‘Geloofwaardigheid is het kroonjuweel van de SP’

dinsdag 21 november 2006 :: 13.53 uur

Financieel Dagblad, 20 november 2006

SP-leider Jan Marijnissen wil met zijn partij in discussie over een ‘historisch compromis’ tussen het gemeenschapsbelang en het bedrijfsbelang. ‘Je moet een idee hebben hoe Nederland zich economisch-strategisch gaat ontwikkelen.’

UTRECHT – ‘Meneer Marijnissen, de gulden!’ Hij kent zijn klassieken, de voorbijganger die op de verkiezingsmarkt in Utrecht SP-lijsttrekker Jan Marijnissen aanklampt. Ooit pleitte de SP voor herinvoering van de gulden, maar Marijnissen moet de man nu teleurstellen. ‘We waren tegen de invoering van de euro’, zegt de SP-voorman. ‘Maar dat is gebeurd en afschaffing nu zou miljarden kosten.’ Een nieuwe geldhervorming zou maar weer leiden tot prijsverhogingen, zegt Marijnissen. Hij kan zich één situatie voorstellen waarin de euro alsnog verdwijnt, namelijk wanneer het rentebeleid van de Europese Centrale Bank te knellend wordt voor Nederland.

Door: Rijk Timmer en Martin Visser

Marijnissen deelt zaterdag soep en schuursponsjes (‘voor een schone politiek’) uit aan voorbijgangers in Utrecht. Hij staat iedereen te woord die hem wat wil vragen. Daarna is deze krant aan de beurt om de lijsttrekker van de mogelijk toekomstige derde partij van Nederland aan de tand te voelen. Strekt het realisme op monetair gebied zich ook uit tot andere terreinen?

De SP noemt zich socialistisch. Dat is een historisch beladen term. Streeft de partij naar een nieuwe maatschappelijke ordening?
‘Dat socialisme zit ‘m tegenwoordig geheel in hoe wij ervoor kunnen zorgen dat wat van ons allemaal is, ook van ons allemaal blijft. De zorg en het onderwijs vormen de kern van onze publieke sector, de kern van onze beschaving. Dat willen we zo houden. Daarnaast streven we naar een betere welvaartsverdeling. En ten derde vragen wij de private sector om door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij te dragen aan de oplossing van problemen als de arbeidsongeschiktheid en het gebrek aan stageplaatsen.’

Een systeemverandering of een correctie op het kapitalisme?

‘Dat laatste is het, ja. Maar er is dan ook wel wat gebeurd sinds het neoliberale denken opkwam in de jaren tachtig. In Nederland was dat in de tijd van Lubbers, maar de paarse kabinetten daarna waren ook neoliberaal. De inkomensverschillen zijn sinds de jaren tachtig enorm toegenomen. Het gedachtegoed van Thatcher en Reagan is gemeengoed geworden. Je ziet dat nu ook al in de nieuwe lidstaten van Europa.’
‘In 1999 schreef Thom de Graaf zijn artikel over de Nieuwe Economie. Alleen nog maar groei en geen inflatie meer. In werkelijkheid kenmerkt het kapitalisme zich door de afwisseling van hoog- en laagconjunctuur. Dat moet je accepteren, maar dan moet je ook willen zien waar het kapitalisme niet zo goed in is, namelijk in het samenbrengen van het algemeen belang.’ ‘De globalisering is een feit en het is winst dat de wereld kleiner is geworden. Maar aan de andere kant heeft de vrijmaking van de financi묥 markten ook geleid tot grote crises, zoals die in Argentinië. Dat noopt ook tot nadenken over de voorwaarden waaronder de economie internationaal moet functioneren. Dan vind ik de Tobin-taks een interessante gedachte, de belasting op flitskapitaal. In België heeft de regering zich ervoor uitgesproken. Hier niet, maar ik moet er wel bij zeggen dat Zalm in een debat met mij heeft toegegeven dat volledige vrijmaking van de financi묥 markten op zich niet volstaat om de economie te stabiliseren.’

Uit de doorrekening van het verkiezingsprogramma van de SP door het Centraal Planbureau blijkt dat uw partij per saldo niet bijdraagt aan extra banen in het bedrijfsleven.
‘Waarom zou dat extra moeten zijn? Dat moeten bedrijven zelf doen. Een regering moet de voorwaarden scheppen waardoor ze dat kunnen doen.’

U zoekt die extra banen bij de overheid en het bedrijfsleven mag betalen.
‘Wij gaan dan ook over de overheid. En waarom zouden wij instemmen met weer een verlaging van de winstbelasting? Dat moeten die Europese federalisten nou eens oplossen. Dat we in Europa geen “race to the bottom” krijgen met de vennootschapsbelasting. In Letland is die nul procent. En let wel: bij ons is het vijftig procent geweest. Er is genoeg verlaagd en nu vragen we gewoon aan bedrijven om meer gedeeltelijk arbeidsongeschikten een kans op een baan te geven.’

Bent u niet bang om bedrijven weg te jagen uit Nederland?
‘Kom op jongens, dat zeiden ze ook bij de afschaffing van de kinderarbeid in de negentiende eeuw! Dat zou zogenaamd het einde worden van de industriële ontwikkeling van Nederland. Bedrijven vertrekken nu ook al, naar Polen en India. Maar niemand stelt voor om daarom de lonen maar te verlagen. Wij zullen het in de internationale concurrentie moeten hebben van niches. Kijk naar de hele waterbouw, de baggersector en naar de scheepsbouw, die weer terug is in Nederland.’

We hebben wel de indruk dat de SP vooral het mkb steeds meer in het vizier krijgt.
‘We hebben gewoon heel veel respect voor die hardwerkende mensen. En ik ken zo veel mensen in het mkb die echt betrokken zijn. Dat zijn de mensen die in al die verenigingen zitten en wat met de gemeenschap willen. Wij hebben een plan “Hart voor de Zaak” gelanceerd waarmee wij de ondernemingszin willen bevorderen. In december beleggen wij een congres speciaal over dit onderwerp. Hoe gaan wij dat historische compromis tussen het gemeenschappelijk belang en het bedrijfsbelang tot stand brengen? Ook als SP hebben wij de economie hard nodig.’

Dat is toch niet steeds zo gezien?
‘Nee, daar werd binnen de SP te gemakkelijk over gedacht. Je moet een idee hebben hoe Nederland zich economisch-strategisch gaat ontwikkelen. De overheid kan dat niet verzorgen, maar die kan wel zorgen voor goed onderwijs, voor mensen die aan het werk zijn. En vooral dat er vertrouwen is.’ ‘Wij willen de commerciële reïntegratiebedrijven afschaffen. Dat levert euro 500 mln op. We willen terug naar het arbeidsbureau, naar goeie bemiddeling door goeie mensen die het bedrijfsleven kennen. Kleinschalig, met specialisten voor de metaal en voor de bouw. We gaan zo veel mogelijk regels afschaffen, we gaan werken met benchmarking en best practices om de bemiddeling zo goed mogelijk te maken, we gaan veel meer werken met inspecties en het belangrijkste: de institutionele moraal moet terug. Wat mij opvalt in het land is dat steeds meer mensen cynisch worden over hun eigen vak. Of het nou de notaris is die niet meer onafhankelijk kan zijn of de onderwijzer die geen les meer kan geven.’

