‘Marktwerking maakt vaak meer kapot dan je lief is’

Hieronder de bijdrage van Agnes Kant aan het debat over marktwerking in de publieke sector.

Het nieuws van vanochtend: energiebedrijven zijn klantonvriendelijk. En gisteren: de Brabantse chauffeurs zijn woedend over plannen dat ze meer moeten werken voor hetzelfde geld. Dit soort gevolgen van de marktwerking in de publieke sector is niet van gisteren, maar kennen we al langer. Er staan helaas zelden berichten tegenover dat de stroom goedkoper wordt, of het streekvervoer beter.

Het Paarse kabinet had al geëxperimenteerd met marktwerking in de thuiszorg. De gevolgen: ontduiken van de CAO en bezuiniging op personeel en het pikken van de krenten uit de pap. En ook kwamen de leasebakken, dure kantoren en hoge salarissen de thuiszorg binnen. Zoals in veel sectoren schoot de overhead omhoog, terwijl de kwaliteit onder druk kwam te staan. Na veel kritiek werd dit proces van meer marktwerking bevroren.

In plaats van daar lessen uit te trekken, kwam de marktwerking met de WMO in de thuiszorg weer uit de ijskast. Met ijskoude gevolgen: door de concurrentie op prijs worden ervaren thuiszorgwerkers ingeruild voor goedkopere minder gekwalificeerde krachten; patiënten kunnen hun vaste hulp verliezen en krijgen soms minder zorg.

Bij de marktwerking in het streekvervoer zagen en zien we: het opheffen van onrendabele lijnen. Zoals in Friesland en heel actueel lijn 145 van Amsterdam naar Leiden. Maar ook slechtere arbeidsvoorwaarden, minder toezicht en bezuinigingen op onderhoud. Neem bijvoorbeeld de afgekeurde Arriva-bussen die van de weg zijn gehaald.

Aanbesteden leidt ertoe dat de arbeidsvoorwaarden structureel in een neerwaartse spiraal belanden. En de dienstverlening en afstemming werd er ook niet beter op. Een persoonlijke ervaring op het station in Zutphen: ik vroeg aan een conducteur of hij wist op welk perron ik de aansluiting naar mijn trein in de Achterhoek kon halen. Het antwoord: mevrouw daar ga ik niet over, dat is een ander bedrijf.”

De vermarkting leverde – uitgezonderd de telefonie misschien – geen succesverhalen op.
Bij de notarissen leidde het tot hogere tarieven: de onafhankelijkheid en onpartijdigheid is in het geding.
Bij de reïntegratie: honderden miljoenen over de balk.
Bij de kabel: de tarieven zijn gestegen en de dienstverlening is gedaald.
Bij de zorg: berichten over beunhazerij in de tandzorg en via een zorgveiling kan je op een soort marktplaats naast koelkasten binnenkort ook een wortelkanaalbehandeling scoren.
Bij de energie: de toegezegde prijsdaling bleef uit, er kwamen slechtere CAO’s maar hogere bonussen. Bij reparaties aan huis komt de stopwatch te voorschijn, het lijkt de thuiszorg wel.

De markt zou het beter maken, de werkelijkheid is anders. De markt heeft in deze sectoren geleid tot ongelijke toegang, slechtere kwaliteit en dienstverlening, hogere kosten, slechtere arbeidsvoorwaarden, onvoldoende noodzakelijke investeringen, geen goede afstemming / samenwerking.

Mijn vraag aan de minister is dan ook: hoe weegt u, na jaren ervaring, deze effecten van marktwerking in de publieke sector?

De markt is voor veel producten een geschikt sturingsmechanisme om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Maar de markt heeft geen moraal, geen publiek belang en geen solidariteit. Ze houd geen rekening met de lange termijn en het algemeen belang. Bovendien wordt niet samenwerking, maar concurrentie gestimuleerd. Winstbejag is de belangrijkste drijfveer, in plaats van dienstbaarheid of beroepseer.

Solidariteit, publiek belang, democratische legitimiteit, gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en beroepseer zouden de belangrijkste uitgangspunten moeten zijn van de publieke sector, maar worden ondermijnd door het belang van winst maken en concurrentie op prijs. Erkent de minister dat deze belangen niet te rijmen zijn?

In de publieke sector maakt volgens de SP de markt meer kapot dan ons lief is.

Het antwoord op een overheid die het niet goed doet is niet de markt, maar een overheid die het wél goed doet. Door te stoppen met het georganiseerde wantrouwen jegens de werkers in de publieke sector die leidt tot overmatige bureaucratie. Door herstel van vertrouwen en waardering van de werkers in de publiek sector, en mede daarmee hun beroepseer.

Het kabinet doet zelf dit jaar een onderzoek naar de gevolgen van de marktwerking in de publieke sector. Wat houd dat precies in, wat wordt er onderzocht? Het kabinet doet het onderzoek omdat, zoals ze zelf stelt in haar brief: “Lessen uit het verleden richting kunnen geven aan discussie over de toekomst.” Dan is het toch vreemd het kabinet vervolgens stelt dat ze “in de tussentijd geen reden ziet voor een moratorium op de marktwerking” ?

Ook de FNV pleit voor een Time-out in de marktwerkingsprocessen die nu gaande zijn. Waarom nu doorgaan met nieuwe plannen voor marktwerking? Zoals de plannen om de uitvoering van de WAO voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten de markt op te gooien? Meer markwerking in de zorg, het stadsvervoer, het loodswezen?

Waarom geen pas op de plaats, maar blind doorgaan zonder even de uitkomsten van uw eigen onderzoek af te wachten?

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 30 mei 2007 :: 21.34 uur

119 Comments

119 reacties

 1. Maar het zakken vullen gaat door.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/64591351/Lonen_top_publieke_sector_weer_gestegen.html?p=1,2

  Reactie door De Hakker — woensdag 30 mei 2007 @ 22.03 uur

 2. Dat steeds meer kiezers SP stemmen is onder meer een gevolg van de marktwerking in de publieke sector. Verkiezingen zijn er slechts om de paar jaren maar de marktwerking gaat iedere dag door.
  Daarom mijn vraag: heeft de SP een scenario of draaiboek hoe die markwerking kan worden terug gedraaid zodra de SP dat politieke besluit aan een meerderheid kan helpen? Een helder perspectief op dit punt zou die meerderheid voor de kiezer sneller dicherbij brengen.

  Reactie door Maarten Legêne — woensdag 30 mei 2007 @ 22.07 uur

 3. Tja het terug draaien van de marktwerking is lastig. Te meer omdat er door de marktwerking meer actoren bij de sectoren betrokken zijn, die niet zomaar hun “rechten” zullen gaan opgeven. Desalniettemin wordt er in de wetenschap (die er overigens al veel langer achter is dat marktwerking in de publieke sector slecht is zeer beperkte mate werkt) steeds meer gesproken over hoe het terug draaien zou moet gebeuren.

  Reactie door Renze — woensdag 30 mei 2007 @ 22.13 uur

 4. ‘Marktwerking maakt “vaak” meer kapot dan je lief is’
  Er had beter gestaan;
  ‘Marktwerking maakt “soms” meer kapot dan je lief is’

  Bij “soms” spreken we over een “schijn” markt, meestal is marktwerking uitstekend.
  De Energie en gedeeltelijk ook het “Nationaal transport” zie ik als zodanig. (schijnmarkt)
  Kunstgrepen voor een slechts virtuele vrije markt.
  Inderdaad ook, een open deur om salarissen en emolumenten op te trekken naar de “Marktconformiteit”, of met andere woorden; Het eigen salaris liefst vertrippelen zonder extra verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid.
  In die zin sta ik wel een beetje achter Agnes Kant.
  Misschien dus “werkt” marktwerking niet altijd omdat juist voor deze functies de marktwerking ineens niet schijnt te gelden.

  Wat dat betreft hebben we nog wat te leren.
  Het veel meer verantwoordelijk stellen van bestuurders. Ook op peroonlijk vlak.

  Als je als kleine zelfstandige faalt hangt het zwaard van Damocles voor de rest van het leven boven het hoofd.
  Slecht alleen als dit wordt doorgevoerd naar bestuurders van grote(re) ondernemingen lijkt het opeens wel alsof op de markt uw gulden een daalder waard is.
  Alleen al omdat u op een echte markt met het aan u geleverde product terug kan gaan naar de kraam en geheel of gedeeltelijk uw geld kan terug eisen…
  Waarbij de marktkoopman, wat voor onzin hij ook uitkraamt, gewoon zelf verantwoordelijk is voor wat het ook kost om een goed product te leveren!

  Daar waar vroeger de overheid/semi overheid de enige aanbieder was is nu op velerlei gebied de marktwerking ingevoerd.
  Dit gaat zeker niet zonder horten of stoten.
  Kritiek mag, nee moet blijven.

  Kijken we slechts alleen naar de zorg kunnen we niets anders concluderen dan dat we op weg zijn naar een gezondere zorg.

  Reactie door Timbo — woensdag 30 mei 2007 @ 22.47 uur

 5. De markt is geen geneesheer en hoort daarom in elk geval al niet in de zorg thuis.

  Sowieso: Als marktwerking de oplossing is, wat is dan het bijbehorende probleem? En hoe is dat probleem dan ontstaan?

  Reactie door Wilbert — woensdag 30 mei 2007 @ 22.53 uur

 6. Ik reis tegenwoordig eerste klas, omdat mijn werkgever dat betaalt en vandaag heb ik een leuk gesprek gehad met drie conducteurs van de NS.
  Zij zijn er zo beroerd van om met overvolle treinen en allerlei uitvalverschijnselen door slecht materieel en sein- en wisselwerking stoornissen te maken te hebben.

  Ze geven aan dit al meerdere malen gemeld te hebben, niemand luistert echter naar hen.

  Ik kan leuk flirten, dus kreeg er ook nog wel uit dat ze bang waren dat als ze teveel klaagden hun baan eventueel op de tocht zou komen te staan.

  En dat is nu precies waar al die marktwerking pipo’s op inspelen.
  Het grote plaatje is dat lobbyisten het voor elkaar krijgen dat zaken geprivatiseerd worden. Die krijgen kadootjes en een goed salaris van de machthebbers. De machthebbers slaan hun slag en de werknemer heeft het nakijken.

  Ik geloof nog steeds niet dat die gasten van groen-links echt dom of slecht zijn, maar dan tenminste toch wel zeer naif.

  De rest danst gewoon naar de pijpen van de bezittende klasse.
  Let’s fight them.

  Reactie door kaatje — woensdag 30 mei 2007 @ 23.01 uur

 7. Hi Agnes,

  Prima tekst, hoe krijgen wij die bij alle mensen op de deurmat?

  Groeten uit Diemen

  Reactie door Koen Verhofstad — woensdag 30 mei 2007 @ 23.04 uur

 8. Het was een droevige vertoning vanmiddag in de kamer.Verhoeven had voor mij niet gehoeven.alles werd gebagetaliseerd,er waren nog wel wat haken en ogen,maar het was vooral de goed nieuws show.wel een onderzoek maar dan wel door mensen die het kabinet naar de bek praat.die honderd dagen waren dan ook weg gegooid geld en voorsl geluisterd naar mensen uit eigen kring.en het meest vresenlijke was dat Agnes werd neergezet als een zeurkous.

