Twee geloven aan één tafel

donderdag 12 januari 2006 :: 11.47 uur

Op de middag voor Kerstavond had ik onder leiding van Michiel Hulshof een tweegesprek met Bisschop Everard de Jong. Hieronder het artikel dat ook in de Tribune van deze maand verschijnt. Je kunt delen van dit twee uur durende gesprek hier beluisteren. (MP3)


Tekst: Michiel Hulshof Foto’s: Suzanne van de Kerk

Wat hebben religie en SP met elkaar gemeen? Over die vraag discussieerde Jan Marijnissen met de Roermondse bisschop Everard de Jong. Dat ze elkaar in de armen zouden sluiten, viel niet te verwachten. Maar over een opmerkelijk aantal zaken waren ze het roerend eens. De Jong: ‘Ik zou bijna zeggen: de socialisten hebben het van ons afgekeken. De eerste christenen hadden alles gemeenschappelijk en de armen werden voorzien.’

Het heeft een poosje geduurd voordat bisschop Everard de Jong voor het priesterschap koos. ‘Ik was verliefd op elektronica en zou naar de HTS gaan om elektrotechniek te studeren. Maar ik twijfelde en raakte wat in paniek toen ik telkens voorvoelde dat dat niet de weg was. Ik ben thuis op mijn knieën gevallen en heb gezegd: Jezus, wat moet ik doen? Op dat moment zag ik een soort neonletters branden in mijn hoofd. ‘Priester’, stond er, in het geel. Ik wist meteen dat ik priester wilde worden. Mijn broers en zussen hoorden het een paar dagen later, op 1 april. Ze dachten dat ik een grap maakte.’

De leider van de SP kan zich een soort-gelijke spectaculaire openbaring niet herinneren. Voor zijn drijfveren, zegt hij, moeten we terug naar de tijd dat hij gebukt ging onder het strenge regime van de kostschool van de Carmelieten in Oldenzaal. ‘Ik was twaalf, en er slecht aan toe. Dat kwam door een samenloop van omstandigheden. De dood van mijn vader, het feit dat mijn moeder ongezond was. Ik was niet suïcidaal of zo, maar ik dacht wel: als dit het bestaan is… dat kan toch niet zo zijn. Als ik heel ver terugga in mijn herinnering, dan is dat een moment waarvan ik denk: daar is iets geknakt.’

De ontmoeting tussen een bisschop en een politicus die niet bepaald bekend staat om zijn devote geloofsbeleving, mag bijzonder heten. De twee heren spreken elkaar in de residentie van bisschop De Jong in het centrum van Roermond. Het pand is gevuld met eikenhouten meubels en een uitgebreide collectie aan filosofische literatuur. Onderwerp van gesprek: hun persoonlijke drijf-veren. Eén ding lijken ze in elk geval gemeen te hebben: ze zien hun bezigheden niet in de eerste plaats als werk, maar voornamelijk als noodzaak. ‘Het is geen baan’, zegt bisschop De Jong. ‘Ik voel het als roeping.’ ‘Dat woord spreekt me wel aan’, beaamt Marijnissen. ‘Ik las een uitspraak van Pieter Jelles Troelstra, die zei: het is een roeping, ik kan niet anders. Ik heb dat zelf ook. Als er iets niet klopt, wil ik meteen weten: wat gaan we er aan doen? Ik vind dat je beter een kaars kan ontsteken dan de duisternis vervloeken. Klagen mag eventjes, maar daarna moet je het oplossen.’

De Jong schiet in de lach. ‘Als ik de spreuk van de SP hoor, denk ik: die zijn alleen maar tegen. Maar blijkbaar zijn jullie ook heel constructief! Geweldig!’
Marijnissen, ernstig: ‘Je kunt alleen ergens tegen zijn als je ergens anders voor bent. Vandaar dat onze slogan bij de afgelopen verkiezingen ook was: stem voor.’

Bisschop De Jong, kunt u zich voorstellen dat u politicus was geworden?
‘Jawel. Hoewel ik van nature verlegen ben en mezelf geen partij op zie richten, ben ik soms wel jaloers op kamerleden. Die kunnen en plein publique dingen zeggen die ik in de kerk ook zeg, maar die beperkt blijven tot de tien procent van de katholieken die op zondag nog in de kerk zit.’

Bedoelt u dan ook het opkomen voor zwakkeren, de minderbedeelden, de zieken? Dat past zowel bij de kerk als bij linkse politieke partijen.
‘Ik zou bijna zeggen: de socialisten hebben het van ons afgekeken. De eerste christenen hadden alles gemeenschappelijk en alle armen werden voorzien. Dat staat te lezen in de Handelingen van de apostelen. Op een -gegeven moment wezen ze zelfs zeven mannen aan, de diakens, om speciaal voor de armen te zorgen.

Jezus was eigenlijk een socialist.
‘Nee, socialisten zetten zich voornamelijk af tegen kapitalisten. Jezus was er ook voor de rijken. Alleen gaf hij ze soms wel een stevige uitbrander.’

Jan Marijnissen, heeft u die solidariteit met minderbedeelden meegekregen uit een katholieke Brabantse opvoeding?
Grappend: ‘Voor dat soort vragen moet ik toch echt een keer naar een psychoanalist.’

Kunt u zich voorstellen dat u bisschop was geworden?
‘Bisschop Jan? Nou nee. Het instituut kerk en de hiërarchie daarbinnen spreken me niet aan. Maar er zijn wel beelden waarmee ik iets heb. Bijvoorbeeld: wie vrij van zonde is, werpe de eerste steen. Dat is de bijbel op zijn best. Waar hij tot mildheid oproept en tot begrip van het menselijk tekort.’

Dat klinkt soft. In de jaren zestig en zeventig vond u geloof toch opium voor het volk?
‘Sterker nog. Ik ben lid geweest van de Dageraad. Een groep actieve atheïsten.’

Hoe kan iemand actief atheïst zijn?
‘Door het geloof te bestrijden. Door duidelijk te maken dat het opium voor het volk is. Als mensen hun verantwoordelijkheden overgeven aan een hogere macht, kan dat een soort fatalisme bevorderen. Mensen die zeggen: ik ben een product van God, sorry hoor, maar mij treft geen blaam. Ik ben -gewoon verkeerd gemaakt.’

‘Ik heb er aan de keukentafel met mijn moeder lange discussies over gevoerd. Maar op enig moment dacht ik: Jan, wat ben je toch een enorme oetlul. Zij ontleent een hoop steun aan het geloof. Toon eens wat meer mildheid. Het had ook met de leeftijd te maken.’

Betrokken jongeren
Nadat de babyboomgeneratie jarenlang steen en been klaagde over zappende, -ongeïnteresseerde jeugd, die werd weggezet als ‘de generatie niks’, lijkt het erop dat jongeren de laatste jaren weer méér maatschappelijke betrokkenheid tonen. Een ontwikkeling die zowel de bisschop als de politicus is opgevallen. Meer bezoekers op EO- en katholieke jongerendagen, politieke debatten op popfestivals als Lowlands, een toestroom van leden bij politieke jongerenorganisaties.

Marijnissen: ‘Er is sprake van een revival van maatschappelijke belangstelling onder jongeren.’

De Jong: ‘Ik was deze week bij een bijeenkomst met directeuren van Limburgse middelbare scholen. Het ging onder meer over een programma van maatschappelijke -stages. Dat is op dit moment zeer in.’

Waar komt dat door?
Marijnissen: ‘Ik kan me goed voorstellen dat er meer behoefte bestaat aan immate-riële waarden. We zijn de afgelopen twintig jaar als land twee keer zo rijk geworden, maar tegelijkertijd is er veel leegheid, desinteresse en eenzaamheid bijgekomen.’

