Leeuwarder Courant lezers ondervragen Jan Marijnissen

maandag 30 oktober 2006 :: 11.51 uur

Leeuwarder Courant, 30 oktober 2006

Door de PvdA tot grootste partij te stemmen, is premier Jan Peter Balkenende te onttronen. Waarom zouden linkse kiezers dan voor de SP moeten kiezen, willen krantenlezers van SP-baas Jan Marijnissen weten. Omdat de kans groot is dat Wouter Bos zijn PvdA dan alsnog met het CDA laat regeren, antwoordt Marijnissen. ,,Dan gaan een hoop dingen door zoals we de afgelopen twintig jaar gewend zijn. Ik wil juist een koerswijziging tot stand brengen.’’

Tekst: Marcel de Jong

Er waren tientallen vragen van lezers maar geen over uw gezondheid.

,,Nou dat is heel fijn. Met de gezondheid zit het wel goed.’’

Waarom komt u niet naar Friesland tijdens de verkiezingscampagne? – A.J. Peenstra.

,,Dat is een vervelend misverstand. De regiotour is nog niet vastgesteld, maar we komen wel.’’

Welke toegevoegde waarde heeft de SP voor Friesland? – Bert van der Zee, Leeuwarden

,,Evenveel als voor andere provincies. Het Friese landschap is heel mooi maar ik heb een hekel aan die windmolens. Prachtige dorpjes en kerkjes, staat er ineens zo’n ding.’’

Velen zijn er door het nieuwe zorgstelsel op achteruitgegaan terwijl de belofte was dat niemand zou inleveren. Wordt hier alsnog iets aan gedaan? – J. van Dam, Gorredijk.

,,We willen de mensen op het minimum 10 procent erbij geven in vier jaar tijd. Om in te lopen wat er in groei aan inkomensverschillen de afgelopen jaren is ontstaan in Nederland. Bij ons gaan de middeninkomens er ook op vooruit. We halen het bij de rijkste 10 procent. Die zijn er de afgelopen jaren buitenproportioneel op vooruit gegaan.’’

Waarom is de SP tegen een militaire uitzending naar het buitenland, ook als er humanitaire redenen aan ten grondslag liggen? – Roelof van Gelderen, Goutum.

,,Dat is niet juist. Na de oorlog in Kosovo waren wij er ook voor dat daar Nederlandse militairen gestationeerd werden. We zijn geen pacifistische partij. We snappen dat je een staand leger nodig hebt om vrede te verwerven en te handhaven. Waar wij ons tegen verzetten, is dat we veel te makkelijk de Verenigde Staten volgen in hun agressieve politiek, bijvoorbeeld in Irak en Afghanistan. Afghanistan is een vechtmissie. Het is oorlog voeren. Je kunt de democratie er niet in bombarderen. Het is met een olifant door de porseleinkast. Met alle respect voor de Nederlandse soldaten, die het veel beter doen dan de Engelsen en Amerikanen, maar wij moeten daar niet zijn. De militairen moeten er zo snel mogelijk weg, op een verantwoorde manier.’’

Moet er een parlementaire enquête komen naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)? – Frits Plantinga, Sneek.

,,Absoluut. En ik moet de Friezen ook complimenteren. Want als Friesland op een manier bij mij is opgevallen dan is het vanwege de enorme positieve instelling en actieve steun van de meeste Friezen als het gaat om het verzet tegen onrechtvaardig uitzetbeleid. Menselijkheid en barmhartigheid gaan voor regeltjes.’’

Is het verstandig om PvdA te stemmen om dit kabinet weg te krijgen? – Fokke Kuipers, Harlingen.

,,Zonder sterke SP is de kans op een PvdA/CDA of PvdA/VVD-regering erg groot. CDA en VVD moeten we van een meerderheid afhouden. Dat is het allerbelangrijkste. Dat kan ook door een stem op de SP. Binnen links heb ik de PvdA uitgenodigd om samen op te trekken en te kijken of we samen de 75 zetels kunnen halen. Met GroenLinks eventueel en de ChristenUnie. Wouter Bos heeft daar geen ja op willen zeggen. Dat is toch een indicatie dat als de PvdA de grootste wordt, het toch PvdA/-CDA wordt. Dan gaan een hele hoop dingen door zoals we de afgelopen twintig jaar gewend zijn. Ik wil nu juist kijken of we nu echt een koerswijziging tot stand kunnen brengen.’’

