NedCar en de globalisering

zaterdag 22 april 2006 :: 14.22 uur

22 augustus 2006

De duizenden arbeiders die werken bij NedCar en bij de toeleveringsbedrijven van de autofabriek vrezen binnen enkele jaren – zo’n duizend mensen al heel snel – hun baan te verliezen. Niemand lijkt greep te hebben op de ontwikkelingen. De werknemers worden met de dag wanhopiger. Vorige week demonstreerden 1500 van hen in Den Haag. Ze willen actie van de regering. Maar wat moet die actie behelzen?

De fabriek in Born – welkom in Limburg na de sluiting van de mijnen – produceerde eerst de DAF. DAF-personenauto werd onderdeel van het Zweedse VOLVO. Weer later werden Daimler en Mitsubishi de opdrachtgevers. Daimler stopt nu definitief met de productie van de Smart, en de Japanners willen over ‘n paar jaar niet verder met de Colt. Of er een nieuw model naar Born komt is twijfelachtig.

De liberale globalisering maakt dat wezenlijke beslissingen voor arbeiders, zoals werken of niet werken, genomen worden door anonieme kapitaalbezitters elders, meestal ver weg. Zij voelen geen enkele verbondenheid met hun arbeiders. Sociale verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld voor het toch al zo door werkloosheid geteisterde Limburg, speelt bij hun afwegingen geen enkele rol. Maximale winst op korte termijn is de enige drijfveer. De inmiddels ‘bekeerde’ econoom en consultant John Perkins beschrijft in zijn boek Confessions of an Economic Hit Man hoe het bedrijfsleven de politiek en democratie in haar greep heeft. In de NRC schreef hij onlangs: ‘De nieuwe wereldorde wordt gedomineerd door het internationale bedrijfsleven. Van de 100 grootste economieën ter wereld zijn er 52 bedrijven, geen landen; 47 daarvan zijn Amerikaanse bedrijven. Zij hebben 25 procent van de rijkdommen van de wereld weten te sluizen naar 5 procent van de wereldbevolking – de VS. Minder dan 1 procent van die bevolking – de mensen aan de top van de pyramide – bezit een groter deel van de Amerikaanse economische middelen dan de onderste 90 procent.’ Hij hekelt het ondemocratische en asociale karakter van wat hij noemt de corporatocracy, de almacht van het bedrijfsleven. ‘Ze betalen steeds minder belasting en toezicht dulden ze niet.’

De toename van de economische – en daarmee politieke – macht van het internationale bedrijfsleven is een steeds groter probleem voor alle democratieën ter wereld. Hun macht is zó groot dat ze regeringen kunnen maken en breken. We hebben dat onder andere gezien bij de crises in Zuidoost Azië halverwege de jaren negentig en in Latijns Amerika een paar jaar later. Ze spelen wereldwijd arbeiders tegen elkaar uit en de revenuën stromen vanzelfsprekend in hun richting. Een antwoord op deze groeiende, ongecontroleerde en één-dimensionaal gerichte macht is nog niet zo makkelijk te formuleren, immers het zijn de kapitaalverschaffers die bepalen waar geïnvesteerd wordt, en dus waar gewerkt wordt en economische groei kan worden gerealiseerd.

Het lot van de arbeiders van NedCar ligt in handen van mensen die we niet kennen. Zij kennen ons ook niet. Er is geen lotsverbondenheid. De structurele overproductie – niet alleen in de autofabricage – maakt dat arbeiders nooit zeker zijn van hun werk. Ze kennen steeds minder bestaanszekerheid, ook vanwege de uitholling van de sociale zekerheid. Mitsubishi heeft aangegeven wel te willen praten met de politiek, een gesprek met de minister-president heeft inmiddels plaats gevonden. Men wil kijken of (financiële) overheidssteun (in welke vorm dan ook) uitkomst kan bieden. De vraag is dan natuurlijk: ‘Hoeveel? Waarom NedCar wel en andere bedrijven niet? Tot wanneer? Tegen welke voorwaarden? En, mag het wel van de EU? Natuurlijk moet de regering alles doen om voor vervangende werkgelegenheid te zorgen voor de gedupeerde arbeiders van NedCar. En, zeker, misschien is België met autofabrieken in Gent en Genk een voorbeeld voor ons. En, ja, we moeten door middel van goed onderwijs, innovatie en specifieke, technologische kenniscentra kijken hoe we aantrekkelijk blijven voor investeerders. Maar ondertussen zijn we in ons land wel veel industrie kwijt geraakt: De productie van schoenen en textiel; de fabricage van vliegtuigen, schepen en rollend materieel; tapijten en ‘lampen’; en nog veel meer. Het is onontkoombaar dat we omwille van de werkgelegenheid en onze macro-economische kracht een nieuwe industriepolitiek gaan voeren. De liberale globalisering versterkt alleen de macht van de internationale ondernemingen, niet de kracht van nationale economieën. Omdat de winnaars van vandaag de verliezers van morgen (kunnen) zijn moet het mogelijk zijn om internationaal afspraken te maken tussen landen – binnen Europa én daarbuiten – om het tegen elkaar uitspelen te kunnen stoppen. Zonder een nieuwe, internationale industriepolitiek gebaseerd op solidariteit en duurzaamheid zullen de volkeren hier en daar een speelbal van de corporatocracy blijven. De overheden zullen steevast aan het kortste eind trekken. De eisen die door buitenlandse investeerders worden gesteld worden steeds brutaler: geen milieu-eisen, lagere belasting, harder en langer werken… Het chantagemiddel? De werkgelegenheid, de welvaart, de vooruitgang.

Het antwoord? Niet het opheffen van de marktwerking en de concurrentie binnen de private sector, maar wel het internationaal definiëren van de randvoorwaarden waarbinnen men kan opereren en winst maken. Dat doen we al door middel van wetten en algemeen verbindend verklaarde CAO’s; wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Maar de randvoorwaarden moeten stringenter. Van de overheid mag verwacht worden dat ze maatschappelijk verantwoord regeert, van ‘het kapitaal’ mag verwacht worden dat men maatschappelijk verantwoord onderneemt. Wanneer de overheid zorgt voor een goede infrastructuur, scholing en gezondheidszorg mag van de ondernemers verwacht worden dat ze daar aan meebetalen. En het opmerkelijke is dat de meesten daar geen bezwaar tegen hebben mits wat voor hen geldt ook voor de concurrent geldt: een gelijk speelveld dus.

Het zal niet eenvoudig zijn om na de democratisering van de burgerrechten en de politiek ook de economie te democratiseren. Maar er rest ons niets anders dan te (blijven) proberen dat wel tot stand te brengen: op straffe van het op termijn laten eroderen van die burgerrechten en de zuiverheid en onafhankelijkheid van de politiek.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

214 Comments

214 reacties

 1. gelezen op marktplaats – banen vrijwilligers – goede doel:

  Voor een nieuw op te starten landelijke S.O.S hulporganisatie ben ik op zoek naar vrijwilligers bijvoorkeur uit de SP woonachtig in het Zuiden van Nederland (Zuid-Limburg) Ben vooral op zoek naar ervaren IT’ers en mensen met journalistieke ervaring, in een later stadium ook naar advocaten, mensen met goede contacten in politiek en bij organisaties als voedselbanken, Amnesty, blijf van mijn lijf, daklozenopvang etc. ook mensen met goede contactuele vaardigheden die van huis uit willen netwerken. Initiatief is een non-profit IT project en voorziet in een snel groeiende behoefte.

  Stuur me een mailtje met je achtergrond.

  Reactie door desiree — zaterdag 22 april 2006 @ 14.32 uur

 2. Okay, zelfs “bekeerde” economen moeten
  uiteindelijk het gelijk van Marx toegeven.
  Kapitalisme in haar hoogste stadium.
  Ook de strijd voor een betere samenleving
  moet nu wereldweid worden gevoerd, ieder
  vanuit het eigen land maar ook samen.

  Reactie door Peter van der Klein — zaterdag 22 april 2006 @ 14.34 uur

 3. Kansloze missie zolang er landen zijn die onderdak bieden aan die ‘slechte’ bedrijven.

  Er valt niet tegen te concureren tegen dat soort land, so “If you can’t beat them, join them, then beat them”

  Reactie door Ronald — zaterdag 22 april 2006 @ 14.43 uur

 4. Binnenkort hebben de jappen en chinese aandelen in de energie-leverings bedrijven in Nederland en kunnen dan naar beleive de boel afsluiten !

  Ook leuk : Duitsland heeft een vuilnis-verwerkings probleem : Nu wordt dit uit Duitsland naar Nederland verplaatst en hiet verbrand .
  Nu heeft Nederland een vuilnis-verwerkings probleem en de uitstoot van rotzooi en dit leidt dat heit de tarieve van huisvuilophaal omhoog gaat :dit is van twee walletjes eten :waarom moetn wij dan milieu heffing betalen als deze verziekt wordt door een grote toename van verbranding en dus van rotzooi-uitstoot is het milieu ?

  Reactie door Fred — zaterdag 22 april 2006 @ 15.01 uur

 5. Jeetje wat zit de SP weer te huilen om reeds lang verdwenen industrieen. Dit is een ontwikkeling die je niet kan stoppen, daar de meest basale economische regel daar ten grondslag ligt die een kind van 4 al uitvoert, je kiest voor het goedkoopste waar je de zaken mee kan doen.

  Reactie door jeroen — zaterdag 22 april 2006 @ 15.23 uur

 6. Liberale globalisten zullen het gelijk van Marx net zomin willen toegeven als creationisten het gelijk van de paleontologen zullen willen toegeven.

  Het onderwijs dient het groot-kapitaal; de zelfstandig denkende burger die een sociaal rechtvaardiger wereld wil, wordt bespot, geschoffeerd en benadeeld.

  Conformisten hebben het goed voor elkaar, maar profeten van sociale progressie worden het nooit, eerder de handlangers v.d. bedrijfs- en staats-terreur die vroeger uitging v.d. adel.

  Revolutie is een reactie op institutionele terreur.

  Reactie door Schaapherder — zaterdag 22 april 2006 @ 15.26 uur

 7. De enige tegenmacht, die ik kan bedenken tegen mondiale economische macht, zouden kunnen worden gevormd door supranationale overheden, bijvoorbeeld de Europese Unie, een Latijns-Amerikaans blok, een blok in Oost-Azie. Deze blokken gaan echter ook met elkaar weer concurreren om de economische en politiek-militaire macht, waardoor de kapitaalstromen weer daarheen stromen, waar het meeste profijt te halen valt. Nationale overheden zijn in deze tijd van globalisering volkomen achterhaalde instituten, die amper bij machte zijn om fundamentele problemen op te lossen. Parlementen gaan steeds meer tot de curiosa behoren, waar veel woorden, maar weinig daden geproduceerd worden, aangedreven door de verhypisering van de media. Zit mijn haar goed, of mijn kapsel, klink ik lekker populistisch, dat zijn de kernvragen, waar tegenwoordig parlementariers mee worstelen. Inhoud, ja, daar moet je niet mee aankomen. Dat is veel te moeilijk, bovendien frustrerend, omdat men toch niets kan doen aan fundamentele problemen. Parlementen beginnen steeds meer dorps- of wijkraden te worden, kletscolleges. Dus tegenmacht, Jan, dien je op mondiaal niveau te organiseren, een schier onmogelijke opgave.

  Reactie door Tiny Romme — zaterdag 22 april 2006 @ 15.33 uur

 8. Vroeger hielden regeringsleiders zich nog bezig met stabiliteits-overwegingen van een land : de mogelijkheid van burger-oorlogen , de kans neemt met het huidige beleid ,wel heel sterk toe !
  Vooral als mensen de straat op worden gegooid t.g.v. een onbeperkt oplopen van kosten van levensonderhoud : zoals huren , belastingen , premies ,….

  Ook ontstaat er een ander probleem , namelijk dat het economisch besturen van een “groot Europa ” wel zeer complex wordt en de vraag of dit niet leidt tot een onbeheerste besturing : Wij ( Europeane )hebben daarmee geen ervaring !

  Reactie door Fred — zaterdag 22 april 2006 @ 15.39 uur

 9. De mensen van NedCar zijn kansloos in de strijd tegen het monster v.h. liberalistiche globalisme, en daarom getuigen Balkenende’s sociale schijnbewegingen v.e. walgelijke hypocrici, want dit kabinet is immers een groot voorstander van liberale globalisering, met de ene hand de privileges v.d rijken beschermend, en met de andere de armen buiten spel zettend.

  Reactie door Schaapherder — zaterdag 22 april 2006 @ 15.43 uur

 10. De Europese Grondwet is van nul en generlei waarde zolang onze eigen grondwet niet eerst gerespecteerd en uitgevoerd wordt.

  Reactie door Schaapherder — zaterdag 22 april 2006 @ 15.45 uur

 11. Europa is een constructie om het groot-kapitaal ruim baan te geven; zie Amerika, China en Rusland voor de gevolgen.

  Reactie door Schaapherder — zaterdag 22 april 2006 @ 15.47 uur

 12. Jeroen, je lijdt aan onbenul.

  Reactie door Schaapherder — zaterdag 22 april 2006 @ 15.49 uur

 13. @5 jeroen

  jeroen, wanneer zeg je nu eens iets zinnigs?
  Ik begrijp niet -of eigenlijk ook weer wel gezien je voortdurend gdemonstreerde blindheid voor mechanismen in de samenleving-
  dat je consequent iets verdedigd waar je niets van snapt en zelf óok slachtoffer van bent of op termijn gaat worden.
  Het zal wel inherent aan de genoemde blindheid zijn.

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 22 april 2006 @ 15.50 uur

 14. Hoe oud ben je, twaalf?

  Reactie door Schaapherder — zaterdag 22 april 2006 @ 15.51 uur

 15. Mijn opmerking was voor Jeroen, niet Wattenstaafje. Wattenstaafje, Jeroen weet niet beter.

  Reactie door Schaapherder — zaterdag 22 april 2006 @ 15.53 uur

 16. Ik kan iedereen aanbevelen, vooral de meer gevoeligen onder ons, om domme lieden links te laten liggen… of zeg maar rechts, want daar liggen ze.

  Reactie door Schaapherder — zaterdag 22 april 2006 @ 15.55 uur

 17. @14 Schaapherder

  jeroen, het verdwaalde schaap?

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 22 april 2006 @ 15.56 uur

 18. Nu wordt er geageerd tegen het Japanse Mitsubishi. Maar toen Shell besloot om een groot deel van haar IT uit te besteden aan India hoorde je niemand.
  Ik woon op een eiland (Curacao) met weinig inwoners (140.000). Daar merk je de gevolgen van globalisering nog tien maal zo sterk. Achtereenvolgens zijn hier verdwenen de luchtvaartmaatschappij, de meelfabriek, de Amstel-brouwerij en nog een paar andere. De daardoor ontstane werkloosheid is niet op te vangen.
  Zelf zit ik in de IT. Ook wij merken direct en indirect de gevolgen van projecten die nu in India worden gedaan. Er verdwijnt werk en de tarieven dalen.
  Randvoorwaarden als antwoord klinkt interessant, maar hoe dat precies ingevuld moet worden?

  Reactie door CasaSpider — zaterdag 22 april 2006 @ 16.00 uur

 19. 16 – Ja, Wattenstaafje, verdwaald en de wereld zat.

  Reactie door Schaapherder — zaterdag 22 april 2006 @ 16.02 uur

 20. Want cynici zijn de wereld zat, en ze verdwalen in waanbeelden.

  Reactie door Schaapherder — zaterdag 22 april 2006 @ 16.04 uur

 21. @5
  Kind van 4 jaar kiest voor het liefste en zorgzaamste en het verzorgenste en voor de meeste aandacht.
  Kind van 4 jaar kiest niet voor het goedkoopste.
  Kloten jeugd gehad Jeroen.

  Reactie door Jofe; — zaterdag 22 april 2006 @ 16.05 uur

 22. De waanbeelden v.d. cynici dwingen hen tot het construeren van drogredeneringen die hen toestaan om hun waanbeelden in stand te houden.

  Reactie door Schaapherder — zaterdag 22 april 2006 @ 16.06 uur

 23. [20] Een klote-jeugd is nog geen excuus voor halsstarrige dommigheid.

  Reactie door Schaapherder — zaterdag 22 april 2006 @ 16.09 uur

 24. Nog erger is dat de hoogopgeleide Balkenelende bonzen niet even afvragen wat de gevolgen zijn van een Europese grondwet voor alle ander Nederlandse wetten : laten de Bonzen maar eens aantonen in hoevere deze Europese grondwet zoveel “beter “is dan de Nederlandse ?
  Heren juristen : mooi onderzoeksvoer !

  Reactie door Fred — zaterdag 22 april 2006 @ 16.10 uur

 25. Marktwerking, globalisering, vrije markt en vooral het beheersen van het vrije productie proces.
  Gevolgen: Milieu vervuiling, in versneld tempo grondstoffen vernietigen, gigantische bergen afval.
  En dat allemaal om de mens te plezieren.
  Alternatief: produceren naar behoeften. Dan ben je niet van deze tijd, dat klopt, Marx leefde van 1818-1883.
  Verstand komt na jaren, dat gaat niet op voor het kapitaal, dat is een ziekte waaraan de mens tenonder zal gaan.
  Voorbeeld: Met het voltooien van het sloopprogramma 2008 zullen in Delfzijl ruim 1500 honderd huurwoningen gesloopt zijn. Waarom? Het zal wel iets met geld te maken hebben en niet met werkgelegenheid.

  Reactie door Henk Hiensch — zaterdag 22 april 2006 @ 16.27 uur

 26. Inderdaad, Jeroen vindt het leuk om te provoceren maar ik moet hem helaas wel vaak gelijk geven. Het “internationaal definieren van randvoorwaarden waarbinnen men kan opereren en winst maken” is leuk geformuleerd (zie stuk) maar ik zie dit niet echt gebeuren de komende paar duizend jaar. Het geval Poolse werknemers is voor de meeste onder ons al een struikelblok.

