteren. Dus hebben ze de wet die zei dat ze wel moeten luisteren afgeschaft. Met volledige goedkeuring en medewerking van het lichtende voorbeeld van een gelukkige democratie, HKM Beatrix.

  Reactie door koen — maandag 3 september 2007 @ 8.28 uur

 105. Koen,ik weet niet waar ik het heb gelezen ook op Vrijspreker.nl, maar in de periode van de Balkenende kabinetten zijn er 202 wetswijzigingen in de Grondwet in ijltempo door de Kamer gejaagd.Waaronder de Actio Popularis en vanuit de EU willen ze nu ook de WOB (en die hebben we pas) afschaffen.
  Dankzij de WOB kreeg de Nos het geheime rapport over de veiligheid van Nederland in handen.Dat lag daar al een jaar alleen maar rapport te zijn.
  Daarna zijn er wat obligate programma’s geweest over de veiligheid en iedereen zwijgt weer hierover.
  Waar zijn de burgers nog door te schokken? en waar is de SP die toch ook in de Kamer zit?
  Een merkwaardige wijziging was ook,dat de bestbetaalde en meest bevoorrechte positie in Nederland ,die van koning en troonopvolger, gebaseerd moet zijn op de wettige afstamming van Wilhelmina. Ooit was dat Willem 3. Maar ja, dat is destijds wat rommelig gegaan en de vraag naar DNA zou eens op kunnen komen, dan zit je met wilhelmina altijd safe.Dat kan zelfs een kind nog uitrekenen.

  Reactie door anne hilverda — maandag 3 september 2007 @ 9.52 uur

 106. @86 Dacht jij Olav, dat dit Kabinet fietste
  zonder zijwieltjes?

  Reactie door Madelief — maandag 3 september 2007 @ 10.24 uur

 107. Over de actıo popularıus had ık het al 2 jaar geleden op dıt weblog vermeld.
  Men besefte nıet wat dat ınhoud.
  Ik snap het maar al te goed.
  Namelıjk dat de burger gewoonweg nıks meer kan zeggen of te vertellen heeft.
  Shut uppe your face en werken werken en nog eens werken.
  En vooral de staat spekken met het betalen van belastıngen zodat je mınder overhoud.

  Reactie door sander — maandag 3 september 2007 @ 10.53 uur

 108. Beste Koen, bedankt voor je uitleg,Ik ben in het bezit van een paar a-4tjes,waar alles staat genoteerd.Ik wil hierbij een discussie uitlokken over onze “zogenaamde democratie”,wat we niet zijn Het zijn de shell-unilever-abm,en tientallen van deze uitbuitende bedrijven, onder aanvoering van onze zo aanbeden Beatrix.[Bilderberg conferentie]. Maarja het klootjes volk [brood en spelen J. Ceasar],die aanbeden haar,[90%] also haar opvolgingen Het bizarre,van afgelopen vrijdag op het Loo feest ,was de vader van Maxima. Die moet vervold worden,voor misdaden tegen de mensheid! Maarja Bea,die wikt en weegt,we moeten in actie komen,voor het te laat is. De dreiging 3 wereld oorlog wordt steeds groter[honger-ziektes-droogte-uitbuiting] zo kan ik wel doorgaan. Groeten aan de 10 procent,van de bevolking die wel hun verstand gebruiken. Gerard

  Reactie door gerard — maandag 3 september 2007 @ 11.02 uur

 109. @ 106 Madelief

  Goedemorgen allen

  Hoezo zonder zijwieltjes, ze moeten dan achterop hebben gezeten, want anders waren ze allang op hun bek gepleurd.

  ‘k Ben weer terug, en heb d’olle Henk ook nog gesproken, zij laten je groeten.

  @ 107 sander

  Bijna helemaal goed, je vergeet naast het uitbuiten ook nog het knechten van de arbeiders.

  Reactie door Pool — maandag 3 september 2007 @ 11.53 uur

 110. Ik kan u melden dat ik ontzettend anti- Europa ben zolang Europa gedomineerd wordt door de slechtste leerlingen met grootste monden uit de klas, het ondeugende Duitsland, arrogante Frankrijk en ronduit corrupte Italië.

