“Balkenende heeft van Nederland een gedeprimeerd land gemaakt”

donderdag 20 juli 2006 :: 17.29 uur

Penthouse interview juli 2006, door Bart-Jan Brouwer

Sinds 1994 is hij voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de Socialistische Partij, die menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit hoog in het vaandel heeft. Onder zijn aanvoering is de SP van een radicaal-linkse beginneling uitgegroeid tot een volwassen partij waarmee iedereen rekening heeft te houden. “Ik voorspel historische verkiezingen in 2007”, aldus een zelfverzekerde Jan Marijnissen (1952). Bart-Jan Brouwer zocht hem op de dag na het nachtelijke debat rond minister Verdonk en het Nederlanderschap van Hirsi Ali.

Het moet gisteren een turbulente dag zijn geweest.
Marijnissen: Een lange dag vooral. Het duurde tot half drie ‘s nachts voordat Verdonk eindelijk wilde inzien dat ze geen meerderheid van de Kamer achter zich had. Een beetje maffe vertoning. Die vrouw heeft echt last van haar ambitie en haar ijdelheid.

En hoe staat u tegenover Ayaan Hirsi Ali?
Marijnissen: Dubbel. Enerzijds heb ik respect voor haar moed, haar vrolijkheid, haar doorzettingsvermogen en haar eruditie. Anderzijds ben ik het niet met haar aanpak eens. Ik vind dat ze soms onnodig tegenstellingen creëert of aandikt. Maar ik vind dat ze meer lof dan kritiek verdient, want ze doet het eerlijk, met open middelen.

In het buitenland heeft men geen goed woord over voor wat hier gebeurt. Wat doet die negatieve publiciteit u?
Marijnissen: Ik trek het me heel erg aan. Als Nederlander, omdat je toch wilt dat je familie bij de buren niet als slecht te boek staat. En als politicus, omdat het nergens voor nodig is. Verdonk had het ook chique kunnen doen. Ze wist dat Hirshi Ali toch zou weggaan.

Hoe kijkt u naar de interne strubbelingen en machtsstrijd binnen de VVD en D66?
Marijnissen: [ingehouden lachend] Met belangstelling…

Op hoeveel zetels staat de SP momenteel in de peilingen?
Marijnissen: Vijftien, zestien. We hebben er negen.

Tijdens de verkiezingen in 2003 koerste uw partij af op twintig zetels. Het werden er veel minder, omdat strategische stemmen verloren gingen aan de PvdA. Hoe zal dat volgend jaar gaan, nu duidelijk is dat de SP meer is dan een oppositiepartij?
Marijnissen: Ik denk dat de strategische stemmen nu juist naar de SP gaan. De PvdA is al zo groot, en een flink deel van hun aanhang zal willen dat er een linkse coalitie komt.

Het logo is meegegroeid met de status van de partij: de tomaat – symbool van protest – is kleiner geworden, de letters SP groter. In het tv-programma De Wereld Draait Door opperde Matthijs van Nieuwkerk dat de ster op de tomaat iets te maken heeft met Ché Guevara. Klopt dat?
Marijnissen: Of het nou Che Guevara of Heineken of de ster van Bethlehem is, het is gewoon een krachtig symbool, daarom hebben we ervoor gekozen.

Maar Ché was vroeger wel een held voor u. Zijn poster sierde uw kamer.
Marijnissen: De beroemde zwart-witfoto.

Hoe kijkt u nu tegen hem aan?
Marijnissen: Ik zou jongeren die hem nog steeds als symbool zien willen aanraden de film Motorcycle Diaries te zien. Die gaat over het leven van de jonge Ché, en je kunt zien dat hij toen al een verdwaasd idealist was, een romanticus. En romantiek in de politiek – dan bedoel ik een romantisch beeld van de wereld hebben – kan heel gevaarlijk zijn. Zo is hij ook aan zijn einde gekomen. Hij dacht: ik ga in Bolivia even orde op zaken stellen, wat een heel romantisch beeld is, maar niets met de werkelijkheid te maken heeft. Dat iemand idealen heeft, prima, maar laat ze altijd door een zeef van realpolitik gaan.

Als er een film over Jan Marijnissen gemaakt zou worden, welke periode uit zijn leven zou die dan moeten beslaan?
Marijnissen: Het meest interessant is de tijd die beschreven is in het boek Het geheim van Oss. Dat gaat over de opbouw van de SP begin jaren zeventig.

U heeft altijd in Oss gewoond. Is dat niet beperkend?
Marijnissen: Je kan in Oss wonen en toch een wereldburger zijn; als je maar veel reist. Overigens, Emmanuel Kant heeft ook zijn hele leven in èèn plaats gewoond, in Königsberg, alleen is hij de stad nooit uit geweest.

In het tv-programma Live Op Visite Bij… zag ik dat u en uw vrouw een speciale kast voor prullaria hebben. Wat verzamelt u precies?
Marijnissen: Bellen.

Waar komt de liefde voor de bel vandaan?
Marijnissen: Ik had er ooit een paar naast elkaar op een plank in de boekenkast gezet. Daaruit concludeerden vrienden: hè, Jan spaart bellen. En dus kreeg ik jarenlang bellen voor mijn verjaardag.

Wat is uw meest geliefde voorwerp?
Marijnissen: Ik hàd er een. Dat is heel tragisch. Het gouden horloge van mijn vader. Hij is overleden toen ik tien was. Dat horloge had hij gekregen voor 25 jaar trouwe dienst ñ hij werkte in de horlogewinkel van zijn vader, daar deed hij de administratie. Ik weet nog wat het kostte: 600 gulden. Toen hij stierf, kreeg ik dat horloge als enige erfstuk. Ik heb het altijd netjes opgeborgen. Toen ik in de Kamer kwam, dacht ik: het is wel een mooi eerbetoon aan hem als ik het nu ga dragen. Maar een jaar of drie geleden ben ik het kwijtgeraakt. Zomaar…

Overal gezocht?
Marijnissen: Man, schei uit. Het was met Pinksteren. Ik had de dag ervoor een koplamp verwisseld bij de benzinepomp. Misschien dat hij er daar is afgeschoten. Ik in de auto kijken, bij de pomp… Ik weet precies wat ik die dag heb gedaan, ben al mijn gangen nagegaan, heb alle mensen afgebeld. Maar niets. Ik vond het echt heel erg.

Behalve twee zussen heeft u een geestelijk gehandicapte broer. Zit hij in een inrichting?
Marijnissen: Ja, al vanaf zijn elfde. Hij heeft het syndroom van Down.

Hoe bent u daar vroeger mee omgegaan?
Marijnissen: Ik ben gelijk met hem opgegroeid, hij is anderhalf jaar ouder dan ik. We zaten samen in de box, kregen tegelijk te eten. Mijn moeder zei altijd: ìEn Chris sloeg Jan dan en Jan sloeg nooit terug.î Voor mij was Chris gewoon mijn broer, niets vreemds aan. Totdat je ouder wordt en opmerkingen hoort. Vroeger vond men dat je mongooltjes thuis moest houden, opgeborgen in een achterkamer, maar dat is nu wel minder.

Zoekt u hem vaak op?
Marijnissen: Een paar keer per jaar. Maar Chris is echt heel zwaar mongoloïde; hij herkent mij niet, je kan ook niet met hem praten. Laatst zijn we met hem naar de Beekse Bergen geweest. Een heel gedoe, maar wij maken ons maar wijs dat hij dat leuk vindt.

U bent vroeger van school getrapt en vervolgens een paar keer op staande voet ontslagen. Op wat voor manier hebben deze ervaringen u gemaakt tot de politicus die u nu bent?
Marijnissen: Die schoolgeschiedenis heeft denk ik wel invloed gehad. Ik had een leraar die altijd te laat kwam en zijn lessen niet voorbereidde. Toen besloot ik ook een keer te laat te komen, om hem op zijn gedrag te wijzen. Ik was eigenlijk een heel timide, teruggetrokken jongetje, maar ik kon er niet tegen dat hij de kantjes eraf liep.

Heeft dat het vuur van de vrijheidsstrijder in u aangewakkerd?
Marijnissen: Dat moet je vooral situeren in de roerige jaren zestig. Mijn wording vond precies plaats in de tijd van de Stones, de Beatles, andere mode, er werd aan de hiërarchie getornd… Op allerlei gebieden veranderden dingen. Dat viel samen met mijn eerste liefde, mijn schooltijd. Een fantastische mix! Elke dag weer ging er een wereld voor me open. Daar kwam bij dat ik daarvoor drie jaar op kostschool had gezeten en dus het andere uiterste had meegemaakt.

Heeft u wel eens met drugs geëxperimenteerd?
Marijnissen: Nee, dat was een andere scène. Ik was meer rock ’n roll.

De Stones.
Marijnissen: Ja. Dat is ook altijd gebleven.

Waar luistert u naar als u tussen Oss en Den Haag in de auto zit?
Marijnissen: Momenteel speel ik dvd’s af met daarop colleges van hoogleraren en filosofen van de twintigste eeuw. Maar het valt niet mee om je èn op de weg èn op de colleges te concentreren. Tja, wat draai ik verder… Kijk maar wat ik hier heb liggen [pakt een stapeltje cd’s van zijn bureau]: Rush, de Venetiaanse Vespers, Dire Straits, de Stones en Peter Beets.

Wat is het meest indrukwekkende concert geweest dat u heeft gezien?
Marijnissen: U2, begin jaren tachtig in de Ahoy, met BB King.

Welke song heeft het meest impact op u?
Marijnissen: Beautiful Day van U2. Als ik dat ‘s morgens opzet, dan krijg ik er meteen goeie zin van.

U bent katholiek opgevoed, maar uiteindelijk won de filosofie het van de religie. Wat kenmerkt het omslagpunt?
Marijnissen: Mijn periode op de kostschool. Ik was daar diep ongelukkig en dacht: dit kan het bestaan toch niet zijn?! Als dit het is, wat heeft het dan voor zin allemaal? Bovendien werd ik me meer en meer bewust van de wereld. Op televisie zag ik beelden van de hongersnood in Biafra, en in de serie De Bezetting van Lou de Jong werden de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog getoond. Ik vroeg me af: als God almachtig is en zijn goedheid oneindig, hoe kan het dan dat er zoveel ellende is? Er kwam steeds meer twijfel. En als automatisch heeft die scepsis zich gevuld met filosofie.

Wat vond uw moeder ervan dat u niet meer naar de kerk ging?
Marijnissen: Dat is een hele strijd geweest. Als ik over het godsbewijs begon, zei zij: ‘Ja maar Jan, de essentie van het geloof is dat je gelooft. Dus je moet het geloven.’ Ja hallo, ik geloof niets. Vertrouwen is goed, controle is beter.

Naar uw vertrouwen in de zittende regering hoef ik niet te vragen… Wat doen ze volgens u zo slecht?
Marijnissen: Ze hebben Nederland ontzield. Ons land heeft zich altijd gekenmerkt door een bepaalde mate van beschaving op het gebied van solidariteit, ontwikkeling, welvaart en rechtszekerheid. Op al die punten is de afgelopen jaren geen vooruitgang geboekt, we zijn eerder achteruit gegaan. Dat heeft de mensen cynisch gemaakt. Onze trots heeft ook een deuk opgelopen. Er is weinig waarvan we als Nederlanders kunnen zeggen: kijk, dat hebben we de laatste tien jaar toch mooi voor elkaar gekregen. Balkenende heeft van Nederland een gedeprimeerd land gemaakt, waar treurigheid troef is. Dat is heel ernstig.

Stel dat de SP volgend jaar deel uitmaakt van een links kabinet, welke ministerspost zou u dan ambiëren?
Marijnissen: [lachend] Minister-president.

Uw kwaliteiten als oppositieleider heeft u bewezen. Maar welke eigenschappen maken u tot een goed bestuurder?
Marijnissen: Analytisch vermogen in combinatie met de bereidheid me in zaken te verdiepen. Tijdens werkbezoeken ga ik altijd voorbij aan de propagandapraatjes van de directie. Ik probeer juist een beetje heibel aan tafel te krijgen om erachter te komen wat er echt speelt.

Welke problemen zou u als minister-president het eerste bij de horens willen vatten?
Marijnissen: De armoede, de woningnood, het onderwijs en de zorg. Kijk nou naar de erbarmelijke manier waarop ouderen in verpleeghuizen worden behandeld; dat lijkt meer op intensieve ‘menshouderij’. Een samenleving is er toch om samen te leven? Je kunt natuurlijk niet verlangen dat iedereen zijn bejaarde ouders in huis neemt. Ik geloof heel erg in buurtaanpak: verantwoordelijkheid van de buurt voor de buurt. Breek de verpleeghuizen af en bouw huizen die levenslang meegaan, dus zonder drempels en zo, opdat mensen daar tot hun dood kunnen wonen. En organiseer dan in de wijken verzorging op vrijwilligersbasis. Ik zeg niet dat het zo moet, ik wil alleen aanzetten tot een denkexercitie.

Over wijken gesproken: om segregatie tegen te gaan wil de SP witte wijken openbreken voor mensen uit zwarte wijken. Maar is dat niet een veel te idealistisch streven? Er wordt massaal gesloopt, de huren worden vrijgegeven ñ zaken die segregatie juist in de hand werken.
Marijnissen: Als de mensen die in de grotten woonden zich niet een ander bestaan hadden kunnen voorstellen, dan hadden wij nu nog in die grotten gezeten. Je moet je een doel stellen, ‘dit is wat ik idealiter zou willen’. We zijn weliswaar maaksels van onze eigen geschiedenis, maar we kunnen zelf ook geschiedenis maken. Die knop moet om. Om samen te kunnen leven met buitenlanders die hier hun toekomst willen opbouwen, zijn er maar een paar dingen noodzakelijk. Zij moeten Nederlands leren, zich in grote lijnen aanpassen aan onze cultuur en integreren. En als wij ons inzetten voor gemengd onderwijs en gemengde huisvesting, dan gaat de rest vanzelf. Kost ook niets.

De SP wil de woningnood aanpakken door meer betaalbare woningen te bouwen. Maar hoe kan dat zonder dat het ten koste gaat van onze leefruimte en ons milieu?
Marijnissen: Door in de hoogte te bouwen. We moeten af van het idee dat ‘hoog’ per definitie slecht is. De Bijlmer is een drama geworden, dat komt door de eentonige architectuur in combinatie met de eenzijdige populatie. Maar het Java-eiland en KNSM-eiland in Amsterdam zijn voorbeelden van hoe je kunt verdichten zonder dat je het hutje-en-mutje-effect krijgt.

En het fileprobleem, wat wilt u daaraan doen?
Marijnissen: Op korte termijn zie ik de oplossing deels in het verbreden van wegen en het aanpakken van knelpunten, deels in het voor grote groepen veel goedkoper maken van het openbaar vervoer ñ voor jongeren en ouderen zou het eigenlijk gratis moeten zijn. En op lange termijn zouden we moeten nadenken over het volgende: waarom kiezen mensen voor de auto in plaats van het openbaar vervoer? Als ze in de auto stappen zijn ze thuis, in het openbaar vervoer niet. Dat is volgens mij de kern waar het om draait. Je zou moeten proberen het individuele te combineren met het collectieve, en wel zo dat je de voordelen van beide hebt. Bijvoorbeeld een hybride auto die in de stad solo rijdt en op de snelweg aanhaakt in een verkeersstroom, die zo wordt aangedreven dat de motor uit kan.

Moet het openbaar vervoer terug naar de overheid?
Marijnissen: Dat lijkt mij bijna een voorwaarde, ja. Mobiliteit is zo belangrijk, ik vind het een voorwaarde voor een menswaardig bestaan.

U bent sowieso geen voorstander van privatisering. Ik citeer u uit een artikel: ‘Ik wil helemaal niet nadenken of ik mijn elektriciteit bij Nuon of Essent haal, er moet gewoon stroom zijn.’
Marijnissen: En het gekke is dat alle voordelen die men beloofd heeft, niet zijn uitgekomen. Het zou goedkoper worden. Nou, het is duurder dan ooit. Dat komt omdat de markt beheerst wordt door een paar grote bedrijven die prijsafspraken maken. Voordeel van de overheid is dat die democratisch gecontroleerd wordt. Een bedrijf niet. Die zal ook als eerste bezuinigen op onderhoud. In Engeland hebben ze het water geprivatiseerd. Vanwege allerlei lekkages sijpelt daar nu 25% weg. Dat betekent ook dat de kwaliteit van het water minder wordt.

Wat zou u veranderen aan het huidige zorgenstelsel?
Marijnissen: Ik zou de no-claim afschaffen, de bureaucratie terugdraaien en het zorgstelsel sociaal maken, dus een inkomensafhankelijke premie.

En hoe zou u de straten weer veilig maken?
Marijnissen: Buurthuizen terug, goed onderwijs, onderhoud en toezicht. Niet alleen maar straffen, straffen, straffen.

Hoe staat u tegenover de ‘War on Terror’?
Marijnissen: Terrorisme is iets van alle tijden en overal, en heeft vaak tot doel het de bezetter zo onaangenaam mogelijk te maken. In de Tweede Wereldoorlog hebben Nederlanders hier gemeentehuizen opgeblazen om zand in de vernietigingsmachine van nazi-Duitsland te gooien ñ bij de burgerlijke stand stonden de joden geregistreerd. In het Midden-Oosten is het niet veel anders. Het islamitische fundamentalisme, inclusief de terroristische tak, is een reactie op de bezetting van Palestina door Israël, op de Amerikaanse aanwezigheid in het Midden-Oosten, en op de steun van het Westen aan ondemocratische regimes in het Midden-Oosten. Kijk, ik ben tegen geweld, maar het is toch wel een beetje dom als je niet kunt begrijpen hoe dat mechanisme werkt.

Wat is de minst slechte keuze: dat Iran een nucleair arsenaal opbouwt met alle risico’s van dien, of dat Amerika militair ingrijpt en daardoor nog meer kwaad bloed zet in het Midden-Oosten?
Marijnissen: Het probleem van Iran is terug te voeren op de hypocrisie van landen die zelf kernwapens hebben en tegen andere landen zeggen: Gij zult geen kernenergie hebben en daarmee de mogelijkheid om ooit een kernwapen te ontwikkelen. Daar zit de frictie. En men voelt zich al zo achtergesteld in het Midden-Oosten. Dit is een nieuwe katalysator voor haat. Het is toch immoreel om landen het recht op kernenergie te ontzeggen, terwijl je zelf kernwapens bezit?! Natuurlijk is het een gevaarlijk regime dat in Iran zit, natuurlijk is het een slechte zaak als zij ook kernwapens krijgen, allemaal waar. Maar wat wil je nou? En als ik moet kiezen tussen de twee mogelijkheden die je mij geeft, dan zou ik zeker in dit stadium zeggen: ga niet aanvallen, dat is het domste wat je kunt doen.

Hoe kijkt u tegen de Europese eenwording aan?
Marijnissen: Ik ben voor samenwerking, maar het moet geen Europese staat met Nederland als provincie worden. Die Grondwet van vorig jaar was een stap in die richting. Gelukkig stemde tweederde van de bevolking ‘nee’. Anders waren er nog meer bevoegdheden naar Brussel gegaan, met als gevolg: minder inzichtelijkheid, minder controle en een nog grotere verwijdering van de politiek van het volk.

Als Turkije lid wordt van de EU, dreigt een migratiestroom van miljoenen Turken naar westerse landen. Hoe moeten we daarmee omgaan?
Marijnissen: Ik weet niet of Turkije lid van de EU moet worden. Kijk naar de mensenrechten daar, de positie die het leger inneemt, de kwestie Cyprus, de manier waarop men omgaat met de Koerden. Ik denk dat het lidmaatschap op zín vroegst over tien, vijftien jaar aan de orde is. En pas dan gaat de vraag spelen: hoe gaan we dat met de migratie doen? We zien het nu met Polen. De SP vindt dat de grenzen niet open moeten, want goedkope Poolse arbeidskrachten verdringen Nederlanders van de arbeidsmarkt.

Maar u streeft toch naar gelijkwaardigheid?
Marijnissen: Jazeker, in Polen. En in Nederland. Polen zijn hier welkom, maar dan wel volgens de regels.

U vindt dat we meer moeten praten over Bruto Binnenlands Geluk dan over Bruto Binnenlands Product. Ofwel, het gaat om meer dan alleen geld. Wat is uw definitie van geluk?
Marijnissen: Met een broodje haring met ui in het voorjaar op een bankje zitten bij de Hofvijver. Dat is geluk.

In uw streven naar een eerlijke inkomensverdeling stort u de vergoeding die u van de Staat krijgt in de partijkas van de SP en neemt genoegen met een modaal salaris van de partij. Hoeveel levert u in?
Marijnissen: Meer dan vijftig procent. Maar daar sta ik verder nooit bij stil. Ik heb een prima salaris, het overgrote deel van Nederland moet het met minder doen. Maar dan kun je dus nagaan hoeveel Kamerleden verdienen, en dat vind ik geen goede zaak. Als je tot de vijf procent best betaalde Nederlanders behoort, ben je eigenlijk geen volksvertegenwoordiger meer.

U bent ook niet met uw collega-fractievoorzitters naar India gegaan.
Marijnissen: Nee, zulke schoolreisjes laat ik aan mij voorbij gaan. Totaal overbodig. Zonde van de tijd en van het geld.

Welke middelen zou u willen inzetten om de topsalarissen aan te pakken?
Marijnissen: Geen hypotheekrenteaftrek boven de 225.000 euro, en er valt flink te korten op de aftrekbaarheid van pensioenpremies.