  Reactie door Wim — zaterdag 22 april 2006 @ 16.33 uur

 27. Gewoon onder het salaris van een pool gaan zitten misschien ?
  Jullie zijn natuurlijk wel bereid en bijzonder flexibel .
  Of komen jullie manier van denken voort uit een academische opleiding en een leuke baan ?
  Er zijn geen randvoorwaarden over het opereren en winst maken !

  Reactie door Fred — zaterdag 22 april 2006 @ 16.41 uur

 28. Het lezen waard: vertaling van een lezing over de kapitalistische wereldeconomie van wereldsysteemanalist Immanuel Wallerstein.

  http://www.yabasta.be/article.php3?id_article=215

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 22 april 2006 @ 16.46 uur

 29. “-de VS. Minder dan 1 procent van die bevolking – de mensen aan de top van de pyramide – bezit een groter deel van de Amerikaanse economische middelen dan de onderste 90 procent.”

  Waar komt deze info vandaan?

  CIA factbook geeft totaal andere informatie:

  “Household income or consumption by percentage share:

  lowest 10%: 1.8%
  highest 10%: 30.5% (1997)”
  http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/us.html

  Eindelijk weer eens een positief stuk op deze blog. Het doet me goed om te horen dat de politiek steeds minder macht heeft.

  “maar wel het internationaal definiëren van de randvoorwaarden waarbinnen men kan opereren en winst maken.” Die zijn er al. Striktere randvoorwaarden zullen falen. Landen zonder die voorwaarden zijn immers succesvoller.

  “Wanneer de overheid zorgt voor een goede infrastructuur, scholing en gezondheidszorg mag van de ondernemers verwacht worden dat ze daar aan meebetalen.” Al deze dingen kunnen ondernemers ook leveren.

  “Het zal niet eenvoudig zijn om na de democratisering van de burgerrechten en de politiek ook de economie te democratiseren.” Hoe stelt u zich dit voor? Een soort democratisering net als op de universiteiten? Of gaat u voor de vijfjarenplannen.

  @ Henk Hiensch

  “Marktwerking, globalisering, vrije markt en vooral het beheersen van het vrije productie proces. Gevolgen: Milieu vervuiling, in versneld tempo grondstoffen vernietigen, gigantische bergen afval. En dat allemaal om de mens te plezieren. Alternatief: produceren naar behoeften. Dan ben je niet van deze tijd, dat klopt, Marx leefde van 1818-1883.”

  Marktwerking zorgt voor meer energie efficiëntie. De milieu vervuiling is in Europa ook stukken lager dan in de voormalige Soviet Unie of China. Afval wordt steeds vaker gebruikt om energie op te wekken en vaak is recycling al goedkoper dan nieuwe grondstoffen winnen. “En dat allemaal om de mens te plezieren. Alternatief: produceren naar behoeften.”U spreekt uzelf hier tegen.

  Reactie door mathijs ter wee — zaterdag 22 april 2006 @ 16.53 uur

 30. Een pool een struikerblok ? Een stootblok
  Welkom Pool je mag mijn baan hebben en je kan tegen een lager salaris werken ,dan ik heb gedaan : Dan ben je inderdaad een ware gentlemen .

  Reactie door Fred — zaterdag 22 april 2006 @ 16.55 uur

 31. Ik las net iets wat hier wel op aansluit.

  “We make things better?
  Ik leer zojuist via neowin.net dat Philips patent heeft aangevraagd voor een applicatie die het onmogelijk maakt voor mensen die TV aan het kijken zijn om tijdens een reclame blok je TV naar een andere zender te schakelen. Gezien het feit dat dit een aantasting is van de soevereiniteit van de consument wil ik bij deze oproepen tot een boycot van alle Philips producten. Verder verzoek ik alle pro-vrijheid sites dit bericht te plaatsen.

  Mochten sommige mensen het vreemd vinden dat op een libertarische site wordt opgeroepen tot een boycot van een bedrijf, dan kan ik alleen maar zeggen dat dit idee van Philips riekt naar de verzorgingsstaat mentaliteit:

  “Wij regelen het wel voor u, daar hoeft u verder niet over na te denken.”

  In een libertarische samenleving zal het precies zo werken. Bedrijven zullen niet door overheidsregels tot de orde worden geroepen, maar door de macht van de consument.

  De paternalistische manier van denken heeft Philips eigenlijk altijd al gehad. Ik herinner me dat ik in de 70er jaren als een van de weinigen uit mijn Eindhovense familie niets van Philips producten wilde weten. Philips had een stereo installatie op de markt gebracht die als je hem aanzette, eigenhandig onmiddellijk de radio inschakelde.

  Ik vertelde aan de trotse bezitter van dit paternalistische stukje techniek dat ik dat een vervelende functie vond. “Welnee, werd mij verteld, dat is toch makkelijk, dan hoef je het zelf niet te doen. Maar, vroeg ik, ‘wat nu als je nu *wel* zelf wilt beslissen welk component van je installatie ingeschakeld staat als je hem aanzet?’ Daarop kreeg ik natuurlijk geen antwoord.

  Het lijkt erop dat Philips niets van zijn paternalistische houding heeft verloren. Tijd om ze dat af te leren. Geeft dit bericht door aan iedereen die hierin geïnteresseerd zou kunnen zijn.”

  Bron: http://www.vrijspreker.nl/blog/?itemid=3893

  Reactie door mathijs ter wee — zaterdag 22 april 2006 @ 17.00 uur

 32. Hoe oneens ik met de situatie ben , moet ik Jeroen wel gelijk geven.
  Het is de huidige realiteit. Corporaties bepalen de politiek, en creeren door chantage, omkoping, afpersing, de kansen die hun nog meer geld oplevert.

  De politiek kán er tegenwicht aan bieden, maar vertikt dit. Sterker nog, ze doen lekker mee.

  Uiteindelijk ligt de bal bij het volk. Deze zal zich de ernst van de situatie moeten realiseren.
  Maar als ik al zie hoeveel blinde paarden achter Verdonk aanlopen (die meerdere malen gelogen heeft in de kamer, en eigenlijk geen normaal debat wil/kan voeren) moet Nederland nog stukken armer worden eer mensen wakker worden.

  Reactie door Alexander — zaterdag 22 april 2006 @ 17.02 uur

 33. Alexander ,natuurlijk heeft de boys met geld altijd in de mensheid het wel even voor zichzelf geregeld :een goed voorbeeld is natuurlijk de geschiedenis ,net na de tweede wereld oorlog ,met de opkomst van het Nationaal Socialisme en alle gevolgen daarvan op de mensheid : wel die trucs die ze toen uithaalde ,worden ook nu in een vermomde wijze uitgevoerd :Een Staat van Meesters en slaven .

  Reactie door Fred — zaterdag 22 april 2006 @ 17.10 uur

 34. sory-sory : natuurlijk de Eerste wereldoorlog

  Reactie door Fred — zaterdag 22 april 2006 @ 17.11 uur

 35. Go Ahmadinejad Go
  http://www.praguepost.com/P03/2006/Art/0330/busi2.php

  Fearing a global financial collapse that would affect INVESTMENTS.
  Zouden we van de vvders af kunnen komen?

  22 april 75.17 YES

  Reactie door cmotor — zaterdag 22 april 2006 @ 17.53 uur

 36. Dag socialisten,

  Ik heb nog een leuke website gevonden. Het heet corporate Dubai: http://www.net-wave.net/eventpartners/dubai.html

  En voor de genenen die denken dat de welvaart door de olie komt. 4% van de welvaart komt er door de olie. De overheidsinterventie is er minimaal. Er is vrijhandel, vrije migratie, geen belastingen

  Reactie door mathijs ter wee — zaterdag 22 april 2006 @ 17.57 uur

 37. @ cmotor

  Ik hoop dat Ahmadinejad binnenkort een olieboycot begint.

  “For Iran, the use of its own oil as a bargaining chip has limited value. Iran gets 90 percent of its government revenues from oil. Its exports of about 2.5 million b.p.d. amount to 80 percent of its total exports. Oil provides some 40 percent of Iran’s gross domestic product.”

  “The blow to the US would not be so severe. Hurricane Katrina shut off 1.5 million b.p.d. from the Gulf of Mexico, but oil prices rose only $10 a barrel. Any Iranian embargo could be countered by more exports from other OPEC nations and tapping the US Strategic Petroleum Reserve.”

  http://www.csmonitor.com/2006/0327/p17s01-cogn.html

  Reactie door mathijs ter wee — zaterdag 22 april 2006 @ 18.01 uur

 38. Ach ja iedereen hier en de SP, jullie doen alsof het ellendige kapitalisme en martwerking iedereen en alles de das om doen. Wat een zielepieten toch. Jammer dat ik me zo uit moet drukken, maar gezien jullie reacties is het gewoon zo.

  Nog een keer voor degene die het niet snappen. Nedcar gaat ten onder aan twee niet verkopende modellen, de smart four en de Colt.

  Reactie door jeroen — zaterdag 22 april 2006 @ 18.07 uur

 39. Het zou voor de eu (en voor zijn inwoners) goed zijn als er vanuit brussel en straatsburg eens krachtig stelling genomen wordt tegen dumping vanuit landen als india en china. Zodra ik dat merk wil ik misschien nog wel voor een grondwet stemmen, maar ik denk dat het ijdele hoop zal blijken. Kijk nog maar eens terug hoe snel de eu overstag ging door een paar huilende textielbaronnen die hun containers met chinese textiel geblokkeerd zagen worden.

  Reactie door twijfelaar — zaterdag 22 april 2006 @ 18.34 uur

 40. Hoewel ik gedeeltelijk achter de staking sta is er ook wel weer een wantrouwen tegen het FNV.
  Ik krijg de indruk dat deze bond zonder echten daden bezig is met achterstallig onderhoud.
  Men heeft de afgelopen paar jaren zoveel laten liggen ,dat we hopelijk niet moeten vrezen voor een te haastig repareren van dit onderhoud met alle gevolgen van dien.

  Reactie door Jofel — zaterdag 22 april 2006 @ 18.35 uur

 41. Van vast naar flex ook al staan we soms perplex.
  Is dit proces voor West-Europa nog te keren?
  Ik denk het niet zou ik toch beweren.

  Wat zijn dan nog onze kansen op voldoende werk?
  Voor werkelijke industrie steeds minder denk ik zeer sterk.

  Wat moeten we dus aanpassen of doen?
  Harder werken door meer uren voor dezelfde poen?
  Misschien voor de korte duur een oplossing maar naar de toekomst toe te kort.
  Eerder denk ik dat het aan ons onderwijssysteem schort.

  Er is werk genoeg voor de beter opgeleide werkende mens.
  Innovatie en nieuwe producten, daarin geloof ik intens.

  IT, Elektronica, Chemie, noem maar op, kansen genoeg dat kan ik je beloven.
  Je moet ze alleen willen zien en er in willen geloven.

  Staken, huilen schelden is als het gedrag van Don Quichote.
  Daarmee maak je alleen maar alles sneller kapot.

  Reactie door Don Q — zaterdag 22 april 2006 @ 18.40 uur

 42. @ 29 Matijs Ter Wee

  In het stuk van Marijnissn gaat het over de verdeling van VERMOGENS. Tenminste dat maak ik uit de context op. De CIA-cijfers waar jij naar verwijst gaan over inkomen en consumptie. Dat zijn andere gegevens en die zullen dan ook wel anders verdeeld zijn. Ook in Nederland is de personele verdeling van het vermogen bijvoorbeeld aanzienlijk schever dan de inkomensverdeling.

  En wat het milieu betreft. Een schoon milieu is een collectief goed waarvan de belangen dan ook collectief (dus door de overheid) behartigd moeten worden, want anders zou het wel eens zo kunnen zijn dat bedrijven, al was het maar doordat ze daartoe gedwongen zijn door de concurrentie, gewoon door blijven gaan met vervuilen. Het formuleren van de randvoorwaarden waarbinnen de bedrijven op dit terrein dienen te voldoen is één van de aspecten van de democratisering van de economie waarop Marijnissen doelt. Dat jij het formuleren van die randvoorwaarde meteen op één lijn stelt met vijfjarenplannen laat zien hoe ideologisch verblind je bent.

  Reactie door Ed Sorrento — zaterdag 22 april 2006 @ 18.49 uur

 43. @36 Jeroen, de Smart Four en de Colt verkopen niet, dus waaraan gaat Nedcar ten onder?
  Juist slimmerd aan marktwerking.
  Marktwerking en globalisering is wat de mens gereduceerd heeft tot een economische factor, en alhoewel Hayek nog zo hard mag roepen dat staats bemoeienis tot slavernij leid, is de laatste decennia gebleken dat juist in de vrije markt economie het individu tot slaaf van zijn eigen behoeftes gereduceerd is, met maar 1 optie, overleven.
  Waar we voor staan de aankomende decennia is of samenleven, en het historisch materialisme (consumptief gedrag) een constructieve wending geven, door herverdeling en moreel verantwoord consumptief gedrag te propaganderen.
  Of op de ingeslagen weg doorgaan waaraan alles ten onder gaat.
  Hayek en Nietsche geloofden in de nieuwe mens, maar die zul je niet vinden in de consument.
  Concurrentie brengt niet het beste in de mens boven maar het slechtste.

  Reactie door Toergenjev — zaterdag 22 april 2006 @ 19.00 uur

 44. Don Q.
  We hebben het hier over een samenleving waarin mensen onderling een sociaal contract afsluiten.
  Een samenleving waarin we verantwoordelijkheid voor elkaar dienen te dragen.
  Bedrijven maken ook deel uit van die samenleving, bedrijven bestaan uit mensen.
  Grappig is het dat de vrije markt goeroe’s de strijd voor het eigen belang aanmoedigen, maar als een werknemer dat doet aanmerken als schadelijk.
  Een leuke paradox geboren uit een paradigma van egoisme

  Reactie door Toergenjev — zaterdag 22 april 2006 @ 19.06 uur

 45. http://www.planet.nl/planet/show/id=62967/contentid=704872/sc=8e49c0
  Opgelost in Limburg

  Reactie door Jofel — zaterdag 22 april 2006 @ 19.30 uur

 46. Je hebt 100% gelijk Jan en hoewel huilen met de wolven in het bos uiteraard de gemakkelijkste oplossing is ben ik niet bereid te accepteren dat mensen en hun gezinnen in het ongeluk worden gestort door een puur economische beslissing genomen in de een of andere board room. Echter zolang de SP en vooral haar leden iedereen die ook maar een centimeter boven het maaiveld uitsteekt qua financien of anderszins blijft verguizen en minachten denk ik niet dat jullie er iets tegen kunnen doen. Een meer sociaal ondernemerschap bereik je niet door druk van buitenaf, daar zul je toch echt de ondernemers zelf bij moeten inschakelen.

  Reactie door Hans — zaterdag 22 april 2006 @ 19.32 uur

 47. @46 Hans,

  Als je Jan Marijnissen en ook andere SP leden hoort spreken, dan worden ondernemers gezien als moedige innovatieve creatieve mensen die een risico durven te dragen.
  Jouw opmerkingen komen dan ook uit het doosje van de Elsevier demagogen.

  Reactie door Toergenjev — zaterdag 22 april 2006 @ 19.55 uur

 48. @36 Mathijs.
  Beste Libertarier, en hoe zit het in dat prachtland met vakbonden ? De rol van Vrouwen ?
  Vrijheid van meningsuiting ?
  Mensenrechten ?
  Of is ook daar de vrijheid slechts voor een elite die de bezittende macht is ?
  Liberaal maar…..niet voor allemaal.
  gelijkheid en broederschap doen we al helemaal niet aan.

  Reactie door Toergenjev — zaterdag 22 april 2006 @ 20.06 uur

 49. Zuch……Jeroen

  het gaat zich niet om de merktwerking. Dit werkt goed.
  Het probleem is dat de markt werking zich verengt tot enkele spelers die de consument geen keuze wil laten, en daardoor onslagen zijn van innovatie en met eeinig moeite hun winst kunnen maximaliseren.

  Wanneer dingt het nu eens in je puberale hoofd door dat het niet gaat om afschaffing van de markt economie, maar het in stand houden van de ballans tussen winst op de korte termijn en winst op de lange termijn.

  Als alle industrie naar de goedkope landen verdwijnt tekent diezelfde industrie ook het doodsvonnis van de koopkracht, uit de landen die voor het ‘te duur’ zijn. Deze dure landen moeten wel het voermogen hebben om hun goedkoop geproduceerde producten te kopen.
  Dus het is een kortzichtige strategie, die snel hoge winsten oplevert, maar in de toekomst weinig goeds belooft.
  Waar ga je met je producten heen als niemand ze meer kan kopen.

  Daarbij heb ik het nog niet eens over de schade aan het milleu, door de hunkering naar het snelle geld.

  Overheden moeten hier in sturen door vooruit te zien. Helaas overheid=grootkapitaal.

  Dus zijn wij Fu*ked, totdat we aan deze waanzin een einde maken. De politiek zal het niet doen en het grootkapitaal zeker niet

  Tenslotte: natuurlijk is het ontslag van 1000 mensen van Nedcar een issue van en slecht verkopende auto.
  Nedcar en mitsubitie kan er weinig aan doen.
  Wel is het de schuld van de overheid (overheden) dat het in Limburg zo hard aankomt. Iedere droplul weet toch dat economische gevoelige streken meer aandacht moeten hebben dan stabielere streken.

  Maaja het ontinnen van economische zwakkere streken kost gewoon meer kennis, inzicht en tijd dan het verder uitbouwen van goedlopende gebieden.
  En helaas is kennis en inzicht dun gezaaid in de huidige politiek.

  Reactie door Alexander — zaterdag 22 april 2006 @ 20.16 uur

 50. Liberalen inconsquente dromers..

  De Achilleshiel van veel liberalen is dat zij hun eigen retoriek niet wensen te implementeren. Een van hun adagia is de individuele keuze. Nochtans zijn vele liberalen op een aantal elementaire niveaus tegen deze individuele keuze gekant. Het meest treffende voorbeeld is natuurlijk het recht om te leven waar men wil. Immigratiecontroles zijn antiliberaal. De keuze voor bijvoorbeeld een dokter of een school afhankelijk maken van iemands rijkdom is antiliberaal. Zo kunnen we nog wel even verder gaan. Het staat buiten kijf dat de kapitalistische wereldeconomie overleeft dankzij de non-implementatie van liberale retoriek. Daarom vormt het een belangrijke taak voor de linkerzijde om deze hypocrisie op systematische en continue wijze bloot te leggen.

