Beter Onderwijs Nederland

BON

Beter Onderwijs Nederland is een in 2006 opgerichte vereniging met als doel het zo goed mogelijk tot bloei laten komen van de potenties van leerlingen en studenten door gedegen vakinhoudelijke en algemene vorming. Sinds kort heb ik plaatsgenomen in het comité van aanbeveling. Dit doel willen ze bereiken met de volgende uitgangspunten:

1. Bestuur, beheer en inrichting van onderwijsinstellingen moeten in het teken staan van gedegen onderwijs door gekwalificeerde en inspirerende docenten. Het beschikbare budget van niet-universitaire onderwijsinstellingen moet primair besteed worden aan onderwijs en aan alles wat daartoe aantoonbaar bijdraagt.
2. Directie- en beheersfuncties mogen niet exuberant beloond worden en moeten primair worden vervuld door mensen met onderwijservaring, die bij voorkeur naast hun bestuurs- of beheerswerkzaamheden zelf onderwijs verzorgen. Zeggenschap over de inrichting van het onderwijs binnen de instituten moet liggen bij leraren en docenten.
3. De onderwijsinstelling biedt primair vakinhoudelijke en algemene vorming aan leerlingen en studenten en heeft alleen binnen die context ook een opvoedende taak. In het geval van nevenactiviteiten van de opleiding (brede school) is het onderwijsdeel daarvan strikt gescheiden.
4. Leerlingen van verschillende intelligentieniveaus, met verschillende vaardigheden en interesses moeten, na de basisschool, in onderscheiden schooltypen lessen volgen met op hun capaciteiten toegesneden vormen van onderwijs.
5. Het verschil tussen (overwegend) theoretische en (overwegend) praktische opleidingen moet worden gehandhaafd, dan wel hersteld.
6. Directe instructie en oefening onder leiding van een vakkundig docent, in overzichtelijke groepen met een royaal aantal contacturen per vak, is in beginsel de meest effectieve vorm van onderwijs, mits goed uitgevoerd door de docent en binnen de opleiding ondersteund.
7. Omdat gestreefd wordt naar het onderbrengen van leerlingen met ongeveer gelijke potenties in groepen of klassen, kan het onderwijs grotendeels klassikaal zijn; aan allen worden op hetzelfde moment, op dezelfde manier dezelfde eisen gesteld. Aandacht voor de individuele leerling is er, waar nodig of wenselijk, binnen de structuur van een gemeenschappelijk programma.
8. Ernstige probleemleerlingen moeten worden verwezen naar op hun problematiek toegesneden vormen van speciaal onderwijs. Er moet niet minder maar juist meer onderscheid gemaakt worden tussen typen onderwijs, om kinderen in hun verscheidenheid tot hun recht te laten komen.
9. Bij het afnemen van eindexamens/afstuderen moet de overheid onafhankelijk en bij elke gelegenheid controle uitoefenen, om de kwaliteit van diploma’s te waarborgen.
10. De salariëring van leraren en docenten moet over de gehele linie worden verhoogd en gedifferentieerd naar gelang het schooltype waaraan ze les geven en hun niveau van opleiding. Vakinhoudelijke bijscholing moet worden gefaciliteerd en beloond.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 31 augustus 2006 :: 11.50 uur

22 Comments

22 reacties

 1. Mooi inititief. Maar vakinhoudelijk werk wordt helemaal niet meer gewaardeerd.
  Het gaat om aansturen. Hoe meer mensen je aansturt hoe meer je verdient. Vakinhoudelijke kennis is meestal alleen maar hinderlijk.
  Zorg dat je rechten studeert en mensen kunt manipuleren dan kom je verder, maar als vakinhoudelijk medewerker wordt je als een citroen uitgeperst en daarna weggedaan.
  Dus vanaf nu alleen nog maar 1: managementstechnieken, 2 rechten, 3 wat economiewat rekenen (in ieder geval tellen tot over de miljoen) en voor de rest beetje van alles en nog wat.