Wat waren de waardevolste momenten in uw leven?
Marijnissen: Dat was het overlijden van mijn moeder, in die zin dat het zo mooi is gegaan. Ik heb een belangrijke tijd van mijn leven met haar doorgebracht, alleen. Ik kwam net van de kostschool, en toen heb ik tot í76 met haar samengewoond. Ze had angina pectoris en dus regelmatig last van haar hart. Maar hoeveel medische ellende ook, je hoorde haar nooit klagen. Ik heb altijd geleefd met de vrees om op jonge leeftijd wees te worden. Uiteindelijk is ze pas gestorven op haar 93e, toen ik vijftig was. Dat hele proces, die laatste weken, dat is zo mooi gegaan! Toen mijn vader overleed, heb ik dat als tienjarige knul amper beleefd. Maar als je zolang met iemand samen bent geweest ñ en je hebt maar één moeder – dan is het waardevol als het op zo’n manier kan.

Het innige contact met haar en het feit dat ze zo oud is geworden, draagt dat ertoe bij dat u het niet heeft over de vergrijzing van Nederland maar over de ‘zilveren golf’?
Marijnissen: Ja. Een van de grote uitdagingen voor de komende jaren is om de ouderen zo bij de samenleving te betrekken dat ze zich nuttig kunnen maken en daardoor ook plezier in hun leven houden.

U pleit voor een nationaal museum, waarin de wordingsgeschiedenis van ons land centraal staat. Met een zaal over de Gouden Eeuw, over de Oranjes… Wat zou u in de zaal 1990-2000 willen uitstallen?
Marijnissen: Oei, daar overval je me mee. Het eerste wat me te binnen schiet is dat het een paarse periode is, dus paarse muren. Het is ook de tijd dat het neoliberalisme gepropageerd werd: de privatisering, de marktwerking. Ik zou de beloftes van destijds plaatsen naast foto’s en video’s van waarin het geresulteerd heeft. Ook zou ik proberen te visualiseren hoe de individualisering is doorgeslagen.

In het kader van de ontwikkelingshulp heeft u het idee gelanceerd om één land te adopteren en daar ons geld en onze energie in te steken, zodat je het helemaal kunt blijven begeleiden. Hoe is dat idee binnen de SP ontvangen?
Marijnissen: Met enige scepsis. Maar ik heb een aantal mensen uit de ontwikkelingswereld gepolst, en die vinden dit helemaal niet zo’n raar verhaal. Stel dat wij, ik noem maar wat, Suriname voor een periode van tien jaar voor onze rekening nemen. Mensen van daar komen hier studeren en gaan dan weer terug, wij gebruiken onze knowhow om daar infrastructuur aan te leggen. Als je, zonder paternalistisch te zijn, zo’n land over de drempel kunt helpen zodat het zelfstandig verder kan gaan, dan ben ik ervan overtuigd dat je heel veel Nederlanders meekrijgt.

U bent in 1993 in Zuid-Afrika geweest en heeft Nelson Mandela toen ontmoet, hoe was dat?
Marijnissen: Dat mag geen naam hebben, ik heb hem alleen de hand geschud. Ik heb wel uitvoerig gesproken met mensen die net uit ballingschap terugkwamen. We waren uitgenodigd door het ANC, samen met andere organisaties die actief steun hadden verleend aan de strijd van de partij. Een buitengewoon emotioneel congres was het. De meeste tijd brachten we in de townships door.

Als u de armoede daar ziet, denkt u dan niet: wat zeur ik nou, we hebben het eigenlijk hartstikke goed in Nederland?!
Marijnissen: Ja, ja, dat denk ik zeker. Maar armoede is een relatief begrip. Het is meer een vraagstuk van uitsluiting. Kijk er zijn arme mensen in Nederland die niets hebben, daklozen. Maar daarboven zit een heel grote groep die zich veel moet ontzeggen en eigenlijk niet mee kan doen. Die kunnen geen goede school voor hun kinderen kiezen, de boeken aanschaffen die jij en ik ons wel kunnen permitteren, die kunnen niet naar een concert ñ ik bedoel, ik ga naar de Stones, 220 euro voor twee personen meneer, dat is toch voor een normaal mens niet weggelegd? Dat is waar ik voor strijd.

In het boek Hoe dan, Jan citeert u de Duitse filosoof Jürgen Habermas: ‘Als de utopische oasen uitdrogen, ontstaat een woestijn van banaliteit en radeloosheid.’ En dan zegt u: ‘In die woestijn wil ik niet leven.’ Hoe ziet uw ideale Nederland eruit?
Marijnissen: Daar bevat de dag van morgen elke keer weer een uitdaging om er het beste van te maken, voor iedereen. Het is ook een land waar gelijkwaardigheid een belangrijk goed is. Er zullen altijd verschillen zijn, maar we spreken af dat we ervoor zorgen dat niemand door het ijs zakt.

JAN MARIJNISSEN OVER…

Wim Kok
Een norse man voor wie ik geen warme gevoelens koester. Als ik hem vroeger interrumpeerde, dan reageerde hij altijd heel kortaf. Hij vond mij een lastpak, en de SP hoorde volgens hem niet in de Tweede Kamer thuis.

André Rouvoet
Voor hem heb ik groot respect. Ik ben het niet altijd met hem eens, maar hij is erudiet, goed ontwikkeld, zeer wel bespraakt. Een goed politicus, een man die ik hoog acht.

Jan Peter Balkenende
Voor mij is hij èèn groot vraagteken. Ik kan de politieke beslissingen die hij de afgelopen jaren heeft genomen niet volgen. Waarom heeft hij zijn hele ziel en zaligheid verkocht aan de VVD? En waarom is er vanuit het CDA zo weinig weerwerk geboden aan de agenda van Zalm? Het is voor mij een raadsel. En ik denk dat er ooit een punt in zijn leven komt waarop hij denkt: wat heb ik gedaan?

Alexander Pechtold
[denkt lang na] Daar schiet mij niks te binnen. Dat is ernstig hoor als er niks te binnen schiet.

Geert Wilders
Die heeft zich overschreeuwd, ben ik bang. Hij is uit de VVD gestapt met de vaste overtuiging een nieuwe politieke beweging te beginnen, en nu komt hij langzamerhand tot de conclusie dat daar geen plek voor is. Hij heeft natuurlijk tegen dat mensen zich met de LPF al bekocht voelden, dat hij niet vrijuit kan werken, maar ik denk dat zijn rabiate standpunten hem nog het meest in de weg zitten. Mensen kunnen wel sympathie voor zijn betrokkenheid en standpunt opbrengen, maar ze wijzen het extremisme af.

Het Koningshuis
Als je het vergelijkt met andere landen, dan hebben we het getroffen. Neemt niet weg dat ik mijn vraagtekens zet bij de politieke macht die het koningshuis heeft.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

266 Comments

266 reacties

 1. door de arrogantie van balkenende kunnen we niet meer gemotiveerd werken.,

  bij een bedrijfsongeval, waarbij je minder valide word, word de bodem onder je voeten uitgetrokken!

  kortzichtige kleine geld aanbidder!

  Reactie door Jansonius — donderdag 20 juli 2006 @ 20.00 uur

 2. Ik ben 40+ en ik kom niet meer aan de slag.
  Bedankt JP.

  Reactie door nicole halmans — donderdag 20 juli 2006 @ 20.44 uur

 3. leuk stuk en ik kan me goed in uw gedachtegang vinden

  Reactie door reinier — donderdag 20 juli 2006 @ 20.55 uur

 4. Mooi interview met een goede typering over de invloed van Balkenende en zijn kabinet op onze samenleving.
  Jammer dat hij de “knip” voor de HRA beperking blijft leggen op 225 duizend, daarmee worden veel potentiele sp stemmers mee weggejaagd. Het is daarbij nog maar zeer de vraag of je de mensen die (iets) boven dat bedrag zitten wel in de catgorie topinkomens moet plaatsen.

  Reactie door twijfelaar — donderdag 20 juli 2006 @ 20.59 uur

 5. ja de hypotheekrente aftrek afschaffen bij 225000. wat kan je dan nog kopen met een modaal salaris? niets. alleen als je arm bent of rijk doe je dan nog mee. dat wordt geen stem op de sp. ik wilde juist met mijn vriend en kind op komst naar een rijtejshuis (nu flatje) ; kost toch minstens 300.000…

  Reactie door marisca — donderdag 20 juli 2006 @ 21.18 uur

 6. als het goed is kan ik weer mee discussieren!
  hallo allemaal.
  @2
  ik ben 37, ik ook niet…
  en dan zit ik nog in de WAO ook,sjonge jonguh! en het blijft maar aan de gang met dat Balkenende gedoe.
  een huis kopen?! dat zal er bij mij al helemaal nooit meer inzitten,moedeloos word je van die man.
  en snappen zal hij het wel nooit die JP.
  dat gedoe met die agenda en economische plan van Zalm,dat is al door een hele groep vooraanstaande wereldeconomen onderuit geveegd.
  sterker nog deze hebben gezegd dat dat plannetje van Zalm nu juist TEGEN onze economie inwerkte.

  Reactie door iew — donderdag 20 juli 2006 @ 21.25 uur

 7. Jan is moe.

  Reactie door Ruud — donderdag 20 juli 2006 @ 21.58 uur

 8. @5 Werk in een andere omgeving zoeken Marisca? Hier krijg je voor 3 ton een vrijstaand huis met flinke tuin…

  En met een modaal salaris kun je trouwens helemaal geen hypotheek voor 3 ton krijgen. Dus ergens klopt er iets niet in je redenering Marisca.

  Reactie door Marc B — donderdag 20 juli 2006 @ 22.43 uur

 9. Realpolitik: politiek beleid zonder ethische en morele overwegingen. Ben je lekker mee dan. Heb je nog meer van dat soort ‘zeven’ Jan?

  Reactie door Bjonke — donderdag 20 juli 2006 @ 22.44 uur

 10. Prima interview, scherpe antwoorden.

  Marisca @5 heeft daar wel een punt. Is een limiet van 225.000 euro, gezien de huizenprijzen in bepaalde delen van het land, niet wat aan de lage kant?

  Daarnaast gaat het leeuwendeel van het potje hra nu naar diegenen die het het minst nodig hebben (kasten van villa’s) en zit daar dus behoorlijk wat marge om ook de middengroep niet geheel te vergeten.

  Misschien is een systeem met verschillende schalen een mogelijke oplossing…

  Reactie door J3roen — donderdag 20 juli 2006 @ 22.53 uur

 11. Voor het interview zou ik dat blad niet kopen.

  Reactie door hutspot — donderdag 20 juli 2006 @ 22.56 uur

 12. Zou er nou zo’n grote roze mossel naast dat interview staan?

  Reactie door Bjonke — donderdag 20 juli 2006 @ 23.22 uur

 13. Tja. Aan zo’n interview kun je je tenminste geen buil vallen. Ik ben het eens met hutspot.

  Het beste idee is nog wel over het Huis der Geschiedenis (erg goed idee). Origineel en de moeite waard is het idee van de adoptie van een arm land. Voor de rest… ach ja…

  Maar wie ben ik, niewaar ?

  Reactie door Wim Kok, Haarlem — donderdag 20 juli 2006 @ 23.30 uur

 14. Mijnheer Marinissen; ik ben het niet met U eens dat alleen de schuld ligt bij de heer Balkenende dat Nederland een gedeprimeerd land is geworden.
  De schuld ligt duidelijk bij de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en verder iedereen die verantwoordelijk is voor de genomen beslissingen.

  Reactie door Paula Buisman — donderdag 20 juli 2006 @ 23.55 uur

 15. @16 Paula Buisman
  ach als zelfs deze regering, aangenomen moties gewoon niet uitvoerd,en naast zich neerlegt gaat dat ook niet helemaal op,vind u niet? [ik wel]

  en meneer JPB is daar dus wel de baas over… die regering.

  Reactie door iew — vrijdag 21 juli 2006 @ 0.18 uur

 16. @15 Paula (niet persoonlijk bedoeld)

  “de heer Balkenende” ?

  dat asociale over het paard getilde zelfgenoegzame stuk vreten ?

  hoe krijg je het uit je toetsenbord!

  Reactie door Jansonius — vrijdag 21 juli 2006 @ 0.20 uur

 17. Hoi Jan. Zou je aan kunnen geven welke colleges je zoal kijkt en waar je deze kunt verkrijgen? Ik wist niet van het bestaan van “colleges op DVD” af, maar het klinkt interessant. Bedankt. :)

  Verder wil ik nog kwijt dat ik het “adoptieland” een heel goed voorstel vind. Ontwikkelingshulp is altijd al iets geweest dat voor mij als leek op dat gebied een beetje vaag overkomt. Het komt over alsof de regering alleen geld stort, maar niet controleert wat er uiteindelijk mee gebeurd. Jouw voorstel biedt mogelijkheid tot controle. Wanneer je kan controleren kun je ook verbetere op punten waar het effect minder was. Een vooruitstrevend voorstel dus. :)

  Reactie door Dennie — vrijdag 21 juli 2006 @ 0.40 uur

 18. Gewoon allemaal de VVD boycotten!

  JPB loopt achter de VVD aan in plaats van achter zijn eigen achterban en partijgenoten!

  Een minister van financieen die het CPB in zijn broekzak heeft en cijfers te pas en te onpas en in zijn voordeel laat gelden. Er is nooit een financieele crisis geweest namelijk.

  Reactie door Edgar Dolman — vrijdag 21 juli 2006 @ 0.44 uur

 19. Over Balkenende;
  “Waarom heeft hij zijn hele ziel en zaligheid verkocht aan de VVD? En waarom is er vanuit het CDA zo weinig weerwerk geboden aan de agenda van Zalm?”

  Mee eens met deze vraag, waarom ís ‘t CDA ‘t Commercieel Democratisch Appèl geworden?

  Reactie door Pietje af — vrijdag 21 juli 2006 @ 1.07 uur

 20. @ 18 Edgar

  Precies!
  Het was een crisis in zijn hoofd. Een verbitterde man, die alles weglacht met ‘volkje pesten’. Huwelijksproblemen? We weten het niet. Sommige mensen weten prive en werk niet te scheiden. En dan kan je meemaken dat een land moet bezuinigen omdat er thuis iets tekort schiet.

  Reactie door psycho-anneliesje — vrijdag 21 juli 2006 @ 1.35 uur

 21. @6, ik hoop echt dat de SP de verkiezingen wint, dan hebben we in ieder geval weer een toekomst.

  Reactie door nicole halmans — vrijdag 21 juli 2006 @ 1.36 uur

 22. Het wordt tijd dat dit land aan de anti-depressieva gaat, want gewoon lachen kunnen we niet meer.

  Reactie door nicole halmans — vrijdag 21 juli 2006 @ 1.39 uur

 23. Als JP zou gaan scheiden, zitten hij en zijn vrouw er warmpjes bij.
  Als iemand van de bevolking gaat scheiden, wordt het armoedelaatje open getrokken….
  Vakantie vieren, ja: Viva la Voedselbank wordt het dan!

  Reactie door nicole halmans — vrijdag 21 juli 2006 @ 1.43 uur

 24. @ 19 Petje af!

  Goede vraag! Goed antwoord?
  Omdat ze de C hebben uitgeleverd aan de VVD. En dan krijg je een bepaalde werking… zoiets als marktwerking? Zal ze duur komen te staan!

  Reactie door psycho-anneliesje — vrijdag 21 juli 2006 @ 1.53 uur

 25. @Paula Buisman,

  In feite zegt u in #14, dat de schuld ligt bij alle verantwoordelijken. Dat lijkt me een open deur.

  Het noemen van concrete namen zou van een duidelijker standpunt getuigen.

  Ik vind uw keuze om – na voorgewend “rijp beraad” – lid van de PvdA te worden ineens begrijpelijk. Eerst dacht ik dat het om iets van 30 cent per maand ging, maar nu blijkt jullie gemeenschappelijke ideologie om dingen vaag te houden de doorslaggevende factor te zijn geweest.

  Alle respect voor uw keuze, overigens,

  Reactie door Wilbert — vrijdag 21 juli 2006 @ 2.00 uur

 26. Staan er in de Penthouse ook interviews?

  Overigens denk ik dat de SP inzake Ayaan Hirsi Ali geblunderd heeft. Emotie voor verstand laten gaan.
  Vind u het niet vreemd dat op het moment dat het bekent wordt dat Ayaan lid is geweest van een verboden (terroristische)organisatie (waarvan Mohommed B. de zelfde ideologie adoreerde) de regering alles in het werk stelde om Ayaans woorden als onbetrouwbaar te kwalificeren. Haar als leugenaar weg te zetten.
  Daarmee werden Ayaans eigen woorden, dat zij eens lid was van de Islamic Brotherhood, in een uitzending van Rondom tien in 2002 van geen enkele waarde.

  En wat heeft de SP er nu eigenlijk mee gewonnen? Geen enkele asielaanvraag is identiek aan die van Ayaan, dus kan men zich daar niet op beroepen. De SP heeft hier een fout begaan.

  Reactie door Rob de Kuster — vrijdag 21 juli 2006 @ 4.08 uur

 27. Jan Peter Balkenende?
  Voor mij is hij een open boek. Volgens mij is het CDA het Christelijk gezicht van het Liberaal Kapitalisme.

  Reactie door Rob de Kuster — vrijdag 21 juli 2006 @ 4.12 uur

 28. Hoezo zorg vrijwillig, gaan we ook voor niks timmeren dan?

  Reactie door Ninka — vrijdag 21 juli 2006 @ 8.11 uur

 29. Dat gemopper op Balkenende kennen we nu wel. Bereid je maar voor op nog een ritje met hem, want wie goed doet, goed ontmoet.

  Reactie door Klukluk — vrijdag 21 juli 2006 @ 8.40 uur

 30. @16 Jansonius
  laat ik me nu maar niet verlagen tot het niveau van deze regering,vind u niet?
  bij sommige komen er dingen uit het toetsenbord dat het daglicht niet kan verdragen. ;)

  Reactie door iew — vrijdag 21 juli 2006 @ 8.51 uur

 31. Goeden morgen vrienden SP.

  Het is goed om alles nog eens door te lezen en het op je laten in te werken.
  Wanneer ik dan de reactie’s lees, kom ik niet onder de conclusie uit dat over nadenken bij enkelen er iets ontbreekt.
  Er is niets op tegen om een directe oprisping ogenblikkelijk te uiten, maar daar is meestal niets mee te doen.
  Ik heb met plezier dit interview gelezen, en ik kan me daar geheel mee inleven.

  Reactie door Ouwe Dirk — vrijdag 21 juli 2006 @ 9.19 uur

 32. Als je al zo met je helden van weleer omgaat, hoe zit dat dan wel niet met je principes Jan?

  Natuurlijk is Balkenende voor jou opeens “één groot vraagteken”. Omdat je dan na de verkiezingen het antwoord kan gaan invullen. Blijkbaar doet de SP ook mee aan het spelletje om niet uit de school te klappen met wie ze een coalitie aan wil gaan. En wanneer blijkt dat de SP straks weer in de oppositie moet, dan krijgen we natuurlijk het verhaal: zie je wel dat we principes hebben. Dat is nu ‘politiek’: een win-win-situatie scheppen en daarmee de achterban manipuleren.

  Reactie door Madeleine — vrijdag 21 juli 2006 @ 9.28 uur

 33. Wat belangrijk is , dat Balkenelende al een geruime tijd de enigste optie is binne het CDA ,er zijn geen andere “leiders ” ,gevolg is dat hij gewoon door kan gaan !
  Zo is het overigens ook het geval van de PvdA ; Bos is weer opnieuw de “leider”

  Het is te voorspellen ,dat een volgend kabinet weer behoorlijk SAAI en ASSOCIAAL zal zijn : het wordt dus weer BALKENPIJN

  Reactie door Fred — vrijdag 21 juli 2006 @ 10.09 uur

 34. @ 5

  Ik denk dat hier een misverstand in het spel is. De SP wil de hypotheekrenteaftrek niet afschaffen voor mensen met een huis boven de 225.000 euro. Het voorstel is om IEDEREEN hypotheekrenteaftrek te geven. Ook mensen met duurdere huizen. Alleen geldt de aftrek voor het deel tòt die grens van 225.000. Alleen het deel daarboven wordt dan niet langer gesubsidieerd.

  Nog eens samengevat:

  De Telegraaf kwam onlangs met het bericht dat bij afschaffing van de hypotheekrenteaftrek een modaal gezin er 700 euro per maand op achteruit gaat. Dat is juist en daarom is afschaffing volgens de SP dom, oneerlijk en onverantwoord.

  De SP wil de hypotheekrenteaftrek garanderen voor iedereen. Alleen is het verstandig om een bovengrens vast te stellen. Het subsidiëren via de hypotheekrenteaftrek van het villabezit moeten we afbouwen.

  Het gekke is nu namelijk: hoe hoger het inkomen en hoe hoger de hypotheek, hoe meer je profiteert. De SP wil dat graag veranderen.

  Voor de lagere inkomens en goedkopere huizen moet de regeling gunstiger worden, zodat meer mensen kunnen kiezen voor een eigen huis. Voor de allerhoogste inkomens moet de aftrekt begrensd worden – niet afgeschaft, maar begrensd.

  Voor de overgrote meerderheid – tot ruim boven modaal – verandert er wat de SP betreft helemaal niets.

  Laat je dus niet bang maken door de VVD en hun huisorgaan de Telegraaf.

  Reactie door Ellie — vrijdag 21 juli 2006 @ 10.11 uur

 35. @32 Madeleine

  Slechts één passage uit de context halen en deze aanhalen, alles wat daarna nog geschreven staat, -jaja er staat wel degelijk meer- gemakshalve maar even niet benoemen?
  Dat is pas manipulatieve politiek!
  Voor jouw een win-situatie?

