Stop met acteren, ga regeren!

vrijdag 22 juni 2007 :: 9.33 uur

Dit artikel verscheen 20 juni 2007 in ingekorte vorm in ‘De Gelderlander’.

Dit kabinet weet niet wat het wil. Het organiseert wel mediashows maar geregeerd wordt er nog steeds niet. Dat concludeert Jan Marijnissen na het verschijnen van het beleidsprogramma van het kabinet Balkenende IV. Stop acteren, ga regeren, luidt zijn advies aan de bewindslieden. Anders doen we het zelf.

Al vanaf de val van Balkenende II op 30 juni van het vorig jaar komt er nauwelijks iets van regeren. Balkenende III was overbodig, onnodig en onthand bij gebrek aan legitimatie. In de herfst kwamen de verkiezingen, waarbij rechts (CDA en VVD) haar meerderheid verloor. Er moest een andere coalitie komen. Op 22 februari stond het nieuwe kabinet bestaande uit CDA, PvdA en ChristenUnie met de koningin op de trappen van Huis ten Bosch. Vorige week kregen we het al ruim honderd dagen daarvoor reeds gepresenteerde regeerakkoord nog eens opgediend, maar nu met plaatjes, peilingen en citaten. Dat kan echter niet verhullen dat plaatjes en praatjes geen gaatjes vullen. Door allerlei commentatoren wordt terecht geconstateerd dat we, maanden na het aantreden van de nieuwe coalitie, nog steeds niet weten hoe, waar, wanneer en met welke inzet van middelen deze regering ‘aan Nederland wil gaan werken’. In het beste geval weten we dat als de herfst begint. Pas op Prinsjesdag mogen we weten wat dit kabinet werkelijk gaat doen. In 2008 wel te verstaan, want daarover gaat de miljoenennota op de derde dinsdag van september.

Goed werk heeft tijd nodig. Het is een goede zaak dat het kabinet niet, zoals de eerste drie kabinetten Balkenende, met de rug naar de samenleving wenste te regeren. Honderd dagen het land in, daar is niks mis mee. Maar dat moet wel ergens toe leiden – en dat ontbreekt er juist aan. Het kabinet doet wel enthousiast maar mist echte daadkracht en dynamiek. Het is veel woorden en weinig daden. Hoe komt dat?

Volgens mij heeft het te maken met het feit dat het kabinet zelf niet weet wat het wil. Logisch als je de premier vanaf het eerste begin hoort beweren dat dit kabinet voortbouwt op zijn eerdere drie kabinetten over rechts (het noemt zich nu ook gewoon ‘Balkenende IV’) – en gelijktijdig Wouter Bos hoort zeggen dat dit juist een heel ander kabinet is dan de drie kabinetten die hij, samen met mij, zo bestreed. In het beste geval heet zo’n verbintenis dan een verstandshuwelijk en dat zijn doorgaans niet de beste en levendigste.

Je merkt overal de aarzelingen over de te volgen koers. De zogenoemde ‘participatietop’ wordt almaar uitgesteld omdat CDA en PvdA diametraal tegenover elkaar lijken te staan. Ook weer logisch, want wie herinnert zich niet het ‘u draait en u bent oneerlijk’ dat Balkenende Bos toevoegde in een van de verkiezingsdebatten toen het over het afbreken van de ontslagbescherming ging. Bos kan op dit punt niet buigen voor Balkenende en de achterban binnen de vakbonden in de kou zetten. Doet hij dat wel, dan zullen nog meer vakbondsleden de PvdA inruilen voor de SP.

Balkenendes snoeiharde bezuinigingskoers leidde onder zijn eerste drie kabinetten tot verscherping van de armoede en de komst van steeds meer voedselbanken – maar dat wil hij niet toegeven. Eigen verantwoordelijkheid ziet hij nog steeds als dé manier om iedereen uit de armoede en aan een baan te helpen. Dan verdwijnen de voedselbanken vanzelf, zegt de neoliberale ideologie. Daarom staat Balkenende ook nu nog achter zijn eerdere ‘hervormingsagenda’. Bos weet beter maar kan blijkbaar binnen het kabinet de handen niet op elkaar krijgen voor een meer structurele aanpak van armoede, uitsluiting en werkloosheid. Maar waren dat juist niet de meest door Bos in de verkiezingscampagne gebruikte woorden, waarmee hij Balkenende te lijf ging? Na dat verbale geweld is de krap vijf miljoen voor 2008 voor de 650.000 gezinnen met bijna 400.000 kinderen, die in armoede leven, niet echt indrukwekkend te noemen. Weer een logisch gevolg van een kabinet dat niet kan kiezen.. En dus resteert wat pappen en nathouden.

Dat geldt ook voor dat andere twistpunt tussen CDA en PvdA in de verkiezingstijd. ‘Noemt u mij drie voorbeelden, of twee, of een…van maatregelen waarmee u de hoge inkomens ook om een bijdrage hebt gevraagd’, zei Bos toen hij Balkenende de maat nam over de groeiende inkomensongelijkheid, in de private maar ook in de publieke sector. Maar als Minister van Financiën zegt hij niets te kunnen doen aan de voortgaande zelfverrijking. En hij laat oud-minister Hans Hoogervorst een jaarsalaris van 270.000 euro opstrijken als nieuwe baas van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De lijn van drie kabinetten Balkenende wordt niet verlaten. Gebeurde dat wel dan zou de premier achteraf alsnog zijn ongelijk erkennen. Daartoe is hij niet bereid. En dus eist de ‘eenheid van kabinetsbeleid’ dat Bos doet wat hij Balkenende zo zwaar verweet. Dat wringt.

Zo kan ik nog een tijd doorgaan. Neem de onbeholpen manier waarop het kabinet reageert op wat anderen wel het ‘roofdierkapitalisme’ noemen, waarin hedgefunds bedrijven als pure koopwaar behandelen. Zelfs grote ondernemingen zijn als gevolg daarvan hun bestaan niet zeker. Dat maakt werknemers en consumenten tot speelbal van de grillen van aandeelhouders. Deze regering kan niet gebalanceerd kiezen tussen volle vrijheid van kapitaalbezitters en het recht op zekerheid van burgers.

Of neem het gebrek aan visie op wat we met onze militaire inzet in Afghanistan denken te bereiken. De regering praat over wederopbouw maar voorlopig is het meer schieten dan bouwen daarginds, met veel slachtoffers en weinig hoop op verbetering als gevolg.. En kijk naar de wijze waarop de regering het massale ‘nee’ van de Nederlandse bevolking tegen de Europese Grondwet probeert om te masseren in een ‘ja’ tegen een schimmige variant op het grondwettelijk verdrag. Allemaal voorbeelden van traagheid, vaagheid en besluiteloosheid.

Ik denk dat dit kabinet geen innerlijke samenhang kent, geen overeenstemming over hóe er aan een beter Nederland gewerkt zou moeten worden. Ik mis de analyse, het werkelijke begrip van wat er met mens en maatschappij aan de hand is, welke schade het neoliberale denken en beleid hebben aangericht. En dus krijgen we vooral praatjes en plaatjes. Zie hoe dit kabinet de vrijwel kamerbreed gesteunde toezegging van gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs laat lopen. Blij gemaakte ouders betalen voorlopig gewoon het volle pond; volgend jaar wat minder en eerst in het schooljaar 2009/2010 denkt het kabinet zijn belofte waar te kunnen maken. Als simpele dingen al in stroperigheid wegzakken en jaren duren, hoe zal het dan gaan met de grote beloften van dit kabinet? Ik ben er niet gerust op. Daarom heb ik mijn fractie aangezet zelf met initiatiefvoorstellen te komen voor een beter Nederland. Als de regering niet regeert, dan moet wij in het parlement onze verantwoordelijkheid maar nemen. Dit kabinet kan niet zonder oppositie.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

260 Comments

260 reacties

 1. Dit probleem speelt al jaren, ze missen leiding, slagkracht en blijven voortborduren op de al eeuwenoude problemen.
  Waar is de vernieuwing die ons al jaren geleden beloofd is en waarom nog steeds een regering gekozen uit partijen en niet uit personen die het beste geschikt zijn voor deze baan.
  Misschien zou dan de overheid ook beter werken en de burger iets van zijn/haar vertrouwen terug krijgen in deze overheid.
  Nu is het nog steeds een duistere zone waarvan menig burger niets begrijpt en alles achter gesloten deuren word besloten.

  Reactie door tukkersterror — vrijdag 22 juni 2007 @ 10.28 uur

 2. De indruk wordt voor mij met de dag sterker
  dat er méér is dat wij als bevolking niet mo-
  gen/moeten wéten en onkundig gehouden worden
  van belangrijke beleidsmissers van de afgelo-
  pen jaren.
  Maatstaf is niet alleen de publieke opinie,
  die op ons als bevolking wordt losgelaten,
  als zijnde vaak zálig makend al dan niet door de ogen van het Kabinet, of mogelijk ook door hun woordvoerders, geinitieerd.
  Een onafhankelijk journalist als Arnold Kars-
  kens is dan een verademing om te horen praten
  over de ‘realiteit’ en bredere benadering van
  de door hem gekozen onderwerpen.
  Het Kabinet lijkt er de afgelopen honderd da-
  gen een volledige ‘sport’-dag van te hebben
  gemaakt, de accenten te hebben verlegd van
  aquaplaning naar aquajoggen, van het program-
  ma ‘de wandeling’ een massaal gebeuren te heb
  ben gemaakt, maar de ‘rit’ lijkt nog steeds
  niet ten einde. Nee het Kabinet ZIT de rit
  wel uit en laat de bevolking ‘fietsen’. Ach,
  dat is dan priiiiiiiimaaaaaaaaaa, maar hypo-
  als we zijn, dan toch niet op gestolen fiet-
  sen. Regeerd zou er ondertussen wél worden?
  FF checken, dan, én snel, wat er intussen
  weer ‘getekend’ werd, ‘toegezegd’ of goed-
  deels ‘beloofd’.
  Honderd dagen ‘sporten’ en de bevolking moet
  denken, dat er een reuze spurt is ingezet:
  nee dus.
  Geen mens die er op dit moment zeker van kan
  zijn, hoe zijn individuele financiële aange-
  zuiverd dan wel uitgehold gaat worden!
  De bevolking bestaat niet uit mensjes die je
  maar in de ‘speeltuin’ van dit Kabinet kunt
  droppen om er veilig te kunnen schommelen of
  gepushed worden om de glijbaan of wip te wil-
  len ambieren als zijnde vermaaksattributen,
  nee, veilig is die ‘speeltuin van ons léven’
  niét te noemen, maar wel het meest spraakma-
  kende RAT van AVONTUUR, waarbij mensen nog
  banger worden in het donker van deze samen-
  leving dan ze al zijn geworden!.

  Reactie door Madelief — vrijdag 22 juni 2007 @ 10.32 uur

 3. ‘The vandals tok the handles’ en dat is allang geleden. Tsjonge en wij dachten nog “the times they are a-changin”.
  Welnu er iets niets veranderd behalve dan dat er geen hoop meer is. Of zou 40 jaar later er een tweede kans zijn op 1968? Tegelijk beginnend in London, Parijs, Berlijn, Rome, Madrid, etc.?
  Volgens mij wachten ze met regeren omdat ze weten dat Brussel steeds meer gaat dicteren.
  Stilte voor de storm…

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 22 juni 2007 @ 10.57 uur

 4. Balkje I, II, III & IV bestaan door het toedoen van de meerderheid der stemgerechtigden.
  Die meerderheid der kiezers is debet aan die kabinetten.
  Blijkbaar zijn de meeste kiezers er DIK tevreden mee.
  Blijkbaar willen de meeste kiezers niet anders .
  De minderheid heeft zo het nakijken.
  ‘De democratie als dictatuur de massa’.
  Daar waar Balkje ‘prat’ op kan gaan.
  Het is en blijft NIET mijn voorkeur.
  Integendeel… ze blijken á-sociaal.
  Hoezo ? Samen leven, samen werken !
  Eérst nog maar eens zién én dan pas ‘geloven’ !

  Reactie door Lezer — vrijdag 22 juni 2007 @ 11.08 uur

 5. Pvd Arbeid?…

  De vraag is of PvdA de afgelopen jaren wel voldoende is opgekomen voor belangen van de Arbeid?..

  - hedge fondsen zijn al jaren actief in Nederland (Stork, VNU, ABN Amro etc). Waarom niet net als in Frankrijk werknemers (arbeid) meer invloed geven in ondernemingsbesturen?
  - Grenzen open voor oost europese werknemers. Waarom niet eerst voldoende werk maken van de belangen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en een goede opvang voor onze ‘gasten’?
  - In 2001, 2004 en 2007 heeft de PvdA ingestemd met
  belastingverlagingen voor de rijken. Hadden die miljarden niet beter geinvesteerd kunnen worden in armoedebestrijding en onderwijs voor onze (Arbeid) achterban?
  - Waarom wel oproepen tot loonmatiging van onze achterban (Arbeid) maar zelfverrijking aan de top
  toestaan?
  - etc

  Op al deze terreinen staat de PvdA dichter bij VNO NCW dan bij de FNV!

  Kortom: heeft de PvdA in het spanningsveld tussen Arbeid en Kapitaal wel voldoende vaak de belangen van Arbeid beheerd?
  De kiezer heeft meermalen het antwoord gegeven, zaak is om aan het antwoord gehoor te geven..

  Reactie door Daan — vrijdag 22 juni 2007 @ 11.13 uur

 6. Samen leven samen werken…hahahahah
  mag ik even lachen.

  Dit is een broodjeaapkabinet!

  Het gat tussen arm en rijk tussen ziek en gezond valt niet meer te dichten.

  Je kan er misschien alleen nog over dichten!

  Er is al bijna een absolute tweespalt ontstaan met alle gevolgen van dien…dank zij de kabinetten Balkenende.

  Ik geloof echt niet in het frutselbrodelplaatjesgrootideeënboek van Balkenende.

  Het is een sprookjesboek zonder een: en ze leefden nog lang en gelukkig einde!

  Zielige sukkels, ze moesten echt zichzelf eens zien modderen!

  Reactie door e.krul — vrijdag 22 juni 2007 @ 11.17 uur

 7. Beste Jan,
  .
  waarom niet als de wiedeweerga een brede volksbeweging tegen de EU opzetten? Want wat we nu zien is werkelijk misdadige volksverlakkerij.
  .
  Aan de andere kant misschien beter om te wachten tot evt. verdrag langs RvS is geweest. Hoe dan ook mag dit verdrag nooit geratificeerd worden.
  .
  Jammer trouwens hoe het superstaat argument nu tegen jullie word gebruikt door alleen te focussen op vlag en volkslied…

  Reactie door Jaap — vrijdag 22 juni 2007 @ 11.19 uur

 8. Aan veel van de hier beschreven problemen zou bij het niet bestaan van de PvdA veel makkelijker een oplossing gevonden kunnen worden. Deze partij drijft voor haar stemmen op traditionele stemmers en allochtonen. En het wordt tijd om te zeggen dat daar weinig sociaals mee te winnen valt.
  .
  op dit moment is de PvdA verantwooredelijk voor een vervuiling van het politieke spectrum. Het wordt tijd voor een protestbeweging tegen de PvdA. Dan kan er weer eens echte politiek bedreven worden.

  Reactie door Jaap — vrijdag 22 juni 2007 @ 11.27 uur

 9. Dit verhaal kan ik alleen maar ondersteunen. De deal die achter het akkoord lijkt te liggen is dat de PvdA zich op een paar punten mag profileren, terwijl het CDA niet hoeft terug te komen op het beleid van Balkenende I t/m III. Van de hervormingsagenda wordt niets teruggedraaid en over de oorlog in Irak en Afghanistan moet de PvdA zich gedeisd houden.
  Inderdaad wekt de uiterst trage start van dit kabinet de indruk dat het een regering van stilstand en status quo wordt.
  Over grote thema’s, zoals het arbeidsmarktbeleid en het woningmarktbeleid zijn compromissen gesloten, die erop neerkomen dat er niets gebeurt. PvdA (en CU) mogen zich op voor het CDA redelijk “ongevaarlijke” thema’s als integratie, milieu en jeugdbeleid profileren, maar te voorzien valt dat het CDA hier een arsenaal aan vertragingstactieken achter de hand heeft, waardoor er weinig concrete resultaten te verwachten vallen.
  Ik vind het uitstekend als de SP met voorstellen gaat komen. Daarmee laat je zien dat je ook kunt regeren en er valt wat mee te bereiken, omdat er op veel punten een linkse meerderheid is. De CU lijkt mij een partij die de moed heeft om tegen de regering in te gaan. De PvdA geeft die indruk nog niet, dus die moeten we dan maar een handje helpen. Uiteindelijk zal daar het inzicht wel eens doorbreken dat ze met de SP veel meer kunnen bereiken dan met het CDA, dat als het erop aankomt altijd een rechts-conservatieve partij blijkt te zijn.

  Reactie door Jeroen G — vrijdag 22 juni 2007 @ 11.27 uur

 10. De kritiek van Marijnissen is zoals gewoonlijk helder en legt de vinger kundig op de zere plek. Helaas is de aangedragen “oplossing” van oppositie voeren waardeloos. En wel om de reden dat alles wat de SP aandraagt vrijwel per definitie geblokkeerd wordt door de coalitiepartijen. En ook al wordt er wél iets aangenomen door het parlement, dan nog moet dat stroperige kabinet het omzetten in beleid… Tot zover dat betere Nederland dus.

  Verder wordt Bos wat te makkelijk het verwijt gemaakt dat hij verkiezingsbeloften breekt. Ondanks al zijn ongetwijfeld goede voornemens loopt Bos namelijk op tegen een conservatief ambtenarenapparaat en druk bezig zijnde lobbygroepen uit het bedrijfsleven die elke progressieve maatregel in de kiem smoren. Aangezien de SP heel graag de plaats van de ChristenUnie had willen innemen hadden we met precies datzelfde probleem gespeeld: je botst ook als SP in de regering tegen een conservatief ambtenarenapparaat dat je beleid niet wil uitvoeren of bewust vertragingen, inefficiënties, etc, erin laten sluipen en natuurlijk die almachtige lobbies die je chanteren met economische dreigementen (“Doe jij de belastingen voor ons niet verlagen? Prima, in Polen zijn ze er wel in geïnteresseerd hoor…”).

  Op deze manier zou zelfs de SP landelijk gedwongen worden tot het uitvoeren van bezuinigingen, privatisaties, etc. Asociaal neoliberaal beleid waar we de PvdA zo voor vervloeken. Onwaarschijnlijk? Welnee, op lokaal niveau is de SP al verantwoordelijk voor neoliberaal beleid! (in Nijmegen bijvoorbeeld waar de lokale busmaatschappij, Novio, geprivatiseerd werd en een bezuinigingsronde werd doorgevoerd, en dat dus met een “linkse” coalitie van SP, GL en PvdA!).

  Het moge duidelijk zijn: de parlementaire weg brengt ons geen stap dichterbij een socialistisch Nederland dat gebaseerd is op menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en democratie. Alleen strijd met en door de mensen zelf zal ooit iets bereiken. Stakingen, demonstraties, vakbondsacties, etc, zijn de enige manier waarop concreet resultaten geboekt kunnen worden.
  Verlaat deze parlementaire illusie en geef als partij leiding aan de opkomende en bloeiende klassenstrijd!

  Reactie door Emil Jacobs — vrijdag 22 juni 2007 @ 11.31 uur

 11. Als Bakellende een echte volksvertegenwoordiger is, dan had hij in Brussel gezegd dat men die vlag, volkslied met het verdrag in hun reet mogen steken.
  Want het volk is tegen een verdrag of wat maar ook.

  Het was toch…NEE wat het volk stemde, hou je er dan aan.

      NEE = NEE

  Reactie door Pool — vrijdag 22 juni 2007 @ 11.40 uur

 12. wie veel beloofd maar weinig doet
  is gelijk een mager hoen
  die veel kakeld op de stok
  maar weinig eieren legd
  in het hok.
  maar wel 30%erbij gepikt
  maar als het dan om de werknemers gaat,die
  een paar procenten,inflatie correctie er bij
  willen,wat men tegenwoordig loonsverhoging
  noemt,is leiden in last.
  geen procenten,maar centen,wat het meest rechtvaardige is,krijgt iedereen evenveel.
  wanneer wordt dat nu eens ingevoerd.
  versoepeling van het ontslagrecht
  modernisering zegd bos,het zal mij benieuwen
  wat deze versoepelde moderniseren inhoud
  eerst zien en dan oordelen,maar ik ben bang
  dat het hoort bij de salami tactiek
  afbraak van ons sociaal stelsel.

  Reactie door hw.rademaker — vrijdag 22 juni 2007 @ 11.41 uur

 13. 2 dingen:

  Schaf de stemcomputers af en verplicht partijen voor de verkiezingen aan te geven met wie ze willen regeren en wie ze uitsluiten.

  Dan krijgen we eerlijke verkiezingen en weet iedereen waar hij/zij voor kiest.

  Reactie door kaatje — vrijdag 22 juni 2007 @ 12.02 uur

 14. @ 13 kaatje

  Beste kaatje, je gelooft toch niet in sprookjes.

  Maaaar,….. het is natuurlijk wel de eerlijkste manier om verkiezingen in te gaan.

  Reactie door Pool — vrijdag 22 juni 2007 @ 12.13 uur

 15. Je hebt volkomen gelijk, Jan. Het kabinet Balkenende IV….. (Heeft de premier pauselijke ambities? Zou hij herinnerd willen worden als Benedictus IV?):
  dit lijkt mij eerder een ONverstandshuwelijk. Nóg slechter dus dan een verstandshuwelijk.

  “Mijnheer Bos, u draait en u bent oneerlijk.” Af en toe zegt Balkenende ook wel eens iets waars, al is hij zelf geen haar beter met zijn hulpratje Verhagen.

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 22 juni 2007 @ 12.15 uur

 16. Stop met acteren ,Ga regeren
  da,s een hele goeie Dat heb ik al steeds gezegd vanaf het begin van die kabinetsformatie
  Dat ze 100 dagen op de toneelschool in Friesland hebben gezeten . Heel veel praten en beloven maar er komt niets uit de verf
  Hadden jullie anders verwacht van die 3 zeer conservatieve partijen? Als het aan het CDA en de Christen Unie licht dan draaien ze de klok 20 eeuwen terug .Denk b.v maar aan abortus ,eutenasie en het homohuwelijk En prediken ze aan de gelovigen kerken houd ze maar dom .Dan zullen wij als politiek ze wel arm houden behalve de TOP die wordt steeds rijker en rijker die graaien steeds meer Ik voorspel dat dit kabinet het hooguit 3 jaar vol zal houden

  Reactie door Dirk Schuit — vrijdag 22 juni 2007 @ 12.26 uur

 17. Jan, stop met ACTEREN…etc, is eigenlijk een belediging voor onze echte acteurs,
  het zooitje dat zich onze regering mag noemen
  kunnen nog regeren noch acteren, dit zooitje is voor veel belastinggeld aan het ouwerothoeren,(excuseer mij de uitdrukking
  want ik weet geen betere).
  Ik zou wel eens willen weten wat het goedwillende deel van ons volk aan die comedie kan/wenst (te) doen???????????????
  Hopen en bidden…bidden ben ik verleerd en hopen,hopen waarop??

  Reactie door Henk de Bruin — vrijdag 22 juni 2007 @ 12.27 uur

 18. @ 16 Dirk Schuit

  Oef, 3 jaar ??!

  Reactie door ACE — vrijdag 22 juni 2007 @ 12.43 uur

 19. Er staat geen komma verkeerd in het betoog van JM. Er is geen enkel verschil tussen dit kabinet en de voorgaande kabinetten Balkenende.

  Het enige spoortje daadkracht wordt volgende week onthuld; dan wordt met één knip in de lucht de ontslagbescherming weggetoverd en krijgen we er niets voor terug. Knappe truc.

  Ik ben bang dat we in september slechts enkel kunnen concluderen aan de hand van schizofrene maatregelen dat er een rariteitenkabinet is opgestaan.

  Het is misschien wel leuk om op de SP website alle SP-initiatiefvoorstellen te vermelden die door de FietsenPlietsieCoalitie worden getorpedeerd.

  Reactie door ACE — vrijdag 22 juni 2007 @ 13.01 uur

 20. ik ben het eens met emile jacobs.
  Dit soort uitspraken zet geen zoden aan de dijk.
  Het zijn woorden.
  Woorden zeggen niks,maar daden.
  Hoe kan je een blok zetten tegen de plannentjes van dit kabinet en de vorige.

  Door je luid kenbaar te maken.
  Die manifestatie’s waarin alleen maar gepraat word komt geen kip/media op af.

  Wat zou er gebeuren als er landelijk protest word gevoerd tegen de plannen.
  Waarom helpt het FNV/CNV alleen diegene die lid zijn.
  Waarom geen algemene vakbond die voor alle werknemers opkomt.
  gewoon een week de boel platleggen.
  Let maar op dat ze wel luisteren dan.
  Die hoge piefen krijgen loonsverhoging zonder het te hoeven vragen.
  Wij moeten smeken om 2,5% en dan krijg je 1,5%.
  een lachertje vergeleken met de prijsstijgingen elk jaar.
  Je zit ongeveer 7% aan verhogingen en je krijgt er maar ca 2 voor terug.
  Doe dat 10 jaar en dan zal je zien wat een terugslag je krijgt.
  Dat noemen wij de armoede.

  Over de participatietop waar je het over hebt.
  Onzin wat er verkondigd word.
  Het gaat er alleen om dat mensen uit de uitkering komen en voor een uitkering gaan werken.
  Vooral de vrouwen/langdurige werkelozen die weer aan de slag moeten.
  Die huismoeders/langdurige werkelozen hebben weinig werkervaring en zullen de onderkant van de banen krijgen.
  Het minimum.
  Van de wal in de sloot zal ik maar zeggen.
  Als er maar BTW word afgedragen,zodat de staatstkas weer gespekt kan worden.

  Ik kijk ook wel eens andere site’s van politieke partijen en zie bv de kritiek van de PVDA op de SP.
  Daar zeggen ze hetzelfde over de SP wat de sp over de PVDA vertelt.
  Elkaar verwijten maken.
  Zeg eens eerlijk.
  Wat zal de SP in zijn eentje kunnen bereiken,als het kan regeren.
  Ik kan wel een voorbeeld noemen.
  Zie bak-ellende 1 met de LPF.
  Ze maken de SP kapot door halsstarigheid.
  Wie zal er bereid zijn een coalitie te vormen en dat 4 jaar uithouden.
  Noem eens een meerderheid.
  denk je echt dat de PVDA dat zal slikken,als de SP boven de PVDA uit zal komen en dan nog samen wil regeren.
  De jaloersie zal ervan afdruipen.

  Ik zag gisteren eventjes bak-ellende op TV met die eurotop.
  Dan denk ik echt dat we diep gezonken zijn.
  Omdat deze man mede schuldig is aan massamoorden in Irak en afghanistan onder het mom de wereld verbeteren.
  Ze schilderen deze man af als waardig staatslid.
  Een massamoordenaar die samen met de kliek die met hem samenspant.
  een man die een hitlerfiguur als bush steunt met het veroveren van de wereld.
  iemand die het heeft over resolutie’s die saddam heeft genegeerd en zelf niks doet aan de resolutie’s die tegen Israel zijn uitgevaardigd.
  Meten met 2 maten.

  Dit kabinet regeert niet.
  Dit kabinet voert de orders uit die de bilderbergers hebben besproken.
  Dat is 1 munt,1 staat en 1 leger.
  Alleen nog de europastaat en het is compleet wat ze besproken hebben.

  Alleen begrijp ik niet waarom ze er zo een haast achter willen zetten.
  Het gaat toch al jaren goed met het europa.
  Ze groeien meer als de VS.

  Reactie door sander — vrijdag 22 juni 2007 @ 13.04 uur

 21. @3 Tja, L ‘ écologiste, Don’t wear Sandles, the Vandals took the Handles!

