Algemene Beschouwingen 2006

woensdag 27 september 2006 :: 15.05 uur

Video Bijdrage eerste termijn Algemene politieke beschouwingen
27 september 2006

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

Ik heb goed nieuws: het schijnt héél goed te gaan! De koningin zei dat vorige week namens de regering in de troonrede. Daarna zei de premier tegen de pers dat de koningin had gezegd dat het héél goed ging. Waarop de minister van financiën tegen de pers zei dat de premier en de koningin ook al zeiden dat het héél goed ging. Waarna alle ministers de media meldden dat het héél goed ging, want dat hadden de minister van financiën, de premier en de koningin zelf gezegd. Zodat de krant de volgende dag schreef dat íedereen zei dat het nu héél goed ging. Als we allemaal zeggen dat het goed gaat – dan gáát het goed.

Wil je hem als mp3 downloaden, dat kan via deze link.

En zo is het maar net. Neem twee maal modaal en meer. Dat is dus vanaf 60.000 euro bruto – met hen gaat het het komend jaar goed. Ze gaan er zo’n 270 euro op vooruit per jaar. Wie méér verdient, krijgt er méér bij. Hoe rijker, hoe beter. Mensen met een mínimaal inkomen – zeg rond de 15.000 euro bruto – gaan er zo’n 100 euro per jaar, ruim 8 euro per maand, op vooruit, niet eens genoeg om de gestegen energiekosten op te vangen. Minister-president, dat betekent toch dat de mensen met de hóge inkomens er volgend jaar bijna drie keer zoveel op vooruit gaan dan de mensen met de láágste inkomens? En dit lopende jaar is het zelfs nog bonter en gaat 2x modaal er zelfs bijna 17x meer op vooruit. [€2130 vs €130 p jr]
En dat terwijl juist de mensen met weinig geld in de afgelopen jaren al steeds hebben moeten inleveren. Minister-president, het is héérlijk als het goed gaat – maar laat het dan ook éérlijk goed gaan, dus voor iedereen!

Want anders gaat er iets goed foút! Als je na jaren bezuinigen, korten, knijpen en matigen weer de economische wind in de rug krijgt, dan moet je éérst de mensen helpen, die je de meeste ellende bezorgd hebt. En, dat zijn níet de leidinggevenden bij een bank van twee maal modaal, dat is ook níet drie keer modaal, maar dat zijn de schoonmakers, obers en cassières van dit land met een minimum-inkomen en de leraren, ingenieurs en software-ontwerpers met een modaal inkomen, en alle timmerlui, vrachtwagenchauffeurs en onderwijzers die daar tussen zitten. Mijn moeder noemde dat naastenliefde, ik noem dat solidariteit. Ik weet niet hoe u het noemt – maar in de miljoenennota vind ik het níet, en dat zou wél moeten. Wat gaan we daar aan doen, minister-president?

Ik heb deze regering nooit verweten dat de economie naar beneden ging. Deze regering ging en gaat niet over de conjunctuur van de wereldeconomie. Maar laat deze regering dan ook níet roepen dat het door háár komt dat onze open economie nu weer op gang komt. Dat soort borstklopperij doet erg denken aan de haan die kraait en zegt: ‘Kijk de zon komt op, en daar heb ik voor gezorgd’.
Toen het slecht ging, ging u snoeihard bezuinigen en korten. Ik vond dat niet verstandig. Mijn motto voor de regering is ‘Investeren als het slecht gaat, en sparen als het goed gaat’. U dacht daar anders over. Maar daarom mag ik u, nu het weer goed gaat, vragen de aangerichte schade zo veel en zo goed mogelijk te herstellen. Ik hoop van ganser harte dat we vandaag en morgen zaken kunnen doen, en het niet laten bij het uitwisselen van meningen en standpunten. Aangezien we hier te maken hebben met een minderheidskabinet, acht ik de kans daarop groter dan andere jaren.

Bovendien, over een paar maanden bent u daar weg uit vak K – en dan wil ik dingen wél geregeld hebben, en ik heb het idee dat veel mensen in het land er nét zo over denken. Ik doe u vandaag tien voorstellen:

1.We zetten per 1 januari a.s. een streep door de no claim. We laten ouderen, chronisch zieken en gehandicapten niet langer de dupe worden van een oneerlijk en bureaucratisch gedrocht. Maxime Verhagen vindt dat ook. Hij heeft zich bekeerd – wel laat, maar die zijn ons vaak het dierbaarst. Nu schijnt ie zelfs erelid te willen worden van ons actiecomité No Claim No Way. Dat mag, collega, maar dan rekenen we graag nú af, en niet pas volgend jaar. De no claim weg in 2007, én de ziektekostenpremies stevig omlaag. En graag de garantie dat alle dreigende stijgingen van de premies voor lage en middeninkomens écht gecompenseerd worden. Nog beter is het dat we premies naar draagkracht gaan heffen. Maar laten we dát doen als de SP na 22 november in de regering komt. Wij hebben de plannen namelijk al klaarliggen, dus dat gaat gewoon het snelste. Je moet praktisch blijven.

2.Wie aan de arme kant van Nederland zit, geven we er per kind 260 euro per jaar bíj. Want, kinderen die in hun jeugd langjarig te maken hebben met armoede lopen daardoor schade op aan gezondheid en ontwikkeling. Deze schade kunnen ze meestal in hun verdere leven niet meer herstellen. Van degene die niet eens merkt dat er kinderbijslag bij ‘m wordt bijgeschreven, zeg mensen met een inkomen van boven de 110.000 euro, vragen we de kinderbijslag in te leveren. Met 260 euro extra per kind voor de laagste inkomens, kunnen we die wel erg magere 38 euro die het kabinet wil uitdelen, een beetje aankleden.

3.We maken de AOW welvaartsvast, we verhogen de ouderenkorting voor mensen met alleen AOW of een klein pensioen en we maken de bus en de trein voor 65+ en 12- gratis. Kunnen alle opa’s en oma’s er volgend jaar met minder zorgen méér dan nu met de kleinkinderen op uit.

4.We zorgen ervoor dat de mensen op het sociale minimum er volgend jaar minimaal 2,5% op vooruit gaan. Dan hebben we over vier jaar het minimum met 10% verhoogd. Daar wordt niemand rijk van maar veel mensen wél een stuk minder arm. Dat geldt ook voor de 430.000 kinderen die nu in armoede opgroeien. Nu wíj geld over houden, zijn zíj het éérste aan de beurt. Daarover zullen we het hier toch wel eens kunnen worden?

5.Laten we een plan maken om de huidige verpleeghuizen en verzorgingshuizen te vervangen door kleinschalige prettige intieme huizen in de wijken. Met voldoende privacy, met op hen afgestemde zorg en voorzieningen in elke wijk. Veel mensen maken zich zorgen over hoe ze hun laatste dagen zullen slijten. Juist in die fase van het leven zijn we aangewezen op de liefdevolle zorg van onze kinderen en onze omgeving. We accepteren niet dat veel ouderen dan juist vaak eenzaam zijn, en zich weggestopt voelen in grootschalige verpleeghuizen, met ook nog eens vaak tekortschietende zorg. Ach, laat ik het maar gewoon keihard zeggen. We moeten stoppen met deze vorm van intensieve menshouderij waar niemand graag komt.

6.Wees barmhartig én verstandig en kondig hier, bij uw laatste begroting, aan dat er alsnog een generaal pardon komt voor de 26.000 asielzoekers die al zo lang bij ons zijn en zo graag bij ons willen blijven. Als u dát doet, dán kunt u ook tegen hén zeggen dat het nu ook voor hén goed zal komen.

7.Laten we in het voortgezet onderwijs de schoolboeken gratis door de school laten vestrekken. In veel Europese landen doen ze dat al lang, maar bij ons is het er nog niet van gekomen. Als je twee kinderen hebt in het middelaar onderwijs, betaal je al gauw 1.500 euro per jaar aan schoolkosten. Met gratis schoolboeken helpen we ouders en scholieren meteen concreet vooruit, maken we het onderwijs toegankelijker en komen we de ouders tegemoet. Ouders met weinig geld kunnen net zo goed slimme kinderen hebben – laten we voor hen geen hindernissen opwerpen en van hun kwaliteiten optimaal gebruik maken!

8.Geef geen honderden miljoenen als Sinterklaas weg aan mensen en bedrijven die dat niet nodig hebben. Gebruik dat geld om de gaten die u zélf geslagen hebt, nu te dichten. Bijvoorbeeld in de thuiszorg waar het werk de mensen over de schoenen loopt en situaties voor komen die we niet willen. Zoals een terminale patiënt die graag thuis wil sterven, maar niet naar huis kan en in het ziekenhuis moet blijven omdat er geen thuiszorg is. Of laten we geld geven voor onze jongeren in het VMBO. Meer dan 50.000 uitvallers per jaar, dat kan niemand aanvaardbaar noemen.

9.De uitkering voor volledig arbeidsongeschikten – die in de WAO of de WIA zitten – verhogen we van 70 naar 75% . En dan nog iets: Er is iets in het leven geroepen waar je ziek naar binnen gaat, maar gezond weer uitkomt, zo wil men ons laten geloven. Een Lourdes van de Lage Landen, zeg maar. Honderdduizenden WAO-ers zijn op last van het kabinet opnieuw beoordeeld. Ze zouden kunnen werken, dat wist het kabinet zeker. Nu, twee jaar later, moeten we vaststellen dat de gezondheid van deze mensen niet is verbeterd, deze mensen wel een lagere of geen uitkering meer hebben, en dat er voor de meesten van hen geen werk is. Laten we onmiddellijk stoppen met dit onmenselijke keuringsregime en alles op alles zetten om gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan een baan te helpen. En mocht dat niet lukken, dan hebben ook zij recht op een eerlijk inkomen.

10.Tot slot. We gaan nu niet – twee maanden voordat de kiezer eindelijk aan het woord is – overhaast alsnog de huurliberalisatie doordrukken. 500.000 huurders dreigen daar het slachtoffer van te worden omdat ze overgeleverd worden aan de willekeur van de verhuurder.

Tien plannen om mensen die het minste hebben, het beste te helpen en het land een stuk socialer, en de publieke sector een stuk beter te maken. We hebben deze en andere verbetervoorstellen op de begroting, de titel gegeven ‘een beter Nederland voor hetzelfde geld’. Dat moet de minister van financiën in ieder geval deugd doen, neem ik aan. Als dit kabinet já zegt tegen onze plannen, dan blíjft zijn begroting gewoon in balans én maken we veel méér mensen gelukkig dan nu het geval is.

Toen de koningin namens de regering zei dat het lot van de wereld ons lot was, was ik het hartgrondig met haar eens. We zíjn geen eilandbewoners maar wereldburgers en kúnnen en mógen onze verantwoordelijkheid niet ontlopen. U weet mét mij dat het helemaal niet goed gaat met de realisatie van de millenniumdoelen van de Verenigde Naties,; doelen om de armoede in de wereld te halveren, alle kinderen naar school te sturen en de mensen toegang tot schoon drinkwater en AIDS-medicijnen te geven? Als het nú goed met ons gaat, en ons lot verbonden is met dat van de wereld, laat dan de wereld, en vooral de ármen op de wereld, ook een beetje extra meeprofiteren. Voor weinig geld kunnen we daar heel veel goed doen. Het bedrag voor hulp aan de ontwikkelingslanden moet alleen dáárvoor worden gebruikt, en niet voor andere doelen.

We krijgen extra ruimte als het kabinet ervan afziet om JSF-bommenwerpers te kopen. We moeten geen vliegtuigen aanschaffen waarvoor geen vijand te vinden is. Let wel: we gunnen onze soldaten natuurlijk het beste materieel om hun werk te doen, de vrede te waarborgen en wederopbouw mogelijk te maken. Maar we moeten níet denken dat we vrede kunnen brengen door oorlog te maken. In Afghanistan is de vrede verder weg dan ooit en worden we een uitzichtloze oorlog ingerommeld. Er ontwikkelt zich in Afghanistan een gruwelijk Irak-scenario, waar nu elke maand duizenden doden vallen en het terrorisme schrikbarend groeit. Veiligheidsdiensten van de VS meldden dat ook: De oorlog in Irak heeft de wereld onveiliger gemaakt. Als SP vinden we mét de regering dat Nederland waar nodig haar verantwoordelijkheid moet nemen om soldaten uit te sturen als dat de vrede kan bevorderen – maar we moeten onze soldaten dan ook durven terug te roepen als ze geen vrede kunnen handhaven omdat ie er niet is. Aan het onmogelijke is niemand gehouden.

Het Nederlandse ‘nee’ tegen de Europese Grondwet was zó’n helder signaal dat het roer wel om móest. Maar als ik lees dat dit kabinet pleit voor een “verdere versterking van de Europese samenwerking” en voor verdere “verdieping van de Europese integratie’ dan lijkt ze het stopbord dat de bevolking vorig jaar bij het referendum heeft opgeheven te negeren en opnieuw de weg kwijt te zijn. Graag opheldering. Nee blijft toch wel Nee?

Terug naar de begroting. Het blijft een bizarre toestand. Nog twee maanden te gaan tot de verkiezingen en dit kabinet probeert om over haar graf heen te regeren. Nu was het altijd zo dat de oppositie hier op een muur van beton liep wanneer ze met wijzigingsvoorstellen kwam. Ik mag hopen dat er dit jaar bij het kabinet wèl de ruimte en de wil aanwezig zijn om met ons tot zaken te komen. Is die ruimte er, vraag ik aan de minister-president? Of spelen we weer gewoon twee dagen stommetje?

Het vertrek van de ministers Donner en Dekker laat zien dat de veiligheidsventielen van onze parlementaire democratie werken. Dat is een belangrijke constatering in een land waarin de sorry-democratie sterk verankerd leek te zijn. Het is jammer dat minister Donner ons bij zijn vertrek geen echte Nederlandse versie van de Carrington-doctrine gaf. Uiteindelijk bleek een schone stoep voor hem tóch net iets belangrijker dan een zuivere leer over de ministeriële verantwoordelijkheid. Maar ook al is dat een gemiste kans, ik wens beide ex-bewindslieden het allerbeste toe, mevrouw Dekker buiten de politiek, meneer Donner wellicht als lid van de grootste oppositiefractie.
Laat ik ook beide nieuwkomers welkom heten. Fíjn dat u er bent, minister Hirsch Ballin, minister Winsemius, wel jammer voor u dat u snel weer gaat – en er straks hier na 22 november een ánder kabinet zit, dat de kansen om Nederland beter te maken wél zal nemen.

Op de valreep – bij het afscheid van deze regering – is het een uitgelezen moment om even stil te staan bij de vraag: Hoe staan we ervoor? Wat is de staat van het land? Om die vraag te beantwoorden heb ik in de afgelopen periode door het hele land – in alle sectoren van de samenleving, van hoog tot laag, verspreid over het hele land – vele, zeer vele gesprekken gevoerd. Twee dingen zijn mij daarbij opgevallen omdat ze vrijwel steeds terugkwamen. Het heersende cynisme en de schadelijke gevolgen van de mythes over de voordelen van schaalvergroting.

Ik ontmoet steeds vaker cynisme dat is voortgekomen uit ervaring, belevenissen van mensen die hen het vertrouwen hebben ontnomen dat het morgen inderdaad beter zal worden. Cynisme, soms oprechte moedeloosheid en zelfs regelrechte wanhoop.

Een voorbeeld. In het Brabantse Reek staat een huis voor kinderen met autisme. Het kinderhuis heeft in tientallen jaren veel ervaring en kennis vergaard en staat erom bekend deze kinderen erg goed te kunnen opvangen en behandelen. Ze doen dat ook nog eens voor zeer lage kosten. Uit heel Nederland komen kinderen daar naartoe. De Provincie Brabant sprong financieel steeds bij. Maar dat gaat nu stoppen. Waarom? Sommige kinderen komen uit Brabant. De kans is groot dat het kinderhuis daardoor in de problemen komt. We kunnen naar de maan, maar dit probleem oplossen….Nederland anno 2006.

Ik moet bekennen: ik heb er begrip voor als sommige mensen er toe neigen cynisch en bitter te worden. Bijvoorbeeld…
Als je buurt onder je ogen verloedert.
Als je als 60-jarige gedeeltelijk arbeidsongeschikte tegelzetter gedwongen wordt te solliciteren, zonder dat er enige kans op werk bestaat.
Als je beseft dat we met z’n allen veel rijker zijn dan twintig jaar geleden, maar dat de kwaliteit van onderwijs en zorg er op áchteruit zijn gegaan. Zo staan er steeds minder bevoegden voor de klas, zo liet het SCP ons gisteren weten, en mijden academici steeds meer het onderwijs.
En natuurlijk verlies je als arts of onderwijzer het vertrouwen in de politiek als die joú blijkt te wantrouwen, en als je daarom bij elk wissewasje protocollen en controleformulieren moet invullen.
Natuurlijk wordt je kwaad als je ziet dat gevangenissen vol zitten met gestraften, die de bewakers snel na hun vrijlating weer terug zien omdat er bezuinigd is op de reclassering.
Als je ziet dat witte boordencriminaliteit hoegenaamd niet wordt aangepakt.
Als je ziet dat we kleine kinderen van asielzoekers maandenlang opsluiten.
Als je ziet dat de regering zich gedraagt als het schoothondje van de VS en steun verleent aan een oorlog die gebaseerd is op list en bedrog. Nogmaals de vraag aan de regering: Wanneer krijgen we nu eindelijk eens inzage in de werkelijke reden waarom u besloot steun te verlenen aan deze oorlog?
Natuurlijk komt de neiging tot cynisme boven wanneer je ziet dat de regering al jaren de mond vol heeft over integratie, maar ondertussen de buurten en scholen witter en zwarter worden en de apartheid en daarmee het onderling onbegrip groeien. Hoe kan het dat de wachtlijsten voor taalcursussen nog steeds groeien?
Je wordt gek, als je als leraar op een vmbo-school de noodzakelijke lesuren niet kunt draaien omdat er weer eens vergaderd moet worden: Het management heeft namelijk weer een nieuwe fusie bedacht die de school nog groter maakt.
Je wórdt cynisch, als je ziet dat de rijen bij de voedselbank blijven aanzwellen terwijl het kabinet juicht over hoe geweldig het opeens gaat met dit land.
Je wórdt boos, als je na dertig jaar werken in de bouw met een slechte rug uit de WAO wordt gedonderd en uiteindelijk in de bijstand terecht dreigt te komen.

