Een beter Nederland, voor hetzelfde geld

donderdag 31 augustus 2006 :: 14.19 uur

Video Toespraak bij de presentatie van het conceptverkiezingsprogramma van de SP
Den Haag, 31 augustus 2006

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

Vanmiddag hebben we het concept-verkiezingsprogramma van de partij gepresenteerd. Hieronder vind je de toespraak die ik bij die gelegeheid heb gehouden. De komende twaalf dagen zullen we elke dag één hoofdstuk van het programma hier plaatsen, ter bespreking. Hierboven kun je mijn toespraak terugkijken. (47 Mb, 15 min)

Hier vind je het hele programma en hier de financiële verantwoording.

Ons programma is voorbereid door een commissie aangesteld door de Partijraad van de SP, bestaande uit mensen van de huidige Tweede Kamerfractie en van ons Partijbestuur, en bijgestaan door een groot aantal adviseurs. Een overzicht van die adviseurs staat in het programma. Laat ik hier al die belangenloze adviseurs van harte bedanken. We hebben goed geluisterd en er veel aan gehad. Dit programma durf ik dan ook zonder enige twijfel ons beste programma ooit te noemen. Dat moet ook want het gaat wat ons betreft een prominente rol spelen in de komende verkiezingscampagne én de daarna volgende kabinetsformatie.

Uitgangspunt bij de samenstelling van dit programma was dat we onze plannen voor de komende vier jaar zouden realiseren voor hetzelfde geld dat de regering wil uittrekken om haar beleid voort te zetten. Welnu, dat is ons gelukt. Ons programma is haalbaar en betaalbaar. Daarmee is het ook een heel goede basis om met andere partijen te onderhandelen over een regeringsprogramma voor een sociale alliantie die de huidige rechtsliberale coalitie gaat aflossen na 22 november.

Zoals gezegd: we laten in ons nieuwe programma zien hoe het een heel stuk beter, prettiger en vooral socialer wordt in Nederland als onze partij, de SP, gaat meeregeren na 22 november, zónder dat dit meer geld hoeft te kosten. Wij van de SP willen veel, maar wat we niet willen is téveel geld uitgeven. Omdat we snappen dat elke euro altijd eerst ergens verdiend moet worden.

Ons programma kiest voor minder Brusselse bedilzucht, een optredende in plaats van terugtredende overheid en vooral voor veel meer invloed voor burgers op hun directe omgeving.

We gaan zoveel mogelijk ruimte bieden aan mensen om over hun eigen omgeving te beslissen. Dus in plaats van steeds meer grootschaligheid en bureaucratie alles zo dicht mogelijk bij de mensen brengen: we stimuleren het lokale bestuur om zeggenschap en middelen over te hevelen van het gemeentehuis naar buurten en wijken. We kiezen voor behoud van voorzieningen in de wijk en het dorp.

Als er één ding is dat ik geleerd heb om mijn tweejaar durende veldtocht door het land, waarbij ik bezoeken aflegde aan scholen en fabrieken, de politie, de brandweer, de GGD, gevangenissen, ziekenhuizen en verzorgingshuizen, en ga zo maar door, dan is het dat het volgende. De schaalvergroting die overal is toegepast is doorgeschoten en heeft geleid tot ontzielde verhoudingen en organisaties. De jeugdzorg die bestaat uit 15 professionele organisaties, terwijl het er maar één zou moeten zijn. Specialisten en huisartsen die per dag één uur administratie zitten te doen, terwijl ze mensen zouden moeten helpen. De politie waar slechts 30% van de beschikbare tijd besteed wordt aan daadwerkelijke aanwezigheid op straat en boeven vangen. Scholen met duizenden leerlingen waar dat ene kind een nummer is geworden en door niemand meer gekend of herkend wordt.

Natuurlijk hebben deze wantoestanden gevolgen gehad: van beroepseer en beroepstrots is vaak geen sprake meer, van cynisme (mn over de politiek en overheid) des te meer. En dat cynisme kost geld, veel geld. Wat zou het fijn zijn wanneer al die mensen, die meestal alleen het beste willen voor hun leerling, patiënt of cliënt, zouden kunnen werken in het volle vertrouwen dat het morgen beter wordt dan vandaag en in de wetenschap dat de overheid aan hun kant staat in plaats van aan de kant van de bureaucraten en managers, de goede niet te na gesproken.

De schaalvergrotingen hebben niets meer met de menselijke maat te maken en zijn helemaal niet efficiënt, zoals men ons heeft willen doen geloven. Als het aan ons ligt, gaan we rap een halt toeroepen aan doorgeschoten schaalvergroting, frustrerende bureaucratisering en onzinnige controlegekte in zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Mensen moeten weten dat zij zelf als betrokken burgers het land vormgeven. Het is daarom dat wij de wijken en buurten centraal willen stellen. Leefbare, schone, veilige wijken daar begint het mee. Vervolgens: scholen en sport- en speelvoorzieningen in de wijk. Ouderen stoppen we niet meer in massale verpleeghuizen, die meer weg hebben van intensieve menshouderij, maar laten we zo lang mogelijk zelfstandig en anders met anderen onder één dak in de wijk wonen, buurthuizen en buurtwerk komen terug. De vaak veraf gelegen huisartsenposten worden gesloten en vervangen door wijkgezondheidscentra (24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar), de wijkagent of buurtregisseur, zoals ze in Amsterdam zeggen, kent zijn pappenheimers, natuurlijk willen we ook een wijkverpleegkundige en maatschappelijk werk. In de wijk komt een consultatiebureau voor opvoedingsondersteuning, en speciaal voor jongeren en ouderen.

‘Wijken voor mensen: bouwen aan een leefbare buurt’. Als het goed gaat met de buurten wijken, dan gaat het ook goed met de mensen die er wonen; en andersom. Op een soortgelijke manier willen we ook gaan werken aan kleinere scholen en meer persoonlijke arbeidsbemiddeling en reïntegratie.

We hebben behoefte aan inspirerend leiderschap. Nederland heeft een nieuw verhaal nodig. Een verhaal dat voortborduurt op de mentaliteit van de wederopbouw na de oorlog. Een mentaliteit die we in de afgelopen twintig jaar ergens onderweg zijn kwijt geraakt. Het is mijn overtuiging dat mensen dolgraag willen bijdragen aan iets dat groter is dan zijzelf: een goed lopend bedrijf; een fijne, intieme school; een sportvereniging; een warm verblijf voor anderen die hulp nodig hebben; een politieke partij; de toneelvereniging; de wijk of buurt; het land of de wereld.

Elk onderzoek wijst uit dat mensen meer gemeenschapszin willen. Men is de leegheid en het cynisme van het structurele egoïsme voorbij. ‘Een maatschappij voor mensen’ is wat de meesten willen. De SP wil deze mensen graag een handje helpen met een beleid dat hen aanmoedigt en helpt in plaats van frustreert.

Wat kunt u verder zoal in dit program aantreffen?

- We kiezen ervoor om 2,5 miljard meer te investeren in het onderwijs en 1 miljard in de zorg.
- Het sociale minimum laten we stijgen met tien procent en de AOW wordt veiliggesteld.
- Er wordt na alle kaalslag van de afgelopen jaren in de volkshuisvesting veel meer gebouwd en veel minder gesloopt.
- De huurtoeslag wordt verhoogd.
- De hypotheekrenteaftrek wordt zowel gegarandeerd als gemaximeerd, op 350.000 euro hypotheekschuld en maximaal 42% belastingaftrek. Dat is dus zekerheid voor kopers en eerlijkheid voor belastingbetalers.
- De no-claimkorting verdwijnt en ziektekostenpremies worden inkomensafhankelijk. Dat geldt ook voor de kinderbijslag.
- Kinderopvang wordt een basisvoorziening en dus kosteloos voor ouders.
- Schoolboeken in het voortgezet onderwijs worden, net als in andere Europese landen, gratis. De aanvullende beurs gaat omhoog. VMBO-scholen worden kleinschalige, praktijkgerichte vakscholen en leraren gaan we weer centraal stellen en ook beter belonen.
- De ouderenkorting gaat omhoog.
- Voor werkzoekenden komt een bonus om een armoedeval tegen te gaan bij het vinden van een baan.
- Het openbaar vervoer wordt gratis voor 12- en 65+ en beter voor iedereen door een forse investeringsprikkel. Pas daarna kunnen we beginnen aan een kilometerheffing, want dan is er echt wat te kiezen voor automobilisten.

Zulke gerichte maatregelen in de sfeer van inkomens, kosten en lasten zijn volgens ons heel wat effectiever en eerlijker dan een generieke belastingverlaging van 3 procent op kosten van mensen met een uitkering, zoals de VVD voorstelt.

Dichter bij de mensen verhoudt zich niet met de Brusselse bedilzicht. Dus niet, zoals het CDA wil, nog meer macht voor de Europese Unie door het inleveren van vetorechten ten gunste van gekwalificeerde meerderheidsbesluiten. Samenwerken binnen Europa is belangrijk, maar geen gedroom meer over een Europese superstaat en geen trucs om via de achterdeur alsnog de Europese Grondwet binnen te halen.

Ons nieuwe programma is zoals gezegd sociaal, én haalbaar en betaalbaar. Daarmee is het een open invitatie aan kiezers die Balkenende beu zijn, maar ook aan andere partijen die met ons de weg vrij willen maken voor een sociale alliantie met de SP.

Zo’n sociale alliantie, die het land socialer in plaats van nog liberaler maakt, is onze inzet bij de komende verkiezingen. Dat we in zo’n alliantie zo sterk mogelijk tevoorschijn willen komen, zal niemand ons euvel duiden. Een stem op de SP is de beste garantie dat er een beter beleid komt en geen Balkenende-4.

Het spreekt natuurlijk voor zich dat we het fijn zouden vinden als Wouter Bos uit zijn zelfgekozen schulp kruipt en zegt hoe hij – na Balkenende 1,2 en 3 – een beter Nederland politiek voor zich ziet. Ik waarschuw alvast: zijn en mijn kiezers willen straks géén Balkenende 4 op het bordes bij de koningin, ook niet als Wouter Bos de vlag op die schuit mag is. Wim Kok heeft zo acht jaar lang dienst gedaan voor Frits Bolkestein en de VVD en dat is de mensen en ons van de SP niet goed bevallen!

Dit concept-programma wordt vanaf vandaag besproken in al onze afdelingen, daarna op regioconferenties en het wordt definitief vastgesteld op ons partijcongres. Dat is op 7 oktober in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

252 Comments

252 reacties

 1. Hoe zit het nu met de NAVO en de SP? Van Bommel zou hebben gezegd: “Wij hebben ons standpunt over de NAVO aangepast aan de realiteit. In ons verkiezingsprogramma accepteren wij nu het politieke feit dat Nederland lid is.” In 2003 was het lidmaatschap van Nederland ook realiteit, toen was het standpunt van de SP principieel: “De NAVO is een achterhaald en daardoor gevaarlijk militair instituut en dient ontmanteld in plaats van uitgebreid te worden. Nederland doet er wijs aan zelf uit deze overleefde verdragsorganisatie te treden”. Doet de SP nu water bij de wijn om electorale redenen? Als bij het nieuwe standpunt blijft zal het de partij in elk geval één lid gaan kosten.

  Reactie door Gijs — donderdag 31 augustus 2006 @ 14.28 uur

 2. De minima zijn de afgelopen periode er mintstens 10% op achteruit gegaan, als het aan de sp ligt komen zij dan uit op 0% erbij. Bedankt.

  Reactie door Herman Joosten — donderdag 31 augustus 2006 @ 14.41 uur

 3. Jammer wel heel uitvoerig waar het geld naar toe gaat, maar niet waar het vandaan moet komen. De gedeeltelijke afschaffing van de renteaftrek levert bij lange na niet datgene op wat men denkt.

  Bovendien is het een korte termijnoplossing, wat belemmert kopers te gaan aflossen, dat betekend dat er namelijk extra geld uit de economie wordt getrokken, mensen kunnen de euro maar 1 keer uitgeven. Tevens ben ik zeer benieuwd hoe de maximale schijf van 42 % technisch wordt opgelost, of is de SP van plan de hoogste schijf van 52 % te verlagen tot 42%. Daarnaast vraag ik mij af of het eigen-woning-forfait dan ook wordt belast tegen 42% of wil de SP daar dan wel weer de volle mep op pakken.

  Verhoging van 10 procent van de bijstandsuitkeringen, leuk bedacht de inkomensval moet worden opgevangen door een bonus??? Hoelang duurt die bonus, of wil de SP structureel een minimumloontoeslag invoeren.

  De kilometer heffing kennen we in nederland al jaren, dat noemen ze brandstofaccijnzen. Hoe meer je rijdt hoe meer je tankt hoe meer je bijdraagt in de staatskas, dat geld ook voor bezineslurpende SUV’s, gaat de SP zich trouwens ook sterk maken voor nacht OV, aangezien hier de laatste bussen om 11 uur rijden, dat kan vervelend zijn als je een feestje hebt.

  Ik wacht de financiele verantwoording met spanning af.

  Reactie door Stephan — donderdag 31 augustus 2006 @ 14.44 uur

 4. @ Herman Joosten,

  er komt wel meer als 0% bij. Huurtoeslag, en zorg toeslag gaan omhoog no-claim weg.
  zorgpremie inkomens afhankelijk.

  we gaan er op vooruit met dit programma

  Reactie door RedStar — donderdag 31 augustus 2006 @ 14.47 uur

 5. @RedStar: als het uitgevoerd wordt, dit programma. Dan ga je er misschien op vooruit. De laatste keer dat ik keek stond de SP nog niet op 76 zetels.

  Reactie door David Rietveld — donderdag 31 augustus 2006 @ 14.55 uur

 6. Goede slogan en uitstekende plannen. Behalve de hypotheekrenteaftrek beperking wacht ik ook met spanning de financiele verantwoording af, anders valt er zo weinig te discussieren in de afdelingen. Ik hoop niet dat 1 van de maatregelen zal zijn het al eerder door de SP gedane voorstel om auto’s van de zaak nog zwaarder te gaan belasten. Voor de kleine vertegenwoordiger met een klein inkomen zal dit namelijk desastreuze gevolgen hebben.

  Reactie door kaatje — donderdag 31 augustus 2006 @ 14.56 uur

 7. 7. Mijn excuses de verantwoording staat al op sp.nl

  Reactie door kaatje — donderdag 31 augustus 2006 @ 14.59 uur

 8. @4 Stephan:

  Dan hoef je niet langer te wachten. De financiële verantwoording is te vinden op http://www.sp.nl/2006/financiele_bijlage_programma.pdf

  Ik heb er veel vertrouwen in!

  Reactie door Martijn — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.03 uur

 9. Jammer, het wekt de indruk dat de SP “de oplossing” is voor Nederland.

  Sorry maar dergelijke politieke marketing is niet meer van deze tijd.

  SP is in mijn ogen een uitstekende politiek stroming, maar ze zal net als alle andere stromingen de moed dien te tonen voorbij hun eigen schaduw te willen springen.

  Tot die tijd zullen we het moeten doen met de loze beloften van politieke partijen, inclusief SP.

  Reactie door Peter Hoopman — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.04 uur

 10. …”We hebben behoefte aan inspirerend leiderschap. Nederland heeft een nieuw verhaal nodig. Een verhaal dat voortborduurt op de mentaliteit van de wederopbouw na de oorlog… ”

  …says it all ….

  Jan,
  Succes bij de verkiezingen!!!

  Arend.:)

  Reactie door Arend — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.06 uur

 11. @10
  En als het aan de huidige regeringspartijen ligt, gaat de minima er nog verder op achter uit!
  Wat wil je nu.

  Iedereen weet toch wat het standpunt van de SP is?

  @4 Er is geld zat in Nederland, geld voor minima komt sneller in omloop dan op ge pot geld bij de rijken.

  Reactie door Gandalf — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.10 uur

 12. @10
  Helemaal mee eens maar dan zonder het calvinisme uit de jaren 50 graag.

  Reactie door Gandalf — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.12 uur

 13. Programma en voornemens klinken als een
  klok! Veel wat er urgent is en veel wat ook direct aangepakt kan worden. Aan de
  basis beginnen. Jongeren weer opvangen in
  de buurthuizen en het buurtwerk weer aan-
  pakken. Mogelijk is daar dan ook ruimte
  voor muzikale oefeningen. De Volksmuziek-
  school zou ook weer terug mogen komen, maar het meest urgente zijn gewoon de
  huisartsenpraktijken die ‘vlakbij’ bereik-
  baar moeten zijn, althans binnen een zeer
  beperkt aantal kilometers. In dorpen van
  70 duizend inwoners was dat vroeger maxi-
  maal 5 km. Het zou geen probleem moeten
  zijn en niemand op hoge kosten jagen eens
  een ritje voor een zieke te doen die evt.
  ook zelf niet meer achter een stuur kan
  plaatsnemen. Ook de werkafstand van arts
  naar patiënt, moet niet via touristische
  routes hoeven plaats te vinden. Haast is
  daarmee geboden. Terecht wordt gesteld dat
  er niet veel meer geld nodig is, maar an-
  ders dient te worden uitgegeven.
  Wat woonwijken binnen een dorp zelf van de
  gemeente mogen bedenken aan extra’s zou dan eens een extraatje aan de vergrijzenden moeten betekenen ipv een ook
  individueel zelf te organiseren wijkfeest!
  De belastingdubbeltjes (nu een kwartje in
  waarde) eens drie keer omdraaien!
  Blij met bovenstaande punten en daar kun-
  nen velen het hartgrondig mee eens zijn.
  Cynisme, doemdenken en antipropaganda zal
  hier de komende weken met klém aangepakt
  gaan worden. Tegengas? Prima, maar dan met
  argumenten omkleed!

  Reactie door Madelief — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.14 uur

 14. Bij @11 moet @10 eigenlijk @2 zijn.
  Sorry.

  Reactie door Gandalf — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.14 uur

 15. Eerst lezen dan oordelen! Ga dus nu lezen!

  Reactie door henry — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.15 uur

 16. Schrander, helder, strak en vooral sociaal!
  Bedankt Jan, bedankt SP!
  Wie in godsnaam kan hier nog iets op tegen hebben??
  Dit is de partij voor Nederland!

  Het zullen alleen de wilde dieren zijn die zich verbeten zullen afzetten tegen dit sociale beleid. Zij zullen hopelijk binnenkort tot de ‘underdog’ behoren.

  Reactie door Gloria — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.15 uur

 17. Als het echt haalbaar is dan krijg ik er de tranen van in mijn ogen!
  zouden ik en mijn kinderen dan eindelijk uit de armmoede komen,geen voedselbank meer…weer elke dag warm eten…weer aan werk kunnen komen ongeacht mijn leeftijd van 41,ohhh als deze droom uit komt…

  WAUW, mijn complimenten… go for sp

  Reactie door Irena — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.21 uur

 18. helemaal goed,alleen zullen opponenten altijd wijzen op ons zogenaamde potverteren..daarom ook slimme titel..laat zien,hoe je het verantwoordt en dan..bingo op 22 nov !!

  Reactie door eric — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.22 uur

 19. Het moeilijkste van dit programma is wil en kan men nog geloven in deze warme doelstellingen.
  Zijn we niet doordrenkt van cynisme door verhalen de en beloftes de afgelopen jaren.
  Ik ben bang als we nu niet het omslag punt maken ,dat Nederland het sociale en menselijke en het met malkaar voor goed in de ijskast kan zetten.
  Dus gaan er voor.

  Reactie door Jofel — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.22 uur

 20. € 350.000!!!
  Dit is een verhaal waar je mee aan kan komen bij huizenbezitters.

  Reactie door De Linkse Lonsdaler — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.24 uur

 21. Eerste punt van opbouwende kritiek, begin met de internationale ontwikkelingen, zoals mondiaal en Europa en plaats Nederland in die context, wat in Nederland gebeurt, gebeurt ook in Europa en daarbuiten.

  Voorbeeld.
  De vele privatiseringen in Nederland zijn middels Europese richtlijnen opgelegd,de begrotingsdiscipline is Europees opgelegd.

  Doet en de kwaliteit van het programma niets af, echter geeft de randvoorwaarden aan.

  Reactie door henry — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.24 uur

 22. “haalbaar en betaalbaar” dat zou mooi zijn. dat was bij kabinet balkenende ver te zoeken. daar was het: “onhaalbaar en onbetaalbaar” ik reken op jullie, SP.

  Reactie door maayke jong-doppen — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.24 uur

 23. Kijk stephan @ 3 geeft nu eindelijk een keer klip en klaar aan dat hij niet kan lezen!
  “De komende twaalf dagen zullen we elke dag één hoofdstuk van het programma hier plaatsen, ter bespreking.”

  Reactie door Sinne Tolsma — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.25 uur

 24. Ik heb het programma gelezen en vind het top!
  Als tip zou ik willen meegeven dat punt 12.8 over kleine ondernemers en starters ook afgedrukt wordt op de flyers met een aantal verkiezingsstandpunten. Deze lieden stemmen namelijk van oudsher nog steeds vaak VVD en moeten weten wat de SP voor hen wil doen.

  Reactie door kaatje — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.27 uur

 25. @17 Goed programma of niet, ik zou mijn leven maar niet ophangen aan politieke programma’s. De SP of de overheid helpt jou niet aan werk, dat moet je zelf doen!

  Reactie door klukkluk — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.27 uur

 26. als Sp-er zie ik..:Verdonk heeft nog een goedkoop verkiezingsstuntje..39 overlevenden Schipholbrand zojuist binnengelaten..hoe mooi ook en ze zijn meer dan welkom :advies aan komende asielzoekers : doe een aanvraag vlak voor de verkiezingen…succes verzekerd !!
  Wat een flapdrol,zeg die Verdonk…waarom niet meteen binnenlaten ?

  Reactie door eric — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.27 uur

 27. @David Rietveld,
  Klopt, maar ik zelf ging van het programma uit. Of het kan worden uitgevoerd is een tweede natuurlijk.

  Reactie door RedStar — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.29 uur

 28. ja oke,maar zelfs als ik niet uit de bijstand kan komen is het voor mij veel haalbaarder met 3 kinderen. goedkoper met de vaste lasten, mogelijkheden voor byzondere bijstand.. uitkering wat omhoog
  Bij de vvd en cda zouden ze me nog verder hebben kaal geplukt( en ik zit al met de voedselbank)..

  nee dit programma is heel mooi, en ben daar dik tevreden mee ( een arme mond is snel tevreden)

  Reactie door Irena — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.34 uur

 29. Klukkluk, waar staat dan dat de SP mensen aan een baan helpt? Natuurlijk moeten mensen dat zelf doen, maar de SP probeert in ieder geval de randvoorwaarden te scheppen zodat een ieder die wil werken ook daadwerkelijk ergens aan de slag kan.

  Reactie door kaatje — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.34 uur

 30. Tweede punt van opbouwende kritiek is, als je spreekt over een belasting op internationaal kapitaalverkeer, je de Tobin Tax niet gewoon noemt.

  Als je het over de WTO hebt :Ontwikkelingslanden moeten meer vrijheid krijgen bij het maken van economische keuzes en
  niet worden gedwongen tot privatisering en liberalisering van publieke diensten. Handelsverdragen
  van de WTO en de EU horen te verzekeren dat ontwikkelingslanden delen van hun
  markt kunnen beschermen.

  Waarom wordt er geen General Agreement on Public Services, GAPS, voorgesteld inplaats van de liberalisering van publieke diensten, GATS ?

  Reactie door henry — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.37 uur

 31. @ Irena,

  Houd de moet er in!!

  Reactie door RedStar — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.45 uur

 32. Derde punt van opbouwende kritiek, er wordt voorgesteld bij 12.12 Nederland verlaagt de vennootschapsbelasting niet verder en wil in Europees verband een Europees minimumtarief.

  Waarom wordt er in hetzelfde hoofdstuk geen voorstel gedaan voor een Europees sociaal minimum, opdat het Nederlands minimumloon en sociale zekerheid, niet uitgespeeld wordt tegen lagere Europese lonen?