De Jong: ‘Mag ik een stoute hypothese lanceren? Op het moment dat de staat alle sociale voorzieningen overneemt, hebben mensen weinig motivatie zelf iets te doen. Maar als er gaten vallen in die voorzieningen, worden mensen vanzelf wakker. Eigenlijk heel paradoxaal.’

Marijnissen: ‘Ik denk juist het tegendeel. Als wordt gekozen voor het neoliberalisme, trekken mensen de conclusie: ieder voor zich en God voor ons allen. Dat hebben we de af-gelopen twintig jaar in Nederland gezien. En daarvan zijn mensen doodmoe. Ik analyseer het dus nét iets anders.’

God als cynicus
De Jong Grootste verschil tussen de twee blijft – hoe kan het ook anders – het geloof. ‘Als het aan mij ligt,’ zegt de bisschop, ‘wordt heel Nederland katholiek. Dan hebben we dezelfde godsdienst en ontstaan er in elk geval geen godsdienstoorlogen.’ Hij pauzeert. ‘Vergelijk het hiermee: als ik een medicijn voor malaria zou hebben uitgevonden, zou ik willen dat de hele wereld het wist. Zo vind ik het ook jammer dat er mensen zijn die Jezus nog niet kennen.’

Marijnissen: ‘Ik hoor dit niet voor de eerste keer. Mijn moeder zei altijd: Jan, het is niet te bewijzen, je moet het geloven. Precies daar zit mijn probleem. Ik heb een aantal hele redelijke vragen en daar krijg ik geen antwoord op.’

De Jong: ‘Noem eens een vraag.’

Het is de aanzet tot een diepgaande discussie over het bestaan van God.

Marijnissen: ‘Een almachtige God die oneindig goed en vervuld met liefde is, kan ik niet rijmen met de wordingsgeschiedenis van de mens. Ofwel God is een enorme cynicus die zijn macht niet aanwendt voor ons aller -geluk, ofwel het is toch niet helemaal waar dat er zo’n God bestaat.’

De Jong: ‘Wat mensen meemaken kan een beproeving zijn. Mensen die zelf lijden hebben meegemaakt, kunnen anderen bijvoorbeeld veel beter helpen. Ik zie het leed in de wereld niet alleen als iets negatiefs. Neem bijvoorbeeld Victor Frankl, een psychoanalyticus die in de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen heeft gezeten. Hij zei: ‘het is de zin die je aan dingen kunt geven, die je doet overleven.’

Marijnissen: ‘De loutering door het lijden, de toppen en de dalen die tot verheffing kunnen leiden, dat kan ik volgen. Maar het is cynisch om te refereren aan iemand die de kampen heeft overleefd. Want er zijn er ook veel die het niet hebben overleefd. Voor hen is loutering een raar woord.’

De Jong: ‘Frankl beschrijft dat hij twee mensen uit het verzet gemarteld ziet worden. De één laat niets los en sterft aan de martelingen. De ander slaat door en geeft een aantal namen. Die eerste komt in de -hemel en voelt zich goed, omdat hij is gestorven voor zijn ideaal. Ik geloof natuurlijk in leven na de dood, anders zou het een beetje zinloos zijn.’

Marijnissen: ‘Ik wil het verhaal niet verstoren, maar het gaat niet op voor mensen die in Nagasaki waren toen de atoombom viel. Dat stoort mij. Dat zo ontzettend veel mensen in hun hele leven geen kans krijgen om een klein moment van geluk te genereren. De vraag die ik stelde was: is God dan een cynicus of wil Hij van zijn macht geen -gebruik maken?’

De Jong: ‘Ik denk dat de kernvraag ligt in de macht van de mens. Ik denk dat het meeste leed in deze wereld niet veroorzaakt wordt door de natuur, maar door mensen. De vraag is dan: waarom laat God toe dat mensen kwaad kunnen doen? Blijkbaar zijn we vrij geschapen, en geen machientjes van God.’

Marijnissen: ‘Als u zegt dat de mens een -eigen wil heeft waarmee hij zichzelf kan dienen of schaden, kan ik u volgen. Toch vind ik het cynisch om te geloven dat de vrijheid van de mens ertoe kan leiden dat de één permanent dader is en de ander permanent slachtoffer. Dat is geen vrijheid meer van het individu, maar een soort abstracte vrijheid van de mens.’

Doorgedraaid individualisme
Marijnissen In meer wereldse zaken vinden de bisschop en de politicus elkaar eenvoudiger dan in de theologische discussie. Volgens Marijnissen is dat ook het belangrijkste. ‘Ik vind het interessant dit gesprek te hebben, maar het zijn ook maar woorden. Als we elkaar vinden in wat we doen zijn we een stuk verder. Ik weet dat er veel katholieken lid zijn van de SP en zich actief inzetten.’

De Jong, met gespeelde verbazing: ‘Zijn er katholieken lid van de SP?!’

Marijnissen: ‘Hele volksstammen. En mensen van andere geloven ook. Vroeger hadden we inderdaad voornamelijk afvallige katholieken. Maar tijden zijn veranderd.’

De Jong: ‘Als kerk hebben we een aantal waarden te verdedigen. Met jullie standpunten over bijvoorbeeld abortus ben ik het helemaal niet eens. Maar ons sociale -gedachtegoed is goed terug te vinden bij de SP. Begrijp me goed, de kerk is niet tegen inkomensverschillen of privé-eigendom, maar in Nederland dreigt de individuali-sering zó door te draaien dat we elkaar niet meer zien staan. Ik maak me zorgen over hoe we dat terugkrijgen.

Marijnissen: ‘Ik ben ook niet voor gelijk loon voor verschillende inzet. Maar in
Nederland is het uit de klauwen gelopen. Op het moment dat een CEO van een bedrijf, dat is geen ondernemer, tien miljoen per jaar toucheert denk ik: nou…’
De Jong: ‘In de gezondheidszorg gaat het zelfs ten koste van de bewoners. Ik vind overigens ook het begrip ‘markt’ bij zorg niet kloppen. Dat levert ongetwijfeld mensen op die tussen de raderen van de machine vallen. Dat lijkt me heel schadelijk.’

De bisschop is evenmin te spreken over het initiatiefwetsvoorstel van PvdA, SP, GroenLinks en D66 voor een acceptatieplicht van bijzondere scholen. Uitgesproken religieuze scholen krijgen in het voorstel een uitzonderingspositie. De Jong: ‘Als het doel van dit wetsvoorstel is de integratie te bevorderen, lijkt het mij heel vreemd om scholen die lekker radicaal zijn, of het nu katholieke of moslimscholen zijn, niet te dwingen leerlingen op te nemen. Dan schiet je toch je doel voorbij?’

Marijnissen: ‘Segregatie op scholen is een probleem. Ik denk dat het goed is om te zeggen: er bestaan meerdere geloven, meerdere manieren om tegen de mens, de wereld of God aan te kijken. Laat alle kinderen daarmee kennis maken.’

De Jong: ‘Moet je daarvoor de grondslag van scholen veranderen? Over heel Europa doen bijzondere scholen het beter dan openbare. Ik zou het jammer vinden als katholieken niet meer het recht zouden hebben hun kinderen in hun kader op te voeden. Dan ontneem je ouders een fundamenteel recht de opvoeding te geven die ze zelf willen. Dat vind ik niet goed.’

Marijnissen: ‘Het is ook niet het belangrijkste wat in Nederland moet veranderen. Maar de acceptatieplicht, dat is wat anders.’

Ten slotte. Er wordt de laatste jaren veel gesproken over eigen verantwoordelijkheid. Hoe kijkt u daar beiden tegenaan?
De Jong: ‘Ik ben helemaal voor eigen verantwoordelijkheid, maar ik ben bang dat het woord misbruikt wordt. Eigen verantwoordelijkheid betekent niet: zoek het maar uit en wij doen niks.’