Moet die moraal ervoor zorgen dat instellingen efficiënt blijven?
‘Zonder die institutionele moraal is er geen enkel correctiemechanisme meer. Collega’s moeten elkaar durven aanspreken als de een het beter doet dan de ander. Op die manier wordt ook geldverspilling gecorrigeerd.’

Hoe krijgen we die moraal terug?
‘Dat kan alleen maar als je ministers krijgt die een vonk doen overslaan. Als je, zoals Maria van der Hoeven en al die PvdA-ministers voor haar, boven het onderwijs gaat staan, gaat het fout. Je moet naast de leraren gaan staan en dan zul je eens zien wat je aan bureaucratie kunt schrappen. Praten met die mensen!’

U bent uit op een linkse meerderheid, maar die is er niet in dit land.
‘Daarom heb ik het woord links steeds gemeden. Ik heb tegen Wouter Bos gezegd: laten we een gezamenlijk plan maken van 25 punten voor een nieuwe coalitie. Die coalitie noem ik een sociale alliantie. Daar trek je mensen mee. Maar hij heeft dat niet gewild.’

Als u woensdag meer dan twintig zetels haalt, claimt u dan regeringsdeelname?
‘Een claim leggen is verkeerd. Alsof je zo nodig op het pluche moet. Ik wil in elk geval niet met het CDA regeren, althans niet met dit CDA. Dit CDA heeft het programma van de VVD uitgevoerd. Dat is nou precies wat mensen de PvdA verwijten. Die zegt dat ook, maar kiest wel voor dat CDA. Het zou niet geloofwaardig zijn als wij dat ook gaan doen.’

D66 deed dat wel en koos ervoor om een beperkt aantal eigen punten te kunnen realiseren in een kabinet.

‘Wij doen dat niet. Geloofwaardigheid is het kroonjuweel van de SP. Ik hou ook niet van verstandshuwelijken. Er moet meer zijn in een verhouding.’

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

79 Comments

79 reacties

 1. Standplaats Nederland: kwalitatief goed leven en werken. De primaire behoeften beheersbaar houden: wonen, werken, eten en samenleven.
  Dat is ons doel.

  Reactie door L´écologiste — dinsdag 21 november 2006 @ 14.06 uur

 2. Aller Beste Jan Marijnissen, deze kroon is na mijn mening de allermooiste…….en zeer verdient, namens ons allen ,dank u wel…….U geeft hoop terug, waar het gestolen is, een voorbeeld voor heel materieel NEDERLAND !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  DE KRONING IS MORGEN ,JAN, ER AL KLAAR VOOR?

  Reactie door Angela — dinsdag 21 november 2006 @ 14.10 uur

 3. ‘Wij doen dat niet. Geloofwaardigheid is het kroonjuweel van de SP. Ik hou ook niet van verstandshuwelijken. Er moet meer zijn in een verhouding.’

  Nobel streven, maar tot waar reikt het?
  Je hebt gelijk dat je je ziel niet aan de duivel moet verkopen zoals D66 heeft gedaan, maar niet meeregeren kan erger uitpakken dan meeregeren met een gedeeltelijk verwezenlijkt programma, toch.
  Als je een drenkeling ziet en je zegt dat je een reddingsboei gaat zoeken, maar je komt alleen een balk tegen. Ga je dan verder zoeken naar die boei want dat heb je nou eenmaal gezegd, of gooi je hem die balk toe? Je zou de onderhandelde punten en voorstellen op SP site aan de leden en kiezers kunnen voorleggen, en een referendum houden wat zij er van vinden.
  Geeft gelijk een duidelijker beeld van wat de andere coalitie partijen willen, en hoe dat in verhouding staat met hun verkiezingsprogramma.
  Maar zover is het nog niet. Eerst een linkse meerderheid.

  Reactie door peer — dinsdag 21 november 2006 @ 14.14 uur

 4. Afschaffen van de commerciele reintegratiebedrijven ben ik het helemaal mee eens. Bijna dagelijks krijg ik nota’s binnen van die instellingen…echt belachelijk als je ziet hoeveel gemeenschapsgeld hier wordt verspild.
  De effectieve output (mensen met een uitkering die dankzij deze bedrijven aan regulier werk zijn gekomen) is bijkans nihil terwijl er landelijk wel miljoenen per jaar aan wordt besteed (lees verspilt). De regie dichterbij brengen en de gemeentes zelf meer mogelijkheden geven tot het uitvoeren van reintegratietaken i.p.v. verplichte aanbestedingen is een begin van de oplossing.

  Reactie door Frans — dinsdag 21 november 2006 @ 14.17 uur

 5. @2 Het lijkt misschien de wereld op zijn kop, maar de analyse is helder en klaar,
  evenzo de taal ‘peer’. Voor mij heb je meer
  verdiend dan een ‘reep’ chocola, nl. diverse
  adhesiebetuigingen van diverse kanten,merci!

  Reactie door Madelief — dinsdag 21 november 2006 @ 14.26 uur

 6. Sp wil alles inkomensafhankelijk maken !!!,

  nu is het dat door al die toevoegingen en subsidies het netto besteedbaar inkomen tussen een middeninkomen en bijstand niet veel meer verschild.

  -woonlastentoeslag.
  -zorgtoeslag.
  -kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
  -toekoming schoolkosten vanuit IB groep.

  en nu wil de SP ook de kinderbijslag nog inkomens afhankelijk maken ~!!!!.

  Groet,

  Frank.

  Reactie door Frank — dinsdag 21 november 2006 @ 14.31 uur

 7. Onze rechtse Media TV draait volop met het in beeld brengen van VVD en CDA.
  Met namen de Staats NOS heeft vandaag Rutte bij elk journaal in beeld en natuurlijk het CDA.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 21 november 2006 @ 14.33 uur

 8. Dezelfde opmerkingen heb ik ook eens geplaatst. V.w.b. de kinderbijslag wordt het echter pas minder als je meer dan 80.000 Euro per jaar verdient o.i.d.

  http://www.sp.nl/nieuwsberichten/041129-sp_wil_nuttigheidsgrens_in_kinderbijslag.html

  Reactie door Frans — dinsdag 21 november 2006 @ 14.36 uur

 9. @5-Frank: Jij weet écht niet waar je over praat he? Middeninkomens en bijstand bijna gelijk? Hoe kóm je erbij?! Wat een onzin!
  En dat kinderbijslag inkomensafhankelijk wordt gemaakt is niet meer dan realistisch. Denk jij dat een Willem-Alexander de kinderbijslag echt nodig heeft? Of iemand met een superlaag loon?
  Kom op zeg, je gedraagt je alsof de SP persoonlijk je spaarpotje komt leegroven. Misschien zou je jezelf iets meer moeten bekwamen in sociale omgang en het woord ‘delen’ opzoeken in het woordenboek. De lagere inkomens van Nederland hebben de afgelopen jaren de klappen opgevangen ten bate van de hogere inkomens. Is het nu niet eens tijd dat die lagere inkomens ook wat krijgen? Of blijft het ‘ikke-ikke-en-de-rest-kan-stikken’?

