Kies strategisch, stem NU SP

zaterdag 07 oktober 2006 :: 14.37 uur

Video Toespraak op het 14de SP-congres
Amsterdam, 7 oktober 2006

Jan Marijnissen met mevrouw Griffioen

Hieronder mijn toespraak op het SP-congres. Aan het slot kreeg ik bloemen uitgereikt van mevrouw Griffioen, bekend van het filmpje ‘De Brief‘.

» Bekijk hier de video van de toespraak
» Download hem hier als mp3

Bedankt voor jullie vertrouwen. Dank jullie wel voor die steun. Het voelt geweldig om lijsttrekker te zijn van de beste partij van Nederland. De SP is een sterke, volwassen partij geworden. De lange weg die we hebben afgelegd heeft ons gebracht tot de derde partij van het land in grootte, een partij met een groeiende invloed. Het is goed om ons op dit moment, bij de start van de grootste campagne uit onze geschiedenis tot nu toe, af te vragen wat de factoren zijn die ons succes verklaren. ‘Wat is het geheim van de SP?’

Laat ik een poging wagen. Onze analyse, visie en standpunten. En onze aanpak.

Om met het eerste te beginnen: de analyse

De drie kabinetten Lubbers, de twee Paarse kabinetten en de drie van Balkenende beslaan de laatste kwart eeuw: Ze hebben allemaal hetzelfde neoliberalisme beleid gebracht.

Wat zijn de kenmerken van dat beleid?

1. Vergroting van de inkomensverschillen en groei van de armoede.
2. Verwaarlozing van de publieke sector.
3. Sloop van de sociale zekerheid.
4. Het idee ‘de markt kan alles beter’.
5. Bevordering van de cultuur van ‘ieder voor zich’.

De overheid trekt zich terug; u zoekt het verder zelf maar uit. De publieke zaak, de kern van onze beschaving, is verweesd geraakt, van niemand meer. Een koude, kille, harde samenleving is het gevolg. De toename van de hufterigheid, en ook van de criminaliteit laat zich voor een belangrijk deel hieruit verklaren. Beide hebben in de kern alles te maken met asociaal gedrag en een gebrek aan inlevingsvermogen in de ander, ook als dat een wildvreemde is.

De politiek ziet zich nu gesteld voor problemen die zij zelf in de afgelopen 25 jaar veroorzaakt heeft. Onze kritiek op het neoliberalisme ondervindt steeds meer weerklank. Je ziet ook steeds meer politieke partijen onze ideeën en standpunten overnemen. Of het nu gaat over Europa, of over de negatieve kanten van de nieuwe zorgwet. Het CDA is nu ook tegen de no claim.

Nog een grappig voorbeeld: de gratis schoolboeken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. SP motie op donderdag: CDA en PvdA tegen. Twee dagen later waren de congressen voor. Volgend jaar al een feit.

Hetzelfde kun je zeggen over het integratievraagstuk, de dbc’s, de schaalvergroting, de bureaucratie, de kritiek op de reïntegratiebedrijven, en nog veel meer.

Het is goed dat de SP er is én gehoord wordt. Ik ben daar blij mee. Hoe meer ze overnemen, zelfs zonder bronvermelding, hoe liever ik het heb. Ondertussen zien steeds meer mensen dat zich hierin een patroon ontwikkelt. Steeds meer mensen vinden onze partij interessant, vooral vanwege onze ideeën en standpunten, en de consequente wijze waarop we aan de weg timmeren.

Kom ik nu op de tweede factor die het succes van onze partij kan verklaren: de aanpak. Die is uniek, al zijn er partijen die proberen ook dit te kopiëren.

We zijn veruit de meest actieve politieke partij, ook buiten verkiezingstijd.
We wachten niet af, we doen actief onderzoek.
We staan niet boven de mensen, we staan naast hen.
We zitten niet in de achterkamertjes, we zijn zichtbaar op straat, in wijken en buurten.

Waar nodig informeren, organiseren en mobiliseren we mensen: voor een beter Nederland. Waar nodig helpen we mensen met onze Hulpdiensten. Mensen waarderen dat. In onze aanpak laten we zien waar we inhoudelijk voor staan: een samenleving met menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Die boodschap komt steeds beter voor het voetlicht. Zie gemeenteraadsverkiezingen.

Mensen, mensen, mensen: Dáár gaat het om bij de SP. Het zijn ook de mensen die de SP groot hebben gemaakt: Dat lid in Urk dat haar best doet ’n keer een afdeling te kunnen oprichten; die wethouder in Heerlen die zorgt voor de opvang van daklozen; mijnheer Van Geel die elke maand de leden bezoekt om ze de nieuwe Tribune te brengen. Maar ook:

De honderden adviseurs van de partij.
De duizenden die ons maandelijks schrijven, bellen of mailen met vragen, opmerkingen en suggesties.
De tienduizenden die actief hun bijdragen leveren.
De honderdduizenden die bij verkiezingen hun stem aan ons geven.

Het succes van de SP, is hun succes! En het land wordt er beter van!

De SP stelt dé mens, alle mensen, centraal. Zowel in onze analyse als in onze standpunten. Zowel in onze aanpak als in onze activiteiten. Dát is het geheim van de SP!

We staan aan de vooravond van een van de belangrijkste krachtmetingen uit onze geschiedenis: de verkiezingen van 22 november. Nog rechtser en liberaler of eindelijk menselijker en socialer. Daar gaat het op 22 november om. Als je rechts van een meerderheid wilt afhouden, moet gewoon links stemmen. Maar wie Bos stemt kan er straks toch zomaar Balkenende bij krijgen.

Ik heb een beter aanbod: wie Marijnissen stemt, krijgt er Bos gratis bij. Hij mag van mij premier worden, als ik dan het beleid mee kan bepalen. Want dáár gaat het ons om. Verkiezingen zijn geen Idols maar hét moment voor de burgers om in te grijpen en aan te geven hoe het verder moet. Op 22 november kun je met één stem de SP groot maken, de PvdA links houden, de VVD naar huis sturen en Balkenende IV onmogelijk maken. Dat is nog ‘ns strategisch stemmen. Ik kan je verzekeren: Met ‘n stem op de SP heb je vier jaar zeker géén spijt. Een alliantie van alle progressieve mensen in dit land, dat is mijn doel. En als het om de regering gaat wil ik een regering zonder CDA en VVD.

Over de VVD kunnen we kort zijn: de liberalen klagen, klagen en klagen over het land. Ze vergeten erbij te zeggen dat ze het de laatste 25 jaar vrijwel onafgebroken voor het zeggen hebben gehad. Als het aan de VVD ligt wordt de WW verkort, is er voor mensen tot 27 geen sociaal vangnet meer en kan de werkgever voortaan iedereen zó ontslaan. En, natuurlijk, er komt meer marktwerking in de zorg en het onderwijs, en de huurliberalisatie wordt doorgezet. Zo kennen we ze, de liberalen.

Maar dan het CDA. Vroeger had de partij en zeker haar voorgangers altijd een christelijk-sociale vleugel. In het bijzonder denk ik aan mensen als Marga Klompé die meegeholpen heeft de Bijstandwet in te voeren. Ik noem ook mensen als Dries van Agt en Bert de Vries, die – zij het wat later in hun leven – getuige van een socialere visie dan de hele CDA-kamerfractie en CDA-bewindslieden bij elkaar.

De economie en het financieel beleid zijn erg belangrijk voor ons land, zoals voor elk land. Daar is veel over gezegd. Maar één ding weet ik zeker. Het is vooral de conjunctuur van de wereldeconomie die bepaalt of wij hier een recessie kennen, dan wel hoogconjunctuur. De claim van Balkenende dat hij de economie aan de gang heeft gekregen is grotesk. Sterker, door het land de put in te praten toen het tegen zat, heeft hij eerder bijgedragen aan de verdieping en verlenging van de recessie.

Echter, het grootste verwijt dat ik de premier maak is dat ie op geen enkele manier blijk heeft gegeven van een visie op mens en samenleving, buiten dan het uitspreken van wat tegeltjeswijsheden. Fatsoen moet je doen. Ja, fatsoen moet je doen! Wat is er fatsoenlijk aan het feit een terminale patiënt tegen haar wil in het ziekenhuis moet sterven omdat er niet voldoende thuiszorg beschikbaar is? Wat is er fatsoenlijk aan wanneer aan de top de zakken gevuld worden, terwijl van de mensen op de werkvloer gevraagd wordt de minlijn te accepteren? Wat is fatsoenlijk aan het opsluiten van kinderen in ’n cel omdat er te weinig opvang is voor kinderen die even de weg kwijt zijn? Wat is er fatsoenlijk aan het uitzetten van vluchtelingen die hier soms al meer dan toen jaar zijn, de taal spreken, werken en kinderen hebben die hier zijn geboren?

Jan Peter Balkenende: Ben realistisch, zie hoe het is gegaan. Je kunt dit land niet socialer maken door het alsmaar liberaler te maken. Dat bijt elkaar. Je kunt wel roepen dat we het samen moeten doen, maar je hebt vier jaar lang alles gedaan, met je rug naar de mensen. Of ze nu protesteerden tegen het zorgstelsel, de wantoestanden in de verpleeghuizen, de no claim of je aanval op de sociale zekerheid.

Ben eerlijk en erken dat je onze samenleving eerder gesplitst dan samen gebracht hebt. En dat nemen veel mensen, waaronder ik, je kwalijk. Je hebt je, net als Wim Kok destijds in de Paarse jaren, door de liberalen de wet laten voorschrijven en bent met hen precies de verkeerde kant opgegaan. De kant van het ‘eigen belang voorop’ in plaats van de kant van de gemeenschapszin en de solidariteit.

Bos en Balkenende willen van de volgende verkiezingen een onderlinge strijd van maken omdat ze allebei denken daar beter van te worden. Maar het is een schijngevecht. Zonder een heel sterke SP krijgen we na 22 november een kabinet CDA-PvdA, ‘n soort Balkenende IV. Of, Paars III kan ook. Bos sluit een hernieuwde coalitie met de VVD niet uit! Wouter Bos vertelde dat ie droomde van een kabinet met de PvdA. Ziet u ‘m staan? Op het bordes samen met de koningin? En wie staan er naast ‘m? Balkenende en Verhagen. Of toch Mark Rutte en Rita Verdonk? Hoe noemen wij zo’n droom?

Dit wordt allemaal drie keer niks. Wouter Bos zegt: Nederland verdient beter. Maar is dit beter? Nee, dit is meer van hetzelfde. Hetzelfde als we de laatste 25 jaar al hebben gezien. CDA, PvdA en VVD die na elke verkiezing een stoelendans houden met als uitkomst dat ze in verschillende samenstelling gewoon hetzelfde, liberale beleid uitvoeren.

Daarom, de vraag op 22 november is niet ‘Wie gaat het kabinet leiden?’ De vraag waar het ècht om gaat is ‘Wat voor regéring krijgen we, en waar naartoe gaat die regering ons leiden?’ Daarover wil ik het vooral hebben. Daarom wil ik graag dat veel mensen dit keer strategisch stemmen. Op de SP dus. Zodat wij het verschil kunnen maken. Hoe sterker de SP in de Kamer, hoe eerder de SP in de regering. Wij willen na twee keer Paars en drie keer Balkenende een regering die gaat voor een beter Nederland.

Wat dat is?

De beste omschrijving van wat wij willen is: Een maatschappij voor mensen.

Een maatschappij die recht doet aan iedereen; ongeacht welstand, leeftijd of afkomst.

Een maatschappij die kinderen dient opdat ze later sterker staan en dirigent kunnen zijn van hun eigen leven.

Een maatschappij voor mensen die onderwijs bovenaan de prioriteiten heeft staan: kleinere klassen, meer aandacht, goede onderwijzers en leraren.

Een maatschappij die rechten verleent aan de werkers in dit land. Recht op een veilige werkplek, fatsoenlijk salaris, en goede bescherming tegen de willekeur van de baas.

Een maatschappij voor mensen die duurzaam is omdat we weten dat we slechts kunnen leven omdat we weten dat we onderdeel zijn van de natuur die ons omringt.

Een maatschappij waarin iedereen zich op een waardige manier kan inzetten voor zijn geluk en het geluk van anderen; waarin de gelijkwaardigheid geen geweld wordt aangedaan; en waarin solidariteit de norm is in plaats van de uitzondering.

Een maatschappij waarin respect bestaat tegenover de medemens en de dieren.

Een maatschappij voor mensen die onderdeel wil zijn van de wereld die ons omringt, die zich bewust is van de ongelijke verdeling van de welvaart op de wereld en daar wat aan doet.

Een maatschappij die anderzijds overzichtelijk en dóórzichtig is omdat anders de democratie verloren gaat. Daarom willen we ook geen superstaat Europa.

Een maatschappij die zijn voorzieningen bij voorkeur organiseert in de buurt. We bouwen buurthuizen en buurtgezondheidscentra waar altijd iemand aanwezig is; we zorgen voor buurtagenten voor de veiligheid; we slopen de verpleeghuizen en kleine, gezellige, fijne voorzieningen voor ouderen in de buurt; er komt een buurtverpleegkundige die de mensen thuis bezoekt; er komen overal consultatiebureaus voor opvoedingsondersteuning, maar ook voor adviezen voor werk en vrije tijd.

Een maatschappij voor mensen, tot slot, waarin iedereen op zijn of haar manier inhoudt geeft aan verantwoordelijkheid voor zichzelf; zijn gezin, familie en vrienden; z’n werk, z’n vereniging; ons land en de wereld.

Dat is de maatschappij voor mensen waar ik me voor wil inzetten. Dát is het beter Nederland waarvoor we ons willen inzetten. En daar hebben we een andere regering voor nodig.

Vandaag stellen we ons verkiezingsprogramma vast. Het is een prima programma dat laat zien dat het veel beter, veel socialer kan, en voor hetzelfde geld. Het programma en de financiële verantwoording laat zien dat we geen gat in ons hand hebben. We passen juist erg goed op de centjes zodat we aan het eind van de rit juist miljarden overhouden.

Aan de sociale alliantie die ik voor ogen heb mag van mij iedereen meedoen die weg wil van hard, rechts en liberaal beleid. Zo’n sociale alliantie zal mensen nieuwe hoop geven, hoop dat een beter Nederland echt kan. Mijn acte van geloof, hoop en liefde zegt dat het kan. Ik heb de afgelopen jaren het hele land doorkruist, en met heel veel mensen gesproken, die me overtuigd hebben dat het kan, een beter Nederland.

Onderwijzers, politieagenten, verpleegkundigen, fabrieksdirecteuren, specialisten, gehandicapten, bouwvakkers, vrijwilligers, raadsleden, burgemeesters, vaders, moeders, scholieren, studenten. Dit land barst van mensen die het beter willen maken. En die het beter kunnen maken. Als ze de steun maar krijgen van de politiek, steun die ze nu vaak missen, wat ze moedeloos maakt en soms erg cynisch.

Wij willen weg van de grote, onpersoonlijke instellingen in onderwijs en zorg waar mensen nummers zijn geworden. Wij willen de menselijke maat, de mens is de maat van alle dingen. Als iemand een vraag heeft kan ie een half uur naar ’n computer luisteren. Ik wil daar vanaf. Het horen mensen te zijn, die mensen helpen, en écht helpen en niet van het kastje naar de muur sturen.

We willen de ontmenselijking van onze samenleving stoppen, we willen beroepseer voor de dokter en de onderwijzer, voor de verpleegkundige en buschauffeur, voor de boekhouder en de timmerman.

Wij stoppen de trend om kinderen op te bergen in anonieme molochen van scholen; wij stoppen de mensonwaardige toestanden in de verpleeghuizen; wij stoppen de jeugdzorg waar men meer met elkaar bezig is dan met de kinderen die aangewezen zijn op hulp.

Wij stoppen de vervreemding; wij stoppen het cynisme; wij stoppen de cultuur van het wegkijken.

Nederland heeft een nieuw verhaal nodig. Een verhaal dat voortborduurt op de mentaliteit van de wederopbouw na de laatste oorlog. Een mentaliteit die we in de afgelopen twintig jaar ergens onderweg zijn kwijt geraakt. Mensen zijn het motto ‘Alles Voor Vandaag, Vandaag Voor Alles’ beu. Voor wie bouwden – letterlijk en figuurlijk – onze ouders na de oorlog ons land weer op? Op eerste plaats voor de toekomst van Nederland, voor hun kinderen en kleinkinderen.

De vanzelfsprekende solidariteit tussen de generaties heeft ons geholpen een beschaafd land te worden. Het is bedenkelijk dat sommigen die vanzelfsprekendheid in twijfel hebben getrokken. Gebaseerd op onjuiste cijfers nog wel.

Mensen maken zich zorgen over de toekomst; ze vragen zich af waarnaar we op weg zijn. Het is echter mijn vaste overtuiging dat mensen dolgraag willen bijdragen aan iets dat groter is dan zijzelf: een mooie toekomst voor volgende generaties; een fijne, intieme school; een sportvereniging; een goed lopend bedrijf; een warm verblijf voor anderen die hulp nodig hebben; een politieke partij; de toneelvereniging; de wijk of buurt; het land of de wereld.

Elk onderzoek wijst uit dat mensen meer gemeenschapszin willen. Men is de leegheid en het cynisme van het structurele egoïsme voorbij. ‘Een maatschappij voor mensen’ is wat de meesten willen. De SP wil deze mensen graag een handje helpen met een beleid dat hen aanmoedigt en helpt in plaats van frustreert. Daarvoor moet het vertrouwen van de mensen in de overheid, hún overheid worden hersteld. Wij als SP zijn daartoe in staat.

Behalve het programma stellen we vandaag ook de kieslijst vast en geven we het startsein voor de campagne. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt, en dat is niet onopgemerkt gebleven. Er bestaat groot vertrouwen in de SP. We staan er dan ook beter voor dan ooit tevoren. Wij pronken nooit met andermans veren, we zijn eerder vaak te bescheiden en eisen onvoldoende onze successen op. Daarom wil ik hier en nu met jullie allemaal afspreken – en met al die andere tienduizenden SP’ers die er vandaag niet bij konden zijn – dat we de oogst sàmen binnenhalen.

Sommigen van ons hier kunnen zich nog de campagne van 1977 herinneren. Tegen alle anderen wil ik zeggen: Campagne voeren, de straten op en de buurten in is nu véél leuker dan toen.

Op mij kunnen jullie rekenen, kan ik op jullie rekenen?

Oh ja, en tegen de afdeling Kaatsheuvel wil ik zeggen: Natuurlijk is Roodkapje rood, maar dat wil nog niet zeggen dat je ze mag inzetten voor deze campagne. Ik ben blij dat jullie ze hebben teruggebracht.

Vandaag beginnen we aan de sociale wederopbouw van Nederland!

Samen met iedereen die mee wil doen, geven we zo inhoud aan het begrip ‘nieuw optimisme’.

Kies strategisch, Stem NU SP!

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

231 Comments

231 reacties

 1. [...] Op zijn weblog heeft hij de hele toespraak op het congres gepubliceerd, hier enkele quotes. [...]

  Pingback door Are you hung up? » De SP trekt ten strijde — zaterdag 7 oktober 2006 @ 14.57 uur

 2. Als 85 jarige Rotterdammer opgegroeid in een streng SDAP gezin waar vader op 1 mei voorop liep met een rode vlag,kan ik mij toch steeds meer voelen in de partij van Jan Marijnissen, de man die nog steeds op durft te komen voor de belangen van de kleintjes. Op mijn stem kun je rekenen.

  Reactie door M.de Jonge — zaterdag 7 oktober 2006 @ 15.12 uur

 3. Staande ovatie achter mijn computer, Jan!
  Verdere woorden zijn overbodig…. NU SP!

  Reactie door Monique — zaterdag 7 oktober 2006 @ 15.13 uur

 4. Tja…. dat is precies wat ik wil. Misschien deze keer toch maar ???

  Reactie door twijfelaar — zaterdag 7 oktober 2006 @ 15.17 uur

 5. Licht uit…spot aan, de SP komt er aan.

  De bezem door de politiek, dit land verwordt, maakt mensen ziek.

  Reactie door e.krul — zaterdag 7 oktober 2006 @ 15.22 uur

 6. Geweldig verhaal, inspirerend en bevlogen!
  Dit is wat ons land nodig heeft.

  Reactie door Marjolein — zaterdag 7 oktober 2006 @ 15.28 uur

 7. Jan,

  Dit is precies wat ik graag wil horen en zien in dit “verwaarloosde” land.

  Reactie door Jo — zaterdag 7 oktober 2006 @ 15.38 uur

 8. Ik hoop dat dit ook als mp3 te downloaden zal zijn, hier wil ik wel weer naar luisteren op weg naar werk :)

  Reactie door Anja — zaterdag 7 oktober 2006 @ 15.54 uur

 9. Een interessante (en belangrijke) garantie geeft JM af met zijn opmerking “Met ‘n stem op de SP heb je vier jaar zeker géén spijt.”
  Dat vind ik wel een aanlokkelijk idee met de zwakke oppositie van de pvda en het verloren sociale gezicht van het cda vers in het geheugen. Als sp stemmer kun je bijna alleen nog maar winnen: óf een nieuw geluid in de regering óf een blijvend krachtig geluid in de oppositie.