  Reactie door henry — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.52 uur

 33. Overigens ben ik ook blij te lezen dat de NAVO soep niet zo heet wordt gegeten als door teletekst werd opgediend :-)

  Reactie door kaatje — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.52 uur

 34. Prachtig!!!
  Wow…!

  Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar het antwoord op het liedje: Wie gaat dat betalen, zoete lieve Jantje…? Daar ben ik dus ook wel heel nieuwsgierig naar. Maar voor de rest- een inhoud naar mijn hart. Voor het eerst sinds lang zie ik hier weer eens een verhaal van een politieke partij waar ik voor het merendeel zelf voor kan gaan. Geweldig gewoon!

  Reactie door haby — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.59 uur

 35. @Sinne Tolsma

  Niet zo zuur, er zijn al links geplaatst naar de financiele paragraaf, die ga ik zo doornemen, bovendien heb ik gereageerd op de eerste voorstellen die in deel 1 naar voren komen.

  Misschien is het leuker voor de draad om daar inhoudelijk op in te gaan ipv het afbranden van posters.

  Reactie door Stephan — donderdag 31 augustus 2006 @ 16.02 uur

 36. De nadruk op de kleinschaligheid en behoud van de lokale diversiteit vind ik helemaal van deze tijd. Ik hoop dat de SP dat bovenaan kan houden en althans daaraan kan bijdragen.

  Klein aanvullend puntje: wat vindt de SP van afschaffen van de jaarlijkse huurverhogingen ? Is Nederland vrijwel “uniek” in. Maakt het huren op den duur alleen maar schreeuwend en onnodig duur.

  Ik mis in het programma (of liever: in datgene wat Jan hierover in dit item meldt) een SP standpunt over samenwerking in EU en/of NATO verband voor behoud van een veilige samenleving en veilige wereld.

  Of we willen of niet, de aandacht voor veiligheid, terrorisme en bestrijding ervan is voor een groot deel van de wereld van belang. En nu gebeurt dat in Nederland behoorlijk veel in het geheim. Kost uiteraard handenvol geld en sommige maatregelen lijken erg buitenproportioneel (zie recentelijk de afsluiting van de wegen in Limburg voor een vermeende aanval bij de nabijgelegen Amerikaanse basis in DL.)

  Duidelijk is dat (niet alleen) de SP de nodige kritiek heeft op de huidige “strijd tegen … (vul maar in)…”. Terecht. Maar heeft de SP ook concrete ideeen hoe dat beter kan ? Daarover staat vgs mij nu niets over in het programma.

  Verder veel succes, SP

  Reactie door Wim Kok, Haarlem — donderdag 31 augustus 2006 @ 16.06 uur

 37. Prima programma!! Ben benieuwd naar de komende 12 dagen!

  Reactie door Marjolein — donderdag 31 augustus 2006 @ 16.07 uur

 38. Vierde punt van opbouwende kritiek waarom lezen we niets in programma over de dienstenrichtlijn waar men zo hard tegen gestreden heeft?

  Wat gaat de SP tweede kamerfractie en de Europa-fractie de komende tijd tegen het compromis en haar gevolgen doen?

  Mevr. Liotard schreef nog niet zolang geleden: (..) Wat er ook voor positiefs uit de dienstenrichtlijn te peuren valt, zonder een verveelvuldiging van de controle op naleving ervan is het voor alle partijen een doodgeboren kindje. En dat valt te vrezen.

  Geen enkel Europees land heeft het de afgelopen 9 jaar zelfs maar voor elkaar gekregen om de zogeheten detacheringsrichtlijn op naleving te toetsen. Deze richtlijn was er – anders dan de dienstenrichtlijn – speciaal op gericht om uitbuiting van illegale buitenlandse arbeiders tegen te gaan en een halt toe te roepen aan de daardoor ontstane neerwaartse loonspiraal (…)

  Gaat de neerwaarste loonspiraal met het SP programma gewoon door? Neen, natuurlijk niet, maar dan wel even de dienstenrichtlijn noemen.

  Reactie door henry — donderdag 31 augustus 2006 @ 16.09 uur

 39. Financiele paragraaf grof doorgenomen, ik vraag mij af of de voorstellen hierin inderdaad het resultaat brengt wat men ervan verwacht, ik heb zo mijn twijfels.

  Bijzonder is dat er op het eerste oog opbrengst wordt gegeven mbt de gedeeltelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Blijkbaar levert dat zo weinig op dat dit enig effect heeft op de getoonde begroting, in dat geval is het niets meer dan symbool politiek.

  Zorgwekkender vind ik de beperking die er op het zelf sparen voor de oude dag gelegt, blijkbaar mag de individu niet sparen voor de oude dag, in ieder geval niet fiscaal gefaciliteerd.

  Ik hoop dat deze financiele paragraaf ook nog wordt behandeld op de blog dat kon nog wel eens mooie discussie opleveren.

  Reactie door Stephan — donderdag 31 augustus 2006 @ 16.11 uur

 40. De SPITS vat de finaciële paragraaf als volgt samen:

  SP wil investeren in onderwijs

  DEN HAAG (ANP) – Donderdag presenteerde de SP in Den Haag haar verkiezingsprogramma ‘Een beter Nederland, voor hetzelfde geld’. Daarin stellen de socialisten voor de komende kabinetsperiode ruim 11 miljard euro te investeren in onder meer onderwijs, zorg.

  Zij willen een stijging van het sociaal minimum met 10 procent, een hogere huurtoeslag en gratis openbaar vervoer voor kinderen tot 12 jaar en 65-plussers. Het benodigde geld vindt de SP door te snijden in Defensie-materieel, geplande wegen en bureaucratie.

  Reactie door henry — donderdag 31 augustus 2006 @ 16.21 uur

 41. Plan ziet er goed uit voor inkomens die van het minium rond moeten komen, er is nog genoeg te bezuinigen op onnodige uitgaven van de overheid zelf.

  Reactie door schoenmaker — donderdag 31 augustus 2006 @ 16.23 uur

 42. Tot mijn spijt moet ik concluderen dat de SP haar standpunt t.o.v. de NAVO sterk heeft gewijzigd. Er wordt niet meer opgeroepen tot een uittreden uit de NAVO. Mocht dit straks bij de verkiezingen nog steeds zo blijken te zijn dan zal ik zeker niet op de SP stemmen.

  Reactie door x.k. — donderdag 31 augustus 2006 @ 16.30 uur

 43. [...] 31-08-2006 • Vanmiddag presenteerde Jan Marijnissen in Den Haag onder grote belangstelling van de media het conceptverkiezingsprogramma van de SP. “Een beter Nederland voor hetzelfde geld” laat zien hoe het beter, prettiger en vooral socialer wordt in Nederland als de SP gaat meeregeren na 22 november, zonder dat dit meer geld hoeft te kosten. “Het nieuwe conceptprogramma is een open invitatie aan kiezers maar ook aan andere partijen om af te rekenen met twintig jaar neoliberaal beleid, drie keer Balkenende en de weg vrij te maken voor een sociale alliantie met de SP,” zei Marijnissen. Klik hier voor het concept-programma en hier voor de financiële onderbouwing.Klik hier voor een tekst- en fotoverslag van de presentatie van het concept-programma.Klik hier voor de toespraak van Jan Marijnissen. [...]

  Pingback door Weblog SP afdeling Heerlen :: Beter Nederland voor hetzelfde geld! — donderdag 31 augustus 2006 @ 16.33 uur

 44. 41. Ook Jan modaal gaat erop vooruit door het inkomensafhankelijk maken van het ziekenfonds. Ook het inkomensafhankelijk maken van de kinderbijslag mag ik van aannemen dat dit voor Jan Modaal gunstig zal uitpakken. Huurders krijgen geen verhogingen meer aan hun broek die hoger liggen dan de inflatie. Lijkt me ook een sterk punt.
  Ik zou wel heel graag bevestiging willen hebben dat Jan Modaal er inderdaad ook op vooruit gaat. Als je pak ‘em beet e.30.000 aan inkomen hebt, wordt de zorg dan ook echt goedkoper?

  Reactie door kaatje — donderdag 31 augustus 2006 @ 16.35 uur

 45. @ 17 Irena

  We zetten onze schouders eronder dat jou droom uit zal komen.

  Houd goede moed

  In iedergeval het concept verkiezingsplan is dit keer weer typisch SP, altijd denkend en vechtend voor de sociaal zwakkeren en de minder draagkrachtigen in onze samenleving.
  De strijd barst los op 22-11 en we zullen winnen.

  Reactie door Pool — donderdag 31 augustus 2006 @ 16.36 uur

 46. Het ziet er geweldig uit! Complimenten voor de duidelijke titel!
  @Stephan
  Ik weet dat je je best doet te zoeken naar negatieve dingen in het programma maar je had de helft van je argumenten zelf al kunnen ontzenuwen door het programma eerst echt te lezen.
  Daarbij mogen mensen best voor hun eigen oude dag sparen, maar waarom zou men daar fiscaal voordeel van hebben? Ik werk, heb 3 kinderen, geen geld meer voor een pensioenplan. Hoezo moet ik wel het volle pond belasting betalen en iemand die geld overhoud niet? Het is immers niet zo dat mensen die zelf een pensioenplan hebben geen AOW meer krijgen, dus welk voordeel heeft de samenleving bij hun spaarplan? Geen, dus moeten ze net zo goed belasting betalen als ik, en mogen ze daarna ook zelf weten wat ze met de rest doen (Essent betalen BV)

  Reactie door Irma — donderdag 31 augustus 2006 @ 16.42 uur

 47. Als D66 lid (van de linkervleugel) moet ik zeggen dat ik heel goed kan leven met de voorstellen die ik tot nu toe heb gelezen in het “concept” SP programma.
  Morgen komt mijn partij met haar concept programma en dat er heel wat anders uit zien. Het zal mij dus benieuwen wat ik ga kiezen op 22 November.

  Reactie door Peter — donderdag 31 augustus 2006 @ 16.43 uur

 48. Ik ben erg benieuwd naar de overwegingen bij het NAVO standpunt. De uitleg is veel te mager.

  Reactie door Christine de Vos — donderdag 31 augustus 2006 @ 16.45 uur

 49. @43
  Inderdaad ik mis de vooruitgang van Jan Modaal.

  Reactie door Jofel — donderdag 31 augustus 2006 @ 16.46 uur

 50. @ 48 Jofel

  Jan Modaal heeft voorlopig genoeg, die kan wel even wachten die heeft de laatste jaren genoeg vooruitgang gehad.

  Reactie door Pool — donderdag 31 augustus 2006 @ 16.49 uur

 51. goed programma zondermeer. Met name dat we af moeten van die grootschaligheid, in feite ingezet door VVD etc. om zo tot “bezuinigingen”te komen, en vaak ook meer winst voor de grote jongens, is een aansprekende gedachte. Zelf vroeger in het onderwijs werkzaam geweest, en niemand die zich nog herkent in de huidige leer fabrieken. Docent niet en leerling niet.
  En dan de zorg en de politie etc. die grotendeels hun tijd , en ONZE centen, moeten verdoen aan een vrachtlading bureaucratie, belachelijk.

  wat ik wel mis is zijn de volgende aandachtspunten:
  DE volledig uit de klauw gelopen ENERGIE kosten voor alle gezinnen,mede door de absurd hoge energiebelasting van de overheid.
  De vanzelfsprekenheid waarmee jaarlijks huurverhogingen plaastvinden.
  En,los van de absolute minima, het feit dat de meeste uitkeringsgerechtigenden er de laastste 10-15 jaar uitzonderlijk zwaar in koopkracht op zijn achteruit gegaan.

  Verder moet Bos inderdaad maar eens wat duidelijker worden. Met de VVD lijkt mij uit den boze, en met het CDA lijkt mij de keus van de armoede……
  dus de enige oplossing is dat links zich krachtig bundelt en meer dan 76 zetels binnenhaalt.
  een moeijlijke opdracht.
  In ieder geval heeft de SP mijn stem.

  Reactie door mat seims — donderdag 31 augustus 2006 @ 16.50 uur

 52. Het programma net even vluchtig door zitten lezen, Bos, Balkenende en Rutte kunnen hun borst nat maken.
  De komende dagen even tussen de regels door lezen.

  Reactie door Sinne Tolsma — donderdag 31 augustus 2006 @ 16.53 uur

 53. @ x.k.

  In 2009 wordt een nieuwe koers van de NAVO vastgesteld en de SP gaat zich er de komende jaren voor inzetten dat die missie “eerder vrede-bewarend is dan agressief en aanvallend”.
  Uitspraak van H. van Bommel

  Ik weet niet wat je zo stoort aan de koerswijziging, maar mij lijkt het een stuk zinnig om daadwerkelijk iets aan te pakken binnen de NAVO, dan met een nors gezicht en de armen over elkaar aan de kant gaan staan toekijken. Dan varen ze toch wel hun eigen koers, en zijn ze echt niet onder de indruk.

  Maar ja, als dat bij je stemkeuze belangrijker is dan alle goede dingen die de SP voor ons land aan wil pakken in haar programma, doe dan wat je niet laten kunt.

  Reactie door lost boy — donderdag 31 augustus 2006 @ 16.56 uur

 54. Goed programma Jan, hier kunnen we de verkiezingen mee in!!
  Het getuigt van lef om de hypotheekrente te beperken voor diegenen die een dergelijke vorm van overheidssubsidie niet nodig hebben. De grens die nu gesteld is, zal de gewone man (starters) niet deren. Daarnaast heb ik punt 12.12 toevallig net gisteren nog op jouw weblog als financiering genoemd..Daar kan je een hoop nuttiger zaken van bekostigen!

  Reactie door Ton — donderdag 31 augustus 2006 @ 16.57 uur

 55. @ X.K:
  Je kunt beter in het hok zitten bij de rest,dan achter het gaas en niets in te brengen hebben.

  Reactie door Sinne Tolsma — donderdag 31 augustus 2006 @ 17.04 uur

 56. Wie zouden die adviseurs zijn? En zijn dat ook leden van de SP. Hoewel in de toespraak vermeld zie ik dat nergens in het program staan.

  Reactie door hutspot — donderdag 31 augustus 2006 @ 17.11 uur

 57. Geweldig jan!!
  Ik heb ook al even gelezen op deze site dat het verstandig is om de punten m.bt. kleine ondernemers te verspreiden onder kleine ondernemers!!!Ooh ja en middelgrote
  Dan worden ze wakker en zien ze dat de VVD niet voor hun is maar voor de grote en supergrote bedrijven

  Reactie door cynthia — donderdag 31 augustus 2006 @ 17.12 uur

 58. Er is wel heel weinig tijd voor de leden om via een ALV amendementen in te dienen.

  Reactie door Victor van Bijlert (SP lid) — donderdag 31 augustus 2006 @ 17.29 uur

 59. Wie vragen heeft over het NAVO-standpunt kan ik aanraden dit artikel te lezen: http://www.sp.nl/nieuws/spanning/200605/nieuwenavo.shtml

  De soep wordt meestal niet zo heet gegeten als de media hem opdienen.

  Reactie door Ellie — donderdag 31 augustus 2006 @ 17.30 uur

 60. 47 \interessant Peter.
  In de peilingen Maurice de hond heb ik altijd alleen maar weergegeven dat D66 eventueel mijn belangstelling zou hebben terwijl ik daar dus zeker niet op zou gestemd hebben of zal stemmen.

  Reactie door maria — donderdag 31 augustus 2006 @ 17.35 uur

 61. Ik vind dat het NAVO-verhaal onnodig veel aandcaht krijgt. In het beginselprogramma van de SP staat dat Nederland uit de Navo moeten stappen. Dat zou de SP nog steeds het liefst doen. Maar het VERKIEZINGSPROGRAMMA gaat over de komende 4 jaar. In die 4 jaar gaan we de Navo niet opheffen. De SP kan zich daarom beter met de discussie gaan bemoeien over de vraag waar het heen moet met de Navo en dan moet je eerst het bestaan ervan accepteren omdat je anders buiten elke discussie staat, dat is alles wat nu gezegd wordt. De huidige Navo-politiek van uitzendkracht spelen voor het imperialisme van de VS wordt nog even hard van de hand gewezen.

  Reactie door M.Hussaini — donderdag 31 augustus 2006 @ 17.42 uur

 62. Bibliotheken moeten voor iedereen gratis worden, net als in heel veel andere landen.

  Reactie door Gerrit Holl — donderdag 31 augustus 2006 @ 17.44 uur

 63. Is veel belovend allemaal,maar ik mis De
  Zorgverzekering en de Energie ,deze zijn onbetaalbaar geworden,dit moet gestopt worden .
  DAT KAN alleen de SP met Jan Marijnissen,
  Jan laat zien met je fraktie ,dat 22 NOV
  alles anders zal worden ,dit is de laatste kans .

  Reactie door Harrie -Be — donderdag 31 augustus 2006 @ 17.46 uur

 64. @50
  Dat is onzin Pool die ze groep heeft knap ingeleverd.
  En als je modaal neemt met net al hun lasten die ze moeten betalen dan zit deze groep zeer ver onder in.
  Waar het omgaat is ook wat Kaatje stelt gaat deze groep met inkomsten afhankelijk kosten ziekenzorg en kinderbijslag er nu op voor of achter uit.

  Reactie door Jofel — donderdag 31 augustus 2006 @ 17.47 uur

 65. De meeste reacties ademen wel erg veel Nederland, echter Nederland hoort tot de Europese Unie, dat besef vind ik bij socialisten, die zeggen internationaal te zijn, wel heel weinig terug.

  Reactie door henry — donderdag 31 augustus 2006 @ 17.54 uur

 66. @Irma

  Daarbij mogen mensen best voor hun eigen oude dag sparen, maar waarom zou men daar fiscaal voordeel van hebben?

  Dat heeft te maken met de omkeerregel, premie onbelast, uitkering belast. Uitkering belast premie onbelast.

  Ik ben namelijk als de dood dat de overheid straks (pak um beet 20 jaar) de centen ophebben en vervolgens als die spaargelden die worden aangewend voor de oude dag gaan belasten.

  Ik ben veel meer voor een meer vrijblijvende oplossing, belast de AOW ook voor het premiedeel van 18 %, bouw vrijstellingen in voor de laagste inkomens en laat de lijfrenteaftrek in takt.

  De politiek gaat teveel voor korte termijn oplossingen, en het aanpakken van de lijfrenteaftrek is een korte termijn oplossing, nu fiscaal scoren, straks geen geld meer hebben, bovendien worden veel mensen hierdoor te afhankelijk van de AOW, hoeveel sparen nog bij sinds de beperking in de lijfrente aftrek.

  En ja, ik sta sceptisch tegenover de SP, omdat oplossingen altijd dezelfde richting op gaan en de financiering hiervan ook. De SP heeft ook in dit verkiezingsprogramma ook goede dingen staan, echter ook heel veel “pest”maatregelen voor modaal en bovenmodaal.

  Reactie door stephan — donderdag 31 augustus 2006 @ 17.56 uur

 67. Helaas! Downloaden lukt niet. (Ik krijg steeds een foutmelding).

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 31 augustus 2006 @ 17.57 uur

 68. Olaf ook niet als je hem opent en dan opslaat????

  Reactie door Sinne Tolsma — donderdag 31 augustus 2006 @ 17.58 uur

 69. In grote lijnen een goed concept maar in detail.
  hoe verder met WAO,ers?
  Hopelijk niet zo als het nu gaat.
  Onderwijs zou er ook voor ouderen moeten zijn en vooral betaalbaar.

  Reactie door volly — donderdag 31 augustus 2006 @ 17.58 uur

 70. @Pool,

  Heb je ook rekening gehouden met de belastingverhoging in de 2de schijf van 5% in 5 jaar tijd?

  Van Modaal, iets onder modaal en iets boven modaal zijn er de meeste van, dus als je geld nodig hebt in dit land haal je het daar weg.

  Reactie door stephan — donderdag 31 augustus 2006 @ 17.59 uur

 71. @53,

  Voor mij is (was) het NAVO standpunt een van de belangrijkste redenen om SP te stemmen. Nu een van de belangrijkste om dat niet te doen.

  @55,

  Goh, hoe had ik dat (indien ik toen geleefd zou hebben) tijdens de 2e wereldoorlog moeten invullen dan? Lid worden van de hollandse SS teneinde het nazisme van binnenuit, met discussie en argumentatie te bestrijden?

  Hopend op nieuw links, gegroet!

  Reactie door x.k. — donderdag 31 augustus 2006 @ 18.03 uur

 72. 50. Ho eens even Pool! Jan Modaal heeft de laatste jaren er geen moer bijgehad. Bijna overal nul-lijn, flinke verhogingen van allerlei prijzen, verzekeringen etc. en niet te vergeten het nieuwe zorgstelsel. Als Jan Modaal kan ik je wel vertellen dat de e.150 eigen bijdrage voor de tandartsrekening van mijn vriend zeker drie maanden op ons bureau blijft liggen, omdat we het niet kunnen betalen.

  Reactie door kaatje — donderdag 31 augustus 2006 @ 18.08 uur

 73. We leven helaas in een tijd waar het sociaal zijn een financieële onderbouwing vereist.
  In leven geroepen nadat het a-sociale zijn dat zeer wenselijk vond om haar doelstellingen te verwezenlijken.

  Reactie door Alex — donderdag 31 augustus 2006 @ 18.11 uur

 74. Ik kan nergens vinden wie er hebben meegschreven aan dit programma. Partijbestuur en tweedekamer fractie natuurlijk, maar wie zijn de andere adviseurs???? Wie weet dit?

  En de navo, de media heeft het idd erg overdreven, lees het programma goed, daar is het heel wat genuanceerder.

  Reactie door Jan — donderdag 31 augustus 2006 @ 18.15 uur

 75. Ik het programma wacht ik af;
  Voor mij niet met een gedoog beleid rond het JSF project.
  Dit is wel mijn politieke grens.
  Mets aan goeds aan de de SP en leden mocht dit tot waarheid komen.

  Reactie door maria — donderdag 31 augustus 2006 @ 18.33 uur

 76. Bedankt voor de service!

  Heb het afgedrukt en ingebonden, was nog veel werk.
  Ik heb nog geen tijd gehad voor bestudering, maar dat ga ik nu doen!

  Reactie door Ouwe Dirk — donderdag 31 augustus 2006 @ 18.44 uur

 77. Kan iemand mij uitleggen waarom het downloaden van het programma en de financiële verantwoording niet wil lukken? Krijg de melding “klaar” en verder niks.
  Met dank.

  Reactie door william — donderdag 31 augustus 2006 @ 18.57 uur

 78. Jammer dat reacties vooral van negatieve mensen komen. Vaak zijn het ook de mensen die wel schoppen, maar geen argument hebben. Die gaan hier dan maar verder schoppen omdat ze elders (terecht) geen gehoor krijgen. Als wij nou eens over feiten gaan praten? Zoals dat de SP de enige partij is die WEL een rekenprogramma aanbied dat zonder nog meer plukken van de burger beterschap geeft voor de meeste groepen..!

  Reactie door Arno Z — donderdag 31 augustus 2006 @ 18.58 uur

 79. Wat mij héél erg tegen staat aan dit partij program, nu inééns wel de NAVO, ‘de no-claim afschaffen in de zorg.

  Wat te denken van de mensen die van alles mankeren en niet naar de arts willen gaan, zodat ze alsnog die no-claim terug krijgen, puur en alleen omdat dit voor levensondehoud belangrijk is.

  Op véél punten kan ik me vinden in het SP-program, maar nu op bepaalde punten hééééélemááááááal niet meer.

  Zo ook alléén al het idee, dat de SP het CDA niet uit wil sluiten om mee te gaan regeren.
  (ALS ZE AL AAN REGEREN TOEKOMEN NATUURLIJK).

  Ik hoop van niet, maar vrees met grote vreze dat de SP toch een oppositie-partij zal blijven.

  En zo niet, GOD verhoede het, dat ze met het CDA in zee gaan, want dan zou ik mijn stem op de SP puur verraad van de SP vinden.

  Reactie door Bijdehandje — donderdag 31 augustus 2006 @ 19.16 uur

 80. Hahahahahahaha grappig die SP

  Besparen op Tankbataljons en infanterie bataljons

  Nou van tank bataljons hebben we er nog maar 2, dat wordt dan dus 0 want met 1 bataljon kun je helemaal niks, dus kan je ze beter gelijk opheffen, dus niks bezuinigen maar gewoon ordinair opheffen en 1200 man de straat op schoppen.