  Liberalen staan voor een samenleving waar er een ongebreidelde mobiliteit is van private productiefactoren en waarin vooral vrij verkeer van kapitaal verzekerd wordt. Dit Utopia noemt men ‘neoliberalisme’, het is thans vrij populair bij politici en zogenaamde publieke intellectuelen. Nochtans betreft het een luchtspiegeling, een bewuste poging tot bedrog.
  Je kan er van op aan dat dit neoliberalisme, uiteindelijk als een tijdelijk moment van waanzin zal herdacht worden.

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 22 april 2006 @ 20.30 uur

 51. Jee Wattenstaafie welk een retoriek.
  Hogeschool polemiek. :-)
  Groet T

  Reactie door Toergenjev — zaterdag 22 april 2006 @ 20.44 uur

 52. Nou ik zie aan de reacties dat men hier zero verstand heeft.

  @43 De colt en de smart gaan ten onder doordat andere auto’s beter verkopen. Dat is marktwerking dus dan ben je daar tegen omdat niet elk product aanslaat? Raar!

  Reactie door jeroen — zaterdag 22 april 2006 @ 21.01 uur

 53. @51 Toergenjev

  Voor de goede zaak wil ik me nog wel eens inlezen. ;)

  Omgekeerd zou interesse vanuit de andere kant van het politieke spectrum voor het Sosialisme ook veel kunnen verhelderen.
  Maar wellicht is dit te veel gevraagd.

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 22 april 2006 @ 21.04 uur

 54. @29 Mathijs ter Wee.

  Soms verdienen zaken een verdere uitleg.
  Nu heeft een persoon X een luciferfabriek
  met een goede omzet en behoorlijke winsten.
  Persoon Y ziet er ook wel wat in, en denkt dat ga ik ook doen. Dus een ander merk lucifer op de markt met minder omzet en kleinere winsten. Gevolg: het bedrijf van X heeft minder omzet en kleinere winsten en moet personeel ontslaan. Zij kunnen aan het werk bij een andere luciferfabriek Z, maar de winsten worden steeds kleiner omdat de markt vol is en het bedrijf van X gaat failliet.
  Dit heet vrije productie gewijze ondernemen. Door het dumpen van producten op de markt bereik je de laagste prijs maar vraag niet tenkosten waarvan. Zo gaat het ook met de auto industrie. Begrijp je nu waarom ook vaste banen onder druk komen.

  Reactie door Henk Hiensch — zaterdag 22 april 2006 @ 21.05 uur

 55. Wattenstaafje:

  De “echte” libertarier (klassiek liberaal) c.q. liberaal (conservatief liberaal) is wel degelijk pro vrij verkeer van personen, echter met dien verstande dat de immigrant zijn eigen broek kan ophouden, m.a.w. hij veroorzaakt geen last voor anderen.

  Dat volgens jou veel libertariers/ liberalen niet consequent zijn betekent niet dat liberalen inconsequente dromers zijn, maar dat zij zich ten onrechte liberalen c.q. libertariers noemen.

  De vrijspreker.nl (libertarische site) verwoordt het als volgt:

  “Ieder mens dient vrij te zijn waar hij maar wil, zolang hij daarmee niet leven, lijf, vrijheid en eigendom van anderen schendt. Dit betekent dat Nederlanders overal naartoe mogen gaan en iedereen naar Nederland mag komen.

  Zoals de overheid met het belemmeren van immigratie de vrijheid schendt, zo belemmert zij verantwoordelijkheid door het aanmoedigen van immigratie. Dat betekent dat iedere vorm van overheidssteun aan immigranten fout is. Individuele mensen hebben natuurlijk alle recht immigranten te helpen indien zij dat willen, zoals ze ook het recht hebben hier-geborenen te hulp te schieten wanneer zij dat nodig achten.

  In het huidige Nederland bestaat er rond immigratie een enorme industrie: personeel in asielzoekerscentra – van bouwers tot medewerkers, advocaten, medewerkers van inburgeringsprogramma’s, waaronder talloze ambtenaren. Zij putten hun inkomen uit de openbare kas. Bij vrije immigratie is dat allemaal niet nodig.”

  Reactie door Wim — zaterdag 22 april 2006 @ 21.12 uur

 56. Henk@54 en Wattenstaafie@50

  Het is onbegonnen werk om Mathijs onze eeuwige student op andere gedachten te brengen. Een kwestie van IQ.

  En Sjaak je stijgt boven jezelf uit man.

  Ik heb het uitgeprint.

  Reactie door Ouwe Dirk — zaterdag 22 april 2006 @ 21.17 uur

 57. @55 Wim

  Interessante link:

  http://users.ugent.be/~frvandun/Texts/Articles/Consequentialisme.html

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 22 april 2006 @ 21.22 uur

 58. Dank Wattenstaafie@57 voor het noemen van die link.

  Bij Wim@55 valt me het één en ander op wat ik niet kan volgen:
  Als liberalen niet consequent zijn betekent dat volgens jouw, dat ze niet inconsequente dromers zijn, en daarom ten onrechte liberaal zijn.
  De strekking ontgaat me, er zullen allerlei liberalen zijn, dromers of geen dromers.
  Wat ze volgens mij allen hebben, is geen sociaal gevoel.
  En of daar nu een vrije immigratie is of niet vele zullen daaraan verdienen.

  Reactie door Ouwe Dirk — zaterdag 22 april 2006 @ 21.39 uur

 59. @54 Henk je redenering klopt niet, wat een kleuter economie redenering, het geeft aan dat je echt weinig verstand hebt. Ten eerste, verlies aan banen van X wordt ook gecompenseerd doordat persoon Y ook mensen moet aannemen, dus daar zit ook weer extra arbeid. Ten tweede je vergeet dat er ook nog consumenten zijn die profiteren van lagere prijzen.

  Onderschat vooral het tweede niet. In jouw redenering “mag” er maar een producent zijn, want meer gaat tenkoste van werk, maar die ene is dan wel monopolist en kan zijn prijzen zo hoog zetten als hij wil, kan zijn klanten zo beroerd bedienen zoals hij wil.

  Reactie door jeroen — zaterdag 22 april 2006 @ 22.11 uur

 60. @36 en @37 van Matthijs

  Je link naar olieloos Dubai:

  Ik wee nie hoor, maar zo’n Dubaier gaan toch geen databeesjes voor Multinationals maken?, daar begint zo’n oliesjeik echt zelf niet aan hoor, misschien is het staatspropaganda, dat hebben wij hier ook.
  Ik ben er eens geweest, veel te warmpjes en veel te veel zand.

  Of hebben die oliesjeiks daar in Dubai Indiase topprogrammeurs in dienst die goed betaald worden, die top-indiers komen nooit naar dit armoedige zootje hier in Nederland toe hoor, hier komen hooguit 3e-rangs callcentermedewerkers, met indiaas accent, naar toe.

  De prestaties van Ahmadinejad lees ik betrouwbaar af van de Nymex crude oil grafieken, die man is een geweldenaar, zullen we nog meer van horen.

  Via die link van jou kom ik bij de Christian science monitor, en ook bij Doctor of business administration opleidingen, je voelt mij nu twijfelen.

  Reactie door cmotor — zaterdag 22 april 2006 @ 22.20 uur

 61. @52, Jeroen je begrijpt het nog steeds niet, totale vrije markt maakt mensen tot speelbal van economische krachten, terwijl een gemengde economie, waarbij invloed van de samenleving gebruikelijk is de mens zijn eigen lot laat bepalen. Dat is de ware liberale gedachte.

  Reactie door Toergenjev — zaterdag 22 april 2006 @ 22.36 uur

 62. @59.
  Je begint nu zo krom te kletsen dat het een cirkel word.
  Banen verdwijnen door de globalisering, naar goedkope lonen landen.
  Jawel X en Y moeten mensen aannemen maar wel in die goedkope lonen landen, dat gaan ze niet meer hier doen.
  Of het moeten laagbetaalde oost europese krachten zijn.
  We knikkeren een groot deel van het arbeids potentieel de bijstand in, wat opgebracht moet worden uit algemene middelen.
  Dan blijft er niet zoveel over om te consumeren.
  Het dilemma van Balkenende en ook Zalm, hoe de economie weer op te krikken?
  Consumeren en nog eens consumeren vandaar ook de poging tot stimuleren om het spaarloon op te nemen.
  Heel vervelend maar je zult mensen altijd zoveel moeten betalen zodat ze je produkt kunnen kopen.
  Meestal word dat bereikt door het verplaatsen van het bezit van kapitaalgoederen in ruil voor liquiditeit.
  En door leningen.
  Het helpt niet echt om lonen naar beneden te schroeven en mensen te ontslaan.
  Maar goed, de aankomende tijden worden spannend, het Bolkenstein mechanisme en leitkultur, versus een humanere richting waarbij mens en samenleving centraal staan.

  Reactie door Toergenjev — zaterdag 22 april 2006 @ 22.50 uur

 63. Toergenjev@61

  Jeroen zal het nooit begrijpen, daarom verwijd hij een weldenkend mens dat hij weinig verstand heeft.

  Reactie door Ouwe Dirk — zaterdag 22 april 2006 @ 22.53 uur

 64. @55 Wim.

  De mens is nooit vrij, en waarom niet ?
  Er zijn 1001 factoren die die vrijheid beperken.
  Omgevings factoren maar ook fysieke en mentale factoren.
  De ene mens is sterker en beter op het leven voorbereid dan de andere, en beperkt daarmee die ander al direct in zijn vrijheid.
  Ook is zo langzamerhand wel bewezen dat we buiten onszelf verrijken niet veel nuttigs doen met al die vrijheden.
  En daarom zijn jullie libertariers dromers, omdat het geloof bestaat dat mensen wel voor elkaar gaan zorgen als de staat er niet meer is.
  Misschien als we teruggaan naar tribale stamverbanden.
  Geef mij maar pragmatisch humanisme, i.p.v. libertarisme. Ik vertrouw liever op een collectief bewustzijn als ik in de problemen zit dan op een toevallige voorbijganger.

  Reactie door Toergenjev — zaterdag 22 april 2006 @ 23.15 uur

 65. @58, Ouwe Dirk,

  Ik probeer te zeggen dat als een liberaal verweten wordt dat hij de beginselen van het liberalisme niet naleeft hij simpelweg geen liberaal kan worden genoemd, of hoogstens een halve liberaal.

  @57, Wattenstaafje,

  Interessante link… de conclusie van het stuk is dat de voorwaarde voor (semi)vrijheid een “absoluut gezag” noodzakelijk maakt dat het “gedrag van allen controleert zodat een ieder dezelfde uitgangspunten heeft”, anders komt er alleen maar “ellende” van…

  Reactie door Wim — zaterdag 22 april 2006 @ 23.29 uur

 66. @65 Wim

  En die ellende is momenteel alomtegenwoordig omdat niet iedereen dezelfde uitgangspunten heeft.
  (Niet fysiek bedoeld)

  Beetje humor mag hopelijk ook?

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 22 april 2006 @ 23.56 uur

 67. @66, Wattenstaafie,

  Idd, zij die hebben willen willen zo veel mogelijk houden, zij die niet hebben willen zo veel mogelijk herverdelen: conflicterende uitgangspunten…zal m.i. ook altijd zo blijven. En dan is er nog niet eens sprake van een libertarische heilstaat, kun je nagaan.

  Reactie door Wim — zondag 23 april 2006 @ 0.05 uur

 68. @67 Wim
  We zijn het eens! Blijf op je hoede!
  Maar ik ontwaar een weinig bemoedigende ontwikkeling, oneerbiedig gezegd; het stemvee ís stemvee.
  Het blinkt uit in het hebben van een korte termijn geheugen en is gemakkelijk te manipuleren. Het politieke bewustzijn in Nederland is bedroevend!
  Vraag een Christen wat de fundamentele principes van hun geloof zijn en of die door hun politieke vertegenwoordigers nog wel worden uitgedragen c.q. vormgegeven.
  Vaak is men na enige discussie stil maar blijft wel CDA stemmen.
  PvdA stemmers evenzo; vanuit een lange traditie blijft men op deze partij stemmen want deze ‘komt immers op voor de arbeider’

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 23 april 2006 @ 0.39 uur

 69. @ Ed Sorrento

  U kunt wel eens gelijk hebben. Toch zouden “economische middelen” het inkomen kunnen zijn. Bronvermelding naar statistische informatie wel gewenst zijn.

  Een schoon milieu kan door de overheid gegarandeerd worden. Als iemand mijn grond bijvoorbeeld bevuilt is het een aantasting van mijn eigendomsrechten. Ik denk niet dat je de economie hier voor hoeft te democratiseren. Landen met autoritaire regimes kunnen ook wel voor een schoon milieu zorgen.

  @ Toergenjev

  Over vakbonden word onderhandelt maar zelf ben ik sceptisch ten opzichte van vakbonden. Vrouwen doen het goed in de Verenigde Arabische Emiraten. De universiteiten hebben meer vrouwen dan mannen. Je kan er scheiden via een SMS-je. De vrijheid van meningsuiting kan beter. De media doet aan zelfcensuur maar het is beter dan in de ander Islamitisch landen.

  “En daarom zijn jullie libertariers dromers, omdat het geloof bestaat dat mensen wel voor elkaar gaan zorgen als de staat er niet meer is.” Ten eerste, voor sociale zekerheid zou je ook particulier kunnen in dekken. Ten tweede, Axelrod: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Evolution_of_Cooperation

  @ Henk Hiensch

  “Dit heet vrije productie gewijze ondernemen. Door het dumpen van producten op de markt bereik je de laagste prijs maar vraag niet tenkosten waarvan.” Zodat u een goedkopere auto koopt. Dat de productie efficiënter is. Dat ontslagen werknemers bejaarden kunnen gaan verzorgen. Vreemd verhaal trouwens… Waarom deed onderneming X niet zijn winstmarges omlaag? U scenario zou niet alleen voor de vrije markt gelden. Ook voor de gemengde.

  Reactie door mathijs ter wee — zondag 23 april 2006 @ 2.39 uur

 70. En weer krijgt Limburg van Den Haag de vuiligheid, Nedcar 1000 banen weg en een Naftakraker er voor terug, Kijk wat geweldig we zijn en hoe we ons inzetten: duizenden banen door kabinet Balkenende gecreëerd, het worden er 450, de rest is pure propaganda voor VVD/CDA. Mensen in Limburg zijn nog niet vergeten wat een Naftakraker is, een Naftakraker is een stinkende tijdbom die altijd kan exploderen, 31 jaar geleden gebeurde dat ook in Geleen, exact 7 dagen had men nodig om de branden te blussen, 14 mensen vonden in de explosies de dood, 109 mensen werden zwaar gewond afgevoerd. Twee jaar geleden nog 10 dagen ondragelijke stank, alle ramen gesloten en prikkende ogen. Dit moet stoppen, een Naftakraker in Geleen hoe durven ze !!

  http://ramp.web-log.nl/categorie/140048

  Reactie door desiree — zondag 23 april 2006 @ 4.59 uur

 71. Volgens mij heb ik destijds als (dienstplichtig) militair een eed aan koningin en vaderland afgelegd en NIET aan de financieel en bestuurlijke elite.

  Liberaal kapitalisten kunnen dan wel proberen om de rol van de overheid ondergeschikt te maken aan die van het bedrijfsleven, als militair zal ik nooit vergeten waar mijn prioriteiten liggen.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 23 april 2006 @ 5.09 uur

 72. @68.wattenstaafie
  Dan is het tijd dat we als SP nieuwe wegen gaan bewandelen om onze boodschap helder en duidelijk bij de kiezer over te brengen.

  Uit uw relaas begrijp ik dat de boodschap van de SP bij het grote publiek niet over komt. Dat ligt niet aan het publiek, de schuld ligt bij ons zelf. Tijd om nieuwe bronnen aan te boren. Tijd om ons internationaal te verenigen. Andere strategie.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 23 april 2006 @ 5.23 uur

 73. @62 Kletskoek toergenjev

  Sinds de uitvinding van de stoom machine en het eerste contact met het buitenland verdewenen er banen. Maar mensen zoals jullie riepen toen al alle verdoemenis over ons af.

  Jullie beseffen niet dat de economie in beweging is, er verdwijnen banen er komen banen bij. Wie had tien jaar geleden gedacht dat er duizenden banen in de belwinkels zouden zijn, duizenden banen in het webbouwen.

  Het feit dat jullie het niet bij kunnen benen, nou pech gehad dan…. Genoeg andere die dat dus wel doen.

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 9.16 uur

 74. Jeroen bashen…Lief van jullie.
  Je moet hier blijkbaar moeilijke woorden bezigen om geestelijk voor vol aangezien te worden. Ik ga jullie bijna verdenken van VVD-isme: wollig taalgebruik waar geen touw aan vast te binden is.

  Jan, doe er wat an!

  Reactie door Maurice — zondag 23 april 2006 @ 9.20 uur

 75. Haagse vuiligheid: Van Gennip maakt een grote inschattingsfout.

  Wederom krijgt Limburg van Den Haag de vuiligheid: Dit kabinet heeft geen enkel respect voor mensen: Nedcar 1000 arbeidsplaatsen weg en een naftakraker er voor terug.

  Het drama Nedcar wordt misbruikt

  Tendentieuze propaganda; Naftakraker wordt er als Nedcar banencompensatie nog even door dit kabinet doorgedrukt. Duizenden banen gecreëerd door kabinet Balkenende, 450 mensen komen er volgens het ANP te werken, als het er 350 worden is het veel want zo gaat het zonder keiharde banengaranties bij multinationals altijd.