  Reactie door Le professeur — donderdag 31 augustus 2006 @ 12.03 uur

 2. ik ben het helemaal eens met Le professeur (2). We hebben een groot gebrek aan vaklui, en in de toekomst wordt dit alleen nog maar erger. Vakkennis is uit. Daar kun je je brood niet meer mee verdienen. Je wordt door iedereen op de kop gepist, en moet een hele hierarchie van managers aan het vier sterren vreten houden.
  Zelf ligt de vakman eruit, bij de minste of geringste gepruts van de ‘rekenaars’.

  Logisch dat welwillende ouders hun kinderen geen vak meer willen laten leren. Wie wil nu als wegwerp product weggezet worden.

  Helemaal triest is het bij oudere vaklui. Dit zijn mensen die jaren dag in dag uit gewerkt hebben in het veld en een enorme schat aan kennis vergaard hebben. Dit wordt gewoon door de plee gespoeld als hij iets lichamelijks krijgt. Uitvoerder, mag deze niet worden want dat is gereserveerd voor het zoontje van een neefje van de directeur, die de ballen verstand heeft van het echte vak.

  Dit is het kernprobleem.

  Heeft iemand wel een de kwaliteit en de prijzen van de garages in de gaten gehouden. De kwaliteit is vaak om te huilen, en te rekeningen zorgen voor hartkloppingen. Als het al wat lastiger wordt dan verversen van olie, of bougies verwisselen, dan lopen ze al vast.
  Maar dit is niet te merken aan de rekeningen.

  Reactie door Alexander — donderdag 31 augustus 2006 @ 12.59 uur

 3. Dat wordt in Nederland zeker een groot probleem ; het vakonderwijs is het zwaar ondergeschoven kindtje : bescouw maar het VMBO ; de leerlingen ,die met een diploma , van deze school komne zijn vaktechnisch onvoldoende geschoold , tengevolge van een groot aantal zwakke AVO -vakken ; na het MBO is het nog niet goed gesteld ; vaktechnisch wel al beter , maar zeker niet de praktische vaardigheden !
  Ook de invoering van competentei-onderwijs zal ,naar mijn mening , niet leiden tot goed opgeleide vaklui ; project-onderwijs is ook erop gericht , meer als bezuinigings redenen ,dan op de kwaliteit van het onderwijs te bevorden : de leerling/student dient een veel (fundementele ) theoretische kenis te verkrijgen en uiteraard de praktijkvaardigheden .

  Reactie door Fred — donderdag 31 augustus 2006 @ 13.20 uur

 4. Beter onderwijs in Nederland doe je allereerst door het Studiehuis eruit te gooien! Daarna kunnen we pas weer verder gaan.

  Reactie door Falcon — donderdag 31 augustus 2006 @ 13.50 uur

 5. Die stichting lijkt me een goede zaak Jan. Dit is toch het initiatief van zomergast Verbrugge?

  Ik vraag me af of het onderwijs er al aan toe is. Vooral in het lager onderwijs is zelfredzaamheid en zelfstandig werken nog de alles kapot makende mode.

  Reactie door klukkluk — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.23 uur

 6. Sanderson of Oundle had instemmend geknikt en zich afgevraagd wat de oorsprong was van het gore lef en de stupiditeit om het onderwijs zodanig te verloederen dat dergelijke ingrepen noodzakelijk waren.

  Reactie door hendrik dieks — donderdag 31 augustus 2006 @ 15.32 uur

 7. @6 Falcon,

  Das niet helemaal waar. Het initiatief van deze Vereniging om meer differentiatie in het onderwijs aan te brengen naar het type leerling, kan het nut van het studiehuis aanzienlijk vergroten ! Nu wordt het noodgedwongen klakkeloos ook toegepast op ll. die die zelfstandigheid helemaal niet aankunnen.

  Reactie door Wim Kok, Haarlem — donderdag 31 augustus 2006 @ 16.12 uur

 8. Ik vind dat de vele vormen van onderwijs teveel toegespits zijn op een doelgroep n.l de jonge leerling die aan het begin van zijn/haar loopbaan staat.
  Terwijl er een leger kansloze oudere werklozen op de zijlijn staat.
  Er is een grote groep die wel wil maar waarvoor studeren gewoon te duur is.
  In de huidige economie zal een gemiddelde nederlander vaker van baan veranderen omdat er beroepen verdwijnen en bijkomen.
  Op je vijftigste een ander beroep leren moet mogelijk zijn.
  En laagdrempelig.
  Zeker als men oudere aan de slag wil houden .
  Dus geen vergeten groep waar men wel iets van verwacht maar niet in investeert.