  Reactie door twijfelaar — zaterdag 7 oktober 2006 @ 15.56 uur

 10. Stem Jan Marijnissen en je krijgt Bos er gratis bij.
  Nou Jan dat moet dan maar, als je maar inbreng krijgt met het regeren en niet meer in dat oppositiebankie hoeft te zitten.
  Ik ga voor de SP! :P
  Wie gaat erméé????????????

  Reactie door Bijdehandje — zaterdag 7 oktober 2006 @ 16.07 uur

 11. Wat ik belangrijker vind is niet alleen mijn stem naar de SP maar ik probeer ook zoveel mogenlijk mensen over te halen om te gaan stemmen , en dan het liefst op de SP. Helaas voor mensen die per ongeluk vertellen dat ze op een 3letter partij met vrijheid in hun naam stemmen dan wil ik nog wel eens boos worden.

  Reactie door jansen — zaterdag 7 oktober 2006 @ 16.27 uur

 12. mijn stem heb je, nou de rest van Nederland nog.

  Reactie door kamperman — zaterdag 7 oktober 2006 @ 16.43 uur

 13. Tja. Lastig verhaal Jan. Een aantal aspecten moet mij van het hart….”de door de SP gepropageerde maakbaarheid van onze samenleving is een farce”, “het is uiteindelijk de markt, of beter de winsten van bedrijvigheid, die onze zorgstaat gemaakt heeft en die nochthans vergeleken met andere natiestaten binnen de EEG, gericht is op het individu; geen volledige sloop, wel versobering, mee eens. Alle Lubberiaanse kabinetten hebben echt een doorbraak in de inrichting, betaalbaarheid, van onze zorgstaat voor nu en de toekomst gezorgd. Dit door onze consensus politiek en niet in het bijzonder de wil voor de paarse varianten eind jaren negentig vorige eeuw. Edoch, het socialistisch dogma is failliet, toch…? Overigens is de christenplicht geen haar beter. Het is het humanisme dat er voor zorgt dat wij met z’n allen het hier goed hebben. Kortom. Ik pleit voor een kleine overheid, niet te veel regelgeving, niet uitgaande van de maakbaarheid, focus op scholing en participatie, meer asfaslt en vooral slimmere inzet van asfalt, beter openbaar vervoer en iedereen breedband internet, gratis….!

  Reactie door Chris — zaterdag 7 oktober 2006 @ 17.13 uur

 14. Nu nog een beetje medewerking van de media!
  Beide briljante toespraken van Huub OOsterhuis en Jan Marijnissen behoren in zijn geheel te worden uitgezonden.
  Wat zullen EenVandaag en Nova gaan doen vanavond?
  Jan, we gaan niet meer op twijfel. We gaan er helemaal voor en zullen vechten als poitieke tijgers. Dit regime moet verdreven worden en tot en met de wortel uitgeroeid. Het is zelfs van wereldbelang! Want als EEN land weer terug is in het sociale spoor dan zullen wij een voorbeeldsfunctie zijn voor velen.

  Jan, spreek met Bos. Ga om de tafel en maak een plan. Eensgezind moet campagne gevoerd worden TEGEN het CDA en de VVD!
  Een lastercampagne, want ze hebben ons land verziekt, de burger uitgebuit en ons sociale stelsel naar de knoppen gewerkt.

  Dit kabinet heeft zich SCHULDIG gemaakt aan zoveel… het moet ongenadig afgestraft worden. Het moet NU gebeuren, want anders zal het niet meer lukken. De ‘wilde dieren’ hebben hun tanden gezet in ongerechtigheid en teloorgang en zien hun zakken hierdoor gevuld.

  Ook de media moet aangepakt worden. Hoor wat ze nu doen: Rutte krijgt de aandacht en de SP met al haar goede berichten wordt weer door rechts opgeslokt!
  Er gaat een gevaarlijke virus door ons land…
  Het mes erin en de macht moet overgenomen worden. Niet goedschiks, dan kwaadschiks!
  Terug naar een gezonde democratie!

  Reactie door Gloria — zaterdag 7 oktober 2006 @ 17.17 uur

 15. “Ik heb een beter aanbod: wie Marijnissen stemt, krijgt er Bos gratis bij. Hij mag van mij premier worden, als ik dan het beleid mee kan bepalen. Want dáár gaat het ons om.”

  Ja, meer is die wouter wiebelkont niet waard.
  Dus Jan, bijt hem in de billen om dat wiebelen te stoppen en trek hem direct ook even wat meer naar links.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zaterdag 7 oktober 2006 @ 17.18 uur

 16. Stem zeker , stem SP al die andere
  Onzeker wat er met je aan hen gegeven vetrouwen gebeurt

  Reactie door Groot — zaterdag 7 oktober 2006 @ 17.22 uur

 17. Ik wil best op de SP stemmen maar doe dat dus niet bij de landelijke verkiezingen.
  Nu: CDA 41 PVDA 42 zetels.
  Er hoeft maar een groep Turken niet naar de stembus te gaan en ik moet weer 4 jaar naar afbraakbeleid en die gereformeerde kop van Balkenende kijken.
  Mijn stem gaat dus (met tegenzin) naar Bos.
  Ik wil koste wat het kost geen Balkenende 4!

  Reactie door Jaap Smeets — zaterdag 7 oktober 2006 @ 17.43 uur

 18. laat het maar weer geregeld worden door de staat. Krijg we weer meer van die rode ambtenaren die niets doen en van die belachelijke regeltjes bedenken voor je. Zij weten wat goed is voor je. Dus niet!!!!! Laat we het nog niet hebben over de vriendjesgedrag. Staat weet het beter dan vrije markt economie. Die weten het niet beter want zj hebben geen last van concurrentie….. Geef mij maar keuze.
  gemiddelde nederlander weet wel wat die moet doen ….anders ben je lui. of is het weer voor de mensen die geen nederlands willen leren. Ach ja vele doen zich stom voor.

  Reactie door Dave — zaterdag 7 oktober 2006 @ 17.48 uur

 19. SP gefeliciteerd en Jan dubbel , want je bent tenslotte morgen (zondag) ook nog jarig; dit keer wel “verdubbelen in zetelantal en een sterk sociaal karakter geven aan een nieuw regeringsbeleid.

  Reactie door Bernd Zwart — zaterdag 7 oktober 2006 @ 17.57 uur

 20. Helaas staat de SP al weer op verlies in de peilingen, de strijd Pvda-CDA bloeit weer op in alle hevigheid.

  Reactie door Tim Engelbart — zaterdag 7 oktober 2006 @ 17.59 uur

 21. Dave, je gedraagt je als een ‘wild dier’ in nood.
  Zo ziet ook de VVD er uit. Jullie zullen ongenadig verliezen. Maar hier moeten wij voor oppassen: een wild dier in nood, maakt levensgevaarlijke sprongen. We zijn nog niet van jullie af, maar bereid je voor: we zullen jullie bij de staart grijpen, omdat de kop eraf moet!
  Het is over en uit met jullie asociale graaiers. Dit kabinet van ONBENULLEN gaat eruit. De ‘bende’ van Nederland zal NU aangepakt worden en omver geholpen worden!
  Dat wordt voor jou trillen als een rietje, Dave.

  Reactie door Gloria — zaterdag 7 oktober 2006 @ 18.15 uur

 22. Moet altijd lachen hoe ‘rechts’ praat over de ‘linkse’- media en hoe ‘links’ praat over de ‘rechtse’-media…….. :-)

  Verminderde overheidsbemoeienis lijkt mij overigens een goede zaak…. maar dat kan aan mij liggen.

  Voor de rest wens ik de SP veel succes, let the best man win!

  Reactie door Mikey — zaterdag 7 oktober 2006 @ 18.16 uur

 23. @21 is voor Dave (@18)

  Reactie door Gloria — zaterdag 7 oktober 2006 @ 18.17 uur

 24. “kies strategisch kies SP”

  goede titel… inderdaad als je Pvda en SP aan de macht wil hebben MOET je SP kiezen. Ik hoop dat Jan Marijnissen dit goed kan duidelijk maken aan de kiezer want de PVDA is geen betrouwbare partij aangaande de te formeren coalitie. De PvdA lonkt ook naar neo-conservatief rechts (CDA/VVD).

  Echter als je principieel bent moet je ook niet met de PvdA willen regeren. Want die partij deugt net zo min als de CDA en VVD.

  Reactie door Zarathustra — zaterdag 7 oktober 2006 @ 18.28 uur

 25. @21 Gloria

  Trillen als een rietje… hahaha
  goede humor.
  Niet dat die VVDér er iets van zal oppakken die is ziende blind en horende doof.. die behoort tot het land van de zombies en is waarschijnlijk niet meer te helpen.

  Reactie door Zarathustra — zaterdag 7 oktober 2006 @ 18.32 uur

 26. @13 Chris

  Het humanisme baseert zich op de enige en echte HUMAAN Jezus Christus.
  Laten we niet denken dat we de humane mens zelf hebben uitgevonden. (Ijdelheid)
  Het is aan ieder voor zich om de humaniteit van Christus overboord te gooien en zelf in Zijn plaats te gaan staan.
  Het ware zuivere christendom = humanistisch! Ter herinnering.

  Reactie door Gloria — zaterdag 7 oktober 2006 @ 18.38 uur

 27. Ja, ik hoop dat de verkiezingsuitslag je de ruggesteun zal geven om nog heel lang door te gaan in de politiek.

  Reactie door Maarten Legene — zaterdag 7 oktober 2006 @ 18.38 uur

 28. Gloria,

  Ik volg je bijdrages al een tijdje.

  Ik heb een vraagje: Waarom ga je niet werken? Je CONSUMEERT namelijk wel, maar PRODUCEERT niet. Wie betaalt jouw eten? Jouw huis? Jouw grond? Jouw televisie? Jouw internet? En nog klaag je elke keer terwijl je het zo goed hebt. Ben je soms bang dat je aangepakt wordt door de werkende mens (lees: VVD/CDA)?

  Reactie door Jim — zaterdag 7 oktober 2006 @ 18.49 uur

 29. Hirsi Ali waarschuwt voor Verdonk

  http://www.baldhead.nl/index.php?blog=2&cat=28

  kijk snel

  Reactie door baldhead — zaterdag 7 oktober 2006 @ 18.57 uur

 30. @Jim — zaterdag 7 oktober 2006 @ 18.49

  Ietwat te persoonlijk, maar je hebt een punt.
  Volgens mij is dit het begin van een flamewar.

  @baldhead — zaterdag 7 oktober 2006 @ 18.57
  Hoax uit den oude doosch.

  Reactie door Mikey — zaterdag 7 oktober 2006 @ 19.18 uur

 31. Jan ik ben het helemaal met je eens.
  Ik zit alleen met één probleem. Het cda mag koste wat kost niet de grootste worden, want die gaan gegarandeers weer met de vvd aan tafel zitten, en ik heb eigenlijk altijd al het gevoel gehad dat zalm de eigenlijke minister-president was en balkenende maar een beetje meedeed.
  Alleen daarom zit ik nog te twijfelen om tegen mijn gevoel in toch maar pvda te stemmen. Ik ben er nog niet helemaal uit, maar wat jullie programma en de manier van omgaan met mensen zou ik het liefst op jullie stemmen.

  Reactie door jeannette — zaterdag 7 oktober 2006 @ 19.33 uur

 32. @27 Jim

  Zoals ik begrijp behoor jij tot de mensen die eigenlijk zijn werk haat en daarom vindt dat alle andere mensen zich daaraan moeten conformeren omdat het anders niet eerlijk is wat jij jezelf aandoet?

  Wat gaat het jou aan of Gloria werkt… Jij kiest er zelf voor om te werken en deel te nemen aan dit uitbuitings systeem. Eigenlijk ben jij dus het kwaad want je werkt mee aan de collectieve onderdrukking van de vrijheid van het individu.

  Niet iedereen kiest ervoor om bij “the borg collective” te gaan. Niet iedereen “will be assimilated”.

  Echter het is erg ontactvol om zoiets te zeggen zonder de voorgeschiedenis te kennen. Wellicht WIL Gloria best werken cvoor een eerlijke beloning? en wordt ze niet aangenomen voor wat voor reden dan ook door de “menslievende” werkgevers onder ons?

  Oordeel niet te snel… je kan zelf ook eens aan de beurt komen.

  Reactie door Zarathustra — zaterdag 7 oktober 2006 @ 19.38 uur

 33. @17 Jaap Smeets en @30 Jeannette.

  Stem wat je hart je ingeeft, je kan alleen zo de SP groter maken.
  En dat is toch de bedoeling.
  Ga niet te ingewikkeld doen, de kans dat het negatief uitpakt is groot.

  Reactie door Ingeborg vv — zaterdag 7 oktober 2006 @ 19.54 uur

 34. @30 jeannette

  De SP moet groot genoeg worden zodat zij als “de grote morele winnaar” uit de verkiezingen komen en getalsmatig een links kabinet mogelijk maken!

  Echter de kunst is de rechtse/midden kiezer te bedonderen en ook links te laten stemmen. HIer komt de PvdA in het spel!
  Doordat de PvdA zich als middenpartij potitioneerd terwijl het uiteindelijk een links beleid wil gaan voeren.
  Dit is de enige manier omdat er anders roofbouw onder de linkse partijen ontstaat.

  Dit zou de reden kunnen zijn waarom wouter bos naar het midden trekt… (wellicht is het een list?). Het kan ook zijn dat Wouter Bos echt naar het midden trekt en voor de CDA kiest. Wie zal het weten… echter zonder 75+ zetels voor SP, PvdA, GL is een links kabinet uitgesloten.

  Verkiezingen zijn een en al list en bedrog. Alleen Wouter Bos en Jan MArijnissen weten wat ze ECHT willen! De rest is show en manipulatie om uit te komen op het gewenste resultaat! Ik denk persoonlijk dat het een spel is dat Jan en Wouter spelen om een zo groot mogelijk aantal kiezers te trekken. Wouter Bos is vorige keer genaaid door Balkenende en nu gaan Jan en Wouter hem terugpakken.. waarbij de PvdA pretendeerd meer een middenpartij te zijn om geen kiezers weg te kapen bij de SP, en de SP lekker links gaat zitten zodat de midden kiezers op de PvdA stemmen.

  Het is eigenlijk hetzelfde spel dat de CDA (midden-rechts) en VVD (rechts) spelen om te proberen 75+ zetels te krijgen.

  Dit kan ook de reden zijn waarom Wouter Bos niet zegt welke coalitie hij nastreeft aangezien dit midden-stemmen kan kosten terwijl de linkse kiezer reeds bedient wordt door SP! (goede samenwerking heet dat ;)

  Reactie door Zarathustra — zaterdag 7 oktober 2006 @ 20.11 uur

 35. Jan je hebt het weer mooi voor het voetlicht gebracht.
  Aan onze stem, ja ook die van mijn vrouw, zal het niet liggen dat WB naar links moet. Succes voor ons allen bij de verkiezingen.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — zaterdag 7 oktober 2006 @ 20.31 uur

 36. @Zarathustra — zaterdag 7 oktober 2006 @ 20.11

  Windvaan Bos heeft nog NOOIT gezegd welke coalitie die nastreeft, de Balk evenmin.
  Verbaasde me over het feit dat Rutte eens een keer duidelijk was (…..en even later weer terugkrabbelde). Het is het spel wat politiek heet zullen we maar zeggen!

  Reactie door Mikey — zaterdag 7 oktober 2006 @ 21.11 uur

 37. @Jaap Smeets — zaterdag 7 oktober 2006, 17.43

  Dat vermeend strategisch stemmen op de PvdA heeft in 2003 anders niet kunnen voorkomen, dat er een BII kwam. Eerder was die strategie dus aantoonbaar geen succes. Behalve een ongewenst kabinet kregen we ook een slappe oppositie. Stem liever met je hart. Dan maak je ófwel de coalitie ófwel de oppositie sterk voor je belangen, als iedereen dat zou doen, tenminste. Dat lijkt me altijd beter dan je te laten sturen door spelletjes, die partijen spelen.

  Reactie door Wilbert — zaterdag 7 oktober 2006 @ 21.32 uur

 38. @Ingeborg vv — zaterdag 7 oktober 2006, 19.54

  Excuus, ik had je reactie nog niet gelezen, toen ik die van mij (za 7/10, 17.43) instuurde.
  Maar leuk, dat we het ongeveer wel met elkaar eens zijn, nietwaar?

  Reactie door Wilbert — zaterdag 7 oktober 2006 @ 21.49 uur

 39. Robots hebben geen mimiek. Meestal zijn ze rechtlijnig geprogrammeerd.
  En Balkie de Robot helpt alleen maar normen en waarden om zeep. Hij moet opnieuw geprogrammeerd worden. Maar je weet het, de kwaliteit van het microsoft Bush besturingssystemen is niet zo best. Erg virus en spyware gevoelig.
  Succes ermee Jan.

  Reactie door Koekoek — zaterdag 7 oktober 2006 @ 21.54 uur

 40. Inderdaad, wat de formatie ook brengt, we zijn sowieso gebaat bij een zo groot mogelijk zetelaantal voor de SP. Hetzij in de coalitie, hetzij in de oppositie. Maar welke het ook wordt, de SP moet zo sterk mogelijk worden om een stem te hebben waar de Tweede Kamer niet omheen kan. Een beter Nederland begin dus hier, bij de SP. Uit strategie voor de PvdA stemmen heeft echt geen zin, dat heeft het verleden ons toch al geleerd. CDA wil echt niet samen met PvdA of waren we dat al vergeten? Dus lieve mensen, doe niet mee aan ingewikkelde constructies en komplotten maar stem wat je hart je ingeeft. Voor mij is dat dus SP.

  Reactie door Chantal P — zaterdag 7 oktober 2006 @ 21.55 uur

 41. @28 Jim

  Je weet hoe het CDA en de VVD de burgers in Nederland hebben bedonderd. Dit was het leugen- en bedrogkabinet. Het is duidelijk dat jij op een van de twee stemt.
  Mensen die op deze partijen stemmen hebben een bepaald karakter: Zij nemen de waarheid niet zo nauw.
  En kijk dat bewijs je hier ook! Want je zegt dat je mijn reacties hier een tijdje volgt en dan had je kunnen weten dat ik mijn werk naar eer en geweten heb gedaan en nog altijd.

  Hiermee komt uit wat ik in mijn reactie @21 beschrijf: ” Een wild dier in nood maakt levensgevaarlijke sprongen.”
  Dit was er zo een. Ja Jim, ik kan mij ook niet voorstellen dat met deze kabinetsmentaliteit er ruiterlijke verliezers zullen zijn.
  Nu zullen we de wolven aanschouwen als ze zich van hun schaapskleren ontdoen.
  Zwakke aktie, Jim! Typisch rechts!!

  Weet je waarom de meesten links stemmen?
  Kwestie van sociale ontwikkeling! Wij zijn het die de landskar moeten trekken naar betere tijden. Want de volksverlakkers hebben hun tijd gehad en een spoor van vernieling achtergelaten.

  Reactie door Gloria — zaterdag 7 oktober 2006 @ 21.55 uur

 42. had m’n stem al gereed voor de sp. ben alleen gestruikeld over de uitspraak dat bos premier mag worden. Vlgs mij zit daar geen hond op te wachten, en ik zeker niet.
  maar weer gaan zoeken waar m’n stem naar toe mag

  Reactie door wouter — zaterdag 7 oktober 2006 @ 22.07 uur

 43. @Ingeborg vv — zaterdag 7 oktober 2006, 19.54

  Correctie, sorry: Ik bedoelde mijn reactie van 7/10, 21.32 i.p.v. 17.43.
  Hopelijk snap je het nog. :)

  Reactie door Wilbert — zaterdag 7 oktober 2006 @ 22.11 uur

 44. @30 Mickey

  Hebben wij al kennis gemaakt? Vriendjes van de wilde dieren? Op je rug liggen en kwispelstaarten voor Jim?
  Laf hoor!

  Reactie door Gloria — zaterdag 7 oktober 2006 @ 22.13 uur

 45. @31 Zarathustra
  Tja die Jim heeft duidelijk “de mens” nog niet centraal staan, dus misschien heeft hij nogal wat delen uit de toespraak overgeslagen of ten gevolge van zijn vooringenomenheid gemakshalve genegeerd?
  Het valt me wel op dat steeds meer “rechtsen” dit forum bezoeken! Lijkt me een goede zaak, dan kunnen ze nog wat bijleren (of worden ze misschien stiekem een beetje zenuwachtig)..?!

  Reactie door Ton — zaterdag 7 oktober 2006 @ 22.15 uur

 46. @43 Is o.k Wilbert, ik snappem.
  En dat we hetzelfde willen zeggen is alleen maar een goed teken, toch?

  Reactie door Ingeborg vv — zaterdag 7 oktober 2006 @ 22.26 uur

 47. @44 Gloria

  Wilde dieren? Op m’n rug liggen? Laf?
  Als jij er lekkerder door slaapt vanavond, heb je helemaal gelijk hoor…..
  *slaakt diepe zucht*

  Reactie door Mikey — zaterdag 7 oktober 2006 @ 22.32 uur

 48. @Ingeborg vv — zaterdag 7 oktober 2006, 22.46,

  Helemaal OK. :) (

  Reactie door Wilbert — zaterdag 7 oktober 2006 @ 22.37 uur

 49. @47 Mikey
  Jouw reactie van @30 was al weinigzeggend! Die denigrerende ondertoon van 22.32u geeft alleen maar aan dat je dus zelf eigenlijk niks zinnigs te melden hebt!