  Reactie door rafstal — woensdag 30 mei 2007 @ 23.25 uur

 9. Ik vind de tekst van Agnes Kant ook heel duidelijk. Waar ik zou willen meer precisie is over de Koncept van “Markt”. Een markt ontstaat op het moment dat meer aanbieders en meer kopers bij elkaar komen. Dan zal vraag en aanbod hun rol kunnen spelenen de prijs zal het resultaat zijn.
  Wanneer een product wordt alleen door een aanbieder aangeboden dan de prijs wordt niet bepaald door het spel tussen vraag en aanbod, maar de prijs zal door de aanbieder (in dit geval wordt hij een monopolist genoemd) bepaald en zal de maximum die de kopers bereid zullen zijn te betalen voor die bepaalde kwaliteit. In feite dus met zorg, energie, openbaare vervoer is sprake van een particuliere monopoliepositie met alle negatieve gevolgen ervan.

  Reactie door Nicolai — woensdag 30 mei 2007 @ 23.38 uur

 10. Ik sluit me bij de voorgaanden aan, prima, eigenlijk niet ECHT te weerleggen tekst!

  Vanmiddag sprak ik op mijn werk met een hoogbejaarde mevrouw die ik al jaren ken: het ging over een gehoorprobleem bij haar. Dat kwam min of meer toevallig ter sprake, want ik sprak haar over iets anders, luchthartigers aan.
  Om het kort te houden, zij besefte maar al te goed dat zij aan de verzorging eigenlijk geen goede uitleg kon vragen (??!) of zelfs maar diepergaand medeleven, “want ze hebben daar geen tijd voor”.

  Ik had voor dit voorbeeld genoeg andere kunnen nemen.

  Moet je nagaan: oudere mensen hebben al SCHULDgevoel omdat zij “ons” tot “last” zijn (hoe kan dat ook anders door al dat MEDOGENLOZE gepraat over VERGRIJZING en NIET BETALEN KUNNEN en bla bla bla ….) en het eeuwig-ENIGE antwoord is GELD ….

  Ook geen wonder dat je dan -ZEER OPPERVLAKKIG DENKENDE!- mensen steeds vaker hoort zeggen, (en eigenlijk NIETS WEZENLIJKERS!,ik vind dit zeer griezelig!): “als ik zo oud ben en ik krijg “iets”, laten ze mij dan maar een spuitje geven.”
  HOE DURVEN ze zo openlijk met hun GENADELOZE DOMHEID te koketteren!!

  Balkende en consorten: het is een CHRISTELIJKE waarde:
  “Eert uw vader en uw moeder”.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — woensdag 30 mei 2007 @ 23.41 uur

 11. Het grote graaien is aangebroken via de ruggen van de arbeider.
  Vraag mij nu af wat ze in die 100 dagen voor nieuwe plannentjes bedacht hebben.
  Wanneer zijn ze zelfs eens aan de beurt.
  Word onderhand wel een beetje eentonig.
  Ik zou 20% loonsverlaging wel wat vinden voor de premier.
  slecht acteerwerk als premier.

  Reactie door sander — woensdag 30 mei 2007 @ 23.53 uur

 12. @23.01 Kaatje
  Goed verhaal, helemaal mee eens!! De mensen die in de publieke sector werken ervaren de problemen van die marktwerking al jarenlang en die hebben meer dan genoeg gewaarschuwd! Maar als niemand wil luisteren, dan heeft het ook weinig zin om het op te geven en je baan aan de wilgen te hangen..Dat is de oplossing niet..Ook onder moeilijke omstandigheden blijven deze mensen (tegen beter weten in) de publieke zaak dienen. Toch prettig om vandaag te vernemen dat de FNV nu ook om een time-out vraagt en daarmee eigenlijk steun uitspreekt voor datgene waar de SP al zovele jaren lang aandacht voor vraagt..! Voor mij is nu al zo’n tien jaar lang SP stemmen in elk geval niet voor niks geweest, misschien wordt men nu wakker en komt toch de wijsheid nog bovendrijven? Ik hoop het van harte!

  Reactie door ToN — woensdag 30 mei 2007 @ 23.53 uur

 13. Nicolai — woensdag 30 mei 2007 @ 23.38:

  Ik zei in mijn reactie: “ik sluit mij bij de voorgaanden aan”, maar toen was jouw reactie nog niet verschenen.
  Dat aansluiten geldt voor jouw reactie grotendeels niet: ik ben PRINCIPIEEL tegen “marktwerking” (Verdomd, verhullend %$#@ woord, KAPITALISME!!)

  Harrie V.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — donderdag 31 mei 2007 @ 0.12 uur

 14. voor echte actie word het tijd voor een aparte vakbond.
  Deze vakbond kijkt de kat uit de boom.
  Gewoon een volksvakbond zonder cristelijke voornaam.
  Een allermansvakbond.
  Zometeen zijn we allemaal zombie’s geworden.
  In slaap gevallen geesten.
  Want ik snap niet dat het zo goed gaat met de economie en dat de werknemer gewoon uitgezogen word.
  En de hele hoge heren maar lachen.

  Reactie door sander — donderdag 31 mei 2007 @ 0.14 uur

 15. In feite draait de keuze tussen wel of geen marktwerking alleen maar om de keuze tussen “winstmaken” en “zorgverlenen”..En allebei tegelijk kan volgens mij niet! Met beide is niks mis mee, maar winstmaken hoort bij de private sector en “zorg verlenen” past daar niet in! Dat is niet alleen ZORG in de zin van gezondheidszorg, maar ook de ZORG voor veiligheid, de ZORG voor goed onderwijs voor onze kinderen, de ZORG voor goed openbaar vervoer, de ZORG voor mensen die financieel van de overheid afhankelijk zijn (belastingdienst/sociale dienst/reintegratie na werkloosheid, etc.) Kortom, de overheid is het aan haar burgers verplicht om voor de ZORG in het algemeen garant te staan en dat mag ze nu en nooit niet aan de markt en ordinair winstbejag blootstellen!!

  Reactie door ToN — donderdag 31 mei 2007 @ 0.17 uur

 16. Renze — woensdag 30 mei 2007 @ 22.13:

  Wel merkwaardig en ZEER ERGERLIJK dat er dan ineens rechten zouden zijn:

  Waar waren die, toen de overheid ettelijke honderduizenden mensen met niets het bos inschopte door achteloos, omdat dat diezelfde rechten vragende VLERKEN GOED UITKWAM, RECHTEN WAARBORGENDE SOCIALE WETGEVING met enkele pennenstreken schrapte!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — donderdag 31 mei 2007 @ 0.28 uur

 17. … schrapte –> te schrappen

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — donderdag 31 mei 2007 @ 0.41 uur

 18. Marktwerking is niet het probleem. Het probleem is dat de randvoorwaarden vaak niet goed zijn ingevuld.

  Marktwerking maakt de produkten niet duurder, het wentelt de kosten slechts op een rechtvaardiger manier af op de daadwerkelijke gebruiker. Gaten worden niet langer gedicht uit de algemene middelen. De gebruiker/verbruiker betaalt. En zo hoort het ook.

  Reactie door Nico — donderdag 31 mei 2007 @ 1.45 uur

 19. @17 Nico
  Dan heb je toch wel een aantal jaren nu al blijkbaar liggen “slapen”…Zijn alle negatieve effecten van een dergelijk systeem de laatste jaren blijkbaar aan jou voorbij gegaan??

  Reactie door ToN — donderdag 31 mei 2007 @ 1.50 uur

 20. Harrieke — donderdag 31 mei 2007 @ 0.28

  Het lijkt me duidelijk dat Paars de rechten van de zorgverleners en zorgbehoefende (of in een andere sector waar marktwerking is ingevoerd) ondergeschikt vonden aan hun gedrevenheid om marktwerking in te voeren. Wat inderdaad bijzonder idioot is omdat de grondleggen van het hele marktmechanisme idee, Adam Smith (in 1776!) al zei dat het niet ingevoegd kon worden in de gezondheidszorg.

  Reactie door Renze — donderdag 31 mei 2007 @ 1.53 uur

 21. @15 ToN

  Hoi Ton! En vergeet vooral niet de ZORG voor 8 maandenlange kou in dit land!
  Had jij je ooit kunnen voorstellen dat je nu voorschotten van zo’n 170 (in mijn geval)euro MOET betalen per maand? Is: ruim 400 GULDEN! En dan nog iedere maand die netwerkkosten (Of hoe dat ook heten mag)ad 15,50 euro. Is: ruim 34 GULDEN!
  Totaal voor die marktjongens EN de overheid:
  Energiekostgen: 185,50 euro! Is: ruim 434 GULDEN. En dat voor EEN mens in een huis.
  En geloof mij: Hoger dan 18 graden al een paar jaar never meer!
  Ik kom verkleumd die rot winter uit voor AL DAT GELD. Hoop op een subtropisch klimaat.
  Marktwerking? Leugen!
  Om over die ziektekostenverzekering maar helemaal niet te praten!
  Dag ToN.

  Reactie door Gloria — donderdag 31 mei 2007 @ 1.56 uur

 22. @18
  En dat is nu precies de reden dat het socialisme is uitgevonden: dat Truus uit Assen die arbeidsongeschikt is door ziekte wordt geholpen door een systeem wat in de kosten voorziet en betaald wordt door gezonde mensen die een bijdrage afstaan voor het potje met geld dat ze zelf ook weer zou kunnen helpen als ze zelf onvoorziene omstandigheden hebben.
  Zaken als zorg, openbaar vervoer, stroom en gas zijn geen produkt maar een recht.
  Als jij met botontkalking op je oude dag op een stoel zit en bijna niet meer kan lopen ben je ook blij dat je een scootmobiel kan krijgen.
  Of wil je dat jij die bij Wehkamp koopt omdat je zoveel centen hebt verdient en dat je buurman maar in bed moet blijven liggen omdat hij minder heeft verdient in zijn leven? Je bent GEK!

  Reactie door MijnZus — donderdag 31 mei 2007 @ 1.59 uur

 23. @20 PS ToN

  Energie + water is een/vierde van mijn armzalig inkomen.
  Tel daar dan nog die zorgverzekering bij, die huur met steeds minder huursubsie, telefonie en dan beweren ze nog dat je van de rest kunt eten en sparen!
  Zijn ze daar nou helemaal op hun achterhoofd gevallen in Den Haag? Hoe kun je over zoiets spreken als je geen enkele praktijkervaring hebt opgedaan in deze?
  De enige praktijkervaring die de kabinetters hebben is Christus verlakken! En wat vloeit daaruit voort? Mensverlakkerij!

  Reactie door Gloria — donderdag 31 mei 2007 @ 2.13 uur

 24. @Nico — donderdag 31 mei 2007, 1.45

  Voorzover je op mij reageerde: Ik heb marktwerking niet het PROBLEEM genoemd, doch me afgevraagd, waar het de OPLOSSING van zou moeten zijn.

  En als je NIET op mij reageerde: Geen idee, wie jou nog zou kunnen genezen. Maar ik bevind me dan ook niet in jouw kringen, geloof ik.
  Wellicht maak ik me dus zorgen om niks…

  Reactie door Wilbert — donderdag 31 mei 2007 @ 2.15 uur

 25. Nico — donderdag 31 mei 2007 @ 1.45 ,,
  Marktwerking vereist dat zorg leverende instellingen te veel geld uit moeten geven aan zaken die helemaal niets met zorg verlenen te maken hebben. Dat geld word wel door iedereen samen opgebracht maar het wordt besteed aan een ontzettend particulier reclamebureau bijvoorbeeld. Omdat dat geld voor marktwerkings-overhead wordt gebruikt is er minder geld voor zaken die wel met zorg verlenen te maken hebben., het is een vreemde rechtvaardigheid die jij verdedigt.

  Verder: Leven in de wetenschap dat het breken van een vingerkootje je financieel kan ruiineren slaat nergens op. Er was een goed systeem wat was gebaseerd op solidariteit, als iemand zijn vinger breekt werd dat door iedereen betaald. Dat systeem is stuk gemaakt door de humanoide adepten van het grote geld.

