Sociaal, haalbaar en betaalbaar

vrijdag 01 september 2006 :: 15.33 uur

Op 31 augustus mocht ik in Nieuwspoort ons nieuwe verkiezingsprogramma presenteren: Een beter Nederland, voor hetzelfde geld. Dat het zaaltje lang niet alle belangstellenden van de pers en andere media kon herbergen, is symbolisch voor de groei die de SP in de laatste jaren heeft doorgemaakt (de volgende keer moeten we écht naar de grote zaal).

Inmiddels hebben we al veel positieve reacties ontvangen op het programma 2007-2011. Een groot aantal mensen voelt zich blijkbaar aangesproken door een sociaal, haalbaar en betaalbaar alternatief voor twintig jaar neoliberaal beleid en drie kabinetten Balkenende. De titel van het programma is een vlag die de lading uitstekend dekt. Werd linkse partijen in het verleden nog wel eens verweten dat ze alleen maar goed zijn in geld uitgeven en niet in het eerst verdienen ervan, dit programma laat zien dat dit zeker niet geldt voor de SP. Aan het eind van de kabinetsperiode is zelfs voorzien in een begrotingsoverschot in plaats van een tekort.

Sommigen hebben het nieuwe verkiezingsprogramma van de SP opgevat als een sollicitatie naar een plek in de regering. Vooral de gewijzigde standpunten met betrekking tot de NAVO en het toptarief van 72 procent voor de allerrijksten hebben bij sommigen tot die conclusie geleid. Ik vind echter dat je in een verkiezingsprogramma altijd moet schrijven wat je zelf echt vindt en geen rekening moet houden met mogelijke coalitiebesprekingen. Na interne discussie zijn we tot de conclusie gekomen dat we inmiddels betere voorstellen hebben. We zijn nog steeds tegen de NAVO-politiek die altijd overeenstemt met wat de regering van de VS wil. We blijven dat aan de kaak stellen, niet meer alleen buiten de NAVO, maar nu ook erbinnen. En in plaats van een nieuw toptarief in de inkomstenbelasting hebben we nu in het programma staan dat veel regelingen inkomensafhankelijk moeten worden (kinderbijslag, hypotheekrenteaftrek, aftrek ten behoeve van pensioen, AWBZ).

Dan de vraag: regeren of verder in de oppositie? Daarover beslist de kiezer. Als de kiezer een kabinet PvdA, GroenLinks en SP mogelijk maakt en Wouter Bos wil dat óók, dan komt regeringsdeelname inderdaad in zicht. Maar ook dan geldt dat we onze principes (menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit) niet zullen loslaten. Een stem op de SP – na 22 november in de oppositie of in de regering – is een stem tégen rechts en vóór onze alternatieven.

Deze column verscheen september 2006 in de Tribune

Opties voor delen:
  • NuJIJ
  • eKudos
  • del.icio.us
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • email

Reacties uitgeschakeld