  @34 Zarathustra
  Ben er bijna wel zeker van dat Bos nog een openstaande rekening met Balkenende wil vereffenen..Maar hopen dat de PvdA genoeg kiezers bij het CDA weg weet te krijgen. En komt er een 75+ voor links, dan liggen de blauwdrukken voor een links kabinet heus al klaar!

  Reactie door Ton — zaterdag 7 oktober 2006 @ 22.51 uur

 50. @47 Mikey

  Nou, met of zonder jullie wilde dieren, ik slaap er geen nacht minder om. Wel scheelt het of je in slaap valt met een goed geweten en als ik het zo bekijk kan dat bij jou niet het geval zijn.
  Was het nodig om zo’n wilde ongenuanceerde aanval kracht bij te zetten?

  Reactie door Gloria — zaterdag 7 oktober 2006 @ 23.01 uur

 51. Het is goed dat Jan Marijnissen het Wouter Bos gunt.
  Wie weet gunt Wouter het Jan?
  Het lijkt mij dat er niets anders overblijft dan je stem aan de SP te geven.
  Kom op zeg, kan jij een betere partij bedenken?

  Reactie door Gloria — zaterdag 7 oktober 2006 @ 23.10 uur

 52. @51 Gloria

  Zei toch dat het TE persoonlijk was?

  Maar toch is er iets wat mij hier stoort…. er wordt hier gesproken over Het kwaad, Wilde dieren, enz. enz. Demoniseren is zeau 06-05-02.

  Reactie door Mikey — zaterdag 7 oktober 2006 @ 23.10 uur

 53. Sublieme toespraak Jan; ik was er graag bijgeweest; maar ja, ik ben geen SP lid meer nietwaar? Het is een prima antwoord op de leugencampagnes van de andere partijen.
  Vooral je analyse en opmerkingen over de PvdA zijn nogal confronterend en ik hoop; dat ze daar eens gaan nadenken. Ik proef echter; dat het nu nog te vroeg is voor een linkse coalitie en dat dit land daarvoor minstens nóg een neoliberale regering voor nodig heeft; om tot inkeer te komen. Men hoopt teveel; dat Bos alleen al het verschil wel even kan maken; maar daarvoor zijn de verschillen die het ertoe doen veel te klein. En dan is er nog altijd het verschil van theorie en praktijk, oftewel: Het gedrag van een partij vlak voor en na de verkiezingen. De PvdA heeft op dat gebied de slechtste naam van alle andere partijen.

  Ik wil je verder wel nog even bij de les houden voor wat betreft de groei van die SP.
  Afdeling Menterwolde; dat schijnt een chaos te zijn en er zitten wat twijfelachtige personen in. Al eerder heb ik de SP opmerkzaam geprobeerd te maken; dat de groningse afdelingen van de SP te weinig steun of begeleiding krijgen van de SP in Rotterdam. De afdeling Hoogezand; delfzijl en Winschoten zijn om die reden ter ziele gegaan. Hier moet wat aan gedaan worden; want deze provincie is een typisch PvdA bolwerk en juist daarom zou men in Rotterdam alle zeilen moeten bijzetten om hier vaste voet aan wal te krijgen.

  # 42 @Anders

  Dan kun je net zo goed op Balkie gaan stemmen joh. Je stem is nu al een verloren stem.

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — zaterdag 7 oktober 2006 @ 23.16 uur

 54. @53 Mikey

  De HELE waarheid: “Ietwat te persoonlijk. Maar je hebt een punt”. Aldus jij!
  En dat was mijn punt naar jou! Nodig?
  En ja, Mikey, het is mijn omschrijving van de mensen in dit land die het leeuwenaandeel willen van de buit. Het zijn de geldwolven en all-in noem ik hen: de wilde dieren. Want zij gedragen zich niet beschaafd en sociaal. Altijd heeft een gemeenschap te maken met wat asocialen. Dat is nu eenmaal zo en behoort ingecalculeerd te worden.
  Maar het is te gek voor woorden dat ze de macht hebben genomen en hier de dienst uitmaken! We zullen ons er heel snel vanaf moeten maken.

  Reactie door Gloria — zaterdag 7 oktober 2006 @ 23.24 uur

 55. ,,Je kunt wel roepen dat we het samen moeten doen, maar je hebt vier jaar lang alles gedaan met je rug naar de mensen”, hield Marijnissen Balkenende voor.

  Dit op de man spelen van Jan Marijnissen
  had ik van zo’n uitstekende debatter
  nooit verwacht,hopelijk niet het begin
  van het einde van een kei van een politicus.

  Reactie door Ben Valstar — zaterdag 7 oktober 2006 @ 23.26 uur

 56. Mikey, Nike, who gives a sh*t?

  Reactie door Wilbert — zaterdag 7 oktober 2006 @ 23.29 uur

 57. Mickey is een antiekeling V.O.C.er denk ik….
  Jan op naar de overwinning!!!!!

  Reactie door Willem — zaterdag 7 oktober 2006 @ 23.33 uur

 58. Oh; maar de Sp zal ook heus wel winnen; het zal groeien als hardhout, dat is qua qualiteit in elk geval wel beter.

  En mischien konden we beter; om CDA leden te deprogrammeren; dit filmpje beter vertonen op het congres. Zie link

  http://www.youtube.com/watch?v=SzHlMs2rSIM&mode=related&search=

  Reactie door ReneR — zaterdag 7 oktober 2006 @ 23.43 uur

 59. @ Mikey

  Het zijn spannende tijden. We leven in Nederland in een tijdsgewricht waarin het er om spant.
  Sommige mensen geven er blijk van lange tenen te hebben.
  Op mijn tenen mag men gaan staan, het deert me niet.
  Ik weet waarvoor ik sta. Mijn tenen zijn niet te pletten, niet te verpulveren.
  Zij blijven ongeschonden omdat ik geloof. Geloof in mijn principes en mijn idealen.
  Deze principes en idealen vind ik terug in en weet ik vertegenwoordigd door de SP.
  Natrappen doe ik niet en doet de SP ook niet.
  Wat ik wel doe is iemand een schop onder zijn achterste geven wanneer die iemand dit verdiend.
  Demoniseren is onjuist, daaraan doe ik dan ook niet aan mee. Maar het kwaad bestaat wel dégelijk en maakt gebruik van menig “voertuig”. Het kwaad heeft vele verschijningsvormen. Vaak zo obscuur dat men wordt misleid zonder het te beseffen. Het komt maar al te vaak voor dat men de ander iets verwijt waaraan men zichzelf schuldig maakt.
  Dit is één van de manifestaties van het kwaad, welke als fenomeen tevens het bestaan hiervan bevestigd. Lange tenen, schoppen, natrappen, een loopje nemen met iemand. Wie heeft zich hieraan nooit schuldig gemaakt? Het kwaad is alomtegenwoordig.

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 7 oktober 2006 @ 23.58 uur

 60. 17 @ Jaap

  Durf Sp te stemmen, de Turkse studenten die demonstreerden gaan niet PVDA, niet CDA en Vooral ook geen Groenlinks stemmen.
  Ze gaan wel stemmen, ze zijn nu op zoek naar een partij die ruimte laat voor vrije meningsuiting.
  Als het goed is komen ze vanzelf wel bij de SP.
  Aardige studenten, ken ze persoonlijk, mijn steun hebben ze omdat ze durven op te komen voor iets.
  Ze laten hun stem horen knap werk.

  Ayse

  Reactie door Ayse — zondag 8 oktober 2006 @ 0.09 uur

 61. JIm @ 28

  Wat flauw van je, hoe weet je dat ze niet werkt, wellicht dat ze voor jullie zich uit de naad en ziekgewerkt heeft.
  Ik snap dit niet, je doet voorkomen alsof mensen in de bijstand het zo goed hebben, ga eens een maand proberen rond te komen van de bijstand.
  Mensen in de WAO kunnen vaak niet aan het werk omdat ze te ziek zijn.
  Loop is een week met iemand mee, geef dan je commentaar.
  Als je vraagt, ik werk maar help veel alleenstaande bijstand ouders met problemen. Ik weet waar ik over praat, het is makkelijk te zeuren als je het zelf goed en breed hebt.
  Sorry ik heb niet verder gelezen dan deze mail en wilde antwoord geven.

  Ayse

  Reactie door Ayse — zondag 8 oktober 2006 @ 0.13 uur

 62. @55 Ben
  Jan is inderdaad een uitstekend debater! Maar waarom heeft hij dat niet recent nog bij de Algemene Beschouwingen dan kunnen laten zien? Kwam dat misschien omdat daar Balkenende, Verhagen en anderen het debat met Jan gewoon uit de weg gingen? Ze hadden er geen belang bij om met Jan in debat te gaan, ze weten immers zelf dondersgoed dat je dat met de camera er bovenop beter niet kunt doen..Zo’n debat konden ze alleen maar verliezen en daarom durfde niemand dat debat aan! Ik kan me hooguit 1 enkele (nogal slijmerige) poging van Mark Rutte voor de geest halen, maar ook die werd binnen de kortste keren door Jan “in de hoek” gezet.
  Debaten doe je niet op jouw eigen congres, dar doe je in de Kamer! Maar dan moet de rest het debat natuurlijk wel durven en willen aangaan!!

  Reactie door Ton — zondag 8 oktober 2006 @ 0.32 uur

 63. Ach, gezien de intelligentie (want bevooroordeeldheid van de reactie) gaat het hier mogelijk om de Jim van Idols :)

  Reactie door Floris V — zondag 8 oktober 2006 @ 0.38 uur

 64. @ Mikey

  Het VVD is “het Kwaad” van deze maatschappij! Zij zijn de vertegenwoordigers van de globalisering, de onderdrukking van armen, zwakken met hun machiavelli leer.

  Hier een opfrisser waar je eigenlijk op stemt!
  ———————-
  Niccolò Machiavelli (3 mei 1469, te Florence – 21 juni 1527, te Florence) was een Italiaanse politicus en filosoof. Op 28 mei 1498 werd hij hoofd van de Tweede Kanselarij van de Grote Raad van Florence, zijn voornaamste publieke functie, waaruit hij eind 1512 ontzet werd.

  Het jaar daarna, in 1513, schreef hij Il Principe (De Heerser), een boek dat nog steeds gelezen wordt. De hoofdmoot van het boek wordt gekenmerkt door utilistisch denken: het doel heiligt de middelen.

  Dit is het tegenovergestelde van de deontologie, die kijkt naar de ethische aanvaardbaarheid van de middelen.

  Reactie door Zarathustra — zondag 8 oktober 2006 @ 0.50 uur

 65. @64 Also…0.50 uur

  Om tot dat inzicht te komen had ik Machiavelli als middel niet nodig.

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 8 oktober 2006 @ 1.15 uur

 66. Applaus, applaus.

  Nogmaals; (ik haar voorgaand woord) applaus!

  Applaus voor Jan Marijnissen, ik hoop dat hij een ruime broek aan had.
  Applaus ook voor iedereen die op het podium mocht komen.
  Applaus ook voor de verhaaltjes die werden verteld door alle SP coryfeeën.
  Applaus voor geen inhoud maar wel passie.
  Applaus vooral ook voor “ volg de leider”.

  Applaus ook voor de mensen (die echt niet binnen mochten komen) die de SP een warm hart toedragen en toekomst zien in een socialistische partij met verantwoordelijkheidsgevoel en echte compassie.

  Reactie door Bertoli — zondag 8 oktober 2006 @ 1.18 uur

 67. AD vandaag : die slijmbal en langstudent Rutte volop aanwezig. Studenten werden belachelijk gemaakt alsof ze geen euro 125 en minimaal euro 300 per maand aan collegegeld en kamerhuur kwijt zijn. Basisbeurs is ca. euro 250 p.m. dus euro 175 te min. 70 % moet lenen nu omdat ouders ook niet meer kunnen bijleggen.
  Dus lenen en bijwerken dan maar en vertrouwen op goede baan toekomst.
  Lijkt wel of media door CDA (willen studeren 4/5 x zo duur maken) en vvd worden voorbereid. Hypo.rente/Aow ook zoiets, moet toch de mensen eens duidelijk worden uitgelegd dat voor hypotheken tot euro 350.000 er niets aan de hand zal zijn ? Verhagen en vvd zegt aldoor ‘wij tornen er niet aan’ hoewel het hartstikke oneerlijk is. Aow ook iets aan doen voor degene met een pensioen erbij mag best iets gevraagd worden.
  Zorgpremies … de enige grote aanval van Woutertje momenteel. D66 aanval op onmenselijk beleid van Rita. Wilders
  anti alle allochtonen. SP plannen zeer algemeen en prima doch komen te langzaam door omdat media de SP gewoon ‘links” laat liggen en er titanenstrijd (wat een onzin zeg) van maken, leuk voor de kijker.

  Reactie door volghetnieuws — zondag 8 oktober 2006 @ 1.19 uur

 68. Kwam net deze website tegen van het cda over trots zijn op Nederland. Ik heb ook even een foto ingezonden, eentje van Jan Marijnissen, even zien of ze hem accepteren.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zondag 8 oktober 2006 @ 1.21 uur

 69. @64 Zarathustra

  Mooi voorbeeld! Van homo sapiens naar homo conscience…
  Toch is alles een kwestie van goed begrip. De mens evolueert niet zomaar. Tenslotte kunnen we ons niet aan eigen haren uit het moeras trekken. Er is hulp van ‘buitenaf’ voor nodig.

  Reactie door Gloria — zondag 8 oktober 2006 @ 1.38 uur

 70. @65 Wattenstaafie

  Door wie ben jij tot dit inzicht gekomen?

  Reactie door Gloria — zondag 8 oktober 2006 @ 1.57 uur

 71. Ik heb een beter aanbod: wie Marijnissen stemt, krijgt er Bos gratis bij. Hij mag van mij premier worden, als ik dan het beleid mee kan bepalen. Want dáár gaat het ons om.

  ik ? ik ? je bedoeld de SP hoop ik?
  is de SP = JM en JM de SP ? hmmm…

  Reactie door ed — zondag 8 oktober 2006 @ 2.11 uur

 72. Wat een vertoning… dit soort powerspeeches zeggen me helemaal niets. Cliches kennen we allemaal, de voedselbanken is een onderdeel van het probleem, maar zou zeker niet de inzet moeten zijn van de verkiezigen.

  Daar de SP zich graag blind staart op een coalitie met de PvdA en daarbij bereid is om de ideologische veren af te schudden, tot merkbaar groot genoegen van het handgeselecteerde publiek, denk ik dat ik die oud rechter, meneer Wolfsen van de pvda een kans gun. Dat is een meer rechtvaardig persoon dan de SP zal voortbrengen.

  Jammer, het programma van de SP ziet er het beste uit, maar de mensen die dat moeten vertolken, zijn daar helemaal niet toe bereid. Ik hoop -als SP-lid- dat de sp lieden net even dat tandje hoger willen geven om wel dat verschil te maken.

  Reactie door Jory — zondag 8 oktober 2006 @ 2.15 uur

 73. @Ton 62

  Klopt helemaal, je hebt helemaal gelijk niemand durft het debat met JM aan want iedereen weet dat ze verliezen. JM is king debater! duh! wake up!

  Reactie door ed — zondag 8 oktober 2006 @ 2.16 uur

 74. Ik kan me trouwens niet aan de indruk onttrekken dat de SP hier een Leg Walesa verhaal probeert neer te leggen, zijn solidariteitspact is ook een farce gebleken. Waarom kan de SP niet verder denken? Wees eens een stapje voor !

  Reactie door Jory — zondag 8 oktober 2006 @ 2.21 uur

 75. Woorden hebben betekenis, daden nog meer. Gelukkig zijn er mensen als Jan en Huub die ook staan voor het woord ofwel mensen die menen wat ze zeggen.
  Fatsoen, normen en waarden! Prachtige kreten. De een zegt het maar eigenlijk zegt hij niets, het is slechts een holle kreet. Inhoudsloos opgelegd fatsoen plus normen en waarden slaan de maatschappij lam, TOCH! Zeg wat je gaat doen, doe wat je zegt!
  Schrijven op dit weblog is preken voor eigen parochie. Enkel kan ik hopen dat Jan plus alle companen velen kunnen doordringen van de inhoudsloze, huichelachtige, onware praktijken en ideeën van ..ja, van hen. Blij zijn met elkaar is mij de afgelopen jaren wat moeilijk gevallen. Maar laten we blij worden met elkaar!
  Van onderwijs wijs worden, zorg komt van verzorgen dus alle tijd en aandacht, defensie betekent verdedigen dus niet aanvallen, als je voor iets kiest dan ook helemaal dus totaal geen kinderbijslag (tenzij ik hondentoeslag krijg) en van delen word je beter (die woorden zijn sommige christenen flink vergeten).
  Dat mijn woorden betekenis hebben is mij duidelijk. Helaas telt het maar voor één stem. Sterkte en succes Nederland. Het is aan ons allen.

  Reactie door Arnold — zondag 8 oktober 2006 @ 4.50 uur

 76. Chapeau Jan!
  Geweldige toespraak!
  Erg inspirerend voor een nieuw actief SP-lid.
  Ik kon er helaas niet bij zijn vanwege mij TPG-postwerk, maar zal met alle liefde zoveel mogelijk tijd en aandacht inzetten voor de SP-campagne tot aan de verkiezingen. En erna natuurlijk. Een strijdbare groet,
  Erik Schippers uit Deventer

  Reactie door Erik — zondag 8 oktober 2006 @ 5.02 uur

 77. Mooi en mee eens de woorden van Arnold.

  Gefeliciteerd met uw verjaardag Meneer Marijnissen.

  Vandaag nee gisteren ben ik bij de Volkskrant online wezen kijken en reageren op de lijstrekkers van de verschillende partijen en zag hoe oke u uit de bus bent gekomen als lijstrekker bij de verschillende hoog opgeleide ondervraagden.

  Ik ben nog niet zo heel lang lid van de SP en vind Harry van Bommel trouwens ook helemaal te gek!

  Ook de kritieken lees ik. Een van mijn eigen kritieken is de houding van de SP t.o.v. de NAVO, en zou daar wel wat uitgebreider documentatie over tegemoet zien! Kleine kantlijn.
  In media verhalen over dat het SP het ‘midden’ meer opzoekt tegenwoordig. Niet te ver doorslaan daarin graag! Wil niet gaan wachten op een partij straks, die de SP links moet houden, kortom niet het zelfde lot ondergaan als de PvdA. Flink links blijven ja!!!!? Wat ik bedoel met links? Opkomen voor de zwakkeren op de eerste plaats. (Oftewel fatsoen in woord en vooral daad; i.t.t. wat het huidige kabinet voorstaat.) En daarmee bedoel ik opkomen, niet tot invalidens toe in de watten leggen.
  Tevens de ballen hebben om wat meer schijt te tonen aan het Economisch Correcte. Politiek Correct is wat mij betreft een achterhaalde leus, Economisch Correct; is m.i. een accuratere nachtmerrie om meer tegen aan te schoppen.
  En goede opmerking dat verkiezingen geen idols zijn! Al die zogenaamd persoonlijke media-shit; de een huilt om zijn wijlen vader en de ander laat haar kinderen zien, om de menselijkheid van politici aan te tonen in de media….ik vind het yuck, want ik wil als persoonlijk en empathievol zien hoe men tranen heeft om andermans lot en ben minder geinteresseerd in hoe men huilt over eigen lot of hoe men zijn of haar eigen situatie laat zien. Empathie dat ontbreekt nogal in het beeld dat politici van zichzelf geven…Inlevingsvermogen in de benarde situaties waarin vele burgers zich in bevinden dankzij het Balkenende Neocon Kabinet!
  Na ja, ik laat het hier even bij.

  Nog vele jaren wens ik u. Ook ik heb wel eens kritiek, maar vind over het algemeen dat u het goed doet en gedaan heeft.

  Reactie door Chaki — zondag 8 oktober 2006 @ 5.10 uur

 78. @59 Wattenstaafie

  Heerschende respons, respect!

  Overigens stem ik geen vvd…. geloof niet zo in wet der sterkste!

  Reactie door Dutch — zondag 8 oktober 2006 @ 6.45 uur

 79. @69 ….. @59

  Dutch=Mikey voor alle duidelijkheid!

  Reactie door Mikey — zondag 8 oktober 2006 @ 6.46 uur

 80. Ha Gloria, Tja Natuurlijk weer niets in NOVA. Over het congres van de SP. Tja over belgen. Nou er waren vandaag 2 belgen bij BNR radio (inschattingsfout?).Kom je er met je rechtse praat niet meer door. NOVA wordt flink afgemaakt. Goh, wat zijn ze daar slecht op de hoogte. Ervaringsfeit als belg. Leuk is de radio gelijk, als de belgen zeggen over de relatie Holland/Amerika : Als je met hond slaapt krijg je zijn vlooien.