  Reactie door Koen — donderdag 31 mei 2007 @ 7.08 uur

 26. Goeden morgen vrienden SP.

  Gisteren heb ik het debat gevolgd en wat mij opviel was dat er een minkukel van het CDA probeerde alle negatieve nadelen van de marktwerking om te draaien, en wrong zich in vele bochten om aan te tonen dat wat er nu van marktwerking in de publieke sector terecht gekomen was, de hemel op aarde was. En daarbij de SP beschuldigde van verkeerde voorstelling, en wanneer Agnes hem het tegendeel bewees, (energie sector, openbaar vervoer enz.) kwam hij met niets zeggende opmerkingen, dat niet alles ideaal kon zijn.
  Wat een wijsheid spreekt daaruit, op die manier is alles te verdedigen, zonder dat een verbetering plaats vind.
  In plaats te erkennen dat er gefaald is blijft het bij loze woorden.

  Reactie door Ouwe Dirk — donderdag 31 mei 2007 @ 8.10 uur

 27. Zelfs de VVD professor in Buitenhof zei dat marktwerking in de publieke sector niet goed is omdat de overheidstaken anders zijn dan die van de markt en dat de VVD m.b.t. visie daar op moet terugkomen.

  18. Nico

  De kosten van de hoge heren in de publieke sector of semi publieke sector rijzen de pan uit zo’n slordige anderhal milj. voor de ene en bijna 1 milj. voor de andere energiebaas in 2006 en de best betaalde presentator bij de NOS 299.600 euro. Daar gaat jouw zogenaamde publieke geld naartoe, want het blijft allemaal publiek geld.
  Bovendien is de hypotheekrenteaftrek verre van een marktmechanisme ook dat geld komt uit het algemene potje. Daar hoor ik je niet over. Je zou kunnen zeggen dat de mensen met het meeste geld en het duuste huis uit het potje van de overheid dus jouw bijdragen fors gesubsidieerd worden. Dan klinkt het dus al heel anders of niet. Gek dat ik dezelfde marktfreaks daar nooit over hoor praten.

  Reactie door Henny — donderdag 31 mei 2007 @ 8.33 uur

 28. De overheid is voortdurend bezig met het maken van fout beleid. In plaats dat ze zich nu ook een keer gaan bezighouden met de foute gevolgen, dendert de marktwerkingstrein maar door. Ze hebben gewoon geen zin om hun roze bril af te zetten.

  Reactie door reint — donderdag 31 mei 2007 @ 8.36 uur

 29. Ik heb niet kunnen zien hoe het er in de kamer aan toe is gegaan. Maar vergis je niet. De voorstanders van marktwerking op alle fronten worden echt niet gehinderd door enig voortschrijdend inzicht inzake hun stokpaardje. Waarom zouden ze. Deze mensen dienen slechts de belangen van de elite. Verwacht daarom ook géén verbetering van die lui.

  Off topic. Heeft iemand het verhaal van de 7 veren al gehoord? Zou dat het begin van het einde van de PVDA zijn of maken ze links omkeer? Ikke nie weet.

  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — donderdag 31 mei 2007 @ 8.54 uur

 30. @Henny — donderdag 31 mei 2007 @ 8.33

  Ik had dat ook gezien en gehoord in Buitenhof. En ik vond het welkom geluid uit de VVD-hoek, dat ook daar enkele lieden zich een beetje achter de oren krabben.

  Reactie door Wilbert — donderdag 31 mei 2007 @ 10.15 uur

 31. Het zakkenvullen gaat maar door en door !! Nu meer dan ooit Wouter Bos had dat tot inzet van de verkiezingen gemaakt . En wat doet hij nu niets!!! .En waarom niet ? Om als hij minister af is naar het particulier bedrijf te gaan om daar dan ook zijn zakken te vullen .Het was enkel te doen om stemmen te winnen en maar roepen maar dat is hem tegen gevallen .En daarbij marktwerking in de publieke sector dat werkt niet .Het is nog nooit zo,n grote puinhoop geweest als nu in de zorg ,ziekenhuizen,ziekekostenverzekeringen ,openbaarvervoer,TNT post telefoon alles in ons land is naar de kl*ten geholpen door kijk goed (CDA,PvdA ,D66 en de VVD).De zgn vernieuwing lees (verslechtering )en het zakkenvullen van de top van die bedrijven en dat gaat maar door en door .En wie zal dat stoppen? de SP ?

  Reactie door Dirk Schuit — donderdag 31 mei 2007 @ 10.33 uur

 32. Het probleem is natuurlijk ook dat de zakkenvullers marktwerking vooral propageren om er zelf beter van te worden. Zolang zij het voor het zeggen hebben, zal er helaas niets veranderen aan deze misstanden.

  Reactie door reint — donderdag 31 mei 2007 @ 10.46 uur

 33. dat balkeneinde dom is ,kun je opmaken uit het feit, dat hij zichzelf 40% meer loon heeft gegeven.,en ondertussen maar “fatsoen moet je doen” blijft zeggen.,(hoe dom kun je zijn ?)

  woorden van deze atheistische politicus zijn bedrog.,

  kijk naar zijn daden, dan ken je hem!

  Reactie door Gerrit — donderdag 31 mei 2007 @ 11.05 uur

 34. Excuseer lieve SP-vrienden, even off-topic de melding dat de Volkskrant online een poll heeft met de vraag :

  “Lukt het de PvdA de SP weg te jagen?”

  Helpen jullie mee de uitslag nog overduidelijker te maken?

  Reactie door Gekke Hippie — donderdag 31 mei 2007 @ 11.06 uur

 35. Hoe zou het nou toch komen dat de gewone man het al door had voor die libraliseringen werden doorgevoerd?

  Hoe kan het toch zijn dat de kabinetten Balkenende dit niet zagen en nog steeds niet zien?
  —————
  Het kabinet doet zelf dit jaar een onderzoek naar de gevolgen van de marktwerking in de publieke sector. Wat houd dat precies in, wat wordt er onderzocht? Het kabinet doet het onderzoek omdat, zoals ze zelf stelt in haar brief: “Lessen uit het verleden richting kunnen geven aan discussie over de toekomst.” Dan is het toch vreemd het kabinet vervolgens stelt dat ze “in de tussentijd geen reden ziet voor een moratorium op de marktwerking”

  Zelfs nu nog zijn ze incompetent om de zaken aan te pakken of terug te draaien!

  Nee erger nog, dit kabinet moet het laten onderzoeken, ze zijn kennelijk niet eens in staat om zelf conclusies te trekken en te handelen…ziende blind noemt men dit.

  Tegelijkertijd laten ze zien hoe hoe machteloos en tot geen handelen in staat, onzeker als de pest, laten ze het eerst weer onderzoeken, wrs om dan weer een beslissing te nemen die anderen al hadden gesuggereerd.

  Wat een beroert kabinet, wat een verwarde chaos en wat een ellende voor alle betrokkenen die hier het slachtoffer van zijn.

  Reactie door e.krul — donderdag 31 mei 2007 @ 11.16 uur

 36. De enige die de marktwerking kan stoppen, dat zijn de inwoners van de marktlanden , het zal uit het publiek moeten komen.
  De bonden zullen zich ook moeten roeren, maar de mensen moeten ook willen.
  Ik ben ervan overtuigd dat dat ook zal gebeuren.

  Reactie door Ben tarici — donderdag 31 mei 2007 @ 11.17 uur

 37. Met het fatsoen in het blazoen gaat dit kabinet de beschaving te lijf en brengt ons terug tot de VOC-tijd!

  Reactie door e.krul — donderdag 31 mei 2007 @ 11.21 uur

 38. 35 Ben Traci

  De bonden moeten zich roeren zeg je.

  Ik hoor meer protest uit de hoek van de SP, dan uit de hoek van de vakbonden!

  Misschien moeten we de vakbonden onderbrengen bij de SP!

  Reactie door e.krul — donderdag 31 mei 2007 @ 11.23 uur

 39. @29 gandalf,

  Ook jij een goedemorgen gewenst.
  Ik heb je een tijdje gemist, toch hopenlijk niet ziek geweest?

  Dat verhaal van die 7 veren, ja daar heb ik iets van gehoord.
  Zou het bedoeld zijn als maatregelen om de pvda te doen OPveren of zo…….?

  Reactie door Anja — donderdag 31 mei 2007 @ 11.32 uur

 40. @37 E.Krul.

  Ja, het FNV krijgt het zelfde probleem als de PvdA, men heeft de lijn van die partij gevolgd, vandaar er een leegloop is van leden die wakker geworden zijn.
  Ik vond nog een krantenknipsel prof. dr. B. Smalhout, hij schrijft altijd duidelijke taal.
  Maar laat ik heel duidelijk zijn het roer moet om, op naar een socialistische samenleving. De paarse kabinetten worden bedankt.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Markt.jpg

  Reactie door d'olle Henk — donderdag 31 mei 2007 @ 12.02 uur

 41. Wouter Bos is een eersteklas oplichter en bedrieger met z’n PVDA.

  we draaien de marktwerking terug in de zorg en hij zou absoluut niet onder JPB in een kabinet gaan zitten.

  dat zijn 2 beloftes die de PVDA zo maar kan laten vallen.
  KAN laten vallen JA !

  deze partij hoort aangepakt te worden wegens kiezersbedrog,zeker als men nagaat dat er al lang van te voren is gelobbyed en er afspraken zijn gemaakt tusssen CDA en PVDA.

  want waneer is het dan eigenlijk wel kiezersbedrog?!
  als dit het niet is,dan is het zomaar meenemen van een brood in de supermarkt ook GEEN diefstal!

  Reactie door iew — donderdag 31 mei 2007 @ 13.08 uur

 42. @29 Gandalf
  Ze zijn zelf behoorlijk bezig de PvdA te vernietigen. Een aangepast 7 veren-programma om kiezers bij de SP weg te trekken is natuurlijk niet overtuigend, het getuigd van gebrek aan visie. Stelletje opportune regenten daar bij de PvdA.

  Weet iemand trouwens waar dat 7-veren manifest te lezen is want ik lees al verhalen dat het een slechte kopie van het SP-verkiezingsprogramma is.

  Reactie door Irma — donderdag 31 mei 2007 @ 13.08 uur

 43. Alle onder dit topic opgesomde argumenten blijken een simpele ziel als van der Hoeven in het geheel niet te overtuigen ( ik heb het debat overigens niet gezien), waarom ?

  Is Agnes Kant een slecht debater ?

  Waarom wilde JPB geen vuile handen en stuurde hij een offerbare pion ?

  De oost indische doofheid van het kabinet spreekt boekdelen.

  Ze kunnen niet, mogen niet, durven niet !.

  Is het neo-liberale uitgangspunt in het komende verdrag door Sarkozy al als wisselgeld aanvaard ?

  Nog niet eens een verdrag en toch al met handen en voeten gebonden ?

  Heeft Agnes de kern niet geraakt ?

  Is een uitgesproken NEE tegen het komende verdrag nog de enige optie om marktwerking bij de overheid te voorkomen ?

  Is europees handjeklap de reden dat er geen referendum komt ?

  Ach ja één gek, speciaal voor Anja, kan meer vragen dan alle wijzen kunnen beantwoorden.

  Reactie door ACE — donderdag 31 mei 2007 @ 13.26 uur

 44. @ 41 iew

  Je hebt volkomen gelijk. Poeslief en netjes volstaat niet meer, dat is toch inmiddels wel overduidelijk gebleken.

  De SP moet de Pvda ongegeneerd aanvallen. Betichten van kiezersbedrog en volksverlakkerij. In deze moet je kiezen; poeslief en netjes zodat je niet tot aggressor wordt betiteld of als aggressor de waarheid predikken. Meer keus heb je niet.

