Over de behandeling van Polen

FNV Bondgenoten heeft in aanloop naar de demonstratie ‘gelijk werk, gelijk loon‘ het grievencahier ‘Jij, Jerzy‘ gepubliceerd. Hierin staat de behandeling van Poolse en andere buitenlandse werknemers in Nederland centraal.

Uit de conclusie:

Uit de tekst hiervoor in deze uitgave zal duidelijk zijn geworden dat vrij verkeer van werknemers tot nu toe vrijwel alleen maar heeft geleid tot schaamteloze uitbuiting en oneerlijke concurrentie. In het ene geval in ernstiger mate dan in het andere, maar toch. Dat is schandalig en schadelijk. Niet alleen voor de partijen die het direct aangaat – de buitenlanders die hier komen werken – maar ook voor onze eigen Nederlandse werknemers, en dan met name zij die toch al in een zwakke arbeidsmarktpositie verkeren zoals jongeren, laagopgeleiden en allochtonen.

De conclusies van het FNV over de uitbuiting van Oost-Europese werknemers, en de gevolgen van openstelling voor de Nederlandse werknemers komen veelal overeen met wat de SP signaleerde in het rapport: ‘Open grenzen, eerlijk werk‘. In dit rapport zijn we met voorstellen gekomen om deze uitwassen tegen te gaan. Hieronder vallen onder andere het instellen van een CAO-autoriteit en herinvoering van vergunningsplicht voor uitzendbureau’s.

Het cahier van het FNV is hier te lezen.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 05 april 2006 :: 12.26 uur

63 Comments

63 reacties

 1. Verraad aan de werknemers het bad is al vol aan aanwezige arbeiders potentiaal met het open stellen van de grenzen loop dit bad aan arbeiders potentiaal over.
  Met alle sociale gevolgen van dien.
  Ook het FNV weet dat met dit vrij verkeer de Nederlandse werknemer het loodje moet leggen.
  Wegens zijn hogen lasten.
  Maar men heeft geen belang meer aan de Nederlandse werknemer,en probeert hun EU droom te verschuilen achter niet werkende regeltjes.
  Het heeft met gelijke beloning niks te maken.
  Ook het FNV heeft nog niet uit gelegd wat het voordeel is voor Nederlandse werknemer met dit vrije verkeer.

  Reactie door Jofel — woensdag 5 april 2006 @ 12.45 uur

 2. Natuurlijk moeten die Polen die hier nu werken het beter krijgen.
  Maar het FNV besodemietert de boel door hier in direct het vrije verkeer in mee te nemen.
  Als het FNV zo belang bij die Polen had waarom heeft men een hele tijd terug hier geen werk van gemaakt.
  Die mensen die staan te protesteren voor beter werk omstandigheden voor de Polen, staan voor het verhoogt eigen risico te protesteren om ontslagen te worden.
  De bond kan maar voor een ding gaan grenzen dicht.
  En alleen Polen voor niet in te vullen arbeids plaatsen.
  Maar niet zoals nu het werkelijke doel van de Bond volledig open grenzen,en hiervoor het medelijden met de Polen te gebruiken.

  Reactie door Jofel — woensdag 5 april 2006 @ 12.59 uur

 3. Je zal zien, dat alles gewoon doorgaat, geen speld tussen te krijgen.
  Gevolg, steeds meer mensen krijgen de pest in over alles wat over hen heen wordt gestort.

  Wie zei ook weer, De economie trekt aan?

  Propaganda voor de komende verkiezingen.

  Reactie door Ouwe Dirk — woensdag 5 april 2006 @ 13.00 uur

 4. We gaan gewoon terug in de tijd:ieder voor zich en niemand voor ons allen!
  Ik snap er niets van, wil men in Europa een europeese volksverhuizing?
  CPB begint ook al over de ontslagrechtversoepeling, als zijnde oplossing en werkgevers hollen er maar wat graag achter aan!
  Gedwongen huizen verkoop gestegen!
  Hoera voor de globalisering!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 5 april 2006 @ 13.06 uur

 5. zelf ben ik hier niet zo bedreven in maar,in hoeverre is er na te gaan of de regels en wetten die nu nog gemaakt zijn/worden na het NEE tegen de grondwet,hetzelfde tot doel hebben?
  ik heb namelijk het idee dat die grondwet nu via herformuleringen en anders in elkaar gestoken regels,alsnog via deze weg word ingevoerd/afgesproken.
  is dat dan zomaar toegestaan of is dat niet mogenlijk?

  en mag dat dan zomaar?
  hoe komt men hier achter?

  Reactie door iew — woensdag 5 april 2006 @ 13.07 uur

 6. Kan iemand mij uitleggen wat de zin is van een CAO autoriteit?? Een CAO heeft maar een beperkte duur, en daarna wordt er gewoon geen nieuwe CAO meer afgesloten, met de werkgevers.
  Ik denk dat geen werkgever meer een CAO gaat afsluiten.
  En hoe zou je dat als wernemer ook moeten afdwingen, als er een heleboel Polen staan te trappelen om het werk voor het minimumloon te doen.

