Eric Nordholt

dinsdag 13 juni 2006 :: 13.03 uur

Nordholt

Eric Nordholt was hoofdcommissaris van politie in Amsterdam in de periode 1987-1997. Gisteravond was hij te gast bij onze fractie om te praten over veiligheid en integratie.

In het gesprek dat ik achteraf met hem had, hebben we het gehad over de verschillende oplossingen van links en rechts met betrekking tot de veiligheid. Nordholt constateert dat rechts veiligheid onterecht als politiek item claimt. Met hun korte termijn oplossingen en one-liners lossen ze de problemen niet op.

Keihard optreden en meer gevangenissen, zo blijkt ook uit Amerika, leiden niet per definitie tot een daling van de criminaliteit. Volgens Nordholt moet de politie streng zijn maar nog veel meer met twee benen in de samenleving staan. ‘Wil je de terreur bestrijden dan moet je meer wijkagenten inzetten en niet de AIVD uitbreiden. We kunnen het ons in Nederland niet permitteren om de sociale afstand tussen de politie en de bevolking groter te laten worden’, aldus Nordholt.

Luister hieronder naar het gesprek met Eric Nordholt.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

31 Comments

31 reacties

 1. Als je nou van elke Nerderlander een agent maakt ,dan heb je het probleem toch opgelost ? Terreur bestrijden is een illusie !

  Reactie door Fred — dinsdag 13 juni 2006 @ 13.27 uur

 2. terreur bestrijden is geen illusie maar vind het wel allemaal erg overtrokken en stemmingmakerij

  wat ik mis is het sociaal cultureel werk, die is bijna helemaal weggesaneerd en dat zou in samenwerking met de politie de vinger aan de pols moeten zijn om ontsporingen tijdig te signaleren, daarmee neem je gelijk de groep mee die wel vatbaar is voor radicale ideeen

  Reactie door edwin — dinsdag 13 juni 2006 @ 14.02 uur

 3. Nordholt is een wijs man ook toen hij nog politieman was, sprak hij vaak gezonde taal zoals je van een politieman mag verwachten. Met het verhaal van Remkes “politie is niet je vriend” is dit kabinet volledig de verkeerde kant opgegaan met de politie. De politie is namelijk van de burger, van ons dus. Ze zijn er voor ons en niet voor politieke doeleinden. Het los koppelen van politie en politiek lijkt me ook een goede zaak.

  Reactie door Ondernemer — dinsdag 13 juni 2006 @ 14.20 uur

 4. Het vak ópvoeden en begeleiden begint niet
  op de leerplichtige leeftijd.
  De duizendpoot die vroeger de huismoeder was en gelukkig nu ook door huisváders mag
  worden vervuld, werd buiten hun deur om af-
  gedaan, met wel bij mogelijk alle formulie-
  ren als te zijn “zonder beroep”.

  Beroep óp hen werd aan alle kanten gedaan,
  incl. mantelzorg en schoolassistentie.
  Die huismoeder die in de wandelgangen ‘ei-
  genlijk niks dééd’ heette het, geen geld
  binnenbracht, maar wel degelijk menig huis-
  houden ontzettend veel bespaarde, op elk
  gebied, waarvoor nu vakkrachten worden in-
  gezet en professionelen niet zelden dik wor
  den betááld.

  Gelukkig waren er talloze vrouwen die niét
  ‘s avonds de boeman lieten spelen, en zelf
  handelden naar bevind van zaken en e.e.a.
  rapporteerde vanuit haar(zijn) werkterrein
  en véél kon besproken worden, achteraf.
  Afhankelijk van wat de ega(a) die dag had
  moeten verstouwen werd rapportage dan heel
  diplomatiek wat opgeschort.

  De thuiswérkende partner, kan daar in over-
  leg net zoveel of weinig van maken als ge-
  wenst is/wordt, met inachtname van een re-
  delijke taakverdeling. Ook zijn kontakten
  buiten de deur wel degelijk mogelijk, af-
  hankelijk van de prioriteiten die men op
  rij kan zetten.