  Kortom, ik maak uit bovenstaande inleiding op dat er slechts één mogelijkheid is om het tij te keren, n.l. dat bij de volgende verkiezingen, hopelijk vóór Prinsjesdag 2007 de SP de grootste wordt.
  Want zolang het CDA de scepter zwaait, kunnen ze doorgaan met hun desastreuze beleid. Met VVD, PVDA en/of CU. Of zelfs met de PVV.

  Ik denk toch dat de PVDA een enigszins remmende factor is wat betreft de oude Balkenende dwingeland doctrine.
  Vandaar dat er ietsie pietsie gedaan wordt richting armoedebestrijding. Maar dat is slechts een nuanceverschil en eigenlijk meer om de schijn hoog te houden dat ze sociaal bezig zijn.

  En zelfs als de SP de 2e partij wordt, zal deze koste wat het koste buiten de deur gehouden worden. Ziedaar het dilemma. Zo denk ik er over.

  Reactie door Gandalf — vrijdag 22 juni 2007 @ 13.04 uur

 22. Bij de Theo v Goch herdenking.,was er een klein vrouwtje (kleiner dan jan peter)., met een protestbord., daar ging jan peter mee praten., en werd het een reclame voor jan peter.,

  tien tegen een ,dat dat in scene gezet was., net zoals die 100 dagen praten met de nederlanders (zorgvuldig geselecteerde personen natuurlijk)!

  jan peter’s probleem is, dat hij om groot te lijken ,anderen kleineerd!

  en daar wordt hij alleen maar kleiner van.

  Reactie door Gerrit — vrijdag 22 juni 2007 @ 13.12 uur

 23. Ik denk dat de huidige regering de waarde van Spin zwaar overschat. Zelfs in de onoverzichtelijke VS werkt PR niet meer als een wondermiddel. Hier in Nederland tikte zelfs Bas vander Vlies Balkenende op de vingers dat buitenparlementaire presentaties geen gewoonte moet worden. Hoe meer het kabinet de financiële onderbouwing voor zich uit schuiven, hoe hoger de verwachtingen op prinsjesdag. Het gaat een anti-climax worden. Het is aan de SP om dan de betere alternatieven keurig bij de hand te hebben.

  Reactie door T — vrijdag 22 juni 2007 @ 13.13 uur

 24. Ik hoop dat ik nog mee mag maken dat echt het recht van de sterkste gaat gelden,ik ga nog liever helemaal strijdend ten onder dan dat ik langzaamaan financieel helemaal kapot gemaakt wordt zoals nu.

  En dit door al die instantie’s die dapper de regelementen uitvoeren, en die zich verschuilen achter de regeltjes die aan hun opgelegd zijn door een stelletje genetisch gezien grote losers die in het parlement de dienst uitmaken.

  Geen een van hun allen zou lichamelijk in staat zijn om dag in dag uit beton te storten in de bouw, of bij een stratenmaker als opperman met stenen te sjouwen, of in de haven onder de balen te lopen dag in dag uit.

  Ook op straat zouden ze het nog geen maand uithouden om zichzelf staande te houden, maar ze oordelen wel over deze minst bedeelden en maatschappelijk gezien kanslozen
  mensen waar ikzelf ook bij hoor, ze noemen de allerlaagst betaalden nog net geen gepeupel, maar ze denken het wel.

  Wie denken ze eigenlijk zelf wel niet wie ze zijn, dat stelletje anticristelijke machtmisbruikers en belastinggeld verkwisters.
  Voelen ze zich boven God en iedereen verheven of zo?
  Dat stelletje liegers en bedriegers.
  Ik hoop op gerechtigheid vroeg of laat.

  Reactie door william2 — vrijdag 22 juni 2007 @ 13.38 uur

 25. @ 10 Emil Jacobs,

  Hij schrijft “De kritiek van Marijnissen is zoals gewoonlijk helder en legt de vinger kundig op de zere plek. Helaas is de aangedragen “oplossing” van oppositie voeren waardeloos. En wel om de reden dat alles wat de SP aandraagt vrijwel per definitie geblokkeerd wordt door de coalitiepartijen. En ook al wordt er wél iets aangenomen door het parlement, dan nog moet dat stroperige kabinet het omzetten in beleid… Tot zover dat betere Nederland dus.”

  Ik kan me volledig in dit stukje vinden, maar aan de andere kant vraag ik me af waar de strijdbaarheid is gebleven van de burgers en onze partij in het bijzonder.
  Een ieder die je spreekt heeft wel op en aanmerkingen op deze regering, dus waarom niet met zijn allen het land plat gooien met een grote staking en met zijn allen demonstreren tot de overheid weer eens luisterd naar ons burgers, want doen we dit niet dan zitten we over 40 jaar nog in de zelfde rotzooi.

  Reactie door Tukkersterror — vrijdag 22 juni 2007 @ 14.25 uur

 26. @24 William2

  ….in dat licht bezien zou het voor toekomstige ministers en andere bestuurders verplicht moeten zijn om stage te lopen in diverse disciplines in de bouw en bedrijven om zodoende te kunnen aanvoelen wat het is.

  “He Donner, schiet een op met die stenen, er wordt op je gewacht, de baas zijn centen zijn niet van blik”!!!
  Ik zie het al voor me.

  Reactie door Gandalf — vrijdag 22 juni 2007 @ 14.27 uur

 27. @ 25 Gandalf,

  Met daarbij nooit de zekerheid dat het maar voor een dag of week of maand of jaar is, maar tot hun pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar!
  Oef is dat effe slikken Donner.

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 22 juni 2007 @ 14.38 uur

 28. Ook weer actueel om aandacht af te leiden en het volk propaganda op te dringen: Veteranendag! 29 juni. De verjaardag van Bernard, sluipenderwijs ingevoerd als een soort Nationale vieringsdag met `s avonds weer défilés op het journaal uiteraard en ongevraagde peptalk van VVV/CDA.
  http://www.veteranendag.nl/index.html?nid=95&cid=121

  Er zullen ook wel weer oude Polen meemarcheren. Die tellen nu de dooien uit WO2 immers bij hun bevolkingsaantal om meer EU-macht af te dwingen ten einde de grondwet erdoor gejast te krijgen. Lijkt me overigens dat dit een buiteneuropees opgezet plannetje is.

  Reactie door Haq — vrijdag 22 juni 2007 @ 14.41 uur

 29. 1. MEER GELD NODIG VOOR ARMOEDE
  Slechts vijf miljoen extra voor armoedebestrijding is inderdaad veel te weinig. Maar de overheid kan vele miljarden besparen door de onderstaande twee maatregelen.

  2. ONDERWIJS VIA ICT
  1 Onderzoek wetenschappelijk en grondig in welke mate het onderwijs inventief en kwalitatief kan worden aangeboden via internet. De totale onderwijsbegroting is nu namelijk gigantisch! Deze bedraagt even uit de losse pols geschat maar liefst zo’n 25 miljard euro! Dus daar zou in principe miljarden bespaard kunnen worden, mits de kwaliteit minimaal gelijk blijft.

  3. VOORKOM ZIEKTE EN ANDERE PROBLEMEN
  Ziekte, ongelukken, geestelijke en andere levensproblemen kunnen drastisch verminderen door veel intensievere preventie via de media en het onderwijs. Dan kunnen vele miljarden worden bespaard op zorg, begeleiding en ziekteuitkeringen zonder dat patiënten worden gedupeerd door te strenge keuringen.

  Reactie door Jaap Veldkamp (alias j) — vrijdag 22 juni 2007 @ 14.48 uur

 30. 100 dagen Balken met “Fatsoenlijke ” rechts georienteerd publiek met een inkomen van 1-3 X modaal inkomen ; is wel echt draad spiinen en goed voor de PR van de club , maar geeft geen totaal beeld van de problemen in Nederland .Hebben zijn ook met inwoners van “probleem wijken “gesproken , met moslim ‘s en hun problemen ……of alleen met de “Christian Braves “

  Reactie door Fretje — vrijdag 22 juni 2007 @ 14.56 uur

 31. Goedemiddag allemaal,

  Je kunt er ingewikkelde en lange analyses van maken en ik denk dat ik daarmee een heel eind zou komen, maar dan is de conclusie niet anders dan welk dagelijkse realiteit, gezond verstand en gevoel je al BIJ VOORBAAT ingeven, namelijk:

  1) dat er een flinke groep mensen is die het materieel goed heeft,
  2) Dat er een nog steeds groeiende groep van rijken en superrijken is.
  3) Dat er, ALS GEVOLG DAARVAN, een alsmaar groeiende groep mensen is die de touwtjes nauwelijks of HELEMAAL NIET aan elkaar kan knopen.
  4) Dat tientallen jaren van media(reclame)hersenspoeling het slechte en slechtste in heel veel mensen heeft wakker gemaakt.
  5) Dat er een complete z.g. “ontzuiling” heeft plaatsgevonden waardoor de binding tussen mensen en groepen van mensen weggevaagd is ten faveure van eigenlijk alleen maar nihilistisch INDIVIDUALISME: natuurlijk was die verzuiling niet zaligmakend, maar vormde wel een samenbindende factor in de samenleving en kon aldus de dreiging van mogelijk ontbindend individualisme tot op zekere hoogte beteugelen.
  6) Als gevolg van 4) en 5) was er ook een geleidelijke maar fatale erosie en uitholling van normen en waarden die juist door die verzuiling stevig benadrukt werden.
  7) in zo’n klimaat van GEESTELIJKE AFBRAAK konden de rattenvangers van het Angelsaksische kapitalisme met hun feitelijk 19de-eeuwse slogans gemakkelijk rijen achter zich scharen:
  Juist de al eerder genoemde verzuiling hield “ons” kapitalisme redelijk in toom: nu kunnen de paarden onbeteugeld draven omdat er geen goede voerlui met kennis van zaken meer geduld worden.
  8) Weldenkende mensen hebben het altijd wel begrepen: het geroep -en in feite in het huidige, nihilistische geestelijke klimaat GEBRAL- van VELEN om VRIJHEID, is niets meer dan de kreet “ik wil meer geld, spullen, speeltjes, vreten, van alles het beste, en ik ik ik ik ik ik ….”

  Zij weten zich goed vertegenwoordigd door al jaren operende regeringen van zetbazen die hun “belangen” behartigen.
  Het trieste en SCHOKKENDE is dat je wel degelijk kunt analyseren dat zelfs eerlijke verkiezingen hetzelfde resultaat zouden hebben opgeleverd: dat is imnmers ook HET bestaansrecht van GRONDIGE hersenspoeling en GEWETENSVERDOVING: U stemt zoals WIJ dat willen…
  (Dit laat overigens onverlet de zeer gefundeerde argumenten TEGEN STEMCOMPUTERS, maar is een andere discussie.)

  Dat aldus genadeloos over de ZIELEN en het bestaansrecht van het overgrote deel van de werelbevolking wordt gebulldozerd, zal deze in feite LEVENSGEVAARLIJK egoistische en harteloze kliek een zorg zijn.

  Want, ze doen immers ook “niemand” kwaad want veelal “christelijk”, ze lezen “literatuur” (veel zelfingenomen babbelkonten overigens, de huidige “schrijvers”), “begrijpen” de wereld, zijn “bezorgd”, voeren vaak “goede gesprekken”,
  zien “echt wel dat “er wat moet veranderen, maar ja…”,
  (en, wie kent deze dooddoener niet: “het is altijd ZO geweest en zal altijd wel ZO blijven”…? ja, DAT willen ze HEIMELIJK best wel.)

  Schokkend he, eigenlijk vinden de collaborateurs onder ons het eigenlijk helemaal niet zo erg….
  Ze stomen nu al hun nakroost klaar om het “minstens even goed, maar liever beter” te hebben.
  Ik ben een gelovig, daaruit HOOP PUTTEND mens, anders hield ik mijn hart vast….

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — vrijdag 22 juni 2007 @ 15.01 uur

 32. @27 Jaap Veldkamp (alias j)

  Hoeveel is “gigantisch”?
  Hoeveel is “25 miljard”?
  Hoeveel is “miljarden”?

  Geef iedere kind als het vijf wordt (dat waren er vorig jaar ± 200.000) een pc met een vaste link naar Wikipedia, kost 200 mln plus alle onderwijzend personeel op Wachtgeld, in de WW of in de Bijstand

  Wat een redenering …!

  Reactie door jk — vrijdag 22 juni 2007 @ 15.08 uur

 33. @20 sander

  “Waarom geen algemene vakbond die voor alle werknemers opkomt.”

  Helemaal mee eens, heb ergens op dit weblog al de naam van de vakbond geopperd, wat dacht je van SV (Socialistische Vakbond).

  Helemaal geen slecht idee om ook een paar, ten opzichte van de SP (wel onafhankelijkheid garanderen!! Maar denk dat die “vriendelijkheid” er wel voor zorgt dat er iets meer gedacht gaat worden aan de arbeider of ZZP’er (moet het nu doen zonder enige vorm van representatie)) vriendelijke onderhandelaars aan de CAO tafels en zogenaamde werkgevers en werknemers overleggen te krijgen.

  FNV = PvdA bolwerk.
  CNV = CDA bolwerk (ik heb zo af en toe het gevoel dat ze iets onafhankelijker dan de FNV zijn. Let wel zeg er bij het is een gevoel!)

  Reactie door Remco — vrijdag 22 juni 2007 @ 15.49 uur

 34. De Partij van de Arbeid kan niet regeren, ze zijn zo bang geworden dat ze liever alles maar voor zich uitschuiven en niet meer durven te zeggen wat ze doen danwel wat ze willen.

  Jan niet met de rug naar de samenleving regeren?
  Ze doen niets anders. Ze gaan niet he land in om wat op te steken maar als PR stunt.
  Ze gingen verplicht ‘aanhoren’ wat vooral instanties te zeggen hadden en maakten zo nu en dan een dansje met het volk dat deze aandacht al zeer waardeerde ongeacht of er werkelijk geluisterd werd. Het was meer een promotietoer dus wat dat betreft ben ik het niet met je eens.

  Indien ze zich iets aantrokken van de bevolking zou jawel CARLA PEYS I.V.M. HAAR ‘DESKUNDIGHEID’ NIET BENOEMD ZIJN TOT VOORZITTER VAN VEILIG VERKEER NEDERLAND.
  Welke deskundigheid bedoelen ze hier dar is niets van gebleken, integendeel en bovendien wil ze alleen maar meer asfalt en een hogere snelheid op de snelwegen.

  Jaahhhhhhaaaa laat de elkaar baantjes toeschuivende OVERHEAD maar schuiven.

  Reactie door Henny — vrijdag 22 juni 2007 @ 15.52 uur

 35. Kom in actie!
  Hele college van Haarlem (P.v.d.A, SP en VVD) en gemeenteraad Haarlem met uitzondering van fractie P.v.d.A.!hebben op 21 juni 2007 op intitiatief van de SP fractie, besloten om, met kracht, nee te zeggen op 10 september tegen het accoord tussen VNG en he kabinet ,
  Hierbij zou 1.1. miljard vrijkomen om de goede doelen van het kabinet te realiseren. Daar blijkt, bij nader inzien , niets van te kloppen. Windowdressing dus.
  Het is een sigaar uit eigen doos.
  Het overgrote deel van de 1.1. miljard is al een keer eerder gegeven.
  Het College wil dat de onderhandelingen opnieuw van start gaan om echt nieuw geld krijgen om de op zich mooie plannen te realisren.

  zie verder http://www.haarlem.sp.nl/

  Gemeenteraad van Haarlem roept andere gmeentebesturen op dit voorbeeld te volgen
  en Nee te zeggen op 10 september a.s. op het buitengewone congres van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten.

  Pieter Elbers , vz SP Haarlem

  Reactie door Pieter Elbers — vrijdag 22 juni 2007 @ 15.59 uur

 36. @ 29 j,

  Het gaat er juist om mensen minder kennis mee te geven zodat je gemakkelijker kunt melken. Ik durf te beweren dat kennis duizendmaal minder belangrijk is dan bezit. Het belangendenken heeft in de hogere echelons het normale denken vervangen. Het gaat niet om waarheidsbevindingen, het gaat om het bezit instand te houden en te vergroten. Pientere leerlingen zijn alleen interessant waneer je kunt aansturen. Figuren zoals Einstein hebben ze liever niet, hoewel het later toch nog is ‘goed’ gekomen.
  Het onderwijs is de laatste 35 jaar door prietpratende fröbelaars verknutselt. Nu kunnen ze ook niet eens meer rekenen (geschiedenis was allang afgevallen) en prompt gaat het fout met de rekenaars van de belastingdienst.

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 22 juni 2007 @ 16.05 uur

 37. Vanmorgen overigens naar ARGOS geluisterd m.b.t. het botonderzoek van Ama’s en het schandalige gedrag van de overheid m.n. het IND.
  Had de uitzendingen m.b.t. dit item vorig jaar ook al gevolgd en niets meer gehoord.

  Is de SP werkelijk zo naief na alles wat ministers en kabinetten gelogen, bewust achtergehouden en bewust verkeerd geinformeerd hebben naar de volksvertegenwoordiging toe dat je ervanuitgaat dat Hirsch Ballin dat wel uitgezocht had…..wel geinformeerd had.
  De zin; mij is bekend en mij is niet bekend; vraagt om uitleg en is al jaar en dag een nietszeggend ontwijkend antwoord.
  We hebben als volksvertegenwoordiging een controlerende functie Jan en niet een
  “neem maar aan wat het kabinet zegt functie.”
  Dat laten we maar aan Tichelaar e.a. over. Dat is niet controlerend maar goed-gelovig.
  NB. Hirsch Ballin die al eens is weggestuurd en dan Donner ook weer gewoon aan de macht.
  Integriteit is ver te zoeken.
  Kom op Jan echte controle graag. De Ama’s hebben recht op een eerlijke behandeling en het nederlandse volk heeft voor alles het recht op een betrouwbare overheid inclusief betrouwbaar onderwijsbestuur.
  Overigens hoor ik m.b.t. dit botonderzoek ook niets meer over de gelieerdheid van het Belgische bedrijf die daar goed aan verdient aan leden van de overheid vrienden zogezegd. Hier zou ik toch ook graag nog een antwoord op willen hebben.

  Vertrouwen Jan is de nagel aan de doodskist van een parlementaire democratie ervanuitgaan is niet goed genoeg.

  Steeds weer blijkt dat politici volkomen onbetrouwbaar ZIJN.
  Baroso zit er dan ook volkomen naast met zijn opmerking dat het volk de regering gekozen heeft en de regering dus bepaalt wat er gebeurt in de EU en derhalve er geen referenda gehouden behoeft te worden. Mooi niet want bij verkiezingen zeggen ze iets geheel anders dan ze van plan zijn als ze gekozen zijn. Kijk maar nar de PvdA. Dat heeft met democratie en controlerende functie niets meer te maken, kijk maar hoe het kabinet de PvdAleden gegijzeld houdt. Kijk maar naar het stemgedrag m.b.t.het Irak-onderzoek.Kijk maar naar de bewust verkeerd informerende overheid die zijn straatje schoonveegt. Dus zijn referenda juist een MUST geworden.

  Weet je nog dat de PO niet toegaf dat ze zeer onevenwichtig was in bijvoorbeeld NOVA en BUITENHOF met het uitnodigen van midden- en rechtse partijen t.o.v. links.
  Altijd ontkend. Maar nu Buitenhof zich moeten verdedigen tegen Livestro hebben ze het ooit eens uitgezocht en hebben ze het midden en rechts een stuk meer bediend dan links. Zo zie je maar weer het is zoals het uitkomt.

  Reactie door Henny — vrijdag 22 juni 2007 @ 16.25 uur

 38. 35. Pieter Elbers.

  Dat is nu het sociale gezicht van de PvdA die er niet anders uitziet dan dat van het CDA in vorige kabinetten.
  Het is niet meer dan een gezicht naar buiten toe wat erachter dat gezicht zit is iets geheel anders.Het is het gezicht van de acteur een ander personage spelend dan hij/zij in werkelijkheid is. Het is het montbakkes van carnaval waardoor je niet ziet wat erachter zit. Het is manipulatie en volksverlakkerij. Het laten we blij zijn gevoel dat het kabbinet wil uitstralen en intussen word je gen*id.
  Veel geblaat en weinig wol. Knollen voor citroenen verkopen, mooi weer spelen en gas maar door de aap komt wel een keer uit de mouw maar dan zit je er al aan vast.
  Je kunt niet een sociaal gezicht laten zien als je dat niet hebt. Maar ja ze zullen het wel in een rollenspel geoefend hebben en het CDA spint er garen bij, die gan gewoon door war ze gebleven waren.

  Reactie door Henny — vrijdag 22 juni 2007 @ 16.41 uur

 39. en ga maar door. Die GAAN WAAR

  Reactie door Henny — vrijdag 22 juni 2007 @ 16.42 uur

 40. Den haag gaat maar door met het spelen van spelletjes.
  Spelletjes waar het merendeel allang genoeg van heeft het begint steeds meer te lijken op een slecht toneelstuk of musical.
  Niets maar dan ook niets van hun beloften wordt waar gemaakt.
  Wanneer zou er eindelijk eens verandering komen en stopt men met het voortdurend oude wijn in nieuwe zakken doen.
  Ik heb geen vertrouwen meer in die oude politiek die regenten mentaliteit van PVDA,CDA,VVD, allemaal volksverlakkerij het is om schijtziek van te worden.
  En maar elkaar het handje boven het hoofd houden elkaar mooie baantjes toeschuiven en ga zo maar door.
  Het lijkt wel of Nederland in de uitverkoop zit alles waar mijn voorouders keihard voor gewerkt hebben wordt verkwanseld alsof het niks is.
  En we moeten het telkens maar weer voor zoete koek slikken ik heb zo genoeg van dat politieke geneuzel en gedraai en gelieg en dat bedriegen dat ik er werkelijk waar ziek van ben.
  De enige partij waar ik nog vertrouwen in heb is de SP en nou hoop ik maar dat dat vertrouwen niet verkwanseld wordt want dan is het voobij dan kunnen we niet zogoed een provincie van Belgie of Duitsland worden want daar draait het dan uiteindelijk toch op uit.
  We worden weggebroddeld door ons eigen kabinet onder leiding van Balkenende en Bos zijn we hoe dan ook gegarandeerd de klos.

  Reactie door Kobus Kuch — vrijdag 22 juni 2007 @ 16.51 uur

 41. Als B4 eenmaal gaat regeren kan de SP, als grootste oppositie partij, meer gaan dan slechts ageren!
  Dat is mijn advies!
  Met groet!

  Reactie door Maria — vrijdag 22 juni 2007 @ 16.54 uur

 42. @38 Moet natuurlijk zijn meer gaan ‘doen’ dan slechts ageren.
  En dit niet op alle gebied maar de voorbeelden uit het verleden liggen m.i. voor het oprapen.
  Het is NU en niet hopelijk niet alleen morgen, cq wachten op volgende verkiezingen om je kracht en integritieit te tonen.
  Met groet!

  Reactie door Maria — vrijdag 22 juni 2007 @ 17.19 uur

 43. Het wordt eens tijd voor 100 dagen STAKEN tegen de verloedering van Nederland door de Vale gieren .

  Reactie door Fretje — vrijdag 22 juni 2007 @ 17.26 uur

 44. Actreen is de hoofd functie van de norm en waardeloze kabinetten in dit land. Het gaat om schijnschoon, PR en media show. Praktisch op alle
  Aandachtsgebieden dit kabinet valt bitter/ schandalig tegen.

  Reactie door khosrow — vrijdag 22 juni 2007 @ 17.38 uur

 45. @ Henny (37):

  Daar komt nog het volgende bij. Na Tweede Kamerverkiezingen is het nog niet zeker welk kabinet uit de hoed zal worden getoverd. Zo nemen sterk winnende partijen nogal eens daaraan niet, en verliezende partijen daaraan wél deel. En zelfs de partij met de grootste fractie in de Tweede Kamer kan er niet zeker van zijn deel te gaan uitmaken van het komende kabinet. Dit alles heeft de recente Nederlandse parlementaire geschiedenis aangetoond.

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 22 juni 2007 @ 17.57 uur

 46. Jan,en anderen…
  Het is tijd voor actie(s),het is mijn last commentaar hier,,,
  Want het gaat om leven, niet om overleven…
  Mischien denken mensen iets anders,socialism is een weg naar een communist maatschapij,waar mensen ook mee doen…
  Weg met die Schijn democratie,weg met representatieve een,weg met illusie…
  Sorry maar, sinds Auschwitz weten we het wel,,,,
  Nooit meer

  Reactie door gaf — vrijdag 22 juni 2007 @ 17.59 uur

 47. @Gandalf nr 26

  Ja, en dan aan het eind van de dag Balkenende een schop onder z’n kont geven, en zeggen dat ie morgen beter z’n best moet doen want dat ie anders niet meer terug hoeft te komen, want zo gaat het in het echt ook, wat zou ie schrikken zeg.
  Groet William2.

  Reactie door william2 — vrijdag 22 juni 2007 @ 18.01 uur

 48. @ 33 Remco,
  heel goed idee!

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 22 juni 2007 @ 18.06 uur

 49. Even weer een tijdje terug, naar Abraham Lincoln. Hij sprak de volgende wijze woorden: ” You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.”
  Zo langzamerhand wordt bij steeds meer mensen duidelijk wat er hier aan de hand is. Pim wist al wat los te maken maar ik begin te gelove dat er toch een onafwendbare tsunami op komst is, tenzij we een dictatuur worden niet allen meer wegkijken maar wegslaan. Afwachten maar wat het wordt. Zou Bakellende een dictator kunnen worden die met geweld van zich gaat afslaan?

  Helaas Abraham Lincoln is ook vermoord net als Maarten Luther King en 2 Kennedy’s en Pim Fortuyn. Waarom toch altijd de ‘ongeleide projectielen’? heeft iemand zich dat wel eens afgevraagd?

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 22 juni 2007 @ 18.17 uur

 50. HELP.Ondertussen is Balkenende bezig Nederland weg te geven.wie grijpt in,en fluit deze misdadiger terug.

  Reactie door Mr.Niemand — vrijdag 22 juni 2007 @ 18.26 uur

 51. balkenende 1, 2, 3 en 4 hebben niets anders gedaan dan acteren. ze zijn hun carriere mis gelopen. nu zijn ze gewoon de boel aan het verzieken. dat moet afgelopen zijn. maar wie kan hen dat aan hun verstand brengen? voor zover je het bij hen nog over verstand kunt hebben. kabinet balkenenende had allang aan de slag gemoeten. zou je die verloren tijd, die ze verspild hebben, niet van hun salaris af kunnen houden??? dan kunnen ze heel wat inleveren.

  Reactie door maayke jong-doppen — vrijdag 22 juni 2007 @ 18.30 uur

 52. Laatde SP geen vergelijkbare oppositie partij worden zoals de PvdA het B,1,2,4 was.
  Het is NU om je anders te profileren en niet te wachten tot je op het pluchte mogelijk de overhand voert om de politieke boodschap als uitvoerbare realiteit wel neer te kunnen zetten.
  De kans om dit ooit te kunnen doen, meer democratisch bestuurlijke regerings verantwoording te dragen, ligt er NU.
  Niet meer adviseren, noch klagen, als grootste oppositie partij doe je dit zwakte bod jezelf en partij genoten niet meer aan!

  Reactie door Maria — vrijdag 22 juni 2007 @ 18.39 uur

 53. @Kobus nr 40

  Goeie post Kobus, ik ben het helemaal met je eens.
  Er kan dan ook volgens mij ook aleen maar echt iets veranderen als de SP de gootste partij van Nederland wordt, en eventueel een eigen vakbond opzet.
  Van mij mag dit zo snel mogelijk gebeuren voordat we met z’n allen ten onder gaan door toedoen van het huidige kabinet.
  Dit kabinet zit er in ieder geval niet voor ons, dat mag inmiddels al wel duidelijk zijn.

  Dan gaan ze straks weer met z’n allen op vacantie 60 dagen of zoiets, nou Balkenende en Donner: dat hebben ze ook niet in de bouw of in de haven hoor, na drie weken moet je weer op komen draven, en als je heel veel moeite doet misschien 4 weken, maar dan ben je ook al je snipperdagen kwijt.