  Reactie door Hanna — woensdag 5 april 2006 @ 13.24 uur

 7. Twee dagen geleden heb ik op het SP weblog geschreven over de 1000 mensen van NEDCAR welke de straat op moeten.Vandaag sluit Philips zijn lampenfabriek in Weert,daar krijgen 256 mensen ontslag,wegens overplaatsing naar Polen.Als de productie krimpt en er ontslagen vallen dienen voor elke ontslagen werknemer van een hoofdvestiging nog eens 2 wernemers per ontslagen werknemer bijgeteld te worden van toeleveringsbedrijven.Overal klinkt het van het gaat weer goed en de economie klimt uit het dal,de export trekt aan.
  Deze prietpraat gelooft tercht niemand,de export van geimporteerde Chineesche containers,welke met honderduizende binnenkomen in Rotterdam trekt aan,doch daar heeft de werkende bevolking in ons land niets aan.Op 13-10-2004 heb ik een spreekbeurt gehouden op uitnodiging van de Financieele Commissie van de Staten van Limburg t.a.v. de herindeling in Midden Limburg,met als onderwerp ‘MIDDEN LIMBURG IN DE ECONOMISCHE TANG’.De leden van de tweede kamer van de SP hebben hier een afschrift van ontvangen op 16-08-2005.
  Ofschoon ik t.a.v. de inhoud sceptisch werd ontvangen,heb ik nu achteraf volkomen gelijk gekregen. De bevolking ziet de overheid als een partij-politieke-overheid.Na de verkiezingen trekt de overheid zich weinig meer van haar kiezers aan.Als voorbeeld hiervan mag gesteld worden dat de overheid Jan Modaal en Piet MInima koopkracht laat inleveren en voorzover,z.g. sprake is van koopkrachtverbetering,leugens rondstrooid.Tegelijkertijd worden geen maatregelen genomen tegen het exhorbitante (bonus) gegraai.
  Deze witte boorden geldwolverij heeft feitelijk een voorbeeldsfunctie en crieerd kleine en grote criminaliteit.
  De grote massa,welke geen criminele ambities heeft, wendt zich verongelijkt af.De intergratie in de EU van de Oostblok landen is veel te snel en onzorgvuldig toegepast.Dat verscherpt,na de toelating van z.g. asielzoekers,verdere tegenstellingen tussen de autochtone bevolking en de nieuwkomers.Ook de globalisering/concurrentie verhouding tussen de E.U. /V.S. en het Aziatische blok schept spanningen,temeer daar onze sociale lasten en milieubelastingen niet in de Aziatische (uurloon)kostprijs zitten.Door de Aziatische welvaart treedt steeds meer een aanslag op van de (schaarse) grondstoffen en milieuvervuiling op.Economische macht is een voorbode van millitaire macht en deze zal vooral door China gemanifesteerd worden hetgeen onveligheid en onrust met zich mee zal brengen.Onze economische welvaart is opgebouwd op schulden en een geld-drukpers filysofie.De bevolking wil zekerheid ,zeker voor hun oude dag en dat wordt bewust door de overheid uitgehold, via de koopkrachtpariteit.Dat is ook de aversie tegen de euro.Het feit dat goud en zilver komeetachtig stijgt ontgaat ook de bevolking niet.Kort gesteld in ons kleine landje wonen te veel mensen.De wereldbevolking wil ook onze welvaart,dat kan alleen als de wereld aanzienlijk minder mensen bevat.
  Zo, dat is een voorbeeld en uitleg waarom er weinig vertrouwen is.
  Hoe kan dit verbeterd of veranderd worden? Van een echte democratie (voortgekomen uit de Griekse oudheid)is geen sprake.Feitelijk mag geen sprake meer zijn van een coalitie.51% van de stemmen vertegenwoordigd de bevolking niet.Daarom moeten alle politieke groeperingen in de ministerraad vertegenwoordigd zijn naar rato van hun zetels.Indien de politiek dat nu niet wil dan moet er feitelijk in beginsel een meerderheid zijn van 75% of 2/3 deel.Dat betekend dat een groot deel van de bevolking vertegenwoordigd is in de regering,hetgeen nu niet het geval is,immers de coalitie heeft nu aanzienlijk minder aanhang dan de helft van de zetels.(tussentijdse polmeting)Voorts dienen meer niet politiek gebonden (deskundigen) in bestuursfuncties te komen.Dat voorkomt belangenverstrengeling en netwerkenpolitiek.Politieke gezagsdragers dienen niet tientallen jaren op hun stoel te blijven zitten.Ook dient een jury rechtspraak bestaande uit leden uit de bevolking benoemd te worden.Kortom de bevolking dient na de verkiezingen meer invloed te krijgen via referenda en adviescommissies.In mijn gemeente controleerd de gemeenteraad via haar rekenkamerfunctie haar eigen beleid!Dat werkt corruptie in de hand.
  Het is frappant dat in de politiek steeds dezelfde namen en connecties opduiken als bestuurder of gekozene.
  Veel inventieve mensen (zoals ik)geven hun uitvindingen niet prijs,omdat andere er van profiteren.Daarom is het belangrijk dat de octrooirechten afgeschaft of aanzienlijk verlaagd worden.Dat crieerd niet alleen effyciency doch ook nog werk,welke producten wel kunnen concurreren vanwege hun innovatie Dan dienen veel ambtenaren,welke door de bevolking als profiteurs en obstakels gezien worden ingezet te worden in het reguliere bedrijfsleven,daar waar arbeidskrachten nodig zijn,hierdoor zijn aanzienlijk minder mensen vanuit andere landen hier meer nodig.
  Wanner de overheid doorgaat met de huidige “democratie”dan is m.i.op termijn, sociale onrust onvermijdelijk, ook de criminaliteit zal verder stijgen en de bevolking zal zich steeds minder aantrekken van wetten en voorschriften. Ik denk dat alleen de jeugd bereid is tot verandering,aangezien haar toekomst anders in gevaar komt en zij veel flexibeler is dan de huidige grijze eminenties.

