Van den Brink licht toe

Naar aanleiding van de commotie die is ontstaan over zijn stelling die gisteren in Buitenhof aan mij werd voorgelegd geeft Gabriël van den Brink op de site van Buitenhof een toelichting. Zijn tekst staat ook hieronder.

Jan Marijnissen reageerde gebeten op de stelling van socioloog Gabriël van den Brink.
Zijn stelling was: “Er gebeurt momenteel iets wat we eerder in de geschiedenis gezien hebben. In reactie op een periode van liberale dynamiek gaat de voorkeur van de bevolking naar meer radicale vormen van socialisme (Marijnissen) en nationalisme (Wilders) uit. Uit hun combinatie zou een vorm van nationaal socialisme kunnen ontstaan. Dat te voorkomen zou wel eens de voornaamste opgave van de huidige regering kunnen zijn.”

Gabriël van den Brink: “Uit Jan Marijnissen’s reactie maak ik op dat hij in de eerste plaats als leider van een politieke beweging reageert. Hij wilde kennelijk niet stil staan bij de maatschappelijke ontwikkeling waardoor zijn beweging zoveel aanhang krijgt. Dat vind ik jammer. Ik wil trouwens benadrukken dat hij het als politieke leider heel goed doet en dat ik zijn democratische gezindheid nergens in twijfel trek. Ik ben het regelmatig met hem eens, bijvoorbeeld als het over de beroepseer in het onderwijs of de gezondheidszorg gaat.

Mijn stelling was bedoeld om even afstand te nemen van de actualiteit en op een wat abstracter niveau te kijken naar dieperliggende processen die in de samenleving gaande zijn. Die stelling heeft minder te maken met wat onze politici op dit moment doen, maar met bepaalde bewegingen in het electoraat en het politieke krachtenveld dat daardoor ontstaat.

Mijn stelling komt uit de volgend vier gedachten voort:

1. Ik constateer dat er de afgelopen 25 jaar sprake was van een verhevigde liberale dynamiek. De ideologie van het liberalisme dringt sinds de jaren ’80 in alle sectoren van de samenleving door. Bijvoorbeeld in de vorm van politieke ideeën en beslissingen, zoals de invoering van marktwerking. Maar ook door processen die zich min of meer vanzelf afspelen, zoals globalisering. Zulke dynamiek is eigen aan het kapitalisme en heeft zich ook vroeger voorgedaan. Het brengt ook een voorturende modernisering van het leven mee. Maar je kunt wel zeggen dat die modernisering sinds de jaren ’80 een intensivering heeft doorgemaakt.

2. Mensen reageren op die liberale dynamiek. Want die brengt vele onzekerheden met zich mee, Dat wordt vaak als bedreigend ervaren, vooral door lager opgeleiden. In reactie daarop gaan velen zoeken naar geborgenheid. Ik denk dat je deze beweging terugvindt in de verkiezingen van 22 november 2006, toen alle partijen met een liberale agenda verloren en de partijen die opteerden voor meer verbondenheid wonnen.

3. Er zijn verschillende soorten geborgenheid. Aan de linkerzijde vind je de klassieke vorm van het socialisme. En aan de rechterzijde vind je nationale geborgenheid. Dat laatste heeft zich in Frankrijk (Le Pen) en België (Vlaams Belang) duidelijk gemanifesteerd. In Nederland kreeg dat streven naar meer nationale geborgenheid voet aan de grond door Pim Fortuin. Waar voorheen de rechtervleugel werd afgedekt door VVD en CDA is nu ruimte voor een nieuw soort nationalisme ontstaan. Dat is het domein waarin Wilders operereert. Aan de linkerzijde verwoordt Marijnissen de behoefte aan geborgenheid, waarbij het in de kern om een bescherming tegen de uitwassen van het kapitalisme gaat.

4. Een volgende stap zou kunnen zijn dat die twee stromingen in het electoraat, een meer radicale vorm van socialisme en van nationalisme, elkaar vinden. Dan komen we in een situatie die zich in de jaren ’20 ook in Duitsland voordeed. Toen kwamen er in reactie op de liberale dynamiek maatschappelijke krachten los die een aantal jaren later het democratische centrum hebben weggevaagd.

De politieke betekenis van deze stelling is dat het democratisch midden door deze dubbele electorale beweging in de problemen komt. We zien dat ook in het wegvallen van D66 en vooral in de moeilijke positie van de PVDA. Het zou goed zijn als de huidige regering een antwoord op die beweging vindt. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er voldoende geborgenheid bestaat zonder dat de moderne dynamiek wordt aangetast. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Voorlopig wilde ik erop wijzen dat het mislukken van die opdracht niet zonder gevaren is. Ik heb geen idee op welke termijn die risico’s acuut worden. Misschien gaat dit nog heel lang op een onschuldige manier door. Maar ik zeg alleen dat men op een verstandige manier met de moderne dynamiek moet omspringen. Overigens kan de SP in dit opzicht juist een constructieve rol spelen. Intuïtief voelt Jan Marijnissen dat wel aan, getuige de manier waarop hij zijn rol als oppositieleider kiest.”

Buitenhof: Maar elke historische vergelijking gaat toch mank?

Gabriël van den Brink: “Het klopt dat elke historische situatie uniek is, Maar je kunt wel situaties met elkaar vergelijken en dan proberen om iets van het verleden te leren. In dit geval wijs ik op een analogie met het Duitsland van de jaren ’20. Ook toen werd een periode van liberale dynamiek gevolgd door een streven naar ordening of een behoefte aan nationale en sociale geborgenheid. Die stromingen kwamen toen sterk naar voren en hun samengaan leverde een explosieve combinatie op. Daar mogen we in Nederland best over nadenken.”

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 12 maart 2007 :: 0.10 uur

77 Comments

77 reacties

 1. Wat een gelul zeg.
  Er is in dit land helemaal geen democratisch midden.
  Het CDA is corrupt.
  De PvdA is een regentenpartij.
  De VVD heeft niets meer met liberalisme.

  En (ik citeer Jan Schaefer):
  In gelul kun je niet wonen.
  De woningnood is nog even hoog als 30 jaar terug (zie mijn naam).
  De huizen zijn door alle corruptie voor ‘gewone mensen’ onbetaalbaar geworden.
  Van dit kabinet is helemaal niets te verwachten.

  Reactie door Hermie Kreeft — maandag 12 maart 2007 @ 0.55 uur

 2. het had niet veel gescheeld of Duitsland was niet Nazitisch maar Socialistisch geworden..Hitler had maar een derde van de stemmen…(extreem) links had tweederde van de stemmen maar was verdeeld..

  Gelijkenissen toen en nu:

  - Er was ook toen inderdaad onvrede met extreme vorm van kapitalisme
  - als antwoord daarop kwam het socialisme dus sterk op

  -het kapitalisme steunde doen als tegenkracht rechts…toen de Nazis…
  - toen won extreem rechts het van links..maar nu is de SP veel sterker dan WIlders…

  Reactie door Daan — maandag 12 maart 2007 @ 1.18 uur

 3. Iets meer verduidelijking, maar nog steeds een veel en veel te manke vergelijking, die bovendien historisch onjuist is. Met name punt 4 vind ik zo vreemd: “Een volgende stap zou kunnen zijn dat die twee stromingen in het electoraat, een meer radicale vorm van socialisme en van nationalisme, elkaar vinden.”

  Dit is in Duitsland helemaal niet gebeurd, in tegendeel (tenminste, zo heb ik het altijd geleerd). De polarisatie bereikte zijn apotheose in de jaren 20, met knokploegen over en weer die elkaar te lijf gingen. Fascistische knokploegen versus communistisch-socialistische. Hitler deed een staatsgreep, dat mislukte, de polarisatie ging verder, en door een slimme campagne werd Hitler democratisch gekozen, waarna hij de democratie afschafte. Maar het nationaal-socialisme is maar een naam, die mooi klonk destijds. Socialistisch was het echter niet. Hitler zag socialisten cq. communisten (die twee linkse stromingen waren nog niet zo gescheiden zoals nu) juist als zijn natuurlijke vijanden.

