Parlementair onderzoek UWV noodzakelijk

De ontsporing van het UWV, zoals zichtbaar gemaakt in het vanavond uitgezonden programma Zembla, maakt volgens SP-Kamerlid Paul Ulenbelt duidelijk hoezeer een parlementair onderzoek naar de WAO-herkeuringen noodzakelijk is. “De wonderbaarlijke genezingen van het Lourdes van de Lage landen zijn vals. De UWV-leiding voert een onderdrukkend beleid om de verzekeringsartsen te dwingen het wanbeleid van minister De Geus uit te voeren. En de resultaten van dat beleid blijven ronduit bedroevend.”

In 2006 komt een grote groep verzekeringsartsen in verzet tegen de UWV-leiding. Die zou geen realistische afspraken met minister De Geus hebben gemaakt over de herbeoordeling van WAO-ers. Volgens de artsen werd management gevoerd op basis van wantrouwen. Ze voelden zich tot robotten gemaakt die lopende band werk moesten doen. Het vak van de verzekeringsarts werd uitgehold. De artsen stonden op het punt om te gaan staken, maar in plaats van te luisteren, ontsloeg de UWV-leiding de inspirator van het protest, verzekeringsarts Peter Teunissen. SP-woordvoerder Sociale Zaken Paul Ulenbelt wil van minister De Geus opheldering over het ontslag en de achtergronden ervan.

“Het wordt steeds duidelijker dat deze herkeuringen niet leiden tot werk, maar tot verlaging of verlies van inkomen. Werkgevers, verzekeringsartsen en arbeidskundigen zeggen dat mensen die alsnog arbeidsgeschikt worden verklaard, vaak veel beperkingen hebben en zich niet staande kunnen houden in een normale arbeidssituatie. Het blijkt dat de huidige keuringseisen volstrekt theoretisch zijn en niets te maken hebben met wat mensen nog echt kunnen. Ze zijn zo extreem streng geworden dat mensen arbeidsgeschikt worden verklaard, terwijl ze zoveel beperkingen hebben dat ze echt niet kunnen werken. Deze onbillijke keuringseisen moeten worden afgeschaft. Mensen die al herbeoordeeld zijn moeten de mogelijkheid krijgen om een nieuwe beoordeling aan te vragen, tegen billijke keuringseisen, in plaats van de huidige te strenge en onrechtvaardige eisen.”

Uit een inventarisatie van Ulenbelt blijkt dat negen rechtbanken in 2006 de herkeuringseisen voor arbeidsongeschikten deels in strijd met de wet hebben verklaard. Een rechtbank verklaarde het zelfs in strijd met artikel 1 van de Grondwet. De SP pleit al langer voor een parlementair onderzoek naar de herkeuringen. Ulenbelt: “Tienduizenden mensen met beperkingen of chronische ziekten zijn in grote problemen gebracht. Artsen werden gedwongen op onverantwoorde wijze te werk te gaan. Alles onder het motto ‘werk boven inkomen’. Maar slechts 5% vindt vast werk. De werkgevers zitten helemaal niet op deze mensen te wachten. De regels en de uitvoering pakken voor heel veel mensen volstrekt onrechtvaardig uit. Deze zaak moet het parlement echt onder de loep nemen.”

(Nieuwsbericht SP)

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 29 januari 2007 :: 12.04 uur

106 Comments

106 reacties

 1. Ook bij een eerste keuring is het huilen met de pet op hoor. Door rugklachten en slecht kunnen lopen en zeer veel pijn is werken geen optie meer. Dit is door artsen en specialist duidelijk gemaakt aan met UWV, maar die trekken zich daar niets van aan. 8 tot 10 morfine per dag interessert hen ook niet, ook niet een invalidenparkeerkaart, ik kan wel een uur lopen volgens het UWV. Ook de baantjes die uit de computer zijn gerold kan ik echt niet doen. Wel ben ik er €350.00 netto per maand op achteruit gegaan, d.w.z. in de bijstand. Wat ik op Zembla heb gezien komt mij bekend voor, er rollen standaardbrieven uit. Ik kan ook 20x per uur bukken, handreiking doen enz. enz. In bezwaar gegaan, geen resultaat, dus nu in beroep maar er wordt bij voorbaat al gezegd dat het weinig zin heeft. Wie o wie kan mij helpen???

  Reactie door Loes — maandag 29 januari 2007 @ 12.31 uur

 2. Zeer zeker moet dat onderzoek er komen, want het is schandalig dat dit in ons land kan gebeuren, en doe ook eens onderzoek naar de integratiemaffia het lijkt mij dat deze alleen maar geld willen opstrijken en zich het lot van deze mensen totaal geen barst kan schelen of ze nu wel of geen werk krijgen want na twee maanden slap ouwehoeren is het … kassa… en mag ik effe vangen 5000 euro graag per persoon.

  Reactie door Pool — maandag 29 januari 2007 @ 12.41 uur

 3. Dit hele beleid klopt voor geen meter. Nou ben ik zelf geen WAO-er, maar ik kan me niet voorstellen dat iemand die tien jaar of meer 100% afgekeurd is geweest en aantoonbaar gebreken heeft nu opeens weer volledig aan de slag kan.

  Afgezien daarvan staan de meeste werkgevers helemaal niet te wachten op mensen met een WAO-verleden. Dit is algemeen bekend en al jaren zo.

  De overheid handelt in deze met een negatief vooroordeel, namelijk dat elke WAO-ers bij voorbaat de boel bedondert, iets anders kan ik niet bedenken bij dit beleid.

  Het aantal WAO-ers mag dan zijn gedaald, dit houdt echter niet in dat zij weer aan de slag zijn. Het gros van de herkeurde mensen zit nu gewoon in de ww of de bijstand, uitkeringen die voor de regering goedkoper zijn dan de WAO.

  Eigenlijk zijn die herkeuringen dan ook een bezuinigingsmaatregel. Het is een utopie om te denken dat mensen die jarenlang niet gewerkt hebben omdat ze in de WAO hebben gezeten nu opeens aan de slag zullen komen. Niemand staat op hen te wachten, dat weet het kabinet ook wel.

  Alleen is het makkelijker om mensen wijs te maken dat dit nodig is dan gewoon eerlijk te zeggen dat men geld wil besparen door het probleem te verschuiven van UWV naar gemeenten. Verantwoordelijkheid ontlopen heet dat. Bah!

  Reactie door DJ Digital — maandag 29 januari 2007 @ 12.42 uur

 4. ik heb de uitzending gezien en begrijp nog steeds niet dat er niets aan deze mafia praktijken van de uvw wordt gedaan,
  en dat ook de heren die hier voor verantwoordelijkm zijn niet worden gestraft noemt, zich ook nog vakbondsman(lachertje de vakbond gebruikt als opstapje)
  ikzelf ben dan opleeftijd zodat ik er niets mee te maken heb maar wel in mijn omgeveging.
  trouwens vindt ik wel dat je zo langzamerhand als waor net een crimineel bent.
  jans

  Reactie door jans — maandag 29 januari 2007 @ 12.49 uur

 5. Toen we nog (bijna?) 1 miljoen werknemers in de WAO hadden was duidelijk dat er een substantieel deel van de WAO’rs (met goedvinden van de vakbond) door de werkgevers werd gebruikt om te reorganiseren en dat deel kreeg tot hun pensioen de riante WAO in plaats van de WW. Dat was de reden van de herkeuringsoperatie : er zaten mensen ten onrechte in de WAO en die moesten weer aan het werk. Dat heeft twee gevolgen: een groep die inderdaad niet ziek is en nu geen werk krijgt omdat ze te oud zijn geworden en een groep die wel degelijk terecht in de WAO zat (en behoren te zitten) omdat ze geheel of gedeeltelijk arbeisongeschikt is. Die laatste groep (echte zieken) rechtvaardigt een parlementaire enquete. Maar die eerste groep is ten onrechte in de WAO gekomen en dat is de schuld van de vakbeweging en de werkgevers die dit samen wel een mooie manier van oplossen van het reorganisatieprobleem vonden. Als die groep zich nou gaat verenigen en een proces aanspant tegen die vakbeweging en die werkgever die hen destijds ten onrechte massaal in de WAO hebben geduwd dan zal de vakbeweging zich nog een keer bedenken voor ze instemmen met misbruik van een regeling wat tot deze gevolgen waarbij de goeden (echt zieken) moeten lijden onder de slechten (in de WAO gedumpte werklozen).

  Reactie door Wil te Amsterdam — maandag 29 januari 2007 @ 12.51 uur

 6. @1 Pool,

  die reintegratiebureaus zijn inderdaad profiteurs. Ik heb nooit begrepen waarom men in de fabel gelooft dat commerciele tenten je wel even aan een baan zullen helpen. Werk zoeken doe je zelf, tenminste zo heb ik het dan geleerd.

  Wat heb je nou aan die kantoorgasten daar die zelf nauwelijks een foutloze brief kunnen schrijven, maar jou wel gaan vertellen hoe jij dat moet doen…

  Belachelijk gewoon waar al ons belastinggeld naartoe gaat in dit land.

  Reactie door DJ Digital — maandag 29 januari 2007 @ 12.56 uur

 7. @ 4 Wil te Amsterdam,

  de regering heeft het toch allemaal toegelaten dat die mensen in de WAO werden gegooid of zie ik dat verkeerd?

  Nu worden alle WAO-ers als halve misdadigers behandeld omdat er in het verleden door werkgevers misbruik van deze voorziening is gemaakt.

  Ik vind dat men die werkgevers maar moet straffen daarvoor en niet de burger zelf.

  Altijd ontspringen bedrijven de dans maar weer, iets wat mij een doorn in het oog is. Het is lekker makkelijk om de WAO-ers te pakken, de bazen lachen zich rot.

  Bah!

  Reactie door DJ Digital — maandag 29 januari 2007 @ 12.59 uur

 8. Ja. en dit gaat ook gewoon WEER de doofpot in. Geen letter in de kranten over de uitzending. Niemand doet hier ook maar iets aan. De politiek weet/wist dit al maanden. Er zijn TIG-TIG-mails naar Gerda Verburg gegaan over de wantoestanden, niets doet mevrouw. WAO-ers zijn niet tegen een herkeuring, maar dan wel eerlijk. En die artsen moeten zich dood-schamen!!!

  Reactie door Geert — maandag 29 januari 2007 @ 13.07 uur

 9. De mensen die gedumpt zijn door de werkgevers zitten meestal sinds de jaren 70 en het begin van de jaren 80 in de WAO, die ontspringen nu de dans doordat ze 50 en ouder zijn, in de krant staat nu dan mensen van 57.5 jaar en ouder niet meer 13 weken per jaar naar het buitenland mogen, dit is leeftijds discriminatie en dat mag niet staat er bij, dit zelfde geld dus niet voor mensen geboren na 1954, dan is het eens geen leeftijds discriminatie…Ik begrijp er niets meer van, iemand jonger dan 50 die ook 10 jaar of meer in de WAO gezeten heeft en duidelijk aanwijsbare problemen heeft komt net zo goed niet meer aan betaald werk, een enkel reisje bijstand dus, mischien nog een paar uitzend baantjes…en nog zieker worden natuurlijk en dan gauw dood, dat is wat de politiek schijnbaar wil !

  Reactie door J. de Bruin — maandag 29 januari 2007 @ 13.23 uur

 10. Op de website van intermediair lees ik vandaag het volgende:

  “Uit het rapport ‘Duurzaamheid van reintegratie’ blijkt volgens De Geus dat meer gedeeltelijk arbeidsgeschikten duurzaam een baan behouden dan op grond van eerdere onderzoeken werd aangenomen. Van de arbeidsgehandicapten die in 2001 met een reintegratietraject begonnen, had 44 procent na vier jaar een baan.
  Nog eens 39 procent vond aansluitend aan het reintegratietraject een baan. Driekwart van deze groep werkte na enkele jaren nog steeds en was duurzaam gere-integreerd. Een kwart van de gedeeltelijk arbeidsgeschikten die niet aansluitend aan het reintegratietraject een baan vond, kreeg daarna wel een duurzame baan. ”

  Zit De Geus hier te fantaseren of kloppen deze getallen echt?