  Overigens het is geen diefstal als je een brood steelt als je sterft van de honger !.

  Reactie door ACE — donderdag 31 mei 2007 @ 13.38 uur

 45. @ 42 Irma

  Of moet ik zeggen DJ-Irma.

  Gandalf en Anja vragen en Irma draait, klef.

  Manipulatie ten behoeve van partij politieke belangen schuw ik niet, doel heiligt de middelen zou ik vinden.

  Maar niet bij vrienden !.

  Reactie door ACE — donderdag 31 mei 2007 @ 13.42 uur

 46. @ACE, De herhaling van het debat is zometeen om 14.15. Agnes Kant is zeker geen slecht debater, ik lees nl. nu ook het verslag van het debat op http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/plenaire_vergadering_30_mei_2007.jsp#0 en ze raakt de kern absoluut, terwijl ze wordt aangevallen en het oostblok er weer eens bij wordt gehaald. Agnes Kant bijt goed van zich af en haalt ijzersterke argumenten aan tegen de marktwerking.

  Reactie door Ellen — donderdag 31 mei 2007 @ 13.52 uur

 47. Vergat te melden dat de herhaling van het debat op Politiek 24 is, 14.15u.

  http://www.nos.nl/politiek24/

  Reactie door Ellen — donderdag 31 mei 2007 @ 13.54 uur

 48. @42 Irma.

  Dit was het enigste in de krant vanmorgen.

  http://members.home.nl/h.hiensch/PvdA-SP.doc

  Reactie door d'olle Henk — donderdag 31 mei 2007 @ 13.57 uur

 49. Opvallend: fracties ter rechterzijde die (dacht ik) toch altijd voor marktwerking waren, zijn nu behoorlijk kritisch hierover. Met name CDA en SGP, valt me op. Ten Hoopen van het CDA is zeer positief over het Rijnlandmodel, en lijkt afscheid te willen nemen van het Anglo-Amerikaanse model dat ze lange tijd wilden.

  Maar laat ik niet te vroeg juichen. Het blijft het CDA en als er één partij is die absoluut niet te vertrouwen is dan is het het CDA wel.

  Reactie door Ellen — donderdag 31 mei 2007 @ 14.02 uur

 50. @d’olle Henk,

  Dank voor het artikel. Op deze site:
  http://www.rijnlandmodel.nl
  kan je ook veel artikelen en opinies vinden over de beschaving, cultuur, politiek en economie die kortgeleden oa in de Volkskrant hebben gestaan.

  Waaronder bijv. deze:
  http://www.rijnlandmodel.nl/alternatieven/anglicisme_nationale-uitverkoop.htm

  “Nederland verdedigt zijn nationale belangen slecht” schrijver: Arie van der Zwan, oud-lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

  Reactie door Ellen — donderdag 31 mei 2007 @ 14.22 uur

 51. Kant is geweldig in het debat!

  Kees Vendrik van GroenLinks trouwens ook. Hij is écht heel kwaad. Geweldig!! Go SP & GL!!

  Reactie door Ellen — donderdag 31 mei 2007 @ 14.34 uur

 52. Helemaal mee eens: GO SP @GL
  Agnes Kant een ware Kanjer in het debat!!!
  Ben er helemaal blij van geworden!
  Inhoud, to the point en niet van haar a propos te brengen!
  Zo ook Kees Vendrik.
  En dit in tegenstelling tot dradige toon en inhoudelijke zwakke heer- heet ie- Apetrot(?)!
  GO SP@GL GO GO GO!!!

  Reactie door Maria — donderdag 31 mei 2007 @ 14.46 uur

 53. Aptroot (VVD) luistert niet, hij valt Kant aan, maar luistert vervolgens niet naar haar antwoord. Walgelijk.

  @Irma 42, het 7 veren-manifest kan je hier downloaden (als de link niet werkt dan kan het via de site van de Volkskrant)
  http://www.volkskrant.com/bijlagen/manifestnieuweveren.pdf

  Reactie door Ellen — donderdag 31 mei 2007 @ 14.48 uur

 54. @53 Ellen,

  Hartelijk dank voor de link, zal alles eens even op m’n gemak doornemen.

  Reactie door Anja — donderdag 31 mei 2007 @ 15.00 uur

 55. @53 Ellen.

  Bedankt voor de hind. Nu kan ik ervaren hoe de ontwikkelingen in het Indianenland zich gaan voordoen. Met een veer in de hand komt men door het ganze land. 7 veren op en hoed staat Wouter Bos bijzonder goed. Het moet niet te gek worden anders wordt dit het einde van de PvdA. Let wel de PvdA moet op het linkse spoor terug gebracht worden, voor
  mij is een kleine revolutie niet voldoende, de beuk erin te veel kopstukken hebben te veel schade toegebracht. Let wel het is een partij die oorspronkelijk is opgericht voor het welzijn voor de kleine man/vrouw maar het domme intellect heeft er een puinhoop van gemaakt. Wij blijven als SP een voorbeeldfunctie voor die visielozen, en zij kunnen altijd bij ons terecht, kaal en ontdaan van hun idelogische veren op zeven na.

  Reactie door d'olle Henk — donderdag 31 mei 2007 @ 15.27 uur

 56. Ellen
  Eens, het CDA als volslagen onbetrouwbaar. PvdA vind ik hetzelfde laken een pak.
  Daarbij komt dat JPB bereid is met iedere politieke signatuur te regeren, zie B1,2,3, zolang hij maar aan kan blijven.
  Hij zal ook niet met 4 kabinetten in 5 jaar of zo de geschiedenis in willen gaan.
  Bovenalles hoort een MP met een Irak verleden die geen openheid daarover wenst te geven, geen landsleider van een ‘progressief’ land te zijn.
  Nederland verdient zo veel beter!

  Reactie door Maria — donderdag 31 mei 2007 @ 15.42 uur

 57. @d’olle Henk,

  Klopt, uit dit manifest blijkt hoe belangrijk de SP is als richtingbepaler voor de PvdA. En mogelijk ook als richtingbepaler en visionair voor de regering.

  Ik juich dit manifest voorzichtig toe. Een PvdA die duidelijk sociaal-democratisch is (en wat nationalistischer dan voorheen) kan perspectieven bieden voor de SP, op gebied van samenwerking. Electoraal is het misschien een bedreiging, maar de voordelen kunnen de nadelen overtreffen. Ik vind de “7 veren” als term goed gevonden van Monasch, het betekent dat hij zich afzet tegen het afschudden van de ideologische veren van Kok. Eindelijk een PvdA-er die dat openlijk durft te doen.

  Over het debat: Aptroot van de VVD is echt bijzonder laag bezig. Hij valt ongenuanceerd, niet aflatend en zonder argumenten Agnes Kant en de SP aan. “Mevrouw Kant blijft de zaak altijd verdraaien, maar dat is in ieder geval een bestendige gedragslijn van de SP.” *WALG*

  De VVD voelt zich kennelijk erg bedreigd door de SP. De volgevreten vrinden kunnen misschien straks wat mínder hun zakken vullen, dus ja, voor hen moet natuurlijk gevochten worden door de walgelijke VVD.

  Reactie door Ellen — donderdag 31 mei 2007 @ 16.04 uur

 58. In één ding was het debat eenduidig opvallend.

  Letterlijk alle partijen verwijten dat de SP inzake marktwerking dogmatisch is.

  De SP moet zich geen dogma in de maag laten splitsen !.

  Reactie door ACE — donderdag 31 mei 2007 @ 16.11 uur

 59. Er valt uit het bovenstaande elke keer een stukje tekst weg, nieuwe poging!

  Zou het mogelijk kunnen zijn dat Wouter nu pas beseft wat zijn gekonkel met JP?…
  Dat om na de verkiezingen eerst Jan het woord te laten doen als GROTE WINNAAR VAN DE VERKIEZINGEN, teweeg heeft gebracht?
  Hij komt ècht van een kouwe kermis thuis en het begint nu pas door te dringen.
  Laat ze maar lekker darren daar binnen die pvda, hoe meer hoe beter, voor de SP een grote pré!

  Reactie door Anja — donderdag 31 mei 2007 @ 16.28 uur

 60. Opvallend de VVD heeft eindelijk haar ideaal binnengeleept over de rug van de kleine ondernemers en arbeiders. En nu blijkt hun sprookje niet te werken, of is het de eerste opositietaal? Hoe dan ook marktwerking is een prima iets zolang het niet gaat om overheidstaken of zaken daaraan gekoppeld. Ooit riep iemand eens over ziekenhuizen dat ieder ziekenhuis een eigen specialisme moest ontwikkelen. Knieen doen we in Groningen, ruggen in Maastricht en lever darmziekten in Leiden. En ga zo maar door. Toen ik die man vertelde dat een nierpatient in Den Bosch ook on Den Bosch naar het ziekenhuis wilde keek hij me vreemd aan. Hoe kon ik nu zo een domme opmerking maken. Sinds de privatisering rijden bussen structureel te hard in Limburg omdat ze anders het rooster niet halen. De NS heeft substantieel meer ongevallen op het spoor dan jaren geleden en uw verzekeraar bepaalt waar uw staaroperatie moet plaatsvinden. Marktwerking moet je laten waar het hoort, namelijk op de markt!

  Reactie door Ton — donderdag 31 mei 2007 @ 17.06 uur

 61. Ace
  Ja, de politiek arena!
  Zolang je maar van je eigen visie overtuigd bent ipv de ander omwille van partijpolitek aan te vallen, zit je goed.
  Dat is de kracht van de SP!
  De enige manier om dogma niet in je maag te laten splitsen is het af te wachten tot de bevindingen over marktwerking in de publieke diensten er zijn alvorens er verder mee door te gaan.
  Dit heeft Agnes Kant volgens mij in dit debat ook als pas op de plaats, geheel benadrukt.
  Het is sowieso te gek voor woorden omdat een doorgeschoten marktwerking in de publieke diensten contra productief op alle aspecten van de samenleving doorwerkt.
  Daar zou je geen achteraf expertise bevinding of rapportage voor nodig moeten hebben.
  Groet!

  .

  Reactie door Maria — donderdag 31 mei 2007 @ 17.10 uur

 62. @ Gandalf (29):

  De “zeven veren” (aanlsuitend op de door Wim Kok afgeschudde “ideologische veren”, zoals ook Ellen zegt (57)), die PvdA-er Jacques Monasch gisteren heeft voorgedragen in Netwerk op TV, zijn sterk beïnvloed door SP-standpunten. Logisch.

  Ik weet ze niet precies meer, maar het principe van nieuwe politieke sturing van de PvdA is natuurlijk begrijpelijk. (Wouter Bos is politiek-inhoudelijk een lege huls). Ik herinner mij wel dat ik het met twee “veren” niet eens was, waaronder die van het idée-fixe dat opgeven van een tweede nationaliteit een deugd is.
  (PvdA-er Frans Timmermans: “Twee nationaliteiten maakt nog geen halve Nederlander.” Zo is het maar net).

  O ja, Monasch zei ook nog dat een sterke persoon als voorzitter nodig was naast Bos en Tichelaar. Om de boel nog een beetje in goed vaarwater te krijgen…..

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 31 mei 2007 @ 17.14 uur

 63. En ik mag hopen dat het gedoe tussen de PvdA en de SP van de kant van de SP een gepasseerd station is. Het geeft mij een echt een oude sok gevoel, dan wel eentje die zo fris ruikt als je hem blijft verwarmen en koesteren.