  Reactie door Monique — dinsdag 21 november 2006 @ 14.44 uur

 10. En als we Nederland zo weer op de rails krijgen zullen er heel wat minder zieken zijn, cellen zullen van blijdschap gaan jubelen en gezond worden en geliefden kunnen weer rekenen op ‘aandacht’ voor elkaar…
  Weg met het kille klimaat van de stupide koelbloedige economie die een samenleving doet bevriezen en harten doet krimpen.
  Terug naar een samenleving waar de economie de mens dient en niet andersom.
  Het komt er NU op aan: gaan we voor werken om te leven of voor leven om te werken? Morgen kunnen we kiezen om TE WERKEN aan SAMEN LEVEN.
  Stem dus op de politieke kroonjuweel van Nederland: STEM SP.

  Reactie door Gloria — dinsdag 21 november 2006 @ 14.52 uur

 11. hoi meneer marijnissen.

  ik zal u zeggen ik haat nederland het is dat mijn man niet weg wil anders was ik pleitte.
  want wij krijgen steeds minder te vertellen ,wij moeten ons aan gaan passen aan wat onze netjes gezegt andere culturen willen .
  mijn man komt van curacau en is ook in 1964 naar ned gekomen om te werken bij de ned spoorwegen nu is hij bijna 66 jaar en wat hebben wij ja wij hebben net nog te eten .
  want mijn man is niet vanaf zijn 15e jaar in ned en mist dus het gedeelte van werken
  nu is mijn geld 675 euro wao er bij opgeteld dus zoekt het maar uit wel de volle huur bet en bel zoek maar uit hoe je rond komt ik wil zeker niet klagen want ik zie best wel eens schrijnnende gevallen om te huilen hoor het is dat ik het zelf niet heb maar anders graag zou ik hen helpen triest en dan wordt er gezegt in ned hoef je geen armoe te hebben nee als je al goed in je wieg gelegt bent zeker niet . ik vind er geen bal meer van kloppen alles waar mijn ouders voor geknokt hebben en ik kan u verzekeren mijn vader helaas overleden heb altijd heel hard voor zijn gezin gewerkt met respect denk ik altijd aan hem waarden en normen ja die ken ik maar zo langzamer hand laat ik ze ook varen want wie heb het hier voor het zeggen ,
  wij bijna niet meer .
  als ik terug denk aan mijn jeugd wij waren zeker niet rijk maar wel gelukkig er was meer saam horigheid de mensen hadden alles voor elkaar over .natuurlijk kan het niet meer terug op sommige fronten zou ik dit zeker niet meer willen.
  kijk maar naar mijn typfouten ik ben gewoon een hollndsse muts eenvoudig maar zeker niet minder .

  dank u ik hoop dat de sp wint want al die andere zijn klootjesvolk ikki ikki en nog eens ikke mooie woorden en de rest kan stikk

  Reactie door nellie — dinsdag 21 november 2006 @ 14.53 uur

 12. Vanavond krijgt rechts in NOVA zonder tegen gas met Verdonk en Pastoors de kans om nog flink wat leugens te vertellen over Links.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 21 november 2006 @ 14.56 uur

 13. Van Bommel is al in voor het Vice-Premierschap… Blijkbaar lonkt het pluche toch…

  Reactie door Kees — dinsdag 21 november 2006 @ 14.58 uur

 14. @6
  Frank
  Je vergeet deze inkomens afhankelijke nog.
  Met de rente van je Hypotheek aftrek ,hoe hoger het inkomen hoe meer aftrek.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 21 november 2006 @ 15.08 uur

 15. Weet je wat apart is? Als ik stemwijzer invul staat de SP bovenaan en direct daar onder ons aller “vriend” Wilders??!!!.
  Om in de werkelijkheid te blijven leven prefereer ik dan toch de SP.Ondanks dat ik veelal CDA stem zal het nu wel SP worden, alleen vindt ik het wel een beangstigend idee dat de SP met (draaikont) PVDA gaat regeren. Naar mijn idee zitten het CDA en de SP minder ver bij elkaar vandaan dan (dat ze door het verleden) willen toegeven.

  Reactie door robert — dinsdag 21 november 2006 @ 15.09 uur

 16. Ach beste Frank, hou toch op!
  Wat verdien jijzelf eigenlijk??

  Reactie door Marjolein — dinsdag 21 november 2006 @ 15.12 uur

 17. @6, Frank,

  Nou, zo zit dat dus helemaal niet. Lees het programma van de SP nog maar eens goed door!

  Reactie door J3roen — dinsdag 21 november 2006 @ 15.29 uur

 18. quote: ‘Dat laatste is het, ja. Maar er is dan ook wel wat gebeurd sinds het neoliberale denken opkwam in de jaren tachtig. In Nederland was dat in de tijd van Lubbers, maar de paarse kabinetten daarna waren ook neoliberaal. De inkomensverschillen zijn sinds de jaren tachtig enorm toegenomen.”

  Dit is aantoonbaar niet waar. Zie hiervoor de laatste armoedemonitor van het CPB. Hoezo geloofwaardig??

  Reactie door Simon — dinsdag 21 november 2006 @ 15.34 uur

 19. @ Nellie

  Stem met verstand morgen,
  Stem SP en hoop met ons mee,
  op een grote overwinning Morgen!!!
  Met een links kabinet, gaat Nederland
  weer zien, wat eerlijk delen echt betekent!!

  NU SP!!!!

  Reactie door kitje — dinsdag 21 november 2006 @ 15.42 uur

 20. “‘Wij doen dat niet. Geloofwaardigheid is het kroonjuweel van de SP. Ik hou ook niet van verstandshuwelijken. Er moet meer zijn in een verhouding.’ “

  Dus de SP gaat niet regeren, zelfs al zouden ze dus de grootste partij worden dan nog moet er water bij de wijn gedaan worden.
  Hierme diskwalificeert de SP zich dus definitief voor regeringsdeelname

  Reactie door Gerald — dinsdag 21 november 2006 @ 15.42 uur

 21. Ja maar denk jij dat ook marijnissen alles zal uitvoeren wat hij zegt? of is hij ook zo’n laffe hond die als hjij genoeg zetels heeft alles in zijn zak steekt?
  Ik vind dat de SP het punt van wilders (TEVEEL AMBTENAREN) moet inzien.
  Dit zou ons ook gigantisch veel geld per jaar besparen, wat geinvesteerd kan worden in bedrijven in handen van de overheid, (werkgelegenheid, maar een bedrijf dat ook echt winst maakt)
  Investeren in de toekomst, maar nu geen woorden maar daden.

