Samen schouders eronder

De SP zet sinds jaar en dag in op gemengde scholen. Van jongs af aan samen leven en samen leren is één van de voorwaarden voor goede integratie. Verschillende malen heb ik met ouders en scholen gesproken die hiervoor zelf initiatieven hebben genomen. Geweldig is dat, wanneer ouders gezamenlijk de schouders eronder zetten. Uit onderzoek blijkt dat er steeds meer succesvolle initiatieven zijn. Staatssecretaris van Onderwijs, Sharon Dijksma lanceert daarom een kenniscentrum Gemengde Scholen, die ouders gaat ondersteunen.

Prima, maar het is niet enkel rozegeur en maneschijn.

Ondanks de succesverhalen raken ouders ook gefrustreerd door de gebrekkige medewerking van gemeenten en schoolbesturen. Die stimuleren dergelijke initiatieven vaak niet, omdat een gedwongen spreiding in strijd is met de vrijheid van schoolkeuze. (AD)

De SP stelt voor te werken met dubbele wachtlijsten. Basisscholen dienen afspraken te maken met gemeenten over gemengde toelating van leerlingen door met twee wachtlijsten te werken: een wachtlijst voor leerlingen zonder en een wachtlijst voor leerlingen met achterstand. Daarnaast moet het ook niet blijven bij gemengde scholen. Want als een wijk niet gemengd is, zal een school in de wijk dat ook niet snel zijn. Menging op wijkniveau is daarom minstens zo belangrijk.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 23 mei 2007 :: 13.44 uur

109 Comments

109 reacties

 1. Hebben we het over verf of zoiets wat een K%t woord gemengde scholen.

  Reactie door De Hakker — woensdag 23 mei 2007 @ 15.03 uur

 2. minsten op school geen propaganda word getoond,en geen economish keuzen worden gemaakt,dan ga ik akkord…
  Menging, betekent wel, dat jij het verschil maak tussen die en die,dus pleite ik voor Schollen waar, ongeacht jouw cultuur en etnish achter grond ,maag binentreden als centraal punt,en niet vanaf het apartheid mentaliteit die nu hang…
  Zelf in frank_rijk doe zij dat niet,
  Nederland A part land?

  Reactie door gaf — woensdag 23 mei 2007 @ 15.08 uur

 3. Nederland is een apart land. Net zoals elk ander land. Elk mens is apart, cultuur is apart, samen 1 geheel dat is waar ik op wacht….

  Laten we de multiculturele samenleving promoten; organiseer oriëntale eetmarkten, wereldsemuziek dagen, culturele verdiepingsdagen, zou ik zeggen. Ik doe mee!

  Reactie door Mark — woensdag 23 mei 2007 @ 15.47 uur

 4. Gelukkig zien ouders weer in, dat een
  school met gemengde achtergrond, de beste voorbereiding is op het verdere leven van hun kinderen.
  Als kinderen van verschillende achtergronden, elkaar niet meer tegenkomen op de basisschool, gaat dat ten koste van het wederzijds begrip.
  Deze kinderen zullen later deel uit gaan maken van een maatschappij, die bestaat uit een bont gezelschap van volkeren en culturen.
  Volgens mij is de school juist de aangewezen plaats, om te leren wat deze culturen zijn en waar zij voor staan.
  Zo leer je kinderen al vroeg, ook respect te tonen aan andersgelovigen of andersdenkende.
  De termen gemengde en zwarte scholen, gaan nu hopelijk snel tot het verleden behoren.

  Een pluim voor alle ouders die kiezen voor een school, waar iedereen welkom is.

  Reactie door kitje — woensdag 23 mei 2007 @ 16.04 uur

 5. Ga een ander proberen die multicul door de strot te douwen.

  Reactie door Ronald — woensdag 23 mei 2007 @ 17.02 uur

 6. Gemengde scholen is een leuk begin, maar lost an sich niets op, het is dweilen met de kraan open.

  Neoliberaal (lees: kapitalistisch) beleid verscherpt de tegenstellingen in de samenlevingen, tussen rijk en arm, tussen geschoold en minder geschoold, tussen blank en zwart. Het is de basis voor achterstanden, vervreemding en racisme.

  Wilders begrijpt dit zeer goed door er een extreem neoliberaal programma op na te houden, wat natuurlijk alleen de tegenstellingen binnen de maatschappij zal vergroten, waardoor hij weer verder kan teren met zijn verderflijke racistische retoriek.

  Een socialistisch antwoord is daarom een anti-racistisch programma gebaseerd op een anti-kapitalistisch programma en het innemen van een klassestandpunt: wie wordt er nu feitelijk beter van deze verdeel en heers tactieken? Wie kan de schuld leggen bij de allochtonen die zogenaamd “onze banen inpikken”? Het is altijd weer de heersende elite die er beter van wordt, verdere bezuinigingen kan doorvoeren, verdere winsten opstrijkt.

  Daarom steun ik ook volledig de FNV leuze “Gelijk loon voor gelijk werk!”. De turken, marokkanen, polen, etc zijn niet onze vijanden maar onze broeders. Ook zij worden immers weggedrukt in de handige verdeel en heers tactieken van de bazen. Het zijn daarom deze bazen en de elite die onze klassevijanden zijn!

  Trap niet in de nationalistische retoriek van Wilders en consorten, de arbeidersklasse is immers natieloos. Voor internationale solidariteit!

  Reactie door Emil Jacobs — woensdag 23 mei 2007 @ 17.10 uur

 7. @ Ronald (5):

  Goh, je bent er vandaag wel weer snel bij met je diepgravende, verhelderende, en niet te vegeten originele commentaar.
  Dank!

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 23 mei 2007 @ 17.18 uur

 8. @Olav Meijer

  Nou en, jullie klagen er toch ook over dat jullie vinden dat het neoliberale beleid door jullie strot feramd wordt.

  Nou 3 x raden, de SP wil ook dingen mensen door de strot rammen waar ze niet op zitten te wachten.

  Volgens de SP zitten de Nederlanders niet op neo-liberaal beleid te wachten, nou de Nederlanders zitten ook niet te wachten op die Multicul onzin.

  Reactie door Ronald — woensdag 23 mei 2007 @ 18.02 uur

 9. Nu we het er toch over hebben…
  3 x raden: Ik zit nu ook niet bepaald te wachten op de kul-oneliners van ene Ronald.
  Als je wat te zeggen meent te hebben Ronald beargumenteer dit dan.
  Wellicht dat je dan wat serieuzer genomen wordt?

  Reactie door Wattenstaafie — woensdag 23 mei 2007 @ 18.11 uur

 10. @Wattenstaafie

  Het uberhaupt bestaan van witte scholen geeft toch al duidelijk genoeg aan dat er zat nederlanders zijn die niet op die multicul flauwekul zitten te wachten.

  Als nederlanders geen moeite zouden hebben met die multicul dan hadden witte en zwarte scholen en/of wijken helemaal niet bestaan.

  Reactie door Ronald — woensdag 23 mei 2007 @ 18.25 uur

 11. @10
  In zoverre kan ik Ronald wel volgen moet je het afdwingen of laten gaan zo als het gaat.
  Misschien werkt het dwang matige wel juist tegengesteld en kweken we zo een show maatschappij.
  Forceer de maatschappij niet en geef alles zijn tijd.

  Reactie door De Hakker — woensdag 23 mei 2007 @ 18.30 uur

 12. @ Gaf 2 wat bedoel je met propaganda?
  @Mark 3
  Dergelijke initiatieven zouden er inderdaad veel vaker moeten zijn overal in Nederland.

  Het probleem zijn de 70% ? 80% ? die weinig of geen interesse voor integratie hebben. Die zouden moeten gemotiveerd worden.
  Als de meerderheid van en autochtonen en allochtonen eindelijk eens tot het besef zouden komen dat ze meer moeite moeten doen om elkaar te leren kennen dan zou er, niet alleen op gebied van gemengde scholen maar zeker ook van gemengde wijken, meer vooruitgang geboekt worden.
  Ik vind het tegenstrijdig dat schoolbesturen en gemeenten van de ene kant erop wijzen dat een gedwongen spreiding in strijd is met de vrijheid van schoolkeuze – wat hun goed recht is-, maar dat ze intussen van de andere zwijgen over het feit dat, terwijl het al jaren en jaren over integratie gaat, ze structureel nog maar bitter weinig hebben bereikt terwijl zij er toch verantwoordelijkheid voor zijn.
  Ook vanuit de overheid is er steeds veel te weinig aandacht geschonken aan de verantwoordelijkheid van autochtonen en ALLOCHTONEN wat betreft het doen slagen van de integratie.

  Reactie door Lieve — woensdag 23 mei 2007 @ 18.36 uur

 13. Waarom zou je zoiets niet zelf mogen beslissen? Ik neem aan dat elke ouder kiest voor de best mogelijke kans voor zijn / haar kinderen, elk daarbij zijn afweging gemaakt op wat er zo goed is aan die school. Bovendien maak je mij niet wijs dat er in Oss iets dergelijks als een zwarte school bestaat.

  Reactie door Jory — woensdag 23 mei 2007 @ 18.41 uur

 14. Ik vind het schandalig dat de politiek wil voormijn kinderen uit maken waar ze naar school moeten. Het ruit naar fascisme en die inburgeringwaan. De kinderen van achtergestelde ouders uit achtergestelde wijken dwingen om ergens anders naar school te gaan, terwijl ze hadden geen keuze in de eerste plaats.

  Dit lijkt als of SP een voorstander is om water naar zee te brengen. Kortom het komt op een pleistermaatregel neer. Want de diepgewortelde apartheid in dit samenleving blijft onveranderd bestaan. Doet iemand iets aan de oorzaak van die apartheid? Wat gaat geburen buiten schooltijd? Weer terug naar eigen aparte wijken. Wat gaat geburen na de schoolloopbaan? Waarschijnlijk komen ze toch terecht in aparte baangetto’s voor achtergestelde deel van de bevolking. En als ze toevallig in de Oos zitten komen ze terecht in een softer, genteler slavernijtraject met een inkom op bijstandniveau/minimumloon.
  De politiek prioriteitenriten zijn totaal door elkaar en op verkeerde rangorde.

  Woon, werk en onderwijs worden gezien en benaderd als losse entiteiten. Terwijl die hebben direct met elkaar te maken. Mijn kinderen hadden niet om gevraagd maar ze zijn nu al gewend met apartheid in dit land.

  Beste heer Marijnissen, met alle respect ik ben bang dat de middel schiet de doel voorbij. Ik denk het is veel beter om schouder onder zetten om de oorzaken van de apartheid te bestrijden. Dat hebben we tot nu toe nauwelijks ofte mild gedaan.

  Reactie door khosrow — woensdag 23 mei 2007 @ 19.22 uur

 15. @Emil Jacobs,

  Mooi, bezielend betoog. Ik ben het helemaal met je eens. Verbroedering tussen diverse culturen is wat Nederland nodig heeft. Als je ziet hoe beschaafd, warm en liefdevol sommigen, met name van Arabische afkomst, met elkaar omgaan thuis, daar kunnen ‘witte’ Nederlanders van leren. Niet dat alles wat ze doen perfect is, het gaat beide kanten op, net als dat geldt voor witte Nederlanders. Het klinkt soft en zweverig, maar het is de beste weg: soft tegen de mensen die gewoon mee willen doen in de maatschappij, maar hard tegen de haatzaaiende imams, de criminelen en overlastgevende Marokkaanse en Antilliaanse jongens. En soft tegen de welwillenden betekent gemengde scholen en wijken willen realiseren, maar ook ze NIET steeds beledigen op hun geloof en profeet, of zeuren over loyaliteit als je twee paspoorten hebt en niet meteen rigoureus de banden wil doorknippen met het land van je voorouders.

  Het Latijns-Amerikaanse socialisme vind ik in die zin zeer inspirerend: Latijns-Amerika is natuurlijk heel anders dan Nederland, maar het zijn zeer multiculturele landen, met veel oud zeer (zie Chavez’ terechte oproep aan de Paus om namens de RK kerk excuses te maken voor de holocaust op de Indianen). Ondanks dat oude zeer en nog steeds geen excuses, verbroederen die culturen steeds meer, DOOR het socialisme, heb ik het idee. Alleen Bolivia heeft nog een lange weg te gaan.

  Wouter Bos wordt door Elsevier trouwens glashard een neo-liberaal genoemd. Aan de hand van zijn houding t.o.v. de kwestie ABN-AMRO constateren ze dat (en juichen dat toe natuurlijk). Het valt me op dat alleen de flanken het beestje bij de naam durven te noemen. Ik zie graag een richtingenstrijd ontbranden in de PvdA, maar ze durven er niet over te praten heb ik het idee, ook niet buiten de openbaarheid. En dat terwijl het wel steeds meer gaat spelen. Het niet officieel willen/durven kiezen gaat steeds nijpender opspelen binnen de PvdA de komende tijd, denk ik.