  Reactie door Maria — donderdag 31 mei 2007 @ 17.17 uur

 64. ik had deze bijdrage in het verkeerde topic gezet…
  nog maar eens “hier” in het goede topic dan:

  marktwerking,

  mijn tandarts onthoud mij en mijn dochter van de noodzakelijke hulp en controles.

  waarom?!
  omdat ik een zorgverzekering heb bij een zorgverzekeraar waar hij geen contract mee heeft.

  en omdat ik 3 jaar geleden een keer te laat ben geweest met het betalen van een rekening van 15 euro,[omdat UWV mij een half jaar zonder inkomsten liet zitten]verplicht deze tandarts mij om alles in z’n totaal cash zelf voor te schieten,en anders helpt hij ons niet…

  fijn die marktwerking!
  ik ben zelfs EXTRA UITGEBREID AANVULLEND verzekerd!

  nee dan moet ik maar overstappen op een verzekering van de maatschappij waar deze tandarts wel een contract mee heeft,word mij dan even verteld…

  maar ik moet me blijven beheersen…

  Reactie door iew — donderdag 31 mei 2007 @ 18.26 uur

 65. Over leugen en waarheidspreken:

  http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M7&s=T63&l=NL

  Reactie door Willem — donderdag 31 mei 2007 @ 18.32 uur

 66. Maakt gewoon alles kapot : In een ziekenhuis belanden is levensgevaarlijk : beste is vooraf een verzekering af te sluiten voor de nabestaande ; je weet namelijk nooit welke behandeling je ondergaat .

  Reactie door Fred — donderdag 31 mei 2007 @ 19.03 uur

 67. de sneller,de better……
  Fred.

  Reactie door gaf — donderdag 31 mei 2007 @ 20.04 uur

 68. @45 ACE
  Ik begrijp uw commentaar niet helemaal. U noemt mij klef omdat ik de link vraag voor de 7 veren. Ik wil zulke zaken het liefst zelf lezen.
  Ik draai??? DJ???
  De kranten staan er vol van, ik ben volop aan het zoeken naar de 7-veren en dan noemt iemand op het log dat, mag ik dan aub even naar de link vragen??? Mijn mening betreffende de PvdA is trouwens al vaker op dit log weergegeven en vandaag beslist niet beter geworden.

  Reactie door Irma — donderdag 31 mei 2007 @ 20.37 uur

 69. iew en Gandalf

  Jullie praten wel over Bos maar vergeet die Tichellar en die Timmermans ook niet, die moet je gewoon opzij zetten, ontvoeren en loslaten in Siberië, wat een dom figuur bij die verradersclub van de PvdA.
  Wat een onzin kraamt die man uit ,.. weten we het nog..NEE = NEE ..en welk argument hanteert deze imb#ciel van een Timmermans,…. we worden mischien wel uit de EU gegooid…. nou mafkees, niets liever dan dat en neem gelijk die kl#te euro mee plus alle graaiers, rot op met die verraders van de PvdA wat willen ze nu nog doen… ‘k las in het vliegtuig de krant en speciaal het artikel over de commissie Vreeman…. jeeeee hoe wil je bedonderd worden, en sinds de PvdA de verrader uithangt durven ze het woord “linkse partij” niet meer in de mond te nemen, het zijn tegenwoordig ..sociaal democraten… hoe verzinnen ze het,.. zeg eerlijk mensen wie verneukt wie, oprotten met die huichelachtige kliek, ze zijn het niet waard dat er nog iemand op hun stemt, alleen een idioot wil hun mischien nog serieus nemen, of telt ons land dan toch nog zoveel idioten … wie zeg het mij….

  Reactie door Pool — donderdag 31 mei 2007 @ 21.31 uur

 70. @39 Anja, nee hoor, niet ziek en ook niet op vakantie. Gewoon even een beetje gas terug.
  Voor de regelmatige lezer van dit web log zal het misschien duidelijk zijn waarom.

  Mijn bijdrage @29 had indirect tot gevolg dat er weer verknipt werd gereageerd op de reactie van Irma op die van mij. Ik voel de hete adem van Ace al weer in mijn nek. Bij mijn volgende reactie ben ik aan de beurt. Nee, ik bedank hiervoor.
  Goedenavond overigens.

  Reactie door Gandalf — donderdag 31 mei 2007 @ 21.47 uur

 71. De grap is dat er helemaal geen sprake is van marktwerking. Iedere eerstejaars student economie weet dat. Er wordt nauwelijks aan de voorwaarden voldaan wil er sprake kunnen zijn van marktwerking. De overheid deelt feitelijk monopolies uit aan bedrijven. En wat je ziet is dus het gedrag van monopolisten.

  Reactie door TRS — donderdag 31 mei 2007 @ 21.55 uur

 72. @69 Pool.

  In de Troyka van Adelle Bloemendaal, Troyka hier, Troyka daar, overboord ermee voor de wolven, nog zoveel uren te gaan naar Omsk.
  Was dat lied niet van doctorandus P.?

  Reactie door d'olle Henk — donderdag 31 mei 2007 @ 22.07 uur

 73. @ 70 Gandalf.

  Al jaren zeg ik. “Niet op reageren Lena”.
  Gewoon je eigen mening, dat is de belangrijkste.

  Reactie door d'olle Henk — donderdag 31 mei 2007 @ 22.10 uur

 74. @ 72 Henk H

  Zeker was dat lied van Drs. P. het lied heet de “Dodenrit” uit 1974

  ….Het lied verhaalt over een Russisch gezin dat met de trojka op weg is naar Omsk. Het gezin bestaat uit de zanger, zijn vrouw, en hun vier kinderen. Igor (speelt viool), Natasja (leert zo goed op school), Sonja (heeft een mooie alt) en (de kleine) Pjotr. De reisgenoten zingen er lustig op los (hun bundel bestaat uit Oud-Hollandse liederen zoals onder moeders paraplu, in een blauwgeruite kiel en daar was laatst een meisje loos) maar moeten onderwijl een voor een geofferd worden aan de wolven die de trojka achtervolgen. Aan het begin van het lied bedraagt de afstand naar Omsk nog 100 werst; aan het slot, als ten slotte ook de hoofdpersoon verslonden wordt na een ongelukkige sprong van blijdschap, is de stad net in zicht gekomen. Het verhaal besluit met de zin: Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg waarna het lied besluit met diverse olijke rijmen op “Trojka hier, trojka daar” die verder niet iets aan het verhaal toevoegen (“moeder is de koffie klaar?”)….

  Reactie door Pool — donderdag 31 mei 2007 @ 23.23 uur

 75. Je hebt 1 ding nog niet genoemd.

  Tegenwoordig zijn organen namelijk ook onderwerp van amusement via een soort afvalrace a la idols op TV.

  Kunnen we nog spreken van een beschaving?

  Reactie door ReneR — donderdag 31 mei 2007 @ 23.50 uur

 76. @70 Gandalf,

  Een goedemorgen gewenst!
  Já ik snap wat je bedoelt en waarschijnlijk is het je ook opgevallen dat er hier meerdere vaste reageerders wegblijven.
  Maar zoals Henk ook al zegt Gandalf, gewoon je eigen mening en NIET op reageren Lena!

  Wens je verder een goeie dag toe en gelukkig dat je niet door ziekte onderuit gehaald bent en laat dat ook niet door iets anders gebeuren.

  Reactie door Anja — vrijdag 1 juni 2007 @ 7.29 uur

 77. @70 Gandalf
  Outhou ons aub niet van je bijzonder waardevolle bijdragen. Dat er iemand op dit weblog is die (naar mijn mening bijzonder onterecht) jou steeds aanvalt mag toch geen reden zijn je mening voor je te houden? ACE weet niet beter denk ik en andere bezoekers van dit log kijken er wel doorheen hoor.

  Laat dit log aub de kwaliteit houden die het verdiend, blijf schrijven!

  Reactie door Irma — vrijdag 1 juni 2007 @ 8.54 uur

 78. @57 Ellen.

  Ellen, over ideologische veren gesproken, dit artikel kwam ik vandaag tegen in het
  Historisch Nieuwsblad.

  http://members.home.nl/h.hiensch/Com-christ.doc

  Reactie door d'olle Henk — vrijdag 1 juni 2007 @ 10.36 uur

 79. @ 70 Gandalf

  Goeimorgen

  Wat hete adem van die ACE in je nek, je laat je toch niet inpakken door dat oeverloze gelul vamn dit soort figuren,.. kom nou.
  Ik zie gewoon dat er mensen zijn die proberen deze weblog te ondemijnen met allerlei onzinnige argumente zoals een bepaalde woordkeus die men gebruikt of weer iets anders, … maar het gaat er bij hen om als ze maar wat te zeiken hebben om zo de politieke aandacht van een item ver naar de achtergrond te verplaatsen en zo deze weblog zijn kracht te ontnemen.

  Gandalf laat dit soort figuren gewoon zeiken want de beste reactie is geen reactie heb ik geleerd van bijdehandje, en blijven ze dan toch nog doorgaan met zeiken dan zijn er altijd nog wel dingen te schrijven om hen de mond te snoeren.

  Reactie door Pool — vrijdag 1 juni 2007 @ 11.57 uur

 80. Ik hoor net dat Rusland weer een vergunning intrekt en hoe raar ook is dat positief, een land moet zelf profijt hebben van zijn grondstoffen en niet een buitenlands bedrijf. Anders kun je je land wel weggeven zoals Nederland doet.

  Reactie door Gaudoin — vrijdag 1 juni 2007 @ 12.29 uur

 81. 2 68 Irma

  Mijn welgemeende excuses, je bent blijkbaar echt niet op de hoogte.

  Reactie door ACE — vrijdag 1 juni 2007 @ 13.03 uur

 82. @ 79 Pool

  De feiten lijken mij ook wel belangrijk:

  Ik heb totaal niet op Gandalf gereageerd onder dit topic.

  Ik heb Irma onder nr. 45 een, na later blijkt, onterecht verwijt gemaakt.

  Meteen gijzelt/boycot Gandalf de meute door te dreigen niet meer op dit log te schrijven zonder expliciet aan te geven waarom.

  Jouw reactie is tekenend. Het is juist jouw soort reacties, jouw soort handelen, jouw soort manipulatie, jouw soort hatelijkheid die de oorzaak zijn van alle oorlogen op deze wereld. Het zijn jouw soort mensen die het vuur aanwaaien en niet diegene die de eerste bom gooit. Rest enkel nog de vraag; ben je er zelf van op de hoog ?

  Jij bent geen bijdehandje en omdat je zijn techniek gaat toepassen;

  Het gaat je goed.

  Reactie door ACE — vrijdag 1 juni 2007 @ 13.18 uur

 83. de Belgische premier,Verhofstad en Angela Merkel zijn weer samen gekomen,om nog voor het einde van deze maand de E.U.grondwet te bespreken en er door te drukken.Het groot-kapitaal wil vaart zetten achter deze monster opdracht,omdat het voorzitterschap van Angela Merkel per 1 juli afloopt.Gelet op de snelle komst van Sarkozy direct na zijn verkiezingen,lijkt er van alles voorgekookt te worden.Straks staat Balkenende alleen en gaat hij manipulerend door de bocht.

  Reactie door Maan Arkenbosch — vrijdag 1 juni 2007 @ 13.42 uur

 84. @83 Maan Arkenbosch

  dat doet JPB al 4 jaar dat manipulerend door de bocht gaan.

  waarom denkt u dat onze Koningin tegen de wens/wil van haar eigen volk een Bak-ellende 3 staande hield?!

  en dat daarvoor Maxime verhagen bij het Bilderbergonderonsje was dat daar aan vooraf ging?

  beter stappen we uit of worden we [ik hoop] uit de eu gegooid.
  de bestaande verdragen zal men heus niet zomaar even eenzijdig opzij schuiven,of verbreken.