  De Vlaamse schrijver Tom Lanoye over de opkomst van extreem rechts, zijn nieuwste roman Het derde huwelijk en de zinloosheid van het moderne leven in België.

  http://www.bnr.nl dan kijken onder radio en dan weer bij cafe Vondel

  Goh zijn er ook nog mensen die sociaal economisch in de mond durven nemen. Ga je mond spoelen hoor ik Balkeneinde al zeggen.

  Met mijn respect voor velen doch niet allen. Zeker niet voor Rita Verdonk.

  Pjotter

  Reactie door Pjotter — zondag 8 oktober 2006 @ 7.00 uur

 81. 2 minuutjes bij het journaal.

  3 actualiteitenprogramma’s gingen over de verkiezingen vandaag in Belgie.

  RTL4 noemt Jan in haar teletekstberichten ‘voorman’en de ander ‘leider’

  Ik zou zeggen Jan vanaf vandaag spreken we over de SP-leider en géén voorman.

  Ook D66 kreeg amper aandacht evenals vorige week groen-links amper aandacht kreeg en de PvdA nog geen kwart van het CDA

  Het CDA-VVD-OMROEP complot.

  Overigens uitstekend stukje in de NRC Jan.
  Een ding moet me van het hart.
  Journalisten zijn rare vogels. Zij hebben iets ontdekt dat er allang was en zeggen dan dat het nieuw is.

  Misschien kunnen we onder de overlijdensadvertentie van het CDA-VVD kabinet een mooi gedicht of spreuk van Huub Oosterhuis zetten.

  Is Huub expres uit de media-aandacht gehouden teveel tegenwicht tegen Bosscchaert en Van Gaal etc.

  Overigens AZ heeft voor het eerst gelijkgespeeld, jammer voor de supporters maar goed voor het CDA nu nog verliezen.
  Kunnen de supporters niet eens in het geweer komen tegen Van Gaal die hun club misbruikt voor politieke doeleinden?

  Reactie door Klaretaal — zondag 8 oktober 2006 @ 8.02 uur

 82. Nog even een korte aanvulling op de toespraak van Jan. Het is juist dat wij al heel lang 1 lid hebben op Urk. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat het ledental op Urk inmiddels is verdubbeld! :D

  Reactie door ME — zondag 8 oktober 2006 @ 9.08 uur

 83. toevoeging: Mijn stem verliest de SP n.a.v de uitspraak van Jan : “Wie op mij stemt krijgt Bos als premier erbij”
  Ik wil niet (weer) n ex- Shell premier Jan, dus daarom stem ik niet meer op jou.
  Neem nou ‘s afstand van die zgn sociale PVDA , vaar je eigen koers en ik zal weer op je stemmen.

  Reactie door resonancer — zondag 8 oktober 2006 @ 9.56 uur

 84. @83 Welke resonantie heeft jouw trommel-
  vlies dusdanig beschadigd, dat je er nu zo
  door teleurgesteld door reageert?
  Immers, hoe dan ook, we zullen met zeker
  6 partijen flink rekening dienen te houden
  en ze hebben allemaal onderling wel ergens
  raakpunten waarvoor ze in de weer zijn!
  Een eigen koers varen binnen een politiek
  bestel is maar ten dele mogelijk! Zonder
  enige aanpassing of herziening van stand-
  punten blijven we stil staan in de tijd en
  dat heeft ons in de afgelopen járen daar-
  door al één jaar finaal doen stilzetten!
  Gestaag stijgen in zetels is wat de SP aan
  het bereiken is en niét middels de waan van de dag! Echter forceren heeft nog nooit tot iets goeds geleid als men aan de
  basis niet bereid blijkt elkaar wezenlijk
  tegemoet te willen komen. Dat wil echter
  voor de SP geenszins zeggen, dat het met
  alle winden mee zou waaien, integendeel!
  Voet bij stuk wordt er gehouden op veel
  fronten, maar je moet het willen zien!
  Vrienden voor de eigen standpunten vinden
  en/of maken zal voorwaarde tot verbetering
  voor ons allemaal moeten zijn.
  Dan klinkt die resonantie ook heel ánders!
  Fijne dag, wie je ook bent, wat je ook aan
  het doen bent….maar je kunt met een ge-
  rust hart op de SP blijven stemmen.
  In de olie kun je natuurlijk ook raken,
  maar de Shell heeft hier even helemaal
  niets mee te maken.
  Veel mensen doen hun inzichten duidelijker
  te maken door bij veel verschillende maat-
  schappijen te hebben gewerkt en nadien
  zeker te weten, hoe men het in de eigen
  strategié NIET wil!
  Wat Wouter Bos erdoor geleerd heeft kan
  veel meer zijn dan wij weten of hij kan
  zeggen!

  Reactie door Madelief — zondag 8 oktober 2006 @ 10.33 uur

 85. En weer iemand die op 1 punt zijn steun aan de SP laat vallen. Voor welke coalitie moet Jan dan gaan, als het niet met de PvdA is? In een coalitie met CDA en/of VVD zal Jan nooit de ruimte krijgen om Nederland beter te maken. Bij de PvdA is die kans gewoon het grootst. Jammer dat mensen dat niet (willen) inzien en dan maar roepen niet op de SP te gaan stemmen. Van alle mogelijke coalities is er een met de PvdA toch de minst beroerde, of zie ik dat verkeerd?

  Reactie door Chantal P — zondag 8 oktober 2006 @ 11.44 uur

 86. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven, met vele mensen aan zijn zij, in de gloria ,in de gloria!!

  Op dat jong en oud U volgt en vertrouwd, zodat U dit land verdedigd en herbouwd.

  Reactie door Angela — zondag 8 oktober 2006 @ 11.48 uur

 87. Aan ed rechtse en midden reactie gevenden wil ik dit kwijt;

  Ik las elders: De gezinshereniging werd geregeld door een VVDer, H. Wiegel.

  Wetenswaardigheden over Hans Wiegel:
  Hij stelde een Directie Minderheden in en was in 1981 eerste ondertekenaar
  van de Nota Minderhedenbeleid. Uitgangspunt daarvan was het
  totstandkomen van een samenleving waarin de in Nederland verblijvende
  leden van minderheidsgroepen afzonderlijk en als groep een
  gelijkwaardige plaats en volwaardige ontplooiingskansen hebben. Om dat
  te bereiken komt er een achterstandsbeleid, anti-discriminatiebeleid en
  beleid met betrekking tot participatie, emancipatie en cultuurbeleving
  (onder meer behoud van eigen cultuur en taal).

  Dus zo kwam het buitenland binnen, via de werkgevers, de luie NLers die geen vies werk wilden doen, en de werkgevers.

  Want oh rechtse stemmers, u bevind zich in een opportunistisch (uit-)bespeelde
  groep.

  Vrijheid, markt, open grenzen…. individualisme, keuze van geloof…..

  Maar zo Volks Vrij en Democratisch
  (Rutte koos de lijst vriendjes, handpicked in goed grijpgraag kapitalistisch
  ikke ikke ikke NLs)
  is de VVD dus niet.

  Tot mijn verbazing had de SP nota benen in de jaren ’70 al meer visie en zicht op de toekomst.
  Stemt u echter weer voor cda pvda vvd combinaties, dan vrees ik inmiddels toch weer voor een minder waren voor weer meer geld doorgaande grafiek.
  Alles duurder, hoe men het ook brengt….

  Vrije markt? gelul, dan zou er in bijna elke tak maar -1- bedrijf overleven.
  Vrije markt = goedkoper voor de klant: prijsafspraken? Men gebruikt spaarlampen, kleed zich dikker, olie prijs is al lang weer omlaag, we gebruiken minder energie, minder benzine en diesel, techniek van besparen ontwikkelt nog steeds, we gebruiken minder, maar betalen meeeerrrr vraag en aanbod aan CDA-PvdA-VVD uitlegen is een noodzaak!

  (Ten overvloede: ik stem zelf links en de PvdA noem ik midden inmiddels. Tegen buitenlanders heb ik niets, alleen tegen mensen die fout bezig zijn, ongezien hun af- of herkomst)

  Reactie door Barend LSZST — zondag 8 oktober 2006 @ 11.58 uur

 88. “De toename van de hufterigheid, en ook van de criminaliteit laat zich voor een belangrijk deel hieruit(*) verklaren.” Klik hier

  (*) regeringsbeleid cda/vvd/d66 met de steun van de confessionelen

  je moet maar lef hebben..
  eigenlijk bedoelt jan, dat iedereen die niet op jan stemt of op zijn minst links, een hufter is…
  dank je jan…
  je uitdrukkingsvermogen is erg beeldend.
  maar wees niet bang.
  ik zal als rechtse hufter heus mijn bijdrage aan de door-gesocialiseerde maatschappij bij blijven dragen..

  nederland, het rijkste land met de beste sociale infrastructuur ter wereld, en dan van een oud-maoist moeten horen dat 50% van de nederlanders uit hufters bestaat.
  bravo, jan !

  Reactie door der kreuzritter — zondag 8 oktober 2006 @ 12.08 uur

 89. Jan,

  Van harte! En kei beandkt voor die fantastisch inspirerende dag van gisteren!! Geweldig.

  Reactie door Frans — zondag 8 oktober 2006 @ 12.11 uur

 90. http://www.ditkannietwaarzijn.nl/?p=254

  Een partij valt al af.
  Kennelijk van hogehand afgewezen.

  Reactie door sander — zondag 8 oktober 2006 @ 12.16 uur

 91. Te veel mensen in de politiek, de elite, etc. zijn bezig met zich te verrijken ten koste van ons sociaal en ecologisch welzijn. Daardoor hebben ze niet in de gaten dat onze samenleving op sterven na dood is én door dit kortzichtige korte termijn “economisch” denken doen ze uiteindelijk ook voor zichzelf het licht uit. Want vroeg of laat kloppen de chaos, de criminaliteit, de niet meer uit te leggen alsmaar opstapelende fouten, misrekeningen, vooruitgeschoven problemen, ondergeschoven kosten, gecamoufleerde graaierijen, etc. ook op de deur van deze egoïsten (tenminste wanneer ze in Nederland blijven wonen).
  Maar helaas zijn deze mensen dan allang verdwenen in één of ander condominium in Zuid-Afrika, Italië, Spanje, etc.
  Jan zet hem op en ga zo door. Nederland geen sterfhuisconstructie! Onze samenleving mag niet sterven.

  Reactie door Le citoyen — zondag 8 oktober 2006 @ 12.16 uur

 92. De strategie van verveelde politici. Jammer dat de SP niet begrijpt dat de meerderheid van de bevolking als de dood is voor een linkse meerderheid. Daar is eerst nog heel veel uitleg en veldwerk voor nodig om dat aanvaardbaar te krijgen. Zolang dat niet meer gebeurt is de hele strategie er op uit de kiezer in de armen van cda-vvd te drijven.

  Reactie door spinner — zondag 8 oktober 2006 @ 12.23 uur

 93. Elsevier:

  Peiling: CDA is weer groter dan PvdA
  Voor het eerst sinds het aantreden van Balkenende II bijna vier jaar geleden is het CDA weer groter dan de PvdA.

  Volgens de wekelijkse peiling van Maurice de Hond krijgt het CDA nu 44 zetels, één meer dan de PvdA. Sinds maart zijn de socialisten onder fractieleider Wouter Bos in de peilingen zeven zetels gedaald, van 50 naar 43.

  Die Maurice toch!
  Hij is hard bezig een derde door hem geleid bedrijf om zeep te helpen.
  (eerder Newconomy en Emis -Inter/View) Dynamiek…Toch?!

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 8 oktober 2006 @ 12.26 uur

 94. 82 me,,moet je een poes in je nek hewwe ouwe ;-)

  Reactie door ad — zondag 8 oktober 2006 @ 12.38 uur

 95. Als je de keuze voor een partij laat bepalen door wie, wat vroeger heeft gedaan of waarvoor stond, is dat een onmogelijke keuze. Dat Bos voor Shell heeft gewerkt is wel bekend, so what? Als je VVD stemt is de leider wellicht afstammeling van de slavenhandelaars in de VOC tijd, wat overigens zeer wel op het CDA betrekking kan hebben. Heb je een hekel aan bankwerkers dan stem je geen Marijnissen. Heb je wat tegen de natuur dan stem je geen GL. Kul argumenten dus.

  Reactie door william — zondag 8 oktober 2006 @ 12.45 uur

 96. @92 spinner
  dat is dus precies waar de media mee bezig is en verantwoordelijk voor is,met het stelselmatig boycotten van de andere partijen op tv en dergelijke,dan CDA-VVD-PVDA,enkel en alleen die partijen heeft men het telkens over en worden in de spotlights gezet,ik noem dat volksverlakkerij….
  het doet er namelijk in mijn ogen niet toe hoe groot een partij is,alle partijen hebben evenveel recht op evenveel aandacht en tijd op de publieke omroep,om hun verhaal te vertellen,en dat niet alleen in campagnetijd maar ALTIJD!

  Reactie door iew — zondag 8 oktober 2006 @ 12.51 uur

 97. 81
  Ik heb maar weer voor de ellende mijn tv aangezet en in het late journaal de redeneringen beluisterd van Jan.
  Ze werden wel duidelijk in beeld gezet.
  Duidelijke taal voor elk mens.

  Zijn de SP sponsors bij de NOS op visite geweest.

  Reactie door sander — zondag 8 oktober 2006 @ 12.54 uur

 98. oh ja, GEFELICITEERD Jan Marijnissen !!
  en nog vele jaren!

  Reactie door iew — zondag 8 oktober 2006 @ 12.55 uur

 99. Een ijzersterke speech, Jan.
  Wel jammer dat ik hem van uw weblog moet plukken.
  Heb gisteren geprobeerd uw speech live via radio 1 te volgen. Ben helemaal weer bij gepraat over kunstschaatsen en formule 1 racen. Maar helaas, nauwelijks het SP congres kunnen volgen via de media.
  Weten we tenminste waar de loyaliteit van die ‘objectieve’ journalisten liggen.
  Als ik journalist was zou ik me vandaag behoorlijk schamen. Afin.

  Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 8 oktober 2006 @ 13.19 uur

 100. Stem Nu SP! Mee eens. Vooral om Nederland socialer te maken, en het begin te maken met het opruimen van de puinhopen van Paars en Balkenende.

  En een coalitie van een sterke SP met de Blanco Lijst lijkt me gezond voor het voeren van een nieuwe internationale politiek.

  Het is op dit moment niet de goede tijd voor nuance mbt tot de Navo, met een sinds vorige week (martelwet, na Patriot Act 1 en 2) officiële dictatuur als grootste bondgenoot…de Amerikanen beginnen het zelf aardig door te krijgen:

  http://worldcantwait.net

  Reactie door Johnito — zondag 8 oktober 2006 @ 13.21 uur

 101. wat mijn het meesten stoort is dat er afgekeurde mensen ook kunnen werken na ze kunnen en ook de gevangenissen kunnen anders je moet de boeven echt straffen en te laten werken voor hun eten en ook geen leuke dingen in de cel want hun hebben een wat verkeerd gedaan want ik heb het gevoel dat wij gestraft worden wij betalen voor die mensen de goede moeten onder de kwade lijden ik kan wel door gaan zo als het nu gaat in nederland is niet goed vriedelijke groet h v b

  Reactie door henny vanblijderveen — zondag 8 oktober 2006 @ 13.22 uur

 102. Als balkenende weer premier wordt emigreer ik… Als Bos premier wordt kijk ik t nog ff aan. Maar er is maar een iemand die ik als premier wil en dat is JAN!!!!

  Reactie door Michiel — zondag 8 oktober 2006 @ 13.25 uur

 103. @95
  In het journaal was een zeer klein stukje uit de rede van Jan. Verder heeft niet 1 actualiteitenrubriek (EenVandaag, NOVA, Buitenhof) aandacht aan het SP-congres besteed. Men lijkt drukker met schreeuwers als Wilders (allochtonen en dieren gelijk behandelen), natuurlijk weer met de VVD (Rutte wil een 2-partijen regering met CDA) en met het buitenland (Belgie)…. of men is gewoon bang!

  Ik heb in elk geval een klacht ingediend over verkiezingsbeinvloeding en oneerlijke verdeling van de zendtijd politieke partijen bij al die omroepen, het journaal en het commissariaat van de media.

  Ik wil geen 6 debatten tussen Bos en Balkenende, ik wil meer debatten, van de andere leiders ook. Ik wil Jan tegenover Balkenende (niet de tweede man, Verhagen, want dat is een gluiperd), tegenover Rutte, tegenover Bos….. dat is een eerlijke strijd, wat nu gebeurd niet!

  Reactie door Irma — zondag 8 oktober 2006 @ 13.28 uur

 104. @94 Iew ik denk dat de Media nog wel wat
  pijlen op hun boog hebben en er zijn nog
  ruim 40 dagen te gaan. De SP vaart een ge-
  heel eigen koers en zal ongetwijfeld blij
  zijn met veel media-aandacht maar het niet
  willen overdrijven.
  Tja en dan vandaag Alexander P. in Buiten-
  hof, n.a.v. het 40 jarig jubileum van D-66
  én de komende verkiezingen, dat gaat dus
  vandaag even voor. Echter in november heeft Jan Marijnissen zélf een ‘feestje’te
  vieren en ongetwijfeld dat er tegen die
  tijd weer meer ruimte voor hém zal zijn.
  Bovendien, zie je het voor je, met het overvolle programma wat de lijsttrekker SP
  draait, vanmorgen heel vroeg op voor Bui-
  tenhof? Gun hem een adempauze, maar met jou blijf ik pleiten voor een wettelijk
  vereiste controleerbare Verkiezing a.s.
  22 november 2006. Dáárover kan het laatste
  nog niet zijn gezegd of wederom zijn be-
  slist achter de rug van de Kamer om.
  Duidelijk nog maar eens stipuleren, dat je
  overal in het land kunt gaan stemmen, MITS
  dat van tevoren is gevraagd aan de desbe-
  treffende gemeente. Het wordt ongetwijfeld
  een week om nooit meer te vergeten!
  Per kiesdistrict zal dan heel Nederland
  over de brug moeten komen met zijn notabe-
  len uit eigen omgeving.
  Per gemeente, per internet aangeven, wie er op de lijst van personen staan, die als
  ‘waarnemer’ zijn vertegenwoordigd, is een
  kwestie van noteren.
  De tot op heden matig beveiligde computers
  kunnen op elk moment tot dan nog gemanipu-
  leerd worden, en op risicovolle plaatsen
  gaat ongetwijfeld die dag ergens de ver-
  wachte electriciteitsstroom ‘op slot’, of
  werd tijdelijk uitgeschakeld door een on-
  verwachte storing in de centrale.
  Vóór die tijd verwacht ik er nog twee, ge-
  woon om even aan te leren wennen!
  Willem-Alexander bekommert zich om ‘water’
  maar daarnaast hebben we nog iemand nodig
  die zich bezighoudt met ‘waterdichte’ op-
  lossingen op electronisch nivo.
  Waar dit volk behoefte aan heeft, naast wat men over Nederlanders dagelijks in de
  krant leest aan criminaliteit, zijn nog
  diverse, hooggeplaatste, éérlijke personen
  en ongetwijfeld dat die met een lampion-
  netje te zoeken zijn vanaf 11 dágen voor de verkiezing! Goed georganiseerde tochten met veel rode lampionnetjes vooral
  ook van sp-zijde en wie zich bij die voet-
  tocht zou willen aansluiten. Veel plaatsen
  organiseren dan zo’n feest en men krijgt
  nog warme chocola toe!
  Dat wordt zeker niet van een koude kermis
  thuiskomen, iew! Geduld, geduld, we moeten
  het allemaal hebben en houden en ondertus-
  sen er aan werken, dáár waar men mogelijk-
  heden kan benutten. Groetjes, Madelief.

  Reactie door Madelief — zondag 8 oktober 2006 @ 13.45 uur

 105. Gefeliciteerd Jan Marijnissen met jouw verjaardag!

  Reactie door J.E. Mulder — zondag 8 oktober 2006 @ 13.51 uur

 106. Jan, van harte gefeliciteerd !! Ik zit met een dilemma nav de laatste peilingen. Zowel links als rechts hebben geen meerderheid. Dus wordt het CDA en PvdA kabinet. Dan kan de PvdA toch beter de grootste zijn en kan ik strategisch beter geen SP maar PvdA stemmen? Gisteren op een verjaardag lang over gediscussieerd. Veel aanwezigen zeiden CDA te gaan stemmen, omdat de PvdA zo allochtoon is en hypotheekrente wil aanpakken (redenering dat als daar eenmaal mee begonnen wordt is einde zoek). Vorig jaar wilden veel meer PvdA en SP stemmen. Ik nu als was enige SP. Je ziet het al in de peilingen. Ik vrees dat CDA de grootste wordt, zeker als het 22-11 slecht weer is.

  Reactie door Ben — zondag 8 oktober 2006 @ 13.52 uur

 107. 101
  Langgestraften willen maar al te graag wat doen.
  Of bedoelde je het zweepje erover heen.
  De meesten mensen die hebben gezeten hebben hun lessen wel geleerd,zonder het zweepje.

  Reactie door sander — zondag 8 oktober 2006 @ 13.53 uur

 108. @106.Ben

  “Op 22 november kun je met één stem de SP groot maken, de PvdA LINKS houden, de VVD naar huis sturen en Balkenende IV onmogelijk maken. Dat is nog ‘ns strategisch stemmen.”