  Het is allemaal heel slecht verdeeld in deze maatschappij, de een heeft alles, en de heeft niks, die kan barsten, het zal hun wat kunnen schelen, als zij maar geld genoeg hebben, had je maar verder moeten leren zeggen ze dan, dat is ook zo’n geijkt antwoord waar ze meteen mee klaarstaan als je er wat van zegt.

  En solidariteit is er ook allang niet meer, dat heb ik aan den lijve ondervonden jammer genoeg, toen het echt erop aankwam zei niemand van de collega’s meer wat, en ik kon vertrekken, mijn hele gezondheid naar de knoppen door de chemicalieen,en ik heb van niemand nooit meer wat gehoord.

  Maar ja dat zal Balkenende allemaal een zorg zijn, die heeft van zijn hele leven nog nooit in de vervuilde grond hoeven spitten, of zwaar vervuilde ketels van binnen schoon hoeven bikken, of smerige kelders leeg hoeven scheppen met modder, vervuild met koperoxide en aluminiumoxide waardoor ik s’avonds de dokter moest bellen omdat ik mijn armen niet meer kon buigen, die troep zat al in mijn bloed,en de dokter kon niks meer doen.

  Ik kan er wel een boek over schrijven, ik zou ze graag op willen hangen, maar ik weet dat ik toch geen kans maak tegen die kapitalisten, ik ben woest, maar ik kan er verder niks mee, het is allemaal te laat, mijn gezondheid is ten gronde, nu alleen nog financieel en dan hebben ze hun zin.

  En daarom walg ik van die lui met hun mooie praatjes, die ze ook nog niet eens nakomen trouwens, want dat was natuurlijk al bij voorbaat niet bedoeling natuurlijk.
  Maar dat wisten alleen zij.

  Reactie door william2 — vrijdag 22 juni 2007 @ 18.55 uur

 54. @48 L’écologiste

  En het lijkt me ook niet echt onuitvoerbaar!

  De eerste vragen zijn dan natuurlijk:

  - Is er behoefte aan een nieuwe GROTE vakbond?
  - Zijn mensen bereid er lid van te worden? (je hebt veel leden nodig om groot te worden)

  En het moet natuurlijk wel professioneel opgepakt worden.
  Ik zelf acht me daar niet toe instaat, ben geen onderhandelaar (ben altijd bang dat er dan een begrafenis voor iemand en een rechtzaak voor mij uit voortkomt, (prachtig album van Nick Cave bij de weg!) terwijl ik absoluut niet gewelddadig ben!).

  Reactie door Remco — vrijdag 22 juni 2007 @ 19.14 uur

 55. @ 54 Remco,

  Ik denk dat wanneer er een alternatief zou zijn voor de FNV héél veel mensen bij de nieuwe vakbond zouden gaan. Ik kan helaas niet teveel vertellen want ik kan mijn identiteit niet prijsgeven, maar ik weet dat er echt veel mensen zijn die allang hun lidmaatschap bij de FNV hebben opgezegd omdat ze het zo’n flutorganisatie vonden worden. Die krijg je zo misschien ook weer terug en samen met de overlopers va de FNV komt de nieuwe bond sterk te staan. Zeg nou zelf die FNV is gewoon verwend want ze hebben een monopoliepositie op links (zogenaamd links). Een nieuwe vakbond zou ze links kunnen houden net als de SP met de PvdA doet!

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 22 juni 2007 @ 19.34 uur

 56. Ik licht er even één puntje uit, te weten dat van “eigen verantwoordelijkheid”, Jan. Wat je daarover zegt, vind ik moeilijk te interpreteren.

  Persoonlijk juich ik eigen verantwoordelijkheid zéér toe. Je moet er net zo veel van dragen, als je kunt tillen.

  - Draag je minder dan dat, dan vind ik je een profiteur. Want dan zadel je anderen op met de last van dat mindere.

  - Draag je méér dan dat, dan vind ik dat in principe lovenswaardig. Je loopt dan alleen het risico, dat je een hernia o.i.d. oploopt en tijdelijk uit de running bent. Ook dán zadel je anderen met een last, zij het dat dit – hopelijk – van voorbijgaande aard is. (Je begrijpt, dat je hier even model staat voor een fenomeen, natuurlijk.)
  Een wezenlijk verschil met minder eigen verantwoordelijkheid nemen, vind ik ook de intentie. Mensen zullen er minder moeite hebben om in deze situatie iets van je over te nemen.

  Hiermee hoop ik duidelijk te hebben gemaakt, dat het nemen van eigen verantwoordelijkheid ook in sociaal opzicht gewenst is. En in je verhaal suggereerde je naar mijn smaak te veel, dat een beroep doen op eigen verantwoordelijkheid ongenuanceerd afkeurenswaardig is…

  Reactie door Wilbert — vrijdag 22 juni 2007 @ 20.06 uur

 57. Mensen:
  Begin als politieke partij zelf met de corruptie en nalatigheid van het kabinet, de overheid zelf aan te pakken en te confronteren.
  Dan pas zit je bij de kern!

  Reactie door Maria — vrijdag 22 juni 2007 @ 20.07 uur

 58. @55 L’écologiste

  Helemaal met je eens!!
  Merk trouwens ook dat er steeds meer “enge” vakbonden komen (ik denk aan de Unie) die zonder met hun leden te overlegen er snel even een CAO doorheen jassen zodat obscure uitzendburo’s (vooral die die zich gespecialiseerd hebben in “payroll”) die CAO gebruiken en dan doodleuk zeggen dat ze zich houden aan “een” CAO.

  Maar hoe een vakbond beginnen op een dusdanige manier dat het meteen GOED van de grond komt. Ik heb ook al een hele tijd niets meer gehoord van de AVV (www.nl.wikipedia.org/wiki/Alternatief_voor_Vakbond)
  al zou ik daar niet zo snel lid van worden.

  Reactie door Remco — vrijdag 22 juni 2007 @ 20.23 uur

 59. @58

  p.s De link was niet goed:

  http://www.nl.wikipedia.org/wiki/Alternatief_voor_Vakbond

  Mogen denk ik geen () omheen staan?

  Reactie door Remco — vrijdag 22 juni 2007 @ 20.25 uur

 60. Hmmm, zat me net te bedenken of het geen idee is dat de SP een forum op gaat zetten waar mensen zelf een discussie kunnen beginnen.
  Voel me altijd schuldig als ik off topic artikel hier op janmarijnissen.nl reageer.

  Een forum lijkt me ook iets handiger te beheren voor de dames en heren webmasters (tenminste denk niet dat Jan er dat ook nog eens in zijn vrije tijd bij doet. Kan het natuurlijk mis hebben. Hij heet niet voor niets de “tovenaar uit Oss” ;-) ).

  Reactie door Remco — vrijdag 22 juni 2007 @ 20.39 uur

 61. Hoe trekpop Balkenende steeds in de microfoon hijgt met kwezelachtige zinnen die
  hem voorgekauwd lijken te zijn. Deze ziel is verdoemd, zijn hoofd is slechts één kwelende lippenpartij die gefrustreerd een krachtelooos bovengebit omhult in een zijiige poging een commerciële glimlach te presenteren. Hoeveel sneuer kan iemand zich voortaan nog aandienen op `t NOS Journaal?
  Ik schaam me voor dit figuur, niet als mens maar als nederlander omdat het zich tenenkrommend opwerpt als Europees leider en ik in het buitenland liever niet niet wil worden geïdentificeerd met dit gristelijke artikel.

  Reactie door Haq — vrijdag 22 juni 2007 @ 20.57 uur

 62. Citaat: “Zie hoe dit kabinet de vrijwel kamerbreed gesteunde toezegging van gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs laat lopen. Blij gemaakte ouders betalen voorlopig gewoon het volle pond.”

  Is het toeval dat Wolters Kluwer zijn divisie onderwijsboeken zojuist heeft verkocht? Daar zit in de nabije toekomst geen woekerwinst meer in.

  Reactie door Maarten Legêne — vrijdag 22 juni 2007 @ 21.00 uur

 63. @Henny — vrijdag 22 juni 2007, 16.25

  Frasen als:
  - mij is niet bekend, dat…
  - ik heb geen aanwijzingen, dat…
  - uit niets is mij gebleken, dat…
  - …
  zijn gewoon trucjes.

  Voorzover ik weet, wijst geen énkel onderzoek in elk geval in een andere richting.

  Bewijs maar eens, dat ze de waarheid niet spreken. Wat je zou kunnen doen, is je bij dergelijke frasen – openlijk – afvragen, of ze die bekendheid, aanwijzingen en blijken niet bij hun aanwezig hadden kúnnen/móéten zijn met wat minder gemakzucht en/of wat meer oplettendheid.

  Maar een beter tegengif is misschien om in dergelijke situaties te vragen, of er wel “bekendheid mét”, “aanwijzingen vóór” of “blijken zijn ván” het tegenovergestelde… Dat neutraliseert nogal…

  Reactie door Wilbert — vrijdag 22 juni 2007 @ 21.02 uur

 64. Emil Jacobs — vrijdag 22 juni 2007 @ 11.31

  “Verlaat deze parlementaire illusie en geef als partij leiding aan de opkomende en bloeiende klassenstrijd!”

  Juist, daar word ik helemaal blij van, het is de hoogste tijd dat iedereen gaat beseffen dat er niets veranderd als we niet voor onze belangen opkomen en iemand moet die kar gaan trekken, we zouden het modernisering van de sociaal-democratie kunnen noemen.

  En kijk daar:
  Gemeenteraad van Haarlem roept andere gmeentebesturen op dit voorbeeld te volgen
  en Nee te zeggen op 10 september a.s. op het buitengewone congres van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten.

  Pieter Elbers , vz SP Haarlem

  Meteen een reactie van een afdeling die het al begrepen heeft. De Sociale zekerheid is over het tuinhek van de gemeente gegooid en die gemeenten die dit beleid zorgvuldig willen uitvoeren trekken aan de bel omdat ze voor de gek gehouden worden en daardoor komen er honderduizenden mensen, die afhankelijk zijn van de WMO, de WWB en alle andere voorzieningen in de kou staan.

  Kom in actie, goed voorbeeld doet volgen en met zijn allen stoppen we de zwarte religie die liberalisme heet.
  Wie niet horen wil moet voelen, als er niet naar de SP geluisterd wordt, dan gaan we wat ‘beleven’!

  Reactie door Elsemie — vrijdag 22 juni 2007 @ 21.09 uur

 65. og og en og og,eeuuu voc,eneuu,ja! god voor ons allen,en ik 30 erbij,eneuu,hup israel,maak ze dood daar,eneeuu god zij met jullie.
  zo nu nog wat cia vliegtuigjes voor martelend en homo hatend polen.
  en oo ja oo boes wat ben je een lekkere kerel,heeerlijk gewoon,, hoe jullie martelen.
  en we doen mee hoor,, maakt niet uit hoeveel we de dood injagen,en de overlevenden geven we gewoon een medailje,zoiets als je het avondvierdaagse glimmertje,maar dan met geen enkele betekenis.
  en oo ja help je buur hoeven wij het niet te doen,
  ppsst staat de mike uit,ok,nederlanders het domste volk dat er is,ze laten alles zich afnemen en ze durven niets,ze geven aan goede doelen en die zetten het op de bank,dezelfde banken die weer dat geld beleggen in wapens,slim he die ing,gaan ze ineens meer reclame maken over hoe schoon ze zijn,waneer zou fortis (mijn bank) meer reclame maken?
  dom volk ze blijven er gewoon bij.
  wat???staat de mike nog aan,je zus.
  hallo mensen daar bedoel ik natuurlijk niet onze achterban en en onze medeplichtige aan martelen en moord cda/cu/vvd stemmers mee,die maken het niets uit.

  Reactie door ad — vrijdag 22 juni 2007 @ 21.32 uur

 66. @ 32 jk

  EXPERIMENTEER MET E-LEARNING
  Ik vind dat we met elkaar moeten zoeken naar nieuwe, hoogwaardige en geavanceeerde manieren waarop internetonderwijs kan worden geïntegreerd met individuele persoonlijke (studie-)begeleiding.

  Daarvoor is actuele e-learning-deskundigheid nodig, grote inventiviteit en systematisch effectonderzoek naar de nieuwe onderwijsmethoden.

  Als we met (gedeeltelijk)onderwijs via ICT slechts 20% kunnen besparen op een jaarlijkse onderwijsbegroting van 25 miljard, kunnen we elk jaar 5 miljard extra besteden aan andere problemen, waaronder armoedebestrijding.

  DROGREDENEN
  Jk, je overdrijft mijn voorstel sterk. Je gebruikt daarmee een drogreden. Alle Nederlanders zouden in het onderwijs en via de media goed moeten leren wat drogredenen zijn. Dat lijkt me noodzakelijk om de democratie beter te laten functioneren en om allerlei maatschappelijke problemen te kunnen oplossen samen met de burgers. In de link hieronder vindt je informatie over drogredenen:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden

  Reactie door Jaap Veldkamp (alias j) — vrijdag 22 juni 2007 @ 21.56 uur

 67. @ 60 Remco,

  GRAAG ANDERE FORUMSOFTWARE
  Normale forumsoftware lijkt me inderdaad veel prettiger en geschikter dan de weblog-software die hier nu wordt gebruikt.

  Door de huidige weblog-software worden de meeste discussies op dit weblog chaotisch en versnipperd en worden veel meningen herhaald, omdat ze nauwelijks terug te vinden zijn. Dat alles komt de diepgang, leesbaarheid en kwaliteit van de discussies niet ten goede lijkt me.

  Er zijn ook bij normale forum-software veel verschillende mogelijkheden om ongewenst gedrag effectief te voorkomen of ingrijpend te corrigeren.

  Reactie door Jaap Veldkamp (alias j) — vrijdag 22 juni 2007 @ 22.08 uur

 68. Beste mensen, wat is er aan de hand? Waar wij mee te maken hebben is een terugtredende rijksoverheid op sociaal gebied.
  De gemeentelijke herindelingen, al jaren geleden waren de voorbode’s voor die hervormingen. Je ziet het stap voor stap ten uitvoer gebracht worden. Op de ministeries zitten de bobo’s, de bedenkers van de plannen, via de politiek perst men het door de strot van het volk op een wijze dat democratie heet. De gemeenten worden de uitvoerders, ik weet niet hoeveel gemeenten er nu zijn maar kort gezegd zoveel gemeenten zoveel verschillen. Iedere gemeente is vrij straks hun eigen broek op te houden en de burger mag betalen. Dit is niet nieuw, was het in de 19e eeuw ook niet zo?
  Een oud liberale gedachte is danook, een zo klein mogelijke rijksoverheid, en de onderkant van de samenleving moet je overlaten aan de maatschappelijke krachten. Een beeld dat heel goed past in de superstaat Europia.

  Reactie door d'olle Henk — vrijdag 22 juni 2007 @ 22.19 uur

 69. even of topic
  ik wil niet doom denken? maar eeuu iedereen die hier wel eens post,en speciaal diegene die ook wel eens een peperig kommentaartje op cda/vvd site deponeert,en plots hun pc in snelheid zien dalen,
  ga eens naar deze site.

  windows live onecare safety scanner,

  en laat je pc eens scannen,
  eeeuuu schrik niet als je nog nooit je pc hebt laten scannen.

  Reactie door ad — vrijdag 22 juni 2007 @ 22.40 uur

 70. @67 Jaap veldkamp (alias j)

  Wat betreft de weblogs vindt ik dat er gewoon mee door gegaan moet worden. En perfect dat je op stukken kunt reageren!!!

  Maar ik mis inderdaad een beetje het overzicht. Je hebt weliswaar de RSS feeds voor de comments, maar dat wordt na een tijdje ook onoverzichtelijke in je RSS reader.
  Als je met iemand in “gesprek” bent in de reacties kun je dit vaak niet meer terugvinden (scrollen kan niet goed zijn als je al eens een muisarm hebt gehad!).

  En wat ik erg mis is een mogelijkheid om zelf een discussie te beginnen (niet dat ik de meest zinnige onderwerpen kan aandragen!). Ik zou bijvoorbeeld graag de mensen die de SP een warm hart toedragen vragen hoe ze denken over een nieuwe vakbond (zie bovenstaande comments).
  Niet dat ik er een wil beginnen, al helemaal niet in mijn eentje! Maar er over discussiëren brengt misschien een paar mensen bij elkaar die er wel iets mee kunnen (ik zou me voor kunnen stellen dat kaderleden van het FNV misschien door zo’n forum onderwerp weer eens wakker worden)

  Ik weet dat het lastig wordt om dat in goede banen te leiden. Je wilt natuurlijk niet dat iedereen zomaar over van alles en nog wat lukraak een discussie begint, maar een goed en deugdelijk inlog en/of ledensysteem doet denk ik wonderen.
  Ook al worden er discussies gestart die tegen de standpunten van de SP ingaan, dan nog weet ik bijna zeker dat de argumenten die de SP heeft deze discussies in goede banen kunnen leiden. En als dat niet dan weet de SP dat ze argumenten moeten gaan formuleren.

  Discussiëren is alleen maar goed!

  Reactie door Remco — vrijdag 22 juni 2007 @ 22.55 uur

 71. Nog even een aanvulling @70

  Genoeg goede forum software te vinden! En het kan altijd aangepast worden! (de webredactie zal vast een mooie oplossing kunnen vinden)

  @69 ad

  Of je koopt een Mac! Heb nog nooit never last gehad van virussen, adware, spyware, etc, etc. En nog nooit een crash gehad (maak intensief gebruik van computers) zoals ik die vaak meemaak op mijn windowsbakken.
  Prijs is inderdaad hoger maar het produkt dat je er voor krijgt is top! En tegenwoordig zijn er behoorlijk goede 2de hands macs te vinden tegen goede prijzen, Google is je vriend!
  En je kunt natuurlijk altijd nog overstappen op Linux (Mac Osx is ook een BSD linux distributie).
  Alles beter dan Microsoft is mijn divies!!

  Reactie door Remco — vrijdag 22 juni 2007 @ 23.10 uur

 72. 71 remco jip leuk en aardig maar er zijn plenty mensen die gewoon windows98,xp,vista?? hebben,daarvoor zet ik dit er neer,,
  en het gaat niet om virussen,spyware.adware,(adaware of spybot is een gratis progamaatje daarvoor)etc etc,
  het gaat meer om de register cleaning.en de voorgaande dingen,alles gratis.
  kijk jij rijd een zo te noemen mercedis/bmw,een pc hoofdstraat esjoevee,maar er zijn er plenty die een altooootje of cintecento rijden of net een fiets kunnen betalen,ik zet deze link er neer voor de zeg maar niet mercedis/bmw/pc hoofdstraat rijders.
  en ps mijn hoofd(teken) progamma draait niet op linux ben ik bang voor.maar dat zal ik even moeten na gaan.

  Reactie door ad — vrijdag 22 juni 2007 @ 23.30 uur

 73. Remco — vrijdag 22 juni 2007 @ 22.55:

  Ik vind een nieuwe vakbond beginnen niet zonder meer een goed idee, immers: het versterkt bij rechts het idee dat ze de bestaande vakbonden nu wel helemaal in hun zak kunnen steken en onderschat het opzetten van e.e.a. niet!

  Immers, de huidige bonden hebben een COMPLETE infrastructuur, geinstitutionaliseerde ervaring en tal van maatschappelijke verbindingen (ik vermijd expres het woord “netwerk”, heb daar de pest aan)

  Het is veel beter om de bestaande bonden te DWINGEN nu eens echt te doen waar ze voor opgericht zijn, n.l. de belangen van hun leden behartigen en dat betekent NU, met een weer ouderwets keihard optredend kapitalisme, dat BIJ VOORBAAT de werkgever niet als VRIEND moet worden gezien maar als iemand die alles moet worden “ontwrongen”. De praktijk leert immers dat stelselmatig de meeste mensen, als dat niet gebeurd, te weinig krijgen.
  Mocht iemand dat te polariserend vinden, welnu, tot BEVREDIGEND RESULTAAT leidend overleg is er niet meer (neoliberalisme!) en willen ze vechten, dan krijgen ze vechten.

  Het bewijs is overvloedig: hoe durven de bestaande bonden met hun lach- maar vooral ERGERNISwekkende 2 en hooguit 3% looneisjes te komen in de wetenschap dat eigenlijk al zo’n 20 jaar de meeste mensen er nauwelijks echt op vooruit zijn gegaan?!

  Bovendien, de tot vervelens gehoorde roep van rechts dat bepaalde maatregelen “goed zijn voor de economie” zouden meteen moeten worden gepareerd met de vraag “wat hebben gewone mensen daaraan, en wat levert het hun voor voordelen op”?
  Als het antwoord slechts luidt “werkgelegenheid” dan daarmee NOOIT genoegen nemen, want dat is een van de MEEST GEHANTEERDE DROGREDENEN, die altijd erop uitdraaien dat werknemers weer naar verbetering kunnen fluiten.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — vrijdag 22 juni 2007 @ 23.32 uur

 74. Het hangkabinetbeleid is niet zo vreemd Jan! Nog even wachten en de Europagabbers zijn binnen. Of ben jij nog verbaasd dat in Europa de EU-partijen gewonnen hebben? Overal worden de socialisten ingetoomd en komt men niet aan de macht. Waarom?
  Omdat dit zo MOET! Omdat de democratie niet meer werkt sinds we stemcomputers hebben. We zitten in een luguber plan. Het plan heet namelijk: Europagrondwetaliasverdragplan!

  Opmerkelijk toch dat al die figuren die NU zitten te vergaderen over de EU het met elkaar eens zijn! Polen is nog even een probleem! Maar neo-Napoleon zal het wel even oplossen. SMOESWERK! Door meneer Frankrijk worden de plannen gesmeed en zijn egostrelende actie zal WERKEN? Wat zullen de Polen aangeboden krijgen? Het zal niet veel goeds zijn!
  Laat het Sarkozy zijn die door zijn workaholic geslijm Europa wil ‘redden’… mon Dieu!!
  Dan nog even de grote volkslobby und Merkel kann zufrieden sein. Haar “Ein REICH” is door de strotten van de dumme schweinen geramd. Heil Merkel!

  En NOVA?
  Ach, laten we Plasterk eens nemen. Misschien kan hij nog iets over kunst vertellen.

  En dan hadden we nog Unicef! De ‘vaste prik’ artiesten zijn weer eens aangesleept! (geeuw)Voor Aids! Is het nodig om te bedelen IVO rijke Niehe en al die koppen weer voor de TV om de Unicef-top te spekken? Want zij doen geen vrijwilligerswerk! Welnee… de ‘goede’ doelers moeten dik betaald worden.

  SCHANDE dat de kinderen in de arme landen niet aan de juiste medicijnen komen. POEN GENOEG! Maar we meken liever WOR!

  Dit is wat ik wilde zeggen Jan:
  Organiseer eens een OPSTAND! Anders organiseert de opstand ons!! Want dat verlakkersverdrag gaan wij NIET nemen!!!

  Reactie door Gloria — vrijdag 22 juni 2007 @ 23.44 uur

 75. Gloria — vrijdag 22 juni 2007 @ 23.44:

  Ja, en dit zo goed organiseren dat allerlei niet wezenlijke belemmeringen zoals vervoer, met een uitgekiende en goed georganiseerde strategie worden opgelost:
  Er zijn immers genoeg mensen in dit AUTOVOLLE land op te trommelen die GRAAG een of meer medestanders willen vervoeren (ik in ieder geval wel) naar de EERSTE GROTE GRIMMIGE ANTI-REGERINGSDEMONSTRATIE, een goed BEGIN van MEER ACTIE!!!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zaterdag 23 juni 2007 @ 0.03 uur

 76. @Ad 72

  Perfect dat je de tip geeft van mijn kant kan ik ook het gratis progje http://www.hitmanpro.nl/hitmanpro (Gemaakt door een Nederlander (Mark Loman). In dat programma worden alle gratis en goede anti spyware en adware progjes gebundeld in een simpel te gebruiken programmaatje) aanraden als het spy adware betreft!

  Je hoeft echt geen mercedes/bmw geld te hebben voor een 2de hands Macje (verouderen veel minder snel dan windows!) En als je met PS PhotoShop bedoeld, dat werkt ook een stuk lekkerder op Mac kan ik uit ervaring zeggen. PS is dan ook een programma wat begonnen is op de MacIntosh (net als MS Office nog voordat Microsoft met hun Windows uitkwam!).

  (Steve Jobs, de grote man achter Apple heeft trouwens ook de computer ontwikkeld (NeXTcube met daarop het besturingssysteem NeXTstep waarop Mac OsX op gebaseerd is, zelf nu nog!) waarop Tim Berners-Lee en de Belg (een Belg?!?!) Robert Cailliau het programma WWW (je weet wel het World Wide Web) hebben geschreven. Jobs was toen een andere bedrijf (Nextcomputers) begonnen omdat hij door John Scully (oud topman van Pepsi) Apple was uitgewerkt).
  Meer info over Steve Jobs (toch wel een man die er alles aan gedaan heeft informatica technologie bij de mensen thuis te brengen. Erg belangrijk!!! Die techniek moet voor een ieder toegankelijk zijn!): http://www.nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs

  Zoals je merkt ben nogal een militante Apple fan!! Sorry!!

  Voor Linux heb je zover ik weet (nog?) geen Photoshop. Maar wel het gratis te verkrijgen http://www.gimp.org (ook voor Windows en Mac). Kost even tijd om onder de knie te krijgen maar je krijgt er veel mee gedaan.

  Reactie door Remco — zaterdag 23 juni 2007 @ 0.06 uur

 77. @74 Gloria
  Het is weer ‘goede doelen’ tijd bij de staatstelevisie. Hoe was het ook alweer met het geld wat gedoneerd werd voor de tsunami-slachtoffers, uhm, ik zou toch wel gek zijn om nog eens wat te geven, ik ga nog liever iedere week naar zo’n Pfffharmaceutische pfffabriek en eis de hele voorraad aidsremmers op en linea recta naar Afrika! De winst moeten ze dan maar even ergens anders bij elkaar gaan graaien.

  Reactie door Elsemie — zaterdag 23 juni 2007 @ 0.07 uur

 78. Elsemie — zaterdag 23 juni 2007 @ 0.07:

  Goede nacht,

  Mee eens, en voor wat betreft die goede doelenacties, ze zijn voor mij een ultiem bewijs voor de haast criminele huichelachtigheid van onze maatschappij.
  Redden door showvertoon…

  Bovendien, de noden van de mensen hier (vooral bijstandsafhankelijken, maar niet alleen zij!) lijken zo minstens onbeduidend dus niet meer zo oplossenswaardig.
  Het zou me niet verbazen dat het met het geweten en de moraal van tal van invloedrijken dusdanig slecht gesteld is dat vooral mijn tweede argument hun heel goed uitkomt.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zaterdag 23 juni 2007 @ 0.14 uur

 79. als die ministers nou al die maanden al next to nothing doen, vind ik dat we die salarisverhoging van 30% ook maar op moeten schorten.

  Reactie door G. — zaterdag 23 juni 2007 @ 0.22 uur

 80. @77 Elsemie

  Dat gaan we in orde brengen!
  We gaan die pfffharmaceutische pffffabriekenmaffia bepraten met Pfffvrouwelijke charme. Tenslotte moeten we er wat voor over hebben om dit vrijwilligerswerk tot een goed einde te brengen. Wij zorgen voor de koffers (pillen) en de SP hopelijk voor luchtvervoer.
  IEW kom op! We gaan er eindelijk tegenaan!!
  HET IS TIJD VOOR LOVELY REVOLUTIE.
  ReneR wat dacht jij ervan?

  Hoe dan ook: HET IS TIJD VOOR IETS NIEUWS!
  Stoppen met Narkozysme (bedankt L’ecologiste) en OP naar Barricadisme.
  Uit de veren socialisten!

  Reactie door Gloria — zaterdag 23 juni 2007 @ 1.05 uur

 81. Tukkersterror — vrijdag 22 juni 2007, 14.25

  “Ik kan me volledig in dit stukje vinden, maar aan de andere kant vraag ik me af waar de strijdbaarheid is gebleven van de burgers en onze partij in het bijzonder.
  Een ieder die je spreekt heeft wel op en aanmerkingen op deze regering, dus waarom niet met zijn allen het land plat gooien met een grote staking en met zijn allen demonstreren tot de overheid weer eens luisterd naar ons burgers, want doen we dit niet dan zitten we over 40 jaar nog in de zelfde rotzooi.”