  Menigeen zal moeten toegeven, dat dat jaren
  lang uitstekend gewerkt heeft en nog het
  geval kan zijn. De verzorgende ouder een
  dubbele taak toebedienen, veelal, is vra-
  gen om excessen, die al dan niet ook juri-
  dische gevolgen heeft.

  De ‘thuisblijver’ dan, in dank voor het hel
  pen opbouwen van de volgende generatie een
  armoedig aow-tje toe te bedelen, omdat een
  zelfstandig pensioen niet kon worden opge-
  bouwd is de misvatting nu van deze eeuw!

  Dankzij de al voorkomende excessen hebben
  diverse corrigerende beroepsgroepen flink
  betaald brood op de plank, maar hun manier
  van corrigeren lijkt nog zeer onvoldoende
  in de benadering van een doeltreffende stra
  tegie en de uitwerking ervan.

  Een nieuwe generatie opbouwen kan heel aan-
  trekkelijk zijn, maar gaat nooit zonder per
  soonlijke offers van tijd, ruimte en moge-
  lijk een stuk carrière.

  Het wel aanvaarden dat die jonge generatie
  van nu flink meebetaalt aan aow, zorg, on-
  derwijs etc. is de indirecte prestatie van
  mensen die zich daartoe flinke offers moes
  ten getroosten en vele vrijgezellen on-
  dankbaar reageren met: we betalen de Kinder
  bijslag voor jullie kinderen! Alsof dát
  zaligmakend en voldoende zou zijn, zeker
  niet!
  De opvoeders weer naar waarde te doen
  schatten, hun praktijkervaring ter harte te
  nemen, zou heel wat leed hebben kunnen voor
  komen. Reken maar, dat er in kleine kring
  opnieuw slachtoffers vallen, vanaf dat dat
  grut een sleutel krijgt en niet zelden ge-
  beurt het dat men eerder vrij neemt vanwege
  het huisdier in nood, dan voor het kind.

  Wat gaat het grootgeworden kind ons voor de
  voeten gooien in 2050! Niet zo moeilijk hé?

  De uitspraak van ene Fred, lijkt er één te
  zijn van iemand die het zelf ook niet opti-
  maal getroffen schijnt te hebben en de iro-
  nie ontgaat me dan ook helemaal !

  De afstand verkleinen tussen politie en
  burgerbevolking in de goede zin van het
  woord, kan desnoods met tutoyeren.
  Maar hoe vaak wordt dat niet begonnen met
  een geringschattend “jullie….etc.”,
  waaruit al onmiddelijk het gebrek aan waar-
  dering en respect volkomen duidelijk wordt.
  De toonzetting moet op elk front ánders!
  Pardon? Hadden we het daar al niet veel
  eerder over gesproken?

  Ik heb ze ingezien die bladen zoiets als
  ‘wij en onze kinderen’ of ‘ouders van nu’!
  Drie keer je kindertjes vriendelijk ver-
  zoeken en ze uiteindelijk zien doen wat ze
  zelf willen: dát was de vakgroepvoorlich-
  ting! Niet zo erg stringent opvoeden, wat
  soepeler opstelling van de kant van de ou-
  ders en onderwijzend personeel.
  Meer assertief optreden in het belang van
  het kind zelf werd niet aan deze afhankelij
  ke groep bijgebracht, juist óók om excessen
  te voorkomen!
  Het resultaat van deze moderne strategie is
  dus overal zichtbaar, behoudens wat uitzon-
  deringen. Mensen die zonder hun kinderen
  verrot te slaan of te meppen een juweel van
  voorbeeld gaven in de eigen en beperkte
  maatschappelijke kring.
  Mogelijk geeft mij straks na het te belui-
  steren gesprek nog iets anders in, want
  veiligheid voor mensen betekent op zijn
  minst voor een ieder voldoende ruimte en is
  die er eigenlijk?

  Reactie door Madelief — dinsdag 13 juni 2006 @ 14.38 uur

 5. @1, het is geen illusie geweest, dit WAS de realiteit van Oost-Duitsland tot aan het jaar 1990.