  Over het electoraat nu: de PVV verschilt enorm met de SP, en dat zien de stemmers echt wel. Hallooooo Van den Brink, denk ik dan, sorry hoor, maar heeft u het debat een beetje gevolgd over de paspoortenkwestie en mevrouw Arib? Door Wilders op de kaart gezet, terwijl Marijnissen het over heel andere dingen wilde hebben. De SP vindt het een non-issue, verdedigde mevrouw Arib en prijsde haar inzet voor mensenrechten. Hetzelfde geldt voor het generaal pardon, maar ook over sociaal-economische kwesties, daarin staan de PVV en SP lijnrecht tegenover elkaar. Denkt u echt dat het electoraat zo dom is dat ze die twee tegenovergestelde partijen als verlengstuk van elkaar te gaan zien?

  Reactie door Ellen — maandag 12 maart 2007 @ 1.20 uur

 4. @van den Brink
  U blijft appels met peren vergelijken.

  Waar is de eerste wereldoorlog in uw vergelijking? En de druk van de herstelbetalingen?
  Waar is de communistische dreiging aan de oostgrens? En de landsdelen onder buitenlands bestuur?

  1) Was de voortdurende liberale dynamiek vroeger dan op de hand van het volk of de rijken (Door Hitler geassosiëert met Joden die het volk zouden uitzuigen)?

  2)U doet het voorkomen alsof alleen lager opgeleiden “geborgenheid” zoeken. Daarmee onderschat u grote delen van de bevolking die wel degelijk hoger zijn opgeleid en dit ook zoeken. Alsof hoger opgeleid synoniem is voor rijk en harteloos. Juist door het liberalisme hebben veel “lager opgeleiden” hun rug naar de politiek gekeerd.

  3) Eerst zet u Fortuyn nog even weer neer als een ultra rechts iemand. De man is vermoord en uit niets blijkt dat Fortuyn een ultra rechts persoon was. Hij heeft dat zelf ten alle tijden bestreden. Lees zijn boeken eens. Makkelijk scoren tegen deze man nu hij niet meer is. Ten tweede moet uw punt gemaakt worden in één zinnetje over Marijnissen waarin, heel insinnuerend, bovenstaande “rechts nationalisme” volgens u anderen aanzet tot het zoeken naar bescherming tegen liberalisme. Daar is bovenstaande geenszins een voorwaarde toe. Dat is een natuurlijke reaktie van mensen in elke onplezierige siuatie.

  4)Ongegronde speculaties. Het zou ook kunnen dat morgen de wereld vergaat. Er wordt ook al jaren geroepen dat de beurs gaat crashen omdat de condities overeenkomen met die van 1929. Nochthans is dit niet gebeurd.

  U heeft een hele dikke duim en uw persoonlijke angst en wantrouwen is bij u groter dan de ratio.

  Reactie door MijnZus — maandag 12 maart 2007 @ 1.30 uur

 5. Hier een heel andere analyse van het electoraat van deze cultuursocioloog, gemaakt vlak na de verkiezingen van 22 november:

  „Het centrum is niet ontvlucht, het centrum is verschoven”, in de woorden van cultuursocioloog Gabriël van den Brink. Begrijp hem niet verkeerd: er bestaat wel degelijk polarisatie in de samenleving. „Kijk maar naar de segregatie in de grote steden, en het ontstaan van zwarte scholen.” Maar dat is een andere polarisatie dan in de politiek. „Zulke maatschappelijk segregatie roept juist tegenstemmen op, die terugverlangen naar meer binding.”

  (….)”Maar uit onderzoek van het SCP blijkt nu juist dat veel kiezers behalve privé-personen ook steeds meer burgers zijn, die zich druk maken om de wereld om zich heen, om topinkomens, om verloedering: ’Met mij gaat het goed, met het land slecht’.”

  Meer hier te lezen:
  http://www.trouw.nl/deverdieping/overigeartikelen/article554676.ece/Verkiezingen_2006_De_nostalgie_heeft_gewonnen

  Reactie door Ellen — maandag 12 maart 2007 @ 1.33 uur

 6. In een echte democratie houdt men elkaar scherp. Fijn dat de SP daar zo’n geweldige bijdrage aan levert. Je optreden in Buitenhof was weer klasse, Jan. Dankjewel.

  Reactie door An — maandag 12 maart 2007 @ 1.41 uur

 7. De verwijzing naar Duitsland slaat helemaal nergens op.
  Die gevoelens toen kwamen in Duitsland los door economische crises, en daaruit voort kwam het behoefte aan een zondebok, de Joodse gemeenschap.
  Dat is totaal niet aan de orde in NL.
  De winst van de SP zit hem juist (hopelijk)in een reactie op de Neo-Liberale agenda, en de gevolgen daarvan.
  Er is gewoon totaal geen vergelijking mogelijk.

  Reactie door King Crimson — maandag 12 maart 2007 @ 1.52 uur

 8. Gabriel van den Brink is een ordinaire volksmenner. Een vulgaire manipulant. Een platvloerse demagoog.

  Leer van de nabije geschiedenis lelijke opinieverlakker:
  door het neoliberalisme ondersteunt door christenen als Bush, Blair en Balkenende vindt een GENOCIDE plaats in Irak. Het zijn juist dit soort regeringen die een WERELDBEDREIGING vormen. Juist zij maken het werk van Adolf Hitler af! Onder leiding van neofuhrer BUSH

  Reactie door Gloria — maandag 12 maart 2007 @ 1.55 uur

 9. van den Brink. Wat je bij 4 zegt zal nooit gebeuren .Wilders met zijn racistische trekjes is het andere uiterste dan de SP.Maar de media zijn schuld aan al die vergelijkingen.Voorheen werd gezegd dat de LPF stemmers naar de SP gingen; Niets van waar.Nu wordt gezegd dat stemmen van Wilders naar de SP gaan; Niets van waar.Toen de SP in de 80 ger jaren zei dat “gastarbeiders”nederlands moesten leren werden zij ook al(o.a. door de PvdA)voor racistisch uitgemaakt.En wie voerde er actie tegen Janmaat.Jawel de SP.En dan die Nooten Een kat in het nauw maakt rare sprongen.Laat hij zich eerst maar eens bezig houden met zijn eigen partij voordat hij over de SP begint.

  Reactie door Marie — maandag 12 maart 2007 @ 1.55 uur

 10. Ik heb zojuist mijn @8 verstuurd naar Gabriel van den Brink via Buitenhof.
  Waarmee ik afsloot met:

  “Mijn opinie? Belangenverstrengeling is een slechte raadgever, heer van den Brink.
  Obsceniteit vloeit hieruit voort. Oorzaak en gevolg.”

  Reactie door Gloria — maandag 12 maart 2007 @ 2.27 uur

 11. De heer van den Brink heeft blijkbaar de geschiedenis niet begrepen.

  Het nationaal socialisme maakt namelijk deel uit van het liberaal kapitalisme
  Dit lijkt op het eerste gezicht tegenstrijdig, is dat echter absoluut niet.
  Nationaal socialisme is een “tool” van het liberaal kapitalisme. Men gebruikt deze om de macht veilig te stellen en uit te breiden. Het is een geconditioneerde bijt-reflex. Een machtsmiddel.

  Daarnaast gaat de redenering volledig mank. Socialisme is een links georienteerde politieke stroming, nationaal socialisme is een uiters rechtse politieke stroming. Zij staan tegenover elkaar. Hitler was extreem rechts, NIET extreem links. En wie heeft daar meer van geprofiteert dan het liberaal kapitalisme?
  Wie denkt u heeft de hoogste prijs in de strijd tegen Hitler betaalt?
  De soviet SOCIALIST republic heeft met meer dan 20 miljoen doden de hoogste prijs betaalt. U weet wel, die “linkse” communisten.
  De kiezer zoekt geen geborgenheid. De kiezer heeft deze wantoestanden al lang doorzien en wil dat daar een einde aan komt. De kiezer wil democratie, niet slechts een goedkope imitatie.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 12 maart 2007 @ 2.30 uur

 12. Prima dat je het plaatst Jan, want daarmee laat de SP (weer eens) zien dat het democratische partij is – stukken democratischer trouwens als alle anderen. Maar dit is toch gewoon gekkigheid? Deze man heeft zich kennelijk nooit verdiept in het waarom van het succes van de SP en wil nu (ideetje!) het ‘nationale’ van Wilders koppelen aan de SP en daarmee een dreigdend nieuwe Hitler suggereren…. Daar moet je dan ook ‘cultuurfilosoof’ voor zijn…

  Reactie door elma verhey — maandag 12 maart 2007 @ 2.40 uur

 13. Ik gruwel allen al aan de voorgestelde vergelijking. Toen ik de stelling las, was ik van walging vervuld. Het gaat mij om de associatieve gedachten en gevoelens die ik ervaar wanneer ik denk aan de gruwelijke geschiedenis in de Weimar republiek. Dat maakt mijn walging los.
  Jan trok terecht in een andere stelling het zogenaamd Christelijk gedachtegoed, op een aantal onderdelen, in samenhang met waar wij voor staan.
  Samenwerking met CDA zie ik dan ook veel eerder gebeuren dan die PVV.
  Dat ik walg en schrik is wellicht tot daaraan toe. Grote zorg heb ik wanneer dergelijke discussies blijven bestaan want een imagoprobleem op het gebied van nationaal socialisme… daar sta ik als actieve SP lid op te wachten. CDA stemmers op argumenten tot andere gedachten brengen vind ik al moeilijk genoeg.