  Precies! Het is tijd dat we de draad van het museumplein weer oppakken en ons gericht gaan organiseren tegen deze maatschappij. Ik zeg maatschappij omdat deze verotte en asociale samenleving niet alleen continu wordt kapot gemaakt door het neoliberale beleid van alle kabinetten sinds Lubbers I, dat zou veel te kort door de bocht zijn. De vraag die wij, socialisten, ons moeten stellen is de volgende: wie heeft dit neoliberale beleid goed gedaan? Wie hebben hier dag en nacht voor gelobbied? Wie bezit het overgrote merendeel van alle welvaart die wij, de arbeiders van alle gadingen, produceren?

  De feiten zijn dat 70% van alle welvaart op deze planeet in het bezit is van slechts 2% van de bevolking! 60% van de onderlaag bezit samen niet meer dan 1% van die welvaart. Het is van den gekke dat in het jaar 2003, toen de regering een begrotingstekort had van 15 miljard euro, de winst van één bedrijf (Shell) 20 miljard bedroeg! Waarom zit de overgrote meerderheid van de bevolking jaren op de nul-lijn en moet het – nu de economie weer groeit – keihard knokken om de inflatie gedekt te krijgen?! Waarom kan de management top zich jaar naar jaar “marktconform” verijken?

  Dit soort parasitair gedrag dat verweven ligt in de logica van het kapitalistische systeem wordt onze dood nog als we hier niet tegen in verzet komen!

  Laten we streven naar een economie wiens welvaart toekomt aan hen die het produceren, een economie waarbij de winst democratisch beheerd en gespendeerd wordt aan zaken die wij met z’n allen belangrijk vinden zoals vrij beschikbaar en goed onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer, NUTS voorzieningen en algemene publieke verzekeringen en banken die niet speculeren met ons geld in milieuvervuilende koolmijnen, het maken van clusterbommen of het verlenen van leningen aan bedrijven die doen aan kinderarbeid.

  Laten we strijden voor een maatschappij dat geregeerd wordt door onszelf. Waarin wijzelf een zeg hebben in de bedrijven waarin wij werken en de wijken waarin wij wonen. Laten we strijden voor een maatschappij die zowel voorziet in de behoeften van iedereen als volledig milieuvriendelijk is (0% CO2 emissies zijn zo moeilijk niet).

  Maar laten we afstappen van deze parlementaire en doodlopende weg van schijndemocratie die geregeerd wordt door de lobbygroepen van het grootkapitaal die de sociaal-democratie zo lang bewandeld heeft. De enige weg vooruit is die van strijd en solidariteit! De enige weg vooruit is de socialistische!

  Reactie door Emil Jacobs — zaterdag 23 juni 2007 @ 1.16 uur

 82. @75 Harrie V.

  Sorry, maar mijn reactie voor jou ist verschwunden. Waarschijnlijk te bont gemaakt vanwege al mijn WAF-ideeen.
  Ik stelde voor om een Lovely-Parade van zo’n 3 dagen in Den Haag te houden. Tenten mee. Had nog een leuke yell bedacht voor de 3 van Den Haag:
  STOP MET REGEREN, GA ACTEREN!
  Harrie, ik had ook nog wat opmerkingen over Merkel en die zijn niet in goede aarde gevallen blijkbaar. Daar kan ik mij wel iets bij voorstellen…

  Harrie, je begrijpt dat ik het helemaal eens ben met jouw @75.
  Welterusten!

  Reactie door Gloria — zaterdag 23 juni 2007 @ 1.17 uur

 83. @81 PS

  Oh ja, ik had het ook nog over tuingereedschap… hoeft niet, mag wel. Vroeg nog of raf uit z’n stal wilde komen en of Hakker nog zin heeft om te ‘hakken’ en of MijnZus mijn grote broer wil zijn, want hoe meer spierballen voor al die witte vlaggen hoe beter! De rest kan ik niet zeggen anders dondert dit er weer uit.
  D’olle Henk misschien wil jij nog leuke revolutieplaatjes schieten?
  En oh ja… gauw tot ziens allemaal in Den Haag!

  Reactie door Gloria — zaterdag 23 juni 2007 @ 1.46 uur

 84. @ 68 d’olle Henk,

  Volgens mij zit je er inderdaad niet ver naast. Bij nader inzien zou het wel eens plus minus kunnen kloppen, helaas.

  Reactie door L'écologiste — zaterdag 23 juni 2007 @ 2.00 uur

 85. @ 73 Harrieke,
  henb je al je lidmaatschap opgezegd of bl;oijf je die slappe hap steunen? We moeten ze dwingen en dat wil zeggen ze moeten geen cent meer ontvangen. Nee met die verraderlijke hap. Ik heb wel mijn ervaringen gehad met deze broddelclub. Geen greintje vechtmentaliteit meer. Bah wat een stelletje lamzakken. Ze laten je gewoon in de steek. In mijn ogen zijn ze geen haar beter meer dan het CDA. No guts.

  Reactie door L'écologiste — zaterdag 23 juni 2007 @ 2.07 uur

 86. @76 Remco

  Je snapt het niet. Ad had het over windows98/cinquecento/never PC Hooftstraat-achtige types zoals ik.
  Jij gaat er nu een heel technisch verhaal van maken, maar dat begrijpen niet alle blonde aanrechttypes, waaronder weer ik!

  @69 ad, wil je het mij nog een keer heel simpel uitleggen? Ik wil namelijk nogal eens peperige commentaartjes geven. Wat moet ik nou precies doen? Ik kan alleen maar cookies verwijderen. That’s it.
  Ad, zou het ook nog iets te maken hebben met die vliegtuigjes die regelmatig boven mijn huis cirkelen? (Knipoog)

  Reactie door Gloria — zaterdag 23 juni 2007 @ 2.17 uur

 87. Beste mensen,

  Ik geloof dat er wel degelijk geregeerd wordt echter dat wordt dit weekend pas duidelijk.

  In de media staat het volgende;
  - Oorlogsmissies o.a. in Irak worden verlengd;
  - Het kabinet gaat versneld het Randstadpro-gramma met veel wegen uitvoeren;
  - Nederland moet van het IMF verder bezuinigen;
  - Er is een accoord over de nieuwe Europese grondwet, waarin de essentiële elementen van de oude, neoliberale grondwet zijn behouden!
  (lees teletekst en de bbc-worldservice).

  Volgens mij is dit gewoon weer een neoliberaal kabinet!

  Reactie door henry — zaterdag 23 juni 2007 @ 6.23 uur

 88. AKKOORRD EU VEDRAG GEEN REFERENDUM volgens Balkenende.

  En ten laatste Henry zegt Balkenende dat het hoofdstuk van de Europese grondwet nu wel AFGESLOTEN is omdat alle punten van het NEE van de Nederlandse bevolking wel binnengehaald zijn. (Hoe weet hij dat hij weet echt niet waarom ik nee heb gestemd dat heb ik wel gemerkt)

  GISTERAVOND nog ztond BOS te vertellen in Netwerk, evenals de PvdA van de week dat ze eerst de uitkomsten van de onderhandelingen m.b.t. het EU verdrag zouden bekijken en dan pas een afweging zouden maken over het wel dan niet houden van een referendum eventueel na advies van de Raat van State.

  Maar Balkenende is er al meteen uit. het is afgehandeld en een AFGESLOTEN HOOFDSTUK volgens hem.

  Dit wisten Bos en de PvdA natuurlijk allang dat er geen referendum zou komen en dat wilden ze ook zo.

  En dat is nu wat heet volksverlakkerij, voor de gek houden van het volk.
  Ze willen na 100 dfagen het land NIET meer in alleen misschien om nog eens een dansje te maken.

  Reactie door Henny — zaterdag 23 juni 2007 @ 7.32 uur

 89. Stop met acteren, ga regeren, anders doen we het zelf!!!
  Jan, ik zou niet weten welk paardenmiddel wij moeten aanwenden om dit voor elkaar te krijgen. Zolang als het CDA de grootste partij blijft zie ik geen mogelijkheid om te regeren. Dan moet er heel wat gebeuren. Weet iemand wat dan??? Een hele grote actie dat wij het beu zijn om aan de kant te moeten staan? Ik weet het niet. Ik weet ook wel dat er achter de schermen heel wat gebeurt maar toch?

  Reactie door Antoinetta — zaterdag 23 juni 2007 @ 7.55 uur

 90. @80 henry

  “Volgens mij is dit gewoon weer een neoliberaal kabinet!”

  nee henry,dit is een volksverlakkend kabinet.
  zij gaan gewoon door met wat B1 is ingezet,wat B2 heeft doen vallen,en wat met demissionair B3 is doorgegaan,en men nu op VOC koers B4 gewoon vol blijft houden.

  het enige verschil is dat zij de VVD hebben ingeruild voor een andere kop van jut [PVDA]
  JPB heeft geen bord voor z’n hoofd maar weet heel goed waar hij op af koerst.

  namelijk alles voor het grootkapitaal,het enige dat op de agenda van dit kabinet staat is de EU grondwet/verdrag.
  omdat JPB niet KAN regeren geeft hij alles liever aan Brussel.

  een aalmoes voor de armen,en geen concrete nietszeggende plannen moeten ons nog eens 100 dagen zoethouden,totdat men dat ellendige verdrag er heeft doorgejast.

  parlement monddood en een voorzitter die oppositievoeren onmogenlijk maakt.
  er gebeurt inderdaad erg veel achter de schermen,we worden bedonderd!

  een volksverlakkend kabinet dus.

  Reactie door iew — zaterdag 23 juni 2007 @ 9.10 uur

 91. de benummering is weer eens in de mixer geweest… zucht*

  @80 henry moet dus zijn @87 inmiddels…

  Reactie door iew — zaterdag 23 juni 2007 @ 9.43 uur

 92. Ook Pronk doet zijn mond open:

  http://www.volkskrant.nl/buitenland/article438393.ece/Pronk_schaamt_zich_voor_Nederland

  Ik mag die Pronk wel, zegt het helder en duidelijk.

  Reactie door e.krul — zaterdag 23 juni 2007 @ 9.47 uur

 93. Al een paar maanden heb ik hier het déjà vu:
  «Alle hedendaagse kultuurklachten hebben betrekking op het verschijnsel, dat het rijke arsenaal van middelen de weg naar de ware menselijke doelwaarden en de ware menselijke behoeften dreigt te blokkeren. De technisch-wetenschappelijke vooruitgang met zijn strakke rationaliteit en meetbaarheid gaat met een intensivering van de onvrijheid gepaard. De mens wordt steeds meer door een autoritair en technocratisch systeem tot onmondigheid gedwongen. Dit gebeurt juist in een tijd, dat het potentieel van middelen aanwezig is om een nieuwe wereld te scheppen.»

  De onderliggende gedachte van “Het wonder
  van Oss?”

  Dit – tamelijk willekeurig gekozen – citaat is uit een boekje, dat ik gisteren weer eens ben begonnen te lezen: “Utopie en kritisch denken” van Martin Plattel, Ambo 1970, verbazend actueel. Verplichte kost voor iedere zich serieus nemende SP-er! Ik zou bijna zeggen, het handvest van de SP. Tweedehands te koop voor € 2,75. En in iedere bibliotheek (zou moeten).

  Reactie door jk — zaterdag 23 juni 2007 @ 10.00 uur

 94. Off-topic

  Heeft er iemand al iets van Agnes Jongerius vernomen,… of is zij ook het land verkennen binnen 100 dagen.

  Deze vakbondsvrouw had allang haar mond moeten opentrekken en moeten eisen dat er aan het ontslagrecht niet getornd wordt, en anders maar geen participatietop.

  Ik vind dat zij de plank op cruciale momenten totaal misslaat.

  Maar het zal wel weer een afspraakje zijn met draaikontje Bos zo in de trant van ….. Agnes Jongerius jij laat me toch niet vallen, door uitspraken te doen die mij kunnen schaden, hè. Ik bedoel we zijn per slot van rekening van dezelfde partij…….en wie weet de ene hand wast de andere.

  ….Agnes Jongerius laat ze met hun poten van het ontslagrecht afblijven…

  Trek je mond eens open, laat zien dat je ballen hebt, (desnoods die).. je leden betalen niet voor niets, zij willen beschermd zijn tegen die ratten.

  Reactie door Pool — zaterdag 23 juni 2007 @ 10.28 uur

 95. Volgens het IMF moet Nederland meer bezuinigen…….,

  Hoezo,… wordt de wachtlijst met nieuwe GRAAIERS te lang ???.

  Reactie door Pool — zaterdag 23 juni 2007 @ 10.59 uur

 96. Acteren is wel leuk, maar wie heeft het script geschreven.

  nrc vandaag
  Ook het Handvest van grondrechten wordt er niet in opgenomen. Daardoor wordt het nieuwe verdrag verder van zijn grondwettelijke karakter ontdaan.
  Overigens komt er wel een verwijzing in het verdrag te staan naar het Handvest waarin dit ‘wettelijk bindend’ wordt verklaard.

  Reactie door Kakel — zaterdag 23 juni 2007 @ 11.08 uur

 97. Dit is een “BUSH”kabinet.Het immiteerd de marktstrategie van de VS regeringen en presidents verkiezingen.Veel PR en weinig wol.Meer mooie woorden en vriendelijke gezichten en toch je eigen zin door drijven.De slechte boodschap (E.U.)in een cosmetische truc (boodschap)verpakken.Wij krijgen b.v.geen E.U. MInister van Buitenlandse Zaken maar een “Hoge Vertegenwoordiger”,geen grondwet maar “Verdrag”.

  Reactie door Maan Arkenbosch — zaterdag 23 juni 2007 @ 11.13 uur

 98. 86 blonde aanrecht type,eerst een woordt van een bekende cdaér,je hebt als vrouw maar 1 recht juist het aan recht,en schaatser,oeps ster.
  ik weet niet wat je hebt blonde gloria ;-).
  even uitgaand van xp,oeps ik bedoel windows xp.
  zie RECHTS BOVEN bij exstra,klik er op,dan zie je,inthernet opties,ja? ik wacht even,pom pom pomptiediepom.
  ja?klik er op,eeuu inthernet opties dan he.
  dan opent er een zeg maar rechthoekig venstertje,MET de text boven in,,inthernet opties,daaronder staat,verbindingen/niet aankomen,programmas,,privasy,,enz,,maar je moet zeg maar algemeen hebben,,ja gevonden??
  pompidie pompedie.hehe.
  klik op verwijderen,en whalla een wonder geschiet.
  weer een venstertje.met;;;
  bestanden verwijderen,,cookies verwijderen.geschiedenis verwijderen,die 3 kun je aanklikken,,eeuu omstebeurten dan he.
  weer een venstertje weet u zeker bla bla bla.klik ja,en thats all.
  maar wacht er is nog meer.een speciale aanbieding,bestel nu en u krijgt er dit nog bij.
  ga naar start.meestal links onderin.
  dan zie je ergens configuratiescherm staan.
  klik er op.dan zie als het goed is,een venster openen..met bv atomatiche updates,,beeld scherm,,energie besparing,,gebruikers,,enz,en whalla weer een wonder,ook weer inthernet opties,,en doe daar het zelfde,,dat kan ook..
  maar wacht dit is nog niet alles,er is nog meer.
  je kunt natuurlijk ook naar de site van windows gaan,,even zoeken op het inthernet of via je windows update,,
  intikken ,,protection center,en-of zoeken naar windows live onecare safety scanner,en daar even rond kijken,naar wat je wild.dan gaat alles atomatich,
  maar wacht,er is ook een klein addertje,het is in het engeles,het meeste dan he.
  en ik ga even uit van,windows xp,en microsoft inthernet brouwser,,zeg maar waar je nu naar zit te kijken’` inthernet brouwser 7.
  nou als dit niet blond genoeg is -grapje.

  Reactie door ad — zaterdag 23 juni 2007 @ 11.20 uur

 99. sorry gloria het wordt niet geplaatst??
  maar zoek even naar de link die in mijn vorig verhaal zit..

  Reactie door ad — zaterdag 23 juni 2007 @ 11.48 uur

 100. hu?? schiet mij maar lek ;-)

  Reactie door ad — zaterdag 23 juni 2007 @ 11.49 uur

 101. @81 Emil Jacobs:
  “….Ik kan me volledig in dit stukje vinden, maar aan de andere kant vraag ik me af waar de strijdbaarheid is gebleven van de burgers en onze partij in het bijzonder…..
  Beste Emil, strijdbaarheid bij de burgers is er nooit geweest. Punt. De burgers, zijn de grote groep “keihard”werkende Nederlanders die zich niet bemoeien met politiek en hun mening halen uit de grootste krant. Plichtsgetrouw brengen ze hun stem uit als er om gevraagd wordt. Meestal staan ze wel klaar voor het werpen van de eerste steen naar minderheden en andersdenkenden. Ik heb geen hoge pet op van burgers in het algemeen. Politiek bewust zijn, verplicht. Daar waar mogelijk dient de burger (!) aangesproken te worden en geconfronteerd te worden met hun houding zoals: “ach, je kunt er toch niets aan doen, of je nu door de kat of de hond gebeten wordt.” Ik ben van mening dat je helemaal niet gebeten moet worden. En als het om politieke keuze gaat vraag ik altijd: “Welk onderdeel van het SP programma ben je het niet mee eens”? Meestal weet men dan niets te zeggen. Het zijn van die kleine gesprekjes waarmee je mensen aan het denken kunt zetten, vooral de “burger.” Althans zo zie ik het en ik handel er naar.

  Goedemiddag overigens.

  Reactie door Gandalf — zaterdag 23 juni 2007 @ 12.22 uur

 102. Is Gloria blond? Ik had een heel ander type in mijn gedachten, meer zoiets als Nana Mouskoeri, met bril.:)

  Reactie door Gandalf — zaterdag 23 juni 2007 @ 12.27 uur

 103. @86 Gloria

  Ad bedoelde denk ik dat je een keer naar de website (deze is van Microsoft):

  http://www.onecare.live.com/site/nl-nl/default.htm

  moet gaan en een scan moet doen. (Dus niet het programma downloaden! Daar moet je op een gegeven moment voor betalen!) Er staat ergens op de pagina een knop met “volledige scan”, die moet je even aanklikken.

  En het gratis programma http://www.hitmanpro.nl/hitmanpro is een echte aanrader om spyware en adware, etc in de hand te houden. Is in de Nederlandse taal en het werkt echt eenvoudig, gewoon de stappen op het scherm volgen.

  Ben inderdaad nogal een tech freak. En is inderdaad nogal een technisch verhaal, maar als ik eenmaal over Apple’s (en in het bijzonder Steve Jobs) ga nadenken blijf ik maar doorgaan!!
  Hij heeft echt geprobeerd (en probeert) de computer technologie te democratiseren.
  Denk aan de dingen die Marx zei over dat het verschil tussen bourgeoisie en proletariaat o.a ligt in het bezit en beschikbaar hebben van productiemiddelen (computers) en kennis deze te gebruiken. Marx heeft trouwens ook hele interessante dingen gezegd over communicatie technologie.
  Ik weet dat er vooral Window dozen in de huiskamers staan, maar Microsoft is schatplichtig aan het werk van Apple.
  Ik werk met Windows, Mac OsX en Linux, van die systemen vind ik Mac OsX het lekkerst werken. Wou dat het Linux (ubuntu) zou zijn geweest!

  Maar daar begin ik weer.

  p.s Als mensen gaan zeggen dat ze “blonde aanrechttypes” zijn valt het meestal reuze mee is mijn ervaring. Jij weet waarschijnlijk meer over (euhh hoe heet het ook weer) voedsel bereiding. Ik “blond computertype” kan alleen mijn magnetron bedienen ;-)

  Reactie door Remco — zaterdag 23 juni 2007 @ 12.27 uur

 104. Off-Topic
  Wel de daad is gedaan, daar in het duister van de nacht, waar zaken gebeuren die het daglicht niet verdragen. Ik bedoel het nieuwe EU verdrag. Bronnen melden reeds dat er geen nieuw referendum komt.

  Ik heb nog niets gelezen over de inhoud van dit verdrag, dus een reactie blijft nog even uit.

  @86.Gloria
  Gewoon het programmaatje “CCleaner” downloaden en installeren. Het is freeware en ruimt alle rommel op en kan ook het register indien nodig opruimen danwel herstellen.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 23 juni 2007 @ 12.32 uur

 105. Off topic Jan Pronk

  Jan Pronk schaamt zich voor het Nederlandse asielbeleid dat volgens hem is gebaseerd op domheid en onkunde. Zo zijn er pas 100 Irakezen opgenomen terwijl er 4.000.000 vluchtelingen uit Irak zijn.

  Nederland ontloopt zijn verantwoordelijkheid terwijl het wel een bondgenoot van Amerika was in de oorlog tegen Irak. Naar mijn weten duurt die oorlog nog steeds voort met elke dag tientallen (soms honderden) doden.

  Nederland waar ben je mee bezig?

  Erik Sc

  Reactie door erik — zaterdag 23 juni 2007 @ 12.43 uur

 106. Gloria:
  @103 Rob de Kuster

  Met alle waardering voor alle bijdragen in het verleden van Rob: nooit een programmaatje je schijf en al helemaal niet je register laten schoonmaken! Never!!
  Handmatig met Windows’ Cleanup Disk, of beter, wat ad zegt, via Extra &c. Af en toe Defragmenteren of liever maar helemaal afblijven …

  Reactie door jk — zaterdag 23 juni 2007 @ 12.50 uur

 107. @ henny.
  het wordt nog leuker.
  dit soort trucs worden nu gebruikt om ons in de war te brengen:

  “Grondrechten

  Het Handvest van Grondrechten, twaalf pagina’s integraal in de grondwet, moest eruit en vervangen worden door een verwijzing die het Handvest wel juridisch bindend maakt. Ook dit is gelukt. De Britten kregen hierin op eigen verzoek een uitzondering. ”

  bron nu.nl

  we halen de pagina`s er uit en schuiven ze in een sub pargraaf, waar we naar verwijzen.

  ergo: het staat er niet letterlijk in, maar de paragraaf is wel juridisch bindend.
  er verandert dus niets.

  Reactie door rutger — zaterdag 23 juni 2007 @ 12.55 uur

 108. Gloria:
  @103
  … en al zeker niet met hitmanpro.
  hitmanpro werkt als een Brillo-schuursponsje op je gepolitoerde meubeltjes, of liever, als kwik op goud …

  Reactie door jk — zaterdag 23 juni 2007 @ 12.56 uur

 109. @73 Harrieke

  In een groot deel van je verhaal kan ik me vinden!

  Maar ik heb de ervaring dat een instelling (in dit geval een vakbond) dwingen te veranderen niet werkt. Vooral niet omdat ik denk dat deze al in de klauwen van het neoliberale denken terecht zijn gekomen.

  Ik ben een tijdje lid geweest van de FNV, maar vond het ronduit weggegooid geld (heb mijn lidmaatschap dan ook na een paar maanden weer opgezegd).
  Ik had toen een ID baan. Wat hebben de vakbonden gedaan om de oud ID’ers, een beter perspectief op de arbeidsmarkt te geven? Ze hebben in ieder geval niet in de CAO keihard vast laten leggen dat die mensen moesten Instromen en Doorstromen. Dit zou vooral moeten zijn gebeurd door die mensen ZINNIGE opleidingen (niet een cursusje in de achternamiddag zonder certificaat) te geven.
  Ik zelf zie de ellende alweer aan de horizon verschijnen met die nieuwe Melkert/ID achtige banen waarmee het kabinet Bakellende IV komt!

  En zoals er ergens in de comments hierboven staat waar blijft de Agnes Jongerius met haar commentaar en houding die ze wil gaan aannemen over het ontslagrecht?” (@94 Pool)

  Ik persoonlijk denk dat er ruimte en behoefte is aan een compleet nieuwe vakbond. Wat rechts daar van gaat denken interesseert me eigenlijk niet zo. Ik ben het echter wel met je eens over je opmerkingen over infrastructuur, geïnstitutionaliseerde ervaring en netwerken (ik heb het daar juist over omdat ik er een hekel aan heb!).
  Daarom zou (zal?) het ook een hele klus worden. Ik ben me bewust van het enorme werk dat verzet moet worden. Maar erover denken en praten kan geen enkel kwaad denk ik persoonlijk.

  Reactie door Remco — zaterdag 23 juni 2007 @ 13.02 uur

 110. @ Gandalf — zaterdag 23 juni 2007 @ 12.22

  Even ter verduidelijking: je reageert op een citaat van Tukkersterror :)

  Reactie door Emil Jacobs — zaterdag 23 juni 2007 @ 13.10 uur

 111. @104 Rob Kluster.

  Yep, de tijd is er weer om acties voor een referendum te gaan voeren (hoe vaak nog?!?!?).

  Ik heb in ieder geval begrepen dat Nederland op een aantal terreinen het veto recht heeft ingeleverd!
  Polen is bereid hun invloed en macht over een x aantal jaren (meen in 2012) in te leveren te behoeve van Duitsland.
  Ik woon in Twente, denk dat we ons maar gaan afsplitsen van Holland und ein Deutsche deelstaat moeten gaan worden. (zit al langer in mijn masterplan! ;-) )

  Hoor net dat Bos zegt dat er recht is gedaan aan het Nederlandse Nee in het verdrag, kan niet goed zijn.
  Maar hij zegt er ook bij dat dit verdrag prima voorgelegd kan worden aan de bevolking in de vorm van een referendum of VERKIEZINGEN!?!?!?
  Bos zal het verdrag in ieder gaval gaan verdedigen

  Reactie door Remco — zaterdag 23 juni 2007 @ 13.17 uur

 112. Off Topic
  Het gejuich van Balkenende over de E.U.grondwet,zou wel eens een zwarte dag voor Nederland kunnen worden.
  Met veel theater hebben de regeringsleiders een compromis gevonden waarbij uiterlijke franjes tijdelijk in de kast werden opgeborgen (geen vlag,volkslied,grondwet benaming,hoge vertegenwoordiger i.p.v.Minister van Buitenlandse Zaken)Welke bevoegdheden en vrijheden nog overblijven is de vraag.Feit is dat de E.U.”regering” niet door het volk gekozen is en dat het parlement gekozen is met aanzienlijk minder dan 50% van de stemmen.Zij hebben binnen de bevolking derhalve geen draagvlak.Door flink met de oncontroleerbare subsidie-buidel te zwaaien hebben alleen de Oostblok landen nog enige sympathie.De Nederlandse bevolking is voor de zoveelste keer door het CDA/PvdA met minachting behandeld.Deze partijen verdienen een behoorlijke electorale afstraffing.

  Reactie door Maan Arkenbosch — zaterdag 23 juni 2007 @ 13.33 uur

 113. @111.Remco
  Wel, ik heb dit verdrag nog niet gelezen,dus ik kan hier in alle eerlijkheid nog niet over oordelen. Ik hoor van alles, waarvan het vetorecht mij nog het meest veronrust. Maar zoals ik reed eerder zei, ik moet het allemaal nog door lezen.

  @106.jk
  Mijn register wordt in haar kern beschermt door o.a anti-virus software. Heb daar ook een back-up van. Ik gebruik CCleaner en heb nimmer problemen ondervonden. Is nu naast Windows XP ook Vista compatible.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 23 juni 2007 @ 13.59 uur

 114. @103.Remco
  Ik bezit 4 PC’s waarvan er 2 aan het internet hangen. Ik gebruik zowel microsoft windows als Linux. Van crashes op windows systemen heb ik gelukkig geen last, wel is er veel meer onderhoud nodig om microsoft enigzins probleemloos te laten draaien.
  De MAC Pro met twee quad core 3 GHZ xenon chips is mijn favoriet, maar ligt met een prijskaartje van ruim 4000 euro boven mijn budget.

  Een eigen vakbond? Moest ineens denken aan die dat programma met de vacantieman die uiteindelijk maar zelf een reisburo begon.
  Geen slecht idee.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 23 juni 2007 @ 14.15 uur

 115. l’ecologiste — zaterdag 23 juni 2007 @ 2.07:

  Goedemiddag allemaal,

  Misschien wekte mijn betoog die indruk, maar ik ben geen vakbondslid.
  Ik vroeg me alleen af of oude schoenen weggooien alvorens nieuwe te hebben wel verstandig is.