  Reactie door reint — maandag 29 januari 2007 @ 13.42 uur

 11. Het is allemaal een hele trieste boel. Ik hoop dat we er uit komen en dat de mensen die er uit geschopt zijn en die wel recht hebben op the WAO het weer terug krijgen. En de regering moet hard aagepakt worden voor wat ze onse aangedaan hebben. Je hebt geen ‘idea’ wat het emotionale doet met een mense alse je dit te wachten staat.

  Reactie door Paula — maandag 29 januari 2007 @ 13.49 uur

 12. @ DJ Digital
  Je hebt natuurlijk gelijk dat de werkgevers ook moeten boeten voor misbruik van de WAO! Maar het is ook de vakbeweging die boter op zijn hoofd heeft. Ze hebben willens en wetens de WAO misbruikt om overtollige werknemers in te lozen. En nu blijkt dat het sprookje van een WAO uitkering tot je 65′ste niet meer opgaat zijn de in de WAO geloosde werknemers opeens de dupe. Dat die groep werknemers er niet in thuis hoort begrijpt iedereen. En juist die groep krijgt nu geen baan omdat ze te oud zijn en daarmee vervallen ze tot de bijstand. Die werknemers moeten de vakbeweging en hun voormalige werkgever aanklagen wegens misleiding.
  Nogmaals, de echte arbeidsongeschikten hebben volkomen terecht een WAO uitkering en als die door UWV-ijver ten onrechte de pineut zijn dan moet dat aan de kaak worden gesteld. Vandaar mijn steun voor een parlementaire enquete.

  Reactie door Wil te Amsterdam — maandag 29 januari 2007 @ 13.49 uur

 13. Het ontslag van verzekeringsarts Peter Teunissen is een schandelijke zaak, te vergelijken met de situatie van klokkenluiders.
  Het is uitstekend dat de SP hierop door blijft gaan.

  Ik vraag mij af of De Geus ‘s morgens niet schrikt, als hij in de spiegel kijkt…..Was dat een vakbondsman?

  @ Loes (1):

  Ga in beroep bij de rechtbank! Laat je niet ontmoedigen door imiterende praatjes, dat het geen zin heeft. Zoals je in dit bericht kunt lezen, zijn er genoeg rechtbanken die (zeer) kritisch zijn. Er is al jurisprudentie.

  Reactie door Olav Meijer — maandag 29 januari 2007 @ 14.18 uur

 14. Het doel (het terugbrengen van het aantal WAO’ers waardoor er minder premie betaald dient te worden) heiligt de middellen(lees bovenstaande). Er komt een tijd dat er van de sociale voorzieningen niets overgebleven is. Wie zei ook weer, een ieder moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Dan gaat men weer een CPN oprichten, dan wordt rechts verontrust, en de sociale voorzieningen worden weer in leven geroepen. Dan gaan de werkgevers mopperen, dat de loonkosten te hoog worden en de concurentie ons de das om doet. Zo wordt het spel geven en nemen weer gespeeld, ik wordt er zo ontzettend moe van, dat ik eventjes een uiltje ga knappen, of gaan ze dat ook afpakken.

  Reactie door Old Henk — maandag 29 januari 2007 @ 14.19 uur

 15. It is long overdue.

  Reactie door Khosrow — maandag 29 januari 2007 @ 14.36 uur

 16. Wat een narigheid en verdriet allemaal. En dat hebben we te danken aan die kerel uit de club van
  NORMEN en WAARDEN.

  Reactie door Margreet — maandag 29 januari 2007 @ 15.15 uur

 17. Naar mijn weten werd tot 1995 (Kok: nederland is ziek) de WAO als afvloeingsregeling gebruikt voor werknemers ouder dan 55 jaar (sociaal plan: 5 jaar WAO 100%, 5 jaar VUT 100% vervolgens AOW).
  Deze mensen maken allang geen aanspraak meer op de WAO, nl. ze zijn te oud.
  De echte arbeidsongeschikten moeten lijden onder de mythe dat de WAO’ers nog voor een groot deel uit ‘afvloeiers’ bestaan.

  Reactie door robbierobson — maandag 29 januari 2007 @ 15.50 uur

 18. Reint, in reactie op je vraag: die cijfers hebben betrekking op een groep uit 2001. Er werd toen een selectie gemaakt van de meest kansrijken. Dan is het percentage natuurlijk hoger dan wanneer je naar de hele groep zou kijken.

  Of zoals het in het rapport staat:

  “Uit een zogeheten multivariate analyse van de inspectie blijkt dat de afname van de gemiddelde gezondheid van de groepen ongeveer de helft van de achteruitgang (van succesvolle reintegratie PU) kan verklaren. De inspectie verwacht dat deze trend zich sindsdien heeft voortgezet. Door de strengere criteria voor de herbeoordelingen vanaf 2004 (aangepast Schattingsbesluit) en de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia), kunnen we ervan uitgaan dat er steeds meer mensen met gezondheidsproblemen deelnemen aan de re-integratietrajecten. De inspectie kan niet becijferen wat de gevolgen zijn, maar verwacht dat de effectiviteit van de trajecten hierdoor zal afnemen.”

  Ze zeggen het dus zelf.

  Minister De Geus is dus aan het ‘spinnen’.

  Reactie door Barry — maandag 29 januari 2007 @ 15.56 uur

 19. Old Henk je hebt gelijk, maar ik heb onder de huidige omstandigheden meer fiducie in de werkwijze van de SP.

  Reactie door Harry Scheltema — maandag 29 januari 2007 @ 16.00 uur

 20. Hieronder de tekst van een brief die ik gestuurd heb aan Mevr. verburg (CDA !!!), die mede verantwoordelijk is voor het funktioneren van het UWV.

  Geachte Mevrouw Verburg,

  U bent mede-verantwoordelijk, net als het CDA, voor de recente wetgeving rond keuring en herkeuring van WAO-ers en het funktioneren van UWV. Dit gaat Nederlanders aan, die met een medische handicap een baan moeten zien te veroveren.
  Bovendien wordt van U verwacht toezicht uitteoefenen op de juiste uitvoering van deze nieuwe wetten, door o.m. het UWV en waar nodig wijzigingen aan te brengen in de uitvoering.
  Ik ben mantelzorgverlener voor een zieke dochter, die aan een degeneratieve neurologisch ziekte (Multipele Sclerose) lijdt en die daardoor lichamelijke en geestelijke handicaps heeft en deze steeds meer ondervindt ( MS is een voortschrijdende ziekte). Mijn dochter heeft zich altijd op de arbeidsmarkt zelf goed heeft kunnen weren, (laatste part-time baan sekretaresse van Dhr. W.Deetman, burgemeester vanden Haag) is zij in een moeilijke maatschappelijke situatie terecht gekomen . Door haar ziekte kan ze haar werk niet goed meer vervullen en is ze in handen gevallen van het door de Geus en U geroemde nieuwe sociale systeem , met keuringen en reintegratie trajecten (de bureaus hierbij ingeschakeld buiten een niche uit in de sociale wereld van geld verdienen en zijn vaak, zo niet alle van bedenkelijke kwaliteit en nog bedenkelijkere leiding. Het snelle geld verdienen met handicaps van anderen!

  Ik zal U besparen welke vernedeingen en welk onrecht mijn dochter aangedaan is en wordt door de uitvoering van eerder genoemde wetgeving en het dysfunktioneren van deze nieuwe organen. Bovendien is het UWV een bureaucratische instantie, die Kafkaiaanse trekken bezit, niet aanspreekbaar is, slechte communicatie voert en bovendien een aprofessionele opvatting heeft over hun zogenoemde dienstverlening aan ‘clienten’ (hoe haalt men deze benaming in het hoofd).
  Ik zal U verder besparen welke beroepschriften ik aan deze UWV instantie heb geschreven names nijn dochter van 39 jaar om hun duidelijk te maken aan welke ziekte zij leed en dat hun gelevrde prestatie van keuring ver onder de maat was en ook nog onjuist. Ja, als ouder is dit vaak meer leed verwerken dan het accepteren van een chronische ziekte van een familie lid.

  Ik geef U, Mevr. verburg, in overweging om eens goed na te denken over de christelijke beginselen van rechtvaardigheid en naasten liefde, die zo mooi in het beginsel programma van de CDA zijn verwoord, wanneer U als een zogenaamde volksvertegenwoordiger het CDA vertegenwoordigt bij de discussie van deze nieuwe sociale wetgeving en het funktioneren van de betrokken overheidsdiensten.

  Het is werkelijk niet te geloven wat er in Nederland gebeurt, met niet alleen mijn dochter, maar met duizenden andere Nederlanders, die de pech hebben ziek te zijn. En dat gebeurt ook nog met Uw stilzwijgende goedkeuring en die van het CDA. En meneer de Geus maar roepen dat het goed gaat met fe integratie.
  Een schandaal!

  Ik schaam me voor het CDA=ers die als onnozelen hieraan hebben meegewerkt en de verantwoordelijkheid waarscgijnlijk niet durven nemen. Ik verwacht, dat er wat gaat gebeuren in de Tweede Kamer om het onrecht en de pijn,duizenden Nederlanders aangedaan, te herstellen. Laat er maar een parlementair onderzoek komen. Dhr. Joustra (ook een CDA partij genoot) is toch al vertrokken en het kan alleen nog de Geus pijn doen. Waarom ook niet!

  Het dossier van mijn dochter kan ik U ter hand stellen met de onbenullige antwoorden en excuses van het UWV, evenals de wonderlijke adviezen die wij als brave burgers dank zij jullie CDA-minister en mede door jullie wetgeving over ons heen moeten laten komen.

  Prima werk SP
  Jan E. Mellema,

  Reactie door J..E.Mellema — maandag 29 januari 2007 @ 16.24 uur

 21. Wat een lafaard is De Geus! Als er lastige vragen worden gesteld, loopt hij snel weg. Hij weet zelf ook wel dat z’n beleid niet deugt, maar dat zal hij nooit toegeven. Ongelofelijk dat hij ooit vakbondsman was!

  Reactie door Jan Ruiter — maandag 29 januari 2007 @ 16.26 uur

 22. Correctie:

  In nr. 13 moet “imiterende” gelezen worden als: “intimiderende”.

  Reactie door Olav Meijer — maandag 29 januari 2007 @ 16.40 uur

 23. Ik ken zomaar 8 mensen die hebben zelfmoord gepleegd. Kennissen die toch wel hadden leren leven met hun situatie. Parlementair onderzoek is op zijn plaats en ik wil wel getuigen ook.

  Reactie door Henk — maandag 29 januari 2007 @ 16.53 uur

 24. Uitzending WAO: Geen letter in de kranten. Geen letter op Teletekst. Geen letter op TV…………………zo de DOOFPOT in, hoe is het toch mogelijk.

  Reactie door Geert — maandag 29 januari 2007 @ 17.00 uur

 25. De misstanden zijn groot de criteria worden verkeerd geinterpreteerd maar ook erg is dat je verplicht bent tot een herkeuring, maar je niet het recht hebt op een herkeuring.
  Hiervoor heb ik alles geprobeerd,maar het antwoordt van de regering is dat ze het begrijpen maar dat het onmogelijk is om een aanvraag voor herkeuring toe te staan.
  De enige weg die mij rest is om juridische stappen te ondernemen maar als je 60 bent met een fulltime baan en je vrouw in het verpleeghuis woont met de ziekte van alzheimer heb je daar geen tijd een geld voor om ook nog juridische risico’s te dragen.

  Reactie door H.v.Schijndel — maandag 29 januari 2007 @ 17.57 uur

 26. @21
  Dat is niet ongelofelijk kijk eens wat de vakbonden de laatste jaren hebben gedaan, helaas alleen maar met de staart tussen de benen gelopen.
  Kijk maar eens op de site van het FNV ook geen enkele reactie.