  Reactie door Ellen — woensdag 23 mei 2007 @ 19.30 uur

 16. Het onderwijs in Nederland moet OVERAL op GOED niveau zijn. De basisscholen behoren universeel ‘hetzelfde’ te zijn. Zo kan ieder kind in eigen buurt naar school. De school is een afspiegeling van de buurt waar de kinderen elkaar kennen en met elkaar spelen.
  Verder hebben we het over mensen en basta!
  Dit zou gewoon een REGEL moeten zijn en het is onzin dat ouders de ‘beste’ school moeten gaan opzoeken. Alle scholen moeten de ‘beste’ zijn en daar behoort van buitenaf controle op te zijn incl. een zeer doorvorste sollicitatieprocedure. Het maakt dan niet uit welke kinderen op de buurtschool zitten: het is gewoon de school in de buurt en altijd de beste!
  Onzin katholieke, gereformeerde, islamitische, joodse scholen! Laat alles lekker met elkaar optrekken en godsdienstig onderwijs kan via de desbetreffende kerken, synagogen en moskeeen NA school en op zondag!
  Deze kogel moet maar eens heel snel door de kerk!

  Reactie door Gloria — woensdag 23 mei 2007 @ 19.32 uur

 17. Ik zou zeggen: Volg het voorbeeld in immigratie van AMERIKA. Zie link onder.

  http://www.nieuwnieuws.nl/archives/2007/05/weinig_verschil_moslims_en_ame.html#more

  Hate ir or love it, De Amerikanen doen het ook op dit punt stukken beter dan ons!

  Omdat Amerika een sterke, optimistische, open samenleving heeft. In tegenstelling tot het iets te politiek correcte, bange en onzekere Nederland.

  Reactie door USNL — woensdag 23 mei 2007 @ 19.38 uur

 18. @ Ronald

  Jij leeft nu eenmaal in een mulicultureel land Ronald. Net als 16 miljoen andere mensen. Allemaal van vlees bloed een hart en verstand. Ik begijp de toevoegende waarde over je negatieve opmerkingen niet. De inhoud vind ikzelf vele malen interesanter. Welk mens wil nu niet dat mensen met een andere cultuur meedoen in onze maatschappij?

  Reactie door Mark — woensdag 23 mei 2007 @ 19.44 uur

 19. @Mark,

  “Welk mens wil nu niet dat mensen met een andere cultuur meedoen in onze maatschappij?”

  En dat bepaald nu juist iedereen voor zich zelf, waar ik moeite mee heb is dat er weer DWANG aan te pas moet komen.

  Iedereen moet maar in de pas lopen voor geschreven door de socialisten die wel weer even voor mij en mijn kinderen gaan bepalen wat goed voor mij is.

  Dit PVDA/Groen Links trekje begint ook steeds duidelijker bij de SP door te schijnen :

  “Wij bepalen wel wat goed voor u is, wij zijn tenslotte socialisten”

  Nou ook de Socialisten hebben niet de waarheid in pacht en als er mensen zijn die NIET met andere culturen willen meedoen (of er mee geconfronteerd willen worden) dan is dat hun goed recht.

  En zal ik jullie nu de werkelijke reden van het bestaan van witte scholen geven en waarom die witte scholen beter presteren dan zwarte scholen.

  SIMPEL

  Op witte scholen is het over het algemeen prettiger lesgeven dan op zwarte scholen met probleem jongeren.
  Daardoor vertrekken de goede leraren naar de witte scholen waar ze nog wel normaal les kunnen geven zonder op hun bek geslagen te worden door rand debielen.

  Daar ligt de werkelijke kern van het probleem, en door de gedwongen spreiding van die ‘probleem’ jongeren zullen er alleen maar meer probleem scholen bij komen ipv minder.
  Die rotte appelen zullen nog meer scholen verpesten en nog meer leraren zullen het onderwijs de rug toekeren.

  Verder zullen de bovenmodalen dan uitwijken naar prive scholen.

  Verspreiden houd dus in : meer slechte scholen, meer gesloten prive scholen en nog meer scheiding tussen bevolkingsgroepen.

  Pak dus eerst die probleem jongeren eens aan, desnoods door het 3 strikes and youre out systeem.

  Nu wordt het eindelijk eens tijd voor het “Als je niet wilt horen, dan moet je het maar voelen” principe ipv het voor nog meer scholen en wijken te verpesten met die multiculti onzin.

  Reactie door Ronald — woensdag 23 mei 2007 @ 19.59 uur

 20. P.S.

  En even voor de critici, ik ben volgens de letter van de wet een 2de generatie Allochtoon uit een ‘achterstands’ regio.

  Reactie door Ronald — woensdag 23 mei 2007 @ 20.02 uur

 21. @Ronald.

  Je mist oorzaak gevolg hier. Ik zeg, problemen worden juist veroorzaakt door achterstandswijken dus naast aanpakken moet je ook de bron oplossen.

  Zoals jij het voorstelt blijft het probleem bestaan, maar ben jij even gevrijwaard.

  Op achterstandsscholen krijg je — achterstand. En van achterstand worden sommigen vervelend, en die sleuren anderen mee. Rotte appels aanpakken, ja, maar tegelijk zorgen dat die achterstanden verdwijnen door te zorgen dat scholen kwaliteit gaan leveren…zodat mensen dezelfde kansen krijgen.

  Reactie door Bart — woensdag 23 mei 2007 @ 20.06 uur

 22. quote: “Welk mens wil nu niet dat mensen met een andere cultuur meedoen in onze maatschappij?”

  Nou, wellicht willen de buitenlanders (lees: de moslims, want dat is de enige groep die problemen veroorzaakt), misschien WILLEN zij niet meedoen in Nederland!

  Nederland heeft al genoeg initiatief genomen jegens hen. De linkse, slappe aanpak heeft BLIJKBAAR geen hol geholpen. Waarom denk je dat Wilders zo’n groeiende aanhang heeft?

  Zie mijn vorige post. In Amerika integreren moslims wél. Hoe zou dat nou komen? Omdat je in Amerika

  - hard moet werken
  - je Amerikaan bent in 1e instantie
  - de Amerikaanse cultuur veel verleidelijker is
  - Voor Amerika kies je. Je WILT Amerikaan worden. In Europa is dat anders. In NL mag je niet eens trots zijn op je land.

  Reactie door USNL — woensdag 23 mei 2007 @ 20.10 uur

 23. @Bart

  Die achterstanden onstaan juist doordat goede leraren geen les meer willen geven aan die rotte appels.

  Jij draait de zaken weer eens om, ze worden niet vervelend omdat ze een achterstand hebben.

  NEE

  Ze zijn vervelend en krijgen daardoor een achterstand omdat niemand meer hun fatsoenlijk les wil geven.

  De ‘rotte’ appels eisen respect van de leraren anders krijgen de leraren klappen, nou als er dan op een witte school een vacature komt zijn die lui vertrokken.

  Mag ik je er aan herinneren dat er al een leraar is doodgeschoten omdat zo’n pisvlek vond dat ie geen respect kreeg van de leraar?

  Reactie door Ronald — woensdag 23 mei 2007 @ 20.12 uur

 24. Excessen zijn er overal, ook op witte scholen Ronald… dat is selectief uitlichten van gebeurtenissen, dat lijkt me even niet op zijn plaats hier. Ik sluit mijn ogen nergens voor, en weet dat er gajes rondloopt.

  Let wel, dat gemengde scholen ook arm en rijk betreft. Er staat in het voorstel van de SP dan ook achterstand, en er zijn ook witte scholen met achterstand. Ook buiten de randstand, geloof me.

  Nergens zijn de leerlingen lievertjes, ook de kaalkoppies niet, die op recente GeenStijl filmpjes behoorlijk grof deden (even selectieve onzin van mij)

  Natuurlijk moet je dat aanpakken, maar feit blijft dat er achterstandswijken en scholen zijn. En als je erin geboren wordt, en je ouders hebben geen geld of capaciteit om er uit te komen, dan heb je echt minder kansen. Niet voor niets zet ook dit kabinet in om de wijken te revatiliseren. Het is van essentieel belang dat mensen contact houden met elkaar. Jong, oud, rijk, arm, zwart, wit.

  Als je daar niet bij wil zijn, prima, dan kun je wat mij betreft ook in het Gooij gaan wonen, daar zul je van deze problematiek niet zoveel last hebben nog.

  Maar vind je het niet raar dat er steeds meer ouderinitiatieven komen die juist precies doen wat de SP voorstelt? Kennelijk is er behoefte aan, toch?

  Reactie door Bart — woensdag 23 mei 2007 @ 20.20 uur

 25. Bart, het verschil tussen de ouder initiatieven en de plannen van de SP is dat er bij de eerste gee dwang aan te pas komt en alles op vrijwillige basis gebeurd.

  “Natuurlijk moet je dat aanpakken, maar feit blijft dat er achterstandswijken en scholen zijn. En als je erin geboren wordt, en je ouders hebben geen geld of capaciteit om er uit te komen, dan heb je echt minder kansen.”

  Dat is je reinste kolder, iemand die echt wil die komt er ook echt wel hoor.

  Weet je wat het echte achterliggende probleem is in Nederland?

  Het probleem zit er in dat als je faalt in dit land dat je dan nog altijd kan terugvallen op een sociaal vangnet.

  Heel sociaal allemaal, maar niet echt prestatie bevorderend.

  Klinkt misschien keihard maar wel de waarheid, mensen zijn nu eenmaal beter gemotiveerd als er een soort van stok achter de deur staat.

  Misschien moeten we eens gaan denken in de vorm van een maatregel van : “Geen diploma door eigen schuld = gewoon geen uitkering meer”

  Reactie door Ronald — woensdag 23 mei 2007 @ 20.27 uur

 26. @16
  Prima Gloria,volkomen mee eens.

  Reactie door De Hakker — woensdag 23 mei 2007 @ 20.32 uur

 27. @Ronald,

  Het appartheid wordt aangepraat door de ouders.
  Als je gewoon een paar ‘verschillende’ kinderen bij elkaar zet is er niks aan de hand.

  @25 USNL — woensdag 23 mei 2007 @ 20.21,
  Met z’n allen op deze wereld zullen we toch onze tijd door moeten komen, laten we proberen dat op zo’n goed mogelijk manier te doen samen.

  Links en rechts heb je extremen, links zijn het dieren/natuur activisten waarvan sommigen geweld gebruiken en rechts heb je mensen die het niet hebben op mensen met een andere kleurtje of een andere verschil met zij zelf.

  Aan beide kanten heb je dus extremisten.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — woensdag 23 mei 2007 @ 20.51 uur

 28. @USNL,

  Ik ben voor hardheid voor de kwaadwillenden (kleine minderheid) en vriendelijkheid voor de goedwillenden (meerderheid).

  Wat ik goed vind van Amerika is dat ze tegen beledigingen zijn in het publieke debat. Een klimaat waarin moslims rustig ‘geitenneukers’ genoemd kunnen worden, zou in Amerika (en veel, heel veel andere Westerse landen trouwens) onmogelijk zijn, en terecht. Dat klimaat van hardheid en grofheid in het debat hier in Nederland is heel, heel, heel slecht voor de integratie, de sfeer en de toekomst van het land en moet snel veranderen.

  Verder ben ik geen fan van Amerika. De tegenstellingen zijn anders dan hier: tussen rijk en arm met name. De omstandigheden waarin de working poor (waaronder relatief veel zwarten — hoezo succesvolle multiculturele samenleving?!) zijn zeer troosteloos en vrijwel zonder hoop voor een betere toekomst. En Katrina liet zien hoe belangrijk de heersende elite de omstandigheden van de armen vind. Hoe begaan ze zijn over de mensen die Amerika ook hielpen opbouwen. De moeder van Bush heeft daar afgrijselijke dingen over gezegd.

  Reactie door Ellen — woensdag 23 mei 2007 @ 20.57 uur

 29. @Evert Tigchelaar jr.

  Gelul, iedereen weet dat de ‘zwarte’ scholen een produkt zijn van allochtonen uit noord afrika zelf, de autochtonen zijn er hooguit vertrokken omdat ze er niet langer mee geconfronteerd wilden worden.

  Alleen is de politek veel te schijterig om nu eens man en paard te noemen die de problemen veroorzaken en die vervolgens aanpakken.

  Nu wordt (ook door de SP) gedaan alsof het de schuld is van de autochtonen is dat er achterstandswijken en scholen zijn ontstaan.

  Reactie door Ronald — woensdag 23 mei 2007 @ 20.59 uur

 30. @29 Ronald

  Jou, als allochtoon kan ik je aanraden een job te krijgen bij de denktank van Bush! Je zult het met die Ayaan Heersende Ali goed kunnen vinden. Door ‘jullie’ doorgeslagen allochtonisme pleeg je verraad aan allen die onder moeilijke omstandigheden naar Nederland zijn gekomen en hier kans van overleven willen hebben. Ik zou zeggen: val je eigen volk niet af! Ik heb de pest aan dit soort allochtonen. Probeer niet het braafste jongetje van de klas te zijn hier. Jijzelf hebt je sociale lessen niet geleerd: een witgewassen meelopertje alleen en uitsluitend voor je jobje? Zo ging Ayaan ook over lijken! Dat leer je niet op school, dat leer je van de ECHTE criminelen. Blijkbaar zit je bij de verkeerde politieke partij. Ik kan je aanraden: ga je lessen leren bij de SP.
  Pas dan ben je voor mij een ECHTE geintegreerde allochtoon. Want zoals jij je hier etaleert zie ik juist in terug uit de landen van herkomst. De zweep over het volk. Die tirannie kunnen wij hier niet gebruiken!

  Reactie door Gloria — woensdag 23 mei 2007 @ 21.16 uur

 31. @USNL, over welk geweld heb je het, waar de SP voor zou zijn?