  Reactie door Maan Arkenbosch — woensdag 5 april 2006 @ 13.31 uur

 8. Waar is Neelie Kroes, i.v.m. de oneerlijke concurrentie, waardoor onze eigen mensen werkloos zullen raken?

  Reactie door L.M. Lembeck — woensdag 5 april 2006 @ 13.44 uur

 9. @5 Iew,

  Nee jij hebt er niet veel verstand van. De europese grondwet waar nee tegen gestemd is, heeft niets van doen met dit issue.

  De grondwet was opgezet om een systeem te creeren waar vast zou komen te staan hoe de besluitvorming tussen 25 landen zou moeten gebeuren.

  We hebben het nu over de EU rechten van vrijverkeer van personen, goederen, diensten en werknemers. Waarvan iedereen weet dat ze per saldo beter zijn voor de economie en stabiliteit in de EU.

  Reactie door jeroen — woensdag 5 april 2006 @ 13.54 uur

 10. Verdonk wil de belastingen verlagen, stelt ze in haar praatje. Op zich goed, daarmee verlaag je de kosten van werkgevers en vergroot je de concurrentiepositie t.o.v. Oost-Europa.

  “Daarnaast ‘moeten mensen weer kunnen lachen om hun loonstrookje’. Verdonk ‘zou zich kunnen voorstellen’ dat de belasting omlaag gaat. Ze wil haar plannen bekostigen door geld vrij te maken met de aanpak van managementlagen in bedrijven en bureaucratie. (nu.nl)”

  Maar ik vraag me af hoe de overheid de managementlagen in bedrijven wil aanpakken. Gaat de overheid regels geven voor hoeveel managentlagen er in een bedrijf mogen zijn en hoeveel managers zich er daar mogen bevinden?

  Ik hoorde vorige week overigens van mensen in de IT-sector met vestigingen in Polen dat zij verwachten dat over 5 jaar de lonen daar vrijwel gelijk zijn aan die in Nederland. De lonen stijgen daar ontzettend snel. Dat wil niet zeggen dat dit in iedere sector zo is.

  Reactie door Duh — woensdag 5 april 2006 @ 14.02 uur

 11. 9

  Jij weet het weer beter.
  Die opmerkingen van gisteren waren ook goed onderbouwd.

  Wat denk je als jij werkloos word en ik die dat al ben.
  Een pool kan werken voor 700 euro 40 uur per week.
  Denk je dat jij dat volhoud.
  Ik zeker niet.
  Weinig keus zal je ook niet meer hebben in de toekomst.
  De cao zal helemaal uitgeholt worden.
  Ik verdiende normaal als vrachtwagen chauffeur toen der tijd.
  Nu denken ze wel 2 keer na om mij in dienst te nemen als er eerst een pool zich aanbied.

  Reactie door RED PIL — woensdag 5 april 2006 @ 14.15 uur

 12. @10 Duh.

  Dat is een punt wat hier ook niet vaak wordt genoemd. Wees blij dat Polen in Nederland baantjes willen doen waar moeilijk andere voor te vinden zijn.

  De economie in Polen groeit in een rap tempo, kon je vroeger met 1 euro 5 zlotys krijgen nu zijn het er nog maar 4, en het daalt snel. Het wordt steeds minder aantrekkelijk om in het buitenland te werken.

  Reactie door jeroen — woensdag 5 april 2006 @ 14.18 uur

 13. @5 iew

  Hoe hierachter te komen?
  Je ogen open houden!
  Het is toch duidelijk?
  Die Europese Grondwet wordt tegen onze wil in alsnog in hapklare brokken opgediend en ons in heel Europa door de strot geduwd.
  Mensen zijn sceptisch wanneer ze worden geconfronteerd met ideeën als Nieuwe Wereldorde.
  Dit terwijl we ons midden in de verwezenlijking van dit idee bevinden.
  Gij die ogen heeft; ZIE!!!
  Gij die oren heeft; HOOR en VERSTA!!!