Marijnissen: ‘Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen leven en geluk. Maar de overheid moet wel omstandigheden creëren die mensen de maximale kans geven hun -eigen succes na te jagen. Dat is wat mij politiek beweegt.’

De Jong: ‘Dat lijkt me een mooie middenweg. Ik denk dat we als maatschappij verantwoordelijk zijn voor het aan de orde stellen van de noden van mensen. Volgens mij zijn mensen van nature geneigd daar altruïstisch en empathisch op te reageren.’

Marijnissen: ‘Absoluut. En dus moeten -politici niet de solidariteit ontmantelen, maar juist het belang ervan beklemtonen.’

Is dat nu een katholieke of een socialistische manier van kijken? ‘Dat lijkt me een hele mooie vraag, die we niet gaan beantwoorden.’

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

163 Comments

163 reacties

 1. Echt geen hobby van de SP om TEGEN te moe-
  ten zijn, daar waar er een unaniem VOOR in
  de samenleving te bespeuren zou moeten zijn
  in heikele situaties.
  Opnieuw zal gebleken zijn dat dit gesprek
  veel ‘los’ heeft gemaakt: wederzijds en wat
  zal dat mogelijk ook een ontlading betekend
  kunnen hebben, afgezien nog van het verhaal
  dat ik wat later dan ga hóren!
  Goed om met behoud van eigenwaarden zo
  breed geöriënteerd in de samenleving te
  willen zijn !

  Reactie door Madelief — donderdag 12 januari 2006 @ 12.22 uur

 2. Lees het wel in Tribune

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 12 januari 2006 @ 12.36 uur

 3. ‘Als het aan mij ligt,’ zegt de bisschop, ‘wordt heel Nederland katholiek. Dan hebben we dezelfde godsdienst en ontstaan er in elk geval geen godsdienstoorlogen.’

  Wel een ietsie-pietse naïef, natuurlijk. In elk geval zou in Nederland rebellie uitbreken tegen de Vaticaanse dictaten!

  En dan het lijden als zinvol voorstellen…..Brrr!!!
  Maar ja, misschien bestaat wel een cynische God, Jan. :)

  Natuurlijk zijn ook veel gelovigen SP-ers. Sommigen beweren dat dat niet zou (moeten) kunnen. Mijn eigen opvattingen als agnost(icus) over dit onderwerp heb ik onlangs elders als volgt weergegeven.

  1. Geloof en wetenschap vormen geen zuivere tegenstelling. Het gaat immers om twee geheel verschillende bewustzijnsgebieden: wetenschap gaat speciaal over rationaliteit, logica en intellectuele kennis, terwijl geloof zich meer in geheel andere gebieden beweegt, waarbij het gevoel en de wil meer prominente rollen vervullen. Daarom kunnen wetenschappers wel degelijk ook gelovig zijn, wat ook helemaal niet hoeft te betekenen dat ze “dus” als Christen ervan overtuigd zouden moeten zijn dat de wereld letterlijk in zes dagen door God is geschapen. Niet voor niets kent elk geloof zijn vele richtingen, van zeer liberaal tot zeer orthodox.

  2.Evenmin vormen politiek en geloof een zuivere tegenstelling. Dat is een onjuiste interpetatie van het principe van de scheiding tussen kerk en staat. Deze scheiding betekent, dat de democratie en het functioneren van haar instellingen niet verbonden (mogen) zijn aan een bepaald geloof, of meer daarvan, waarmee exclusieve rechten zouden ontstaan. De scheiding houdt niet in, dat een persoon niet bepaalde politieke consequenties zou mogen trekken uit zijn geloofsbeleving, en op grond daarvan niet een politieke organisatie zou mogen oprichten. En dus ook niet, dat mensen met politiek progressieve of socialistische opvattingen per definitie geen religieuze inspiratie zouden kunnen hebben.

  3. Ook voor mij geldt dat het streven naar gelijkwaardigheid, solidariteit en rechtvaardigheid in de samenleving een uitgangspunt is van het politieke denken en handelen. Daarbij vormt de realisering van de mensenrechten een zeer belangrijk onderdeel. Welke inspiratie iemand hierbij heeft -een bepaalde wereldbeschouwing, religie of filosofie- is secundair. Het gaat om het praktisch politieke handelen. Het is een ervaringsfeit, dat, omgekeerd, uit ieder geloof totaal verschillende politieke consequenties kunnen worden getrokken -van zeer progressief tot uiterst reactionair. En hetzelfde geldt voor atheïsten (die in hun politieke opvattingen en handelen kunnen variëren van fascistisch/nationaal-socialistisch tot communistisch/anarchistisch).

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 12 januari 2006 @ 12.39 uur

 4. Jammer dat zo’n leuke vent priester/bisschop geworden is.
  Zijn kerk zal wel heel wat vrouwtjes aantrekken. ;)

  Reactie door Anja — donderdag 12 januari 2006 @ 12.42 uur

 5. Bouwen aan een maatschappelijk draagvlak, goed gesprek.

  Reactie door henry — donderdag 12 januari 2006 @ 12.52 uur

 6. Ik ben lid van de SP en ik ben katholiek. Dat gaat prima samen volgens mijn mening. De SP wordt vaak nog ten onrechte gezien als een partij die overal tegen is terwijl de SP wil kiezen voor een beter en socialer Nederland. Tijdens de Kerstmis van 2005 werd in de preek van Pastor van Eijs in Nuth, maar al te duidelijk dat het materiële, financiële vaak de overhand krijgt (de bling bling telefoons) en cadeaus ieder jaar duurder en duurder moeten zijn! Dat is echter niet de betekenis van Kerstmis! Bij dit grote feest gaat het om de geboorte van Jesus en juist hij heeft ons geleerd te denken aan anderen. Bovendien was het Jesus, Maria en Jozef die niet werden opgenomen in de herbergen, daar er geen plaats voor hun was. Hier gaat het om acceptatie en respect van je medemens. Dan komen ook uit op het punt wat de SP betekent: Respect en acceptatie voor je medemens, ongeacht kleur, geslacht, religie, levensvisie, manier van denken.

  Reactie door Katinka — donderdag 12 januari 2006 @ 12.54 uur

 7. “Nadat de babyboomgeneratie jarenlang steen en been klaagde over zappende, -ongeïnteresseerde jeugd, die werd weggezet als ‘de generatie niks’, lijkt het erop dat jongeren de laatste jaren weer méér maatschappelijke betrokkenheid tonen.”

  Maar is het niet een flink deel (niet allemaal natuurlijk) van de babyboomgeneratie die zonder mededogen hun ouders in verpleegtehuizen laten verkommeren? Is het niet een flink deel (niet allemaal natuurlijk) van de babyboomgeneratie die zaken als onbeperkte hypotheekrente-aftrek voor zichzelf in stand houden? Is het niet een flink deel van de babyboomgeneratie die klaagt en klaagt, maar als het op stemmen aankomt nog steeds PvdA, CDA of VVD kiezen? En volgens mij helemaal geen verandering willen?

  Geef mij de jongeren dan maar!

  Reactie door valerie — donderdag 12 januari 2006 @ 12.55 uur

 8. Mooie uitspraak. wie TEGEN is ergens anders VOOR.
  Echter, het voor en tegen zijn blijft een cognitieve aangelegenheid.
  In het midden ligt de met de zintuigen gewogen onmiddelijke handeling, verkregen door observatie.
  In die handeling handeling zie ik de SP uitblinken.
  En, eerder aangehaald,
  Realiteit is mogelijk dat, wat niet weggaat, wanneer je ophoudt ergens in te geloven.
  De boodschap van Jezus en konsorten in een notendop?