U begrijpt, ik kan een schier eindeloze rij voorbeelden noemen die duidelijk maken waarom sommigen – ik moet zeggen ‘velen’ – in ons land cynisch zijn geworden, en vinden dat het nog helemáál niet zo goed gaat met ons land. Natuurlijk, men doet zijn best om er het beste van te maken, maar vertrouwen in enig begrip van de kant van de overheid is er niet. Opmerkelijk is ook dat de woede zich niet alleen op de overheid richt, maar steeds meer en vaker ook op de uitdijende laag van managers die overal ontstaat. In plaats van op te komen voor de belangen van leerlingen, cliënten, patiënten en personeel, stellen deze mensen zich steeds vaker op als een soort vijfde colonne die in ruil voor een vet salaris graag bereid is verslechteringen te verdedigen.

De coup van de managers is niet los te zien van de enorme schaalvergrotingen die de afgelopen tien, twintig jaar in het bedrijfsleven, maar ook in de zorg en het onderwijs – waar eigenlijk niet? – zijn doorgevoerd. Bezuinigingen, efficiëncy, bedrijfsmatig werken, outputfinanciering en prestatiecontracten waren de verbale wapens waarmee de coup werd gepleegd. Nu zijn die schaalvergrotingen in zichzelf een probleem geworden. En dan zijn we bij het tweede punt wat steeds in al die gesprekken naar voren kwam.

( De schaalvergroting – die overal is toegepast – is doorgeschoten en heeft geleid tot ontzielde verhoudingen en organisaties. U kent dat wel: U heeft een probleem of een eenvoudige vraag, u pakt de telefoon en u zit een half uur aan de lijn met een computer, terwijl een mens u in een halve minuut had kunnen helpen.

Of neem de jeugdzorg die bestaat uit 15 professionele organisaties, terwijl het er maar één zou moeten zijn. Gevolg? Ik citeer de Telegraaf: ‘Kinderen met psychische problemen worden van het kastje naar de muur gestuurd; behandeling blijft achterwege en de kinderen krijgen geen plaats in een instelling terwijl ze daar wél naar toe zouden moeten. Uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkt de krakkemikkige samenwerking tussen de betrokkenen de oorzaak te zijn.’ ‘Het is een nationale schande’, zoals Trouw in een commentaar terecht schreef.

Specialisten en huisartsen zitten per dag één uur administratie te doen, terwijl ze mensen zouden moeten helpen.

Bij de politie wordt slechts 30% van de beschikbare tijd besteed aan daadwerkelijke aanwezigheid op straat en boeven vangen.

Scholen met duizenden leerlingen waar dat ene kind een nummer is geworden en door niemand meer gekend of herkend wordt. In delen van het onderwijs gaat meer dan 50% van het budget naar overhead.

Natuurlijk hebben deze wantoestanden gevolgen gehad: van beroepseer en beroepstrots is vaak geen sprake meer, van cynisme – zoals al eerder gezegd – des te meer. En dat cynisme kost geld, veel geld. Zo kopte de Volkskrant deze maand: ‘Kleine ziekenhuizen doen het in medisch en financieel opzicht beter dan grotere’. Wat zou het fijn zijn wanneer al die mensen, die meestal alleen het beste willen voor hun leerling, patiënt of cliënt, zouden kunnen werken in het volle vertrouwen dat het morgen beter wordt dan vandaag en in de wetenschap dat de overheid aan hun kant staat in plaats van aan de kant van de bureaucraten en de managers, de goede niet te na gesproken.

De schaalvergrotingen hebben niets meer met de menselijke maat te maken en zijn helemaal niet efficiënt, zoals de grote partijen in dit land ons hebben willen doen geloven. Als het aan ons ligt, gaan we rap een halt toeroepen aan doorgeschoten schaalvergroting, frustrerende bureaucratisering en onzinnige controlegekte in zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Mensen moeten weten dat zij zelf als betrokken burgers het land vormgeven.

Het is daarom dat mijn partij de wijken en buurten centraal wil stellen. Leefbare, schone, veilige wijken: dáár begint het mee. Vervolgens: scholen en sport- en speelvoorzieningen in de wijk. Buurthuizen en buurtwerk komen terug. De vaak veraf gelegen huisartsenposten worden gesloten en vervangen door wijkgezondheidscentra (24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar), de wijkagent of buurtregisseur, zoals ze in Amsterdam zeggen, kent zijn pappenheimers, natuurlijk willen we ook een wijkverpleegkundige en maatschappelijk werk in wijk, buurt en dorp. In de wijk komt een consultatiebureau voor opvoedingsondersteuning. Ook jongeren en ouderen kunnen daar terecht voor advies en hulp.

Dit alles onder motto: Als het goed gaat met de buurten en wijken, dan gaat het meestal óók goed met de mensen die er wonen; en andersom. Op een soortgelijke manier willen we ook gaan werken aan kleinere scholen en meer persoonlijke arbeidsbemiddeling en reïntegratie. )

Nederland heeft een nieuw verhaal nodig. Een verhaal dat voortborduurt op de mentaliteit van de wederopbouw na de oorlog. Een mentaliteit die we in de afgelopen twintig jaar ergens onderweg zijn kwijt geraakt. Mensen zijn het motto ‘Alles Voor Vandaag, Vandaag Voor Alles’ beu. Voor wie bouwden – letterlijk en figuurlijk – onze ouders na de oorlog ons land weer op? Op eerste plaats voor de toekomst van Nederland, voor hun kinderen en kleinkinderen. De vanzelfsprekende solidariteit tussen de generaties heeft ons geholpen een beschaafd land te worden. Het is bedenkelijk dat sommigen die vanzelfsprekendheid in twijfel hebben getrokken. Gebaseerd op onjuiste cijfers nog wel.

Mensen maken zich zorgen over de toekomst; ze vragen zich af waarnaar we op weg zijn. Het is echter mijn vaste overtuiging dat mensen dolgraag willen bijdragen aan iets dat groter is dan zijzelf: een mooie toekomst voor volgende generaties; een fijne, intieme school; een sportvereniging; een goed lopend bedrijf; een warm verblijf voor anderen die hulp nodig hebben; een politieke partij; de toneelvereniging; de wijk of buurt; het land of de wereld.

Elk onderzoek wijst uit dat mensen meer gemeenschapszin willen. Men is de leegheid en het cynisme van het structurele egoïsme voorbij. ‘Een maatschappij voor mensen’ is wat de meesten willen. De SP wil deze mensen graag een handje helpen met een beleid dat hen aanmoedigt en helpt in plaats van frustreert. Daarvoor moet het vertrouwen van de mensen in de overheid, hún overheid worden hersteld. Mijn partij wil daar graag een verdere bijdrage aan leveren.

Door:
Opbouw in plaats van afbraak.
Vertrouwen in plaats van georganiseerd wantrouwen.
De menselijke maat in plaats van muffe bureaucratie.
Optimisme in plaats van pessimisme.
En vooral: Sociaal in plaats van liberaal.

Vanwege het tijdsbestek is de tekst tussen haakjes niet in de gesproken tekst terug te horen

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

171 Comments

171 reacties

 1. Jammer jan dat je geen respect toont voor de huidige regering. Nog een plan van jou waarbij mijn mond open viel: uit het project stappen van de JSF. Ruim de helft is al betaald! Dat is pas geld weggooien! Verder: om mensen nog een beetje te motiveren op school moet je het onderwijs niet goedkoper maken. Mensen hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid. Het kost wat: dus aan het werk. Met goedkoper maken in de vorm van gratis boeken bereik je het omgekeerde: namelijk laxheid, want het kost toch bijna niks. En die verkiezingen win jij sowieso niet met een half communistisch/facistisch ideaal. Het CDA wint deze verkiezingen. Ga jij je maar richten op die mensen die synisch zijn geworden en vinden dat het niet zo best gaat met Nederland. Die zijn over het algemeen in de minderheid. Suc6 alvast met oppositie voeren na 22 november (herh)

  Reactie door Hans — woensdag 27 september 2006 @ 15.07 uur

 2. Bedankt, Jan.

  Reactie door Ab — woensdag 27 september 2006 @ 15.08 uur

 3. Dit getuig van FATSOEN en RESPECT voor de zwakkere in de samenleving !

  Reactie door Fred — woensdag 27 september 2006 @ 15.13 uur

 4. Een geweldige toespraak Jan! Zo’n verhaal raakt iedereen, zowel qua inhoud als qua voordracht, zeker in vergelijking met het kille praatje van Rutte, na jou. Veel succes in aanloop naar de verkiezingen. Ik zal zeker, waar mogelijk, mijn steentje bijdragen!

  Reactie door Dennis — woensdag 27 september 2006 @ 15.15 uur

 5. Die Rutte had het over nivellering.
  Naar mijn mening moet je twee dingen uit elkaar houden
  Dat is een loonsverhoging en ten tweede maatregelen voor koopkracht.
  Daarom moet maatregelen voor de koopkracht altijd in de laagste belastingschaal plaats vinden omdat koopkracht uitgaat van de meeste levens behoefte die voor ieder bijna het zelfde is.
  Dan voorkom je dat de ene groep er 17 keer beter van wordt als de laagste.
  Bij loonsverhoging ligt dat anders.

  Reactie door Jofel — woensdag 27 september 2006 @ 15.17 uur

 6. Je hebt een betoog gehouden Jan wat inderdaad sociaal is. Klasse!

  Reactie door Bijdehandje — woensdag 27 september 2006 @ 15.17 uur

 7. Uitstekend meneer Marijnissen en op d i t
  moment voel ik het als pure winst dat de
  pvda niet, gl, niet en de cu niet het be-
  toog heeft onderbroken, waardoor de gege-
  ven 20 minuten zoveel mogelijk werden
  benut. Goed ook om te zien dat Ewout Irr-
  gang bij de hand was om die toelichting
  te geven. Het gaat prima zo en heel ple-=
  zierig om naar te kijken. Bedankt en dat
  in het bijzonder namens allen die hun
  privézaak niet meer kunnen bevechten en
  die conditie niet meer hebben! Merci !

  Reactie door Madelief — woensdag 27 september 2006 @ 15.18 uur

 8. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat mensen die onder de 13.000 euro per jaar zitten een voudig kunnen verekken!!!!

  Reactie door e.krul — woensdag 27 september 2006 @ 15.20 uur

 9. Bedankt Jan,

  Tot straks,
  hopelijk eens aan die andere kant,

  Groeten Zero

  Reactie door Zero — woensdag 27 september 2006 @ 15.22 uur

 10. Wat ontzettend jammer dat je niet het hele verhaal mocht vertellen. Weisglas had je best 3 minuutjes meer kunnen geven.
  Zometeen maar even om Mingele heendraaien zoals Wouter, Maxime en Femke ook altijd doen, dan kun je nog even vlammen!

  Reactie door kaatje — woensdag 27 september 2006 @ 15.23 uur

 11. het zou zo mooi kunnen zijn

  Reactie door evil-genius — woensdag 27 september 2006 @ 15.24 uur

 12. Telegraaf melt meer vertrouwen in de regering maar het is maar 38% dus 62 % niet.

  Reactie door De Hakker — woensdag 27 september 2006 @ 15.26 uur

 13. Jan,

  Klasse!!!

  Reactie door Martin — woensdag 27 september 2006 @ 15.27 uur

 14. @1
  Synisch !!!!!!
  …………………………
  Hans voor jou zouden gratis boeken welkom zijn met je bovenstaande omschrijving.

  Reactie door De Hakker — woensdag 27 september 2006 @ 15.31 uur

 15. Jan een genot om naar je te kijken en bedankt !!!!!

  Mijn stem heb je !!!!

  Reactie door Flinty — woensdag 27 september 2006 @ 15.32 uur

 16. Beste Jan,

  Ik vond het een geweldige bijdrage in de algemene beschouwingen. Deze toespraak kwam recht uit je hart en deed de kamer stil vallen. Als DE MENS gekeken heeft dan zal deze zeker achter jouw gaan staan. Het is toch te gek dat er zo weining mensen zijn die zich zo sterk als jij zich inzet voor een sociale samenleving! Jouw toespraak heeft mij geraakt, er stond hier een strijder, iemand met een groot rood hart.

  Veel succes de komende dagen en tot 22
  November

  Reactie door Jos Betting — woensdag 27 september 2006 @ 15.33 uur

 17. Hallo Jan ,het was een prima toespraak,ik denk dat ieder in de kamer aandachtig heeft geluisterd!Van punt 1 t/m 10.Ik miste een toch wel belangrijk item.Wie gaat verder na 22/11 ,drie partijen werden genoemd ik vind de CU heeft ook goede ideeen en is geen klein rechts meer!Dat moet me als sp lid van het hart,na Jan Marijnissen is ook Rouvoet een goed politicus!

  Reactie door Eugene — woensdag 27 september 2006 @ 15.36 uur

 18. Wel jammer dat je met de armsten van Nederland vooral op gezinnen met kinderen doelt, Jan. Ik heb geen kinderen en heb toch geen cent te makken. Vrienden hebben mij uitgenodigd voor een weekje Texel op hun kosten maar dat is de enige vorm van vakantie of vertier die ik me kan veroorloven: als een ander het betaalt. Ook arme mensen zonder kinderen hebben recht op een beter bestaan, Jan.

  Reactie door Chantal P — woensdag 27 september 2006 @ 15.36 uur

 19. Nu wil die Rutte ook nog leraren tegen elkaar uitspelen! Hoe ga je in vredesnaam meten welke leraar beter is dan een andere!!??
  Dat werkt fraude in de hand en zorgt er ook nog eens voor dat leraren competetief met hun salaris bezig gaan zijn ipv met de leerlingen.
  Wat een farce, ik houd mijn hart vast als de VVD weer in de regering komt.

  Reactie door kaatje — woensdag 27 september 2006 @ 15.38 uur

 20. Bedankt voor uw geweldige betoog,klasse !
  Ook ik ben 1 van die mensen met een inkomen onder de 13.000 en lijdend aan drie chronische aandoeningen en ondervoeding, van de huidige regering heb ik niets te verwachten,die denken niet aan mensen in een dergelijke situatie,daarom deed u betoog mij vandaag ook zo goed,BEDANKT meneer Marijnissen en ook deze keer krijgt u weer mijn stem !

  Reactie door Schorpioen — woensdag 27 september 2006 @ 15.48 uur

 21. Is/komt hier ook een videootje van? Ik heb helaas precies de bijdrage van de SP moeten missen.

  Reactie door Gerrit Holl — woensdag 27 september 2006 @ 15.51 uur

 22. Perfect gedaan Jan,jouw verhaal geeft de gewone burger weer moed!

  Magyar

  Reactie door Magyar — woensdag 27 september 2006 @ 15.52 uur

 23. Rutte gaat het allemaal regelen , docenten die lid zijn van de VVD zijn per definitie natuurlijk goede docenten .
  kijk maar naar mr. dr. ….Frits ,deze geeft momneteel les als prof bij de TU-Delft , faculteit Technische bedrijfskunde : The Best !

  Reactie door Fred — woensdag 27 september 2006 @ 15.54 uur

 24. @1Hans

  Jan’s naam klein geschreven ., je eigen met een Hoofdletter., (dat geeft al te denken)
  De JSF kost 9 miljard., dus er is al 4,5 miljard aan uitgegeven ?
  (klopt niets van)
  kosten onderwijs en kinderen in het algemeen is al erg duur.,
  het cda gaat net als met de eerdere verkiezingen dit jaar erg verliezen.,
  (omdat ze niet christelijk meer zijn.en ook vanwege de luie nozem balkenende)
  je hebt het over eigen verantwoordlijkheid.,
  dat is een cliche-ding van vvd.cda
  (instellen van een luie overheid)
  synisch is met een c (weet je dat ook weer)(cynisch)
  66% van de hollanders vindt de “vooruitgang” geen kabinetsverdienste!
  (dat is geen minderheid)!
  Persoonlijk hoop ik dat deze regering zich zal moeten verantwoorden voor de misdaden tegen het eigen volk!
  (kan in Scheveningen dacht ik).

  Reactie door Gerrit — woensdag 27 september 2006 @ 15.55 uur

 25. Met deze punten behaal je op 22 nov. a.s. een geweldige overwinning, zo vlammend je sprak, zo overweldigend het aantal stemmen dat je krijgt, het wordt ECHT een klinkende uitslag. Dank

  Reactie door clemens — woensdag 27 september 2006 @ 16.01 uur

 26. Mooi verhaal Jan hoewel ik je graag wat meer vragenstellers van repliek had zien dienen, maar ze hielden zich wijselijk stil.

  Rutte peutercheck die is gek,
  kunnen we ook mooi testen hoe peuter Rutte doordraait als hij een speeltje eerlijk moet delen, en dan (her)opvoeden.