  Infanterie bataljons hebben we er nog 7 van, als je daar op bezuinigt dan kun je ook gelijk 1 van de laatste 3 brigades opheffen want dan heeft die toch geen gevechtskracht meer = 3500 ontslagen.

  De SP blaat weer maar heeft duidelijk geen verstand van defensie, de reden voor kruisrakertten en de JSF is simpel, technologische compensatie voor het gebrek aan mankracht, minder mankracht betekend duurdere wapens benodigt om het zelfde te kunnen.

  De SP wil terug naar de jaren 30 van de vorige eeuw, dacht dat we ons lesje wel geleerd hadden, maar blijkbaar stoot de ezel van de SP zich wel 2 keer aan dezelfde steen.

  Reactie door Frank — donderdag 31 augustus 2006 @ 19.18 uur

 81. Het klinkt allemaal te mooi om waar te zijn, maar ik hoop echt dat de SP GROOT gaat winnen, en dat er GEEN Verdonk meer aanwezig zal zijn.
  Hopelijk komt er dan een beter persoon in haar plaats die alle achterstand op kan lossen van gevallen die al 6 + jaar wachten op een antwoord.
  Succes Jan !!!!!!!!!! Op jou stem ik beslist!!***

  Reactie door annemarie — donderdag 31 augustus 2006 @ 19.36 uur

 82. Ik moet bekennen, dat ik nog niet alle reacties heb gelezen, maar wil vast wat kwijt, anders wordt het straks misschien ineens te veel.

  Over het gewijzigde NAVO-standpunt van de SP heb ik de volgende gedachten. (Het gaat nadrukkelijk om persoonlijke gedachten, waarbij ik niet namens de SP spreek.)

  Dat de SP de NAVO nu accepteert, stuitte me in eerste instantie tegen de borst. De verklaring, dat dat iets met realiteitszin te maken heeft, zette me vervolgens aan het denken.

  Als buitenstaander heeft de SP niet bereikt, dat de NAVO is opgeheven of de koers heeft aangepast aan de visie van de SP. Op een gegeven moment moet je dan kiezen tussen voortgaan op een heilloze weg of iets anders proberen.
  Misschien bereik je meer van binnenuit. Dat valt altijd te proberen. Wie puur resultaatgericht denkt kan m.i. geen bezwaar hebben tegen deze move van de SP, want je kunt er dan alleen maar bij winnen, maar niet verliezen.

  Blijven over degenen, die deze move om principële redenen afwijzen. Dat vind ik wat moeilijker, maar laat me een poging doen.
  Wat is het wezen van die principiële afwijzing? Is het iets dogmatisch, waaraan je gewend bent? Daar kan ik dan helaas niet tegenop argumenteren. Heeft het iets met pacifisme te maken? Dan wil ik opmerken, dat de SP de NAVO wat minder agressief wil maken en niet haar principes heeft laten varen, doch alleen een andere weg wil bewandelen.

  Er zijn vast nog veel meer invalshoeken, vanwaaruit e.e.a. kan worden benaderd. Bovenstaande is eigenlijk bedoeld als een aanzetje. Meer niet. Aanvullingen en commentaar zijn uiteraard welkom, zolang het maar niet komt van een johannes of een Richard, want hun niveau ligt een beetje te hoog voor mij als “gemiddelde sp-er”, zeggen ze. (Ik geloof dat best, want daar snapte ik om te beginnen al niks van.)

  Maar nogmaals: Dit was mijn persoonlijke visie.

  Reactie door Wilbert — donderdag 31 augustus 2006 @ 19.43 uur

 83. ZEGT HET VOORT,ZEGT HET VOORT

  Reactie door Tom — donderdag 31 augustus 2006 @ 19.44 uur

 84. - De huurtoeslag wordt verhoogd. (prima)

  - De hypotheekrenteaftrek wordt zowel gegarandeerd als gemaximeerd, op 350.000 euro hypotheekschuld en maximaal 42% belastingaftrek. Dat is dus zekerheid voor kopers en eerlijkheid voor belastingbetalers.(prima)

  - De no-claimkorting verdwijnt(PRIMA)
  en ziektekostenpremies worden inkomensafhankelijk.(((HOHOHOHOHo MAG IK NOG MEER GAAN BETALEN???????)

  Dat geldt ook voor de kinderbijslag.(PRIMA)
  - Kinderopvang wordt een basisvoorziening en dus kosteloos voor ouders.(PRIMA)
  - Schoolboeken in het voortgezet onderwijs worden, net als in andere Europese landen, gratis. De aanvullende beurs gaat omhoog. VMBO-scholen worden kleinschalige, praktijkgerichte vakscholen en leraren gaan we weer centraal stellen en ook beter belonen.(PRIMA)
  - De ouderenkorting gaat omhoog.(PRIMA)
  - Voor werkzoekenden komt een bonus om een armoedeval tegen te gaan bij het vinden van een baan.(PRIMA)
  - Het openbaar vervoer wordt gratis voor 12- en 65+ en beter voor iedereen door een forse investeringsprikkel. Pas daarna kunnen we beginnen aan een kilometerheffing, want dan is er echt wat te kiezen voor automobilisten. (PRIMA)

  Allemaal goede punten, ook al kost me dat in sommige gevallen best wel geld, maar dat is een sociale conseqentie die ik accepteer. tenslotte krijg ik no claim terug en trek ik de hypotheek 52% af. Maar goed allemaal inorde echter de ziektekostenpremies worden inkomensafhankelijk ????? Mag ik dus nog meer gaan betalen dan ik nu al doe, vergeet niet dat het al 4 keer duurder is als enige jaren terug en sinds 2001 merk ik alleen maar achteruitgang in het nettobedrag wat er na aftrek van maandelijkse lasten overblijft.

  Elk jaar wordt duurder maar we krijgen er geen cent bij en de huishoudelijke finaciele indeling is wel gemaakt op basis van huidige inkomsten EN als iemand 4000 euro netto verdiend dan mag hij zelf bepalen hoed hij dat besteedt een overheid die er beetje voor beetje van af begint te snoepen in enkele jaren tijd kan er ook voor zorgen dat die mensen in de problemen komen, ook al is dat voor iemand met 1100 euro netto misschien niet te vatten.

  Maar het is wel een gegeven, dit telt zeker voor mensen die op de rand van de gulden/euro tijd een huis hebben gekocht op topniveau en er met de hogere ziektekosten en duurdere levensmiddelen gewoon OP achteruit zijn gegaan en nu wil de SP de ziektekosten nog eens gaan verhogen op basis van inkomen, zonder rekening te houden met wat mensen als besteedbaar inkomen dachten te hebben toen ze dure verplichtingen aangingen in het verleden? nee dat is ook niet eerlijk…

  vegeef me de woorden zee, maar ik wordt ziek van wat er allemaal gebeurd in dit land mensen met WAo die me uitlachen omdat ik werk en steeds maar hogere maandlasten jaar in jaar uit , en geen euro erbij..

  vroeger kregen we nog wel eens prijscompensatie lijkt me tijd voor een correctie van 15% Afijn ik blijf een sociaal mens!! En de PvdA ???????waarom stinken mensne daar massaal in?? omdat er geen hond is die een verkeizingsprogramma leest mensen laten zich leiden door one-liners en mensen met een lekkere smoeltje en of vlotte babbel….En na de verkiezingen?? krijg je een coalitie waarbij van de partijprogrammas zelf niks meer is terug te vinden en niemand uiteindelijk krijgt waar hij of zij op stemde..en zo modderen we lekker door in dit kikkerlandje.

  Wat mij betreft uit de NAVO geen geld meer aan Brussel minieme ontwikkelingshulp niet te pas overal ter werled geld heen sturen en wie aantoonbaar te beroerd is om te werken, verplicht te werk stellen met behoud van uitkering !

  Uitkeringen alleen voor zij die echt niet kunnen

  Reactie door kees — donderdag 31 augustus 2006 @ 19.57 uur

 85. De meeste reacties ademen wel erg veel Nederland, echter Nederland hoort tot de Europese Unie, dat besef vind ik bij socialisten, die zeggen internationaal te zijn, wel heel weinig terug.

  Anders gezegd, de Nederlandse economie is erg met Europa verweven, dit betekent dat voor de vele SP voorstellen een Europese component moet worden toegevoegd, anders, om met Irrgang te spreken is het “niet haalbaar en betaalbaar”

  Reactie door henry — donderdag 31 augustus 2006 @ 20.01 uur

 86. Willen(s) en weten(s)

  De eerste indruk die het verkiezingsprogramma van de SP bij mij achterliet voelt niet beroerd aan.
  Ik heb echter nog geen tijd gehad om me voldoende te verdiepen in de consequenties bij invulling van de inhoud en wacht nog even met het ter handen nemen van het fileermes.

  Wel valt mij nu reeds op dat textuur een Lubberiaanse wolligheid vertoont.
  Een soort socialistische hardheid van smeltend ijs in de zomer.

  Het verschil tussen de programma’s van de VVD, PvdA en CDA wordt langzaam, ten opzichte van het SP verkiezingsprogramma, zoeken naar woord draaiingen

  Eerste indruk;
  Het programma lijkt verstandig maar is lang niet compleet.

  Reactie door Bertoli — donderdag 31 augustus 2006 @ 20.01 uur

 87. Wat een prachtige toespraak met een helder en duidelijk programma, dit geeft de burger weer moed, nu maar hopen dat het gerealiseerd kan worden

  Reactie door D. Keldermann — donderdag 31 augustus 2006 @ 20.30 uur

 88. Klonk goed, nu Bos nog zover krijgen om met SP in zee te gaan, daarom gaat mijn stem naar de SP…

  Reactie door Lambert — donderdag 31 augustus 2006 @ 20.39 uur

 89. Kees (84) zegt: ziektekostenpremies worden inkomensafhankelijk. (((HOHOHOHOHo MAG IK NOG MEER GAAN BETALEN???????)

  Dat de premie inkomensafhankelijk wordt betekent niet per sé dat je meer moet gaan betalen. Het kan ook betekenen dat je minder gaat betalen. Dit is de SP, dus mensen die wat minder kunnen missen hoeven iets minder te betalen, en van wie iets meer kan missen wordt iets meer gevraagd.

  Normaalste zaak van de wereld, lijkt mij. Zo doen wij het ook als we met een paar vrienden gaan stappen: wie het breder heeft, haalt een rondje extra en wie wat krap bij kas zit kan een keer overslaan.

  Als jij onder een inkomensafhankelijk stelsel iets meer moet gaan betalen, dan feliciteer ik je. Dan heb je het namelijk dermate getroffen in het leven dat je de ruimte hebt iets voor je minder gelukkige medemens te doen.

  Ik vind het overigens knap dat in dit programma echt wezenlijke veranderingen worden voorgesteld op een manier die voorzichte mensen niet meteen afschrikt. De SP is definitief volwassen geworden.

  Reactie door Carlos Witteman — donderdag 31 augustus 2006 @ 20.51 uur

 90. Ok SP, programma ziet er goed uit! Als Jan Modaal maak ik me geen zorgen, de inkomensafhankelijke zorgbijdrage en kinderbijslag komen ook ten goede van de middeninkomens. En niet te vergeten de gratis kinderopvang. Ik heb er vertrouwen in.

  Reactie door Joe — donderdag 31 augustus 2006 @ 20.56 uur

 91. Bijdehandje, je moet natuurlijk wel even luisteren naar wat precies gezegd wordt. Je zegt verschrikt: “Zo ook alléén al het idee, dat de SP het CDA niet uit wil sluiten om mee te gaan regeren.”

  Jan heeft vanavond nog op tv gewezen op het verleden van het CDA, toen mensen als Marga Klompé zich inzetten vóór sociale voorzieningen, voor een redelijke Bijstand en WW bijvoorbeeld. Toen de christelijk-sociale vleugel dominant was in de partij die mededogen en compassie hoog in het vaandel hadden. Hij hoopt dat zo’n vleugel in de toekomst nog eens de overhand krijgt in die partij, zodat het een sociaal-progressieve partij wordt. Pas dán is eventuele samenwerking wellicht een optie. Regeren met het CDA van Balkenende en Verhagen is uitgesloten, zegt ‘ie duidelijk. Ik denk dat verreweg de meeste SP’ers het hier mee eens zijn.

  Reactie door Barry — donderdag 31 augustus 2006 @ 21.04 uur

 92. Hier twee stemmen voor de SP…
  We zaten net de toespraak te bekijken en mijn man zei meteen ‘Ik heb niet één punt gehoord waarmee ik het oneens ben!’. Natuurlijk zullen de rechtse rakkers wel flink schoppen, die willen hun positie als zakkenvullers natuurlijk niet graag afstaan. Maar het is nu aan Nederland, aan ONS. Beken kleur!
  Ik heb de poster op mijn raam en het speldje op mijn jas. Doe allemaal massaal mee, laat zien waar je voor kiest! Tenslotte is de club van de SP iets om TROTS op te zijn.

  Reactie door Monique — donderdag 31 augustus 2006 @ 21.05 uur

 93. Goed programma!
  Indien het wordt uitgevoerd kost het me waarschijnlijk geld.
  Maar wat solidariteit is niet zo’n ramp na de “asobende van Balkenende”

  Reactie door Henk. — donderdag 31 augustus 2006 @ 21.17 uur

 94. Gefeliciteerd met jullie concept programma.
  Het is stevig. Het is daadkrachtig en vooral is het gedurft.
  Hypotheekaftrek boven de euro 350.000 afschaffen is terecht en uit te leggen. Er is een verschil tussen wonen en extreem wonen. Dat laatste mag maar niet ten koste en ten laste van de samenleving.
  Solidariteit kent ook grenzen.

  Het spook ‘ vergrijzing’ is ook terecht opgepakt en gepareerd. we worden bang gemaakt door iedereen.
  Niemand kan uitleggen waarom langer en harder werken het probleem van de vergrijzing oplost. Behalve dan als je te lang en te hard werkt totdat je er dood bij neervalt.
  Prima plan dus.
  Nog ‘een puntje aan toevoegen. ‘ Gelijk werk, gelijk loon’ in een wetsvoorstel toevoegen en dan is het toppie.

  Reactie door Niek Stam — donderdag 31 augustus 2006 @ 21.27 uur

 95. @bijdehandje
  Ooit was het CDA ook sociaal. Onder de invloed van de VVD gaan ze helemaal de verkeerde kant op en veel CDA-stemmers zijn daar ook niet blij mee. Stemmen op de SP roept bij veel mensen nog teveel de vooroordelen, Marx, communisme, rood, links, enz. op.
  Wie weet kan samen regeren het CDA laten zien wat sociaal ook weer betekent en dat liberaal niet de enige weg is.
  Bij voorbaat een partij uitsluiten is ook verkeerd…. mijn mening.

  @Stephan
  Ik begrijp de omkeerregel, het is een verkapte belastingontduiking. Mensen die nu 52% belasting over dat geld zouden moeten betalen hoeven op het moment van uitkering maar 40% te betalen. Ik kan me daarentegen geen pensioenplan permiteren en moet dus nu de volledige belasting betalen, onafhankelijk hoe ik dat geld wel besteed.
  Dat rijke mensen daar een pensioenplan voor kopen is hun goed recht, maar dat ze er belastingvoordeel uit slaan is onzin. Zeker omdat ze naast dat pensioen straks ook nog eens recht hebben op AOW terwijl ze over een groot deel van hun loon geen premies betalen.

  En dat de SP zaken uit het programma niet kan waarmaken is helaas het resultaat van de coalities die we in Nederland hebben, niet van de SP zelf. Daardoor zullen we nooit een echte democratie hebben, tenzij de SP inderdaad 76 zetels wint.

  Reactie door Irma — donderdag 31 augustus 2006 @ 21.27 uur

 96. nou, op naar de 76 zetels dan maar.

  Reactie door henksp — donderdag 31 augustus 2006 @ 21.32 uur

 97. Hutspot op 56, die adviseurs staan achter deze link:

  http://www.sp.nl/2006/adviseurs_verkiezingsprogramma2006.pdf

  Een indrukwekkende club mensen, moet ik zeggen, dat zijn echt niet de minsten!

  Reactie door Carlos Witteman — donderdag 31 augustus 2006 @ 21.37 uur

 98. Hoog tijd voor de CDA’ers met oog voor de medemens en een sterk rechtvaardigheidsgevoel om in november hun verstand te gebruiken en hun hart te volgen. Bij Balkenende en Co is de christelijk sociale ideologie al jaren zoek. Mooie woorden geen daden. Daar trappen we toch zeker niet nog eens in!

  Reactie door Joe — donderdag 31 augustus 2006 @ 21.39 uur

 99. @89
  Ik maak me als modaal altijd zorgen de grootste groep in Nederland het meeste te halen.
  Maar misschien mag het modaal zijn ook nog zonder kinderen.
  En die zorgtoeslag naar inkomen dat levert modaal nooit windeieren op.
  Mogen al blij zijn als ze er niet slechter van worden.
  Jan modaal is voor de politiek de kip met goeden eieren, alleen het leggen hiervan is ook voor Jan modaal bijna niet meer mogelijk.

  Reactie door Jofel — donderdag 31 augustus 2006 @ 21.41 uur

 100. Goeden=gouden

  Reactie door Jofel — donderdag 31 augustus 2006 @ 21.41 uur

 101. @69
  Voor WAO-ers biedt het SP programma hoop. De te strenge keuringseisen voor de herbeoordeling worden teruggedraaid en de benadeelde mensen kunnen een nieuwe keuring vragen. Zo draaien ze het Lourdes van het Noorden de nek om. Bovendien willen zo voor volledig arbeidsongeschikten in de WAO de uitkering op 75% brengen.

  Reactie door Paul Ulenbelt — donderdag 31 augustus 2006 @ 21.44 uur

 102. Uit hoofdstuk 2:

  Nederland telt bijna 700.000 vooral kleine bedrijven. Het midden- en kleinbedrijf heeft met recht de naam de motor van de economie te zijn en de plek waar de eerste banen worden gemaakt. Kleine ondernemers zijn van grote waarde voor de economie, maar het starten van een onderneming is onnodig moeilijk. Er is veel regelgeving en nauwelijks sociale zekerheid. Ruim 1 op de 7 zelfstandigen leeft onder de armoedegrens. Kleine ondernemers en zelfstandigen krijgen te weinig aandacht van de politiek. Achtereenvolgende regeringen hebben vooral oog gehad voor middelgrote en grote ondernemingen. In de komende kabinetsperiode dient het midden- en kleinbedrijf meer steun te krijgen.

  Top! Zegt deze ploeterende kleine winkelier!

  Reactie door Sabbie — donderdag 31 augustus 2006 @ 21.46 uur

 103. Het SP standpunt over de AOW is klasse. Niet meehuilen met de partijen die bejaarden tot kostenpost verklaren, maar het langer in gezondheid leven als een gezamenlijke prestatie zien. Verzilvering noemde Jan dat. De SP is de enigste partij die een strijd tussen jong en oud afwijst. Die strijd zal alleen maar verliezers kennen. Bouwen moeten we. Na WO2 was wederopbouw nodig na B3 ook.

  Reactie door Paul Ulenbelt — donderdag 31 augustus 2006 @ 21.54 uur

 104. Jarenlang SP lid, maar diep teleurgesteld over dit programma. Ik dacht dat ik het programma van de PvdA aan het lezen was.

  * Afschaffing koninghuis? Niks over gelezen.
  * Uittreden NAVO? Niks over gelezen?
  * Terugdraaien Euro? Wil de SP de Euro nu ineens wel?
  * Hypotheekrente aftrek tot 350.000 EURO? Eerst hield de SP de realistische grens aan van de Nationale Hypotheek Garantie. Nu ineens zitten ze er zo’n 100.000 EURO overheen.
  * Privatiseringen stopzetten? Niet erg ambitieus. Nergens lees ik iets over het terugdraaien van de privatiseringen.

  Het pluche lonkt. Dus een programma waarin ik de SP onvoldoende herken.

  Reactie door Erik — donderdag 31 augustus 2006 @ 22.11 uur

 105. Jan marijnissen, trek je niets aan van dat gekneuter.
  Ik ben ervan overtuigd dat het voor ALLE groepen in Nederland beter zal worden, als de SP mee gaat regeren.
  De tijd is rijp en ‘het volk’ zal weer moeten leren sociaal te worden. De geldbeluste groep zal altijd blijven. Het liefste werpen zij ieder sociaal systeem omver.
  Ook Amerika aan de voet(Miami) wordt voor een groot deel geleefd door de Cubaverlaters. Altijd mensen die het goede verzieken en alles over hebben voor hun onbedwingbare hang naar geld. Nota bene verblijven zij in het land dat hun geboorteland boycot!!
  En zie wat de rijken doen als ze een sociaal kabinet aan de kant zetten. ZIJ HEERSEN ALS GEEN ANDER. Het is een zwarte rechtse dictatuur geworden in ons land.
  De socialisten zullen weer vorm, normen en waarden moeten laten herleven.
  Het nieuwe tijdsbeeld zal ons land weer laten ademen, noem het verlossen van lieden die de boel hier letterlijk verziekt hebben.
  Zie alleen al de reacties van de anti mensen op dit weblog. Kunnen zij meer dan alleen en uitsluitend naar cijfertjes informeren i.v.m. hun portemonnee?
  Weet je, het maakt mij niet uit al die cijfers! Een ding weet ik zeker, met die cijfers komt het wel goed met Jan en met ons allemaal.
  Op naar een SOCIAAL land en weg met die liberalen die alleen maar weten wat ellebogenwerk is.
  En het CDA? Erop of eronder! Schrappen die C of laten staan? Nou, daar zal Christus nog een hele klus aan hebben!!
  We zullen zien op 22-11!

  SP
  Het meest ontluisterende is toch wel (zie journaal) het commentaar van Rutte en Verhagen op de plannen van de PvdA!!
  Deze mensen die Nederland zo naar de knoppen hebben geholpen hebben nu hun mond vol over de AOW mensen. Alles proberen ze uit de zakken van de ouderen te trekken, de zorg laten verwaarlozen en WIE zijn zij om dan tegen die luttele 6 euro te zijn als je nondeju!! een pensioen hebt van meer dan 15000 euro!!! Nou, daar word ik nou niet goed van! Die ouderen zijn ook gierigaards hoor!!
  Oke de SP heeft betere oplossingen, maar alleen al die HETZE tegen een linkse regering kan ik niet aanzien. Ik vond het helemaal geen irreeel voorstel van Bos overigens.
  Heel slim dat de SP rechts hiermee onderuit heeft gehaald!

  Reactie door Gloria — donderdag 31 augustus 2006 @ 22.12 uur

 106. Zelfs de 70% belastingschijf is er uit. Namens de miljonairs bedankt SP!

  Reactie door Erik — donderdag 31 augustus 2006 @ 22.13 uur

 107. @90 Barry en @92 Irma,

  Je moet wel even luisteren naar wat er gezegd wordt?
  Nou reken maar dat ik dat heb gedaan.
  Enkele maanden geleden was ik de eerste hier die aangaf dat Jan Marijnissen wel eens mee wou gaan regeren, desnoods met het CDA. Kwestie van luisteren en kranten lezen.
  Meerdere mensen waren al niet gelukkig met uitspraak van hem en wees nu even reëel, het CDA is niet meer en zal ook niet meer worden wat het was.
  Hun christelijke kop zijn ze al jaren kwijt en laten we het dan maar niet hebben over hun normen en waarden, want die zijn ècht héél ver te zoeken.
  Vertel mij niet dat ik goed moet luisteren en opletten, want ik ben op dit punt héél scherp en heb ze prima op een rijtje staan.
  Verder maak ik hier geen enkel woord meer aan vuil.
  Hallelujáh en Amen.

  Reactie door Bijdehandje — donderdag 31 augustus 2006 @ 22.13 uur

 108. Nergens staat iets over de identificatieplicht. Afschaffen die zooi! SP waar zijn jullie in hemelsnaam mee bezig.

  Reactie door Erik — donderdag 31 augustus 2006 @ 22.18 uur

 109. @ 101

  Sorry: SP moest Post Scriptum (PS)zijn.

  Reactie door Gloria — donderdag 31 augustus 2006 @ 22.21 uur

 110. * Afschaffing koninghuis? Niks over gelezen.
  * Uittreden NAVO? Niks over gelezen?