  Reactie door Ellen — woensdag 23 mei 2007 @ 21.18 uur

 32. @22 US/NL

  Ik heb jou vannacht al van repliek gediend, maar blijkbaar heeft de SP je een beetje in bescherming genomen. Dank de webmaster dus!
  Ik ga het niet meer overdoen, maar pleur lekker naar Amerika met je melk- en honing praatjes over het ‘beloofde’ land.
  Vergeet niet dat dit land geregeerd wordt door een gruwelijke dictator die gretig gebruik maakt van zijn VETO-recht. Dan ben je gewoon een despoot! Tegen de meerderheid van het volk in oorlog blijven voeren met 670.000 doden op je geweten en miljoenen slachtoffers. Buurman Fidel en zijn prachtige land blijven boycotten om het in armoede te laten verkeren om zo de wereld te laten geloven dat SOCIALISME niet werkt. Ha, ha, ha! Deze gefrustreerde yank denkt de hele wereld naar zijn hand te kunnen zetten
  En laten we niet de autistische bede vergeten van deze volksverlakker:
  God bless America!
  Ziekelijk nationalisme!

  Reactie door Gloria — woensdag 23 mei 2007 @ 21.31 uur

 33. @USNL.Je weet niet waar je over praat.sinds 9/11 is het echt geen pretje om als Moslim in Amerika te wonen.iedere Moslim is daar een Terrorist,en de Moslim gemeenschap ervaart dat ook als dusdanig.En Wilders staat gelijk aan Angst.

  Reactie door rafstal — woensdag 23 mei 2007 @ 22.08 uur

 34. @ ELLEN(28)

  Ik zeg ook niet dat Amerika perfect is. Welk land is dat wel? De tegenstellingen tussen arm en rijk zijn inderdaad groot, dat zal ik heus niet ontkennen.

  Een voetnoot is echter op zijn plaats. Ik heb 12 jaar in de VS gewoond en heb vele malen gezien dat Amerikanen ZELF, niet de overheid, het sociale vangnet vormen. Als een Amerikaan werkloos raakt, zet de buurt een schema op om deze persoon te helpen tot hij weer werk heeft. Amerikanen staan zelf in het lokale buurthuis soep te schenken, Nederlanders besteden sociale zorg uit aan de overheid.

  Dan initiatief vanuit de burger vind ik goed.

  Daarnaast is de armoede in de VS veelal tijdelijk. Nieuwe immigranten (die ervoor GEKOZEN hebben om weinig te verdienen) werken zich binnen 5 jaar op tot de middeklasse. Dat gaat al sinds jaar en dag zo in de VS. Daar komt bij dat ze voor (een voor ons) schamel loon werken, maar dat wel 10x hoger is dan bv. in Mexico. D

  us armen ‘zonder hoop’ – zoals jij noemt – vind ik overdreven. Natuurlijk zijn die er, dat ontken ik heus niet. Maar juist de positieve attitude houd een grote groep wel. En velen ontvluchten dan de ‘armoede’. En worden weer vervangen door nieuwe immigranten.

  De ‘hulp’ na Katrina was inderdaad schandalig. Ik ben geen supporter van Bush, heel veel Amerikanen niet. De meerderheid is altijd al ‘tegen’ hem geweest, maar die stemmen veelal niet. Wel vind ik Bush een leuke vent, maakt veel grappen, is ‘easy going’, en dat kan ik dan ook wel waarderen. Die blinde haat richting hem is ook maar vaak wat te makkelijk.

  Reactie door USNL — woensdag 23 mei 2007 @ 22.19 uur

 35. Ik heb wel vaker gezegd dat mening op wijkniveau een noodzakelijk dwingende voorwaarde is voor een gezonde wijk en dus een gezonde school.

  Probleem is echter dat ALLE gemeenten hun budgetten moeten aanvullen door middel van hun grondbeleid bij bouw van nieuwe woningen.
  Men kiest meestal voor een percentage indeling van 35% dure woningen, 35% middeldure woningen en 30% bereikbare koop of huur.

  En daar zit ‘em nu net het probleem. Bereikbare koop is voor de minder bedeelden niet bereikbaar en voor sociale woningbouw wordt vaak slechts 3 a 4% echt bereikt.

  Als je dus echt iets wilt, moet je niet aan symptoom bestrijding doen, maar gemeenten voldoende geld geven zodat ze hun financiele plaatje niet rond hoeven te maken door middel van een volstrekt onevenwichtige indeling van een wijk.
  Daarnaast moet je gemeenten verbieden prestigeobjecten aan te gaan als ze niet minimaal 30% echte sociale woningbouw in een wijk bewerkstelligen. En dan dus niet sociale woningbouw die na twee jaar door de woningbouwkapitalisten in de verkoop wordt gezet.

  Reactie door kaatje — woensdag 23 mei 2007 @ 22.31 uur

 36. 31. Met mening bedoel ik natuurlijk menging.

  Reactie door kaatje — woensdag 23 mei 2007 @ 22.31 uur

 37. de onderwijzers op zwarte scholen moeten een afspiegeling vormen van de samenleving. Net zoals dat bij de politie gebeurd.

  Reactie door Mark — woensdag 23 mei 2007 @ 22.33 uur

 38. Gemengde of multiculturele scholen zijn een politiek speeltje.Er zijn ook islamitische scholen welke hun eigen sores toepassen en daar hoor je weinig over.Het dient niet van belang te zijn welke leerlingen op school verschijnen als zij maar leergierig zijn en een strak studie programma willen en kunnen volgen.Indien dit voor bepaalde leerlingen niet kan,dan kunnen zij beter naar een school gaan,waar alles wat langzamer gaat.Dus de wil en de capaciteit van een leerling geeft feitelijk aan waar hij of zij thuis hoort.Dat is niet alleen doelmatiger voor de scholen,doch ook voor de leerling zelf.Een bekend Chinees spreekwoord zegt:Het is niet van belang of de kat blauw,groen of zwart is,als zij maar muizen vangt!

  Reactie door Maan Arkenbosch — woensdag 23 mei 2007 @ 22.40 uur

 39. Maan, ik neem aan dat je het over het voortgezet onderwijs hebt.

  Dat selecteert zich m.i zelf wel uit.

  Op de basisschool hoort iedereen samen.
  Ik was bijvoorbeeld op de helft van het jaar al klaar met mijn leerstof, maar heb zo wel geleerd hoe je anderen moet en kunt helpen die iets minder snel zijn. Daar heb ik nog dagelijks profijt van.
  Toen, ja toen, hadden we nog een mooie gemengde wijk…

  Reactie door kaatje — woensdag 23 mei 2007 @ 22.48 uur

 40. @USNL

  Citaat: “De linkse, slappe aanpak heeft BLIJKBAAR geen hol geholpen. Waarom denk je dat Wilders zo’n groeiende aanhang heeft?”

  USNL waar heb je het over? Welke linkse aanpak? Noem mij ajb wat voorbeelden daarvan. Hoe wil jij het aanpakken? We zijn multicultureel Anno 2007. Accepteer dat.
  Daarnaast ; Waarom ik denk dat Wilders een groeiende aanhang HAD? Ik denk dat het komt dat Wilders mooi heeft ingespeeld op de zwevende kiezer en de mensen die zich laten beïnvloeden door populaire praatjes.

  Tuurlijk, ik ben het met je eens dat er probleem groepen zijn. Er zijn bepaalde culturen die hier voor opstandjes zorgen. Ik begrijp je frustratie, woede of tegengas. Het zijn wel mensen! Waardoor ontstaat zo een opstandje? Meestal omdat mensen niet accepteren, dat iemand vanuit een andere cultuur, een ander soort gedrag vertoont dan wij met de paplepel kregen ingegoten en dus niet gewent zijn.

  Andere vraag voor je; eet je wel eens: Pizza, kebab, schoarma, rijst, gyros, grieks, loempia, pasta?
  Zonder multiculturele samenleving, zijn veel van deze begrippen hierboven nooit in ons land terecht gekomen. Zonder samenwerking wist de mens niet eens dat de wereld rond was. Want dan zaten we allemaal in ons hokje waar we ook absoluut niet uitkwamen want stel je voor; we kregen herrie met de buren!

  Het is heel simpel, kijk vanuit een andere hoek.
  Als je de supermarkt inloopt, en je loopt 1 rondje, het maakt dan niet waar je kijkt, als je maar kijkt; zie je overal producten die niet in Nederland zijn gemaakt. Net zoals winkels, muziek, eten, producten enz.

  Laten we het socialer maken in Nederland, zo moeilijk is het toch niet?

  Reactie door Mark — woensdag 23 mei 2007 @ 23.09 uur

 41. @26

  See Hakker, we komen er samen wel!

  Reactie door Gloria — donderdag 24 mei 2007 @ 2.31 uur

 42. Ik heb expres de vorenstaande reacties niet gelezen en reageer alleen op het artikel.

  Ik begrijp dat de SP voor deze problematiek er een “way out” mee wil bewerkstelligen.
  Een nobel streven.

  Als kleuter zat MijnZus natuurlijk ook op de kleuterschool. Pas jaren later wist ik dat enkele “vriendjes” zogenaamde “bruine vriendjes” waren. Was me echt nooit opgevallen…Ik was naïef als de neten als kind. (Surinaamse kindjes waren dat, bleek achteraf). Toen ging MijnZus naar de “grote school” en pas toen er in Beilen iets met een kaping aan de hand was bleek er een Moluks meisje in de klas te zitten! Voor mij was het gewoon een meisje, maar toen was het opeens een Moluks meisje en daar was wat mee vanwege treinkapingen enzo. Ik zie haar nog zitten achter haar tafeltje. Die hoorde daarbij! Zij hadden het gedaan! Pappa en Mamma hadden gezegt dat dit goed was! RMS! Dat zag je ook wel op muren en schuttingen bij ons in de buurt.
  Toen ging MijnZus naar de middelbare school. Het vreselijke christelijke onding is inmiddels gelukkig tot de grond toe afgebroken maar we gingen toen dus ook naar de DISCO! Vechtpartijen met Molukkers! Boze lieden met en reputatie.
  MijnZus ging haar weg en belandde in de grote stad. Daar waren Marokkanen en Algerijnen. Innemende jongens met een heel verhaal en er erg op gebrand vrienden te worden. Kwamen langs met een veel te groot fotoalbum met eindeloze familie foto’s en stonden er op dat ik vrijdagavond couscous zou komen eten. Ik vond het wel zielig van al die foto’s van familie die al jaren niet meer gezien was en een vader die dood was gegaan en dat zo’n jongen het graf nooit heeft kunnen bezoeken omdat ‘ie illegaal was maar moest vrijdagavond toch echt met de band repeteren. Niet te best! Ik had afgedaan! Dikke woorden in de kroeg de zaterdag er op waar de hele ploeg aan de bier en jenever zat. Ze hadden gelijk. Ik was uitgenodigd en was niet gekomen terwijl het voor hen zo belangrijk was. OK. Ik was een lul.

  Toen ging MijnZus naar de hoofdstad. Stapels *kanen in overvloed! Ik dacht dat ik in een ander land was. Op één of andere manier kwam ik weer een illegale tegen. Een homosexuele marokkaan. Het is mijn beste vriend geworden toen. Op straat werd hij soms door ouwe kereltjes in djelaba vermanend toegesproken. Eigenlijk moest geen enkele andere Marokkaan hem. MijnZus ontmoette hiermee de intollerantie. Via die vriend. Maar zijn moeder in Marokko had een foto van mij op haar nachtkastje staan omdat ze zo trots was dat haar zoon goed was terecht gekomen in dat verre land. Ik heb haar in Nederland ontmoet en gesproken toen ze met vakantie was. Het had MijnMoeder kunnen zijn. Ze is doodgereden door een taxi. Ik heb mijn ogen uit m’n kop gejankt.
  Het verhaal van MijnZus gaat nog door naar een ander continent maar da’s een verhaal op zich.
  Dit was mijn gemengde school.
  Moraal is dat niet kinderen het probleem vormen maar de onwetendheid en de beinvloeding van conservatieve ouders.
  Die ouders moet je zien te benaderen. Die moeten het licht zien. Die missen dat stapje in de verlichting en geven dat door aan de kinderen. Een kind ziet het verschil niet.

  Reactie door MijnZus — donderdag 24 mei 2007 @ 2.36 uur

 43. Zonder afschaffing van het bijzonder onderwijs zal het moeilijk blijven. En mijn vraag zal dan zijn. Welke wijken we mengen. Ik heb aleens gesproken over het gebrek aan opvangcentra,verslavingszorg, voetbalveldjes, winkelcentra en menging in de villawijken.
  Dat de daar wonende burgers niet weten hoe een gewone Nederlander eruitziet, wat hij leert en hoe sommigen van die gewone nederlanders op een gewone VMBO school participeren zegt genoeg. Om dat te ontdekken moesten ze hun wijk en auto verlaten en 100 dagen het land ingaan om aapjes te kijken.
  Dacht je echt dat hoogopgeleide ouders niet soms kinderen krijgen met beperkingen ook op leerniveau. Waar blijven die dan? Privaatscholen? Ik heb ze echt wel meegemaakt. Intelligentie gaat niet vanzelf van geslacht op geslacht steeds door maar in de ‘wijken’ of op het VMBO komen ze zelden terecht.
  En ‘DAT’ moet over ons regeren. Ze weten niet eens waarover ze het hebben, ze kennen alleen hun eigen wijk, de hockey-club en het winkelcentrum.