  Reactie door Kakel — woensdag 27 september 2006 @ 16.03 uur

 27. Geweldig Jan,
  Dit betoog kan ik teminste verstaan. Hier krijg ik weer vertrouwen van.
  Bedankt!!!

  Reactie door Amancio — woensdag 27 september 2006 @ 16.03 uur

 28. Geweldig zoals Jan hier even terecht opmerkte dat de voormalige minister van Justitie ‘Donner’ bij de volgende regering in de oppositie banken van het CDA te vinden zal zijn.
  Dat snapte niet iedereen zo vlug.

  Wij zorgen er voor!

  Stem SP.

  Reactie door Ouwe Dirk — woensdag 27 september 2006 @ 16.20 uur

 29. @8 en @20 Volkomen juist, dat heb ik ook
  gemist, de verhoging die deze mensen krij-
  gen is goed genoeg om ook weer de porti-
  verhoging mee te kunnen betalen en dan
  houdt het al snel op. Absoluut zullen de
  ogen gevestigd zijn op de SP op 22 november a.s., kennelijk één van de weini-
  ge partijen die snapt dat zuivelprodukten
  voor ‘de kleine man’ net zo veel kosten
  als voor de inkomens die daar vele keren
  boven liggen. De koopkracht voor iedereen
  verbeteren is dus vanuit de Miljoenennota
  een farce !
  Overigens hoor ik ook Verhagen niet zeggen
  hoe dan die tweeverdiener die misschien
  maar halve dagen kan werken, zijn eigen
  pensioen moet opbouwen, met geen woord!
  Femke Halsema is nu stukken beter bezig en
  meer in de lijn van SP en PvdA.
  Haar opmerking over de 3-jarigen was vol-
  komen correct en heeft er meer van begre-
  pen dan de vrijgezel Rutte, maar ook meer
  dan de groep van de VVD die uit ervaring
  zou kunnen weten, dat juist 3 jarigen in
  taalgebruik enorm groeien totdat ze 4 1/2
  zijn en dat de ontwikkelingsfasen van kin-
  deren emotioneel en intellectueel met pie-
  ken optreedt en de t ij d moeten hebben
  om die fases in alle rust te doorlopen.
  Bewezen is ook al dat ‘late’ (in leeftijd)
  leerlingen ‘het beter doen’ dan de te
  vroege leerlingen.
  Men denkt vaak dat kinderen die ‘druk’ zijn een afwijking hebben, maar het zou me
  niet verbazen dat een grondig onderzoek
  zal uitwijzen dat dit verschijnsel meer
  voorkomt bij gezinnen die onder een haast
  onmogelijke ‘druk’ staan, en die gejaagd-
  heid werkt door, en juist kinderen zijn
  daar overgevoelig voor!
  Haar kritiek op verplichte testen rond
  het 3e jaar is volkomen terecht.
  Heel wat kinderen reageren nogal verschil-
  lend op mensen in een consultatieburo en
  maakt een mening aldaar niet altijd zalig
  makend.

  Reactie door Madelief — woensdag 27 september 2006 @ 16.28 uur

 30. @26 Kakel

  Denk dat Rutte zelf op een slinkse manier door de vlokkentest is gekomen! :)

  Test met 3 houdt in dat ouders al met 2 hun kind extra gaan onder druk gaan zetten.,
  (rutte deed 8 jaar over een 5 jaar studie)., dat wil ik graag uitgelegd, verklaard hebben!

  Reactie door Gerrit — woensdag 27 september 2006 @ 16.29 uur

 31. Jan,

  Jammer dat de rest van de partijen niet met je in discussie wilde (durfde) gaan.
  Ze zullen zich wel weer beperken tot gemeenplaatsen achteraf.

  Reactie door Roel — woensdag 27 september 2006 @ 16.31 uur

 32. @19 Kaatje, geheel met je eens en dan heb-
  ben we het er nog niet eens over, dat elk
  nieuw kalenderjaar, kinderen, jongelui
  enorm kunnen verschillen binnen de groep
  en dus een ‘onregelmatig aanbod’ te zien
  geeft. Ook de rivaliteit onderling vergro-
  ten is funest.
  Als een onderwijzer, leraar, docent niet
  goed funktioneert dient die aangepakt te
  worden door de staf en zich te onderwer-
  pen aan de Schoolbegeleidingsdienst.
  Echter, elke onderwijskracht, heeft altijd
  leerlingen waarbij ze heel goed overkomen
  en vind ik dus dat juist deze vakgroep het
  wel moet kunnen hebben van leeftijds-toe-
  slag en men het aantal leerlingen in ogen-
  schouw moet nemen.
  Zo goed als bepaalde leerlingen niet moeten worden ‘voorgetrokken’, moet men
  dat ook niet doen met hen die als voorbeeld voor hun leven moeten dienen!

  Reactie door Madelief — woensdag 27 september 2006 @ 16.37 uur

 33. Prima gesproken Jan!
  Zouden ze niet hebben durven interrumperen? Men weet immers dat jij je antwoord klaar hebt en ze er zelf meestal nogal lullig bijstaan als ze hun zogenaamd spitsvondige vraagje stellen.

  De geluiden uit het volk zijn steeds beter, de SP gaat nog boven die 24 zetels uit.

  Reactie door Irma — woensdag 27 september 2006 @ 16.38 uur

 34. @29 Mooi gesproken Madelief.

  Marktwerking bij leerkrachten… de VVD gaat nu toch echt te ver. Valt er verder niets meer te privatiseren?

  Reactie door Irma — woensdag 27 september 2006 @ 16.51 uur

 35. Met mij gaat het pas weer goed als dit “ziekenfonds” weer opgedoekt word,het word met dit kabinet steeds moeilijker om aan het eind van de maand rond te komen.

  Waar ik eigenlijk nog voor werk weet ik niet meer.

  Ik heb geluk dat mijn zoon nog maar 11 jaar is anders was ik nu al falliet geweest.
  Misschien gaat het beter,maar waarschijnlijk met die mensen die het toch al goed hebben.

  Als deze coalitie niet meer terug komt,stel ik voor dat de eerste maatregel van het nieuwe kabinet is,…. die Balkenende het land uitgooien.

  Reactie door Alex — woensdag 27 september 2006 @ 16.51 uur

 36. Heb weer van je genoten Jan. Een kist vol spijkers op de kop!

  Jammer dat de dames en heren van de regering niet naar jou en alle andere sprekers luisteren. Het is gewoon een genant gezicht; zo respectloos!! De meeste zitten wat met elkaar te kletsen of stapels dossiers door te werken.

  Waarom spreek je ze daar niet op aan? “Hé, luister eens naar ons! Hier kun je nog wat van leren!”

  Reactie door Krijtlijn — woensdag 27 september 2006 @ 17.00 uur

 37. Cijfers liegen niet zei Verhagen. Maar volgens mij wél degene die ze interpreteert.
  Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt ten aanzien van die volksverlakkerij.
  Zelfs de tweedeling onder AOW-ers t.o.v. mensen in de WIA die blijvend niet kunnen werken staat er aan te komen. Wat een flut vertoning.
  Ik hoop dat het snel afgelopen is met deze regering.
  Goede middag overigens.

  Reactie door Gandalf — woensdag 27 september 2006 @ 17.04 uur

 38. Klasse toespraak! En niet te vergeten Jan, je werd het minst onderbroken.

  Reactie door Redstar — woensdag 27 september 2006 @ 17.33 uur

 39. HULDE!
  Ik heb het niet gezien/gehoord, maar de tekst hier op de site spreekt al boekdelen.

  Geweldig om nu (eindelijk) te praten met de ‘attitude’ dat de SP over een paar maanden gewoon in het kabinet zit. Heerlijk om te lezen

  En zo hoort het ook.. Geen gelul, maar gewoon aanpakken en dit land ECHT beter maken!

  Reactie door Joris — woensdag 27 september 2006 @ 17.41 uur

 40. @30 Gerrit, daar heb ik wel een idee van!
  Zou het niet zo kunnen zijn, gezien zijn
  uitlatingen van vandaag, dat hij ipv een
  applicatie voor kleuters, bijv. een stage
  kinderpsychologische dienst, tijdelijk is
  ingeschakeld voor ‘bejaardenhulp’? Dat
  lijkt me stukken aannemelijker, toch? :)
  Hij heeft er geen flauw benul van hoe ont-
  zettend verschillend kinderen van 0-8 kun-
  nen zijn, zélfs al zouden ze allemaal uit
  hetzelfde gezin komen. Jammer, heel aktueel zou het terecht kunnen bij o.m.
  Sharon, Lousewies, Wouter en Femke bijv.!
  Kamergeleerden praten helaas heel vaak uit
  boekenwijsheid en zijn lang niet altijd op
  de hoogte met de praktijk.

  Reactie door Madelief — woensdag 27 september 2006 @ 18.01 uur

 41. @38 Red Star, dat geeft mij veel vertrouwen! Nl. door wié werd hij niét on-
  derbroken, oftewel door wie werd hij niet
  afgevallen en niet aangevallen! Maar de
  Chinese astrologie heeft mij het antwoord
  al gegeven, zullen we wedden hoeveel zetels?

  Reactie door Madelief — woensdag 27 september 2006 @ 18.04 uur

 42. @35 Houd je optimisme hoog Alex en ik
  voel met je mee, in mijn magere jaren had
  ik een zoon met op zijn 12e maat 42 schoen
  en een halve maat verschil in de voeten,
  plus nog verplicht dure schoenen op advies
  van de orthopedisch chirurg.
  Met duizenden anderen herinner ik me ook
  als de dag de ‘specialistengeeltjes’, waardoor voor menigeen soms rampzalige be-
  slissingen genomen moesten worden en ook
  die tijd willen we niet meer terug.
  Als geen ander wedijverde de SP voor
  No claim, no way, en heeft dus kennelijk
  heel goed onderzoek bij de burgerij gedaan. Reden genoeg om op de SP te stem -
  men, die al zo lang bezig is het het voorbereiden van zinnige plannen en alle
  rekenwerk vooruit doet en goed!

  Reactie door Madelief — woensdag 27 september 2006 @ 18.12 uur

 43. Duidelijk, helder precies goed

  Reactie door m Schrijnewerkers — woensdag 27 september 2006 @ 18.25 uur

 44. @30 Gerrit, als je je realiseert dat
  Mark geboren werd toen z’n pa ongeveer 58
  was/werd en hij nog lang mocht leven/leeft
  heeft hij tot zijn 65e met zijn pa misschien wel gevoetbald en werd daarna
  door hem naar de kleuterschool gebracht.
  Ik veronderstel dat maar, want ik ken z’n
  huidige situatie niet, maar in het meest
  gunstigste geval zou hij alle aandacht van
  de wereld gehad kunnen hebben en de inzet
  van oudere broers/zusters! Veel aandacht
  misschien ook wel! Misschien had één van
  hen wel een kind van zijn leeftijd, in
  ieder geval blijft het gissen, maar in het
  algemeen lijkt hij niets te kort te zijn
  gekomen en voor menig kind in die tijd was
  dat wel anders! Van hem had ik dus veel
  meer inlevingsvermogen verwacht! Zit ik
  fout komt de vvd hier wel even langs!
  Trouwens ik ben er zo goed als zeker van
  dat velen van de pvda, cda, hier ook mee-lezen, dus we worden wel goed op de hoogte
  gehouden van de diverse ontwikkelingen!
  Fijne avond Gerrit en allen die met mij
  terugzien op een geslaagde dag.
  Flauw, erg flauw dat Verhagen willens en
  wetens Femke niet wilde begrijpen; hij
  zeker weet dondersgoed hoe zij het woord
  ‘fundamenteel’ bedoelde en velen binnen
  de religieuze partijen conformeren zich
  nog aan ‘de leer’, maar staan daar niet op
  alle punten achter. Zij krijgen hun visie
  er niet door bij de clerus in Rome en lij
  ken dat nog steeds te blijven slikken.
  Velen van hen zijn dus ook illegaal “onge-
  hoorzaam”, met goedvinden ook van hun
  pastoor/arts etc. en feitelijk dus wat
  hypocriet bezig als dat ontkend zou worden.
  Fijne avond allemaal, tot morgen!
  Zelfde tijd?

  Reactie door Madelief — woensdag 27 september 2006 @ 18.29 uur

 45. Politieke sjablonificatie
  (volgens mijn spellingscontrole een nieuw woord)

  Het betoog van onze Jan was niet slecht.
  Ik denk zelfs dat 90 % van de Nederlanders wel grotendeels achter hem kunnen staan.
  Details, interpretatie.

  Dit bedoel ik eigenlijk ook met sjablonificatie. Het gaat om de politieke marginaliteit maar laten we daar samen blij mee zijn. Een burgeroorlog zit er voorlopig in Nederland niet in.
  Begrotingstechnisch spreken we misschien nog wel over minder geld dan 10 %
  Invulling, nuance

  Er werd door Jan slecht één opmerking geplaatst waarbij ik moest fronzen.
  Sociaal zijn en niet liberaal. Het één kan het ander namelijk niet echt uitsluiten.
  Ik denk dat Jan zelf een zeer goede liberaal is omdat hij uit overtuiging een groot gedeelte van ons volk representeert waarbij vrijheid en sociaal denken in de meest mogelijke vormen door hem worden bevochten of veilig gesteld.
  Democratie, overleg

  Storend blijft wel het politiek dogmatisch denken.
  Lijstverbinding of coalitie met de PvdA.
  D66, LPF

  De SP in de kipcaravan van de PvdA.
  Onze Jan dan als minister van landbouw en visserij met het accent op het laatste.
  Wormen, dood, gladiolen op graf

  Politieke intelligentie
  Overzicht in de wensen van de mensen en hun behoeften en met zin voor realisme kunnen realiseren.
  Schaker, strateeg

  Op geen enkele manier kan de SP verliezen bij een coalitie met de CDA en de VVD.
  Opeens is de SP een werkelijk Nationale (politieke)factor van betekenis.
  Het echte alternatief ook voor een PvdA.

  Juist in een regeringscoalitie in deze vorm kan de SP zich profileren door vele sociale zaken binnen te halen en op te eisen.

  De ‘liefdesverklaring’ van Mark Rutte aan het adres van Jan Marijnissen was wellicht opmerkelijk maar niet minder verstandig of ongemeend.

  Jan Marijnissen/SP en Mark Rutte/VVD hebben samen een (politieke) toekomst.

  Reactie door Bertoli — woensdag 27 september 2006 @ 18.51 uur

 46. Jan, ik bem benieuwd, hoeveel leden de SP na vandaag erbij krijgt.
  Er gaat niets boven de SP dat heb je vanmiddag duidelijk gemaakt. Ga zo door
  mien zeun en gij wordt minister president in een land waar links de wereld doet verbazen.

  Reactie door Henk.H — woensdag 27 september 2006 @ 18.51 uur

 47. Jan
  maar waarom geen verhoging voor zelfstandig wonende chronisch zieken rolstoelafhankelik die zelfstandig wonen.
  Daarbij is de verhoging waarschijnlijk aleen maar gunstig voor hogere wao uitkeringen.
  Het je een wao rond bijstandsniveau, en heb je huur/zorgtoeslag, bijzondere bijstand. kwijtschelding ozb, vervoersvergoeding, zou het wel eens kunnen zijn dat deze verlaagt worden omdat deze afgestemd worden op het inkomen, dus met als gevolg, verhoging wao, verlaging voorzieningen en dit kan ook nog eens ongunstig uitvallen.het is dus waarschijnlijk mensen blij maken met een dode mus!.

  Reactie door a.velthoven — woensdag 27 september 2006 @ 18.53 uur

 48. Alles is al gezegd hierboven, ik zal dus slechts een bekende immigrant citeren: “Vooral doorgaan” ;)

  Reactie door Nel G — woensdag 27 september 2006 @ 18.59 uur

 49. OK Jan! “Mijn moeder noemde het naastenliefde, ik noem het solidariteit. Ik weet niet hoe u het noemt, maar in de miljoenennota vind ik het niet, en dat zou wél moeten. Wat gaan we daar aan doen, minister president?”
  Mensen met het hart op de goede plaats missen dat zo. Dit kabinet steelt al jaren van gewone mensen en zegt nu “kijk eens wat een geld we hebben”. Zo’n regering Balkenende is bepaald niet het schild voor de zwakken of een strijder tegen onrecht. Velen, ook uit zijn eigen achterban, zien dat als de rol van de overheid. Die overheid is er voor de solidariteit, voor het recht en voor mijn part voor de gerechtigheid. Blijf die spiegel maar voorhouden!

  Reactie door philip — woensdag 27 september 2006 @ 19.00 uur

 50. Jan Marijnissen……onze hoop in bange dagen! Zou het dan eindelijk een beetje beter voor ons “klootjesvolk” mogen worden?
  Jan…..het was een genoegen om naar je te luisteren. Bedankt.

  Reactie door Kikie — woensdag 27 september 2006 @ 19.17 uur

 51. zo, duidelijker betoog niet mogelijk, goed gedaan SP. Als iedereen dit zou horen en/of lezen kom ik uit op ongeveer 100 zetels.

  Reactie door henksp — woensdag 27 september 2006 @ 19.20 uur

 52. Bedankt Jan,heb genoten. Had je net via je medewerker verweten niet het lef te hebben de WAO misstanden aan te pakken vanwege “niet voldoende journalistiek podium”. Het deed me goed te horen dat je het toch weer benoemde en onder de aandacht bracht, met cijfers. Helaas niet de cijfers waar ik zo benieuwd naar ben,hoeveel “goedgekeurden” na langdurig WAO hebben een baan, hoeveel verdwijnen er straks in de bijstand?
  Had dit verhaal graag mèt cijfermateriaal onderbouwd gezien, vooral omdat de zittende macht het heeft over het feit dat er zoveel aan het werk zijn. Geef Balkenende van katoen morgen!!