  Dat staat nog steeds in het beginselprogramma, maar heeft niets te zoeken in het verkiezingsprogramma want die gaat over wat je de komende 4 jaar wilt realiseren.

  * Terugdraaien Euro? Wil de SP de Euro nu ineens wel?

  Wou jij wéér zo’n grote wisseltruuc organiseren? Wat dacht je dat dat ging kosten? Alle guldens weer herdrukken en persen en hopen dat het bedrijfsleven de prijzen niet weer verhoogt? Ik ben blij dat ze dat niet voorstellen!

  * Hypotheekrente aftrek tot 350.000 EURO? Eerst hield de SP de realistische grens aan van de Nationale Hypotheek Garantie. Nu ineens zitten ze er zo’n 100.000 EURO overheen.

  Jij kijkt alleen naar dit jaar, over 4 jaar zit je heel dicht tegen dat bedrag, zeker in de randstad. Ik vind het erg realistisch.

  * Privatiseringen stopzetten? Niet erg ambitieus. Nergens lees ik iets over het terugdraaien van de privatiseringen.

  Dat ga je ook niet binnen 4 jaar doen maar dat is natuurlijk gewoon nog steeds het streven voor de lange termijn.

  * Zelfs de 70% belastingschijf is er uit.
  Die levert financieel niets op – alleen weerstand. Dan kun je dit punt beter loslaten. En de SP bewijst met dit programma dat het ook niet nodig is.

  Ik vind dat je onredelijk negatief reageert op deze keuzes. Volgens mij brengen ze echte, radikale veranderingen als reëeel perspectief juist dichterbij!

  Reactie door Carlos Witteman — donderdag 31 augustus 2006 @ 22.26 uur

 111. Eeeehh, “Overige besparingen, 1.3 Miljard”……. ernstig vaag voor zo’n bedrag lijkt mij?

  Reactie door Dutch — donderdag 31 augustus 2006 @ 22.27 uur

 112. En natuurlijk inkomensafhankelijke zorgpremie!!
  Alles moest inkomensafhankelijk zijn. Pas dan hebben we het over eerlijk delen!
  Ook de kinderbijslag moet dit worden en de AOW zou boven een bepaald bedrag niet meer uitbetaald moeten worden.

  En weer erger ik me te pletter aan die berichtgeving! Bij Nova: wat een walgelijke rechtse berichtgeving! Bos probeert het maar uit te leggen en krijgt de kans niet!
  Ouderen zijn gewoon te dom om te luisteren en laten zich ophitsen.

  Reactie door Gloria — donderdag 31 augustus 2006 @ 22.31 uur

 113. Jan Marijnissen sterk optreden in Nova/Den Haag vandaag.

  Als je Jan hoort en ziet spreken over het SP program dan lijkt het altijd een stuk minder communistisch.

  Reactie door stephan — donderdag 31 augustus 2006 @ 22.45 uur

 114. Carlos ook ik mis een aantal punten, door jou genoemd, verder blijf ik hameren op het Europese aambeeld, waar is de diensten-richtlijn, waar het stabiliteits-pact dat zegt dat het tekort maar tot 3% van mag oplopen, als je dit niet opzij zet,kun je nooit de economie een voldoende impuls geven, dat wordt bij tegenvallende resultaten, gewoon ordinair bezuinigen, wat blijft er dan nog over van alle mooie SP voorstellen?

  Er moet nog het een en ander gesleuteld worden aan het programma!

  Reactie door henry — donderdag 31 augustus 2006 @ 22.46 uur

 115. @ 108

  Zit toch niet zo te zeuren! Laat het aan Jan over en het komt goed.
  Laat iedereen hier nou maar niet denken dat ze de wijsheid in pacht hebben, want dan had je erbij moeten zijn binnen het commite.
  Zeur liever over het huidige kabinet! Wie heeft daar hen het leven moeilijk gemaakt?? Hoezo al die tomaten en eieren op die auto’s en die ramen?? Niets van gehoord of gezien…al jaren zie ik geen helden meer. Alleen maar superbrave burgers die klagen!

  Reactie door Gloria — donderdag 31 augustus 2006 @ 22.53 uur

 116. @ 115

  @ 108 moet zijn @114

  Reactie door Gloria — donderdag 31 augustus 2006 @ 22.56 uur

 117. @Irma

  Ik wil niet direct lullig uit de hoek komen, maar als je geen pensioenpremie of lijfrentepremie kunt betalen dan is de noodzaak er naar alle waarschijnlijkheid ook niet.

  Ik zal dat toelichten:
  Het meest ideale model inzake het inkomen voor en na pensionering is gelijkblijven van het netto inkomen (of een hele kleine daling)

  Stel je inkomen zou na pensionering bruto 30 % dalen, dat zou betekenen in het huidige fiscale systeem dat je netto gelijk blijft als je je vakantiegeld niet meerekend.

  Als je echter mensen deze mogelijkheid ontneemt betekend dat een inkomensval na pensionering die veel groter is, dat vind ik niet sociaal.

  Jij stelt tevens dat rijken over een groot deel van hun inkomen geen premie betalen, dat is niet waar, iedere nederlander onder de 65 betaald 18 % over de eerste schijf AOW premies.

  Bovendien wordt gemakshalve vergeten dat de toppensioenen wel degelijk in de 52 % belastingschijf kunnen vallen. Die 18 % premie geld immers alleen voor de eerste schijf, alle hogere schijven worden voor de volle mep belast. Dus iemand die zijn lijfrente premie in de hoogste schijf aftrekt en hierdoor in de hoogste schijf pensioen ontvangt betaald dus ook weer 52 %.

  Ik weet niet hoe Bos e.e.a. technisch wil gaan oplossen, maar ik ben wel een voorstander van het betalen van de AOW premies door de rijkere gepensioneerde, maar geef die rijkere dan wel de kans om deze extra last te compenseren. Ikzelf heb altijd gepleit om de AOW premie gewoon weer op te nemen in de eerste schijf ook na 65 jaar en de lagere inkomens inkomensafhankelijk te compenseren middels een ouderenkorting, dat is de meest simpele oplossing en je bereikt ook je doel.

  @Erik
  Zoals Jan Marijnissen al stelde in het interview in Nova, heel veel symboolpolitiek is uit het verkiezingsprogramma gesloopt, ik vind dat een zeer wijs besluit van de commissie, en het hoge 70 % tarief is pure symboolpolitiek, levert in de praktijd geen reet op alleen onnodige weerstand. Dat geld ook voor het Koningshuis, de Navo en alle andere ideologische stokpaartjes.

  Als je mee wilt doen voor een eventuele regering dan werkt zwart wit denken niet meer, en je kun in de regeringsbanken meer voor elkaar krijgen dan in de opposititie banken.

  Reactie door stephan — donderdag 31 augustus 2006 @ 23.05 uur

 118. Jan, klasse optreden in nova/denhaagvandaag!
  Als altijd heel geloofwaardig. Zeer blij met verkiezingsprogramma, ook om dit lokaal uit te dragen. Daar kunnen we verder mee …

  Reactie door helga — donderdag 31 augustus 2006 @ 23.15 uur

 119. @ 113 Stepan

  Wat heb je toch met dat communisme?
  Dat is louter en alleen een standaard praatje van rechts geweest.
  SP communistisch? Nou, dan kan je slecht lezen, want zolang als de SP bestaat heb ik niets communistisch kunnen ontdekken.
  Er is en groot verschil tussen communisme en socialisme!

  Reactie door Gloria — donderdag 31 augustus 2006 @ 23.22 uur

 120. @3 Stephan: het is maar waar je je druk om maakt.. Nacht OV omdat jij een feestje hebt? Zijn wel belangrijkere dingen te bedenken lijkt me? :)

  Reactie door Dennis — donderdag 31 augustus 2006 @ 23.35 uur

 121. 114. De punten die je noemt zijn allemaal terug te vinden in het beginselprogramma. Hoe de SP over de dienstenregeling denkt, mag toch wel duidelijk zijn.

  Reactie door kaatje — donderdag 31 augustus 2006 @ 23.41 uur

 122. @Wilbert,
  Hahah, ik moest eerst een beetje lachen om jouw reactie! Johannes is volgens mij niet zo’n ramp, want kritisch zijn mag best..En Richard is inmiddels door Kaatje al de deur gewezen dus die gaat nou eerst een beetje bijleren..Ook ik heb echt nog niet het hele programma kunnen bestuderen, maar voor mij staan de meest fundamentele zaken er in elk geval in. Jouw vraag over de NAVO? Dat is juist zo’n punt waarvan critici natuurlijk weer zeggen dat de SP haar eigen standpunten verloochent..Volgens mij moet je dat niet zo zien. Gezien het feit dat de SP zo hard groeit en (wie weet) zelfs zou kunnen meeregeren, kan ik die opstelling heel goed begrijpen en ik heb er geen enkele moeite mee. Wat heeft het voor zin om heel hard te roepen dat je de NAVO wilt opheffen als je weet dat je daarmee een roepende in de woestijn bent? Er komt al een (soort van) nieuwe definitie van wat nou precies de taak van de NAVO zou moeten zijn, dus meepraten is in dat geval beter dan jezelf buitenspel zetten toch? Eigenlijk kun je dat van het Koningshuis ook zeggen. Als je een echte (regeringsrijpe) partij voor ALLE nederlanders wilt zijn, dan heeft afschaffen van het Koningshuis geen enkele zin. Elk zinnig denkend mens weet dat de nederlanders voor minstens zo’n 80% met datzelfde Koningshuis weglopen en daar veel waarde aan hechten..Dan moet je daar als volwaardige politieke partij rekening mee houden (vind ik) en heeft het geen zin om kiezers van je te vervreemden met oude standpunten, welke op dit moment ook niet eens zo dringend zijn om aan te pakken. Er zijn veel belangrijker zaken, waarvan ik het sociale karakter en armoedebestrijding op dit moment veel urgenter vind! En ik denk dat heel veel (potentiele) kiezers daar net zo over denken..Nou, is weer een lang verhaal geworden maar ik hoop dat je er iets aan hebt!
  Groetjes Ton.

  Reactie door Ton — donderdag 31 augustus 2006 @ 23.47 uur

 123. Ik word weer warm van jouw ver, Jan. Het getuigt inderdaad van realiteitszin en het ademt solidarteit. Eén minpuntje in jouw presentatie op TV: zo goed doet het koningshuis het nou ook weer niet. Laten we het streven naar een herinrichting van Nederland met een democratisch gekozen staatshoofd nooit vergeten. Maar goed, dat hoeft inderdaad niet binnen nu en vier jaar….

  Reactie door Paul — donderdag 31 augustus 2006 @ 23.59 uur

 124. Wat de werkende mens wil.
  (Deel 1)

  Het verkiezingsprogramma van de SP is vooral mistig.
  Daardoor kan je niet eens zeggen of het slecht of goed is.

  Wel, beste Jan, dan vertel ik maar eens wat de werkende mens wil.
  De volgorde is opgesteld door mij en deze volgorde mag door iedereen in de zin van belangrijkheid gewoon worden aangepast.

  1.)
  De werkende mens wil gewoon netto meer in zijn loonzakje vinden, lees hier de overschrijving naar zijn bank van zijn werkgever.
  Deze werkende mens is totaal niet geïnteresseerd in een loonsverhoging van bruto 2,5 % of zelfs een beetje meer waar hij uiteindelijk netto niets van terug ziet.
  Ze zijn wellicht zelfs lid van de SP en de Bond maar vinden zich hierbij helemaal niet terug.
  De werkende mens heeft helemaal niets met arbeidstijdverkorting.
  Liever werken zij gewoon 40 of zelfs meer uren als dit wordt betaald.
  De werkende mens wil gewoon van haar werkgever netto betaald krijgen voor meer inzet op het moment dat zij reeds voldoende bijgedragen hebben aan de gemeenschap.
  Dit kan zelfs in verschillende vormen.
  a.)
  Belastingvrije betaling door werkgever van overuren. (complex maar zeer wel mogelijk)
  b.)
  Onbelaste vergoeding door werkgever van kinderopvang. (zolang niet wettelijk geregeld)
  c.
  Werkdagen bon vergoeding van ca. 5 Euro per werkdag welk te gebruiken is voor alle primaire aankopen.
  d.)
  Onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer door werkgever

  Dit zijn slechts enige voorbeelden waarbij het werken ten opzichte van niet werken wordt beloond.

  Dit betekent niet dat als mensen werkelijk onmogelijk kunnen werken zij moeten worden gekort.

  Reactie door Bertoli — vrijdag 1 september 2006 @ 0.16 uur

 125. @Ton — donderdag 31 augustus 2006, 23.47

  Ik zit even lekker te genieten van het moment. Misschien is het een euforie, waar we op 22/11 niks meer van terugherkennen, maar ik vind het even een welkome break, zoals ik op het “tannis”-topic wenste. Ook een welkom opladertje.

  Of ik iets aan je bijdrage heb? Ja, hoor. Bevestiging in elk geval. En de mededeling, dat kaatje Richard het bos in heeft gestuurd. Dat was me nog even ontgaan. Bovendien vind ik haar niet de minste gigant hier op dit weblog.

  Een persoonlijke reactie van johannes op mij vond ik qua toonzetting eigenlijk best OK. Inhoudelijk vond ik het alleen wat minder, dat hij in de verdediging schoot om zijn eigen stoepje schoon te vegen van dat hij het niet zo kwaad bedoelde. Ik was juist bezig om hem daarop aan te spreken en te vragen, waarom hij niet op mijn punt van perceptie m.b.t. armoede in was gegaan, toen hij kritiekloos beaamde, dat hier geen sprake was van meningsverschillen, maar van niveauverschillen en dat hij en Richard op een hoger niveau zouden staan. Toen zag ik ineens de zin van een oprechte reactie niet meer en gunde ik hun hun waan.

  Zo zit dat dus. Maar verder zit ik er niet mee.
  Het laatste woord hoef ik niet te hebben. Het gevoel met een mond vol tanden te staan tegenover anderen ook niet. Dat je kon lachen om de manier, waarop ik dat gevoel kwijt raakte, maakt het voor mij extra leuk. :)

  Reactie door Wilbert — vrijdag 1 september 2006 @ 0.29 uur

 126. @ 124 Bertoli

  Ach je gaat voor Sinterklaas spelen.. met je bonnen, hallo de maatschappij is geen supermarkt.
  Als de werkgevers nou eens niet zo’n grote bek hebben en niet doen of ze gpod zijn dan zou het klimaat op de werkvloer veel beter zijn, dan zou de drempel om weer te gaan werken veel lager zijn, en dan zou er onder de werknemers veel meer solidariteit zijn.
  Het geld hoeft niet altijd naar de werkende klassen te gaan, geef desnoods vrijwilligers eens een forse vergoeding, geef ouder(s) die thuis hun kind opvoeden eens een flink bedrag extra per slot van rekening wordt de kinderdump ook betaald.
  Werken is niet zaligmakend, maar laat het ook nooit een verplichting worden.
  Je moet je voorstellen dat 82% van de beroepsbevolking niet gemotiveerd is om zijn werk.
  Men veranderd niet van baan door div. omstandigheden, en waar zou je een werkgever vinden die begaan is met z’n personeel, het merendeel zijn uitzuigers.

  Gelukkig nadert 22-11 dan zal alles wel weer terug gedraaid worden, en voor jou wordt het wat later n.l. 5 december voor dat je met je bonnen kan uit te delen.

  Hoe verzin je het………

  Reactie door Pool — vrijdag 1 september 2006 @ 0.30 uur

 127. @Eric 104-106-108

  Ondermijnende attitude heb je.
  Je slechts vastbijtende op standpunten welke reeds door de realiteit zijn ingehaald. Ja, de SP evolueert! Het lijkt alsof jou dat niet bevalt.
  Je zegt als jarenlang SP –lid: een programma waarin je diep bent teleurgesteld en waarin je de SP onvoldoende herkend.
  Ik vraag me werkelijk af of je wel een rechtgeaarde SP –er (socialist) bent of ooit bent geweest.
  Het komt me namelijk voor dat je hier een zaak aan het verdedigen/propageren bent die nou niet bepaald van solidariteit getuigt. Althans niet van solidariteit met de SP, of van die vorm van solidariteit die juist de SP voorstaat.

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 1 september 2006 @ 0.30 uur

 128. Ik vind het een goed programma. Wel wat meer dan de 4 a4tjs van de VVD, maar het is ook geen tennisclub :-)

  Ik vind de SP volwassener geworden. Geen partij meer die alleen maar idealistisch overkomt, maar daadwerkelijk wil aanpakken wat er binnen vier jaar te realiseren is, met de huidige situatie in acht nemen.

  De belasting schaal vind ik geen ramp, omdat andere maatregelen er tegenover staan zoals hypotheekrente aftrek en flexibilisering van de kinderbijslag.

  Het argument over de gulden heb ik nooit serieus genomen. Dit lijkt leuk, maar heeft niets meer met de werkelijkheid te maken. We zijn gewoon opgelicht door Zalm met de de conversie, helaas.

  De 10% steiging voor het sociale minumun kan een verlichting zijn voor de onvangers en een welkome bijdrage voor de kleine ondernemers die diensten en producten leveren aan deze mensen. Er zullen niet meer plasma TV verkocht gaan worden, maar de kruidenier op de hoek zal het weldegelijk gaan merken.

  Reactie door Alexander — vrijdag 1 september 2006 @ 0.43 uur

 129. @ 64 Jofel

  Sorry Jofel, mijn post is niet goed door gekomen, wat ik wilde zeggen, is precies wat jij al aangaf.
  De reactie op @ 50 was een onderdeel van een lange reacrie die ik geplaats had voor stephan ne ik had ook een reactie geplaatst voor jou waarin ik uitleg dat inderdaad Jan Modaal de laatste jaren ook flinke klappen kreeg te verduren, laat daar over geen misverstand bestaan.

  Alleen er zit hier weer zo’n zwikkie rechtse ballen te zieken dus ik hou mij even op de achtergrond.
  Ik vond trouwens het concept verkiezings programme heel duidelijk, ik denk dat het goed gaat komen op 22-11.

  Reactie door Pool — vrijdag 1 september 2006 @ 0.47 uur

 130. Het programma gelezen hebbende gaat de poster NU SP onmiddellijk geplakt worden aan het venster. Hiermede maar even illustrerend en ontzenuwend dat het zo zou zijn dat SP-ers, en dus ook ik maar blind achter de ‘grote roerganger’ aanlopen.
  Neen, Jan Marijnissen en zijn partij de SP hebben een programma geschreven waar ik voor 100% achter sta!
  Ik gun een ieder van harte een maatschappij, een Nederland, welke in dit concept wordt voorgestaan.
  Niemand wordt er wanneer dit concept wordt geconcretiseerd er aan den lijve voelbaar minder op. Wél velen beter!

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 1 september 2006 @ 0.50 uur

 131. @ 124 Bertoli

  Hiermee geef je aan NIETS van de werkende mens begrepen te hebben.
  Waar jij het over hebt is de werkende mens in jouw gedachten en dat is het gedachtengoed van de VVD of nog meer in die ultra-rechtse benauwde denkhoek.
  Je kunt per 22-11 gaan emigreren, want dit land wordt overgenomen door de socialisten!
  Beter misschien om naar de pijpen van Berlusconi te dansen? Lekker weer daar joh! Toedeloe Bertoli en hang die uit de tijdse reacties van je maar op de plee.

  Reactie door Gloria — vrijdag 1 september 2006 @ 1.10 uur

 132. Geachte SP-ers

  IK mis een ding, waar is een goed wsw beleid?

  Reactie door Oscar Nagy — vrijdag 1 september 2006 @ 1.39 uur

 133. Het valt me op dat de reacties allemaal achter de media aanlopen. Die pikken er de navo en het koningshuis uit en ja hoor,zij beginnen hierover. Alsof er geen andere prima punten in het programma staan. En zeg nou zelf: bestaat er een partij voor iemand van welke richting dan ook waar je het alle punten mee eens bent. Nee,de grote lijn:sociaal,menselijke maat, eerlijk delen enz.daar gaat het om.Dan ben je bij de SP bij de goeie partij!

  Reactie door Marie — vrijdag 1 september 2006 @ 2.04 uur

 134. (aan iedereen die zo geschrokken is van het opgeven van bepaalde principes, lees mijn betoog!)

  Ik ben al sinds 1977 aanhanger van de SP en heb sindsdien de SP altijd gepromoot onder vrienden en vriendinnen.
  Vaak kreeg ik dan kritische vragen over de “extreme” standpunten van de SP (b.v. NAVO)

  Mijn antwoord was steevast “als ze groter worden zullen die standpunten wel wat genuanceerder worden” en dat is nu dus gebeurt.
  Ergens schrok ik ook van de snelheid en de grote van deze “ommezwaai”, maar na het lezen van het beginselprogramma (niet het verkiezingsprogramma voor de komende 4 jaar dus) ben ik weer gerust gesteld.
  De oude idealen zijn niet opgegeven maar slechts in een meer realistisch perspectief gesteld!

  Altijd heb ik gedacht dat ik de SP in de kamer wilde stemmen, maar als de SP groter zou worden mijn stem weer naar een andere partij zou gaan. (dit vanwege de meer extreme standpunten)
  Niet dus!
  Juist door deze meer realistische “ommezwaai” blijf ik de komende jaren SP stemmen!

  Ook ik zie de NAVO liever gaan dan komen (en zo zijn er nog wat meer puntjes uit de eerste jaren van de partij die ik in principe nog altijd steun), maar laten we realistisch zijn!

  Vanuit de oppositiebankjes kunnen we soms wat stemmingen in de kamer beïnvloeden, maar het beleid wordt toch echt door de zittende regering gemaakt.

  Kortom, aan iedereen die nu dreigt weg te lopen vanwege de principekwesties, wat dan??
  Een nieuwe linkse partij oprichten? Weer jaren lang ploeteren voor een paar zetels? Weer jaren lang opboksen tegen de populistische vooroordelen in de media? Een politieke factor in de marge zijn?
  Dat lijkt mij niet slim.
  De SP is nu veruit de meest linkse, idealistische en vooral ook realistische partij van het land.
  Strijk je hand over je hart en besef dat met de SP je idealen het dichtste bij zijn, ook al zou je graag verder willen gaan.
  Met weglopen en stemmen op een nieuwe splinter zijn je idealen nog veel verder weg!
  Juist nu, SP!!!

  Linkse idealen moet je voorzichtig opbouwen, zoniet dan wordt je genadeloos neergesabeld door de rechtse elite en immer populistische media. Zij zitten tenslotte op het geld en daar draait het allemaal om.
  De enige manier om de zwakkeren te helpen is de voorzichtige aanpak, daar ben ik van overtuigt in een wereld waar het geld de macht heeft :-(

  Milko Bouman
  P.s. met het standpunt van, van Bommel inzake de recente oorlog in het middenoosten had ik het wel wat moeilijk.
  Maar is er 1 partij waarbij je het met alle standpunten eens kan zijn? Ik denk het niet….

  Reactie door Milko Bouman — vrijdag 1 september 2006 @ 3.45 uur

 135. @Milko Bouman — vrijdag 1 september 2006, 3.45,

  Als je’t niet erg vindt, sluit ik me graag helemaal bij je aan. :)

  Reactie door Wilbert — vrijdag 1 september 2006 @ 5.52 uur

 136. Verkiezingsprogramma’s. Wat hebben we daar aan?
  Helemaal niks.

  Reactie door hutspot — vrijdag 1 september 2006 @ 7.36 uur

 137. Degenen die mijn kritiekpunten gelezen hebben, roepen “niet zeuren”, of staat in het beginselprogramma.

  -Echter de dienstenrichtlijn wordt vanaf september in Europa opnieuw behandeld;
  -de mogelijke komst van Oost-europese arbeiders naar Nederland op detacherings- basis is vanaf 1 mei volgend jaar.
  -Europese begrotingsdiscipline geldt de komende 4 jaar.
  -Duitsland wordt vanaf 1 januari 2007 voorzitter van de EU en wil de EU grondwet nieuw leven inblazen!

  Aan het beginselprogramma heb ik hierbij niets dat is de lange termijn, en “niet zeuren”, ook niet want de Tweede Kamerfractie en de Europa-fractie moeten op deze actuele ontwikkelingen een antwoord formuleren.