  Zolang deze landen hun huishoudboekje niet op orde hebben maar wel een toonaangevende rol spelen in het Europese beleid, mag dit geldverslindende orakel dat zich een gemeenschap noemt, zich van mij gisteren opheffen.

  De Nederlandse en Franse bevolking hebben in meerderheid “nee” gezegd. Dat moet nu ongedaan worden gemaakt door gegoochel met teksten. In dat laatste zijn de heren en dames politici natuurlijk kanjers. Hans Klok zou er jaloers op zijn, dat gegoochel dan.

  Het is dan ook een illusie te denken dat Europa ooit ècht één zal worden. Kijk bijvoorbeeld hoe Frankrijk angstvallig haar grenzen sluit voor overnames door buitenlandse bedrijven. Of neem bijvoorbeeld banken die zich op de retailmarkt willen richten, ook die zijn in Frankrijk niet welkom. Angst dat zich uit in de vorm van chauvinisme en protectionisme maar ook het verschil in cultuur en niet te vergeten het weer (grapje), zijn daar debet aan.

  Nederland echter, slaat bij wijze van spreken zichzelf nog een blauw oog. De NL grens staat namelijk wel wagenwijd open voor bijvoorbeeld Franse bedrijfsinterventies en overnames terwijl Franse banken als bijvoorbeeld de BNP/UCB zonder enig probleem een retailvergunning in Nederland krijgen.

  Een ding realiseer ik mij echter heel erg goed en dat is dat er geen weg terug meer is. We kunnen het proberen tegen te houden maar van een rijdende trein afspringen is doorgaans niet verstandig.

  Nederland heeft zich gewoon met huid en haar in het Europese systeem laten opslokken en die Europese grondwet gaat er dan ook gewoon komen. Als het dan toch niet meer tegen te houden is, dan zou het verstandig kunnen zijn om de eerste vruchten van een samenwerkend Europa te vertalen in bijvoorbeeld een Europees ziektekosten systeem en een Europees pensioensysteem, om maar eens iets te roepen. Dat is relatief eenvoudig te realiseren en broodnodig in veel lidstaten.

  Reactie door jan karst — maandag 3 september 2007 @ 12.57 uur

 111. bommel, kan je deze playboy nog serieus nemen?

  Reactie door sjef de vries — maandag 3 september 2007 @ 14.51 uur

 112. 111@ sjefke.

  Volmondig J A !!!!!!!!!!!!!

  En niet blijven ouwehoeren over het dagelijks
  complimenteren van een dame, kijk …Sjef…
  de “andere” kwazie Christelijken w.o. Maxje
  Verhagen DURVEN een vrouw niet een alledaags complimentje te geven!!!
  Afsluitend,”man” waar ben je mee bezig van
  Bommel heeft zich verontschuldigd of zullen
  we hem maar even uit de losse pols stenigen.
  Wij hier hebben in elk geval om je niet terzake doend postje gelachen,wat moeten we daar nou mee???????????

  Reactie door Joop c.s. — maandag 3 september 2007 @ 18.33 uur

 113. Kıjken of je het lachen kunt ınhouden over ons beschermende staatje genaamd nederland.

  Loonslaaf van de Staat der Nederlanden.

  http://argusoog.punt.nl/?id=383084&r=1&tbl_archief=&

  Reactie door sander — maandag 3 september 2007 @ 19.22 uur

 114. Het gaat niet om playboy of playgirl. Iedereen is wel eens dat of dat geweest. So wat? Laat maar niet schijnheilig zijn. Lubbers ging wel te ver.

  Waar het om gaat is om “democratie en recht”. De dingen die ook in Nederland niet aan orde zijn.

  Er zijn ereger dingen in de kast van asociale minister verhagen.