  Reactie door volly — donderdag 31 augustus 2006 @ 18.10 uur

 9. Ik kende Beter Onderwijs Nederland al. Inderdaad een voortreffelijk initiatief. Dat er geen vakkennis meer zou zijn is onzin, er is vakkennis genoeg. Door het belachelijke functiewaarderingssysteem (fuwasys) wordt vakkennis echter niet meer beloond. Goede docenten worden vastgezet in een LB-functie tenzij ze toetreden tot een soort van middenkader waarin ze een hele hoop bla-bla moeten verkopen. De invoering van dit hele fuwasys is iets wat de AOB zich kan aantrekken. Zij waren er voorstander van en nu lopen ze te piepen.

  Het wordt weer tijd dat vakkennis en het overbrengen ervan beloond wordt. De overhead moet gedecimeerd worden. Er moet weer nadruk gelegd worden op kennis. Zonder kennis geen vaardigheden. Ook de discipline moet weer terugkomen op de scholen. Basisvorming, studiehuis. De leerlingen fladderen door de school en de ene mislukking wordt op de andere gestapeld. Ook de praktijkopleidingen moeten weer echte praktijkopleidingen worden. Ik hoorde een docent bouwkunde vertellen: “Vroeger wisten de leerlingen hoe ze een muurtje moesten metselen als ze van school kwamen. Tegenwoordig hebben ze geleerd hoe ze over het metselproces moeten lullen, maar het muurtje komt er niet.”

  Reactie door Peter Smit - Drachtster Lyceum — donderdag 31 augustus 2006 @ 18.21 uur

 10. @ 11 Pete Smit,

  Bij de provincies heet het fuwaprov. Precies hetzelfde allemaal sjabloontjes overgenomen uit het angelsaxisische rijk. Vakinhoudelijk werk wordt niet meer gewaardeerd, zie @ 2. En dan te bedenken dat er vakinhoudelijke provinciemedewerkers zijn (goeie ambtenaren!) die graag iets goeds willen doen voor de mensen. En wat gebeurt er met die mensen? Aangemerkt als ongeleide projectielen en op een zijspoor gezet, spookambtenaren van gemaakt, ontslagen, etc. door wie/ Door hun aanstuurders nitwits van managers die wel weten te sturen op aandrang van hun influisteraars van schaal 16 en hoger en nog veel vermogender types die helemaal geen schaal hebben.
  Daarom zeg ik vakinhoudelijke kennis helpt niet. Je moet je bekwamen in managementtechnieken, rechten en dergelijke en daarna de influisteraars ontmaskeren en uiteindelijk de totale rekeing van onze samenleving laten betalen.
  Zo, en nu heb ik er even mijn bekomst van.

  Reactie door L'ecologist — donderdag 31 augustus 2006 @ 20.28 uur

 11. Inspirerende docenten; absoluut! Want leerlingen moeten wel op de juiste manier gemotiveerd en inspireerd worden, iets wat tegenwoordig veel te weinig gebeurd. In deze electronische wereld, waar je gebombardeerd wordt door reclame en andere marketing boodschappen moet een les flitsend en onderhoudend worden, anders ‘zappen’ de leerlingen weg en gaan wat anders doen…

  Reactie door 55plus — donderdag 31 augustus 2006 @ 21.09 uur

 12. we moeten heel snel weer een ambachtschool of lts terug in het onderwijs hebben. leer ze een vak en leer ze het met plezier en met hun handen. daar zitten heel veel jongeren en bedrijven op te wachten. Ik ben zelf werkzaam in een service organisatie en het is bedroevend te zien wat jongeren kunnen met hun handen wanneer ze van lager beroepsonderwijs afkomen. Het bedrijf steekt hier achteraf veel tijd in en dan zie die jongens echt opbloeien en het gewoon prettig vinden om een vak te leren ipv alleen maar theoretisch spul. Volgens mij helpt dit ook goed voor die jongeren die nu uitvallen uit het huidige onderwijs. die jongeren heten vervelend te zijn, ja verveeld door het onderwijs