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 21 juli 2006 @ 10.16 uur

 36. duidelijk is dat in de randstad, ik woon zelf in de stad utrecht,geen woningen zijn onder de 225.000,- of het moeten krotten zijn. de regeling die de sp voorstaat treft de middengroepen met een modaal inkomen. de sp gaat wat dat betreft steeds meer op de op de pvda lijken: zogenaamd de rijken aanpakken, maar in werkelijkheid levert het de overheid meer op als ze een beetje afpakt van de veel grotere middengroepen dan de een boel af te pakken van een beperkt aantal rijken.

  daarnaast zal een afschaffen van de hypoytheekrenteaftrek tot schulden leiden en slechte gevolgen hebben voor de economie. immers, heb je net een huis gekocht, wordt de renteaftreek afgeschaft, dalen de huizenprijzen en houd je schulden over. de rijken blijven toch wel in hun villa’s wonen en de armere mensen krijgen huursubsidie. als de sp wil groeien en groot wil blijven zal ze eens voor de middengroepen moeten opkomen en niet, net zoals de pvda, die groep steeds slachtofferen omdat dat het meeste geld oplevert.

  Reactie door marisca — vrijdag 21 juli 2006 @ 10.20 uur

 37. @8 werk in een andere omgeving zoeken? typische lpf reactie…om te verhuizen betaal je 6% verhuisbelasting (koperslasten). op een woning van 300.000,- is dat 18.000,- als je net ietsje meer verdient dan krijg je nergens een huurwoning en ben je gedwongen te kopen. daarnaast moet je in de provincie maar hetzelfde werk zien te vinden. zo simpel is het allemaal niet. we werken trouwens met zijn tweeen..

  Reactie door marisca — vrijdag 21 juli 2006 @ 10.26 uur

 38. @34 ik had het wel begrepen hoor dat wat de sp wil geen volledige afschaffing is, maar toch erg genoeg en desastreus voor de mensen die net iets meer verdienen maar toch niet rijk zijn. de overheid zal altijd zoveel mogelijk geld binnen willen halen, ook met de sp/pvda in de regering. haal je een beetje weg bij een grote groep, levert dat meer op dan een boel bij een kleine groep. kijk maar naar de het kwartje van Kok en de verkeersboetes, hetzelfde mechanisme: veel kleine flauwekulboetes en de echte maniakken ontspringen de dans omdat justitie daar geen tijd voor heeft en te druk is met het innen van de honderduizenden kleine boetes. ik was juist naar de sp gegaan omdat bij de pvda de middengroepen altijd worden gepakt.

  Reactie door marisca — vrijdag 21 juli 2006 @ 10.37 uur

 39. 35. Wattenstaafje: overdenk gewoon even wat ik opschrijf, die ene zin is heus niet de enige suggestie door Jan gegeven. En Jan kan zichzelf wel verdedigen hoor, dat hoef jij niet te doen, en kan Jan dat niet dan volgt verbanning van dit log zoals bekend.

  Reactie door Madeleine — vrijdag 21 juli 2006 @ 10.53 uur

 40. De plannen voor de hypotheekrenteaftrek zoals de SP die voorstelt, zullen een ramp betekenen voor Nederland voor iedereen die geen huurwoning heeft.

  Iedereen die bovenmodaal verdient en ook veel “rijken” kunnen hun huis dan niet meer betalen. En ook dat zijn gewone mensen die gehecht zijn aan hun huis. Bovendien komt er dan prijsdruk op de goedkopere woningklasse en is jan modaal ook de pineut.

  Over het feit dat dit slechts 1 onderdeel van het program is: het is illustratief voor de rest van de punten. Want op alle mogelijke manieren moet er worden genivelleerd worden. Dat maakt mensen lui en bovendien leven al in een supergenivelleerd land.

  Reactie door Klukluk — vrijdag 21 juli 2006 @ 11.02 uur

 41. @30

  balkenende tracht iedereen blind te maken., dan kan hij met zijn -30 koning zijn!

  Reactie door Jansonius — vrijdag 21 juli 2006 @ 11.05 uur

 42. Zou de kritiek op het CDA ook zo blijven als Jan mee kan gaan regeren???

  Reactie door Bijdehandje — vrijdag 21 juli 2006 @ 11.06 uur

 43. Iemand een biertje?

  Reactie door Henk — vrijdag 21 juli 2006 @ 11.13 uur

 44. @43 Henk

  Vriend!

  Reactie door Jansonius — vrijdag 21 juli 2006 @ 11.15 uur

 45. Op de peilingen van http://www.verkiezingen.nl/ doet de SP het erg goed, Nu 34,69 % van de kiezers.

  Reactie door Lijpe Jopie — vrijdag 21 juli 2006 @ 11.22 uur

 46. @45 das goed bericht! Lijpe Jopie !

  Reactie door iew — vrijdag 21 juli 2006 @ 11.23 uur

 47. Beste Jan,

  De laatste twee verkiezingen heb ik trouw op u gestemd, helaas is het met dit interview voorbij. Uw antwoord op de vraag mbt ‘War on Terror’ heb ik als schokkend ervaren. Uw uitspraken grenzen momenteel tegen het populisme, ik pas en trek mij terug. Ik ga voor dan maar voor de nog kleinere partijen en hoop u niet in de coalitie te moeten zien.

  mvg,

  M.

  Reactie door Marijn — vrijdag 21 juli 2006 @ 11.25 uur

 48. @32 Madeleine — vrijdag 21 juli 2006 @ 9.28,

  De SP heeft wel aangegeven dat hun voorkeur ligt bij een links kabinet maar dat ze ook open staat voor andere partijen zoals het cda.

  Het klink misschien wel vreemd dat ze met het cda eventueel willen maar als ze daar niet voor open staan laten ze het cda in de handen van de vvd. Je hebt nu 2 opties, vvd + cda of cda + SP, hierbij is de tweede de minst slechte optie.
  En op deze manier kan je het cda leren hun rommel op te ruimen.

  @42 Bijdehandje — vrijdag 21 juli 2006 @ 11.06,

  Ik verwacht wel dat de SP achterban zich meer zal laten horen als in hun ogen het cda + SP kabinet iets niet goed doet, meer dan de cda achterban.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — vrijdag 21 juli 2006 @ 11.41 uur

 49. Blijf maar lekker dromen Jan. Je gaat weer voor 4 jaar de oppositie in! Je denkt toch niet dat Wouter Bos het CDA opzij schuift voor een paar linkse zeikerds???

  Reactie door Mieke — vrijdag 21 juli 2006 @ 11.46 uur

 50. Ach wat had je kunnen verwachten,
  zijn grote voorganger in Cambodja is vandaag heen gegaan.
  Gecondoleerd hoor!!”Het islamitische fundamentalisme, inclusief de terroristische tak, is een reactie op de bezetting van Palestina door Israël, op de Amerikaanse aanwezigheid in het Midden-Oosten, en op de steun van het Westen aan ondemocratische regimes in het Midden-Oosten.”

  Dus ook de gruwelijk moorden in Indonesië op christenen etc kan allemaal gelegitimeerd worden door de houding van Israël en de USA.
  Wat een misselijke uitspraak. Ik hoop dat deze vazal van de politieke islam zijn fictieve zetelwinst snel zal kwijt zijn.
  Mene mene teckel, upharsin.

  Reactie door michelv — vrijdag 21 juli 2006 @ 11.49 uur

 51. En het warme weer, komt dat ook door Balkenende?

  Reactie door r.k.h. — vrijdag 21 juli 2006 @ 11.57 uur

 52. Wat een schandalige vergelijking om die Hakbars in het Midden-Oosten te vergelijken met het verzet in WOII!
  Wat moet er allemaal in dat bijna lege hoofd van je omgaan voor je zoiets doms kan zeggen!

  Reactie door Kees — vrijdag 21 juli 2006 @ 11.59 uur

 53. Beste Jan,

  Al jaren vind ik je een begenadigd politicus. Alleen blijft er altijd iets knagen als ik je standpunten lees. Een van de belangrijkste twijfels bij mij blijft de vraag HOE je jouw standpunten (opheffen privatisering nuts- en vervoersbedrijf, ouderenzorg, meer geld voor scholing, meer geld voor verpleging etc) denkt te financieren?
  Het kan toch niet zo zijn dat je de staatsschuld weer enorm op gaat laten lopen om deze zaken te financieren? Of gaat de belasting gewoon weer omhoog?
  Kun je daar eens een keer een helder antwoord op geven? Nu blijf ik namelijk met het gevoel zitten dat je ideeën goed zijn, maar de uitvoerbaarheid nihil.
  En dat doet me toch weer denken aan “oude” politiek. We roepen maar wat, dan stemmen ze op ons, en wat er daarna van terechtkomt zien we wel…

  Reactie door Erwin — vrijdag 21 juli 2006 @ 12.17 uur

 54. God schiep de wereld ; Balkenelende schiep een paradijs van de rijken !

  Reactie door Fred — vrijdag 21 juli 2006 @ 12.24 uur

 55. @52:

  De vergelijking van het hedendaagse terrorisme en het verzet in WOII is helemaal zo vergezocht nog niet. Enkel is de betekenis van terrorisme zoals we dat vandaag kennen behoorlijk veranderd vergeleken met toen. Mede door stemmingmakerij (men weet allemaal hoe de politieke propaganda machines werken), maar ook door het zichtbaarder zijn van deze acties door de nieuwe media.

  1 Groot verschil wat er wel is, is dat het in WOII duidelijk een agressieve bezetter was, maar er bij het huidige conflict in het Midden-Oosten allang vervaagd is wie er goed en wie er fout is. Mijns inziens zijn beide partijen niet goed bezig.

  Het antwoord van Jan had wel iets genuanceerder gemogen, dat wel.

  Reactie door winsome — vrijdag 21 juli 2006 @ 12.25 uur

 56. God zij met ons : Balkenelende is tegen ons .

  Reactie door Fred — vrijdag 21 juli 2006 @ 12.25 uur

 57. Jan,

  Mijn respect voor je is na dit interview tot het nulpunt gedaald. Het is te schunnig voor woorden dat je verzetsstrijders uit WOII, wier verzet bestond uit het aanvallen van militaire doelen, op één lijn trekt met de terreur van de godsdienstwaanzinnige idioten van Hamas, Hezbollah en aanverwante fundamentalistische moslims, die ‘verzet’ plegen door zich in volle schoolbussen op te blazen.

  Het zou je sieren om openlijk excuses te maken richting de nog levende oud-verzetsstrijders die tegen de Duitse bezetter gevochten hebben, en eens kennis te nemen van de achtergronden, idealen en praktijken van het islamitisch terrorisme.

  Reactie door zum kotzen — vrijdag 21 juli 2006 @ 13.06 uur

 58. Even verbeteren: God schiep de wereld, Balkenende de hel.

  Reactie door nicole halmans — vrijdag 21 juli 2006 @ 13.11 uur

 59. Begrijp ik nu goed datje Hannie Schaft ook een terroriste vindt?

  Reactie door Peter-John — vrijdag 21 juli 2006 @ 13.13 uur

 60. Hypotheekrenteaftrek aanpakken is denk ik niet zo’n goed idee. politiek riskant omdat meer dan 50% van de nederlandse gezinnen een eigen huis bezit en iedereen weet dat zo’n grens een begin is. Daarnaast economisch niet handig omdat de aftrek toch gecompenseerd moet worden. Deze moet bijna wel gecompenseerd worden door een lagere loonbelasting, waar weer het voodeel van hypotheekrente van afhangt. De HRA zorgt er juist voor een groot deel voor dat het geld wat mensen hierdoor over houden in Nederland blijft, namelijk in hun eigen huis.
  Als die reden wegvaltwordt het wel heel erg interessant om in een ander land het hoofdverblijf te gaan hebben.

  Reactie door Mark — vrijdag 21 juli 2006 @ 13.30 uur

 61. Ik was al van plan om op SP te stemmen, nu doe ik dat zeker. Ik heb me al heel lang afgevraagd of ik de enige ben die ziet wat Amerika allemaal uitvreet, en wat Israel allemaal uitvreet. Je hebt atoomwapens. Je hebt ze zelfs gebruikt op Japan!!! Twee keer! En nu maar de hele wereld in de gaten houden, want owee als een andere natie ook een kernwapen heeft. Uiteraard is heel belangrijk of die natie wel of geen vriendje is.
  Tja, en Israël. Als iemand mijn huis komt bezetten, dan zal ik er alles voor doen om die iemand te verjagen.
  Wat ik wel jammer vind is dat ik dit soort dingen niet hoor uit Jan’s mond. Zeg het eens een keer in een interview op tv. Roep het een keer in de Kamer. Nederland kruipt wel heel ver in de endeldarm van de VS en Israël, objectief kan de Nederlandse politiek dus niet zijn, maar we mogen toch wel eerlijk zijn?

  Reactie door Objectief — vrijdag 21 juli 2006 @ 13.34 uur

 62. JAN,..mij overtuig je al jaren…ik stem in november SP ! Mooi interview..ik las je boek Nieuw Optimisme op vakantie..en het klopt,stond ergens,..dat wat SP wil hadden we al eens..alleen het is afgebroken…klopt..ergens in de seventies..en das eg geen nostalgie..leve SP ..allemaal Jan stemmen kompt het okay !

  Reactie door eric — vrijdag 21 juli 2006 @ 13.39 uur

 63. Erg goedkoop om JP de schuld te geven voor het feit dat je werkloos bent Nicole Halmans.
  Wel eens gehoord van zelfontwikkeling?.
  Als je echt zo goed presteerde en een aanwinst voor het bedrijf was, waar je als loonslaaf werkte, dan lulde je niet zo dom.
  Ik weiger langer om de helft van mijn salaris af te staan aan paupers en kanslozen, die alleen maar hun handje kunnen ophouden en anderen de schuld geven.
  Ik moest vroeger ook werken om mijn universitaire studie te bekostigen, omdat mijn ouders van mening waren: dat wat je krijgt, is wat dat wat je verdiend.

  Reactie door Beati pauperes spiritu — vrijdag 21 juli 2006 @ 13.39 uur

 64. @Objectief
  In een endeldarm is nog een weg naar buiten. Kruipen in de dorre vergeetput van de politieke islam is het einde. Kies uw dictatuur!!

  Reactie door michelv — vrijdag 21 juli 2006 @ 13.39 uur

 65. Peter-John: Jan wijst er enkel op dat het terrorisme geen nieuw fenomeen is, en dat de definities van ‘terreur’ en ‘verzet’ subjectief zijn.

  Hanny Schaft reageerde met geweld op bezetting en onderdukking van Nederland. Ze werd door de bezetter veroordeeld als terroriste.
  Hamas is opgericht in reactie op bezetting en onderdrukking van Palestina.
  Hizbollah is opgericht in reactie op bezetting en onderdrukking van zuid-Libanon.
  Zij zien zichzelf als verzet, de bezetter noemt hen terroristen.

  Dat is geen mening van Jan, dat is geen waardeoordeel, maar een feitelijke constatering. En of je het nu terreur of verzet noemt, het is reactie op (gepercipieerd) onrecht.
  Dat (gepercipieerd) onrecht is de bron van terreur en als je dat blijft ontkennen, sta je een oplossing voor de geweldspiraal zelf in de weg.

  Reactie door Ellie — vrijdag 21 juli 2006 @ 13.42 uur

 66. zum kotzen

  Je hebt er helemaal niets van begrepen. Van het artikel niet en van de hele situatie tussen Israel en Palestina.
  En over welke oud-verzetsstrijders hebben we het eigelijk. Nederland stikte van de NSB-ers. Die drie man, die echt in het verzet gingen, begrijpen exact wat Jan bedoelt.

  Reactie door alexander — vrijdag 21 juli 2006 @ 13.42 uur

 67. Dat ideetje van CDA PVDA EN SP is niet slecht..denk alleen dat Maxime Verhagen er van gruwelt en JP ook…dus nog een boel overtuigen,hoor..beter is links kabinet,maar dat halen we niet…of ??

  Reactie door eric — vrijdag 21 juli 2006 @ 13.47 uur

 68. …of JP en verhagen exit. Daar zou ik voor kiezen.

  Reactie door alexander — vrijdag 21 juli 2006 @ 13.50 uur

 69. Op welke datum werd dit interview precies gehouden?

  Reactie door Alex — vrijdag 21 juli 2006 @ 14.01 uur

 70. @ Marijn,zum kotzen en Bryan:
  Sommige mensen lezen alleen maar HOE ze het willen lezen.
  als u een uitspraak van uw partner niet begrijpt,of verkeerd intepreteerd vraagt u dan ook gelijk de scheiding aan?![voorbeeld]
  wat een dom geblaf!

  Reactie door iew — vrijdag 21 juli 2006 @ 14.17 uur

 71. Jan zou voor de grap eens op werkbezoek moeten gaan naar de BE/NL grensstreek. Ik woon daar zelf (NL kant) al 30 jaar. In die tijd zijn er HORDES NL’ers in Belgie gaan wonen. Waarom? Men heeft geen zin om zich door de NL regering koopkracht te laten ontnemen of te wachten tot de consensus-regeringen besluiten nemen die in de ons omringende landen al jaren geleden genomen zijn (Lees: kinderopvang/bejaardenzorg/zorg algemeen).
  En dit alles onafhankelijk van welke regering er ook macht was/is. Of het nu rechts/middel of paars was!
  Ik voorspel Jan dat voor iedere % achteruitgang van de bovenmodale koopkracht er weer een % richting Be/Du vertrekt. Een hypotheekrente aftrek tot 225K is zo’n maatregel. Hoogtebouw promoten is zo’n andere…heel veel mensen dromen van zijn eigen huisje met tuin: Hoe mooi appartmentjes ook zijn….het blijven flats. Meer flats bouwen betekent hogere prijsdruk op de normale woningen

  Reactie door Psycho_Bob — vrijdag 21 juli 2006 @ 14.26 uur

 72. http://switch5.castup.net/frames/20041020_MemriTV_Popup/video_480x360.asp?ai=214&ar=1185wmv&ak=null

  Kijk maar even naar dit filmpje van hoe jou “verzetstrijders”hun kinderen indokterineren over het martelaarschap!!! En nu mag jij weer Jan, je mag een filmpje of document zoeken waarin een Nederlander zijn kinderen tegen de nazies zelfmoordacties loopt op te dringen. Even oor de goede orde Jan, hamas en hezbollah groeten nog steeds met de nazi groet. Als jij je geschiedenis voor elkaar hebt, weet je dat de nazies en de moslim brotherhood sinds toen al de innihilatie van de Joden OVERAL ter wereld voor ogen hebben. En dat de fundamentalistische moslim wens is Joden binnen of buiten Israël ( bezet of onbezet gebied) kompleet uit te roeien. Ik durf zelf de stelling in te nemen dat ze hitler er toe hebben aan gezet!!!! Maargoed jan. jij ziet het weer anders he….veel sucses dermee en word wakker!!!

  Reactie door Fred — vrijdag 21 juli 2006 @ 14.33 uur

 73. @Fred

  Merci!

  Reactie door Marijn — vrijdag 21 juli 2006 @ 14.34 uur

 74. Ik besta niet meer, per 21-7-2006 overleden aan een woede aanval.

  Reactie door Sunny Boy — vrijdag 21 juli 2006 @ 14.38 uur

 75. @ 74,

  Niet doen Sunny Boy … schieten we niets mee op.

  Wat hebben we veel te verteren met de politieke perikelen hier, escalaties in het Midden-Oosten/Israel, de hitte.
  Het is moeilijk het hoofd koel te houden.

  Ik hoor van mensen die niet langer twijfelen en juist SP gaan stemmen na het lezen van bovenstaand interview, en ik hoor/lees mensen die over de rooie gaan door het stukje over Jan’s visie op terrorisme omdat hij hun kant niet lijkt te kiezen.

  Een ieder die nog wat op heeft met het begrip medemens als geheel, en zolangzamerhand wel weet dat hij door media wordt bedonderd, kan toch alleen maar fel tegen het moorden van onschuldige mensen, waar ze ook wonen zijn!?

  Is dat niet het enige standpunt tenmidden van alle (dis)informatie, propaganda wat in ieder geval dient te blijven staan?

  Reactie door Pietje af — vrijdag 21 juli 2006 @ 14.57 uur

 76. er is in het kabinet balkenende 1 en 2 alleen maar onrust gestookt door mensen bang te maken voor het terroristenbeleid. ook na de moord van theo van gogh werd er een tweespalt gemaakt tussen de moslims en nederlanders, terwijl dat best anders had gekund door met de mensen te blijven praten over elkaars levenswijze en hun geloven.nee, de politiek heeft onnodig onrust gezaaid in nederland. dat had best anders gekund.

  Reactie door maayke jong-doppen — vrijdag 21 juli 2006 @ 14.58 uur

 77. @Fred
  alleen vergeet u 1 ding! beide, zowel de nazi’s als de fundamentalistische moslim’s hadden/hebben de overtuiging dat alleen hun ras het alleenrecht van bestaan hebben.
  dus waren ze daarna vast en zeker een oorlog tegen elkaar begonnen!
  want IEDER ander mens met een andere overtuiging in wat voor zin dan ook, moest worden uitgeroeid.
  maar dat vergeet u even voor de gemakkelijkheid…
  geen arier? dan kon je de kogel krijgen.
  geen geloof in Allah? idemdito!

  warm hé?!

  Reactie door iew — vrijdag 21 juli 2006 @ 15.04 uur

 78. @iew.
  Nee hoor. er was een vooraf afgesproken lebensraum, weet u nog?

  Reactie door Fred — vrijdag 21 juli 2006 @ 15.07 uur

 79. @78 Fred
  ja net als de belofte dat de zorg niet hoger uit zou vallen volgend jaar zeker…
  en hadden deze lui zeker geen dubbele agenda,hou toch op man.