  Reactie door Alex — donderdag 12 januari 2006 @ 12.59 uur

 9. Jan,
  het is bekend moeilijk opboxen tegen mensen die enkel in hun hoofd leven.

  Reactie door Alex — donderdag 12 januari 2006 @ 13.15 uur

 10. Wat goéd is, verbindt,
  wat slécht is splijt,
  álle uitgangspunten
  ten spijt !
  Men in de geboorte
  van een onschuldig kind,
  de oorsprong van elk
  léven vindt en
  raakt zo het wónder van
  léven nooit meer kwijt!
  Wat ons ook verbindt
  en wat ons ook scheidt,
  voor véél is er te
  weinig tijd!
  Beleef dus het uur
  en elk moment,
  waarin je de vrijheid
  wézenlijk ként!
  Laat niet af mede te
  zorgen voor
  alle hulpbehoevenden
  van vandaag en
  morgen!
  Geen politiek of religie
  nog ooit aan de orde,
  daar waar wij allen in
  waarheid wandelen en er
  uiteindelijk naar
  zullen handelen!
  Maak dat ook ik mijn
  voeten zet, op de
  wegen van die Wet!
  Neem niet mijn leven
  als ik begeer te willen
  hándelen naar hárt én eer!

  Reactie door Madelief — donderdag 12 januari 2006 @ 13.43 uur

 11. Goed gesprek met veel interessante aanknopingspunten. Jammer dat de bisschop zich zo in de kaart laat kijken met zijn opmerking dat iedereen maar katholiek moet worden, omdat er dan geen godsdienstoorlogen meer zijn. Zo denken vertegenwoordigers van andere geloven namelijk ook, dus dat lost niets op.

  Reactie door Remco ten Hagen — donderdag 12 januari 2006 @ 14.18 uur

 12. @10 Madelief,

  Heel mooi!

  Reactie door Anja — donderdag 12 januari 2006 @ 14.18 uur

 13. Beste Jan Marijnisse,Jouw uitspraak over een cynische God is zeer menselijk,maar onlogisch.Want als wij God konden begrijpen,dan zou Hij op ons niveau denken en dat is nu eenmaal niet zo.In dit leven kunnen wij de boel nu eenmaal niet overzien. Groetjes, Wim van Dijk

  Reactie door Wim van Dijk — donderdag 12 januari 2006 @ 14.39 uur

 14. @13
  De vooronderstelling, dat wij in dit leven
  de boel niet kunnen overzien, is een gedachte die ten grondslag ligt aan de gevangenheid in een opgedrongen geloof.

  Reactie door Alex — donderdag 12 januari 2006 @ 14.47 uur

 15. Iedereen katholiek en is het dan vrede ???
  We sturen al 500 jaar missionarissen naar Kongo en die hebben amper hun kont gekeerd of men gaat elkaar de kop afsnijden. Is dat een van de resultaten.
  Ook het vasthouden van katholieken aan het biezonder onderwijs snap ik niet en wordt door Jan wat onderbelicht. Honderden mensen
  heb ik al gevraagd wat biezonder onderwijs
  eigenlijk inhoudelijk betekent. Grofweg zijn ze in 2 categorien te verdelen. a. wordt boos omdat ze aan mijn vraagstelling twijfelen en b. gaat een wollig verhaal ophangen waar ik niets van begrijp.
  Openbaar Onderwijs = Vrijheid van onderwijs
  Iedereen mag daar zijn eigen “kraampje” naast zetten en de openbare school biedt daar dan de randvoorwaarden voor. Dus paters, rabbis, dominees en imams zijn allemaal welkom binnen de openbare school
  maar wel om 4 uur, na schooltijd.

  Reactie door pieter verbunt — donderdag 12 januari 2006 @ 15.25 uur

 16. Ben ik het helemaal mee eens, Pieter Verbunt. Onderwijs ligt in het verlengde van wetenschap, en daar past geloof niet bij. Openbaar onderwijs voor iedereen dus, en de Bijbel, de Koran of de Torah moeten de ouders hun kinderen thuis maar voorzetten.

  Reactie door Remco ten Hagen — donderdag 12 januari 2006 @ 15.37 uur

 17. Geloof is een leuke hobby, maar is verder nergens op gebaseerd behalve op tradities en een gevoel. Daarom kun je er niets mee. De SP heeft dan ook niets te zoeken bij welk geloof dan ook.

  Reactie door SNIX — donderdag 12 januari 2006 @ 15.42 uur

 18. @15 en 16, Pieter en Remco,

  Kom eens naar Belgiè en vertel het ze daar a.u.b., ze zijn hier nog zo katholiek als de pieten.

  Vanaf de lagere school is godsdienstlessen verplicht, op elke school, of er kan t/m de 2e klas van het voortgezet onderwijs gekozen worden voor niet confessionele zedenleer.

  Betekent dat je van alle geloven iets mee krijgt en respect voor elkaar leert te hebben.
  Vind ik op zich zinniger dan het katholisisme opdringen.

  Maar zodra ze naar de 3e gaan, krijgen ze de katholieke godsdienst over zich heen gestort, verplicht.

  Wat moet zo´n kind hier nou mee.
  Gaat geheel tegen onze opvoeding in, maar worden er wel verplicht mee opgezadeld.

  Er ligt een missie op jullie te wachten, want om in een katholiek land alleen te moeten knokken tegen zo´n onderwijsstelsel, helaas dat lukt niet.

  WELKOM!

  Reactie door Anja — donderdag 12 januari 2006 @ 15.49 uur

 19. @Pieter en Remco,
  IK vind wel dat in het kader van algemene ontwikkeling scholing omtrent geloven nodig is, er gebeurd immers veel onder het mom van in de wereld, zowel verleden als in heden, dus onderricht erover lijkt mij raadzaam maar dat hoeft niet persee godsdienstonderwijs te heten, kan ook in maatschappijleer/geschiedenis.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 12 januari 2006 @ 15.53 uur

 20. @17, Anja, las pas later jouw bericht, grappig, we hebben elkaar ws. net gekruisd!
  T.a.v.geloven dienen wel allle geloven aan bod te komen, als men het in het onderwijs wil houden!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 12 januari 2006 @ 15.56 uur

 21. Dat SP enkel voor ongelovigen en communisten zou zijn wordt door dit gesprek mee afgerekend. SP heeft nieuw bewustijn en staat open voor iedereen die
  eerlijk, sociaal , humaan en naar alle redelijkheid ons land wil inrichten.
  Samenwerking met reeel denkende kerken, prima.

  De factor besturen ontbreekt en moet zsm veranderen. Vooral de VVD herkent dit en tracht door polariseren heel links als tegenstander te maken doch die planning wordt door de PvdA (hebben dat door….
  na ervaring met Pim) slim doorkruist.

  Reactie door Gerritweethet — donderdag 12 januari 2006 @ 15.58 uur

 22. “De eerste christenen hadden alles gemeenschappelijk en de armen werden voorzien.’
  Jazeker. De eerste 10 geloof ik.

  Reactie door Sonja — donderdag 12 januari 2006 @ 16.07 uur

 23. @10 Madelief
  Akkoord, Ik twijfelde eraan het woord ‘hart’op een politiek weblog te gebruiken.
  Neemt niet weg, dat dat wel degelijk ook onder de rij minder bekende zintuigen valt.

  Reactie door Alex — donderdag 12 januari 2006 @ 17.04 uur

 24. Ik hoorde op van de ingetogenheid van deze Christelijk voorganger. Wat hij wel deels noemde is dat na Jezus (of zei die dat ook niet eens?) de mens het zelf moest doen.
  G-d grijpt pas over een X aantal tijd in, nu zijn we onder de zogenoemde erfzonde.
  Het voordeel (…) is dat wie straks persoonlijk gewogen is, het paradijs (is een noemer, hemel ook) nog meer waardeert.
  Indien je oorlog niet kent, dan speel je het wellicht.(kinderen)

  G-d bestaat m.i., en daar kwam ik dan na onderzoek achter, het gevoel moet nog komen, hoop ik…

  Reactie door Baren d — donderdag 12 januari 2006 @ 17.06 uur

 25. Katholiek zijn en het eens zijn met de SP is in het geheel niet vreemd.Wel vreemd is om sociaal te zijn en toch op het CDA stemmen.