  Reactie door De Hakker — maandag 29 januari 2007 @ 19.53 uur

 27. Ik hoop voor de Geus dat hij tot het einde der tijd inblakende gezondheid verkeert.
  Stel voor dat ze hem met een dwarslesy wasknijpers oid laten maken!
  Zou hij het zichzelf voor kunnen stellen?

  Reactie door Sinne Tolsma — maandag 29 januari 2007 @ 20.05 uur

 28. @25 H.v. Schijndel

  Dit lijkt mij een hele moeilijke situatie, zeg. Ik wens je heel veel sterkte toe!

  Reactie door Gloria — maandag 29 januari 2007 @ 20.09 uur

 29. is er iets als een ombudsman, een speciaal hiervoor bestemde juriste, ofzo, die al deze onmenselijke zaken verzamelen kan en in het groot aanhangig maken? met de steun van de negen rechtbanken die de herkeuringseisen in strijd met de wet oordeelden, naast een parlementair onderzoek.’n schandeclaim indienen van burgers t/m verzekeringsartsen die door dit wanbeleid geestelijk, lichamelijk, economisch en vakinhoudelijk misbehandeld zijn?
  schande dat zelfs het fnv geen reaktie geeft.
  alle mensen in deze schrijnende situatie,en peter en paul, veel sterkte!

  Reactie door recycling cenerentola — maandag 29 januari 2007 @ 20.50 uur

 30. Toen ik in Zembla zag ik dat de keuringsartsen door de top van het UWV steeds meer onder druk worden gezet om zo veel mogelijk mensen uit de WAO te schoppen vroeg ik mij af: Krijgt die UWV-top soms een bonus die hoger wordt naarmate er meer mensen de WAO uitgeschopt worden? een parlementair onderzoek is inderdaad hard nodig

  Reactie door Bart — maandag 29 januari 2007 @ 21.00 uur

 31. Het zou eens verstandig zijn om een Ombusman voor uitkeringselende de kop in te drukken !

  Reactie door Fred — maandag 29 januari 2007 @ 21.18 uur

 32. Beste Olav Meijer,

  U zegt terecht dat men moet proberen om via een rechtzaak de WAO-inname terug te draaien.

  Echter, vergeet u dan niet:
  -1-
  veel mensen kunnen het zich financiel niet permitteren om te gaan procederen,
  -2-
  veel mensen zijn letterlijk “lam” geslagen na bv tien jaar geprocedeerd te hebben jegens vaak meerdere WAO-aspecten (zoals letselschade-verzekeraars, WAO-hiaat en pensioenverzekeraars die niet uitbetalen, werkgevers die je op allerlei manieren proberen te dumpen, UWV die je telkens intimideert).

  In een vorige bijdrage heb ik al eens geprobeerd duidelijk te maken hoe het is om dag in, dag uit als een Untermensch behandeld te worden. UWV maakt fout op fout, doch jij moet zelf bewijzen dat zij de fout maakten. KRijg je te weinig uitkering, dan moet JIJ er zelf achteraan en bewijs leveren.

  Zelfmoord, vrijwillige stopzetting van uitkering, stakingsbereid onder UWV-personeel: NIETS lijkt te helpen.

  Helpt U ALLEN aub ons actie-comité op http://www.stopdeherkeuringen.punt.nl of via waoplein.nl. Dit moet stoppen.

  - Krijgen we de premies terug?
  - Wanneer worden we met rust gelaten?
  - Hoe kan je nog meer kapot maken dan dat er al kapot gemaakt is, als je al een marginaal leven lijdt?

  Keuringen moeten plaatsvinden, maar wel volgens de regels, zoals die golden voor 2002. Of wilt u soms suggereren dat alle UWV-artsen voor die tijd hun werk slecht gedaan hebben door mensen onterecht i/d WAO te goooien?

  Tot slotte: lees het gedicht “Een beetje” van Toon Hermans en ervaar hoe het is om als WAO-er in strijd tegen het UWV iedere dag te sterven.

  Nederland is doorgeslagen, totaal. Oude UWV-mensen die nota bene een gemiddelde gouden handdruk ontvingen van 125.000 euro hebben nu vaak de door UWV ingehuurde reintegratie-bedrijven.

  * Steek het geld in de WAO-ers ipv geldverslindende en verkwistende reintegratiebedrijven. Ik ben er heilig van overtuigd dat wanneer grote groepen WAO-ers een tijdje gewoon kunnen uitzieken en daarna beetje bij beetje proberen hun leven weer op te pakken, dit beter zal uitwerken dan dit inhumane beleid.
  * Geef ons gecertificeerde keuringsartsen en arbeidsdeskundigen; zijn wij soms minder waard dan een gemiddelde auto die voor zijn APK naar een gecertificeerd APK-station moet?
  * Geen WAO, geen WW, geen bijstand en dan?
  * UWV-ers die dit lezen, aub leg uw hand op uw linkerborst, klopt het daar, dan heeft u een hart. Laat dat hart dan eens werken, wij smeken het u.
  * Ter afsluiting: wilt u weten hoe het voelt om telkens onderuit gehaald te worden: leest u het gedicht”Een beetje” van Toon Hermans; dit mogen wij dagelijks meemaken, alleen realiseren wij ons dag in dag in dat dit gebeurt.
  * Nieuwe herkeuringen ok wanneer het geen PRO-FORMA keuringen worden, dus dat je weer dezelfde uitslag krijgt.

  Voor iedereen: ik hoop voor u en de uwen dat u niet op een dag getroffen wordt door een ziekte of bedrijfs/auto-ongeval waardoor u ook wordt overgeleverd aan UWV.
  De verhalen zijn schrijnender dan Zembla liet zien, believe-U-me… In Nederland geldt het motto vandaag nog “hi Petra” en morgen “Bye Petra”, ieder voor zich en God voor ons allen?

  Reactie door PMPMeese — maandag 29 januari 2007 @ 21.36 uur

 33. @29 recycling cenerentola

  Ja, met recht schande!

  Reactie door Gloria — maandag 29 januari 2007 @ 21.47 uur

 34. Mensen, het gaat gewoon allemaal om geld, zo simpel is dat. De Geus is louter geïnteresseerd in cijfers, zoals het grootste deel van dit land op cijfers draait. De rest zal ze weinig kunnen schelen.

  Nederland is keihard geworden, het is hier niet meer leuk als je ziet welke kant we opgaan.

  Ik vind dat de werkgevers en vakbonden gestraft moeten worden voor het lozen van werknemers in de WAO, zij hadden er belang bij, niet die werknemer zelf.

  Wie wil nou een uitkering? Als de soos zo leuk was, dan zouden we wel met zijn allen er in gaan zitten.

  In dit land weet men niet meer wat sociaal is, er wordt ook geen inhoudelijke discussie meer gevoerd over veel onderwerpen zie ik op veel fora en de televisie. Het is links tegen rechts, autochtoon tegen allochtoon en weet ik het wat nog meer allemaal.

  Nederland is afgegleden naar een bedenkelijk niveau en ik denk dat dit nog maar het begin is van wat ons allemaal te wachten staat.

  Reactie door DJ Digital — maandag 29 januari 2007 @ 21.52 uur

 35. @12 Wil uit Amsterdam,

  ik weet niet of een parlementaire enquête veel uit zal halen, meestal is dat een poppenkast waarin iedereen zijn eigen hachje probeert te redden.

  Liever zie ik dat De Geus van het toneel verdwijnt en de wet wordt aangepast. In Nederland heerst er al veel te veel een praatcultuur; we hebben tig papegaaien in Den Haag zitten die elkaar napraten zonder dat er wat gebeurt.

  Actie, daar draait het om en passende maatregelen. Dat betekent straf voor de betrokken werkgevers en vakbonden. Niet de burger die al 20 jaar erin zit aanpakken, want de politiek weet heus wel dat die niet meer aan de bak zal komen.

  Men doet dit alleen maar om het probleem van UWV naar gemeenten te verschuiven, want de bijstand is geen rijksaangelegenheid meer zoals je weet. Buiten dat is de WWB natuurlijk ook goedkoper en kan men zeggen dat het aantal WAO-ers is gedaald.

  Ze vertellen er alleen niet bij waar ze dan zijn gebleven…

  Reactie door DJ Digital — maandag 29 januari 2007 @ 21.56 uur

 36. Sterkte met de situatie van uw dochter @20 J. E. Mellema. Christelijk handelen is zeker niet te vinden bij het CDA.

  Reactie door Gandalf — maandag 29 januari 2007 @ 22.28 uur

 37. @33 DJ Digital,

  De gemeente voelt zich niet verplicht de UWV wantoestanden te vergoeden (als ze dat zouden doen zijn ze zo falliet). Wij zaten met een gezin met 4 personen voor €800,- netto per maand dat is €400,- onder het bestaansminimum.

  Een parlementair onderzoek zou dus wel degelijk iets uitmaken.Geloof je nou echt dat alleen omdat er iets met een meerderheid gekozen word het kabinet zijn beleidt omdraaid ook al is het demisionair?(remember generaal pardon).

  je moet echt met degelijke argumentatie aankomen voor je een verschil kan maken (kzou het ook wel anders willen).

  Reactie door Lisette — maandag 29 januari 2007 @ 22.42 uur

 38. @ 37 Lisette,

  het huidige klimaat in Nederland zorgt ervoor dat beleid als wat er nu gevoerd toegejuicht wordt.

  Verder denk ik niet dat er wat gaat veranderen aan de situatie van de herkeurde WAO-ers.

  Misschien klinkt het wel negatief, ik weet dat niet, maar ik denk dat er weinig zal veranderen de komende tijd.

  Ik ben het ook niet eens met wat er nu gebeurt, maar kan me niet voorstellen dat het komende kabinet wat gaat doen aan de problemen.

  Reactie door DJ Digital — maandag 29 januari 2007 @ 22.49 uur

 39. O ja, Lisette, ik heb nergens gezegd dat de gemeente die wantoestanden bij het UWV moet vergoeden. Het is vanzelfsprekend dat het UWV dat zelf dient te doen.

  De ellende is veroorzaakt door de regering, die neemt haar verantwoordelijkheid niet.

  De vraag is of daar iets aan gedaan gaat worden.

  Reactie door DJ Digital — maandag 29 januari 2007 @ 22.58 uur

 40. Idd het komende kabinet gaat niets veranderen aan de wantoestanden bij het UWV.

  Ik verwacht ook niet dan de ridder op het witte paard mij komt redden (39 is te oud om in sprookjes te geloven). Ik vecht voor mezelf en doordat ik voor mezelf vecht kunnen andere WAO’ers er hun voordeel mee doen.

  M’n advocaat vind ook dat ik me geen zorgen hoef te maken (heb inmiddels al 2x gewonnen van het UWV).

  Ik snap het gewoon niet wat ik heb is chronisch het gaat nooit meer over. Inmiddels roepen ze me voor de 4de keer op voor een herkeuring (laatste keer hebben ze zelf de beslissing terug gedraaid).

  Verwachten ze nou echt bij het UWV dat het in 1 jaar als bij een wonder verdwenen is?
  Zijn ze echt zo dom dat ze denken dat ik niet weer een rechtzaak tegen ze aanspan?

  Won’t happen anytime soon, Still mad ass hell

  Reactie door Lisette — maandag 29 januari 2007 @ 23.15 uur

 41. “Men doet dit alleen maar om het probleem van UWV naar gemeenten te verschuiven,”

  Ok dan heb ik het verkeerd begrepen.

  Reactie door Lisette — maandag 29 januari 2007 @ 23.17 uur

 42. @38, DJ Digital: ook ik denk dat niet dat er binnen afzienbare tijd iets gaat verbeteren voor benadeelde WAO-ers en nog te benadelen WIA-ers. Zeker niet voor de mensen met een “zachte” diagnose.