  Reactie door W.Venema — woensdag 27 september 2006 @ 19.25 uur

 53. Hoe is het mogelijk.

  Je bent een Socialistische Partij en je heet de PvdA.
  Regeren doe je meer wel dan niet met zowel links als rechts.
  Het verschil dus schijnbaar irrelevant in richtingenverkeer.

  Gestraft worden voor deze schijnbare ambivalentie is niet aan de orde.
  Eerder gezien als wijsheid.
  Want weer, en opnieuw, de grootste partij van Nederland.

  Het zelf overtrokken kleed van de SP als ‘cordon sanitair’.
  Dus niet door de anderen.

  Wij wachten op een volwassen SP!

  Reactie door Bertoli — woensdag 27 september 2006 @ 19.33 uur

 54. Jan waarom zouden ze mijn stuk 45 niet in de telegraaf plaatsen ,telegraaf te rechts?

  Reactie door a.velthoven — woensdag 27 september 2006 @ 19.38 uur

 55. Vooral punt 7 spreekt mij aan. wweg met het boekengeld en de boekenmafia.

  Reactie door robert b — woensdag 27 september 2006 @ 19.40 uur

 56. Jan, je was zoals ik je ken…duidelijk en onverzettelijk. Ik heb nog een “goeie” voor morgen. Het paspoort wordt in diverse gemeenten bijna onbetaalbaar, kwam ik achter. De leges wordt met ruim 20% verhoogd. De aanmaak bij het rijk kost € 21,83 en de gemeente rekent ruim ƒ 56,= voor haar taak. Waarom guldens, dan schrik je ff erger. En niet alleen het paspoort ook de identiteitskaart wordt aanzienlijk duurder. Hoe moet dit, wanneer het rijbewijs niet meer als identiteitsbewijs kan worden gebruikt. Eerst het zuur nu geen zoet maar extra zuur. Zogenaamd € 8,= geven aan de minima via de voordeur en € 16,= terugpakken via de achterdeur!

  Reactie door Bert Putters — woensdag 27 september 2006 @ 19.40 uur

 57. Godfried Bomans merkte ooit op: Sinterklaas geeft de duurste cadeaus aan de kinderen van de rijkste ouders. Wat Balkenende III doet lijkt daar op. Het heet in de literatuur het Matheuseffect: “aan hem die heeft zal gegeven worden en aan degenen die niet hebben, zal alles onthouden worden.” (Of woorden van die strekking.) Daar moest ik aan denken toen ik las over de inkomenspositie van gezinnen met veel kinderen die van de bijstand moeten leven. Ik hoop dat we dat tot 22 november as. zullen onthouden!

  Reactie door Rein — woensdag 27 september 2006 @ 19.41 uur

 58. Jan, (wederom) goed gesproken, respect.
  Zelfs Rutten vind je sympathiek en stak het niet onder stoelen of banken.
  Maar dat begrijp ik dan niet; enerzijds iets bewonderen maar vervolgens zelf daar niet naar handelen?? Ik vind het maar raar. Hij is best ongeloofwaardig.

  Wat we in ieder geval gezien hebben, is dat hij grootschalig bezig is en in grote getalen denkt, ik heb in niets gezien dat hij dicht bij de mens staat.

  Of toch wel…want de goede leerkracht krijgt extra beloning (huh?) Waar haalt hij dat idee nu ineens vandaan? Maar dan krijgen extra goede schoonmaaksters nu toch ook wel wat extra loon? Of niet allemaal tegelijk, elk jaar een ander beroep? Ik hoop dat die wet erdoor komt want als volgend jaar de schoonmaaksters aan de beurt zijn (hoop ik), dan ga ik vangen, ik kan namelijk heel goed poetsen.

  En die keuring voor 3-jarige; als een kind van 3 van allochtoonse afkomst een taalachterstand heeft op Nederlandstalig gebied (want daar doelt hij op vlgs mij), dan kan dat toch opgemerkt worden door de leidsters van de peuterspeelzaal? En vervolgens de ouders aanbieden om het kind wat nederlandse ‘les’ te laten volgen wat dan gratis zou moeten zijn. Bovendien kan dat op het consultatiebureau al aanbevolen worden, ook deze ouders willen het beste voor hun kind dus als ze daar op geattendeerd worden zullen ze daar best aan mee willen werken, of gewoon thuis. Ik denk dat dat probleem zich zelf op kan lossen. Die keuring is dan niet nodig. Worden ze anders niet toegelaten? Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Ze leren ook nog heel veel bij en van elkaar als ze in groep 1 terecht komen.

  Reactie door Ingeborg vv — woensdag 27 september 2006 @ 20.01 uur

 59. Dit doet mij ineens afvragen:
  Heeft de SP diens 2 zorgcentra/ziekenhuizn nog? Waar staan die? websites?

  Reactie door memory — woensdag 27 september 2006 @ 20.06 uur

 60. Wat een goed verhaal en vooral zo “bevlogen” uitgesproken! Je moet het niet lezen, maar horen. Ik heb het hele verhaal teruggeluisterd en ben echt onder de indruk, en niet alleen ik haha!
  Bijna niemand durfde een interruptie aan, alleen Rutte probeerde het (na een hele hoop geslijm) een keertje..En ja hoor, als een klein jochie in de hoek gezet!
  En nu maar wachten op de volgende peilingen…Ik verwacht er veel van!

  Reactie door Ton — woensdag 27 september 2006 @ 20.09 uur

 61. I have a dream…

  Reactie door edwin — woensdag 27 september 2006 @ 20.14 uur

 62. Jan je hebt precies de snaar geraakt van vele mensen hier in nederland, want het is waar, de noclaim heeft alleen chronisch zieken en andere mensen die zorg nodig hebben heel hard geraakt,nu moet het tij gekeerd worden stop die noclaim en gebruik het geld voor verlaging van de zorgpremies,bij de mensen die dat echt nodig hebben, wat eigenlijk nog beter is draai het huidige zorgstelsel terug, het is ons in drie jaar door de strot geduwd, dus omgekeerd kan het ook.

  en wat moeten wij nedelanders met een dure jsf, we leven niet meer in de koude oorlog, dus dat geld kan besteed worden aan zaken die belangrijker zijn

  die zaken zijn die 10 punten die jij opnoemde klasse Jan

  Reactie door Jan Willem — woensdag 27 september 2006 @ 20.23 uur

 63. jan heeft weer gelijk !
  hij heeft altijd gelijk..
  inmiddels behoort nederland tot de armste landen, met de grootste inkomensverschillen en de slechtste sociale voorzieningen..
  ik snap niet dat er nog asielzoekers hier naar toe komen..
  dankzij rechts is nederland een derde wereldland geworden..
  maar goed dat de SP daar wat aan doet !
  toch ?

  Reactie door dolf — woensdag 27 september 2006 @ 20.34 uur

 64. Goeie speech Jan, Ik wil graag nog even terug komen op punt Negen.
  Als je al voor 2001 was afgekeurd. en je herkeurd word volgens de WIA norm. Dat als je dan toch weer voor 100%wordt afgekeurd, je onder het oude WAO regime blijft vallen.
  Dit zou je toch gauw 5% inkomenkosten.
  Ik heb daarover geinformeerd bij sociale zaken, en er werd gezegd dat ze dat ook niet wisten. een evt periodieke herkeuring elke 5jaar zit er in ieder geval niet meer in… Vreemd toch?
  Trouwens wat was punt 10.
  Jammer dat je je speech niet hebt kunnen afmaken.

  Grt.Frank.

  Reactie door Frank — woensdag 27 september 2006 @ 20.35 uur

 65. Regeren over de hoofden van de mensen heen doet uiteindelijk ‘afkeren’.

  Reactie door Lezer — woensdag 27 september 2006 @ 20.37 uur

 66. ik weet zeker dat cda niet gaat winnen!!
  en als ze toch winnen, dan houd ik mijn
  hart vast voor de toekomst.
  BALKELLENDE WEG ERMEE.
  Geef mij maar Jan, met een
  rechte rug, niet mee praten met de
  rest, maar gevoel voor wat nodig is in
  de samenleving en in nederland.

  Reactie door natascha — woensdag 27 september 2006 @ 20.43 uur

 67. Jan,ik vond het klasse,het cda durft die C
  niet uit haar naam te halen wat zij wel zouden moeten doen,weet jij waarom?
  Dan krijgen ze last met de D.A.drogisterijen ,maar ik wil een linkse regering en geen drogisterij,dus NU SP

  Reactie door Dirk — woensdag 27 september 2006 @ 20.59 uur

 68. Mijnheer Marijnisse,
  Zappend met de afstandsbediening stuitte ik op de algemene beschouwingen in de tweede kamer waar U Uw visie uiteenzette.
  Ik ben diep onder de indruk van Uw verhandeling en Uw presentatie, en ik hoop dat het velen met mij tot nadenken heeft gebracht.

  dirk

  Reactie door Dirk K. — woensdag 27 september 2006 @ 21.01 uur

 69. mijn e-mail begon ik met Geachte Heer Marijnissen,maar nu zeg :

  Beste Jan,

  Meer dan 40 jaar stemde ik PVDA,WAS NIETS MIS MEE…MAAR.!!!
  Ik heb de SP ,en Jan een tijdje gevolgd,en vandaag bij de Algemene Beschouwingen,waar ik intens van heb genoten,van Jan en de voorstellen van de SP.

  Proficiat Jan …MIJN STEM HEB JE…EN IK WEET ZEKER DAT ER VELEN ZULLEN VOLGEN.

  lEON

  Reactie door dhr.l.s.limpens — woensdag 27 september 2006 @ 21.04 uur

 70. Jan staat als een echte Staatsman op de foto!
  Wat een verschil met dat Balkmannetje, en dat enge gedrochtje van de VVD, die met die gemene oogjes achter dat brilletje, Mark Rukker.

  Reactie door Arie 3D — woensdag 27 september 2006 @ 21.17 uur

 71. Goed betoog Jan!,petje af!

  Ed

  Reactie door Edwin — woensdag 27 september 2006 @ 21.20 uur

 72. als je die Verhagen hoort, snap je niet dat ie niet spontaan van zichzelf moet kotsen!

  Reactie door Gerrit — woensdag 27 september 2006 @ 21.27 uur

 73. Zeer ‘bevlogen’en nu de visjes uit de zee van Rutten pikken.

  Reactie door Henny — woensdag 27 september 2006 @ 21.28 uur

 74. Als ik deze bijdrage tav de Algemene Bechouwingen een beetje goed doorlees en door me heen laat gaan, dan zou ik toch bijna denken dat het ‘kabinet’ Balkeneinde nog schuiner marcheert dan die ‘administration’ in Washington.

  Reactie door Arie 3D — woensdag 27 september 2006 @ 21.39 uur

 75. Het hoogte punt van dit kabinet is gelijk aan het dieptepunt van paars, zo populair is het en krijgt dan ook een dikke onvoldoende, nu maar hopen dat de kiezer wakker blijft.

  Reactie door schoenmaker — woensdag 27 september 2006 @ 21.59 uur

 76. Geweldig,want in dit betoog kan men de ziel van jan herkennen,tegenover de kille en gevoelloze uitlatingen van kabinetsleden en hun coalitiegenoten!!

  Reactie door visgert — woensdag 27 september 2006 @ 22.00 uur

 77. Jan, hier kan toch niemand op tegen zijn?
  Wat bezielt de mens om rechts te stemmen en bewust tegen zoveel goeds en menselijks te zijn?
  Links moet winnen. Er staan 2 zaken bij mij op het spel. Een betere samenleving en een fijn gezinsleven…
  Mijn jongste zoon, die 2 jaar gewereldreisd heeft, wacht de verkiezingen af. Na al zijn indrukken zo door de wereld heen, is Nederland geen optie meer voor hem. Saai, calvinistisch, betuttelend en onbetaalbaar!! Hij heeft een goede baan, zijn geliefde ook, maar betalen zich blauw aan een huurhuis in de vrije sector en de exorbitante koophuizen worden steeds meer opgevoerd door de hoogste bieder.
  En zie: de ondernemende jongeren verlaten het land. Want niet alleen hij, maar velen waar hij mee te maken heeft zien het hier niet meer zitten. Hier mag niet meer geleefd worden, zo vinden zij. En alleen maar stomweg werken, wonen en de stapels rekeningen, ja…daar zijn ze nou net te slim voor geworden.
  Help! Mijn zoon wil LEVEN. Zijn geboorteland gaat dit steeds meer onmogelijk maken. Ik kan hem goed begrijpen, maar toch…het doet als moeder zo’n pijn.
  Want juist als er in de toekomst kindjes gaan komen, wil hij ze beslist niet hier!
  Een onvrij land en alle vrouwen bijna verplicht aan het werk, de kindjes in de opvang? Ze moeten er niet aan denken!!!

  Reactie door Gloria — woensdag 27 september 2006 @ 22.12 uur

 78. Beste Jan

  Goed verhaal vandaag in de Tweede Kamer, ga zo door en probeer de club van Balkenende, het spul van Verhage en het kind Rutte nog een goede opvoeding mee te geven

  GA DOOR. !!!!!!!!!!!!!!!!!

  Reactie door Willem — woensdag 27 september 2006 @ 22.16 uur

 79. Jan je was geweldig! heb het heel de dag zitten volgen..werd vooral moe van het gebabbel van cda/vvd…ze geven nog geen eens een fatsoenlijk antwoord als hun iets gevraagd word..

  Jan jij durft alles te zeggen,dat siert je..het komt recht uit je hart..je komt op voor de minder bedeelde…cda/vvd hebben hun gevoel verloren.

  Blijf vooral jezelf,dan kun je alles!

  Reactie door Irena — woensdag 27 september 2006 @ 22.24 uur

 80. Ik ben normaal niet klef, maar Jan, ik zou je nu wel kunnen ZOENEN! :D

  Reactie door Monique — woensdag 27 september 2006 @ 22.39 uur

 81. ik heb niet veel kunnen kijken,mijn dochter is namelijk 8 geworden vandaag!!
  maar een klein stuk van het eerste deel [Wouter Bos] heb ik wel nog gezien.
  wat mij opviel, is dat naar mijn idee hij de deur voor de SP toch open heeft gezet,wie weet kunnen we nu toch met hem tot overeenstemming komen wat betreft een lijstverbinding.

  de rest moet ik nog gaan bekijken [herhaling] van Jan Marijnissen heb ik een klein stukje meegekregen in de algemene beschouwingen,ik hoop dat er ergens volledige herhalingen te vinden zullen zijn van de algemene beschouwingen van vandaag.
  daarna zal ik er vast wat meer over willen zeggen.

  hoe dan ook ik blijf bij de SP,deze partij heeft in ieder geval een HART !

  Reactie door iew — woensdag 27 september 2006 @ 22.43 uur

 82. Meestal reageer ik hier niet meer als alles al gezegd is door degenen die mij voor waren, maar nu dus wel.
  Heb ademloos zitten luisteren naar dit geweldige betoog. Ik miste een luid applaus aan het eind:)

  Reactie door twijfelaar — woensdag 27 september 2006 @ 22.50 uur

 83. Bravo, bravo Jan, geweldig gedaan.

  Een sterk gegeven is dat de SP geen cadeautjespartij is die alleen in uitkeringen denkt, maar zich sterk maakt voor de miljoenen snoeihard werkende mensen die zelden klagen, maar die niet of nauwelijks rondkomen. En die al jarenlang zowel zorgen als gestraft worden voor de sluitende begroting van ome Gerrit en de fikse zelfverrijking aan de top.

  Reactie door olav ten broek — woensdag 27 september 2006 @ 23.05 uur

 84. Zo te horen en te zien kon niemand iets tegen jouw betoog inbrengen, Jan.
  Je ziet die Verhagen ter plekke zijn leugens bedenken. Wat een sjoemelaar die man.

  Reactie door Ralf — woensdag 27 september 2006 @ 23.26 uur

 85. Alleen jammer dat de publieken er weer een CDA/PVDA (beetje VVD) strijd van maken.
  En de rest dood zwijgen.
  Beproefde tactiek van deze önpartijdige door onze belasting centen betaalde sport verdwaasde kliek.

  Reactie door Toergenjew — woensdag 27 september 2006 @ 23.35 uur

 86. Fantastisch Jan, Amen.
  De motor is aan, geef af en toe gas vooral
  bij de VVD en CDA en ook een beetje bij de PVDA.

  Reactie door Nico — woensdag 27 september 2006 @ 23.35 uur

 87. Ik dacht regelmatig iets van schaamte bij de heren van de regeringspartijen te kunnen zien toen je ze eens goed de waarheid vertelde Jan! Hopelijk gaan ze nu eens nadenken…

  Reactie door @win — woensdag 27 september 2006 @ 23.44 uur

 88. alles is al gezegd ,dus ik hou het kort,Jan grootte klasse,ga zo door.

  Reactie door peterN — woensdag 27 september 2006 @ 23.59 uur

 89. Ik moest vanmorgen werken en vanmiddag mijn moeder helpen omdat ze morgen gaat verhuizen naar een senioren woning. Ik baalde als een stekker dat ik je vandaag bij de algemene beschouwingen niet kon zien. Ik heb het nu dankzij dit weblog toch nog kunnen zien.
  Wat mij opviel is dat je op een of andere manier de regeringspartijeen confronteerd met hun ego-denken. Geen interrupties! Ergens er een stemmetje in hun hoofd zich hebben afvraagt: wat kan ik hier nu tegen inbrengen? Ik wil wel maar er valt geen speld tussen te krijgen.