  Ik ben nooit lid geweest, juist vanwege al de hier geuite bezwaren: mogelijk ook heb ik veel te lang begrip gehad voor hun veel te voorzichtige houding.
  Ik denk dat dat voorkomt uit mijn eigen heetgebakerdheid, je hebt dan (omdat je dat in jezelf afkeurt) nogal eens de neiging om, al compenserend daarvoor, TE VEEL de nadruk te leggen op overleg en begrip ervoor dat dat tot compromissen leidt.
  Echter, in het geval van de vakbonden heb ook ik me jarenlang geergerd.

  Niettemin, waarom zou een MACHTSGREEP bij de bonden niet kunnen, de leden zouden ook kunnen aansturen op GROTE SCHOONMAAK?!

  En huiver voor opheffen wordt bij mij ook ingegeven als ik kijk naar het z.g. “alternatief voor vakbond”: dit clubje zit eigenlijk helemaal “IN deze tijdgeest” en is perfect op maat voor de huidige kapitalisten.
  Ik zou me niet verbazen dat wij raar zouden opkijken als we eens te weten konden komen wie daar achter zitten…

  Maar, zoals hier volop beargumenteerd: ZO KAN HET NIET LANGER!!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zaterdag 23 juni 2007 @ 14.22 uur

 116. @Rob de Kuster

  Ik heb het vedrag ook nog niet gelezen. Maar ik hoorde een kort radio interview met Bos. Wat me opviel was dat hij het had over dat dit nieuwe vedrag aan de burgers voorgelegd kan worden aan de burgers in een referdum (zou ik ook zeggen als je dat in je verkiezingsprogramma hebt staan, maar ja we weten nu wel wat dat waard is bij de PvdA). Maar hij zei er in een bijzin bij een referendum of VERKIEZINGEN!
  Misschien een freudiaanse versprekking, of heb ik freudiaans zitten luisteren?

  Heb zelf ook niet erg veel last van crashes op Windows (onderhoud het goed). Maar als je met dingen als Ruby (on Rails) en verschillende servers aan de gang gaat willen er nog weleens grote problemen op een Windowsbak komen.

  Een Mac Pro staat inderdaad ook bovenaan mijn lijstje. Inderdaad prijzig, maar als je de kwaliteit bekijkt die je ervoor krijgt vind ik het een redelijk eerlijke prijs. (heb je het mooi afgewerkte en praktische binnenwerk al wel eens gezien? WAUW).
  Ik kies dan liever (als geld geen probleem mocht zijn) voor een 8 core (twee quad-core Intel Xeon “Clovertown”-processors) en een klok snelheid van 3.0 ghz)
  Zal nog wel een tijdje de MacBook blijven (dual core 2.0 ghz 2gb ram). Maar die is ook al sneller en makkelijker in gebruik dan mijn windows bakken.

  Reactie door Remco — zaterdag 23 juni 2007 @ 14.52 uur

 117. @83 Gloria.

  Speciaal op jouw vezoek, een duik in revolutionaire poel (geen Pool). Ik hoop dat het werkt want anti-revolutionaire krachten
  liggen op de loer om mijn inbreng te derevolutioneren.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Rev.rtf

  Reactie door d'olle Henk — zaterdag 23 juni 2007 @ 14.57 uur

 118. @Rob de Kuster

  Idd ik zou een nieuwe verse vakbond ook geen slecht idee vinden.
  Hoor veel mensen klagen over de vakbonden.

  @108 jk

  Hitmanpro is voor een doorsnee gebruiker echt geen “Brillo-schuursponsje op je gepolitoerde meubeltjes”
  En hoe wil je dat een zelf veklaarde “blonde aanrecht type” handmatig haar register opruimt???? Geloof dat dat meer kwaad kan gaan doen dan het progje CCleaner en Hitmanpro bij elkaar!

  Reactie door Remco — zaterdag 23 juni 2007 @ 15.04 uur

 119. @115 Harrieke

  Ik denk dat de vakbonden van binnenuit niet te veranderen zijn. Denk dat er teveel (interne) belangen (denk aan de jaren loonmatiging die ze van hun leden hebben afgedwongen. Dat moeten ze bestuurlijk blijven verantwoorden en verdedigen) spelen die het voor de gewone leden niet meer mogelijk maakt de “macht” te grijpen.
  Ik heb het gevoel dat de FNV zichzlef ziet als de herder van een kudde (in bepaalde gevallen helemaal geen verkeerde opstelling), maar niet meer als vertgenwoordiger van de werknemers (en in mijn geval zou het ook handig zijn als ze zich eens gingen inzetten voor ZZP (zelfstandigen zonder personeel)’ers)

  Een “machtsgreep” bij b.v het FNV zou veel meer kwaad (verlies aan geloofwaardigheid (wat er nog van over is) bij werkgevers en werknemrs) doen dan een nieuwe verse GROTE vakbond.

  Ik ken het AVV (Alternatief Voor Vakbond), ik zou er inderdaad geen lid van worden, snap niet zo goed welke belangen ze vertegenwoordigen.

  Reactie door Remco — zaterdag 23 juni 2007 @ 15.17 uur

 120. @118 Remco
  «En hoe wil je dat een zelf veklaarde “blonde aanrecht type” handmatig haar register opruimt???? »

  Daar trap je toch bij Gloria niet in?
  Huis-, tuin-, keuken- en aanrechtgebruikers hoeven het register helemaal niet op te ruimen, en al zeker blonde niet. Daar gebeurt hoegenaamd niets.

  Reactie door jk — zaterdag 23 juni 2007 @ 15.23 uur

 121. Voor al die meisjes, die die hier schrijven,
  heb ik het volgende te melden.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Sol.jpg

  Reactie door d'olle Henk — zaterdag 23 juni 2007 @ 15.31 uur

 122. Beste mensen, een nieuwe vakbond zou dat de oplossing zijn? Ik denk het niet ik denk niet dat een soort EVC de oplossing zal zijn.
  Ik zelf ben nog steeds actief in de bond (al zo’n 40 jaar) en weet genoeg van de problemen af. Zoals de politiek (de boven laag) te ver van het volk staat, zo staat het hoofdbestuur te ver van de arbeiders af.
  Wie zijn daar voor verantwoordelijk? Ik kan maar één oorzaak opnoemen en dat is het volk/ arbeiders, die laten alles regelen en bezoeken geen vergaderingen. Dat is het, dat aangepakt dient te worden anders blijft de deur openstaan voor figuren die op hun eigen welzijn uit zijn.

  Reactie door d'olle Henk — zaterdag 23 juni 2007 @ 15.46 uur

 123. @ 115 Harrieke,

  Ja ik begrijp wat je bedoelt.
  Maar een machtsgreep kun je alleen plegen wanneer je voldoende medestanders hebt én lid bent.
  Kijk ik heb mijn lidmaatschap net opgezegd. Wanneer iedereen dat zou doen dan heb je een machtsgreep gepleegd. Dan moeten ze het geld wat nog in de kas zit onderling verdelen en dan zou er wel eens de pleuris kunnen uitbreken. Maar ik ken de financiële situatie niet. maar door zo’n massale opzeg-=actie kun je ze wel dwingen tot maqatregelen en vervolgens wanneer er goede maatregelen getroffen zijn zouden we weer llid kunnen worden. Maar dit is ook maar een idee.

  Reactie door L'écologiste — zaterdag 23 juni 2007 @ 16.20 uur

 124. @121 d’olle Henk

  Henk, het is inderdaad een gegeven dat mensen zich in het algemeen veel te gemakkelijk alles laten aanleunen. Er kan veel meer geprotesteerd en geweigerd worden. Een goeie oefening voor iedereen is om te beginnen in winkels te eisen waar voor je betaalt. Op ‘nee’ van de winkel zeg ik ik zonder mankeren: “En wat moet ik als klant nu?” Pas dan wordt er even nagedacht en komt er vaak het begin van een oplossing. Ook in conflicten met werkgevers heb ik er meestal uitgesleept waar ik recht op had – dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Zeker is dat praktisch elke dag wel wat oefenmateriaal tegen komt.

  “Stop-met-acteren-ga-regeren” ben ik het toaal niet mee eens, een slecht advies. Je moet er toch niet aan denken dat deze club ècht gaat regeren? Laat ze nou maar die vier jaar in de marge wat blijven rommelen, en maak de ruimte van die marge zo klein mogelijk. Dat is naar mijn mening de eerste opdracht van de oppositie, zoniet de enig mogelijke.

  @Gloria
  Je ziet hoe moeilijk automatiseren is: vier mensen zijn het hier oneens over een kleinigheidje. Volgens goed management moeten nu die vier bijelkaar komen met iemand van het eerst hogere niveau om er uit te komen. Om gek te worden …

  Reactie door jk — zaterdag 23 juni 2007 @ 16.23 uur

 125. @86 ad
  Ja, jouw uitleg was zeker ‘blond’ genoeg!
  Dat cookies verwijderen was mij al bekend en de rest begreep ik ook aardig. Heel bedankt! Ik had alles al opgeschreven TOTDAT ik:

  @ 104 Rob de Kuster jouw reactie las. Heb CCleaner ingetoetst en alles maar aangeklikt!
  Rob, hoef ik dan verder niets te doen en komt het allemaal vanzelf goed nu het gedownload is? Laat even weten svp.

  @106 jk Wel even schrikken toen jouw reactie las! Het is al gebeurd en nu vraag ik mij af of ik er wel goed aan heb gedaan. Wat te doen nu? Laten zo?

  Sorry voor al dit getwijfel, maar op dit punt word ik nogal onzeker. I still need a little bit of help.

  Reactie door Gloria — zaterdag 23 juni 2007 @ 16.31 uur

 126. @121 d.olle henk

  Dat het bestuur van de vakbonden te ver afstaat van de arbeiders (volk) ben ik het helemaal eens. Ben het niet eens met de oorzaak die je aangeeft voor dat probleem.
  Mijn ervaring is het dat er tijdens vergaderingen niet met de arbeiders (volk) wordt gesproken maar tegen de arbeiders (volk). Er word ook niet echt meer geluisterd naar de arbeider (volk). Het zijn meer van die gesprekken die je ook vaak met een psycholoog hebt, een hoop ja geknik, “ik snap het” en “mhmh mhmh”‘s, zo af en toe iets opschrijven (doet me denken aan die 100 dagen actie van het kabinet trouwens). Maar je ziet niets van de op en/of aanmerkingen terug in het gevoerde beleid.

  En hoe komt het volk nog in contact met de bestuurders als de bestuurders er niet voor open staan.
  Kan ik (of een ander die iets zinniger dingen kan zeggen over de makken bij de vakbond) bij een Agnes Jongerius aankloppen en gewoon binnenlopen? (Of bij Bos of Bakellende de directie van een bedrijf)

  Vaak genoeg geprobeerd constructief een dialoog met bestuurders aan te gaan, maar dan kom je er achter dat hij of zij er alleen zit om er:

  A. Voor te zorgen dat een beslissing die genomen is juridisch is afgedekt en uit te leggen valt.

  B . Voor te zorgen dat het niet tot hun verantwoordelijkheid hoort mocht het een verkeerde beslissing of asociale beslissing zijn geweest.

  Maar een gesprek van mens tot mens heb ik nog nooit met een bestuurder van welke organisatie dan ook gehad.

  Ik denk dat een nieuwe vakbond die hier een antwoord en een andere werkmethode op formuleert meer zin heeft dan b.v de FNV van binnen uit te veranderen. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik zou me voor kunnen stellen dat de b.v FNV bond Mooi anders is dan FNV bondgenoten of ABVAKABO FNV. (die deel bonden is ook niet echt handig om een duidelijk gezicht te laten zien, ook weer allerlei deelbelangen.)

  Reactie door Remco — zaterdag 23 juni 2007 @ 16.32 uur

 127. l’ecologiste — zaterdag 23 juni 2007 @ 16.20:

  Al de reacties zo overziende komt dan ook weer meteen de rol van de massamedia naar voren:

  Wij hier hebben ons al vaak geergerd aan hun absoluut niet fundamenteel kritische, ja eigenlijk gewoon COLLABORERENDE rol.

  Daarom was ik ook zo huiverig: de onderlinge samenhang en afhankelijkheid van -zeker- belangrijke zaken maakt me soms (afgezien van mijn geloof) bijna verlamd om actie te voeren.
  Het gekke is dat allerlei gedachten die dat klaar en helder “zien” gedwongen worden in het gareel van de dagelijkse realiteit: en, vergeet niet dat “bevlogenheid” niet algemeen gangbaar is.

  Mijns inziens moet alles beginnen met ERGERNISOPWEKKENDE BEWUSTWORDING die dan haast popelt om – beteugeld door socialistische ideen en principes- rechtvaardigheid te scheppen.
  Maar, nogmaals gezien de aard van de huidige massamedia, HOE DAN WEL??!!

  Vergeet ook niet, zelfs de grote Marx maakte die FATALE DENKFOUT, mensen hebben veel KWADE eigenschappen die wortelen in EGOISME!!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zaterdag 23 juni 2007 @ 16.49 uur

 128. @102 Gandalf

  Ha,ha Gandalf! Wel grappig dat Nana Mouskouri.
  Toch zit je wel aardig in de richting. Men vergeleek mij heel vaak met Esther Ofarim. Of Vicky Leandros. Idd ben ik van huis uit donkerharig.
  Wilde 2 jaar geleden mijzelf metamorfoseren.
  Van donkerbruin naar neonblond. Ik kan niet meer vluchten ‘snachts…
  En zo begon het sprookje van Sneeuwwitje. Maar de regering kust mij niet wakker… integendeel! Assepoester blijf bij je leest! Aanrechtloon.
  Dag Gandalf!

  Reactie door Gloria — zaterdag 23 juni 2007 @ 16.54 uur

 129. Harrieke — zaterdag 23 juni 2007 @ 16.49, aanvulling:

  … ik bedoelde te zeggen dat Marx (hij zal zich zeker de nukken van de mensheid bewust geweest zijn!) die menselijke onvolmaaktheid niet goed wist te integreren in zijn theorie, waardoor meteen al het gezond verstand -dat dagelijks met menselijke onvolmaaktheid wordt geconfronteerd- zich ietwat ongemakkelijk voelt.

  Niettemin, houdt men wel met deze menselijke trekjes rekening, dan kun je heel wel uit de voeten met socialisme omdat dat in ieder geval een RECHTVAARDIGE VERDELING van allerlei zaken propageert, en dat kun je van het kapitalisme in geen geval zeggen: zelfs de “beteugelde” variant, het z.g. “Rijnlandmodel” schept nog veel te veel ongelijkheid tussen mensen.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zaterdag 23 juni 2007 @ 16.58 uur

 130. @117/@121 d’olle Henk

  Geweldig! Heel attent en bedankt!

  Reactie door Gloria — zaterdag 23 juni 2007 @ 17.00 uur

 131. Gloria — zaterdag 23 juni 2007 @ 16.54:

  Beste Gloria,

  Nou zeg, dat waren dan wel complimenten, want die Ofarim…een SCHOONHEID, ik was (60-er jaren) jong genoeg om -helaas onvervulbare!- dromen te hebben.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zaterdag 23 juni 2007 @ 17.12 uur

 132. @ 124 jk

  Adware en spyware noem ik geen klein probleem!!!

  En ik geloof niet dat de mensen die Gloria tips hebben gegeven het oneens zijn (tenminste ik ben het niet oneens met de tips. Ik raad alleen mensen aan een Apple computer te kopen inplaats van een Windows bak. Dat is het enige wat er anders is aan de tip die ik gaf).

  Alleen niets doen op een Windows computer is geen optie.

  Jij rade Gloria aan zelf in het registry te gaan knutselen, dat is uitermate gevaarlijk als je niet weet wat je aan het doen bent (ze zei zelf dat ze een “blond aanrechttype” is (geloof er niets van maar dat is een tweede) dus ik neem aan dat ze bedoeld dat ze niet zoveel van computers weet).

  Een geinfecteerde computer is een gevaar voor iedereen!

  Maar je hebt gelijk dat het wel vaak zo werkt in de automatisering.

  Reactie door Remco — zaterdag 23 juni 2007 @ 17.20 uur

 133. Beste Henk
  Fantastische documentatie, ik zou heel Nederland willen gaan behangen met jouw pamfletten. Misschien een speciale hoek voor het socialisme in het nationaal historisch museum van Platkers?

  Reactie door Elsemie — zaterdag 23 juni 2007 @ 17.36 uur

 134. @126 Remco.

  Kort geleden op een plaatselijke bestuursvergadering hebben wij nog van gedachten verwisseld over het probleem leegloop van de bonden. Het probleem is samen te vatten in de overkoepeling van het FNV en hoofdbesturen, dat werkt niet. Ik kan je er veel over vertellen, daar ik zelf zo’n 8 jaar in hoofdgroepsvergaderingen gezeten heb, men zet een luisterpet op, na afloop wordt die pet aan de kapstok gehangen en ieder gaat zijn weegs. Jammer, maar de mentaliteit daar klopt niets van, als je te critisch bent, dan ben je een communist, vele zijn in het verleden op een sociale academie geweest en regelen de praktijk, voel je de nuance? Dat probleem speelt ook af in de PvdA.

  Reactie door d'olle Henk — zaterdag 23 juni 2007 @ 17.47 uur

 135. Gloria

  Gebruik,.. Registry Mechanic en Kapersky voor anti-virus en firewall, desnoods Spybot Search and Destroy erbij en je pc is goed beveiligd.

  Elke week even alles 1 a 2 maal checken en je kan met een gerust hart achter je lappie zitten.

  Deze programmas zijn ook te krijgen (downen) voor Windows 98.

  Als ik zo je reactie leest die je geeft op Gandalf,.. moet je er uitzien als een kruising tussen Nana en Esther…. als ik me niet vergis kom ik uit bij Corrie Brokken ha ha ha geintje… Nee even serieus,dan lijk je volgens mij op ” HARIS ALEXIOU ” een charmante verschijning en een zeer goede zangeres.

  Prettige avond Assepoester

  Reactie door Pool — zaterdag 23 juni 2007 @ 18.11 uur

 136. gloria de link van remco in 103 die is wat ik bedoel
  eneeuu ga nooit in je register zelf lopen wroeten,
  en het downloden van gratis register cleaners,eeuu voor die tijd had ik niets bv na die scan had ik 5-8 zogenaamde problemen,die kon je dus laten verwijderen,maar dan moest je wel even hun progammatje kopen,
  net als vires scanners,ps niet allemaal hoor,
  maar je hebt na het scannen meer nep vi,russen dan voor die tijd,ga gewoon naar remco 103 link,cleanup scan,alles wijst zig van zelf daar.

  Reactie door ad — zaterdag 23 juni 2007 @ 18.18 uur

 137. en remco dat wat ik schreef over mercedis pchoofdstraat enz,sloeg niet zozeer op jou,maar ging mij er om dat er planty mensen zijn die bv mijn super citecento pc kopen(zoals mijn buur) als ik aan een nog snellere lambogini(trekker) dual cwat? intercooler toe ben met exstra injectie van virtueel geheugen van 4 gig ;-)
  en die koopt hem voor bv 50-75 eurie van mij,
  en die mensen kunnen/willen niet duurder.

  Reactie door ad — zaterdag 23 juni 2007 @ 18.28 uur

 138. -Off topic-

  Prijs is inderdaad hoger..

  Hoi Remco (23.10), I hear ye; twee keer zo duur, maar drie keer zo goed! Reken maar uit allen.. laat daar geen (geweldig indeed) Macintosh voor nodig zijn.. wat het voordeel is. Een investering zou dat moeten zijn; helaas is de kiesdrempel al van een dusdanige kwaliteit, dat velen dat niet meer kunnen behappen, laat staan beamen. (Je hebt daar een begin kapitaal voor nodig, en bovendien een structureel gezonde inkomen, in geld, om dat te onderhouden.)

  Een gezond milieu is het investeren waard, waar je op moet kunnen bouwen, en je die mogelijkheid geeft, de kiesdrempel te laten liggen. (Oftewel dat hele 2x zo duur en 3x zo goed verhaal niet te accepteren als ‘voordeel’ of ‘aanbieding’, en vragen of die vertegenwoordiger niet iets beters te bieden heeft, of misschien wel helemaal niets, als ‘ie die vergelijking als ‘pluspakket’ in de waagschaal legt. En nog wat zegt.

  Overigens ben ik die niet tegengekomen op dit weblog, die je probeert in het ootje te nemen. In tegendeel; Dat moet ik er maar even bij vermelden!) Een gezond milieu komt naar je toe, in vol ornaat, en rijkelijk bedeeld.

  Cheers.

  Reactie door Bas Schoutsen — zaterdag 23 juni 2007 @ 18.39 uur

 139. @125. Gloria & 132. Remco

  Gloria, je zou nog kunnen kijken of ze je bij de nieuwsgroep microsoft.public.nl.windowsxp kunnen helpen – die volg ik dagelijks om te kijken of er iets van mijn gading is.
  Cookies zijn kleine tekstfile-tjes die helpen om door anderen herkend te worden en doen verder niets, staan ook niet in de weg.

  Remco:

  Ik schreef:
  «Handmatig met Windows’ Cleanup Disk, of beter, wat ad zegt, via Extra &c. Af en toe Defragmenteren of liever maar helemaal afblijven …»

  Daar blijf ik bij, en het gemakkelijkst gaat dat met in Explorer (Verkenner) rechts klikken op System C:\ en dan links op Properties(Eigenschappen); maar het kan ook zoals ad beschrijft. Daarmee heb ik Gloria niet aangeraden zelf in de Registry te gaan rommelen, integendeel.
  En Windows of Apple is door de kat of de hond gebeten worden – kwestie van smaak. Linux is een ander verhaal.

  Reactie door jk — zaterdag 23 juni 2007 @ 18.47 uur

 140. @125.Gloria
  Geen zorgen. Ik heb destijds tijdens de installatie alles aangevinkt, behalve het installeren van een Yahoo balk in mijn browser. Maar die kun je ook achteraf deinstalleren als je er weer van af wil. Even naar “start” en “configuratiescherm” en daarna “software” kiezen. Yahoo taakbalk kiezen en weer verwijderen.

  Als je CCleaner hebt geinstalleerd, even opstarten en het icoontje “cleaner” kiezen.
  Even op analyzeren klikken en waarna deze heeft plaats gevonden op opschonen kiezen.
  Je kan ook op het icoontje “problemen” kilkken en daarna scannen. Daarna kiest u “herstel geselecteerde fouten.”

  Gebruikt dit programma al enige tijd en zonder problemen. Kan me niet voorstellen dat iemand daar bezwaar tegen maakt, tenzij men als hacker aan de gang gaat. U maakt het hen namelijk moeilijk als u af en toe het register opschoont.

  Gloria blond? Oef…..kreeg daar even een “Wilders” flashback.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 23 juni 2007 @ 18.52 uur

 141. @136.ad
  Helaas, ad. LiveonCare is niet zo’n al te beste virusscanner. Ik heb deze virusscanner ooit gekocht en geinstalleerd, maar reeds kort daarna weer verwijderd. Is zo lek als een mandje. Er zijn betere virusscanners die ook nog eens het register beschermen.

  CCleaner is gratis en voegt geen spyware of adaware toe. Dit is geen virusscaner, maar ruimt het register op en herstelt eventuele beschadigingen van het register.

  Wel zaak Gloria, om altijd een goede virusscanner te gebruiken. AVG is gratis of anders Norton. LiveonCare komt bij diverse benchmarks als één van de slechste uit de bus.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 23 juni 2007 @ 19.03 uur

 142. Hallo Gloria,

  Thuis heb ik 5 LP’/CD’s van Nana.
  O.a. in het frans, spaans, duits en engels.
  Zeer verrassend vind ik
  1. Nana Mouskouri in New York – The Girl From Greece Sings 1962

  Pool bdankt voor de tip van HARIS ALEXIOU. Luister nu net naar Sinavlia uit en verzamel LP Chromata.

  Nog niet zolang geleden zond de avro nog eens de Robinson Crusoë Show van Rudi Carrell
  met esther op het ‘onbewonde’ eiland. Nog zo fijn in zwart wit.
  Dat was ook dé tijd van Corrie Brokken.

  Nu we het toch (weer) over muziek hebben. Wat te denken van Mikis Theodorakis – Resistance (Historic Recordings From The Underground And Exile) – 1967 of Panos Savvopoulos – Epeisodio (1971-Folk Acid Folk.
  Enzoverderenzovoort.
  Wat ik hier mis in Nederland is andere muziek dan die verdoemde anglo-amerikaanse overheersing. Bah en nog eens bah. Geen greintje cultuurkritische houding. Toen Hilversum 3 kwam dacht ik dat het afgelopen zou zijn met die vertrossing en veronicanisering. nee hoor het ging gewoon door met belastinggeld. Dan was het daarvoor beter gesteld.

  Reactie door L'écologiste — zaterdag 23 juni 2007 @ 19.06 uur

 143. @137 ad

  Was ook niet beledigd of zo. Het is alleen dat mensen vaak denken dat Macs niet te betalen zijn.
  Kijk eens op http://www.tweedehandsmac.nl , en voer daar eens boven in de pagina in dat je zoekt naar een desktop G3 (keuzevakjes) en daar vind je nog prima voor huis tuin en keuken gebruik te gebruiken prachtige eitjes (zoals ik ze noem) voor prijzen vanaf 9 euro (op de laatste pagina worden ze gratis aangeboden) zag ik ze al staan.
  Als je heftig wilt gamen op een computer koop dan een game consolle of een Windows.
  Apple is sowieso geen spelletjes computer, Apple gebruik je om dingen gedaan te krijgen.
  Maar voor tekst verwerking, e-mail verkeer, internetten is een G3 nog een prima computer.

  En Gloria ik raad echt het gratis hitman pro nog steeds aan! Bevalt mij erg goed! Maar is een persoonlijke keus natuurlijk.

  Reactie door Remco — zaterdag 23 juni 2007 @ 19.09 uur

 144. Nog even in hitman pro worden alle gratis spyware adware progjes (o.a Adaware, Spybot search and destroy etc, etc) in een handig programma gebundeld. Je hoeft ze dus niet afzonderlijk te downloaden en apart over je computer te laten lopen. Erg handig, ik gebruik het al jaren.

  http://www.hitmanpro.nl/hitmanpro

  @144 d’olle Henk

  Dat bedoel ik het FNV loopt leeg, en dat is eigenlijk al jaren bekend. Ik ben bang dat het FNV (zou niet weten of dat voor het CNV ook geldt) hier niet adequate op kan reageren door verouderder en vastgekoekte ideeën over organisatie structuren.
  Misschien is het daarom wel beter gewoon iets nieuws van de grond af aan op te bouwen, met een beetje frissere kijk op dingen als bestuur, overlegstructuur, etc, etc.

  Reactie door Remco — zaterdag 23 juni 2007 @ 19.19 uur

 145. Naast een anti virus programma kan men het beste een firewall installeren en daarnaast adaware en spybots.

  Adaware en spybots zijn gratis en scannen voor spionnagesoftware. Spybots kan ook het register beschermen.

  Naast windows is ook Zonealarm een gratis firewall en AVG is een prima gratis antivirus programma.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 23 juni 2007 @ 19.39 uur

 146. @140.Remco
  Het is jaren geleden dat ik Hitman Pro gebruikte. Na installatie waren een paar programma’s slechts 1 maand lang te updaten.
  Deze programmaatjes bleven daarna wel werken maar ik kon geen updates meer binnen halen.

  AVG, Spybot search & destroy, Adaware, Zonealarm en CCleaner zijn gratis en kan men opbeperkt blijven updaten. De rest van Hitman Pro is dat niet.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 23 juni 2007 @ 19.45 uur

 147. @144.Remco
  Als u op uw laatste link klikt kan u zelf lezen dat niet alle programa’s in Hitman Pro gratis zijn.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 23 juni 2007 @ 20.12 uur

 148. l’ecologiste — zaterdag 23 juni 2007 @ 19.06:

  Ja, die “muzikale” overheersing van met name Amerika irriteert mij ook gruwelijk.