  Reactie door henry — vrijdag 1 september 2006 @ 8.20 uur

 138. “Starters en mensen met een lager inkomen moeten woningen worden aangeboden met een lagere koopprijs dan de marktwaarde. Op het moment dat zij deze woning weer verlaten moet deze worden terugverkocht aan de oorspronkelijke aanbieder, waarbij de waardestijging van de woning wordt gedeeld met de aanbieder, zodat deze de woning opnieuw goedkoop kan verkopen”.

  Goed nieuws Jan, want hier pleit ook de Partij van de Huurders voor. Maar we zijn er nog niet en de SP zal het concept nog verder moeten uitwerken. Partij van de Huurders (PvdH) heeft daar wel vertrouwen in, maar wanneer de SP met PvdA moet onderhandelen in het allerallereerste linkse kabinet ooit dan is de PvdH er niet gerust op. Dus PvdH adviseert huurders die PvdA willen stemmen hun stem uit te brengen op de SP. Wat de PvdH betreft zal de waardestijging gedurende de gehele huurtijd (dus terugwerkende kracht zolang een huurder huurt) ten goede van de huurder en de woningcorporatie komen en wel volgens de verdeling zoals omschreven op de eerste post van 29 augustus over WINSTDELING (50% plus nogmaals 20% als de huurder koopt). Bovendien moet de corporatie ALTIJD verkopen wanneer een huurder dit wil. Dit moet juridische geregeld worden net als de SP voorstelt de Onteigeningswet en Wet voor gemeenten aan te scherpen. Dit zou de PvdH graag in het programma van de SP opgenomen zien.
  Zie ook:
  http://partijvdhuurders.blogspot.com/

  Reactie door Le locatair — vrijdag 1 september 2006 @ 8.49 uur

 139. @127 De sociale werkvooeziening staat erin: “In de sociale werkvoorziening staat de arbeidsproductiviteit vaker centraal dan het rekening houden met de mogelijkheden van de mensen die daar werken. De individuele begeleiding in de
  werkplaatsen moet worden verbeterd.” En in 2.9 “Bij sociale werkplaatsen worden de arbeidsomstandigheden en de veiligheid verbeterd. De individuele begeleiding van deze werknemers wordt verbeterd.”

  Reactie door Paul Ulenbelt — vrijdag 1 september 2006 @ 8.49 uur

 140. Ik vind het programma van de SP zeker niet verkeerd.Ik zou gaarne wat meer aandacht willen voor de hoge energieprijzen, die onnodig zijn. Maar vooral ook meer aandacht voor de startende woningkoper, dus de gemeente’s moet meer grond reserveren voor die groep en de grond aantrekkelijk aanbieden.Dus de projectontwikkelaars buiten spel zetten.

  Reactie door P.Verhoeven — vrijdag 1 september 2006 @ 8.59 uur

 141. @ 112 Gloria,

  Je schrijft: “Alles moest inkomensafhankelijk zijn. Pas dan hebben we het over eerlijk delen!”
  Dat is slechts een deel van de eerlijkheid. Je vergeet het vermogen.
  Als ik 500.000 op de bank heb staan tegen een rente van 3% dan heb ik een inkomen van 15000 euro per jaar. Niet een gigantische hoog inkomen, maar ik hoef helemaal niet te werken (mijn bank woekert wel met die 500.000). Verder heb ik een eigen huis van 500.000 euro geheel afbetaald dus ik betaal geen huur, geen hypotheek. Verder heb ik een groot stuk grond om het huis waar ik al mijn groenten verbouw en waar ik wat scharrelkippen heb. Kijk dan heb ik toch een leuk zakcentje én ik kan goedkoop gebruik blijven maken van de openbare voorzieningen. Als ik 65 wordt verkoop ik mijn bezit en ga in Zuid-Frankrijk wonen en krijg dan ook nog mooi mijn AOW.
  ….Lucky guy….

  Reactie door Le locatair — vrijdag 1 september 2006 @ 9.11 uur

 142. @ 133 P. Verhoeven,

  Mee eens. Huur en energie hebben inmiddels zo’n groot deel van je salaris opgeslokt dat je weinig te besteden hebt. Dus je wilt meer salaris en dat is slecht voor de concurrentiepositie, ook van de maakindustrie Jan.
  Er is een grote kloof ontstaan binnen de middenklasse – ook al heeft men hetzelfde arbeids- of pensioeninkomen – in koopkracht, bestedingsmogelijkheden en maatschappelijke behandeling tussen huishoudens met lage woonlasten (in het algemeen kopers van vóór pakweg 1996) en met hoge woonlasten, onder welke laatste verreweg de meeste huurders. Het meest schrijnend is het verschil onder de ouderen.

  Zorg dat standplaats Nederland goedkoper wordt door die woning en energie uitbuiters scherper aan te pakken en de buitenproportionele waardestijgingen van huizen en energieprizen terug te brengen naar normale verhoudingen. Verder is het van de gekke dat aan de verkoop van huizen zoveel wordt verdiend. Een normale werkende mens kan dat nooit bij elkaar vedienen. Ik las dat er in 6 maanden tijd voor 25 miljard aan huizen is verkocht. K.K. is 10% tegen nog geen 4% in Duitsland. Die 6% extra is omgerekend 250.000 miljoen extra per maand voor deze maffia! Per maand EXTRA. Ga zo maar door met deze subsidie van blauwe blazers en krijtjespakken die nog geen steen boven de andere kunnen leggen en je hele pure maakeconomie wordt op deze manier een lachertje. Wel een zuur lachertje wanneer alle lucht er in de Holland BV op een gegeven moment uit is en we weer allemaal gewoon moeten werken en de zwerfkapitalisten alang ver weg zitten en ons wellicht op een dag na 1-2-3 generaties weer opnieuw ontdekken als lage lonen land. Kan het hele circus weer opnieuw beginnen.

  Reactie door Le locatair — vrijdag 1 september 2006 @ 9.29 uur

 143. Ik zag gisteren een voorbeschouwing van het programma van de SP. De definitieve versie komt pas na 7 oktober.
  Ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast was. Het is inderdaad de meest realistische die ze ooit hebben opgesteld. Zou de SP eindelijk groeien van wollig naar realistisch?

  Uiteraard zijn er een paar dingen waar ik mijn vraagtekens bij zet

  Men is niet meer tegen de NAVO maar “wil het van binnen uit uithollen” zelfs de grootste SP fan kan deze zin niet gelezen hebben zonder een flauwe glimlach. 12 jaar lang een van de speerpunten.

  Uitkeringen 10% omhoog. Voor sommige uitkeringen ben ik het mee eens. AOW, WAO etc. Echter voor mensen die normaal kunnen werken maar om een of andere reden niet willen werken is dit niet goed. Het geldgat tussen werken en niet werken wordt hiermee kleiner er zal niet bijdrage tot een motivatie om te gaan werken.

  Voor de rest gaat er van alles omhoog. Huurtoeslag, kinderbijslag, gratis ov voor kinderen en ouderen, gratis schoolboeken, beter salaris voor docenten, etc etc. Echter heb ik nergens echt kunnen vinden hoe dat betaald gaat worden. Zelfs niet in grote lijnen.

  Hypo blijft bestaan behalve voor de hele dure woningen. Kan ik mee leven. Zo voorkom je de crisis die ik voorzie als je de aftrek geheel afschaft. Wat ik wel jammer vind is dat er niet gesproken wordt over wat te doen als je er net boven zit. Stel je hebt een woning van 351.000, betekend dat je helemaal geen recht heb op aftrek (je zit boven de 350.000) of heb je aftrek tot 350.000 en over de rest krijg je niets. Daar zijn ze een beetje vaag in.

  Ik vind dat de SP een heel eind naar het midden is opgeschoven en meer een soort klein broertje van de PVDA is geworden. Als dit gebeurd is doordat met een voortschrijdend inzicht heeft gekregen is daar niets op tegen. Als dit gebeurd is omdat wil regeren en daarom bepaalde principes overboord gegooid heeft, zou ik dat jammer vinden.

  Ik heb het al meer dan eens gezegd, we hebben een partij ver op links nodig. Als een soort geweten. Nu de SP naar het midden is opgeschoven zijn we deze kwijt. En dat is jammer

  Al met al een realistische kijk. Kijk uit naar de financiële dekking. Want die mis ik.

  Reactie door Govert Huisman — vrijdag 1 september 2006 @ 9.35 uur

 144. @133 P. Verhoeven, ik meen dat er met pro-
  jectontwikkelaars niets mis hoeft te zijn,
  maar als de ‘bestemmingsplannen’ veel beter gecoördineerd en gecontroleerd zou-
  den zijn zou er niets te ‘raden’ over moe-
  ten zijn m.b.t. woonruimte voor starters.
  Je kunt ook de vraag stellen of het handig
  is om een ziekenhuislokatie, als zodanig
  destijds vastgesteld, een andere zou moe-
  ten hebben. Een combinatie met woongelegen
  heid is dan het voor de hand liggende voorstel, maar voordat je het weet is er
  weer voor een prik een mammoetkantoorgele-
  genheid ‘gekocht’.
  Zoals je je de vraag kunt stellen bij het Slotervaartziekenhuis, welke strategie
  daar nu gevoerd wordt, terwijl er in de
  regio eigenlijk nog wel enige vormen van
  verpleeghuizen van verschillende soort
  nodig zijn….en meer van dat soort onder-
  steunende instellingen.
  Gigantische verbouwingen zijn dan niet in
  elk geval noodzakelijk! ‘t Is maar hoe je
  er tegenaan kijkt, denk ik.

  Reactie door Madelief — vrijdag 1 september 2006 @ 9.41 uur

 145. Rentenieren kan al zolang er banken bestaan, als je dat zou willen veranderen zou je het gehele concept rente en de gehele definitie van geld moeten veranderen. Dat lijkt me voor de SP een beetje hoog gegrepen. Goed programma, alleen een beetje aan de lange kant (80) versus VVD (4), plus een hoop lege pagina’s en irritante nummers aan de zijkant. Kleine moeite om twee versies te maken (die nummers zijn voor in de kamer, ik snap het wel, maar de voorstellen zijn toch al genummerd), dus laat die pdf-maker z’n huiswerk wat beter doen. (ik ga dit iig niet uitprinten hoewel ik wss wel SP stem)

  Reactie door suns — vrijdag 1 september 2006 @ 9.44 uur

 146. Ik beb gisteren ook met veel belangstelling gekeken naar de reacties op de parijen PVDA en SP.

  Gloria, ook ik heb me doodgergerd aan die bejaarden die ook maar wat schree wen en niet echt luisteren , Bos kreeg geen kans om fatsoenlijk uit te leggen wat hij te vertellen had, maar dat is ook de schuld van de media die jutten die mensen ook op, komen met een hoop poeha zo’n tehuis binnen, overvallen die mensen met vragen en leggen ze met die vragen precies de verkeerde antwoorden in de mond.

  Hetzelfde met Marijnissen, De man wordt ondervraagd en wat pikken ze eruit? Navo en Koningshuis, alleen daar bleven ze maar over doorzeiken.

  Reactie door carla — vrijdag 1 september 2006 @ 9.52 uur

 147. @134 Milko Bouman en 135 Wilbert

  Goed betoog en 100% mee eens!

  Reactie door Le locatair — vrijdag 1 september 2006 @ 9.57 uur

 148. laten we wel realistisch blijven.
  Afgaande op de peilingen van de laatste 12 maanden en zelfs rekening houdend met ultieme verrassing zit een links kabinet samen met PvdA en Groenlinks er waarschijnlijk niet in. Rechts kan alleen weer regeren met steun van minimaal Christen Unie, etc. en die staan daar denk ik ook niet te trappelen. (Die Rouvoet konden we op de linkervleugel ook best gebruiken !!!)
  Dus blijft als enig werkbaar alternatief over een regering PvdA + CDA, ………..dan wel een regering PvdA/CDA/SP !!!!
  En ik denk dat de SP in zo’n geval mee moet trachten te doen , niet kost wat het kost dat moge duidelijk zijn, maar samen met de PvdA kunnen ze de druk verhogen op het CDA “smaldeel” en met de (weinig) sociaal georienteerden in dat CDA dit kabinet alsnog een behoorlijk beter sociaal gezicht geven. dat betekent sowieso exit Balkenende (God zij dank) en Verhagen nemen we er dan maar tijdelijk bij met zijn hypocriete smoelwerk. Alles heeft zijn prijs in het leven….

  Jan, heb je het gelezen ?????
  Doe je best mien jong.

  m.seims

  Reactie door mat seims — vrijdag 1 september 2006 @ 10.01 uur

 149. @ 136 hutspot

  Nog steeds last van begrijpend lezen ???

  Reactie door Pool — vrijdag 1 september 2006 @ 10.25 uur

 150. Ik mis nog iets namelijk personeel in onderwijs en zorg. Ik denk dat wanneer de economie aantrekt dat leerkrachten en mensen in de zorg massaal zullen overstappen naar het bedrijfsleven, omdat daar de salarissen veel hoger zijn, met alle gevolgen vandien. Daarom zullen de salarissen in het onderwijs en de zorg omhoog moeten.Gebeurd dat niet betekend dat klassen die naar huis gestuurd worden of bejaarden mensen in verzorgings huizen wie niet meer goed verzorgt worden. Hoe denkt de SP daarover???

  Reactie door Leo v. Schagen — vrijdag 1 september 2006 @ 10.34 uur

 151. @ 146 Carla

  De media worden steeds meer door het kapitaal ingepikt. Kritische mensen naar huis gestuurd.
  Het Nederlandse journaal stelt niets meer voor en altijd korte items nooit tot op de kern van de zaak willen doordringen als het om echte vraagstukken gaat. Die worden wel binnenskamers besproken in de sociëteit of de tannisclub en is slechts voor een kleine groepvan belang. Lekker veel “amusement” op alle kanalen meer van hetzelfde.
  TV is een wegwerpmedium geworden en serieuze gesprekken waarin niet geknipt wordt met open mensen zijn er nog zelden te zien. Mensen die ons echt iets te vertellen hebben worden of niet aan het woord gelaten, niet uitgenodigd of wanneer wel dan zo sterk verknipt weergegeven dat een buitenstaander er niets aan heeft waardoor zijn opinie dus alweer niet wijzigd. Dat schiet dus niet op en dat is exact wat men bij die zenders wil bereiken.
  Dekker was gisteren bijv. ook op tv maar bij haar wordt niet doorgevraagd op de liberalisering nee ze krijgt de kans haar mening te geven over de lelijkste bouwwerken van Nederland, lekker populair doen en wat een verschrikkelijke popie interviewer. Het gaat in medialand van kwaad tot erger.

  Reactie door Le locatair — vrijdag 1 september 2006 @ 10.34 uur

 152. @141
  1,2% vermogens belasting.
  Dan heb je nog 1,8%over=9000Euro

  Reactie door Jofel — vrijdag 1 september 2006 @ 10.42 uur

 153. Nova gezien, gatverdamme, nooit meer SP!

  Reactie door x.k. — vrijdag 1 september 2006 @ 10.43 uur

 154. degenen die gisteren de uitzending 2vandaag gezien hebben, en die vonden dat Jan tekort kwam, kan ik niet volgen.

  Ik vond dat Jan precies die uitleg gaf die nodig was om verschillende onderdelen van het programma beter te begrijpen.

  B.v. de relatie industriepolitiek, innovatie en onderwijs als antwoord op de globalisering.

  Ook verwees hij na de relatie huidig programma en beginselprogramma.

  Echter er zijn nogal wat actuele ontwikkelingen die om een antwoord vragen zoals het opnieuw tot leven wekken van de EU grondwet op 1 januari 2007 door Angela Merkel.

  Reactie door henry — vrijdag 1 september 2006 @ 10.47 uur

 155. @152 henry
  dit zagen we een tijdje geleden al aankomen,dat over die grondwet.
  vooral na aandringen van de huidige regering mag het dan ook niet meer zo genoemd worden,GRONDWET [weet u nog?]

  ik ben het met u eens dat de mensen flink gewaarschuwd moeten worden hiervoor,tijdens de komende verkiezingen!
  anders drukt men het er alsnog gewoon door mochten we weer hetzelfde kabinet krijgen,en dan denk ik inneens weer aan die niet nacontroleerbare stemcomputers…

  Reactie door iew — vrijdag 1 september 2006 @ 10.53 uur

 156. @ 154 Henry,

  Mee eens. Jan heeft zich zeer goed gehouden. Maar jij en ik kennen de SP, ik weet niet hoe mensen uit een ander “kamp” erover denken. Ik vrees dat de uitzending niet heeft bewerkstelligd wat ik graag zou willen namelijk goede voorlichting en opinievorming en dan zou SP volgens mij de grootste partij worden. Maar dat willen de media niet echt doorgeven.
  Wat dacht je daarvan?

  Reactie door Le locatair — vrijdag 1 september 2006 @ 10.59 uur

 157. Henry, ik bedoel niet 2 vandaag maar het nos journaal waarbij men maar bleef drammen over navo en koningshuis, de rest waren ze niet echt in geinteresseerd,

  Maar wat Locatair zegt gaat mij ook steeds meer opvallen de media willen alleen sensatie en gedonder brengen, voor opjectieve informatie moet je helaas niet meer in Nederland zijn maar bij de Belg, die maken nog informatieve TV waar men wat aan heeft, als je dat vergelijkt met Nederland is het hiet wel heeeel erg droevig, het lijkt allemaal riooljournalistiek.

  Reactie door carla — vrijdag 1 september 2006 @ 11.31 uur

 158. @149 Pool

  Ik begrijp heel goed dat kort na de verkiezingen die verkiezingsprogramma’s van geen enkele waarde meer zijn.

  Zo zou het cda heel graag met de pvda in zee gaan omdat bejaarden dan extra belast kunnen worden en de pvda de schuld krijgt. Zoals het jaren geleden ook bij de wao is gegaan. Waar blijf je dan met de verkiezingsprogramma’s.
  Gelukkig voor politieke partijen moet er altijd water bij de wijn gedaan worden. Want stel je voor dat je echt een meerderheidsmandaat van de kiezers hebt om plannen uit te voeren. Niet meer kunnen sjoemelen met standpunten zou de doodklap voor de politieke partijen zijn.

  Reactie door hutspot — vrijdag 1 september 2006 @ 11.37 uur

 159. 154 jeminee, niet weer toch? 1 jan 07 opnieuw de grondwet?
  En Angela Merkel zou inmiddels de machigste vrouw van de wereld zijn! Help!

  Reactie door maria — vrijdag 1 september 2006 @ 11.39 uur

 160. Jan ,ik denk dat je veel kritiek en opmerkingen zal krijgen over dit concept verkiezingsprogramma, bakken met stront over je heen ,maar ja zo is het nu eenmaal in de huidige politiek .
  Wat mij betref hou je rug recht en laat ze allemaal een poepje ruiken, de stemmen in mijn gezin heeft de SP z.w.z.
  Veel succes knallen maar ! Goed sociaal verkiezing programma Jan,petje af.

  Reactie door Ton de Haas — vrijdag 1 september 2006 @ 11.40 uur

 161. @80 Die Frank, liever 1200 man dan een
  óog om oog’gevecht zien leveren, zoals in
  al je science fiction filmpjes. Die laten
  terugkomen van ‘weggeweest’ (of nooit meer
  weerom gekomen)met al hun eigen trauma’s?
  Liever de werkgelegenheid op dié manier in stand houden? Staat dan één vlieger te-
  genover die amper ziet wat hij aanricht aan de burgerbevolking, behalve de bedoelde militaire doeleinden, maar of hij
  dan ooit met zijn gewéten in het reine kan
  komen? Doet me herinneren Frank aan die
  tante met haar vliegopleiding, die ‘hét’nu
  eindelijk wel eens in de praktijk wilde
  meemaken! Spánnend vast en zeker, én avon-
  tuurlijk ook, of gaan die fighters onbe-
  mand/vrouwd ‘hémelen’? Och Frank, als die
  werkgelegenheid geen reële bijstand aan de
  naaste weet te bréngen, laat de man/vrouw-
  schappen zich dan maar individueel met een
  bijstandsuitkering helpen, heel wat meer
  clean, lijkt mij!
  De NAVO heeft zichzelf intussen achter-
  haald en in een werkelijk verenigd Europa
  gelden er straks andere normen op andere
  bases. Zo lang dat Europa er niet kan zijn
  of is, let ieder land afzonderlijk beter op het éigen gedrag, zonder dat andere
  landen te kunnen opdringen of ‘verplicht’
  moeten kopiëren. De dienstenregeling ziet
  er tot op heden nog niet uit als een escu-
  laap en liggen er nog veel te veel adders
  en slangen op de loer van een wezenlijk
  sociaal beleid. Sommige vakgroepen hebben
  nu eenmaal meer altruïsme dan economie in
  hun vaandel staan en in sociaal opzicht dienen die twee elkaar in evenwicht te houden. 1200 mensen zonder baan Frank?
  Petje af, univorm uit en aan het werk,
  handjes niet aan de trekker, maar aan het
  bed! Wat dacht je daarvan? Meer kazernes
  ombouwen tot herstellingsoorden voor men-
  sen die schade aan hun ziel bedeeld krij-
  gen! Dag, én frank en vrij denken mag!

  Reactie door Madelief — vrijdag 1 september 2006 @ 11.44 uur

 162. Heel veel lof voor het verkiezingsprogramma van de SP.
  Heel verontrustend is het dat die ook van rechts komt.

  Reactie door hutspot — vrijdag 1 september 2006 @ 11.46 uur

 163. Jan en de rest,

  Geweldig programma ik hoop dat het een daverende verkiezingsoverwinning wordt!!

  Reactie door Kobus Kuch — vrijdag 1 september 2006 @ 11.51 uur

 164. Inderdaad zijn socialisten niet populair bij de AVRO-TROS, een liberale omroep, toch deed Jan het niet gek! Had meteen de goede antwoorden klaar, helaas is Nederland nogal een conservatief landje, daar moet je als SP gewoon rekening meehouden.

  Ik wil nog wel iets kwijt over actuele ontwikelingen ondanks dat afgesproken is dat de gezondheidszorg niet onder de dienstenrichtlijn zou vallen komt de EC via een achterdeurtje toch met een liberalseringsrichtlijn voor de gezondheidszorg en wel voor het einde van 2006.

  The European Commission is planning to table a new directive on opening up the health services market by the end of 2006.

  Voor de rest van het artikel:
  http://euobserver.com/851/21790

  Welke publieke diensten wil de SP niet privatiseren? en wat doen we eraan? Op korte termijn?

  Reactie door henry — vrijdag 1 september 2006 @ 11.53 uur

 165. Ik vind het een pracht concept en een schitterend leus. Het lijkt me dat de SP met dit program een schot in de roos heeft geschoten, veel kiezers zal trekken.
  Bos zal geintesseerder moeten zijn om samenwerking aan te gaan.

  Natuurlijk zal er kritiek zijn, maar never de verontwaardiging die de VVD terecht over zich heen heeft gekregen. Met een dergelijk program kan Bos toch ook niet meer recht door zee!

  Reactie door maria — vrijdag 1 september 2006 @ 11.54 uur

 166. @141 Le Locatair.

  Waar wij mee te maken hebben is een totaal verziekte woningmarkt. De schuldigen zijn makelaars, notarissen en banken. Vroegere tijden werd een hypotheek verstekt niet meer dan 70% van de getaxeerde waarde, de rest moest je zelf ophoesten. Nu is het allemaal natte vinger werk, en wat brengt het op in het laadje van de genoemde instanties. Ik woon in NO Nederland sinds begin jaren 70, als je eventjes over de grens in Duitsland gaat kijken zie je de mooiste huizen voor 3/4 van de prijs vergeleken met Nederland. Zoals gezegd begin jaren 70 ben ik van uit het westen des lands naar het noorden vertrokken en een klein boerderijtje gekocht op een terpdorpje en ik heb bewust de keuze gemaakt niet naar Frankrijk te verhuizen, tenslotte ben ik een Nederlander. Hier krijg ik ook mijn AOW en aanvullend Pensioen, kippen houden doe ik niet mijn hond (een husky) zou er alleen maar nerveus ervan worden, groenten
  verbouwen doen wij allang niet meer, veelst te veel werk, bij Appie Happie haal je alles kant en klaar. Nu staan in de tuin 3 auto’s en 2 caravans en fruitbomen. Alles bij elkaar genomen zorg er voor dat de Hypotheek rente stapsgewijs wordt afgebouwd en dat die ladenvullers minder te vangen hebben. Echt waar er zijn in Nederland nog heelveel mooie plekjes om te wonen maar laat je niet vangen door te hoge woonlasten.