  Reactie door Wattenstaafie — woensdag 5 april 2006 @ 14.20 uur

 14. @6

  Het nut van een CAO-authoriteit is een nieuwe club waar het FNV in kan gaan zitten om nog meer vacatiegelden op te strijken. Het FNV streeft naar syndicalisering en schroomt niet om de SP voor haar karretje te spannen. SP doorzie toch dat de FNV de sidekick van de PvdA is en die pruimen jullie ook al niet.

  Reactie door Hagar — woensdag 5 april 2006 @ 14.23 uur

 15. @11 Maar dit probleem heeft niets met Polen te maken.

  Het laag geschoold arbeid staat onder veel grotere druk dan de Polen. Automatisering, mechanisering, verhuizen naar india/china zijn veel grotere bedreigingen voor laag geschoold arbeid.

  De transportsector kent de grootste klappen als het om verdringing door Polen gaat, dat kan ik niet ontkennen. Ik zie aan de andere kant geen gegronde reden waarom een Pool niet met zijn vrachtwagen door europa mag rijden en waarom dat alleen aan nederlanders overgelaten zou moten worden.

  Reactie door jeroen — woensdag 5 april 2006 @ 14.24 uur

 16. 15

  Wat ik gewoon denk is het bewust naar beneden halen van de lonen.
  Het werk wat gedaan moet worden in de glastuin etc wat nu door polen word gedaan,kan ook een werkloze doen.
  In plaats van thuis zitten,krijgen ze een werkritme te pakken.
  Ze hoeven niet full time te werken,maar wel gedeeltes.
  Ik woon niet in de akkerbouw gebieden,maar ik zou dat ook wel doen,als ik in de buurt ervan woon.

  Reactie door RED PIL — woensdag 5 april 2006 @ 14.33 uur

 17. ps
  Is het eerlijk dan dat een essent mederwerker geen bal omhoog gaat,terwijl mr de directeur tonnen bonussen krijgt.
  De managers en directeuren vangen het en de werknemers doen het.
  Zij worden uitgezogen.

  Reactie door RED PIL — woensdag 5 april 2006 @ 14.37 uur

 18. Zeg Hagar,

  Wie zegt dat de FNV daarin komt? De FNV is namelijk een partij in de cao onderhandelingen, dus die kan nooit onderdeel zijn van een controle autoriteit…

  Lijkt me duidelijk…

  Over de SP en het karretje van het FNV? Denk dat het de laatste tijd andersom is ;)

  Reactie door Bram — woensdag 5 april 2006 @ 14.41 uur

 19. @15 Jij wil misschien wel werken, maar al die werkelozen die aangeschreven werden en zelfs met harde hand de tuinbouw en vleessector werden ingewerkt leverde niet het gevraagde werkaanbod voor de werkgevers op.

  @17 Dat is een andere discussie die mangers, maar daar ben ik het met je eens. Stel een maximum salaris in voor een directeur (wat veel lager is dan nu) en kies die persoon die dat accepteert om de tent te runnen. In mijn ogen zou je genoeg capabele mensen moeten krijgen.

  Reactie door jeroen — woensdag 5 april 2006 @ 14.43 uur

 20. Jeroen

  Nog een reactie op gisteren over de belastingdienst.
  Geen sofinummer-achterlaten en alles onder de tafel uit laten betalen.

  Reactie door RED PIL — woensdag 5 april 2006 @ 14.43 uur

 21. @9 jeroen

  Dat is een makkelijk inkoppertje Jeroen!
  Wanneer iew in zijn oprechtheid aangeeft dat hij met betrekking tot de gehele gang van zaken de dingen niet logischerwijze kan koppelen, dan denk je te scoren door te zeggen: ‘Nee jij hebt er niet veel verstand van’.

  Wanneer iew verder zegt: ‘ik heb namelijk het idee dat die grondwet nu via herformuleringen en anders in elkaar gestoken regels, alsnog via deze weg word ingevoerd/afgesproken.
  is dat dan zomaar toegestaan of is dat niet mogelijk?’ geeft hij er blijk van het juist WEL te begrijpen.
  Immers hij heeft heel goed door dat de wil van het volk genegeerd wordt.
  Dat de agenda’s van die Grondwet gewoon uitgevoerd worden, zonder dat hiervoor een legitimatie van het volk voor is afgegeven.
  Ik zeg dan ook; Jeroen je zou niet zo snel naar een ander moet gaan roepen dat deze er geen verstand van zou hebben.
  Ik denk dat iew de gang van zaken beter door heeft als jij…

  Reactie door Wattenstaafie — woensdag 5 april 2006 @ 14.44 uur

 22. @20 wat wil je daar mee zeggen? Ik ben niet voor zwart werken en nergens suggureer ik dat. Als die Polen hier werken moeten ze naar behoren betaald worden en als dat niet gebeurt moet je dat aanpakken.

  Dit probleem los je niet op met de grens nog gesloten houden, je werkt het alleen maar in de hand.

  We weten doorgaands waar de Polen zitten, stuur daar onvverwachts controleurs op af. Laat die koppelbazen en uitbuiters maar zweten

  Reactie door jeroen — woensdag 5 april 2006 @ 14.47 uur

 23. @21 laat die grondwet met rust, die heeft niets met dit issue te maken.