  Reactie door iew — vrijdag 21 juli 2006 @ 15.10 uur

 80. Zorg vs. nazies….het moet niet warmer ( gekker ) worden!

  Mijn punt is dat in het interview Jan niet de nederlandse verzetstrijders over een kam mag scheren als de moslim * verzet* strijders, maar hij doet het toch!! Erg kwalijk t/o eigen volk!! het is mijn doel aan te tonen aan Jan dat dat niet goed is…niet om met u “mogelijke” scenarioos door te lopen uit het verleden!

  Reactie door Fred — vrijdag 21 juli 2006 @ 15.17 uur

 81. @Olav Meijer
  er zijn er van mij al 3 weg, klik mn naam en zorg dat u er bent woensdag,ik mocht dat waarschijnlijk hier niet uitleggen.
  ik ga nu even een boodschappie doen.

  Reactie door iew — vrijdag 21 juli 2006 @ 15.18 uur

 82. @Fred
  “Zorg vs. nazies….het moet niet warmer ( gekker ) worden!”
  geen woordspelletje van maken hé,u begrijpt heel goed wat ik ermee wil zeggen.
  en volgens mij is wat Jan zegt anders bedoelt.

  Reactie door iew — vrijdag 21 juli 2006 @ 15.20 uur

 83. iew , volgens mij zijn hier meer fred ‘s actief ; dit is in iedergeval niet mijn tekst !

  Reactie door Fred — vrijdag 21 juli 2006 @ 15.26 uur

 84. “Het islamitische fundamentalisme, inclusief de terroristische tak, is een reactie op de bezetting van Palestina door Israël, op de Amerikaanse aanwezigheid in het Midden-Oosten”

  VS = 1776 dus 230 jaar oud.
  Israël = 1948 dus 58 jaar oud.

  De eerste westerse problemen begonnen met het besluit van de familie Saúd in arabië olie te verhandellen met het westen. de moslim brotherhood heeft dit gezien als verraad en was aanvankelijk boos of de Saúds. Die werden machtiger en verzetten zich tegen de brotherhood. Het westen was een vriend van de vijand opeens Jan.

  Moslim fundamentalisme is net zo oud als de vlucht van mohammed naar Medina.
  Terrorisme zonder verbinding naar de islam bestaat sinds we een knots kunnen vasthouden Jan. En ontploffen doen de mujahedeen sinds er buskruit is. = meer dan 1000 jaar gesodemiete!!

  En dan doe ik het niet graag Jan..maar ik kom ook op een ander stukje terug…

  “..Kijk, ik ben tegen geweld, maar het is toch wel een beetje dom als je niet kunt begrijpen hoe dat mechanisme werkt.”

  Dus toch een vrijbre voor de terroristen van jou??? Omdat zij slimmer zijn en goed begrijpen dat kinderen de dood in sturen goed is voor de wereld?? Kom op Jan…

  Reactie door Fred — vrijdag 21 juli 2006 @ 15.40 uur

 85. vrijbremoet natuurlijk vrijbrief zijn, excuses in deze :)

  Reactie door Fred — vrijdag 21 juli 2006 @ 15.41 uur

 86. @77 iew

  er is een hele video serie over de uiteindelijke nazi-plannen, en inderdaad waren hun plannen ook de japanners naderhand op te ruimen.,zodat het hakenkruis en het arische ras alleen zou
  overblijven.

  Reactie door Jansonius — vrijdag 21 juli 2006 @ 15.42 uur

 87. Warm hé. De boel is goed verziekt in Nl.
  Kun je nagaan we hoeven niet eens te stoken,en de boel staat op eccht op tilt..
  Maar ja de voorschotten op de energierekening tikken door.
  Leve dit klote Vaderland!!!

  Reactie door Alex — vrijdag 21 juli 2006 @ 15.48 uur

 88. @alex, dan ga je toch in libanon wonen, of ieder ander land wat beter is dan je vaderland…zal alleen wel ff zoeken zijn. Je klaagt met het brood in je mond uit je eigen vaderland.

  Reactie door leen — vrijdag 21 juli 2006 @ 16.01 uur

 89. @88 Leen
  Wel bommen en granaten nog an toe!!!
  Moet het dan zo erg worden hier?

  Reactie door Alex — vrijdag 21 juli 2006 @ 16.04 uur

 90. Time for (r)evolution….

  Reactie door Alex — vrijdag 21 juli 2006 @ 16.10 uur

 91. @alex : heb je het dan echt zo slecht hier of klaag je om het klagen ? klagen is verspilling van energie, zorg maar dat het beter wordt en steek je handen uit de mouwen, en nee, niet om ze op te houden voor steun die ome Jan volop wil gaan uitdelen.

  Reactie door leen — vrijdag 21 juli 2006 @ 16.15 uur

 92. hmmm, @91 Leen, ik heb mezelf nog niet betrapt op klagen hier…
  Louter rationele vaststelling.
  En ome Jan, daar ben ik dus geen neefje van.
  Ik stem alleen maar op dat partij(tje)van hem.

  Reactie door Alex — vrijdag 21 juli 2006 @ 16.21 uur

 93. Kortom mijn devies: Wil je echt rijk worden in NL, ga dan niet naar de beurs, maar ga hout sprokkelen. En zorg dat je van de van marktwerking vergeven van “älles wat geliberaliseerd is” afkomt
  Ook bij likdoorns dus…
  Desnoods weet ik nog wel een goede medicijnman

  Reactie door Alex — vrijdag 21 juli 2006 @ 16.28 uur

 94. @53 Beste Erwin.

  De SP maakt al jaren een alternatieve begroting, die vervolgens door het CBP nagerekend wordt en keer op keer als haalbaar wordt gezien, mits de politieke wil er is!

  Voldoende duidelijk?

  Reactie door Johan Smeets — vrijdag 21 juli 2006 @ 16.29 uur

 95. Waarom verbaasd het mij niet dat je van Rush houd Jan? Ook in Rotterdam geweest?

  Reactie door Mart — vrijdag 21 juli 2006 @ 16.32 uur

 96. @Ellie

  Nooit geweten dat Hannie Schaft een bus met duitse kinderen heeft opgeblazen.

  Zo leer je nog eens wat.

  Reactie door stephan — vrijdag 21 juli 2006 @ 16.32 uur

 97. Beste mensen, kijk eens op

  http://www.elsevier.nl/opinie/weblog/asp/weblogId/4/knooppunt/1103/index.html

  Is een weblog van Leon de Winter die een iets andere, en betere, visie heeft op dit onderwerp.

  Reactie door Conservatief — vrijdag 21 juli 2006 @ 16.43 uur

 98. @97 Beste Mensen
  Leon is nogal ‘rechts’gepositioneerd dus, is wat daaruit blijkt

  Reactie door Alex — vrijdag 21 juli 2006 @ 16.46 uur

 99. Maar heeft wel gelijk…

  Reactie door Conservatief — vrijdag 21 juli 2006 @ 16.50 uur

 100. @99 Beste Mensen
  Hmmm voorzichtig. gelijk is zoiets als de moeder v.d. porcelijnkast.
  (na verkiezingen)

  Reactie door Alex — vrijdag 21 juli 2006 @ 16.55 uur

 101. @83 Fred of Fred…
  mijn excuses aan de Fred voor wie het niet bedoeld is,erm lekker verwarrend, lol

  Reactie door iew — vrijdag 21 juli 2006 @ 17.01 uur

 102. het constant maar verwijzen naar de geschiedenis,vermoord de toekomst!
  erfenissen van mensen die er al veelal niet meer zijn,en die wij niet willen.
  is naar mijn idee de oorzaak dat dit telkens maar weer zo word gespeeld,die politieke spelletjes om macht…
  [en daar zijn burgers de dupe van]

  had ik in berichten uit Beiroet al geschreven. en zo gaat het al eeuwen.
  dat is mijn inziens iets waar we eerst eens van af moeten.

  kinderen moeten elkaar op school ook de hand geven,als er een ruzie is geweest en dan doet het er niet meer toe wie er begonnen is zei de Meester of Juf dan…
  de volgende dag zijn ze weer samen aan het spelen.
  grote mensen zijn idioten!

  Reactie door iew — vrijdag 21 juli 2006 @ 17.08 uur

 103. Met respect voor je observatie Iew
  Mag ik daar aanvullend op zeggen dat het verwijzen naar de toekomst, zoals gedaan door Balkenende 123 het ‘heden’vermoordt?

  Reactie door Alex — vrijdag 21 juli 2006 @ 17.13 uur

 104. @103 Alex
  mee eens!

  Reactie door iew — vrijdag 21 juli 2006 @ 17.16 uur

 105. Omdat ik het allemaal niet begrepen heb volgens sommigen hier zal ik Jans citaat er even bijpakken:

  “Terrorisme is iets van alle tijden en overal, en heeft vaak tot doel het de bezetter zo onaangenaam mogelijk te maken. In de Tweede Wereldoorlog hebben Nederlanders hier gemeentehuizen opgeblazen om zand in de vernietigingsmachine van nazi-Duitsland te gooien ñ bij de burgerlijke stand stonden de joden geregistreerd. In het Midden-Oosten is het niet veel anders. Het islamitische fundamentalisme, inclusief de terroristische tak, is een reactie op de bezetting van Palestina door Israël, op de Amerikaanse aanwezigheid in het Midden-Oosten, en op de steun van het Westen aan ondemocratische regimes in het Midden-Oosten. Kijk, ik ben tegen geweld, maar het is toch wel een beetje dom als je niet kunt begrijpen hoe dat mechanisme werkt.”

  Ik lees daarin: terreur is bedoeld om de bezetter het leven zuur te maken. Okee, da’s geen waarde-oordeel door Jan, maar er wordt wel een vergelijking gemaakt tussen 2 totaal verschillende situaties die op geen enkele manier vergelijkbaar zouden zijn. Het is dus onzin dat Jan dit verband legt (Nederland in 1940-1945: oorlogstijd, Israël tot voor kort: relatieve vrede)

  Daarnaast geeft Jan onomwonden aan dat hij van mening is dat, zonder Israëlische bezetting, er geen islamitisch terrorisme zou zijn. Ja dahaag. De terreur tegen Israël bestaat al langer dan de ontvoering van militairen, het bouwen van een veiligheidshek, het bezoek van Sharon aan de Tempelberg in 2000, en zelfs langer dan de Israëlische overheersing van Gaza en de Westbank. In het kort is de islamitische terreur niet gericht tegen de zogenaamde bezetting, maar tegen het bestaan van de staat Israël an sich, ook als die staat zich zou terugtrekken tot de grenzen die in 1948 zijn afgesproken. Als Jan dat niet inziet moet hij toch echt eens wat dieper in de materie duiken.

  Reactie door zum kotzen — vrijdag 21 juli 2006 @ 17.19 uur

 106. @104 Iew
  Ongelooflijk maar waar. Grote mensen zijn (gedragen zich als) echte idioten.

  Reactie door Alex — vrijdag 21 juli 2006 @ 17.23 uur

 107. denkt er niemand na over het *waarom* huizen prijzen zo belachelijk hoor zijn? dat het meerendeel alleen de `grond’ is? pure speculatie en maffia

  Reactie door reinoud — vrijdag 21 juli 2006 @ 17.24 uur

 108. @105 zum kotzen
  “Ik lees daarin: terreur is bedoeld om de bezetter het leven zuur te maken. Okee, da’s geen waarde-oordeel door Jan, maar er wordt wel een vergelijking gemaakt tussen 2 totaal verschillende situaties die op geen enkele manier vergelijkbaar zouden zijn.”

  de vergelijking gaat over de MANIER WAAROP deze “groepen” zal ik het maar noemen opereren.

  ” Daarnaast geeft Jan onomwonden aan dat hij van mening is dat, zonder Israëlische bezetting, er geen islamitisch terrorisme zou zijn. Ja dahaag.”

  is wat u er van maakt,en het is maar net op wat voor manier men z’n gelijk denkt te MOETEN halen,in uw geval.
  als u Jan zowiezo al een beetje begrijpt had u dit anders gelezen dan dat u zelf wilt lezen.

  dat is wat IK er van denk.

  Reactie door iew — vrijdag 21 juli 2006 @ 17.30 uur

 109. @105: de staat israel had er nooit mogen komen dat ten eerste. Ten tweede heeft israel zich sinds z’n bestaan arabieren en palestijnen in het bijzonder dediscrimineerd, afgezet, uitgehongerd en afgesloten van water.

  Wanneer de palestijnen dezelfde aandacht en dezelfde rechten zouden hebben gehad als andere burgers dan zouden de problemen een hoop minder zijn.

  Het superieuriteitsgevoel van (sommige) Israeliers is extreem; Rabbi Yaacov Perrin zei ooit: “Een miljoen Arabieren zijn minder waard dan een vingernagel van een Jood.” (New York Daily News, 28 februari 1994, pag.6).

  Reactie door reinoud — vrijdag 21 juli 2006 @ 17.31 uur

 110. @109 Gloria
  Gezien eerdere uitlatingen hoor je er bij mij altijd bij, ongeacht of je “erdoor komt”

  Reactie door Alex — vrijdag 21 juli 2006 @ 17.35 uur

 111. en nee, ik ben geen anti-semiet. Miljoenen joden over de hele wereld zijn tegen Israel, alleen hoor je daar in Nederland *nooit* over… ook niet over deze demonstratie alweer een 4 jaar geleden met meer dan 200.000 joden in New-York, USA alleen al:

  http://tinyurl.com/e6bf7

  Reactie door reinoud — vrijdag 21 juli 2006 @ 17.36 uur

 112. vind het wel erg voor het dochtertje van balkenende, heel haar leven geconfronteerd worden met de erfenis van een achterlijke vader.

  Reactie door Jansonius — vrijdag 21 juli 2006 @ 17.55 uur

 113. Eigenlijk is het allemaal heel lachwekkend hier.
  Concentreren we ons enerzijds hier in onze verbale uitlatingen op een wijze, die politiek correct is , andererzijds pogen we ons daartegen te weer stellen.
  (moet wel politiek correct zijn)
  In het het midden daarvan, geheel omgeven daardoor bevindt zich de ontkende werkelijkheid.

  Reactie door Alex — vrijdag 21 juli 2006 @ 18.06 uur

 114. @ reinoud

  1.
  Wel knap van je dat je een jood hebt gevonden die achterlijke uitspraken heeft gedaan. Moeten we nu hier alle uitspraken van radicale moslims in binnen- en buitenland op gaan noemen. Dan zijn we nog wel een aantal dagen zoet denk ik zo. Ik praat hier niks goed van Israëlische kant, maar er zullen bij elk conflict altijd domme uitspraken worden gedaan. Van beide kanten.

  2.
  De staat Israel had er niet moeten komen? Was de holocaust niet voldoende rechtvaardiging voor een eigen staat voor het Joodse volk?
  Eén dag nadat Ben-Gurion de staat Israël uitriep vielen zeven arabische staten Israël binnen. Het aanvallen of isoleren van Israël heeft zich hierna nog een aantal keer herhaald (Suezcrisis, Zesdaagse Oorlog Jom-Kippoeroorlog)
  Ik vind het dan toch knap dat Israël altijd als aggressor wordt neergezet. Ook bij de huidige crisis reageren zij slechts op misdadige acties van Hezbollah en militante Palestijnen.
  Mijn zegen hebben ze, Hezbollah staat internationaal toch al als terroristische organisatie geregistreerd. Ik zal ze niet missen.

  Reactie door Conservatief — vrijdag 21 juli 2006 @ 20.04 uur

 115. @75.Pietje af

  “Een ieder die nog wat op heeft met het begrip medemens als geheel, en zolangzamerhand wel weet dat hij door media wordt bedonderd, kan toch alleen maar fel tegen het moorden van onschuldige mensen, waar ze ook wonen zijn!?”

  Een stelling die ik geheel onderschrijf, Pietje af.

  “Het islamitische fundamentalisme, inclusief de terroristische tak, is een reactie op de bezetting van Palestina door Israël, op de Amerikaanse aanwezigheid in het Midden-Oosten, en op de steun van het Westen aan ondemocratische regimes in het Midden-Oosten.”

  Onzin. De origin van het huidige Islamitisch fundamentalisme ligt in de Islamic Brotherhood en die werd al in 1928 in Egypte opgericht. De oprichter van Hamas, Islamic Jihad en Al Qaida was Abdul Azzam alias Omar Abdul Rahman en zijn connectie met de CIA in de oorlog van 1979 tussen Afghanistan en Rusland is wel bekend.
  De militaire tak van Hamas in de Westbank is vernoemd naar haar oprichter Abdul Azzam.

  Reactie door Rob de Kuster — vrijdag 21 juli 2006 @ 20.51 uur

 116. “Het islamitische fundamentalisme, inclusief de terroristische tak, is een reactie op de bezetting van Palestina door Israël, op de Amerikaanse aanwezigheid in het Midden-Oosten, en op de steun van het Westen aan ondemocratische regimes in het Midden-Oosten.”

  Deze stelling en mijn antwoord daarop
  refereert naar @105.zum kotzen.
  Had ik bij @115 beter erbij kunnen vermelden. Ter verduidelijking alsnog bij deze.

  Reactie door Rob de Kuster — vrijdag 21 juli 2006 @ 20.57 uur

 117. Gelukkig maar.

  Reactie door Alex — vrijdag 21 juli 2006 @ 22.36 uur

 118. Che guevara als held…. Jan, Che was een moordenaar, vergeet dat niet!

  Reactie door sjaak — vrijdag 21 juli 2006 @ 22.40 uur

 119. Che een moordenaar?
  Kijk eens naar de Motercycle Diaries.
  Heethoofd :-)
  http://www.cinema.nl/cinema/magazines/news/index.jsp?portals=3142294&magazines=5268514&news=20031766

  Reactie door Alex — vrijdag 21 juli 2006 @ 22.45 uur

 120. Toffe gast Che! Kom op Jan, het wordt tijd voor een nieuwe held!
  Nederland verzuipt door Christen…DOM!

  Reactie door Gloria — vrijdag 21 juli 2006 @ 23.02 uur

 121. By the way:
  De gevaren van vroeger zijn geweken… maar er is een nieuw gevaar: de dictatuur van rechts. Erger nog… democratisch gekozen! Dan wil je als volk niet leren!

  Stukje hierboven van neefje Hans, zo ziet dat eruit bij die partijgenoten!

  Er zijn meer voor God gegaan… te vuur en te zwaard. Maar toen Hij tevoorschijn kwam… aftuigen die volksverlakker!
  Waaarom? Omdat Christus zo heel gewoon was en niet hield van huichelaars! Het waren de tempeldienaars die Hem afkeurden. Met het Boek in de hand! De schriftgeleerden. Zij, die vooraan wilden zitten… die heulden met de rijken en de armen geen blik waardig keurden.

  En nu? Ze verschijnen steeds in een andere vorm en willen overal meeregeren.
  Ben benieuwd als Christus terugkomt en met zijn (wie weet?) motor door de wereld raast… zouden ze Hem dan herkennen als de Ruiter op het Witte Paard?

  Stem christelijk…stem SP.

  Reactie door Gloria — vrijdag 21 juli 2006 @ 23.39 uur

 122. c’est le ton qui fait la musique

  Reactie door Siske — vrijdag 21 juli 2006 @ 23.52 uur

 123. Ik ben het van harte eens met al diegenen hierboven die het schandelijk vinden dat de terroristen in het midden oosten op één lijn gezet worden met Hannie Schaft e.d. Dat gaat werkelijk alle perken te buiten en riekt naar postume smaad! Als de SP niet rap haar standpunt over het midden oosten grondig herziet stem ik er de volgende keer niet meer op.

  Reactie door Maarten Krips — zaterdag 22 juli 2006 @ 0.33 uur

 124. Jan,

  Geweldig interview.
  Dit belooft wat voor onze toekomst met de SP!!

  Reactie door Vanes — zaterdag 22 juli 2006 @ 0.45 uur

 125. volgens mij zijn er een paar VVD en CDA figuurtjes hier op het log bezig,met het te erop te doen lijken alsof Jan iets heeft gezegd wat hij dus niet bedoeld,en met woorden dreigen zoals “nu stem ik zeker geen SP” en “ik stem nooit meer SP”

  walgelijk! en volgens mij hebben deze zogenaamde boze schreeuwende figuurtjes nog nooit SP gestemd,maar zijn zij er op uit de SP en Jan in een kwaad daglicht te stellen.
  maar over de spotjes van de VVD [holocaust] horen we inneens niemand meer.

  toch vreemd dat er inneens “zogenaamde” SP stemmers op dit log binnenwandelen,met naampjes die we hier nog nooit hebben gezien,zielig heel erg zielig!

  welterusten.

  Reactie door iew — zaterdag 22 juli 2006 @ 0.54 uur

 126. Discussieer dan!
  Ik ben geen SP stemmer maar ben het zeer oneens met de vergelijking die Jan maakt met ons verzet.
  Door deze autoritaire partijleider moeten we nooit een een linkse meerderheid krijgen!!

  Slaap rustig door, ik waak wel

  Reactie door Vanes — zaterdag 22 juli 2006 @ 0.57 uur

 127. balkenede heeft dat boek gelezen, van die vent die zijn vrouw vermoord en in zijn eigen tuin begraven had., woensdag gehaktdag.,

  en dacht balkie., ik weet het beter.,

  nederland gehaktland!

  Reactie door Jansonius — zaterdag 22 juli 2006 @ 1.45 uur

 128. het verbaast me dat er zoveel positive reactie op jullie site staan,toch geen sencuur toch,ik zou maar eens geenstijl lezen,wand je bent eigelijk gewoon een kleine …. had maar eens beter opgelet op school,of de boeken van de Jong beter gelezen.