  Reactie door Henny — donderdag 24 mei 2007 @ 8.41 uur

 44. Goeden morgen vrienden SP.

  In tegenstelling van MijnZus@42 heb ik de bovenstaande inzendingen wel gelezen, en daar uit gedistelleerd dat, zolang er mensen als Ronald zijn, er geen consistentie plaats zal vinden.
  Daar zijn een groot aantal redenen voor, 1, omdat er grote vooroordelen zijn, en daar wordt niet van afgeweken, 2, omdat de domheid de boventoon viert, 3, men geen inzicht heeft in het probleem, 4, of men heeft ervaring die negatief zijn, en zo zullen er nog veel meer zijn.
  Is er geen oplossing te vinden?
  Natuurlijk wel, zolang er mensen met gezond verstand zijn kan men een oplossing vinden, zo optimistisch ben ik wel.
  Daarbij moet men niet naar querulanten luisteren, die brengen nooit de oplossing aan, overleg is wel nodig.
  En de SP is een voorstander van gemengde scholen, dat is een bewijs van gezond verstand! Punt UIT.

  Reactie door Ouwe Dirk — donderdag 24 mei 2007 @ 8.52 uur

 45. Ook goede morgen Ouwe-jonge Dirk.

  Reactie door Henny — donderdag 24 mei 2007 @ 9.00 uur

 46. Dit hele geouwehoer is simpelweg een voortvloeisel van verzuiling in Nederland.

  Met het christelijk moreel kabinet dat er nu zit, snap ik wel dat het een onmogelijkheid is maar de oplossing is simpel :

  Schrap de vrijheid van onderwijs uit de Grondwet.

  Of heeft iemand mij argumenten waarom dit onding er nog in staat ?.

  Reactie door ACE — donderdag 24 mei 2007 @ 9.02 uur

 47. Weg met artikel 23 en je krijgt er een betere samenleving voor terug.

  Artikel 23 beschermt slechts belangen van elitegroeperingen.

  Artikel 23 is typisch zo’n artikel dat eigenzinnigen in staat stelt zich boven de rest te stellen.

  Artikel 23 is only in the mind of de traditionele gelovigen van belang echter dit gaat duidelijk ten koste van de maatschappij.

  Reactie door ACE — donderdag 24 mei 2007 @ 9.09 uur

 48. Traditioneel gelovigen aller landen verheft U boven uw zelf en geef op basis van barmhartigheid en mededogen Nederland een hechtere samenleving terug voor het slechts virtueel ideologisch van belang zijnde artikel 23.

  Begraaf de schoolstrijd, dit is van 150 jaar terug en niet meer van deze tijd, tijden zijn veranderd.

  Artikel 23 heeft zijn nut gehad in lang vervlogen tijden maar het is tijd to move on, als Noord Ierland onder Paisley deze ideologische strijd achter zich kan zetten, moeten wij dat toch ook kunnen.

  Reactie door ACE — donderdag 24 mei 2007 @ 9.22 uur

 49. Als de samenleving volledig geintegreerd en gemengd is, kunnen de kinderen gewoonweg naar de dichts bijzijnde school.

  Kabinet trekt 100 miljard uit voor fatsoenlijke huisvesting,
  stop met het bouwen van rattenkrochten
  en verander Nederland voor eens en altijd naar een prettig leefbare samenleving.

  Reactie door ACE — donderdag 24 mei 2007 @ 9.30 uur

 50. Knap werk van die ouders om dergelijke initiatieven ook gerealiseerd te krijgen.
  Hieruit blijkt maar weer eens dat het niet Top’down gaat maar Buttom’up!

  Uiteraard zijn er dan weer politici die ‘schoon’ hun kans zien om hiermee aan de haal te gaan en een ‘kenniscentrum’ willen inrichten voor de ons kent ons zakkenvullers.

  De kennis moet niet in een centrum voor ons kent ons zakkenvullers, die kennis én ervaring moet naar de scholen!

  Geef ‘deze’ ouders de baan van hun leven en ik weet zeker dat het geld goed besteed wordt en de kennis daar komt waar die moet zijn, op de scholen.

  De scholen onder’wijzen dat ouderparticipatie loont! Samenwerken mét ouders en niet tégen!

  Reactie door Elsemie — donderdag 24 mei 2007 @ 9.48 uur

 51. Bah Bah,

  Verdonk is met dat idee gekomen een tijd geleden, de SP nu ook.

  Waarom denk je dat er zo weinig gemengde scholen zijn in de grote steden?

  Omdat mensen willen segregeren, dat moet men eens leren, waarom lopen nederlanders weg in een buurt vol allochtonen? Omdat ze niet willen integreren maar segregatie willen. Waarom lopen allochtonen weg uit een buurt vol Nederlanders? Omdat ze niet willen integreren maar segregatie willen.

  Ik weiger mijn kind verplicht naar een school te sturen waarvan je weet dat het onderwijs slechter is dan een witte school verderop. De slechtse leerlingen bepalen het niveau van een klas en hoe je het ook wend of keert er zitten veel allochtonen bij die slechte leerlingen en zij bepalen dus ook in sterke mate het lage niveau van een klas. Omdat de SP vindt dat er vermengd moet worden moet mijn kind maar naar een slechtere school want dat is wat er gezegd wordt en dat is ronduit ASOCIAAL

  Reactie door Tim — donderdag 24 mei 2007 @ 11.24 uur

 52. @29, Ronald.
  Principieel kan ik op aantal punten helemaal met je eens zijn zoals dat nieuwkomers moeten verplicht taalbeheersing aantonen, zich aan de wetgeving en openbare orde moeten houden……en dat is hem een beetje. Het rest is ordinair populistisch kletsen.

  Want wat je in je privé leven doet en waar je in gelooft is je eigen zaak verder.

  Het volgende lijkt me doch wat dubbel: “Gelul, iedereen weet dat de ‘zwarte’ scholen een produkt zijn van allochtonen uit noord afrika zelf, de autochtonen zijn er hooguit vertrokken omdat ze er niet langer mee geconfronteerd wilden worden.”

  “Niet geconfronteerd” wil eigenlijk zeggen dat de autochtonen hun deel van de integratieproces stellig weigeren!

  En daarmee wordt integratie gedegradeerd tot alleen probleem voor allochtonen.
  Dat is heel erg verkeerd, het heeft gewoon geen kans voor succes, want in de diepte ziet werkelijk weigering van anderen.(apartheid)

  Je schrijft mooi bovenop dat je tegen de linkse “dwang” bent maar in een omgeving waar allochtonen zuiver onder dwang worden gezet voor hun afkomst (uiterlijk, geloof,gewoontes, accent enz.) – daar heb je ineens niets tegen want het gaat om anderen die onder dwang worden gezet, zeker niet over je en niet over autochtonen.

  ACCEPTATIE is het evenbeeld en onmiskenbare deel van INTEGRATIE, toch heb ik het de laatste jaren nergens gezien promoten!?
  Integendeel VVDPVV promoten onafgebroken NIETACCEPTATIE en VIJANDIGHEID.

  “Een koningrijk die verdeeld is en tegen zichzelf vecht heeft geen toekomst…”

  ACCEPTATIE is ook hier een kenmerk van psychologisch gezondheid. Weigering van de multiculturele REALITEIT is ongezond, kortom een ziekte.

  Moet nog steeds alles en alleen van de allochtonen komen, hé Ronald?

  Reactie door walking bull — donderdag 24 mei 2007 @ 12.36 uur

 53. Ik vraag me af of het allemaal wel zo werkt. Je kan het als autochtone ouder natuurlijk prachtig vinden om een allochtoon te knuffelen en dus je kind op een school te zetten waar veel allochtonen zijn, er moeten alleen wel allochtonen zijn die het leuk vinden geknuffeld te worden.

  In de tijd dat ik zelf schoolleider was waren alle kinderen van harte welkom. We hadden veel “nederlandse” kinderen en plenty kinderen uit suriname en de antillen. De islamitische kinderen waren op de vingers van één hand te tellen, want die gingen allemaal naar scholen waar de meerderheid islamitisch was. Dat lag niet aan mijn school en ook niet aan de ouders van mijn school, maar wel aan het feit dat bepaalde groepen nu eenmaal graag bij elkaar blijven en gewoonweg niet wensen te integreren.

  Mijn oudste kind heeft een jaar op een scholengemeenschap gezeten waar de meerderheid marokkaans was. Daar werd hij zo gediscrimineerd dat hij maar op een scholengemeenschap in een naburig dorp zijn opleiding heeft afgemaakt. Ik vond het niet nodig het risico te lopen hem elke keer in elkaar te laten slaan of uit te laten schelden voor . (Let wel; mijn zoon lokte niets uit, wij hebben hem geleerd dat iedereen gelijk is enz. Maar ja als de ander dat niet vindt….) Met mijn andere kinderen ben ik het experiment maar niet eens begonnen.

  Reactie door ipuntje — donderdag 24 mei 2007 @ 13.04 uur

 54. Achm ach samen de schouders eronder. Weer zo’n zijstraatje.
  Wanneer neemt de SP eens een standpunt in inzake het Marokkanendrama.
  Of gaan we het hyper politiek correcte PvdA achterna.

  De straattereur, de onleefbaarheid van wijken, dat zijn de onderwerpen die de mensen bezig houden. Dat zijn de onderwerpen waar de mensen over praten.
  Op deze manier komt Wilders wel heell erg gemakkelijk aan zijn stemmen.
  Maar ja over dit onderwerp mocht en mag niet gesproken worden (zie de gezapige verkiezingen onlangs)

  Gewoon lekker ziende blind en horende doof als hitsige woelmuizen de afgrond in tuimelen.
  Politiek bah !

  Reactie door Littleheart — donderdag 24 mei 2007 @ 13.54 uur

 55. @42 MijnZus

  Geweldig verhaal! Met belangstelling gelezen. Je hebt veel meegemaakt MijnZus en ik hoop voor jou en velen dat we ons in Nederland weer ‘thuis’ kunnen gaan voelen.
  Een andere regering, een ander beleid! Dit lijkt nergens meer op!!

  Reactie door Gloria — donderdag 24 mei 2007 @ 14.07 uur

 56. @49 ACE

  Precies! En zie ook mijn @16 over ‘de school in de buurt’.

  Reactie door Gloria — donderdag 24 mei 2007 @ 14.10 uur

 57. Ach, ach nu hoor ik weer op Radio 1 dat de SP tegen Snelrecht zijn.
  Ze zijn nog softer dan de SP.
  De buurtbewoners willen het, de kids die wel rustig op straat willen spelen willen het, de scholen willen weer veilig zijn zelfs de daders lachen zich een ongeluk.
  Maar de SP is tegen.
  Hoezo los gezongen van de werkelijkheid.
  Hoezo opkomen voor de gewone man !!

  Wanneer de mensen dit in de gaten krijhgen, dat de SP er is voor de crimineel en tegen de burger kunnen ze de zetels helaas op hun buiks chhrijven.
  Stelletje geitenharensokken.

  Waarom is de SP hier niet stelliger in, waarom al het geld en vertroeteling naar 10% klootzakken terwijl de rest in d ekou blijft staan.

  Gaarne wel snelrecht anders ga ik de volgend ekeer maar eens een keer niet stemmen.

  Wie is eigenlijk die oliedomme woordvoerder die nu op Radio 1 zit te kneden en goed te praten ??
  Bah

  Reactie door Littleheart — donderdag 24 mei 2007 @ 14.38 uur

 58. Net de reacties eens nagelezen.
  Nu pas een DOMME fout gelezen in mijn eigen reactie, moest zijn : …ook vanuit de overheid is er steeds veel te weinig aandacht geschonken aan de verantwoordelijkheid van
  AUTOCHTONEN en allochtonen wat betreft het doen slagen van de integratie.
  Ik kan het enkel wijten aan het feit dat ik haast had -moest beginnen koken- maar toch eerst een reactie wilde plaatsen en aan het feit dat mijn slechtziendheid mij weer eens parten heeft gespeeld omdat ik alles zo wazig zie.

  Het zijn juist vooral de meelopers van Wilders en voorheen Verdonk, naast de 70% tot 80% die weinig of geen interesse hebben in integratie waar ik op doelde.
  Ik hoop dat het wel duidelijk is, gezien ook andere reacties van mij op dit web-log, dat het echt ging om een domme typfout.
  Mijn welgemeende excuses aan de deelnemers van deze discussie,

  Reactie door Lieve — donderdag 24 mei 2007 @ 15.05 uur

 59. Ik behoor niet tot hun aanhang noch steun ik hun standpunten, maar achteraf gezien en bij harde reflectie vind ik Verdonk en zelfs die Wilders duidelijker dan de saloonsocialisten zoals PvdA en Saloonchristelijk CDA. Ook bij SP heb ik al een tijdje gemerkt dat we op aantal punten waaronder onderwijs en integratie, wel of geen dobbel nationaliteit, wel of geen arbeid re-integratiebureaus onduidelijk zijn. Laat maar het hard op zeggen. Ik ben een SP-er, maar ik aantal kern zaken zijn voor mij onduidelijk en worden per dag onduidelijker. Het sociaal roepen in PR en media zijn niet genoeg. Er moet wel meer duidelijkheid komen. De kernpunten zoals slechte economische omstandigheid van sommige burgeres en de oorzaken daarvan wordt nauwelijks onderzocht of benaderd.