  Reactie door Henk.H — vrijdag 1 september 2006 @ 11.56 uur

 167. Ik ben nog wat vergeten in het eerder genoemde artikel over de dienstenrichtlijn en de gezondheidszorg, ben ik vergeten te vermelden dat ze ook nog afzonderlijke liberaliserings- richtlijnen voor de volgende diensten (sociale zekerheid en vervoer) willen maken:

  However, critics of the exemptions pointed out that the commission would be likely to come forward with a separate specific directive for each excluded area – which included health, social, security and transport services.

  Welke diensten wil de SP niet privatiseren en wat doen we eraan op korte termijn?

  Reactie door henry — vrijdag 1 september 2006 @ 12.01 uur

 168. @130 Wattenstaafie, klinkt me weer als mu-
  ziek, na alle dissonanten, in de oren en
  een ‘statement’ waar velen BIS onder kunnen zetten en al lezend zullen doen,
  ook ik, al zal niet iedereen direct erop
  kunnen reageren.
  Het zal nog wat worden: eerst de individu-
  ele aanbieding van wat het eigen verkie-
  zingsprogramma inhoudt, en daarna de zo
  mogelijk aangepaste (gemeenschappelijke, of elkaar overbruggende) campagnes. DAAR
  stel ik me dus heel veel (goeds) van voor
  (dat récht doet aan verwaarloosde burgers)
  en ploegbazen doet scharen om één tafel!

  We krijgen nog wel een verkiezingsdeun ipv
  dreun:
  Lijmen Jan, lijmen Jan, lijmen met z’n
  allen, lijmen tot het niet meer kan zoals een brekebeenskabinet het deed verknallen
  waarvan het refrein nog menigeen op de lippen ligt. Ja wat Kan kan kan Kan alleen. Hier die gehaktbal en persik van
  Toon op tafel, de kroket van Wim en dat
  ‘lekkere bakkie koffie’! Ik wil weer eens
  meemaken, die ongedwongen positieve humor,
  en wat lekkers te eten, dus de lepel in de
  brijpot, en een neutje!
  De Voedselbanken kregen in de entertainer
  met rauwkost op de Bühne filialen aange-
  reikt om ons mentaal van dienst te zijn…
  gelukkig zij die dat op het scherm net zo
  zuiver weten over te brengen als in het
  theater. Kan ik me er de komende winter
  weer op verheugen zoals al veel vaker met
  Youp-ie en Freak-y? Ook van hen verwacht ik húlp en niet zo’n klein beetje ook!
  Van K. & O. naar K.N.O.specialismen dus
  zijn er nog veel meer Wattenstaafie’s hard
  nodig, zeker de komende 12 weken extra!

  Reactie door Madelief — vrijdag 1 september 2006 @ 12.16 uur

 169. Ergens ben ik blij met dit programma. Het bewijst onomstotelijk dat democratie niet meer werkt in deze mediageile wereld en dat politici onbetrouwbaar zijn.
  De SP had haar politieke tegenstanders geen groter plezier kunnen doen dan het presenteren van dit programma. Ik voorspel een maximum van 12 zetels voor de SP, dat wordt op de blaren zitten i.p.v. op het pluche!

  Reactie door x.k. — vrijdag 1 september 2006 @ 12.17 uur

 170. ..van JSF-topic ook hier actueel:
  @ 89 haby heeft het goed gezien:
  “De zwaarste dreiging voor de wereldvrede (die er niet ens is als je nagaat hoeveel oorlogen er worden gevoerd op dit moment) gaat uit van de VS. De VS is naast zelf agressor en aanstichter te zijn, ook brandpunt voor vele groepen die ageweld uitlokt. Allemaal groepen die vinden dat de VS niks bij hen te zoeken heeft of dat de VS zich niet heeft te bwemoeien met hun zaken.” Zo is dat, ben benieuwd als iemand zou gaan natellen hoeveel mensen zijn na de II oorlog uitgemoord door VS???? en nog steeds ontploffen bommen met kernladingen (verboden wapens). Wie eet straks de groenten en – fruit uit zo ‘n gebied??? Het is niet plaatselijk, wij krijgen het allemaal op ons bordje.

  Of men respecteert de Conventie van Geneve en het recht van de mens op zijn / haar leven en kiest voor een diplomatieke aanpak, wat houdt in (praten, overleggen en compromissen sluiten) of men
  accepteert de doodstraf (zoals nu Polen wil invoeren), voert een oorlog op verzonnen gronden onder een motto “wie niet voor ons, is tegen ons”. Gebruik je verstand en hef dan die Strafhof op. Dat alleen een schijnvertoon is van de mensenrechten. Toen de VN besloot dat VN soldaten mogen schitten, (er zin ook verkrachters van kleine kinderen voor een korstje brood), is ook deze organisatie niet meer relevant voor een oplossing of als buffer voor tot eventuele vreedzame oplossing/ ook al omdat deze organisatie geen democratische structuur kent en is afhankelijk van landen waar wel doodstraf en autocratie aan de orde van de dag zijn.
  Als de SP gaat Navo accepteren, kunnen ze niet meer terug. Deze organisatie kent geen
  democratische structuur of respect voor de conventie van Geneve (zie afgelopen jaren hoeveel misdaden zijn onnodig gepleegd door de NAVO militairen onder de VS- commando). Wie heeft ze bestraft? Waar en wanneer? Als Jan en SP dit allemaal accepteren, dan hebben ze hun zelf verlogend.”….Je kunt in een ondemocratische structuur moeilijk van binneuit veranderingen aanbrengen, immers, jij hebt geen stem (enige stem die er is, is van de VS en daar geldt; “wie niet voor ons is, is tegen ons”. Waar is je compromis dan of inspraak? Hoe wil je het dan van binnenuit veranderen??

  Reactie door vaslsp — vrijdag 1 september 2006 @ 12.26 uur

 171. @ vaslsp

  Onzin, over die Navo, of welk verdrag dan ook.

  De SP laat gewoon dit onderwerp rusten, omdat de partij de komende jaren geen meerderheid in de kamer zal krijgen en dan moet je dus op bepaalde gebieden pragmatisher zijn. Het heeft geen zin energie te steken in het koningshuis of de Navo; als dat doel van de SP hierover niet is te bereiken, er zijn andere zaken doe aandacht vragen.

  Zo ook de EU. Daar willen we vanaf en ook van die Euro; maar vooralsnog heb je ermee te maken en de SP zit zelf ook in het Europarlement. Maar zodra we de kans krijgen; dan gaat heus de EU wel op de schop net als de NAVO.

  Reactie door ReneR — vrijdag 1 september 2006 @ 12.52 uur

 172. @ 166 Henk H.

  Zo is het Henk. En geloof me ik gun je voor de vole 100% je woning en erf en alles wat erop staat. Lijkt me echt fijn dat je nog ruimte hebt en een beetje kunt rommelen. Zoiets is goed voor een mens.
  En wat zo opvalt ook in Duitsland dat de huizen zoveel grond eromheen hebben.
  Dat zou hier ook best kunen, maar mij worden dicht op elkaar gepakt. Geen wonder dat je dan al snel het gevoel krijgt dat ons land vol is.
  Leeker adem halen in het noorden ook.Daar heb je nog relatief gezonde lucht.
  Ik woon in Nijmegen en hier lijkt de gemeente wel iets beter te worden, maar ik heb die mensen daar gewaarschuwd voor de plek waar ik een tijdje woonde voor de vervuiling, maar de gemeente heeft gewoon vergunning afgegegev voor de bouw van luxe woningen. De mensen die er nu wonen weten nog niet dat er zowel boven als onder wegen lopen die zeker wanneer het msitig is een zeer sterke vervuiling ondergaan.
  Over tien jaar blijkt dat de woningen moeten worden afgebroken wegens overschrijding milieunormen en dan kan de gemeenschap de kosten weer ophoesten voor beslissingen die genomen zijn door mensen die dan inmiddels al veilig ver weg zitten met een goed pensioen. Kijk voor die politici en ambtenaren die het wel konden weten maar er niets mee hebben gedaan zou punt 1.16 van beter democratie op zijn plek zijn:
  Bestuurders die de volksvertegenwoordiging willens en wetens foutief inlichten komen op een zwarte lijst en worden zo mogelijk strafrechtelijk vervolgd.
  En daar zou ik aan willen toevoegen de schade wordt op deze lieden verhaald.
  Dus leveren ze hun villa’s in en gaan ook maar in een multicultureel flatje zitten. Worden ze misschien een beetje solidair!

  Reactie door Le citoyen — vrijdag 1 september 2006 @ 13.02 uur

 173. wat mij ontzettend stoort is de hypocrietie van CDA en VVD. Ze zijn nu ineens zo bezorgd om de oudere Nederlander, die zo herd gewerkt heeft om hun AOW-tje bijelkaar te sparen.

  Dat de deze aardige lieve mensjes GVD in de kou hebben laten zitten door de energieprijzen op te krikken, de huren vrij te geven, ze zorg te vernaggelen, en verzorgingstehuizen een poot uit te trekken, zodat die gewaardeerde oma’s en opa’s als bosjes omvielen. Pikant detail is dat wegens het warme weer veel oudere mensen gestorven zijn, maar een airco mocht niet, zelfs als kinderen er zelfs voor betaalden.

  Reactie door Alexander — vrijdag 1 september 2006 @ 13.08 uur

 174. ..een eerlijk alternatief voor huidige partijen is de EU transparant.
  http://www.nrg-nl.com/kranten/2006/060819a.html

  Reactie door vaslsp — vrijdag 1 september 2006 @ 13.12 uur

 175. @120

  Met andere woorden het OV hoeft geen alternatief te zijn voor de auto, je hebt dus altijd een auto nodig, en als je daar vraagtekens bij zet zeur je?

  Reactie door Stephan — vrijdag 1 september 2006 @ 13.15 uur

 176. 94. Niek Stam, nu je toch op de site bent zou ik je off topic graag willen vragen waarom jij je niet kandidaat hebt gesteld voor het FNV voorzitterschap. Ik weet zeker dat je had gewonnen!

  Reactie door kaatje — vrijdag 1 september 2006 @ 13.20 uur

 177. 164. Henry, dat vind ik ook schokkend! Het gedwongen opleggen aan de lidstaten van liberalisering in de gezondheidszorg?! Zo ver ging die vermaledijde grondwet niet eens! Meteen vragen over stellen Erik en Kartika!!

  143. De financiele verantwoording staat erbij! Wat denk je dat het afschaffen van de oude RIO’S, het CWI en de reintegratiebureau’s alleen al oplevert!!? Volstrekt overbodige organen. Terug naar de gemeenten, huisartsen en wijkverpleegkundigen die geen dure leaseauto’s hoeven te rijden op kosten van de staat zoals die reintegratie egoisten.

  Reactie door kaatje — vrijdag 1 september 2006 @ 13.34 uur

 178. @169 Grote twijfels heb ik over jou als je
  meent klaar te komen met jouw politieke
  zienswijze. Via gra-tie voor jouw bijdrage
  valt mogelijk jouw beleveniswereldje nog
  te wijzigen en je pessimisme komt mogelijk
  voort uit persoonlijke onbeantwoorde on-
  derbuikgevoelens!
  Twaalf zetels? Verstijf je soms alleen van
  schrik in je ‘bovenkamer’ of verstijf je
  alleen van schrik in je bovenkamer?
  Hoe dan ook, piept jouw stoel intussen ook
  een beetje onder je?
  Jou voorspel ik, x.p.(xantippeltje privé?)
  met behoud van je uitdrukkings(v)aardig-
  heden een zachtkens glijdende overwinning
  naar een fix aantal zetels, you hear me?!

  Reactie door Madelief — vrijdag 1 september 2006 @ 15.10 uur

 179. Kaatje,

  Inderdaad Erik en Kartika erbij betrekken en even de hoofdstukken en onderwerpen nalopen op actuele Europese ontwikkelingen,en dan gezamenlijk wat aanvullende amendementen indienen, maar niet Nederland en Europa volledig gaan scheiden, wat in Brussel gebeurd raakt ons in Nederland meteen en op korte termijn.

  Verder is de SP toch een actiepartij dus naast amendementen nadenken over acties. Naast regeren ook actievoeren.

  Reactie door henry — vrijdag 1 september 2006 @ 15.54 uur

 180. @178 Droom lekker verder, die overwinning komt er in ieder geval niet met mijn steun en hopelijk helemaal niet. Ik stem op idealen en ideeen, niet op mensen en hun clubjes. Hier lijkt het er veel mensen alleen om te gaan wie er straks regeert, niet hoe. Overigens ben je je leesbril vergeten op te zetten; het is x.k. en niet x.p. (ik ben geen raambeleving, eerder een unix kernel). Of was je misschien zelf overmand(vrouwd)door onderbuik gevoelens toen je mijn bijdrage las?
  Naar mijn mening (na het program 2 maal grondig doorlezen te hebben) doet de SP nu niet wat water bij de wijn maar wat wijn bij het (brakke sloot)water.

  Reactie door x.k. — vrijdag 1 september 2006 @ 16.03 uur

 181. carlos witteman

  uw zegt dat als ik meer mag betalen met de inkomensonafhankelijke ziektekosten dat ik dan blij mag zijn, omdat i kiets meer kan doen voor mijn minder bedeelde medemens?
  Dan heeft u mijn verhaal niet goed gelezen, ik zeg de kosten zijn al meedere keren gestgen de afgelopen jaren en ook IK heb mijn totale finaciele plaatje oit opgemaakt op een bepaald inkomen, daar wordt nu steeds meer afgeknabeld en dat is niet erg prettig, vergeet niet dat ik al meer belasting betaal dan gemiddeld dus ik betaal ZAT. gewoon vaste premie p.p. per maand dat is eerlijk en voor diegene die het niet kunnne betalen een ficale maatregel.

  Reactie door kees — vrijdag 1 september 2006 @ 16.03 uur

 182. Ter aanvulling van de afbraak van onze sociale woningen, en daarvoor in de plaats voor de gewone man, niet te betalen woningen, het verleden wordt de toekomst.

  Het oude huis.

  Ik las een lied van een bedroefde dichter,
  dat zachtjes klaagde om verloren tuis,
  waar vele bloemen van geluk vertelden
  en bomen zongen met teer geruis.

  Toen moest ik -moeder-even bitter denken:
  ons huis-een kamer in een stinkend krot;
  een nauwe bedstee- en een keukenhokje…
  vergulde spreuk: o mens, vertrouw op God!

  Vijf wassen tuis-gesteven en gestreken
  en toen- ben je zachtjes doodgegaan.
  Je had de spreuk al van de muur getrokken
  En voor het eerst je wasjes laten staan.

  De dichter zingt zijn lied van droef verlangen.
  Ik zie jouw waskuip en zorggelaat…
  Als ik zal zingen, moeder, zal het wezen
  een lied van opstand – een lied van haat!

  Jac. v.d. Ster.

  Reactie door Henk.H — vrijdag 1 september 2006 @ 16.17 uur

 183. @179, oef, x.p. volgens mij heb je het erg
  moeilijk en gok je hier op ‘beet’, maar dan vis je achter het net met het stemmen op “idealen en ideeën”. Aan welke lijn zitten die dan vast bij jou?
  Ja rood spul aan brak slootwater toevoegen
  kan zelfs een desinfectiemiddel zijn en die zijn er ook in die kleur.
  Klare wijn schenkt Jan Marijnissen onver-
  sneden en mixt die niet met versnipperde
  teksten waardoor een smaakbedervend effect
  in de hand wordt gewerkt.
  Nee dan moet je toch beter in zijn Windows
  kijken en jezelf van de waarheid zien te
  overtuigen. Kan niet zo moeilijk zijn, als
  hier op dit log jou zelfs het gesproken
  woord en film ter beschikking staan om eea
  niet uit zijn verband te zien gelicht of
  geschift. Proost x.k. !

  Reactie door Madelief — vrijdag 1 september 2006 @ 17.24 uur

 184. Goed stuk. Ook het OV beleid spreekt mij m.b.t België erg aan.
  Ach ja Jan, het is tenslotte mijn vakgebied. NAVO, een kritisch punt, is mij uitleg duidelijk geworden. Harry bedankt. De kritiek zal niet van de lucht zijn, maar dit moet ook kunnen. Tenslotte hebben wij en jullie kritische volgers en is goed. Succes met dit programma. Op naar de 20…..

  Reactie door Bert Putters — vrijdag 1 september 2006 @ 17.36 uur

 185. Als Jan Modaal het niet gaat betalen, wie dan? Jan Modaal is nou eenmaal de grootsts groep in Nederland. Zodra de kinderbijslag inkomensafhankelijk is geworden is het hek van de dam. Dit gebeurt dan straks ook met de AOW. Ik raad iedereen aan een aflossingsvrije hypotheek te nemen. Tot 350.000 mag je hem aftrekken van de SP. Aflossen zou stom zijn, wordt je straks gekort op andere inkomsten. Steek vooral ook geen tijd meer aan scholing om hogerop te komen. Levert netto niets meer op!

  Reactie door robert b — vrijdag 1 september 2006 @ 19.54 uur

 186. @182
  Droevig keek mijn moeder voor haar uit.
  De sloop had haar achterdeur er al uit.
  Ze was aan het wenen.
  En door de sloophamers zei ze ,trilde haar benen.

  In dit huis speelde haar totale leven.
  Maar dat duurt nog maar even.
  Verweren tegen dit onrecht had geen zin.
  Het kapitaal vindt haar soort volk te min.

  Smachtend keek mijn moedertje mij aan.
  Van waarom doet men mij dit aan.
  Van schaamte draaide ik mijn om.
  Want het was de regering waar ik op stemde die hier mee begon.

  In de velen jaren door haar onderhouden tuin.
  Liepen nu mensen in hun pak met op hun bek het schuim.
  Ze glommen van pret,
  Ze lachte en hadden lol want het verdiende goed een oudje er uit gezet.

  Mijn moedertje werd uit haar huis gesleept en in de auto gezet.
  Om weg gebracht te worden naar de flat.
  Smekend keek ze rond en dacht aan die tijden dat haar kinderen hier fijn speelde.
  Mijn god dacht ze wat was dat toen weelde.

  Van haar huis naar het onbekende
  Als ik naar haar keek was zij die het gezicht afwende.
  In haar nieuwe flat ging ze direct naar bed.
  Ze keek me vol droefenis aan en sprak een gebed.
  Ze vleide haar hoofd in het kussen.
  Daarna hoorde zij nooit meer het tjilpen van de mussen.

  De Hakker

  Reactie door De Hakker — vrijdag 1 september 2006 @ 19.57 uur

 187. @ 146 Carla

  Ja, het was zeer ergerlijk!
  Misschien goed om die journalistenscholen eens af te stropen en te zien waar men mee bezig is daar?
  Wat een blagenvragen en zo van enge rechtse zijde! Zogenaamd ‘kritisch’. Wat is er gebeurd met de journalisten? Allemaal ingepakt door smeergeld ofzo?
  Ook binnen de media zijn de helden aan het uitsterven… wat een ‘plat’ land wordt dit.
  Allemaal mensen die netjes in de maat meelopen en meeheulen… brrr.
  En die andere helft? Nou, de beuk erin en afgelopen uit met die hele slapende mensenkliek! Voer voor rechts!!
  Nu maar eens een tijdje uit de linkse voederbak eten. Mmmm… zal zalig zijn!

  Reactie door Gloria — vrijdag 1 september 2006 @ 20.30 uur

 188. Ik hoop dat ons land weer socialer wordt.
  Succes

  Reactie door Andre — vrijdag 1 september 2006 @ 21.31 uur

 189. @185
  Dat kan maar 30 jaar dan wordt het een dure zaak om de rente nog te betalen.
  Je moet natuurlijk sparen en niets aflossen met een beetje geluk speel je kiet met de rente.
  Je geld wat je af moet lossen moet je gewoon zelf op de bank zetten.
  Mocht het zo zijn dat je rente van de hypotheek erg te hoog wordt tegen de spaarrente kan je altijd een extra aflossing doen.
  Beetje 40% de helen hoge inkomens 52 % van je hypotheek rente aftrekken dan zit met je spaarrente er al snel boven.
  En je heb natuurlijke rente over rente.
  Geen risico nemen met beleggingen.
  Eenvoudig internet spaarrekening geeft al 3.5 % mei wel 1.2 % boven de 40000 Euro af.
  Dan ga je met een hypotheek rente van onder de 5% al verdienen.
  Enig nadeel is als je ontslagen wordt en je komt in de bijstand dan moet je het geld op vreten.
  Maar dat kan je aan zien komen dan snel in je huis steken.
  Wel de boeteclausules over onderhandelen deze zo laag mogelijk houden.
  En je belastbaar inkomen is laag weet nooit waar dat goed voor is.

  Reactie door Rijk in Frankrijk — vrijdag 1 september 2006 @ 21.54 uur

 190. Heb nergens, ook niet in de link naar het finaciële verslag iets gelezen over wat ze gaan doen met de bijstandsuitkeringen? Echte armoede is de SP dus vergeten…..

  Reactie door Janny Brandse — vrijdag 1 september 2006 @ 22.31 uur

 191. @183 madelief,

  Veel woorden, weinig tot geen inhoud.

  @ algemeen

  Wat mij nog het meest bedroefd is wel de felheid en ondoordachtheid waarmee hier (door sommigen) op, terechte, kritiek wordt gereageerd.

  Het valt niet te ontkennen dat de SP, althans in de politieke praktijk van de aankomende verkiezingen, een groot aantal karakteristieke stellingname’s sterk heeft verzacht.
  Mijn allereerste reactie was vragend, naar aanleiding van een teletextbericht. Daarna heb ik, n.a.v. een noot van de webmaster, gewacht op het online komen van het conceptprogram. Na dit goed en aandachtig te hebben doorgelezen en doorgedacht ben ik erg geschrokken.

  Voor mij is, zoals waarschijnlijk voor velen, het bepalen van mijn electorale keuze een kwestie van het sluiten van een compromis tussen mijn idealen en belangen enerzijds en de diverse verkiezingsprogramma’s anderzijds.

  De standpunten die de SP innam m.b.t. de NAVO, het koningshuis, de 72% schijf, de hypotheekrenteaftrek, de euro en de EU, waren voor mij, de afgelopen 20 jaar de belangrijkste redenen om SP te stemmen.
  Het gegeven dat juist deze standpunten wel heel erg gemakkelijk worden afgezwakt, nog voor er een verkiezingsuitslag is naar aanleiding waarvan er onderhandeld zou moeten/kunnen worden, geeft mij de indruk van een oppositiepartij die zijn idealen loochent in ruil voor een greep naar de macht.

  Ik begrijp het waarom heel goed, maar keur het af. Gezien de huidige ontwikkelingen en achterkamerideeen op het gebied van staatkundige hervorming, wordt de kans op een links kabinet, danwel regeringsdeelname door de SP, met iedere regeerperiode kleiner. De voorstellen voor aanpassingen aan de kieswet maken het een stuk makkelijker voor de corrupte drie om aan de macht te blijven.

  Het verbaast mij echter dat de SP nu haar stellingen verlaat. In de afgelopen 25 jaar hebben die haar electoraal zeker geen windeieren gelegd, integendeel, 14 zetels in de kamer, nationale bekendheid en erkenning als het “geweten van links nederland”.
  De enige reden die ik kan zien om de standpunten zo uit te kleden (naar mijn mening althans) is de wens om te regeren.

  Indien men zich had beperkt tot het, met nadruk, niet prioriseren van bovengenoemde standpunten,
  of enkele daarvan, was ik waarschijnlijk tot een andere afweging gekomen.
  De keuze die men nu heeft gemaakt echter, is er een waar ik mij moreel niet mee kan en wil verenigen.

  Van de SP had ik een dergelijke, aan opportunisme grenzende, koerswijziging niet verwacht.
  Vandaar mijn teleurstelling en beslissing om niet langer SP te stemmen.

  Misschien moet ik nu maar lid worden, teneinde de SP van binnenuit te veranderen zodat zij, in de toekomst, mijn stem weer waard zijn?