  Het is volgens staatssecretaris van Gennip van groot psychologisch belang voor Limburg: een minachting, van Gennip maakt een grote inschattingsfout:

  Mensen in Limburg zijn nog niet vergeten wat een Naftakraker is: een Naftakraker is een stinkende chemische tijdbom die altijd kan exploiteren, 31 jaar geleden gebeurde dat ook in Geleen, de brandweer kreeg de explosies nauwelijks onder controle, 7 dagen had men nodig alle branden te blussen, 14 mensen vonden de dood, 109 mensen zwaar gewond. Nu zult u misschien denken dat was toen, het tegendeel is waar, de productieprocessen zijn nog steeds onveranderd met het verschil dat er nu in veelvoud wordt geproduceerd. Twee jaar geleden nog red-alarm, dagen lang ondragelijke stank, alle ramen gesloten en prikkende ogen. Mensen laat je door dit kabinet en hun propagandamachine niet voor de gek houden, Naftakraker in Geleen, geen denken aan, dit moet stoppen klik op de link:

  http://ramp.web-log.nl/categorie/140048

  http://www.volkskrant.nl/economie/article291074.ece/Duizenden_nieuwe_banen_in_Limburg_door_uitbreiding_Sabic

  Reactie door desiree — zondag 23 april 2006 @ 10.19 uur

 76. Welke mijn kan het beste het eerste weer een beetje open?

  Reactie door cmotor — zondag 23 april 2006 @ 10.45 uur

 77. @69 Mathijs de wee.

  Correct opgemerkt. Daar gaat het om, het zijn de aandeelhouders die daar anders overdenken. Overigens het management sluit liever de tent dan dat zij van hun inkomen inleveren. Het bedrijf was een bron van inkomen en de rest was een ver van hun bed show. In het verre verleden toe het nog familie bedrijven waren had dit soort wantoestanden niet en de bedrijfsleiding voelde zich verantwoordelijk voor het personeel. Je had vast werk tot aan jouw pensioen. Nu ben je kosten en meer niet.

  Reactie door Henk Hiensch — zondag 23 april 2006 @ 10.48 uur

 78. @69 Mathijs de wee.

  Correct opgemerkt. Daar gaat het om, het zijn de aandeelhouders die daar anders overdenken. Overigens het management sluit liever de tent dan dat zij van hun inkomen inleveren. Het bedrijf was een bron van inkomen en de rest was een ver van hun bed show. In het verre verleden toe het nog familie bedrijven waren had dit soort wantoestanden niet en de bedrijfsleiding voelde zich verantwoordelijk voor het personeel. Je had vast werk tot aan jouw pensioen. Nu ben je kosten en meer niet.

  Reactie door Henk Hiensch — zondag 23 april 2006 @ 10.55 uur

 79. @59 Jeroen.

  Inderdaad kleutereconomie maar zo zit onze maatschappij in elkaar. Al die zinloze verhalen van die zogenaamde economen die daar hun fel begeerde brood mee verdienen en zorgen voor torenhoge overheadkosten daar kan de arbeider geen winst van tellen.

  Reactie door Henk Hiensch — zondag 23 april 2006 @ 11.00 uur

 80. (73)ga jij maar lekker door met je economie .IK LEEF IN EEN MAATSCHAPPIJ !de globalisering heeft alleen maar nadeel voor de gewone mensen alles word duurder ondanks dat het in lage lonen landen gemaakt word .en de kwaliteit holt achteruit .verschil tussen jou en mij is dat jij het koopt en ik het verkoop .wie van ons 2en is nou de slimmerik.globalisering is benutten van mogelijkheden van alle mensen en landen om de welvaart en rijkdom eerlijk te verdelen voor iedereen .dat kan alleen maar als je MAATSCHAPPELIJK !bezig bent .het gaat om MENSEN !!!economie (werk )is daar slechts een onderdeel van . nedcar is het slachtoffer van marktwerking .de smart fourfour is slecht in de markt gezet deze managers hadden dit kunnen weten wand het smart concept is vanaf het allereerste model gedoemd tot mislukken wat ook bewezen is .daimler -benz heeft daarom ook een MORELE MAATSCHAPPELIJKKE SCHULD AAN DE ARBEIDERS VAN NEDCAR !! daar een dergelijk wereldconcern in staat geacht mag worden geacht een dergelijk probleem als i bij nedcar op kan vangen .daar nedcar binnen het concern kwa oppervlakte en personeelbestand slechts PEANUTS!!!! IS .
  en dat is nu net het STERKSTE!!!! PUNT VAN NEDCAR .een dergelijke kleine fabriek is makkelijk om te bouwen en de vakmensen zijn ook makkelijkker bij te scholen om bijvoorbeeld speciale modellen met kleine aantallen te prodduceren .nedcaar heeft wel degelijk een bestaansrecht ! zowel maatschappelijk als economisch .punt is dat van arbeiders plexibiliteit gevraagd word .(7 dagen per week klaarstaan voor de baas) en het managment er maar een potje van maakt .met hun dollar hoofden .ECHTE ONDERNEMERS ZOALS DE VAN DOORNES,PHILIPS, SWINKELS(BIER)V.D.HULST (TWEEWIELERS EN AUTOS WERELDWIJD .)draaien hun hand er niet voor om om een dergelijk bedrijf als nedcar weer op poten te zetten .feit is nog steeds dat familie bedrijven het beste functioneren .

  Reactie door ,texas,henkie — zondag 23 april 2006 @ 11.05 uur

 81. @texas Henkie,

  Daimler-Chrysler een morele maatschappelijke schuld aan de arbeiders, omdat een bepaald model niet aanslaat, dat is kolder van de bovenste plank.
  Als Daimler-Chrysler de smart zoals jij zegt had niet geintroduceerd waren die 1000 man er 4 jaar geleden al uit gevlogen.
  Het is ook niet de taak van Daimler-Chrysler om de problemen bij nedcar op te vangen aangezien ze de produktie capaciteit gewoon huren van Mitsubishi.

  En die lui van Nedcar moeten trouwens niet zo zeuren, want als je die beelden van Nedcar bekijkt zie je maar verdomd weinig Nedcar medewerkers in een Mitsubishi of Smart rijden, een lid van de OR reed notabene weg in een FORD, jawel die dingen die in genk gebouwd worden.

  Reactie door Ronald — zondag 23 april 2006 @ 11.14 uur

 82. Dus wat wil je zeggen texas,

  dat smart four en de colt helemaal niet geproduceerd hadden moeten worden, dus dat nedcar een paar jaar geleden al failiet moest zijn?

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 11.18 uur

 83. @74 Maurice, Tja ik ben normaal begonnen met discusieren op dit log, maar blijkbaar vonden sommige het destijds noodzakelijk om me voor alles en nog wat uit te maken voor mijn rechtse ideeen.

  nou fijn….

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 11.24 uur

 84. @73

  Tja, sommige mensen willen blijkbaar vasthouden aan hoe het vroeger was. Maar het is nu eenmaal zo dat de wereld altijd in beweging zal zijn. Je kunt de conservatieve uithangen en blijven vasthouden aan wat je hebt, maar in mijn ogen is het verstandiger om in je denken mee te gaan. Je aan te passen aan de maatschappij.

  Wat zei Darwin ook al weer over het vermogen tot aanpassen?

  En hopelijk geraken de huidige jongeren ervan doordrongen dat ze een in wereld leven waar het samen leven, samen delen en samen werken is.

  @79

  Ik zou eens een economie leerboekje openslaan en leren wat economie nu eigenlijk is. Economie is niet werk en het is ook niet alleen financien.

  Reactie door Duh — zondag 23 april 2006 @ 11.51 uur

 85. @82

  Het is eigenlijk wel grappig dat sommige SP-er blijkbaar minstens zo conservatief zijn als degenen die “links” doorgaans als conservatief bestempelt.

  Reactie door Duh — zondag 23 april 2006 @ 11.52 uur

 86. Het grote probleem van de negatieve gevolgen van de globalisering zit bij de politiek zelf.Zij hebben zich met de kapitaal-machthebbers ingelaten en laten manipuleren.Miljarden aan subsidies zijn inclusief de know-how naar China en de Aziaten gegaan.Dat is opgebracht door de arbeidende klasse.Deze gang van zaken was al voorspeld.Hierna komt een vorm van onderdrukking, waarschijnlijk om dat de arbeidende klasse zich gaar verzetten.Wij krijgen een tijdvak van sociale onrust en chaos.Uiteindelijk zal er een reductie van het aantal inwoners op deze planeet moeten plaatsvinden.
  Wat kunnen wij hier voor het ogenblik aan doen?
  Vooreerst niet opgeven.Vechten voor een goede superzuinige (diesel)auto,een bullig en sportief design en een concurrerende prijs.
  Een resaerch centrum kan best door de overheid gesubsideerd worden.Waarom hebben wij een universiteit in Maastricht.Ga maar eens op de technische toer met een universieteit welke ook binding heeft met een research centrum.
  Waarom wordt geen onderzoek gedaan naar ondergronds pijpleiding-shutle vervoer?
  Het is beter dat 3000 mensen voor 2/3 tijd gaan werken,dan dat er 1000 ontslagen worden.Dus geen ontslagen maar werktijdverkorting,zo hou je deskundigheid in huis en ben je flexibel bezig.Hoeveel keer moet ik nog zeggen dat die idioot hoge octrooirechten afgeschaft moeten worden.Het profiteren van andermans ideeen door het kapitaal is ook uitbuiting.Landen welke goedkoop produceren,maar enorme milieu-vuiligheid produceren,welke in de zee gedumpt wordt, moeten hier bij import van hun goederen hoge milieu importheffingen aan de grens betalen! Dan kunnen wij ook concurreren!
  De politiek is ondeskundig en inferieur op technisch gebied en daarom durft hij niet zijn nek uit te steken.
  Wij zitten maar steeds te sollen met horden managers/zakkenvullers en ambtenaren welke zichzelf bezig houden.
  De politiek vraagt niet om sociale onrust, nee hij schreeuwt erom!!!

  Reactie door Maan Arkenbosch — zondag 23 april 2006 @ 11.58 uur

 87. Hallo Jantje,
  Goedenmorgen kerel. Er moet harder worden gewerkt in dit land!

  Reactie door Opperhoofd — zondag 23 april 2006 @ 12.34 uur

 88. Hallo Opperhoofd,12.34 bij jou goedenmorgen.?
  Beetje lang uit geslapen in je Wig Wammetje.
  Slecht indiaantje die waren niet zo lui.

  Reactie door Cowboy — zondag 23 april 2006 @ 12.48 uur

 89. @83
  Zielepietje,wat is dat nou?
  Je geeft het zelf al aan ,je bent normaal begonnen.

  Reactie door Jofel — zondag 23 april 2006 @ 12.56 uur

 90. De SP roept ook maar wat hier, “globalisering en nedcar”.

  Besef wel dat het de japanners zijn met hun globalisering die uberhaubt werk naar limburg hadden gebracht. Volgens SP normen zouden die auto’s gewoon in eigen land gebouwd moeten worden en dan met schepen hier naar toe worden gebracht. Immers dan ben je niet met globalisering bezig. Alles lokaal laten bouwen.

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 13.07 uur

 91. Wat een ophef en verontwaardiging over de gang van zaken NedCar.

  Maar waar was iedereen toen diverse telecom bedrijven hun ontwikkelafdelingen in Nederland sloten en talloze softwareontwikkelaars, electronici, managers en anderen hun werk kwijt raakten?

  Waar waren toen die zogenaamde socialisten die nu brullen dat de overheid dan maar nieuwe auto’s moet maken (zie ander topic over NedCar)? Waarom toen niet brullen dat de overheid dan maar nieuwe mobiele telefoons moest maken?

  Groeten,
  een oud-medewerker van een telecom bedrijf

  Reactie door Verontwaardigd — zondag 23 april 2006 @ 13.10 uur

 92. @90: Ho, maar wacht even Jeroen, nu ga je de fout in. Japanse schippers die de auto’s van Japan naar Nederland verschepen, dat is globalisering jongeman! Daarnaast verdienen die Japanse autofabrikanten aan de Nederlandse arbeider die de auto koopt, ook dat kan niet jongeman!

  Reactie door Ho — zondag 23 april 2006 @ 13.13 uur

 93. Jeroen , gaat nou eens even hardwerken !

  Reactie door Fred — zondag 23 april 2006 @ 13.16 uur

 94. @Ho dus wat, we moeten in nederland auto’s bouwen, de daf weer invoeren die niemand wil hebben. Of dan maar met staats steun de daf in leven houden, onze eigen nederlandse trabant???

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 13.18 uur

 95. @Jofel is jouw baan nou nog niet door een pool ingenomen….? En moet jij dan nog niet van Rutte de stoep gaan schoonvegen?

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 13.21 uur

 96. @95
  Kijk dat bedoel ik nou ,je bent normaal begonnen.

  Reactie door Jofel — zondag 23 april 2006 @ 13.25 uur

 97. @94: Precies jongeman, eigen arbeiders eerst aan het werk en daarna zijn de buitenlanders aan de beurt.

  Reactie door Ho — zondag 23 april 2006 @ 13.25 uur

 98. jeroen , gaat nou even hardwerken ,dat heb je nodig !
  of ga gewoon weer buitenspelen met je vriendjes .

  Reactie door Fred — zondag 23 april 2006 @ 13.27 uur

 99. @96 en 89, ik ben toch een zielepietje, nou guess what? zielepietjes kramen toch gewoon onzin uit…..

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 13.27 uur

 100. @97 Ho, een mooi ideaal, maar ja het werkt niet. Marxisme, socialisme, communisme en “eigen volk eerst”-regimes, het is allemaal al geprobeerd maar het werkt niet!

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 13.30 uur

 101. @98 Fred, Op zondag hard werken? Euhhh ben je helemaal gek geworden. De Sp is hier op tegen, het zou wel eens als uitbuiting worden bestempeld en het niet naleven van de CAO’s…..!!

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 13.32 uur

 102. jeroen ,je werkt nog steeds niet !

  Reactie door Fred — zondag 23 april 2006 @ 13.33 uur

 103. @84 Duh.

  Inderdaad ik heb nooit in een leerboekje economie gekeken, laat staan eruit gestudeerd. Na mijn schooltijd werd ik op 17 jarige leeftijd wat men noemt in het diepe gegooid. Ik kwam te werken in 1947 bij de Postcheque en Girodienst in Den Haag op het Spaarneplein. Zalen vol met honderden mensen, boekers en tegenboekers. Iedere dag balans op maken, dag in dag uit. Ik zal mijn arbeids verleden niet op deze weblog plaatsen, maar ik ben in mijn werkzaam verleden, 1 maand werkloos geweest. In 1956 kwam ik in de hollerith systemen en daarin gewerkt aan systemen voor automatisering en nog met de eerste computer gewerkt in het land. Dat hield in dat je dag en nacht bezig was, speciale functies waren er nog niet, je deed alles wat gedaan moest worden, want je was verantwoordelijk voor het werk van anderen. Ik mag mijzelf een pionier noemen in de automatisering die geen tijd had om in leerboekjes te kijken voor economie. Gewerkt bij de Rijksoverheid, Provicialeoverheid, Gemeentelijkeoverheid, Bierbrouwerij en Vliegtuigindustrie. En ik kan alleen zeggen praktijk is de beste leermeester.
  Het reproducerende denken uit leerboekjes is het gevaar voor deze tijd. Men wordt werkschuw.

  Reactie door Henk Hiensch — zondag 23 april 2006 @ 13.33 uur

 104. jeroen , dat is voor jou toch geen probleem ? Gelukkig mag iedereen werken ,ook onder het CAO ! Dus wat houdt jouw tegen : als het de Polen mogen ,mag jij het zeker !bovendien vinden de werkgevers jou dan een perfecte harde werker

  Reactie door Fred — zondag 23 april 2006 @ 13.41 uur

 105. @Henk,

  Het gevaar voor deze tijd zijn mensen die denken dat ze maar lang genoeg ergens werken ze wel veilig zitten. Mis!

  Het kunnen bijsturen van je eigen loopbaan pad door middel van (maar niet alleen) leerboekjes is een kwaliteit die men hier niet bezit.

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 13.44 uur

 106. @Fred voor mij is het geen probleem. Ik vraag me dus af of jij niet gek geworden bent.

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 13.45 uur

 107. Oke jeroen : ik wil van je leren !
  wat is jouw oplossing voor een aantal Nederlandse problemen : geef er een paar !

  Reactie door Fred — zondag 23 april 2006 @ 13.49 uur

 108. @107

  Wat bedoel je met oplossing? Als je denkt dat er een oplossing is in de vorm van die oplossing uitvoeren zodat dat probleem er niet meer is dan moet ik je teleurstellen. Die oplossingen heb ik niet, althans niet voor de problemen zoals jij bedoelt neem ik aan, dus NedCar, maar meer algemeen werkeloosheid, voedselbanken armoede.

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 13.59 uur

 109. De Nederlandse burger is het vertrouwen in de toekomst totaal kwijt.
  Je hoort overal van waarom en hoezo of geld toch niet voor ons.
  veel burgers met goede diploma’s vertrekken daarom naar het buitenland.
  Gelukkig komen er weer genoeg kneusjes binnen om hier het werk te doen wat voorheen een geschoolde kracht deed.
  Dus Nederland komt er heus wel weer bovenop.
  Altans volgens CDA VVD D66.

  Heb vertrouwen!!!
  Ha Ha Ha.

  Reactie door dromer — zondag 23 april 2006 @ 14.01 uur

 110. Fred, je moet ook niet denken in termen van oplossingen, maar meer in termen van verzachtende omstandigheden creeren.

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 14.02 uur

 111. @109 En inderdaad dat heeft het verleden altijd ook bewezen….

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 14.04 uur

 112. @ jeroen

  De nationale hersenweek is begonnen.
  Het motto is dit jaar ‘hersenen in beweging’.
  Bewegen heeft een gunstige invloed op de conditie van de hersenen.
  Dus ga werken joh!

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 23 april 2006 @ 14.12 uur

 113. @111
  Als je denkt dat je het van de kneusjes moet hebben dan heb je gelijk.