  Sorry maar de voorstel zoals het nu is volledig belachelijk. Want daarmee beperk je de keuze van mensen die al geen keuze hadden. Kijken jullie naar de manier dat woonruimte in dit land wordt verdeeld?

  Kijken jullie naar economische omstandigheden van achtergestelde burgers? Kijken jullie naar apartheid blijheidcultuur in dit land?

  Laat ons stoppen met saloonsocialistische pleistermaatregelen.

  Reactie door khosrow — donderdag 24 mei 2007 @ 15.30 uur

 60. nee, nee en nog eens nee. Iedere leek weet dat dit geforceerd integreren niet gaat werken. Samen leven en samen leren, prima, mooi streven, maar creeer eerst draagvlak! En dit vereist integratie, met name van de kant van de allochtonen, de nieuwe nederlanders. Eerst de taal onder de knie krijgen,dan aanpassen aan de Nederlandse normen en waarden, en then we’re talking. Ik zou toch we gek zijn om m’n kind naar ee zwarte/gemengde school te sturen in de wetenschap dat het niveau lager is. De SP dreigt op deze manier los te raken van de gewone Nederlander. Waarom denkt u dat Wilders populair is?
  khosrow, ik ben het zelden eens met jouw visie, maar deze keer sla je de spijker op de kop!

  Reactie door HARSAN — donderdag 24 mei 2007 @ 16.37 uur

 61. Zowel uit het onderhavige artikel in het AD als gisteren op TV is gebleken hoe door initiatieven van (autochtone) ouders zélf z.g. “zwarte” scholen gemengde scholen kunnen worden. Een heel belangrijke ontwikkeling. Er is veel mogelijk als mensen zelf, van onderop, aan de slag gaan, kunnen we weer zien. Gelukkig hebben dezen wel lak aan de eendimensionaliteit en “muilticul” van Ronald c.s.

  Het is in z’n algemeenheid trouwens helemaal niet waar dat “zwarte” scholen minder zouden presteren dan “witte”. (Zoals bv. Ronald (19,23) en Tim (51) als waarheid aannemen). Weer zo’n vooroordeel! Dat hebben de ouders met de initiatieven juist ontdekt!
  De bevoordeeldheid van Ronald, Tim, Littleheart e.a. is enorm, net zoals die van USNL, die alleen maar over “dé moslims” spreekt. (Kennelijk heeft hij nog nooit ervan gehoord dat tussen hen onderling heel grote verschillen bestaan).

  @ Khosrow (14):

  Het gaat niet om verplicht “bussen” (o.i.d.) naar andere wijken, maar het realiseren van gemengde scholen in de eigen woonbuurten.

  @ USNL (34):

  Citaat: “Wel vind ik Bush een leuke vent, maakt veel grappen, is ‘easy going’, en dat kan ik dan ook wel waarderen.”
  Toegegeven (afgezien van het waarheidsgehalte van deze opmerking), dat zijn wel de allereerste voorwaarden om een goed president te zijn! :)

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 24 mei 2007 @ 17.15 uur

 62. @ Olav Meijer,

  Soms een waan met een glimlach kan mensen wakker schudden. George Bush heeft wel iets goeds gedaan: de ware gezichten van kapitalisme en imperialisme bloot gelegd en onbedoeld de Amerikaanse macht en prestige en ook die van de wereld bank en VN op zeep gehulpen”. Nu zijn ze in diepe hol. Prachtig vind ik dacht.

  3000 mensen op zoek naar 3 verdwijnen soldaten. Looks like they are going to need much more troops to get them out of the mess they created. Someone has to pay for barging into another man’s country and for imprisoning, abusing and raping the local population. Everything has a price and the price has to be paid. Maybe, just maybe we all can learn a lesson from this deep hole(Iraq).

  Ik denk dat Links moet nog linkser worden anders worden we net zoals PvdA(ongeloofwaardig).

  Reactie door khosrow — donderdag 24 mei 2007 @ 17.45 uur

 63. Nogmaals gewoon bijzonder onderwijs afschaffen. Waarom steeds dit voor de christelijken heikel onderwerp ontwijken.
  Kerk en staat en dus onderwijs gescheiden houden. Verder zou ik het vervolgens aan de mensen zelf overlaten wat ze willen qua kwaliteit enz. Als scholen al niet meer mogen weigeren ontstaat een heel andere situatie. Allochtone ouders zijn ook niet gek en zullen op zoek gaan i.p.v. een school naar godsdienst (niet meer mogelijk) naar een kwalitatief goede school.

  Reactie door Henny — donderdag 24 mei 2007 @ 19.01 uur

 64. @62 Khosrow
  het gat véél bloed and traan kosten vrees ik,
  Links moet vechten, niet mee doen,anders is de SP doomed,Socialist is een alternative voor iets dat anders kan,niet een kapitalist optie ….
  jij hebt gelijk links moet links zijn,maar sinds 74 bestaat het niet meer.

  Reactie door gaf — donderdag 24 mei 2007 @ 19.52 uur

 65. Hoe is het mogelijk deze wens om te zetten in wetgeving?

  Reactie door Timbo — donderdag 24 mei 2007 @ 20.14 uur

 66. @ 65,Timbo

  Verzet(staking, ongehoorzaamheid, protest) meereder keer naadenken voor dat we politieke PR geloven en voor dat we gaan stemmen.

  @64, Gaf

  Wij socialisten hebben socialisme dood gemaakt(veel te veel water bij de wijn gedaan en door te veel wegkijken en weglopen van problematiek) We moeten keihard discussievoeren en ons veel beter bewijzen.

  Ik vind sommige onderwerpen die in de tweedekamer word behandeld, ronduit belachelijk. Ik miss hard en heldere debatten die waren eerder gevoerd door Jan Marijnissen. Dat wil ik graag vaker zien. Genoeg met nuancen, genoeg met zachte aanpak van afgelopen tijd. We moeten de rechts keihard confronteren. We moeten stoppen met twee kant van de mond praten.

  Reactie door khosrow — donderdag 24 mei 2007 @ 20.37 uur

 67. Ik ben sterk tegen stakingen en ongehoorzaamheid maar omarm protest.
  We hebben de grote steden laten verpauperen.
  Kut Marokkanen, maar wat voor perspectief hebben we ze geboden?
  Het ‘laissez faire, laissez passe’ is nog wel de grootste politieke prestatie van de laatste 25 jaar.
  Gewoon niet hardop en duidelijk maken waar onze gemeenschap voor staat.
  Die ‘kut marokkanen’ moeten we niet toelaten wat ze doen, maar het zijn wel onze kutmarokkanen!
  Hun beter terug brengen naar de basis. De ouders verplicht betrekken, verantwoordelijk stellen ook.
  Maar daarvoor moeten alle buurten veranderen.
  Weer terug naar buurtcentra, diversiteit in woningbouw, verplicht lidmaatschap van een buurtvereniging etc.
  Daar horen zeker geen witte of zwarte scholen bij.
  Slechts de verplichting van betrokkenheid voor leefomgeving.
  Dit geldt dus onverkort ook voor onze nieuwe medeburgers.
  Ook de morele verplichting voor de zogenoemde geslaagde nieuwe landgenoten om zich in te zetten voor de integratie van hun familie, vrienden en te helpen ook te slagen.

  Hierbij ook de vraag of speciale scholen nog wel van onze tijd zijn.
  Katholieke, Joodse, Islamitische scholen?

  Want hier begint de ellende al van de scheiding der geesten.

  Religie hoort thuis en niet op school.

  Reactie door Timbo — donderdag 24 mei 2007 @ 21.55 uur

 68. @Khosrow en Gaf

  Ik ben het met jullie eens dat het allemaal erg gematigd blijft. Ik mis ook die keiharde heldere aanpak van de SP.
  Begrijp mij goed. De SP is heel duidelijk en expliciet in hun mening over allerlei politieke onderwerpen, daar zijn we het allemaal over eens en daarom ‘zitten’ we ook bij de SP. Kortom: het gedachtengoed is subliem.

  Maar wat de aanpak betreft om het Nederlandse volk ronduit te waarschuwen voor dit neoliberale beleid incl. de marktwerking en dat smiechtige EU- verdrag etc.etc. vind ik beslist te soft.
  Iedereen van de SP doet zijn/haar best in de Tweede Kamer voor de microfoon en daar blijft het bij. De SP het land in is een goede zaak, maar bereiken mensen vaak te plaatselijk.

  Hardere acties mogen beslist gevoerd worden. Het zou goed zijn met regelmaat het partijgeld te besteden aan een pagina in alle kranten met al die nadelen van het kabinetsbeleid. Mensen moeten nog steeds wakker geschud worden.

  Dit kan ook via de televisie. Een linkse zender met allerlei linkse mensen en hun meningen is wat dit land mist. Er moet iemand zoals rechtse Harrie Mens opstaan die van linkerzijde een dergelijk programma gaat maken.
  Desnoods maar bij de ‘commercielen’. Altijd mogelijk om via de commercie de commercie onderuit te halen! Tenslotte werkt homeopathie ook zo!

  Zie de armoede nu op TV. De media wordt gestuurd door PvdA/CDA/CU via VARA/NCRV/EO.
  En zie de gasten: al bij Knevel en van den Brink (EO) iemand van de SP gezien?
  Nee, alleen maar nerds van de regeringspartijen. Er gebeurt niets meer in dit land. NOVA heeft allang haar glans verloren en is een stroman van de PvdA geworden. Zo ook Buitenhof!
  Je valt toch in slaap als je dat enge, zgn oerredelijke, ‘fatsoenlijke’, nietszeggende PvdA-timbre hoort van Job Cohen vanavond bij de EO.

  Het is een lam zootje in dit land en het is nu aan de SP om iets nieuws te creeren.
  De tijd is er rijp voor!
  Vergeet niet dat heel veel PvdA kiezers naar de SP zijn overgestapt. Maar dit mag niet betekenen dat zij van de SP zoiets gematigds gaan verwachten als wat zij gewend waren!!
  Dit zou de SP de verkeerde kant op doen sturen, want SP-ers zijn van ‘huis uit’ geen PvdA-ers. Juist zij moeten meegenomen worden in de verve van de SP!

  SP, beter ‘alles of niets’, dan alleen hopen erbij te mogen horen voor de volgende keer! Juist DIT gaat kiezers kosten!
  We kunnen niet het volk over blijven leveren aan de mis/wandaden van de vorige kabinetten en het huidige. NU moet doorgepakt worden om de allergrootste partij te worden om dit land in EEN klap te verlossen uit de misere.
  Het heeft al te lang geduurd en er is al teveel verpest!

  Reactie door Gloria — vrijdag 25 mei 2007 @ 0.42 uur

 69. @29, Ronald.
  Principieel kan ik op aantal punten helemaal met je eens zijn zoals dat nieuwkomers moeten verplicht taalbeheersing aantonen, zich aan de wetgeving en openbare orde moeten houden……en dat is hem een beetje. Het rest is ordinair populistisch kletsen.

  Want wat je in je privé leven doet en waar je in gelooft is je eigen zaak verder.

  Het volgende lijkt me doch wat dubbel: “Gelul, iedereen weet dat de ‘zwarte’ scholen een produkt zijn van allochtonen uit noord afrika zelf, de autochtonen zijn er hooguit vertrokken omdat ze er niet langer mee geconfronteerd wilden worden.”

  “Niet geconfronteerd” wil eigenlijk zeggen dat de autochtonen hun deel van de integratieproces stellig weigeren!

  En daarmee wordt integratie gedegradeerd tot alleen probleem voor allochtonen.
  Dat is heel erg verkeerd, het heeft gewoon geen kans voor succes, want in de diepte ziet werkelijk weigering van anderen.(apartheid)

  Je schrijft mooi bovenop dat je tegen de linkse “dwang” bent maar in een omgeving waar allochtonen zuiver onder dwang worden gezet voor hun afkomst (uiterlijk, geloof,gewoontes, accent enz.) – daar heb je ineens niets tegen want het gaat om anderen die onder dwang worden gezet, zeker niet over je en niet over autochtonen.

  ACCEPTATIE is het evenbeeld en onmiskenbare deel van INTEGRATIE, toch heb ik het de laatste jaren nergens gezien promoten!?
  Integendeel VVDPVV promoten onafgebroken NIETACCEPTATIE en VIJANDIGHEID.

  “Een koningrijk die verdeeld is en tegen zichzelf vecht heeft geen toekomst…”

  ACCEPTATIE is ook hier een kenmerk van psychologisch gezondheid. Weigering van de multiculturele REALITEIT is ongezond, kortom een ziekte.

  Moet nog steeds alles en alleen van de allochtonen komen, hé Ronald?

  Deze reactie is uit de website verdvenen. Hoe zit het met diefstal van weblogs?

  Reactie door walking bull — vrijdag 25 mei 2007 @ 7.36 uur

 70. Aha naar nu blijkt zullen de 26.000 frauduers in totaal 250 miljoen EURO extra gaan kosten.
  Dus beste ja-knikkers gaarne ophouden met zeuren en weeklagen. FDe kok is op, U hebt het zo gewild dus ga maar lekker op de schijnsociale blaren zitten.
  Liegen, frauderen, chantage en vlug een lading kids op deze voervolle planeet dumpen ondanks dat je weet dat je terug moet werkt.
  En de asieladvocatuur heeft zich weer lekker kunnen spekken.
  Hoepla
  Het geld is op voor de komende vier jaar.