  Reactie door x.k. — vrijdag 1 september 2006 @ 22.48 uur

 192. Beste Janny (190.), voorstel 12 van hoofdstuk 2 bedient jou op je wenken:

  “Het sociaal minimum wordt in 4 jaar met 10 procent verhoogd.” Dat betreft dus ook de bijstandsuitkeringen. Sterker: Die 10% komt bovenop de koppeling tussen lonen en uitkeringen die we gaan herstellen, dwz prijscompensatie plus reële loonstijging. Bovendien zullen zeer veel mensen in de bijstand gebaat zijn bij andere voorgestelde maatregelen, zoals verhoging van de huurtoeslag, gratis schoolboeken, gratis kinderopvang, gratis openbaar vervoer voor kinderen tot 12 jaar (onder begeleiding van een ouder) en inkomensafhankelijke kinderbijslag. Je kunt gerust zijn, de SP zal de armoede nooit vergeten – zolang er armoede is staan wij vooraan om die te bestrijden.

  Reactie door Barry — vrijdag 1 september 2006 @ 23.17 uur

 193. JAN FOR PRESIDENT!!!

  Reactie door @win — zaterdag 2 september 2006 @ 0.02 uur

 194. Jaren geleden heb ik in Trouw al gepleit voor maximering van de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe gevallen, op het toenmalige topniveau; dit om te voorkomen dat je mensen die al verplichtingen (rente- en/of premiebetaling) waren aangegaan niet in moeilijkheden te brengen. De rechtse kabinetten hebben er natuurlijk niets aan gedaan en de geleende bedragen zijn – net als de huizenprijzen – inmiddels gestegen.
  Wat ik mij nu afvraag is: hoeveel gezinnen brengen we in financiële moeilijkheden als door ons toedoen de grens ook voor bestaande hypotheken op 350.000 euro gesteld wordt?
  De overheid moet betrouwbaar zijn, zeker een socialistische overheid, want die claimt niet slechts macht, maar moraliteit.
  Mijns inziens mogen deze moeilijkheden niet gecreëerd worden. Iemand moet weten waar de aftrek-bovengrens ligt VÓÓR hij een hypotheek afsluit!

  Reactie door Lau Kanen — zaterdag 2 september 2006 @ 0.57 uur

 195. @ 158 hutspot

  Zo wat doodsklap voor de politieke partijen, een doodsklap is nog zacht uitgedrukt.
  Moet je aan een persoon gaan vragen die net wegbezuinigd is, en daardoor flink in de problemen zit, wat we met die politieke partijen moeten doen……
  Maar goed je loopt weer ongenuanceerd rechts te brallen dus ik wil het hier maar bij laten, want emig politiek inzicht heb je niet evenals je partijgenoot xk man man man wat een zooitje sukkels zijn jullie.
  Je moet wel tegen je verlies kunnen anders kun je beter niet op deze weblog gaan zitten zeiken.

  Reactie door Pool — zaterdag 2 september 2006 @ 1.06 uur

 196. @ 191 x.k.

  Hoe laat moet jij terug in de inrichting zijn ???
  Mis je de laatste bus niet….anders mag je morgen niet achter de Pc van pappie.

  Groetjes
  Je mammie

  Reactie door Pool — zaterdag 2 september 2006 @ 1.10 uur

 197. edit @mijzelf @191;

  Ik heb het hier over 14 zetels in de kamer, dit had moeten zijn: 14 zetels in de recente peilingen. Mijn excuses.

  Reactie door x.k. — zaterdag 2 september 2006 @ 1.21 uur

 198. @ 191 x.k.

  Ik begrijp je teleurstelling.
  Toch hoop ik dat jij begrijpt dat de SP de belangrijkste blokkades heeft weggenomen. Het voortdurende gebral van rechts over deze punten overschreeuwden al de andere punten. Dan is het goed dat de SP zich hierover beraad heeft en op een andere wijze hiermee om wil gaan.
  Geloof toch alsjeblieft dat dit in goede handen is bij de SP. Je kan wel blijven roepen dat de NAVO overbodig is geworden en weg moet, maar hiermee heeft de SP zichzelf ongewild weggejaagd van het politieke onderhandelingspodium en je weet: mensen vangen een zin op en het is alweer gebeurd.
  Zie de hetze nu van RECHTS naar de PvdA.
  Een niet eens zo onredelijk voorstel wordt expres verkeerd behandeld en de ouderen kruipen weg. Het is zo gemeen allemaal!
  x.k. zie iets verder en stap er overheen. Blijf bij de SP en blijf trouw, ook al vind jij dat zij niet trouw gebleven zijn naar de jouw zo belangrijke punten.
  Kom op x.k., niet weglopen nu, maar blijf bij ons. Samen sterk!

  Reactie door Gloria — zaterdag 2 september 2006 @ 2.35 uur

 199. 1. Stefan, je stelt goede vragen.
  Mijn antwoorden zouden zijn:
  vraag: Jammer wel heel uitvoerig waar het geld naar toe gaat, maar niet waar het vandaan moet komen. De gedeeltelijke afschaffing van de renteaftrek levert bij lange na niet datgene op wat men denkt.
  Antw: Dat zou waar kunnen zijn, moeilijk te bepalen.
  Vr: Bovendien is het een korte termijnoplossing, wat belemmert kopers te gaan aflossen, dat betekend dat er namelijk extra geld uit de economie wordt getrokken, mensen kunnen de euro maar 1 keer uitgeven.
  Antw: Dat is psychologie. Ik denk dat mensen met zeer hoge hypotheken wel een deel versneld aflossen om het niet aftrekbare deel te verkleinen.
  Vr: Tevens ben ik zeer benieuwd hoe de maximale schijf van 42 % technisch wordt opgelost, of is de SP van plan de hoogste schijf van 52 % te verlagen tot 42%.
  Antw: Dat is voor de lezers hier natuurlijk te technisch/specialistisch.
  Vr./antw: Daarnaast vraag ik mij af of het eigen-woning-forfait dan ook wordt belast tegen 42% of wil de SP daar dan wel weer de volle mep op pakken. Idem.
  Vr./antw: Verhoging van 10 procent van de bijstandsuitkeringen, leuk bedacht de inkomensval moet worden opgevangen door een bonus??? Hoelang duurt die bonus, of wil de SP structureel een minimumloontoeslag invoeren. Idem.
  Vr: De kilometer heffing kennen we in Nederland al jaren, dat noemen ze brandstofaccijnzen. Hoe meer je rijdt hoe meer je tankt hoe meer je bijdraagt in de staatskas, dat geld ook voor bezineslurpende SUV’s, gaat de SP zich trouwens ook sterk maken voor nacht OV, aangezien hier de laatste bussen om 11 uur rijden, dat kan vervelend zijn als je een feestje hebt.
  Antw: Ik vind dit een luxe probleem waar je de politiek niet verantwoordelijk voor moet stellen.

  Reactie door Nico de Vries — zaterdag 2 september 2006 @ 7.00 uur

 200. Erik: als je reëel bent en van je partij geen kerkelijke sekte wil maken moet je ook naar de haalbaarheid kijken. Met alleen principieel zijn kom je er niet.

  Reactie door Nico de Vries — zaterdag 2 september 2006 @ 7.01 uur

 201. Kaatje,

  Hier nog aanvullende info over de diensten-richtlijn (directive on services)

  Alle publieke diensten die eerst uitgezonderd waren (excluded) worden nu in afzonderlijke liberaliseringsricht- lijnen gegoten.

  Hier een goed kort overzicht van de publieke diensten die komende tijd onder vuur komen te liggen.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Directive_on_services_in_the_internal_market

  Succes.

  Reactie door henry — zaterdag 2 september 2006 @ 7.38 uur

 202. De SP wil in de NAVO blijven, het 72-procents-tarief voor de hoogste inkomens is niet langer een programmapunt, en zelfs de koningin is van haar baantje verzekerd. Het is genoeg geweest. Wat een uitverkoop! Ik ga, voor het eerst van mijn leven, GroenLinks stemmen.

  Reactie door Hiram — zaterdag 2 september 2006 @ 9.34 uur

 203. Hiram, het koningshuis staan nog steeds in het beginselprogramma. Alleen spreekt de SP niet de pretentie uit om de republiek binnen 4 jaar te verwezenlijken. (Het verkiezingsprogramma richt zich geheel op: wat kunnen we in 4 jaar bereiken.)

  En déze Navo wordt absoluut niet doord e SP geaccepteerd, er wordt ingezet op radikale hervorming tot vredesmacht in dienst van de VN. Dat lijkt mij nuttiger dan alleen ‘tegen!’ roepen, want daarmee bereiken we aantoonbaar niets.

  De bijdragen van de hoogste inkomens wordt via andere wegen gevraagd.

  Is dat nou allemaal reden om meteen naar de links-liberalen van Halsema te rennen, die nota bene niet alleen de Navo steunt, maar zelf de bombardementen op Joegoslavië? Misschien is het een idee om je nog maar eens achter de oren te krabben.

  Reactie door Suri — zaterdag 2 september 2006 @ 10.36 uur

 204. Hallo Sp
  Mijn complimenten voor het verkiezings programma. Er Is dan nu eindelijk een partij die de ziekte kosten laat betalen naar inkomen en de kinderbijslag ook getoetst wordt naar inkomen want wie tonnen verdiend hoeft in mijn ogen geen kinderbijslag. Ik hoop alleen als jullie straks met de pvda en groenlinks dit programmma over eind blijft en dat er niet teveel water bij de wijn moet.Want hou er wel rekening mee dat de pvda links van het midden zit. Wij moeten daarom ook zorgen dat het CDA en de pvda geen meerheid gaat halen bij de verkiezingen. want dan kon het wel eens moeilijk worden voor de SP.
  Dus Jan succes met de verkiezings strijd.

  GJ.Halfman sp lid

  Reactie door gj.halfman — zaterdag 2 september 2006 @ 11.47 uur

 205. Inkomensafhankelijke zorgkosten en kinderbijslag. Maar waar ligt de grens? Kan ik dat ergens terugvinden? Even een vraag? Stel man en vrouw hebben drie kinderen. Pa is alleenverdiener en verdient 1600 euro netto. Nu de jongste 10 jaar is geworden besluit de moeder ook tweede dagen per week te gaan werken.Na jaren van zuinigheid komt de familie dan wat ruimer bij kas te zitten. Zij krijgt hier 650 euro netto voor. Wat gaat dit aan kinderbijslag kosten? Wat betekend dit voor mijn zorgkosten? Kunnen jullie mij hiermee helpen, want ik kan het nergens in het programma terugvinden?

  Reactie door robert b — zaterdag 2 september 2006 @ 12.21 uur

 206. @205
  De opvang van je kind wordt gratis.
  De ziekenzorgverzekering van je kind is gratis.
  De boeken en studie van je kind wordt ook gratis.
  Het openbaar vervoer is tot 12 jaar gratis.
  Wat wil je nog meer gratis.

  Reactie door Jofel — zaterdag 2 september 2006 @ 12.43 uur

 207. Beste partijgenoten,inkomenafhankelijke zorgpremie ,eindelijk waar ik altijd voorstander van was maar ja ,ik ben ook links!Dit kan ik lid van het bestuur seniorenberaad ook doorsturen aan het d.b.bestuur,wat betreft navo en koningshuis,wat in mijn gedachtengang ook weg mag,is goed wat Jan voorstelt even pas op de plaats maken,over grote meerderheid van onze bevolking is toch grote voorstander van beide,werken dus aan een andere navo en voorlopig dan met dit huis van oranje! Groet Eugene

  Reactie door Eugene — zaterdag 2 september 2006 @ 12.50 uur

 208. @205
  http://www.gelderlander.nl/discussie/article612747.ece

  Reactie door Jofel — zaterdag 2 september 2006 @ 13.23 uur

 209. @186 de Hakker.

  Dat is mooi, dat is lelijk mooi. Wanneer wordt het uitgegeven? Groeten Henk.

  Reactie door Henk.H — zaterdag 2 september 2006 @ 14.24 uur

 210. @159 Maria,

  Wees maar niet bang voor je positie hoor, bij de katholieken word jij nog steeds het meest aanbeden.
  Halleluja.

  Reactie door Bijdehandje — zaterdag 2 september 2006 @ 16.05 uur

 211. @178 en &193 Madelief,

  Volgens mij piept het bij die x.m. meer in haar voorkamer en is gewoon verrekte rancuneus in haar bovenkamer, mocht ze die al gebruiken, maar zo te lezen niet, blijkt wel uit haar reactie in @191.

  Mevrouwtje is zelf wat geschrokken en heeft verrekte weinig inhoud, zelfs het lezen valt haar moeilijk.

  Trek het je niet aan, ze is het in ieder geval niet waard.

  Zonder het stemmetje van haar, wat toch naar groen-links gaat komt de SP er ook wel. Het énige wat ze probeert, zoals zovéél gefrustreerde typetjes de laatste tijd hier aanwezig op dit log van Jan is stemmingmakerij.
  Gewoon doorhéén prikken.
  Zoals hierboven al door Pool werd aangegeven, ze is weer rijp voor de inrichting, medicijntjes zijn uitgewerkt.
  Wat wil je ook, t’was al veel te laat voor haar, zo’n gevalletje moet op tijd naar bed.
  Hup x.p.tje, op tijd naar bedje toe meid, anders genees je nooit!

  Reactie door Bijdehandje — zaterdag 2 september 2006 @ 16.22 uur

 212. Ik kan het in grote lijnen wel eens zijn met het programma en met jouw opmerkingen, Jan, maar ik heb met name bedenkingen tegen de vaagheid omtrent de NAVO. Ik ben zelf altijd een radicaal tegenstander van de NAVO geweest en ik ben onder meer (en voor een belangrijk deel) lid van de SP geworden omdat deze partij zich ook duidelijk tegen de NAVO uitsprak. Nu zie ik een naar mijn mening wat wollige tekst over het ‘meedenken van de bevolking’ in de komende periode, waarbij het duidelijke ‘nee’ tegen de NAVO wordt losgelaten. Ik kan nog begrijpen dat de SP wil regeren, maar niet ten koste van dit voor mij zo belanrgrijke standpunt. Als de SP zich niet omonwonden tegen het lidmaatschap van de NAVO uitspreekt, dan zijn jullie in ieder geval mijn stem kwijt, en vanzelfsprekend ook mijn lidmaatschap.

  Reactie door Anders Pieterse — zaterdag 2 september 2006 @ 17.35 uur

 213. Nederland van binnenuit veranderen bleek lastig, dus nu gaan we maar proberen de NAVO van binnenuit te veranderen? We hebben twintig jaar geroepen dat we eruit moeten, en dat is niet gebeurd dus nu blijven we er maar in? De inkomensverschillen zijn sinds 1972 ook alleen maar gegroeid, accepteren we die ook maar? Niks op tegen om de NAVO te accepteren, wanneer daar goede argumenten voor zijn. De Argumenten echter die nu zijn gebruikt zijn lachwekkend.

  Reactie door Rik — zaterdag 2 september 2006 @ 18.32 uur

 214. @208 bedankt, ik heb het gelezen. Heb alleen nog steeds van niemand antwoord op mijn vraag bij @205. Ik heb veel sympathy voor de SP. Maar ben natuurlijk geen zelfmoord commando!

  Reactie door robert b — zaterdag 2 september 2006 @ 19.08 uur

 215. http://www.amnesty.nl/afbeeldingen/kunstblok/kunstblok_gebonden_klein.jpg

  Reactie door moria — zaterdag 2 september 2006 @ 22.05 uur

 216. http://www.amnesty.nl/afbeeldingen/kunstblok/kunstblok_fluchtling_klein.jpg

  Reactie door moria — zaterdag 2 september 2006 @ 22.05 uur

 217. @Nico de Vries,
  Jij stelde een vraag over de aftrekbaarheid van hypotheekrente..Misschien kan ik daar antwoord op geven. Die 52% (hoogste schijf IB) blijft volgens mij gewoon zoals het was, net zoals het huurwaardeforfait. Daar verandert volgens mij (wat de SP betreft) niks aan. Die 42% waar jij op doelt is alleen een bovengrens die gesteld wordt aan de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Dat vul je zelf elk jaar in als je de aangifte opstuurt en volgens mij is deze beperking niet meer dan een toets die de belastingdienst straks uitvoert..Tot 42% keurt de belastingdienst jouw aangifte goed, daarboven mag dat dan niet meer. Het is dus niks meer dan een wijziging van de aftrekbaarheid van die rente, maar verder heeft het geen invloed.

  Reactie door Ton — zaterdag 2 september 2006 @ 23.58 uur

 218. @211 Edelmoedig streven van iemand die
  niet meer SP wenst te stemmen om onnavolg-
  bare redenen meent elders van binnenuit de
  SP, hiér, te moeten gaan veranderen. Tja,
  dan heb je het wel hoog in je bol! Maar
  als sprake zou zijn van aanpassen aan el-
  kaar, klinkt dat al heel wat minder pedant
  en om dát van elders uit te willen starten, doet wel wat omslachtig aan, als
  de weg ook korter kan zijn!
  Als infiltreren haar specialiteit is, kan
  de nieuwe partij van haar keuze, de grap-
  pen, die gaan komen, nog niet overzien.
  Gloria probeert haar al vast tegen te hou-
  den en heeft kennelijk een veel beter voorstellingsvermogen van haar opties, in-
  tenties en capaciteiten en veel vertrouwen
  ook nog kennelijk in haar oordeel.
  Kijk Bijdehandje, als iemand meent te moetenvaststellen dat ik ‘weinig tot geen inhoud’ heb is dat voor rekening van de
  schrijfster en zegt wat over haar. Gloria
  komt haar graag tegemoet en voor de ver-
  andering mag de leerzame dialoog zich dus
  tussen die twee afspelen, als ik het me
  mocht wensen. Zien hoe wezenlijk inhoude-
  lijk zij zouden zijn en wat IK er nog
  van kan leren, en waar een gedeelte van de
  zinsbouw me weer zo bekend voorkomt, ben
  ik deels al op weg!
  Begin oktober zijn er weer feesten in ook
  Leiden en in die eerste week ben ik uitge-
  nodigd voor een reunie bij een commune in
  klederdracht, althans zo zou je het vroe-
  ger zeker noemen. Uiteraard vind die plaats op een vast vrolijke vrijdag en de
  lunch hoef ik niet zelf te betalen, die
  wordt mij aangeboden en de warme hap is
  ook betaald. Daar zal ik dan ongetwijfeld
  ‘de politiek’ tegenkomen en er enthousiast
  over de SP vertellen, op weg dus naar een
  beter Nederland en dat in een sfeertje
  waarin men elkaar niet hoovaardig tegemoet
  treedt. Mijn concentratie gaat dus derge-
  lijke kanten op en ik kan me er op verheugen om mijn kennis, daar eens opge-
  daan, opnieuw te gaan verrijken….en dat
  zal x.k. vast een goed initiatief vinden.
  Veel te veel heb ik te maken met g.f.k.’s
  en ben er dus alert op met waarop ik zou
  moeten selekteren. Leuk en met zo’n over-
  headprojektor worden er nog nostalgische
  herinneringen op wit doek geprojecteerd.
  Als alles volgens plan verloopt komt de
  politiek ook daar met een verrassing van
  formaat en flink reklame maken voor een
  degelijk uit te voeren ‘stemming’.
  Fijne zondag Bijdehandje en maak je geen
  zorgen: het moet wel écht belangrijk zijn
  wil ik me zaken aantrekken en vandaag trek
  ik lekker veel tijd uit voor gezellige
  persoonlijke ontspanning, daar is die zon-
  dag voor, met veel rust,opdat wij gesterkt
  volgende week den dagelijkse arbeid weer
  naar behoren weten te volbrengen. Leve SP.

  Reactie door Madelief — zondag 3 september 2006 @ 8.16 uur

 219. Vergissing, ik moet ook naar Leiden, maar
  bedoelde reünie vindt plaats in Rotter-
  dam en gelukkig rijden er dus ‘s nachts
  ook treinvervoer mogelijk of ik ga er bij
  een nicht logeren die mogelijk ook mee zal
  gaan! Bijdehandje er is nog één ding wat
  leuker is dan politiek en wat een mens ook
  niet alleen hoeft te doen! Fijne dag dus!
  :lol:

  Reactie door Madelief — zondag 3 september 2006 @ 8.26 uur

 220. 191. Mijn vraag is Op wie stem je dan wel of stem je in het geheel niet meer.
  Dat je om principiele redenen je lidmaatscahp opzegt is zeer legitiem maar niet meer op de SP stemmen als enige partij die toch nog iets doet aan het asociale beleid dat vele mensen in de armoede gedreven heeft is een geheel ander verhaal.
  Ook ik heb een tijdje geleden mijn lidmaatschap opgezegd maar stem nog steeds SP omdat dat de partij blijft die een meest sociaal en kritisch programma heeft.
  Dus wat is je bedoeling?
  Ik vind ook dat het iedere partij moet sieren dat juist kritische geluiden aandacht krijgen ook daarin zou de Sp en haar leden moeten uitblinken aan enkel gejuich heeft een partij niets. Neem kritiek serieus zou ik zeggen alsmede degene die ze uit.

  Reactie door Henny — zondag 3 september 2006 @ 13.08 uur

 221. 192. En komt er dan wel eerst ieder jaar de inflatiecorrectie bij en daarbovenop die 10% anders denk ik dat je aardig tekort komt. Er zou nu al direct 10% gegeven moeten worden om de schade enigszins te beperken.
  Bij het europese inflatiecijfer bijvoorbeeld wordt de energie en eerste levensbehoeften groenten etc. buiten beschouwing gelaten terwijl juist dát exorbitant gestegen is en zeer zwaar drukt op de lasten m.b.t. eerste levensbehoeften.

  Off topic misschien maar ik hoorde deze week twee afzonderlijke berichten die apart van elkaar zeer positief opkomen.
  Nederland heeft het ‘laagste’werkeloosheidscijfer van de EU (Was trouwens nog altijd 2 volle procenten hoger dan voor aanterde Balkenende) en de economie in UK is gegroeid omdat ze de grenzen hebben opengesteld.
  Welnu wat weer verzwegen wordt in de koppeling van deze gegevens is dat de UK het enige land binnen europa is waar de werkeloosheid “GESTEGEN’is.
  Dus grensen open betere economie maar meer werkeloosheid. Wat haal je eruit wanneer en waarom?

  Reactie door Henny — zondag 3 september 2006 @ 13.18 uur

 222. zeer positief overkomen. aantrede-grenzen.
  Radio luisteren en lezen en schrijven gaat niet altijd samen maar ja, interessant genoeg

  Reactie door Henny — zondag 3 september 2006 @ 13.21 uur

 223. een prima verkiezingsprogramma!!!!

  Reactie door pam vermeulen — zondag 3 september 2006 @ 19.23 uur

 224. @218 Madelief.

  De 3 Octoberfeesten zijn mij niet vreemd,
  ik heb vanaf 1939, 30 jaar in Leiderdorp gewoond en in Leyden op school geweest.
  Toen was het een mooie oude arme stad, die indruk heb ik nu niet meer, veel plezier te beginnen met de taptoe op 2 October daarna 3 October haring en wittebrood en hutspot en dan de 11 kroegentocht, veel plezier. Groeten Henk.

  Reactie door Henk.H — zondag 3 september 2006 @ 21.50 uur

 225. Ook (de dekhengst) Mitterrand beloofde het minimumloon omhoog te brengen.
  Hij deed het ook nog.
  Jaren heeft Frankrijk erover gedaan om het schip weer op koers te krijgen!

  Wat is sociaal?

  Reactie door r.k.h — maandag 4 september 2006 @ 12.35 uur

 226. Zoals meestal heb ik weinig kritiek op het concept-verkiezingsprogramma. Maar toch is de SP het even helemaal vergeten: gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Hoe dan ook weinig aandacht voor ontwikkelingssamenwerking bij de SP. Misschien een goed idee om eens na te gaan denken over een ministerie van internationale gezondheidszorg o.i.d.?
  Met relatief weinig geld heel goed werk doen bij enge en onnodige ziektes als malaria, lepra, blindheid en dan heb ik het nog niet eens over AIDS. In ben er op tegen om dit werk helemaal over te laten aan gristelijke “charity”.