  Dat is het hele probleem, en ik geef toe ook mede door de schuld van vage EU figuren naar buiten gebracht. Het woordje EU is een scheldwoord geworden voor alles wat niet deugt.

  Reactie door jeroen — woensdag 5 april 2006 @ 14.50 uur

 24. 22
  Ik heb het ook niet over jouw eerlijkheid.
  Maar over je opmerking dat ik bang moet worden voor de belastingdienst.
  Ik heb lak aan die gasten,omdat zij de uitbuiters zijn.
  Ik weet ook hoe je moet ontkennen en uit handen moet blijven van de belastingdienst.
  En ik heb het ook niet alleen over zwart werken,maar belasting ontduiking.

  Reactie door RED PIL — woensdag 5 april 2006 @ 14.55 uur

 25. @22 Tja, bedoel je dat…

  Laten we wel wezen, niet elke (Nederlandse) zwartwerker cq belasting ontduiker is even blij met de door van Hoof aangekondigde verscherpte controles…..

  Maar ja, aan de ene klant roep je moord en brand dat de Polen onze banen inpikken en slecht is voor de economie, terwijl je zelf ook niet schuwt om belasting te ontduiken wat nog schadelijker voor de maatschappij is.

  Nou ja doe wat je niet laten kan!

  Reactie door jeroen — woensdag 5 april 2006 @ 15.01 uur

 26. Waar blijft de motivtie van de bonden,dus niet van Jeroen ,want die weten we nu zo langzamer hand wel voor hun uitspraak wij zijn in principe voor open grenzen.
  En wat voor voordeel geeft dat als werknemer in Nederland.
  En dan niet van dat is in de EU afgesproken want is de totaal buiten mijn bed show.

  Reactie door Jofel — woensdag 5 april 2006 @ 15.06 uur

 27. @26

  Jofel zie

  http://www.cpb.nl/nl/news/2006_25.html

  Reactie door jeroen — woensdag 5 april 2006 @ 15.21 uur

 28. @21 Wattenstaafje

  eeeeeeeeehhhh dat was even lekker in mn oor, met dat wattenstaafje! ;)
  dank u!

  Reactie door iew — woensdag 5 april 2006 @ 15.52 uur

 29. nog een suggestie… kunnen we het woord “POLEN” niet beter anders betitelen?
  bv “werknemers uit oostbloklanden”,het zijn namelijk niet alleen Polen die straks hier willen werken,als de grenzen opengaan hiervoor.

  “werknemers uit minder rijke landen” is misschien ook wel op z’n plaats…

  Reactie door iew — woensdag 5 april 2006 @ 16.10 uur

 30. De open grenzen zullen best, en zeker op den duur, goed zijn voor de economie. Ook geloof ik graag dat de economie op dit moment aantrekt. Alleen, dat is macro, op micro niveau gaan een heleboel mensen er (zwaar) op achteruit. Dat is een groot probleem wat veroorzaakt wordt door die internationalisering. Het is heel simpel tegenwoordig om de IT afdeling naar India te verplaatsen, de fabriek naar China en een contingent Polen in te huren voor het locale werk. Dat is enerzijds onomkeerbaar maar geeft anderzijds veel onrechtvaardigheid en sociale onrust. Jules Deelder dichtte al: Dow Jones marcheert, Jan Lul krepeert.
  We komen er niet door nu met allerlei drogredenen (ze worden uitgebuit, ze willen zelf eigenlijk ook niet)de Polen, zeer tijdelijk, tegen te houden. Beter is de feiten nu onder ogen te zien en onze samenleving in te richten voor een toekomst waar we voor veel werk eenvoudig te duur zullen zijn en waarin hele grote groepen andere nuttige dingen zullen moeten gaan doen dan wat wij nu onder betaalde arbeid verstaan.

  Reactie door Hans — woensdag 5 april 2006 @ 16.19 uur

 31. (12) (19)Jeroen
  De “Polen” worden dus de vervangers van de Turken en Marokkanen? Wat doen die dan intussen? Hoe kan het dat er zoveel werkelozen zijn en toch zoveel vacatures?

  Reactie door Warrior — woensdag 5 april 2006 @ 16.25 uur

 32. Meer Polen naar nederland lage lonen landen en langer werken zijn allemaal noodmaatregelen van het capitaal (en dus deze regering)om de arbeider op z’n kniën te dwingen tel daarbij nog op “verdeel en heers” dan is de hele cirkel compleet.
  Ook de fnv is hier mede schuldig aan want die komt alleen nog maar in actie als ze reclame kunnen maken zoals nu voor de smart fabriek waar z’n 1000 mensen ontslagen dreigen te woorden.
  Bij het cwi en uwv drijgen ook 1000 mensen ontslagen te woorden maar daar hoor je de fnv niet over zelfs een sociaal plan kan door die zelfde matennaaiers bond niet aan de orde komen.
  Dan hoor je ze ook zeggen dat de werkgevers zitten te schreeuwen om metaal arbeiders nu ik ben al een jaar werkloos en ik kan je al 121 afwijzingen laten zien van metaalbedrijven die zogenaamt zitten te springen om geschoolde mensen.
  Mischien moet ik mijn naam veranderen in een poolse naam.