  Reactie door Littleheart — vrijdag 25 mei 2007 @ 11.45 uur

 71. 66. Khosrow Goede middag (bijna).

  Ik ben het met je eens. Soms begrijp ik het stemgedrag niet van de SP en evenmin de stemming. De stemming van voor de verkiezingen is ver te zoeken. Ik hoor en of zie niets en wat ik hoor is voor mij onbegrijpelijk zoals dat ze genoegen namen met Bos in het verantwoordingsdebat over 2006 etc…
  Misschien moeten we even geduld hebben en gaat het vuurwerk weer van start na de slaapverwekkende honderd dagen aapjes kijken in het land.
  Laat de SP de rechten en plichten eens evenredig bekijken en benaderen.
  Dit kabinet heeft de mond vol over eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het afbouwen van sociale voorzieningen het straffen het verminderen van zorg-en huursubsidies etc. maar teglijkertijd zijn ze op het andere vlak de plichten zeer bevoogdend bezig alsof zij de wijsheid in pacht hebben. Mensen moeten zich zo langzamerhand behandeld voelen als ontoerekeningsvatbare kleuters. Als het om mensen gaat met minder inkomen en/of opleiding danwel een uitkering gedragen ze zich zo bevoogdend alsof ze met een stel kleine kinderen te maken heeft, behalve als het om inkomen gaat van de minima dan moet er gekort worden zodat mensen daardoor hun eigen verantwoordelijkheid zouden gaan nemen of ze dat nu kunnen of niet. Strafprikkels voor het bedrijfsleven omdat ze discrimineren zowel op afkomst als ouderdom worden nooit genomen. ZIJ worden bevoordeelt als ze iets moeten doen wat volgens de wet hun plicht is.
  Minima in dit land zijn bijna slaven van de overheid aan het worden vooral uitkeringsgerechtigden op ieder vlak.
  Mensen die amper rond kunnen komen en nauwelijks fatsoenlijk kunnen eten worden al jaren gekort in inkomen en kunnen volgens de zalmnorm wel met 30 euro per week rondkomen. Mensen waarvan de kinderen niet fatsoenlijk ontbijten( dientengevolge) moeten vervolgens naar de jeugdzorg een opvoedcursus gaan doen. Benieuwd of de niet-etende villabewonertjes daarvoor ook in aanmerking komen. De SP is onhoorbaar en doet m.i. teveel mee aan de bevoogding en kleinering van mensen zonder de andere kant aan te pakken.

  Reactie door Henny — vrijdag 25 mei 2007 @ 12.04 uur

 72. Gloria, ik maak me ook zorgen. Je ziet en hoort niets van de Sp! Wanneer komt de SP in beeld? Zelfs Rita Verdonk is al in beeld bgeweest ook al was dat bij Jensen. ja ok, bij de Top van Onderop..maar dat was maar een paar seconden in beeld tijdens het NOS journaal en ik weet niet hoe vaak. Er werd ook nog even gezegd dat het in Rostock er niet zo rustig aan toe zou gaan. Wat een flauwekul! Vredelievende mensen gaan daar naar toe, andersglobalisten die tegen oorlog zijn…! Als daar wel een rel uitbreekt en geweld wordt gebruikt denk ik dat we gedoemd zijn met z`n allen. Wie neemt “het volk” dan nog serieus? Het duurt te lang ben ik bang..

  Reactie door cynthia — vrijdag 25 mei 2007 @ 12.36 uur

 73. Misschien is het een idee als de SP een achter de schemen topic krijgt waarin in ieder geval verteld wordt waar de SP mee bezig is zodat wij zien waar ze mee bezig zijn. Dit hoeft helemaal niet uitgebreid wat mij betreft maar deze stilte is oorverdovend!!!

  Reactie door cynthia — vrijdag 25 mei 2007 @ 12.38 uur

 74. Littleheart, je hebt het over mensen. Mensen die hier jaren zitten omdat de PVDA niet snel beslissingen kan maken en schijnoplossingen hoog in het vaandel heeft. Je moet bij de PVDA verhaal gaan halen, waarom het zo lang heeft geduurd voordat mensen fatsoenlijk te woord werden gestaan en geholpen of teruggestuurd werden. Als je een probleem opstapelt wordt het probleem alleen maar groter en ik vind het dom om dit dan in 1 keer op te lossen want dat is inderdaad duur. Wil je ook even vragen waarom gastarbeiders hier mochten blijven?

  Reactie door cynthia — vrijdag 25 mei 2007 @ 12.44 uur

 75. @ Gloria (68):

  Citaat: “En zie de gasten: al bij Knevel en van den Brink (EO) iemand van de SP gezien?”

  Toch wel, Gloria, niet zo lang geleden nog Harrie van Bommel. Tot mijn verbijstering zei hij daar, dat het feit, dat de SP in geen enkel College van Gedeputeerden was opgenomen, een gevolg was van “een combinatie van toevalligheden”. Als het één ding is, dan is het juist geen toeval!
  Nou ja, ieder heeft wel eens een minder moment.

  Overigens: ik ben het eens met de strekking van je commentaar.

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 25 mei 2007 @ 12.52 uur

 76. In Onerwijsland zouden ze inplaats van veel bouwen en verhuizen meer hun geld moeten besteden aan onderwijzend personeel en middelen .

  Reactie door Fred — vrijdag 25 mei 2007 @ 13.39 uur

 77. De afwezigheid van de SP (alhoewel ik dat niet zo zie overigens) heeft volgens mij alles te maken met de afwezigheid van plannen van dit kabinet. Die 100 dagen moeten nog resulteren in concrete plannen. Het is nu gewoon klein staand beleid, waar de helft van het kabinet steeds zegt, ja, zometeen na de 100 dagen dan geef ik u het echte plan. Dus dan valt er weinig te schieten, of niet dan?

  Daarnaast, jullie moeten ook wat meer tussen de regels doorlezen. Er gebeuren namelijk ook dingen die vroeger typisch SP waren.

  Maar zolang het kabinet geen daadwerkelijke plannen geeft, is er enkel makkelijke oppositie te voeren… geen inhoudelijke…

  Zoals Rutte steeds loopt de klagen, of Wilders stemming loopt te maken, dat is helemaal niet SP. Wacht nu maar gewoon even tot die plannen er zijn, dan kan er gewoon op inhoud oppositie worden gevoerd, en dat zal de SP echt wel gaan doen…

  Reactie door Bart — vrijdag 25 mei 2007 @ 13.59 uur

 78. @77
  je zegt: Wacht nu maar gewoon even tot die plannen er zijn, dan kan er gewoon op inhoud oppositie worden gevoerd, en dat zal de SP echt wel gaan doen…

  toen ik ruim een jaar geleden, ver voor de verkiezingen vroeg wanneer de SP nou eindelijk eens wat zou gaan doen kreeg ik hetzelfde antwoord.

  Ik stem al SP sinds ze bestaan, mijn vrouw en kinderen ook. bij gebrek aan beter misschien. Socialist in hart en nieren val ik ondertussen wel in slaap bij het wachten op wat de SP echt wel gaat doen. En als er echt wel eens beweging gaat komen dan wordt ik nog lid ook! Na de volgende tweede kamer verkiezingen misschien?

  Reactie door ipuntje — vrijdag 25 mei 2007 @ 14.13 uur

 79. Beste Gloria, beste Cynthia,

  Een docent had mij geleerd dat als er iets in mijn directe omgeving miss gaat moet ik eerst in de spiegel gaan kijken(op mijn aandeel in het probleem te reflecteren). Ik had uiteindelijk wel een voldoende voor haar vakken, maar destijds had ik haar advies niet in dank genomen. Afgelopen jaren herinner ik me aan haar advies, ik waardeer het en pas ik het ook daadwerkelijk toe. Het doet echt wonder moet ik toch bekennen. Als ik jullie discussie bijdragen lees constateer ik heel veel zelfreflectie en groei.

  Linkse water is besmet geraat door te veel besmette wijn(te veel PvdAachtig concessies,soft politiek).

  Gloria, u hebt grote gelijk om te zeggen dat we moeten keihard optreden en ik bedoel keihard. De rechts doet als we tegen arbeid zijn, als we tegen gezamenlijk maatschappelijk integratie zijn, als of we soft op criminaliteit en drug zijn,,,,,,. We moeten de tegengestelde bewijzen. We moeten onze sterke kanten duidelijk en goed en doorlopend manifesteren. Wij zijn voor werk met adequaat en leefbare loon, we zijn voor onderwijs voor alle kinderen met extra verifieerbare aandacht voor kwetsbare groepen(dus geen zakken vol subsidies voor school managers die zelf handen in hebben in het ontstaan van achterstaand. Iedereen die op minima rond moet komen rond moet komen en verifieerbaar zijn best doet om aan werk te komen en te blijven dient op overheidsteun te rekenen door een adequate publieke voorzieningen, huurtoeslag en passende kinderbijslag. Voltijd moedersschap moet als een baan erkend en gesteund worden. Vrouwen die terug willen keren naar de arbeidsmarkt moeten op extra steun van de overheid rekenen. Die dingen zijn onze gedachtegoed en we moeten keihard werken om ons gedachtegoed hard maken.

  Ik ben het zat van zachtjes zachtjes politiek. Wat dat betreft vond ik Verdonk prettig omdat ze had ons wat prikkels toediende. Het is niet genoeg om sociaal te roepen maar we moeten dat ook waar maken. Een paar minuten aan de microfoon, een achteraf onderzoekje, water bij de wijn praatjes zijn niet genoeg.

  Ik ben het met u eens dat we moten voor grootste prijs gaan. We willen de grootse partij worden en we gaan de kritiek op Paars en Balkenende opvoeren. In een plat en overzichtelijke land als deze moet dat wel kunnen. Mensen moeten gewoon duidelijke keuze hebben. Ik denk de grootse gevaar voor SP is niet Verdonk, Niet Wilders maar water bij de wijn gedachte onder sommigen en vooral PvdA en CDA. Die zijn wolven in de schijnsociale jas. Die zijn de gevaarlijkste.

  We moeten nuancen alleen gebruiken tegen mensen die dat goed kunnen aanvaarden.

  Wat mij betreft de tijd van genuanceerde politiek is echt voorbij. We moeten de rechtse waan woord per woord, daad per daad dag tot dag gewoon head on aanvechten.

  Reactie door khosrow — vrijdag 25 mei 2007 @ 14.17 uur

 80. Ik ben het eens met Khosrow.
  waarom praten we altijd over gemengd,zwart wit.
  praat over waarom een school slechter is als een ander.
  Omdat witte scholen betere opgeleiden leraren kunnen betalen.
  Omdat alles gescheiden ingedeeld is.
  zoals GFT in de GFT afvalcontainers.
  papier in de papiercontainer.

  Je kan toch zien op jonge leeftijd of iemand kan aanpassen aan het robotachtige denken,wat men leert op school.
  Of dat men apart moet bijleren.
  Zeg maar sturing om een robot te worden.

  Ik denk echt dat er een complot is gesmeed om bepaalde zaken met rust te laten.
  Om stemmen te trekken.
  Zal het hetzelfde worden als de PVDA.
  In zijn eentje red de SP het nooit.
  Ik ben het eens dat de SP niet links genoeg meer is als toen.
  Zeg maar de gematigde SP.
  De woorden zijn te langdradig en omleidend.
  Het vak van de magier.

  Reactie door sander — vrijdag 25 mei 2007 @ 14.27 uur

 81. Beste Henny,

  Inderdaad: “Minima in dit land zijn bijna slaven van de overheid aan het worden vooral uitkeringsgerechtigden op ieder vlak.
  Mensen die amper rond kunnen komen en nauwelijks fatsoenlijk kunnen eten worden al jaren gekort in inkomen en kunnen volgens de zalmnorm wel met 30 euro per week rondkomen. Mensen waarvan de kinderen niet fatsoenlijk ontbijten( dientengevolge) moeten vervolgens naar de jeugdzorg een opvoedcursus gaan doen. Benieuwd of de niet-etende villabewonertjes daarvoor ook in aanmerking komen. De SP is onhoorbaar en doet m.i. teveel mee aan de bevoogding en kleinering van mensen zonder de andere kant aan te pakken.”

  Ze doen als of ze het allemaal beter weten dan gewone burgers. Ze willen alleen maar kost wat kost over ons regeren. Maar de tijd voor schijn en verschijn is echter voorbij. Een Photo up en paar minuten aan microfoon is niet goed genoeg. We gaan hen niet laten ons voor de gek houden. Ik wordt slaperig van alle die softie correctheid politiek. Volgens mij SP moet de linkse tanden en nagels verscherpen en zoals Gloria al zei voor grootste partij gaan. dat kunnen we niet bereiken met soft politiek. Laat links gelden. Genoeg met vermatigde toon. Schijn acties en folderen zijn ook niet genoeg. Die zzijn te passé en te algemeen. Gewoon ouderwets georganiseerd massa de straat op, massa stakingen en alles platleggen. We zullen het wel overleven maar de rode lijn moet wel duidelijk. Tot hier en niet verder met de huidige waanpolitiek.