  Reactie door iew — vrijdag 1 juni 2007 @ 14.01 uur

 85. hier nog even een voorbeeld waarin in mijn ogen toch ook echt maar WEER blijkt dat de marktwerking het alleen maar duurder maakt…

  http://www.nu.nl/news/1097748/30/Zuivelproducten_worden_duurder.html

  Reactie door iew — vrijdag 1 juni 2007 @ 14.19 uur

 86. Marktwerking + Bonus-jacht = werkgelegenheidsloop

  Reactie door Fred — vrijdag 1 juni 2007 @ 14.26 uur

 87. @ 83 84 Maan Arkenbosch iew

  Beider analyses zijn precies on the dot.

  JPB had een alliantie kunnen smeden tussen de falikante NEE’stemmers; Nederland, Frankrijk en Groot Brittanië.

  Op die manier had hij Europa kunnen regeren en alles voor Nederland uit de wacht kunnen slepen. Het was ontegenzeggelijk de beste optie iets voor Nederland te verbeteren of te doen.

  Maar zoals bij de Irak oorlog blijkt weer eens dat JPB de schoenen van een staatsman nog niet mag strikken. Kan hij er wat aan doen.

  Vriend en vijand zijn het erover eens dat JPB intelligent is maar hij heeft een inzicht van een omgekochte dronken kapitein.

  Wederom doet JPB ons volk veel te kort, hoe lang kan dat nog doorgaan?

  Reactie door ACE — vrijdag 1 juni 2007 @ 14.29 uur

 88. 83. En Verhofstad waarschijnlijk bij de volgende verkiezingen ook ‘afloopt’
  Sarkouzy is allang om doet alsof hij nog wat sputtert maar is een en al bedrijfslevendigheid. Daar zitten immers zijn beste vrienden.
  Hij probeert zijn volk langzaam maar zeker klaar te ‘stomen’ (dat zeiljacht is al bijna uit het ‘oog’ verdwenen) en neemt voor Nederland alvast de wind uit de zeilen.

  Ze vormen een leuk trio-tje en hebben elkaar reeds lang ‘besmet’.

  Reactie door Henny — vrijdag 1 juni 2007 @ 16.02 uur

 89. @ 82 ACE

  Bedankt voor alle complimenten, zoveel eer had ik toch echt niet verwacht.

  Trouwens ik reageerde niet op jou maar op Gandalf zijn reactie @ 70, en dat dan toevallig jou naam daar in genoemd wordt is een feit der dingen.

  Mij is het opgevallen dat heel veel reacties bestaat uit oeverloos slap gelul en niets ter zake van doen heeft, laat staan dat het nog binnen het kader van het item past.
  En dit betrek ik niet alleen op jou er zijn er zo nog wat figuren.
  Ik moet ook toegeven dat ik ook weleens buiten het boekje gaat, maar het is toch te gek voor woorden dat mensen al bij voorbaat rekening moeten houden hoe te reageren en zodoende al helemaal niet meer willen reageren.

  Natuurlijk mag iedereen een mening hebben en deze ook uiten, maar probeer dan wel zoveel mogelijk bij het item te blijven en laten we daar proberen niet van af te afdwalen.

  Ik ben blij dat de webmaster de vrijheid van publiceren heeft.

  O ja,…. bijdehandje is uniek en niet te evenaren, ik en anderen missen hem best wel hier op deze weblog.

  Reactie door Pool — vrijdag 1 juni 2007 @ 16.16 uur

 90. “Nederland kan niet achterblijven !”is de verdediging van voorstemmers : zeer zwak : Nederlnd zit niet te wachten op manager “GAMES ” bedrijven dienen medewerkers te hebben die “Loyaal “zijn aan het bedrijf : Bij Games verleis de medewerker loyaliteit-geveolends en zou gaat een bedrijf snel rotten .Vooral in het Bankwezen is het zeer belangrijk dat zij Maatschappelijk betrouwbaar zijn .

  Reactie door Fred — vrijdag 1 juni 2007 @ 16.22 uur

 91. @87 ACE

  Dat heb je goed gezien. Wat een domme kracht. Intelligentie is NIETS als het vermogen ontbreekt inzichtelijk te denken! Jazelfs dan is intelligentie wanstaltig! Maar dit zegt ook iets van het volk. Hoe kan je jaar in, jaar uit op een figuur stemmen die dit land niet kan besturen en geen enkel initiatief neemt tot herstel.
  Het is ook de doodsteek voor de PvdA! Samen met de CU vormen de 3 een lamlendig zootje.
  Het zal niet lang duren of het volk smeekt om de SP. De enige partij met sociaal inzicht en het volk VOOROP!

  ACE, laat je niet wegpesten. De adders onder het gras rusten niet! Ze duiken bij tijd en wijle weer op. Ik weet er alles van.

  Gandalf, in jou had ik juist vertrouwen. Je hebt altijd in mijn ogen relevante reacties. Jammer dat het hier weer van voren af aan begint. Kom op Gandalf, ook een beetje vertrouwen hebben in de ‘nieuwere’ onder ‘jullie’. Zeuren over elkaar en onder elkaar doet de SP geen goed.

  Reactie door Gloria — vrijdag 1 juni 2007 @ 17.30 uur

 92. @ 89 Pool

  Het uitblijven van een reactie van Gandalf en Anja is niet omdat ze de bijdehande strategie toepassen maar omdat mijn kritiek de kern raakte. En die is veel meer vulgair dan jij bevroet.

  Een ethische beoordeling : Wie is het meest slecht ?

  De chauffeurs die onbehoorlijk of te hard rijden of de chauffeurs die daarover hun middelvingers opsteken ? …..

  Dan is het maatgevende het feit dat iedere mens nu eenmaal fouten maakt en de waarde van tolerantie, helaas meende ik wat ik zei Pool.

  Reactie door ACE — vrijdag 1 juni 2007 @ 18.18 uur

 93. ik geloof niet in het social democratie,

  Reactie door gaf — vrijdag 1 juni 2007 @ 18.20 uur

 94. Goeden avond. Nog steeds in beslag genomen
  door extra ´mantelzorg´ kwam ik even Pool´s-
  hoogte nemen. Alle goede oude bekenden wens
  ik graag een prettig weekend en ben benieuwd
  wat de koerswijziging van de PvdA gaat inhou-
  den en wat de SP zou willen voorstellen, als
  tegemoetkoming aan hen die alsnog willen aan-
  sluiten bij de Socialistische Partij. Ik houd
  er terdege rekening mee, dat er daar veel te-
  leurgestelden zullen zijn die zich opsplitsen
  alsnog tussen SP, D66 en Groen Links.
  Een redelijk objectieve peiling valt nog moei
  lijk te maken, maar perSPectief zit er voor
  de SP zeker in.
  De marktwerking die intussen in veler kring
  ontzéttend veel heeft kapot gemaakt of on-
  herstelbare schade aanrichtte staat voor mij
  even op de achtergrond ivm het Generaal Pardon.

  De belachelijke vertoning rond de G-8 die
  d.m.v. veel maatregelen een onbereikbare
  vesting moet lijken is meer dan treurig.

  Was het niet eenvoudiger geweest om een flink
  vliegdekschip te charteren? Dat zou de kosten
  toch een stuk lager hebben doen uitvallen en
  mogelijk ook veiliger. Een onderzeeèr was ook
  een aardige oplossing geweest en zou alles
  aan land niet niet belemmerd hebben of schade
  berokkend.

  Nu opnieuw geeft men de wereld blijk van een
  totaal misplaatst machtsvertoon. De aangeme-
  ten importantie zal vermoedelijk in geen ver-
  houding staan tot de te verwachten resulta-
  ten. Schandalig dat men meent dit te moeten
  beveiligen met zoveel geld. De aktiviteiten
  zullen simpelweg verlegd worden aan de niet-
  beschermde kant van de muur en de verniel-
  zuchtigen, zgn. demonstranten, zijn niet in
  staat met verstand in wóórden te reageren.

  Vernielzucht van volwassenen die menen het zo
  goed met de mensheid voor te hebben. Ze zet-
  ten zich zelf opnieuw te kijk!

  De wereld bijsturen heeft meer zin dan overal
  dat oeverloze, geschreeuw, gescheld, gejél,
  en gewauwel waar iedereen op afknapt als het
  maar lang genoeg duurt.

  Het moet anders en het moet beter, het moet
  met veel meer plannen die hout snijden en de
  adem gespaard worden voor zaken die werkelijk
  belangrijk zijn. Tot volgende week en intus-
  sen een zo gezond mogelijk weekend gewenst!

  P.S. voor Henny, de leestekens ´weigeren´
  weer grotendeels, het lijkt druk op internet!

  Gandalf, gaat je dochter over en hoe zit het
  met de verhuisplannen, alles verder naar wens
  bij jullie? Hartelijke groeten! Madelief.

  Reactie door Madelief — vrijdag 1 juni 2007 @ 18.41 uur

 95. @79 Pool, ik ben er een week tussenuit ge-
  weest om een aangrijpende reden, en veel zin
  heb ik niet en vind het ook niet nodig om al
  die topics alsnog van mijn reakties te voor-
  zien. Jouw reaktie geeft duidelijk aan dat je
  e.e.a. lijkt te doorzien voorzover ik daar nog aan zou twijfelen weet ik je wel via via
  te bereiken, maar je conclusies kan ik delen.
  Een van de laatste alinea’s die jou in @82 bereikt getuigt opnieuw van ‘grof verbaal ge
  weld’ die het niet eens nodig heeft om te
  weerleggen,zó absurd als het is geformuleerd.
  Daar wilde ik het nu maar even bij laten.
  Doe nu zelf wat je Gandalf aanbeval en laat
  deze manier van bejegening lángs je heen gaan
  Er komt vanzelf een oplossing voor tzt !
  Fijne avond en prettig weekend verder!
  Madelief.

  Reactie door Madelief — vrijdag 1 juni 2007 @ 22.23 uur

 96. @91 en @92

  Onze krul had ergens een link geplaatst uit intermediar.
  Zouden jullie eens moeten lezen, dit verduidelijkt zo goed hoe jullie in elkaar steken.
  Maar ach, ook hier zullen jullie wel weer met het vingertje naar een ander wijzen en niet naar jezelf durven kijken.
  Hoe was het ook weer dames? Ik, ik, ik.

  Reactie door Anja — vrijdag 1 juni 2007 @ 23.04 uur

 97. @ 95 Madelief

  Bedankt voor je reactie en ik zal proberen m’n toonzetting wat te temperen, maar ik heb wel een weekje gelezen wat er zo allemaal geschreven wordt op deze weblog, en heb me daar uiterst woest over lopen maken.
  Maar goed, ‘k heb maar aan m’n rikketikker gedacht en besloten zodra we weer thuis zijn even m’n hart te luchten over alle onzin en geneuzel wat hier op de weblog zoal voorbijkomt.

  Ik hoop dat je de rust weer terug heb en dat alles weer een beetje op de rit zal komen.
  Neem de rust waar je lichaam om vraagt.
  Ik hoop alleen niet dat die “aangrijpende reden” ernstige gevolgen voor je zal hebben.

  Ik wens je een goede nachtrust en een goed weekend verder.

  Reactie door Pool — zaterdag 2 juni 2007 @ 0.12 uur

 98. @95/96

  De siamese tweeling weer op een rijtje?
  Ga lekker bij elkaar op schoot zitten, dames!
  Nou dames? Kerels??
  Ik mag toch hopen dat Gandalf en Pool en ‘onze’ Krul zich niet voor jullie karretje laten spannen. Die sla ik daar te hoog voor aan.

  Reactie door Gloria — zaterdag 2 juni 2007 @ 0.26 uur

 99. @95 Madelief.