  Reactie door Frans — woensdag 5 april 2006 @ 16.28 uur

 33. Kunnen we de Franse bonden niet hierheen halen?

  Reactie door Frans — woensdag 5 april 2006 @ 16.40 uur

 34. De bond Jeroen dat is mijn vraag.

  Die site die jij laat zien is alleen dat er ons iets door de EU door de strot wordt gedauwd.

  Reactie door Jofel — woensdag 5 april 2006 @ 16.42 uur

 35. Nu zijn de werkgevers rot voor die Polen,maar het kan ook ontaarden dat de werknemers rot worden voor de Polen.
  Ik zou tegen die Nederlandse werknemers willen zeggen vlam in de pan en zonder de verraders van de bonden.

  Reactie door Jofel — woensdag 5 april 2006 @ 16.51 uur

 36. @31 Warrior

  Dat is het hele probleem, vraag en aanbod sluiten hier niet (meer) aan.

  Zo kan het gebeuren dat we veel werkelozen hebben aan de ene kant, en bijvoorbeeld een FME (metaalsector) zit te springen om mensen. FME heeft op het MBO mensen proberen te rondselen voor hun sector, maar die trof veel te veel leerlingen die voor de ricting economie kozen en niet de richting techniek.

  Reactie door jeroen — woensdag 5 april 2006 @ 17.17 uur

 37. Ik kan 25 geweldige vakmensen op noemen met alle moderne papieren en zakken vol met ervaring.
  Alle 25 de man gem. 100 sollicitaties.
  Jullie niet oude zakken boven de 55jaar.

  Reactie door Zak en as — woensdag 5 april 2006 @ 17.41 uur

 38. JEROEN(23)de grondwet heeft niks met deze discussie te makem!raad je aan om het VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA

  Reactie door ,texas,henkie — woensdag 5 april 2006 @ 17.43 uur

 39. JEROEN(23)de grondwet heeft niks met deze discussie te makem!raad je aan om het VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA

  Reactie door ,texas,henkie — woensdag 5 april 2006 @ 17.43 uur

 40. JEROEN(23)de grondwet heeft niks met deze discussie te makem!raad je aan om het VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA eens te lezen titel 3 intern beleid en optreden art 3-130 dus geen onzin verkopen hier .een grote bek oke ,maar wel met verstand van zaken anders je bek houden .

  Reactie door ,texas,henkie — woensdag 5 april 2006 @ 17.45 uur

 41. @40 texas,henkie

  Dank je texas,henkie.

  Ik reageer al niet eens meer op dat gekakel.
  Jeroen reageert overal op, heeft overal een mening over maar is van weinig zaken echt op de hoogte.

  Reactie door Wattenstaafie — woensdag 5 april 2006 @ 18.15 uur

 42. Het voorstel van de SP voor een CAO-autoriteit houdt in dat naleving van de CAO wordt gecontroleerd en het achterstallig loon etc bij de werkgever wordt gevorderd (voor de werknemer). Plus een boete.

  Van Hoof wil alleen maar betaling van het minimumloon controleren en verhaalt het verschil niet.

  Reactie door Paul Ulenbelt — woensdag 5 april 2006 @ 18.59 uur

 43. @36

  Dat zie je ook in de IT gebeuren. Er zijn flink wat vacatures voor IT-ers, maar omdat de meeste mensen liever kiezen voor een studie economie, rechten of bedrijfskunde, blijven veel vacatures open staan.

  Bij ons bedrijf is dat niet anders. Toen we sales managers (ofwel verkopers) zochten, konden we kiezen uit een hele groep sollicitanten. Maar nu de markt weer stevig aantrekt zoeken we ook weer meer technici, die zijn helaas niet zo overvloedig te verkrijgen.

  Of je moet ervoor kiezen om met een detacheerder in zee te gaan, maar dat is knap duur.

  Daarom hebben we vorig jaar een vestiging in Warschau geopend. Jonge, goed opgeleide technici zijn daar nog goed te vinden. En momenteel zijn ze ook nog goedkoper dan Nederlandse technici, maar zoals iemand anders al zei, dat duurt niet zo lang meer. Nog 5 tot 10 jaar en het verschil is praktisch verdwenen.

  Reactie door IT-er — woensdag 5 april 2006 @ 19.10 uur

 44. @42 Paul Ulenbelt

  Precies Paul!
  CAO -loon is iets anders dan minimumloon.
  Velen ‘vergeten’ dit gemakshalve in de discussie mee te nemen.

  Reactie door Wattenstaafie — woensdag 5 april 2006 @ 19.10 uur

 45. Aanvullend op @43

  Een nieuwe vestiging openen is ook niet gratis, maar men (de directie) ziet het als een investering in de toekomst. We hebben daar nu een vestiging en kunnen daardoor later ook de Poolse markt mee gaan bedienen. Dus als het goed is, dan levert het in de toekomst nog meer geld op.

  Reactie door IT-er — woensdag 5 april 2006 @ 19.12 uur

 46. #7 Maan

  Bis Bis.