  Reactie door walking bull — dinsdag 13 juni 2006 @ 15.22 uur

 6. Door de burger voor de kleinste “overtreding “beboete leidt er echt niet toe dat de politie bij de burger “populair”wordt : voorbeeld er staan een auto gepakkeerd op een doodlopende straat : deze staat ordelijk gepakkeerd en hij staat niet in de weg : hup twee agente erop af treken direct het bonnenboekje alsof ze een pistool tekken : Die lui kunne afbranden !

  Reactie door Fred — dinsdag 13 juni 2006 @ 15.54 uur

 7. De overheid is er klaarblijkkelijk bij gebaat dat op elke vierkante cm een agent aanwezig is : je kan beter kijken wat de oorzaken zijn van criminaliteit ; iereen kan Nederland binnen komen vanaf de uiterste grenzen van het Europeserijk (EU) die grens grenst aan de voormalige SOWJETUNIE staten : dat hiet twee russen rondlopen ;zonder een europese taal te kunnen ,zonder verblijfsguning ,zonder geld en zonder huis en zonder baan : dat vraagt erom dat die gaan roven :

  Reactie door Fred — dinsdag 13 juni 2006 @ 15.59 uur

 8. Waarom wordt dit interview niet bij NOVA of Netwerk o.i.d. uitgezonden?

  Reactie door Wilbert — dinsdag 13 juni 2006 @ 17.11 uur

 9. (3)foutje ! de politie was,is,blijft de waakhond van het kapitaal.ze rijden snachts vlug door de achterstandwijken om vervolgens streng te controleren op industrie terreinen en villawijken .als je het hebt over ,wegkijken, dan is de politie kampioen .probeer maar eens op een fatsoenlijke manier aangifte te doen en vergelijk de oplossingpercentages maar eens met bijv duitsland .

  Reactie door ,texas,henkie — dinsdag 13 juni 2006 @ 17.25 uur

 10. @7 De ver van je bedshow spelen Fred?
  Met je hand naar de Russen wijzen, de ge-
  wone burger daar? Zou ik maar snel laten,
  want je zal je lelijk kunnen vergissen.
  Blijf maar heel dicht in je eigen buurt en
  geef je ogen en oren eens heel goed de kost
  en zié eens duidelijk waar hier ook de
  criminaliteit in Nederland hand over hand
  is toegenomen. Celdeling zoals ook bij een
  kankergezwel. Jalouzie en hebzucht de al-
  lereerste motieven en de grote ongelijk-
  heid die ontstond,toen kinderen, van ouders
  die met massa-ontslag werden bedeeld, niet
  langer ‘gewoon’ konden meedoen met leef-
  tijdsgenoten, hun toekomst ook aan diggels
  viel, en haat, nijd, en diepe depressies
  het resultaat daarvan werden. Opnieuw
  deelnemen aan de werkende, verdienende,
  maatschappij voor velen werd uitgesloten en zij in een totale stille armoede geraak-
  ten. Dat met name in die kringen agressie
  toegenomen is, werd al overduidelijk, immers vaak was omscholing én niet mogelijk én werd niet betaald volgens een soepele overgangsregeling naar het oude
  nivo. Daar hebben MASSA’s ménsen intussen
  door geleden, en wrange vruchten moeten
  plukken van een falend bedrijfs- en over-
  heidsbeleid. Ontwikkelingshulp voor de minderheidsgroepen in Néderland die een
  manco moesten zien te overbruggen, was er
  dus niét bij.Met name deze achtergestelde
  voormalige hárde werkers, hebben in ver-
  houding tot hun huidige inkomen véél méé-
  betaald aan hulp búitenslands. Doorgaans
  zijn het ook die achtergestelde groepen die
  nog kans zien te géven als er een inzame-
  ling voor een rampenfonds wordt gehouden.