  Reactie door dromer — zondag 23 april 2006 @ 14.17 uur

 114. Ik denk dat de werksfeer en werkgelegemheid vooral verziekt wordt door een bijzonder grote laag van managers die eigenlijk grote KNEUZEN zijn ,die regels en procedures verzinnen ,die een goede technicus ,technisch wetenschapper zwaar in de frustratie drijft en creativiteit volledig doet verlammen .

  Het is die goep van “managers ” die de werksfeer volledig verzieken van arbeiders .daarnaast hebben een dikke laag van bureaucratie met een verantwoording mijdend karakter : Nederland verstikt onder deze lagen .Daarnaast hebben de verstikkende lagen in Brussel die gigantische hoveelheden geld verteren .
  Zo is bijvoorbeeld in de ICT de ITIL processen ingevoerd :dit gedrog en nog meer de overkoepelde gedrogten ,zorgen voor voor een “overhead ” die de elementaire werkprocessen volledig lam legt .
  Kort gezegd : al die verlammende management processen zijn totaal overbodig en kosten zoveel geld ,dat zij bekostigd moeten worden uit de onderste werkzame lagen .

  Reactie door Fred — zondag 23 april 2006 @ 14.19 uur

 115. LS,

  Ik heb wel zin om mij in deze discussie te mengen maar zullen we dan afspreken dat elkaars meningen gerespecteerd worden?

  Van achter je computer met modder gooien is te makkelijk. Verspilde energie die we beter kunnen besteden aan nadenken over hoe het beter kan. En misschien wel belangrijker: of we wel de mogelijkheden en de kansen hebben om verbeteringen aan te brengen.
  Iemand die dat boek waar Jan Marijnissen het in zijn column over heeft gelezen?
  John Perkins: ‘Confessions of an economic hitman?’.
  Iemand die de beschuldigingen/feiten in dat boek wil af doen als onzin?
  Daar maar beginnen?

  Luan

  Reactie door Luan — zondag 23 april 2006 @ 14.27 uur

 116. @73 Jeroen
  Sinds wanneer ben ik meervoud, kijk dan begin je dus echt te malen.
  Bijbenen heb ik geen probleem mee, m,n titeltjes heb ik al op zak, maar de weg om steeds meer te moeten produceren voor steeds lagere kosten loopt dood, en kost enorm veel offers.
  En dat is de enige weg van van de globalisering.
  De keuze in aan ons, samenleven volgens sociale humane begrippen, of overleven met als hoogste ideaal consumeren.

  Reactie door Toergenjev — zondag 23 april 2006 @ 14.37 uur

 117. Jeroen is ook niets anders als een trol die geen oplossingen heeft maar wel constant zich geroepen voelt om met allerlei beledigingen de mensen te frustreren.
  Wacht op de eerste scheldpartij.
  We hebben er al zoveel van die gezien.
  Ze kicken erop om aandacht te krijgen.
  Negeren is het enige

  Reactie door Toergenjev — zondag 23 april 2006 @ 14.40 uur

 118. Beste Toergenjev,

  ‘Wie niet beledigd wil worden, hij late het beter anderen te beledigen.’

  Reactie door Luan — zondag 23 april 2006 @ 14.51 uur

 119. Luan@118

  Vind u als nieuwkomer (of het moet wéér onder een ander alis zijn) nogal agressief overkomen.
  Toergennev is hier een graag geziene gast, ik zou het zéér op prijs stellen als u een andere toonzetting aanneemt ten opzichte van hem.
  vriendelijke groet,

  Reactie door Anja — zondag 23 april 2006 @ 15.52 uur

 120. Jeroen@83

  U geeft hier zelf al aan, achter de rechtse ideeën te staan.

  Wat zoekt u hier op een SP-log?

  Lekker trappen tegen anders denkende, die wel om hun medemensen geven?

  Beste Jeroen, u begint ècht vervelend
  en dóórzichtig te worden.

  Maar zó u wilt hoor, we gaan hier nog gewóón éven mee door en we wéten wie we voor ons hebben.
  Is het niet beste Jeroen?

  Té véél stukjes achter elkaar in korte tijd en iedere kéér wéér wordt zo de plaatser van deze stukjes door zichzelf verráden!

  Heeft u geen speelgoedbootje, natuurlijk ééntje mèt afstandsbediening?
  Er is nl. bij u water genoeg in de buurt en het is vandaag zulk prachtig weer om even te varen daar.
  Veel spéél-plezier gewenst.

  Reactie door Anja — zondag 23 april 2006 @ 16.00 uur

 121. @118 Beste Luan

  U bent misschien iemand die hier nu bij gelegenheid Uw Bijdrage levert, hiervoor dank; een uiterst respectabele en zinvolle bijdrage.

  Wanneer Toergenjev de bedoelde persoon een troll noemt is dit geheel terecht.
  De bedoelde persoon doet zich voor overal ‘verstand’ van te hebben het tegendeel is echter het geval.
  Daarnaast roept hij het over zich af dat hij vervelend opmerkingen naar het hoofd krijgt, immers elke andersluidende mening dan de zijne wordt door hem betiteld als kleuterlijk, zielig, en hij verklaart deze mensen gek.
  Voortdurend blijft hij maar hetzelfde herhalen, onverstoorbaar, door geen enkel tegenargument gehinderd blijft hij vanuit dezelfde groef zijn monogeluid produceren.
  Nee naast gemis van kennis van zaken ontbeert deze persoon respect voor andermans mening.
  Hij probeert steeds maar weer de discussie te verstoren en daar zijn we als geheel niet mee gediend en het kan helaas nieuwkomers een indruk geven die niet gewenst is.
  Ik ben ook iemand die andere wang toekeert, maar wel tot op een bepaalde hoogte.
  Sommigen vragen erom om eens een koekje van eigen deeg te krijgen.

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 23 april 2006 @ 16.10 uur

 122. #31 mathijs vd wee

  Welnee man; waar maak jij je druk om. Die door jouw bejubelde vrije markt werking die zorgt er wel weer voor dat alles weer op zijn pootjesterecht komt?!

  Reactie door ReneR — zondag 23 april 2006 @ 16.25 uur

 123. #38 jeroen

  Volgens mij wil je vast niet weten, hoeveel buitenlandse concurenten van nederlandse bedrijven subsidie krijgen, die bedrijven als Nedcar de das om doen. China is trouwens communistisch en je weet wat dat betekend nietwaar op economisch gebied.

  trouwens krijg ik maar steeds geen antwoord op mijn oude vraag wat de voordelen nou waren van de invoering van de zogenaamde vrijemarktwerking in de energie sektor, maar ook bij de post. Kijk naar je energierekening en je weet het. Want je betaald leuk ook voor gasten als Kok en Boersma. En je betaald ook voor de miljarden wat ze aan reclame moeten uitgeven om zich staande te kunnen houden in die markt. Maar dat betrek jij natuurlijk niet in je efficiency-verhaaltje!

  Bovendien heb je op vele terreinen in de economie maar een bepaald aantal “grote jongens” die alle kleintjes aan het opslokken zijn en de prijzen dan lekker kunnen bepalen. Dat gebeurd in de verzekeringswereld; de bankwereld, het MKB, oliewereld, vliegtuigbouw, autobranche, etc etc. Die maken leuk prijsafspraakjes, zoals ook gebleken is tussen Grolsch en Heineken vorig jaar en de hele bouwfraudezaak. Hoezo marktwerking? Waar hebben we die peperdure Betuwelijn aan te danken denk je?

  Dit soort verrotte marktwerking daar moeten we zo snel mogelijk een streep doorheen zetten.

  Een overheids bedrijf die heeft die uitgaven niet. Nationaliseren die hap!

  Het is tijd voor de revolutie.

  Reactie door ReneR — zondag 23 april 2006 @ 16.43 uur

 124. #100 Jeroen

  Nogmaals een simpele vraag naar aanleiding van je antwoord naar “Ho”.

  Welk land is er op dit moment het meest succesvol in economisch opzicht? Wat voor regime heeft dat land politiek gezien?

  vraag 2:
  Waarom had Rusland geen of weinig last van de ineenstorting van de beurs in 1929??

  Nou?? Simpele middelbareschool stof hoor!

  Reactie door ReneR — zondag 23 april 2006 @ 16.52 uur

 125. @99
  Juist,Jeroentje.

  Reactie door Jofel — zondag 23 april 2006 @ 16.54 uur

 126. Het is blijkbaar voor bedrijven aantrekkelijk hele fabrieken te verhuizen naar gebieden ,waar de huisvesting goodkoop is en waar tevens de arbeidskosten goedkoop is ,maar in bijvoorbeeld China ontstaat er nu al een zeer groot probleem : de enegievoorziening : dat betekent voor bedrijven die zich daar vestigen in de kommende jaren een grote toename zal zijn in de energie-kosten van deze bedrijven ; bovendien geeft het kosten in het vervoer van producten naar Europa .En hoe is het gesteld met de politieke stabiliteit van Chine : een behoorlijk risico voor bedrijven . Was het eigenlijk niet de bedoeling van de EEG om invoerbeperking op te zetten voor omringende landen ,om de eigen economie te beschermen ( EEG-landen ) ,staat deze nu ook onbeperkt open ?

  Je kan de komende jaren er dus vanuit gaan dat deze ontwikkelingen wel eens behoorlijk uit de klauw kunnen gaan lopen en leiden tot grote behoefte – en inkomens-verschillen .Dit is wel heel dom dat korte termijn denken van gulzige investeerders

  Reactie door Fred — zondag 23 april 2006 @ 17.08 uur

 127. @126

  Energie is ook in Nederland een probleem. Hier in Oost-Groningen hebben we zware energie-intensieve industrie. Die zitten al tijden met problemen omdat de energie zo duur is.

  Nu is die malloot van een Brinkhorst hier al meerdere keren geweest, maar hij heeft er blijkbaar niks van geleerd.

  De werkloosheid is in het oosten van de provincie vrij hoog en als die industrie daar kapot gaat, zitten we helemaal met een probleem.

  Ellendig ventje is dat. Hier komen lunchen en dineren met de bobo’s, maar verder niks doen voor de mensen.

  Maar goed, hopelijk komt daar volgend jaar een einde aan.

  Reactie door Fjodor — zondag 23 april 2006 @ 17.37 uur

 128. @118 en @119 En dat bedoel ik nou, geen enkele nieuwkomer met andere iedeen dan linkse wordt hier serieus genomen.

  Hoe kan een stelletje ongeschoolde gasten uberhaubt op nivo redelijk discusieren. Elk onderzoek wat ze niet begrijpen wordt als cijfer fetisjme betiteld, iedereen die elk zinnig argument opnoemt wordt als trol beschouwd.

  Ik vind het prima…

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 17.38 uur

 129. @128

  Tja, ik heb inmiddels al diverse reacties van jou hier kunnen lezen en volgens mij is het eerder zo dat een ieder die met tegenargumenten komt, door jou word bestempeld als dom of ongeschoold.

  Reactie door Fjodor — zondag 23 april 2006 @ 17.49 uur

 130. # Jeroen (
  alle geplaatste berichten in en op topic)

  Als ik al je berichten lees lijk je veel op een roepende in de woestijn.
  Je berichten vind ik wel wat te kort en missen soms een goed fundament welk er wel degelijk is.
  Ook ga je steeds verder in de berichten over tot een vorm van persoonlijke vendetta tegen andere plaatsers.
  Maar je hebt natuurlijk wel helemaal gelijk.
  Het is alleen jammer dat je toch uiteindelijk een niveau zoekt waar probleem dus over gaat in persoonlijke aanvallen.
  Het lijkt me niet nodig om tot dit minderwaardige niveau te dalen waar je reactanten zich op bevinden.
  Onmiskenbaar is het ondertussen wel dat jij door vele hier op veel grovere wijze wordt aangevallen dan jij doet waarbij je geestelijk verstand in twijfel getrokken wordt zonder dat men het lef heeft inhoudelijk te willen zijn.
  De mensen die de schoen passen lijken eerder gebrainwashed dan zwakbegaafd alhoewel ook bij mij de twijfel hierover soms toeslaat..
  Het blijft helaas zo dat je hier met een verstandige analyse kiest voor schietschijf.

  Je bent een roepende in de woestijn.
  Wil je mijn Nickname misschien overnemen?

  Reactie door Don Q — zondag 23 april 2006 @ 17.50 uur

 131. @129
  Hoe kan een stelletje ongeschoolde gasten uberhaubt op nivo redelijk discusieren.
  Dat bedoel ik,je bent normaal begonnen.

  Iedereen die elk zinnig argument opnoemt wordt als trol beschouwd.
  Niet iedereen Jeroen.

  Je had in het begin eigenlijk wel goede punten en die ook tot nadenken zette.
  Maar je bent helaas totaal doorgedraaid of dolgedraaid, welke van twee is de conclusie aan jou.
  Ik betreur dit, omdat je wel degelijk een goede aanvulling had kunnen zijn met tegengas op dit log.

  Reactie door Jofel — zondag 23 april 2006 @ 17.51 uur

 132. @130 Tja wie begon er nou, tis niet meer te achterhalen he, of ga maar elk bericht teruglezen. Ik weet zeker dat ik gewoon met tegen argumenten hier kwam zonder bashen, beledigingen etc. Want wat dat betreft ben ik heel simpel, ik behandel mensenmet dezelfde respect als ze mij behandelen.

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 17.56 uur

 133. # 131 Jofel
  Ik sta volledig achter de reactie van Jofel die ik bij toeval juist voor hem plaatste.
  Is er ook nog zo iets als zelfkritiek bij de mensen die wel weten dat het over hun gaat?

  Reactie door Don Q — zondag 23 april 2006 @ 18.02 uur

 134. @Jeroen,

  Mag ik je eens wat anders vragen?

  Waarom steek jij zoveel tijd/moeite in het reageren op dit weblog? Niet dat ik vind dat je dat dat niet mag, maar ik zie dat je veelvuldig aanwezig bent, doordeweek, in het weekend en op allerlei tijden van een dag. Ik vroeg me zo af waar die ‘drive’ vandaan komt.

  Reactie door Fjodor — zondag 23 april 2006 @ 18.02 uur

 135. Ondertussen heeft Jeroen de discussie weer doen stoppen..mensen stop met reageren op hem en zie het resultaat…geen pagina vol met kritieken en andere dingen die niets met het onderwerp te maken hebben. Mensen die niets willen leren moet je op hun bek laten gaan..

  Reactie door cynthia — zondag 23 april 2006 @ 18.08 uur

 136. Hoe kunnen we het tijd keren? ten eerste door SP te stemmen!

  Reactie door cynthia — zondag 23 april 2006 @ 18.09 uur

 137. @134

  Dat is volgens mij het ‘ten tweede’. Eerst moeten we de mensen duidelijk maken waarom ze op de SP zouden moeten stemmen.

  Reactie door Fjodor — zondag 23 april 2006 @ 18.14 uur

 138. Jeroen en Co, jullie ego is groot, maar jullie inzicht in sociale processen beslist niet… gemakzucht en opportunisme beheersen jullie denken. Ach, en dan voelen jullie je nog beledigd ook als men – terecht – bezwaar maakt tegen jullie kortzichtigheid en arrogantie. Ik zou mijn eigen opinies voor geen goud van de wereld met die van jullie willen ruilen, want armoede van geest is de ergste armoede.

  Reactie door Schaapherder — zondag 23 april 2006 @ 18.24 uur

 139. Mijn advies: ga buiten spelen.

  Reactie door Schaapherder — zondag 23 april 2006 @ 18.25 uur

 140. @ 128

  uberhaubt op nivo? Inderdaad, die ongeschoolde types hier…

  Reactie door Gerbert — zondag 23 april 2006 @ 18.26 uur

 141. Cynthia (133-134), ik las juow reactie pas nadat ik de mijne had geplaatst, maar je hebt volkomen gelijk, ook ik laat me meeslepen, en dat komt voor een groot deel omdat ik een man ben, realiseer ik me met enige schaamte. Méér vrouwen en andere gevoelige wezens op dit forum graag, en minder, eh… mannetjes, of aanverwant speelgoed.

  Reactie door Schaapherder — zondag 23 april 2006 @ 18.30 uur

 142. Ik had een oma, reeds nu inmiddels 40 jaar terug gestorven.
  Zij was ooit een fervente communiste maar schakelde uiteindelijk als het nodig was gewoon over naar doopgezind als daar financieel meer te halen was.
  Opportunisme was haar niet vreemd.
  Mijn opa was havenarbeider en armoede was troef in haar jeugd, een jeugd ook met veel kinderen en meestal te weinig eten.
  Geen schepen geen geld en dan moest je in de rij staan om een paar centjes te krijgen.
  De bedeling.
  Maar zij nam toen al verantwoordelijkheid op en was in feite eerder een econome dan communiste zonder dit zelf te weten. Ik neem haar ook nog vandaag niet kwalijk om te kiezen voor ‘het kapitaal’ als daarbij het gezin werd geholpen.
  En dit kapitaal was overleg en werk.
  Zij deed dit echter altijd voor de groep waarbij zij hoorde.
  En ze was zelfs een (locaal) kopstuk van de vakvereniging die toen zij voor werk koos haar uitstootte. Haar gelijk slechts te vinden in de kronieken.
  Van haar ken ik enige uitspraken;

  Socialisten en communisten zijn de grootste verraders van de arbeiders.
  Zij spugen op geld maar zijn zelf de grootste egoïsten als zij het hebben.

  Je wordt nooit door een praalwagen overreden maar altijd door een strontkar.

  En wat ze met dat laatste bedoelde laat ik aan iedereen over om in te vullen

  Reactie door Don Q — zondag 23 april 2006 @ 19.28 uur

 143. En voor de mensen die ik wellicht zonder schade op het verkeerde been wil zetten;
  Bij mij komt de ‘Tribune’ binnen en niet via kennissen maar direct via de SP.
  Dus misschien ben ik wel lid!

  Reactie door Don Q — zondag 23 april 2006 @ 19.38 uur

 144. Je familie heeft kennelijk het milieu niet mee gehad.
  Jammer dat ideeën klaarblijkelijk als atavisme weer opduiken.

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 23 april 2006 @ 19.45 uur

 145. @128, Jeroen,

  Je bent ondertussen de meest geciteerde gast op dit forum geworden… gefeliciteerd, ze lezen je stukjes dus wel en het schijnt ook wat los te maken bij de lezers.