  Reactie door Ywe IJkema — maandag 12 maart 2007 @ 2.44 uur

 14. @2
  SP is nog sterker als je kijkt hoe men omgaat met de problemen die Wilders schets dan moet je vrezen dat zijn partij nog veel gaat winnen.
  Het weg drukken en schreeuwen wat er in Nederland broeit kan ons wel eens zo in de handen van nationalisme kunnen drijven.
  Men komt maar niet zo op 17 Zetels.
  Nu heeft men de economie nog mee laat dit maar eens in elkaar vallen
  Men vergeet dat de Nederlander een hoop heeft gegeven de laatste jaren ten opzichte van laat ik het maar zo zeggen de binnenkomers.
  Vaak is dit niet een vrijwillige keus geweest het is hun op gedrongen.
  En als je niet hoort wat er om je heen allemaal gezegd wordt dan ben je goed doof als je dit allemaal schreeuwend de kop indrukt is het wachten op moeilijkheden.
  Het is wachten op een economische terug val men heeft veel moeten slikken de vraag die soms wel eens bij mij op komt praat de SP wel eens echt in achterstand wijken praat men wel eens echt met de burger of denkt men alleen door in het land van ooit met een SP vlaggetje de echte problemen te kennen of wals men daar nu met een enorme zelfgenoegzaamheid over heen.
  De vorige golf van wat er broeit is nog tot staan gebracht door een moord maar daar is niet mee weg wat er werkelijk broeide.
  En als we inderdaad niet het probleem aan pakken en anders denkende direct het bordje racisme om de nek hangen ben ik bang dat we inderdaad de verkeerde weg op gaan.

  Reactie door De Hakker — maandag 12 maart 2007 @ 8.22 uur

 15. @Rob de Kuster
  Excact!! Wilders is gewoon een liberaal, hij is juist voor het neo-liberalisme en kapitalisme! Dat het een combinatie is geworden met nationalisme neemt dat feit niet weg. Helaas zien veel van de Wilders aanhangers niet in dat de angst die ze voelen is voortgekomen juist uit dat liberalisme. Wat de media betreft had prinses Mabel groot gelijk.

  Het socialisme is volgens mij de enige oplossing, en dan bedoel ik niet dat zogenaamd links-liberale gedoe van de PvdA

  Reactie door Irma — maandag 12 maart 2007 @ 8.34 uur

 16. Ik ken die cultuurbarbaar “Gabriël van den Brink” alleen nog maar met dat platte kapsel en een kleiner snorretje.
  De tijd veranderd het uiterlijk van de mens wel.

  Reactie door Pool — maandag 12 maart 2007 @ 8.35 uur

 17. De eerste 3 punten in de toelichting van van den Brink verduidelijken wel iets, maar hoe hij dan tot de stap in punt 4 komt, snap ik nog steeds niets van, ik blijf het volstrekte onzin vinden.

  Reactie door Bert — maandag 12 maart 2007 @ 8.43 uur

 18. Zo, we zijn weer crypto-fascisten….

  Of toch niet? De reacties van de mensen in dit log zijn duidelijk, maar wel duidelijk van emotionele aard.

  Er schuilt wel degelijk een risico van extreem gedachtegoed, zowel bij de aanhang van links als rechts, als men vindt dat de eigen partij te langzaam en te weinig resultaten boekt. Het gevolg hiervan is dat men teleugesteld afhaakt, en vervalt tot een cynische vorm van ideologische rechtlijnigheid. Het doel heiligt dan al snel de middelen. Zie bijvoorbeeld Volkert van der Graaf.

  Is dit risico aanwezig bij de SP? Dat denk ik wel, al is het risico van dergelijke afhakers niet veel groter dan bij andere politieke partijen. De PVV geeft wat betreft een veel groter risico van extremisering van het gedachtegoed, omdat deze partij beloften doet, die men nooit kan waarmaken.

  Reactie door Erik van Donk — maandag 12 maart 2007 @ 8.48 uur

 19. Ik heb het idee, dat de stelling van Gabriel van den Brink hier in een verkeerd daglicht wordt gesteld. Hij beschuldigt JM niet van nationaal-socialisme, hij heeft het alleen over twee radicale flanken, een aan de linkerzijde en een aan de rechterzijde, die de middenpartijen, de partijen die het meest bereid zijn regeringsverantwoordelijkheid te dragen, aan het wegdrukken zijn. In de Weimarrepubliek gebeurde iets soortgelijks. Daarmee houdt de parallel hoogstwaarschijnlijk op, want elke historische situatie is toch weer anders. Maar helemaal gerust ben ik toch niet, vooral niet ten aanzien van de beweging van Wilders. De SP gaat, hoop ik, toch een keer meedoen aan een regering.

  Reactie door Tiny Romme — maandag 12 maart 2007 @ 9.05 uur

 20. Gabriel van den Brink wat draagt u een opvallende snor.

  Reactie door L'écologiste — maandag 12 maart 2007 @ 9.06 uur

 21. Ja, meneer van den Brink, natuurlijk vind u het jammer dat de heer marijnissen opkomt voor zijn kiezers. Deze verantwoordelijkheid kent de autisitische club van Balkenende nu eenmaal niet. En dat even afstand nemen van de actualiteit is de pot verwijt de ketel.Dit kabinet leunt lekker achterover en laat het maar gebeuren. Zelfs in het buitenland is er verbazing over wat er nu in Nederland gebeurd. Het is vooral dit kabinet dat de verdeel en heers politiek feilloos weet toe te passen en van den Brink laat zich weer mooi voor het karretje spannen om nog meer zout in de wond te strooien. Walgelijke “voor”stelling.
  Kijk eens goed in de spiegel Zou ik zeggen!

  “Die stelling heeft minder te maken met wat onze politici op dit moment doen”zegt van den Brink.

  Deze stelling heeft ALLES te maken met wat onze politici op dit moment doen en vooral wat ze NIET doen.

  WAARDELOOS

  Reactie door Elsemie — maandag 12 maart 2007 @ 9.07 uur

 22. De heer Van den Brink weet als geen ander dat het medium televisie in een kort actualiteiten programma hiervoor niet geschikt is en heeft ‘bewust’ geprobeerd hier twijfel te zaaien bij de SP kiezer danwel potentiele kiezer.
  Indien het anders was en het ging over de maatschappelijke bewegingen zoals hij duidt had hij de stelling breder getrokken over alle politieke partijen heen.
  De heer Van den Brink weet als geen ander tenminste dat mag ik hopen als cultuursocioloog hoe dit werkt en welke uitwerking dit heeft.
  Dit is en was een bewuste strategie.
  Ik denk dat de heer van den Brink CDA-er is en hier bewust een politiek statement heeft proberen af te geven en zijn maatschappelijke functie misbruikt heeft. Georkesstreerd.
  Ik zou willen dat de heer van den Brink eens begon met zijn visie over normen en waarden waarin “De Waarheid” spreken als eerste opgave aan de kinderen in deze door hemzelf uitgevoerd cq in praktijk gebracht wordt. Helaas!!
  De heer Van den Brink deponeert een stelling zogenaamd zonder bijbedoeling die diepzinnig zou moeten zijn waar je vijf minuten de tijd hebt op in te gaan? En de heer van den Brink weet niet wat hij hier politiek mee doet?
  Ga toch weg dat geloof je toch niet. Hij gelooft het zelf niet omdat hij weet dat hij hier NIET de waarheid spreekt.
  Ik zou willen dat hij zich eens sterk zou maken over de waarheidsvinding m.b.t. Irak, over het gebrek aan respect bij Verhagen in de verkiezingsstrijd, over de bangmakerij van het CDA mb.t. Europa en m.b.t. de Provinciale Statenverkiezingen en de onwaarheid die zij hier in spreken.
  De heer Van den Brink heeft hier heel bewust zijn maatschappelijke status en functie van cultuursocioloog misbruikt voor politieke doeleinden.De heer Van den Brink weet heel goed zeker gezien de laatste debatten waar de SP voor staat in deze, ook de kiezers/kijkers wisten dit. Blijkbaar was de heer Van den Brink hier niet blij mee.
  Uitleg niet aanvaard.
  Van een ‘bewuste’ SP kiezer die walgt van de heer Wilders en zijn retoriek en een Afkeer van het zwalkende CDA in deze en een minachting van dergelijk misbruik van status en medium.