  Kijk eens terug naar de laatste 25 jaar, Ben. Een regering van PVDA/CDA of PVDA/VVD is een rechts kabinet dat gewoon doorgaat met haar neoliberaal kapitalisme.
  Een stem op de SP, een sterke SP houd de PVDA links en VVD en CDA buiten de deur.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 8 oktober 2006 @ 14.09 uur

 109. @106 (Ben): het probleem is juist dat een “strategische” stem op de PvdA helemaal geen goede strategie is om een ander beleid te krijgen. De PvdA wordt alleen socialer als mensen strategisch SP stemmen.

  Reactie door Johnito — zondag 8 oktober 2006 @ 14.10 uur

 110. Net weer op de radio.
  CDA de grootste en Geert wilders 3 zetels.
  Dit land is over de grens van de tolerantie gegaan.
  Gisteren op het nieuws.
  Islam en criminaliteit hetzelfde.
  Geert wilders.

  Waar hoor je onze politici het over hebben.

  Reactie door sander — zondag 8 oktober 2006 @ 14.41 uur

 111. @ Maedelief.
  Helaas is het betoog dat ik hield om niet meer op de SP te stemmen slechts gedeeltelijk eplaatst.
  Je noemt het 1 punt, dat kan.
  Voor mij is het echter n breekpunt.
  Steun aan de huidige US govt is voor mij onbespreekbaar, ook al wordt het door poltici als “vredesmissie” gebracht. Ik weiger daarom mijn steun te geven aan ‘n partijleider die zegt met n partij te willen regeren die die steun aan de us govt wel geeft.
  En ja tuurljk hoop ik dat niemand meer op de pva/cda/vvd zal stemmen, en de SP de grootste zal worden. Mocht het in de peilingen zo gaan dan zal ik zeker SP stemmen, maar tot die tijd ga ik voor ‘n partij die ook de PVDA buitensluit.

  Reactie door resonancer — zondag 8 oktober 2006 @ 14.50 uur

 112. Beste Jan,
  Gefeliciteerd!!! En nu maar hopen dat je op 22 november een geweldig verjaardagscadeau krijgt!

  Groet Pixie

  Reactie door Pixie — zondag 8 oktober 2006 @ 14.52 uur

 113. Aan: JAN MARIJNISSEN …………….
  WAAROM GRIJPT DE ‘SP’ NIET DIE KANS OM DE GROOTSTE PARTIJ TE WORDEN? …….. DAT KAN !….

  Dat plan heet: ’6 VLIEGEN IN EEN KLAP’
  Het volgende heb ik al eens eerder aan Van Bommel ge-emaild: —
  ……………..
  Het merendeel van de Nederlanders is tegen de oorlogsbetrokkenheid van Nederland in het Midden-Oosten.

  Wij voeren oorlog in een ver land onder valse voorwendselen als vredestichters en(ongevraagde) wederopbouw.

  Waarom staat er in geen enkele verkiezingsprogramma dat men voor of tegen is.

  Als beste jongentje van de klas lopen we mee aan de hand van George Bush en andere Globalisten en Navostaarders.

  Dit kost ons miljarden belastinggelden. De geschiedenis leert dat het weggegooid geld is.

  Waarom niet onmiddellijk stoppen en dat geld gebruiken voor verbetering van gezondheidzorg, onderwijs, toekomstige AOW financiering, enz. enz.?

  Bij consequent doorvoeren daarvan zullen alle financieringsproblemen in een keer opgelost zijn. Dan doen we het echt economisch beter dan in alle andere Europesche landen.

  Een ander groot voordeel is dat het zgn. Internationale terrorisme ook aan ons land voorbij zal gaan, waarvoor we anders weer hoge uitgaven moeten doen voor de bestrijding daarvan. Vergelijk de niet betrokkenheid in het Midden Oosten van vele andere landen in- en buiten Europa.

  Plan ’6 VLIEGEN IN EEN KLAP’:………
  Daags voor de verkiezingen moet iedereen in Nederland een simpele folder van de SP door de brievenbus krijgen, waarin het bovenstaande beknopt wordt weergegeven in 6 punten…..

  1/.. geen oorlog, trek onze troepen terug uit Midden-Oosten…
  2/.. besteed deze Miljarden voor extra geld voor gezondheidszorg …
  3/.. voor extra geld voor het onderwijs …
  4/.. voor financiering van de ‘vergrijzing’ /AOW …
  5/.. voor belasting verlaging (waar mogeljk)…
  6/.. minder kosten voor terrorisme bestijding

  Teken op deze folder een grote vredesduif met een briefje van EURO 100 in zijn bek …

  Dit moet iedereen aanspreken.
  De ‘SP’kan de grootste partij worden.
  Doen !!!!!!

  Reactie door JanV — zondag 8 oktober 2006 @ 15.03 uur

 114. Sorry Ben, maar laat je nou niet gek pra-
  ten op bijv. zo’n verjaardag of zo, maar
  lees wat én Rob de K. en Johnito hier
  schrijven: logischer kan het niet, maar ook allochtonen moeten heel duidelijk horen dat ze bij de SP nét zo welkom zijn
  als bij de PvdA.
  Het hele Turkenverhaal is terug te herlei-
  den tot een gezocht zweepje, waarvan het
  gros der Turken gewoon toegeeft dat er
  afschuwelijke daden zijn begaan, zoals wij dat ook mbt onze eigen geschiedenis
  moeten toegeven, totaal fout Zo ook voor
  een heel groot deel die V.O.C. en nog meer
  veel recentere zaken mbt onze voormalige
  koloniën. Overal waar perfect Nederlands
  wordt gesproken hebben Nederlanders/Hollan
  ders goed gedaan, maar ook ernstig ver-
  wijtbare fouten gemaakt, waarbij een mea
  culpa op zijn plaats is.
  De jongere Turken van nu, zullen wel dege-
  lijk afstand hebben genomen van diegenen
  die nog hechten aan ‘ontkenning’ ervan.
  Eén fout mogen WIJ nu niet maken, nl. dat
  wij het de goédwillende Turken blijven
  toérékenen, zoals ook destijds op theolo-
  gische gronden het “schoon ‘t u goegere-
  kend blijft”, (van Rhijnvis Feith mbt zijn
  tot gezang geworden ‘uren dagen maanden
  jaren, lied 292, oude Gezangenbundel NH)
  heel ernstig werd bekritiseerd en dat met
  name zelfs door theologen die Dachau had-
  den meegemaakt.
  Wij zelf zijn in bepaalde geschiedschrij-
  vingen minstens zo laakbaar en zouden ook
  géén léven meer hebben, indien wij ons
  dagelijks daaraan zouden weten herinnerd.
  Als we niet kunnen leven uit geschonken
  ‘genade’, betekent het gewoon, dat wij met
  z’n allen vér onder de streep van het
  minimale betamelijke zouden uitkomen.
  De kinderen spelen het spel al buiten op
  hun eigen manier en ze ‘bevechten’elkaar
  voor de grap en roepen ‘genade’. Als vol-
  wassenen lijken we dat af en toe geheel te
  zijn vergeten, die attitude, van ‘genade’
  vragen en die te krijgen ‘geschonken’.
  ‘t Wordt een spirituele dag vandaag zo te
  zien, waar ik in het kader van de Socia-
  listische Partij totaal geen bezwaar heb!
  De zon schijnt, ook hier! Madelief.

  Reactie door Madelief — zondag 8 oktober 2006 @ 15.07 uur

 115. http://www.apfn.net/messageboard/11-27-05/discussion.cgi.50.html

  Reactie door sander — zondag 8 oktober 2006 @ 15.14 uur

 116. Hoe is het mogelijk!! Het CDA is in de peilingen de grootste partij!

  Ik begrijp hier helemaal niets van. Tot voor kort was iedereen, werkelijk iedereen dit kabinet en Balkenende spuugzat. Hoe kan dit zo omgeslagen zijn?

  Of de bevolking van Nederland is kortzichtig en zeer kort van memorie óf de peilingen kloppen voor geen meter. Ik hoop het laatste!

  Nogmaals: ik begrijp hier echt helemaal niets van!

  Reactie door Emma — zondag 8 oktober 2006 @ 15.19 uur

 117. Resonancer, ik zie dat je er net weer
  tussen werd geplaatst, en hoewel ik niet
  bijgelovig werd, kreeg je nr 111, hetgeen
  voor mij een lied oproept: De dorre vlakten der woestijnen zal zich verblijden
  eindeloos…..maar dát terzijde.
  In alle redelijkheid mag ik je voorspellen, dat als jij de pvda wil bui-
  tensluiten in jouw voorkeursformatie, dat
  je dan nog een Kabinet van hetzelfde hebt
  te verwachten, wil je dat dan?
  Ik geef toe, dat een portie vertrouwen
  in de toekomst op het ogenblik voor veel
  kiezers uiterst moeilijk in te denken is,
  daar heeft de ellende van de afgelopen ja-
  ren toegeleid.
  Zonder optimisme en zo verantwoord moge-
  lijk te kiezen, blijven we steken in een
  poel van ellende, resonancer.
  Vergeet dus niet dat als eerste Wouter
  Bos, in het openbaar Jan Peter B. er heel
  hárd op aanpakte, dat hij de gezinnen ging
  aanpakken op veel meer ziektewetpremies en
  gezinsverzekeringen dat niet konden trek-
  ken. Velen hebben gezien, dat die verho-
  gingen niet werden gedekt door een vorm
  van Zorgtoeslag. Dan de energiekosten voor
  iedereen meer geworden, nadat er n.b. min-
  der gebruikt werd. Vergis je niet wat mo-
  gelijk door SP, PvdA, GL en CU grondig kan
  worden herzien, met allen, met elkaar!
  Ook de PvdA ging niet akkoord met een oor-
  logsmissie, die heeft zich uitdrukkelijk
  laten verklaren dat het om een Vredesmis-
  sie zou gaan! Dát kan middels de verslagen
  in de Kamer worden bevestigd én de getui-
  gen, aldaar…Ook het gehele Nederlandse
  Volk diende dat voor ‘waar’ aan te nemen en had het toekijken en werd misleid!
  Ook de PvdA kan fouten hebben gemaakt en
  elke partij heeft wel wat zwarte pagina’s,
  maar ik probeer veel te lezen over wat NU
  de PvdA bewéégt en probeer ook hén het
  ‘kwade niet blijvend toe te rekenen’.
  Echter daar waar men geen fouten wil in-
  zien, toegeven, schuld wil bekennen en boete doen, dáár blijft men gewoon, zoals
  dat héét, ‘in de zonde liggen’. Dat is nu
  exact waarom ik SP stem en op de PvdA zo-
  lang er geen afdeling daarvan is in mijn
  woonplaats(vwb de gemeenteraadsverkiezing)
  Deze keer kan dus iedereen, die voorheen geen mogelijkheid had daartoe, nu zonder
  problemen SP stemmen. Die bewógen SP-ers zullen dat ook gaan doen! Bij de PvdA
  vallen dus nu wat zetels weg in de Peilin-
  gen, dáárdoor, maar worden bij gemeente-
  raadsverkiezingen weer gewonnen….net zo
  lang totdat beide partijen elkaar ook plaatselijk met ‘rode kop’ hartelijk weten
  te omhelzen om wat hen samen bindt!
  Hoop ik toch maar dat je ruimte kunt vin-
  den om die resonantie de mooist mogelijke
  klank tevoorschijn te doen toveren!

  Reactie door Madelief — zondag 8 oktober 2006 @ 15.30 uur

 118. Het is echt een en al propaganda.

  Reactie door sander — zondag 8 oktober 2006 @ 15.30 uur

 119. @100; die blanco lijst, is dat die lijst waar ik recent ongevraagd e-mail van kreeg? Vond ik niet zo prettig.

  Reactie door Chantal P — zondag 8 oktober 2006 @ 15.38 uur

 120. Die laatste de Hond peiling is in ieder geval een hart onder de riem voor al die twijfelende cda stemmers.

  Reactie door spinner — zondag 8 oktober 2006 @ 15.39 uur

 121. @114 emma.,

  achterlijkheid is troef in dit land.,

  hebben ze bij het cda heel veel van!

  Reactie door Gerrit — zondag 8 oktober 2006 @ 15.53 uur

 122. De peilingen zouden verboden moeten worden. Ze beinvloeden de verkiezingen wel degelijk. Dat zogenaamd strategisch stemmen is altijd op basis van de peilingen. Politiek in actualiteitenrubrieken moet ook verboden worden, tenzij men de tijd eerlijk verdeeld. Nederland is bang voor de SP, dat blijkt, men durft Jan niet te laten spreken. Die zogenaamde titanenstrijd hebben ze bedacht om de aandacht af te houden van de SP.
  Vandaag in Buitenhof een heel gesprek met Pechthold vanwege het congres van gisteren. D66 staat op 1 zetel!!!!!
  Geen enkel woord over de SP.

  Geef het volk waar ze recht op hebben, een eerlijke strijd en werkelijk democratische verkiezingen.

  Ik blijf alle omroepen en het commesariaat van de media emails sturen tot ze me arresteren voor stalking oid. Ik ben BOOS !!!

  Jan, proficiat met je verjaardag!!

  Reactie door Irma — zondag 8 oktober 2006 @ 15.53 uur

 123. Het is mij nu wel duidelijk.
  Als ik SP stem dan wordt het CDA de grootste partij en blijft dan lekker verder regeren met de VVD.
  Dat wil ik niet.

  Reactie door Jaap Smeets — zondag 8 oktober 2006 @ 15.55 uur

 124. @ 119, Gerrit, het lijkt er wel op!

  Het kán toch niet waar zijn dat Nederland het slechtste kabinet allertijden nog een keer terug wil hebben?

  @ 120, Jaap, ik heb dezelfde redenering als jij. Ik was nog een zwevende kiezer maar ik ga zeker PvdA stemmen. Ik wil echt niet dat het CDA opnieuw de grootste partij wordt! De VVD móet een aantal jaren in de oppositie.

  Reactie door Emma — zondag 8 oktober 2006 @ 16.20 uur

 125. @121 en 122

  Fijn dat jullie denken het beter te weten dan de SP. Jan heeft het keer op keer benadrukt, stem SP, volg uw hart. Dat strategisch stemmen heeft ons vorige keer weer Balkenende opgelevert. Denk niet slimmer te zijn dan de SP-fractie die het klappen van de zweep kennen.

  Reactie door Irma — zondag 8 oktober 2006 @ 16.32 uur

 126. @94, Ad,
  Niet zo onvriendelijk en vooroordeelbevestigend he!

  Reactie door Me — zondag 8 oktober 2006 @ 16.35 uur

 127. 92. Rob heb gecorrespondeerd met de Raad voor de journalistiek hierover, je kunt er niets aan doen volgens hun uitleg en jurisprudentie zijn wij als burger blijkbaar geen ‘rechtspersoon’.
  Van de NOS kreeg ik hetvolgende te horen na een klacht van mij naar hen toe:

  Dank u voor uw e-mail. Uitzenden van welk onderwerp dan ook betekent alleen maar dat wij dat onderwerp als relevant nieuws beschouwen, wij zijn het er mee eens noch oneens. Kijkers moeten hun eigen conclusies trekken, hun eigen oordelen vellen.

  Met vriendelijke groet

  N.Kosterman
  NOS Publieksvoorlichting

  Mijn reactie hierop was:

  Geachte NOS redactie.

  Bedankt voor uw reactie die voor mij helaas nietszeggend is omdat het totaal voorbijgaat aan hetgeen ik in mijn mail aan de orde heb gesteld. De essentie van wat een kijker als relevant beschouwt is als vanzelf afhankelijk van de mate waarin hij/zij door u in staat gesteld wordt een zelfstandig oordeel te vormen en daarbij is hij/zij afhankelijk van datgene dat hij/zij wel dan niet voorgeschoteld krijgt door de onafhankelijke omroep. Ik heb u nooit aangevallen op het feit dat u keuzes maakt die door u relevant gevonden worden. Ik heb u angesproken op het feit dat datgene wat u relevant schijnt te vinden m.i. niet objectief is gezien de ruimte die u geeft en de manier van intervieuwen die u hanteert. Die keuze ligt inderdad bij u. En het is de mate van onevenredigheid m.b.t. de keuze door u gemaakt die ik juist aan de kaak stel. Ik doe dit door duidelijke concrete voorbeelden te geven. Uw keuze gaat vooraf aan het oordeel van de kijker en in dit geval de kiezer en juist daarin ervaar ik een grote mate van subjectiviteit..

  Ik had helaas geen andere reactie van u verwacht. Geen inhoud, niet ingaan op de concrete verwijzingen. De Russische Staatsomroep maakt ook keuzes die haar relevant lijken helaas leven we hier in een democratisch land met democratische verkiezingen en een in naam onafhankelijke omroep.
  Nietemin een antwoord heb ik al, dat is winst, meer niet.

  Mevrouw H. Peters.

  Reactie door Klaretaal — zondag 8 oktober 2006 @ 16.55 uur

 128. 92 moet zijn 99 Rob de Kuster

  Reactie door Klaretaal — zondag 8 oktober 2006 @ 17.01 uur

 129. Zat zojuist even wielrennen te kijken heb me kapotgelachen die Mart Smeets en Maarten Ducrot

  “Dat is de VOC mentaliteit toch…toch..
  Wie zei dat ook alweer, ik weet het niet meer. Het beste is eraf en toch niet kunnen accepteren dat het voorbij is”

  Nou wij weten wel wie dat zei toch…toch..

  Dus Jan indien de heren gelijk hebben…..

  Reactie door Klaretaal — zondag 8 oktober 2006 @ 17.07 uur

 130. Zeer inspirerende toespraak Jan!

  Nu weet ik het zeker: Nu SP!

  Reactie door Cees — zondag 8 oktober 2006 @ 17.14 uur

 131. Mensen blijf SP stemmen want dat jullie PvdA gaan stemmen is precies waar de VVD en het CDA op uit zijn, loop niet in die val a.u.b. en zeker niet met open ogen. Lees de zin van Jan nog maar eens goed en laat hem a.u.b. ook binnendringen in die koppies.

  Reactie door Klaretaal — zondag 8 oktober 2006 @ 17.15 uur

 132. @69 Gloria

  We trekken onszelf aan onze eigen haren uit ons eigen moeras van onwetendheid….

  Reactie door Zarathustra — zondag 8 oktober 2006 @ 17.55 uur

 133. 132. Mee eens bewustwording komt door de interesse van binnenuit en reflectie op dat wat buiten je gebeurt. Onwetendheid is ook een keuze.

  Reactie door Klaretaal — zondag 8 oktober 2006 @ 18.00 uur

 134. janV @ +- 113
  SP is net als GL aan het geweren lijmen, zie de verandering m.b.t. de NAVO.

  Verder kun je ook denken aan een soort ebay site waar de zogenaamd strategische stemmers afspreken per groepjes van 2 of 3 wie op wat gaat stemmen of zo.

  Reactie door Barend LSZST — zondag 8 oktober 2006 @ 18.40 uur

 135. al vijfentwintig jaar worden gewone mensen in de hoek van de boksring murf geslagen met zogenaamde impopulaire maatregelen. Nu we weten dat het Nederlandse bedrijfsleven de grootste winsten maakt van alle landen en dat wij tot de rijkste landen van de wereld behoren, wordt het tijd weer terug te pakken wat ons toekomt. Op naar een sociaal Nederland.

  Reactie door enthousiaste Nederlander — zondag 8 oktober 2006 @ 19.06 uur

 136. Zat net een stuk te lezen over peter R de Vries,waarom hij de politiek niet inging.

  Zolang je nog geen dreiging vormt is er niks aan de hand.
  Maar wanneer je teveel macht krijg,dat dan ongewenste elementen onstaan.

  Zat ook gelijk te denken aan Pim fortuin.

  Daarom ook dat er geen vrees uitgaat van de SP zijde.
  Bij Pim Fortuin werden de mensen overspoeld door informatie van kranten en media.
  Pim werd te interesant en zeker bestond de kans dat hij premier werd.

  De SP word gewoon genegeerd.

  Reactie door sander — zondag 8 oktober 2006 @ 19.24 uur

 137. http://www.planet.nl/planet/show/id=69402/contentid=762036/sc=56a8fe

  Reactie door Totampaal — zondag 8 oktober 2006 @ 19.25 uur

 138. +- 113 janV
  De SP is inmiddels ook door de knieen voor de NAVO (of nato) dus dat verklaart ook wel wat.

  Reactie door Barend LSZST — zondag 8 oktober 2006 @ 19.27 uur

 139. ben het volledig met jullie eens.
  de grote bedrijevn maken alleen maar winst !
  dus sluiten die handel !
  gewoon terug naar ruilhandel en idereen die een euro meer heeft dan een ander: z’n kop er af !
  hoezzee !
  samen met jan naar het polpot-systeem

  Reactie door der kreuzritter — zondag 8 oktober 2006 @ 19.31 uur

 140. @114 Madelief.