  Natuurlijk is er ook die groep die vanuit
  zichzelf al ‘weinig kunnen trekken’ en dat
  werd dus niét gesignaleerd. Symptoombestrijding is dus nog steeds het
  gevolg en zal zeker niets, maar dan ook
  niets oplossen, als de ‘ongelijke behande-
  ling’ blijft.

  Nee Fred, nee, zo ga ik dus nooit trouw
  hechten aan jouw uitspraken,dat is me veel
  te kort door de bocht en vergis je niet in
  wat ook ‘rijken’ nog weten te verzieken
  en daarmee zelfs criminaliteit uitlokken
  in niet geringe mate en met dodelijke af-
  loop.
  Het vraagt erom Fred, dat deze hele mate-
  rie eens STRUKTUREEL wordt aangepakt!
  Dat wel !

  Reactie door Madelief — dinsdag 13 juni 2006 @ 17.34 uur

 11. Wilbert @8 17:11

  Dat zal koste wat kost verhinderd worden, want Nova en Netwerk zijn niet beter dan dan de rechtse media Mafia!

  Reactie door Ouwe Dirk — dinsdag 13 juni 2006 @ 17.38 uur

 12. Wil je criminaliteit aanpakken dan moet je een zerotolerancebeleid voeren en niet, zoals de SP dat graag doet, iedere blowende slopende Marokkaan als slachtoffer van het kapitalisme betitelen!

  Reactie door Piet — dinsdag 13 juni 2006 @ 18.04 uur

 13. Nordholt: weet je nog wat de toenmalige burgemeester van Thijn aan deze man allemaal moest betalen ?
  En nou moet deze zakkenvuller verhalen vertellen bij de SP ? Jan, waar ben je mee bezig ?
  Komt de top van Eneco en Nuon binnekort ook nog een verhaal vertellen ?

  Reactie door willems — dinsdag 13 juni 2006 @ 18.08 uur

 14. Inderdaad , de politie en het leger is de bewaker ,beschermer van het kapitaal en zijn eigenaren : het is bedoeld om de burger braaf te houden : als er maar een kleine demontratie is gonst het van politie in uniform ,maar vooral in burger :en natuurlijk overal camara en video !

  Reactie door fred — dinsdag 13 juni 2006 @ 19.18 uur

 15. natuurlijk zal Nordholt het aantal agenten op straat promoten ! Hoe meer agenten ,hoe beter het de commissarisen het hebben .

  Reactie door fred — dinsdag 13 juni 2006 @ 19.20 uur

 16. Terreur bestrijden met agenten? Wat een grote larrie koek weer. Zijn we vergeten ‘voorkomen is beter dan blussen’? Terreur is een GEVOLG en geen OORZAAK. Zolang niks aan de oorzaak wordt gedaan zal er niet veel veranderen, maar dan moeten we (het westen) wel een hand in eigen boezem steken.

  @12 Piet — dinsdag 13 juni 2006 @ 18.04,

  Dat heeft weinig zin als je de oorzaak van de criminaliteit niet aanpak, dan is het niet meer dan wachten tot er een strafbaar feit wordt gepleegd en dan ze in de bak gooien en wachten op de volgende.

  Als je van lastige verslaafden wilt afkomen dan moet je ze helpen om van hun verslaving af te komen. Dat is niet dom en slap beleid maar is beleid om problemen op te lossen door te kijken naar de oorzaak.

  Een bijles over de wet van oorzaak en gevolg zal voor veel mensen een goede aanrader zijn.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — dinsdag 13 juni 2006 @ 19.25 uur

 17. De VVD claimt veiligheid voor hun blauwe vaandel.

  Remkes heeft onlangs besloten; dat gemeenten maar zelf moeten opdraaien voor het ontsluiten van de wijken met sirenes. Heeft de gemeente daar dus eigenlijk geen geld voor….pech voor de inwoners als er daar iets gebeurd. Ze moeten maar allemaal een GSM op zak hebben met een volgeladen accu wel te verstaan….

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — dinsdag 13 juni 2006 @ 19.58 uur

 18. @11, Ouwe Dirk

  Ik weet het…
  Maar je mag iemand toch wel prikkelen?