  Reactie door Ben Robben — donderdag 12 januari 2006 @ 17.07 uur

 26. @19 Sabineke,

  Vandaar ook het alternatief van de niet
  confessionele zedenleer.
  Dan krijgen ze van alle geloven iets mee.
  Helaas is er vanaf het 3e jaar secundair hier geen optie meer voor en worden ze gedwongen om de katholieke godsdienstlessen (verplicht) bij te wonen.

  Reactie door Anja — donderdag 12 januari 2006 @ 17.14 uur

 27. Everard is m.i. een nieuw soort VVDer of zo, minstens een rechtsCDAer.. Opmerkelijk iemand dus vind ik. Armoede benoemen als pro….
  Mijn ouders hadden het rijk, mijn moeder was een van de eerste werkende vrouwen met een zelfstandige baan , desondanks waren zij zeer actief in alle genoemde zaken.

  Is het een katholieke of socialistische mentaliteit…. het is een al dan niet verkozen mentaliteit van alle mensen.
  Laatste vraag, waarom maken mensen en hun regeringen meestal, oorlog? Daar komt G-d niet aan te pas hoor, hoogstens als makkelijk voorwendsel, gedragen door mensen die zelf niet lezen en denken m.i.

  Reactie door Baren d — donderdag 12 januari 2006 @ 17.18 uur

 28. Bij het stenigen van de duivel zijn meer dan 250 moslim pelgrim onder de voet gelopen en overleden.

  Ze hebben nog steeds niet begrepen waar de duivel zit.

  Reactie door e.krul — donderdag 12 januari 2006 @ 17.29 uur

 29. @26, Nou Anja, mijn dochter zit op een openbaar scholengemeenschap en krijgt maar heel sumier onderwijs in de diverse godsdiensten, stelt echt niets voor!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 12 januari 2006 @ 17.31 uur

 30. Heel aardig interview. Leuk om te lezen dat juist Marijnissen sympathiek tegenover geloof staat. Als ongelovig katholiek voel ik dat helemaal met hem mee.

  Het gesprek over “loutering door lijden” is een stoutmoedig onderwerp en is stof voor discussie. Marijnissen geeft bisschop De Jong goed partij, hij stelt wel de juiste tegenvragen, die dit onderwerp met zich mee brengen: is het “loutering door lijden” geen cynisme van God ? Ikzelf geloof net zo dat het betekenis geven aan hetgeen je overkomt in je leven, je leven meerwaarde geeft, misschien juist wel in periodes dat het je slecht gaat, dat je lijdt. Niet voor niets een christelijk thema, dat “Christus door Zijn lijden de wereld verlost heeft”, zoals dat in die christelijke woorden zo mooi heet. Juist uit ellende kan iets mooiers dan ooit tevoorschijn komen. Niet dat mensen daarom gericht en projectmatig lijden opgelegd moeten krijgen. Maar, als je in lijden bent, dat je dat aanvaardt, betekenis geeft en jezelf en je omgeving daarmee in spirituele zin overwint. Dat is volgens mij ook de betekenis die de bisschop aangaf in sommige mensen, die in de meest ellendige omstandigheden (nazi-kampen) verkeerden, toch “gelouterd” eruit tevoorschijn kwamen, niet vol haat en met depressies, dan had de bezetter met terugwerkende kracht toch gewonnen, ze kwamen er in spirituele zin goed uit.

  Een beroemd Nederlands voorbeeld is pater Titus Brandsma, die zich als hoogleraar filosofie en geschiedenis van de mystiek tegen de Duitsers teweerstelde en uiteindelijk in Dachau werd terechtgesteld.
  De getuigenissen van wel overlevende lotgenoten en van zijn geschriften geven in praktische zin aan welke grote betekenis aan het lijden gegeven kan worden…

  Reactie door Wim Kok, Haarlem — donderdag 12 januari 2006 @ 17.37 uur

 31. ik wil niemand kwetsen .maar over 2000 jaar is jezus uit .de mensen lezen dan boeken(of in die tijd op een andere manier )over BIL GATES als icoon van een chip geloof .

  Reactie door ,texas, henkie — donderdag 12 januari 2006 @ 17.40 uur

 32. herstel: het waren 345 moslim pelgrims.

  Reactie door e.krul — donderdag 12 januari 2006 @ 17.45 uur

 33. @ Sonja (22):

  Zullen we tenminste met dertien beginnen(Jezus en de twaalf apostelen)? :) Maar je overdijft. De oudste Christelijke gemeenschappen hadden wel degelijk een socialistisch karakter, en stonden kritisch ten opzichte van het staatsgezag. (Pas de Romeinse keizer Theodosius I maakte het Christendom in 380 tot staatsgodsdienst).

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 12 januari 2006 @ 18.03 uur

 34. An Atheist.

  An atheist was taking a walk through the woods, admiring all that the
  “accident of evolution” had created. “What majestic trees! What
  powerful rivers! What beautiful animals!”, he said to himself.

  Walking along the river he heard rustling in the bushes. As he
  turned, he saw a 7-foot grizzly charging him. He ran as fast as he
  could up the path. He looked over his shoulder and saw that the bear
  was closing in. He tried to run faster, so scared that tears were
  coming to his eyes. He looked over his shoulder again and the bear
  was even closer. His heart was pumping frantically as he tried to run
  faster, but he tripped and fell. He rolled over to pick himself up
  and saw the bear right on top of him raising his paw to kill him. At
  that instant he cried out the phrase most of us do, out of habit “Oh
  my God!” Just then, time stopped. The bear froze, the forest was
  silent, the river even stopped. A bright light shone on the man, and
  a voice came out of the sky saying, “You deny my existence all these
  years, teach others I don’t exist and credit my creation to a cosmic
  accident and now you expect me to help you out of this predicament?
  Am I to count you as a believer?”

  The atheist, ever proud, looked to the light and said “it would be
  hypocritical to ask to be a Christian after all these years, but could
  you make the bear a Christian?”

  “Very well,” said the voice. As the light went out, the river ran,
  and the sounds of the forest continued, the bear put his paw down.
  The bear then brought both paws together, bowed his head and said:
  “Lord, thank you for this food which I am about to receive.”

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 12 januari 2006 @ 18.05 uur

 35. @ Texas Henkie (31):

  Daar geloof ik niets van. Jezus zal over 2.000 jaar waarschijnlijk nog wel ergens een belletje doen rinkelen, maar Bill Gates zal in geen chipje meer te bekennen zijn. Wedden? Om een ouweltje? :)

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 12 januari 2006 @ 18.11 uur

 36. @35
  Een belletje doen rinkelen heet tegen die tijd overigens, een in een virtuele omgeving auditief, akoustisch signaal afgeven.
  Maar het blijft dan alsnog onbekend in de oren klinken, omdat een rinkelend belletje een antiek instrument ter aangenomen kennisgeving uit de tijd halverwege het begin van de jaartelling was.

  Reactie door Alex — donderdag 12 januari 2006 @ 19.11 uur

 37. Als het aan mij ligt,’ zegt de bisschop, ‘wordt heel Nederland katholiek. Dan hebben we dezelfde godsdienst en ontstaan er in elk geval geen godsdienstoorlogen.’

  Weer zo’n onnozele en respect loze opmerking.
  Het probleem ligt niet in het feit dat mensen verschillend geloven maar dat mensen elkaar niet respecteren dat ze anders geloven.

  Maar respect loosheid hoort blijkbaar bij geloven, op allemaal verschillende manier proberen ze je geloof door de strop te drukken, als het niet het intelligent design of vallen is komen ze wel lang met een nagemaakt ark van noach.

