Het land in…

donderdag 18 januari 2007 :: 18.00 uur

De Tweede Kamerleden van de SP zijn elke week ergens in het land, buiten Den Haag, te vinden. Ze zijn dan op onderzoek uit: in fabrieken, op scholen, bij kinderen en ouderen, bij de politie en de GGD, in verpleeginstellingen, bij de jeugdzorg, enzovoorts.

Ze spreken dan met alle betrokkenen, van hoog tot laag, en van links tot rechts. Bij die bezoeken laten onze kamerleden zich breed te informeren over de staat van het land en de mening van de direct betrokkenen. Interessante, goede voorbeelden van hoe dingen beter kunnen, worden onderzocht en elders voorgesteld. Daar waar dingen beter moeten wordt samen met de mensen gezocht naar oplossingen.

Op dit weblog zullen we regelmatig verslag doen van deze bezoeken. Wil je weten waar onze kamerleden de komende tijd naar toe gaan, dan moet je even kijken bij ‘agenda’ op de SP-site. Daar kun je ook zien waar en wanneer onze kamerleden op radio of tv zijn.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

17 Comments

17 reacties

 1. Uitstekend initiatief van de SP

  Maar Jan, kan dit niet uitgebreid worden tot meer dan alleen de Tweede Kamerleden?
  Vaak heeft men in de regio een heel goede kijk op de locale ontwikkelingen en kan men zelfs pro-actief van betekenis zijn voor de “Nationals/Internationals” en het MKB.

  Men kan hierin alleen maar voordelen zien en zelfs samen oplossingen vinden voor zowel de werknemer als de werkgever.

  Reactie door Eerst nadenken — donderdag 18 januari 2007 @ 17.37 uur

 2. Goede zaak! Ben erg benieuwd naar de verslagen: een blik op de stand van zaken in Nederland.

  Reactie door J3roen — donderdag 18 januari 2007 @ 17.42 uur

 3. Lijkt me een goede zaak.
  Het noorden komt in de loop van het jaar ook aan de beurt, neem ik aan?

  Reactie door Bert — donderdag 18 januari 2007 @ 17.52 uur

 4. Waarom niet als in de jaren tachtig een groot politiekdebat organiseren. In een schouwburg of zo.

  Reactie door Harry Scheltema — donderdag 18 januari 2007 @ 18.20 uur

 5. @ Bert

  Houd je vast, Bert! De storm komt wel ‘onze’ kant op… nog erger???

  Reactie door Gloria — donderdag 18 januari 2007 @ 19.06 uur

 6. Goed initiatief, Jan. Zondermeer. Maar als (“EN/EN”)-alternatief zou je in overweging kunnen nemen om mensen te benaderen, die vanuit eigen (zowel huidige als historische) ervaring al gigantisch veel hebben te vertellen. Dat zijn namelijk degenen, die kant-en-klaar praktijkervaringen tegen elkaar kunnen afzetten/afwegen. Daar zou je enige tendenzen uit kunnen destilleren, wat bij NU het land in gaan niet zomaar het geval is. NU is namelijk per definitie een momentopname.

  Maar niks MOET, Jan. Je MAG het overwegen. Ik kwam aanvankelijk alleen maar op deze suggestie, omdat het energie- en kostenbesparend zou kunnen zijn.

  Reactie door Wilbert — donderdag 18 januari 2007 @ 21.15 uur

 7. Ik ben zo vrij geweest eventjes naar de agenda te kijken en Jahoor het Noorden moet door de SP nog ontdekt worden.
  Wat heeft de politiek tegen het Noorden, wij hebben de goedkoopste huizen, je kunt zonder angst wandelen fietsen en je mag op de SP stemmen.
  Ohja, wij hebben hier het minste last van de storm, maar een storm in glas water is iets anders.
  @5 Gloria, ons stulpie staat achter de kerk en die is van 1280 en nog nooit omgewaaid hij vangt voor ons alle wind op.
  Gloria ken je het boek “Het leven en de lessen der aartsvaders” Geschreven door John Cumming (Dublin). Ik weet zeker dat het jou veel zal zeggen, dat boek eindigd met:
  Laat ons in den tijd der verdrukking, in den tijd des voorspoeds, in de ure des doods, zien op Jezus. Wanneer ons hart bezwijkt, en onze arm verzwakt, en dat de sterke mannen zich krommen, en de sprinkhaan zichzelven een last wordt (Pred. 12), laat ons zien op Jezus. Wanneer de laatste polsslag verflaauwt, en het hart ons ontzinkt, en ons verstand geene hulpbronnen meer heeft, en het leven geene aardsche toekomst meer, laat ons uitsluitend zien op dien Eenigen, op Jezus.
  Ik denk dat het zo’n kleine 200 jaar geleden geschreven is. Het valt van ouderdom uit elkaar. Ik heb op internet gezocht maar niet te vinden. Hoe ik eraan gekomen ben weet ik niet meer maar het is een pracht boek van 563 blz.