  Reactie door Rianne — maandag 4 september 2006 @ 14.31 uur

 227. 226. Volkomen mee eens. De medicijnen die de meest voorkomende ziekten bestrijden kosten bijna niets en toch is er weinig oog voor.
  Zodadelijk als het reizen over de wereld nog meer toeneemt en de klimaatsverandering nog meer een feit is en ziekten wederom ingevoerd worden in de zogenaamd westerse samenlevingen dán moet je ze eens horen.

  Reactie door Henny — maandag 4 september 2006 @ 16.41 uur

 228. @ M. Hussaini (61):

  Logisch gezien is je redenering volkomen krom.

  -In de eerste plaats is het onzin dat je eerst Nederlands lidmaatschap van de NAVO zou moeten accepteren, omdat je anders “buiten elke discussie” zou staan. Tegenstanders van de NAVO hebben vroeger nooit “buiten de discussie” gestaan, integendeel!

  -In de tweede plaats: als je het lidmaatschap van Nederland van de huidige NAVO accepteert, en na een “democratische discussie” volgen “democratisch genomen besluiten”, welke de gronslsg vsn de NAVO HANDHAVEN (een militair speerpunt van kapitalistische, met name Amerikaanse belangen), dan kan je JUIST NIETS MEER zeggen. Je hebt de NAVO toch geaccepteerd?
  Wat zeur je dan nog?

  -In de derde plaats: als nu de NAVO als zodanig wordt geaccepteerd, hoe kan het lange termijn-standpunt in het beginselprogramma van de SP: uittreden van Nederland uit de NAVO, dan nog geloofwaardig gehandhaafd blijven?

  Dit alles is koorddansen dat eindigt met een spagaat op de grond.
  Alleen een GEHEEL NIEUWE organisatie voor de veiligheid en onderlinge steun in Europa zal geloofwaardig zijn.

  Reactie door Olav Meijer — maandag 4 september 2006 @ 17.35 uur

 229. @ Wilbert (82):

  Zie nr. 228.

  Hoe kan je in vredesnaam de NAVO “van binnenuit” veranderen in een vredelievende organisatie, als dat al niet zal lukken binnen een Nederlandse coalitieregering, waaraan de SP eventueel (héél kleine kans!) zou deelnemen?
  Allemaal illusie!

  Reactie door Olav Meijer — maandag 4 september 2006 @ 17.53 uur

 230. @ Gloria (115):

  Hier mis je toch echt de essentie van wat een democratische partij moet zijn.
  Het gaat om een CONCEPT-verkiezingsprogramma. Dat staat dus nog geheel ter discussie, eerst binnen de afdelingen van de SP, en vervolgens in het congres.
  Noch Jan Marijnissen, noch alle geraadpleegde adviseurs hebben zelf alleen de wijsheid in pacht, en een onfeilbaar gezag à la de Here Jezus!

  Reactie door Olav Meijer — maandag 4 september 2006 @ 18.18 uur

 231. Zie dat er bespaard gaat worden op nieuwe wegen en op nieuwe maasvlakte. Een goede infrastructuur is de levensader van een land. We staan nu al allemaal vast en dat kost het bedrijfsleven miljoenen, misschien wel miljarden euro’s. Verbreding van wegen is dus pure noodzaak. Zeg niet dat dat een grotere belasting van de natuur is want wat dacht je van al die auto’s die in de file staan? Door tol te heffen voor buitenlandse wagens kunnen die wegen gefinancierd worden.Gratis maken van het openbaar vervoer zorgt voor een grotere belasting van het openbaar vervoer en de NS kan het nu al niet aan. Dat is dus niet slim. Wel zou het fijn zijn om te kijken of onrendabele bus-trein lijnen in minder bevolkte gebieden toch te laten rijden. Mensen in die gebieden hebben ook recht op openbaar vervoer. Het ontbreken ervan zorgt voor isolement van vooral ouderen.

  Reactie door Jaco — dinsdag 5 september 2006 @ 10.27 uur

 232. Ik zou normaal gesproken meteen op de SP hebben gestemd als ze niet aan mijn brood zouden komen. Bij de vorige verkiezingen was al duidelijk dat de SP tegen hogesnelheidslijnen en tegen de betuwelijn is. Mijn brood dus. Verder is gratis OV voor 12- en 65+ een loffelijk streven maar 12+ en 65- hebben dus nog steeds niks te kiezen, behalve de lank vol te gooien met tijdelijke kwartjes van Kok. Tenslotte vind ik niets n de richting van een fiscale tegemoetkoming voor de onkosten woonwerkverkeer met eigen vervoer, als er geen openbaar veroer rijdt. Wel extra kwartjes tanken en daar niets voor terug zijn.

  Reactie door Rob — dinsdag 5 september 2006 @ 13.01 uur

 233. @Olav Meijer — maandag 4 september 2006, 17.53

  Laat me voorop stellen, dat ik de kans, dat de SP “van binnenuit” iets kan veranderen, slechts een ietsiepietsie, verwaarloosbaar beetje groter acht. Dat was misschien niet helemaal duidelijk overgekomen.

  Qua resultaat lever je niks in met het gewijzigde NAVO-standpunt. De werkelijke winst van de move zou m.i. zijn, dat je je als SP toegankelijker opstelt. Dat kan doorwerken in andere punten, die niets met de NAVO te maken hebben. In die zin vind ik het – politiek gezien – geen onverstandige zet. En de SP is een politieke partij.

  Het is alleen wél ook een princiële koerswijziging. Ik geloof dat o.a. jijzelf daar iets over zei, waar ik me in kon vinden. Elders op deze site heb ik – onlangs nog – wel eens gezegd, dat ik me zélf nog wel eens heen en weer geslingerd voel worden tussen principes en idealen aan de ene kant en bereiken van doelen aan de andere kant. M.b.t. de NAVO zit ik momenteel weer meer op jouw lijn.

  Ik neig doorgaans naar de principiële kant van de zaak. Persoonlijk ben ik ook geduldig genoeg, maar dat kan ik me ook permitteren. Een volgend kabinet CDA/VVD overleef ik best, zoals het nu gaat. Maar er zijn er velen, die liever te eten hebben dan een president. En liever zorg dan een gevecht tegen de bierkaai, als het over de NAVO gaat.

  Ik ben daar nog niet uit. Zou je sommige principes en idealen zolang even in de ijskast kunnen zetten? Of gaat dat op een gegeven moment dan toch bederven?

  Reactie door Wilbert — dinsdag 5 september 2006 @ 21.59 uur

 234. Waar is enige aandacht voor de vele vrijwilligers in onze maatschappij ( juistook in de SP) gebleven.
  Help me ik kan het in het concept niet vinden !

  Lees nog eens : “Eerste weg links”.

  Vergelijk dit programma eens met het huidige concept ik ben benieuwd.

  Hans Krabbendam

  Reactie door Hans Krabbendam — donderdag 7 september 2006 @ 10.25 uur

 235. Aanvulling : pardon juistook = juist ook

  Lees ook nog eens: ” Heel de mens “.

  En vergelijk dat ook (eens) met het concept verkiezingsprogramma 2006.

  Het geldt dit beginselprogramma (deels) niet meer ?

  Of dien je het een los te zien van het ander ?

  Ben benieuwd.

  Hans Krabbendam

  Reactie door Hans Krabbendam — donderdag 7 september 2006 @ 13.01 uur

 236. Meneer Marijnissen, wat is er geworden van “s’lands wijs s’lands eer” wij kunnen toch ook geen kerk in het land van de allochtonen plaatsen, waarom die stomme moskeeen dan hier tussen de molens?
  Nederland is ons Nederland niet meer.
  De regering geeft alles toe aan die lui, maar het zal Nederland nog bezuuren.Als wij naar hun land gaan moet je ook een kopdoek dragen,dus als zij hier zijn weg met dat ding,en waarom word er een uitzondering gemaakt met de pasfoto’s, wij moeten de oren tonen, zij niet?????????Ons land is een gevaarlijk land geworden, kijk maar wie er hier in de gevangenis zit, 99% zijn buitenlanders, en dan al die moorden?
  Nee de regering moet eens goed nadenken waar zij mee bezig zijn. Maar ik stem toch op jan hoor.
  annemarie

  Reactie door annemarie — vrijdag 8 september 2006 @ 11.02 uur

 237. Gloria, als je het zelf zo goed weet, laat eens horen. Wat is het verschil tussen communisme en socialisme?
  De Navo van binnenuit veranderen c.q. verbeteren????? Zou dat met de SS ook mogelijk zijn geweest dan?
  Nee hoor, per definitie is de NAVO als
  anti-demokratisch en agressief pact niet te veranderen. Niet van binnen, niet van buiten. Wat de SP nu doet is opportunistische politiek bedrijven, gelardeerd met een flinke dosis Reformisme.
  Gloria, weet jij toevallig ook wat Reformisme voor de gewone mensen inhoudt?

  Reactie door Arie van Kooten — vrijdag 8 september 2006 @ 19.35 uur

 238. @ 237 Arie van Kooten

  Ik noteer het maar even letterlijk hier:

  Communisme:
  politiek-economisch stelsel dat in navolging van de leer van Marx door middel
  van REVOLUTIE de productiemiddelen in eigendom aan het volk wil geven.

  Revolutie:
  radicale verandering van het politieke systeem op gewelddadige wijze, althans buitenwettelijke wijze.

  Socialisme:
  politiek-economisch stelsel waarin de productiemiddelen niet in particuliere handen zijn en waarbij de opbrengsten van deze productiemiddelen zoveel mogelijk ten goede komen aan de gehele bevolking.

  Reformisme:
  beweging tot hervorming; inz stroming in het socialisme om langs wettige weg tot sociale hervormingen te komen.

  In deze wil ik ook PLATO aanhalen:
  “natuurlijk moeten wij alles doen om te voorkomen dat de regering hun machtspositie misbruiken en op een brute, autoritaire manier optreden i.p.v. als medewerkers die er zijn voor het welzijn van de bevolking.”

  Kapitalisme:
  maatschappelijk stelsel waarbij de productiemiddelen particulier eigendom zijn en geproduceerd wordt binnen een vrije markteconomie.

  Democratie:
  politiek staatsvorm waarbij nagenoeg het gehele volk aan de collectieve besluitvorming deelneemt.

  Dictatuur: (van het proletariaat)
  leer van Marx betreffende de handhaving van het door het proletariaat (klasse van de bezitslozen) veroverde staatsgezag.

  Nou Arie, we leven niet in het communisme, niet in het socialisme, maar in het kapitalisme. Democratisch gekozen!
  De helft + 1 heeft het in ons land voor het zeggen.
  Inderdaad wil de SP het socialisme binnen wettige weg tot hervorming zien te komen.
  Want zij doen het niet via revolutie, althans hiertoe worden wij niet opgeroepen.

  Via communisme (revolutie) kan het socialisme geheel geleefd worden. Hier leven we het reformisme en wordt gebruik gemaakt van de democratie. En dat levert waarschijnlijk nooit? het socialisme op, ook al is de meerderheid voor.
  De oppositie zal altijd ervan afknibbelen en er zal water bij de wijn gedaan worden.

  Hoe anders? Revolutie? Dan moet er geleefd worden met de wetenschap dat de andere ‘helft’ dit onvrijwillig moet doen.
  En dit zal geen harmonie brengen onder het volk. En dat zal wederom mislopen.
  Arie, zeg het maar. Wat mij betreft? Ik zou het prachtig vinden als een volk er in z’n geheel en van harte toe komt om socialistisch te leven. Wat is niet mooier dan dat een bevolking democratisch kiest voor het socialisme? Onder dwang werkt niets, zo is gebleken. Vrijwilligheid is de hoogste vorm en die werkt.
  Vanuit mijn ‘optrekken’ met Jezus Christus kies ik voor het socialisme. Uit mijn hart en in volle overtuiging. In het kort: eerlijk delen. En iedereen even belangrijk, ongeacht de aard van het werk.
  Geloof en politiek kunnen dit misschien samen bewerken. Het probleem is dat veel socialisten niet ‘gelovig’ zijn. En de ‘gelovigen’ veelal niet socialistisch zijn!
  Tja Arie, zal het vrijwillige
  socialisme een utopie zijn? God zal het weten. Wie weet als de menselijke evolutie vordert en de mens meer ‘conscience’ wordt in plaats van ‘sapiens’ zal het mogelijk worden. Voorlopig zie ik nog heel wat ‘wilde dieren’ om mij heen in dit land en de wereld. Laten we ons succes wensen. ;)

  Reactie door Gloria — zaterdag 9 september 2006 @ 4.31 uur

 239. Hoi Annemarie,

  Ik denk persoonlijk ook dat we te ver doorgeschoten zijn in Nederland. Klagen over een persoon uit een ander land wordt te vaak gezien als discrimineren…maar wie discrimineert wie? Er is een groep mensen die het verziekt voor alle anderen. Ik ken ook mensen die niets willen weten van onze cultuur en die dat ook verwerpen en zij willen zich niet aanpassen..maar jij als Nederlander discrimineert als je zegt het er niet mee eens te zijn. Jij als Nederlander discrimineert als je klaagt over geluidsoverlast/lastig vallen van vriend/vriendin of bedreigingen. Dat is niet eerlijk!!!
  Misschien moeten moskeeen ok wel weg maar dan ook de kerken! Godsdienst is iets wat je vooral zelf beleefd…toch? Het onderdrukkingsmiddel van de middeleeuwen hoeft nu toch niet meer?
  Waarom wordt het ene gezien als zijnde wel goed en het andere niet? Is het niet veel beter respect te hebben voor elkaar?
  Ik heb sterk het idee dat godsdiensten te vaak belemmerend werken om nader tot elkaar te komen. Ook wij kennen fundamentalisten! Streng gelovigen! Waarom is er zo weinig respect voor elkaars geloof en waarom moet het ene altijd beter zijn dan het andere. Alles wat te ver doorgeschoten is is eigenlijk best gevaarlijk….het belemmerd onze waarde in vrijheid te mogen leven. Een ieder die het hier niet mee eens is zou ergens anders het beste kunnen gaan wonen.

  We moeten op onze hoede zijn en blijven voor alles wat wil onderdrukken en wat onze vrijheid wil beperken of opheffen..maar dit doe je niet met geweld maar met begrip en respect. Verspreiding van welzijn en welvaart is nog niet voldoende gebeurd. Bush bemoeit zich nu met Iran…moet hij dit niet doen met zijn eigen land die inmiddels verpaupert?

  Reactie door cynthia — zaterdag 9 september 2006 @ 14.56 uur

 240. Jan, ik wil graag even doorgeven dat ik van mensen hoor dat ze 80 pagina`s teveel vinden…gaat de SP een flyer of folder maken en bij iedereen in de bus doen? Dan wordt de SP veel meer bekend en dan weten mensen de standpunten van de SP…

  Reactie door cynthia — zaterdag 9 september 2006 @ 19.15 uur

 241. Kinderopvang als basisvoorziening is niet
  realistisch.Het is beter om het naar ratio
  inkomensafhankelijk te maken.
  Kinderbijslag moet blijven zoals het is.
  Bij bv 4 a 5 kinderen of meer wordt het eigen verantwoordelijkheid.

  Reactie door Sander Jongenotter — zondag 10 september 2006 @ 20.10 uur

 242. Ik maak me de grootste zorgen over de ouderen die dit land hebben herbouwd na WW II en over de chronisch zieken mensen en de mensen die in de WAO zitten van vóór de Wet Verbetering Poortwachter en tóch nog gepakt worden met een herkeuring volgens strengere criteria. Allemaal eruit? of zoveel mogelijk? En wie wil hen aan werk gunnen? mensen met een vlekje of meer? en jaren aan de kant gestaan?
  Wat doen we voor deze mensen?

  Reactie door yvonne de rhoter — zondag 10 september 2006 @ 20.53 uur

 243. Beste SP ers, het valt me wel op dat alle reacties louter om de poen draaien, wat vang ik netto in mijn loonzakkie. Groen Links is veel breder georienteerd, veel internationaler en groener met ongeveer dezelfde sociale verbeteringen met betrekking tot de inkomenspositie van de zwakkeren. Vindt de SP dus ietswat te eenzijdig gericht.

  Reactie door peter — woensdag 13 september 2006 @ 15.32 uur

 244. Sorry Peter, maar je hebt het verkiezingsprogramma dus niet gelezen??

  Als het beter gaat met mensen kunnen mensen zich weer beter inzetten voor het mileu en het welzijn van dieren…

  Reactie door cynthia — dinsdag 19 september 2006 @ 23.07 uur

 245. Wat gaat de SP af zeg de laatste weken! En het gekke is dat de media er niet bovenop springen. Er valt toch een hoop negatiefs over de SP te melden, laten we eens beginnen met de wijze waarop de SP met kritiek en criticasters omgaat, of de wijze waarop er nu echt uitverkoop is gehouden van idealen. Maar nee, de slappe smoesjes van Jan worden klakkeloos geslikt. SP of CP het is echt alleen maar een lettertje verschil!

  Reactie door Ex-SP-stemmer — vrijdag 22 september 2006 @ 0.32 uur

 246. Hoe bedoel je ex-sp stemmer? Kom eens met voorbeelden? waar ben je het niet mee eens?

  Reactie door cynthia — zondag 24 september 2006 @ 14.32 uur

 247. jan is tot nu toe de enige geweest die eerlijk is! Houd je ogen open ex-sp stemmer, zou ik willen zeggen. De Sp is nog steeds tegen de navo en het koningshuis…

  Reactie door cynthia — zondag 24 september 2006 @ 14.34 uur

 248. Ik ben een alleenstaande vrouw, gehandicapt,en leef al 16 jaar van de bijstand.
  HetZUUR van de afgelopen jaren was bitter.
  Ik hoor nooit iets van de SP over deze groep vrouwen, die nooit meer kunnen gaan werken. Jaren en jaren op een houtje bijten, uitgesloten worden van de maatschappij en in stiltte vereenzamen achter de garaniums terwijl je leeftijd genoten weer gaan werken. Alle leuke aardse dingen zijn er niet meer bij, geen terrasje pikken of op vakantie gaan,altijd met de uitverkoop de hoog noodzakelijke kleren kopen,zo kan ik de lijst nog heel lang maken.
  Iedere maand blij dat je het weer hebt gehaald.
  Over de 65+ daar wordt wel over gesproken, dat ze te weinig krijgen, terwijl dit inkomen nog ruim 60 euro hoger is.
  Deze oudjes vereenzamen volgens de SP achter de garaniums.
  Ik zou met hun willen ruilen.
  Ze kunnen nog fietsen,lopen brei-kaart clupjes,op vakantie enz. Hebben minder onkosten en zijn lang niet zo afhankelijk dan wij, daarbij zijn ze geacsepteerd in de maatschappij, maar dat is bij ons ook al niet het geval.
  Nu krijg je er weer 7 euro erbij, terwijl de huur 11.= euro omhoog is gegaan, en dan heb ik het nog niet over de energie kosten.
  Steeds weer een klein hapje erbij en een grote hap aan verhogingen, ACHTERUITGANG.

  SP Richt je ook eens op deze groep, het zijn hoofdzakelijk vrouwen van 45-65 jaar die in deze situatie zitten.
  En u weet dat de AOW ook geen vetpot is, maar zo rollen deze vrouwen van de ene armoede in de andere. Maar toch zal ik blij zijn als ik die leeftijd over enkele jaren heb bereikt.
  Want het is geen lolletje om iedere maand je rechtmatigheidsonderzoeksformulier te moeten inleveren,en 2 maal per jaar de formulieren voor bijzondere bijstand en de hercontrole te moeten invullen.
  IK BLIJF VERTROUWEN OP DE SP

  Reactie door Jose — maandag 25 september 2006 @ 1.47 uur

 249. SP, Iedereen heeft het over het inzetten van talent.Kansen voor oudere werknemers. Aanpakken van de jongerenproblematiek.
  Door de WK is bij kinderopvang- organisaties het accent op geld komen liggen, op overleven.
  Ik ben als 50-jarige ontslagen samen met het gehele middlemanagement van onze organisatie.Ik heb een schat aan ervaring en materiaal te bieden t.a.v. preventie en leren omgaan met emoties t.a.v. jonge kinderen. Ik bied ze nu aan op de website. Naast mijn ww uitkering van €787,- waar we met twee personen van moeten leven. Geen toeslagen, kinderen zijn op zichzelf, geen aanvullende uitkering, want we wonen in een oud huisje dat eigendom is en waar ik in wil sterven, dus niet verkopen om in een gesubsidieerde woning te zitten.
  IK heb talent, materiaal, creativiteit en bewustzijn te bieden…
  Maarrr… in gewone taal die iedereen begrijpt. Er zijn erg veel kruiwagens nodig om in een gevestigde commissie voor kwaliteit te komen, erg veel wetenschappelijk ego, diploma’s om achter te verschuilen en commercieel gelul.
  Zo als ik zijn er nog veel meer.
  Heeft SP hier ideeen over? Kijk eens op mijn website… ik blijf tóch werken aan mijn ideaal, betaald of niet!
  Zijn er alleen stipendiums voor kunstenaars, technologische mensen, noem maar op?
  Ben benieuwd

  vr.gr. Edith

  Reactie door Edith — maandag 2 oktober 2006 @ 13.45 uur

 250. Als eerste gefeliciteerd met die verkiezingsprogramma en ten tweede laat het nou eindelijk is zo zijn dat wat hierin word vermeld voor minimaal 50 procent word uitgevoerd. Ik word gek van dit land. Zijn de mensen dan echt blind aan het worden, willen ze echt weer een balkenende,ellende hebben zoals de vorige jaren. Het cda heeft in mijn ogen kompleet gefaald en puur vvd beleid uitgevoerd en totaal hun sociale gezicht verloren, en nog zijn er zoveel mensen van plan om op het CDA te gaan stemmen, ik begrijp er werkelijk niks meer van. Mensen die echt niet kunnen werken (zoals mijn zus bijvoorbeeld) en met 1100 euro in de maand moeten rondkomen, nou probeer het maar..ruime woning nodig ivm elektrische rolstoel,allerlij extra voorzieningen die niet vergoed worden,ziekenfonds premie die dik 2 x zo hoog is geworden en ga zo maar door..nee fijn goed geregeld in Nederland, de rijke rijker en de arme armer.SCHANDALIG!!Kinderen krijgen in Nederland???? Nou dan maar naar de voedselbank want met die belachelijke kinderbijslag van 175 euro in de 3 maanden reden we het echt niet. Neem een voorbeeld aan de omliggende landen, Duitsland honderden euroos per maand,belgie bij de geboorte gelijk 1000 euro in het handje,daar kan je tenminste wat mee….ach tzal allemaal wel maar laten we in godsnaam van dit kabinaat af want ik ben ze verschikkelijk ZAT!!!! OPROTTEN MET DIE vvd politiek!!!

  Reactie door Erik stapper — vrijdag 6 oktober 2006 @ 12.36 uur

 251. Voor werkzoekenden komt een bonus. Laat dat dan wel zijn voor die mensen die ECHT om werkzoeken en niet voor hen die SOMS een soccitatibrief versturen alleen om de bonus te ontvangen! En dan zeker niet voor hen die al 10 of 20 jaar thuis hebben gezten omdat ze te lui zijn om te werken, omdat ik mij daar al lang genoeg aan heb mogen ergeren en er niet NOG MEER aan wil betalen!

  Reactie door John — vrijdag 6 oktober 2006 @ 21.34 uur

 252. Ik ben invalide!(zonder mijn schuld.)Ik moet elke maand proberen de uiteintje”s aan mekaar te knoopen!!!Te weten ,al twintig jaren!Ik ben herkeurd door het U.W.V en 100% AFGEKEURD.Ik heb geen zin om meer te leven.Zolang ik al leef worden de rijken rijker en de arme armer!!!En dat proces gaat gewoon door. Al eewenlang! Nu en dan een opstand,met veel doden . En we gaan weer verder! Jaar in jaar uit.Ik denk dat uiteindelijk de Democratie zich zelf om zeep helpt! Met vriendelijke groeten; Dhr , Prevoo.(sucses met jullie verciezing’s campaine). Wat uiteindelijk ook op niks uitdraait!!!

  Reactie door alphons.Prevoo — zaterdag 7 oktober 2006 @ 20.54 uur