Noem één standpunt waarom de kiezer niet op GroenLinks moet stemmen maar op de SP. – Ewout de Jong en Renske Zeemans.

,,Zij hebben een opmerkelijke koerswending doorgemaakt dat ze zichzelf een liberale partij zijn gaan noemen. Ze zijn voor het minimaliseren van ontslagbescherming, halveren van de WW-periode. Dat ken ik van de VVD, niet van GroenLinks.’’

Tot hoeveel concessie bent u bereid om te gaan regeren? Wat is onaanvaardbaar? – H. van der Veen, Burgum

,,De inkomensverschillen in Nederland zullen niet vergroot worden in de periode dat de SP in de regering zit. Zorg en onderwijs worden zo snel mogelijk op orde gebracht. In het openbaar vervoer gaan we experimenteren met gratis voor 65 plus en twaalf min. We gaan echt iets doen aan de problemen van starters op de woningmarkt. Het sociaal minimum gaat 10 procent omhoog. Die punten blijven overeind. Dat moet het kenmerk worden van een nieuwe, progressieve regering.’’

Hoe denkt u erover het mbo weer op de rails te krijgen? – K. Wedman

,,De grootste fout die gemaakt is, is het afschaffen van de ambachtsschool en lts. Er is een vmbo gekomen waar de mavo in moest en veel kinderen uit het speciaal onderwijs. Voor de leerkrachten heeft dat in het vmbo en mbo enorm veel problemen opgeleverd. De klassen zijn veel te groot. Dat moet anders. De scholen moeten praktijklessen verbinden aan praktijkwerk in de wijk. Met de woningcorporatie afspreken dat als een jongen leerling-timmerman is dat hij dan de kozijnen mag plaatsen in die wijk als daar gerenoveerd wordt. Dan zijn die jongeren trots. Ik heb zelf een keer een kozijn gelast voor een juwelier in Oss. Ik heb twintig jaar lang kunnen zeggen: Dat heb ik nog gemaakt. Inmiddels is het kozijn vervangen, helaas.’’

Wat doet de SP voor kleine zelfstandige?. Die werken keihard, verdienen weinig maar in de politiek is er nauwelijks aandacht voor. – Erwin van der Wal.

,,Hier had de SP vroeger echt een lacune. Maar die hebben we een paar jaar geleden gevuld. We hebben een plan opgesteld waarin we deze mensen tegemoet willen komen. Vaak zijn deze mensen de jus op de aardappelen in de samenleving. Ze durven risico’s en initiatieven te nemen, ondanks dat ze het zo druk hebben en slecht verdienen. We gaan de ziektekosten niet twee jaar maar slechts één jaar door de baas laten betalen. We zorgen dat er een voorziening komt tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid tegen een betaalbare premie. Nu hebben ze vaak geen enkele voorziening. We hebben een heel pakket van tien, vijftien maatregelen.’’

Kan het nieuwe kabinet alsnog nee zeggen tegen de JSF of is het al te laat? – Paulina Elzinga, Leeuwarden.

,,Het kost ons dan enkele honderden miljoenen. Die hebben we geïnvesteerd in onderzoek. Het zou mijn voorkeur hebben die hele wapenwedloop nu eindelijk te stoppen. Er storten er meer bij jullie neer in de Waddenzee dan dat er neergeschoten worden. Er is een heel mooi alternatief: de ‘end life update’ van de F-16, die gaat dan nog heel lang mee. Mochten ze ooit vervangen moeten worden dan geven we er veel meer voorkeur aan om ze van de plank te kopen. De JSF wordt een nieuwe Betuwelijn, die kans is heel erg groot.’’

U stelt voor kinderen maximaal anderhalf uur huiswerk per dag toe. Een meisje in mijn klas heeft een beetje last van dyslexie. Zij kan in anderhalf uur minder doen dan ik en zal dus lagere cijfers halen. Niemand schiet daar wat mee op. – Babette de Wolff (11), Goutum.

,,Ik heb net in een blad gezegd dat er een wet moet komen die verbiedt dat kinderen langer dan anderhalf uur per dag aan het huiswerk zitten. . Je moet kinderen niet overvragen. Ik heb er vroeger veel mee geworsteld. Op kostschool moest ik vier uur per dag studeren. Dat was een vorm van mishandeling. Anderhalf uur is mooi. Als dat kind met dyslexie mee wil, moet je proberen te kijken of je die dyslexie kunt overwinnen. Ze moet met haar ouders en hulp kijken hoe ze met die dyslexie zo goed mogelijk kan leven. De leraar moet consideratie hebben met zo’n kind. Misschien kan Babette wel helpen.’’