  Reactie door Khosrow — maandag 3 september 2007 @ 19.26 uur

 115. Het kan mij niet schelen, aan wie dhr Bommel complimenten uitdeelt, met wie hij heeft gedaan, noch met wie hij het wilde doen. Die zijn allemaal zijn eigen zaak. Schandalig dat verhagen heeft een issue gemaakt van deze zaak. Volgens mij heeft meneer verhagen en ook zijn media-achterban een prioriteitstelling probleem. Tevens hebben ze een opvatting probleem. Ik heb dhr van Bommel aantal keer tijdens zijn debatten ontmoet. Mijn inziens is hij een open mens die graag en met goede intenties complimenten geeft en dat ook goed verwoord. Jammer dat CDA opportunisten dat niet kunnen begrijpen. Het zegt meer over kleinsgeestelijkheid van CDA.

  Reactie door Khosrow — maandag 3 september 2007 @ 20.55 uur

 116. @ 110 jan karst,

  Even kort door de bocht.
  De Nederlandse elite krijgt het veel te makkelijk ze verkoopt ons land voor wie er maar wat geld voor over heeft en is totaal niet geïntereseerd ons de gewone mensen noch in de toestand van ons milieu en onze natuur.
  Frankrijk, Duitsland zijn volwassen landen waar de elite ook niet deugd maar waar het volk tenminste nog zo kritisch is dat er enigszins naar geluisterd wordt.
  Ergo de Nederlander is een sukkel. Leve CDA, PvdA.

  Reactie door L´écologiste — maandag 3 september 2007 @ 22.17 uur

 117. @ L´écologiste,

  U hebt gelijk, Wij worden geacht om ons als melkkoeien te gedragen, volgzaam, gehoorzaam en liefst monddood maar wel producerend. Als ik aan die beeld denk, voel ik me echt als een rechteloze slaaf of een melkkoe behandeld. Als Ik kijk naar Duitsland en ook naar Frankrijk wordt ik geïnspireerd en gemotiveerd door hun kritische houding, verzet en voortvarende manier van protest.

  Het beste bindmiddel is een vijand. De grootste vijand is dit kabinet. Daar moeten we ons op richten en niet who kissed who. Trouwens Ik dacht dat het geven van een compliment aan een medewerker legaal was. Kennelijk zijn sommige dingen niet veranderd sinds middeleeuwen.

  Reactie door Khosrow — maandag 3 september 2007 @ 23.51 uur

 118. Desiree waarom voel jij je aan gevallen,het was gewoon een opmeking NIET MEER EN NIET MINDER!!!!!!!!!!!

  Reactie door wem — dinsdag 4 september 2007 @ 16.01 uur

 119. @ Tukkersterror (99/100):

  Misschien schrikt dit weblog wel van jouw schrikreactie?
  Om ongelukken te voorkomen zal ik voortaan mijn bijval wat meer doseren.

  @ Madelief (106):

  ??
  Misschien bedoelde je, bij nader inzien, in nr. 40 met
  “‘collegae’ van dit Kabinet”
  leden van de regeringsfracties in de Tweede Kamer? Maar dan nog: het is nog helemaal niet zeker dat de meerderheid het kabinet zal steunen, als het geen referendum wil houden. Dat is de vorige keer ook niet gebeurd. Het blijft dus een kwestie van druk uitoefenen in de goede richting.

  @ Jan Karts (110):

  Citaat: “We kunnen het proberen tegen te houden maar van een rijdende trein afspringen is doorgaans niet verstandig.”
  Misschien is het zaak de trein te laten ontsporen?

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 4 september 2007 @ 17.01 uur

 120. Van Bommel versus van Ormel? Nou geef mij dan maar van Bommel, niet moeilijk lijkt me.
  Van Ormel heeft die vlag en dat volkslied hard nodig. Onze Harry kan beslist zonder.