  It’s all about the money en wat is nou net de grootste potentiële toeloop voor de WAO/WIA: juist, zachte en dan met name psychische, problematiek. De werkdruk gaat omhoog, de werkgeversmentaliteit naar beneden (werknemers zijn gedegradeerd tot productiemiddelen) en het resultaat laat zich raden: burn-outje hier, overspannenheidje daar, depressietje er bovenop. Om maar mee te beginnen.
  Tja, zonder maatregelen zou dat bakken met geld gaan kosten en regeren is vooruit zien, dus is de ingang aardig geblokkeerd (WIA). Nog even het huis “opruimen” (herbeoordelingen), de achterdeur was al stiekumpjes beter beveiligd (versobering WW). Resultaat: de cijfertjes zien er prachtig uit!

  Dat er achter die cijfertjes mensen en een heleboel leed schuilgaan, dat interesseert niemand. Dat er een heleboel mensen en een heleboel leed niet eens meer tot uitdrukking komen in cijfertjes is al helemaal niet interessant.

  Nee, dit is niet de depressie die spreekt, maar de keiharde werkelijkheid waar ik, zoals zovele anderen, middenin zit en maar mee moet leren leven. Want die andere, veel “goedkopere” optie, die gun ik ze niet.

  Reactie door Renée — maandag 29 januari 2007 @ 23.17 uur

 43. @ 41 Lisette,

  geeft niet, hoor. Ben het voor de rest met je eens!

  Ik erger me ook aan dit soort beleid. Het werkt alleen maar onnodige ellende in de hand. Jouw verhaal is er weer een voorbeeld van.

  Vraag me af wat er aan de hand is in Nederland, het gaat de verkeerde kant op.

  Tegenwoordig word je als een halve misdadiger gezien als je in een of andere uitkering zit. Een slechte zaak.

  Ik wens je veel sterkte met jouw zaak. Het is bespottelijk dat men zo met burgers omgaat tegenwoordig.

  Reactie door DJ Digital — maandag 29 januari 2007 @ 23.36 uur

 44. @ 42 Renée,

  het is erg triest om te zien hoe de cijfercultuur, die eerst alleen in het bedrijfsleven heerste, nu ook tot de overheid is doorgedrongen. Erg eng om te zien dat geld voor alles gaat.

  De mens is een nummer geworden: hij brengt of geld op, of hij is niks waard.

  Vreselijk voor degenen die met deze ongein te maken krijgen. Ik vind het erg om vast te stellen dat er waarschijnlijk niks gaat veranderen voor hen.

  Geloof niet dat het komende kabinet oog heeft voor de problemen in de maatschappij. Hen gaat het alleen om het tevredenstellen van de eigen gelederen.

  Vind Nederland een droevig lang geworden waar de warmte en menselijkheid verdwenen zijn. Het is ieder voor zich, God voor allen.

  Ik houd mijn hart vast voor de komende jaren…

  Reactie door DJ Digital — dinsdag 30 januari 2007 @ 0.07 uur

 45. Het is duidelijk dat we in feite te maken hebben met een soort variant van fascisme; waar de Geus en dus ook Balkenende zich van bedienen.

  Want wie een stoorzender is van hun politieke (polizieke) spelletjes, die wordt de mond gesnoerd. En dat noem ik fascistische methoden. Zo ga je niet om met een criticus; die zichzelf daarmee in een kwetsbare positie stelt; alleen maar omdat hij een weergave geeft van de dagelijkse praktijk.

  Deze regering ziet het liefste in allerlei organen en besturen meepraters en meelopers; want dat zijn ze zelf ook immers en zo zijn ze zelf ook opgevoed thuis: “Ja en Amen zeggen”.

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — dinsdag 30 januari 2007 @ 0.21 uur

 46. Zal een parlementair onderzoek trouwens wel helpen?? Zijn we daar ooit iets mee opgeschoten? Er zijn zoveel onderwerpen waar nodig een onderzoek van moet komen. Wat te denken van de Betuwelijn…..

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — dinsdag 30 januari 2007 @ 0.24 uur

 47. @44 DJ Digital

  DJ, laat dat hart maar los! Laat het kloppen voor je muziek en Go for it! Make music, man!!
  Gooi die muziek de ether in en laat de natuur dansen op het ritme van de tijd. En wat is tijd? Niets meer dan alles wat was en zal komen, want NU is alweer voorbij.
  Make your future and do it NOW! Voor straks, voor later. Blijf geloven in dat kloppende hart van een land dat nog nadampt van klompen en molens… en nog te stijf is om te dansen in die zalige kadans van stijl, welzijn en medemenselijkheid.
  Alles komt ‘met de tijd’ en de tijd rijpt. Kom op, let’s dance the Social Party! It’s future time. SP NU! For sure!!

  Reactie door Gloria — dinsdag 30 januari 2007 @ 0.48 uur

 48. @18 Barry

  Dank je voor het antwoord op mijn vraag. Het verbaast mij niets, dat De Geus zijn uitspraken baseert op een vaag rapport wat hij blijkbaar niet eens goed gelezen heeft. Maar wat hij wel opportunistisch aanhaalt. Ik vind, dat Intermediair wel wat kritischer mag zijn als ze zulke uitspraken publiceren. Want er zijn natuurlijk genoeg mensen, die dergelijke uitspraken voor zoete koek aannemen.

  Reactie door reint — dinsdag 30 januari 2007 @ 6.49 uur

 49. Alleen al die steeds terugkerende angst en dreiging je inkomen waar je RECHT op hebt, door een naderende keuring, zien dalen(dat inkomen) is banaal en a-sociaal.
  Dit is onze beschaving niet waardig en die a-sociaal van een Aart-Jan de Geus is onbekwaam, zo’n ambt niet waardig geweest, hoort eigenlijk zelf op de sociale werkplaats, of op straat.
  Bardt Hoeksma

  Reactie door Jahwehtje? — dinsdag 30 januari 2007 @ 7.42 uur

 50. SP NU, NU ZEKER !

  Reactie door Irma — dinsdag 30 januari 2007 @ 7.56 uur

 51. 9. Wat je vergeet is dat mensen die een reguliere herkeuring kregen en 100% afgekeurd waren ( ook boven de 50 dus) ook tegen de even strenge regels weer geheel danwel gedeeltelijk goedgekeurd werden. Dus het verhaal klopt niet helemaal.
  Ook die mensen wacht de bijstand.

  Reactie door Henny — dinsdag 30 januari 2007 @ 9.00 uur

 52. Het begon bij de UWV met hun directeur Tjibbe Joustra en zijn dure verbouwingen en meubels. Joustra de verzieker van natuurbeschermers toen hij bij minsterie LNV jarenlang directeur was en dan mag deze CDA-heer nadat hij zelfs De Geus (toch geen kleine slang) tam wist te krijgen, nu dan op terroristen jagen.

  Reactie door L'écologiste — dinsdag 30 januari 2007 @ 11.02 uur

 53. @47 Gloria

  Muziek, is de grootste schat die de mens ooit bezat. Dat is muziek. Ik weet niet meer in welk lied dit voor kwam. Veronderstel dat de ontwikkeling van muziek stil gestaan had dan liepen wij zeer zeker nog op de trommels te slaan. Music is in the air. In de jaren 40-50 heb ik veel aan muziek gedaan (bas) zoveel dat ik de pest had aan dansen want dan kon ik geen muziek maken, zelfs begin jaren 50 op Nieuw Guinea nam ik de bas ter hand.
  Vooral jazz was de muziek voor mij, en had o.a. grote waardering voor Buena Vista Social Club, jongens van mijn leeftijd.
  En de muziek van deze tijd, ik zeg maar iedere generatie heeft recht op zijn eigen muziek.

  Reactie door Old Henk — dinsdag 30 januari 2007 @ 11.50 uur

 54. Ik heb hier geen woorden voor. Bedenk wel mensen, het gezicht van de Geus en zijn CDA- handlangers is tevens het gezicht van degenen die op deze “menslievende” (want dat zijn christenen, toch?) partij stemmen. Natuurlijk waren er profiteurs, die zullen er altijd zijn. Maar dan ga je niet als goed christen genadeloos tekeer en alle AOW-ers over een kam scheren. Het is al erg genoeg dat deze harde aanpak, ontkiemt in het Bedrijfleven en dus “Liberaal”, uberhaupt door de massa wordt getolereerd. We doen het zelf mensen! We laten ons als vee behandelen!! En zo belangrijk is je stem, dus! Want ook diegene met nu nog zijn topsalaris en die glanzende bolide onder zijn kont blijft niet verschoond. Namelijk, het VOC monster heeft geen ziel. Het virus verspreidt zich als een epidemie dwars door alle lagen van onze samenleving. Al ben je maatschappelijk en sociaal, ook dan ontkom je er niet aan: het heerst overal. Zelfs het meest nobele beroep van “geneesheer” wordt door deze “Filistijnen” met voeten getreden. Dit kan zo niet langer.

  Reactie door A.F.J. de Rijk, MA — dinsdag 30 januari 2007 @ 12.58 uur

 55. @.9 en @.51.

  En naast de terechte woede, die mensen hier uiten mbt het regeringsbeleid Herkeuring WAO, zit er ook nog een groep mensen, die in de ANW..nabestaandenwet, terecht zijn gekomen.

  Deze mensen, waaronder ikzelf, worden óók geconfronteerd met leeftijdsdiscriminatie. Indien een nabestaande op 31 dec 1949 of eerder geboren is, hoeft hij/zij géén baan te zoeken na het overlijden van een partner en ontvangt hij/zij een ANW uitkering.
  Bijverdiensten worden beneden de €600/netto/maand vrijgelaten en daarboven wordt gekort op de ANW.

  Is iemand echter op 01 januari 1950 of later geboren dan behoort deze persoon zich actief op te stellen en een baan te accepteren.
  Kinderen thuiswonend? Verdrietverwerken? Psychisch in de knoop? Financiële problemen door minder inkomsten?
  Niets mee te maken…zegt de overheid; Regels zijn regels !

  Het klinkt misschien cynisch, maar ik heb het geluk gehad dat ik in 1948 ben geboren en me daardoor niet druk hoef te maken over “verplicht naar een baan te zoeken”.

  Maar die tienduizenden anderen dan???
  En die honderdduizenden in de WAO???
  En mensen in de WW???
  En de mensen die overgelukkig zijn als ze over ???jaren met pensioen kunnen???

  Me dunkt dat het wel duidelijk is dat er iets moet veranderen in Nederland !

  Ieder mens, die in de WAO dreigt te belanden of er reeds jaren in zit, heeft toch een voorgeschiedenis? Die werd op zekere dag ziek en stapte naar de huisarts/specialist?
  Werd onderzocht, evt ge-opereerd, behandeld?
  Is het niet de huisarts, die de persoon het beste ként en weet in te schatten of het werk wat iemand doet, nog te doen is?

  Als ‘n huisarts kan bepalen dat iemand eens een weekje of zo moet thuisblijven en “uitzieken”, is de arts toch ook in staat om, bij ernstige en chronische zieketen/klachten, te beoordelen of iemand het werk/beroep kan blijven uitoefenen?

  Ik vraag me af wat het verschil is tussen het uitoefenen van het beroep van huisarts en het uitoefenen van het beroep van keuringsarts?

  Ik hoop dat al die honderduizenden, die nu gebukt gaan onder het regeringsbeleid, samen met de SP, energie en krachten kunnen bundelen en dat hele zooitje wat nu nog de touwtjes in handen hebben, kunnen opruimen !