  15, Erik van Donk
  Het zou pas echt gevaarlijk zijn als de reacties NIET emotioneel van aard waren. Maar bij die emotie komt weldegelijk de argumentatie van het waarom erachteraan.

  In alle partijen zitten nl. mensen die zo denken dus is de reden om dit te koppelen aan de SP en de manier waarop waanzinnig en smerig. Hij probeert de kiezer hiermee ook neer te zetten als…. en ja ik trek me dat zeer aan omdat de kiezer hier geen weerwoord op kan geven en wat blijft hangen is een schijn van…. en hij weet dit als geen ander en was erop uit.
  Normen en waarden. Kijk niet naar wat de mens zegt maar naar wat de mens doet….

  Reactie door Henny — maandag 12 maart 2007 @ 9.18 uur

 23. in praktijk gebracht werd natuurlijk.

  Reactie door Henny — maandag 12 maart 2007 @ 9.19 uur

 24. De geschiedenis is een intellectuele constructie gebleken schreef ik elders, zeer ontvankeljk voor revisionisme.
  Hier de praktijkweergave daarvan, als weergegeven in de stelling van Van den Brink.
  Het achterliggende doel is als altijd weer
  het heden te vervalsen.
  Als dat geen revisionisme is.

  Reactie door Alex — maandag 12 maart 2007 @ 9.22 uur

 25. Daar gaat het vooroordeel dat de SP een domme achterban heeft! leugenaars, draaiers en bedriegers maakt uw borst maar nat…de SP komt eraan!

  Reactie door cynthia — maandag 12 maart 2007 @ 9.26 uur

 26. Best van den Brink,

  Gezien ik een niet al te hoog opgeleid persoon moet zijn getuige het feit dat ik een SP aanhanger ben welke volgens u de lager opgeleiden zijn opzoek naar geborgenheid even het volgende.

  De zoektocht naar geborgenheid is 1 van de basis behoefte van elk mens, los van opleiding. Elk MENS heeft behoefte aan liefde, erkenning en geborgenheid.
  Feitelijk diskwalificeert u zichzelf als mens.
  Verder moet ik uit uw toelichting opmaken dat het Nederlandse opleidingsinstituut zorgelijk achteruit gegaan is. U rekent zichzelf toe dat u tot de beter opgeleiden en praat nonsens en u spreekt zichzelf tegen.

  Een Qoute:

  “Uit Jan Marijnissen’s reactie maak ik op dat hij in de eerste plaats als leider van een politieke beweging reageert. Hij wilde kennelijk niet stil staan bij de maatschappelijke ontwikkeling waardoor zijn beweging zoveel aanhang krijgt.

  Om vervolgens te stellen:

  Mijn stelling was bedoeld om even afstand te nemen van de actualiteit en op een wat abstracter niveau te kijken naar dieperliggende processen die in de samenleving gaande zijn.

  Mijn vraag:

  Moet de SP nou stilstaan bij de hedendaagse dynamiek of die uit het verleden?
  Wat is nou eigenlijk uw punt en staat u eigenlijk wel in de GESAMENLIJK aangemaakte realiteit?

  U raaskalt over een klassieke vorm van socialisme en nationale geborgenheid.
  Ten eerste is het hedendaagse socialisme gemoderniseerd waardoor vergelijkingen met het vroegere socialisme mank gaan.
  Dat mensen ontevreden zijn, en dit zijn mensen uit alle lagen van de bevolking, ligt niet aan opleidingsniveau. Het sociale bestel wordt uitgekleed om vervolgens speelgoed voor de grote jongens aan te schaffen. Straaljagertje hier, paar bommen daar.
  Ook het ontwrichten van de samenleving door bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen speelt een duidelijke rol.

  Vervolgens gaat u vergelijkingen trekken naar de 1920, een jaartal die bijna een eeuw terug in de geschiedenis ligt. Als u dan het verleden wilt oprakelen zou een vergelijk met de late oudheid en de vroege middeleeuwen beter op zijn plaats zijn.

  Daar komen namelijk veel samenlevingsvoorwaarde tot stand.
  Bovendien zijn de gelijkenissen ook wat meer tot de verbeelding sprekend.
  Ook toen was er de strijd tussen de machthebbende en de gewone man die
  zijn wensen kenbaar wilde maken. Ik denk dan aan de redenen waarom Socrates moest sterven. En zelfs die vergelijking is ver gezocht echter een stuk realistischer als de vergelijking die u maakt.

  Vervolgens na eigenlijk gewoon uw woorden herhaalt te hebben in uw uitleg waarbij u nog immer vasthoudt en verwijst naar bewegingen die Hitler vrijspel gaven
  sluit u af met de zalvende woorden dat de SP wel constructief zou kunnen zijn.

  U heeft hiermee niets terug genomen en slechts uw betoog in een nieuw jasje gestoken.
  U heeft ongetwijfeld geen boodschap aan wat ik u hier schrijf.
  U bent immers hoger opgeleid en derhalve weet u veel beter waar u het over hebt als ik.

  Ik troost mij in het feit dat in ieder geval zo eerlijk bent geweest zichzelf te diskwalificeren als mens door te zeggen dat alleen lager opgeleiden opzoek naar geborgenheid zouden zijn.
  Zoals gezegd, is dat een basis behoefte van elk mens.

  De vraag die dan open staat:

  Wie of beter, wat bent u eigenlijk?
  In ieder geval een slachtoffer van de tanende opleidingskwaliteit die de liberale dynamiek veroorzaakt heeft, dat is duidelijk.

  Beste man, er is geen analogie met 1920……hooguit met de natuurlijke filosofie en zelfs daar moeten we voorzichtig mee zijn niet al te ver door te schieten.
  Ik weet niet waar u de afgelopen 100 jaar heeft gezeten maar het wereldbeeld is behoorlijk gewijzigd, nog niet te spreken over de communicatie technologie
  die dergelijke gebeurtenissen volstrekt onmogelijk maken.

  Je bent niet alleen lui in je intellect, volgens mij heb je 100 jaar ingevroren gezeten.

  Man wat ben je dom voor een hoger opgeleide.

  Reactie door Medemens — maandag 12 maart 2007 @ 10.01 uur

 27. van den Brink vergeet ook nog één belangrijk punt: Het fascisme had nog de steun van de RK-Kerk, die toen nog veel meer macht had dan nu. Socialisme was voor katholieken verboden, fascisme in het geheel niet, en ook dat heeft invloed gehad op de uitslag van hun onderlinge strijd.

  Reactie door hanneke — maandag 12 maart 2007 @ 10.12 uur

 28. 14 De Hakker.

  Ik ben blij dat ik een beetje begin te begrijpen wat jij bedoelt.
  Scheelt weer een hoop gekanker.

  het probleem zit hem in het opeenstapelen van minderheden.
  Zeg maar het ghetto bouwen.
  Door alles bij mekaar te zetten,onstaat natuurlijk werkeloosheid.

  Ze halen nu arbeiders hier naar toe uit oostbloklanden.
  Waar zou het probleem liggen,dat er meer nijd zal onstaan.
  Waarom bouwen ze niet meer.
  Meer woningen zorgt voor goedkopere woningen en je zorgt ervoor dat het werk door inwoners van Nederland doen.
  Krijg je een verdunning in gebieden waar veel werkeloosheid is en onstaat minder woningnood.
  Onze lonen zullen niet zakken,vanwege de concurentiestrijd.