  Reactie door Wilbert — dinsdag 13 juni 2006 @ 20.31 uur

 19. erik heeft wel gelijk, hij voelde destijds ook zijn eigen onmacht. Een zware crimineel, die ik niet nader bij naam zal noemen en voor wie een internationaal opsporingsbevel was uitgevaardigd heeft hem een keer opgewacht bij de Elandsgracht en hem gezegd:” Hir ben ik dan meneer Nordholt, wat wilt u eigenlijk van mij?” Volgens de crimineel is dhr. Nordholt toen gewoonh doorgelopen. Hij besefte klaarblijkelijk heel goed dat hij toch niet de middelen had om deze man voor lange tijd vast te zetten.

  Reactie door kaatje — dinsdag 13 juni 2006 @ 20.43 uur

 20. Eric Nordholt

  Zo een beetje de “super” politieagent waar we in het verre verleden naartoe renden met een mes in onze rug.
  Tot we na het verlies van veel bloed en daarna als laatste kreet voor sterven als laatste nog uit wisten te brengen dat het, en ons daarbij direct verontschuldigend, nog uitbrachten dat het misschien, maar dit wel met alle discussies open, theoretisch, zou kunnen gaan om een burger die wellicht niet geboren was in Nederlander zonder dit op enigerlei wijze als meer dan toevallig te bestempelen als dit zo zou zijn.

  Eric was echt geen domme politieagent en weet precies wat ik bedoel.
  Jammer dat, denk ik toch, machtswellust en politieke intrige je hebben doen vergrijzen tot de belangrijkheid die je nu vertegenwoordigt

  Ook hier beste Eric,
  Was je een opportunist of een lafaard?

  Reactie door Don.Q — dinsdag 13 juni 2006 @ 21.00 uur

 21. @17 ReneR — dinsdag 13 juni 2006 @ 19.58,

  De vvd is weer lekker bezig om verantwoordelijkheden af te schuiven.
  Moeten we onze veiligheid straks inkopen bij de politie en krijgen we straks ook een boete omdat we onze veiligheids premie niet hebben betaald?

  Als het zo door gaat kun je straks beter in de gevangenis zitten, wordt je gratis bewaakt.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — dinsdag 13 juni 2006 @ 21.05 uur

 22. De top van de politie is er meerdere malen bijeen geweest en hebben dacht al wat naar buiten gebracht ;in de trend dat ze niet zo blij zijn met de verharding van de politiie acties ; het gevolg is ook al dat de burgers de plitie gaan aanklagen : een aangifte doen tegen het politieoptreden : nou dan is natuurlijk de weg zoek voor Remkes !

  Reactie door Fred — dinsdag 13 juni 2006 @ 21.06 uur

 23. Nordholt zit wel een beetje op de lijn van de Korps-chefs. Het probleem is en blijft dat de platte petten niet zo denken en hun directe leidinggevenden ook niet! Daarom gaat er ook nog zoveel mis, gewoon, op straat.

  Reactie door L.M. Lembeck — dinsdag 13 juni 2006 @ 21.52 uur

 24. Beste Jan,

  Wanneer komt er een interview of een discussieprogramma à la “Rondom 10″ met een paar agenten van de straat? Ik ken er een paar. Sommige van hen zijn heel redelijk, sommige andere zijn pure openlijke racisten.

  Een aantal keren valt het begrip “veiligheid”, maar wat wordt daarme bedoeld? M.i. wordt te vaak naar overheidsbemoeienis in dezen gewezen.
  Een simpel incident als een agressieve “autochtone” treinreiziger die bij het instappen een andere treinreiziger een harde duw geeft omdat die klaarblijkelijk in de weg liep, telt niet mee in de statistieken, omdat de laatste geen melding doet van dat feit. En de opdringerige instappers die de uitstappers uit diezelfde trein het uitstappen beletten doen evenmin aangifte van onbehouwen en onbehoorlijk gedrag. We zijn het immers gewend. En net zoals we anoniem lijken te zijn wanneer we in een auto stappen, net zo anoniem zijn we in de trein, nietwaar? Het zijn maar twee voorbeelden hierboven.