  Reactie door franslj — dinsdag 30 januari 2007 @ 13.50 uur

 56. Wat fijn dat er over dit onderwerp nu gepraat gaat worden!! Ik merk en ervaar dat de huidige werkwijze alleen maar averechts uitwerkt voor de mensen. Gelukkig gaan stteeds meer artsen hier niet meer in mee. Het lijkt erg op de toestand in het onderwijs.
  Wat heeft dit jarenlange kabinet Nederland toch afgebroken…

  Reactie door Ingeborg vv — dinsdag 30 januari 2007 @ 13.53 uur

 57. @53 Old Henk

  Oh ja, ik omarm muziek met liefde. Ik ben uitsluitend opgevoed met ouders die van klassieke muziek hielden. Concerten en opera’s galmden door het huis. Mijn vader was dirigent, beide ouders speelden piano en viool en iedere zondag kwamen allerlei musici ons huis bezetten.
  Ik trok mij dan graag terug op mijn kamer en draaide knetterhard ‘mijn’ muziek. Demis Rousos, George Moustaki, Stones, Neil Youg, Pink Floyd, Ramses, Boudewijn de Groot … enfin geen touw aan vast te knopen. Iedere week met mijn pianoboek onder mijn arm naar pianoles om het ingestudeerde Largo van Handel en Fur Elise van Beethoven etc.etc. onder controle van mijn pianoleraar te brengen. In het weekend af en toe naar popconcerten in het Zuiderpark. (Den Haag)
  Ik was een vreemde eend in de bijt. Mijn oudste zus(+) zat op het conservatorium en studeerde hobo. Kreeg les van Jaap Stotijn.
  Ik fladderde luchtig door dit alles heen en als het maar even kon was ik te vinden op het strand en danste mee op de klanken van Golden Earing(s), die daar weleens voor de fun vertoefden. Toen ik mijzelf ook nog eens met zwarte lippenstift en zwarte nagellak opsierde was ik een soort van allochtoon binnen mijn eigen familie.
  Het is allemaal goed gekomen. Inmiddels houd ik zielsveel van barok en allerlei. Ondertussen maakte mijn zoon van ons huis zijn oefenruimte met zijn band en Kurt Cobain herleefde. Ook dat heeft zijn tijd gehad en hij werd DJ, zette grootse houdseparty’s op en zo gaat muziek zijn gang in ons leven.
  Wat dit alles nog met parlementair onderzoek te maken heeft weet ik eigenlijk niet… zelfs kan ik geen brug ernaar bouwen.
  Henk eerlijk gezegd… ik draai steeds minder muziek. Probeer steeds meer naar de concerten van vogels te luisteren en nog altijd vecht ik met Fur Elise en het Largo van Handel etc. Ik ben gewoon geen natuurtalent.
  Sorry webmaster!

  Reactie door Gloria — dinsdag 30 januari 2007 @ 14.04 uur

 58. @ 53 Henk H

  Buena Vista Social Club was een zeer goede Cubaanse groep van wat oudere mannen, helaas zijn er inmiddels al een paar van overleden, ik zelf had diepe bewondering voor Django Reinhardt en Stephane Grappelli en hun Quintet du Hot Club de France, en in een later stadium was ik ook nog een fan van Les Paul (Gibson) en in een bepaalde periode van mijn leventje vond ik ook de muziek van wat meer inheemse mensen erg goed zoals.. Gabby Pahinui Band vooral op het oude vinyl waar hij nog samen speelde met Ry Cooder.
  Ach en wat lees ik, jij was ook een basist, speelde jij dan samen met wat jongens van de “Bruinhorst”.

  Reactie door Pool — dinsdag 30 januari 2007 @ 14.55 uur

 59. Uitzending Zembla WAO:
  Geen letter in de kranten. Geen letter op Teletekst.
  Geen mm op TV…………………zo de DOOFPOT in,
  hoe is het toch WEER mogelijk.

  Reactie door Geert — dinsdag 30 januari 2007 @ 14.57 uur

 60. @57
  Sorry” earring

  Reactie door Gloria — dinsdag 30 januari 2007 @ 15.10 uur

 61. @ 47, 57 Gloria en @ 53 Old Henk,

  Muziek is geweldig.
  Wat je daar vertelt Gloria is heel herkenbaar. Inmiddels hou ik ook erg veel van klassiek. Het begon trouwens met de 78 toeren platen van mijn oom. Mijn nbroer en ik mochten kiezen tussen 2 platen. Mijn broer koos Rock around the clock en ik koos voor Anna.
  Jaren later, in de 70er en nvooral 80-er jaren ontwikkelde ik een grote voorliefde
  voor wereldmuziek. Door zelfanalyse kwam ik erachter dat dat begonnen was met Anna (uit de film Anna gezongen door Silvano Mangano)
  Ook Nederlandse liedjes die ik leuk vond bleken eigenlijk wereldmuziek te zijn. Bijv. Maria van Bahia en Maria Zamora zong El negro zum bon wat natuurlijk hetzelfde lied was als Anna en Eddy Christiani’s liedje is gewoon vertaald uit het Duits. Nu weet ik dat in Nederland nauwelijks grote hits zijn gemaakt van Nederlands gezongen liedjes.
  Enkele voorbeelden van mooie liedjes die uit het buitenland komen:
  Jean Ferrat met La Montagne Wim Sonneveld – Het Dorp), Edith Piaf – Une Enfant (Boudewijn de Groot – Een Meisje Van Zestien),etc. etc.
  Zelfs een zogenaamd Nederlands lied bij uitstek ‘Tulpen uit Amsterdam’ komt notabene uit Duitsland en is van Rudi Schuricke
  Ik heb ook altijd maar kritiek…

  Volgens mij moeten wij Nederlanders ons eerst bevrijden uit de wurggreep van het CDA en aanverwante knieperige levenshoudingen.
  Wanneer we de natuurlijkheid in onszelf durven toestaan kan er eerst sprake zijn van een ontwikkeling richting hogere tam tam en melodie cultuur:-)

  Reactie door L'écologiste — dinsdag 30 januari 2007 @ 15.12 uur

 62. @57

  Heette je vader toevallig Clemens???
  Ik zal uit discretie de achternaam niet noemen.
  Als dat zo is, ben ik hem ooit tegen gekomen.

  Reactie door bijdehandje — dinsdag 30 januari 2007 @ 15.29 uur

 63. het UWV heeft zelf last van de astrale geesten, waarvoor men de WAO-ers op cursus stuurt.,

  de aarts astrale geesten zitten natuurlijk in Aart Jan., en de opper astrale anti-christelijke geest zit waarschijnlijk in Balkende.,

  Geeft wel aan ,dat ze niet bekwaam zijn om te regeren!

  Van publiciteit houden ze niet, dus daarom maar even hier!

  Reactie door Gerrit — dinsdag 30 januari 2007 @ 16.20 uur

 64. linkje nog:

  Zie nieuwstopic: UWV, REINTEGRATIE EN ASTRALE GEESTEN, http://www.corv.nl/Forum/topic.asp?TOPIC_ID=4393

  heb trouwens opgenomen gesprekken VA en AD.,

  VA geeft aan niet naar medische gegevens te kijken en AD., wilde ook alleen maar snel scoren!

  illegaal opgenomen, dus niet rechtsgeldig ,maar wel flinke publiciteits waarde.,

  omdat de geus vandaag in het vragenuurtje nog meldde ,dat alles erg zorgvuldig ging.,

  kerel is of een geweldige onbenul ,of aartsverrot!

  Reactie door Gerrit — dinsdag 30 januari 2007 @ 16.24 uur

 65. @57 Gloria
  @58 Pool
  @57 L’écologiste

  Prachtig, zo te zien hebben jullie genoten van de muziek-noten in jullie jongere jaren.
  Ik heb ze gezien en gehoord zoals Lionel Hampton in Kurhaus te Scheveningen, Billie Holyday in de Schouwburg in den Haag.
  Gloria, mijn eerste werkgever was in 1948 op het Spaarneplein in Den Haag maar ik woonde toen in Leiderdorp.
  Tja, Djano Reinhardt: Dinette.
  Mikis Theodorakis: Canto General.
  De muziek die jullie noemen staat voor een groot deel in mijn muziek verzameling oud te worden maar laten wij de Russische muziek niet vergeten.
  Soms denk ik, wat mist de hedendaagse jeugd mooie muziek waarin emoties een grote rol spelen. Bill Haley en zijn commets hebben het roer omgegooid maar het verleden is er nog.

  Webmaster bedankt, dat dit er tussendoor kon, de boog kan niet altijd gespannen staan.

  Reactie door Old Henk — dinsdag 30 januari 2007 @ 16.47 uur

 66. @ PMPMeese (32):

  Ik ben het volledig met je eens. Je beschrijft reële probelemen; daarvan ben ik mij ook terdege bewust. Juist daarom blijf ik het belangrijk vinden dat mensen het hun aangedane onrecht (kunnen) bestrijden, uiteraard met de eventueel nodige hulp.

  Nog steeds bestaat gefinancierde rechtshulp, maar die is inderdaad behoorlijk aangetast, o.a. omdat de eigen bijdragen de laatste jaren aanzienlijk zijn verhoogd.
  Ik besef ook dat velen “lam” geslagen zullen zijn door het ellendige systeem, en daarom is het dus ook zaak om waar nodig hulp te zoeken (b.v. bij een SP-Hulpdienst).
  Verder doet je actiecomité “Stop de herkeuringen” natuurlijk belangrijk werk.
  We laten het er dus niet bij zitten!

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 30 januari 2007 @ 16.48 uur

 67. @ Gloria (57):

  Interessant verhaal, Gloria! Zelf ben ik ook opgevoed met klassieke muziek, als de enige “echte”. En speel dwarsfluit en piano. (Helaas kom ik er nu nog maar weinig aan toe).
  Hoewel ik klassieke muziek steeds ben blijven waarderen (b.v. J.S. Bach, en niet te vergeten de Russen, w.o. Strawinsky), heb ik kennis gemaakt met vele andere soorten muziek, en ik houd ook daarvan. (Althans van de goede vertegenwoordigers daarin). Eigenlijk is er maar één genre dat ik maar heel weinig waardeer, en dat is: jazz. Met wel enkele uitzonderingen, zoals het fantastische “Sketches of Spain” van Miles Davis.
  Het kan raar lopen in een mensenleven.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 30 januari 2007 @ 17.04 uur

 68. @61 L’ecologiste

  Muziek heeft veel met de landssfeer te maken.
  In feite blijven het hier toch meer veredelde klompendansen.
  Dit land ‘swingt’ niet en heeft zichzelf nu helemaal buiten spel gezet met die 42 VOC zetels!
  Ik leef dit allang niet meer, of beter: ik heb het nooit geleefd. Ik hoor hier ook niet thuis, maar toch… SHALL dit land ooit bevrijd worden van dat zwartgallige, calvinistische, deprimerende, ZUINIGE, benepen, ‘doe maar gewoon’ karakter? Het is de vraag…
  Zal het klimaat ons veranderen? May be.
  Ondanks alle doemscenario’s kijk ik uit naar een subtropisch Nederland. Buiten leven, wandelen, praten, fietsen en eten. Music in the air? Social party??
  Een must! En ook al rijden we hier nog winters lang de elfstedentocht… don’t mind! Als LINKS regeert is Nederland WARM geworden. Subtropische politiek zal mensen doen ontdooien en de ijskappen in de geest doen smelten. En met dat water aan de lippen zullen we ons tegoed doen en drinken, drinken, drinken van dat alles waar we zolang aan droog hebben gestaan.
  L’ecologiste, we moeten het getij keren. Afgelopen met die oorverdovende, schrille, valse, snerpende klanken van die VOC-musici.
  De bullebakken van vooraan in de kerk, die slavendrijvende geesten, de psalmenzingende verlakkers die van God een boeman maken. Waarom? Omdat zij het zelf zijn!
  Maar kijk omhoog en omlaag en alles daartussen… heb je ooit zoveel poezie gelezen in de natuur? Ooit zoveel mooie klanken gehoord? Wees stil… en luister! En je ontdekt schoonheid op schoonheid op schoonheid…
  Straks barsten de knoppen weer open en laten weer zien wat ons een winterlang verborgen is gehouden. De natuur gelooft er weer in en gaat z’n gang. De bijtjes weer aan het werk voor hun wintervoorraad. De paddestoelen ruimen de rommel weer op… mijn God wat een ordening!
  En de mens? Ongelikte klompendansers!