  Ik zie dat je weer boven water bent en het werelds gebeuren je niet ontgaan is.
  Ik heb een probleem, in het politieke krachtenveld kan ik niet meer het echte socialistische gedachtengoed ontdekken.
  Zou je mijn kunnen helpen met het aanwijzen van de juiste weg. Jan had er weleens over de eerste weg links, maar aan het eind van die weg staat een bord “Tot hier en niet verder”. Dat overkom je als je dwalende bent.

  gr. Henk.

  Reactie door d'olle Henk — zaterdag 2 juni 2007 @ 0.37 uur

 100. @ Gandalf en Pool

  Waarom ik ACE een hart onder de riem steek moge duidelijk zijn. Het raakte weer uit balans hier en daar heb ik grote moeite mee.
  Ik ken niemand van ons webloggers persoonlijk, laat staan dat ik met iemand zit te chatten!! Alles wordt maar geroepen. Verdachtmakingen, paranoia’s en beschuldigingen die dit weblog ernstig aantasten.
  Je kunt het met ACE niet eens zijn, maar om allemaal op rij je tegen EEN persoon te keren vind ik niet kloppen. Onderling als SP-ers mogen we toch wat meer saamhorigheid verwachten en niet alleen maar in clubjes van voor en tegen ingedeeld worden.
  IK heb tegen niemand persoonlijk iets, maar als het ‘onfris’ wordt laat ik van mij horen. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Ik stem niet alleen socialistisch, ik ben dit in heel mijn wezen en het tegen elkaar opzetten vind ik een gruwel. Ik heb daar nooit aan meegedaan ondanks mijn felle reacties naar antiSP-ers. Ik heb graag voor allen een vriendelijk woord over en dat kan nooit genoeg zijn.

  Heel vaak heb ik aan jou, Gandalf, gedacht. Waar blijft hij, zou er wat aan de hand zijn? En daar was Gandalf ineens weer. Had het al eens hier geroepen ‘Waar is Gandalf?’, maar die reactie is niet doorgekomen. True!!
  Gandalf blijf niet weg! Dat heb ik ook tegen ACE gezegd, doodeenvoudig omdat jullie ALLEMAAL belangrijk zijn in mijn ogen voor het weblog. We zitten hier toch niet om elkaar weg te pesten? Moet er niet aan denken!!
  Ik hoop op betere tijden onderling en het niet met elkaar eens zijn moet kunnen. Laten we dat dan ook goed beargumenteren.
  En ook al vinden jullie ACE een ‘vreemde eend’ in de SP-bijt, dan kan je elkaar beter benaderen en vragen wat iemand precies bedoelt, dan via via sneren uitdelen over de betreffende persoon.
  Jullie weten dat het mij ook niet altijd gemakkelijk wordt gemaakt hier en ik ben al bang als iemand mij een hart onder de riem steekt of spontaan een compliment geeft… dat moet weer bezuurd worden!! Dat is toch gewoon absurd? Mijn God, wat is er toch allemaal aan de hand hier?? Geen idee toen ik bijna een jaar geleden hier enthousiast kwam binnenwandelen. De venijnigheid houdt maar niet op.
  Lieve Pool, Gandalf en ACE, ik hoop op z’n minst dat jullie er met elkaar uitkomen.
  Groet!

  Reactie door Gloria — zaterdag 2 juni 2007 @ 1.44 uur

 101. Goede morgen allemaal die belangstellend de
  SP volgen op tal van topics.
  Volgende week hoop ik er weer wat meer van te
  kunnen getuigen en me nog beter te verplaat-
  sen in de gemoedstoestand van een ieder die
  zich wezenlijk druk maakt over tal van poli-
  tieke zaken. Vandaag is het ook moeilijk ver-
  werken voor menigeen wat de conclusies zijn
  die met het topic van 0.10 uur hier werden
  aangereikt. Een ‘het had zo mooi kunnen zijn,
  wórden’ lijkt daarmee de bodem ingeslagen.
  Ná ondervonden tégenwerking lijkt een samen-
  werking op positieve grondslag haast onmoge-
  lijk geworden. De gemeenschappelijke speer-
  punten verworden tot darts die wel one hundred and eighty……..verschillen lijken
  op te leveren. De SP die dubt en doublet in
  een begrijpelijk verweer.
  Duidelijk is evenwel opnieuw, dat de SP het
  huiswerk al jaren deed én grondig een beleid
  voerend dat rust op continuïteit, gedegenheid
  en medemenselijkheid. Wat dat betreft kan op
  Internet wel een site geproduceerd worden die
  betiteld kan worden met ‘dagboek politieke
  partijen in Nederland’, dat dagelijks als na-
  slagwerk kan dienen . Feiten zijn dan al vol-
  doende en doen opinies en interpretaties er
  niet toe, want wie zou zichzelf nog objectief
  durven noemen?
  Het is absoluut een opsteker voor de SP dat
  het erin vertrouwen kunnen hebben en houden
  dagelijks bewaarheid én bewáákt wordt.
  Mijn zegsman zei altijd: wie zich liever in
  zonde wentelt en er niet uit op wil staan is
  nog eerder dan zijn eigen lijf vergaan!
  Mensen laten zich moeilijk leiden en raken
  verstrikt in aardedraden en hoogspanningska-
  bels tegelijkertijd en doet hen navenant rea-
  geren. De sateliet die alles onder de loupe
  zou moeten hebben moet geen satanlied worden,
  zodat verstómmende klanken de ether geweld
  aandoen en er géén melodie te bespeuren valt.
  Alles hangt samen met de juist golflengte en
  Hertz die toon aangeeft en miniscule tril-
  lingen tot in de finesses doet voélen en ook
  horen! Als de politiek onvoldoende moeite
  doet, gelijk een trafo spanningen ombuigt,
  een ambtenarenapparaat goéd aan de praat te
  houden, zal keer op keer kabelstoring en
  blikseminslag de dámpkring doorklieven in
  plaats dat goede voornemens beklijven.
  Daar waar naar bindende faktoren naarstig zal
  worden gezocht zal de samenleving niet verder
  ontbinden en dat vereist een inzet met hart,
  ziel én verstánd! Fijn weekend allemaal!

  Reactie door Madelief — zaterdag 2 juni 2007 @ 7.16 uur

 102. @99 Henk, jouw probleem begrijp ik zeker en
  er wordt nog over nagedacht en ik zal je dat
  zeker laten weten.
  Vraagje voor nú, met een knipoog,: staat aan
  de áchterkant van dat bordje óók precies het-
  zelfde, dan heb jij en Jan, allebei, één pro
  bleem minder en maakt de grenzen duidelijker.
  Totaal uit m’n routine gehaald, ben IK even
  vergeten of ik dat ‘bordje’ al eerder gezien
  zou moeten hebben, weet het me even uit alle
  opgedane indrukken, niét te herinneren. De
  lokaties kunnen zelfs verschillende zijn.
  Mocht je dwalende zijn Henk, oriënteer je dan
  op het licht van de Poolster, dat helpt je
  in ieder geval zo links mogelijk op het rech-
  te pad te blijven en mocht je toch dwalende
  naar het ‘midden’ zijn, weet Jan jou vast even op te vangen en te begroeten! Echt dwa-
  lenden zullen wij beiden niet worden, zolang
  we de realiteit in de gaten houden en dat
  geeft jouw geestesoog toch ook zo aan? Pro-
  bleem hiermee voorlopig opgelost? Nee Henk,
  ik kan jou vermoedelijk de weg niet wijzen,
  want kleintjes worden nu eenmaal te snel over
  het hoofd gezien maar ik zal proberen me van-
  daag wat uit te rekken. De kraaien in mijn
  omgeving doen zich in alle opzichten gelden
  en hoe vergaat het jullie? Wordt het nog wat
  daar, 25 meter hoog misschien?
  Was ik maar een beter Leermens, Henk, dan
  kon ik je op die manier vast regelmatig de
  weg wijzen. Tja dan zou ik oostwaarts gaan en
  jou/jullie westwaarts aanbevelen, al was het
  maar voor één kilometer, maar helaas….
  Ik zocht al maar hoop toch binnenkort dan al-
  thans de spaarvelden te vinden waarbinnen
  meer opmerkelijks huist dan de oppervlakkige
  voorbijganger zou durven te geloven. Tot kijk
  dan Henk en ik zal het kompas op zak houden,
  want padzoekster zal ik wel m’n leven lang
  blijven. Hartelijke groeten aan beiden,
  Madelief.

  Reactie door Madelief — zaterdag 2 juni 2007 @ 8.07 uur

 103. Anja, Toen jij hier een paar weken geleden mee ging praten kreeg je van mij het voordeel van de twijfel, in eerste instantie had ik simpathy voor je omdat jij het opnam voor mensen met een ander mening die hier nogal eens worden afgezeken.

  Maar nu krijg ik sterk het idee dat jou intenties hier anders liggen nl. onruststoken en met name is het Gloria op wie jij je peilen richt.

  Ik weet nu ook niet meer of jij wel Anja heet en of je wel bent die je zegt dat je bent, is voor mij moeilijk te controleren maar zoals elke keer weer opnieuw Gloria tot op het bot probeert te beledingen gaat echt te ver en het slaat nergens op.

  Voor mij staat vast dat Gloria wel” echt “is en ik heb ook wel eens grof tegen haar gedaan maar wat jij doe gaat alle perken te buiten.

  Ik weet ook dat mijn reacties hier ook wel eens irritaties opwekken maar jij gaat echt te ver, dat durf ik te zeggen.

  Iedereen kan zien dat je hier nu alleen maar op de “man” aan het spelen bent.

  Ik weet wel dat Gloria haar eigen boontjes kan doppen en mijn steun niet nodig heeft, daar doe ik het ook niet voor maar ik wordt dit zelf ook een beetje spuugzat.

  Reactie door Carla — zaterdag 2 juni 2007 @ 9.19 uur

 104. Een bewijs van hoe Anja in elkaar zit.

  Kijk een paar topics hierboven van BNN onder nr. 16

  En zo zijn er nog een paar.

  Reactie door Carla — zaterdag 2 juni 2007 @ 9.42 uur

 105. @ 99 Henk H

  Als ik even zo brutaal mag zijn om je met je probleem te bemoeien, denk dan aan dit….
  3 X links is hetzelfde als 1 X rechts.

  @ 100 Gloria

  ‘k Had vanochtend vroeg al een reactie naar Assepoester gestuurd, maar die is helaas verdwenen.
  In ieder geval laten we proberen altijd onszelf te blijven dat geld trouwens voor iedereen hier op de weblog, en laten we ook proberen de onderlinge spanningsvelden tot een minimum te beperken.
  Met al dat gekissebis onderling van verschillende personen (ik ga beslist geen namen noemen) haal men wel de eenheid en de kracht van deze weblog weg, en dat was volgens mij nou eigenlijk niet de opzet van deze weblog.

  Deze weblog is ook een visitekaartje van de SP laten we dat ook niet vergeten, de rechtse ballen lachen zich kaduuk als er weer eens oeverloos lang over een bepaald geouwehoerd wordt, en zo zijn er nog wel meer van die voorbeeldjes.

  Maar goed,… het zonnetje schijnt en ik ga vandaag eens heerlijk met m’n vrouw niets doen, vanavond gaan we samen thuis romantisch tafelen, want ik heb weer wat excotische gerechten in gedachte dus dat komt helemaal goed.

  Reactie door Pool — zaterdag 2 juni 2007 @ 11.59 uur

 106. @ 79 Pool

  Jouw motivatie voor de reactie onder nr. 79 is wederom maatbepalend voor de beoordeling, wat is die motivatie, heb je rekening gehouden met de gevolgen, beoordeel je dat Gandalf niet voor zichzelf op kan komen ? Ik zou dat graag van je horen maar zal wel geen antwoord krijgen.

  Ik ben het met je eens dat we elkaar in onze waarde moeten laten en dat een inhoudelijke discussie de doelstelling moet zijn.