  SP moet keihard in zijn schonen staan, harde programma’s naar voor brengen en geen water wijn doen. Het is nu of nooit anders worden we vroeg of laat even zo klein als D66. Arbeiders moeten weer van zich laten horen. Anders hun brood wordt weggesaneerd en de besparingen komen terecht in de zakken van zichzelf hoger geachte dames en heren.
  Laat ons wegdoen met irrelevant politiek correctheid. Die correctheid levert geen brood op de plank. Werk en fatsoenlijke bestaan zijn we voor. Maar laat ons uitbuiting in dit land uitroeien.

  Hoe is het mogelijk om kinderen opvoeden wanneer ouders geen geld hebben om hun kinderen adequaat te voeden? Hoe is kunnen de ouders hun plichten nakomen, terwijl ze als rechteloze slaven worden gezien en behandeld? Hoe kunnen de ouders hun kinderen begeleiden als ze niet eens over leermiddelen kunne beschikken?
  Hoe kunne de ouders hun kinderen opvoeden wanneer op school krijgen ze in de eerset instantie les in hebzucht en consumptie met alle die reclames?

  De achterstand en zwart en wit in dit land is gecreëerd door corrupte politiek in dit land. Een verwijtende vinger is niet genoeg. SP moet werk maken van zijn gedachtegoed. Anders worden we evenzo belachelijk en ongeloofwaardig als PvdA.

  Weg met apartheidspolitiek van rechts en links. Weg met schijnmaatregelen. Alle scholen in dit land moeten als regel uitsteken presteren ongeacht kleur, afkomst en religie. Stop subsidietoekenningen op grond van de label achterstand. Als een instelling geld krijgt op grond van achterstand dan zullen ze altijd zich als achterlijk en achterstand gedragen. Wegdoen met die labels. Alle scholen moeten gewoon beginnen te presteren en hun onverdiende geld waarmaken. Dat geld ook voor politiek in dit land.

  Reactie door khosrow — vrijdag 25 mei 2007 @ 15.39 uur

 82. @ Sander,

  Het is inderdaad een complot(good cop, bad cop strategie) om over ons te regeren.

  De Haagse heren houden de burgers in dit land voor gek. Wat hebben we aan PR Photo up van de politici? Niks. Die kosten ons veel te veel.

  Sorry ik schaam me dood van alle die pleistervoorstellen. Is nu dat links?

  Het is inderdaad een schande dat ons onderwijs en opvoeding is gereduceerd tot robotachtig opleiden en scheiden. Het kind, het mens is al lang uit het oog kwijt. De enige die van dit soort pleistermaatregelen profiteren zijn tevens de oorzaak van zwart en witte scheidinglijnen in dit land. Wij zijn tegen elkaar uitgespeeld en met kleurlabels onderscheid om ons onder de duim te houden.

  Laat ons ophouden met dobbel praatje en dobbelbehandelingen. Laat ons de normen en waardeloze onderwijsmanagers en corruptiepolitiek in dit land ter verantwoording roepen en op hun daden afrekenen.

  Als ik te veel water bij de wijn zie weet ik wat ik moet bij de volgende verkiezingen. Ik ga ook strategisch stemmen. Het kan mij niet schelen of het nu linkse label draagt of rechts. Maar politiek moet niet vanuit gaan dat de stem van de burgers ligt vanzelfsprekend in hun achterzak. Gelukkig zijn de partij van dieren en zelfs die Verdonk er nog. Wie weet. Maar ondertussen wat Linkse kleur en daadkracht zien.

  Reactie door khosrow — vrijdag 25 mei 2007 @ 16.01 uur

 83. Ik wil geen Linkse foto’s en PR zien. Daar heb ik niks aan. Ook heb ik niks aan dobbel lijsten. Ik bepaal zelf waar ik mijn kind op school wil zetten. Het moet wel een goede school zijn ongeacht de kleur.

  Maar ik wil wel linkse tanden en argumenten zien graag. Laat ons de armoede, bureaucratie, discriminatie, verwaterde arbeidsrechten aanpakken. Want just die dinging hebben voor de huidige aprtheid gezorgd.

  Reactie door khosrow — vrijdag 25 mei 2007 @ 16.34 uur

 84. Weer zo’n PvDA streek , je moet grote gezinnen extra belasting laten betalen omdat zij veel energie ( licht,gas en water _ verbruiken : Wat een schoften zijn dat !

  Reactie door Fred — vrijdag 25 mei 2007 @ 17.03 uur

 85. Er moet maar eerst wat gedaan worden dat werkgevers niet DISCRIMINEREN op leefttijd , culturele achtergrond , sexen , geloof !

  De wet is op dat punt geheel corrupt ;

  De regering EIST dat men tot zijn/haar 65 jaar solliciteert ;alleen doet er geen donder aan om leeftijddiscriminatie te bestrijden !

  Reactie door Fred — vrijdag 25 mei 2007 @ 17.06 uur

 86. @77 Bart

  Zit mij niet steeds op de hielen door de boel onderuit te halen met je Cohen-timbre!
  Mensen zoals jij zijn de doodsteek voor de SP. Weer zo’n gematigde salonsocialist zo te horen. “Rustig maar mensen, slaapt u maar door en laat de SP met rust”.
  Nee Bart. Want er zijn in die 100 dagen genoeg onderwerpen geweest om je druk over te maken. Ik heb nu genoeg van de prijzen die de SP binnenhaalt. “Geweldig SP”, “gefeliciteerd SP”, “Beterschap Jan”.
  Overigens van harte gemeend, maar wat NU??
  Ik wil PRIJZEN zien die er toe doen!
  Zijn Khosrow, Gaf, Henny, Cynthia, Sander en ipuntje met nog wat anderen hier de ENIGEN die zich ECHT druk maken?
  Zit ik hier verder alleen nog maar tussen wat salonsocialisten die een beetje hoogdravend met elkaar zitten te doen en verder het wel best vinden om de ‘voordelen’ van rechts te genieten, de zakken te vullen en het wel ludiek vinden om SP te stemmen?
  Zo kan je je nooit een buil vallen. Toch?
  Politiek lijkt tegenwoordig zoiets als ‘baan verzekerd’! We hebben bij de SP nu 25 fractieleden aan een politieke baan geholpen. IK MERK ER NIETS VAN!
  AAN HET WERK!! Nee, niet de pijlen richten op de zwaksten en DAAR prijzen mee halen, maar sleep toch die HOOFDPRIJS binnen SP!
  Op de barricade! Minder academici misschien, maar meer ‘ECHTE’ mensen? Mensen met HART en VUUR, die het niet meer nemen! Die staan te popelen om dit land genezing te brengen, zoals we Jan kennen! Weg met die diplomatie en al die onzin van ‘blij verrast’(A.K.) te zijn als er zo’n wanstaltig stelletje politici over hun 100 dagen komen vertellen.
  Er is niets over 4 jaar! Alles is NU. NOW or NEVER. SP, gebruik de krant, de TV, laat van je horen. Nogmaals: het zou een drama zijn om dit land over te laten aan de rechtse flank. Om die te bestrijden zal een KEIHARDE strijd geleverd moeten worden.
  Tijd voor iets NIEUWS!

  Reactie door Gloria — vrijdag 25 mei 2007 @ 22.56 uur

 87. Ik bepaal zelf wel wat ik zeg. Jij mag hier de revolutie prediken, ik predik geduld.

  En ik heb al veel langer geleerd dat geduld een schone zaak is. Revoluties gaan niet in 1 keer.

  En als je ook maar een beetje mens bent, houd je mijn mening in ere.

  Sterker nog, af en toe lijkt het alsof de SP met vrienden als jij geen vijanden meer nodig heeft. Misses ik weet alles zoveel beter dan al die anderen, anderen die zich al jaar en dag actief voor de SP inzetten, lokaal, regionaal, landelijk. Zij zijn degene die je hebt gekozen, heb eens wat vertrouwen in ze…

  Reactie door Bart — zaterdag 26 mei 2007 @ 0.05 uur

 88. @87 Bart

  Je valt in herhaling, Bart! Hetzelfde had ik al eerder gelezen. Kom eens met betere argumenten, dan mij als vijand te betitelen!
  Ik zou zeggen, als je een beetje mens bent zeg je zoiets niet!
  Jij lijkt wel van een heel ander ‘kamp’ te komen. Wie wil nou niet van het kabinet dat de Sp geduld heeft en dat dit een schone zaak is… nogal logisch! Zo kunnen ze wel weer een paar jaar verder!
  HEB JIJ ENIG IDEE HOE DIT LAND ERUIT ZIET OVER EEN PAAR JAAR?
  Verziekt, vermarkt, verneoliberaliseerd, verpatst aan Europa, in de strop van de VS, en het volk geslavendrijfd tot de dood erop volgt. Nederland verkocht!

  Predik jij maar geduld, Bart. Misschien goed om te weten dat ik de SP al steun vanaf haar eerste stappen in de Tweede Kamer. Over geduld gesproken… maar daar is het de tijd niet meer naar! Er is van alles gaande en de neoliberale trein dendert maar door. STOPPEN NU! Anders is het te laat!

  Juist VRIENDEN van de SP zullen kritisch blijven, de tendens in de gaten houden en als het moet aan de bel trekken.
  Een grote, serieuze, socialistische partij met 25 zetels is wel degelijk in staat het tij te keren, door grootscheeps haar stem te verheffen in het land en het volk te waarschuwen voor al die verlakkerij incl. het Europese ‘Verdrag’ en het ONDERZOEK Irak!
  Want zie Amerika: de slachtpartijen gaan maar door!! Zelfs de democraten hebben zich om laten kopen!!!
  Heb jij maar geduld Bart… dan kunnen we de put dempen als de kalveren verdronken zijn.

  Nog hart voor dit land? Dan zullen we met z’n allen DE SCHOUDERS er keihard onder moeten zetten en dit land revolutionair EN visionair op PEIL brengen en dan flink de sociale stap erin: een, twee, drie VOORWAARTS mars!
  Laat ik het zo zeggen: Geduld is een schone zaak GEWEEST. De SP is nu groot, dus tijd voor iets sprankelends NIEUWS!
  Juist daar heb ik vertrouwen in.

  Reactie door Gloria — zaterdag 26 mei 2007 @ 2.06 uur

 89. Nee, jij valt niet in herhaling met je commentaar, alsof ik dat al niet tig keer heb gelezen…

  Geduld is inderdaad een schone zaak, zoals de SP tien jaar lang geduldig aan de weg timmerde en een prachtige zege haalde. Geen regering, dat is kut, maar dat betekent niet dat ze geen invloed hebben, want die invloed is overal merkbaar, ook in het regeerakkoord.

  Maar wachten op een goede kans, is iets anders dan jezelf overschreeuwen, zoals bijvoorbeeld een Wilders dat doet, en daardoor je geloofwaardigheid te verliezen. Of, zoals Fortuyns plotselinge groei als een zeepbel uitelkaar spatte…

  Kortom, scherp houden, prima, kritisch blijven, doe ik ook. Maar schuif de SP je eigen frustratie niet in de schoenen. Ze doen het goed, en hun tijd komt echt wel.

  Reactie door Bart — zaterdag 26 mei 2007 @ 8.54 uur

 90. @bart, gloria

  Laten we voorop stellen dat we allemaal het beste voor hebben met de SP. Ik vindt het jamer als de discussie dan plotseling ontaardt in het elkaar afz…. . Zoals ik al aangaf in 78 ben ik ook zeer ongelukkig met het telkens maar geduldig moeten zijn. Ik ben een veel te geduldig mens! Maar zo langzamerhand gaat ons land niet meer naar de afgrond toe, maar staan we aan de rand te wankelen tot de pvda ons het laatste zetje geeft.

  Ook mijn stem is een stem voor de SP. En ik zal mij ook niet laten verleiden thuis te blijven bij verkiezingen, hoewel zo langzamerhand…. . Wat heb ik er aan telkens te horen dat “wij” zo hard werken en dat er in (de ver verwijderde) toekomst wel onze invloed zichtbaar zal worden. Is er dan nog wel een toekomst voor de gewone man. Is ons land tegen die tijd niet allang helemaal verkocht aan de commercie, aan de europese unie en noem maar op.

  Teruggedraaid wordt niets; als alles al vernield is kan je als SP op de puinhopen gaan zitten en roepen we zijn de grootste, we hebben een langzame revolutie gehad! De vraag is alleen of er dan nog wel wat te regeren valt of dat alles uitbesteed is aan derden, die alleen eurotekens in de ogen hebben!

  Ik ben één van die mensen die vanuit zijn overtuiging op de SP stemt, omdat ik begaan ben met diegenen die het minder hebben. Ik kan me alleen heel goed voorstellen dat er veel mensen, kiezers dus, ook geen geduld meer hebben, kunnen hebben, omdat ze al aan 1 hand over de rand van die afgrond hangen.

  Ik kan me ook voorstellen dat deze mensen bij de volgende verkiezing zeggen: De SP doet ook niets, dus blijf ik maar thuis, of erger dan stem ik maar op wilders. In dat geval wachten we met ons geduld op de verkiezingen in 2014?

  Reactie door ipuntje — zaterdag 26 mei 2007 @ 10.31 uur

 91. Ik heb de eerdere reacties nog niet gelezen, dus mijn excuses als ik hieronder iets te berde breng, dat een ander ook al naar voren heeft gebracht. Zie dat dan maar als iets positiefs van dat we dan op dezelfde golflengte zitten.