  Ik herinner mij als jongetje zijnde, dat op Nieuwjaarsdag ‘ochtends in de oorlogsjaren de gehele familie, ooms en tante’s in Veenendaal bij elkaar kwamen en er werd gezongen Uren, Dagen, Maanden, Jaren vliegen als een schaduw heen. Inderdaad als ik nu terug kijk is de tijd sneller gegaan dan een schaduw, vele mensen beseffen niet dat je moet terug kijken wat je van je leven gemaakt hebt.
  Dat vele levens verpest worden, hebben zij te danken aan de overheid en die overheid moeten de christenen dienen, daarom heb ik de kerk al in het verre verleden gedag gezegd maar eens in het jaar met Kerstmis ga ik naar dat hele oude kerkje in ons dorpje om de geboorte van de grootste socialist dezer aarde te herdenken.

  Reactie door Henk.H — zondag 8 oktober 2006 @ 19.31 uur

 141. Het RTL-nieuws meldt alles (VVD,CDA,D66,Belgische verkiezingen etc.etc.), maar geen woord over de SP.
  Er is m.i. een ernstigere boycot gaande dan wij denken. Hoe kan je een partij die op 17 zetels geschat wordt negeren?
  Heeft rechts echt ons mediabestel in de klauw gekregen?
  Het nieuws lijkt wel een computer geworden, die automatisch de SP wist.

  Ik heb gehoord dat er niet gekeken hoeft te worden of de computers wel of niet in orde zijn. Het schijnt aan de programmeurs te liggen en daar is de wortel te vinden!
  We hoeven dus niet te kijken of er op ingebroken kan worden tijdens korte afwezigheid van personen, maar in de software is al ingebroken bij programmering hoogstwaarschijnlijk…

  Het lijkt wel een complot en Maurice de Hond laat ons vast wennen aan de uitslag…
  Ook zijn computer heeft waarschijnlijk dezelfde programmeur als die van de stemcomputers.

  We zullen moeten vechten voor papier en potlood! Maar dan ook het hele volk.

  Net het NOS Journaal gehoord.
  Mijn vraag is: wat heeft de SP NIET voor onze medelanders?
  Ik hoor dat de Turkse gemeenschap niet meer op het CDA en PvdA wil stemmen, maar eventueel op D66?????
  Wat let ze toch om SP te stemmen? Het kunnen nu o.a. onze medelanders zijn die redding gaan brengen.
  Kan iemand mij precies uitleggen wat hen tegenhoudt om richting SP te gaan?

  Reactie door Gloria — zondag 8 oktober 2006 @ 20.15 uur

 142. @132 Zarathustra
  @133 Klaretaal

  Ik had niet voor niets in @69 ‘van buitenaf’ tussen haakjes gezet.
  Natuurlijk gaat bewustwording van binnenuit. Maar ten diepste in de kern is daar ook het ‘buitenaf’. Daar bevindt zich het ‘punt’ dat verbinding geeft met de andere zijde. Het enerzijds en het anderzijds… hier leven wij enerzijds op weg naar anderzijds. Van bewustwording op bewustwording, naar mate… in die mate waarop wij, ieder persoonlijk, hunkeren.
  Want wat is bewustwording? Niets anders dan back to future!
  We leven op de uiterste rand van de zijde. Deze materie, de Aarde en het zicht op de kosmos. Naarbinnen is de weg terug, steeds meer terug naar onze toekomst.
  En wij bepalen tijd, ruimte en eeuwigheid niet. Wel de geheel Andere. In Wie wij geheel onszelf kunnen zijn.

  Daarom is het zo ernstig dat mensen steeds meer over de rand van de uiterste zijde willen hangen. (Kapitalisme en opgaan louter en alleen in deze materie.)
  Daar is niets te vinden, dan alleen dat naakte, steeds naaktere zelf. Ontdaan van enig inzicht.

  Reactie door Gloria — zondag 8 oktober 2006 @ 20.46 uur

 143. Hele nette toespraak!

  Reactie door Niels — zondag 8 oktober 2006 @ 20.49 uur

 144. Ik ben zelf zaterdag 7 oktober ook naar het 14 e congres van de SP geweest en het was zoals wij gewent zijn goed georganiseerd maar een ding waar ik kritiek op heb is de catering drinken daar kon ik nog wel goed aankomen maar de broodjes om 12 uur daar kon moeilijk aankomen sommigen liepen met 4 of 6 broodjes en een ander had niets maar om 18 uur naar 2 minuten was alles weg ik en sommige anderen hadden geen broodje en dan heb ik nog een zeer belangrijk punt de toegang voor rolstoelers de overfly van de straat naar het gebouw die had een vrij hoge opstap zodat die mensen geholpen moesten worden en eenmaal boven aangekomen weer een lager deel van die weg zodat ze weer geholpen moesten worden met hun rolstoel en weer naar beneden precies hetzelfde ik noem dat zeer rolstoelonvriendelijk verder was de dag zeer geslaagd vooral met Huub Oosterhuis en dat men ook even stilstond bij het overlijden van Karel Glastra van Loon en hem te herdenken
  Dirk Schuit

  Reactie door Dirk Schuit — zondag 8 oktober 2006 @ 21.40 uur

 145. Vorige week wonnen de Socialisten de verkiezingen in Oostenrijk tegen alle verwachtingen in.
  Vandaag waren de gemeenteraadsverkiezingen in België en men was blang dat het rechtse Vlaams Belang hoge ogen zou scoren.
  De Socialisten hebben Vlaams Belang verslagen!!!
  November Nederland!
  (er klinkt nu een nummer door mijn hoofd van Pink Floyd: The tide is turning)

  Reactie door Monique — zondag 8 oktober 2006 @ 21.50 uur

 146. @139 Gloria.

  Om dit te begrijpen moet ver terug in de politieke geschiedenis. De sociaal democraten van Troelstra keerden zich af van alles wat socialistisch of communistisch was en wat enigzins te veel aan de linker zijde stond, om de Calvinistische gedachtengoed niet te ondermijnen. Dit zit nog steeds bij de PvdA ingebakken daarom geloof ik niet in een samengang met de PvdA tenzij een godswonder gebeurd.

  Reactie door Henk.H — zondag 8 oktober 2006 @ 21.52 uur

 147. Edit: Niet Pink Floyd maar Roger Waters :)

  Reactie door Monique — zondag 8 oktober 2006 @ 21.52 uur

 148. De tekst van dat nummer:

  I used to think the world was flat
  Rarely threw my hat into the crowd
  I felt I had used up my quota of yearning
  Used to look in on the children at night
  In the glow of their Donald Duck light
  And frighten myself with the thought of my little ones burning
  But, oh, oh, oh, the tide is turning
  The tide is turning

  Satellite buzzing through the endless night
  Exclusive to moonshots and world title fights
  Jesus Christ, imagine what it must be earning
  Who is the strongest
  Who is the best
  Who holds the aces
  The East
  Or the West
  This is the crap our children are learning
  But oh, oh, oh, the tide is turning
  Oh, oh, oh, the tide is turning
  The tide is turning
  Oh, oh, oh, the tide is turning
  Now the satellite’s confused
  ‘Cause on Saturday night
  The airwaves were full of compassion and light
  And his silicon heart
  Warmed to the sight of a billion candles burning
  Oh, oh, oh, the tide is turning
  Oh, oh, oh, the tide is turning
  The tide is turning Billy

  I’m not saying that the battle is won
  But on Saturday night all those kids in the sun
  Wrested technology’s sword from the hand of the war lords
  Oh, oh, oh, the tide is turning
  Oh, oh, oh, the tide is turning
  The tide is turning Sylvester
  Oh, oh, oh, the tide is turning
  Oh, oh, oh, the tide is turning
  Oh, oh, oh, the tide is turning

  Reactie door Monique — zondag 8 oktober 2006 @ 21.56 uur

 149. @145 Monique

  Yes!! Yes!! Geweldig nieuws!!
  Wauw!!! De socialisten hebben gewonnen.
  En zie je nou, Monique? Als het aan de media lag, was het niet gelukt.
  Maar gelukkig lag het aan de bevolking!

  En nu wij!! Kom op burgers… op naar een beter, gezonder, socialer Nederland!
  STEM SP.

  Reactie door Gloria — zondag 8 oktober 2006 @ 22.07 uur

 150. @140 Henk H.

  Prachtig gezegd, Henk!

  146

  Maar Henk, mijn vraag was juist: hoe komt het dat de SP niet aantrekkelijk is voor onze nieuwe Nederlanders? De Turken hoor ik niet over de SP, nu zei oproepen het CDA en de VVD te boycotten. Wel hebben ze het over D66??
  Raar toch? Juist onze nieuwe Nederlanders zouden toch ook moeten weten dat het goed toeven is bij de SP?
  Heeft de SP dan te weinig werk van hen gemaakt?

  Reactie door Gloria — zondag 8 oktober 2006 @ 22.19 uur

 151. strategisch stemmen. Was is erger:
  PVDA/CDA of CDA/VVD?

  Maar hopen dat de SP blijft stijgen naar ongeveer 50 zetels. Ijdele hoop dus.

  Reactie door stan — zondag 8 oktober 2006 @ 22.22 uur

 152. SP/PVDA?

  Reactie door Monique — zondag 8 oktober 2006 @ 22.27 uur

 153. @151
  Wellicht nog 4 jaar wachten, en dan:
  SP/PVDA/GL

  Reactie door stan — zondag 8 oktober 2006 @ 22.31 uur

 154. @151-Stan-Nee hoor, in November gaat het gebeuren! Er gaat nu een golf over Europa…een Socialistische golf!

  Reactie door Monique — zondag 8 oktober 2006 @ 22.35 uur

 155. @153 stan

  De kracht van je gedachten en het geloof in de goede afloop kan bergen verzetten!
  Binnen de media willen ze je wat anders laten geloven. Zo probeert rechts de burgers hun kracht te ontnemen.
  Laat je niets ontnemen, stan. Believe it!!

  Reactie door Gloria — zondag 8 oktober 2006 @ 22.36 uur

 156. 145 de socialisten hebben alleen in antwerpen gewonnen, landelijk hebben de facsisten gewonnen overal zijn ze vooruit gegaan.

  Helaas maar waar

  Met landelijk bedoel ik de vlaamstaligen

  Reactie door carla — zondag 8 oktober 2006 @ 22.49 uur

 157. Heeft iemand iets gehoord over het gesprek dat Jan vandaag had in de Rode Hoed? Met Rutte? Ik was wel benieuwd.

  Dit weekend was een behoorlijke teleurstelling. Het congres was goed, de toespraken geweldig. Maar ik kon er niet bij zijn, ik had telefoondienst. Dus zat ik ´s middags thuis aan de buis ….. niets! Geen nood, ik ´s avonds weer voor de buis …. weer niets!!

  Ik ben BOOS dat de media deze macht heeft, een partij met zoveel potentiele kiezers gewoon negeren, buiten spel zetten. De nadruk te leggen op 2 partijen alsof de rest voor spek en bonen meedoet. Het is oneerlijk, ondemocratisch en bijna dictatoriaal.

  Ik hoop met heel mijn hart dat de SP en de PvdA samen genoeg stemmen hebben om een coalitie te vormen en dat Bos die kans aanpakt om CDA en VVD in de oppositie te zetten.

  Reactie door Irma — zondag 8 oktober 2006 @ 22.51 uur

 158. @141 Reactie van Gloria

  Gloria, de media weerhoud veel mensen ervan om SP te stemmen.
  De media:
  KRO= CDA
  VARA =PvdA
  NCRV= CDA/CU/klein christelijk
  Tros=VVD
  Avro=VVD
  VPRO=Pvda/Groen links/d66
  Commercielen=VVD/CDA/Klein rechts

  ……….. en het k.t. spelletje word weer gespeeld, zoals iedere verkiezingen, net doen alsof de strijd tussen CDA/PvdA/VVD gaat en de rest er voor spek en bonen bijzit en doodzwijgen.
  De publieke omroepen zijn nog instrumenten uit de verzuiling, en de poppetjes die daar aan de touwtjes trekken komen uit de diverse zuilen.
  De SP is van na de verzuiling.

  Reactie door Toergenjew — zondag 8 oktober 2006 @ 23.17 uur

 159. Beste Jan,
  Wist het niet,maar alsnog van harte met je verjaardag!!!
  En……………steengoed verhaal gisteren!!!!!
  Ben er trots op lid van deze partij te zijn!!!!.

  Reactie door Diny — zondag 8 oktober 2006 @ 23.36 uur

 160. Hallo Jan,

  Van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
  Je verhaal was weer super!!!
  Net als voorgaande jaren stemmen we ook dit jaar weer op de SP.

  Reactie door Marleen — maandag 9 oktober 2006 @ 0.05 uur

 161. Is er dan niemand die mijn vraag kan beantwoorden bij @141 of bij @150 ??

  Is het een rare vraag? Zijn er hier onder ons reageerders ook Turkse mensen? Kunnen die mij misschien antwoorden?

  Misschien goed als de SP de Turkse gemeenschap op gaat roepen in de kranten. Want het zou jammer zijn als zij niet gaan stemmen of dan maar D66 stemmen!

  Reactie door Gloria — maandag 9 oktober 2006 @ 0.23 uur

 162. Beste Jan van harte met je verjaardag,
  Je hebt ons in ieder geval gisteren je mooiste kado kunnen geven door jou speech.
  EEn geweldige dag waarbij we met vele afdelingen hebben kunnen praten en overleggen en ideeen uitwisselen , fantastisch!!
  Ik hoop net als voorgaande schrijvers dat ik het op mijn ipod kan zetten en het aan meerdere mensen kan laten horen( daar er nog steeds mensen zijn die helaas geen internet kunnen betalen…en wij van de SP weten waarom!!) en ik hoop dat wij de twijfelaars op het goede pad van de SP kunnen krijgen , want dan krijgen wij een riant aandeel, want er zijn echt giga veel twijfelaars, dus medepartijgenoten, dat is een goede doelgroep om die aan te spreken bij het huis aan huis folderen, en laten we hopen dat het ons gaat lukken.
  Wij in Purmerend hebben er alle vertrouwen in.
  Wij zijn er klaar voor! Het is NU SP!!
  O’ja nog een compliment voor het nieuwe camapgne lied van Bob Fosko!
  mvg.
  Wanderina

  Reactie door wanderina — maandag 9 oktober 2006 @ 0.26 uur

 163. Jan, mijn stem heb je !

  Reactie door Andris — maandag 9 oktober 2006 @ 0.32 uur

 164. Kies strategisch,! Kies beter! Kies voor ‘ik zie wat jij niet ziet.’
  Kiezen? Kiezen voorondersteld de mogelijkheid van een andere keuze. Kiezen behoef je niet wanneer je jezelf hebt herkend en gevonden in een partij. Of is het andersom? Wanneer je eenmaal deze afweging hebt gemaakt is het niet langer een kwestie van kiezen maar van uitdragen.
  Groot worden doe je niet door je klein te gedragen.
  Groot zijn of jezelf groots gedragen. De nuance! Een andere keuze overwegen getuigt niet van identiteit, niet van vereenzelviging. Het getuigt van opportunisme.
  Opportunisme heeft ook zijn goede kanten, heeft ook mensen het leven gered.
  Helaas ook vele mensen het leven gekost.

  Reactie door Wattenstaafie — maandag 9 oktober 2006 @ 0.39 uur

 165. @127.Klaretaal
  Men heeft bij de publieke omroepen blijkbaar een korte termijn geheugen. Ze zijn momenteel vergeten wat een liberaal kapitalistische agenda betekende in relatie tot hun toekomst.
  Laat hen die nep PVDA/CDA titanenstrijd propaganderen. Moet je eens opletten wat nog eens 4 jaar liberalen voor de publieke omroepen betekenen. Als ze voor het grote geld gaan konden ze wel eens met lege handen naar huis gaan.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 9 oktober 2006 @ 0.41 uur

 166. @165 Rob de Kuster

  leeghoofden krijgen datgene wat ze verdienen

  Reactie door Wattenstaafie — maandag 9 oktober 2006 @ 0.46 uur

 167. Gloria , geen paniek nog ca 44 dagen te gaan en SP komt wel in de grote debatten.
  JM moet zich meer als Premier-kandidaat manifesteren vind ik en niet als bijwagen van PvdA… wie niet waagt … gewoon
  ”IKKE” WIL PREMIER WORDEN OM NEDERLAND MODERN SOCIAAL TE MAKEN. Tenzij JM zelf niet wil ?

  Reactie door volghetnieuws — maandag 9 oktober 2006 @ 0.56 uur

 168. Tenzij (tenzij is in deze geen tenzij) de door de staat geregiseerde media het niet wil.

  Reactie door Wattenstaafie — maandag 9 oktober 2006 @ 1.01 uur

 169. 161 @ Gloria

  Dat D66 een turkse op de lijst heeft is bekend,wij turken stemmen altijd op een turk.
  SP heeft op nummer 14 ook een turkse Sadet, men weet dit nog steeds niet.
  Er ligt veel werk voor Sadet, zij moet zich voorstellen aan veel verenigingen en stichtingen.
  Daarnaast heeft mevrouw Koser-Kaya van D66 een strategische uitspraak gedaan over de Armeense kwestie, De doorsnee turk weet dat alle partijen in 2004 genocide erkend hebben maar zijn op zoek naar een partij die toch ruimte laat voor de mening van zijn/haar kandidaten.
  Zolang de SP hier niet mee naar buiten komt zal men verder zoeken.
  Mevrouw Koser-Kaya van D66 heeft wel iets gezegd, dit is nu bekend.
  Natuurlijk ligt er voor ons ook een taak om de SP de promoten overal.
  Ik wil dit heel graag maar als men aan mij vraagt hoe de SP denkt kan ik geen antwoord geven, de SP houdt zich stil.
  toch moeten wij ons best blijven doen !!!!!

  Ayse

  Reactie door ayse — maandag 9 oktober 2006 @ 1.10 uur

 170. En weer irriteer ik me te pletter aan onze nieuwsberichten, zojuist gehoord op Radio 1.
  De hele tijd op Belgie gekeken naar de euforie in Antwerpen. Een forse socialistische overwinning.
  Hier op de radio wordt grotendeels aandacht besteedt aan de overwinninkjes van de andere partijen (Christelijk etc.)
  Als allerlaatste de grote overwinning van de socialisten.

  Oooooh jaaaa!!! Het is vanavond KRO !!!
  ROT OP MET JULLIE CENSUUR.

  Reactie door Gloria — maandag 9 oktober 2006 @ 1.19 uur

 171. @169 Ayse

  AHAAAAA!!! Eindelijk de aap uit de mouw!!!

  Bedankt Ayse! Ik hoop van harte dat de SP hier een goede oplossing voor vindt. Kom op SP, geef de Turken bij ons de ruimte s.v.p.
  Open en duidelijk. Via de krant, televisie en radio.
  Zodat er van beide kanten mee te leven valt. De Armeniers en de Turken hebben allebei hun eigen waarheid. En die mag toch blijven staan?

  Reactie door Gloria — maandag 9 oktober 2006 @ 1.32 uur

 172. @167 volghetnieuws

  Dat ben ik helemaal met je eens. Te grote bescheidenheid werkt niet!
  Het volk zoekt helden en Jan Marijnissen kan zich gerust melden als de nieuwe premier van ons land voor: MODERNE SOCIALE HERVORMING.
  Weg met de oude politieke MISVORMING!

  Reactie door Gloria — maandag 9 oktober 2006 @ 1.52 uur

 173. Nou zeg! Het lijkt wel of dit weblog gelezen wordt door mensen van de NOS…
  Ineens is het nieuws in een uur tijd aangepast. Grappig!

  Reactie door Gloria — maandag 9 oktober 2006 @ 2.02 uur

 174. Jan, alsnog van harte gefeliciteerd met je verjaardag! En nog vele jaren!
  Je toespraak op het congres was helemaal top! :-)
  Ik stem dus weer SP en zal met veel enthousiasme meehelpen met folderen.

  Maar nu iets anders, ik hoor, en lees, de laatste dagen niets anders dan strategisch stemmen.(PvdA?) (ook hierboven veelal geuit)

  Aan allen die dat van plan zijn zou ik willen vragen daar nog eens goed over na te denken.
  Wat heeft dat nu nog voor zin?
  Uit de peilingen blijkt dat CDA en PvdA een zeer ruime meerderheid gaan halen. (hoe betrouwbaar of onbetrouwbaar die peilingen zijn maakt niet uit, de grote lijn is wel duidelijk)
  Kortom, de formateur zal als eerste met Bos en Balkenende om tafel gaan zitten.
  CDA/PvdA kabinet ligt in het verschiet.
  Het CDA zet de PvdA het mes op de keel (dat kennen we van ervaringen uit het verleden) en we krijgen een kabinet wat maar weinig beter is dan het huidige. (en daarbij maakt het weinig tot niets uit of Bos of Balkenende 1e minister wordt)

  Als links nu gewoon SP gaat stemmen zullen (als de peilingen laten zien dat het CDA groter wordt dan de PvdA) rechtse CDA stemmers weer makkelijker op de VVD/klein rechts of de CU gaan stemmen. (dan wordt het CDA dus weer ongeveer net zo groot als de PvdA)
  Het gevolg hiervan is dat de verhoudingen, in de kamer, in zetels dichter bij elkaar komen te liggen en er voorkomen wordt dat er twee mega partijen ontstaan die het huidige beleid, met wat marginale wijzigingen, gewoon voort zullen zetten.