Waarom bent u niet vaker op tv te zien. Wordt u niet gevraagd of is het een bewuste keuze? – G. Jonker.

,,Die meneer heeft volkomen gelijk in zijn waarneming. De media hebben veel meer aandacht voor een partij als D66. Aan de SP wordt veel minder aandacht besteed, ook in kolommen van kranten. Ik weet niet of dat met voorkeuren van journalisten te maken heeft. De hoofdredacteur van de NOS zegt dat ik niet te klagen heb. Bij de algemene beschouwingen ben ik vaak in beeld, stelt hij. Dat klopt ook. Maar ik noem het voorbeeld van de thuiszorg van deze week. Al die demonstranten die hier waren. Agnes Kant staat hier buiten te ploeteren met die mensen, die heeft ze jaren gesteund. Dan komen de mensen klagen over iets waar de SP altijd voor gewaarschuwd heeft bij die wet en daarom heeft tegengestemd. Wie krijgen dan de airtime: CDA en PvdA die voor hebben gestemd. Dat steekt af en toe. Door de bank genomen, als je een willekeurige maand neemt en je turft het aantal keren dat een partij op tv of radio is, dan scoort de SP een van de laagste. Dat ligt niet aan de kwaliteit van onze kamerleden.’’

U aanvaardt de monarchie als staatsvorm en accepteert dat ons land lid is van de Navo. Is deze wijziging van inzicht ingegeven door het verlangen naar de post van minister-president? – W. Uithof, Sneek.

,,Ik ben realist dus het minister-presidentschap is voorlopig niet aan de orde. Over het koningshuis hebben we de afgelopen twaalf jaar vier debatten aangevraagd. We hebben nooit een motie ingediend om de republiek uit te roepen. Van de bevolking steunt 95 procent het koningshuis. Op dit moment vind ik dat die mensen zich netjes gedragen. Er is weinig rumoer omheen. Sterker, Beatrix doet het in het buitenland netjes, net als Willem-Alexander en Maxima. Het koningshuis is niet het grootste probleem van dit land. Moeten we ons dan daarvan laten afleiden bij wel het oplossen van de grote problemen? Nee, dat moeten we niet doen. Op ons congres is het vrijwel geen issue geweest.’’

,,Dan de Navo. We vinden nog steeds dat die moet worden opgeheven. Het zijn nu te veel de hulptroepen van de Verenigde Staten. Maar als je roept ‘Nederland uit de Navo’ is je podium weg. We moeten inhoudelijk uitleggen wat we tegen die Navo hebben. Dat doen we in de Navo, in het parlement, buiten het parlement. We gaan nu de discussie aan.’’

Wat vindt u ervan dat mensen zonder kennis van de ontwikkeling van een kind zomaar een kind krijgen en opvoeden? – Daan van der Hoek, Leeuwarden

,,Mijn generatie is geboren met een moeder thuis en een vader die ging werken. Heel overzichtelijk. Geen televisie, geen computer. Wij verveelden ons als kinderen nog af en toe. Die verveling maakt dat je zelf spelletjes bedenkt of wat verder fietst dan de vorige keer. Nu worden de kinderen zo gebombardeerd met impulsen dat ze er niet meer aan toekomen om verstild te gaan zitten en nadenken. Het gaat maar door. Beide ouders werken. De rust en regelmaat waarbij kinderen het beste gedijen, is een beetje verdwenen. De intieme setting van de buurt en de straat is weg. Er is maatschappelijk een hoop veranderd. Daar is onvoldoende op gereageerd. Wij vinden dat opvoedingsondersteuning gewoon moet worden. In alle wijken. Mensen moeten bij het minste of geringste probleem bij henzelf of anderen daar te raden kunnen gaan. We moeten ouders ondersteunen. Daar zit nu nog een ontzettend taboe op. Dat moet worden opgeheven. Kinderverwaarlozing is heel erg voor het kind, maar ook voor de samenleving.’’

Opties voor delen:
  • NuJIJ
  • eKudos
  • del.icio.us
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • email

Reacties uitgeschakeld


  • In de media

  • Foto