  Er is vrij onlangs al eerder een boom opgezet over dit onderwerp en ik heb de indruk, dat die reeds zijn vruchten heeft afgeworpen, maar nog niet is uitgebloeid.

  Ik kan me goed vinden in de inzichten/standpunten van de SP op dit punt, maar wat met die dubbele wachtlijsten wordt beoogd, is mij niet kristalhelder.

  Waarom dubbele wachtlijsten?
  Als je het totaal aantal wachtenden wil onderbrengen in twee verschillende lijsten, heb je de kennelijke bedoeling om in te grijpen in de volgorde, waarin wachtenden aan de beurt komen. Één wachtlijst duidt immers al gauw op FIFO (= First In, First Out). Met twee lijsten rijst bij de vraag, in welke volgorde deze ten opzichte van elkáár worden afgewerkt. Is dat éérst de ene lijst en dan de andere? Zo ja, welke lijst wordt dan het eerst afgewerkt? Zo nee, volgens welke criteria wordt er dan beurtelings iemand van de ene of van de andere wachtlijst afgehaald?

  Mijn persoonlijke inschatting is, dat de SP de twee verschillende wachtlijsten dan zou afwerken aan de hand van de samenstelling van de wijk. Maar of dat dan evenredig of omgekeerd evenredig zou moeten gebeuren… Ik denk, dat voor beide wat te zeggen is. Als een school een afspiegeling moet zijn van de wijk, zou je voor evenredig moeten kiezen. Als je achterstanden snel wil wegwerken, zou je voor omgekeerd evenredig moeten kiezen.

  Hoe wordt achterstand gemeten?
  Dit is wat mij betreft gewoon een open vraag.

  Maar ongeacht het antwoord, speelt hier wel het aspect van uitvoerbaarheid. Hoe voorkom je het mogelijke gesjoemel, dat iemand – ten onrechte – op de meest gunstige lijst terechtkomt? Moet er periodiek worden beoordeeld, of een wachtende nog wel op de juiste lijst staat? Zouden verschillende gemeenten dezelfde criteria moeten hanteren? (Bijvoorbeeld met het oog op verhuizen.)

  Reactie door Wilbert — zaterdag 26 mei 2007 @ 13.42 uur

 92. Ik moet ineens denken aan kinderen met broeken die bijna op de grond hangen qua kruis, kinderen die tot middernacht op straat hangen, kinderen die spelen met mesjes en van die walgelijke Ali B achtige muziek die ze hun klasgenootjes willen opdringen. Dat heb je niet op onze school en ik zou het graag zo willen houden heer Marijnissen. Een prachtschool is het in ons mooie dorp! Nee, geen multicul graag, het gaat mooi zo op de school van m’n kinderen.

  Reactie door Testament — zaterdag 26 mei 2007 @ 17.30 uur

 93. testament,is vooraal een parabole,als de oorzaken van de kwaad niet in het dag licht komen,zeker ben jij een die zeg dat colonialism was goed,mag het boomerang effect niet,dit is het rechts naieveteit,
  dikke schuld dikke buld zou ik zeggen,
  Hitler er bij?
  lol

  Reactie door gaf — zaterdag 26 mei 2007 @ 19.01 uur

 94. @Testament — zaterdag 26 mei 2007, 17.30

  Als de struisvogel zijn kop niet in het zand had gestoken, leefde hij nog.

  Reactie door Wilbert — zaterdag 26 mei 2007 @ 20.05 uur

 95. @Wilbert — zaterdag 26 mei 2007 @

  Ik moet toegeven, u heeft verdomd goed zelfkennis!

  Reactie door Testament — zaterdag 26 mei 2007 @ 22.07 uur

 96. Bart , waar heb jij het eigenlijk over,je
  valt Gloria aan op een commentaar dat uit het leven gegrepen is, Gloria is een van de weinigen die geen gebakken lucht poneert.
  Ik heb al bijna tachtig jaar geduld, van geduld kan je niet leven,niet eten,in geduld kan je niet wonen,met geduld los je de armoede niet op in dit land en elders.
  Oke,zoals jij zegt “geduld is een schone zaak”, wat/welke zaak bedoel je dan eigenlijk? Wat denk je ervan als een bijstand
  moeder s’morgens tegen haar kinderen bij een
  lege ontbijttafel zegt…..lieverds het
  ontbijt komt maar je moet even geduld hebben.
  Bart , in Rotterdam zeggen wij doe gewoon dan doe je al gek genoeg,Bart ik weet niet hoe oud je bent, wat je opleiding is maar neem geen deel aan de discussie op dit log als je niet waar het over gaat,intelligent
  doen is niet intelligent zijn!!
  Ik wens jou,nee beter gezegd iedereen op deze enorme @#$$%^wereld een fijn rustig
  Pinksterweek-end.
  Beste Bart met geluk kom je een heel end in
  dit land…..de cremette!

  Reactie door Joop Fontein — zaterdag 26 mei 2007 @ 23.11 uur

 97. @93gaf

  Je klinkt verwarrend, ik kan er niks van maken. Eerst een cursus volgen graag.

  LOL.

  Reactie door Testament — zondag 27 mei 2007 @ 10.18 uur

 98. Zolang er bezuinigd wordt op onderwijs zal er denk ik van gemengde scholen niets terecht komen. Kinderen met een taalachterstand hebben extra begeleiding nodig en dat kost meer geld. Als gebouwen, materiaal en juffen en meesters al niet altijd even goed zijn…de goede meesters en juffen een pluim! Het onderwijs zou heel anders moeten zijn denk ik zodat het iedereen een goede start geeft. Kleinere klassen, een juf/meester en een klassenassistent per klas, boeken van na de guldentijd!, gebouwen die niet te klein zijn, geen prestatieverplichting meer maar een kwaliteitsverplichting ( heel graag niet steeds zogenaamde methodeverbeteringen!) en geen extra geld voor scholen die zogenaamde probleemkinderen hebben want dat wordt dan een streven en het onderwijs weer in handen van de overheid doen zodat het geld goed besteed wordt en gecontroleerd. Er wordt nu enorm opgepot! OOk dat getoets lijkt mij niet goed. Ieder kind maakt een andere ontwikkeling mee, de een is sneller dan de ander in taal bijvoorbeeld. En zou onderwijs niet gewoon weer moeten gaan over het leren van vaardigheden en het meegeven van kennis waar een mens baat bij heeft. Bijvoorbeeld omgaan met emoties en tegenslag..naast de vaardigheden schrijven, rekenen, lezen en motoriek. Op wijkniveau mengen…dat is lastig omdat er een heleboel vooroordelen zijn en mensen uit de betere wijken willen geen overlast…maak de scholen eerst beter dus

  Reactie door cynthia — zondag 27 mei 2007 @ 17.59 uur

 99. Cynthia ik ben het met je eens. Zodra het doel weer wordt goed onderwijs te geven en iedere school kwaliteit te bieden heeft en weet kinderen te inspireren, de geest wakker te maken om meer te ‘willen’ weten zal het probleem zich vanzelf oplossen.
  Voor mij is de voorwaarde wel denk ik scheiding van kerk en onderwijs en het bijzonder onderwijs afschaffen.

  Reactie door Henny — dinsdag 29 mei 2007 @ 8.29 uur

 100. Henny, bijzonder onderwijs gestoeld op een geloof..dat vind ik ook niet ok. Laten we van elkaar en van elkaars geloof en cultuur leren in een openbare school en op wijkniveau. Er is ook bijzonder onderwijs voor kinderen met stoornissen/fobieeen en gedragsproblemen. Ik weet niet of het een goed idee is om dat af te schaffen. Bijspijkerles?

  Reactie door cynthia — dinsdag 29 mei 2007 @ 12.20 uur

 101. @ 100 cynthia
  Dat heet toch ‘speciaal’ onderwijs?
  Voor de rest ben ik het helemaal met je eens.
  Alles wat weg’bezuinigd is weer terug geven.
  Een leraar met een goede opleiding en voldoende pedagogische ondersteuning en kleinere klassen.

  Reactie door Elsemie — dinsdag 29 mei 2007 @ 13.01 uur

 102. Dat klopt Elsemie!…bijzonder dat het speciaal is aangezien geen enkel mens gelijk is

  Reactie door cynthia — dinsdag 29 mei 2007 @ 14.28 uur

 103. Ben het Cynthia eens, Volgens mij maakt ze een fijne leerkracht, want ze denkt vanuit differentiatie en diversiteit en niet vanuit de ijsblokfabriekbenadering. Iedere kind kan leren maar niet alle in de Haagse achterkamer bedachte kant en kale methodes passen bij elke kind. Elke kind maakt individuele leerontwikkeling mee en hebben verschillende leerstijlen. De inhoud en niveau dienen de noodzakelijke uniformiteit kennen maar de leermethoden moeten op het kind afgestemd zijn. Maar ja in de huidige ijsblikfabriek(onderwijs) is dat te veel gevraagd.

  Cynthia volgt u een pabo/leraaropleiding?

  Reactie door khosrow — dinsdag 29 mei 2007 @ 14.46 uur

 104. Volgde Khosrow, tezamen met een heleboel moeders waarvan aardig wat met een leerstoornis ( dyscalculie en dyslectie) Ik kon ook vrij snel aangenomen worden. Ik heb niet de juiste vooropleiding. Ik heb maatschappelijk werk en dienstverlening gedaan. Het wordt finacieel ook nog aantrekkelijker gemaakt door herintreders een bedrag terug te geven via de belasting. Had ik geen recht op omdat ik gebruik maakte van het OV. Maar kwaliteit? Daarom ben ik gestopt…En ik heb een brein voor taal, muziek en psychologie maar niet voor rekenen. En ik vind het heel erg hoe kinderen getoetst worden, hoe slecht het lesmateriaal is en hoe overwerkt de juffen en meesters zijn..

  Reactie door cynthia — dinsdag 29 mei 2007 @ 19.15 uur

 105. Beste Cynthia, ik ben niet gewend om je te zeggen maar af en toe gaat dat even makkelijker. Ik dacht ook dat ik geen brein voor wiskunde had, maar uiteindelijk ging ik toch ene en ander leren en heb pas het vak statistiek na het derde poging en veel tussenstap gehaald. Ik had wel een goede docent, aan de Erasmus universiteit die samen met mij de handdoek niet in de ring wilde gooien. Ik viel hem lastig over een lange periode met mijn e-mail vragen. Hij stond altijd klaar met raad en daad. Ik ben geen aanhanger van no can do cultuur. En richt me vooral op wel can do. Het duurt soms iets langer maar geeft niks. Zolang dat je doet wat dicht bij je hart zit.

  Volgens mij heb je de meeste essentiële kenmerken van een goede leerkracht, namelijk begripsvermogen. De rest zijn niets meer dan kaders en formules. Als je lang genoeg en vaak genoeg en met rust oefent en blijft oefenen dan kom je er wel. Laat jouw talent niet onbenut opzij zitten. Tegenwoordig zijn er veel ongemotiveerde mensen voor de klas. Onderwijs kan mensen zoals jouw goed gebruiken. Als ik je was zou ik de draad opnieuw pakken en dat helemaal tot het eind volgen.

  Reactie door khosrow — dinsdag 29 mei 2007 @ 21.46 uur

 106. Cynthia, zoals je weet onderwijs in Nederland is heel veel zoek het maar zelf uit. Maar gelukkig zijn er nog wat docenten in het veld die wel bereid zijn op z’n ouderwets klassikaal les te geven. Dat in combinatie met jouw eigen doorzettingsvermogen maken succes wel binnen handbereik. Hoewel ik kaan je als een maatschappelijke werker wel plaatsen, is de welzijn sector echt corrupt geworden. Dat sector laat beleidmakers veel meer aan hun touwen trekken. In het onderwijs is het ook zo maar wat minder.

  Reactie door khosrow — dinsdag 29 mei 2007 @ 21.53 uur

 107. Khosrow, ik ben ook geen maatschappelijk werker geworden, heb 2 nare stages gehad en ben weggepest door 5 mensen die elkaar de handen boven het hoofd hielden…De Zorg? is ontzorgt!

  Reactie door cynthia — donderdag 31 mei 2007 @ 11.37 uur

 108. Nu Cynthia, dat is geluk bij ongeluk. Want die ‘maatschappelijke sector’ is gewoon om te huilen. Het gaat om ’geld potjes’ heel veel incompetente actoren die rond lopen en denken dat ze wat zijn. Ik voel sorry voor de goede daartussen die onder de huidige ellende moet leiden. Gelukkig ben ik uit die welzijn sfeer(beter gezegd zieke sector) gestapt. Het is genoeg om onwel van te worden. Wat je zegt herken ik eigenlijk. Tijdens HBO het viel me op dat de sommige werkende- studenten uit de zogenaamde “sociale sector” konden niet eens hun medestudenten goed behandelen laat staan hun minder bedeelde cliënten. Wat dat betreft moet ik eerlijk toegeven dat in de bedrijf economische sector zijn ze aanzienlijk professioneler en duidelijker in hun omgangsvormen.

  Maar Cynthia zet die negatieve ervaringen om in iets positiefs voor jezelf en voor de anderen.

  Reactie door khosrow — donderdag 31 mei 2007 @ 13.04 uur

 109. Dank je Khosrow voor je tijd en lieve woorden aan mij gericht..en ik zal me zeker positief in gaan zetten

  Reactie door cynthia — dinsdag 12 juni 2007 @ 23.13 uur