  Reactie door Dave — dinsdag 21 november 2006 @ 15.44 uur

 22. @19 Gerard

  Beetje kort door de bocht of niet?
  Er moeten wel genoeg raakvlakken zijn,
  twee partijen die rechttegenover elkaar staan, zullen niet zo gauw een coalitie
  kunnen vormen.
  Met deze uitspraak benadrukt de SP zijn standpunt over eerlijkheid.
  Beter eerlijkheid van tevoren, dan het
  gehuichel over voorkeuren van CDA en PVDA.
  Zo weet iedereen gelijk waar hij aan toe is.

  SP NU!!!!

  Reactie door kitje — dinsdag 21 november 2006 @ 15.50 uur

 23. @11 nellie

  Kom op he, nellie! Houd de moed erin!!
  En morgen hebben wij de macht. ;)
  En of je nou een nederlandse muts bent, of zoals ik een dom blondje, we laten ons niet kisten! We hebben er schoon genoeg van en Nederland moet anders. Met een stem op de SP maken we een wereld van verschil.
  Komt goed, nellie!!

  Reactie door Gloria — dinsdag 21 november 2006 @ 15.50 uur

 24. Wat er ook gebeurt… Morgen wordt Nederland wakker geschud en zien we vele blijde gezichten en ook vele beteuterde gezichten. We bewegen in ieder geval van Rechts naar Links en dat proces kan doorgroeien…naar meer en meer een sociaal klimaat, waarin de welvaart én het welzijn meer in evenwicht komt.

  Succes SP !

  Frans.

  Reactie door frans — dinsdag 21 november 2006 @ 15.53 uur

 25. Ja Balkenende is jaloers.

  Heb vanmiddag puur toevallig Verhagen gezien bij RTL7 campgne en nog wat.
  Ze lieten een lijstje zien houd je vast:

  SINDS DE TWEEDE WERELDOORLOG IS ER GEEN KABINET GEWEEST WAARBIJ DE ECONOMISCHE GROEI ZO LAAG IS GEWEEST ALS NBIJ DIT KABINET BALKENENDE.
  nog maar eens mar dan anders:

  De economische groei onder dit kabinet Balkenende is de laagste van alle regeringsperioden NA DE TWEEDE WERELDOORLOG.
  Zo dat heb ik weer even gezegd.

  als iemand het nog niet begrijpt.
  Balkenende boekt laagste na-oorlogse groei.

  Off topic. Nog geen einde aan bouwfraude.
  (Balkenende gaf de sector eigen verantwoordelijkheid toch)

  Fraude zorgdeclaraties FORS toegenomen sinds 2003.

  Balkenende is afbraakbeleid op ieder gebied.
  Onderwijs, kwaliteit zorg, openbar vervoer en ga zo mar door.

  Reactie door Henny — dinsdag 21 november 2006 @ 15.54 uur

 26. 21@ Dave

  Je kunt precies lezen wat de SP
  van plan is met de ambtenaren.
  Het verkiezingsprogramma van de SP,
  vind je op de website http://www.sp.nl

  Reactie door kitje — dinsdag 21 november 2006 @ 15.54 uur

 27. Geld (of zelfs de gedachte aan geld) ondermijnt de sociale harmonie. Het bewijs daarvoor is nu geleverd.

  http://www.elsevier.nl/nieuws/laatste_24_uur/artikel/asp/artnr/126752/

  Reactie door Pangaea — dinsdag 21 november 2006 @ 15.56 uur

 28. Regeren is vooruitzien en kán niet zonder enig compromis anders kun je evenzogoed ophouden politieke partij te zijn.
  Anders is het dat je fundamentele kwesties op het spel zet door nieuwe maatregelen te nemen die total niet kunnen,
  Je hebt een verplichting aan je kiezers verantwoordelijkheid te durven nemen dát is óók democratie.

  Reactie door Henny — dinsdag 21 november 2006 @ 15.57 uur

 29. Als men zonder huis, zorg en haard in gedeeld bezit de woningen, de zorg en de energie overlaten aan de vrijmarktratten van het rodeokapitalisme transformeert de huidige woning-, zorg- en energie-ellende in de onafzienbare helletoestanden ten tijde van de Industriële Revolutie.

  Het halvegaremanagersgezwel van de overheid is een gevolg van de ondoordachte poging van de overheid om vrijemarktprincipes toe te passen op terreinen waar die principes absoluut niet toegepast moeten worden.

  Dus beter een falende overheid, die weggestemd kan worden, dan de verwoestende overgave aan de kapitaalhufters, die een klein land in een sociaal-darwinistische jungle veranderen.

  De hel van de natuurlijke evolutie staat niet in de schaduw van de onmenselijke verwurging van het overgrote deel van de bevolking door winstbejag- en lifestyle-idioten, die de welvaart in razend tempo onderling verdelen, verplatten en verconsumeren ten koste van de zwakkeren en een humanitaire samenleving.

  Het Rijlands-samenlevingsmodel of het Amerikaanse model van bezit, arrogantie en immoraliteit.
  -

  Zojuist op Teletekst:

  Bouwers blijven prijsafspraken maken.

  Ondanks de bouwfraude-enquete gaan ze gewoon door met frauderen ten koste van onze belastingen.

  Reactie door hendrik dieks — dinsdag 21 november 2006 @ 15.59 uur

 30. 5 Frank,
  9, Monique, hoe kom je er bij dat de lagere inkomens van Nederland de afgelopen jaren de klappen hebben opgevangen? Jan Peter had toch beloofd dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden dragen? …… Toch???
  Is dat niet het geval geweest dan?
  Foei, Jan Peter!!! Je mag niet liegen.
  Dat staat vast wel ergens in de bijbel.

  Reactie door peer — dinsdag 21 november 2006 @ 16.11 uur

 31. Op deze laatste campagne-dag krijg je gewoon alle rechtse figuren op bezoek, omdat deze weblog de enige is, waar ze kunnen reageren.
  Welkom dus, blij dat jullie je ei ook ‘s kwijt kunnen. Je zou er bijna Sp-er van worden.
  En ik ben blij, dat de Sp, als enige partij, gewoon blijft staan waar ze staat. Gewoon zegt waar ze voor staat en daar bij blijft.
  Nederland heeft “zekerheid” nodig, gewoon het principe “doen wat je zegt” en niks anders.
  En daar schort bij de anderen aan, van links tot rechts.
  Dus gewoon doen, da’s de kracht, de boodschap en gewoon wat “de nederlander” wil.
  Dus… doe gewoon, kies voor duidelijkheid…. kies dus SP…

  Reactie door Leftfoot — dinsdag 21 november 2006 @ 16.16 uur

 32. Hallo allemaal,

  Onze Jan Marijnissen is helder, glashelder,
  kristalhelder in zijn uitspraken. Dat heb ik nog niet een partij horen doen en de uitspraken dan ook vasthouden zonder gedraai.
  Als er op dit tijdstip nog zwevende kiezers zijn dan kom je hier toch niet onderuit.