  Gelovigen gaan meestal voorbij om de kern waar het om draait en maken zich wat druk over labeltjes als ‘christen’. Terwijl het gaan om de inhoud zoals ‘opkomen voor je medemens’.

  Jan Marijnissen doe je ogen eens open, dit is weer zo’n voorbeeld van respecteloosheid van veel christenen waar ik je wel eens over gemailt hebt, maar blijkbaar wil je het gewoon niet onder ogen zien, waarom niet Jan?

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — donderdag 12 januari 2006 @ 19.43 uur

 38. @29 Sabineke,

  Openbaar onderwijs kennen ze hier helaas niet en aangezien België zo katholiek is als maar kan, kun je hier niet onderuit.

  Reactie door Anja — donderdag 12 januari 2006 @ 19.48 uur

 39. Evert, je hebt het hart op de goed plaats
  en dat is eigenlijk het enige voorbeeld
  dat Jezus vermoedelijk hanteerde, wars van
  huichelarij, labeltjes en als de pastoor of
  wie dan ook van R.K.zijde zégt: we zouden
  allemaal katholiék moeten zijn is wat hij
  daarmee bedoelt het feit dat het woord
  ‘katholiek’vertaald dient te worden in ‘al-
  gemeen’ en onder die noemer zou er een ba-
  sis voor belanghebbenden kunnnen zijn.
  Overigens is het zo dat men 25 jaar terug
  al heeft ingezien, dat als je op een middel
  bare school in de godsdienstlessen duidelijkheid wil scheppen je er niet aan
  ontkomt om A-theïsme en vele andere gods-
  diensten en vormen van geloven of bijgeloven goed en grondig uit te leggen.
  Alle vormen van ScheppingsVERHALEN werden
  duidelijker toen die werden losgekoppeld
  van dogma’s zoals het moéten gelóven in een
  Schepping van 6 dagen en de 7e dag de rust-
  dag werd, alles samengesteld met behulp van
  maan- en zonnestanden!. Veel begrippen zijn
  niet bijgesteld en daar ondervinden nog
  vele generaties grote hinder van en raken
  erdoor in verwarring.
  Evert, jouw uitgangspunt is prima én tevens
  het voorbeeld van Jezus,(waarbij jij je niet moet vermoeien met welk dogma danook):
  “OPKOMEN VOOR JE MEDEMENS”, dat is precies
  wat er bedoeld werd en wordt.
  Zelfs moet je je niet druk maken of er wel
  of niet een Intelligent Design aan ten
  grondslag ligt, maar eerbied voor de Schep-ping in een totaalbeeld leerde ons al bijna
  30 jaar geleden met grote zekerheid dat de
  aarde niet de enige planeet is waarop mens-
  achtigen leven en dat dat vermoedelijk ook
  elders aan de gang is. Straks wordt dat be-
  weerd met aan zékerheid grenzende waarschijnlijkheid. Ook dat is niet te ver-
  werpen, maar het grote wonder van het geheel van melkwegstelsels, een HEEL-AL en
  dus ál wat daarin werd geschapen. Niets om
  bang voor te zijn maar je in grenzeloos
  respect over te verwonderen.
  Pas als we de Schepping en médemens kunnen
  omarmen zijn we middels welke godsdienst
  danook: één. Zo lang dat gemeenschappelijke
  uitgangspunt nog onmogelijk is, mag ieder
  een op zijne wijs inhoud geven aan wat ten
  principale werd bedoeld: de vrede die in en
  rondom ons zou moeten zijn! Niet piekeren
  Evert, na verloop van jaren, veel lezen etc. wijst alles zich als vanzelf en wordt
  de puzzle duidelijker, maar mag je niet af
  houden van de inzet tot l é v e n ! Groet,

  Reactie door Madelief — donderdag 12 januari 2006 @ 20.16 uur

 40. @39 Madelief,

  Zolang mensen zoals de bisschop bezig zijn om het wederzijds respect tussen verschillende gelovigen en niet gelovingen tegen te werken zal het niks worden. En die verloop van jaren zijn al voorbij, ik heb al door hoe de boel inelkaar steekt, mede door de gelovigen in mijn familie.

  Maar goed, zo maar eventjes de tribune doorlezen die vandaag voor het eerst op de mat is gevallen.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — donderdag 12 januari 2006 @ 21.17 uur

 41. (40)een mening is een mening .dat iedereen katholiek moet worden volgens meneer de jong moet kunnen .(gaat toch niet lukken)
  maar waarom mogen mensen niet van elkaar leren en discussieren .ik vind het een goeie bijdrage .en geloof me ik ben best kritisch op mensen die het geloof misbruiken om macht uit te oefenen .ikzelf heb vroeger regelmatig ,les,? gehad van pater leopold verhagen (deed destijds ook de dagsluiting )als joggie van destijds 14 jaar heb ik veel geleerd van die gast .was een prachtmens waar er te weinig van zijn /waren .olav de weddenschap staat ik heb een paar krukken besproken in de wolkbar in de hemelsteeg op 12 januari4006 (lydia is bij deze uitgenodigd)

  Reactie door ,texas, henkie — donderdag 12 januari 2006 @ 22.41 uur

 42. @41 texas, henkie,

  Ja maar het toont geen respect voor anderen.
  Het blijk wel weer dat het generaliserende gedachten goed uit de bijbel nog spring levend is, ‘wie niet voor mij is, is tegen mij’. En Jan Marijnissen houd weer eens laf zijn mond hierover.

  @Jan Marijnissen,

  Waarom ben je op dit punt zo laf Jan Marijnissen, waarom wil je hier geen discussie met mij hierover hebben op je weblog of per e-mail? Ik eet je heus niet op hoor.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — donderdag 12 januari 2006 @ 23.26 uur

 43. @Evert Tichelaar jr, Ik snap heel goed wat je bedoelt maar het heeft denk ik te maken met het feit dat de mens graag rubriseerd en tevens ook goede dingen graag wil delen als men van delen houdt.
  Gelovigen putten zo’n kracht uit; dat ze dat de ander ook willen laten ervaren, ik denk dat het niet zozeer met zieltjes winnen van doen heeft(maar ik ben prettig naief).Ze kunnen niet goed voorstellen dat iemand zonder geloof die kracht zelf heeft.En ja een bisschop heeft natuurlijk wel van zijn baas meegekregen dat de kring in het water groter dient te worden.
  Persoonlijk zie ik het niet als minder respect voor maar meer als het verschil tussen een telegraaf- en een volkskrantlezer men zal elkaar niet snappen op dat gebied.Gelukkig heeft de mens meer gebieden waar overeenstemming wel gevonden kan worden en let wel zelfs eeneiige tweelingen zijn verschillend.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 13 januari 2006 @ 0.14 uur

 44. dear mama

  http://home.planet.nl/~verbe326/

  ave maria

  Reactie door management rulchester united — vrijdag 13 januari 2006 @ 1.07 uur

 45. make love not war

  http://home.planet.nl/~verbe326/imagine.wav

  Reactie door management rulchester united — vrijdag 13 januari 2006 @ 1.13 uur

 46. religie is opium voor het volk

  in nederland vrij verkrijgbaar

  http://home.planet.nl/~verbe326/returntoinnocence.wav

  rowwwenheeze

  Reactie door management rulchester united — vrijdag 13 januari 2006 @ 1.15 uur

 47. @45, lief geitje en iets met fietspaden?????

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 13 januari 2006 @ 1.18 uur

 48. @46,Onschuld is voltooid verleden tijd, dus terugkeren naar:onmogelijk

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 13 januari 2006 @ 1.20 uur

 49. @ Anja en Sabineke (18 en 19): met onderwijs OVER godsdiensten en geloven is niets mis, die zaken horen bij de algemene ontwikkeling en cultuur, dus daar moet les over gegeven worden. Mijn bezwaar richt zich op onderwijs als uiting van één bepaalde (geloofs)richting. Dat is in strijd met de objectiviteit en het ontwikkelen van zelfstandige gedachten en mening van de leerlingen.