  Het zal wel komen omdat ik operaliefhebber ben (overigens met oog en oor voor alle andere goede muziek!) en enige kennis van zingen en zangtechniek heb, waardoor ik vaak geergerd verbaasd ben van de foeilelijke dreutelstemklanken die bepaalde jongeren -zonder enige schaamte voor al dat geklungel- ten gehore brengen.

  Ik weet niet of dit een tik is van mij, maar je moet eens naar het merendeel van die stemmen luisteren: ik beperk me tot de vrouwelijke:
  Nou, als de klank die ik dan doorgaans hoor voor vrouwelijk moet doorgaan, dan kunnen zulke “vrouwen” me gestolen worden, het zal de eveneens gruwelijk foeilelijke tijdgeest wel zijn.

  En, je moet ook eens letten op veel Amerikaanse vrouwenstemmen: ik zou de stelling willenn verdedigen dat zij onder invloed van dolgedraaide emancipatie een klankverandering ten gehore brengen die ik voor mezelf inmiddels betitel als “knars”praten: doorgaans geagiteerd en ietwat schel soms, maar kenmerkend is de GEFORCEERDE poging om, vooral aan het eind van zinnen op heel lage toon te willen spreken (onbewuste mannenstem-immitatie?), het door mij zo genoemde “knars”praten: gruwelijk ergerlijk!!

  Excuses aan diegenen die vinden dat ik misschien wat al te hard oordeel.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zaterdag 23 juni 2007 @ 20.12 uur

 149. … en, om misverstanden te voorkomen: een GESCHOOLDE lage vrouwenstem (mezzo, of alt) klinkt wel degelijk vrouwelijk.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zaterdag 23 juni 2007 @ 20.22 uur

 150. @146 Rob Kuster

  De “probeer” versies van de anti spy & adware in Hitman pro kun je verwijderen (is toch eigenlijk al een overkill).

  Het handige van Hitman pro vind ik dat je maar een programma hoeft te gebruiken. Ik gebruik het zo dat als ik de computer wil afsluiten eerst Hitman pro openen. In Hitman pro kun je aangeven dat je computer moet worden afgesloten als het klaar is met scannen.

  Met de losse progjes (Spybot search & destroy en Adaware die in Hitman pro zitten) ben je nogal lang bezig om deze allemaal te openen en over je computer te laten lopen.
  Is dus eigenlijk meer een kwestie van luiheid dat ik Hitman Pro gebruik.

  Hitman pro is ook meer voor spy en adware en niet zozeer voor virussen, dan zou ik ook inderdaad de gratis versie van AVG ( http://free.grisoft.com/doc/1 even de link gezocht, kan nogal moeilijk te vinden zijn via de “betalende” kant van de grisoft website) aanraden.

  En is Zonealarm geen firewall?

  Reactie door Remco — zaterdag 23 juni 2007 @ 20.24 uur

 151. @138 Bas Schoutsen

  De tijd dat Apple 2 X zo duur was is allang voorbij. En als iemand mij vraagt om een advies te geven over welke computer hij het best kan aanschaffen dan kijk ik eerst naar waarvoor hij /zij de computer gebruikt (90% van de gevallen is dat een beetje tekstverwerken, e-mailen, internetten foto’s bewerken, mp3 speler vullen) , dan geef ik in 100% van de gevallen het advies een tweedehands of een refurbished computer aan te schaffen, altijd beter voor het milieu.
  Ben zelf erg milieu bewust!!!

  En kijk eens op de link die ik ergens hierboven gegeven heb, daar worden Apple’s zelfs gratis weggeven.

  FF ter verduidelijking ik ben een webdesigner en geen computer verkoper. Ben alleen een vreselijke tech freak.

  Reactie door Remco — zaterdag 23 juni 2007 @ 20.48 uur

 152. rob de kuster,ik gebruik geen virus scanner,

  tijdje stil,nog een minuutje stil,ik zie de webmaster al gaan zweten,,

  ik zie jullie denken heee geen virus scanner.
  maar ik was nog niet klaar,
  ik gebruik geen vires scanner,VAN,windows onecare.
  ik gebruik bullguard,goth you webmaster he he.
  nee rob ik gebruik alleen af en toe de register cleaner,en ja daar komt soms wel eens wat achter weg,
  ik zie gloria nu voor me,
  zeg maar een soort cher gevoel.
  helemaal trillend op de benen totaal over geinfomeerd,achter het aanrecht de een na de andere glazen brekend.staan/zitten. ;-) ik hoop dat je eruit komt gloria ;-)
  tot weder lezens,

  Reactie door ad — zaterdag 23 juni 2007 @ 20.58 uur

 153. @139 jk

  “En Windows of Apple is door de kat of de hond gebeten worden – kwestie van smaak.”

  Apple is voornamelijk een hardware fabrikant, die toevallig een goed en totaal geïntegreerd (software en hardware zijn op elkaar afgestemd) besturing system op hun computer heeft gezet (een kloon van B(erkley) S(tandard ) D(istribution) Unix).

  Windows is een besturing systeem van de software fabrikant Microsoft. Waarbij je altijd maar af te wachten hebt of het werkt op de hardware die je hebt liggen.

  Dus geen kwestie van smaak. Alleen als je een Mac aanschaft heb je een keus tussen Osx en Windows. Je kunt op een makkelijke manier Windows op een Mac installeren (ik heb Osx, windows XP en Linux op een Apple computer draaien).

  Reactie door Remco — zaterdag 23 juni 2007 @ 21.13 uur

 154. @153.ad
  Tjee, ad, wat nu als Gloria de webmaster is?!?

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 23 juni 2007 @ 21.45 uur

 155. @140/@141 Rob de Kuster

  Rob, wat goed dat je nog even alles doorgaf bij @140. Ik heb toolbar nu kunnen verwijderen, want alles stond al aangevinkt en dat had ik zo gelaten. En toen verscheen die Yahoo-balk! Weg ermee.
  Alles heb ik nu precies gedaan zoals je beschreef. Bestanden zijn verwijderd en alles is opgeschoond. Maar hoe gaat dit verder? Gaat dit gewoon zelf z’n gang of moet ik met regelmaat zo’n actie doen? (Analyseren/opschonen)

  Rob, hoe nu met de virusscanner. Toets ik gewoon AVG in en klik?

  Heel bedankt Ad, Remco, jk en Pool voor alle goede hulp. Maar CCleaner is inmiddels gelukt. Waarvoor dank, Rob.
  Rob, nee niet als Wilders. Gewoon eenvoudig lang steil haar met pony. Maar wel zo blond.

  @Ad
  Ja,ja zoiets als trillende Cher achter het aanrecht. Goed gezien! Maar je ziet dat ik er toch uit ben gekomen. Dag ad!

  Reactie door Gloria — zaterdag 23 juni 2007 @ 21.59 uur

 156. @154 Rob de Kuster

  Ik heb inmiddels AVG bekeken.
  Er is:
  AVG anti-virus free
  AVG anti-spyware free
  AVG anti-rookkit free

  Moet ik ze alledrie downloaden en gaat dit verder dan ook gewoon zijn gang? Ik bedoel zorgt al dat anti ervoor dat ik dan geen virussen krijg of moet je zoiets steeds activeren?
  Zelfde vraag had ik over de CCleaner.

  Sorry als het domme vragen zijn.

  Reactie door Gloria — zaterdag 23 juni 2007 @ 22.18 uur

 157. @156.Gloria
  Af en toe CCleaner een keer laten analyzeren en vervolgens opschonen is voldoende. Maar als u dit wil kan u bij instellingen aanvinken dat dit automatisch bij het opstarten gebeurt. Het programma geeft aan als er een nieuwe versie beschikbaar is.

  Als u al adaware en spybot search en destroy gebruikt is AVG anti-virus free voldoende.
  Gewoon downloaden en daarna installeren. Het programma zal wanneer u de PC daarna opstart voortaan automatisch updaten en een virusscan uitvoeren. Wel even instellen dat dit een volledige scan moet zijn.

  Het is gratis en hoeft niet gactiveerd te worden. Alleen even opletten met de instellingen.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 24 juni 2007 @ 0.02 uur

 158. Als de PC altijd aanstaat zal AVG automatisch elke 24 uur een update en scan uitvoeren.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 24 juni 2007 @ 0.18 uur

 159. Adaware en Spybot moet men wel steeds zelf updaten en laten scannen. Adaware geeft na een paar weken wel aan dat de definitie verouderd zijn en aan een update toe zijn wanneer men het programma opstart. Bij Spybot vooral ook Teatimer installeren. Staat tijdens de installatie niet aangevinkt.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 24 juni 2007 @ 0.34 uur

 160. Als firewall kan men Zonealarm Free gebruiken, Zonealarm Pro is niet gratis.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 24 juni 2007 @ 0.38 uur

 161. @155 Gloria

  Geen dank nodig wat mij betreft, heb niet veel meer gedaan dan een paar toetsenbord aanslagen!

  Als tip: gewoon een avond in de week ervoor gaan zitten en alles wat je gedownd hebt over je computer laten lopen. Hou je jezelf veilig en andere!

  Reactie door Remco — zondag 24 juni 2007 @ 2.05 uur

 162. Als u mij nog toestaat, dan heb ik nog één tip. Ipv de yahoo toolbar in uw browser overweeg u eens om de Live TV Toolbar te downloaden en installeren.

  http://www.tv-toolbar.com/

  U heeft wel een ADSL verbinding nodig, maar dan heeft u met deze Toolbar toegang tot 1750 tv zenders wereldwijd en 1500 radiozenders. Gratis. Plus vele, vele, vele bioscoopfilms. Gratis en recente versies in DivX. Plus nog veel meer gadgets.

  Hier kan u een compleet assortiment aan video en audiocodecs downloaden voor elk denkbare video/audiostream. Dit programma is ook gratis.

  http://mirror.edskes.net/

  Het programma heet K-Lite MegaCodec Pack 2.1.0 (27,1 MB)

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 24 juni 2007 @ 3.30 uur

 163. Mensen, hoewel erg interessant gaat dit allemaal vreselijk offtopic!

  Reactie door Emil Jacobs — zondag 24 juni 2007 @ 4.49 uur

 164. @128 Gloria, (late reactie)& off topic.

  Ja, is zeker grappig.

  Ik kan het niet laten. Bij veel gasten hier ontstaat er vaak een beeld in mijn hoofd hoe iemand er uit ziet. Je noemde een paar zeer mooie dames. Geweldig. Hoewel de echte schoonheid meer van binnen zit maar een fraaie buitenkant mooi is meegenomen. Ik denk bijvoorbeeld dat Pool een flinke snor heeft en Anja(B) rondborstig en blozende wangetjes heeft. Madelief 1.56 m. en graag rode kleding draagt. ‘d olle Henk draagt bretels.:)

  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — zondag 24 juni 2007 @ 8.45 uur

 165. @Gloria en Rob de Kuster

  het AVG free pakket is in mijn ogen de meest gebruikersvriendelijke,en beste gratis bescherming voor de PC.

  ik gebruik het zelf al jaren,ism windows firewall.

  AVG antivirus houd namelijk ook schadelijke trojans tegen,en dat doen de meeste antivirus programmas niet.

  het neemt ook niet veel ruimte in op de harde schijf en maakt de PC dus ook niet langzamer.
  ik raad dit pakket altijd aan!

  Reactie door iew — zondag 24 juni 2007 @ 9.38 uur

 166. @163 Emil Jacobs

  Off topic? Hier wel, maar we hebben net een topic over de chaos bij de Belastingdienst gehad – ik zie wel overeenkomsten, wat zeg ik … uhhuhhuhhuh …

  @156 Gloria
  ‘Creoliseren’ is mijn advies.

  Reactie door jk — zondag 24 juni 2007 @ 9.49 uur

 167. Dag,
  Graag reageer ik op een klein onderdeeltje uit dit stuk; namelijk de schoolboeken.
  We hebben drie kinderen, werken in de gezondheidszorg; geen vette salarissen dus, komen doordat we beiden werken niet in aanmerking voor wat voor vergoeding dan ook, nooit.
  Alles zelf betalen, zelfs de auto die noodzakelijk is voor mijn werk.(km vergoeding a 0.18 cent per kilometer!?)
  Twee kinderen volgen het voortgezet onderwijs.
  Kosten voorlopig 1800,00 euro!!!(inclusief reizen)
  Blij waren we met de toezegging dat de boeken gratis zouden worden.
  Wat nu, duurt het nog 2 jaar!
  Ik kan begrijpen dat e.e.a. moeilijk te regelen is op korte termijn.
  Maar doe het dan anders, geef mensen het terug via de kinderbijslag.
  Geef iedere ouder met kind op het VO een bepaald bedrag terug.
  Lijkt me geen probleem.

  Verder stoor ik me aan al die mensen die “via de zaak” alles regelen, er wordt gegeten van de zaak, er worden auto’s gereden van de zaak., koop je een leesboek voor je kind, vraag je een bonnetje voor de zaak zet er maar bedrijfsliteratuur op,Gebeurde me gisteren net voordat ik mijn eigen boek afrekende.
  “van de zaak” betekent gewoon op kosten van de maatschappij, wij dus.
  Hier hoor je weinig over, veel mensen in Nederland leven “van de zaak”. van ons dus
  Maak hier ook maar gauw een einde aan.
  Ik moet toch ook alles zelf bekostigen?
  En overal de volle mep belasting over betalen.

  Reactie door kaatje — zondag 24 juni 2007 @ 10.07 uur

 168. @163 Emil Jacobs

  Is inderdaad vreselijk off topic, maar ik doe er toch nog even aan mee.

  @162

  K-Lite MegaCodec is prachtig maar mij niet handig genoeg.
  Ik gebruik de mediaspeler VLC (gratis en open source). Ik heb er nog nooit geen mediabestanden (welke het ook zijn) mee kunnen afspelen. De meeste codecsen zijn er in ingebouwd.
  Je kunt zelfs video streams mee rippen (denk aan de videostream van de tweede kamer).
  En voor de gevorderde gebruiker je kunt het programma ook gebruiken als server om uni- en multicast mee te streamen.
  Ik hou van VLC omdat ze er alles aan doen om de ellende tussen niet compatibel media (tenminste voor de doorsnee computer gebruiker) bestanden tussen de verschillende platforms op te lossen.

  http://www.fr.videolan.org/vlc/index.html

  Lang leve open source!!!!!!

  Reactie door Remco — zondag 24 juni 2007 @ 10.10 uur

 169. De discussie over spyware is sinds Ad in 69 de mogelijkheid opperde dat een gepeperd stukje schrijven op een vvd/cda site de computer kan vertragen door spyware. Ik geloof daar niet zo in. Wel ben ik ervan overtuigd dat de meeste pittige stukjes die hier gepost worden, (behalve die van trollen) ook bij rechtse inlichtingendiensten worden opgeslagen. Niet om paniek te zaaien, maar als het zo doorgaat moet men op een dag op een bureau of aan huis misschien een verklaring afleggen voor een bruusk getoonde dossiermap die is gevuld met eigen commentaarstukjes op neocon-Amerika, graai-Europa, Israël en Balkenende. Niet dat ik me door die vrees ervan laat weerhouden overigens. Je weet gewoon dat rechts opspaart wat je schrijft.

  Reactie door Haq — zondag 24 juni 2007 @ 10.15 uur

 170. @164 iew

  … dat is precies wat ik bedoel, iew, bingo!

  Alleen Kaspersky (dat Pool noemde) is beter, in zoverre dat het continue update, en is niet gratis.

  Reactie door jk — zondag 24 juni 2007 @ 10.20 uur

 171. @ 164 iew

  AVG Free is zeker niet slecht, maar NOD32, Avast en Kapersky zijn ook programma’s die trojans verwijderen en ook je mail scannen, deze programma’s zijn meestal wel ergens te downen.

  Om mijn register schoon te houden gebruik ik altijd Registry Mechanic, en voor de spyware gebruik ik Spywareblaster en Spybot

  Sinds ik Windows Vista gebruik is het aantal virussen wat probeert binnen te dringen tot bijna nul gereduceerd, dus dat scheelt ook wel een slok op een borrel.

  Ik heb een Pc waar ik zelfs Windows XP opstart vanaf een USB stick die blijft geheel virusvrij, althans het Windows gebeuren (system32 enz. enz.).

  Ik moet zeggen dat ik bijna nooit een virus heb gehad, ik denk ook dat het er vanaf hangt wat voor sites je bekijkt i.v.m. plug-ins.

  Goeiemorgen trouwens.

  Reactie door Pool — zondag 24 juni 2007 @ 10.28 uur

 172. @66 Jaap Veldkamp (alias j)
  (ik had niet zo gauw gezien dat je gereageeerd had)

  Om goed te leren heb je naast lezen en memoriseren met name het reproduceren nodig, waarna met een beetje geluk het inzicht en de verdieping komen.

  Potlood en papier zijn daarbij onmisbaar.

  Reactie door jk — zondag 24 juni 2007 @ 10.58 uur

 173. Hoe ziet een virus eruit?
  Ik heb gewerkt met IBM ponskaart systemen,IBM650, Siemens,IBM1401,IBM360, Philips,op mijn bureau staat een PCwindows311, een PCwindows95, een PCwindows98 en een PCwindowsXP, waarom zoveel? omdat ik programma’s heb, die alleen op een betrefend systeem kunnen draaien. Al die systemen hebben nooit last gehad van een virus, wel heb ik herstelstarts moeten maken omdat ik een stommiteit begaan had, wel vind ik een ergenis al die reclame toestanden incl. Norton.
  Maar ik begin nu op een leeftijd te raken, dat het allemaal niet meer zonodig moet en veel begin te vergeten. Maar ik kijk met plezier terug dat ik de hele evolutie van de automatisering meegemaakt heb.

  Reactie door d'olle Henk — zondag 24 juni 2007 @ 11.50 uur

 174. @164 Gandalf

  Ik draag geen bretels. Je had het kunnen weten want deze prent heb al eens op deze weblog gezet, toen wij het over honden hadden.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Olle.jpg

  Reactie door d'olle Henk — zondag 24 juni 2007 @ 12.23 uur

 175. @168.Remco
  Okay. Maar het gaat mij er niet om video’s te rippen. TV Toolbar geeft de mogelijkheid wereldwijd het nieuws te volgen en vaak vanuit een ander standpunt belicht dan men dat hier vaak beschrijft.

  @169.Haq
  Inlichtingsdiensten kunnen bij uw provider al uw surf gedrag volgen en doen dat ook. Daar helpt geen virusscanner tegen. Kwestie u daarvan bewust te zijn.

  @171.Pool
  AVG controleert en beschermt het register en ook uw e-mail.
  En Spybot search en destroy gaat ook Trojans te lijf. Er zijn diverse opties, punt is, die zijn niet gratis.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 24 juni 2007 @ 12.37 uur

 176. @174 bij deze mijn excuus, d’olle Henk. Ik heb je verward met Ouwe Dirk.
  Groet van “ouwe” Gandalf.

  Reactie door Gandalf — zondag 24 juni 2007 @ 12.46 uur

 177. kaatje — zondag 24 juni 2007 @ 10.07:

  Goede middag,

  Ja, en dan ook nog klagen dat ze “zoveel belasting moeten betalen”…

  Ik heb hier al eens eerder betoogd dat al die belastingverlagingen van de afgelopen 25 jaar -meestal voor groepen die dat niet echt nodig hadden- de staat honderden miljarden Guldens aan inkomsten hebben gekost:
  Daardoor zijn de inkomensverschillen weer enorm toegenomen, omdat ook nog eens flink bezuinigd werd.

  Het vervelende is nu dat al die verwende groepen hun weelde als een gewoonterecht zijn gaan beschouwen en draai dat maar eens terug…

  O ja, ze hebben ook altijd “hard ervoor gewerkt”, daarmee drogredenerend suggererend dat mensen die de dupe zijn van die cadeautjes- en bezuiningingspolitiek eigenlijk veel te weinig doen.

  Ik kan me daar zo kwaad over maken…

  Harrie V.

  Reactie door Harrie V. — zondag 24 juni 2007 @ 12.50 uur

 178. Harrie V. — zondag 24 juni 2007 @ 12.50, aanvulling:

  …Maar als die verwende mensen eens om zich heen kijken (en dat weten ze verdomde goed!!):
  Wie houden de maatschappij draaiende en wie doen eigenlijk het merendeel van al het werk?…juist!!, het OVERGROTE deel van onze burgers die -modaal en (veel!) minder verdienend- ondanks alle tegenslag de boel draaiend houden.

  Mogen die nu ook eindelijk “eens vangen”?

  Harrie V.

  Reactie door Harrie V. — zondag 24 juni 2007 @ 13.01 uur

 179. …En als door de grote druk die op die hardwerkende mensen staat een aantal van hen het echt niet meer kan bolwerken, dan:

  Een RECHTVAARDIG toegemeten uitkering die hun bestaanszekerheid biedt.
  Ook dient voor al die koopmansgeest en geldzucht de prijs betaald te worden voor de ONVERMIJDELIJKE uitvallers en buiten-de-bootvallers:

  Ze goed opvangen, begeleiden en kwalificaties geven en tijdens dat proces en ERNA, als echt niets helpt: ook hun een uitkering die tenminste bestaanszekerheid biedt.

  Harrie V.

  Reactie door Harrie V. — zondag 24 juni 2007 @ 13.08 uur

 180. @175 Rob de Kuster

  Ging me ook meer om die vreselijke codec spaghetti. Voor het vinden van materiaal is tv toolbar een oplossing.
  Niet voor de Mac trouwens daar heb je b.v het nieuwe progje http://www.getdemocracy.com/ (nog niet erg uitgebreid zoek mogelijkheden maar intressant programma) voor

  Reactie door Remco — zondag 24 juni 2007 @ 13.40 uur

 181. @d’olle Henk — zondag 24 juni 2007 @ 11.50
  «Hoe ziet een virus eruit?»
  Symantec geeft uitvoerige informatie over virussen (hoe te herkennen, gedrag, gevaar &c.)

  «Ik heb gewerkt met IBM ponskaart systemen,IBM650, Siemens,IBM1401,IBM360, Philips»

  Welke Philips, Henk? Die met de magneetkaarten die je moest programmeren met Phocal? Een èchte aardappelsorteermachine..!

  Reactie door jk — zondag 24 juni 2007 @ 13.58 uur

 182. 169,,haq,,
  eeuu mag ik u een klein voorbeeld geven.
  ik met een kwaaie kop naar de vdd site met de pom pom danzende van baalen op de doden dansend van de slachtoffers door toedoen van israel,voorbeeld,
  tjakka ik kreeg gelijk,nou gelijk 1a2 dag/en later.
  reclame dit en reclame dat,uit eerst de us,en daarna via duitse? sites,zeg maar de grootste onzin van beleg in dit en dat.
  2 maanden daarvoor precies het zelfde,ook na een frontale botsing met wederom der her von baalen,tenminste met zijn link.ook exact het zelfde.
  ps gewoon een niet in dank afgenomen vraag.
  ik heb er melding van gemaakt,bij mijn provider,ze geven de ip adressen gewoon aan derden,,en via die ahum oost duitse sites krijg je genoeg hyakkers?spam/ad.virus aanvallen enz.
  ik noem 2 voorbeelden in werkelijkheid gaat dit over pak em beet,5 a 6 gevalletjes.
  ik heb al eens voor 6 maanden terrug hier op de site melding van gemaakt.
  ps ga ook eens naar DE site van bv israel,inverbant met dat zelfde vvd figuur.
  of cia usa en geef aan waar een terrorist (tenminste als je dat nu nog kunt)zich bevind,bv het wittehuis en huiver..ja? nee niet echt!

  Reactie door ad — zondag 24 juni 2007 @ 14.00 uur

 183. @(60,) 67, 70, Remco, Jaap Veldkamp,

  dat voorstel zou best de discussies overzichtelijk(er) kunnen maken. Deze opstelling heeft ook zijn voordelen, maar met een andere opzet zou ik beter de antwoorden bij de vragen kunnen zoeken, alvorens ikzelf met iets kom, en daarmee anderen het gevoel geven genegeerd (!) te worden. Onbedoeld.

  Ik denk dat de SP nu wel uit zijn voegen is gegroeid, om dit te kunnen rechtvaardigen, een mooi programma uit te zoeken. Het blijkt vaak niet van toegevoegde waarde tussentijdse bijdragen, hoe goed ook, mee te nemen. Het zoeken naar moet ietsjes worden ingeperkt.

  Alles is mogelijk wat dit betreft, al moet het misschien nog geschreven worden, maar ik denk dat een wens zou zijn om de gebruiker (contributeur) te kunnen laten kiezen tussen verschillende overzichten, waaronder het weg te kunnen filteren van bijdragen, en te kunnen zoeken op sleutelwoord (onder Naam, E-mail, en Website), naam, type, woordgebruik, moeilijkheid (duh), eigenwaardering en/of waardering. Eventueel met documentatie in eigen beheer. ‘Ingenious solutions’ mogelijk, in goed nederlands. (Maar begin maar met een doelstelling, in dit geval niet geheel onbelangrijk;) Web 2.0 is denk ik (nog?) niet noodzakelijk. Last but not least, Jan mag uiteraard (intern) aangeven wat zijn wensen zijn, zodat dat buiten beschouwing gelaten kan worden bij de uitvoering (dat daar niet aan voorbij gegaan wordt, het gaat immers om de bezieling, bij gebrek aan een beter woord).

  Bekijk deze geweldige site:
  http://sourceforge.net/softwaremap/trove_list.php?form_cat=18
  Kunt u op andere gedachten brengen, die in door anderen al voorzien zijn.

  Bij een goed onderwerp, en een goede discussie, horen 500 antwoorden, en nog eens 1000 die vervolgens, bij nader inzien, overbodig waren. En Jan (Harry, Anja, Paulus Jansen, Krista) is nog niet uitgesproken.

  Voorlopig zal ik proberen juist gebruik te maken van de html syntax, om de opmaak zoveel mogelijk te vereenvoudigen.

  (Zie hier, en oh ja, hier.)

  Reactie door Bas Schoutsen — zondag 24 juni 2007 @ 14.34 uur

 184. Bij een goed onderwerp (14.34) horen ook andere goede onderwerpen (off topics), die met nieuwe software kan worden gegroepeerd en herleid, daarmee de rechtvaardiging een klein beetje te kunnen (na)volgen. Denk maar aan Bokito.

  Reactie door Bas Schoutsen — zondag 24 juni 2007 @ 14.42 uur

 185. @ 173 Henk H

  Henk waarom gebruik je geen multiboot op een Pc, je kan dan alle windows versies draaien die jij opnoemde in je reactie, en vaak werkt het nog beter ook.

  Groetjes aan Dee

  Reactie door Pool — zondag 24 juni 2007 @ 14.46 uur

 186. -off topic-, forum software, suggesties

  Houd er rekening mee dat bijdragen in de wacht gezet moeten worden. Wie misbruik, waardoor dat noodzakelijk lijkt, denkt te kunnen beantwoorden met een oplossing danwel wachtwoord, dan graag uw suggesties. Het zou een hoop ergenis kunnen voorkomen, bij beheerders en alle belanghebbenden, zonder daar weer verwachtingsvol geld tegenaan te smijten ende verkwisten.

  .
  Ik denk aan het invoeren van een willekeurige 3-letter combinatie, zoals ‘gda’, zoals dat herleid kan worden uit een bijgeleverde afgebeelding. Dat zou een hoop ‘bijdragen’ kunnen schelen die ‘automatisch’ worden toegevoegd, omdat dit forum nog op die wijze verbonden is met de rest van het internet.

  Eerdere genoemde suggesties zouden in ieder geval bij de webmaster terecht moeten komen; ook annonimiteit moet gewaarborgt kunnen blijven waar nodig.

  Reactie door Bas Schoutsen — zondag 24 juni 2007 @ 15.05 uur

 187. En nu terug naar..

  Vergeet niet wat dit (verhaal) heeft voortgebracht, voor wie het nog niet gelezen heeft (opinie in ‘De Gelderlander’, top). Of ben ik de enige die nog geen feedback heeft gegeven? Nou ja, negeer dit maar even.