  Ik ben er heilig van overtuigd dat als ze ergens een opening hadden gevonden ze aan de interruptie microfoon hadden gestaan. De andere partijen konden geen stok vinden om mee te slaan. Dat is winst. Gaan we een andere wereld krijgen voor hetzelfde geld? Ik hoop het van harte.

  Reactie door Alie Dekker — donderdag 28 september 2006 @ 0.01 uur

 90. Stemmen op de SP is het enige alternatief tegen Balkenende. Of dacht iemand nog dat er met Balkenende/Bos een ECHTE verandering kwam?

  Reactie door elma verhey — donderdag 28 september 2006 @ 0.02 uur

 91. Een geweldige toespraak Jan!!! Had ‘m vanmiddag heelaas gemist, maar gelukkig stond-ie hier…. Ik had al besloten om dit jaar een “omezwaai” te maken en SP te gaan stemmen, maar na dit betoog helemaal, SUPER.

  Reactie door Andy — donderdag 28 september 2006 @ 0.12 uur

 92. Jan, ze stelen van je!
  Zoals jij de politici aanpakt, zo heeft Verhagen het van je overgenomen om Bos aan te pakken. De man is zichzelf niet, hij is de stroman van Balkenende. Een schertsvertoning.

  @77 Gloria
  Kan ik mij heel goed voorstellen van je zoon. Ik heb veel in het buitenland gewoond en dit land wordt steeds onaantrekkelijker om in te leven. Ook ik ben bezig om mij elders te vestigen met mijn gezin. Zodra je over de grens van Europa bent tellen kinderen weer mee.

  Reactie door Maxim — donderdag 28 september 2006 @ 0.16 uur

 93. Jan;
  Als vanouds heb je de kern van het verhaal weer aangepakt en is het niet meer dan normaal dat de andere partijen hier eens goed nota van nemen en hier dan ook wat mee gaan doen!
  Prima verwoord waar het allemaal dus om draait:de “gewone burger”,die er deze regeringsperiode steeds op achteruit ging/gaat en alles wat er betaald moet worden dubbel betaald. Maar er, als ik het allemaal goed begrijp/lees en als het aan deze regering ligt,steeds “het haasje” zal blijven zijn. De laatste prinsjesdag hebben ze zichzelf wel erg lopen bejubelen. Maar als je verder kijkt dan hun verhaal kom je er achter dat het inlopen van de tekorten grotendeels door de gewone burger is betaald.
  Dit is natuurlijk te gek voor woorden en ik roep iedereen dan ook op om, voor de komende verkiezing, het verhaal van Jan nog eens goed door te nemen. Laat je niet de kans ontnemen om wat tegen de vele wanprestaties van deze regering te kunnen doen en stem SP.

  Reactie door Loes — donderdag 28 september 2006 @ 0.17 uur

 94. Duurzame investering voor de jeugd.
  de jeugd is uiteindelijk toekomst.
  Respectvol behandelen van de ouderen zij hebben de wijsheid dat zwaarder weegt dan kennis.
  Scholen /opleidingen toegankelijk maken,anders wordt studeren een elitesport.
  En ook wat meer respect voor elkaar,haat is besmettelijk.
  het gaat om de inhoud,niet om de verpakking!

  Reactie door factor x — donderdag 28 september 2006 @ 0.24 uur

 95. 2.5% erbij voor de minima zei Jan Marijnissen. Hij is al bijna net zo erg als Balkenende…

  Reactie door Zarathustra — donderdag 28 september 2006 @ 0.31 uur

 96. @45.Bertoli

  Bent u nu helemaal gek geworden?
  Jan een liberaal. Hoe durft u?

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 28 september 2006 @ 0.49 uur

 97. Was Rutte op een visexpeditie? Het zal toch niet waar zijn?

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 28 september 2006 @ 0.51 uur

 98. Ik heb helaas niet kunnen kijken; maar de tekst is als vanouds des S.P.

  Ik heb nog wel gemist wat de S.P. van plan is met de WW-afbraak, terwijl men het dus wel heeft over de WAO.

  Verder had Rutte het over invoering van prestatieloon in het onderwijs??? Ik denk dat er eerst een omslag vanuit dit kabinet moet komen dat het gaat voorkomen; dat er nog steeds slecht functionerende managers worden beloond met bonussen en gouden handdrukken. Laat men eerst daar maar wat aan doen dan zijn we al een heel eind op de goede weg.

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — donderdag 28 september 2006 @ 1.16 uur

 99. Henny, was jij dat zonet in Casa Luna op radio 1 ??

  In ieder geval luisterde ik naar iemand met jouw naam, die flink commentaar gaf op de leugens van Verhagen etc. en vond dat de SP met 2 benen op de grond staat.
  Het zou mij niets verbazen als jij dit was, zoals ik ook je bijdragen ken.

  Reactie door Gloria — donderdag 28 september 2006 @ 1.20 uur

 100. Meer dan uiststekend betoog. Voor mij mag je Premier worden Jan en Nederland laten zien wat echte solidariteit betekent.
  Rutte, vergeet dat hij zo, net als in bedrijfsleven de vriendjespolitiek op scholen (nu al veel geslijm van personeel bij directie) in de hand zal werken.
  Miste wel een lans breken voor de Studenten welke vvd/cda graag 4 x huidig
  collegeld (ca. euro 6.000 per jaar) willen laten betalen (hoe kan dat nou).
  Pas op nu ! de MEDIA maken er duidelijk een wedstrijd pvda/cda van met ook aldoor vvd-ers op de teevee, probeer daar iets aan te doen svp ! Vergelijk Griffith met haar gestuntel en eromheen gepraat eens met Albayrak de oprechte en heldere natuurlijke, wat een verschil.Blij dat de pvda zulke mensen in hun midden hebben.

  Reactie door volghetnieuws — donderdag 28 september 2006 @ 1.44 uur

 101. Klare taal, die de mi. heersende onvrede en woede goed verwoordde.
  Prima, Jan.

  Kan het concept-verkiezingsprogramma van de SP op gerecycled papier en praktisch formaat niet wijd en zijd verspreid worden ?.
  Ik ken het, maar ik heb het niet in handen.
  Anderen ook niet.
  Moet voor iedereen bereikbaar zijn.
  Op strategische en doordachte plaatsen kopieën ter beschikking stellen.

  Reactie door hendrik dieks — donderdag 28 september 2006 @ 2.01 uur

 102. SCP:rijksgeld naar hogere inkomens

  ***************************************
  ` Mensen met hoge inkomens profiteren
  het meest van de verzorgingsstaat.Ze
  maken meer gebruik van voorzieningen
  die de overheid betaalt dan mensen met
  lage of middeninkomens.Dat blijkt uit
  het rapport Profijt van de Overheid van
  het Sociaal en Cultureel Planbureau.

  De hogere inkomens profiteren het meest
  van de voorzieningen in het onderwijs,
  en op het terrein van recreatie en
  cultuur.Lagere inkomens maken vooral
  gebruik van openbaar vervoer,thuiszorg
  en rechtsbijstand.

  Van de rijksuitgaven is 41 miljard euro
  voor voorzieningen voor huishoudens.
  Meer dan de helft gaat naar onderwijs.

  Reactie door edwin — donderdag 28 september 2006 @ 3.15 uur

 103. Ook ik was erg enthousiast en heb van a tot z gekeken vanmiddag. Hear hear!

  Reactie door CiNNeR — donderdag 28 september 2006 @ 3.16 uur

 104. Jan Marijnissen for President!
  Complimenten beste Jan!

  We zijn door deze regering – deze privatisanten – ver terug gegooid in de tijd.

  Er is teveel stille ellende en armoede.

  Sta boven het gekakel van de VVD en het CDA. Sta er boven.
  Het zijn gevoelloze mensen, zonder compassie, zonder empathie.

  Als je tijd hebt, kijk dan de Algemene wet bestuursrecht eens na …

  En: Zero-line of Humanity:
  We hebben enkele basis-items nodig om normaal te kunnen leven:
  - een huis,
  - water,
  - energie,
  - sanitair,
  - ziektekostenverzekering
  - basis inkomen

  Steeds meer mensen komen onder de zero-line of humanity -> door gestegen kosten, deurwaarders en incasso-bureau’s die hun gang kunnen gaan …
  Mensen uit huis zetten …

  Gaat het goed met nederland – dan kan het basis inkomen omhoog.

  En basisinkomen is dat inkomen, nadat huur, energie, water en sanitair en ziektekostenverzekering zijn betaald.

  Ieder mens doorloopt levensfasen: eerst een periode voor jezelf zorgen, later komt ook ‘het voor anderen zorgen ‘… dat is het natuurlijke patroon.
  Wanneer je op een natuurlijke manier kunt leven … en groeien …

  Zo kan dat ook met een land … levensfasen van een land …

  zo kan dat ook met de mensen op deze planeet …

  En millennium goals moeten voor iedereen gelden – binnen drie jaar – met de juiste aanpak, en juiste technologie.

  En de CO2-uitstoot moet gestopt — want onze planeet staat op springen.

  Zijn de ijskappen op de polen gesmolten, dan is er geen houden meer aan …

  De tijd dringt – we hebben goede politici nodig …

  .. die uit de cirkel van hetzelfde stappen, in een spiraal van hoger welzijn.

  Succes Jan.
  Leer de ego-trippers en privatisanten wat sociaal denken is. Wat empathie is. Wat compassie is. Wat mededogen is.

  En haal alle kinderen uit de gevangenis.

  Frank K.

  Reactie door Frank K. — donderdag 28 september 2006 @ 3.31 uur

 105. Jammer… mede doordat anderen niet of nauwelijks reageerden en een lijstje al snel een voorgelezen lijstje wordt, sluit ik me niet aan bij de applaudiserenden.
  Morgen, wat mij betreft, beter ! Gemakkelijke wandelschoenen aan en zet de interruptie-microfoon in brand !

  Reactie door Nachthenk — donderdag 28 september 2006 @ 3.49 uur

 106. Het ware mooie rake woorden Jan en allemaal o zo waar! Ze kwamen recht uit je hart! Jouw woorden vertegenwoordigden o zo vele stemmen in het land: hartenkreten!
  Voor elk oprecht mens te verstaan, te herkennen! Zelfs door dit leugenachtig cijferfetisjistisch kabinet niet te weerleggen!
  Men leek verbijsterd in vak K, men was ontdaan! Zat in het hemd!
  De illusie was doorgeprikt en begon hen te dagen; betrápt!
  Wat je bracht vált niet te weerleggen, vandaar geen interrupties!

  Er werd door jou niet omheen gedraaid. Eindelijk werd de realiteit de winnaar van het politieke gedraai, gekonkel en gepingel.
  Jouw oprechtheid in vergelijk met dat van Verhagen!!! Deze man staat ter plekke te liegen en te draaien, holle retorische frasen te verzinnen. Zijn enige repliek is schofferen.
  Echter aan iemand als jij die onvoorwaardelijk voor de waarheid gaat durfde hij zich niet te wagen.
  Dan nog die door liberale dronkenschap benevelde Rutte, hij deed door wanhoop gedreven nog een poging welke niet eens aansloot op hetgeen je beweerde.
  Karakteristiek voor hoever hij van de realiteit staat!
  Jan, je optreden was krachtig en verfrissend! Een signaal van hoop! Hoop voor de mensen in dit land, maar ook voor de politiek in dit land! Op naar 22 November!
  Dit land heeft je overduidelijk nodig, zoveel is gebleken!

  Reactie door Wattenstaafie — donderdag 28 september 2006 @ 5.01 uur

 107. 85. Mee eens.
  De publieken stoppen ook als het 5 uur is daar erger ik me dood aan. Alle programma’s worden omgegooid als er een voetbalwedstrijd is maar debatten worden altijd weggedraaid, daar wijken ze niet voor.
  Ik vind dat ronduit schandalig. Half nederland heeft ook de bijdrage van Rouvoet niet kunnen volgen die toch ook niet van de lucht was.
  De publieke omroepen plegen hiermee altijd een coup op de politieke debatten.
  Ook die Mingele mag weleens een toontje lager zingen door zijn bijvoeglijke naamwoorden en dus zijn zeer subjectieve mening legt hij mensen dingen in de mond.
  Hij doet geen verslag hij legt uit wat hij ervan vindt
  Bij alle debatten gaat dat zo of het nu de schipholbrand is of de algemene beschouwingen, tijd id tijd, belangrijk voor nederland zoniet voor de publieke omroep.
  Zij beinvloeden hiermee de publieke opinie op een niet toelaatbare wijze.

  Reactie door Henny — donderdag 28 september 2006 @ 7.56 uur

 108. @100 Nou Wattenstaafie ontdaan wil ik niet zeggen. Het was het gewone toneelstukje wat werd opgevoerd. Druk schrijvend, elkaar af en toe iets toe lispelen en vooral stoïcijns kijken.
  Soms is het toegestaan om even te glimlachen lichtelijk het hoofd te schudden en vervolgens weer verder te pennen. Wacht maar af, als Balkenende zich vandaag gaat roeren, gaat dat gepaard met gespeelde boosheid over zoveel onbegrip voor zijn beleid. Vergeet niet dat deze4 man in een heel andere wereld leeft.
  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — donderdag 28 september 2006 @ 8.54 uur

 109. deze4 moet zijn: deze. ( dikke vingers)

  Reactie door Gandalf — donderdag 28 september 2006 @ 8.55 uur

 110. @102 Gandalf
  dat verwacht ik inderdaad ook van Balkenende,daarbij zal naar mijn inziens het zinnetje “geen misverstand hierover!” vaak gebruikt gaan worden door hem.
  dit zinnetje is namelijk zijn favoriete uitspraak.
  en dwingen is zijn motto.
  dat is namelijk mijn ervaring van 4 jaar Balkenende,en de enige 2 dingen van hem die er met kop en schouders bovenuit hebben gestoken.
  misschien is hij privee best een leuke kerel,maar laat em alsjeblieft opdonderen uit de politiek…!

  Reactie door iew — donderdag 28 september 2006 @ 9.26 uur

 111. @102 Gandalf moet zijn @108 Gandalf
  [niet goed wakker]

  Reactie door iew — donderdag 28 september 2006 @ 9.37 uur

 112. Beste Jan,

  Ik vind het een goede tekst,de waarheid wat er in dit land afspeelt.
  Ik vind het echter jammer dat het commentaar van een of andere lulhannes (Hans) als eerste na jouw tekst komt.
  Misschien is deze man een beetje geestesziek ,en zal dus zeker voordeel hebben als psychologische therapie weer in het basispakket zit.
  Het voordeel van een beter onderwijs zal misschien ook wel voor hem kunnen dienen.
  Dus Hans, een heleboel voordelen (ook voor jouw ) in het Sp-programma.

  Reactie door Tom — donderdag 28 september 2006 @ 10.04 uur

 113. Ik moet wel lachen met onze nieuwe VVD-er Wouter Bos was nog nooit in Zweden geweest maar ik moest nog meer lachen om Rutte als je leest in het rapport van het World Economic Forum dat volgens hen aangeeft dat Zweden het economisch zeer goed zou doen m.b.t. de concurrentiepositie een zeer belangrijk item van de VVD.
  Ze zijn gestegen naar de derde plaats
  Het mooiste is nog dat er over nederland plaats 9 dacht ik helemal niets vermeld staat dan enkel de plaats in de top 50.
  Zouden wij echt meetellen zoals Balkenende ons altijd doet geloven, zwelfs Nigeria wordt beschreven.
  Engeland met z’n open grenzen en grenzeloze marktwerking altijd vooroplopend is gezakt 9 naar 10.
  Amerika gezakt.
  Zweden heeft tevens buiten goed onderwijs en innivatie de minst flexibele marktwerking, het kan dus toch.
  Dit alles gezien instituut voor wat het waard is maar toch leuk om Rutten te pesten.
  Dus Bos tel uit je winst hak ze in de pan.

  Reactie door Henny — donderdag 28 september 2006 @ 10.06 uur

 114. Jan , in een woord geweldig een open en eerlijk verhaal , geen rook gordijnen omrand met cijfers en loze “uitspraken” ,beloftes,maar recht in de roos recht door zee zoals we je kennen !

  Reactie door Ton de Haas — donderdag 28 september 2006 @ 10.53 uur

 115. Beste Jan Marijnissen,

  Klasse! Ik mis alleen een heikel discussiepunt: de hypotheekrenteaftrek.
  Deze fijne geldgraaiersregeling van voornamelijk de rijken kan dacht ik wel beter besteed worden! Voorstel: maximale aftrek verlagen van 52 naar 42% en niet meer dan bijvoorbeeld E 350.000,-. Gebruik het vrijkomende geld om werkgevers te stimuleren om 50+ ers in dienst te nemen met de garantie dat ze tot hun 65e een vaste aanstelling krijgen. Het is mij opgevallen bij de ingezonden brieven van lezers van het Dagblad van het Noorden dat deze groep ondanks alle pogingen niet aan het werk komt! Volgens het Centraal Planbureau is verlaging van de aftrek heel goed voor de economie. Bovendien is er een enorme rechtsongelijkheid ten opzichte van huurders.

  Beste Jan, graag een reactie en verder wens ik je alle succes toe bij de verkiezingen.