  Reactie door Remco ten Hagen — vrijdag 13 januari 2006 @ 8.35 uur

 50. @49 Remco,

  Dit is nu precies wat ik zeg in @38.
  Van alle geloveniets meekrijgen, wat ze onder de niet-confessionele zedenleer verstaan.
  Jammer, dat het hier bij de 3e klas secundair onderwijs ineens allemaal richting katholiek gaat.
  Vind dit hokjes gedrag en niet goed voor de algemene ontwikkeling.
  Kinderen behoren te leren over alle geloven en culturen en daar respect voor te hebben.
  het moet niet zo zijn, och jij bent niet katholiek, dus val j buiten het bootje.
  Als ik zie hoe bij kleine kinderen hier de 1e communie wordt gevierd, dan is het puur voor de heb. Grote kado’s, grote feesten en later doen ze met dat geloof, wat zoveel kado’s opgebracht heeft en op school opgedrongen werd, helemaal niets meer.

  Reactie door Anja — vrijdag 13 januari 2006 @ 9.54 uur

 51. @ Madelief (39):

  Citaat: “…leerde ons al bijna
  30 jaar geleden met grote zekerheid dat de
  aarde niet de enige planeet is waarop mens-
  achtigen leven en dat dat vermoedelijk ook
  elders aan de gang is.”

  Kleine correctie: alle astronomen (op een enkele zonderling na) gaan op goede gronden ervan uit dat ook elders in het heelal leven is ontstaan. Maar dat wil helemaal nog niet zeggen: “mensachtigen”, Madeliefke. Die kans is juist uiterst klein! Mensachtigen zijn op aarde ontstaan door een samenloop van specifieke omstandigheden hier (“toeval” of niet, dat is een filosofische kwestie), waaronder een enorme meteorietinslag 65 miljoen jaar geleden.

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 13 januari 2006 @ 10.53 uur

 52. @ Texas Henkie (41):

  Okido! Tot dan! (Maar hopelijk spreken we elkaar nog tevoren…..). :)

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 13 januari 2006 @ 10.56 uur

 53. Zover ik weet is Everard de Jong nog steeds de hulp-bisschop van Roermond. Wiertz is nog steeds de bisschop.

  Reactie door Johansson — vrijdag 13 januari 2006 @ 11.54 uur

 54. @51 Goede morgen Olav, filosoferende over
  jouw antwoord, “dat de kans uiterst klein
  zou zijn dat er elders behalve léven, ook
  ‘ménsachtigen’ zouden bestaan” zou ik graag
  in twijfel brengen, nu gebleken is dat er
  nog elke keer verrassingen ons bereiken
  vanuit de ruimte. Juist doordat we er (ook
  met onze hersens nog) niet bij kunnen wil-
  len we betwijfelen dat er nog méér bestaat’
  bestond !
  Overdrachtelijk stel ik me dan toch maar
  die drie druppels vloeibare zeep voor die
  een ligbad van een deklaag schuim kunnen
  voorzien.
  Eerder werd uitgelegd, dat er achter alle
  ‘zwarte gaten’ nog veel meer is, waar we
  met onze huidige technologie niét bij kun-
  nen.
  In het jaar 1200 was ik mogelijk tot de
  brandstapel veroordeeld als ik had beweerd
  dat men eens met zoiets als TV of GSM te
  maken zou krijgen, ‘vliegen’ of ‘op de maan
  belanden’.
  Wij mogen niet zo pretentieus zijn te vóór-
  onderstellen, datgene wat nu ONvóórstelbaar
  lijkt, er vermoedelijk niét zou zijn.
  Een van de redenen waardoor het boek
  Ezechiël doorgaans niet of ten dele werd
  úitgelegd en er wandschilderingen in graven
  in Egypte te zien zijn, van flink voor de
  samenstelling van wat voor soort religieuze
  boeken ook, die probeerden duidelijk te ma-
  ken,dat mogelijk de aarde al eens ‘bezocht’
  werd! Theologie en evangelie hebben dat
  onvoldoende kunnen uitwerken, waardoor het
  begrip ontstond dat men volgens dogma’s dan
  moest gaan geloven al datgene wat ongehoord
  en ongezien was, maar voor wáár diende te
  worden aanvaard. Bekende uitspraken als:
  wát geen oor heeft gehoord, wat geen mens
  heeft gezien, en wat in een mensenhart niet
  is opgekomen, is mogelijk bij Hem….etc.
  Evangelie werd dus gehouden ‘aan te nemen’
  en te gelóven, zonder dat ‘onderbouwing’
  vereist was.
  Juist met het oog op het magnifieke mense-
  lijke brein beseft men veelvuldig of maakt
  m.i. méé dat er ONVOORSTELBAAR MEER tussen
  hemel en aarde is dan wij kunnen bevatten,
  laat staan het gróte gehéél waar we nog
  niet je dát van weten!
  Mensen hun geloofswereld staat of valt bij
  het al dan niet hebben te aanvaarden dat zij zonder een geloofs-dénkraam hun aan-
  wezigheid zo’n 100 jaar hier op aarde niet
  kunnen bivakkeren en de oorzaak dat er van
  allerlei patronen ontstonden om van heilloos piekeren verlost te worden.
  Evoluïsme en Creationisme zal dus ook in de
  géést voorlopig nog op gespannen voet met
  elkaar staan, totdat hélderheid ons wordt
  aangereikt of ons bestráált!
  Ik sluit niét uit dat meer dan in 65 miljoen jaar OOK ELDERS zo’n meteoriet IS
  voorbij gekomen of zijn juiste plék per
  toéval kreeg, al konden/kunnen wij daar
  geen getuigen van zijn !
  De méns raakt buiten zinnen als hij zich
  moet gaan voorstellen dat ‘wij’ niet het
  enige ‘concept’ zijn, verliést de grónd
  onder zijn voeten (bestáán) en is zijn huis
  (aarde) kwijt, wordt dan overspoeld met wat
  nu nog teveel voor zijn hersenen (“Herz”?)
  is om te bevatten en zal zich niet meer
  heerser van de aarde voelen, maar ónderge-
  schikt in een spel van vele dimensies en
  mogelijk in dié transparantie wat meer zicht en licht in het éigen leven kunnen
  toelaten en er in een groots perspectief
  van geniéten! Zó kan ie wel weer Olav, zo
  vlak voor de zondag…ennuh….ik weet dat
  er velen zo denken en filosoferen…al een
  beetje in die…ruimte…levend en betreu-
  ren dat ze het ontvouwen van ál die kennis
  niet zullen meemaken.
  Nog steeds evolutionaire aangeboren angsten
  maken mensen niet ‘vrij’ om te leven en
  houden zich voor al angstvallig ergens aan
  vast: mensen mogen dat doen, maar zouden
  zich zelf misschien wel iets kunnen onthou-
  den van die ruimtewérking!
  Maar goed, hou oud is de mens welbeschouwd?
  Nou dan ! Prettig weekend, Olav!

  Reactie door Madelief — vrijdag 13 januari 2006 @ 12.30 uur

 55. Twee kleinigheidjes.
  1. Geloof is niet “opium VOOR het volk” maar “opium VAN het volk”. Eén woordje maar een wereld van verschil.
  2. Iedereen katholiek? En dan, de homo’s weer op de brandstapel?

  Reactie door Jan Nijman — vrijdag 13 januari 2006 @ 13.46 uur

 56. Johansson @53.

  U heeft helemaal gelijk ! Stom !