  Reactie door Gloria — dinsdag 30 januari 2007 @ 17.35 uur

 69. @62

  Nee. Mijn vader heet(te) Leo.

  Reactie door Gloria — dinsdag 30 januari 2007 @ 18.55 uur

 70. @ 59 Geert

  Inderdaad je hoort geen klap over die uitzending, dus aangenomen de media is ook net zo corrupt als het kabinet

  Reactie door Pool — dinsdag 30 januari 2007 @ 19.04 uur

 71. @67 Olav Meijer

  Geweldig dwarsfluit en piano! En ja, ik heb ook moeite met jazz. Behalve “Take Five” van Dave Brubeck. Maar dat is misschien voor beginnelingen. Verder ben ik niet gekomen.
  Maar zo’n toffe bas waar Henk het over heeft dat vond ik altijd wel bijzonder als ik soms naar zo’n jazzy feestje ging.
  Ik kickte dus meestal op de bassist! (ha,ha)

  Reactie door Gloria — dinsdag 30 januari 2007 @ 19.11 uur

 72. Werknemer, moet je nou even horen
  Wat vervelend voor het proletariaat
  Hoor je net: er komen harde acties
  Want het loon dat ik ontvang is mondjesmaat
  Lees je Paulus’ eerste brief aan Timotheus
  Want de geldzucht is de wortel van het kwaad

  (als ik bakellende was zou ik de bijbel nog maar eens lezen!)

  En politicus, wat moet je nou als christen
  Met zo’n tekst in de Tweede Kamer of Senaat
  Heel de samenleving is ervan doordrongen
  Dat de geldzucht is de motor van de staat
  Stel je voor, je zou per ongeluk gaan zeggen
  Nee, de geldzucht is de wortel van het kwaad

  (als ik de …. was zou ik de bijbel nog maar eens lezen)

  Directeur, waar is het altijd om begonnen
  Bij fabrieken en bij banken, inderdaad
  Het zijn toch altijd weer de geldelijke winsten
  Dat is uiteindelijk de zaak waar het om gaat
  Is hier dan sprake van een tragische vergissing
  Want de geldzucht is de wortel van het kwaad

  (gij kunt niet god dienen en de mammon,balkje en geusje!)

  Stel u voor, een paus die alles weggeeft
  Zijn bezittingen aan bedelaars op straat
  En dat hij zei: “Een christen die niet net als ik doet
  Nou, het is beter dat die snel mijn kerk verlaat”
  In een mum hield hij geen gelovige meer over
  Want de geldzucht is de motor van de staat

  (buiten zullen zijn de geldgierigen, geusje en balkje)

  Je hebt mensen die er anders over denken
  En die zeggen, als je langer met ze praat
  Dat de bron van alle slechtheid is gelegen
  In de ikzucht of de wellust of de haat
  Maar die zou ik dan beleefd willen verzoeken
  Mensen, lees nou toch in godsnaam wat er staat
  Want de geldzucht is de wortel van het kwaad

  Songtekst van Fons Jansen!

  Reactie door Gerrit — dinsdag 30 januari 2007 @ 19.14 uur

 73. @ 68 Gloria,

  We moeten bij het onderwerp blijven, maar ik vraag de webmaster nog een keer om toestemming.
  Als ecoloog weet ik dat alles met elkaar saamenhangt.

  Volgens mij is het volk eeuwenlang geknecht door die VOC-mentaliteit en calvinistisch geldknieperige zwarte kousen knijpers en achter de ellenboog scharelende nitwits die absolut geen verstand heben van mensen met esprit.

  Daarom is ons land volledig verkaveld, recht getrokkken en kapotgemaakt. Kijk naar het Nederlands elftal. ‘Wij hebben het beste systeem”. Maar wanneer er geïmproviseerd moet worden: nul. Tegen de Portugezen telkens weer gezien.

  In Amerika hebben ‘onze’ geestverwanten de indianen met VOC-mentaliteit geknecht. Hetzelfde willen ze nu doen met de arabieren. De arabieren waar de “Hollanders”geen kaas van hebben gegegeten.

  Ach ik ben ik helemaal met je eens Gloria. Dit land beschouw ik al lang niet mijn land meer. Toch blijf ik me inzetten. Weet je ik was blij in de jaren 60 met de Turken die hier kwamen. Ik heb veel met ze gepraat en ik was blij dat er weer eens wat anders te eten was. De Turkse winkels de diverse nieuwe dingen die verschenen. Voor mij was het een aardig avontuur.
  Mijn belangstelling voor andere culturen aangewakkerd.

  En nu? Wat is er van over? Geld speelt de allesoverheersende rol, naast ‘terrorisme’ en totale onverschilligheid.

  Om te eindigen met maar weer eens muziek. Raymond van het Groeneveld en Fernando Lameirinhos: “Le Plat Pays”, mijn vlakke vaderland maar dan wel met een andere tekst!!!
  Ken je die?

  Reactie door L'écologiste — dinsdag 30 januari 2007 @ 20.31 uur

 74. TRAGIEK VAN DE JEUGD

  Als ik de rijke verhalen van vandaag op de site lees, denk ik dat het echte leven in de 60′er en 70′er jaren plaatsvond (en natuurlijk in de tijd van Good Old Henk!) Mensen leerden bewust te worden van hun eigen bewustzijn. Ik – met mijn 42 jaar – kom uit zo’n tussengeneratie. Gehoord van en geroken aan het echte werk, maar onze realiteit bleef beperkt tot The Police, Nena en de reeds (vergrijsde) Rolling Stones. De enige echte band met niet- bejaarden uit die tijd was BAP uit Köln e.o. Kritische nummers maakten ze welke toch de moeite waren om aan te horen. De laatste joints werden gerookt op de muziek van Bob Marly. Daarna werd al snel met XTC en andere chemische shit geëxperimenteerd. De echte lol ging er van af. De CPN werd opgeheven, de PSP, de PPR en DS70 Ook ging boer Koekoek dood. Kruisraketten Nederland uit! Eén van de laatste massademonstraties.

  Nu hebben we grote house party’s waar we ons thuis eerst goed voor moeten indrinken anders is de muziek al helemaal niet om aan te horen!

  Het politiek bewustzijn is sterk beneveld door door alle Bacardi Breezers en chemische shit. Zo’n brede kennis en wijsheid als bijvoorbeeld Gloria tentoonspreidt moet wel van een andere generatie komen. Haar bijdragen zijn pure poezie! Schrijven kan de jeugd van tegenwoordig niet meer. Alles zit in de T9 knop van het mobieltje. De mensen zijn zoekende: Fortuyn, Wilders, Verdonk of maar gewoon veilg CDA omdat opa en en je vader dat ook altijd deden. Nederland moet nog verder ontwaken alvorens men zich niet meer laat bedonderen. Maar zo lang Frisia Financieringen, Becam, Wehkamp, lenen.nl en de DSB bank goedkopen schuldopdrijvende leningen blijven verstrekken blijft de bevolking verdoofd!

  De tijd voor de SP moet nog komen. Zeer lang zal dit niet meer duren!

  vanavond maar vroeg naar bed

  Groet Erik

  Reactie door erik — dinsdag 30 januari 2007 @ 21.19 uur

 75. @74 Erik

  Hoewel Woodstock was ook niet te versmaden.
  Maar wie weet deze zomer met het Tomaatfestival wordt het een ouderwets muziekfeest. Het vorig jaar was ik er niet bij daar het in Amsterdam gehouden werd, ik vond de Paasheuvel een prima lokatie voor goede muziek. De Paasheuvel ligt goed centraal, ik hoop dat de festival-organisatie zich bedenkt en weer voor de paasheuvel kiest. In 2004 en 2005 heb ik nog wat filmpjes gemaakt. Ik hoop dat er weer belangstelling voor het festival is daar waar de AJC ook in het verleden was.

  Reactie door Old Henk — dinsdag 30 januari 2007 @ 21.50 uur

 76. @ 74 Erik en @ 72 Old Henk,

  Misschien dat er toch weer eens een nieuwe zal golf ontstaan, een Nouvelle Vague, een Bossa Nova, een Neue Welle, een New Wave!
  Misschien voelen we er al iets van…?

  Een warme golf waar de VOC-ers niet tegenop kunnen. Eind jaren 60 en jaren 70 hielden ze zich stil. In die tijd gingen de rijken liever wat meer undercover. Nu lopen er heel wat rond te pronken. Maar dat is van voorbijgaande aard. James Bond de held van het Vrije Westen zou ook wel weer eens kunnen worden ingewisseld voor een wat minder spectaculaire maar meer inspirerende en realistische medemens…

  Reactie door L'écologiste — dinsdag 30 januari 2007 @ 22.07 uur

 77. @73 L’ecologiste

  Ik kwam niet meer bij van o.a. je tweede alinea!! Wat een volzin van weerzin. En terecht! Yes, it’s stupid.
  En ja, dat Nederland. Iedere keer als ik ging vliegen verbaasde ik mij over die recht toe, recht aan verdeelde bouwlandjes met hekjes en slootjes. Wat tuttig en netjes dacht ik dan…
  De Turken? BAKLAVA l’ecologiste! En al dat lekkers. Wat heb ik veel met ze gegeten, gedanst, gediscussieerd en gelachen toen ik met de ‘buitenlanders’ werkte. Ook Libanezen, Syriers, Irani’s, Iraki’s. Wat een rijke culturen en wat hebben ze mij veel geleerd. Gentlemen!!
  Ik kan aan jou ook merken dat je te strak in het pak zit in Nederland. Ik heb wel medelijden met de ‘buitenlanders’ die zich gedwongen voelden hun land te verlaten en te moeten leven in een land waar ze weer aan de andere kant worden geknecht. Wat zullen deze mensen heimwee hebben. Dubbel hoor!

  @74
  Hallo Erik!
  Wat schrijf je mooi over de vervlakking en de mentaliteit van de huidige jeugd.
  Er is zoiets als voor de oorlog (WOII) en na de oorlog. Na de oorlog is men meer gaan leven. Zaken braken open en Nederland was verwond.
  Die verwonding zag ik ook bij mijn ouders. Als kind hield je daar rekening mee. Iedere 4 mei (2 min.) zaten mijn ouders met tranen in hun ogen en je snapte daar niets van.
  Ik ben een kind van na de oorlog en ik ken alleen vrijheid!
  Op Oudejaarsavond moesten wij doodstil zijn. En owee als we dat niet waren! Mijn ouders luisterden dan naar Wim Kan, waar ik toen ook niets van snapte. Ik zag ze lachen en huilen en ik wist dat het iets belangrijks moest zijn.
  Met 2 woorden spreken, dus geen ‘hi’ en ‘doei’!! Opstaan als visite wegging en een hand geven. Met mes en vork eten en je werd verbeterd als je een woord verkeerd uitsprak.
  Wat ik hiermee zeggen wil is dat er toen meer diepere waarden waren, waar je als klein kind al heel snel mee geconfronteerd werd. Die zaken neem je toch mee in je leven en geef je op een andere manier weer door.
  Ik weet niet hoe het komt dat ouders zo makkelijk zijn geworden. Ik heb het in de jaren 80 zien veranderen. Het werd eng en hard en afstandelijk. Enge politiek… Nederland werd rechts! Nederland zakte af…
  Ouders gaan inmiddels voor de economie en kinderen worden opgeborgen.
  Ik mis Nederland!

  Erik, welterusten en je zult al slapen denk ik. Maar goed, morgen een nieuwe dag en gezond weer op!

  Reactie door Gloria — dinsdag 30 januari 2007 @ 23.17 uur

 78. Nieuwe actiedag actiecomité
  Stop de herkeuringen.

  Vrijdag 26 januari heeft het actiecomité vergaderd en zijn er alweer nieuwe plannen gemaakt om de herkeuringen, de WAO en de WIA weer opnieuw onder de aandacht te brengen.