  Reactie door Henny — dinsdag 4 september 2007 @ 18.25 uur

 121. @119 Ja, we zullen – in welke rit dan ook -
  toch wel ergens blijven steken. Het enige
  voordeel dat de Kamer heeft is het handmatig
  (bij opsteken of schriftelijk) stemmen, dus
  zullen we v.w.b. het lánd dan, met opnieuw
  de verwijzing naar ‘iew’, dan ook zo ‘het
  lánd inkrijgen’, dat we EERST wat gaan doen
  aan de betrouwbaarheid van ‘stemmen’!
  Al duurt zo’n telling, met objectie contrôle
  systemen, 3 dagen, dan zal juist dié tot en
  met punktueel moeten worden gehouden, en
  ja……omdat als prio nr 1 struktureel te
  gaan aanpakken, zal wel weer even duren!
  Waar zou jouw ‘aanpak’ beginnen, zónder je de
  das om te laten doen?
  Ons Pronkepuntske haalt er de bezem door heen
  en dát kan geheel géén kwaad en dat hij even
  onduidelijk liet zijn, dat de m.p. ‘door de
  mond van het instituut praatte’ is nu geheel
  weer klip en klaar en zou net zo min disku-
  tabel hebben moeten zijn als toen de m.p. bij
  monde van JanPeter Balkenende in een openbaar
  ‘persoonlijk’ debat Wouter Bos ervan beticht-
  te ‘oneerlijk’ te zijn. Dat was vast ook niet
  gericht op de figuur van Wouter Bos zelf, maar op het ‘instituut’ (partij) die hij ver-
  tegenwoordigde! Natuurlijk kan dus ook JPB
  dan ook nu ‘geen commentaar’ geven, ze staan
  daarin namelijk quitte en weten beide als
  geen ander, dat goed onderwezen te zijn, dat,
  ‘wie meent te staan op moet passen niet te
  vallen’….vandaar dus die stilte. Wie het
  eerst een dergelijke stilt verbreekt is dan
  kennelijk naar de Kamer van Koophandel ge-
  weest om een nieuwe boterfabriek in het leven
  te roepen en nog voor dat die geopend werd
  er flinke slidings werden gemaakt in de zach-
  te emulsie! Wie van huis uit de meeste ele-
  mentaire vorm van diplomatie kreeg aangereikt
  zal het ongetwijfeld gaan winnen, want het
  zal nu wezenlijk op zelfdiscipline gaan aan-
  komen en dan delven driftkikkertjes het onder
  spit, of ze nu groen, geel of blauw zien.
  De huidige PvdA zal grote steun kunnen onder-
  vinden van de bij uitstek getrainde ‘oude rot
  in het vak’ in (juist!) de figuur van een
  mentor als Jan Pronk. Hij zou het herstel van
  de PvdA – met de oude waarden – kunnen bewerk
  stelligen en echt sociaal-ingestelden kunnen
  mobiliseren en dat weten ook absoluut de ou-
  dere kiezers onder ons. Ook kan de pvda weer
  groter gemaakt worden met een flink contingent vvd-ers (wier groepering trouwens
  ook pas ontstond ná de pvda en zich er des-
  tijds tegen afzette in de start van die toen
  nieuwe vvd).
  Laten we niet vergeten dat er nog veel Neder-
  landers niet dusdanig vergrijsd zijn dat ze
  zich dát niet meer zouden kunnen herinneren,
  danwel uit de eerste generatie voor hen te
  hebben aangehoord en nadien het verloop én
  verval van beide partijen op de voet hebben
  gevolgd! Ook de SP heeft in de achterban meer
  dan genoeg wetenschap van ‘oorzaak en gevolg’
  van wat er de afgelopen 60 jaar is gebeurd!
  De SP heeft al tijden lang moeite gedaan de
  pvda weer ‘thuis in eigen honk’ te krijgen,
  maar werd er niet ‘geluisterd’ uiteraard dan
  zelf ook ‘open huis’ gehouden om sociaal in-
  gestelden hartelijk en met warmte te verwel-
  komen, én terécht. De pvda kan zich nu weer
  opnieuw gaan ‘vullen’ met ‘verdwaalde scha-
  pen die de weg onder chr. bodem zijn verloren
  voor goed’ maar primair ‘sociaal’ willen le-
  ven op de wijze, waarop wij het allemaal zou-
  den moeten doen: het werk wacht, treed dan
  aan!