  Daarom verdient de SP alle steun en blijf morgen niet op de bank zitten maar ga stemmen. Als u stemrecht heeft doe dat dan ook.
  De SP heeft dit dubbel en dwars verdient.

  Henk 52 jaar

  Reactie door HENK — dinsdag 21 november 2006 @ 16.21 uur

 33. 20 Gerald,
  Het verschil zit hem m.i. hier in:
  Je kunt voor de verkiezingen zeggen dat je een kabinet CDA/VVD niet aan een meerderheid zal helpen, en dat dan daarna toch doen, omdat je een paar kroonjuwelen hebt kunnen opnemen in het akkoord, zoals een gekozen burgermeester en bestuurlijke vernieuwing (lekker belangrijk, D66), of je geeft vooraf aan welke punten niet onderhandelbaar zijn, en blijft daar ook bij.
  Het gevaar van het 2e is echter dat als de grootste partij, zeg PvdA, eigenlijk niet met de SP wil regeren, zij het juist op die punten kunnen blokkeren. Zie CDA en PvdA bij de formatie van Balkenende 2. Het CDA wilde dat de PvdA zo ver naar rechts op schoof dat ze niet meer geloofwaardig zouden zijn als ze akkoord gingen.
  (Bovendien waren CDA en VVD allang achter de schermen aan het onderhandelen met elkaar, en had CDA al aangegeven met VVD door te willen). Zie ook reactie onder 3.

  Reactie door peer — dinsdag 21 november 2006 @ 16.27 uur

 34. @21, Dave,

  Daar kunnen we een kort antwoord op geven:

  Ja, Jan Marijnissen zal uitvoeren wat hij beloofd. En nee, zakkenvullerij zal nooit plaatsvinden bij de SP.

  De SP wil al jaren een herstructurering van het overheidsapparaat, waarbij al die ambtenaren doeltreffend ingezet kunnen worden in belang van het land. De kosten kunnen ook omlaag, zonder dat dit banen kost!

  Reactie door J3roen — dinsdag 21 november 2006 @ 16.28 uur

 35. Zelfs Hans van Mierlo (oprichter van ‘de toen nog goede D66) ziet in Jan Marijnissen DE persoon die de beste capaciteiten heeft om Minister President te zijn.
  In de jaren Na Van Mierlo is het ideaal van D66 (zoals Van Mierlo dit destijds had), verloren gegaan.

  Vandaag wees de RTL4 enquette uit dat de SP één zetel meer zou krijgen dan de de PVDA!!

  Daarmee zou de SP de Tweede worden.
  Deze winst komt voort uit oa. de eerlijkheid van de SP.
  Kijk eens naar de wijze waarop de lijsttrekkers van bijv. CDA-PVDA-VVD en D66 naar hun woorden moeten zoeken wanneer zij onder vuur worden genomen. Marijnissen blijft praten vanuit zijn oprechte overtuiging. Dat kan hij doen doordat de SP een eerlijk programma heeft en daar ook voor staat.
  De SP is een eerlijke partij.

  Reactie door GJ — dinsdag 21 november 2006 @ 16.37 uur

 36. Bouwfraude
  Daar hadden we toch al een enquette over
  gehad, en de bedrijven hebben toch boetes
  gekregen zodat het niet meer zou voorkomen???

  Wakker Worden Nederland
  Er is niets veranderd in de bouw.
  De heren zijn gewoon verder gegaan.
  Nu weer een onderzoek?
  Prima en als daar uitkomt dat het weer verkeerd gaat,dan is verhoging van de boetes misschien een ideetje???

  Kan allemaal als je maar geld zat hebt.
  De boetes waren peanuts,vergeleken bij de gemaakte winst op al die projecten.

  Reactie door kitje — dinsdag 21 november 2006 @ 16.51 uur

 37. http://www.campus.tv/index.php?action=showmovie&movieid=258

  Reactie door A Cremers — dinsdag 21 november 2006 @ 16.51 uur

 38. Het gaat nu echt gebeuren!!!!!!!
  Ik heb vanmiddag iemand gesproken die al bijna 40 jaar op het CDA gestemd heeft en die gaat nu SP stemmen omdat het anders moet.
  Het werkt dus wel degelijk om gewoon de waarheid te vertellen.
  Jan, nou moet je straks nog ministers gaan zoeken. (ha ha ha)
  Ik heb er het volste vertrouwn in.
  KIES NU SP WANT ER IS WAT TE KIEZEN.

  Reactie door fransiscus — dinsdag 21 november 2006 @ 16.53 uur

 39. Hoi Jan,

  We kregen een mail van je en ik heb ca. 200 mails de deur uitgedaan.

  Hopen dat ze het verder sturen.

  Op naar de overwining.

  Reactie door Marcel — dinsdag 21 november 2006 @ 16.54 uur

 40. Veel van deze zaken kunnen eenvoudig worden samengevat:

  “economie in dienst van de mens en niet andersom”

  Ik wens “ons” succes morgen.

  Reactie door Hans — dinsdag 21 november 2006 @ 16.59 uur

 41. Na 4 jaar van leven in armoede is Nederland toe aan een sociaal eerlijk delen beleid…Meer mensen aan het bed in de zorg..Kleinere verpleeg/verzorgingshuizen..Openbaar vervoer goedkoper(gratis).. CDA en VVD naar huis! Willen we met Nederland vooruit komen stem morgen dan SP!

  Reactie door Wouter — dinsdag 21 november 2006 @ 17.37 uur

 42. Humor hebben jullie en een flitsende website.Ook daar winnen jullie mee !

  Ben

  Reactie door Ben ter Steeg — dinsdag 21 november 2006 @ 17.39 uur

 43. @ 42 Ben

  Join the club
  Stem SP!!!!!

  Reactie door kitje — dinsdag 21 november 2006 @ 17.49 uur

 44. Blackstone, een van de grote sprinkhaan hedge funds neemt voor 36 mrd dollar vastgoedbedrijf Equity Office over. Daarmee vestigt Blackstone een nieuw record ooit. Opmerkelijk is dat Blackstone de overname alleen doet. De overnames worden steeds groter en gekker. Alle fusies en overnames hebben dit jaar een recordhoogte bereikt van 3100 mrd dollar. Het jaar 2006 is daarmee een topjaar.De grootste oorzaak voor de overnamehausse is de beschikbaarheid van enorme hoeveelheden goedkoop geld, welke mede via invloed van de partij-politieke rechtse overheden via de drukpers in de markt gepompt wordt en waar deze financieele vraatzuchtige sprinkhanen, uit hoofde van de door hun toegepaste hefboomwerking (via enorme leningen vanuit het bankwezen,welke hierdoor aanzienlijke risico-s loopt)van profiteren.Grote Nederlandse multinationals in China lobbyen tegen een wetsvoorstel welke werknemers en vakbonden in China meer rechten biedt. Het betreft o.a. Philips, Heineken, Akzo Nobel en Unilever.
  Terwijl hier in koortsachtig tempo de maakindustrie naar China verdwijnt, willen de multi-s in China dat het hongerloon van 1 euro per uur blijft en dat de zweep erover, niet afgeschaft wordt. Het wordt de hoogste tijd dat de uitwassen van het groot-kapitaal aan banden gelegd wordt.Op slavenarbeid in China, moet extra invoerheffing komen.Ook dient aan de E.U. grens rekening gehouden te worden met de forse Chinesche milieu
  verontreinigende uitstoot, welke van de rivieren stinkende met zware metalen bevuilde riolen maakt. JAN, zo kunnen wij nooit concurreren tegen de Chinezen en het groot kapitaal.