  Tja,,,zo gaat het hier ook in Groningen. Alleen wordt Limburg of de Randstad ook nog eens voorgetrokken als het om aandacht gaat in de media. Want hier staat Avebe op de tocht en vlogen er in Roden bij Cordis onlangs ook 500 man uit door een rechterlijke dwaling in Leeuwarden. Hoorde je daar iets over op de radio of het journaal? Nee, want het Noorden, daar mag men van elk kabinet; links of rechts gewoon barsten. Alleen dat gas is wel lekker.

  het gaat goed met de economie. zegt de regering…het is 1 grote leugen bedoeld om nog een beetje terug te winnen in de peiling.

  Reactie door ReneR — woensdag 5 april 2006 @ 19.40 uur

 47. Help de Polen komen!!!! Ik ben zo’n grote looser, ik kan bij een aantrekkende economie geen baan vinden. De pool die geen nederlands spreekt en niet kan rekenen heeft me ingehaald.

  Help Sp help sp help….

  Reactie door jroen — woensdag 5 april 2006 @ 19.47 uur

 48. @46
  blijf oefenen!!:

  http://www.spelstek.nl/spelletjes/looser.html

  Reactie door Wattenstaafie — woensdag 5 april 2006 @ 19.52 uur

 49. 46@ RAT

  Reactie door Frans — woensdag 5 april 2006 @ 20.13 uur

 50. #31 Warrior

  Hoezo veel werklozen? Nederland heeft in verhouding met andere Europese landen op dit moment juist een lage werkloosheid. De angst onder veel werkenden is echter dat de aanmerkelijk goedkopere Polen veel banen gaan vervullen die nu door Nederlanders worden vervuld. Vooral voor mensen met tijdelijke contracten is de kans groot dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

  De controles die de overheid wil uit laten voeren om werkgevers te verplichten zich aan de CAO te houden zijn slechts een doekje voor het bloeden, er wordt al 30 jaar nauwelijks gecontroleerd. Om de koppelbazen dwars te zitten zijn in de jaren 70 gedurende een korte periode verscherpte controles gehouden, vooral op grote projecten. De meeste werkgevers hadden toen en zullen nu vrij spel hebben.

  Reactie door hanri — woensdag 5 april 2006 @ 20.38 uur

 51. Het probleem van uitbuiting gaat verder dan we denken…

  Gisteren sprak ik een Poolse arbeider die in Polen in een bedrijf werkt waar onze productie heen gaat… Ook daar worden ze uitgebuit… Geen wonder dat de lonen daar laag blijven! Mijn ervaring is te lezen op de volgende link…

  http://www.therry.nl/?p=76

  Reactie door Therry — woensdag 5 april 2006 @ 21.20 uur

 52. @46
  Stukje zelf kritiek kan nooit geen kwaad Jeroen.
  In mijn ogen ben je geen loser maar een slachtoffer.
  Pas op met je zelf,maar er zijn pillen die je lijden kunne verzachten.
  En natuurlijk helpen wij van de SP je,daar zijn we al weken mee bezig.

  Reactie door Jofel — woensdag 5 april 2006 @ 21.38 uur

 53. En het nieuwste voorstel in Amerika:
  een muur bouwen bij Mexico om zodoende illigalen tegen te houden, dit naar aanleiding van een demonstratie van 500.000 illigalen!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 5 april 2006 @ 23.57 uur

 54. @53

  Misschien kan je wat Polen inhuren om die muur te bouwen, dan wordt het niet zo duur….

  Iedereen die zo tegen die uitbuiting is, zet je in om het kabinet te dwingen om dat soort figuren keihard aan te pakken, signaleer misstanden. De regering weet zo goed mensen aan te sporen om achtergebleven koffertjes te melden, maak hier ook een meldings plicht van.

  Kijk, de grenzen dichthouden heeft geen zin. Want ze zijn nu niet echt dicht. Of je het nou wil of niet Polen zit al 2 jaar bij de EU. Ze kunnen derhalve al vrij hier heen komen, een bedrijf beginnen en als zzp-er aan de slag. Maar het recht om vrij werknemer te zijn hebben ze (nog) niet.

  Daar wringt de schoen, nu worden allerlei constructie te pas en te onpas gebruikt. Dat werkt uitbuiting alleen maar in de hand. Het is een twee sporen beleid, geef ze dat laatse eu recht om vrij werknemer te zijn, zodat ze die rare constructie niet hoeven te doen. EN verscherp de controles, zowiezo al jaren lang te slap gehandeld.

  Reactie door jeroen — donderdag 6 april 2006 @ 8.24 uur

 55. Ik kan me nog herinneren, dat indertijd de economie van Engeland bijna te gronde is gegaan aan de bescherming van de werkenden in eigen land. Elke vernieuwing in productie, waarbij arbeidsplaatsen zouden verdwijnen werd door de bonden aldaar geblokkeerd.
  Pas met Thatcher werd de macht van die bonden gebroken, en kon de noodzakelijke vernieuwing plaats vinden om de concurrentie met de rest aan te kunnen en wat blijkt: Na een pijnperiode is Engeland er economisch veel sterker uitgekomen.