  {
  keywords [wijsvinger, exclamationmark, important, belangrijk]
  }

  Reactie door Bas Schoutsen — zondag 24 juni 2007 @ 15.25 uur

 188. @162 Rob de Kuster

  Live TV Toolbar is weer eens niet geschikt voor windows 98. Helaas!
  Maar toch bedankt.

  Reactie door Gloria — zondag 24 juni 2007 @ 15.58 uur

 189. @164 Gandalf

  En nu een beeld van jou, Gandalf.
  Laat mij raden:
  Toffe ex-hippie met Jezus-slippers en gatenspijkerbroek? Oordopjes in en al meezingende op de fiets op weg naar je schoolwerkzaamheden?
  Neil Young uitgave? Af en toe een wietje?
  Haha Gandalf, zal ik je ooit strak in pak en Pim Fortuyn gestropte das tegenkomen op de Grote Markt?
  Ik kom niet meer bij!

  Reactie door Gloria — zondag 24 juni 2007 @ 16.13 uur

 190. @151, Remco

  zeker een goed advies Remco, en dat dat niet meer 2x zoveel kost gaat de goeie kant op, ik probeerde dat een beetje te bewerkstelligen, voor zover mij dat mogelijk is.

  Sorry voor de late reactie, meestal zoek ik wel op ‘schout’ ;), als er iemand op mij reageert. Dat de bedenken dat ik je gemist heb (voorbij ‘gescrold’), ik kan me erg vinden in wat jij zegt, Bewust ben je zeker.

  Even reclame maken voor Macintosh: ‘Apple, great design with a carefully adjusted afterthought, In a word: gebruikersvriendelijk’.

  Reactie door Bas Schoutsen — zondag 24 juni 2007 @ 16.13 uur

 191. @167 Kaatje

  Sinds wanneer heb jij kinderen?
  Het moet hier naar mijn idee over een andere Kaatje gaan?
  Voor deze Kaatje wens ik sterkte! Met je eens!
  Misschien goed als je jezelf Kaatje 2 noemt? Om verwarring te vookomen.
  Groet!

  Reactie door Gloria — zondag 24 juni 2007 @ 16.20 uur

 192. @169 Haq

  Tot ziens dan Haq! Dat wordt ooit ‘zitten’ voor ons.
  Wat doen die vliegtuigjes toch boven mijn huis? Begrijp jij dat nou?
  Bij ad in @86 was daar nog mijn knipoog… maar knipperloos staar ik nu naar jouw reactie.
  Kom op Haq, we zullen heldhaftig doorgaan!

  Reactie door Gloria — zondag 24 juni 2007 @ 16.30 uur

 193. @ Bas Schouten

  @186, 184, 183

  Ik bedoel ook dat de weblogs van de diverse politici zouden moeten blijven, ook met de mogelijkheid om te reageren. Forum zou ik dan ook onder de paraplu van de politieke partij SP willen zien (persoonlijke mening).

  En je hebt inderdaad goede forum scripts (software), ik heb goede dingen gehoord over react (www.react.nl). Dat pakket schijnt (heb er zelf nog nooit mee gewerkt) ook overzichtelijk te zijn voor moderatoren.
  En je hebt natuurlijk het gratis http://www.phpbb.nl . Wordt alleen veel gebruikt en is daardoor makkelijk te hacken. Maar ik denk dat de mensen die de internet activiteitenvan de SP op touw zetten (goed werk trouwens dames en heren! ) er vast een beetje aan kunnen gaan tweaken (moet trouwens toch een SP schilletje omheen gezet worden dus als je toch bezig bent!).

  En als het web 2.0 betreft ik zie al bepaalde dingen verschijnen zo af en toe op deze website (lightbox plugin voor wordpress voor de foto’s b.v) die die richting opgaan. Dat is het mooie van WordPress plugins voor web 2.0 verschijnen regelmatig. Zal voor phpbb ook wel komen (als het er al niet is, werk niet veel met forum scripts).

  En tot slot @190

  Inderdaad, heb zelf de MacBook waar ik nu op werk nieuw gekocht omdat Adobe CS3 eraan zat te komen (inmiddels gearriveerd!!!!!!!). En dat trokken mijn arme tweede hands gekochte en getweakte windoosjes nie. Je moet ze ook een keer pensioen gunnen.
  En wou al een hele tijd weer een Mac dus dan maar even sparen heb je ook iets goeds waar je een tijdje mee vooruit kunt.
  En moet zeggen dat de prijs me erg meeviel, je moet alleen het standaard RAM geheugen nemen en geen uitbreiding (zou wel de snelste processor kiezen!), en de standaard hardeschijf. Die kun je goedkoper aankopen als je ze niet bij Apple haalt.

  Reactie door Remco — zondag 24 juni 2007 @ 17.45 uur

 194. @188.Gloria
  Ik weet niet welke software op uw PC draait, maar als u windows 98(SE?) gebruikt zonder updates, dan is uw internetbrowswer waarschijnlijk verouderd. Explorer 7 is de laatste versie en ik weet eerlijk gezegd niet of die op win 98 draait. Maar u kan naast u browser ook een tweede browser installeren, Firefox. Daar is een aparte versie TV Toolbar voor.
  Na installatie wel even DivX voor webstream installeren.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 24 juni 2007 @ 18.44 uur

 195. @ 192 Remco

  Enig idee of er een nederlandse handleiding van Joomla te krijgen is ergens op het net.
  De engelse versie heb ik wel, maar daar kan men niet zo goed mee uit de voeten i.v.m. de beperkte kennis van de engelse taal.

  Alvast bedankt

  ‘k Heb eens ook wat ge-experimenteerd met Ajax, best geinig, daar waar css en php ophouden gaat Ajax nog even door.

  Reactie door Pool — zondag 24 juni 2007 @ 19.53 uur

 196. @ 164 Gandalf

  Die snor kun je vergeten,.. ‘k heb wel lang zilvergrijs haar gelukkig voor m’n 60 ste nog een volle bos, en verders loop ik vaak in spijkerbroek met T-shirt.
  Vroeger liep ik vaak in ‘t pak, maarja, dat hoorde er nou eenmaal bij.
  Ben nog net geen Schwarzenegger maar met m’n 102 kg kun je ook niet om me heen.

  Prettige avond verder.

  Reactie door Pool — zondag 24 juni 2007 @ 20.29 uur

 197. @193

  Zelf heb ik ook een tweedehands Mac bemachtigd; en dat het OSX draait ben ik heel gelukkig mee. (Ik gebruik hoofdzakelijk wel een pc overigens. ‘Supervet’. Hobbyyyyyyys!)

  (www.react.nl). Dat pakket schijnt (heb er zelf nog nooit mee gewerkt) ook overzichtelijk te zijn voor moderatoren.

  Goed verhaal Remco.

  Hmm, ik zal het even doorgeven aan de (onze) moderator..

  ;)

  Reactie door Bas Schoutsen — zondag 24 juni 2007 @ 21.09 uur

 198. Je hebt mensen die ‘verstand’ van computers en hun achterliggende systemen hebben, en je hebt mensen die nog bezig zijn de mogelijkheden van de muis te ontdekken.

  Hierdoor ontstaat er ongelijkheid in de toegangkelijkheid tot informatie. Kennis is macht.

  In arme landen hebben de mensen niet eens een muis.

  Erik Sc

  Reactie door erik — zondag 24 juni 2007 @ 22.01 uur

 199. Veel freeware prog zijn al genoemd,maar deze is heel goed.kijk zelf maar even http://www.iobit.com/

  Reactie door rafstal — zondag 24 juni 2007 @ 22.43 uur

 200. @192.Gloria
  Wat hoor ik nu, Gloria. U ziet danwel hoort ze vliegen?

  Misschien even de feestverlichting naar binnen halen, kan wel eens zijn dat een 747 probeert te landen.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 24 juni 2007 @ 22.49 uur

 201. Een kabinet waar topinkomens met 12% stijgen. Alleenstaanden nog steeds in problemen komen om gemeentebelastingen op te hoesten. De arrogantie waarmee dit kabinet mensen behandelt en zij alles wensen te betuttelen. Horeca rookvrij maken. Laat mensen zelf bepalen of ze in 1 rookomgeving willen werken of niet! Geef keuzemogelijkheden in plaat van verboden. En wat doen we voor de minima en mensen die ook 40 uur werken en geen cent overhouden door belastingen en hoge rekeningen? Nee, geef alles liever aan de top en houdt de minima (lees slaven) klein en gun ze vooral geen geld voor vakanties en leuke dingen. Die zijn voorbehouden aan de ‘top’.
  Het lijkt steeds meer 1 dictatuur in Nederland, waarin de onderkant de slaven zijn die niet te willen hebben. Bezuinig dan eens op overheidsuitgaven, topinkomens, belastingen die mensen maanden op hun zorgtoeslag laten wachten, al weet ik dat ze het niet ‘leuker kunnen maken’. Waarom moet het zo’n zooitje zijn behalve voor de topinkomens??
  Waarom zijn altijd de minima het kind van de rekening? Die werken toch net zo goed keihard en waarom zien die geen portemonnaie die gevuld is?
  Doe het voor iedereen als je regeert maar dat zien we niet!

  Reactie door hanny/skunky — zondag 24 juni 2007 @ 23.25 uur

 202. @Gloria 192: Komt ook een beetje dat ik net een goed boek heb gelezen over de Inquisitie :) : http://www.boekenwereld.com/index.lasso?path=/nieuwsDetail.lasso?ID=1901%xxx=st:5986492980CA4C582DAADAE75EFC25B5
  Kathedraal van de zee van Falcones dat in middeleeuws Barcelona 14e eeuw speelt. Nieuwe bestseller, nauwkeurig en met liefde neergezette historische roman. Treffend beschreven omdat je veel sociaal onrecht uit die tijd nu weer ziet terugkomen met bijbehorende onderdrukkingsmiddelen en machtsmechanismen van heersers. Gefrustreerd rechts bestond toen ook al, zo blijkt.

  Reactie door Haq — zondag 24 juni 2007 @ 23.25 uur

 203. Sorry voor het late antwoord, moest even in een andere artikel mijn ei kwijt. Duurde even.

  Moet ik even speuren , maar ik denk het toch wel Joomla is redelijk populair ook in Nederland. Heb er zelf niet mee gewerkt schrijf liever maat oplossingen.

  Dat was snel er is een Nederlandse website voor Joombla

  http://www.dutchjoomla.org

  En niet te veel AJAX he! Er zijn ook nog andere voetbal verenigingen. ;-)

  Maar wel uitkijken met AJAX in verband met de toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden. Groep wordt op internet vaak vergeten.

  a. Hebben ze het recht op toegang tot kennis
  b. Zijn het potentiële klanten die je niet wil verliezen! (weet het foute opmerking maar het is wel zo)

  @193 Bas Schouten

  Probeer wel een Cd’tje van Mac Osx te bemachtigen. Als je hobbyist bent weet je vast de weg te vinden! ;-)

  Welk type heb je weten te bemachtigen. Zo’n klassieke G3 (eitje) mijn favoriet? Is meen ik door een 15 jarige jongen ontworpen (of hij heef aan het ontwerp meegeholpen weet ik niet meer)

  Reactie door Remco — zondag 24 juni 2007 @ 23.54 uur

 204. @202

  Het eerste gedeelte van de comment is gericht aan @195 Pool.

  Reactie door Remco — zondag 24 juni 2007 @ 23.58 uur

 205. @ 203 Remco

  Alvast bedankt, ik kan hiermee even uit de voeten, mijn neefje wil graag een site gaan bouwen met Joomla, en tegelijkertijd het php en css een beetje onder de knie krijgen, gelukkig had ik daar nog wel boeken van in het nederlands, maar van Joomla helaas niet.

  In ieder geval bedankt voor de moeite en de link.

  Prettige nacht verder allen.

  Reactie door Pool — maandag 25 juni 2007 @ 1.59 uur

 206. 167.

  Laat even duidelijk wezen dat deze reactie niet van de hier bekende Kaatje is!!!

  Reactie door kaatje — maandag 25 juni 2007 @ 6.05 uur

 207. @205 Pool

  Bonan. Graag gedaan.

  En je neefje succes toegewenst bij het schrijven van de website.

  Reactie door Remco — maandag 25 juni 2007 @ 8.17 uur

 208. Het is een opnieuw gevold algoritmen : Pikken van de arme en het gepikte geven aan de rijken : Waarom niet in een keer de lonen verlagen , dat is toch hetzelfde als de kosten van levensonderhoud te doen stijgen ?

  Bij het eerste krijg je natuurlijk wel Stakingen , bij het laatste niet !

  Reactie door Fred — maandag 25 juni 2007 @ 9.23 uur

 209. @Bas Schoutsen — zondag 24 juni 2007 @ 15.05

  Bas, ik begrijp dat je betrokken bent bij de opmaak van deze weblog. Ik vind de opmaak van deze weblog uitstekend! Navigatie is goed, de bladspiegel van de middenkolom is perfect (korte regels = makkelijk en snel lezen), prettig lettertype, goeie delimitering; en de andere relevante blikvangers in de derde kolom.
  Eén ding kan wat mij betreft wat comfortabeler: de navigatie naar de laatste drie of vier ‘lopende’ topics, bv. onder “RECENT”, waar er ook al een paar staan; maar misschien is de keuze die daar gemaakt is “beleid”. Nu moet men terug over de link “WEBLOG” naar de het vorige onderwerp.

  Reactie door jk — maandag 25 juni 2007 @ 11.13 uur

 210. @125. Gloria

  Ik stuurde je in 139. naar de nieuwsgroep microsoft.public.nl.windowsxp. Als je Windows98 gebruikt moet dat zijn microsoft.public.nl.windows98.
  Dagelijks worden daar dit soort probleempjes aangekaart en (meestal) opgelost.

  Reactie door jk — maandag 25 juni 2007 @ 13.03 uur

 211. Ik kan het niet laten om naast Windows ook Linux te blijven draaien. De grafische schil bij Linux wordt steeds gebruiksvriendelijker.

  Onlangs heb ik Puppy Linux uitgeprobeert. Is met slechts 93MB toch een volwaardig bestuuringsysteem met verrassend veel mogelijkheden. Heeft zelfs de grafische codecs al aan boord om meteen DVD af te spelen. Ik ga mijn oude Pentium 3 maar eens van de zolder halen en Puppy Linux er op installeren.

  Normaal gesproken gebruik ik Suse 10.2 en Windows Vista (Home & Premium) op drie verschillende Pentium 4 systemen.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 25 juni 2007 @ 15.19 uur

 212. @194 Rob de Kuster

  Voor mij is dit abacadabra, lieve Rob.
  Ik draai nu bijna door van technisch onbenul.
  Heb een ‘expert’kennis gebeld en die komt er zo aan. Ik zal jouw @194 eerst laten lezen. Maar zien hoe het precies zit. Kan niets anders vinden dan dat ik Windows 98 Tweede editie heb.

  Reactie door Gloria — maandag 25 juni 2007 @ 15.33 uur

 213. @212.Gloria
  Ooit er aan gedacht om Linux te gebruiken ipv Windows 98 SE? Windows 98 SE is behoorlijk verouderd en wordt door Microsoft niet meer ondersteunt ( er komen geen nieuwe updates meer uit voor deze software )
  Linux is opensource en daarmee gratis.
  Het hangt af van de hardware capaciteit van uw PC, maar voor elk type PC bestaat wel een Linux versie. Voordeel is dat Linux wel steeds geupdate wordt en de mogelijkheden van Linux vaak Windows 98 SE overstijgen.
  Daarnaast is Linux super stabiel.

  U kan Linux gewoon uitproberen met een LiveCD. Dan start u de PC op met de LiveCD van Linux in de CD of DVD speler. De computer draait dan op Linux zonder deze te installeren. De CD of DVD speler doet dan net alsof dit de harde schijf is. De LiveCD daarna weer uit de CD/DVD speler halen en opnieuw opstarten en u zit weer gewoon in Windows 98 SE.

  U kan van vrijwel elke Linux versie een LiveCD downloaden als ‘iso’ bestand. Daarna zelf even als image branden.

  Het grote voordeel is dat Linux een gratis bestuuringssysteem is en steeds geupdate kan worden en daarmee actueel blijft.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 25 juni 2007 @ 16.12 uur

 214. Gloria, zo te zien doet je pc het nog, en doet ie nog wat je wilt, meer heb je niet nodig – stick to it!.
  Volg het advies van ad (pom, pom, pomdiediepom … wat een vondst! een collega van me ging altijd naast z’n stoel staan en imiteerde Michiel de Ruyter) en van iew: download AVG Anti Virus, als je dat nog niet gedaan hebt, zet die in je Scheduler op een uurtje dat je er niet mee werkt (wijst vanzelf) en klaar bejje! Voor de rest: creoliseren! (verwijderen wat je niet per se nodig hebt).

  Reactie door jk — maandag 25 juni 2007 @ 16.39 uur

 215. @164 gandalf,

  Sorry voor mijn late reactie, maar ik heb griep en voel me nu niet bepaald ècht gezond op dit moment, vandaar.

  Maar goed Gandalf, jij wilt graag weten hoe ik eruit zie?

  Nou ik zal je even uit je lijden verlossen.

  1. Ik ben niet rondborstig maar heb een B-cupje, maar gelukkig zijn het nog géén ‘hangertjes’.

  2. Ik ben halverwege de 50 en maat 36. (was niet al te vlot met kinderen ‘krijgen’)

  3. Ik heb lang donkerbruin krullend haar (nog steeds) en hele grote ronde bruine ogen, die als ik me kwaad maak tegen het zwarte aanzitten.
  Er wordt zelfs nu nog gezegd, wat ben je toch mooi als je boos bent, nog mooier als dat je al bent.

  4. Lengte: 1,70 mtr.

  5. Schoenmaat 38.

  6. Nog steeds jong van geest en een gezonde politieke instelling, (vandaaqr SP) ondanks alle rottigheid die een mens mee kan maken in zijn leven.

  Wil je nog meer weten, je roept maar.

  Ik wil wel even een fotootje naar de webmaster sturen (maar wel hoe ik er als kind uit zag, dan kun je het voor de rest zelf invullen hoe het nu is)

  Lijkt mij trouwens een aardig topic, jeugdfoto’s van de reageerders hier en er dan een prijsvraag aan verbinden.

  Fijne dag verder.

  Reactie door Anja (B) — maandag 25 juni 2007 @ 17.12 uur

 216. -off topic-, computers

  @203 (23.54), Remco

  Een G3..! (G3 PowerMac 400MHz, tweede hands, van een prima vorige eigenaar, maar dan zit je met een mMac ook in een betere circuit. Mac eigenaren zijn misschien als motor rijders, meer betrokken en misschien wat idealistischer.) OS9 CDs (origineel, legaal) is een probleem.

  Met een Belkin Switch2 F1DM102Uea, goeie service is mijn ervaring, en een verdiende vermelding.

  @jk, (209)

  goeie suggesties, maar misschien nog met hetvolgende, wat ik voel me al aardig schuldig; een zelfregulerende [wegfilter] functie (tag), om niet de eigenlijke topic te hinderen. Daar zou ik nu dan gebruik van maken. Maar nogmaals, misschien zouden kleine aanpassingen volstaan, dat we zo kunnen reageren, en de topic starter (fractie voorzitter) kunnen aanvullen. Maar ik zal jouw 209 even in het rood zetten!

  De volgorde zou je misschien ook aan moeten kunnen passen, dus zelf, misschien met een complementaire programma buiten dit weblog om (~tekstverwerker?) (gisteren het verschil tussen weblog en forum geleerd), de reacties uit te zetten (uit te vullen) in een logischere, en naar eigen inzicht, meerdere threads, eventueel in combinatie met eerdere topics/reacties. ;) Als Jan waarde oordelen moet vellen is het eind zoek (en erg tijdrovend, doch niet nodig). Een (automatische!) sorteer functie however, samen met ‘on topics only’, is niet uitgesloten, dat aan- of uitgeschakeld kan worden naar believen. . Als er maar echt op elkaar kan worden ingegaan. (In vrede.)

  Een kleur codering zou prettig zijn, voor het overzicht; aangeven of je een vraag hebt, suggestie, argument, punt van kritiek, iets algemeens, op iemand anders ingaat anders dan de topic starter, net wat nodig is. Die stip kan worden aangegeven bij het nummer wellicht.

  Van toegevoegde waarde zou het moeten zijn.
  Voor een betere JM-weblog.

  @all,
  Voor de goede orde; is dit wat we beredeneren. Ik herinner me nog een gedocumenteerde gesprek tussen Jan M en Agnes Kant, van een TV registratie, om aan te geven hoe het (inhoudelijk) ‘eraan toegaat’. Daar mogen we wel weer naar terug denk ik. Top.

  En zie ook Archief, rechts-boven in beeld. Succes allen.

  Reactie door Bas Schoutsen — maandag 25 juni 2007 @ 17.35 uur

 217. @Bas Schoutsen — maandag 25 juni 2007 @ 17.35

  Zeer vereerd dat je mijn suggesties waardeert. Chic dat je het volgnummer ancor-de. Nu ben ik natuurlijk nog even verder gaan kijken. Bv. ‘Categorieën’ werkt prima. ‘t Ziet er erg professioneel uit! en je hoeft je bepaald niet schuldig te voelen.
  Ik bedoelde eigenlijk alleen in de rubriek RECENT onder waar nu “Stop …” staat nog twee of drie recente topics. Die ruimte is er.
  ‘k Zou het zeker eenvoudig houden, ook niet te veel kleur (wat je suggereerde), oppassen dat het geen ‘krentebrood’ wordt, zoals je dat bij miljoenen websites ziet. Ik zweer bij ‘creolisatie’. De driedeling is klassiek en wordt door de ‘grote jongens’ algemeen toegepast. De nummering gaat wel eens fout maar is nauwelijks een probleem.
  ‘t Geheel ziet er goed uit en werkt voor iedereen simpel. Mogelijk kun je nog denken aan hetzelfde font in het edit-vak (Verdana), maar dat heeft misschien hetzij een technisch of een visueel nadeel. Courier New is natuurlijk prima – hetzelfde als Kladblok (Notepad).

  Tenslotte misschien nog een tip voor gebruikers: als je je stukje netjes in de weblog wilt hebben (denk aan paragrafen, alinea’s, opsommingen, afbreken van woorden etc.)kun je het vooraf editen in Word met Verdana 10pt en de rechterkantlijn op 9,5 instellen.

  Graag gedaan!

  Reactie door jk — maandag 25 juni 2007 @ 18.41 uur

 218. … aanvulling op 217.
  Maar ik zie nu dat je ook in Kladblok (Notepad) het font Verdana kan instellen. Als je dan ook je venster op de breedte van de weblog zet komt het keurig in de JM-log en ben je ‘t ventje.

  Reactie door jk — maandag 25 juni 2007 @ 19.20 uur

 219. @216 Bas Schoutsen

  Fantastisch probeer zelf nog een goede G3 snowy (melk wit) te vinden.

  Je hebt een light versie van Mac Os9 (legaal, Os9 is uit de handel gehaald en vrij gegeven door Apple als ik het goed heb) om in Mac OsX te draaien (wel zo handig als je classic progjes wilt draaien in Osx) moet je wel even flink zoeken, geloof niet dat je die via de Apple site kunt downen. Neem dus aan dat je een OsX cd bij je computer gekregen hebt?

  Geen KVM switch nodig. Mijn MacBook is krachtig genoeg om Osx en Windows tegelijk op de zelfde computer te laten draaien (met Parallels). Even VirtueDesktop (gratis progje gaat helaas niet meer ondersteund worden in het nieuwe Leopard) installeren en je kunt van de ene naar de andere desktop rollen. Ook een handig progje als je geen Parallels draait, je kunt er meerdere desktops mee aanmaken en daar progjes op zetten (je maakt b.v een desktop video aan, en een desktop e-mail en internet. Heb je minder open venster op een scherm staan).

  Maar toch bedankt voor de suggestie.

  Begrijp ik goed dat je hier loopt te webmasteren (beter werkwoord kan ik zo effe niet verzinnen)?

  @jk

  Even een aanvulling je tips werken voor Windows gebruikers (met woord een beetje de tekst opmaken), maar de Apple en ook Linux distro’s) worden steeds populairder (krijgt steeds meer markt penetratie (Ahhh wat hou ik toch van die term)). Die kunnen dat niet gebruiken.
  Standaard word er niet echt een “platte” tekst editor op de Mac gezet (alleen RTF editor). Heb ik geprobeerd om de posts een beetje mee op te maken voor dit log, werkt niet echt fantastisch.

  Is er geen simpele wysiwyg editor plugin voor wordpress? (je hebt deze maar die is waarschijnlijk te uitgebreid voor dit log. Je kunt er foto’s mee plaatsen etc, ik persoonlijk zit daar niet op te wachten. Kan met zekerheid zeggen dat mensen helemaal niet op een foto van mij moeten gaan wachten! Is geen gezicht! Maar misschien kun je die editor hacken en slashen?).

  Als ik nog een suggestie mag doen. Een lijstje met toegestane HTML tags (en voor de anHTMLbeten misschien erbij zetten wat ze doen) zou erg handig zijn. Wist tot voor kort niet dat a tags geoorloofd waren.

  Reactie door Remco — maandag 25 juni 2007 @ 21.37 uur

 220. @219 aanvulling.

  Je kunt Windows en Osx op dezelfde machine installeren.

  Reactie door Remco — maandag 25 juni 2007 @ 21.45 uur

 221. @219 Remco

  Tags: tags wordt gauw een brij, met name containertags, de sluittag vergeten en je bent het ‘t haasje …
  ‘k Zou het zeker beperken.

  Reactie door jk — maandag 25 juni 2007 @ 22.00 uur

 222. @213 Rob de Kuster

  Hoi Rob! De kennis’expert’ heeft mij e.e.a. goed duidelijk gemaakt. Voorlopig ga ik nog even door met deze versie. Het schijnt een heel uitgebreid en schrander laptopje te zijn. De verouderde versie vind ik nog geen ramp, want het heeft mij waarschijnlijk behoed voor alle tv-zenders in de wereld?
  Zo blijft er nog voldoende tijd over om mij buiten dit weblog nuttig te maken. Mensen die zeer afhankelijk zijn wachten op mij en daarbuiten is tijd mijn vijand. Als ik soms de links uitgebreid bekijk die ik hier doorkrijg dan is het ineens weer nacht. Zo gaat dit in mijn afgelopen laptopjaar! Nacht op nacht… ‘smorgens vroeg op en van hot naar her…pfff. Ik heb een haat/liefde verhouding met dit ding! Volgens mij al meer liefde dan haat…
  Ik heb zelfs te weinig tijd om de Nederlandse TV te bekijken… laat staan de wereld! Ik moet mij maar blijven beteugelen op dit terrein!
  Dus Rob, voorlopig maar zo houden. CCleaner en AVG(anti-virus free) zijn geinstalleerd. Er waren 4 threats. En alles is volgens mij nu in orde.
  Zeer bedankt voor je hulp.
  Je @213 ga ik opschrijven voor wie weet later? Want daarmee was de kennis’expert’ ook niet genoeg van op de hoogte.

  @214 jk

  Zie hierboven. Ook jij bedankt!
  By the way: is creoliseren dat opschonen wat ik met CCleaner al doe?

  Reactie door Gloria — maandag 25 juni 2007 @ 22.02 uur

 223. Gloria, ik weet niet of het hier al gezegd is, want het is een ellenlange lap tekst om te lezen en dat heb ik niet gedaan.
  Maar het beste is om 2 of 3 verschillende programma’s regelmatig op je pc te laten speuren naar virussen e.d.
  Dit omdat niet een programma alles vind.
  Ik heb zelf Norton internet security, Search and Destroy (gratis) en AVG (of GVA, hoe heet het, ook gratis) draaien en dat gaat al een paar jaar vlekkeloos (even afkloppen).
  Veel succes ermee.

  Reactie door G. — maandag 25 juni 2007 @ 22.50 uur

 224. @jk

  Je hebt daar leuke mogelijkheden voor. Je kunt met php scannen naar een bepaalde openings tag en deze automatisch laten afsluiten. Word de tekst waarschijnlijk niet opgemaakt zoals de gebruiker wil, maar het algemene site design zal niet vern**kt worden.