  Reactie door eric — zaterdag 22 juli 2006 @ 2.43 uur

 129. @127 Hannie Schaft was een communiste. Gezien de felheid van jou reactie kan ik mij niet voorstellen dat je het meisje met het rode haar tot jou helden rekent, want dan zou je uiterst links zijn. En je zet je af tegen de meest linkse partij van Nederland?? Je speelt een spelletje Maarten Krips. En op de SP heb je nooit gestemd.

  Reactie door Gandalf — zaterdag 22 juli 2006 @ 7.47 uur

 130. iew….je komt me echt slijmerig en iew over!! Sorry hoor, maar dat zie ik als een feit. Ik stem al jaaaaaaaaaaaaren SP, maar ditvind ik, en ook anderen dus, ever gaan o de kindermoordnaars gelijk te stellen aan de verzetstrijders tegen de nazies.

  iew:”alsof Jan iets heeft gezegd wat hij dus niet bedoeld”

  Dan had ie et maar niet moeten zeggen!!

  Reactie door Fred — zaterdag 22 juli 2006 @ 7.58 uur

 131. sorry,,,”te ver gaan om de kind…..”
  even corrigeren:D

  Reactie door Fred — zaterdag 22 juli 2006 @ 8.07 uur

 132. nogmaals ,volgens mij gaat “die vergelijking” over de middelen die men gebruikte,en waar dat voor diende in de ogen van deze groeperingen. en verder niets. dat is hoe ik het zie maar jullie mogen er gerust wat anders van maken.
  erg makkelijk ook om alleen je eigen denkwijze over het stukje hier te ventileren,terwijl Jan zich nu niet echt kan verdedigen [hij is even op vakantie]
  wie weet als hij tekst en uitleg geeft hierover,dat het wellicht toch anders over gaat komen.[ben ik van overtuigd]
  ik zie het in ieder geval anders en lees dat wat jullie zo stellig beweren toch net even anders, en niet zo zwart wit.
  maar goed het is maar wat je zelf wilt lezen ook denk ik[dat geld voor iedereen,dus ook voor mij]
  en als ik slijmerig ben omdat ik het anders zie,so be it…
  dat soort gezwets lig ik echt niet wakker van.
  alleen het negatieve geschreeuw wat ik hier in ongeveer 500 bijdrages in het begin heb neergezet,met behoorlijk wat kritiek tegenover de SP,dat weet dan ook inneens niemand meer.kort geheugen misschien? omdat men alleen maar googled en uit boekjes de waarheden zoekt?

  Reactie door iew — zaterdag 22 juli 2006 @ 8.50 uur

 133. @ Fred
  volgens u zijn/waren er hier meer Fred’s aanwezig die de naam Fred gebruiken,dus is het voor mij denk ik verstandiger om op de naam Fred niet meer te reageren.
  [niets persoonlijks!]

  Moggúh trouwens allemaal!

  Reactie door iew — zaterdag 22 juli 2006 @ 9.03 uur

 134. Voor alle duidelijkheid, goed interview. Laten die die VVD’ers en consorten maar lekker meelullen, begrijpen er toch niets van. Gisteren Politieke Barometer van NOVA, VVD 3 zetels gezakt. Laat ze maar meelullen. Links heeft nu weer meer zetels dan CDA en VVD. PvdA gestegen, SP gestegen en Groenlinks gelijk.
  Dus laten we gaan voor PvdA, SP en Groen Links.
  Moet je eens kijken hoe sociaal het wordt en betalen naar financiele draagkracht.
  Kom op JAN, even doorbijten, het is zo November.

  Reactie door Marcel — zaterdag 22 juli 2006 @ 9.48 uur

 135. goh zeg, jan is een keer op vakantie en zijn knullige medewerkers plaatsen een samenvatting van een intervieuw waarin de nuances ver te zoeken zijn met betrekking tot het islamitisch terrorisme. politieke uitspraken moeten zorgvuldig worden afgewogen en complexe problemen lenen zich niet te worden samangevat in drie zinnen. jan bedoelde natuurlijk dat het betgrip terrorist relatief is; ook nelson mandela werd jaren geleden in de telegraaf nog een terrorist genoemd, tot aan het moment dat hij staatshoofd van zuid afrika werd…

  daarbij zijn de doelstellingen en methoden van verzet verschillend en kan het strijden voor vrijheid tegen militaire doelen niet worden vergeleken met het strijden voor onderdrukking (de sharia) en met middelen als het onthoofden van kinderen (zoals in indonesie is gebeurd) om andersDENKENDEN af te schrikken; dat onthoofden is trouwens een ritueel dat rechtsreeks uit de koran stamt: het rituele slachten.

  jan, leg na je terugkeer zelf maar uit wat je precies bedoelde. mijn opvatting is dat het moslim terrorisme juist zijn wortels vindt in de islam zelf, een agressieve en intolerante variant ervan althans die al honderden jaren bestaat. immers, tibet wordt al jaren bezet door china, maar nergens ter wereld vinden we boedhistisch terrorisme. de logica tussen de “bezetter” israel en al qaida is er dus niet per se.

  verder zou ik willen oproepen aan een aantal mensen op dit forum om de bal te spelen en niet de man. dat geldt voor jansonius en “zijn balkendende” bijvoorbeeld. zelfs als 25jarig sp-lid zou ik bijna op balkenende gaan stemmen als ik dat gescheld lees. ook balkenende heeft het beste met de mensen voor, al zie ik het allemaal ietwat anders dan hij.

  Reactie door hugo — zaterdag 22 juli 2006 @ 11.45 uur

 136. De palestijnen, de fanatieke moslims zijn allemaal verschillend en voeren hun terreur uit om verschillenden redenen.

  Je kan dit niet op een grote hoop gooien.

  de regering van Israel is schuld, hamas is schuld de fanatieke moslims zijn schuld, en de onschuldige burger (Jood of Moslim) legt het loodje.

  Zo is het altijd. Leiders maken een hoop stront en de bevolking kan het slikken.

  En vergeet niet, dat de rechtse ezels de Jodenvervolging zijn ingegeaan in de tijd van Hitler. Joden werden toen ook kindermoordenaars genoemd.
  Als GeenStijl in 1935 bestond werd Hitler aangehangen. Dan schreven al die bekompen geestjes hoe ze Hitler adoreerde.
  Rechts zoekt altijd een zondebok. Na de Joden waren het de Communisten, en nu zijn het de Moslims

  Het is zo jammer dat we niets leren van de geschiedenis, enm deze zich toch weer iedere keer herhaalt.

  Reactie door alexander — zaterdag 22 juli 2006 @ 12.38 uur

 137. Interessante link:
  http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/012315.php

  Reactie door AVe — zaterdag 22 juli 2006 @ 13.00 uur

 138. Zo jammer dat mensen zo kortzichtig zijn en alleen al bij het woord ‘verzet’ in een soort stand vliegen dat je er niks over mag zeggen. Ik vind het nogal makkelijk om vanuit het luie decadente westen een vooringenomen standpunt te hebben over wat er in het midden-oosten gebeurt. Als westerlingen zijn we wel zo arrogant dat wij denken onze denkbeelden, onze zogenaamde vrijheid en democratie over het midden-oosten (en de rest van de wereld) te moeten verspreiden. Maar ik vraag me af of de bevolking in die landen daar wel op zit te wachten. Democratie en alle onze vrijheden hebben in de Westerse beschaving ook moeten groeien. In de middeleeuwen verbrandde onze brave katholieke kerk ook alle mensen die zij als ketters bestempelden en kon je flink geld betalen als je de hemel in wilde. Het Midden-Oosten is wat ontwikkeling betreft nog in een andere fase dan wij hier in Europa. Dat zouden we ook kunnen respecteren ipv dat omver te willen gooien en ze onze waarden en normen op te willden dringen. Dat is wat de Amerikanen namelijk willen. Amerikanen zijn de Ubermenschen van dit tijdperk. Geloviger, vrijer, slimmer en beter dan welke Wereldburger dan ook. Als we die filosofie nu eens tegen het Midden Oosten houden en we ons eens verplaatsen in de mensen aldaar. Dan keur ik zeer zeker de manier waarop men zich daar verzet af en vind ik de meeste extremisten compleet van de pot gerukt, maar dan ontken ik niet het feit dat men zich daar tegen dit Amerikaanse en Westerse imperialisme wil verzetten. Ons verzet in de Tweede Wereldoorlog en het verzet in het Midden OOsten werden en worden allebei vanuit een bepaald idealisme gevoerd en dat zouden we eigenlijk moeten respecteren. Wat we dan niet moeten respecteren is de wijze waarop dat verzet gepleegd wordt. Maar ik weet zeker dat als we wat meer begrip zouden hebben voor de motieven waarom ze daar in het Midden Oosten verzet plegen en ons niet alleen maar zouden focussen op de manier waarop, dat dan het verzet minder extreem zou zijn en we meer met elkaar in dialoog en met respect voor elkaar naar een oplossing zouden zoeken. Helaas ontkennen wij de reden voor het willen voeren van het verzet in het Midden Oosten louter en alleen om de manier waarop ze daar verzet voeren. Dat is aan de ander kant ook weer niet slim van de verzetplegers aldaar, want het ontneemt de kans op begrip en de dialoog en dat hebben ze nu juist zo hard nodig…..

  Reactie door Pieter — zaterdag 22 juli 2006 @ 13.56 uur

 139. Ja ja het offensief tegen de SP is begonnen. Wat kunnen ze de boel weer lekker verdraaien. Ja verzet is verzet… Of dat nou door nederlanders gebeurde in WO2 of nu in het midden-oosten door palestijnen of wie dan ook. Een duidelijke uitspraak van Jan. Die nu weer grof verdraaid word. Als jou buurman ineens een halve meter van je achtertuin inneemt ga je ook verzet plegen.

  Reactie door D Hendrix — zaterdag 22 juli 2006 @ 14.01 uur

 140. Hoe verzin je het om Nederlandse verzetsstrijders te vergelijken met de achterlijkheid van het islamitisch terrorisme…

  Reactie door Nick — zaterdag 22 juli 2006 @ 14.04 uur

 141. Weer een politiek leider die gedemoniseerd wordt. Ditmaal door rechts.

  Reactie door Pietje af — zaterdag 22 juli 2006 @ 14.06 uur

 142. “Het lijkt wel een Duitser”, reageert voorzitter Rudi Hemmes van de stichting Samenwerkend Verzet op nu.nl. “De Duitsers noemden ons namelijk ook terroristen.”
  Zo simpel kan het inderdaad zijn, meneer Hemmes; bevrijders worden door bezetters nu eenmaal graag ‘terroristen’ genoemd. Nu maar hopen dat ook het zionistische regime eindigt als het nazistische.

  Reactie door Erwin — zaterdag 22 juli 2006 @ 14.07 uur

 143. Je bent al net zo’n dhimmi als veruit de meeste andere nederlandse politici, de linkse voorop. Het is je misschien nooit zo opgevallen maar overal op de wereld waar moslims en niet-moslims bij elkaar wonen geeft dat conflicten, Indonesie, Filippijnen, India, Bangladesh, Sudan, Thailand, voormalig Joegoslavie, Egypte, Amsterdam-West, Parijs en ga zo maar door. Te stellen dat dit allemaal de schuld is van Israel of de zionistische media vergt een behoorlijke hersenkronkel. De Islam is gewoon een militant en intolerant geloof en Israel verdient lof omdat het het enige land ter wereld is dat dit begrijpt en die lui beantwoordt in de enige taal die ze begrijpen.
  Het is overigens te hopen dat dat enge clubje van jou nooit regeringsverantwoordelijkheid krijgt en het hier een soort Noord-Korea wordt. Mensen hun zuurverdiende geld afpakken om met uitkeringen en subsidies aan werkschuwen an asocialen stemmen te kopen, te walgelijk voor woorden gewoon.

  Reactie door Marco — zaterdag 22 juli 2006 @ 14.09 uur

 144. En voor jou, Jan, mijn complimenten voor je vermogen tot logisch denken – iets dat menig ander politicus nog niet bij normale temperaturen lukt.

  Reactie door Erwin — zaterdag 22 juli 2006 @ 14.16 uur

 145. Hoi! Op http://www.nu.nl zag ik dat het Samenwerkend Verzet vrij negatief was over wat Jan zei over de bezetting van Palestina (en nu ook Libanon) door Israel.

  Ik vind dat je groot gelijk hebt Jan! De situatie is bijna hetzelfde als meer dan 50 jaar geleden.

  Alleen, de Duitsers bezetten ons 5 jaar… de Israeliërs doen het al veel langer.

  Ik heb veel mails gestuurd naar de Israëlische overheid om te stoppen met de bombardementen en zich terug te trekken uit Libanon… wat kun je nog meer doen?

  Het zijn monsters…. echt…

  Reactie door Daniel Swinkels — zaterdag 22 juli 2006 @ 14.27 uur

 146. Israël, de misgreep van de 20e eeuw.
  Men dacht in 1948 een joodse staat te kunnen stichten zonder consequenties voor de oorspronkelijke bevolking de Palestijnen, maar het werd een gebed(gevecht) zonder eind. Men heeft niet eens de moeite genomen hierover na te denken zoals over de inval van de Amerikanen in Irak ook niet nagedacht is.
  Puur gebruikmaken van de macht die ter beschikking is. Het gevolg in 1948 was verdrijving van 750.000 Palestijnen uit Palestina, verwoesting van elf steden en ruim vierhonderd dorpen. Hier werd schade aan Palestijnen toe gebracht die nooit en te nimmer goed gemaakt kan worden.
  Op dit moment zitten zo’n 2.000.000 Palestijnen in vluchtelingenkampen in Jordanië. Laten wij er niet omheen draaien, zij de Palestijnen zijn de Indianen van deze eeuw alles wat zij bezaten is hun ontnomen en als zij in verweer komen zijn het terroristen en worden allerlei heilige geschriften erbij gehaald waar het staat dat het gerechtvaardigd is om deze untermenschen te bestrijden.
  In een van die boeken wordt ook geschreven over een splinter en een balk, maar laat ik heel duidelijk zijn de grootste terrorist is de westerling met zijn christelijke gevoelens, zij zijn de veroorzakers van deze rotzooi en niet andersom.

  Reactie door Sunny Boy — zaterdag 22 juli 2006 @ 14.47 uur

 147. Helaas, de schade is al gedaan. Balkenende wil nog even door en heeft ons mooi in het ootje genomen met “normen en waarden” en met “ow wat gaat het slecht met de NL economie”.

  Thanx Balkenende, voor het afbreken van het moraal en rechten van de burger in NL in zo’n korte tijd. Bush en Cheney zullen trots op je zijn!

  Reactie door mathijs — zaterdag 22 juli 2006 @ 14.47 uur

 148. Kijk eens op Google earth in de buurt van de Israelisch Libanese grens en
  klik eens een informatiepuntje aan van Thameen Darby en kijk eens naar de
  download van de vroegere Palestijnse plaatsen en districten om een beeld te
  krijgen van het vroegere Palestina.

  Jan je snapt het nog niet echt als je de arabische boerenopstand van 1936-1939
  onder de fascist Al Husseini (een heuse nazi die met Eichmann sprak over de Endloesung tijdens die opstand en tenslotte naar Nazi-Duitsland vluchtte ) en het Engelse mandaat over Palestina en de
  Peel commission van de Volkerenbond er niet bij betrekt.
  http://domino.un.org/unispal.nsf/0/08e38a718201458b052565700072b358?OpenDocument

  Dat is meer bepalend voor wat er nu is, dan heel die onafhankelijkheids
  oorlog van 1948 en alles wat erop volgt.

  Alles wat de politiek na 1948 erbijhaalt bij het ontstaanverhaal mist de context.

  Reactie door Anneke — zaterdag 22 juli 2006 @ 14.51 uur

 149. Ja een leuk en interessant interview. Ik hoop dat de SP een keer gat mee regeren. Lijkt noodzakelijk om van nederland weer een meer solidair en sociaal land te maken.

  Reactie door stan — zaterdag 22 juli 2006 @ 14.56 uur

 150. Goed interview!

  Jan draait gelukkig niet om de hete brij heen. Niet bang om de nek uit te steken en al helemaal niet voor de ‘grote’ politici in binnen en buitenland.

  Reactie door hanri — zaterdag 22 juli 2006 @ 15.15 uur

 151. Jammer dat Jan onze verzetsstrijders vergelijkt met de extremistische terroristen.

  Verder slaat hij de plank mis wanneer hij het heeft over het recht dat Iran heeft op kernernergie. Natuurlijk heeft Iran daar recht op, maar de issue is hier dat Iran verlangt een kernbom te maken. Dat is de hoofdzaak, het recht op kernenergie is de bijzaak. Wel slim van Jan om nimmer tot de kern door te dringen wanneer het moslimfundamentalistisch gerelateerde zaken aangaat, hij probeert zich ongetwijfeld te profileren op dit gebied om allochtone kiezers te trekken.

  Reactie door Stefan — zaterdag 22 juli 2006 @ 15.17 uur

 152. Ik word van dit linkse gezwets niet vrolijker! Het is onzin om terrorisme te vergelijken met het verzet in WO II. Hier blijkt maar weer uit wat er gebeuren kan als we de geschiedenis laten buikspreken.

  Reactie door Geleuter — zaterdag 22 juli 2006 @ 15.25 uur

 153. Ik word van dit linkse gezwets niet vrolijker! Het is onzin om het verzet in WO II te vergelijken met terrorisme. Wetenschappelijk is het ook al niet verantwoord! Hier blijkt maar weer uit wat er gebeuren kan als we geschiedenis laten buikspreken

  Reactie door Links geleuter — zaterdag 22 juli 2006 @ 15.27 uur

 154. Ik heb met stijgende verbazing alle reacties gelezen en weer eens geconcludeerd hoe armzalig de meeste reacties zijn. Meestal resulterend in gescheld op allerlei personen, hoezo populisme. Hak maar flink op ieder die je niet aanstaat, word je vanzelf populair. Wat een niveau. Kudde-instinct zou ik het noemen. Verder vind ik JM een aardige vent, ben het zeker niet met al zijn opmerkingen eens (verzetstrijders), maar hij heeft ook goeie ideeen. Corvk

  Reactie door Cor van Koppen — zaterdag 22 juli 2006 @ 15.28 uur

 155. Hoi jan,

  Interessant artikel. Ik ben een vervent groen-links stemmer maar ik kan je gedachtengang over het midden-oosten goed volgen. Ik verbaas mij erover dat wij welwillend als “politiek nederland” ons achter israel scharen. Het kan toch niet zijn dat als je ziet als mens dat een volk of land met behoorlijk extreme middelen word onderdrukt uit een angst voor een zelf gecreeert probleem. waarom word daar geen actie op ondernomen. Bij mij word een beeld gevormd dat het palestijnse volk door onderdrukking welwillend hun eigen leefomgeving en cultuur in gevaar brengt in ruil om te overleven in vrijheid als volk.
  ik lees in de media dat er schande word gesproken dat de palestijnen het zover hebben laten komen dat ze hun wapens bij burgerdoelen opslaan. Je moet toch behoorlijk desperaat als volk zijn omdat te doen toch? Hoe je t ook wendt of keert in zo’n geval heb je alleen verliezers. Ik ben bang dat de extreme reactie van israel sommige zelfdestructieve gedachten van het palestijnse volk en het midden-oosten alleen versterkt. De dood of de gladiolen als het ware.
  Ik vind dat wij als land hierop moeten reageren en onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Het is een negatieve spiraal die niet doorbroken word door een zijde te kiezen of af te wachten. Misschien is het een idee om internationale vrede besprekingen te houden in nederland. Zover ik weet hebben wij toch een vredepaleis. Waarom gebruiken wij het niet daarvoor? Jammer genoeg word dit vaak internationaal gezien als een wassen neus omdat vele partijen hun eigen agenda hebben. Waarom kan het niet nederland zijn die als eerste opstaat? Het zou leuk zijn als het ondersteund zou worden door individuele mensen die internationaal een groot aanzien hebben. Nelson mandela en zelf onze beatrix zouden naar mijn idee een hele goede zijn.

  Veel succes bij de komende verkiezingen.

  Eric

  Reactie door eric — zaterdag 22 juli 2006 @ 15.35 uur

 156. http://www.nisnews.nl/public/220706_1.htm

  Reactie door P.de Lange — zaterdag 22 juli 2006 @ 15.41 uur

 157. Volgens mij is iemand hier zn verstand verloren zeg. Een spoorlijn opblazen om een jodentransport tegen te houden is verzet. Jezelf opblazen in een stadsbus vol onschuldige mensen,waaronder kinderen, is terrorisme.

  Dit is pure belediging van echte verzetshelden. Die de vijand tegenwerkten zonder daarbij burgers te vermoorden. Terroristen die onschuldige burgers, die zelf niet voor oorlog kiezen en zich niet kunnen verdedigen, die gewoon in de bus zitten opblazen zijn GEEN verzetshelden. Het is puur terrorisme, en dat is niet goed te praten.