  Reactie door henksp — donderdag 31 augustus 2006 @ 21.46 uur

 13. @55plus: een les hoeft niet altijd flitsend en onderhoudend te zijn. Dat kán helemaal niet. Dat zapgedrag is zelf-aangeleerd en is iets wat ze moeten afleren. Ze moeten zich leren concentreren en zonodig dwing ik dat af met impopulaire maatregelen. Je kunt niet altijd je oren laten hangen naar wat de leerlingen willen. De school is een voorbereiding op de maatschappij-na-de-school en toekomstige werkgevers zullen ook geen rekening houden met zapgedrag.

  Reactie door Peter Smit - Drachtster Lyceum — donderdag 31 augustus 2006 @ 22.00 uur

 14. Indien je het met zelfstudie moet doen i.p.v. in een les zitten met een gemotiveerde leerkracht die de kinderen kan meeslepen in zijn enthousiasme heb je weinig aan een inspirende leerkracht.
  Bovendien moeten ze maar eens flink de bezem halen door de ROC als je daar letterlijk vraagt om onderwijs in een bepaald vak omdat je daarin door omstandigheden wat achterloopt en je het nodig hebt voor je vervolgopleiding dan wordt je jaren met een kluitje in het riet gestuurd. Je krijgt nooit een ‘deugdelijk’antwoord, ze spreken elkaar bij voortduring tegen en an het eind van het liedje heb je niets ontvangen. De lesuitval is abominabel en zelfs het lesrooster wordt even gemakkelijk even gewijzigd. Zo kan het zijn dat je een proefwerk niet behoeft te maken en tijdens je afstudeerproject dat ineens nog wel even erbij moet doen.
  Het is m.i. een school die gemotiveerde leerlingen totaal onderuithaalt en frustreert. Als je ziet dat iemand hartstikke jong en net van de pabo daar kinderen amper jonger dan zijzelf moet begeleiden in het sfstudeerjaar niveau 4, dan vraag ik me toch af waar ze mee bezig zijn.

  Reactie door Henny — vrijdag 1 september 2006 @ 7.46 uur

 15. Ik ben het helemaal met Henny eens.
  Compentiegericht onderwijs lijkt meer een vertaling van zoek het zelf maar uit, in plaats van een intensieve en enthousiaste ondersteuning bij het zelf uitzoeken, zie ik een steeds grotere frustratie bij mijn zoon.
  En de halve tijd thuis zitten is ook heel normaal.

  Reactie door verontruste ouder — vrijdag 1 september 2006 @ 10.27 uur

 16. Misschien ,dat de Nederlnaders eens moeten gaan afkijken bij de Belgen : mensen met eenuitkering kunnen daar tegen zeer lage kosten ( vaak zlefs gratis ) een opleiding volgen ;
  De arbeider zal in zijn leven meerdere malen van beroep moeten gaan veranderen : Voorbeeld ; kijk maar het beroep van elektronicus : in de jaren 60-70 ,was dit een veel gevraagd beroep , tegenwoordig meer ICT-achtige bereoepen ; zo zie dat een opleiding elektrotechniek vroeger ook mogelijkheden gaf in informatica -beroepen , omdat informatica namelijk zeer dicht bij elektrotechniek behoorde , door invloed van managementstromingen is het geheel losgekomen van elektrotechniek .

  technische beroepen zijn sterk verbonden met de technologische ontwikkelingen : kies je voor techniek ;dan zal dit leiden tot blijven leren ,om op de arbeidsmarkt aantrekkelijk te blijven . Nu de Nederlanders echter een kruideniers mentaliteit hebben , moet er voor elke opleiding flink betaald worden : dat betekent dat een uitkeringstrekker het nakijken heeft .

  Reactie door Fred — vrijdag 1 september 2006 @ 10.53 uur

 17. @ 19 Fred,

  Kruideniersmentaliteit goed gezegd. Het is deze manier van denken die de Nederlander kortzichtig maakt en voorkomt dat hij verder kan denken dan zijn portemonnee en vervolgens niet creatief-innovatief wordt.
  Het zijn slechts individuen geweest die wereldberoemd zijn geworden door hun uitvindingen, ontdekkingen en meestal pas later, vaak als ze al dood zijn, nog eens gewaardeerd worden, zoals de voorvader van Theo van Goch om maar eens een voorbeeld te noemen. Dood gaan in absolute armoede en later voor 10 tallen miljoenen over de toonbank gaan. Oui mourir pour les idées, c’est quelque-chose.