  Reactie door H. Jasper — donderdag 28 september 2006 @ 11.16 uur

 116. @108 , 11.18 uur Exact Gandalf, precies
  jouw vooronderstelling: de MP reageert dus
  aldus! De ‘dames’ zijn in 1e instantie,
  keurig tegemoetkomend, maar worden zij te-
  gengesproken, halen zij terecht goed fel
  uit.
  Het verhaal, daarvoor van Jan Marijnissen
  over de werkgelegenheid zat perfect in el-
  kaar!
  Zelfgenoegzaamheid is wel degelijk aan de
  orde en cijfers liegen niet!
  Ruggespraak van SP en PvdA zal nog wel de
  nodige scherpte extra opleveren vandaag en
  zal hoop ik met verve over het voetlicht
  worden getild. Ik ben letterlijk klaar met
  kwasten vandaag, zo ook Henk H. hoop ik,
  maar ‘kwasten’ van het cda worden hoop ik
  grondig door de pvda en sp aangepakt !
  De MP gaat hakkelen en stotteren of op te
  snelle toon en dat tekent zijn gemoedsge-
  steldheid, hij zal ongetwijfeld voelen dat
  hij op menig punt gewoon fout zit.
  Het kan nog aardig spannend worden vandaag
  maar dat veel zaken schriftelijk worden af
  gedaan, vind ik heel vervelend.
  11.30 JM aan het woord, koopkracht achter-
  uit…..hij zal dit onderwerp niet zacht-
  zinnig aanpakken, gelukkig !

  Reactie door Madelief — donderdag 28 september 2006 @ 11.30 uur

 117. 19, kaatje,

  Helemaal met je eens. Als je vanuit je tenen leerkracht wilt zijn, moet je de kans krijgen om dat waar te maken:
  kleinere klassen, meer rust in het beleid en zeker geen beroep doen op een motivatie die goed werk in de weg kan staan: de concurrentie onderling.
  Goede samenwerking zonder papierwinkel en zonder wekelijkse wetswijzingingen. Die staan werken voor goed onderwijsresultaat en welbevinden van de leerlingen in de weg!
  Trouwens kleinere scholen zouden ook kleiner moeten kunnen blijven!

  net

  Reactie door Net — donderdag 28 september 2006 @ 12.27 uur

 118. Femke Halsema heeft gelijk! De antwoorden
  van de MP waren in ruime mate onvoldoende:
  smile and wave, smile and wave lijkt hier
  dus nog steeds aan de orde te zijn.
  Nog steeds is de vraag niet beantwoord,
  wat de verwachtingen mogen zijn van de
  W A O-ers die eerder werden herkeurd en er
  flink op achteruitgingen, met vooral voor
  hen op de achtergrond de vraag wat zij nog voor funktie zouden kunnen bekleden bij een ooit mogelijke hersteldverklaring
  en op grond van dat ‘bescheiden antwoord’
  werden beoordeeld én afgerekend.
  Die groep werd door Jan Marijnissen aan
  de orde gesteld, en ook daarop werd geen
  adequaat antwoord gegeven door de MP.
  Het “omzien naar elkaar” is voorbehouden
  aan bepaalde groepen.
  Merkwaardig vind ik dat juist die groep
  die dus wel ‘te becijferen’ valt niet wordt meegenomen in de ‘misdeelden’!
  Intussen mogen mijnentwege sp, pvda, cu
  en gl de messen stevig gaan slijpen en de
  koppen bij elkaar steken!.
  Als het dan niet op een verkiezingsdebat
  moet lijken, dan toch op zijn minst rele-
  vante vragen fatsoenlijk beantwoord te zien is toch wel het minste wat de burger
  en kiezer mag verwachten.

  Reactie door Madelief — donderdag 28 september 2006 @ 13.01 uur

 119. PvdA, SP, Groen Links en Christen Unie:
  jullie zijn de meest sociale partijen van Nederland. Ik wens jullie alle succes bij de verkiezingen en hoop vurig dat jullie gezamenlijk de meerderheid behalen.
  Het is hoog tijd dat de tweedeling in de maatschappij tussen arm en rijk wordt teruggedraaid!

  Reactie door H. Jasper — donderdag 28 september 2006 @ 13.53 uur

 120. Heel goed gesproken over het stoppen van the Race to the bottom, inzake concurrentie tussen EU landen met belastingen. Een multilateraal verdrag buiten/naast de EU is een briljant plan!

  Reactie door Dick — donderdag 28 september 2006 @ 14.14 uur

 121. dank voor deze tekst, hart en verstand ingezet om kleur aan ons aller toekomst te geven. Ik kan met een gerust hart even weg, want soms moet je afstand nemen van wat je lief is. De woorden van gisteren klinken nog na, nu nog invulling eraan geven. Ik stem SP zoals eerder, met nóg meer overtuiging dan ik al deed. En wie om echte mensen geeft, stemt voor een regering die echte mensen nodig heeft. Wij allen dus.
  Zullen jullie lief zijn?

  Reactie door annemieke wetting — donderdag 28 september 2006 @ 14.15 uur

 122. Die zijn 10 fatsoenlijk, implementeerbaar, betaalbaar en realiseerbare plannen.

  Reactie door khosrow — donderdag 28 september 2006 @ 14.54 uur

 123. @113 Henny

  Zou fijn zijn als je mijn @99 even beantwoordt. Maar niets moet natuurlijk.

  Reactie door Gloria — donderdag 28 september 2006 @ 15.08 uur

 124. @113 Henny.

  Zeer goede punten.

  Reactie door khosrow — donderdag 28 september 2006 @ 16.18 uur

 125. 99. Nee helaas Gloria maar als ze op mij lijkt in haar commentaar op dit kabinet dan zit dat vast wel goed en maakt het niet uit. Sorry had je buijdrage niet gelezen, het moet ook allemaal even tussendoor nu zoals je zelf ook wel zult ervaren.

  Reactie door Henny — donderdag 28 september 2006 @ 16.51 uur

 126. Beste Jan,

  Zoals altijd weer een betoog dat de kern raakt. Het is goed om te weten dat politiek bij sommigen toch nog over mensen gaat. Geen gegoochel met cijfers, maar harde feiten. Duidelijkheid over de bedragen die de mensen in hun portomonnee gaan voelen. En misschien nog wel het belangrijkste: het enige betoog waar een ideologie achter zit, en toch pragmatisch. De menselijke waardigheid en eerlijkheid staan voorop.

  Reactie door Marc — donderdag 28 september 2006 @ 17.16 uur

 127. Geachte Maraijnnissen, ik vind het verbazendwekken en erg jammer dat er maar 10 % allochtonenen op de SP willen gaan stemmen, terwijl ik van mening ben dat de sp een goed sociaal beleid heeft wat de allochtonenen meer zal leveren dan het onzekere pvda. Zullen ze op de schootje gaan zitten van rechtse partijene om toch in de regering te komen, joost mag het zeggen; zelf weten ze het ook niet. Terug komend op het teleurstellend lage imago van de SP bij allochtonen; Hoe komt het toch eigenlijk????.
  Ik denk dat de SP geen goede campagne bij de allochtone bevolking heeft gevoerd; Jan de markt werking bestaat toch ook echt in de politiek; Goede wijn behoeft geen krans geld dus helaas niet in de polietieke arena. Jan doe er wat aan; de allochtonen; eigenlijk ; de Nieuwe Nederlanders verdienen beter. Ik ben zelf huisarts en weet wat er bij de mensen speelt;

  Reactie door baskaya — donderdag 28 september 2006 @ 19.08 uur

 128. Jan
  voor nieuwe wao’ers krijgen gaat de wao omhoog!
  hoe zit het met zelfstandig wonenede chronisch zieken rolstoelafhankelijk die al 27 jaar in de wao zitten en waarvan de wao door de jaren heen nu rond bijstandsniveau is?

  Reactie door a.velthoven — donderdag 28 september 2006 @ 19.09 uur

 129. En zo is het maar net. Neem twee maal modaal en meer. Dat is dus vanaf 60.000 euro bruto – met hen gaat het het komend jaar goed. Ze gaan er zo’n 270 euro op vooruit per jaar. Wie méér verdient, krijgt er méér bij. Hoe rijker, hoe beter. Mensen met een mínimaal inkomen – zeg rond de 15.000 euro bruto – gaan er zo’n 100 euro per jaar, ruim 8 euro per maand,

  Verder heb ik het niet gelezen om in te zien hoe bekrompen de SP en marijnnissen is. Bovenstaande houdt namelijk in dat iemand met een minimaal inkomen er meer op vooruit gaat dan iemand met een modaal inkomen.

  Reactie door Paul — donderdag 28 september 2006 @ 19.21 uur

 130. @Rein — woensdag 27 september 2006, 19.41,

  “Sinterklaas geeft de duurste cadeau’s aan de kinderen van de rijkste ouders.”

  Een waar woord, want Sinterklaas bestaat niet, dus waar komen die dure cadeau’s voor de kinderen van rijke ouders ddán vandaan? (Zie “kinderen van rijke ouders” hier a.u.b. niet alleen letterlijk, maar ook als metafoor.)

  Ik vind het dus een subliem en zeer toepasselijk citaat. Het typeert het beleid van Zalm, ehh.. Balkenende, ten voeten uit. (Beide pars pro toto, overigens.)

  En tegelijkertijd heeft links – Godfried Bomans nogantoe – nota bene juist de naam (het vooroordeel) om voor sinterklaas te spelen.

  Reactie door Wilbert — donderdag 28 september 2006 @ 19.30 uur

 131. Jan,ik heb weer lekker zitten te genieten.!!!
  er was geen tegen spraak,maar dat kon ook niet……..je had volkomen gelijk.

  eindelijk word dat Clubje eens goed aan gepakt.

  geweldig………ik weet zeker dat ook de mensen die uit gewoonte bij de verkiezingen
  meestal het zelfde stemt,,,,,,,jou betoog vandaag hen tot andere gedachten zullen brengen.
  wij stemmen in ieder geval(voor mij is dat de eerste keer) PSP.uit volle overtuiging

  Reactie door dhr.l.s.limpens — donderdag 28 september 2006 @ 19.30 uur

 132. @129 Paul
  bent u ook slachtoffer van het leraren tekort en de achteruitgang in het onderwijs ??!

  Reactie door iew — donderdag 28 september 2006 @ 19.56 uur

 133. Sorry iew ik ben vergeten dat de SP achterban niet al te geschoold is, in jans voorbeeld gaan de modalen er 4,5 promile en de minimalen er 6,6 promile op vooruit.

  Reactie door Paul — donderdag 28 september 2006 @ 20.09 uur

 134. @Ton — woensdag 27 september 2006, 20.09,

  Doordeweeks ben ik vanwege mijn werk vaak verstoken van internet. Vlak voordat ik op het eind van de dag naar mijn hotelletje ga, sla ik op het werk nog enkele discussiepagina’s op van deze site om ‘s avonds (off line) door te lezen, zodat ik een beetje bijblijf. Alleen reageren lukt dan niet. Excuus aan sommigen, die dat als “negeren” op zouden kunnen vatten.

  Zo had ik ook de geschreven tekst reeds gelezen, maar bij de mp3, die ik zojuist het gehoord, valt dat een beetje in het niet. Wat een bezieling!

  Zoals Cruyff of Yin&Yang echter al zeggen: “Elk voordeel hep ze nadeel.” (Of andersom.)
  Door aanvankelijk slechts de beschreven tekst tot mijn beschikking te hebben, kon ik me op de feitelijke inhoud concentreren. Die was wat mij betreft óók al perfect. Zo meen ik in de gesproken tekst een verspreking te hebben geconstateerd. In de zin “Daar wordt niemand rijk van maar veel mensen wél een stuk minder arm” werd in de gesproken tekst volgens mij het woordje “minder” weggelaten. Niemand viel daar op dat moment over. Kun je nagaan, hoe goed er wordt geluisterd en hoeveel belangrijker non-verbale communicatie is t.o.v. verbale.
  Of misschien heeft iemand het wel opgemerkt, maar wil diegene het op een gegeven moment als “bewijsmateriaal” uit zijn verband rukken. (Ja, cynisme alom, Jan.)

  Ik ben benieuwd, of er nóg weer extra dimensies aan Jans toespraak worden toegevoegd, als ik er óók nog eens de beelden bij krijg te zien.

  Jan, geweldig, dus! Hopelijk wordt jij binnenkort eens door Bush uitgenodigd. Wedden, dat hij jouw naam dan wél zal onthouden? Zelfs al had hij inderdaad Alzheimer.

  Reactie door Wilbert — donderdag 28 september 2006 @ 20.13 uur

 135. @132
  Maar promilles zijn niet belangrijk, het gaat erom dat minima er minder brood bij krijgen dat 2x modaal (die overigens al genoeg brood hebben). Dat was juist het argument maar dat had u dus niet begrepen. De regering had beter een eenmalig bedrag van 250 euro kunnen uitkeren, dat was pas eerlijk delen.

  Uw denigrerende houding ten opzichte van SP-stemmers zegt meer over u en uw opvoeding, normen en waarden dan over de SP-stemmers. Het zou u verbazen….

  Reactie door Irma — donderdag 28 september 2006 @ 20.23 uur

 136. Hallo Jan,

  Prima rede en ik ga zeker op Agnes stemmen (zou ik toch al doen) :-)

  Toch mis ik iets. Namelijk een oproep om aan de schandvlek van onschuldige kinderen in de cel een eind te maken. We wijzen allemaal (terecht) met het vingertje naar derdewereld-landen waar kinderen onderwijs moeten ontberen, als kindsoldaten worden ingezet etc.
  Maar ondertussen zet het stinkendrijke Nederland wel onschuldige kinderen in de cel. Zowel “autochtone” kids die niet in de jeugdopvang terecht kunnen als kinderen van vluchtelingen, al of niet “illegaal” -wat een rotwoord voor een mens- gaan achter de tralies en dan ook nog onder erbarmelijke omstandigheden. 2x per dag een halfuur luchten, geen of weinig speelgoed en geen school. Terwijl we klaarblijkelijk wel genoeg poen hebben om overbodige Betuwelijnen, patserige kantoren en wat dies meer zij, neer te kwakken, laten we die kinderen gewoon stikken.
  Dat is een grof schandaal.
  Hierbij alvast een link voor meer info.
  http://www.geenkindindecel.nl/

  Reactie door Wink — donderdag 28 september 2006 @ 20.38 uur

 137. @Zarathustra — donderdag 28 september 2006, 0.31,

  Wél goed luisteren, hoor! Jan zei: “2,5% extra“.

  Reactie door Wilbert — donderdag 28 september 2006 @ 21.37 uur

 138. @Frank K. — donderdag 28 september 2006, 3.31,

  Jouw moreel besef schijnt erg veel op dat van mij te lijken.

  Reactie door Wilbert — donderdag 28 september 2006 @ 21.44 uur

 139. @Wattenstaafie — donderdag 28 september 2006, 5.01,

  Wat mij betreft heb je ruimschoots afdoende geanalyseerd, hoe de vork in de steel zat. Graag sluit ik me bij je aan. Ik heb er niks aan toe te voegen. :)

  Reactie door Wilbert — donderdag 28 september 2006 @ 22.01 uur

 140. @129
  De koopkracht gaat uit van de nodige dagelijkse dingen eten,energie, ziekenverzorging ,benzine de dagelijkse behoeften.
  Daarom moet men deze altijd corrigeren in de laagste belasting schaal zodat ieder het zelfde krijgt van hoog tot laag inkomen.
  De verschillen worden al gemaakt met loonsverhogingen daar groeien de lonen al uit elkaar.
  Maar als het water duurder wordt hoe je het ook went of keert de drol weg spoelen wordt voor iedereen even veel duurder.

  Reactie door Jofel — donderdag 28 september 2006 @ 22.14 uur

 141. @133 Paul
  ah! ik vroeg me al af waar u de hersencellen mee weggespoeld had,u kent uw promile’s zie ik…
  vandaar dat het behoorlijk troebel bij u is.
  er is gelukkig hulp voor mensen met dit soort problemen.
  toch knap dat u de SP heeft weten te vinden, zij gaan vast iets goeds voor u doen!
  intussen: als u “links” onderaan uw scherm op start klikt,dan alle programma,s aanwijst met de muis,daarna naar boven in dat rijtje met al die woorden,en dan bureau accessoires aanwijst dan ziet u daar de rekenmachine! klikt u daar maar eens op,of word het nu te moeilijk…?!

  Reactie door iew — donderdag 28 september 2006 @ 22.50 uur

 142. @134

  Hoi Wilbert. :)
  Nu snap ik waarom je zo wisselend aanwezig bent.

  Reactie door Gloria — donderdag 28 september 2006 @ 22.50 uur

 143. @baskaya — donderdag 28 september 2006, 19.08,

  Je moet je niet te afhankelijk van Jan Marijnissen (of de SP) opstellen, lijkt mij. Je kunt er zélf ook wat aan doen. Als je het partijprogramma van de SP goed vindt voor allochtonen, dan heb je volgens mij geen toestemming van de SP-leiding nodig om dat uit te dragen.

  Je zegt – als huisarts – te weten, wat er bij de mensen speelt bij de “Nieuwe Nederlanders”. (Je eigen woorden.)

  Bij mij om de hoek schijnen Surinamers vorige week een Marokkaan dood te hebben gestoken. Het scheen om een ordinair conflict over een verkeerssituatie te gaan. Er was geen autochtoon bij betrokken.

  Welke van de Nieuwe Nederlanders begrijp je in bovenstaande situatie beter?

  Ik denk dus eigenlijk, dat je allochtonen (Nieuwe Nederlanders) niet als één pot nat kunt beschouwen, tenzij je ze als groep afzet tegen autochtonen. Maar voor bovenstaande voorbeeld moet je dan alleen een andere theorie verzinnen.

  Reactie door Wilbert — donderdag 28 september 2006 @ 23.08 uur

 144. @Gloria — donderdag 28 september 2006, 22.50,

  Ik ben blij, dat je je er kennelijk tóch iets over schijnt te hebben afgevraagd.
  Missed you too :)

  Reactie door Wilbert — donderdag 28 september 2006 @ 23.22 uur

 145. @108 Gandalf

  Je hebt helemaal gelijk gekregen.
  Balkenende c.s leven echt in een andere wereld.
  Het was alsof ik naar The Matrix zat te kijken.