  Reactie door Madelief — donderdag 6 september 2007 @ 8.42 uur

 122. Kijk aan, we zijn een weekje verder en hebben
  nu ook donderdag de 13 september achter de
  rug, en wat ook Maurice denkt te signaleren,
  ik voorzag, en uitte dat ook op dit log, dat
  deze zomer er nog wel eens wat zetels bij zouden kunnen komen, en ik zie ze uiteraard
  ook komen NU SP van V.V.D.zijde, met name van
  die mensen die zich niet langer willen doen
  vereenzelvigen met het begrip,de organisatie,
  van de V.V.D., ten eerste omdat ze overduide-
  lijk voor volk en nakomelingen zich willen
  distanciëren van mogelijk de nieuwe vvd-er
  die Rita blijven aanhangen, en ten tweede om-
  dat ze het voorlopig even niet zien zitten
  bij het C.D.A. en met smart wachtten op de
  bijstelling van argumenten die de P.v.d.A.
  intern dient te doen.
  Dan komt er weer die verdeelsleutel voor ook
  Groen Links en zeker ook naar D-66, die niet
  voor niets uit het Kabinet stapten en ook
  toen al ongetwijfeld meer ‘wisten’ dan het
  ‘volk’ werd meegedeeld.
  Netzomin als de SP is er gepoogd, de kwalijke
  uitzettingen door Rita gedaan, niet op grond
  van de Wet alleen onder het mom van ‘u vraagt
  en wij draaien’, maar juist het omgekeerde,
  want Rita draaide zelf om de vraag heen, die
  luidde mensen op een ménswaardige manier te
  doen uitzetten en daarbij alle voorzorgsmaat-
  regelen in acht te nemen, hetgeen zij niet
  deed. De achtereenvolgens, niet waarheidsge-
  trouwe info, die ze zonder blikken of blozen
  de Tweede Kamer deed toekomen, zijn straks
  voor dan nagedacht hebbende V.V.D.-ers alsnog
  reden om zich ook als kiezer te gaan terug-
  trekken van de mogelijke éénvrouwsgroep RV.
  Even de gemoederen tot bedaren brengen zullen
  laatstelijk, maar niet té laat, de ogen van
  ook vele VVD-ers doen openen….kost een paar
  dagen zorgvuldig nadenken en zorgvuldig door-
  spreken op elk gewenst nivo!
  Ik zei het hierboven al: het werk wacht,
  treed dan aan.
  Ik heb niet gezegd: leg het werk maar neer en
  ga bij de pakken neerzitten.
  Integendeel, het driedelig donkerblauw, grijs
  en zwart kan uit, de mouwen opstropen en aan
  de slag.
  Nog nooit zag ik een partij ten ondergaan aan
  een werkelijke slijtageslag, altijd weer dat
  ‘haantjes’-gedrag t.a.v. de eigen opvattingen
  zonder voldoende inschikkelijkheid te tonen
  om gezamenlijk, op democratische manier de
  werkwijze aan te pakken, of werd er voldoende
  scherp gelet op de kunst van het kunnen
  c o ö r d i n e r e n.
  Het eenzijdig ordinair verordineren lijkt nu
  velen helemaal blind te maken, jammer!

  Reactie door Madelief — vrijdag 14 september 2007 @ 14.51 uur

 123. Errata: …Netzomin….enz….moet zijn:
  Evenmin heeft de SP niet kunnen voorkomen,..

  Reactie door Madelief — vrijdag 14 september 2007 @ 15.00 uur

 124. IN ALLE PARTIJEN IS DE MEERDERHEID VAN DE KIEZERS VOOR EEN REFERENDUM. DAT BLIJKT UIT NIEUWE ENQUETE CIJFERS VAN 6 OTOBER 2007.
  conclusie: de drie regeringspartijen handelden alle drie tegen de wil van de meeerderheid van hun kiezers in. Met name CDA en PvdA hebebn zich ontwikkeld tot anti-democratische, zo niet totalitaire partijen. We worden geregeerd door een kleine elite die ons de wil oplegt. De gehele CDA fractie is tegen referendum omdat de leiding van de partij anti-democaat is. De minderheid in het CDA komt niet meer aan bod en wordt zelfs met politie bedreigd!!!Drs. J.G. van der Land ,voorz. Beweging Chr. Koers CDA. Deze CDA-leden zijn voor een referendum.

  Reactie door drs. J.G. van der Land — zaterdag 6 oktober 2007 @ 20.05 uur