  Gezellige dag en avond toegewenst.

  Reactie door ACE — zaterdag 2 juni 2007 @ 13.24 uur

 107. @105. Die Pool, nu je je er toch tegenan be-
  moeid hebt moet ik je opbiechten dat wiskunde
  absoluut niet mijn sterkste kant was, maar de
  360 ‘ waardoor je een taart goed kunt verde-
  len hád wel wat.
  Jouw aangedragen antwoord moet ik dan vertalen, dat náár links elke keer een hoek
  van 90′ wordt bedoeld?? Dan vind ook ik het
  antwoord bijzonder geestig, tenzij ik dan op
  ‘n totaal verkeerde golflengte denken zou!
  Mooi gevonden en ach, we weten hier allemaal
  dat je je vórstelijk weet te gedragen, al is
  het soms ook wat koud voor ‘n Pool, en je
  voorstel om zelf iets lekkers te maken vindt
  wel nagang. Is het niet iets voor jou om ook
  een omelet Sibérienne te maken? De drank die
  erbij hoort heb je vast wel in huis neem ik
  aan en een flamboyant karakter zal deze avond
  je ongetwijfeld brengen met een dergelijke
  verrassing. Maak het daarna compleet met een
  eveneens temperamentvolle Irish Coffee, nou?
  Daarmee laat ik mezelf ook (on-)regelmatig
  verwennen! Dolce far niente en de Génestet
  wist het lyrisch te brengen, ook al dik 150
  jaar terug! Veel plezier vanavond met het
  verwennen van dé dáme! Goed voorbeeld doet
  goed volgen! Fijne avond, Madelief.

  Reactie door Madelief — zaterdag 2 juni 2007 @ 13.33 uur

 108. @ 107 Madelief

  Gebruik je dan ook echte ierse Wiskey anders weet je niet waar het over gaat.

  Reactie door ACE — zaterdag 2 juni 2007 @ 15.02 uur

 109. @108, Grapje van ACE. Ik zou jou toch zwaar
  onderschatten ACE als ik zou menen dat je
  Irish niet zou weten te vertalen. Als ik dan
  ten overvloede nog toevoeg dat het om een echt temperamentvolle Irish Coffee gaat, wéét
  ik zéker waar het over gaat, maar die zal dus
  niet Scottish zijn, of dacht je dat IK zou
  denken dat Pool een mix maakt met een ‘blote
  Marie’, oh sorry, ik bedoel natuurlijk dan
  een Bloody Mary. Maar ik vooronderstel dat
  Pool met liefde Bloody Mary aan zich voorbij
  zal doen gaan en zal gaan voor zijn strikt
  persoonlijke recept met een strict personal
  ‘touch’, denk je ook niet ACE?
  Maar ik ga zijn voorbeeld volgen dinner in
  the garden, omringd met de bedwelmende geuren
  van Kamperfoelie en Rozen, blozend van ge-
  zondheid en frèle als een jonggeborene.
  Geen politici in mijn tuin, maar clematici
  van allerlei rang, stand en kleur en vanavond
  houden die hun mondjes open voor wat extra
  druppels vocht, and so do I. Have fun ACE,
  be happy! Daisy!

  Reactie door Madelief — zaterdag 2 juni 2007 @ 18.48 uur

 110. 71. TRS

  Ik heb dat al zo vaak gezegd maar ik moet zeggen zo kort en krachtig als jij het weergeeft daar heb ik niets aan toe te voegen.
  Kijk naar WAT de overheid reguleert HOE en vooral ook WAAROM.
  Kijk naar wat ze NIET vrijlaat en WAAROM niet zowel binnen als buiten de grenzen en vooral bij overschrijding der grenzen.
  Alles worst gestuurd in de richting waarin zij wil.

  Reactie door Henny — zaterdag 2 juni 2007 @ 20.20 uur

 111. Zou het toevallig zijn dat ik i.p.v. wordt WORST geschreven heb?

  Reactie door Henny — zaterdag 2 juni 2007 @ 20.21 uur

 112. 71. TRS

  Ik heb dat al zo vaak gezegd maar ik moet zeggen zo kort en krachtig als jij het weergeeft daar heb ik niets aan toe te voegen.
  Kijk naar WAT de overheid reguleert HOE en vooral ook WAAROM.
  Kijk naar wat ze NIET vrijlaat en WAAROM niet zowel binnen als buiten de grenzen en vooral bij overschrijding der grenzen.
  Alles worst gestuurd in de richting waarin zij wil.

  87. ACE

  Vrind en vijand zijn het erover eens dat JP intelligent is.

  Klopt niet IK nl. niet.
  JP heeft een hele hoop boeken van buiten geleerd en dat opgedramd bij zijn proefschrift. Hij mist ieder creatief vermogen tot het gebruik van wat hij weet, een noodzakelijk deel van intelligentie.
  Zijn interpretatievermogen is ook niet al te sterk ontwikkeld m.i.evenmin zijn kennis van de mensch.
  Hij vertolkt meestal de gedachten van een ander.
  Ach ja Wat is intelligentie het verandert met de dag zowel de definitie als het zijn.

  Reactie door Henny — zaterdag 2 juni 2007 @ 20.44 uur

 113. Bij de telecommarkt was het anders een groot succes.

  Reactie door Johan — zaterdag 2 juni 2007 @ 20.59 uur

 114. @ 106 ACE

  even een correctie… maar wat ik wilde aangeven is dat men bijvoorbaat al weet wie er op zijn eigen reactie

  Zo nu wordt het wat duidelijker,… komt door de Irish coffee dat foutje.

  Reactie door Pool — zondag 3 juni 2007 @ 0.04 uur

 115. @114 Pool.

  Jij zegt, driemaal links is het zelfde als eenmaal rechts.
  Ik heb het in ons dorp getest, maar ik kom er niet uit. Driemaal links, dan kom ik op het zelfde punt uit, hetzij lager, dan eenmaal rechts dan ga ik de tegenovergestelde richting in en dat was niet mijn bedoeling. In het leger had je mensen die nog links nog rechts konden onderscheiden, die moesten het doen met hooi of strooi wat zij aan hun arm gebonden kregen. Hoe dan ook, links is het tegenovergestelde van rechts, en daartussen ligt het eindeloze midden, ook ik weet gewoon niet waarom socialisme links wordt genoemd, ik heb mij eens laten vertellen dat de socialisten vroeger links in de 2e kamer zaten en de niet socialisten rechts tav van de voorzitter.
  Groeten Henk en Dee.

  Reactie door d'olle Henk — zondag 3 juni 2007 @ 0.06 uur

 116. @103 Carla,

  Neem maar van mij aan dat ik Anja ben en niemand anders dan Anja.

  Verder kan ik niet snappen wat jij met deze reactie probeert te bewerkstelligen.
  Vage verwijzingen, dubieuze onderhuidse toespelingen, wees een vent/meid en wees duidelijk wat je bedoeld.
  Laat één ding je heel duidelijk zijn, degene die mij hier probeert continu af te zeiken, kan hetzelfde van mij verwachten na verloop van tijd.
  Ik heb véél geduld Carla, héél véél geduld, maar eens is het genoeg geweest.

  En als jij meent het voor Gloria op te moeten nemen, ik zou zeggen doe je best, zit ik in het geheel niet mee.
  Waar ik wel mee zit (schijn ik een patent op te hebben volgens sommige medebloggers hier) dat er een aantal tussen zitten die de boel hier selectief lezen en de èchte ruziezoekers er niet uit weten te pikken.

  Carla ik wensje een vredige zondag toe.

  Reactie door Anja — zondag 3 juni 2007 @ 0.35 uur

 117. @116 Anja

  Continu af te zeiken? (Noem dat maar vrouwelijk taalgebruik!)
  Draai jij maar de rollen 180 graden om!!
  Er is maar EEN ding waar jij op uit bent…en dat heeft Carla goed gezien! Ruziezoeken!!
  En dat valt meer mensen op overigens. Degenen die NIET zwijgen worden dan medevervolgd door de siamese tweeling.
  Je spelletje is doorzichtiger dan je denkt, Anja. Voor mij ben jij voortaan Anja Bijdehand. Ik herken de familiesneren snap je? En het getrouw opdraven van je schoot’zusje’. Wat een tijdverspilling om hier zo’n beetje een jaar mee bezig te zijn, zeg. En het helpt niets toch? Ik ben er nog steeds. En dat zal zo blijven ook!
  Ik ben hier namelijk voor de SP. Daar gaat mijn hart naar uit.
  Met jullie heb ik het helemaal gehad. En als je het weer over ‘christelijk’ gaat hebben: Die zijn goed, maar niet gek!
  Mij zie je hier niet meer. De groeten!

  Reactie door Gloria — zondag 3 juni 2007 @ 2.41 uur

 118. Gloria, ik vond het al met al niet nodig om
  op uitgekraamde onzin te reageren. Ook dat
  je mij er voor houd op meerdere manieren te
  reageren, hetgeen absoluut niet het geval is.
  Uit de eerder door jou gemaakte opmerkingen
  meen ik te moeten constateren dat je mij,
  Madelief, voor het – ik citeer Gloria -
  “schoot’zusje’” van Anja houdt.
  Zou je nu een punt willen zetten achter dit
  soort stompzinnige uitspraken?
  Alleen de staf weet dat ik met één afzend-
  adres werk, of is er iemand die durft te be-
  weren dat ik haar ‘zusje’ ben? Lijkt me dus
  van niét! Wat betreft bijdragen met evt. ook
  een ‘christelijk’ onderdeel, ben ik nu ge-
  noodzaakt te zeggen: de pot is het die de
  ketel verwijt dat die zwart ziet! Ophouden
  nu, en al absoluut met jouw tegenstrijdige
  bijdragen. Doneer die elders, zo wordt het
  erg moeilijk om het evenwicht van Gloria bij
  te benen. Laat ons delen in solidariteit met
  de SP, maar zak niet elke keer onderuit onder
  je eigen lijn van schrijven!Jammer, sterkte!

  Reactie door Madelief — zondag 3 juni 2007 @ 10.43 uur

 119. @117 Gloria,

  Ken je het gezegde hoe later op de avond, hoe schoner het volk?
  Hélaas kan ik dit niet aan jou toeschrijven.
  Elke keer weer kom je met verdachtmakingen aan mijn adres, als je hierop tegengas krijgt ben ik de ruziezoeker?
  Madelief is mijn tweeling/schootzusje?
  Ik ben Bijdehandje?
  Néé Gloria zo werkt het niet!

  Nog één keer voor de duidelijkheid, mijn naam is Anja, en een 2e persoon zit daar niet aan vastgekoppeld.
  Dat zul je dus moeten aanvaarden want het is niet anders

  Voor een ware ‘christen’ staat nog steeds voorop heb uw naaste lief zoals uw zelve en dit is ook het socialisme.
  Dit stopt niet halverwege 1e Pinksterdag zoals jij dat denkt te kunnen stellen.

  Citaat: Met jullie heb ik het helemaal gehad.
  En als je het weer over ‘christelijk’ gaat hebben: Die zijn goed, maar niet gek! einde citaat.

  Zou onze lieve heer “ook zo gedacht hebben” dan zou de hemel voor niemand bereikbaar zijn, je zou aan Jesus nog een voorbeeld kunnen nemen en de bijbel eens lezen zoals hij werkelijk bedoeld is.

  En als je wilt vallen over mijn taalgebruik en me nu daar weer op denkt te kunnen pakken, nou jammer dan, het staat gewoon als goed Nederlands allemaal in de dikke van Dale, dus niets mis mee.

  Dag Gloria!

  Reactie door Anja — zondag 3 juni 2007 @ 11.16 uur