  Reactie door Maan Arkenbosch,Fin.Ec.analist/Marktonderzoek/strategie — dinsdag 21 november 2006 @ 18.02 uur

 45. Hallo Allemaal,

  Even een boodschap aan mensen die nog nooit gestemd hebben en de mensen die het misschien te lang of uit gewoonte doen. Het is voor velen de MENSELIJKE GEWOONTE om maar op de lijst de aller bovenste en linker plaats in te drukken.

  VAN, DAT ZAL WEL DE BESTE ZIJN. Toen ik voor het eerst mocht stemmen, lang geleden alweer heb ik dat ook gedaan, terwijl ik van geen toeten of blazen wist. ( uitdrukking )

  Velen doen dat gewoon. Ik weet zeker dat de uitslag er heel anders uit zal zien als daar een andere partij en/of persoon zou staan.

  Als die lijst eens andersom zou staan dan is er gewoon een heel andere uitslag.

  Dus mensen. Goed kijken. Neem uw bril mee. Neem in dit geval de tijd ervoor en stem op de juiste persoon.

  HENK 52 jaar, die het vele keren verkeerd heeft gedaan.

  Reactie door HENK — dinsdag 21 november 2006 @ 18.03 uur

 46. Ook ik stem op de SP, maar ik wil wel dit nog even zeggen over Bos: Pim Fortuyn gebruikte het woord “demoniseren” en volgens mij is de propaganda machine van de rechtse clubs met als ultieme spreekbuis de Telegraaf hier uitstekend in geslaagd om Bos te demoniseren.
  Over draaikonten gesproken: wat heeft deze regering ons in de afgelopen tijd regelmatig een rad voor de ogen gedraaid.
  Als laatste “grap” : “de verhoging van de premie voor de zorgverzekering is minder dan verwacht” Alsof we Walgellende daar dankbaar voor moeten zijn.

  Reactie door Sjors — dinsdag 21 november 2006 @ 18.10 uur

 47. even over de geloofwaardigheid van balkie.,

  niet over zijn bluf, arrogantie,grootheidswaan,godsdienstwaan,egoisme,zelfzucht,narigheid,vervelendheid,saaiheid,gemeenheid,achterlijkheid,valsheid,dominerendheid,domheid, of wat dies meer zijn:

  http://www.google.nl/search?hl=nl&q=balkenende+toupet+&meta=

  Reactie door Gerrit — dinsdag 21 november 2006 @ 18.28 uur

 48. Jan,ik zou graag even willen verwijzen naar de massa-ontslagen in de auto-industrie in Belgie.Meer dan eens heb ik geschreven dat de economie euforie voorbij is.Ook wij krijgen de rekening nog in 2007.Je kunt niet eeuwig met goedkoop geld de economie draaiende houden.Wel is het van belang dat op een zinnige wijze werkgelegenheid geschapen wordt.Er moet weer subsidie komen op dak-zonne-collectoren.Die subsidie moet wel gebonden zijn aan het inkomen,dus hoe meer inkomen hoe minder subsidie.

  Reactie door Maan Arkenbosch, — dinsdag 21 november 2006 @ 18.41 uur

 49. Ook bij Een Vandaag weer Wouter Bos. De staatstelevisie doet er alles aan om de laatste strohalmen aan de kijker op te dringen.
  Het zal ze niet lukken nu Jan Marijnissen uit de picture moet blijven. Nog steeds heb ik niet grootscheeps en ruiterlijk vernomen via de media dat Jan tot beste leider van ons land is gekozen. Wat een lafbekken in medialand.
  Met nipte voorsprong heeft de PvdA gewonnen van de SP bij de scholierenverkiezingen.
  Hierbij te weten dat de PvdA hier groots verloren heeft in vergelijking met 2003.
  De SP daarentegen heeft in alle opzichten exorbitant gewonnen t.o.v. 2003.

  Jan Marijnissen, ga helemaal uit je dak vanavond voor al die zwevende kiezers. Zodat ze morgen naar de stembus rennen voor de SP. Kunnen we eindelijk BEVIJDINGSDAG gaan vieren. :D

  Reactie door Gloria — dinsdag 21 november 2006 @ 18.53 uur

 50. @49

  Corr.: BEVRIJDINGSDAG !!!!!!!! ;)

  Reactie door Gloria — dinsdag 21 november 2006 @ 18.54 uur

 51. ‘Geloofwaardigheid is het kroonjuweel van de SP’

  NU SP.

  Reactie door Ed Sorrento — dinsdag 21 november 2006 @ 19.02 uur

 52. SP is CPN
  Wij willen geen CPN

  Reactie door W Hopman — dinsdag 21 november 2006 @ 19.07 uur

 53. nog meer valsheid in geschrifte, en woord., nu de vvd, de beoogde partner van het valse cda

  http://www.nu.nl/news/878542/161/Winsemius_struikelt_over_de_hypotheekrente.html

  Reactie door Gerrit — dinsdag 21 november 2006 @ 19.22 uur

 54. Ik heb het RTL4 journaal gemist. Weet iemand hoe vandaag de peilingen waren? :?

  Reactie door Gloria — dinsdag 21 november 2006 @ 20.09 uur

 55. @52 Hahahahaha W. Hopman,
  De CPN is opgegaan in GroenLinks. Leer eerst uw politieke geschiedenis.

  CDA-ers zijn de nazaten van ketterverbranders, Kruisridders, Inquisitie en ga zo maar door

  VVD-ers zijn de nazaten van uitbuiters aller tijden de VOC, slavenhandelaren dus!

  En ga zo maar even door.

  Reactie door Irma — dinsdag 21 november 2006 @ 20.10 uur

 56. @55, Irma,

  Het enige wat rechts nog kan is met modder gooien en angst zaaien. De laatste stuiptrekkingen. :)

  Reactie door J3roen — dinsdag 21 november 2006 @ 20.18 uur

 57. Vandaag kwam de glazenwasser en hij zag bij mij drie verkiezingsposters voor de ramen. Toen hij een emmertje water ging tappen in de keuken zag hij de magneetjes en hij stelde vast dat ik nogal SP-fan ben (goh? haha!). Maar daarop vertelde hij dat hij als kleine ondernemer ook jarenlang VVD stemde, dé partij voor de zelfstandige. Maar dat diezelfde partij veel van zijn collega’s een dolk in de rug heeft gestoken. Uitgemolken en uitgeperst. Hij stemt nu op Jan Marijnissen, SP.
  Ik draag morgen mijn SP-sweater! Dit wordt ONZE overwinning.
  En voor de twijfelaars die denken dat onze Jan het misschien bij loze beloften zal laten:
  De SP is de ENIGE partij in Nederland die zoveel actie heeft gevoerd, zoveel vrijwilligerswerk en zo hard knokt voor sociale zwakkeren. Met geld uit de partijkas, samengebracht door iedereen bij de SP die een SP-inkomen heeft!
  Er is geen enkele andere partij in Nederland die dát kan zeggen!