  Allemaal weer happy,behalve de werkgevers die hun winst zien slinken.
  En de staat,want die denken alleen aan zakken vullen.

  Reactie door sander — maandag 12 maart 2007 @ 10.17 uur

 29. @22, Henny,

  Ik onderschrijf zelf de mening dat in de materiele wereld de ratio boven de emotie moet staan. Vandaar ook mijn voorkeur voor de SP.

  Wie zich laat leiden door z’n emoties, maakt denkfouten. Kijk maar naar Groen Links.

  Reactie door Erik van Donk — maandag 12 maart 2007 @ 10.39 uur

 30. vergelijking nationaal socialisme.
  daar zit wel wat tijdverschil in,en de omstandigheden zijn ook niet te vergelijken.
  na de eerste wereldoorlog lag duitsland volledig op zijn kont,als je met 10 gulden betaalde kreeg je een koffer vol geld terug,dat werd vaak op het behang geplakt.
  de suggestie al zou j.m zoveel aanhang krijgen door maatschappelijke ontwikkelingen.
  als er een land gecreeerd wordtvan hebben en niet hebben,dan is hettoch zeker,dat de niet hebbers [domme volk?]waar ik ook bij hoor,stemt op iemand die openheid en vertrouwen uitstraald,en zijn afspraken nakomt.
  het gewone volk stemt niet op een partij die markt werking propagandeert,alle eigendommen van het volk in de uitverkoop
  gooit,en misschien zijn er dan ook nog wel die daar flink aan verdienen,middels voorkennis
  le pen vlaams belang pim fortuin,worden op een hoop gegooid als rechter zijde.
  pim fortuin sprak een heleboel mensen aan.
  een vluchteling komt uit een naburig land,niet via een smokkel route.
  generaal pardon voor iedereen,maar dan gelijk de grenzen sluiten,iedere buitenlander scholen,zodat hij geintergreerd wordt, en een menswaardig kan meedraaien in de maatschappij.
  de waarschuwing van deze meneer is dat er een nieuwe dynamiek komt,een nieuwe pim fortuin achtig persoon,die in staat is links en rechts onder een mantel te brengen.
  het komt zoals het komt,als de sp door deze regering niet serieus genomen wordt en niet democraties gaat regeren,komt de ontluistering vanzelf
  hw.rademaker

  Reactie door hw rademaker — maandag 12 maart 2007 @ 11.46 uur

 31. Het is niet juist de SP te vergelijken met de communisten in de Weimar-republiek. Een complete miskleun. Ik vind het eerlijker om de SP te vergelijken met de (gematigde) sociaal-democraten toen.

  Reactie door Harry — maandag 12 maart 2007 @ 11.53 uur

 32. Het CDA is de laatste regeringen en nu nog steeds erg bezig geweest met de zwakkere over de kling te jagen., dus als er ergens een link ligt naar het ns-regime ,dan ligt hij bij de geus en balkenende

  Reactie door Gerrit — maandag 12 maart 2007 @ 12.05 uur

 33. Op de website “www.maatschappelijke verbeelding.nl” van Gabriël van den Brink worden colegea intelligentia en wetenschappers uitgenodigd een bijdrage te leveren.

  Mijn Bijdrage;

  Beste meneer van den Brink,

  Mijn bijdrage is bedoeld om even afstand te nemen van de actualiteit en op een wat abstracter niveau te kijken naar dieperliggende processen die in de huidige Elites gaande zijn. Mijn bijdrage heeft minder te doen met wat die Elites op dit moment doen, maar met de bepaalde bewegingen van die Elites in het maatschappelijke krachtenveld dat daardoor ontstaat.

  1. Ik constateer dat er de afgelopen 25 jaar een kapitalistische, zogenaamde neo-libertijne, marktwerking heeft plaatsgevonden, die het de intellectuele en wetenschaps-elites mogelijk maakte om zich vanuit de diverse diciplines te comformeren en te profileren met de geld-elites die u en uw collegea het goede voorbeeld gaven hoe en waar mee te graaien uit de grote gemeenschaps-pot. Samen met de Media-Elites bent u tot een convenant gekomen die de weg van de makkelijkste (meest aannemelijke)ontkenning voor u vrijmaakt om zodoende uw materieel welzijn te bevorderen, alsook uw imago te bevestigen.

  2. Elites reageren op die neo-liberale graai en snaai dynamiek als vliegen op een hoop excrementen, dat wordt vaak door de ‘gewone mens’ als bedreigend ervaren, vooral door de laag opgeleiden. De rechtvaardige geborgenheid van ‘minder draagkrachtigen’ werd hen namelijk ontstolen, ter meerdere geborgenheid en glorie van de Elites waartoe u zich rekend.

  3. Er was een ‘redelijke maatschappelijke geborgenheid’, tot de Elites waartoe u ook behoort, na de val van de Berlijnse Muur besloten dat het grote graaien een aanvang moest nemen, het één en ander viel samen met de maatschappelijke onrust die hier ter plaatse was ontstaan door het onverantwoordelijke gedrag van politiek en bedrijfsleven en wetenschap t.a.v. immigratie vraagstukken en inburgeringsprocessen. Voor’t Elite gemak werden de problemen daarvan in de arbeiderswijken gedumpt, dezelfde arbeiders (laaggeschoolden) die nu ook via gemeenschapsgeld, uitkleding van de sociale voorzieningen, de rekening van ‘t Elite-Tuig mag betalen.

  4. Een volgende stap zou kunnen zijn dat u en alle intellectuelen en wetenschappers, eens ophouden zich te comformeren aan en met de geld-elites, dan zou u misschien als socioloog weer het nuttige werk kunnen gaan doen dat zo hard en sociologisch nodig is in deze verdwaasde tijd.

  De politieke betekenis van mijn bijdrage is gelegen in het feit, of de feiten, die ik hierboven in een kleine samenvatting over de Elites heb benoemd, en het klopt dat elke historische situatie uniek is, maar je kunt wel situaties met elkaar vergelijken en proberen om iets van het verleden (zeg, de laatste 25 jaar) te leren.

  Daar mogen de intellectuele en wetenschappelijke Elites in Nederland best over nadenken!

  Reactie door jackassistant — maandag 12 maart 2007 @ 12.14 uur

 34. Chapeau Jan,zoals je dumoment reageerde op de giftige insinuatie van G.v/d B.via Clairy Polak!Die hooggeleerde heer had blijkbaar nog nooit het boekje over de Moorsoldaten ingezien!En zoiets noemt zich historicus!Feit is dat Hitler door de kortzichtige grootindustriëlen/bankiers,zoals de IG.Farben,-oudwerkgever van Pr.Bernhard-,werd gesteund.Dezelfde krachten gaan schuil achter de huidige Europaconstructie,die dan ook door de alerte burgers met referendum-stemrecht,werd afgewezen,als zijnde niet hun pakkie-an.Hoe hoopvol mbt.een toekomstig fascisme!!!Als er dus ergens gevaar dreigt,is het daar wel,ook gezien de int.verbintenissen.In dit verband is het goed om in het oog te houden ,dat de Esso tot in 1942,-en vlg.sommigen zelfs 1944,
  de duitse U-boten op de Altlantische Oceaan van dieselolie voorzagen.Pecunia non olat!

  Reactie door Jan Datema — maandag 12 maart 2007 @ 13.32 uur

 35. De laatste stelling,-die gelukkig door tijdnood niet aan de orde kwam-,was dan ook de meest stupide.En geeft aan hoe slecht het met de tegenwoordige rekenkunst is gesteld!!
  Immers,wanneer solidarieteitzoekende PvdA-ers,naast de naar rechtvaardigheid strevende CDA-ers hun partijen verlaten,kan de SP met gemak verdubbelen,ergo,30-40% v/d stemmen!
  Wat bezielt Buitenhof toch?Om dergelijke onzin te poneren?Zure druiven?

  Reactie door Jan Datema — maandag 12 maart 2007 @ 13.48 uur

 36. BELANGRIJK
  Men probeert de suggestie te wekken dat de SP vanuit de marge opereert. Dit echter een verkeerde voorstelling van zaken.

  De SP IS het politieke midden!!!