  Bovendien, de stemmen die het CDA dan zal verliezen aan de rechter zijde zullen niet alleen bij de VVD uitkomen. Dus VVD/CDA halen ook dan geen meerderheid. Rutte wil toch geen derde wiel meer aan de wagen? Zowel, dan wordt het vast weer trammelant in het kabinet en winnen wij, SP’ers, weer aan kracht.

  Evengoed krijgen we zeer waarschijnlijk een coalitie tussen PvdA en CDA , maar als de zetelverdeling dichter bij elkaar ligt wint de SP aan invloed en zal ook een kabinet met het CDA rekening moeten houden met de linkervleugel in de kamer.
  (bovendien zal de SP dan ook meer groeien waardoor we nog meer aan invloed winnen)

  Wees niet bang voor weer een kabinet met het CDA, dat krijgen we toch wel vrees ik, maar zorg voor een sterke oppositie!
  Angst, voor wat dan ook, is nog nooit een goede raadgever geweest! Kijk maar naar de geschiedenis ;-)

  Milko

  Reactie door Milko Bouman — maandag 9 oktober 2006 @ 3.46 uur

 175. 161. Ik vind het getuigen van kortzichtig handelen. Ik denk toch echt dat D66 dit punt evengoed beschouwt als haar standpunt.
  Een hele partij boycotten om één controversieel onderwerp en daar de rest van de programmapunten maar éven’ voor vergeten daar kan ik eerlijk gezegd niet met de pet bij. En dit terwijl Pechthold niet anders denkt heb ik vernomen bij buitenhof.
  M.b.t. het CDA lag het geheel anders. Deze partij ‘gebruikte’de kwestie Armenie politiek om Turkije uit de EU te houden, Camiel Eurlings was daarmee op ‘oorlogspad’. In dat geval ben je natuurlijk volstrekt ongeloofwaardig.
  Maar als de Turkse studenten hun ouders naar de afgrond willen helpen door ‘rechts’te stemmen wat D66 nog steeds is al zegt ze sociaal te zijn, dat moeten ze dan maar zelf weten maar daarna niet klagen. Laten we ons niet in dit ‘wespenenst’steken.

  Reactie door Klaretaal — maandag 9 oktober 2006 @ 8.08 uur

 176. Nu ik “buitenhof” schrijf. Als D66 dan zo éerlijk’is en zegt voor onderwijs miljarden te hebben binnengehaald als zogenaamde compensatie dan moeten ze het rapport van Maastricht maar eens lezen op de site van de onderwijsbond. De investeringen en bezuinigingen kunnen zo tegen elkaar weggestreept worden. Niets binnengehaald dus. Bovendien is innovatie totaal mislukt.

  Reactie door Klaretaal — maandag 9 oktober 2006 @ 8.10 uur

 177. Beste Jan,

  Je bent als vanouds, gedreven, sociaal, meelevend, een voorbeeld voor vele lijsttrekkers. Die RUTTE ophoepelen met zijn zwakke teksten. Stem SP en je krijgt Bos erbij. We moeten het halen. Ik probeer mensen in mijn regio ook over te halen. Maar een behoorlijk aantal stemmen op de VVD, spreek ze bij mijn voetbalvereniging, maar ja die hebben huizen vanaf 400.000,–. Die interesseren zich helemaal niks wat er met onderkant van de maatschappij gebeurt, tot ze het zelf meemaken, ontslag e.d. en ze kunnen hun huis opvreten. Hadden ze maar moeten luisteren. IK STEM SP!!!!!!!!!

  Reactie door Marcel — maandag 9 oktober 2006 @ 9.14 uur

 178. Beste mensen,

  Laat anderen SP kiezen, zet het in je WEBLOG. Heb ik inmiddels ook gedaan.

  Reactie door Marcel — maandag 9 oktober 2006 @ 9.22 uur

 179. Jan,

  De SP is tegen de ongebreidelde sloop van woningen, nuanceer dan ook het slopen van verpleeghuizen een beetje. Wijlen mijn schoonmoeder heeft haar laatste levensjaren in een gesloten afdeling van een verpleeghuis doorgemaakt en we zijn bijzonder tevreden over alle zorg en aandacht die daar aan haar is besteed. Die geluiden vernamen we ook van andere familieleden van bewoners. Het was gewoon een fantastische oplossing en een bevrijding voor ons toen ze in de Stichtse Hof in Laren geplaatst kon worden. Ik weet ook wel dat er verpleegfabrieken zijn en ook wij hebben eerst een bezoek aan een ander verpleeghuis gebracht, waar wij geen goed gevoel bij kregen maar daarom juist is die nuancering zo belangrijk. Dus slopen tot op zekere hoogte, maar dat zal ook wel komen door de generaliserende werking van een toespraak.

  Reactie door een andere Jan — maandag 9 oktober 2006 @ 11.20 uur

 180. @172

  Helemaal met je eens Gloria!

  Vorige keer piekte wij op het verkeerde moment, zoals CDA en PvdA nu doen. Straks is het allemaal anders.

  Reactie door Ronald Hoogenboom — maandag 9 oktober 2006 @ 11.36 uur

 181. @158 aan Toergenjew

  De vara is niet helemaal PvdA, Giel(radio) en nog een paar andere vara coryfeën komen er duidelijk dat zij SP stemmen.

  Maar inderdaad, het is droevig gesteld met de omroepen. Terwijl er zoveel gerommeld is met het publieke bestel.

  Reactie door Ronald Hoogenboom — maandag 9 oktober 2006 @ 11.43 uur

 182. proficiat met je verjaardag, jan. ik ben er even uit geweest. wel heb ik jouw debat gehoord op tv. hij was goed: “Blijf met je poten van de zorg, onderwijs en veiligheid af.” zo krachtig heb ik het niemand zo horen zeggen. heel goed. hopelijk slaat dit aan bij de kiezers en krijgen cda en vvd er flink van langs met forse verliezen. verder heb ik eigenlijk nog weinig partijen gehoord met hun campagnes. ik hoef ze ook niet te horen met al die loze beloftes.wel, dat de vvd alleen verder wil met het cda. dan heb ik al zoiets: “Wat een egoistische partij.” dat zegt genoeg over deze partij. laat nu maar de dag komen, dat we moeten gaan stemmen.dat is het belangrijkste.

  Reactie door maayke jong-doppen — maandag 9 oktober 2006 @ 11.47 uur

 183. SP geeft mij een glimlach en hoop, ook hier wil ik het volgende kwijt.

  Hans Christian Andersen of George Orwell,

  Laatst had ik van mijn duur verdiende centjes
  (sorry gekregen centjes) kadetjes met ham gekocht
  en kauwend en zappend belandde ik bij beelden
  van een samenvatting van de verkiezingscampagne.

  Na J. Marijnissen te hebben gehoord en de gospelgroep,
  switchte het beeld over naar o.a. Rutten en JP Balkenende.
  Jammer van mijn laatste hapje, want deze verkoos met
  de zelfde snelheid de tegenovergestelde richting
  en belandde op de vloer.

  Overmand door een niet te keren neerslachtigheid,
  gooide ik mij bedieningsapparaat in een hoger toerental,
  en belandde op Sponsbob! Toen de rust was wedergekeerd,
  drong het tot mij door, dat dit toch wel een hele
  trieste situatie is.

  Ik kan eenvoudig weg NIET NAAR DIE MANNEN
  meer kijken of luisteren. Zij zijn het icoon m.i.,
  voor een hoop verdriet in veel gezinnen.
  Een paar jaar terug volgende ik met een sterk zenuwgestel,
  ook de tegenhanger van mijn overtuiging,
  echter nu word ik bang en zenuwachtig.

  Maar:
  Vandaag zet ik de video van het congres aan, en ontdekte
  sinds een lange tijd weer een vrolijke glimlach in mijn
  gelaatstrekken en vlinders in mijn buik.
  Volgens mij staan we STERK!

  Man oh vrouw, wat hebben wij dat nodig, een partij die
  het in zijn mars heeft, de welvaart stress om te zetten
  in “vereende krachten”. Van hoog tot laag, van welk geloof
  of cultuurovertuiging dan ook.

  Het is net als het meisje met de zwavelstokjes, even heb ik
  mogen kijken, binnen de stadsmuur.
  Misschien, heeeeeeel misschien, mag terug!!!!

  Reactie door Kbo — maandag 9 oktober 2006 @ 12.02 uur

 184. de socilaisten in antwerpen gewonnen ?
  hoezo ?
  doordat er grootschaliger door de allcohtonen is gestemd, betekent het gelijk blijven van Vlaams Belang dat ze relatief sterker zijn geworden zijn…

  en dat de linkse partijen in hun stemhonger het islamitisch stemvee aantrekken ?
  tja… hoe zit dat met de socialistsche waarden scheiding kerk/staat en de gelijkheid man/vrouw….
  die waarden worden door de nieuwe linksstemmers in ieder geval niet nagleefd.
  wordt dat een paard van troje…?
  een van de linkse idealen die ook perfect passen in mijn beeld van fraternite, egalite en liberte, is in ieder geval tolerantie (die de islam niet kent) en de gelijkheid van man en vrouw (die de islamitische alloch zeker niet kent).

  een paar weken geleden een schokkende dou gezien over vrouwen die nog NOOIT zijn wezen winkelen of buiten geweest..
  en hun pooiers stemt links ?
  poeh… succes er mee :)

  Reactie door der kreuzritter — maandag 9 oktober 2006 @ 12.04 uur

 185. Gloria, heeft de sp een turk op de lijst staan?ik weet het niet maar misschien is dat het probleem, mensen hebben graag een kandidaat van eigen afkomst GL is daar ooit mee begonnen met die populaire marokkaan, ik weet zn naam niet meer, dat sprak turken en marokkanen aan en GL kreeg toen ook veel stemmen uit die hoek.

  In Rotterdam kwam PVDA ook ineens met turkse kandidaten en dat gaf ook een enorme impuls voor de PVDA .

  Ik denk dat het daar mee te maken heeft, zij lezen waarschijnlijk geen programs en denken dat SP een echte Nederlander partij is,
  Dit is wat ik denk, ik zeg niet dat het zo is.

  Reactie door carla — maandag 9 oktober 2006 @ 12.09 uur

 186. Oh ja nu weet ik het weer Mohammed Rabba

  Reactie door carla — maandag 9 oktober 2006 @ 12.17 uur

 187. Beste SP ers ,
  Na de 10 liter gedwongen azijndrinken en het ene suikerklontje zoet wat een nieuwe regering moet uitdelen ben ik een azijnzeiker (chagrijn)geworden.
  Alles is afgepakt of verslechterd:de ww , de bijstand,de ziektewet,de wao.
  Zeer veel onnodige burocratie bijvoorbeeld voor het aanvragen van een muurbeugel voor een gehandicapte t.w.v.100 Euro komen er aan instaties van het rijk meer als 1000 Euro bovenop om te bekijken of je er wel recht op hebt!!!!!!
  Als alle benadeelden in Nederland met miljoenen tegelijk op de SP of in ieder geval links gingen stemmen haalden we wel 151 zetels!!!
  Dus alle uitkeringstrekkers(nu bestaan ze nog)stem links en laat VVD en CDA effe vrij nemen na hun sloopwerk.
  Tip,misschien kan de SP in hun folders uitleggen dat de kiezer echt macht heeft!!
  Veel succes in november

  Reactie door Jan Spierings — maandag 9 oktober 2006 @ 12.32 uur

 188. Ooit was ik aanhangster van de VVD.
  Helaas heb ik moeten ervaren dat dit beleid tegengesteld werkt met wat er bereikt wil worden.
  Het sociale aspect ontbreekt volkomen. Mijn inziens kun je economisch niets bereiken zonder de mensen die het moeten doen. Daarom spreken mij Uw woorden zo aan.
  Steeds weer vraag ik mij af waar de politiek mee bezig is. Met het oplossen van problemen heeft het in ieder geval niets te maken.
  BV. de problemen rond het geldgebrek van uitkeringstrekkers en de relatie tot (het maken) van schulden.
  Het is eventjes aangehaald en het verdwijnt weer van het toneel..
  In ieder geval we horen niets meer dan soms een “mooie” one-liner.
  Het heeft lang geduurd maar bij U krijg ik een ander beeld.
  Ga met uw inzet door en maak uw woorden tot daden.
  Mijn stem heeft U.
  Tot slot een kleine bijdrage aan een oplossing van bovengenoemd vb.
  * het zou handiger zijn om de uitkeringen op de zelfde data uit te keren dan de salarisssen. Zeker bij de start.
  Het salaris wordt achteraf uitgekeerd en aan het eind van de maand. De uitkeringen worden uitgekeerd aan het begin (tussen de 10e en 16e)van de maand.Bij de 1e uitkering zit er dan al meer dan een maand tussen. Er ontstaan dan problemen bij het betalen van de vaste lasten (te betalen voor de 1e vd. maand). Verder wordt een eerste uitkering door allerlei administratieve voor de gewone burger onduidelijke handelingen pas voor het eerst 3 tot 4 maanden na de 1e aanvraag uitgekeerd.
  Een GELDLENER is geboren

  Reactie door Marie-Anne — maandag 9 oktober 2006 @ 12.50 uur

 189. Alles is afgepakt of verslechterd: de ww , de bijstand, de ziektewet, de wao, enz….. Ja Jan Spierings, maar VELEN (de gezonde Nederlanders) weten dat NIET. En dan krijg je stemmen op het CDA.

  Reactie door Harry — maandag 9 oktober 2006 @ 12.51 uur

 190. Na Oostenrijk en Belgie nu Nederland nog!!!

  Reactie door e.krul — maandag 9 oktober 2006 @ 12.55 uur

 191. Harry,je hebt gelijk. De jeugd kan zich niet voorstellen dat in 1 seconde je leven geheel kan veranderen van gezond in invalide. Dus stemmen ze volgens hun loonstrook in gezonde toestand.
  Zalm en zijn hulpje Jan Peter vinden dit wel leuk en hopen dat hun kiezers dom blijven.Trouwens Marie Anne heeft ook gelijk en is op tijd wakker geschoten

  Reactie door Jan Spierings — maandag 9 oktober 2006 @ 12.58 uur

 192. Een betere wereld begint met N.E.S.A.R.A

  http://www.nesara.be/nl/

  Reactie door sander — maandag 9 oktober 2006 @ 13.24 uur

 193. Ten tijde van de Lodewijken in Frankrijk kregen de burgers de aan syfillis lijdende machtshebbers niet weg. Dit kabinet doet mij denken aan dames en heren die een tikkie ziek in hun hoofd zijn en we krijgen ze niet gelost.

  Sluit me aan bij Rene R.

  Het is tijd voor revolutie!
  Het is tijd voor revolutie!

  Twee en twintig elf; bestorming van het torentje?

  Reactie door roodkapje — maandag 9 oktober 2006 @ 13.33 uur

 194. Ieder zijn eigen droom. M.i. is dit kabinet blijven hangen in de natte droom.
  Puberaal gedrag. Zakdoekje erbij en klaar is….

  Het is idd tijd voor opstand.

  Gaat 22.11.06 de geschiedenisboeken van Nederland in?

  Reactie door roodkapje — maandag 9 oktober 2006 @ 13.50 uur

 195. Laten we ons toch niet gek laten maken door de media aandacht voor PVDA/CDA.
  Naar mijn mening zijn zij veel te vroeg begonnen met hun poging de aandacht op zich te vestigen, dit kunnen ze niet nog 6 weken volhouden.
  Wilders begint nu ook te stuiptrekken en partij verdonk en zalm doet ook nog verwoedde pogingen, maar steeds meer mensen gaan beter nadenken over wat zij gaan stemmen en het SP verhaal is goed uit te leggen!
  Eigenlijk is het simpel,iedere SP-stemmer overtuigd 2 anderen,dat is 27 zetels op 22 november,dus ik zou zeggen,ga ervoor. KIES NU,STEM SP

  Reactie door Erik — maandag 9 oktober 2006 @ 14.33 uur

 196. Heb ook een leuke spreuk voor dit onderwerp gevonden!

  “Democratie zijn 3 wolven en een schaap die een voorgerecht kiezen”.
  en dat is er aan de hand!

  Waar zijn die duidelijke cijfers, aantoonbaar in VMBO taal, waar nou dat bezuinigingsgeld naar toe gaat, of sterker netzo als de WAO, al aan uitbetaald is?

  Zou een jonge werknemer, werkelijk kiezen voor de ondergaan van ouders en hun kinderen, grootouders of de zelfstandige ondernemer kiezen voor de ondergang van de voedingsbodem van zijn toekomstige werkernemer. Ik geloof er niks van.

  Het beeld is krom, en wordt bewust krom gehouden. Ooit een lezing gevolgd over de buiging
  van het helaal? Nou, ik wel, niet te begrijpen voor een leek, maar dat is een wetenschappelijke kring waar ik niet hoef aan te kloppen voor mijn tandartskosten.
  De regering heeft te maken met een kiezend volk, die wel het e.e.a. moet begrijpen.

  Dus vraag ik mij af hoe kan het dat, die schapen “overigens in de meerderheid”,
  constant worden verschalkt. Is het de vraatzucht , of zitten er meer wolven onder het wol.

  We worden dus dom gehouden en ook nog in alle seizoenen kaal geschoren!
  Terwijl wij de luwte op zoeken en de veiligheid, worden er draden gesponnen,
  en truitjes uitgedeeld aan de versleten uit gerangeerde roedel alfa’s in hun midden.

  Dus verraad de wolf in schaapskledij, houd het schapen wolven aantal in een gezonde verhouding, dan blijft het oneerlijke toch redelijk verdeeld.

  Reactie door Kbo — maandag 9 oktober 2006 @ 14.38 uur

 197. @150 Gloria

  Ik kan het uitleggen, alleen kom je in de zelfde gedachten als het christelijke wantrouwen t.a.v. van het socialisme.
  Mijn grootvader van mijn moeders kant zei altijd Socialisme en Communisme is de ondergang van het geloof, hij was christelijk gereformeerd. Ook moslims hebben een wantrouwen t.a.v. van het socialisme. Ik heb kerken bekeken in de voormalige Sovjet Unie zelfs in Siberië.
  Prachtige kerken (Grieksorthodox) alleen oude vrouwtjes kwamen er nog, het zelfde als in het westen.
  Socialisme moet je prediken maar daar is de kerk tegen, puur macht en nog eens macht, het kunnen beheersen van het volk. Wie zei ook weer, als jij ze dom houdt dan houd ik ze arm. Dat was de directeur van de aardewerkfabrieken in Maastricht die dat zei tegen de Pastoor.
  Als je verder terug gaat in de geschiedenis zul je zien hoe de overheid de kerk misbruikte om de macht in handen te houden daar is o.a. de Reformatie uit ontstaan door Maarten Luther.
  Als iets dieper hier in wilt verdiepen probeer wat boeken te lezen geschreven door F. Domela Nieuwenhuis. Het zijn drie delen “De geschiedenis van het Socialisme”. Groetjes Henk.

  Reactie door Henk.H — maandag 9 oktober 2006 @ 14.40 uur

 198. Prof.dr.B.Smalhout schreef zaterdag een stukje over onbenullen in de zorg.
  Vooral het stukje over de uitverkoop van de eigendommen van alle Nederlanders vond ik erg sterk, het leek wel een stukje van Jan Marijnissen.

  Reactie door leen — maandag 9 oktober 2006 @ 14.45 uur

 199. Roodkapje ; inderdaad , als ik dat mokkletje van het CDA ziet met aan de voorkant wit gemaakt haar ; dan waan ik mij in de tijd van 18e eeuw .
  Dat mens noemt zich nog Christelijk ook .brbrbrbrbrbrb

  Reactie door Fred — maandag 9 oktober 2006 @ 16.34 uur

 200. Die Cartoon ” Verkiezingsstrijd ” moet je openbaar maken : prachtig !

  Reactie door Fred — maandag 9 oktober 2006 @ 16.43 uur

 201. Jammer geen democratie

  Reactie door De ridder — maandag 9 oktober 2006 @ 16.52 uur

 202. Ik geef de SP weinig kans,waarschijnlijk gaat het nu weer hard naar beneden.Eigenlijk vind ik dat wel jammer,ik ga voor een vvd/cda.En met een grote PvdA wordt dat wat lastiger.

  Reactie door John — maandag 9 oktober 2006 @ 17.00 uur

 203. @202 Leg uit John. Je gaat voor vvd/cda, maar je wilt dat SP groot wordt of blijft.
  Een grote PvdA zie je niet zitten. Zou je niet liever thuis blijven? Of zie ik dat verkeerd?

  Reactie door roodkapje — maandag 9 oktober 2006 @ 17.11 uur

 204. Ik kijk niet naar de peilingen !
  met een beetje karakter laat je niet beinvloede door peilingen maar je eigen persoonlijke overtuigingen en kies dus voor een partij die daar het meest mee overeenkomt , en niet anders !

  Reactie door Fred — maandag 9 oktober 2006 @ 17.23 uur

 205. 202 @John
  Foutje zeker, je bedoeld verder gaan met VDA/VVD met het thans gevoerde beleid.
  Slechter kan gewoon niet, of ben ik nu naief.

  Reactie door leen — maandag 9 oktober 2006 @ 17.53 uur

 206. Ik hoop dat De SP zal zorgen dat de kloof tussen allochtoon en autochtoon verdwijnt. Allochtonen moeten 2x hun best doen om een plekje in de samenleving te krijgen.Met deze k*t coalitie die er nu is zullen vijandelijkheden tussen die 2 altijd ontstaan en dat willen we niet. Lang leve nederland ZONDER rechts!