  Reactie door Michiel — zaterdag 22 juli 2006 @ 15.44 uur

 158. @148
  De genoemde Google Earth informatie is te vinden op http://bbs.keyhole.com/ubb/showthreaded.php/Number/310630

  Reactie door Arjan van Bentem — zaterdag 22 juli 2006 @ 15.46 uur

 159. Het zgn. sociaal ideologisch gekleurd en vooral op de werkende en niet werkende mensen met lagere inkomens gerichte politieke boodschappenlijstje, van J.M. is totaal waardeloos voor die doelgroep van ‘kiezers.’ Het biedt die mensen geen enkele reële oplossing, want het als hoopvolle nieuwe politiek bedoelde referentiekader van J.M. is al sinds decennia ernstig aan revisie toe. Rood/roze luchtkastelen… Ik realiseer me dat deze opvatting niet tot grote vreugde zal leiden onder de arme stakkers die hun hoop in November aan J.M. vastknopen, maar met de visie van J.M. zal er geen betaalbaar huis meer gebouwd kunnen worden, zullen de werkgelegenheid en de kansen voor zijn doelgroep niet toenemen en zullen inkomens en uitgaven voor de mensen aan de onderkant van de samenleving, echt niet een gunstiger saldo krijgen. Het zijn versleten politieke praatjes voor de vaak. Het sust de mensen die echt kansen nodig hebben in slaap, het maakt ze inactief en receptief. Vraag aan Brinkman en de bouwwereld, aan de vastgoedhandel, waarom er niet meer betaalbaar gebouwd wordt, vraag aan de grote en kleine ondernemers waarom de werkgelegenheid niet 100% is. Vraag aan hen ook waarom het minimum inkomen en het CAO loon niet hoger is. Vraag het ook aan de (vakbond)bestuurders met dubbele petten uit de PVDA of van je eigen partij. Jouw als idealen bestempelde visie op de samenleving is onhaalbaar. Onrealistisch. Het referentiekader is nog steeds voor een belangrijk deel bepaald door de gedachten uit ‘het rode boekje en de militaire geschriften van Mao.’ Dat lijkt een straffe bewering, want J.M. zou afstand genomen hebben, van die ideen, na bekend worden van de slachtingen die Mao heeft aangericht. Maar J.M. verraadt zich: Want als het gaat over het (Islam)terrorisme dan legt kameraad J.M. toch weer bij voorkeur de schuld bij ‘de staat.’ Daarom moet een figuur als J.M. nooit de kans krijgen enige bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen, want als iemand hem van zijn pluchen zetel zou afknallen is het J.M.’s – volgens die redeneertrant – J.M. zijn eigen schuld.

  Reactie door Harold de Wit Sr. — zaterdag 22 juli 2006 @ 16.38 uur

 160. @159 “Het zgn. sociaal ideologisch gekleurd en vooral op de werkende en niet werkende mensen met lagere inkomens gerichte politieke boodschappenlijstje, van J.M. is totaal waardeloos voor die doelgroep van ‘kiezers.’”

  Mag ik u er op wijzen dat de hierboven genoemde groepen óók vandaag moeten leven, en gisteren ook. Maar deze makkelijk te pakken groep heeft recentelijk door de huidige regering al genoeg klappen op gelopen.

  Je kunt aan iedereen vragen wat je wilt, maar feit is dat die groep hoe dan ook de gebeten hond is en daar dient door solidariteit en compassie wat voor gedaan te worden. Om te beginnen terug geven dat wat door liberalen en zogenaamde christenen is afgestolen.

  En ga nu maar weer fijn terug naar uw liberale vrinden want u bent niet helemaal van deze wereld.

  Reactie door Gandalf — zaterdag 22 juli 2006 @ 16.49 uur

 161. de man met 2 antwoorden op een vraag,goede dingen suggereren,gaat allemaal vanzelf,eerlijk delen (raar woord eigenlijk), sociaal, rijk is slecht,arm moet rijker worden.
  ik vind het de meest gehaaide (s)linkse politicus en daar hoef je niet trots op te zijn.
  en dan nog de dubieuze types die in zijn partij zitten dat maakt het voor mij helemaal compleet.
  de mensen die weg zijn of geen gevaar vormen deugen nu weer wel,wie te groot is moet minder stemmen hebben etc etc
  doodmoe wordt ik ervan.
  gek dat al die politicussen overal verstand van willen hebben en feitelijk geen concrete oplossingen hebben voor zelf gemaakte problemen.
  das pas echt triest.

  Reactie door Cor — zaterdag 22 juli 2006 @ 16.59 uur

 162. @157 Michiel, dus Israël maakt zich schuldig aan terrorisme, volgens jouw definitie: Onschuldige Libanezen en Palestijnen worden met honderden vermoord. Gewoon in hun huis opgeblazen.

  @159 Harold, een grote klaagzang aan het adres van Jan en de SP. Heb je ook argumenten of blijft het bij “rood/roze luchtkastelen”, “Onrealistisch.” en zo nog wat vage termen zonder onderbouwing? Prima hoor, ik verwacht niet anders…

  En als je zegt dat Jan de schuld bij de staat legt, dan snap je er werkelijk helemaal niets van. De staat regeert niet, mensen re(a)geren Harold.

  Reactie door Marc B — zaterdag 22 juli 2006 @ 17.05 uur

 163. en nog wat..als er een linkse regering komt en wil gaan waarmaken wat ze beloven.
  dan voorspel ik ..de aanwas van nieuwe ondernemers die nu op een historisch dieptepunt staat zal nog meer afnemen.
  de uitgaande stroom nederlanders lees hoger opgeleiden en ondernemers zal nog groter worden dan de totale instroom naar nederland toe.
  de regelgeving zal weer groeien.de belastingen voor hogere inkomens gaan stijgen..zodat die 5% waar Jan het over heeft de overige 95% moet gaan helpen ? hahahah wat een kul.
  men beseft nog steeds niet dat het land draait om het MKB en dat iedere tik aan deze groep/ondernemers een hefboom tik wordt naar de werkgelegenheid.
  salut.

  Reactie door Cor — zaterdag 22 juli 2006 @ 17.16 uur

 164. Als ik de reacties op het interview met Jan lees krijg ik de indruk dat de hele Nederlandse bevolking zich heldhaftig heeft gedragen in WOII.

  Ik heb groot respect voor hen die zich verzet hebben tegen de bezetters en daarvoor vaak de hoogste prijs hebben moeten betalen,het grootste deel van de Nederlandse bevolking echter schikte zich in zijn lot en probeerde er maar het beste van te maken.

  Mede aan deze opstelling is het te danken dat 76% van de Nederlandse Joden in WOII is gedeporteerd. Nederland is daarmee een van de landen waar de meeste Joden zijn gedeporteerd, niet bepaald iets om trots op te zijn.

  Velen gaan voortdurend voorbij aan het feit dat de oorzaak van het midden oosten conflict ligt in het feit dat Israel Palestijns gebied bezet houdt, dit al 60 jaar lang. Israel houdt duizenden Palestijnen en Libanezen gevangen zonder enige vorm van proces. Israel liquideert naar eigen goeddunken palestijnse leiders. Israel beperkt al 60 jaar lang de bewegingsvrijheid van miljoenen Palestijnen. Er wordt door Israel geen enkele resolutie van de Verenigde Naties uitgevoerd.

  Wat zou de gemiddelde Nederlander in zo’n situatie doen? Er maar weer het beste van maken?

  Voor een ander beeld zouden sommige bezoekers van dit log http://www.palestina-komitee.nl/ eens wat vaker moeten bezoeken!

  Reactie door hanri — zaterdag 22 juli 2006 @ 17.20 uur

 165. @138, Pieter

  Je bijdrage bevalt me zeer, want inderdaad… Wie denken wij in het westen wel niet te zijn om andere delen van de wereld onze levenswijze op te dringen?

  Toch maak je je m.i. zelf ook enigszins schuldig aan die manier van denken, zij het vermoedelijk onbedoeld/onbewust. (Dat meen ik uit de rest van je bijdrage af te mogen leiden.)
  Je hebt het er namelijk over, dat het Midden-Oosten “nog in een andere fase” verkeert. Dat impliceert voor mij, dat ze dezelfde kant op zouden willen als het westen, maar alleen nog minder ver zijn.

  Maar ze hebben daar misschien net zo weinig zin om dezelfde kant op te gaan als het westen als dat wij er behoefte aan hebben om ons hun levenswijze op te laten dringen.

  Ik wou dat we elkaar eens een beetje meer met rust lieten. Op alle niveau’s van individueel tot globaal. Maar ja, dat schijnt er voorlopig niet in te zitten. We willen elkaar kennelijk van alles en nog wat opdringen. En wie daar weerstand tegen biedt, wordt verzetsstrijder of terrorist genoemd, afhankelijk aan welke kant je staat.

  Reactie door Wilbert — zaterdag 22 juli 2006 @ 17.26 uur

 166. @hanri
  naast het feit dat Nederland het land is van waaruit de meeste Joden zijn gedeporteerd, is het ook het land dat de meeste niet-Duitse Waffen-SS-ers heeft geleverd (ongeveer 22.000). Nederland was in die periode gewoon óf pro-Duits óf inderdaad “het beste er maar van maken..”

  Reactie door Marcel Borgers — zaterdag 22 juli 2006 @ 17.27 uur

 167. @164

  Even weer terug in de tijd….. Na het verklaren van de staat israel vielen alle arabische buren binnen om direct een einde te maken aan de jonge staat Israel. Dat is niet gelukt… Sinds deze en verdere oorlogen heeft Israel grondgebied verloren en gewonnen door aanvallen van buitenaf. De Gazastrook, en Libanon had Israel inmiddels verlaten. Juist vanuit die gebieden wordt Israel bestookt met raketten.

  Als de pallestijnse verzetshelden (zo ziet Jan ze immers) hun tijd en geld niet verdeden met het kopen van Wapens en het graven van Tunnels om israelische militaire posten op te blazen, hadden ze al een behoorlijk goed draaiende economie op poten kunnen zetten. Maar ze bouwen liever geen ziekenhuizen voor dat geld. De vriendelijke arabische buren van de pallestijnen die het zo goed met deze bevolkingsgroep op hebben, steken geen poot uit om humanitaire te bieden. De humanitaire hulp kwam (tot Hamas aan de macht kwam) uit de EU, en uit de inkomsten van Pallestijnen in Israel.

  Deze vriendelijke arabische buren met miljarden aan oliedollars hebben namelijk geen enkel belang bij tevreden pallestijnen omdat dan het verzet tegen israel stopt.

  Reactie door Bert — zaterdag 22 juli 2006 @ 17.30 uur

 168. … ook ik ben ( net als iedere Nederlander )de dames en heren verzetsstrijders dank verschuldigd..
  Zij vochten destijds immers met gevaar voor eigen leven met als doel een vrij land met gelijke rechten en welvaart voor iedereen. Toch ?

  Maar hoeveel is daar nu eigenlijk nog van over ?

  Waarom maakt Dhr. R. Hemmes “Het lijkt wel een Duitser” van de stichting Samenwerkend Verzet zich daar niet druk om en betrekt ie in plaats daarvan even terloops onze oosterburen erbij op een manier die doet vermoeden dat ze nog steeds op onze fietsen rondrijden ?

  Vreemd dat men wel valt over een vergelijking met een Duitser maar niet over het feit dat al dat verzetswerk is vergeten en bijna voor niets is geweest omdat zo ongeveer elke vorm van gerechtigheid en menselijkheid in Nederland tijdens de afgelopen kabinetsperiode(s) Balkenende is verdwenen…

  Nu zit er weer een door Lubbers en Beatrix in elkaar geknutseld kabinet van ons geld vakantie te vieren terwijl de voedselbanken vrolijk doordraaien en veel mensen in bijv. de wao geen idee hebben of ze volgend jaar nou wel of niet de energierekening kunnen betalen…

  Tijd voor verzet…
  Niet met wapens maar in november met de stemknop.

  Succes dan ;)

  Reactie door Danny — zaterdag 22 juli 2006 @ 17.34 uur

 169. #167 Bert

  Ik zie dat je je al heel snel de inhoud van
  http://www.palestina-komitee.nl/ eigen hebt gemaakt!

  Reactie door hanri — zaterdag 22 juli 2006 @ 17.38 uur

 170. ps: Vreemd dat men wel valt over een vergelijking met een TERRORIST maar niet over het feit dat al dat verzetswerk is vergeten en bijna voor niets is geweest omdat zo ongeveer elke vorm van gerechtigheid en menselijkheid in Nederland tijdens de afgelopen kabinetsperiode(s) Balkenende is verdwenen…

  Daar moest natuurlijk geen “Duitser” staan
  Excuses voor het misverstand… :(

  Reactie door Danny — zaterdag 22 juli 2006 @ 17.44 uur

 171. Heb er ff lang over nagedacht.
  maar begrijp ik het nou goed dat Hitler eigenlijk zo gek nog niet was ? het zal wel door het warme weer komen! en dat is ook de schuld van Balkenende.hahaha.
  de eerste MP die in 4 jaar tijd verbetering realiseert wordt er overal uitgekotst.raaar.
  wat hebben we eigenlijk zelf uitgevreten in de Archipel ?
  daar hoor je nooit iemand over.
  ik kan de nederlandse verzetstrijders totaal niet vergelijken met moslims die een totalitair regime wensen waarin delen van hun eigen bevolkingsgroep ook onderdrukt wordt ..bijvoorbeeld vrouwen.
  Jan gaat semi intelectueel filosofisch praten ! moet je D’66 erbij hebben.? glad hoor.
  Nederlanders,een handelend lafbekken volkje,altijd de middenweg een volkje van 6 min,met de minste moeite en verantwoordelijkheid proberen het meeste eruit te halen.
  consensus,nivelering,geen dadendrang, jan vind ik geen haar beter.
  nada .

  Reactie door Piet — zaterdag 22 juli 2006 @ 17.45 uur

 172. geestelijke terreur, dat kunnen we balkenende verwijten., !

  een gereformeercde gek ,die denkt dat hij god is.,

  van mij mag hij …..vallen!

  Reactie door Jansonius — zaterdag 22 juli 2006 @ 18.39 uur

 173. Mbt tot Che en ideologie ben ik het niét met Jan eens. Indien de ideologie samen met de romantiek niet voorop had gestaan in die jaren was bijvoorbeeld Amerika nooit verjaagd uit Cuba, even los van het feit van wat zich daar nu afspeelt en dat voor een groot deel veroorzaakt is door de handelsbarrieres met dat land waardoor Cuba zich nooit verder heeft kunnen ontwikklen.Dan had niemand gedurft Amerika aan te vallen.
  We vergeten vandaag de dag maar al te graag dat Cuba de hoerentent van Amerika was met grote armoede van de bevolking,uitgebuit door de Amerikaanse toeristen geen onderwijs. geen gezondheidszorg voor de overwegend zeer arme bevolking.
  Utopia weet je wel.
  Als toen nagedacht was over de mogelijke consequenties dan was er niets gebeurd.
  Als mensen geknecht zijn en dromen van vrijheid wat op dat moment het hoogste goed is dan kun je je daar enkel een zeer romantische voorstelling van maken omdat het niet-vrij zijn, gekecht en verdoemd tot armoede géén ander beeld kan genereren.
  Met die hoogbouw ben ik ook niet zo gelukkig.
  We kunnen als het om verdeling van grond gaat ook wat minder gemeentelijke grondstukken en natuurgebieden aan de jetset verkopen voor wederom de zoveelste villawijk.
  Verder is vrijwillegerswerk misschien aardig maar niet dat je daarvan afhankelijk moet zijn voor je zorg, het spijt me echt daar ben ik het helemaal niet mee eens, ik vind dat een erg romatisch beeld.
  Als zelfstandig denkend mens wil ik niet afhankelijk zijn van de goodwil van anderen, dat vraag je ook niet van de upperklass dacht ik.

  Bert en Pietje als Israel de Palestijnen niet tot vluchtelingen hadden gemaakt in diverse landen en in de Gaza openluchtgevangenis gestopt had de EU helemaal geen financiele hulp hoeven verlenen dan hadden ze een normaal leven geleid op hun eigen grond waarop ze al honderden jaren hun eigen producten verbouwden.
  Mensen zoeken daar bondgenoten waar ze ze kunnen krijgen teneinde aan onderdrukking te ontkomen. Er zijn meer fundamentalistische staten dan de moslim fundamentalistische staten.
  Bovendien heb jij niet het recht uit te maken wat een ander in zijn eigen land wil. Onderdrukking mag je altijd veroordelen maar praat niet zo makkelijk de media Amerika en Israel na. Alsof daar geen onderdrukking voorkomt, geen geloofsfundamentalisten zijn, vrouwen niet onderdrukt worden.

  Reactie door Henny — zaterdag 22 juli 2006 @ 18.47 uur

 174. Hallo Jan,

  Vandaag las ik op internet (www.nu.nl) het geen jij had geschreven over de overeenkomst tussen het verzet in de tweede wereld oorlog en de milities in het midden oosten. Kan jij me nu eens uitleggen wat dat met elkaar te maken heeft omdat ik me afvraag of dat wel het zelfde is. Het verzet vocht voor onze vrijheid zoals we deze nog kennen en de milities vechten voor een islamitische staat en verder dus dat heeft niets met elkaar te maken. Ik heb de oorlog niet mee gemaakt en kan me dan ook heel erg goed de reactie voorstellen van een oud verzetsman op de eerder genoemde website. Ik hoop dat je me terug mailt en me dit eens uitlegt.

  Reactie door Marc — zaterdag 22 juli 2006 @ 18.49 uur

 175. De uitspraak over het verzet brengt het verzet niet naar beneden maar verlicht de kijk op het “zogenaamde terrorisme”. En zo slecht is dat niet eens want in deze wereld met een overschot aan kortzichtige burgers en schijnheilige wereldleiders word het woord HYPOCRIET met hoofdletters gespeld.

  Reactie door jes — zaterdag 22 juli 2006 @ 18.57 uur

 176. #167 Bert

  “Als de pallestijnse verzetshelden (zo ziet Jan ze immers) hun tijd en geld niet verdeden met het kopen van Wapens en het graven van Tunnels om israelische militaire posten op te blazen, hadden ze al een behoorlijk goed draaiende economie op poten kunnen zetten”

  Het is de staat Israel die een economisch zelfstandige Palestijnse staat in de weg staat.

  Reactie door hanri — zaterdag 22 juli 2006 @ 19.04 uur

 177. #167 Bert

  “Als de pallestijnse verzetshelden (zo ziet Jan ze immers) hun tijd en geld niet verdeden met het kopen van Wapens en het graven van Tunnels om israelische militaire posten op te blazen, hadden ze al een behoorlijk goed draaiende economie op poten kunnen zetten”

  Het is de staat Israel die een economisch zelfstandige Palestijnse staat in de weg staat.

  http://www.sp.nl/nieuwsberichten/060720-hoog_tijd_voor_sancties_tegen_isral.html

  Reactie door hanri — zaterdag 22 juli 2006 @ 19.25 uur

 178. en weer kom ik niet door,wat is dit toch?

  Reactie door iew — zaterdag 22 juli 2006 @ 19.52 uur

 179. Hoi Jan,

  heeft jouw opa zich ook opgebalzen in een bus met Duitse kinderen? Dan was hij ook een verzetsheld!
  Beetje last van de warmte Jan?

  Reactie door Roberto — zaterdag 22 juli 2006 @ 20.02 uur

 180. gehackt door de verzetsstrijders ? :D

  Reactie door Arend — zaterdag 22 juli 2006 @ 20.04 uur

 181. In de Nederlandse geschiedenis word als een van de ergste oorlogsmisdaden van de Nazis de aktie in Putten gezien.
  Als reactie op het gevangen nemen van 1 soldaat deporteren de Nazis 660 mannen (waarvan er 548 nooit terugkomen) en vernietigen ze 78 huizen.
  Kijk dan nu eens naar de reactie van de ZioNazis op het gevangen nemen van 1 soldaat in Gaza en 2 soldaten in Libanon.

  Amerika stuurt morgen de Nanny op pad, maar ze hebben deze week nog wel even extra wapens naar Israel gestuurd, inclusief een lading 2500 kilo bommen !

  Oog om oog, tand om tand word altijd als barbaars beschouwd, maar wat men vergeet is dat de regel bedoeld was om ergens een grens te trekken. Dus niet 100 “terroristen” voor 1 ZioNazi !

  Reactie door Saladin — zaterdag 22 juli 2006 @ 20.06 uur

 182. Hannie Schaft was wel degelijk een terrorist. Zij vocht niet tegen de Duitse bezetting.

  Maar om in Nederland een communistische heilstaat te richten.

  Marijnisen vuile Maoist!

  Reactie door Hans — zaterdag 22 juli 2006 @ 20.28 uur

 183. Gelukkig is er nog altijd de bijbel en daar staat duidelijk in dat God een plan heeft met Zijn volk,wij hoeven enkel te bidden.
  en ja vergelijken met 40-45,ik heb genoeg oogetuige verhalen gehoord(mijn vader heeft ook 2 wereldoorlogen meegemaakt)
  Door nog niet eens die link te leggen.
  Oja er zijn genoeg websites tegenwoordig die gelukkig een hele andere kant belichtten van die zogenaamde verzetsgroepen van nu.
  groeten Sjaco

  Reactie door s.aalbersberg — zaterdag 22 juli 2006 @ 20.47 uur

 184. “Hannie Schaft was wel degelijk een terrorist. Zij vocht niet tegen de Duitse bezetting.

  Maar om in Nederland een communistische heilstaat te richten.”

  Hannie schaft vocht zeler wel tegen de Duitse bezetting, tegen het nazisme, tegen het facisme en om joodse mensen te redden.
  Pas tijdens de oorlog is zij communiste geworden, communisme in principe is niets mis mee, het stalinisme en een communistische dictatuur wel.
  Wat zij precies wilde dat er in Nederland na de oorlog gebeurde is onbekend.
  Het communisme van toen in Nederland is anders dan het communisme toen was in Rusland of zoals het nu is.