  Het zijn juist de andere partijen die de randen hebben opgezocht van het politieke spectrum.
  Het politieke krachtveld ligt in het midden en de sterke groei van de SP toont aan dat juist de SP vanuit het midden opereert.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 12 maart 2007 @ 16.00 uur

 37. Domme kletspraat van iemand die beter geen stellingen kan schrijven maar beter eens op de stelling gaat staan tussen al die bouwvakkers die tot 65 jaar moeten doorgaan .

  Reactie door Jan Meijers — maandag 12 maart 2007 @ 16.06 uur

 38. Het zou beter zijn de heer Van den Brink aan te vallen op zijn argumentatie, in plaats van wat hij zegt af te doen als nonsens…

  Ik vind zijn verhaal niet eens zo onzinnig. Het is een interessante analyse tot hij bij zijn vierde punt aankomt: “Een volgende stap zou kunnen zijn…”. Tsja, een volgende stap zou ook iets heel anders kunnen zijn, bijvoorbeeld dat Wouter Bos en Hare Majesteit de Koningin het huwelijksbootje in stappen, een staatsgreep plegen en het feodale stelsel weer in ere herstellen. Waar ziet de heer van den Brink zijn bewegingen van socialisme en nationalisme samenkomen? Omdat dat in Duitsland gebeurt zou zijn? Zoals hij zelf zegt is iedere historische situatie uniek, dus omdat iets eenmalig zo gelopen is moeten we ons nu druk gaan maken dat de geschiedenis zich zou herhalen? Ik zie in ieder geval geen aanleiding om daar bang voor te zijn.
  Het feit dat de SP gewonnen heeft bij de verkiezingen zou je veel beter kunnen verklaren door naar simpele (en wat minder vergezochte) zaken te kijken. Zo is daar het teleurstellende optreden van de PvdA in de afgelopen jaren, waardoor zelfs de meest trouwe aanhangers van die partij die nog een beetje een links hart hebben wel drie keer zullen nadenken voor ze ooit nog overwegen op die partij te stemmen. Mensen zoeken naar een partij/persoon die ze kunnen vertrouwen en langzaam maar zeker begint veel mensen duidelijk te worden dat je op links dan bij de SP/Jan Marijnissen moet zijn. Niet bij een partij waarvan de oud premier de zakken vult als commissaris bij ING of bij een partij die grote woorden heeft over een Irak oorlog en het hele punt vervolgens weg onderhandelt alsof het gaat om een nieuw tarief voor hondenbelasting.

  Reactie door Rogier — maandag 12 maart 2007 @ 18.26 uur

 39. @38.Rogier
  Ik dacht dat ik onder @11 dat nu juist gedaan had. Ik wil hier nog wel aan toevoegen dat de heer van den Brink gewoon politiek aan het bedrijven was namens de coalitie. A cheap shot.
  Hij poogt met zijn argumenten de kiezers van SP angst aan te jagen. Ten onrechtte.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 12 maart 2007 @ 19.31 uur

 40. @ 1 Hermie Kreeft,

  Ook bij de val van het kabinet-Drees-IV en het kabinet-Cals-Vondeling (beide van rooms-rode signatuur) speelde de grondpolitiek een rol.Maar dat wist je waarschijnlijk al. Ik memoreer het hier nog maar eens. Het is schandalig hoeveel er aan grond is en wordt verdiend terwijl we zo weinig hebben en de prijs van woningen laag dient te blijven. We discussieren hier over belspelletjes maar de grondspelletjes die moet verboden worden!!!
  Zie bijv.
  http://www.groene.nl/1995/10_111825/uyl.html

  Reactie door L'écologiste — maandag 12 maart 2007 @ 20.39 uur

 41. Tja L’écologiste, er worden altijd de verkeerde vergelijkingen gemaakt. In Hitler Duitsland kon het grote graaien plaatsvinden in de zware industrie en de bewapening. In Balkenende Nederland vindt het grote graaien plaats in de grondspeculatie en in de financiële markten.
  Maar je weet wat de truc is.
  De aandacht afleiden…

  Reactie door Hermie Kreeft — maandag 12 maart 2007 @ 21.59 uur

 42. Ik vindt het een interessante analyse; maar ik vind de vergelijking met het sociaal nationalisme rieken naar stemmingmakerij en naar een middel om de PvdA weer op te vijzelen ten koste van de S.P.

  Reactie door ReneR — dinsdag 13 maart 2007 @ 2.19 uur

 43. @ 41 Hermie Kreeft,

  Heb jij enig idee om hoeveel euros het bij de grondspeculatie gaat?
  Stel we praten over 1 miljoen huizen en 200 miljoen vierkante meter met gemiddeld een onnodige verhoging van 200-300 euro per m2 dan praten we bijv. al over 40-60 miljard.
  Zijn er cijfers over bouwgrond in Nederland?

  Reactie door L'écologiste — dinsdag 13 maart 2007 @ 8.38 uur

 44. 29. Erik ik leg juist uit dat emotie hebben en je laten leiden door emotie niet hetzelfde zijn., dat de argumentatie daar als vanzelf achteraankomt.
  Beter lezen Erik. Het geemotineerd raken is iets geheel anders dan geemotioneerd handelen.

  Reactie door Henny — dinsdag 13 maart 2007 @ 9.09 uur

 45. 4. Een volgende stap zou kunnen zijn. Hoezo vraag ik me af. De werkelijkheid en het handelen van Jan Marijnissen in de kamer staat daar juist haaks op.

  Deze vooronderstelling uit het ‘niets’ is de angel omdat het aan zijn brein ontsproten, empirisch niet zuiver is, het waarom daarvan een politieke en geen wetenschappelijke. De wetenschappelijke verantwoording in deze ontbreekt m.i. in het geheel, sl;aat kant nog wal.
  Hem wordt weleens verweten dat hij te snel met oordelen klaarstaat. Hieruit maak ik op dat zijn persoonlijke visie cq keuze de wetenschap nogal eens ondermijnt.
  Indien je politiek bedrijft maak je dan kenbaar als politicus met een wetenschappelijke achtergrond.
  Als je wetenschap bedrijft houd je dan aan de wetenschap en kom niet met die onzinnige vooronderstellingen.
  Indien hij persoonlijk zo graag dit ‘wetenschappelijk’had uitgediept had hij een lezing met discussie moeten houden met wetenschappers in de Rode Hoed bijvoorbeeld.
  Maar de persoonlijke sfeer waarin hij dit trekt geeft aan wat hij beoogt en zegt meer over hem dan over de wetenschap.

  Reactie door Henny — dinsdag 13 maart 2007 @ 9.29 uur

 46. @40 L’écologiste
  @41 Hermie Kreeft.

  GRONDPOLITIEK.

  Hier in Delfzijl worden honderden en nog eens honderden goede sociale-woningen afgebroken daar komen duurdere koopwoningen voor terug.
  Wat zal dat voor de gemeente opbrengen?
  Geen windeieren.
  Ik vraag mij af waar die mensen gebleven zijn.

  Reactie door d'olle Henk — dinsdag 13 maart 2007 @ 11.01 uur

 47. @ 46 d’Olle Henk,

  Dit gebeurt overal. De grond alleen al is vaak meer waard geworden dan de woning zelf. Men is bewust bezig mensen meer te laten betalen voor het wonen. Daar hebben overheid en banken profijt van.
  Hier in Nijmegen gebeurt hetzelfde.
  Gebouwen van nog geen 20 jaar oud worden afgebroken omdat het economisch loont er wat anders neer te zetten. Hoe gek kan de economie nog worden? In ieder geval kan het ook de andere kant uit. Ik heriner me een verhaal dat vroeger eens hoorde over de geldontwaarding in Duitsland. Ee spijkerfabrikant had miljarden marken verdiend met het verkopen van spijkers. Alleen die miljarden bleken niet meer waard dan enige dollarcenten. Het bedrijf verkocht alles wat het in voorraad had maar had nog steeds miljarden marken die niets waard waren. De man heeft zich aan de laatste spijker opgehangen.
  Hierbij waarschuw ik voor de gekte.
  LAten we ons normaal verstand gebruiken en ervor zorgen dat er niet meer gespeculeerd kan worden met grond. Ik zou graag een commissie zien die de hele grondwereld van de laatste 50 jaar onderzoekt. Ik zou graag zien wie hier de vele ECHTE HONDERDEN miljarden aan verdiend heeft en wat er met dat geld gedaan is. Ik zou dat geld graag ingezet zien voor een stabiele mensen-vriendelijke en ecologisch-vriendelijke samenleving waar mensen met plezier werken en goeie dingen met elkaar maken en delen. Maar ik ben natuurlijk een dromer in een land vol scheve verhoudingen.