  Wij moeten dus waken voor “Engelse toestanden” als wij hier teveel “arbeids protectie” gaan instellen.

  Reactie door zadkine — donderdag 6 april 2006 @ 11.02 uur

 56. De Nederlandse werknemer staat bekent als heel flexibel en ruim in zijn vak gebied.
  Jij haalt een onderwerp aan wat hier helemaal niet speelt.
  En als er een meewerkt met het regeringsbeleid dan zijn dat wel de vakbonden hier wel in dit land.
  Het onderwerp is open stellen van de grenzen.
  Met een enorme stroom van goed koperen Polen met als gevolg het aan de kant walsen van enorm Nederlands potentiaal aan vakmanschap en flexibiliteit.
  Met zeer grote sociale gevolgen en een sterk toe nemende werkloosheid.
  Misschien gaat het wel goed in Engeland door niet in die dwaze Euro te stappen.
  Maar gaat het daar wel zo goed,ze krijgen meer subsidie van de EU als een beginnend ontwikkelingsland.

  Reactie door Jofel — donderdag 6 april 2006 @ 12.44 uur

 57. Het VVD beleid van Iron Rita Verdonk !
  Alle buitenlanders er uit !
  Behalve diegenen waar het bedrijfsleven aan kan verdienen. (Uitbuiten heet dat geloof ik )
  Dus laat de Polen maar komen jongens !
  Ik noem dat hypocriet !

  Met Vriendelijke Groet !

  Reactie door Peter Grootheest Junior ! — donderdag 6 april 2006 @ 22.34 uur

 58. De overheid heeft geen enkele mogelijkheid om management-lagen aan te pakken !
  Het ook wel bijzonder vreemde gedachte vanuit de VVD : te veel borrels en sigaren gerookt ?

  Reactie door fred — zondag 9 april 2006 @ 14.26 uur

 59. Behandeling van Polen ?

  Volgens mij zij ze in volledige vrijheid naar nederland gekomen en hebben hun behandeling volledig geaccepteerd : de pool is bijzonder dom ,of is deze behandeling gewend ( ze zijn opgegroeid in een communistisch – arm – land ) of ze zijn gewoon sterk materialistich ingesteld .
  behandeling laat je je zelf opleggen of niet .
  Hoe worden de Nederlanders behandelt ,die zijn ontslagen door polen ? Weet iemand dat ?

  Reactie door fred — zondag 9 april 2006 @ 14.31 uur

 60. Hoe zit dat nou met een Nederlander , die in Polen wil gaan werken : zijn er mensen met die ervaring .
  Het lijkt mijn wel leuk een van hen te horen ,hoe hun bevindingen zijn .
  Mag je daar ook onbeperkt binnen lopen ,of moet je eerst wat betalen ?

  Reactie door fred — zondag 9 april 2006 @ 15.07 uur

 61. Jeroen, ik wil niet zeuren hoor maar het zijn vooral mensen met een volle beurs die Polen in huis halen en dat is geen vooroordeel helaas! Het mag niets meer kosten blijkbaar en dat terwijl het geld er wel voor is!..oke, de prijzen van bedrijven zijn te hoog maar hebben werknemers daar de schuld van? NEE! Zij krijgen minimaal uitbetaalt!Je ziet het..het kapitalisme werkt niet!

  Reactie door cynthia — zondag 9 april 2006 @ 19.51 uur

 62. Wat zouden de nederlanders doen als je bijv. in Frankrijk 4 tot 5 keer meer zou verdienen als in Nederland. Dan zou iedereen naar Frankrijk gaan om te werken. De lonen zouden overal gelijk moeten zijn als je zou willen voorkomen dat hier poolse werknemers kwamen. Wanneer mogen poolse mensen hier werken met hun eigen poolse legitimatie?

  Reactie door Simon — zaterdag 24 maart 2007 @ 22.52 uur

 63. hoera hoera, wat ben ik als werkloze lasser blij dat ik in nederland woon, ik woon in het zuiden van brabant en kom hier niet aan de bak( ben gedeeltelijke in de wao), verplicht te solliciteren, maar weet voordat ik dat doe het antwoord al! hier zitten alle campings , leegstaande huizen ed helemaal vol met polen, nu vraag ik me af , wij betalen wegenbelasting en kunnen amper een auto rijden ( geen openbaar vervoer hier) poolse werknemers betalen dat niet en rijden dikke auto’s, wat als polen als zzpér aan de gang gaat en ff achterwege laat om belasting en sociale lasten te betalen, wie gaat dat oplossen, gelijke beloning hoor ik overal, dan zal ik moeten inleveren om op het poolse beloningsniveau te komen, waar zijn wij in hemelsnaam mee bezig? wij zijn gebonden aan hoge financiele verplichtingen deels opgelegd door Den Haag, oost-europeanen niet, weten ze in Den Haag eigenlijk wel dat er ook nederlandse arbeiders zijn, dus mensen die het met hun handen moeten verdienen, dit is echt ongelijke concurentie

  Reactie door Dick V. — donderdag 3 mei 2007 @ 0.46 uur