  Reactie door Monique — dinsdag 21 november 2006 @ 21.20 uur

 58. Hai gelijkheid is niet te halen anders zouden we een communistisch land worden die geregeerd word door onderdrukkers van het volk .Echter zoals het nu gaat komen we met het beleid van nu en later(wat ik niet hoop),ook tot onderdrukkers van het middeninkomensvolk,alleen word het een ego onderdrukking,kijk maar naar de zorgverzekering die is vernieuwd,om die mensen die toendertijd hikte tegen meer loon en/of particulier te gaan t hakte erin en zodus deze vorm van zorgverzekering ook,alleen de lagere inkomens zijn hier meer dan de dupe van.Nog maar niet te spreken van de vut regeling menig man of vrouw halen de 65 jaar niet wel betalen en je respectabele dienstjaren en opgebouwde pot voor de vut afpakken is purediefstal.Nee neerlands politiek is echt op veel punten verkeerd bezig dat het een lachertje word.
  Nog dit dan midden inkomen bepaald door emancipatietweeverdieners,gelijkheid voor vrouwen okee maar niet dubbel pakken want alleenverdieners voor hun gezin zijn hier de dupe van.
  Mijn stem volgens stemwijzer valt op de SP en als ik naar mijn ego kijk ga ik ook hiervoor maar dan meer naar de sociale aspecten van jou partij weledele heer marijnissen SP stem SP speelt door mijn hoofd…..

  Reactie door philippo — dinsdag 21 november 2006 @ 21.57 uur

 59. Geloofwaardigheid en waardigheid, ik sta ook te trappelen om het te illustreren.
  Eerst valt het masker, dan de kroon.
  Het komt allemaal goed!
  kijk op
  http://www.bertnijenhuis.nl/De_leugen.html

  Reactie door Bert Nijenhuis — dinsdag 21 november 2006 @ 22.25 uur

 60. @54 Gloria

  De laatste peiling TNS/NIPO
  CDA 41
  PvdA 31
  VVD 21
  SP 32
  GL 5
  CU 8

  PvV 6 (meer dan GL, dieptriest)

  Reactie door Irma — dinsdag 21 november 2006 @ 22.27 uur

 61. En de laatste peiling Interview/NNS:
  CDA 41
  PvdA 37
  VVD 23
  SP 23
  GL 7
  CU 6

  PvV 4 (minder dan GL maar nog steeds dieptriest)

  Misschien moeten we het beste uit de 2 peilingen pakken:
  SP 32
  PvdA 37
  GL 7

  Samen voor links: 76 !!

  Reactie door Irma — dinsdag 21 november 2006 @ 23.16 uur

 62. MENEER HOPMAN DE MEESTE HOPMANNEN ,ZIJN GEESTELIJUK GESTOORD ,EN KUNNEN NIET DE HANDEN AFHOUDEN VAN HOPMANNEN IN OPLEIDING OF TE WEL PEDO,S

  Reactie door gerard — woensdag 22 november 2006 @ 3.18 uur

 63. @ 29 Hendrik Dieks,

  U haalt de woorden uit mijn mond. Maar zoals u ze eruit jhaalt had ik ze zelf nog nooit achter elkaar gezet. Ik kan niet anders zeggen: proficiat! Goed gesproken en die ingehouden woede herken ik al te goed.
  De ratten moeten nu eeen halt worden toegeroepen. Nooit gedacht dat dit land zo ver kon zinken. En als we niet oppassen wordt het nog erger. Het is nu al 5 voor 12.
  Daarom mensen stem a.u.b. SP voordat het helemaal te laat is.

  Reactie door L´écologiste — woensdag 22 november 2006 @ 9.26 uur

 64. @63
  Vanochtend om 08.45 uur gestemd SP natuurlijk.
  De opkomst (toen het nog droog was) was behoorlijk. Nu maar hopen dat dit zo door gaat want een lage opkomst is per definitie ongunstig.
  Jammer dat we nu tot 21.10 uur moeten wachten voordat de eerste exit-poll verschijnt.
  Nu maar hopen dat de SP beter uit de strijd komt dan Maurice de Hond gisteravond voorspelde.
  Eén ding is gisteren wel duidelijk geworden en hij gaf dat ook zelf toe. Rutte heeft ADHD en dus per definitie ongeschikt om mee te regeren.
  Jan Marijnissen komt uit de bus als de beste

  Reactie door GJ — woensdag 22 november 2006 @ 11.08 uur

 65. armoede!

  armoede!

  verkiezingsprogramma’s.
  we gaan er in koopkracht op vooruit, maar leveren weer in met onze vaste lasten.
  energiepremie, zorgpremie, huurverhoging, allemaal verhogingen.
  maar er wordt ons voorgespiegeld dat we er op voor uit gaan!

  1% vooruit in koopkracht, 3% achteruit met de vaste lasten.

  en dan vallen we ook nog overal buiten omdat we net 1 euro meer verdienen om in aanmerking te komen voor subsidie.
  want die gelden, als je een uitkering hebt.
  werkende mensen die net rond kunnen komen, worden vaak nog vergeten.die 1400 euro verdienen met hun baan.
  want alle subsidie’s van vuilcontainer legen en tot aan energiesubsidie van de gemeente gaan aan je neus voorbij.

  sp stop de armoede.
  ook voor mensen die nog net niet in de bijstand zitten.
  maar werken en net het hoofd boven water kunnen houden.
  je kunt zien dat je zelf iets moet bedenken om niet naar de voedselbank te hoeven gaan.

  sp help!

  Reactie door Marianne — woensdag 22 november 2006 @ 12.26 uur

 66. 29, Hendrik Dieks,

  Wie zei er dat er zich geen intellectuelen onder de SP aanhangers bevinden?
  Freek wie?

  Hulde.

  En wat die bouwfraude betreft. Niet zo vreemd met Eelco Brinckman, de machtigste man van Nederland volgens onderzoek, aan het roer.

  Reactie door peer — woensdag 22 november 2006 @ 13.00 uur

 67. 62 Gerard,

  Hou het een beetje netjes en probeer het met inhoudelijke argumenten.

  Anders kun je het beter negeren.

  Het is zonde van je tijd.

  Reactie door peer — woensdag 22 november 2006 @ 13.07 uur

 68. Ik hoop dat de SP zich inzet voor een maximale teruggaaf vanuit de bouwwereld.
  DE MEGA-miljarden die hier verduisterd zijn, zijn met een ongelooflijke en beschamende afhandeling beloond.
  >>>
  dit is koopkracht….