  Reactie door Nederland 40-45 — zaterdag 22 juli 2006 @ 20.51 uur

 185. Het is natuurlijk vreemd om verzetsstrijders uit wo2 te vergelijken met terroristen.
  Misschien delen ze ergens het motief om te vechten maar wat mij betreft gaat het om de manier waarop je vecht, niet waarvoor.
  Het verzet in Nederland vocht tegen de nazi bezetter dmv ondergrondse krantjes, het helpen onderduiken, het verbranden van bevolkingsregisters en het liquidieren van gevaarlijke nazis en hun handlangers.
  Dat is mijn inziens heel iets anders dan het doelbewust aanvallen van burger doelen met geen ander motief dan zoveel mogelijk onschuldige mensen te vermoorden.

  Reactie door Nederland 40-45 — zaterdag 22 juli 2006 @ 20.53 uur

 186. @178 iew

  Ik ervaar hetzelfde.

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 22 juli 2006 @ 21.33 uur

 187. @Wattenstaafie en iew

  Mij overkomt het ook steeds vaker, maar ik zoek er niks achter.
  Vat het niet persoonlijk op en laat je zéker niet ontmoedigen. Ik zou jullie bijdragen missen. Zo egoïstisch ben ik dan ook wel weer…

  Reactie door Wilbert — zaterdag 22 juli 2006 @ 21.58 uur

 188. Was er dan in Nederland verzet? Als je de boeken gelezen hebt van bijvoorbeeld Joggli Meihuizen, Sytze van der Zee, Dick Verkijk e.a. dan heeft practisch de gehele industrie en media gecollaboreerd. Namen als De Quay, Enthoven, C. Staf, W. Schermerhorn, P.S. Heerema, D.U. Stikker, Scheepsbouwers als De Schelde en Wilton-Fijenoord duiken regelmatig op als erg collaborerend en nog vele anderen die na de oorlog praktisch ongestraft bleven, een corrupte bijzondere rechtspleging als je naderhand alles bestudeerd.
  Van boeren en kleine middenstanders die bijvoorbeeld NSB-lid waren geweest werd het bedrijf wel even leeg geplunderd (geconfisqeerd) en de betreffende persoon met vrouw en kinderen in kampen gestopt, vaak bewaakt en be(mis)handelt door de verzetshelden.

  Reactie door Rudolf — zaterdag 22 juli 2006 @ 22.46 uur

 189. @ 188 Rudolf

  En dat is nou juist wat Jan wil zeggen. Er zitten altijd twee kanten aan een zaak.
  Neem de inkeeper van het kopje: ga tegenover elkaar zitten en zet een kopje (met oor) in het midden. Voor de een zit het oor links en voor de ander rechts. Wie zou dan gelijk hebben?

  Verzetshelden… wat is het meer dan strijden voor eigen zaak. En doen allebei dat niet? Het is allemaal een kwestie van welke kant je een zaak bekijkt.

  Zo kwam Hitler ook onze Nederlandse tuin inpikken. Nou, dat namen we niet! Is het dan zo moeilijk te begrijpen dat Libanon dat niet neemt?
  Tegelijertijd moet je bedenken dat je als volk toch ergens een land wilt hebben.
  Ik ben niet heel erg op de hoogte hoe dat gegaan is. Zo te zien nogal op z’n boerefluitjes! Je kan toch zomaar niet tegen een volk zeggen eruit! En de ander erin? Dat is toch hersenloos? Tegenstand had toch iedereen kunnen verwachten?
  Ik vind het ook niet bepaald slim van de Joden om dit land terug te claimen zonder allerlei gesprekken met de mensen aldaar. Daar had een heel creatief scenario voor opgezet moeten worden. Je eerst als gast aandienen en de gastheer verwelkomen. En zo werkt dat dan meestal andersom ook.

  Of zie ik het allemaal te simpel? Maar misschien is het ook allemaal niet zo moeilijk? Misschien is mens worden simpeler dan we denken…

  Reactie door Gloria — zaterdag 22 juli 2006 @ 23.20 uur

 190. Israelisch terreur of Palestijns verzet.
  Mensen, kijk toch eens verder dan u neus lang is.
  Amerika bespeelt hier beide partijen om haar eigen doelstellingen te verwezelijken.
  Natuurlijk profileert USA zich als pro-Israel. Ondertussen is dezelfde USA op de vernietiging van Israel uit.
  Kijk eens kritisch naar ‘operation paperclip’ en de integratie van WWII nazi’s met de CIA.
  De regering Bush steunt niet op een Joodse lobby, haar achterban is primair facist.

  In het conflict tussen Libanon en Israel lopen beiden in een Amerikaanse val!
  Denk na en wees scherp, SP.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 22 juli 2006 @ 23.29 uur

 191. @ 190 Rob de Kuster

  En wat schiet scherpzinnigheid op? Wat doen we er dan aan?? Jij een idee??

  Soms zou je willen dat een mens geen scherp geheugen had… een haarfijn verleden, maar een vergeten toekomst. Want altijd opnieuw wordt het verleden afgestraft. Vroeg of laat is het oog om oog, tand om tand.
  We hebben helemaal geen toekomst. We draaien alleen maar rondjes om het verleden. En DAT verleden ziet er vandaag niet best uit!

  Wat dan toekomst? Wat ons toekomt! Het verleden zit in de toekomstige tijd en bouw je in de tegenwoordige tijd.

  Dus ben je OP Z’N MINST tegen iedere oorlog! En teken je overal protest aan. En ik zit hier niet voor een Balkenendesmoes: ouders nu kreperen voor later onze kleinkinderen. Dan ben je lekker bezig!!
  Niemand hoeft te kreperen!
  Ik bedoel eenvoudig dit laten we NU, het verleden in de toekomst, veranderen. Voor ons en ons nageslacht.
  En je ziet vooralsnog: De wereld krepeert. Oorlog en verzetshelden!! Voor Nu en later onze kleinkinderen… en zij weer voor toen! Voor later…

  Advies:
  Nooit meer stemmen op een partij die mensen met bommen op pad stuurt. Voor ons en onze kleinkinderen…voor later…
  Een slimme regering is op haar toekomst voorbereid! En dat is WINST met terugwerkende kracht.

  Reactie door Gloria — zondag 23 juli 2006 @ 0.42 uur

 192. lui,
  volgens mij is een terrorist precies hetzelfde als een verzetsstrijder. ieder verzetsstrijder is een terrorist- in de ogen van zijn vijand. Anders is het toch geen versetsstrijder?!? waar die terrorist of verzetsstrijder voor staat of wat zijn methodes zijn, dat doet daar verder niet toe…

  Reactie door terrorist!? — zondag 23 juli 2006 @ 1.11 uur

 193. @Wattenstaafje,Wilbert
  het gebeurt een beetje te vaak en te veel tegenwoordig.
  ik laat me niet ontmoedigen,maar was het even gewoon zat.
  heb lekker een spelletje gespeeld.[het is erg laat geworden]
  en zijn er weer 2 van mij weg…
  is geen toeval meer in ieder geval.
  welterusten allemaal!

  Reactie door iew — zondag 23 juli 2006 @ 1.28 uur

 194. En tot slot nog even terugkomend op de huidige toestand inzake Libanon. Als een Israelisch artiest en erkend vredesactivist als David Broza het zat is en de Israelische acties tegen Hezbollah steunt, dan moet er toch wel iets aan de hand zijn.

  Zie hiervoor de uitzending van Twee Vandaag van vrijdagavond, 21 juli jl.
  http://www.tweevandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=30875#

  Ik hoop dat de link volledig verschijnt. Kijk anders op de website van tweevandaag.nl onder uitzendingen.

  Reactie door EJ — zondag 23 juli 2006 @ 1.52 uur

 195. Deze reactie had dus voor mijn reactie 195 moeten komen. Misschien iets te lang? kijken of het in twee etappes wel lukt.

  Ik zou graag van Jan een opsomming zien van aanslagen van het Nederlandse verzet op bussen met schoolkinderen of Duitse uitgaansgelegeheden waar veel tieners kwamen.

  Jan bevindt zich in goed gezelschap (namen die me zo gauw te binnen schieten: Dries van Agt, Gretta Duisenberg etc..) als het gaat om het maken van kromme historische vergelijkingen. Deze uitspraak toont weer eens aan dat historische vergelijkingen in 99% van de gevallen mank gaan. En het toont ook weer eens het belang aan van goed historisch onderwijs. Misschien iets om je hard voor te maken in de Tweede Kamer, Jan?

  Hoe is de terreur te verklaren in brandhaarden elders in de wereld waar (toevallig??) islamitische groeperingen bij betrokken zijn, zoals in Thailand, India, Filipijnen, Soedan enz… De strijd en terreur tussen de Soennieten en Sjiïeten in Irak komt toch ook niet enkel en alleen voort uit de aanwezigheid van de Amerikanen daar? Of zie ik dat verkeerd? Of de aanslag in Indonesië op Bali? Was dat ook allemaal een reactie op de Israëlische bezetting van de Westeljke Jordaanover, Oost-Jeruzalem en tot een jaar geleden van de Gaza-strook en tot 6 jaar geleden van Zuid-Libanon?

  Feit is dat binnen de Arabische wereld de Palestijnen helemaal niet zo goed in de markt liggen en dat de steun veelal uit “lipservice” bestaat en de Palestijnse zaak in combinatie met de anti-Israëlische geluiden doorgaans door de Arabische regimes als bliksemafleider van de eigen interne problemen wordt misbruikt.

  Reactie door EJ — zondag 23 juli 2006 @ 1.56 uur

 196. (Dit hoort nog bij mijn vorige reactie.)

  Ik denk dat Jan hier een hele simpele en duidelijk vergelijking maakt die absoluut niet scheef gaat en nog klopt ook als ik de Dikke Van Dale zo bekijk. En voor ieder die het stuk goed leest (nee niet die kortzichtige vvd-ers/cda-ers etc) begrijpt heel simpel (ja ja Jip en Janneke-taal) dat hier bedoeld word dat de Hezbolla/Palestijnen etc. gewoon verzet plegen net als onze verzetsstijders verzet pleegden.
  Maar nee de verkiezingscampagne is al begonnen dus wat is het mooier om dit te verdraaien…

  Reactie door D Hendrix — zondag 23 juli 2006 @ 3.52 uur

 197. He iew,

  Ik heb in elk geval duidelijk verschil gemerkt tussen je eerste 500 negatieve bijdragen (volgens jouw eigen zeggen) en de rest.

  Reactie door Wilbert — zondag 23 juli 2006 @ 4.26 uur

 198. @188 Rudolf

  Vergeet ook niet dat na wo2 veel verzetshelden(niet allemaal) zich verenigd hebben in organisaties met wel heel enge rechtse standpunten.

  Reactie door hutspot — zondag 23 juli 2006 @ 9.22 uur

 199. Wat een ongelofelijke mongool ben je!! Om het verzet in de WOII ter vergelijken met terrorisme… Denk eens even na wat je onze verzetshelden hiermee aan doet! Mede dankzij hen leven wij hier nu in vrede.

  Reactie door Herwin — zondag 23 juli 2006 @ 9.56 uur

 200. Ik weet niet wat er mis is met dit weblog, maar het lukt maar niet om mijn laatste stukje ter aanvulling op reactie 194 en 195 te posten.

  Reactie door EJ — zondag 23 juli 2006 @ 10.35 uur

 201. Of zou er een maximum op het aantal karakters zitten? Verder opknippen dan maar.

  Als de geschiedenis al iets aantoont is het dat religie door de eeuwen heen (en daartoe reken ik ook de in zekere zin fundamentalistisch/extremistisch politieke stromingen als het Stalinisme, nazisme en Maoïsme onder) een uitermate krachtige en effectieve katalysator is geweest en dat, zoals dagelijks wordt aangetoond, nog steeds is. In techniek, essentie en uitvoering van hun propaganda en hun politieke agenda’s verschillen de vroegere kruistochten, het Stalinisme, nazisme en Maoïsme niet zo heel veel van de jihad.

  Reactie door EJ — zondag 23 juli 2006 @ 10.36 uur

 202. voorlaatste:

  En terrorisme omschrijven als wapen van de machtelozen en de armen, zoals ik vaak hoor, beschouw ik als een grove belediging voor de miljoenen echte armen en hulpelozen in de wereld die zich niet bedienen van terroristische middelen.

  Reactie door EJ — zondag 23 juli 2006 @ 10.38 uur

 203. @Wilbert
  dank u wel,ik zal u vertellen hoe dat komt.
  ik ben namelijk gestopt met blowen sinds een aantal weken! [ik voel me stukken beter!] ;)

  Reactie door iew — zondag 23 juli 2006 @ 10.48 uur

 204. Ik ben het volledig eens met JM inzake de vergelijking van Nederlandse verzet tijdens WO-II en het terrorisme in het Midden-Oosten. Het gaat in de essentie hier om verzet tegen onderdrukking.

  Michiel (reactie 157) heeft het over het verzet dat spoorlijnen opblaast om treintransporten die Joden deporteren te saboteren. Dat doet het goed in de geschiedenisboekjes, maar is natuurlijk flauwekul.

  Allereerst stelde het NL-verzet weinig voor en zette het al helemaal geen zoden aan de dijk. Mocht u hieraan twijfelen, dan raad ik u aan de VPRO-documentaire “Duitse soldaten filmen Nederland” van mei 2005 uit de serie “Andere Tijden” eens te bekijken (http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/22243771/)

  Daarnaast liquideerde het (ongeorganiseerde) Nederlandse verzet zowel Duitse soldaten als ook Nederlandse burgers. Dat eerste zou in een oorlog legitiem lijken, maar de Amerikanen in Irak denken daar anders over; het tweede is gewoon moord. Het NL-verzet liquideerde o.a. NSB-ers (veelal boeren) op hun eigen erf en soms voor de ogen van hun vrouw en kinderen omdat “ze een gevaar voor de omgeving vormden”. Zoals gezegd is dit gewoon terrorisme en moord en net zo erg als het opblazen van een bus met burgers in Tel Aviv. Beide niet goed te praten.

  Reactie door Marcel — zondag 23 juli 2006 @ 10.58 uur

 205. Door de Nederlandse overheid is na de bevrijding in 1945 de opvatting gaan leven dat de verzetsstrijders goed werk hadden geleverd (o.a. door Nederlandse staatsburgers te liquideren vanwege hun politieke overtuiging) en werden hiervoor zelfs lintjes weggegeven. Nederlanders, die voor de Duitse bezetter hetzelfde deden (liquidatie van Nederlanders waarvan de bezetter vermoedde dat ze actief waren in het verzet, danwel anit-Duits waren) als repressaille op de liquidaties van het Nederlandse verzet zijn na de oorlog ter dood veroordeeld (en later tot levenslang). Meer informatie hierover vindt u op: http://www.waffen-ss.nl/silbertanne.php

  Reactie door Marcel — zondag 23 juli 2006 @ 11.00 uur

 206. @165 Wilbert. Dat ik het over een bepaalde fase had waarin men zich in het Midden Oosten ontwikkelt wil zeer zeker niet impliceren dat men zich daar op dezelfde manier zou moeten ontwikkelen als hier in Europa. Dat zou arrogant zijn. Wij zijn niet beter dan wie dan ook! Maar sociaal-cultureel gezien zit het Midden Oosten nu eenmaal anders in elkaar dan het Westen en dat is iets wat wij hier in Europa, maar nog veel meer in Amerika over het hoofd zien. Als je in Nederland in 1625 democratie had in willen voeren, had dat waarschijnlijk ook geen schijn van kans gehad. En nog anders, hoe democratisch zijn we hier in Europa eigenlijk? Uiteindelijk worden we hier ook geregeerd door de macht van enkele invloedrijke en zeer rijke families en bedrijven. Maar dat is weer een ander verhaal….

  Reactie door Pieter — zondag 23 juli 2006 @ 11.25 uur

 207. Wat mij vooral opvalt is dat velen zoals Cees in reactie 16 al zegt kunnen lezen, maar niet begrijpen wat ze lezen.
  Wanneer Jan stelt dat terrorisme iets is van alle tijden en overal, dan valt dit niet te ontkennen.
  Dat hij terrorisme en verzet onder één noemer brengt is voor sommigen misschien wat moeilijk te duiden, – het is niet hetzelfde en dat heeft Jan ook niet beweerd – maar uiteindelijk ligt aan beide toch het zelfde onderliggende mechanisme ten grondslag en dat nu is wat Jan bedoelde.
  Verzet is een reactie óp. Terrorisme is een reactie óp. Een reactie op bezetting van land, of een reactie op de door het westen gestuurde meningsvorming, m.a.w. de demonisering van bepaalde bevolkingsgroepen en de stigmatisering van deze groepen.
  In beide situaties is er sprake van één partij die onderliggend is. En onderliggendheid leidt tot verzet. En juist daarin, in dit verzet ligt de gemeenschappelijke factor waar Jan in het gewraakte interview naar verwees.
  Dit betekent niet dat Jan de verschillende vormen van verzet, het toegepaste geweld en de afschuwelijke uitwassen hiervan goed praat en ‘legitimeert’. Hij spreekt nergens hierover een waardeoordeel uit.
  Hij verwijst slechts naar het onderliggende mechanisme. Daarin, in het onderliggende mechanisme ligt de overeenkomst en niet in de daden van genoemde verzetsbewegingen.

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 23 juli 2006 @ 11.27 uur

 208. Heb ik een ban?

  Reactie door Tedje — zondag 23 juli 2006 @ 11.32 uur

 209. Weet niet waarom, maar ik krijg mijn laatste stukje reactie niet in beeld. Misschien straks maar van een andere PC proberen. Dit wordt erg vermoeiend.

  Reactie door EJ — zondag 23 juli 2006 @ 11.46 uur

 210. Echt een idiote vergelijking, het terrorisme en WO II vergelijken.
  Volgens mij snapt JM zelf niet wat hij zegt.
  Het is niet te vergelijken, meer zeg ik er maar niet over.
  Neem aan dat elk weldenkend mens snapt waarom het niet te vergelijken is.

  Reactie door Jaap — zondag 23 juli 2006 @ 13.50 uur

 211. Jaap, kom op man, dat kan beter. Je zelf onder weldenkende mensen scharen en dat dan als argument gebruiken om jouw standpunt te onderstrepen is een zwaktebod. Daar trappen ze hier echt niet in jong!

  Reactie door Pieter — zondag 23 juli 2006 @ 14.56 uur

 212. Terrorist of verzetstrijder, het verschil zit hem niet in je motieven maar in de manier waarop je vecht.
  Een terrorist vermoord burgers, een verzetstrijder vecht tegen de militaire bezetter.

  @Marcel, de cliches en foute opvattingen in je post zijn er teveel om op te noemen.
  Negatieve klanken uit de jaren 60 en 70 over het verzet.
  Die docu ken ik ook, laat zien dat 1 enkele duitsche eenheid het niet veel merkte van verzet in de polder, logisch.
  Lees ook eens wat recente boeken, tegenwoordig denken historici wat genuanceerder.
  Het verzet blies spoorlijnen op, het verzet hielp honderdenduizenden onderduikers, duizenden joden, ze liquidieerde mensen die joden verraade voor geld en mensen die landverraad pleegde.
  Duitse soldaten waren zelden het doel van aanslagen, ook onschuldige burgers stonden niet op de lijst.
  NSBer zijn was niet genoeg om afgeknald te worden.
  Men werdt niet om de politieke overtuiging neergeschoten maar om zijn of haar daden.
  Vergeet ook niet dat er naast Verzet toen ook nog gewoon misdaad bleef bestaan en soms onterecht aan het verzet werdt toegeschreven.
  Iedereen die nog serieus denkt dat we allemaal ongeinteresseerd waren in het lot van de joden of massaal achter mussert aanliepen tijdens de bezetting kan ik wel de volgende boeken aanraden; “We leven nog”, “Victims & Survivors The Nazi persecution of the Jews in the Netherlands 1940-1945″ En zoek op het net maar eens naar ‘De mythe van de passiviteit’

  Reactie door Nederland 40-45 — zondag 23 juli 2006 @ 14.58 uur

 213. Het is mar een ding zeker, het aanpaak van Israel en de VS zorgt voor meer terorisme.
  Deze twee lande zijn de eerste die de internationale regels betreden. Je kunt niet zo maar honderden burgers (Libanon) en duizedend (Irak) dooden.
  De Nederlandse regering is medeplichtig aan genocide. (Palestina)

  Reactie door sakis — zondag 23 juli 2006 @ 17.11 uur

 214. @Marcel, Jij hebt het hier goed onder woorden gebracht, het verzet heeft zelfs joden afgeknald in meerdere regio’s.

  @Nederland 40-45, door een verzetsgroep in de omgeving van Meppel-Staphorst zijn vele burgers door het verzet vermoord een duidelijke reden is hier nooit voor gegeven of met leugens behangen, waar je zo doorheen prikt.
  Wat te denken van de aanslagen te Putten of bij de Woeste Hoeve op Hanns Albin Rauter. Wie was hier de verantwoordelijke opdrachtgever? In totaal vonden door deze beide daden zo’n 900 mensen nadien de dood vanwege de represailles.
  En dan wordt over de Woeste Hoeve verteld dat men een vrachtauto met vlees moest aanhouden. Dit was dus duidelijk de leugen om de opdrachtgever nadien buiten schot te houden, vanwege deze onbezonnen daad. Zou dit Prins Bernhard kunnen zijn die was toch op 6 maart 1945 leider van het verzet?
  Of is dit een onterechte gedachtengang, dat van die overval op een vleestransport gelooft toch geen enkel weldenkend mens.