  Groet

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 29 september 2006 @ 1.12 uur

 146. Geachte heer Marijnissen
  ik twijfel ?
  maanden weet ik het al zeker ik ga voor het eerst links stemmen
  ben 44 jaar altijd cda gestemd maar ik weet het zeker heb vrouw en
  2 stemgerechte kinderen overtuigt het hele gezin gaat links af
  maar nu slaat bij mij de twijfel toe
  waarom?
  simpel voorbeeld
  mijn collega nooit de ambitie gehad om iets te presteren dus iets meer te verdienen
  ik volg op mijn werk alle cursuse zet mij overal voor in dit waardeerd mijn baas enorm
  dus verdien ik wel wat meer dan hem u mag het rustig weten 200 euro netto heb ik meer
  wat een berg geld is dat he meneer Marijnissen of mag ik Jan zeggen
  is 2400 euro in een jaar veel ?
  nee hoor komt ie
  zorgtoeslag ik betaal de volle mep hij krijgt voor hem en zijn vrouw een deel terug
  mijn kinderen studeren alle 2 krijgen geen aanvullende beurs zijn kinderen wel

  dus mijn dochter heeft 89 euro per maand is 1068 studie financiering
  verder zit in de studiefinanciering een beetje voor de zorgtoeslag
  en krijgt zij via de belasting 34 euro is 408 euro perj aar zorgtoeslag terug
  dus zij ontvangt per jaar 1476 euro

  college geld is 1519 euro boeken eerste jaar pabo is 900 euro totaal 2419 euro
  verzekering ziektekosten 99,03 euro permaand is 1188 per jaar
  dus totaal moet zij 3607 euro betaalen zij krijgt 1476 euro terug zo komt zij 2132 tekort
  dat is dus per maand 177 euro tekort maar een bijbaantje is bijna niet te doen met de pabo
  dus dat beetje wat zij bijverdiend ongeveer 100 euro in de maand mag ze houden
  ze wil ook wel eens uit of naar de film
  mag jij 1 keer raden wie die 177 euro op moet hoesten? oja mijn zoon studeert ook is namelijk een tweeling
  die komt dus ook 177 euro te kort dus pa moet per maand even 354 euro bij schuiven
  als ik dus alles naast elkaar zet heb ik netto per maand minder te besteden als mijn collega
  zie dit niet als een klaagmail of dat ik zielig ben nee hoor we zijn gezond en dat is belangrijk
  maar kijk er eens na want ja zeker mijn bruto loon per jaar is veel hoger dan mijn collega
  verder ben ik het wel met je eens dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen
  maar wel in alle redelijkheid want er is een enorme groep in nederland die net teveel verdienen
  en dus nergens ondersteuning krijgen en dus netto slecht af zijn.
  verder heb ik nog een dochter van 15 poe gelukkig het les geld is afgeschaft maar ja wel boeken
  en ik heb nog een zoontje van 6 jaar die kost gelukkig niet zoveel
  je ziet wel Jan het lijkt wel een bedrijf

  vriendelijke groeten Ph v Nimwegen

  Reactie door P v Nimwegen — vrijdag 29 september 2006 @ 1.16 uur

 147. en wel graag antwoord aub

  Reactie door P v Nimwegen — vrijdag 29 september 2006 @ 1.20 uur

 148. @147 P v Nimwegen

  Ik kan het niet beoordelen maar…
  wellicht beloond Uw werkgever U onevenredig naar Uw kwalificaties en competentie?
  Ik bedoel, daar wringt ook nogal eens de schoen.

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 29 september 2006 @ 12.25 uur

 149. @146 P v Nimwegen
  De SP wil aanzienlijk meer investeren in onderwijs en zorg en middelen en kansen eerlijker delen. Als de SP gaat meeregeren verdwijnt de no-claimkorting en worden ziektekostenpremies inkomensafhankelijk, evenals als de kinderbijslag.
  De huurtoeslag wordt verhoogd. Het sociaal minimum stijgt met tien procent en de AOW wordt veiliggesteld.

  Dit komt rechtstreeks uit het SP programma. Als de minimumlonen stijgen stijgt uw loon mee. Als studie- en zorgkosten inkomensafhankelijk worden zullen u en uw tweeling er fors op vooruit gaan. Ik zou zeggen lees het SP-programma eens goed door en ook u zult ervan overtuigd zijn, stem PvdA en u krijgt het CDA er gratis bij, stem SP en u krijgt de PvdA er gratis bij !!

  Reactie door Irma — vrijdag 29 september 2006 @ 17.01 uur

 150. Ik heb me ook verbaasd over de cadeautjes die de hogere inkomens er weer bij gekregen hebben dit jaar! Wat me echter verbaast is de samenwerking met Wouter (“Shell”) Bos, zijn partij is ook deels schuld aan het beleid wat de afgelopen jaren is gevoerd. Echter: de meerderheid van dit land heeft gestemd voor het kabinet Balkenende, dus de meerderheid van dit land kiest voor deze afbraakpolitiek, dat vindt ik nog het meest misselijk makende signaal van de afgelopen maand…..

  Reactie door Rene — vrijdag 29 september 2006 @ 18.35 uur

 151. De V.O.C. mentaliteit,klinkt goed maar was voor de gewone man een hel.Ja, voor de rijken daarentegen een zegen, rijk rijker en zo corrupt als de neten. Hen ging het voor de wind maar haalden wel de wind uit andermans zeil. Het kapitalisme vierde hoogtij. Een ieder die de moeite neemt zich war verder te verdiepen in onze V.O.C. periode gaat zich schamen. Een m.p. had beter moeten weten. Door het uitbuiten van de armen de rijken vet te mesten,Jan sla hem hier mee om de oren, wat mij betreft mag je hem kielhalen,dat was een straf voor dom genul.

  Reactie door Peter V. — zaterdag 30 september 2006 @ 0.36 uur

 152. Een goed verhaal jan, maar ik ben het met Chanta eens, dat misschien de arme alleenstaande (en tweestanden) zonder kinderen wel eens wat worden vergetwen.

  Ook een voorstel voor het (gratis)openbaar vervoer. Niet alleen voor 65+ en kinderen, maar voor iedereen in de daluren. Dan kunnen opa en oma nog uit met de kleinkindjes en ik, die een inkomen heb van 900,//euro per maand kan gratis naar mijn werk elders in het land.

  Groetjes Zwaan

  Reactie door zwanny Wouda — zaterdag 30 september 2006 @ 9.59 uur

 153. @151 Peter V.

  Inderdaad voor de gewone man een hel.
  Deze generatie zit nu nog met de nasleep en ellende die de VOC-tijd heeft veroorzaakt.
  Ja de rijken, die zijn er beter van geworden, maar schamen?
  Hó maar!
  Hoe noemde de MP dit ook weer?

  DYNAMIEK….. TOCH? !!

  Het stuk onbenul zou zich werkelijk eens in de geschiedenis van de VOC moeten verdiepen. SCHAAMTELOOS!

  Reactie door Bijdehandje — zaterdag 30 september 2006 @ 11.27 uur

 154. Eindelijk iemand in nederland die recht voor zijn raap de waarheid durft te zeggen.
  Die geen mooie praatjes houd zoals een aantal anderen. Vandaag heb ik er weer genoeg gehoord.
  De SP heeft mijn hart gestolen. Samen vechten voor een beter nederland, een eerlijkere verdeling van de last die nu voornamelijk terecht komt op de mensen die toch al getroffen zijn door het leven (handicap of ziekte), de zorgverzekering en lasten verhogingen.

  De huidige regering neemt met grote hand en probeert ons daarna te versuffen met een aalmoes.

  Mijn droom………Jan Marijnissen als premier.
  Een mens aan de top met een hart in plaats van een geldbuidel.

  Bedankt.

  Reactie door madena — zaterdag 30 september 2006 @ 20.48 uur

 155. Hans, Wij zijn bijna 65 jaar. Ik ben 15 jaren zelfstandig ondernemer geweest en ben plotsklaps invalide geworden in 1987. Ik betaalde destijds onder Joop den Uyl 72% aan belastingen. Mijn vrouw was destijds werkzaam in een particulier verpleeghuis gezien haar loyaal gevoel voor de medemens. Moest helaas accuut worden geopereert gezien zij anders verlamd dreigde te geraken. Dit door heel veel tilwerk. Een kei van een maatschappij continueerde na 1 jaar mijn particuliere ziekte/ongevallenverzekering niet meer. Beiden zijn wij thans ernstig chronisch ziek van ons harde werken. Tengevolge van onze noeste arbeid ook ernstige rug/loopproblemen. Wij werkpaarden hebben de haver dus ruimschoots verdiend echter krijgen wij deze niet. Ik word ziek van het soort mensen die inhaligheid ten toon spreiden en geen enkel gevoel van enige medeleven of solidariteit kunnen opbrengen voor hun minder bedeelde medemens. Ik hoop voor jou Hans dat je niet ernstig ziek wordt en ook niet je huis behoeft op te eten en in de WAO of bijstand terecht komt. Cronisch zieken en langdurig werklozen krijgen een maximale minimum-uitkering en worden door de bende van Balkenende nog eens extra hard gepakt in hun portemonai. Vind jij dit normaal? Dit is walchelijk en a-sociaal! Wij beiden, en vele andere Nederlanders, worden als chronisch zieken op jaarbasis nog eens extra bestolen omdat wij de volledige no-claim kwijt zijn als chronisch zieken en hierdoor niet krijgen uitbetaald. Jawel, 2 x 250 euro maakt 500 euro.Een flinke financiele aderlating. De slogan van Balkenende. “Niemand gaat er op achteruit!” Diefstal en uitbuiting met voorbedachte rade pleegt de man. Als besluit wens ik alle inhaligen van Nederland toe dat het roer eens flink omgaat naar links. Solidair zijn met de mensen die buiten hun schuld in de problemen zijn geraakt. Indien jouw soort mensen dit niet kunnen
  opbrengen wens ik jou, en Balkenende c.s., hetzelfde toe wat mijn vrouw en ik hebben ondervonden. Jan Senior

  Reactie door J. Pen Senior — zondag 1 oktober 2006 @ 0.55 uur

 156. @77 Gloria,
  Ook voor mij is het al een tijdje geleden, maar ook ik ben een moeder die het liefst zou vluchten met haar kinderen, helaas kan dat niet, maar mijn minderjaarige zoon heb ik in Belgie op school moeten doen, anders draaien ze zijn nek ook voortijdig af, zoals mijn dochter al gebeurd is. Ze werkt voor 44 euro per maand, is dus hartverscheurend als je beseft dat ze haar expres zodaaning hebben gestrest, dat ze zelfs veel goedkoper is dan de Pool. Achteraf ben ik blij dat je niet ben ingegaan op het aanbieden van een bijbel aan JP Balkenende, zoals hij vandaag Majoor Boshart heeft misbruikt, is (en ik dacht dat ik het nooit in mijn hollandse mond zou nemen)Christenhondsdol !!! Want het is juist zo dat het CDA het Leger des Heils gevraagd heb een spionnenoog te hebben voor de allerarmste, probleemgezinnen, enz, opdat ze minder bureaucratie hebben (overheid) voor de armere meedemens. Ik ben zo verdrietig vandaag, straks alweer naar de kerk, waar het zo warm is, ook dit moet JP voor mij verpesten . Arme Majoor, volgens mij is ze dement aan het worden. In iedergeval zou het me niet verbazen dat ze haar Chemisch-vrolijk gemaakt hebben. Ik ga heel hard bidden en vele folders van de Sp in de brievenbussen doen. En omdat ik van mijn meedemens hou, vind ik dat ik vele gesprekken moet doen met al die oudjes, en legereenheden. Opdat onze zonen ooit huiswaards keren, groetjes van Angela

  Reactie door Angela — zondag 1 oktober 2006 @ 1.38 uur

 157. @146 P van Nimwege, mag ik u als werkloze welkom heten voor uw mogelijk toekomstige stem voor de Sp. Met dit schrijven hoop ik u over de streep te trekken.
  Al die subsidies waar u het over heeft, daar heeft u helemaal gelijk in, het is alleen de ambtenarij die hier echt wijzer van geworden is, daar komt iedereen ondertussen eindelijk achter, helaas zo laat, maar goed.
  De uitkeringen hadden dus nooit zo verkrampt moeten worden waardoor er allerlei noodsubsidies mogelijk werden, door ongelijke situaties, en iedere keer kwam er weer een subsidie of andere idee de hoek om zetten. Nu meer dan de helft afhankelijk is geworden van dit verschijnsel, is ook daar de lol ver van af, bureaucratie ten top en het werkt maar heel matig, met alle gevolgen van dien. Steeds meer debatten over allerlei regelingen verzuren het zo nodige vooruitgang van dit land, met al zijn bewoners inclusief. Nu willen ze dus van deze duurste regelpost af, te beginnen bij de mensen die het echt niet meer weten zonder hulp. Kerken moeten maar inspringen en voedselbanken , mantelzorgers wat zo liefkozend gezegt word, worden overspoeld aan regelgekte en incompetentie alom, vele voellen zich vrijwillig gedwongen niet weg te rennen, zoals ik bv, al ben ik als mens gezegend dat ik uberhoubt iets mag betekenen voor mijn naaste. Hysterie ten top wat we te verduuren krijgen, gezien in 2020 de meeste mensen die ziek zijn, dood gaan, niet aan hartklachten maar depressie en gekker. Als Mens zet je dat aan het denken, zeker als je beseft dat arm en rijk expres tegen elkaar opgezet worden. Haat uw stuntelige laatbloeiende collega niet, ook ik ben vaak zo gestresst dat het schrijven niet eens meer lekker gaat. Ook ik ben behangen met laagdunkende subsidies en het heeft niets met ontplooien te maken, ik besta dat is alles, en vind het zelf vaak niet meer leuk. Maar te bedenken dat het vaak de opzet is mij zo te laten voelen geeft me in iedergeval de kracht mijn gevoel te delen, opdat het ooit anders is, want ik ben geen zeldzaamheid. We kunnen ons niet blindstaren op die 200 verschil bv, dan gaan we eerder dood. Ieder mens wil sociaal zijn, tenslotte zijn we meer dan een consument.

  Reactie door Angela — zondag 1 oktober 2006 @ 4.12 uur

 158. @156 Angela

  Lieve Angela, heel veel warme groeten van mij en weet dat ik je helemaal begrijp. Moederharten moeten lijden onder dit bewind en ik ben heel strijdbaar, maar tegelijk zo kwetsbaar. Ik houd van Jezus en ik hoop en bid dat ons land nu echt gered gaat worden van deze gruwelijke politieke aanslagen die op ons gepleegd worden. Als alleenstaande moeder heb ik er alles voor over gehad om mijn gezin (3 kinderen) persoonlijk te leiden en ze een gevoel van veiligheid te geven door trouw op mijn zo drukke post te blijven. Vechtende, strijdende met mijn gemeente heb ik het voor elkaar gekregen om dit ten einde toe te volbrengen. Met 12 jaar begonnen ze moeilijk te doen en moest ik solliciteren, maar als een furie heb ik ze duidelijk gemaakt dat ik mijn werk niet uit handen geef. Juist niet in die tienertijd!! Ondertussen werden mijn ouders afhankelijk van hulp en ik ben 12 jaar hun mantelzorg geweest. Zo zagen ze bij de gemeente dat ik echt niets meer daarbuiten kon doen. Maar wat bleef? Mijn armoede!! En nu, sinds mijn jongste ook ‘de deur uit is’, maken ze mij tot een alleenstaande! En leef ik van 800 euro…
  Ik doe vrijwilligerswerk binnen de mantelzorg en ga ook binnenkort in een AZC werken. Ik heb gehoord dat daar wat slachtoffers van de Schipholramp zijn gekomen en ik hoop ze te ontmoeten en hun verhaal te horen. Met vrijwilligerswerk mag ik ten hoogste 84 euro per MAAND bijverdienen. Dat is als ik 6 middagen per WEEK werk. Eigenlijk schandalig dit beetje… (ong. 0,75 cent per uur!)
  Maar oke, ik werk liever voor dit beetje zinvol, dan voor veel zinloos.
  Angela, ik ga zelfs niet meer naar de kerk. Ook daar kost het geld en ik heb genoeg van al dat kerkgebeuren. Zie wat kerken in stand hebben gehouden. Hebben zij armoede uitgeroeid? Nee, ook zij heulen met de rijken en deze kerkmannen laten zich onderhouden door het volk. Ik houd mij bij Jezus en ook Hij had de meeste last van de tempeldienaars. Toch?
  Angela, mooie naam! Luistert naar Angel!!
  Ik hoop dat de SP nu echt gaat meeregeren. Indien niet, tja dan is er haast geen leven meer voor de armsten. Ik weet het dan echt niet meer. Toch, al was ik rijk (zoals eerder) stemde ik altijd links! Het is gewoon sociaal en ik hoop dat Nederland dit ook weer gaat worden.
  Sterkte en houd goede moed, Angela! :)
  Af en toe de tranen maar even de vrije loop en dan weer: hoofd omhoog en sterk zijn. Want ja, door alles heen loopt het verdriet voor al die medemensen die zo gepest, getreiterd en gewantrouwd worden. Ook onze ‘buitenlanders’. Het is vreselijk hoe men over hen denkt en ze behandeld worden. Het leven doet pijn en menszijn is niet gemakkelijk, vind je ook niet?
  Tussentijds schuil ik bij Jezus. Altijd weer verkwikkend en verhelderend.
  Dag Angela. God bless us! :D

  Reactie door Gloria — zondag 1 oktober 2006 @ 4.40 uur

 159. @158 Gloria,
  Hartelijk dank voor je reactie,dat had ik wel even nodig, het is alleen dat ik dat stukje over die tempeliers niet helemaal kan hebben, maar dat is aan mij. Verder las ik dat je naar de schipholslachtoffers gaat, ik wens je kracht dit te kunnen, heel dapper. Van de week had ik zelf een hulpdillemma, ik kwam een oud buurjongetje tegen, 24 is hij nu. Vroeger vond ik het nogal een pestjong omdat hij mijn dochtertje pestte, maar ik ben nooit te ver gegaan, en dat heeft hij toch onthouden, Ibraïm heet hij. Hij klampte mijn hand vast en dacht niet meer goed na. “Je kent met toch nog wel?”, zei hij,”natuurlijk!”zei ik. Ik vroeg hem wat hij nog zo laat op straat deed, maar hij zweete als een otter. Ben je ziek vroeg ik, en zijn ogen draaide de andere kant op, je bent verkeerd bezig he? vroeg ik. “Waar zijn je ouders? Ibraïm”, in Amsterdam zei hij. Ik zei dat ik zag dat het niet goed ging met hem en ik gaf geld zodat hij terug kan keren naar huis. Vraag of ze je vergeven en blijf voorlopig thuis, want het gaat wel over, heb geduld, zei ik. Tenslotte zei ik ;”jullie gemeenschap is veel sociaaler dan deze koude regelmaatschappij”. Misschien gaat hij naar huis, misschien heb ik hem weer geld gegeven voor een nieuwe dosis rotzooi, dat weet ik niet. Naar huis durfde ik hem niet mee te nemen en naar een hulpinstelling durf ik hem helemaal niet aan te doen, en ik vind allebij mijn keuzes om te janken,want nou was ik zo bezorgt, toch durfde ik hem niet mee te nemen naar huis, gaf hem liever geld. Kijk ik nam afscheid, en hij zei nog, “de volgende keer dat je me ziet gaat het veel beter”, waarop ik zei,dat moet je met jezelf afspreken. Ondertussen denk ik aan al die debatten die over uitsluiting gaan bv qua stageplaatsen enz. Dit jongetje is in Nederland geboren, had ook een fietsje en ondeugd, loopt ook met een Nike-petje, natuurlijk ben blij dat na lang vechten mijn zusje ook weer een kans heeft, maar ik gun het hem ook. En dit soort dingen denken vele blondharige zal maar zeggen, ik ben het beu zwaar bang gemaakt en gehouden te worden. Denk vooruit!!, deze jongen wil zijn pet niet inruilen voor een tulband en een baard.