  Reactie door Le locatair — vrijdag 1 september 2006 @ 11.16 uur

 18. Ik ben eerlijk gezegd ook benieuwd naar reacties op het voorstel van D66 om de Mavo in ere te herstellen. Ben daar zelf een enorme voorstander van omdat je op deze manier ook het VMBO kan ontmantelen. Daarnaast moet er uiteraard gewoon weer een onderscheid komen tussen lager (technisch, administratief etc.) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Dan kunnen de ROC’s ook opgedoekt worden. Ik wist helemaal niet dat zulke fabrieken ook een directie hadden. Een school heeft toch helemaal geen directie nodig? Wel goede hoogopgeleide docenten, en als deze managementkwaliteiten hebben dan worden ze (con)rector. Het is allemaal zo eenvoudig…

  Reactie door Jantes — donderdag 7 september 2006 @ 22.09 uur

 19. Ook ik ben voor een terug keer van de M.A.V.O. Het V.M.B.O heeft al negatieve uitstraling!

  Reactie door Elsa de Leeuwin — vrijdag 8 september 2006 @ 17.40 uur

 20. Met het nieuwe leren, het competentiegerichte ‘leren leren’ lijkt de opheffingsuitverkoop van het onderwijs begonnen.

  Reactie door Bernadette — vrijdag 15 september 2006 @ 19.21 uur

 21. Vakkennis overdragen is uit zo vreselijk ouderwets. Competenties daar gaat het om (alsof we daar in ons “ouderwetse” lesgeven geen aandacht aan schonken). Lln. produceren het ene werkstuk na het andere over de meest vreemde onderwerpen in een soort MSN-koeterwaals dat door moet gaan voor Nederlands. Ik mag hier dan een “bolletjes” waardering voor geven. Help waar ga ik met mijn vakkennis heen? Ik mag projecten schrijven in mijn vrije tijd, als een soort extra baan. Daar praat niemand over… Is deze manier van onderwijs beter, volgens mij is het allemaal bezuiniging, steeds meer onbevoegden voor de begeleiding van de projecten. Ik sta spelletjes te spelen met eindexamenlln. voor hun competenties. Schei uit, wordt wakker, verzet je hiertegen. Bestaat er zoiets als gewetensbezwaren voor dit soort onderwijs?

  Reactie door 45+ — maandag 18 september 2006 @ 21.16 uur

 22. De geponeerde ideen kunnen toch niet serieus bedoeld zijn. Wat een onzin.
  We leven nu, het onderwijs ontwikkelt zich en blijft veranderen, zowel wat de didactiek betreft als vakinhoudelijk.
  Hoe oud zijn de schrijvers van die uitgangspunten,wat een stelletje analfabeten op onderwijsgebied.
  De oude LTS was uit de tijd en kon niet opleiden voor de eisen die nu aan een werknemer worden gesteld. De MAVO was compleet achterhaald en de l.l. kwamen niet meer aan werk. Op het Gymnasium studeerde na 8 jaar nog leerlingen uit de “dure” milieus af om dan nog 8 jaar universiteit te doen. De aanpassingen waren nodig en nu terug is onmogelijk. (alhoewel je nooit weet hoe in Nederland de volksvertegenwoordiging met wat zeurders uit de pers de zaak weet te verzieken).
  Waardoor het fout ging waren alleen de onmogelijke regels. Laat nu niet weer ingrijpen in het onderwijs door dezelfde club (het parlement). Middenschool,basisvorming, studiehuis enz. allemaal fantastische ideen, maar laat je daar een stelletje ongeregeld uit de tweede kamer en de pers op los dan blijft er niets van over.
  Politiek blijf enkele jaren van het onderwijs af. Betaal wel de leraren zodat ze niet weglopen.

  Reactie door Frits Burgman — dinsdag 4 december 2007 @ 17.00 uur