  Reactie door Old Henk — donderdag 18 januari 2007 @ 21.22 uur

 8. @7 Old Henk

  Ja, en dat terwijl het Noorden zo goed is voor de SP. Enthousiaste mensen en harde werkers. In het verleden maar al te goed wetende hoe die VOC hereboeren de mensen hebben uitgebuit. Nee, gelukkig laat de Noorderling het kaas niet meer van zijn brood eten.

  Henk, ik ken dit boek niet. Maar wat bijzonder dat jij dit allemaal verzamelt en je zoveel in kerkhistorie verdiept.
  Je bent vast een gelukkig mens zo samen met je vrouw en in je stulpie achter de kerk.
  Hemel op Aarde, toch?
  Alles een beetje overeind gebleven rondom je huis?

  Reactie door Gloria — donderdag 18 januari 2007 @ 22.20 uur

 9. Old Henk @7, wat een onzin. Als er wat loos is komen we niet alleen naar Utrecht, maar ook naar Delfzijl, Vaals of Sluis.
  Vorige week was ik nog in wieringemeer (zie http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2007/01/09/beter-wonen-wieringen-maakt-naam-waar/) en binnenkort ga ik in Friesland kijken naar een aantal waterprojecten. Maar als je nog tips hebt hoor ik het wel!

  Reactie door Paulus Jansen — vrijdag 19 januari 2007 @ 7.10 uur

 10. Hallo Noorderlingen,

  Het noorden is geweldig, ik kom er graag. En de oplettende blogger hier weet dat ik vorige week maar liefst drie dagen achtereen in Groningen was. En heus niet alleen in de OOsterpoort! Maar waar blijven de anderen? Het Noorden en Limburg horen we vaak, maar laten we vooral Zeeland, Drente en Noord-Holland-Noord niet vergeten, om er maar een paar te noemen. Wie heeft er tips voor ons!

  Reactie door Arda Gerkens — vrijdag 19 januari 2007 @ 10.39 uur

 11. @9 Paulus Jansen, ik kan de opmerking van
  Old Henk echt niet zo onzinnig vinden.
  Uw weblog ziende, behoort met name Noord-Oost
  Groningen tot het nieuwste ‘open lucht museum’ en als u nu toch aankondigt, dat
  ‘als het moet de SP ook wel naar Delfzijl
  komt’ is dat misschien niet zo’n gek idee.
  Na veel moeilijkheden is er dan nu weer een
  nieuwe vriendelijke burgemeester aan het werk
  maar, middels een ‘ontsluiten’ van N.O.Gro
  ningen, kan ook hij moeilijk in die regio
  vooruitgang boeken.
  Binnen een straal van 70 km bestaan er dor-
  pen die tot een zgh Artikel 12 gemeenten zijn
  gaan behoren in de loop der tijd en staan
  onder directe curatele van de Overheid.
  Het al vaker áchter gebleven gebied behoeft
  wel zeker een vernieuwende aanpak en dient
  de ‘ontsluiting’ ervan in vele structuren te
  worden aangepakt. De eigen aangedragen ideeen
  worden niét uitgewerkt bij gebrek aan finan-
  ciën en gaan meerdere dorpen een neerwaartse
  spiraal tegemoet, of hebben die reeds áchter
  de rug en kunnen geen kant meer uit.
  Graag aan u de vraag Paulus om gedurende uw
  voetreizen door het vaderland eens een lijst
  op te stellen van dergelijke ‘Artikel 12-ge-
  meenten’, zodat we in de Politiek ook eens
  uitvoerig mensen, in die regio wonend, aan
  het woord kunnen horen, via U, de SP.
  Als de Overheid dan ook nog niet weet te voor
  komen dat de werkgelegenheid in stand blijft
  en helpt opdoeken i.p.v. die éérst ook zéker te stellen, mag burgers dáár niet verweten worden zelf geen initiatieven aan de dag te leggen: ze krijgen gewoon onvoldoende rugge-
  steun en hoevelen moeten er niet leven zónder
  Kabelnetaansluiting voor TV en wordt hen dan bijv. ook een ‘schotel’ verboden, en daarin ook uitgezonderd?
  Mensen, ook in die regio, die in inkomen ach-
  teruitgingen, door gebrek aan ‘werk’ of te
  veel kosten aan Zorg etc, die van een auto afhankelijk waren en nu verkommeren. Ook win-
  kelwagen-shoppen zagen afnemen!
  Lijst graag van Artikel 12-gemeenten zodat
  ook vestiging van nieuwe bedrijven bij voor-
  rang dáár kan plaatsvinden.
  Overigens kunt u in Delfzijl overnachten in
  een hotel op het water, boven zee, en houdt
  dus droge voeten i.c….echter de meeste be-
  woners in die streek redden het niet met wat
  zelf aangeschafte zakken speelzand voor de
  deur of zien hun souterrain onderlopen.
  Ga zelf ook kijken wat de ‘dijken’ dáár moe-
  ten voorstellen, alleen de hoogte al…ik bedoel de ‘laagte’ ervan!
  De competentie ligt bij de Overheid, de con-
  trôle bij de Tweede Kamer en dat wordt dus
  overwerken als er een vergelijkend onderzoek
  moet worden gedaan naar dit soort regio’s, al
  is het er nog zo ‘leuk wonen’, zónder werk,
  zónder voldoende regulier OV, zonder échte
  Zorg, verkommeren mensen ook daar en diegenen
  die met boot vanuit Hoek van Holland een leuk
  ‘tochtje’ ‘om de Noord’ maken, doen graag wat
  bootschapjes in Delfzijl of nog goedkoper
  aan de overkant daar, en hebben er geen flauw
  idee van in welke staat van ‘binding’ de re-
  gio verkeert! De contrôle trouwens op plezier
  jachten mag ook wel enige begeleiding op de
  binnenwateren, waar het clandestien eenvoudig
  bevuilen is! Laat ons de uitslag van onder-
  zoek weten en antwoord nadien Old Henk opnieuw, graag, en bevestig dat u zijn kri-
  tiek kunt delen, en zeker daar waar juist in
  die contreien veel SP wordt gestémd, merci!