  Maar alle gekheid op een stokje, probeer je de mensen hier te bekeren? Ik denk dat dat toch iets te hoog gegrepen is voor je.

  En Jeroen, wat is jouw achtergrond eigenlijk?; je hebt het namelijk (steeds) over een stelletje ongeschoolde gasten hier op dit forum.

  Reactie door Wim — zondag 23 april 2006 @ 19.48 uur

 146. LS,

  Wonderlijk om als passant een middagje mee te kijken op het weblog van de leider van de SP. Wat me opvalt is het cynisme van mensen die aangeven niets met het sociale aspect van de politiek te hebben maar toch graag schoppen tegen mensen die gelukkig nog idealen hebben.
  Vooral voor diegenen (Jeroen, Don Q etc) doe jezelf een plezier en bemachtig een kopie van John Perkins: ‘The confessions of an economic hitman’ en lees hoe de politiek anno 2006 is geworden zoals we het kennen. Voor mij niet iets om vrolijk van te worden maar voor anderen blijkbaar wel.
  Goed, aspirientje dan maar en vroeg naar bed. Morgen ziet alles er weer anders uit. Morgen is de strijd. Wie zijn rijkdom niet kan delen…

  Reactie door Luan de Nieuwkomer — zondag 23 april 2006 @ 20.07 uur

 147. LS,

  Wonderlijk om als passant een middagje mee te kijken op het weblog van de leider van de SP. Wat me opvalt is het cynisme van mensen die aangeven niets met het sociale aspect van de politiek te hebben maar toch graag schoppen tegen mensen die gelukkig nog idealen hebben.
  Vooral voor diegenen (Jeroen, Don Q etc) doe jezelf een plezier en bemachtig een kopie van John Perkins: ‘The confessions of an economic hitman’ en lees hoe de politiek anno 2006 is geworden zoals we het kennen. Voor mij niet iets om vrolijk van te worden maar voor anderen blijkbaar wel.
  Goed, aspirientje dan maar en vroeg naar bed. Morgen ziet alles er weer anders uit. Morgen is de strijd. Wie zijn rijkdom niet kan delen…

  Reactie door Luan de Nieuwkomer — zondag 23 april 2006 @ 20.07 uur

 148. Zoals ik al eerder zei, ik ben heel simpel, ik behandel de mensen met dezelfde respect als ik van ze krijg. Ik weet dat ik gewoon op dit forum begon. dat wil zeggen, andere ideeen heb dan mensen hier. Als je daarvoor voor van alles en nog wat wordt uitgemaakt, dan fijn. Maar dan reageer ik op dezelfde manier terug.

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 20.11 uur

 149. @146: Ja, je bent inderdaad heel simpel. Een simpel mannetje in een simpel wereldje. En nu achter die PC weg, de deur uit en leren hoe de werkelijkheid is!

  Reactie door Ho — zondag 23 april 2006 @ 20.15 uur

 150. @143 Wim,

  Zoals ik al zei ik ben afgestudeerd informaticus en programmeer me van de ene klus naar de andere klus.

  @145
  Ik hoef geen kopie van dat boek, ik weet de zwakheden en sterktes van het systeem wat hier kapitalisme og globalisering wordt genoemd.

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 20.15 uur

 151. @149 Kijk en dat bedoel ik nou….

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 20.17 uur

 152. Wim@143

  Ik zou het zo voor je kunnen invullen en beantwoorden, maar vind dat je hier eigenlijk zelf achter moet komen.

  Jeroentje is jeroentje niet, net zo min schaapherder, schaapherder is.

  Het is een dialoog van meerdere personen, die tezamen één zijn.
  Helaas maar waar.
  De harde bewijzen zijn er nog niet, maar al is de leugen nog zo snel, de waarheid……………………..

  Ik ga hier geen namen meer noemen, alleen laat ik even weten, dat het wel èrg doorzichtig is, elk weekend weer andere namen, en de namen van het weekend daarvoor zijn voor het merendeel weg, niet allemaal, dit moet de geloofwaardigheid in stand houden.

  Tenminste dat denken ze, maar ze zijn zóóóó dóóóórzichtig, dat zelfs, als ons jeroentje ècht zou zijn, (wat hij dus niet is) het zou kunnen bevatten.

  Nu is het weer even afwachten wanneer draculah weer om de hoek komt kijken, of onze alleshater de heer Abrahams (GG)(mad).

  Zoals Wattenstaafie ook al ergens opperde;
  extrÉme link = extreem rechts.

  Niet iedere LEZER zal hier blij méé zijn en die zegt al snel J.AKKES, maar als men het niet anders wil doorzien, dan lijkt mij dit de enige manier.
  Ik ben en blijf nu éénmaal een WERELDVERBETERAAR in hart en nieren.
  En NÉÉ ik ben geen DON Q en zal het ook nooit worden.
  Alleen onder MIJN EIGEN NAAM en OPRECHT GEMEEND probeer ik naar beste kunnen om een steentje bij te dragen voor een socialistische maatschappij.
  Verder wens ik u allen een fijne zondagavond toe, in alle rust en vrede.
  een vriendelijke groet van Anja

  Reactie door Anja — zondag 23 april 2006 @ 20.21 uur

 153. @Schaapherder als je zo rijk van geest bent wat klaag je dan. Die andere rijkdom die je blijkbaar niet hebt interessert je dan toch ook niet!!

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 20.23 uur

 154. jeroen@150

  Een afgestudeerd informaticus?

  áha, MBO-niveau of iets anders?

  Ik ben zeer benieuwd naar uw opleiding, dus als ik niet al te brutaal ben zou ik graag van u vernemen welke opleiding tot programmeur u nu wèrkelijk heeft gevolgd.

  Ik zie uw antwoord met belangstellign tegemoet.
  Vriendelijke groet,

  Reactie door Anja — zondag 23 april 2006 @ 20.26 uur

 155. @151,

  Bedankt, weet ik met wie ik praat.

  Over je opmerling aangaande 149: Wees dan de meer intelligente van het stel en laat je niet verleiden tot het ook gaan gooien met modder. Misschien dat men dan bij het zien van de naam Jeroen niet direct een allergische reactie krijgt…

  Reactie door Wim — zondag 23 april 2006 @ 20.27 uur

 156. @134 Fjodor, tuurlijk mag je mij dat vragen, zoals gezegd programmer ik eten bij elkaar, dus tussen de codes door wat msn chatten, emailen en dit dus.

  De drive? Tja vraag dat andere ook eens, geen idee…..

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 20.29 uur

 157. ‘De olifant en het paard verdonken,
  en toch vraagt de ezel zich af
  of het water in de rivier wel hoog staat’

  Reactie door Luan de Nieuwkomer — zondag 23 april 2006 @ 20.30 uur

 158. @153 Tjaa wim, eigenlijk heb je daar gewoon gelijk in!

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 20.32 uur

 159. Het succes van liberale of beter, neo-liberale globalisering is het succes van het kapitaal. Er is geen beter cement dan ‘geld’ om individuen samen te binden. In tegenstelling tot ‘idealisme’. Idealisme is een gezonde drijfveer om te streven naar, bijvoorbeeld, een sociaal doel maar bezit als cement te veel zand. Los zand. Idealisme is dus wél gezond, maar, wat helaas te vaak voorkomt, een orthodox socialisme (de houding van ‘wij hebben de juiste visie)veroorzaakt interne verdeeldheid. En dat is nu net onze zwakte, de zwakte van links. Zolang we niet nationaal én internationaal met de neus dezelfde kant op kijken, zal het ‘geld’ het blijvend voor het zeggen hebben. Dus een wereld of nederlands sociaal forum dat iets weg heeft van een EO-jongerendag:”het was weer leuk jongens, tot volgend jaar.”, daar schieten we niets mee op of we moeten streven naar blijvende (inter-)nationale verbondenheid. Zelfs het simpel ondertekenen van een petitie op de solidair.sp.nl kan iemand in de VS doen beseffen dat de wereld meekijkt. Dus links Nederland en/of wat daarvoor door wilt gaan… United we Stand!

  Reactie door Arie — zondag 23 april 2006 @ 20.33 uur

 160. @Arie

  En dat is ook van de hoofd redenen waarom socialisme en communisme niet gewerkt hebben en nooit zullen werken.

  Want Opzich is zelfs het idee achter communisme een goed ideaal. Iedereen verdient evenveel, er is geen armoede en de staat regelt alles. Totdat je onoverkoombaar altijd mensen gaat hebben die iets meer willen….

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 20.44 uur

 161. @154 Anja

  Informatica en wiskunde afgestudeerd aan de universiteit van Amsterdam. Als je dat niet geloofd; Vraag me maar alles over databases, software enginering, wiskunde etc…..

  Nogmaals mijn bedoeling is niet hier om mensen te kwetsen, maar als men begint dan kan ik het ook niet laten…. OK dat is zwak geef ik toe!

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 20.49 uur

 162. $159

  Dat succes (..) van het kapitaal houdt tot op de dag van vandaag in stand dat 34.000 kinderen sterven van de honger.
  Tja, alles zijn prijs zeker?

  Bron: http://www.wfp.org/index.asp?section=1

  Reactie door Luan de Nieuwkomer — zondag 23 april 2006 @ 20.53 uur

 163. @156

  Vandaar. Maar wat bedoel je met “dat andere”?

  Zoals Wim al zegt, misschien moet je niet reageren op lieden die alleen maar uit lijken te zijn op modder gooien naar rechts. Is pure energieverspilling.

  Het valt me overigens wel op dat mensen met een (hogere) technische opleiding vaak aan de rechterkant van politieke spectrum te vinden zijn. (Ja, ik weet dat dit een ouderwetse visie op politiek is.)

  @159

  De houding van “wij hebben gelijk” is inderdaad niet bevorderlijk voor samenwerking. Idealisme is mooi, maar je moet ook altijd de realiteit voor ogen houden.

  Ik denk inderdaad ook dat we ervoor op moeten passen dat we niet puur op onze idealen hameren, maar ook altijd laten zien dat we de realiteit kennen. Dit kunnen we o.a. doen door met concrete plannen te komen.

  In Groningen zit de SP nu in het college en ik hoop van harte dat de Groningers zullen kunnen ervaren hoe het is met de SP in het college.

  Reactie door Fjodor — zondag 23 april 2006 @ 20.59 uur

 164. @161

  Toe maar, informatica en wiskunde beide. Deze ‘ongeschoolde gast’ studeert nu wiskunde hier in Groningen aan de RuG. ;-)

  Maar ik denk zelf overigens dat socialisme wel kan werken. Communisme gaat uit van gelijkheid en socialisme van gelijkwaardigheid.

  In tegenstelling tot een communist vind ik het als socialist niet nodig dat iedereen evenveel verdiend en dat de staat alles regelt. Ik vind het prima dat anderen meer verdienen, in een villa wonen of op andere wijze een leven met meer luxe kunnen genieten dan anderen.

  Maar ik vind wel dat als je het beter hebt dan anderen, dat je bereid moet zijn om degenen die het minder goed, of zelfs slecht hebben, te ondersteunen.

  En ook vind ik dat de staat de voorwaarden moet scheppen die nodig zijn om mensen fatsoenlijk te kunnen laten leven. Dat ze bijvoorbeeld voor hun eten niet naar een voedselbank hoeven gaan.

  Ik snap heel goed dat je als land dit niet alleen kunt bereiken, dan trekken bedrijven naar andere landen etc. Je moet het internationaal aanpakken. Maar dat is geen reden om niet zelf de eerste stap(pen) te zetten en bij de pakken neer te gaan zitten. Je moet ergens beginnen en het meest gemakkelijk is het meest dicht bij jezelf.

  Reactie door Fjodor — zondag 23 april 2006 @ 21.13 uur

 165. @Fjodor,
  “Het valt me overigens wel op dat mensen met een (hogere) technische opleiding vaak aan de rechterkant van politieke spectrum te vinden zijn. (Ja, ik weet dat dit een ouderwetse visie op politiek is.)

  Misschien komt dat doordat ‘hoger’ opgeleiden en dan met name techneuten over het algemeen rationeler denken als andere mensen.
  En dat is dus geen ouderwetse visie op politiek maar eerder een soort vuistregel.

  Reactie door Ronald — zondag 23 april 2006 @ 21.17 uur

 166. ik koop dutch,denk dutch,maar neuk as een stier,wie ben ik?

  Reactie door gaf — zondag 23 april 2006 @ 21.21 uur

 167. Fjodor,

  Na alle tegenstellingen over en weer…
  De modder opgedroogd. Ik sluit me aan bij je betoog over -ismen. Maar nu inhoudelijk. Terug naar het begin van de JM-column
  Vind jij dat de overheid weer een rol moet gaan spelen in het Nedcar verhaal?

  Reactie door Luan — zondag 23 april 2006 @ 21.35 uur

 168. Fjodor,

  Na alle tegenstellingen over en weer…
  De modder opgedroogd. Ik sluit me aan bij je betoog over -ismen. Maar nu inhoudelijk. Terug naar het begin van de JM-column
  Vind jij dat de overheid weer een rol moet gaan spelen in het Nedcar verhaal?

  Reactie door Luan — zondag 23 april 2006 @ 21.35 uur

 169. @164 Fjodor, ja beide, het klinkt veel, maar beide hebben een grote overlap. In de propadeuse hoefde ik als informatica student maar 2 extra vakken te volgen, meetkunde en lineare algebra en ik had mijn wiskunde P. In de doctoraal fase, maar 4 extra vakken gevolgd. Wel sneaky, maar goed het zij zo…

  Maar daar focust dus de hele discussie van socialisme op. Hoeveel laat je “rijkere aan de arme betalen” en wat is nog rechtvaardig?

  Reactie door jeroen — zondag 23 april 2006 @ 21.43 uur

 170. @165

  Dat hangt er een beetje vanaf hoe je dat bedoelt.

  Ik vind dat de overheid de werknemers van NedCar moeten ondersteunen. Deze steun zou moeten bestaan uit hulp bij zoeken naar ander werk, dit kan ook het aanbieden van (om)scholing zijn.

  Maar ik vind niet dat de overheid zich zou moeten bemoeien met NedCar zelf. Ik weet dat er SP-ers zijn die vinden dat de overheid dan maar een aandeel moet nemen in NedCar, of er zelfs een soort van staatsbedrijf van moet maken, maar daar ben ik het niet mee eens. De overheid moet ook niet zelf op zoek gaan naar fabrikanten die bij NedCar willen produceren.

  De overheid moet nu eenmaal geen speler op de markt worden, vind ik, want dan is het einde zoek.

  Zoals ik in 164 aangaf vind ik dat de overheid een voorwaardenscheppend orgaan is. De overheid moet de voorwaarden scheppen waardoor bedrijven hier hun vestigingen willen.

  Er zijn bedrijven die puur ergens een type vestiging plaatsen omdat het daar heel goedkoop werken is. Maar er zijn ook bedrijven die juist kiezen voor een gunstige prijs/kwaliteit verhouding. En ik denk dat we als Nederland ons daar op moeten richten.

  We moeten onze mensen goed opleiden en opgeleid houden. En stoppen met heel veel overheidsgeld stoppen in, in mijn ogen, zinloze zaken.

  Volgens mij kunnen we zo heel wat miljarden besparen en die steken in lastenverlichting van burgers en bedrijven.

  Defensie is zoiets waarvan ik vind dat we dat voor een groot deel af kunnen schaffen. Richt het leger in voor vredesoperaties en specialiseer het leger. Ik vind dat we geen kernraketten en JSF-en nodig hebben. Laat dat over aan anderen.

  Reactie door Fjodor — zondag 23 april 2006 @ 21.59 uur

 171. …slaap lekker door Jeroen…

  Reactie door Osschaert — zondag 23 april 2006 @ 22.02 uur

 172. …slaap lekker door Jeroen…

  Reactie door Osschaert — zondag 23 april 2006 @ 22.02 uur

 173. @169, Jeroen,

  Apart die overlap daar in Amsterdam. Ik kan me herinneren dat informatica en toegepaste wiskunde (UT Twente) twee totaal verschillende richtingen waren met enkele basisvakken als Calculus en Discrete wiskunde overlap; meer niet.

  Reactie door Wim — zondag 23 april 2006 @ 22.09 uur

 174. @169

  Verschillen zullen er altijd blijven en mimima zullen er daarom altijd zijn. Ik denk daarom ook niet dat we ons druk moeten maken over het gegeven dat er minima zijn, maar waar het om gaat is dat deze minima een fatsoenlijk bestaan kunnen leiden.

  En ja, wat is een fatsoenlijk bestaan? Dat vind ik een lastige. Maar als mensen niet meer naar de voedselbank hoeven, ze de huur kunnen betalen, gas, water en elektra kunnen betalen en het zich kunnen veroorloven hun kinderen te kunnen laten studeren, dan ben je denk ik al een heel eind.

  Reactie door Fjodor — zondag 23 april 2006 @ 22.14 uur

 175. @Fjodor

  “Defensie is zoiets waarvan ik vind dat we dat voor een groot deel af kunnen schaffen. Richt het leger in voor vredesoperaties en specialiseer het leger. Ik vind dat we geen kernraketten en JSF-en nodig hebben. Laat dat over aan anderen.

  Dat IS allang zo, we hebben geen kernraketten en de JSF is nodig om evt grondtroepen te kunnen ondersteunen, of zou jij troepen ergens naar toe sturen als de partijen die je uit elkaar moet houden wel vliegtuigen hebben zodat ze je troepen eens fijn kunnen bombarderen.

  Reactie door Ronald — zondag 23 april 2006 @ 22.15 uur

 176. @168 Jeroen.