  Maar de TV-interviews en reportages (ook van NOS journaal) spreken steeds over “minderheden” en “allochtonen” en “Moslims”, alsof agressieve driften niet in iedereen aanwezig zijn, dus ook in het “Kaukasische ras”. En geloof me, die zijn er. Ik beweer dat iedereen die tien minuten eerder op zijn bestemming wil zijn of naar zijn of haar einddoel, in staat is een doodslag te plegen als iemand anders hem of haar in de weg zit. Dus niet meteen wijzen naar die Marokkaan, ex-tbs-er of achterstandswijkbewoner, want jij behoort ook tot “iedereen”. Misschien wat gechargeerd, maar wie durft?

  Is het niet eens tijd om daar eens aandacht aan te besteden?

  Groetjes van :-)

  Reactie door Wink — dinsdag 13 juni 2006 @ 21.54 uur

 25. Het Amerikaanse zero-tolerance heeft aantoonbaar de criminaliteit doen dalen.
  Wie dat ontkent, plaats zich buiten deze discussie.

  En Nordholt? Tsja…avant-garde van de graaiende topambtenaren.
  Hij kostte een paar centen, maar dan had je ook niks :)

  Reactie door Tjeerd — dinsdag 13 juni 2006 @ 22.07 uur

 26. (14)tijdens het aanbieden van handtekeningen tegen de nieuwbouw in mijn gemeente door de plaatselijke sp afd tijdens het vragenhalf uur van de gemeenteraad waren 3 politie agenten aanwezig waarom????? daar krijg je geen andwoord op .

  Reactie door ,texas,henkie — dinsdag 13 juni 2006 @ 22.39 uur

 27. 25. Tjeerd, dat mag je van mij aantonen.

  Reactie door kaatje — dinsdag 13 juni 2006 @ 23.45 uur

 28. Henk, ze zijn vast bang voor je!! :D :D Je ziet er ook zo onzèttende bedreigend uit, hè? :D :D

  Maar dat idee van Wink vind ik prima. Zoiets zou ik dan niet alleen bij Rondom Tien willen zien, maar wat te denken van Zembla? Of een kort stukje bij Prem?

  Reactie door L.M. Lembeck — woensdag 14 juni 2006 @ 8.29 uur

 29. @12
  maar over strontvervelende hollandse weekendkroeglopers heeft u het niet…
  alsof aleen marokanen blowen….

  het is in ieder geval schandalig dat dit kabinet nog steeds vol blijft houden dat er nog wijkagenten zijn.
  de meeste zijn allang wegbezuinigd!
  hier is het politiebureau verruild voor posters op de winkels met: PAS OP ZAKKENROLLERS!

  Reactie door iew — woensdag 14 juni 2006 @ 9.01 uur

 30. daarbij komt dat je hier in de gevangenis nog beter te eten hebt dan een gezin dat afhankelijk is gemaakt van de voedselbank.

  maar dat wij als Nederlanders steeds weer, en meer in onze rechten worden aangetast,daar hoort men niemand over,want dat mag je zo niet zien….
  en zal ook niemand zo durven uit te spreken in de politiek.[ook de sp niet]

  want dat is wat er eigenlijk gebeurt.
  naar mijn idee is namelijk het beleid van de Geus ivm het UWV zelfs wettelijk niet toegestaan.
  het UWV en de Geus gebruiken de WAO namelijk niet waar hij voor bedoeld is maar juist voor het tegenovergestelde.
  waarom word dit niet aangepakt,op die manier?

  even een vraag: waarom is de WAO in het leven geroepen en waar is deze voor bedoeld?

  Reactie door iew — woensdag 14 juni 2006 @ 9.11 uur

 31. Je moet politieagenten bij demonstraties gewoon zien als SUPPORTERS !

  Reactie door Fred — donderdag 15 juni 2006 @ 13.00 uur