  Reactie door Rudolf — zondag 23 juli 2006 @ 17.21 uur

 215. Er is genoeg bekend over de aanslag bij putten, ging inderdaad om een wagen die nodig was voor het vervoeren van voedsel, het was tenslotte hongerwinter.
  Een aanslag op Rauter zouden ze anders gepleegt hebben.
  Hoezo is dat een leugen?
  Het verzet had zo vaak voertuigen nodig, deze aanhouden snachts gebeurde regelmatig.
  Vooral in de hongerwinter.
  Represailles zijn de daden van de duitsers, het verzet is er niet verantwoordelijk voor.
  U heeft het over ‘Het verzet’, welk verzet dan wel?
  Er waren talloze groepen.
  Ja soms werden joden neergeschoten, en waarom?
  Omdat ze als onderduiker op het punt stonden hun adres te verraden of omdat ze een gevaar vormden.
  Wat is je bron voor de verhalen over die verzetsgroep in de omgeving van Meppel-Staphorst?

  Reactie door Nederland 40-45 — zondag 23 juli 2006 @ 17.41 uur

 216. Balkenende kabinet heeft van dit land een deprimerend land gemaakt.

  Dit is een land geworden dat (gelukkig nog voor vele vele burgers ongewild) zichzelf medeplichtig maakt aan het gewetenloos schenden van mensenrechten. Waar leed van een kleine groep met veel meer militaire macht, wordt bovengesteld aan het leed van veel grotere groepen mensen die ook door eigen regeringen maar die van VS/Israel in het bijzonder in ontzettend grote getalen worden gebruikt als pion met de vreselijkste gevolgen van dien.

  En wat doen wij? Wij maken ons druk om woordkeuzes. En daar zijn we dan nog selectief in ook.
  Is het schenden van Internationale Verdragen, ‘jezelf verdedigen’ noemen niet pas echt pervers met woorden omgaan!??

  Deze verdragen zijn er niet voor niets, mensen. Deze schendingen toestaan, ook wanneer je vrienden ze begaan, is vragen om hele grote problemen.

  Reactie door Pietje af — zondag 23 juli 2006 @ 19.26 uur

 217. @Nederland 40-45, u haalt in de de eerste regels al verschillende dingen door elkaar.
  Bij de aanslag in Putten heb ik nog nooit een vrachtwagen genoemd gezien. Lees ook eens http://www.tonbiesemaat.nl/putten/deel3.html
  hij schijnt ook een gedegen onderzoek naar de aanslag en de gevolgen gedaan te hebben.
  Hier worden ook de daders en de opdrachtgevers genoemd.
  De aanslag op Rauter bij De Woeste Hoeve stond onder leiding van ene Geert Goossens, doch hierover worden de details omtrent de opdrachtgever (nog) niet vermeld.
  De betreffende verzetsgroep was de groep Jos Bonvanie en hierover hebben de regionale couranten al meerdere keren verslag gedaan en is ook door meerdere auteurs beschreven.
  Binnenkort schijnt hier ook meer over naar buiten te komen wat het publiek nog niet wist.

  Reactie door Rudolf — zondag 23 juli 2006 @ 19.31 uur

 218. vandaar dat J.M. ook het samenwerking met CDA niet wil uitsluiten?…

  Reactie door kritiesch — zondag 23 juli 2006 @ 22.26 uur

 219. Dat Jp ons depri maakt is al erg genoeg, maar dat U ,Jan, denkt dat samenwerking zijn depressieve houding veranderd, stelt me teleur. Die Jp heeft vele pilletjes nodig van het zorgelijke stelsel, wanneer hij zelf denkt dit te kunnen slikken, weet U zeker dat hij veel hulp nodig heeft, opgeven is mijn divies!!

  Reactie door Angela — maandag 24 juli 2006 @ 0.03 uur

 220. Gatverdamme.. alleen maar weer die misselijkmakende media die hier zijn slag slaat.. is het IEMAND opgevallen dat de eerste reacties (zeg: pakweg de eerste vijftig…) op deze log NIET over de vergelijking verzet WO2 en Israel-palestijnen gaan? en dat de eerste reacties daarop pas worden geschreven NADAT het breeduit in de pers is verschenen?
  Kword daar altijd een beetje meewarig van… alsof De Nederlander geen eigen mening meer heeft, en slechts reageert op hen die eerder hun mening gaven.. Ook zij die zich Journalisten noemen..

  Bah!

  Reactie door se7en — maandag 24 juli 2006 @ 0.39 uur

 221. @ rudolf 217

  Omdat 1 site het roept is het nog niet waar.
  Lees ook deze site eens;
  http://www.kampamersfoort.nl/woeste_hoeve.htm

  Reactie door Nederland 40-45 — maandag 24 juli 2006 @ 2.05 uur

 222. @216.Pietje af
  Om moedeloos van te worden. Het lijkt haast wel of mensen misleid willen worden.
  Of men wil het gewoon niet zien.

  Welke druk wordt er op de USA uitgeoefend?
  Waarom worden de werkelijke terroristen geen strobreed in de weg gelegd?
  De media, ipv de waarheid aan de man brengen, schreeuwt om het hardst voor de meest pakkende headlines.

  Iedereen veegt haar eigen stoepje schoon
  en gaat voorbij aan het feit dat wanneer niemand iets doet dit nog vele malen erger gaat worden.

  De tegenstanders waar Israel nu tegenover staat zijn dezelfde die destijds Rusland in Afghanistan hebben verslagen. Zowel Libanon als Israel lopen hier in een val. En ondanks dat er zich in Libanon een humanitaire ramp van enorme proporties aan het onstaan is, in militair strategies opzicht hebben de bombardementen van Israel weinig tot geen resultaat.

  De militaire capaciteiten van Israel worden sterk overschat. Met een land in puin schieten versla je nog geen oorlog en het zou mij niet verbazen wanneer Israel hier als de verliezer uitkomt. Dit kon wel eens goed fout gaan.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 24 juli 2006 @ 2.26 uur

 223. JM stelde het eerder andersom terrorisme > verzet. Voor veel Nederlanders is de simpele afspraak dat “als A dan B” NIET automatisch betekent dat “als B dan A” niet duidelijk. Simpel voorbeeld: “als de zon schijnt ga ik zwemmen” is niet hetzelfde als “als ik zwem dan schijnt de zon”. Nu in dit geval “als je terrorist bent pleeg je verzet” en “als je verzet pleegt ben je terrorist”.
  Leer eens logisch redeneren!

  Reactie door C. Bokhove — maandag 24 juli 2006 @ 9.04 uur

 224. @Nederland 40-45. Is deze lezing omtrent de Woeste Hoeve wel waar?
  Weet u hoever De Woeste Hoeve en Epe uit elkaar liggen?
  Toen moest je ook nog door allerlei dorpjes alvorens je in Epe was.
  Lijkt mij geen logische opzet.
  Heeft u daarover wel eens nagedacht? En niet klakkeloos alle geschreven verhalen geloven want wie keek er over de schouder van o.a. Lou de Jong mee?

  Reactie door Rudolf — maandag 24 juli 2006 @ 9.18 uur

 225. @ Rob de Kuster,

  “Iedereen veegt haar eigen stoepje schoon
  en gaat voorbij aan het feit dat wanneer niemand iets doet dit nog vele malen erger gaat worden.”

  Hier ben ik het volkomen mee eens.

  Ons kabinet toont zich als slap, laf en halfbakken.
  Goedemorgen iedereen….hoewel ‘welterusten’ beter op zijn plaats is.

  Reactie door Pietje af — maandag 24 juli 2006 @ 9.54 uur

 226. Wie het verhaal van Jan Marijnisse leest ziet dat hij een voorstander is van de ontwikkeling van atoomwapens door Iran. Dat vind ik nog veel erger dan zijn uitspraak over de vergelijking tussen de verzetsstrijders in WOII en de huidige fundamentalstische terroristen in het Midden-Oosten. Ik zou Iran adviseren om de eerste kernbom die ze gebruiken bij Jan in de tuin te gooien. Dan hebben we tenminse nog een beetje geluk bij een ongeluk…

  Reactie door Dagogert — maandag 24 juli 2006 @ 11.40 uur

 227. Nooit gedacht dat ik dit zou zeggen maar Jan: je wordt steeds arroganter, je denkt dat je de wijsheid in pacht hebt en doet kleinerend naar anderen.

  Fout!!!
  Cr.

  Reactie door Crumpy — maandag 24 juli 2006 @ 11.50 uur

 228. Crumpy, waar haal je dat vandaan of ben je gewoon pro verdonk?

  Reactie door cynthia — maandag 24 juli 2006 @ 11.55 uur

 229. Crumpy, dit kabinet is arrogant: zij kleineren, veroordelen, discrimineren en knijpen grote groepen uit!!!! Zij weten zogenaamd wat goed is voor het land..volgens mij wat goed is voor de grote rijke heren en zijzelf

  Reactie door cynthia — maandag 24 juli 2006 @ 11.57 uur

 230. Liefst ziet JP geheel Nederland weer lekker Calvinistisch worden ; vandaar ook “Het zoet ” ; je slaat elke dag jezelf , als compensatie voor wat ADAM en EVA fout hebben gedaan !
  Luister dus dom volkje : ik behoed u , Balkenelende is uw geestelijk leider naar de armoe , en slaafsheid ; en wees blij , u stelt namelijk niets voor , u bent slechts een nummer ; waar wij elke keer weer geld van kunnen jatten : water en brood en niets meer ; Stem CDA .

  Reactie door Fred — maandag 24 juli 2006 @ 12.42 uur

 231. Zeldzaam is hoe overtuigd ik mezelf terug kan vinden in z’n opvattingen. Als we ook nog eens beseffen dat de plek waar we geboren worden niets meer is dan een parkeerplek, geen eigendom. NL is rijk omdat ‘t al vele eeuwen VOC-onderdrukking, slavernij en piraterij bedrijft tot op de dag van vandaag alleen onder andere vlag: de vrije markteconomie. Zonder boe of ba worden mensenrechten etc verkwanseld aan de hoogste bieder en we staan erbij en kijken er naar. Bedankt JP, man zonder emotie zo ver bij je gevoel vandaan, zonder input alleen maar output. Economische vooruitgang lijkt tot moreel verval te leiden. Het is tijd voor een ethische renaissance. Onderwijs en zorg: daar ligt de sleutel.
  Ik stem op je, Jan.

  Reactie door mark andrew — maandag 24 juli 2006 @ 13.35 uur

 232. als wij straks ouden van dagen zijn, denk dan eens aan het deprimerende geklapper van al die kunstgebitten, die we dan zullen hebben.,

  genoeg reden om jp zijn rattetandjes…………..

  Reactie door Jansonius — maandag 24 juli 2006 @ 13.35 uur

 233. Als Rotterdams jochie van 9 jaar zat ik op het stoepje in de Bellevoysstraat en zag op die mooie dinsdagmiddag na Pinksteren van 1940 de bommen vallen. Op 5 mei 1945 stond ik op de Coolsingel te juichen, toen de Canadezen binnentrokken. 2 dagen later liep ik mee naar Crooswijk achter de handkar, waarop de kist met mijn opa stond.
  Bij deze gebeurtenissen horen een verwoeste stad en verwoeste mensen. Verzet, gelooft u mij, wordt niet gekleurd door ideologische uitgangspunten omdat het om overleven gaat. Wie de angst, de vernedering, het verdriet en de honger hebben gekend weet dat verzet het enige is om overend te blijven. Die verdammte Holländer waren voor de bezetter Untermenschen, die tenslotte zelfs geen recht meer op eten hadden, terwijl der Soldat met vlees liep te sjouwen, dat we in geen maanden meer geproefd hadden. Dat maakt de lelijkste gevoelens in een mens wakker. Maar het berooft de onderdrukten tegelijkertijd van normale menselijke gevoelens, omdat je intense vreugde kunt beleven aan diepe ellende van een ander. Elke nacht dreunden onze vliegtuigen over en reken maar dat we wisten, dat die Bevölkerung weer behoorlijk te grazen was genomen. De keren, dat ik, veel en veel later, in Dresden was, kon ik dan ook het voldane gevoel maar niet van me afzetten, dat we ze in februari 1945 zo ontzettend goed geraakt hebben, het tuig en u ziet, daar ga ik weer. Maar wie in diezelfde tijd als dat bombardement, februari 1945, alleen maar aan eten kon denken. Wie de mensen met hongeroedeem op straat zag neervallen, die kon het zich niet veroorloven maar met een enkele m.. (ook een winters kledingstuk) meelij te hebben.
  Dat verzet ontmenselijkt, daarvan ben ik overtuigd en dat is de schade, die jij oploopt.
  Nee, Jan, ten nadele van de verzetssstrijders uit de Tweede Wereldoorlog heb je niets gezegd. Dat kun je ook niet, want je was er niet bij en kunt het dus ook niet meevoelen.
  En wat die Hemmes, die Engelandvaarder betreft: Wie weg ging zat niet meer in het verzet. Dat kon nou eenmaal niet. Daarnaast is het zeer de vraag of zijn, waarschijnlijk welvarende, familie ooit enig weet heeft gehad van de oorlogsellende in de Rotterdamse volkswijken.
  Want.. verzet is wel sociaal gekleurd.

  Reactie door A.J. Deckers — maandag 24 juli 2006 @ 15.37 uur

 234. Ik heb een hekel aan advertenties, maar dan zouden al die haatzaaiertjes zich hier schuldig maken aan Sp ondersteunen en daar zullen ze heftig van balen.

  Reactie door Kakel — maandag 24 juli 2006 @ 16.26 uur

 235. @Deckers, Van de Engelandvaarders zijn er door het Engelandspiel waarbij het ‘verzet’ in Londen samenspeelde met de SD in Nederland toch vele mensen rechtstreeks in de handen van de Duitsers gejaagd en omgebracht.
  Ik las dat onlangs in een direct na de oorlog geschreven rapport van Mr. Van der Starp.

  Reactie door Rudolf — maandag 24 juli 2006 @ 18.32 uur

 236. Als bakellende jp zo graag de grootste wil zijn, (terwijl hij bijna de kleinste is)

  kunnen we hem dan niet injecteren met groeihormoon?

  liefst een driedubbele dosis?

  Reactie door Jansonius — maandag 24 juli 2006 @ 18.41 uur

 237. jansonius, hou je domme kop eens over balkenende, het begint pathologische trekjes te krijgen al jouw reacties. je lijkt wel geobsedeerd door de man. ben je de nieuwe folkert van der g.? je spoort echt niet hoor.

  Reactie door iskander — maandag 24 juli 2006 @ 19.00 uur

 238. ik denk dat jansonius een arbeidsongeschikte werkloze is, die zijn lot aan balkenende wijt, zie @1. slecht nederlands, dus ook laag opgeleid, een simpele ziel. vandaar de reacties 1, 16, 41, 112, 127, 172, 232, 236, en de anderen die vervolgens ook maar gingen schelden in dit topic. hier winnen we de verkiezingen niet mee….

  Reactie door cristina — maandag 24 juli 2006 @ 19.13 uur

 239. mensen, laat ik het maar toegeven. jansonius zat bij in de klas op de lagere school. ik heb hem toen veel gepest, hij was een nog grotere nerd als ik en om de aandacht van mijn gestuntel af te leiden nam ik hem te grazen….

  later werd ik professor op de universiteit en premier van nederland ..en jansonius? ach..

  Reactie door jan peter b. — maandag 24 juli 2006 @ 19.15 uur

 240. geachte jan peter b. , dat vind ik niet aardig van u. kunt u de heer jansonius niet aan een baan helpen, zodat we van zijn gestuntel hier op de site af zijn?

  Reactie door marisca — maandag 24 juli 2006 @ 19.19 uur

 241. @237 & 238

  sorry hoor., VRIENDJES VAN JAN-PETER

  o.a. door cda-bazen en een gereformeerde doktor wao-er geworden.,

  DUS DIE COMBINATIE IN EEN PERSOON IS ME IETS TE VEEL VAN HET GOEDE., MAAR ALS JE HET NIET ZIET OF ZIEN WILT, JOUW PROBLEEM!

  @christina., kun je even de taalfouten aangeven ?

  Reactie door Jansonius — maandag 24 juli 2006 @ 19.19 uur

 242. @241
  wordt is met DT, twee maal.
  de bodem wordt onder je voeten WEGgetrokken (niet UITgetrokken)
  en geldaanbidder schrijf je aan elkaar en niet los.

  4 fouten dus.

  Reactie door cristina — maandag 24 juli 2006 @ 19.24 uur

 243. en cristina schrijf je als cristina en niet CHristina..het geeft je psychologische predispositie weer…:)

  Reactie door cristina — maandag 24 juli 2006 @ 19.27 uur

 244. @ pfff ., nog een fout in het laatste topic

  christina met een h.,

  ben je wel helemaal normaal met je hollanditis!

  Reactie door Jansonius — maandag 24 juli 2006 @ 19.29 uur

 245. @243

  Weet je zeker dat het geen propositielogica is?

  Reactie door Jansonius — maandag 24 juli 2006 @ 19.31 uur

 246. @243

  dt fouten maakt iedereen., moet ook zeggen dat ik niet meer meedoe met die spellingshervormingen., pannekoek of pannenkoeken, als ze maar smaken.,

  de bodem wordt oder je voeten weggetrokken of uitgetrokken., bedoeld is ongeveer hetzelfde., en dat is dus mugge(n)zifterij.,

  geld staat los, omdat ik daar de nadruk op wou leggen!

  zo kun je met taal nog iets meer doen dan aleen maar schrijven.,

  was trouwens ook het jongetje dat het beste leren kon, dus ookj daarom moet ik jp niet!

  omdat hij zo godsgruwelijk stom is.,had hem graag op zijn flikker gegeven ,als het gekund had, hadden we nu niet zo,n gedrocht gehad!

  Reactie door Jansonius — maandag 24 juli 2006 @ 19.44 uur

 247. @246

  heb een beetje grote vingers en een oud toetsenbord, dus bij snel typen, gaat het wel eens mis., voordat je daar over begint te zeiken!

  Reactie door Jansonius — maandag 24 juli 2006 @ 19.46 uur

 248. @247 snel typen, jansoniusje? heb je je medicijnen dan niet ingenomen?

  Reactie door jan peter b. — maandag 24 juli 2006 @ 21.02 uur

 249. @240
  een beeetje onredelijke opgave voor JPB,aangezien hij alleen nog banen aan buitenlandse werknemers wil geven,dat kost namelijk minder omdat voor hun niet dezelfde cao van toepassing is.o,ja en voordat ik het vergeet,hij komt er ook niet even voor terug,want ze willen van de vergrijzing af.

  Reactie door iew — maandag 24 juli 2006 @ 21.04 uur

 250. en je kon helemaal niet goed leren, je was en blijft een nerd, werd met gym steeds als laatste gekozen (op mij na dan) en kom maar langs als je me op mijn flikkerr wilt geven. voorlopig is alleen je toetsenbord het slachtoffer en dat slaat niet terug.

  Reactie door jan peter b. — maandag 24 juli 2006 @ 21.05 uur

 251. @249 de centrumpartij terug van weggeweest…

  Reactie door marisca — maandag 24 juli 2006 @ 21.08 uur

 252. @250 je mag het laatste woord :)

  Reactie door Jansonius — maandag 24 juli 2006 @ 21.11 uur

 253. jansonius, je bent gewoon een luie vlerk!

  Reactie door jan peter b. — maandag 24 juli 2006 @ 21.12 uur

 254. @251
  ah,u begrijpt dus wél waar de CDA/VVD mee bezig zijn! gelukkig! ik dacht al dat u het werkelijk niet begreep,zeker ook het leuke holocaust filmpje van VVD op dvd in de kast staan!?

  Reactie door iew — maandag 24 juli 2006 @ 21.13 uur

 255. jansonius heeft van dit weblog een deprimerende bende gemaakt..

  Reactie door jan peter b. — maandag 24 juli 2006 @ 21.13 uur

 256. sp en lpf hebben dezelfde kiezersaanhang (voor een deel) en u, meneer iew, bent er zo een.

  Reactie door hans — maandag 24 juli 2006 @ 21.15 uur

 257. @255

  he! niet twee keer het laatste !

  paradijsvogel!

  Reactie door Jansonius — maandag 24 juli 2006 @ 21.16 uur

 258. @ 252 je favoriete soapserie is zeker begonnen?

  Reactie door jan peter b. — maandag 24 juli 2006 @ 21.17 uur

 259. @258.,

  kan niet ,ze zijn met reces!

  Reactie door Jansonius — maandag 24 juli 2006 @ 21.18 uur

 260. @257 laat me nou, op school had jij altijd het laatste woord!

  Reactie door jan peter b. — maandag 24 juli 2006 @ 21.19 uur

 261. iew is een crypto-fascist

  Reactie door hans — maandag 24 juli 2006 @ 21.20 uur

 262. @260

  mijn verontschuldigingen.,

  is ook zo lang geleden!

  Reactie door Jansonius — maandag 24 juli 2006 @ 21.21 uur

 263. @264

  helaas, heb nog werk!

  nee, geen interesse meer in spellingshervormingen, te veel, te vaak, geloof er niet meer in.,allen goed voor neerlandici., typediploma ook al zolang geleden gehaald., gaat nog steeds goed.,

  eerst jp een kopje kleiner., dan kan het land weer vooruit!

  Reactie door Jansonius — maandag 24 juli 2006 @ 21.27 uur

 264. @iskander.,

  zeker zelf ook niet al te groot?

  Reactie door Jansonius — maandag 24 juli 2006 @ 21.29 uur

 265. @ kom op.,

  beetje doorgaan, anders halen we de 300 postings niet., is jp te snel klaar met lezen!

  Reactie door Jansonius — maandag 24 juli 2006 @ 21.31 uur

 266. @ 265 pff, ik lees sneller dan jullie kunnen posten. en ik type ook snel, heb niet zulke dikke vingers als jansonius.

  Reactie door jan peter b. — maandag 24 juli 2006 @ 21.49 uur


 • In de media

 • Foto