  Reactie door L'écologiste — dinsdag 13 maart 2007 @ 11.36 uur

 48. 46 d’olle henk.

  Ik denk dat de gemeente en staat,daar heel veel profijt van trekken.
  Ten eerste is het gelijk cash voor alle koopwoningen,dan een 20 jarenplan.
  En je houd een woningtekort voor de normale man/vrouw.
  Dus de prijzen blijven omhoog gaan.
  check eens wat een woningstichting bezit.
  Het is een stichting en die zijn alleen maar aan het potten.
  Als ik het goed heb,mogen zij bijspringen in de buurtonderhoud.
  Ik zou zeggen bouw eerst meer huizen.
  De gemeente is verantwoordelijk voor het leefbehoud en halen dit dus uit het potje van de stichting.

  Reactie door sander — dinsdag 13 maart 2007 @ 13.28 uur

 49. @47 L’écologiste
  @48 Sander

  Waar ik mij zo over verwonder is, hoe er bezuinigd (afgebouwd) is op de gemeenten- fondsen. Het socialestelsel is stapsgewijs afgebouwd naar een ministelsel dat door de gemeenten nu beheerd wordt. Het ambtenarenapparaat en management groeien tegen de klippen op. De WOZ is een belasting systeem waarmee men op een criminele wijze geld bij de burger uit de zak haalt.
  Huren zijn niet betaalbaar meer voor de kleine man en worden door een huurtoeslag in stand gehouden. Er zijn steden als je te weinig inkomen hebt, je daar ook niet binnen komt. Er komt een tijd zoals in het verre verleden dat je poortersgeld betalen moet om je te vestigen in een stad. Er komt een tijd dat BV NEDERLAND een onderdeel is van de Euopese-unie, dan draaien de verantwoordelijken zich er van af en gaan met de zakken vol geld naar een tropisch land om op hun rug te liggen. Waar maken wij ons nog druk over, tenzij…..?

  Reactie door d'olle Henk — dinsdag 13 maart 2007 @ 21.03 uur

 50. @ 49 d’olle Henk,
  Ja ik weet het. Ik probeer er van alles aan te doen maar het lukt niet. en te veel mensen slapen. Het meeste wat je hoort is “waarom heb je dan ook niet gekocht”?
  Ja als je niet genoeg geld hebt om te kopen maar wel om huur te betalen. Holland Casino dat is het geworden.
  Maar de mensen blijven slapen en denken dat het allemaal wel meevalt. Nou ik zeg dat de kans groot is dat Nederland over 10-20 jaar tot de armste landen van Europa behoort. De emigratie gaat versnelt door.
  Tenzij…?

  Reactie door L'écologiste — dinsdag 13 maart 2007 @ 22.26 uur

 51. @d’olle Henk
  23 jaar geleden (drie-en-twin-tig!) heb ik onder het bord dat aangeeft dat je Delfzijl uitgaat, langs rijksweg 41, al eens een bord gehangen met de tekst: “Wil de laatste het licht uitdoen?”

  Reactie door MijnZus — woensdag 14 maart 2007 @ 0.25 uur

 52. @43, L’écologiste, je schatting voor de grondspeculatiewinst per m2 is voor heel Nederland misschien wat hoog maar het bebouwde gebied is veel groter. Volgens het CBS ca. 3400 km2 maar dat zijn natuurlijk niet alleen huizen. Een grove schatting van 2000 km2 x 100 euro/m2 levert 200 miljard.

  Belangrijker is dat er een grote spin-off aan vast hangt, omdat door de schaarste de huizenprijzen (de stenen) mee omhoogvliegen, nog aangezwengeld door het waanzinnige hypotheekrentesysteem. Zo ga je al gauw richting 500 miljard of meer.

  Daarbij gaat een groot deel van die gebakken-luchtwinsten niet naar de huizenbezitters maar naar allerlei “diensten”-verlenende partijen, zoals banken, verzekeraars en projectontwikkelaars. Er is terecht op gewezen dat ook de gemeenten de grond als melkkoe hanteren, maar daar zit niet de grootste diefstal van ons geld.

  Via een andere weg: 100.000 euro jatten van 5 miljoen Nederlanders kom je ook op 500 miljard. Dat zal er dus niet meer dan een factor 2 naast zitten. Maar ik wil er nog wel eens beter naar kijken. Als iemand het zo kon oplepelen hadden we het al gehoord, tenzij hij “in het complot” zit…

  Reactie door Hermie Kreeft — woensdag 14 maart 2007 @ 2.09 uur

 53. @ 52 Hermie Kreeft,

  Volgens mij zit je inderdaad nog aan de bescheiden kant. Wanneer grond van enkele euros per m2 naar 300-500 per m2 gaat.
  Het is de grootste diefstal uit de geschiedenis.
  En nu zie ik net op de tv (RTL 4 had mensvriendelijker reportage over de rellen in Utrecht dan die staatstv maar dit terzijde) hoor ik op tv dat omdat veel mensen in het bewonderde land USA de hypotheken niet meer kunnen betalen en dat daardoor banken in de problemen komen en dat daardor de beurs in Japan in 1 dag bijna 3% gezakt is.
  We gaan nog wat beleven vrees ik. En maar JSF vliegers kopen en oorlogje spelen en oude wijken afbreken. BRavo JPB en nu moet ik Woutertje ook in één adem noemen en de CU doet ook mee. En wij worden door mijnheer VAn den Brink in het bruine hemd gezet, terwijl wij proberen om de leugen te ontmaskeren en staan voor een sociaal, ecologisch vriendelijk Nederland.

  Reactie door L'écologiste — woensdag 14 maart 2007 @ 8.27 uur

 54. Brink heeft gelijk en Jan regaeerde wel erg fanatiek wat doet vermoeden dat Brink een punt heeft. Het is mij ook al opgevallen dat veel ex LPF stemmers in mijn kring naar de SP zijn gegaan en de rest naar Wilders.
  Zo gek is zijn stelling dus niet.

  Reactie door Klaas — woensdag 14 maart 2007 @ 8.42 uur

 55. @44 Henny
  Wellicht valt er iets voor te zeggen dat emoties zich kenmerken doordat ze niet meer ‘gecontroleerd’ worden door de rest van het lichaam. In ale andere gevallen spreekt men beter van gevoelens.

  Reactie door Alex — woensdag 14 maart 2007 @ 12.28 uur

 56. Hoi Klaas, Wilders deed niet mee aan de provinciale statenverkiezingen en dus kan er geen enkele stem daar naar toe zijn gegaan. De VVD heeft de stemmen van de Geert Wilders en de lpf stemmers gekregen. Mensen die de SP nu nog gebruiken als tegenstem weten niets van de SP….
  De reactie van jan was de enige juiste omdat dit geen recht doet aan dat wat de SP doet en de verschillen met Wilders en het nationaal socialisme zijn groot. Mensen gebruiken de SP niet meer als stem tegen maar als stem voor en dat komt door het jaren lange harde werken van de SP. Er zullen altijd uitzonderingen zijn…
  De SP gaat al 30 jaar het land in, de SP is begonnen door actie te voeren tegen misstanden, de SP praat met mensen uit alle sectoren en dus niet alleen met Bobo`s, de SP laat haar snuit zien bij acties/protesten, de SP helpt mensen die het moeilijk hebben door deze mensen informatie te geven en bij te staan. Van den Brink doet net alsof de SP geen reet doet en alleen proteststmmers krijgt en dat si dus niet de waarheid. Bij Wilders ben ik ervan overtuigd dat het vooral proteststemmers zijn die op hem stemmen. De SP heeft zich bewezen en bewijst zich nog steeds en daarom hebben ze zoveel stemmen

  Reactie door cynthia — woensdag 14 maart 2007 @ 12.31 uur

 57. @54.Klaas
  Ik heb de desbetreffende uitzending van Buitenhof gezien en kan me nauwlijks een fanatieke reactie van Jan voorstellen. Deze was zeer beheerst.
  Jan wees er op dat deze stelling vanuit historisch perspectief niet correct is en dat deze dus getuigde van een domheid aan de kant van de heer van den Brink.
  Overigens laat de groei van de SP zich niet verklaren door voormalig LPF stemmers. Ook de PVDA verliest stemmen, zoals ook de VVD en in lichte mate ook het CDA. Het toont aan dat de gevestigde partijen verschoven zijn en daar nu de zure vruchten van plukken. De burger steunt het liberaal beleid dus niet. Dat blijkt.
  Dat neemt niet weg dat de stelling van de heer van den Brink een belediging was voor de SP en het socialisme in het algemeen.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 14 maart 2007 @ 13.10 uur

 58. @44 Henny
  Zo schrijf ik hier wel eens zo nu en dan gecontroleerd vanuit mijn gevoelens.
  Het feit dat de weergave daarvan de vraag oproept of ik wel echt een SP-er zou zijn vult mij soms met emoties.
  Die ik hier niet weer te geven wens.
  Ze zijn er misschien in alle soorten en maten. Sp-ers

  Reactie door Alex — woensdag 14 maart 2007 @ 13.24 uur

 59. @58.Alex
  Laat ik vooraf zeggen dat het onmogelijk is om met zekerheid vast te stellen of iemand op dit weblog nu wel of niet SP’er is, tenzij de desbetreffende persoon dit zelf vermeld. Dat is echter aan hem of haar.