  Maar nu heb de mogelijk om tags te gebruiken. Je weet alleen niet welke (en als minder gevorderde gebruiker weet je al helemaal niet hoe je ze correct moet geruiken ). Als je echt een brei wil voorkomen moet je helemaal geen tags toestaan. Toch?

  Ik zou daar geen enkel probleem mee hebben trouwens, zou het alleen wel handig hebben gevonden als ik had geweten dat ik gewoon a tags kon gebruiken (houdt de tekst wel zo overzichtelijk).

  Nu heb je het “gevaar” dat mensen die niet echt bedreven zijn in HTML de tags toch gaan testen (ze hebben immers ergens in een post gezien dat het wel kan maar hoe?). Of mensen die per ongeluk een closing tag vergeten. En dat is echt “gevaarlijk” als er even geen moderator in buurt is (weet natuurlijk niet hoe de bezetting is).

  “Gevaar” en “gevaarlijk” even tussen haakjes, de wereld zal echt niet vergaan als u dit doet op dit weblog dames en heren, mocht ik u per ongeluk op ideeën hebben gebracht.
  Dus geen methode om wereldhherschappij te bereiken ;-)

  Reactie door Remco — maandag 25 juni 2007 @ 22.55 uur

 225. En een spellchecker (weet het firefox heeft een plugin maar die veranderd de fouten nog niet automatisch) zou ook geen overbodige luxe zijn als ik mijn posts zo af en toe bekijk. Bij voorbaat snorrie voor alle taal en syntax fouten die ik gemaakt heb (en waarschijnlijk nog ga maken!!!!)

  Maar dit is meer een persoonlijke frustratie dan dat de webmaster hier iets mee hoeft te doen.

  Reactie door Remco — maandag 25 juni 2007 @ 23.07 uur

 226. @222 Gloria

  ‘Creoliseren’ = alles weglaten wat overbodig is. ‘k Heb hier aleens een anekdote verteld over race-auto’s. Het woord komt uit de export-(lees: dump-)wereld van ouwe Europese auto’s naar Ghana. Die slopen ze daar en van wat bruikbaar is maken ze een nieuw vehikel.
  (Zoek bij Google op ‘creoliseren’ en ‘Edgerton’). Zo bouwen ze ergens in Engeland (Somerset) race-cars met echt alleen het allernodige d’r op, sneller dan de Ferrari, voor een tiende van de prijs (£ 35.000), maar wel road-legal.

  Het verschijnsel doet zich ook voor in de software-bouw – je kan je wel een beetje voorstellen wat ze dan bedoelen. Want daar weten ze van franje …!

  Reactie door jk — maandag 25 juni 2007 @ 23.26 uur

 227. @224. Remco
  Helemaal mee eens. Het punt is dat het hier live is. Als je thuis een *.htm document maakt kun je testen tot je een ons weegt. Tuurlijk zijn er routines om ze te testen – W3C gebruikt ze, genadeloos zijn die.
  Dus ik zou zeggen verbieden of zeker beperken.

  Reactie door jk — maandag 25 juni 2007 @ 23.33 uur

 228. @222 Gloria

  correctie:

  Sorry, Gloria, dat moet dan uiteraard ‘creolization’ en ‘Edgerton’ zijn

  Reactie door jk — maandag 25 juni 2007 @ 23.48 uur

 229. @222.Gloria
  Zo bekeken heeft u natuurlijk gelijk. Na 4 PC’s en een berg aan software is dit voor mij inmiddels een uit de hand gelopen hobby.

  Uiteindelijk maakt het niet uit welke software men gebruikt, zolang deze maar goed functioneert en men er tevreden mee is. Mooi dat alles nu weer goed functioneert.

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 26 juni 2007 @ 1.07 uur

 230. @202 Haq

  Hmm, wel interessant. Ik heb even dat interview gelezen van hem.
  Eerst maar even in de bieb kijken en anders bestellen. ‘k Ben er wel benieuwd naar.

  Reactie door Gloria — dinsdag 26 juni 2007 @ 3.04 uur

 231. @223 G.
  @228 Rob de Kuster

  Ja, raden jullie mij aan om ook ‘ Spybot Search and Destroy’ naast AVG anti-virus free te doen?
  Ik had het al geprobeerd, maar ik weet weer eens niet hoe ik dat moet updaten. Daar kwam ik in problemen. Heb het maar verwijderd.
  Dat wordt weer stapsgewijs uitleggen… hoeft niet hoor als dit allemaal te lastig is. En anders wacht ik wel weer op de kennis’expert’.
  Zie maar.

  Rob, het rare is dat vanaf dat ik CCleaner en AVG heb, juist alles langzamer werkt. Komt dat omdat er zoiets als ‘controle’ is? Toch wel raar. Overigens heeft AVG(anti-virus)4 trojans bespeurd en opgeruimd. Dus was wel nodig.
  De kennis’expert’ had het ook nog over defragmenteren. Dat wordt binnenkort gedaan.
  Is dat goed? En zal alles dan wat sneller gaan?
  Welterusten!

  Reactie door Gloria — dinsdag 26 juni 2007 @ 3.20 uur

 232. @231 Gloria
  «het rare is dat vanaf dat ik CCleaner en AVG heb, juist alles langzamer werkt.»

  Dat zeg ik … de Ferrari is langzamer dan de Ariel Atom uit Somerset.
  Neem 165. iew ter harte. AVG is het enige wat je nodig hebt.

  pom pom diedie pom pom (met dank aan ad)

  Reactie door jk — dinsdag 26 juni 2007 @ 8.45 uur

 233. @231 Gloria

  Hier is ie:
  http://www.arielmotor.co.uk/04/frames.htm

  Reactie door jk — dinsdag 26 juni 2007 @ 10.22 uur

 234. @231.Gloria
  Waneer u de computer opstart zal eens in de 24 uur AVG automatisch een update en een scan uitvoeren en afhankelijk van de hoeveelheid software op uw PC kan dit wel even duren. U kan dit zien onder in de taakbalk. Tijdens de scan staan hier twee identieke icoontjes. Dit vreet processorcapaciteit van u computer. Met name als u een oudere PC heeft. Na de scan zou uw PC weer normaal moeten reageren.
  Defragmenteren is prima, Gloria. Het zet uw software weer netjes op z’n plek en zal het zoeken op de harde schijf weer sneller maken.
  Vaak wordt een PC langzamer doordat er te veel programma’s op de achtergrond meelopen. U kan dit zien door via “bureaublad” “systeemwerkset” “Info” en tenslotte het tabblad “opstarten” te kijken welke programma’s bij het opstarten van de computer allemaal automatisch opstarten. Schakel hier de programma’s die niet strikt noodzakelijk zijn uit.( u kan ze altijd zelf opstarten )
  Wel er op letten dat u niet uw virusscanner uitschakeld, die wilt u juist automatisch laten opstarten.

  Wanneer u spybot installeert moet u online zijn, dan volgt er meteen een update.
  Daarna kunt u het programma gewoon opstarten. Links staat een balk met updaten.
  Programma laat meteen zien welke updates er zijn, mirrorsite (bijvoorbeeld Europe safernetwork) kiezen en vervolgens update kiezen. Terug naar de linkerbalk kan u bovenaan op het icoontje klikken en vervolgens een search uitvoeren. Als er iets gevonden wordt kiest u na de scan bovenaan in de balk “repareren.”

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 26 juni 2007 @ 14.48 uur

 235. @196 Pool,

  Och man, ik val op kerels met een lange volle bos haar en vooral zilvergrijs.
  Wat jammer nou dat we elkaar nooit ontmoet hebben, behalve dan hier op dit log.
  Draag je het in een staartje of los?
  Och maakt me ook niet uit, bij mij kun je niet meer stuk, zeker gezien je reacties niet.
  Soms wat grof, maar je blijft tenminste wel menselijk.
  Groeten van een donkerbruinharig stuk!

  Reactie door Anja (B) — dinsdag 26 juni 2007 @ 16.15 uur

 236. Gandalf, moet ook ik een toelichting geven?
  Vooruit dan, ik prijs me gelukkig juist 4 kg
  te zijn afgevallen, vnl door de pijn.
  Het aantal kleren dat ik in rood heb in div.
  maten (helaas) zou je verbazen.
  Het laatst ben ik puur rood gesignaleerd op
  het Leidseplein een aantal maandjes terug.
  Op mijn hurken fotografeerde ik een bilboard
  en volgens mij, realiseerde ik me pas veel
  later, keek ik (onduidelijk) in tegenlicht
  op naar, jawel Jan Marijnissen zelf. Ik her-
  innerde me zijn lengte en zijn foto’s in
  Parijs, mét pet. Hij stak over van vermoede-
  lijk Heineken’s hoek diagonaal naar het Steak
  house, met een gele plattegrond van A’dam in
  zijn hand of uit zijn zak stekend. Ik durf er
  NU dus idd wat pilsjes onder te verwedden en
  het was tussen half 5 en 5 uur ‘s middags.
  Ja, ik zat daar tomatenrood en de foto’s kan
  ik je nog toesturen, echter heb ik uiteraard
  Jan M. niet met mijn cameraatje lastig geval-
  len, maar grappig vond ik het wel…het had
  te maken met een demonstratie denk ik op het
  Museumplein (waarvoor IK niet op tijd was).
  Geloof me maar Gandalf, waar gebeurd! Ja,
  wat hij van die kleine rode kontkrummel op de
  grond gedacht moet hebben? Géén idee! Dag en
  fijne avond gewenst.
  Maar het had dus ook bijv. bij jou kunnen ge-
  beuren bij de Drie Gezusters….zitten die
  daar nog in die hoek? Groetjes, Madelief.

  Reactie door Madelief — dinsdag 26 juni 2007 @ 20.39 uur

 237. @215
  Wat is dit GVD nou voor onzin op dit log.
  Goed nu je het toch roep vraag maar wat je wilt weten ,wat is de kleur van je schaamhaar.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 26 juni 2007 @ 23.18 uur

 238. @ 235 Anja (B)

  Beste Anja, wie weet ontmoeten we elkaar wel eens op een dag van de SP, het lijkt mij best leuk om eens wat mensen te ontmoeten waarmee je hier op de weblog vaak zit te schrijven hetzij negatief hetzij positief.
  Wie weet zal het hoop ik eens gebeuren.

  Ik wens je een hele fijne nacht en prettige droompjes.

  Reactie door Pool — woensdag 27 juni 2007 @ 1.20 uur

 239. @234 Rob de Kuster

  Wat heerlijk om je reactie te lezen!
  Ik schrok mij te pletter vanmiddag. Allerlei gedoe en gedoe met dubbele identieke icoontjes en een drukdoende laptop waarmee ik geen kant op kon. Het ging z’n gang maar en heb de boel tenslotte maar uitgezet. Vanavond weer geprobeerd en alles in orde.
  Nu begrijp ik pas wat het was. Een update en een scan van mijn kersverse geinstalleerde AVG.
  Bedankt Rob en slaap lekker!

  PS: dat Spybot laat ik nog maar even. Ik wacht maar liever op de ‘expert’kennis.

  Reactie door Gloria — woensdag 27 juni 2007 @ 2.45 uur

 240. @237, Oh oooooh…..De Hakker, je mag wel
  uitkijken met je verzoek of bede. God Ver-
  hoort Duizendmaal méér dan jij je kunt voor-
  stellen. Waarom pak je mij er ook niet bij,
  of gaat terug naar de bron, de eerste die er
  gewoon ‘n grap over maakte….
  Schaam jij je maar alle haren uit je hoofd,
  dat jouw reaktie zo ónder de gordel gericht
  is. Geen twijfel mogelijk na jouw verbolgen-
  heid, die kleur bij jou is wel heel erg rood!
  Kom op De Hakker, de ‘druk’ mag hier af en
  toe even van de ketel, voordat overigens
  meelévende medelezers hier werkelijk gaan
  exploderen om alle wrange bijkomstigheden die in politiek Nederland waarneembaar zijn!
  Kom, metamorsofeer je even in een creatie met heel veel vitamine S(ociaal)P(articipe-
  ren). De meesten van ons hebben toch dát hier
  voor ogen, toch én ook elke dag opnieuw!
  Getsie, Verdikkeme, Doe even dat harnas uit
  want daarna verwachten we ‘inhoudelijk’na-
  tuurlijk TOPklasse van je, bij elke haar die
  mijn hoofd rijk is! Hoi, De Hakker!

  Reactie door Madelief — woensdag 27 juni 2007 @ 4.00 uur

 241. ….@238, Ja zeker ik bedoel het echt zo:
  m e t a m o r f o s e e r je even!
  De hoeveelheid ‘ernst’ behoeft af en toe wel
  degelijk een tegenhanger en soms heb ik heel
  erg te doen met mensen die niet loskomen van
  het eigen denkpatroon of het niet durven te
  verlaten, al was het maar heel even.
  Maar goed, nu je toch even mee wilt doen, die
  lopende band hier even onderbreken, en wij
  zelfs mogen ‘roepen’ van jou: wie zou jij,
  nu we je ondershuids liggende gedachten leren
  volgen, het aller liefst ‘in een doosje wil-
  len doen’? Op wélke plank wil je zelf het
  liefst bewaard blijven?

  Reactie door Madelief — woensdag 27 juni 2007 @ 4.12 uur

 242. @238 Pool,

  Ik weet nu tenminste waar ik je dan aan kan herkennen, wellicht zeker zullen we elkaar een keer tegen komen.
  Trouwens in tegenstelling tot Madelief, wat ik net van haar las, ben ik meestal in het wit gekleed en dus ook een stuk langer.
  Maar och, zet madelief en mij naast elkaar, vormen we toch samen nog de kleuren van het SP-logo.
  ……………………….

  @237 Hakker,

  Kwaaie dronk over je?
  Moet trouwens zeggen dat je opmerking bepaald niet ‘beschaafd’ overkomt.
  …………………………..

  @164 Gandalf,

  Nu de grote afwezige? Jij was zo nieuwsgierig en deed een gokje hoe de reageerders er uitzien.
  Vallen we zo tegen? Nee toch?

  Allemaal een fijne dag.

  Reactie door Anja (B) — woensdag 27 juni 2007 @ 9.49 uur

 243. @242
  Ach,wat is beschaafd ik vind schaamhaar heel beschaafd en een mooi geschenk van de natuur.
  En of het nu op de kop zit of ergens anders haar is haar.
  En als je toch hier een open boekje ga houden hoe je eruit ziet vertel dan ook alles anders blijft het weer bij een politiek spelletje alleen vertellen wat je kwijt wil.
  @196
  Pool
  Dat is knap vet voor een mannetje van 1.65 meter.
  Maar nu vlug stoppen want ik zit bijna ook nu in dit kleuterschool spelletje.

  Reactie door De Hakker — woensdag 27 juni 2007 @ 11.05 uur

 244. @243 Ho Ho Hakkertje, nou niet hypocriet te-
  rugtrekken onder het door jou toegevoegde ar-
  gument….en ….uh….als ik even mag, je
  hebt je er gehéél vrijwillig @237, 23.18 uur,
  tussen weten te voegen, vóór het slápen gaan.
  Lekker geslapen overigens?
  Nee, dan vind ik Pool sportiever, bij hem is
  het zelfs en hom(me) én kuit(vriendelijk).
  Tja, als jouw liefdesléven al stopte bij de
  kleuterschool….?….heb je veel gemist!

  Reactie door Madelief — woensdag 27 juni 2007 @ 13.21 uur

 245. Grapje! Pool ben je reserve-censor vandaag?
  Mijn antwoord aan jou lijkt er dan niet toe
  te doen en/of werd niet geplaatst en zie dus
  wel of ik er later nogmaals op terug kan ko-
  men. Je ontboezemingen leken wel een heel kort feuilleton, van het de jaren zestig soort, leuk hoor. De ups en de downs en dan
  met zoveel geluk zo goed terecht komen, een
  bofferd en een doorzetter ben je evengoed ge-
  blek(v)en. Hierbij dus even een oppervlakkig
  antwoord, want confrontatie met de echte ins
  and outs is hier mogelijk iets te complex!
  Maar zo te zien heb je ook wat met mega Pool?
  Terugzien naar jouw roemrijke dagen en ver-
  overingen doen je hoop ik nergens spijt van
  hebben, maar soms…..? Groetjes, Madelief.

  Reactie door Madelief — woensdag 27 juni 2007 @ 13.28 uur

 246. @ 243 De Hakker

  Als ik echt 1.65 meter zou zijn dan en dat met 102 kg dan zou ik m’n sokken moeten uitrekken als ik moest poepen.
  Gelukkig heb ik een klein buikje maar in de lengte en breedte kun je moeilijk om mij heen.

  Reactie door Pool — woensdag 27 juni 2007 @ 13.37 uur

 247. @243 Hakkertje,

  Als je nu eens bij het begin begint, ipv. hier zo van leer te trekken.
  Ik vind je opmerking wel misplaatst!
  Ik kom Gandalf tegemoet in zijn beeldvorming die hij heeft van sommigen hier en help hem dus uit de droom.

  Trouwens heb ik Pool nergens zien schrijven dat hij maar 1.65 mtr. is.

  Wat me nu begint te intrigeren is; hoe zou de Hakker eruit zien?
  Volgens mijn verbeelding zoiets van niet al te groot, vrij mager en vol rancune wat al van zijn gezicht af valt te lezen, een beetje verbitterd dus.
  Als ik er naast zit Hakker, hoor ik het wel.
  Dag Hakker, fijne dag verder.

  Reactie door Anja (B) — woensdag 27 juni 2007 @ 14.03 uur

 248. @247, 14.03, Nou toch, Anja, ik had me dus
  ook die moeite kunnen besparen. In een poging
  om zorgvuldig met de div. reakties om te gaan
  heb ook ik me het rambam gezocht, dus maakt
  Hakker vast zo af en toe eens een grapje om
  te zien óf er wel goed gelezen wordt, of eea
  werd weer verwijderd, dan wel ijlings door de
  schrijver/ster teruggenomen.
  Tja, hoewel hij hét vast en zeker niet is,
  stel ik me bij Gandalf altijd het hoofd van
  Ben Tarici voor, die op een zuidelijk SP-log
  eenvoudig te vinden is, maar alleen Gandalf
  zelf zal die mogelijk aardig overeenkomende
  trekjes kunnen bevestigen. Echter we kunnen
  natuurlijk ook even om de hoek van de school
  vragen naar de meest populaire vrijwilliger
  die een kindvriendelijke instelling is en een
  vraagbaak voor hen kan betekenen, omdat zijn
  levenservaring hem waarschijnlijk zeer snel
  de vinger op de zere plek te doen leggen,
  stel ik me dus absoluut zo voor!.
  De Hakker, is een figuur apart, en zie ik
  meer als een figuur die lijkt op de voormalige minister F.H.J.J. Andriessen, van
  Economische Zaken, en zoek hem maar op, ook
  naar hém werd in die tijd al slecht geluis-
  terd, dus Hakker ik verwacht in jou een der-
  gelijk UITerlijk te zien, dus help ons maar
  op weg of uit de droom, en vertel ons over
  jouw kleuterschooldromen van weleer, vast ook
  leuk! Ga akteren, desnoods grimeren, maar
  probeer in te breken bij het regeren, als er
  dezer dagen zo vreemd wordt omgegaan met ont-
  slagrecht en men als groep meer krediet kan
  verwachten in te onderhandelen rechten, dan
  waarop het individu staat kan maken….jouw
  mening is? Fijne dag al vast verder en in af-
  wachting van jouw antwoord?
  Souffleur mag je niét mee laten komen, het
  moet echt op (jouw) eigen kracht hoor!
  Groeoeoeoeoetjes, Madelief.

  Reactie door Madelief — woensdag 27 juni 2007 @ 15.07 uur

 249. @246
  Schitterende reactie Pool en Anja had ook niet gelezen dat je 1.65 meter was.

  Reactie door De Hakker — woensdag 27 juni 2007 @ 16.50 uur

 250. @249 Hakker,

  Wat bedoel je nu eigenlijk te zeggen?
  Anja had ook niet gelezen dat je 1.65 meter was?
  Néé Hakkertje, dat heb ik inderdaad niet, omdat Pool dit nergens had aangegeven.

  Volgens mij lijk jij echt op Andriesen, zuur!
  Dag Hakker.

  Reactie door Anja (B) — woensdag 27 juni 2007 @ 17.18 uur

 251. @Remco,

  Bedankt voor de tip, ik ben helemaal weg van die OS9 cd..! (een OSX dvd heb ik wel, vrolijk voor betaald)

  Begrijp ik goed dat je .. nee, nee, nee, dat is niet mijn plaats. Ik bied suggesties, zoals velen, maar de beslissing ligt bij JM, en rechter hand Bas Stoffelsen.

  Ik schiet alle kanten op.. en bovendien ben ik eigenlijk een spion voor de VVD, en ik .. (*oeps*)

  Reactie door Bas Schoutsen — woensdag 27 juni 2007 @ 20.50 uur

 252. @Remco,

  mijn doel is om te reageren op wat JM schrijft, maar wel met goeie argumenten, dat is waar ik iets kan betekenen. Het schiet er nu bij in, maar dat ik betrokken ben; zeer zeker.. ik kan me alleen niet alleen richten op de SP alleen. Wel zoek ik naar simpele antwoorden, waar het in mijn beleving erg vaak op uitdraait. Maar dat moet natuurlijk wel eerst blijken..

  Reactie door Bas Schoutsen — woensdag 27 juni 2007 @ 21.00 uur

 253. @251, 252 Bas Schouten

  Dat doe ik ook suggesties leveren.

  En voor de rest schrijf ik gewoon graag (slecht, maar graag!).

  En als je een keer bent begonnen met schrijven en er wordt op je tekst gereageerd kan ik dat erg lastig onbeantwoord laten.

  En ik richt me ook niet alleen op de SP, er zijn meer dingen in het leven. Het is wel de partij die het best mijn ideeën over hoe het land moet worden ingericht uitdraagt.

  Ben ook vaak te vinden op andere fora (tweakers voornamelijk). Heb ook een eigen weblog maar die wil ik op een heel andere manier gaan invullen. En dat duurt een tijdje om daar een leuke manier voor te vinden.

  Reactie door Remco — donderdag 28 juni 2007 @ 2.51 uur

 254. Sorry voor de heeeele late reactie op de reacties.

  Nu hoef ik echt niet te weten hoe iemand er uitziet, schoonheid zit van binnen, toch?
  Maar het waren zeer openhartige reacties, vooral van Anja.

  Nu die van mij.
  Ik ben een rijzig 60 jarig blondje, hoewel de haarkleur al aardig vaal begint te worden. 1.85 m. Ik draag pumps maatje 44. Maakt me nog langer. Ik kijk met een norse blik de wereld in maar ik ben bovenal een vrolijk persoon. :)

  Was getekend: Gandalf.

  ( ik hoop dat niemand dit meer leest)

  En ja Madelief, de drie gezusters is er nog steeds.

  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — vrijdag 29 juni 2007 @ 7.50 uur

 255. @254 Gandalf,

  Da’s nou vette pech voor je (ik hoop dat niemand dit meer leest), mooi wel dus.
  Fijn weekend.

  Reactie door Anja (B) — vrijdag 29 juni 2007 @ 9.31 uur

 256. @254 Prachtig Gandalf, maar op die naaldhak-
  jes van je zo je in het aangezicht van de
  Drie Gezusters toch wel een enorme smak kun-
  nen maken na het nuttigen van de diverse pils
  jes. Hoop ik toch maar voor jou dat dan toe-
  vallig 1ste hulp komt van de 2e kamer en onze
  Rosita even een weekend naar huis was en jou
  ook herkende!
  Anja, natuurlijk gunt Gandalf ons wat grinne-
  ken, want, let op, het weekend begint weer!
  Overigens mijn nr 241, rond 04.12 uur was ook
  gericht aan De Hakker (nr 237) en was een
  aanvulling op mijn eerdere nr 240, 04.00.
  Zeker weten, dat IK niét op Pool (238) rea-
  geerde, noch dat in ROOD toevoegde. Toen ik
  onder die link keek vond ik een blanco email±
  niét door mij in wérking gezet, en zet er dus
  een vraagteken bij. Administratief vergissink
  je, dat ik NU toevallig weer even tegenkom.
  Fijn weekend allemaal, groetjes Madelief.
  P.S. Jeetje Gandalf, jullie vragen altijd
  naar de maten, maar dan nu die van jou nog!
  Ik zie je al op die klinkertjes daar parade/
  ren en stel me er een flink gekleurde zwie/
  rige bontjas bij van Sòbelfah, geeft een heel
  leuk effect in kleurtjes en levert je vast de
  uitnodiging tot een gratis pilsje of cognacje
  op….ik gun ze je beide van harte en bovenal
  natuurlijk een vrolijk gesprek met de gulle
  gever! Tot kijk en idd, maak er een heel vro/
  lijke dag van! Madelief.

  Reactie door Madelief — vrijdag 29 juni 2007 @ 10.10 uur

 257. -in reactie op JM; betreft participatie-

  “Even iets anders proberen? Leuk voor de afwisseling. *nngggghghg!*”

  Waarom regeert men niet, in zoverre van toepassing?

  We moeten ze maar laten zien wat wel de moeite waard is! Laat maar zien wat het is om te verliezen (hier bedoeld ‘verliezen’), en hoe het is daar nog meer mee te winnen. Er zitten toch veel kundige mensen in de politiek? En kabinet?

  Laat ons een steentje bijdragen. Mag het ook ietsje meer zijn? – Ik heb vertrouwen in jullie capaciteiten, en erken het bestaansrecht (heavy!) van dit kabinet. Zet ‘em op!

  Laat zien dat die 100 dagen geen formaliteit is. Mijn devies; maak de dringende zaken (misschien niet zozeer prioriteiten) van dit moment openbaar, de nationale en internationale uit het buitenland, zodat dat ruimte kan scheppen en mogelijkheden kan bieden voor al het andere, dat jullie willen doen en voor ogen hebben (en onze). Voor de rest wens ik jullie veel succes, dat mag ook wel.

  PS: in Jan’s opinie is (eventueel) in geknipt. Derhalve citeer ik letterlijk uit zijn verhaal: Volgens mij heeft het te maken met het feit dat het kabinet zelf niet weet wat het wil. Bedenk dus maar waar dat vandaan kwam; een onjuiste conclusie is zo gemaakt. U mag, zag en overwon.

  Berichtje van jullie meedenker,

  Reactie door Bas Schoutsen — zaterdag 30 juni 2007 @ 17.40 uur

 258. Stop carriere, ga regeren!

  Balkenende verkoopt nederland voor z’n carriere binnen europa. Europese wetgeving wordt doorgevoerd alvorens een of andere zwakzinnige het “volk” een loer mag draaien met prietpraat/normen en waarden groenlinks/ christenen zelfs het nieuws is in handen van mr Balkenende (eliminatie Pim), slim toch petje af, hollandse VOC mentaliteit!

  Met vriendelijke groet

  Reactie door Bob — woensdag 18 juli 2007 @ 19.52 uur

 259. Ik heb de meeste,voorgaande berichten gelezen,ook ik wordt doodziek van dit kabinet,dat niets doet.Maar ik heb ook, nog niets,gehoord van de opositie.
  mijn verhaal kan kort zijn.15 jaar gewerkt in de vol continuedienst bij een chemische fabriek,met 65 jaar een pensioen van € 380-
  met a.o.w voor mij en mijn echtgenote.
  als alle vaste lasten(die almaar hoger worden)betaald zijn is er de laaste week van de maand geen geld meer om fatsoenlijk
  boodschappen te doen,dus sta je rood.
  uit weelde werk ik nu bij een uitzendbureau
  voor een uurloon van € 12.00 bruto om niet naar de voedselbank te hoeven.
  10 jaar niet met vakantie geweest.
  hans. o,ja ik ben 74 jaar oud.

  Reactie door hans — zaterdag 11 augustus 2007 @ 17.29 uur

 260. hallo janneman
  Gij hebt grote oortjes en een diek buikje
  Althans dat zei uw vrouw gisteravond ;)

  Later

  Reactie door otto — vrijdag 7 december 2007 @ 12.08 uur