  Rekening houdende met de provinciale tatenverkiezingen en de (hopelijk) eindelijk definitieve afronding van de kabinetsformatie, willen we op 21 maart (alternatieve datum 28 maart) opnieuw een actie plannen.

  We gaan er ook dit jaar weer voor om de herkeuringen gestopt en teruggedraaid te krijgen.

  Iedereen die mee wil denken, mee wil werken, maar zeker mee actie wil voeren op 21 maart, kan zich via de e-mailknop op de
  homepage van genoemde site aanmelden!

  Laten we SAMEN de VUISTEN in EEN slaan en er nu voor zorgen dat we gehoord worden, zodat deze ellende dit jaar nog een einde krijgt !!!!

  *PVDA heeft vandaag i/d Tweede Kamer NIET samen met de SP tegen AFSCHAFFING NO-CLAIM per direct gestemd, maar zich onthouden.

  Onthoudt dat met de PS-verk. op 7-3; WAO belazerd door deze stemmingsweigering, immers welke WAO-er is ook niet tevens chronisch ziek dus nu al die 255 kwijt:schandalig PVDA!

  Samenvattende:

  8 maart: Laatste werkdag Minister de geus

  21 maart: Nieuwe actie (alt. 28 maart) waarbij de nieuwe minister van Sociale zaken meteen ook weer met een grote groep WAO-ers wordt geconfronteerd, zodat duidelijk is, dat de strijd doorgaat totdat het beleid humaan is!
  http://www.stopdeherkeuringen.punt.nl

  Reactie door PMPMeese — dinsdag 30 januari 2007 @ 23.47 uur

 79. @ 77 Gloria,

  Nog even voor het slapen gaan
  Baklava is het zoet dat Bakellende ons niet gaat geven. O Libanon was toch zo’n mooi land met zoveel cultuur,humor. Maar nu is het helaas verscheurd. Waarom waarom.
  Ik mis Nederland ook!
  Ken je trouwens Balaklava van Pearls before Swine? Was aardige LP.
  Het is laat. Daarom welterusten.

  Reactie door L'écologiste — dinsdag 30 januari 2007 @ 23.55 uur

 80. @77 Gloria,

  Wat heb jij een éénzijdige kijk op de jeugd vantegenwoordig.

  (dit is geen aanval en géén achtervolging voor alle duidelijheid)

  Tijden veranderen nu éénmaal, maar dit wil nog niet zeggen dat iederéén de jeugd zonder fatsoen heeft opgevoed, mijn kleinkinderen spreken met 2 woorden en doen niet mee aan het jouwen en jij-én maar het is voor hun nog altijd U, ook naar hun ouders toe.

  Nederland zakt niet af, een gedeelte van de flowerpower-generatie is afgezakt en die hebben hun kinderen in die tijd niet al te veel meegegeven aan respect en fatsoen naar de medemens en moeten nu de vruchten
  plukken.
  De meeste zijn ontzettende burgertrutten geworden, iets wat ze zelf nooit voor mogelijk zouden hebben gehouden.

  Fatsoen moet je doen!
  Te beginnen bij jezelf, anders leren je kinderen het nooit.
  Ik vind dat jij de ouders van tegenwoordig teveel in een bepaalde hoek drukt, het gaat niet zoals jij het hebt gedaan, dus het deugt niet.
  (alweer geen aanval maar een constatering)

  Realiseer je wel, dat kinderen opvoeden in deze tijd een stuk moeilijker is dan in de tijd dat wij dat deden.

  Meegroeien met de veranderingen in de maatschappij kan nooit kwaad, star volhouden aan hetgene wat jij/ik/wij hebben gedaan wel, het is nu éénmaal niet zo dat vroeger alles beter was, het is nu gewoon anders.

  En ik kan nou niet zeggen dat de jonge ouders van nu het makkelijker zouden hebben als wij het hebben gehad.
  Waarschijnlijk hebben ze het veel moeilijker en zitten ze vol met gewentensvolle vragen.

  En jáh hoor, als je me niet wilt antwoorden, ik snap het volkomen van jouw kant uit gezien, maar probeer het ook eens van een andere kant te bekijken.

  Goede nachtrust gewenst.

  Reactie door bijdehandje — woensdag 31 januari 2007 @ 0.23 uur

 81. @ 80 bijdehandje

  Inderdaad lijkt het of tegenwoordig kinderen grootbrengen een zwaardere klus is dan vroeger toen ik nog klein was, zonder ook maar iemand of iets de schuld te geven denk ik doordat we materialistischer zijn geworden de “welvaart” (voor sommigen) en het binnen handbereik te verkrijgen allerlei technische snufjes,… zoals mobieltjes en computers en het uitgaansleven is ook dermate veranderd, de jeugd gaat stappen om een tijd waar wij vroeger al binnen moesten zijn.

  Maar met veel Liefde, Begrip, en Sturing krijgen we de de jongeren toch daar waar ze zich het lekkerst voelen. heee, was dat vroeger ook al niet het geval…… gelukkig is daar niets aan veranderd.
  Er te zijn voor je kinderen dat is heel belangrijk.

  Reactie door Pool — woensdag 31 januari 2007 @ 1.23 uur

 82. @ 80 bijdehandje

  Ook jij en iedereen een goede nachrust.

  Reactie door Pool — woensdag 31 januari 2007 @ 1.25 uur

 83. @71 Gloria: (Webmaster even off-topic als u mij toestaat)

  Jij ook al?: ik heb “take five” (in 5-kwartsmaat, vandaar) staan op een lang geleden gekochte CBS-plaat “The best of Dave Brubeck” geheten. Ik vind, ook al door de aparte 5-kwartsmaat, vooral de lange drumsolo heelijk swingend. Verder heb ik van jazz alleen -tenminste voor zover ik weet – een plaat van Memphis Slim, ook lekker swingend en met soms erg humoristische songteksten.

  Mijn voorkeur heeft de z.g. “klassieke” muziek en vooral opera. Waarom? simpelweg omdat die veel zorgvuldiger is “geconstrueerd”, er is moeite gedaan om wat over te brengen op de toehoorder en verder vind ik dat er gewoon tal van prachtige melodische lijnen te vinden zijn.

  En als dat het al niet is: de soms overweldigende klankrijkdom van m.n. werken voor symfonieorkest.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — woensdag 31 januari 2007 @ 1.27 uur

 84. @80

  Allereerst reageer ik op Erik, die een prachtige schets gaf van de vervlakking.
  Ik ben net 3 jaar moeder ‘af’. Dus ik praat niet over een ver verleden.
  Ook bij de vrienden en vriendinnen van mijn zoon zag ik wat er allemaal speelde thuis.
  Juist daarom heb ik mijn huis nog meer opengesteld, zodat zij een plek hadden waar ze het met elkaar gezellig konden maken.
  Ik had hier dagelijks zo’n 10 fietsen voor de deur staan. Niet alleen omdat er dagelijks geoefend werd met zijn band, maar vooral veel vrienden die geen ouders thuis hadden als zij uit school kwamen. De jeugd houdt van aandacht, gezelligheid en serieus genomen worden.
  Mijn keukentafel was de grote discussieertafel en over en weer hebben we van elkaar geleerd. Ik vind de jeugd enig!! Ik heb veel meer moeite met ‘volwassenen’.
  Het zijn mijn kinderen die mij geleerd hebben. Ze namen iedereen mee naar huis en waren er trots op dat ze een moeder thuis hadden. De theepot werd later de koffiepot en ik ben blij dat ik er op deze manier voor mijn kinderen en hun vrienden kon zijn.
  Nog steeds waaieren ze hier binnen omdat sommigen hun studie in de buurt hebben. Het meest opvallende van de jeugd met 2-verdienouders vind ik dat ze ook zeggen later zelf voor hun kinderen te willen zorgen. Hopelijk hebben we de ergste vorm van verwaarlozing achter de rug.
  Het belangrijkste is dat in geval ouders er alleen voor komen te staan, ze zich niet meer als werkelozen laten afschepen! Er moet beter nagedacht worden over dit werk. Dit werk is onderdeel van een groot geheel. Ofwel de maatschappij.

  Reactie door Gloria — woensdag 31 januari 2007 @ 2.54 uur

 85. @ Gloria (84):

  Jij drie jaar moeder “af ? Ha ha, daarin vergis je je. Mijn eigen kinderen wonen inmiddels al jaren zelfstandig, maar nog steeds moet je er als ouder zijn (zeker bij (soms ernstige) problemen)…..
  Ik neem toch niet aan dat je als moederzoogdier je kinderen “verstoot”….. :)

  Wat betreft de opvoeding en tijdgeest ben ik het zowel met jou als Bijdehandje eens. Dat sluit elkaar niet uit. Het is zeker zo dat de tijden veranderd zijn (“times they are a-changing”), en dat die niet gemakkelijker zijn geworden voor de huidige jeugd. Juist door al die vercommercialisering en vergrote keuzemogelijkheden. De “babyboomers” hadden het in die zin gemakkelijker, dat ze zich konden afzetten tegen een vrij algemene, eenduidige bekrompenheid, conservatisme, hypocrisie, en nog bestaande archaïsche en feodale structuren, enz. Maar dit gezegd hebbend constateer ik ook een enorm toegenomen verharding, individualisering en materialsme. Ik hoop dat wat dit betreft de slinger weer teruggaat…..

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 31 januari 2007 @ 14.52 uur

 86. @85 Olav Meijer

  Ja, werd dit nu maar door de politiek gezien! Toen mijn jongste zoon 18 jaar werd, werd mijn moederschap verstoten!
  Geheel en al nog thuis levende als zoon met alles d’r op en d’r aan, werd ik van de ene op de andere dag uitbetaald als alleenstaande!! Gewoon het financiele mes erin.
  Terwijl allen hun geliefden ook nog eens naar huis brachten.

  En ja, ik had niet voor niets ‘af’ tussen haakjes gezet. Je snapt dat ik daar het dagelijkse actieve moederschap mee bedoel.
  Nog steeds is het zeer actief, maar wel meer zijdelings. IK ben geen betuttelmoeder, dus zit ik niet bovenop hun privelevens.
  Zij doen het overigens prima!

  Ik probeerde in @84 uit te leggen dat ik nooit (tot nu toe) buiten de “changings” ben gebleven. Ik groeide mee in alles van de jeugd omdat ze mijn belangstelling hebben, eerlijk gezegd: ik loop erop vooruit. Niets is zo leuk om kinderen in de huidige tijdgeest te zetten en menig ouder probeert dit proces tegen te houden. Ik heb altijd opgewerkt naar zelfstandigheid, door ze veel zelf te laten beslissen. Soms kostte dit grote moeite om mij erbuiten te houden…
  Ik vind dat kinderen geen blauwdruk van hun ouders moeten zijn. Zij hebben recht op zichzelf en dat heb je maar te volgen.
  Zie mij maar als een volg-eend! Achter de kindertjes aangezwommen en ingegrepen waar strikt nodig.

  Jammer he Olav, dat ze niet meer thuis zijn?
  Ik heb altijd wat (stil) verdriet als ze weer vrolijk toeterend wegrijden…

  Reactie door Gloria — woensdag 31 januari 2007 @ 18.44 uur

 87. Olav PS

  Ik vind het dan ook normaal dat je als alleenstaande moeder ook na hun 18e uitbetaald wordt als alleenstaande moeder!
  Inderdaad blijf je moeder levenslang en met zo’n nageslacht ben je nooit een alleenstaande.

  Reactie door Gloria — woensdag 31 januari 2007 @ 18.49 uur

 88. Gloria,

  Weet je Gloria, misschien ben je dan wel alleenstaand, je bent zeker niet alleen. Je hebt ons toch?

  Even zonder gekheid, Je schrijft je ervaringen en kennis van je af en geeft op deze manier wijsheid door. Je bent dan wel ‘klaar’ met het opvoeden van je kinderen, maar je blijft bezig met het opvoeden van je medemens. De bezoekers van deze site leren van elkaar. Eigenlijk zorgen ze voor elkaar (zo zou het in ieder geval moeten zijn)! In feite krijg je de rol van moeder van je medemens toebedeeld, of je het nu leuk vind of niet. Gek genoeg geldt dit voor vrouwen evenzo als voor mannen.