  Reactie door Angela — zondag 1 oktober 2006 @ 22.16 uur

 160. @159 Angela

  Hoi! Ik heb je bijdrage weer met aandacht gelezen. Ik word er blij en verdrietig van. :) :(
  Blij omdat je ook zo positief doorzet en bezig bent naar je medemensen. Wees ervan overtuigd dat je de goede keuze hebt gemaakt met je buurjongen. Geloof maar dat Jezus je door alles heen leidt!
  Verdrietig omdat ik precies weet hoe het allemaal voelt onder de uitbuiting van Balkenende. Ik leef dit ook en ik ben aan een kant blij dat ik aan deze kant zit. Want zo kan ik Jezus mee laten kijken door mijn leven heen en Hij weet wat er allemaal met de armen gebeurt in naam van Zijn christenen. Ook door jou kijkt Hij mee, Angela, en Hij zal onze noodkreten niet onbeantwoord laten. Zie hoe wij nog steeds door Hem gered worden uit de klauwen van de ‘wilde dieren’. Ze hebben ons net niet echt te pakken. Wij mogen rekenen op Zijn bescherming.
  Angela, trek je het niet aan van de tempels. Voor heel veel mensen is het een goede plek om tot bezinning te komen en dat is goed. Ik weet dat het heel persoonlijk is, maar naar de kerk gaan zegt mij niet zoveel meer. Want zie: ook Balkenende, Blair en Bush gaan naar de kerk en lezen de Bijbel. Zij gedragen zich als farizeeen en ik kan er niets meer mee. Het CDA heeft inderdaad veel verpest bij gelovigen en niet-gelovigen. Ik probeer alle dagen met Jezus op te trekken en Hij neemt mij mee op Zijn Pad. Het is schrikken… omdat Hij mijn ogen en mijn oren steeds meer opent. De Weg van de Waarheid is pijnlijk…maar nodig!
  Vandaar mijn felheid naar allerlei onrecht en een regering die mensen verlakt. Maar zien hoelang God dit toestaat… want de maat raakt voller en voller…
  Angela, we doen ons best en ik ben blij dat je bij Jezus bent. Hoeven we ons om elkaar geen zorgen te maken. Toch? ;)

  Reactie door Gloria — maandag 2 oktober 2006 @ 1.09 uur

 161. Pim van nimwegen, ik wil niet vervelend doen maar ook ik heb altijd een bijbaantje gehad naast mijn studie simpelweg omdat mijn ouders helemaal geen geld overhadden en ik ben er niet slechter van geworden. Bovendien is er niets heerlijker dan van eigen geld leuke dingen doen toch? Voordeel is dat er nogal wat bijbanen zijn voor studenten..is aantrekkelijk voor werkgevers!! verder raad ik u aan het verkiezingsprogramma te lezen want dan zult u zien dat u bij de SP aan het juiste adres bent! A.u.b. want zelf lezen doet begrijpen

  Reactie door cynthia — maandag 2 oktober 2006 @ 14.30 uur

 162. Beste Jan, vandaag flitste onderin het balkje van de financiële tv-kanaal, dat er toch heel veel mensen zijn die alleenstaand zijn, vanaf 15 jaar had ik begrepen zelfs( belachelijk dacht ik maar goed). Ik dacht hier hetvolgende te kunnen zeggen; ouderen werden nieteens genoemd, maar is het niet zo dat deze groep mensen door hun achteruitgang van hun lichaam, vaak beter kunnen scheiden omdat dat verstandiger is ,willen ze hulp krijgen?. Dit vind ik een schande!!!. Dan heb je de naoorlogse generatie en die vallen in bosjes dood neer in mijn omgeving. En als ze al niet dood zijn zijn ze in groote getalen aangewezen op WAO, en andere subsidies, want men word langzamerhand steeds meer behoeftig. En mocht je als nederlander wat geld hebben en je verliefd word op een uikeringsgerechtigde, kun je deze gaan onderhouden na 3 maanden, en laat dat nou juist te kort zijn om elkaar echt goed te leren kennen. Sociaal zijn is moeilijker wanneer je afhankelijk bent van een wegbezuinigde uitkering, of als je totaal bent aangewezen op het geld van je partner. Ik pleid er dan ook voor dat ieder mens het recht heeft zich te binden zonder dat financiële motieven dat onmogelijk maakt. Hoe dat kan, weet ik niet zo uit het hoofdje, maar ik denk dat wanneer mensen gewoon ruimte hebben,(neem nou die rare stelling voor waar aan , het leven lang leren bv) er meer mensen zouden samen gaan wonen. Het zou veel huizen leeg maken en veel energie-besparingen opleveren, plus dat een mens een sociaal wezen is en wanneer men dat niet kan sneller ziek is en zie dan ook de kosten in de zorg oplopen. Het fijt dat 2 vaker meer weten dan 1, zegt dus ook de stimulans wat meer in het leven toe te voegen aan de omgeving, dan wat nu iedereen (indevidueel) maar moet uitvechten. Scheiden doet lijden, en met de vooruitzicht op de toekomst dat er veel meer depressive mensen nederland bevolkt, heeft toch echt te maken met het in je eentje het niet meer weten. Ik word gek van mensen die zeggen ik heb je niets te bieden, uit angst de ander te moeten onderhouden. Men heeft vaak niet meer een sarlaris om de kostwinnaar uit te hangen, en men heeft ook niet de ruimte om weg te rennen van allerlei subsidies, terwijl vaak het hart op de goede plaats zit. Misschien word nederland weer wat levendiger, en gezelliger op deze manier, hoewel je dan wel wat flexibelere knipperlichtrelaties zal zien, maar dat moet men op de arbeidsmarkt ook. En alleen met die regeltjes is het een (vaak te groote) uitdaging ,flexibel te zijn, vooral voor mensen met verplichtingen, bv alleenstaande ouders. Een basis waar je ook vrolijker van word, is een sociaal idee van mij. Want is het niet zo dat ze bijstandsmoeders aan de man willen helpen zodat dat weer goedkoper is?, ipv een baan of een financieel rustpunt voor zelfbehoud binnen de relatie!! Zo kun je ook minder Jeugdzorg verwachten , wanneer er een papa is die het niet als een financiele molensteen vind om dat kind gelukkig te zien en te beschermen. Want vele kinderen van alleenstaande worden niet alleen financiël de dupe, maar dan krijg je ook het oerwoud van zorgaanbieders waardoor je kind niet evenredig beschermt is of op een sportclub zit. Hoeveel geld kost dat eigelijk die sociale uitsluiting? Want in mijn boek is dat de hoofdsport van de ambtenarij en instellingen, zwart he? Ben ook heel verdrietig hier hoor, gewoon omdat je geen getuigen uit je mouw kan schudden, want je staat alleen!!!tegen een overmacht van ivoorentorenmeedewerkers. En niemand word er (de financiële korte bocht) wijzer van jou bij te staan, ja al die baliemedewerkers, die nog meer labirinten hebben ,aan jawel, op een gegeven moment, ben je als mens op, en heb je door onzichtbaren geen rechten meer. Want als je alleen bent ben je overgeleverd speelbal te zijn, rechtenloos noem ik dat.

  Reactie door Angela — maandag 2 oktober 2006 @ 15.39 uur

 163. [...] Geplaatst onder: Algemeen door heerlen om 21:58 uur Voor ouderen met alleen AOW is rondkomen volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) steeds moeilijkergeworden. Zo was een alleenstaande 65-plusser met een minimuminkomen en een huurhuis in 2000 nog 42 procent van zijn inkomen kwijt aan vaste lasten. Dit jaar gaat de helft (50,1 procent) op aan zaken, zoals huur, energie, water, telefoon en (zorg)verzekeringen. (bron: http://www.telegraaf.nl) De plannen die de regering tijdens prinsjesdag heeft gepresenteerd maakt het voor deze groep ouderen zeker niet makkelijker. De SP heeft in de tegenbegroting laten zien dat met hetzelfde geld dat de regering uittrekt hier zeker wat aan gedaan kan worden. Ik heb het Balkenende voorgerekend in mijn bijdrage. Degene die de afgelopen jaren de meeste klappen hebben gehad gaan er nu het weer beter gaat het minst op vooruit.Minister-president, dat betekent toch dat de mensen met de hóge inkomens er volgend jaar bijna drie keer zoveel op vooruit gaan dan de mensen met de láágste inkomens? En dit lopende jaar is het zelfs nog bonter en gaat 2x modaal er zelfs bijna 17x meer op vooruit. [€2130 vs €130 p jr]En dat terwijl juist de mensen met weinig geld in de afgelopen jaren al steeds hebben moeten inleveren. Minister-president, het is héérlijk als het goed gaat – maar laat het dan ook éérlijk goed gaan, dus voor iedereen!bron: http://www.janmarijnissen.nl [...]

  Pingback door Weblog SP afdeling Heerlen :: AOW — dinsdag 3 oktober 2006 @ 21.58 uur

 164. Vandaag zag ik weer z’n ouder vrouwtje met een ziekenfondsrollator (die dingen zijn volgens mijn Oma niet te sturen, dus heeft ze een nieuwe, voor de prijs van een fiets), met in haar mandje een klein bakje gehakt, voor de soep dacht ik en liep zelf naar de winkel. Op de terugweg was ze nog niet veel verder, en toen dacht ik voor zo weinig boodschappen ga je als oud vrouwtje toch niet z’n uitdaging aan? Dus wel, dacht ik even later, soep behoeft ballen. Opdat Balkenende wat water bij de wijn doet, zodat de omatjes van nederland soep mogen blijven maken!!!

  Reactie door Angela — woensdag 4 oktober 2006 @ 3.37 uur

 165. ga zo door voor de midden in komen

  Reactie door w traa — vrijdag 6 oktober 2006 @ 22.31 uur

 166. reactie op Hans 27-9 15:07uur.

  Beste Hans,

  Respect is er. Echter, hier gaat het om verschil in visie of verschillende meningen.

  JSF. Op zich waar, echter de keuze voor de JSF is niet door de SP gemaakt. Je kunt het ook anders benaderen, er wordt geld bespaart. Het geld is weggegooid door anderen dan de SP of Jan Marijnissen.

  Op zich een juiste conclusie ten aanzien van de opmerking over het onderwijs maar niet iedereen heeft de middelen of de mogelijkheden dus die ‘eigen verantwoordelijkheid’in dit verband gaat niet op mijns inziens. Of ik moet je verkeerd begrepen hebben, als dit het geval is hoor ik het graag.

  Jouw opmerking over de mensen die cynisch geworden zijn vind ik niet helemaal terecht. Hiermee bedoel je velen in onze samenleving en die doe je geen recht met zo’n opmerking. Wellicht de buurman, de zwager of een ander familielid kan dit zijn.

  Ik begrijp dat je duidelijk een andere mening hebt over zaken en dat is geen probleem natuurlijk. Ook heb ik niet de illusie je te kunnen overtuigen, wel wilde ik een nuance aanbrengen naar aanleiding van jouw opmerking. Overigens, is het te waarderen dat je (ondanks een andere mening) de SP en Jan Marijnissen aanhoort en reageert.

  Ik hoop dat je dit leest.

  We zullen het zien in november.

  Groet, Ruud

  Reactie door Ruud — zondag 15 oktober 2006 @ 18.09 uur

 167. Ben het met je teksten eens, vooral over de Vcholen . Ik zie en maak het zelf mee dat mijn zoon veel thuis vanwege lesuitval.De school heeft problemen om uitvallende leraren op te vullen wegens ziekte. op school betekent dit bv dat ze ipv een half jaar lang 4 uren hardware kennis krijgen er wel 2 dagen van mogen genieten.Ik heb tijdens een ouderavond hier de decaan over aan gesproken omdat ze ook nog op stage moesten. Wie ga je voor de gek houden, de leerling of diegene die hun een stageplaats bied over het feit dat ze goed weten watze moeten doen en dat dat op school geleerd hebben. Dus niet. Het antwoord v d decaan was dat hun hun best hadden gedaan om een vervanger te vinden , dat dat niet gelukt was maar dat ze zeker hun best zouden doen, om dat na de stage alsnog bij te spijkeren bij de leerling.het word tijd dat de leerfabriek word agerekend aan het eind van het jaat met hoeveel lesuren ze daadwerkelijn aan de kinderen hebben gegeven. Zo zullen ze verplicht zijn wel te zorgen voor vervanging omdat anders hun budget gekort word. Als de jongeren onze toekomst zijn ( en dat zijn ) zullen we ze goede opleidingen moeten kunnen garanderen.

  Verder wil ik noch opmerken dat het voor iemand in de bijstand die een kind (eren) op het vmbo hebben geen verrassingen moet krijgen in de vorm van: het school reisje naar Parijs of nog verder. In de bijstand ben je niet in staat om zulke dingen te betalen en het zit NOOIT bij het schoolgeld in zodat het altijd nog als een extra verrassing komt.
  Om het kind (eren ) niet buiten de boot te laten vallen gaan ze vaak wel mee, maar betalen de ouders vaak toch uiteindelijk zelf. Ik vind dat daar ook nodig wat aan moet worden gedaan. Als het bij het schoolgeld (standaard ) in zou zitten zou je niet verrasingen komen te staan

  Reactie door Pier — zondag 15 oktober 2006 @ 21.39 uur

 168. Een verhaal zoals we van Jan gewend zijn. Maar de boodschap moet sterker uitgedragen worden. Vooral mensen met hogere inkomens en (te) hoge hypotheken moet duidelijk gemaakt worden dat ze van de SP wenig te vrezen hebben. Zij vinden een welvaartsvaste AOW net zo belangrijk als traditionele SP-stemmers en als een groot deel van de hypotheek aftrekbaar blijft, dan gaan zij misschien ook SP stemmen.

  Hopelijk matigt de SP haar anti-Israel houding. Israel is niet de hoofdschuldige aan de vreselijk ellende van de Palestijnen. Dat zijn de Arabische Staten, met Saoudie-Arabië voorop. Er moet een federale republiek komen en niet een 2-staten oplossing, want dan zijn de Palestijnen eeuwig de klos. Reactie van Willem.

  Reactie door Willem van Hoorn — zondag 29 oktober 2006 @ 10.05 uur

 169. Willem van Hoorn, de sp is niet anti-israel maar wel anti een eenzijdig beeld! waar twee of meer vechten hebben twee of meer schuld. Feit is dat het geweld dat israel gebruikt heeft buiten proportie was!En daar is de SP wel op tegen

  Reactie door cynthia — maandag 30 oktober 2006 @ 13.44 uur

 170. Jan, dit is echt een goede toespraak. Ik heb deze toespraak gebruikt voor mijn opdracht van drama. Je bent zo goed in beeld en je gebruikt zo´n goede lichaamstaal dat ik dankzij jou nu een aantal studiepunten heb gekregen. Dankzij deze toespraak heb ik weer mijn kans vergroot om een beter salaris te krijgen en bij te dragen aan de minder financiële mensen. Mijn stem krijg je 22 november! Bedankt Jan

  Reactie door annelijn — donderdag 2 november 2006 @ 8.56 uur

 171. hoi jan doei jan

  Reactie door Piet — maandag 20 november 2006 @ 18.10 uur