  Reactie door Madelief — vrijdag 19 januari 2007 @ 10.56 uur

 12. @10 Mevrouw Gerkens, ik reageerde op Paulus
  en zie hierboven na plaatsing uw oproep en
  hoop dat u de ‘vraagstelling’ wilt meenemen,
  al vast bedankt. Om privé redenen ben ik ook
  regelmatig in het N.O.G.-gebied en ‘luister’
  dus ook al jaren, naar zich nauwelijks wij-
  zigende situaties. Ook de ONgewilde stille
  armoede is groot. Er wonen, kunstenaars,
  schilders, schrijvers, dichters, muzikanten die niet allen even ‘commercieel’ kunnen zijn, en inmiddels ook zwaar de dupe zijn
  van een vorm van ‘bestedingsbeperking’, want
  op ‘luxe’ wordt het eerst bezuinigd.
  Musea excessief subsidiëren in vergelijking
  tot burgers die ook graag het hoofd bóven wa
  ter willen houden, letterlijk en figuurlijk,
  zal er dus wel degelijk iets moeten worden
  ondernomen, dat nu eens eindelijk grondig
  wordt aangepakt: structureel en substantiëel.
  De Commissaris van de Koningin, Hans Alders,
  ontplooit voor de provincie het volgende ad-
  vies:
  a.s. dinsdag 23 januari 2007 tussen, jawel,
  18.00-18.30 mogen de inwoners, met hem chat-
  ten, en dan vraag ik U, wat dat halve uurtje
  voor interessante gegevens moet gaan opleve-
  ren. Nee, de confrontatie met de burgers, die
  zich voor de politiek interesseren, dan maar
  eens flink aanpakken in de OOSTERPOORT, im-
  mers zijn funktioneren moet veel duidelijker
  gaan worden, en mocht hij de Koningin dan
  verslag uit moeten brengen is het toch wel
  handig goed op de hoogte te zijn van wat er
  in de diverse gemeenten speelt!
  Bent u wel eens gaan kijken diep achter de
  schermen van een Artikel 12-gemeente?
  Bij voorbaat al vast bedankt voor uw aandacht, met respect, en vriendelijke groet,
  Madelief.

  Reactie door Madelief — vrijdag 19 januari 2007 @ 11.17 uur

 13. Kamerleden, wanneer komen jullie naar Kasteel- Hoensbroek[Heerlen] kijken?
  Het mooiste en grootste Kasteel van Nederland.

  Reactie door Ben tarici — vrijdag 19 januari 2007 @ 17.38 uur

 14. @7 Old Henk

  Is dit misschien de John Cumming van
  1807 – 1881?
  Omdat deze materie nog steeds door mijn kop spookt ben ik ook gaan zoeken, het enige wat er te vinden is:
  http://www.victoriaweb.org/religio/sermons/the12.html

  Reactie door bijdehandje — zaterdag 20 januari 2007 @ 12.27 uur

 15. @14 Bijdehandje.

  Het is inderdaad uit de 19e eeuw. Het boek is samengesteld door de stoomdrukkerij H. DE HOOGH te Amsterdam. Het waren 52 afleveringen met 52 platen per aflevering vaan 5 cent samen gevoegd in een boek.
  http://members.home.nl/h.hiensch/cumming.jpg

  Reactie door Old Henk — zaterdag 20 januari 2007 @ 14.27 uur

 16. @15 Moet zijn.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Cumming.jpg

  Reactie door Old Henk — zaterdag 20 januari 2007 @ 14.31 uur

 17. Ja , Jan maar daar gaan we weer.
  Bezoek niu ook eens een zelfstandig wonende chronisch zieken rolstoel afhankelijk !

  Reactie door avelthoven — zaterdag 20 januari 2007 @ 22.15 uur


 • Het land in

 • Foto