  Reactie door hans(Niet dus) — maandag 9 oktober 2006 @ 18.10 uur

 207. Wat is er besloten op het SP-congres van Za. 7-10-2006 over de(interne)spreekplicht en een(goede)klokkenluidersregeling/vergoeding/genoegdoening, ik kan daar niets van terug vinden op de website v/d SP.

  vr.groeten

  Dhr. Steenhoek.

  Reactie door Jean-Bert Steenhoek — maandag 9 oktober 2006 @ 18.18 uur

 208. @192 sander

  N.E.S.A.R.A…..THAT’S IT.
  Sander, is dit een droomsite of gaat dit werkelijkheid worden?
  Wat een tof bericht. Dit bedoel ik nou met de wereld!!

  ALLEMAAL LEZEN SVP:

  http://www.nesara.be/nl/

  Bedankt Sander voor deze link en ik kan mijn ogen niet geloven! Hopelijk gaat dit heel snel gebeuren. Weet jij hier iets meer over? :?

  Reactie door Gloria — maandag 9 oktober 2006 @ 18.26 uur

 209. @197 Henk.H

  Ah…dus geloof heeft ermee te maken!
  Dus ook voor moslims is er wantrouwen naar het socialisme. Hetzelfde met christenen.

  Misschien heeft het vroegere Communisme en het Socialisme daar ook veel te beperkt over gedacht. Ik ben inderdaad niet zo goed op de hoogte rond deze problematiek.
  Mijn vader was een fervent socialist en atheist. Vele vrienden en kennissen met hem en zo vulden deze mensen vaak in mijn jeugd het ouderlijk huis. Inderdaad!

  Nou, ik vind dit vreselijk uit de tijd en oer-ouderwets. Zelf heb ik gelukkig een socialistische aard en kan dit geheel combineren met het geloof. Juist met het geloof in Jezus Christus. Zo kan ik voor mijzelf een brug leggen en hopelijk velen met mij.
  Socialisme zonder geloof in God zal inderdaad dat kille, koude systeem hebben
  opgeleverd met die vreselijk dictators!
  Het is ook niet gelukt tenslotte!!
  En maar goed ook. Zonder God is alles plat, compassieloos en meedogenloos.

  Het tegenovergestelde is nu gaande.
  Geloof en kapitalisme: HET WERKT NIET!
  Het is weer een dictatuur geworden! En weer zal het mislukken. Maar wel over de hoofden en lijken van velen.

  Wat zal lukken? Geloof en Socialisme!! Deze twee brengen alles samen en zullen werken in deze wereld.
  Het is tijd voor nieuw denken. Kwestie van om je heen kijken en ZIEN! We kunnen nog geen grasspriet maken… alleen en uitsluitend alles mismaken. Kapotmaken. Doden.
  De mens is een gelovig wezen. Het is ingeschapen en voor iedereen mogelijk.
  En vanzelf zal de wereld Socialistisch worden.

  Reactie door Gloria — maandag 9 oktober 2006 @ 18.48 uur

 210. 208 Gloria
  Dat stuk is een misleiding.
  Deze is de echte.

  http://nesara.org/main/index.htm

  Alleen helaas in het engels.

  Je heb gelijk met het vasthouden in jouw geloof in jezus.
  Blijf geloven in het goede.
  Met haat schiet je niks op.
  Word jezelf alleen maar de dupe van.

  Reactie door sander — maandag 9 oktober 2006 @ 19.07 uur

 211. @209 Gloria.

  Niet direct het geloof, maar zij die een geloof verkondigen. Zij zagen en zien het als een rechtstreekse bedrijging/aanval op hun kerk. Hun macht zagen en zien zij ondermijnd worden. Ook Jezus stond machteloos tegenover die machten, de mens heeft het later verzacht in de boeken, die je kunt lezen wat Bijbel heet.
  Het leven is een mysterie daar is al veel misbruik van gemaakt. Je weet wel in naam van God dit of dat, en als je pech had ging je kop eraf. Dit is niet ouderwets maar ook van deze tijd.
  In het verleden is veel geschreven hierover door mensen met een hoog intellect, zoals F. Domela Nieuwenhuis, Mr. H.P.G. Quack, Dr.W.Banning.

  Dr. W.Banning(SDAP) schreef o.a. Religieuze Opbouw.
  In het huidige socialisme is deze onderbouwing flinterdun. Ook Henriette Roland Holst MOET je lezen, waar vind je zulke woorden nog:

  God groeit in ons, in u, in mij, in allen naarmate wij ons moediger verheffen ten strijd voor het bewuste mensheidsleven en voor het aldoordringend welgevallen der Liefde .-
  (H. Roland Holst)

  Echt, Gloria het verleden kun je en mag je niet weg poetsen daarvoor zijn er te veel mensenoffers voor opgebracht.

  Het verleden heeft vele goede schrijvers gekend, jammer dat hun boeken op zolders en donkere kasten verborgen liggen.

  Maar er is hoop, in het nationaal geschiedenis museum krijgen zij mischien een eervolle plaats zodat het volk, het weer kunnen beleven, zoniet dan krijgen wij met een geestelijke verarming te maken en dat is nog erger dan op zwart zaad zitten. Groetjes Henk.

  Reactie door Henk.H — maandag 9 oktober 2006 @ 20.52 uur

 212. @210 sander

  Oooh jaaa??? Is dit een misleidende link?
  Waarom geef je die dan?

  Dit zou waarheid moeten zijn! Zo’n club mensen all over the world moet mogelijk zijn. De macht moet overgenomen worden en al het kapitaal van de grootbezitters in de gemeenschapspot en opnieuw verdelen.

  Waarom is het goede niet haalbaar en de SH*T wel? Nou ja, ik was weer even blij en zo kan ik mij laten bedonderen. Je kunt wel begrijpen dat het vallen en opstaan was in mijn leven. Maar toch… sinds Jezus word ik beschermd en wijken de ‘wilde dieren’ vanzelf… Amazing!

  Dan ga ik nu die echte??? link maar even lezen. :)

  Reactie door Gloria — dinsdag 10 oktober 2006 @ 1.04 uur

 213. @211 Henk.H

  Ik geef toe dat ik nogal geneigd ben om vooruit te rennen. Ik zie dan ook een hele andere wereld voor me. Daarom is het zo moeilijk om in deze ‘oude’ wereld te leven. Het is zo onvoorstelbaar kortzichtig en de manier waarop er met mensen wordt omgegaan is om te huilen.
  De arrogantie van de ‘macht’ die zij denken te hebben…
  Nee Henk, Jezus was en is niet machteloos! Integendeel. Hij heeft de macht genomen door zich onder de macht van de leiders te stellen. Hoe anders kon Hij de dood onder ogen krijgen? Juist DAAR heeft Hij dit onzinnige fenomeen ontkracht! Door de POWER van zijn Leven. En ook al is dit Leven vooralsnog aan ons oog onttrokken en zien wij mensen sterven, het is niets anders dan het verwisselen van onze ‘jas’. Zoals de rups vanuit zijn cocon dezelfde en toch geheel anders opvlindert.
  Dat is toekomstmuziek, toch?

  Het verleden is een feit. Maar ook wij zullen dat zijn over een tijd. Wat we hier zaaien zal geoogst worden…
  En zie wat we van het verleden geleerd hebben… het oude liedje in een nieuwe verschijning. Weer moeten mensen lijden, weer worden mensen vermoord. Het verleden is eigenlijk altijd nu. Het is onze oogst van wat gezaaid is! Daarom is het goed dat we hier en daar het verleden erbij nemen. Maar om steeds dieper en dieper te graven? Ik hak liever de toekomst uit. Tastend, zoekend, dwars door de jungle, op weg met mijn Gids naar Huis…

  En natuurlijk niet te vergeten en ondertussen… stem ik op de SP. :)

  Reactie door Gloria — dinsdag 10 oktober 2006 @ 1.50 uur

 214. @211 Henk. H

  Henk, gelezen! Het klinkt als een noodkreet, een appél doen aan en op identiteit.
  Juist dat, en ik denk ook dat jij dat bedoeld is zo afwezig in deze tijd.
  God groeit in ons… het bewuste mensenleven, het aldoordringend welgevallen der liefde…
  Is dat het ware Christendom, of mischien het ware Socialisme?
  Ik houd het op beide, ik zie geen verschil.

  Reactie door Wattenstaafie — dinsdag 10 oktober 2006 @ 3.27 uur

 215. Ik volg mijn hart EN mijn hersenen en stem SP !!

  Reactie door Lisette — dinsdag 10 oktober 2006 @ 9.59 uur

 216. @213 Gloria

  Inderdaad als een mens oud wordt gaat hij meer in het verleden kijken want hij heeft niet zoveel toekomst meer.
  Maar wat de Apostel Paulus zei onderzoekt de geschriften en behoudt het goede. Ook
  toen was er al veel onzin op papier gezet. Socialisme is de reformatie van de laatste anderhalf eeuw. Dat kerken het niet zo goed gedaan hebben is niets anders dan trachten hun macht te handhaven. Of daar God mee gediend wordt betwijfel ik ten zeerste. Gloria jij mag best hard de toekomst in rennen dat is een natuurlijke drang. Weet je, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar ik moet zeggen de toekomst is een gesloten boek, ook voor de ouderen.
  Maar er is gelukkig strijd voor een betere toekomst en ik ben blij dat de SP groeide is om de confrontatie aan te gaan met kapitalisme en hun meelopertjes.

  Reactie door Henk.H — dinsdag 10 oktober 2006 @ 10.54 uur

 217. 199. Niet witgemaakt, afwijking!!!!.
  Toen ik Nova keek met 3 vrouwen VVD CDA PvdA heb ik er maar één gehoord juist.
  Fatsoen moet je doen, je eist door er doorheenroepen en schreeuwen en de beleefdheid en het fatsoen van een ander dat niet te doen gewoon de hele zendtijd voor jezelf op en ‘ramt’je eigen visie de nederlandse huiskamers binnen, die koppen in. Fatsoenlijke kandidaten zijn nergens met een gespreksleider die daar ook niet tussen ‘kan’ of ‘wil’komen. (direct salarisvermindering geen overwicht)
  Fatsoen moet je doen had/heeft hier dus helemaal niets mee te maken. Balkenende zegt eigenlijk fatsoen moeten jullie doen, wij gaan gewoon onze eigen gang en storen ons nergens aan en wie ‘ons’ niet horen wil die moet maar voelen.
  Dictatoriaal middeleeuws machtsdenken.
  Fatsoen moet je doen zei ook de pastoor vroeger tegen zijn onderdanen om inderdaad de bevolking dom en arm te houden. Dat fatsoen bezaten ze zelf in geen enkele mate zo ook het CDA niet.

  Reactie door Klaretaal — dinsdag 10 oktober 2006 @ 10.56 uur

 218. Ook de volgende passage, die niet in de tekst maar uiteraard wel op het filmpje helemaal is terug te vinden, ontroerde me erg.
  “Onze generatie die en zorgt voor de kinderen en voor onze ouders. Ouders die zorgen voor kinderen en kinderen die zorgen voor ouders; dames en heren dat is een vanzelfsprekendheid geweest in onze beschaving.”
  Zo sluit het mooi aan bij het punt gelijkwaardig ouderschap dat in het verkiezingsprogramma van de SP is opgenomen.

  Reactie door Joep Zander — dinsdag 10 oktober 2006 @ 12.09 uur

 219. 212 Gloria

  Het lijkt democratie.
  Het is gewoon een strijd tussen de allerrijksten en mensen met macht.

  Waarom ze de wet niet hebben ingebracht sinds 2001 is gokken.
  Er zitten nu ook andere mensen met andere belangen als clinton in het pentagon.

  Ik moet ook nog de engelse versie lezen.
  Even kijken wat het verschil is.

  Reactie door sander — dinsdag 10 oktober 2006 @ 15.56 uur

 220. Men verwacht een heftig groei onder depressieve Nederlanders, in 2020, gaan er meer mensen aan dood dan hart, kanker of andere problemen. Het doet me denken aan het afbraakbeleid de afgelopen 25 jaar, waarin je als mens lang overeind probeert te staan, maar weggeschreven word omdat dat zo liberaal is. Zo is de mens heel wat heen en weer gestuurd, en vele werden/worden daar zo moe van, op de beurs kunnen die medicijnen niet aangesleept worden, en vele koersen doen daar zakken op vullen. Zo zie je maar weer hoe erg er over de aanstaande lijken heengelopen word, immers een mens met problemen is een persoonlijk probleem tot de omgeving daar last van heeft. Dan komen de zogenaamde zorgtroepen, die verzekeren naar familie beterschap, maar de mens met het probleem merkt daar niets van. Afstand houden word het divies, immers wil niemand ziek worden, en dat risico loop je door te zien hoe het die mensen vergaat, wanneer ze uitgesloten zijn van alle meedewerking in dit o zo, bekrompen angstsysteem.

  Maar we kunnen er niet vragen van de mens weg te lopen wanneer er zoveel repressie onze dagelijks leven binnensluipt. Daarom nu deze omkeer, samen zijn , samen oplossen, samen werken, is de enige weg om vele mensen te redden van een doodlopende weg. Gelukkig zien vele dat dus Sp, en groen links werk vooral veel samen.

  Reactie door Angela — dinsdag 10 oktober 2006 @ 16.16 uur

 221. @216 Henk.H

  Maar lieve Henk, in het licht van de eeuwigheid ben je een jonkie! De grootste toekomst ligt nog voor je!!

  Maar inderdaad! Veelal wordt God niet gediend binnen de grote instituten. (Ik generaliseer nu en de uitzonderingen daar gelaten.)
  Men maakt zich drukker om het Kerk-zijn en al die aktiviteiten er omheen dan om de persoonlijke relatie met God.
  Daar het (C)DA nogal strak kerkelijk is, zie je ook hoe wildgroei is ontstaan en men glijdt daarom uit op naastenliefde. Die bestaat uit meer dan de mensen naast je in de kerkbank!!

  Vandaar dat ik juist geheel alleen op weg ben gegaan… en dat bedoel ik met dwars door de jungle! Samen met Hem die de Weg op zijn duimpie kent, want Hij heeft de Weg zelf gebaand.
  Dat persoonlijke contact is van wezenlijk belang. Het haalt je uit de kudde en het opent je ogen voor allerlei wantoestanden.
  Het is een passionele Weg en meer emoties dan God heeft de mens niet… waar ik verontwaardigd raak, daar HUILT God!
  Vreselijk te bedenken dat we niet in staat zijn om deze schepping goed te beheren en elkaar van dienst te zijn.
  We leven in een ware jungle, onwetend in goed en kwaad, ‘lianen’ kunnen je omstrengelen en de ‘wilde dieren’ liggen op de loer. Vandaar dat ik heel bewust en met mijn volle verstand heb gekozen voor de Gids in de levensjungle, die Jezus is.
  Want zeg nou eerlijk, wie is zo gek om op eigen houtje de jungle in te gaan?
  Het is een lange, vermoeiende tocht. Daar is niets op af te dingen. Maar wel een tocht onder Leiding en in het Voetspoor van Degene die de Weg kent, omdat Hij de Weg is! Voor ieder persoonlijk, dus altijd verschillend…

  De SP is socialistisch. De Bijbel is dit ook. Maar er is meer dan de Bijbel. Tussen de regels door leeft het Woord. Met de vinger op de letter valt alles dood. Wat zijn woorden meer dan een code voor al dat innerlijke. Mensen nemen te weinig tijd om te overpeinzen, na te denken over het bestaan en je positie daarin. Juist door al dat opfokken van mensen en de politieke keuzes raakt de mensheid verstrikt in het net van onwetendheid, verwarring en angst. En dat is nu juist wat de ‘wilde dieren’ op het oog hebben. Zij verscheuren je tenslotte! En dat was niet de bedoeling en we zullen hier tegenin moeten gaan.
  Mens durf te leven! En dan leven we niet om te werken, maar we werken om te leven! Leef Henk, leef!!

  Reactie door Gloria — dinsdag 10 oktober 2006 @ 17.45 uur

 222. 212 gloria

  Lees dit maar eens.
  Het lijkt wel een puzzel.

  http://groups.google.com.ar/group/nl.scientology/msg/1863cab32eb62055?dmode=print

  Reactie door sander — dinsdag 10 oktober 2006 @ 19.20 uur

 223. @221 Gloria.

  Je spreekt over jungle, lianen, wilde beesten. Laat ik nu in mijn jonge jaren 1951-1953 diverse patrouilles gelopen hebben van weken in de binnenlanden van Nieuw Guinea, Tjotje op Tjotje af, geen droge draad aan je lijf, de eene aanval na de andere van gelukkig alleen maar muskieten, bloedzuigers aan je benen, midden in de natuur die wij zo bewonderen, ik heb nog nooit zo gevloekt in mijn leven want ik miste God tussen ons.
  En als je terug was in de Tangsi en met een noodgang naar de cantine holde om een koud driehoefijzer pilsje te pakken en zie, God was er.
  Later bij het zien van de film Turks fruit, toen Rutger Houwer met die dame van het Leger des Heils in de sponde lag en vroeg na afloop van zijn patrouille door het land van de liefde en aan haar vroeg, hoe zij het gevonden had, was haar antwoord, ik miste God tussen ons. Toen dacht ik, Rutger je bent een klootzak, ga naar de binnenlanden van Nieuw Guinea en als je terug komt van een patrouille, ga naar de cantine koop een koud pilsje en zie daar is zij, samen met God.
  Het mooie van het mens zijn is dankbaar zijn dat je oud mag worden met alle facetten des levens.

  Reactie door Henk.H — dinsdag 10 oktober 2006 @ 21.27 uur

 224. Het is hier al ff stil sinds 10-10-2006 op de reactiepagina.
  Vandaag naar Buitenhof gekeken en heb daar het optreden van Agnes Kant gevolgd.
  Ik heb het idee dat het hier Amerikaanse gezondheidszorg wordt en dat er voor bijna elke ingreep door de artsen ook .
  toestemming gevraagd moet worden aan de verzekeringen
  Wat mij ook opvalt zijn de peilingen.
  Elke week varieren ze.De hond blijft gelijk terwijl Nova/nipo met enkele zetels daalt.Welke kloppen er en welke hebben het meeste effect op het kiesgedrag in het voordeel van de SP.
  Laag omdat dan de twijfelaars alsnog op de SP stemmen of hoog waardoor eventuele kiezers denken dat hun stem niet meer nodig is? Zijn er partijen die bij deze peilers ook knechtjes hebben om de zaak te beinvleden!
  Graag intelligente reactie….

  Reactie door Jan Spierings — zondag 15 oktober 2006 @ 16.26 uur

 225. Jan spierings..dan eerst een intelligente vraag!

  Vertrouw niet op peilingen want er zijn altijd teveel belangen

  Denk zelf…intelligent genoeg?

  Reactie door cynthia — zondag 15 oktober 2006 @ 18.58 uur

 226. Cynthia,dank U.

  Reactie door Jan Spierings — zondag 15 oktober 2006 @ 20.10 uur

 227. ik hoop maar 1 ding, dat de sp landelijk het zelfde doet als hier in boxmeer namelijk van uit het niets de grootste partij worden en de verkiezingen erna ver boven de rest uitsteken door eerlijkheid, ‘n goed programma en ‘n goede lijsttrekker maar dat zit wel goed al gaat ie in boxmeer weg…. hij gaat naar den haag.

  Reactie door michael — maandag 16 oktober 2006 @ 19.51 uur

 228. Schitterende speech. Mijn stem gaat zeker naar de SP.

  Reactie door Job — donderdag 26 oktober 2006 @ 12.07 uur

 229. Stemwijzer gedaan: 1: Partij voor de Dieren, 2 SP: daar stem ik al jaren op, dus mijn stem krijg je weer! SP kan tenminste echt invloed uitoefenen. Ga zo door Jan en alle andere SP leden, Nederland komt er vanzelf achter dat het zo niet langer kan. Ik reken in ieder geval weer op jullie tomeloze inzet!

  Reactie door Len — vrijdag 3 november 2006 @ 10.08 uur

 230. JP Balk-ellende: marionet van Bush
  Wouter Bos: gladjanus
  Mark Rutte: gelijk Wouter Bos
  Rita Verdonk: d’r uit met deze “Eucalypta”
  Femke Halsema: …ja… (is dus 3x niks)
  Hilbrand Nawijn: “Benny Hill”
  En de rest? 3 x niks!

  Wat mij betreft, mag de SP in het nieuwe kabinet. Of met Jan Marijnissen als Premiér, of met een vrouw als Premiér.

  Reactie door Bas Smit — zondag 5 november 2006 @ 14.08 uur

 231. Waar de meeste mensen nu mee bezig zijn, is strategisch stemmen.
  Nu CDA 41 zetels heeft en de PvdA 42, stemt de linkse aanhang op PvdA in plaats van SP of Groenlink.

  Maar zo komt SP niet aan de top!

  Dus stem op SP, als we allemaal dat doen, krijgen we SP in het kabinet:P

  Reactie door Anoniem — zaterdag 18 november 2006 @ 22.14 uur