  Geloofwaardigheid begint hiermee….!
  ( daar waar CDA/VVD de boel hebben laten verslonzen…)

  Pak beet, veroordeel en incasseer!
  Dit is geld van de bevolking!

  Reactie door Gerard( andere) — woensdag 22 november 2006 @ 13.36 uur

 69. Beste mensen,

  Ik heb met argwaan dit kabinet onder ogen moeten zien, keer op keer op elk gebied. Het CDA CHRISTEN DEMOCRATIE ook wel genoemd… waren wij ondertussen al weer vergeten laat staan dat ze het zelf nog weten!!! De VVD is duidelijk ikke ikke en de rest kan stikke toch bestaat de partij nog wat ik eigenlijk te gek voor woorden vind.. Wouter bos is absoluut geen draaikont maar een hele slimme en lieve man die christelijk is wat je 1000 keer meer aan hem ziet dan aan prins janpeter balkenende uit het sprookjesboek dat meer de judas dan de petrus uit de bijbel is..
  Rouvoet is ook een goed voorbeeld van een man die weet wat sociaal is .. Maar er kan er maar 1 KONING zijn EENMAN MET VERSTAND MAKKELIJKE OPLOSSINGEN DIE HAALBAAR ZIJN >> JAN IS DE KONING ZIJN VROUW IS FEMKE HALSEMA EN ZIJN ZOON HEET WOUTER BOS!!!!! god geeft ons de mogelijkheid on land te besturen.. hij weet welke keuze wij gaan maken .. moge dit de juiste keuze zijn en moge dit de keuze zijn waarin wij onze naaste liefhebben als onzelf en zelf onzen vijanden liefhebben, en waarin wij opkomen voor de zwakken op dat ditjezus en gods wil is die boven ons allen staat

  Reactie door david — woensdag 22 november 2006 @ 14.36 uur

 70. @ 68 Gerard,

  Juist en al die andere miljarden die verkwanselt zijn terughalen bij waar het zit: de top en de managers.
  Eerst klokkenluiders extreem goed beschermen. Dan komen de feiten vanzelf op tafel en dan vervolgens het geld terughalen bij de schandelijke graaiers en verduisteraars van overheidsgeld.
  Tenslotte al die figuren nadat ze betaald hebben ontslaan. Schrale troost: ze hoeven niet in de gevangenis, maar wel uitkijken naar een nieuwe baan. Dat zal nog niet meevallen want dan moeten ze wel echt presteren en geen onderhandse afspraken maken. VAllen ze door de mand als zwakke managers. Hahahahahaha.
  En Nederland klimt weer overeind en we zullen zonder deze parasieten weer echt kunnen meedoen in Europa nadat we de etter eruit hebben gewerkt.

  Reactie door L´écologiste — woensdag 22 november 2006 @ 14.43 uur

 71. +71

  Als ik goed beschermd wordt dan kan dat de overheid al gauw enkele miljoenen euros besparen. Want dan doe ik mijn mond open.
  Op die manier kan premier Jan,
  er even tegenan.

  Reactie door L´écologiste — woensdag 22 november 2006 @ 16.20 uur

 72. Ook ik heb sp gestemd. En mijn gezin en vriend ook. Er mag weleens iets veranderen. Hierbij dus weer 4 stemmen voor de sp. Hopen dat we heel wat dingen kunnen veranderen in Nederland!

  Reactie door Chantal — woensdag 22 november 2006 @ 16.24 uur

 73. Pastoors , die zich druk maakt over de hoogte van Moskee-torentjes ?
  ( hahahahahaha ) ; een probleem van de nulde orde !

  Reactie door Fred — woensdag 22 november 2006 @ 16.39 uur

 74. Ik heb enkele malen een artiekel geplaatst over de te verwachten problemen in het Midden Oosten.Die werden door de beheerders van dit weblog steeds er uit gehaald.Ik hoop dat de SP wel met zijn beide benen op de grond blijft staan.Zo gaat de glans van het SP kroonjuweel m.b.t.geloofwaardigheid verbleken.

  Reactie door Maan Arkenbosch — woensdag 22 november 2006 @ 23.23 uur

 75. Hr Jan marijnissen en medewerkers van harte gefeliciteerd met deze monsteroverwinning bij de parlementsverkiezingen 2006 verdient naar het hard werken van iedereen die met de SP te maken heeft op naar een rechtvaardiger en socialer en solidair Nederland en stop de armoede,stop de uitverkoop van gezonde Nederlandse bedrijven en het zakkenvullen van de topmensen van die bedrijven en maak een einde aan van ike,ike en de rest kan stikke en succes met de onderhandelingen over de te vormen regering
  Dirk Schuit

  Reactie door Dirk Schuit — donderdag 23 november 2006 @ 10.57 uur

 76. Ook ik ben tegen de reïntegratiebedrijven. Die kunnen nog een voorbeeld nemen aan het werk van
  iemand als Edgar Neo. Die heeft mijn beide zonen die het niet meer zagen zitten op het VMBO weer aan de gang gekregen. Bij Alexander Kalder (dit is van de grootste boeven onder de reïntegratiebedrijven) kregen ze een cursus solliciteren. Mijn jongens, Ferry en John zijn nu lekker na een goed gesprek met Edgar nu lekker aan de slag en volgen een werk-leertraject. En als het een beetje meezit dan hebben ze aan het einde van dit schooljaar hun eerste certificaten binnen.

  Reactie door t. voskuil — vrijdag 24 november 2006 @ 3.50 uur

 77. Ik vertelde iemand dat ik vol trots SP had gestemd en lid was geworden van de SP werd ik op mijn msn uitgeschold voor communist..En blokkeerde en verwijderde me…Dat krijg je als je eerlijk bent over wat je stemd

  Reactie door Ayla — vrijdag 24 november 2006 @ 20.29 uur

 78. Beste jan,
  Ga je nu ook op het Koninklijk Huis bezuinigen?
  Daar was je altijd een voorstander van.
  Zonder Prinsjesdag zullen heel wat bijstandmoeders
  met kinderen met die uitgave van Miljoenen
  uit de problemen zijn. Dat is ook een van jou armoede.
  Of laat je als je mee regeerd, door de Koningin de les lezen.
  Met een zwaai en een lag zijn deze mensen niet geholpen.
  Ik wens je veel succes.

  Reactie door L.E.Monsanto — zaterdag 25 november 2006 @ 16.05 uur

 79. Ayla, wat zul je opgelucht zijn nu je verlost bent van een mens met vooroordelen en een bekrompen beeld. Tenminste zo lijk thet in mijn ogen!..trek je er niets van aan, er zijn helaas ook teveel egoisten op deze aardbol die bang zijn om iets te verliezen..terwijl je eigenlijk niets hebt, alleen jezelf.

  Reactie door cynthia — woensdag 6 december 2006 @ 11.56 uur


 • In de media

 • Foto