  Ik zie in je wapenfeiten geen economie (misschien becon)
  of sociologie en ook geen geschiedenis en filosofie.
  Ik zie wel een techneut die zich aanmatigd de wereldgeschiedenis te doorgronden.
  Probeer de mens eens te programmeren, misschien gaan ze zich dan gedragen naar de wetten van de markt zoals gepredikt door Hayek en de zijnen.
  Het gedram dat het socialisme geen oplossing heeft gebracht is onzinnig.
  Geen enkel gedachtengoed heeft een oplossing gebracht tot nu toe.
  De sterkste machten in de wereld zijn nu en meestal al geweest, rechts religieus.
  En wat hebben we ?
  Zoals gewoonlijk oorlog armoede geweld, natuurlijke hulpbronnen die opgebruikt worden etc.
  Ook het liberale gedachtegoed heeft niets dan ellende gebracht de afgelopen 400 jaar, maar denkt het gelijk te hebben omdat het socialisme verkeerd geinterpreteerd is.
  Net zoals er veel stromingen zijn binnen het liberalisme, zijn er ook veel stromingen binnen het socialisme.
  Bernstein en Lenin vergelijken is appels en peren.
  Luxembourg en Mao, is als water en vuur.
  Maar nee het hele socialistische gedachtengoed is slecht in jouw optiek omdat het Leninisme gefaald heeft.
  Ten opzichte van veel zaken heeft de democratie ook gefaald, is dus de democratie ook mislukt ?

  Reactie door Toergenjev — zondag 23 april 2006 @ 22.37 uur

 177. @169 jeroen

  Je schrijft:
  ‘In de propadeuse’
  Is dit een contaminatie van de woorden propaganda en deus ex machina?
  Dat was het eerste waaraan ik moest denken.

  Ik weet het is flauw en ook een beetje lullig van me om te vallen over een typfoutje, maar daarnaast weet ik dat je wel tegen een geintje kunt, toch?

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 23 april 2006 @ 22.38 uur

 178. 169 @ jeroen.

  Je schrijft “Maar daar focust dus de hele discussie van socialisme op. Hoeveel laat je “rijkere aan de arme betalen” en wat is nog rechtvaardig?”

  Dit is toch wel een armzalige omschrijving van het (modern)socialisme.

  Ik zal mijn visie erop geven.

  Het socialisme is een mentaliteit, dat een een mens bezit, waar deze zich realiseert dat wij met zijn alle samen moeten werken om uiteindelijk dan de meeste kans van slagen hebben.

  Dus: ik hang de gestaltwet aan. Het geheel is meer dan de som der delen.

  Het socialisme gaat goed samen met marktwerking, maar niet met marktmonopolysering. Het gaar goed samen met winst maken maar niet met winstmaximalisering.

  In Jip en Janneke taal:
  Als iemand door veel en hard te werken een mooie auto kan kopen is hem dit van harte gegund. Als een ondernemer door een briljant idee goed kan chashen dan heb ik daar weinig moeite mee.
  Maar als iemand een graai doet in een pot geld, dat niet van hem is (hartstichting, Essent, Nuon, of een land oorlogen gaat beginnen alleen om zijn rijke vriendjes nog rijker te maken e.d. mag je zijn hoofd eraf hakken.

  Als we allemaal een beetje voor elkaar uitkeken, werd het leven een heel stuk aantrekkelijker.

  Alexander

  Reactie door Alexander — zondag 23 april 2006 @ 22.38 uur

 179. @176 Alexander,

  Hier sluit ik me volkomen bij aan.

  Reactie door Toergenjev — zondag 23 april 2006 @ 22.44 uur

 180. @173
  Uit dagelijkse arbeid: wonen, gezondheidszorg, scholing ,voedsel, en vrije tijd in mate.
  Een werkdag mag best langer zijn als acht uur, maar voor het begrip een volledige werkweek zou een minimale bestaanszekerheid gegarandeerd moeten kunnen worden.
  En dat is de hele discussie.
  De producenten/werkgevers willen voor het produkt arbeid zo weinig mogelijk betalen.
  Wat hun goed recht is trouwens.
  Degene die het produkt arbeid levert wil daar een zo goed mogelijke prijs voor hebben.
  Wat ook hun goed recht is.
  Producenten/werkgevers verdedigen hun belangen via de machtsfactor kapitaal en bezit, en degene die de arbeid levert verdedigt hun belangen via organisaties (vakbonden) en politieke stromingen.

  En aan dit evewicht word nu geweld gedaan door de globalisering, want door de flexibilisering van kapitaal, is er geen tegenwicht meer door lokale politiek en organisaties.
  En word ieder mens die niet behoort tot producenten/werkgevers teruggeworpen op de individuele strijd op overleven.
  Beschaving zal ver te zoeken zijn, omdat moraliteit empirisch is en absoluut niet winstgevend.

  Reactie door Toergenjev — zondag 23 april 2006 @ 23.06 uur

 181. @142 Don Q
  Tegenwoordig word je door een SUV verpletterd, en niet door een fiets.

  Reactie door Toergenjev — zondag 23 april 2006 @ 23.16 uur

 182. Jeroen liet misschien een heel belangrijke luchtballon op.
  ….
  Maar daar focust dus de hele discussie van socialisme op.
  Hoeveel laat je “rijkere aan armere betalen en wat is dan nog rechtvaardig”.

  En daar geeft hij een heel goede woordvolgorde zonder expliciete mening.
  Want, wat is nu eigenlijk het verschil tussen de woordkeuze; socialisme of kapitalisme.
  Want dan zou ik graag ook de definitie van een kapitalist willen weten vanuit uit vermeend socialistisch standpunt;
  Je hebt drie keer je huis heel goed verkocht en bezit virtueel een half miljoentje maar je stemt liefst op SP omdat je het goed voor hebt met de minder bedeelden?
  Dan ben je kapitalist?
  Je hebt een kleine onderneming en je werkt 80 uur per week en kan je een mooie auto veroorloven en af en toe op vakantie gaan. Je buren kunnen dat niet.
  Dan ben je kapitalist?
  Je bent tegen stakingen en wil liever zoeken naar overleg en verdienen voor je gezin en vrienden.
  Dan ben je kapitalist?
  Je komt in een programma zoals Barend en Van Dorp die miljoenen verdiend hebben en schurkt tegen hen aan alleen maar omdat zij zeggen links te zijn.
  Dan ben je kapitalist?

  Ik zou zeggen;
  Heee, zelf genoemde socialisten!
  Doe eens iets sociaals!

  Want sociaal zijn heeft niets met geld te maken maar meer met fatsoen!

  Reactie door Don Q — zondag 23 april 2006 @ 23.19 uur

 183. @182, Don Q

  Er is geen socialist die het bezit van anderen betwist, maar wel de armoede van velen willen opheffen.
  Helaas vraagt dat een bijdrage van de samenleving.
  Mooi dat heet beschaving.

  Reactie door Toergenjev — zondag 23 april 2006 @ 23.32 uur

 184. Jeroen@161

  Hierbij wil ik u even de volgende stelling voorleggen.
  Dit n.a.v. Kurt Gödel (1906-1978 bekend staand als de meest omstreden wiskundige van de 20e eeuw).

  Leugenaars:

  Gödel had de paradox van Epimenides de wiskundige binnengesmokkeld.
  De Kretenzer Epimenides was bekend van zijn uitspraak: Alle Kretenzers zijn leugenaars.

  Dus als Epedimidus een leugenaar is, zijn kretensers géén leugenaars en Epidemides ook niet.
  Maar als Epimenidis de waarheid spreekt, zijn Kretenzenaars leugenaars en Epimenides dus ook.
  Het is een logische klapval die wiskundigen altijd, met alle geweld uit hun taal hadden geweerd.
  In hun wiskunde waren alle waarheden bewijsbaar.

  Gaarne zie ik uw reactie hierop tegemoet.
  Heeft géén haast hoor, denk er maar eerst rustig over na.

  Reactie door Anja — zondag 23 april 2006 @ 23.36 uur

 185. 182 Don Q

  Het zijn hele mooie vragen die je stelt. Ik denk niet dat er één antwoord op is.
  Voor mij is een kapitalist (en dan neem ik aan dat kapitalist in de negatieve betekenis bedoeld wordt)iemand die geld/middelen/macht verwerft ten koste van anderen.

  Reactie door Alexander — zondag 23 april 2006 @ 23.40 uur

 186. ik zal je er ook een voorbeeld van geven.
  Er is een plasicbeker producent (een Amerikaan) die de schulden opkoopt van ontwikkelingslanden voor (ik dacht) 40ct/dollar.
  Als de schulden van de ontwikkelingslanden dan bij hem zitten, dan gaat hij treiteren.
  Via legers advocaten, verdragen en andere middelen krijgt hij uiteindelijk 70ct per dollar. Trek daar zijn kosten vanaf en verdient deze man een flinke hoeveelheid geld, die in de miljoenen loopt.

  Alleen komen die centen vanaf de armsten. Sommige scholen worden niet gebouwd omdat de ‘kapitalist’ zijn achte 25 met jacht moet hebben en zijn eiland wil kopen.

  Je zou deze man kunnen roemen voor zijn durf, inzet en organisatievermogen.
  Ik vind het een parasiet met een donkere afstemming.

  Reactie door Alexander — zondag 23 april 2006 @ 23.51 uur

 187. Een kapitalist is bemiddeld.
  Dit wil zeggen dat hij voldoende geldmiddelen bezit om ruim te kunnen leven.

  Rechtvaardigheid heeft met recht niets van doen maar met eerlijkheid c.q. eerlijke verhoudingen.
  Onrechtvaardigheid tornt wél aan het recht van mensen als bovengenoemde bemiddeldheid is ontstaan ten koste van uitbuiting van de onbemiddelde mens.
  Uitbuiting kan slechts bestaan bij absentie van eerlijkheid c.q. eerlijke verhoudingen.

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 23 april 2006 @ 23.58 uur

 188. @ 36: mathijs ter wee

  “Ik heb nog een leuke website gevonden. Het heet corporate Dubai: http://www.net-wave.net/eventpartners/dubai.html

  “En voor de genenen die denken dat de welvaart door de olie komt. 4% van de welvaart komt er door de olie. De overheidsinterventie is er minimaal. Er is vrijhandel, vrije migratie, geen belastingen”

  Bekijk eens wat dat minimum aan overheidsinterventie voor de arbeiders aldaar betekent. Human right watch noemt de situatie van deze vrije migranten “less than human”. Het gebrek aan naleving van de arbeidsvoorwaarden heeft er geleid tot grote wantoestanden en velen zijn al teruggekeerd naar Bangladesh en India. Uitbetaling van lonen en gezondheidsschade zijn een gevolg als toezicht ontbreekt. Slecht voorbeeld dus, je geeft toont hier feitelijk het gelijk van Jan Marijnissen aan op dit punt. Zie

  http://www.hrw.org/english/docs/2006/03/28/uae13090.htm

  http://www.briskmag.nl/00/nieuws/16988/Arbeiders_hoogste_toren_ter_wereld_staken.html

  Reactie door no blood for oil — maandag 24 april 2006 @ 0.13 uur

 189. @114 van Fred over ITIL

  Dit is een volledig correcte omschrijving van de IT sector, en ik weet dat zeer veel, niet manager zijnde IT’ers, dit ook vinden, maar absoluut hun mond niet durven opendoen.

  En als ze wel hun mond opendoen, kijken ze eerst schichtig om zich heen, en hoe anoniem je kunt zijn op het internet, is natuurlijk ook maar de vraag.

  De beste revolutionairen zijn zij die niets meer te verliezen hebben.

  Reactie door cmotor — maandag 24 april 2006 @ 7.29 uur

 190. @175

  De JSF is helemaal niet nodig. We hebben al vliegtuigen, apache helikopters en onze bondgenoten ook. We hoeven echt niet op elk militair terrein mee te kunnen, een volledig uitgerust leger lijkt me onzin.

  Daarnaast kun je je afvragen of het slim is om grondtroepen erop uit te sturen terwijl de vijand aan het bombarderen is…

  En bovendien: vijanden creëer je vooral zelf.

  Reactie door Fjodor — maandag 24 april 2006 @ 9.40 uur

 191. @173 Wim, Ja op een TU is het wat meer gescheiden dan op een algemene universiteit. En dan heb je nog dus de vrije doctoraal varianten waar je je pretpakket (binnen een aantal beperkingen) leeker zelf kan samenstellen. Kies je dan machine learning en grafen theorie dan voldoe je zwoel aan informatica als aan de wiskunde eisen. Twee voor de prijs van 1.25…. (Kapitalistisch ingesteld :-)

  @177 tegen geintjes kan ik heus wel.

  Reactie door jeroen — maandag 24 april 2006 @ 10.12 uur

 192. @178 Alexander, mijn omschrijving in 169 van het socialisme beoogt ook niet compleet te zijn. Maar goed, het blijft moeilijk waar de scheidslijn ligt tussen het graaien wat jij noemt en de (goede) topmanager.

  Bij essent klinkt het als graaien, maar van tevoren heeft iedereen (de aandeelhouders) toegestemd over de beloningstructuur en de beloning krijgt hij omdat van te voren afgesproken targets gehaald zijn. Zo is het bij de meeste (beursgenoteerde) bedrijven.

  Ik heb wel eens gedacht dat 75.000 euro (per jaar) genoeg zou zijn voor iedereen. Dus iedereen die 75.000 of meer verdient betaald dan 100% belasting. Dat geld gaat dan naar de mensen die het echt nodig hebben. Het is een extreem theoretische gedachte spinsel, maar ik kan niet anders uitkomen dan dat in zo’n geval de economie op zijn gat komt te liggen.

  Reactie door jeroen — maandag 24 april 2006 @ 10.21 uur

 193. @176 Toergenjev,

  Ik heb geen economie gedaan of sociolgie, klopt. Ik probeer de mens niet te programmeren, ik weet dat het onrealistisch en onmogelijk is.

  Alle systemen en -isme’s werken niet, laat ik het anders formuleren. Ze zouden wel werken als we niet die onvoorspelbare wispelturige mensen hadden.

  Reactie door jeroen — maandag 24 april 2006 @ 10.31 uur

 194. @191

  Als je je doelstellingen haalt, dan lijkt het me inderdaad logisch dat je daarvoor beloond word. Of je nu topmanager bent of veel lager in de organisatie werkt.

  En dat die beloningen voor topmanagers van bedrijven met een omzet van honderden miljoenen erg hoog is, daar kan ik me ergens ook nog wel iets bij voorstellen.

  Maar waar ik wel problemen mee heb zijn die gevallen waar de top van het bedrijf grote beloningen ontvangen, terwijl er op de lagere niveaus ontslagen vallen of mensen er amper iets bij krijgen.

  Dan zeg ik: goed dat je bepaalde doelen gehaald hebt, maar neem dan genoegen met een kleinere beloning en geef aan de mensen aan de onderkant wat extra’s. Zij zorgen er immers ook voor dat jij als topmanager je doelen hebt kunnen halen.

  Een ander geval zijn de semi-publieke bedrijven. Daar zijn overheden aandeelhouder en ik vind dat zulke bedrijven een grotere maatschappelijke betrokkenheid moeten tonen dan pure commerciele bedrijven.

  Dat de topman van een semi-publiek bedrijf niet (veel) meer verdiend dan de premier vind ik dan ook heel redelijk.

  Reactie door Fjodor — maandag 24 april 2006 @ 10.33 uur

 195. @193

  Ik denk soms stiekum ook wel eens dat juist economen, sociologen en politicologen de betweters zijn in deze maatschappij, omdat zij zich erop kunnen beroepen economie, sociologie of politicologie te hebben gestudeerd…

  Daarnaast vraag ik me ook wel eens af in hoeverre hoogleraren het denken van hun studenten kunnen beinvloeden. Natuurlijk dienen studenten kritisch te zijn, maar stel dat je politicologie krijgt van Frits Bolkestein, wordt je denken dan niet enigszins in een bepaalde richting gestuurd?

  Reactie door Fjodor — maandag 24 april 2006 @ 10.36 uur

 196. @193 Jeroen.
  En daar zit hem de kern.
  Het gaat niet om ismes, maar om een economische invalshoek.
  Of we kiezen voor een volledige vrije markt waarin staten, regeringen en verenigingen van mensen niets meer te vertellen hebben.
  De markt bepaalt alles, ook de op dat moment benodigde ethiek,(Hayek Friedman Mises) of we kiezen voor een gemengde economie waarin de markt “vrij” kan opereren binnen een raamwerk van gemaakte afspraken tussen staten , regeringen, verenigingen, mensen.
  Democratie in optima.
  Ethiek beredeneerd vanuit opgedane ervaringen. (Keynes)
  De reden van de sterke opkomst van het vrije markt denken is de ineenstorting van het communisme geweest, en de daaraan verbonden geleide economie !!!
  De verkeerde conclusie van veel ter rechterzijde staande politici was dat met het ongelijk van de geleide economie, ook de gemengde economie ter grave was gedragen.
  Terwijl het juist die economie is die al heel lang stabiliserend en winstgevend uitpakt.
  Vanuit de ene extreme (geleide economie) naar de andere extreme (totale vrije markt)
  met geen overheids bemoeienis.
  De denkfout hierin is dat men er vanuit gaat dat bezit autonoom is, maar bedrijfsactiviteiten zullen altijd gevoerd moeten worden in landen ,onder regeringen met mensen.
  En omdat staten regeringen en mensen ook autonoom zijn zul je afspraken moeten maken om niet in te breken op andermans vrijheid.
  Zoals mijn grote vriend Brinkman al zei,
  sterke marktmeesters, een sterke overheid.
  Zonder elkaar kunnen ze niet bestaan.

  Reactie door Toergenjev — maandag 24 april 2006 @ 10.56 uur

 197. Jeroen niet zo zitten mokken :kom nu eens met jouw werelbeeld : dan kunnen we dat lezen en je misschien doorverwijzen naar een leuke politieke parij die ,misschien, beter bij je past .
  kan ook zijn dat je nog zoekende ben !

  je zou bijvoorbeeld kunnen antwoorden op de vraag : Is een mens met wat meer mogelijkheden ( financieel en ontwikkeling ) niet moreel verplicht ,zijn mede aardbewoner , met veel minder mogelijkheden , te steunen ,zodanig dat deze ook een menswaardig bestaan heeft ?

  Reactie door Fred — maandag 24 april 2006 @ 11.08 uur

 198. @184 anja, een bekende en leuke paradox.