  Zie je het al voor je Bijdehandje, Pool, Olav, Old Henk e.a. als moeder? Vrouwen schijnen zich alleen iets bewuster van die moedertaak te zijn dan mannen. Betuttelen wordt dat dan vaak genoemd of bemoeizucht, vooral als het niet om de benadering van je eigen kinderen gaat. Je kan het ook beschouwen als het aanvaarden van verantwoordelijkheid naar je medemens toe.

  Ik ben in de vervelende positie terecht gekomen dat ik grotendeels afhankelijk ben geworden van mantelzorg. Mijn vader en moeder moeten weer gedeeltelijk voor me zorgen. Dit is voor mijn moeder, hoewel zwaar, de gewoonste zaak van de wereld. Ik daarentegen zet me er tegen af omdat ik net zo blij was met mijn verworven onafhankelijkheid. Bovendien heb ik mijn eigen gezin! Daar mijn vrouw Dafne fulltime werkt, wij twee kinderen hebben, een grote tuin en twee huisdieren, lukt het mij niet om alles alleen te doen. Ik rijd geen auto meer en ben daarom vaak aangewezen op mijn ouders. Ook in en om het huis helpen ze veel. De hulp van mijn moeder kan ik nog steeds moeilijk aanvaarden, waarschijnlijk omdat ik continu verdriet aan haar bespeur. Mijn vader daarentegen doet alles met een glimlach en dat functioneert nu eenmaal beter.

  Waar had ik het ook al weer over, Oh ja, het moederzijn van jou. Ik vind het niet erg als jij en anderen met woorden en raad over me moederen. Het geeft mij een soort gevoel dat er voor mij gezorgd wordt. aandacht en warmte via het internet. Wie had dat gedacht?!

  Groet Erik

  Reactie door erik — woensdag 31 januari 2007 @ 20.15 uur

 89. @ 88 Erik

  We zijn hier toch als vrienden onder elkaar en is het niet meer als billijk dat je op z’n minst een luisterend oor voor een ander kan zijn en jouw bijdragen op deze weblog zijn van harte welkom.
  Ik wil dan nog weleens uit de bocht schieten maar ik ben blij dat we toch met z’n allen vechten voor een socialer land waarin de mensen weer solidair met elkaar kunnen omgaan en respect de normaalste zaak van de wereld is.

  Prettige avond verder.

  Reactie door Pool — woensdag 31 januari 2007 @ 21.23 uur

 90. @ 89 Pool,

  Ik sluit me bij je aan.

  Reactie door L'écologiste — woensdag 31 januari 2007 @ 22.44 uur

 91. @88 Erik

  Ja, als ik niet uitkijk krijg ik met mijn weblogfamilie straks nog meer band dan met mijn eigen familie! Wie had dat kunnen denken? Ik ben hier nu een half jaartje bezig en ik viel er midden in. Pats boem en ik was er. Niet altijd in dank afgenomen… maar over het algemeen te gekke mensen.
  Je gaat op den duur van ze houden. Maar wel op tekst!! Bijzonder hoor.
  En ach ja, in iedere familie vindt weleens een ruzietje plaats en dan kan het zijn dat je op hoge poten even een rondje om het huis loopt. In dit geval donder ik de klep van m’n laptop dicht en denk: toedeloe!
  Maar dat duurt bij mij maar even.

  Erik, wel erg voor je dat je afhankelijk bent geworden van hulp. Fijn dat je vrouw een baan heeft en dat jij de rest thuis kan waarnemen. Wees blij dat het je ouders zijn die helpen, kan je tenminste af en toe tegen ze foeteren! Dat begrijpen ouders gewoon. Jij toch ook van je kinderen?
  Fijn dat je hier op het weblog van Jan Marijnissen bent komen reageren. En zoals Pool zegt: vanharte welkom!
  En eerlijk gezegd: ik ben niet zo’n moedertype maar meer een solidaire vertrouwenspersoon van mijn kinderen geweest. Mijn kinderen houden niet van ‘moederen’. Wilden altijd hun eigenwijze gang gaan en ik rende achter al hun activiteiten aan. Zoals ik al zei: een volg-eend!
  Nu ze de deur uit zijn en mijn zoon zijn laptop aan mij schonk, kan ik tijd besteden aan alles waar ik mij een mening over heb gevormd. Ik ben blij dat het hier over zoveel onderwerpen gaat. Ik leer ook veel van alle anderen.
  Blijf lekker meedoen, Erik en de groeten aan Dafne, je kinderen en je ouders en de huisdieren.
  Applaus voor jullie! Toffe familie lijkt mij.
  Dag Erik!

  Reactie door Gloria — donderdag 1 februari 2007 @ 0.06 uur

 92. We zijn ‘op herhaling’ wat moet ik nog toevoegen.

  Reactie door Henny — donderdag 1 februari 2007 @ 10.08 uur

 93. Heel merkwaardig dat overheidsinstellingen massaal oudere aan het dumpen zijn met de VUT regeling : hoezo ?

  Reactie door Fred — donderdag 1 februari 2007 @ 12.58 uur

 94. de nieuwe herkeuringen zijn er alleen natuurlijk om te bezuinigen veel mensen die te ziek zijn om te werken worden hier de dupe van de fml lijsten zijn zo opgesteld dat er altijd wel werk is mensen die verwachten dat de pvda er iets aan gaat doen komen straks bedrogen uit want we weten hoe wouter bos is een draaideur dus hoop ik maar dat de sp de pvda nog kleiner maakt

  Reactie door theunissen — donderdag 1 februari 2007 @ 13.13 uur

 95. mr de Geus moest ook carriere maken : waarom begrijp u dat niet ?

  Die politici beginnen geheel zelfstandig hun eigen persoonlijke ambities door te drijven !

  Reactie door Fred — donderdag 1 februari 2007 @ 13.23 uur

 96. Dit is geen beleid !; want daar moet bij nagedacht worden .
  Gewoon Kadaver mentaliteit !

  Reactie door Fred — donderdag 1 februari 2007 @ 13.26 uur

 97. @ Gloria (85):

  Citaat: “Ik heb altijd opgewerkt naar zelfstandigheid, door ze veel zelf te laten beslissen. Soms kostte dit grote moeite om mij erbuiten te houden…
  Ik vind dat kinderen geen blauwdruk van hun ouders moeten zijn. Zij hebben recht op zichzelf en dat heb je maar te volgen.”

  I couldn’t agree more…..

  @ 91:

  Een “volgeend” is prima, als je maar geen “lokeend” wordt! :)

  @ Erik, Pool, L’écologiste (88 e.v.):

  Een soort “weblogfamilie”? Is natuurlijk prima, als we maar niet gaan “vertrossen”! :)

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 1 februari 2007 @ 14.17 uur

 98. aan iedereen die dit leest
  WAOers ZIJN GEEN PROBLEEM MAAR HEBBEN EEN PROBLEEM
  in 1992 stond het malieveld vol met 250.000 mensen
  daarom vraag ik aan u allen alle waoers gehandicapten en mensen die solidariteit hoog in het vaandel hebben
  laten we de boel plat gooien lees stop deze dag 21 maart met werken en kom massaal naar denhaag
  want dit slechte beleid moet in de prullenbak
  dus mensen niet alleen reageren op deze forum sites
  maar doe een oproep op alle websites die je kunt vinden
  en rioep de mensen op om naar denhaag te komen op 21maart
  nogmaals WAOers ZIJN GEEN PROBLEEM MAAR HEBBEN EEN PROBLEEM
  kom allen gooi de boel plat ik ben er zeker in mijn rolstoel
  groeten een gehandicapte WAOer van 53jaar

  Reactie door pietje bell vraagt — vrijdag 2 februari 2007 @ 13.39 uur

 99. Dankzij de strengere regels van deheer de Geus, zijn mijn vriendin en ik alles al kwijt geraakt, huis, auto, sociale leven, alles. Mijn idee is dat wij met z’n allen een aanklacht in dienen bij het gerechtshof om de Geus en UWV+GAK aan te klagen.
  Waar hun mee bezig zijn is MENS ONTEREND gedrag, en dat moet toch strafbaar zijn? Wie het hier mee eens is mag mij een E-Mail sturen en als er genoeg binnen is gaan we het proberen. Arjan5876@home.nl

  Reactie door Arjan de Boer — zondag 4 februari 2007 @ 14.21 uur

 100. @99.
  Heb je geprobeerd te mailen. Lees even op het WAO-plein en vertel daar je idee.

  Reactie door Roodkapje — zondag 4 februari 2007 @ 15.22 uur

 101. @98 pietje bell
  De berichten de je links en rechts achterlaat bevallen mij prima. Je doet me aan iemand denken.

  Reactie door Roodkapje — zondag 4 februari 2007 @ 15.31 uur

 102. Leeftijdsgrens?
  In nieuwe regering 45 jaar?

  En als je dus nu 45 bent wordt het dan teruggedraaid?
  Wordt mijn herbeoordeling dan stopgezet?

  Ik zit midden in de herbeoordelingen
  jaaaa ik ben ten einde raad.
  Ik overweeg een opname paaz, ik kan zo niet werken!

  Ik heb helse pijnen en heb 2 ongelukkige armen…toch willen ze mij afschatten van volledig wao naar halve dagen werken!

  Reactie door Simox — zondag 4 februari 2007 @ 19.10 uur

 103. @102. Zorg ervoor dat je blijft leven. Liever Paaz dan….!

  Reactie door Roodkapje — maandag 5 februari 2007 @ 23.14 uur

 104. Simox, maak er werk van..haal hulp erbij en stap naar de rechter. Kijk ook op wao plein..er zijn veel meer mensen in jouw schuitje. Laat je niet klein krijgen want jij bent niet klein maar de mensen die dit alles bedacht hebben! Het ligt niet aan jou!!!!!

  Reactie door cynthia — donderdag 8 februari 2007 @ 14.06 uur

 105. Een grote zooi daar bij het UWV.
  Wordt verschrikkelijk langs elkaar heen gewerkt.
  En wie is de pineut. Moi.
  En met mij denk ik nog veel meer mensen.

  Ik ben al ruim 2 maanden bezig te bewijzen dat ik op 21 Juli aan het werk ben gegaan vorig jaar en zei houden vol 17 Juli.
  Bewijzen zijn opgestuurd, ze kunnen mijn bedrijf bellen, ze kunnen het uitzendburo bellen maar neeeee.
  Er wordt nu zelfs gedreigd met deurwaarder.
  Omdat ik dan ten onrechte gebruik heb gemaakt van uitkering, en dit is natuurlijk niet waar.

  Ik snap echt niet dat hier niks aan gedaan wordt.
  Medewerkers zonder enige kennis of goed kunnen lezen volgens mij, zonder enig luisterend oor of medeleven.
  Ze hebben computers, iedereen heeft een sofi-nummer, dus ze kunnen in 1 opslag alles zien.

  Waar gaan we naar toe in deze maatschappij.
  Als het UWV eens beter zijn werk zou doen, met medewerkers die verstand van zaken hebben en kunnen luisteren dan zou het allemaal veel beter zijn, voelen, worden.
  Zet er medewerkers neer die verstand van zaken hebben, en niet van die zakkenvullers die helemaal niks voor je doen.

  mvg peter

  Reactie door Peter — zaterdag 17 februari 2007 @ 11.28 uur

 106. Zoveel mensen in de WAO. Nog steeds. Dat kan natuurlijk niet. Waarom zouden wij in vergelijking met andere Europese landen waar niet zo een ” luxe” regeling is zieker zijn. Neen WAO alleen voor diegenen die echt niet kunnen maar geloof me het gros wil liever niet werken. Schaf die WAO toch af man!

  Reactie door erik (45) — maandag 9 april 2007 @ 13.26 uur