  Uw reactie elders op dit weblog vroeg om een weerklank. Welnu.
  Op uw woorden afgaande herken ik in uw stelling de gedachte van een maakbare samenleving. Een in essentie elitair gedachtengoed welke zeer prominent in de huidige liberale ambities gepropagandeerd wordt. Een conclusie van mij die geenszins absoluut is, daar leent dit medium zich niet voor. Slechts een vermoeden.
  Was deze niet correct, dan verneem ik dat gaarne van u. Ik ben niet te beroerd om mijn mening bij te stellen.

  Om maar gelijk ook de reactie van kbo te defineren; zijn opkomende gedachtegoed elders op dit weblog was er een van pure minachting. Niet zozeer inhoudelijk, maar wel op toon.
  De poging om dit in taal te verbloemen wijst op een zekere calculerende minachting die niet sociaal te noemen is. Eerder een ijskoude analyse met een negatieve ondertoon.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 14 maart 2007 @ 14.34 uur

 60. @59 Rob de Kuster
  U denkt wellicht te veel :)
  Veelmeer geef ik uitdrukking aan het feit dat een samenleving IS, en daarbij aan het ZIJN voorbijggegaan wordt met elitaire ‘bedenksels’
  als o.a. de maakbaarheid.
  Wat ik wens weer te geven is, dat de realiteit met alle mogelijke cognitieve middelen ontkracht wordt.

  Reactie door Alex — woensdag 14 maart 2007 @ 15.19 uur

 61. Overigens heb ik niets met kbo uitstaande. Hij bracht zichelf in verband met mij.
  Hetgeen door anderen waaronder ook U overgenomen werd.

  Reactie door Alex — woensdag 14 maart 2007 @ 15.25 uur

 62. Zo was het dus ook in Buitenhof met de stelling van Van den Brink. Met een cognitief middel werd gepoogd de realiteit onderuit gehaald. Malversatie pur sang.
  Gelukking is JM aards genoeg om eneen en ander mede met behulp van zijn GEVOEL te neutralisen
  Vevolgens kan men die stelling van Van den Brink cognitief tot op het bod ontleden.
  Maar ik meen te kunnen zeggen dat de opzet manupulatief van aard was.
  En ja dat wekt woede, die beter gekanaliseerd kan worden. En herkend….

  Reactie door Alex — woensdag 14 maart 2007 @ 15.48 uur

 63. Zo zeg ik dus ook, dat de geschiedenis een intellectuele constructie is gebleken.
  Wie daaraan mocht twijfelen moet maar even in het recentste deel daarvan duiken. Irak

  Reactie door Alex — woensdag 14 maart 2007 @ 16.06 uur

 64. @62.Alex
  Wel, Alex, ik wil geenzins een link tussen u en kbo leggen. Ieder spreekt hier voor zichzelf, uiteraard.

  Wat de heer van den Brink betreft zijn we het met elkaar eens, dit was een poging tot manupilatie.

  Maar dan uw stelling zoals elders op dit weblog door u verwoord. U constateert een externe ontwikkeling en projecteert deze vervolgens hier om deze als zodanig te duiden of het is uw eigen mening.
  In het eerste geval zegt u eigenlijk niets, slechts een constatering.
  In het tweede geval is het evident; uw mening.

  En dan hierboven uw reactie onder @6o.
  U presenteert deze nu als uw mening die u wenst weer te geven, doch wat u feitelijk doet is slechts constateren wat in uw omgeving zich afspeelt.

  U speelt met woorden.
  Daar gaat het bij de SP nu juist niet om, toch?

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 14 maart 2007 @ 16.39 uur

 65. @63.Alex
  Suggestief.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 14 maart 2007 @ 16.46 uur

 66. Heer Rob de Kuster
  Vergeef het mij als ik het hier nu verder even bij wil laten.

  Reactie door Alex — woensdag 14 maart 2007 @ 16.54 uur

 67. @62.Alex
  Wel ik kan me niet voorstellen dat de stelling van de heer van den Brink woede opwekt, hooguit verontwaardiging.

  Wel geeft u hier in uw laatste regels uw ware aard bloot.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 14 maart 2007 @ 16.59 uur

 68. 62 Rob de Kuster
  Ok dan.Nog een ding. U bent een goed fileerder van woorden,Helaas niet van de inhoud daarvan.

  Reactie door Alex — woensdag 14 maart 2007 @ 17.02 uur

 69. @64
  Hier hoort uiteraard te staan;
  “dit was een poging tot manipulatie”
  en NIET het woord “manupilatie.”

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 14 maart 2007 @ 17.08 uur

 70. @68.Alex
  Wellicht onderschat u mij?

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 14 maart 2007 @ 17.23 uur

 71. Ik zou het niet wagen Rob de Kuster
  Enkel het woord suggestief als adverb of adjectief gebruikt op zichzelf staand,
  kan zeer suggestief werken :(

  Reactie door Alex — woensdag 14 maart 2007 @ 18.46 uur

 72. Misschien mag ik nu de suggestie doen, dat je inhoudelijk reageert op wat je in dat enkele woord afdeed?

  Reactie door Alex — woensdag 14 maart 2007 @ 18.56 uur

 73. @72.Alex
  Ik constateer slechts een suggestieve opmerking van uw zijde. U onderbouwt deze namelijk niet. Of misschien nog niet?

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 14 maart 2007 @ 21.01 uur

 74. @73 Rob de Kuster
  Dat wil ik best wel.
  En zelfs in meer dan één woord.

  Naar iets kijken is iets anders als zien.

  Het verschil daartussen wordt wel eens
  als zijnde ‘suggestief’ afgedaan.

  Goede avond gewenst en dank voor je vriendelijke bejegening.

  Reactie door Alex — woensdag 14 maart 2007 @ 21.11 uur

 75. als z,n snor wat minder breed zou zijn lijkt ie wel een beetje op….

  Reactie door che — woensdag 14 maart 2007 @ 21.21 uur

 76. van den Brink wilt u nog iets verzinnen maar dan met de VVD erin? De VVD heeft tijdens de statenverkiezing veel stemmen van Wilders- stemmers en LPF-stemmers gehad omdat Wilders niet meedeed. Dit wil zeggen dat er een onderstroom is die zou kunnen leiden tot een een extreem-rechtse beweging in Nederland. We zien ook al een toename van extreem-rechts en in steeds meer wijken is er steeds meer oproer.. Gelukig is er de SP die dit al jaren ziet en goede oplossingen heeft tegen de verhuftering en daarmee verloedering van de maatschappij. De Sp is dan ook al 3o jaar actief en al 30 jaar in het land. De gevestigde politiek heeft de SP pas sinds kort een beetje meer serieus genmoen, dat wil zeggen de ideeen van de SP worden steeds meer overgenomen zonder daarbij te vermelden dat dit plannen van de SP zijn. De SP heeft kortom al die tijd gelijk gehad en dat moet vast pijn doen….

  Reactie door cynthia — donderdag 15 maart 2007 @ 12.14 uur

 77. Van Den Brink heeft de afgelopen jaren gemist denk ik. De echte fascisten zitten elders…

  Reactie door J3roen — donderdag 15 maart 2007 @ 22.39 uur