  Een manier om er tegen aan te kijken, het is geen paradox. Immers, hoewel er een paradox ontstaat als Epimenides’ uitspraak
  waar is, is dat niet het geval als hij niet waar is. Het onwaar zijn van
  “alle Kretenzers liegen altijd” houdt niet in dat alle Kretenzers altijd de
  waarheid spreken, maar dat niet alle Kretenzers altijd liegen.

  Een andere variant. “Op dit moment lieg ik”.

  Overigens, iemand die altijd liegt is ook betrouwbaar.

  Reactie door jeroen — maandag 24 april 2006 @ 11.16 uur

 199. @197 Fred,

  Ik zou echt niet weten welke partij bij mij zou passen. Elk heeft wel wat goede en slechte punten dat is het probleem. tel daarbij nog op dat een mens ook kan veranderen van inzicht.

  Om op je vraag te komen. Moreel is een persoon met meer mogelijkheden ook verplicht de ander te helpen. Maar hoe zet je deze morele verplichting om in een wettelijke verplichting, want anders heb je er ook niets aan? Ik denk dat met het progressieve belastingstselel we al een heel end komen. Immers de rijkere betalen al meer belasting dan armere.

  En dan kom ik toch terug op de basis vraag hoeveel moreel verplicht moet een rijke een arme helpen. Om bij NedCar te blijven, het zou echt te ver gaan om maar auto’s te blijven produceren die niet verkocht worden, ook al zou je daarmee elke maand het salaris van 3000 mensen uitkeren. dat gaat niet lang goed.

  Reactie door jeroen — maandag 24 april 2006 @ 11.24 uur

 200. Als oud medewerker van Nedcar vind ik het sneu voor al diegene die hun baan dreigen te verliezen. Een 1000 binnen niet al te lange tijd, maar ook na 2010 is de toekomst van Nedcar allesbehalve zeker. Wanneer er in dee tussenliggende periode geen partner naast Mitsubishi gevonden zal worden, het na 2010 wel eens definitief een einde kan betekenen.

  In het subsidiëren van Nedcar door de overheid zie ik ook geen heil, want dat zal het probleem alleen maar op korte termijn verzachten en niet op langere termijn effectief hebben. Wel zou er door de overheid gelobbyd kunnen worden bij investeerders en andere corporaties die auto’s zouden willen blijven maken om de hoog technologische fabriek die Nedcar wel degelijk is, hiermee een verlenging van overleven te geven. Een sluiting van Nedcar na 2010 zou de economie in de regio tot verder verderf kunnen leiden. Alleen een nieuwe partner voor Mitsubishi of eentje die Nedcar alleen kan bedienen, kan de redding zijn voor het blijven maken van auto’s bij Nedcar in Nederland.

  Mijn hoop is dan ook dat nog dit jaar een nieuwe partner gevonden zal gaan worden, zodat in ieder geval 1000 banen verzekerd zullen blijven voorlopig. Voor de rest hoop ik op een wonder dat Nedcar zal doen blijven overleven.

  Reactie door Harm Burgers — maandag 24 april 2006 @ 11.50 uur

 201. Beste mensen en speciaal de jongeren.

  Aardig om jullie bedenkingen te lezen over het wel en wee van het kapitalisme en socialisme. Met alle respect, een mens kan niet alles weten en de leerboekjes van heden zullen jullie echt niet helpen het juiste pad te bewandelen.
  De problemen van nu zijn echt niet anders dan de problemen uit de geschiedenis. Wat mij opvalt is steeds weer het korte termijndenken. Goed ik ben wat ouder maar mijn bevindingen liggen daardoor wat ruimer. Want de tijd is nog steeds de beste leermeester.
  Als jullie wat tijd over hebt probeer eens wat te lezen uit het verleden.
  Ik heb hiervoor een boek uit mijn chaotische boekenkast gehaald, geschreven door Sidney en Beatrice Webb, “Het verval der kapitalistische beschaving”.

  Ik zal een kleine weergave geven van de inleiding.

  Het is eene van de illusies van elke generatie, dat de maatschappelijke instellingen, te midden van welke zij leeft, op een bepaalde wijze “natuurlijk,” onveranderderlijk en blijvend zijn. Toch zijn in de loop van tallooze duizenden jaren maatschappelijke instellingen verrezen, tot ontwikkeling gekomen,vervallen en geleidelijk vervangen door andere, meer geëigend voor de behoeften van elk tijdsbestek. Dit boek doet blijken, dat wij, de naties, beweren in beschaving het verst gevorderd te zijn, in niet mindere mate dan onze voorgangers onderworpen zijn aan dit proces van eeuwigdurende verandering. Einde citaat.

  Een boek uit 1923, waaraan Bernard Shaw zijn medewerking verleende om de drukproeven te corrigeren.

  Ik voeg er alleen aan toe, zij die de historie beheersen, zien de toekomst een beetje duidelijker. Daar een mensenleven zo kort van tijd is mogen wij blij zijn dat in het verleden veel goede dingen op papier gezet zijn.
  Onderzoekt de geschriften en behoudt het goede.

  Reactie door Henk Hiensch — maandag 24 april 2006 @ 12.24 uur

 202. @ 192 Jeroen.
  Het huidige graaien gaat bijna altijd met de zegening van de ‘bazen’. Dat de targets gehaald zijn geloof ik ook wel, maar de hele administratie van Essent , daar klopt nog niet erg veel van en de service naar de klant in om te huilen. De vraag die dan gesteld kan worden zijn de target dan wel reëel. Maar goed zo’n discussie is lastiger te voeren.
  Wat ik wel graaien vond is het salaris van de (voormalig) directeur van de hartstichting, die een groot deel van de centen voor zichzelf hield die gegenereerd werden door mensen die dit deden voor de liefde voor de stichting. Dus het klootjes volk mocht de centen ophalen, voor de zieke kindjes en de directeur liet zich vet betalen. Waar was zijn medeleven. Hij wist toch ook dat dit geld binnen kwam door giften.
  De directeur besliste gewoon dat hij belangrijker was dan de mensen die centen gaven en ze ophaalden, niet realiserend dat deze mensen zijn biefstuk en zalm betaalde. Hij stelde zich boven de gevers, ophalers, en de organisatie. Voor hem was het gewoon een centenkwestie.
  Bij grote ondernemingen is het inderdaad lastig om het verschil te maken tussen graaien en verdienen. Een goede manager kan veel werkgelegenheid creëren, en heeft dus ook veel invloed op het uiteindelijke resultaat. Dus zullen er meerdere ‘targets’ gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld is het onwenselijk dat een directeur veel meer verdient, en de helft van de ‘workforce’ moet ontslagen worden. Dit is onverteerbaar.
  De maximale beloning van 75.000 euro per man en dan 100% belasting te heffen is een mooie gedachte, maar niet realiseerbaar. De mensen zijn er nog niet klaar voor. Mensen zijn te gehecht aan spulletjes. Toch vind ik het kortzichtig van de zwaar betaalde medewerker om het salaris wat ze krijgen ook aan te merken dat ze dit ook verdienen. Wat men krijgt is niet altijd wat men verdient. Ik zou graag zien dat mensen dit erkende. Ik ken managers die klaagden (in de IT) die nooit tijd hadden (druk, druk druk). Tot ik eens een paar dagen op kantoor ronding. Ze voerden geen ene flikker uit. Ik, die bij de klant zat, en de centen verdiende, had het pas druk. Maar ik realiseerde mij dit niet. Ik vond gewoon dat mijn dag lekker gevuld was. Daarbij kon ik mijn eigen tijd indelen, dit geeft altijd een vrij gevoel. Maar toen ik mijn daginvulling vergeleek met de daginvulling van mijn manager had hij een tropenrooster.
  Dus na 75000 euro 100% belasting gaat niet werken. Wel denk ik dat de huidige beloningssystemen de spuigaten uitlopen. Dus voor een ander beloningssysteem ben ik wel voor. Te beginnen moet er een onderscheid gemaakt worden ondernemers en werknemers. Een dik verdienende directeur of CEO is géén ondernemer, en mag dus ook niet de privileges ervan hebben. Een ondernemer is degene die eigenaar is van het bedrijf en niet degene in loondienst. Een ondernemer is veel meer betrokken bij de zaak (ook emotioneel). Als dit onderscheid gemaakt wordt in de beloning, dan zal het er een stuk eerlijker aan toe gaan.

  Reactie door Alexander — maandag 24 april 2006 @ 12.26 uur

 203. @200

  > Een sluiting van Nedcar na 2010 zou de
  > economie in de regio tot verder verderf
  > kunnen leiden. Alleen een nieuwe partner
  > voor Mitsubishi of eentje die Nedcar
  > alleen kan bedienen, kan de redding zijn
  > voor het blijven maken van auto’s bij
  > Nedcar in Nederland.

  Persoonlijk zou ik meer zien in een stimulering van de overheid om b.v. andere takken van industrie te laten groeien of ontstaan.

  Hier in Groningen bijvoorbeeld is men ook met zulke dingen bezig. De boeren en suikerfabrieken hier zitten met het probleem van goedkope suiker uit derde wereldlanden. Nu is men bezig om bieten een andere toepassing te geven.

  Daarnaast is men hier druk bezig in de energiesector om projecten van de grond te krijgen en werkgelegenheid in die sector te creëeren.

  Dus een mogelijke sluiting van NedCar hoeft niet per se een heel groot probleem te zijn voor de regio. Mits de overheid, bedrijfsleven en andere instellingen bereid zijn alternatieven te zoeken… en dat ook doen.

  Reactie door Fjodor — maandag 24 april 2006 @ 12.58 uur

 204. Ik ben het oneens met de column. Ik zal even kort een aantal dingen aanstippen.

  - Ik vind niet dat je mensen kan dwingen “goed te doen” en banen te creeeren. Dat hele argument wat betreft “sociale verantwoordelijkheid” vind ik dus onzin. Stel je voor dat er nu iemand naar mij toekomt en zegt “Joep, ga iemand aan een baan helpen”. Dat is toch onzin.

  - Wat betreft dat “wegsluizen van rijkdommen”. Hoe gebeurt dat dan. Vertel daar eens wat meer over. Rijkdom creeer je!!! Dat is het verschil, de rest van de wereld creeert nou eenmaal minder omdat ze geremd worden door hun achterlijke corrupte despote regeringen.

  - een economie kan je niet bezitten.

  - uiteraard is iedereen elkaar aan het uitspelen. Bedrijven spelen arbeiders tegen elkaar uit. Wanneer arbeiders gaan consumeren doen ze exact hetzelfde. En daar is niks mis mee want het vergroot de welvaart. Kom alleen niet met dit argument aanzetten.

  - globalisering versterkt wel degelijk de kracht van nationale economien. Hoe meer een economie haar grenzen open zet voor globalisering hoe harder het groeit.

  Ik snap wel dat Jan hier tegen is. Globalisering is sterker dan socialisme en zal een eind maken aan onze grote verspillende overheid. Lang leve de globalisering.

  En dat het niet democratisch is. So what. Gaan we democratisch beslissen over de kleur van mijn fiets of de laatste mode. Onzin. De markt bepaald. Niet een paar vakbondsleiders in hun ivoren torentjes.

  Reactie door joep — maandag 24 april 2006 @ 13.36 uur

 205. bedank voor je uitleg jeroen !

  probleem bij het steeds groter worden van de EEG is dat het aantal problemen gigantisch zal toenemen :zoals de verdeling van de productie binnen de EEG , bijvoorbeeld Nederland verzorgt de productie van bloemen in de gehele EEG ,….Duitsland ….
  Momenteel moet er een strakke besturing komen voor het onbeperkt binnenstromen van zeer goedkopen producten uit landen buiten de EEG : hoe ga je dat regelen ?: wie gaat controlle houden bij de grenzen van de EEG ? Nu zijn de grenstaken al verschoven naar de Oostbloklanden : nou een aantal landen zijn behoorlijk corrupt :doane van deze grenzen kan je met een klein bedrag omkopen ;al deze praktische overwegingen zorgen er uiteindelijk voor of deze grote EEG wel een stabiel en overzichtelijk handelsverkeer kan handhaven :Als het nu al mogelijk is heel goedkope tabaksartikelen hier in Nederland te kopen (zonder accijns ) ,die vanuit Polen onbeperkt hier naartoe zijn gebracht geeft al een probleem voor de Nederlands overheid : dit soort ongecontroleerde handelsverkeer kan het bedrijfsleven behoorlijk opbreken !en gevolg ontslag van de medewerkers .
  Dit komt natuurlijk dat de nieuwe EEG-landen zich nog totaal niet hebben aangepast aan die van de oude EEG-landen .
  Zo is dit natuurlijk ook gesteld met volksverzkeringen ,salaris-niveau’s , obnderwijs : En in die grote Chaos zijn er altijd lui die daar goed aan verdienen !
  Hoe gaat het geregeld worden m.b.t. huisvesting , belasting , verzekering op auto’s …

  Reactie door Fred — maandag 24 april 2006 @ 14.10 uur

 206. @Fred, Tja de EU heeft nu wel een bepaalde omvang bereikt waarvan je je moet afvragen hoe bestuurlijk het nog kan zijn. De EU zou eigenlijk een verzameling landen moeten zijn die vergaande afspraken maken over een interne markt. En daar moet het bij blijven een soort benelux in het groot, maar die niet met teveel andere regels moet komen.

  Wat betreft de externe goederen stroom van buiten de EU naar binnen de EU daar blijf ik toch bij dat dat wel voordeling voor mensen in de EU kan zijn.

  Het dooorgedraaide landbouw beleid is daar een pracht voorbeeld van. Diverse landbouwproducten zouden de helft goedkoper in de winkels liggen, want we blokkeren goedkope landbouwproducten van buiten de EU, en niet alleen dat we geven boeren hier nog een garantie prijs voor diverse producten die gewoon ver boven de marktprijs ligt. Leuk dat je die boeren beschermt hier maar uiteindelijk is het de consument die betaald.

  Dit zijn we ook in de textiel, goedkopere chinese textiel wordt uit de EU gehouden ten faveure van textiel industrie in zuideuropa. Dat is gewoonweg tegen de consumentzeggen, jij doet je boodschappen niet bij Dirk van den broek jij doet ze maar bij het duurdere AH. Maar eigenlijk wil ik dat zelf bepalen.

  Reactie door jeroen — maandag 24 april 2006 @ 15.41 uur

 207. jeroen@198

  Eindelijk iets zinnigs, alléén uw laatste opmerking niet.

  “Iemand die altijd liegt is óók betrouwbaar”

  Hélaas jeroen, iemand die altijd liegt is zo onbetrouwbaar als de pèst.
  Misschien dat die persoon zo kan liegen, dat hij/zij in zijn/haar eigen leugens gelooft, maar voor zijn/haar omgeving gaat dit beslist niet op.
  groet,

  Reactie door Anja — maandag 24 april 2006 @ 19.43 uur

 208. Wat ik bedoel anja als je weet dat iemand altijd liegt, dan weet je waar je aan toe bent met die persoon. Door de juiste vragen te stellen krijg je dan altijd de waarheid naar boven…

  Reactie door jeroen — maandag 24 april 2006 @ 22.05 uur

 209. Ben je ook rechercheur geweest Jeroen.?

  Reactie door Baantje — maandag 24 april 2006 @ 23.03 uur

 210. baantje@209

  Jeroen is van alle markten thuis.

  Reactie door Anja — dinsdag 25 april 2006 @ 0.00 uur

 211. @185 Alexander
  Je maakt een kolossale denkfout, niet de kapitalist leeft ten koste van een ander maar de socialist.

  Reactie door HenriOsewoudt — dinsdag 25 april 2006 @ 10.31 uur

 212. Die forfour was gewoon veel te duur.
  Het produktpalet van Nedcar is daarintegen weer te klein.

  Reactie door Sjef de Wit — woensdag 26 april 2006 @ 16.31 uur

 213. @211.
  Hee Henri.
  Hier maak jij de denkfout.
  Waarom begint iemand een bedrijf , juist om winst te maken.
  Niets mis mee trouwens.
  Winst maak je met alle ter beschikking staande middelen, door die zo efficient mogelijk in te zetten.
  Machines, mensen, grondstoffen, kapitaal.
  Je doet dat om alles uit die middelen te halen en er zo weinig mogelijk in te stoppen.
  Economie des force, kijk dat is rendement.
  Maar wel ten koste van.
  De socialist gaat gewoon wat zuiniger en vriendelijker om met mensen.

  Reactie door Toergenjev — donderdag 27 april 2006 @ 0.32 uur

 214. NedCar en de globalisering zegt de kop van dit verhaal. De laatste reaktie was eind april dus ik sluit waarschijnlijk het hek.

  Wanneer men in de automotive werkt, heeft men gekozen voor een grotere onzekerheid. Weinig takken van de industrie zijn meer conjunctuurgevoelig dan de automotive.

  Het verschijnsel globalisering met al zijn gevolgen valt niet te ontkennen, en een kleine partij als NedCar is daarbij erg kwetsbaar. En juist de globalisering is er de oorzaak van dat NedCar nu in deze positie verkeerd.

  NedCar kan zich alleen redden met een nieuw hoog volume project van Mitsubishi. De supermini die men nu in gedachte heeft zal tot banenverlies leiden, zie ik ook als een zoethoudertje. De stekker gaat eruit, maar pas wanneer Mitsubishi er klaar voor is.

  Toen het slecht met DAF ging, zag je bij elk arbeidsburo een bakje DAF en een bakje anderen. Het totaal aantal mensen wat werkzaam is bij de toeleveranciers is meestal vergelijkbaar met de automobielbouwer. Waarom deze groep eenvoudigweg niet genoemd wordt, duidt op kortzichtigheid.

  Om de concurrentie goed in te kunnen schatten moeten we veel meer kijken naar onze concurrenten en daar ook open over durven zijn. En ons aanpassen. Een andere mogelijkheid is protectionisme. En zo is er meer. Maar de tools blijven kapitalistisch, daar de wereld kapitalistisch is.

  Verdere commentaren bewaar ik tot na eventuele reacties.

  Reactie door Speelgoedman — donderdag 6 juli 2006 @ 18.38 uur