  Reactie door Wim Kok, Haarlem — vrijdag 13 januari 2006 @ 14.44 uur

 57. @ Madelief (54):

  Je citeert me verkeerd en hebt mijn opmerkingen kennelijk verkeerd begrepen. Ik heb juist gezegd dat het (praktisch) zeker is dat elders in het heelal ook leven is ontstaan. Alleen is de kans uiterst klein, dat het ook “mensachtigen” zijn.
  Mensachtigen bestaan op aarde nog slechts ongeveer 2 miljoen jaar. Ons zonnestelsel (en dus ook de aarde)is ongeveer 4,5 miljard jaar oud, en het heelal ongeveer 14 miljard jaar. We komen dus nog maar nét kijken.
  De kans is groot, dat bij een volgende grote meteorietinslag (die statistisch eens in de paarhonderdmiljoen jaar plaatsvindt) al het menselijk leven wordt uitgeroeid. Dan kunnen weer nieuwe levensvormen opbloeien (zoals dus al eerder enkele malen is gebeurd). De zoogdieren (en vervolgens dus ook de mens) kregen pas hun kans toen de dinosauriërs 65 miljoen jaar geleden in één klap werden uitgeroeid.

  Ook goed weekend, Madelief! Drink niet te veel koffie! :)

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 13 januari 2006 @ 16.11 uur

 58. Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat de mens zichzelf al vóór een volgende grote meteorietinslag heeft uitgeschakeld, door zijn onverantwoordelijk gedrag ten opzichte van Moeder Aarde, (bio)chemisch geknoei en oorlogszucht!

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 13 januari 2006 @ 16.21 uur

 59. 57 Zeker heb ik jou best gesnapt Olav, maar
  ik wil niét uitsluiten, dat mogelijk elders
  ook al een vorm van ménsachtigen, misschien
  verder dan wij geëvolueerd, reeds hun best
  doen om ons mogelijk, zonder ons aan het
  schrikken te maken, tracht te bereiken, op
  welke manier dan ook!
  Deze procesgang van ons Melkwegstelsel is
  er vermoedelijk maar ééntje van de velen,
  vandaar dat ik dat heel brééd wil zien!
  Wat in ons Heel-al gaande is, lijkt nu wel
  duidelijk, maar daar buiten!, that’s the
  question! Goed weekend, Olav !
  58. Dan nog geloof ik dat er elders nieuwe
  ‘hemel én aarde’ aan het ontstaan is, al
  zal het miljarden jaren duren en accepteer
  ik zo langzamerhand dat ik de ‘formule’er
  voor niét ken of niét zou kunnen bevátten:
  het wonder van de verrassing dat een
  hypothese bewaarheid zou kunnen worden!
  Wákker blijf ik helaas ook zonder 1 druppel
  koffie, dus nu maar een aperitiefje dat voor mij eerder een slaaplust- dan eetlust-
  middel is, dus voor tweeërlei gebruik kan
  dienen. Echter ik zet nooit de kruik aan de
  lippen maar leg die hooguit aan de voeten
  bij sneeuw-op-komst! ‘n Gezellig neutje
  kan ik dus ook op Neude drinken!
  Het mooie van twee geloven aan één tafel
  is dat er altijd een brug moet zijn om de
  ander van info te voorzien, die de pijlers
  kunnen verstevigen of mogelijk zelfs helpen
  vervangen, Dom of niét Dom!
  Zie ik toch nét dat het vandaag, vrijdag
  de 13e, de dag zou zijn van ene H.Hilarius!
  Vast een mogelijkheid tot onbedaarlijk
  lachen door hém in het leven geroepen!
  Fijne avond Olav!

  Reactie door Madelief — vrijdag 13 januari 2006 @ 16.49 uur

 60. @ Madelief:

  In elk Melkwegstelsel(ook dus het onze) zijn miljarden sterren, en in ons heelal bestaan miljarden Melkwegstelsels! Kunnen we nagaan!
  Maar of er meer dan één heelal is: dat is een omstreden zaak. (Uiteenlopende theorieën onder kosmologen).

  Maar dan nog is de kans op andere “mensachtigen” (dus niet: andere (intelligente) levende wezens) heel klein. De ontwikkelingen op aarde zijn nogal specifiek. Het is veel waarschijnlijker dat het (intelligente) leven, dat ongetwijfeld elders ook is ontstaan, zich langs heel andere lijnen heeft ontwikkeld(denk alleen maar aan de variatie in het aantal grote meteorietinslagen, en de gevolgen daarvan). Nogmaals: zoogdieren (en daarmee uiteindelijk ook mensachtigen) kregen op aarde hun kans dankzij het uitsterven van de dinosauriëres hier.
  Dat andere intelligente levensvormen elders de aarde (en de mens) in de peiling hebben: dat zou goed kunnen. Maar dan nog is het het waarschijnlijkst, dat -vanwege de onvoorstelbare afstanden- nooit (direct) contact zal ontstaan tussen de mens en levensvormen elders.

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 13 januari 2006 @ 17.15 uur

 61. god bestaat niet

  Reactie door marcellus — vrijdag 13 januari 2006 @ 17.57 uur

 62. @59 Madelief,

  Die dag van H.
  Hilarius is voor mij niet op gegaan, hélaas.
  De uitslag van de controle was teleurstellend en was het voor ons echt vrijdag de 13e.
  Er blijkt na 2 ingrepen (bij de jongste van 14) iets heel anders aan de hand te zijn, vandaar dat ik het licht niet meer even zie vandaag.
  Ook ik zit aan de neut, voor het eten, maar niet van vreugde, gewoon omdat ik het even nodig heb.
  Soms wel goed dat spul om even iets te kunnen plaatsen en te verwerken.

  Reactie door Anja — vrijdag 13 januari 2006 @ 18.22 uur

 63. Jan, je hebt gelijk als je zegt dat iemand veel hoop en kracht kan putten uit het geloof. Maar als de overheid zorgt dat mensen allemaal goede kansen hebben op succes, wat dat dan moge zijn, is geloof in een God niet nodig. Als mensen in zichzelf geloven dan pas gebeurd er wat. Geloof blijft opium voor het volk.

  Reactie door Bob — vrijdag 13 januari 2006 @ 18.46 uur

 64. 1+1 is op elke school 2 van welke geloofsrichting dan ook.
  Dus gewoon een soort school!

  En god(en)stamt(men)uit een tijd dat de mens bang was voor alles wat hij niet kon!
  Om respect te hebben voor je medemens heb je beslist geen geloof nodig!

  Reactie door T.Albers — vrijdag 13 januari 2006 @ 19.39 uur

 65. @43 Sabineke van Schie-Pleines,

  Maar door te zeggen dat als iedereen katoliek zo zijn je geen godsdienst oorlog meer hebt is wel erg kortzichtig en onnozel. Net als met schooluniformen, net alsof als je de zelfde kleren aan hebt gelijk bent. Net als of het alleen om het uitelijk of labeltje gaat.
  Het zou uitsluitend moeten gaan om de inhoud, het zal mij een worst wezen wat iemand anders voor geloof heeft of er geen heeft, zolang die maar oog hebt voor zijn/haar medemens.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — vrijdag 13 januari 2006 @ 20.53 uur

 66. @65, Evert Tichelaar jr,
  Eens over het katholieke geloof, doch nogmaals het is als het ware zijn baan.
  Het gelijk gekleed zijn op school, vind ik een lastige, ik heb persoonlijk mee gemaakt dat kinderen heel gemeen zijn als niet het juiste merk gedragen werd, ook het feit dat kinderen in een leeftijd van ong.6-10 jaar erg kudde bewust zijn, evenzo de pubers, het juist in die leeftijdsgroepen belangrijk is hoe ouders met dat soort zaken omgaan en juist in deze, vaak wat, oppervlakkige tijd, uiterlijk voor innerlijk gehouden wordt.
  Ik vind het vervelend dit te moeten zeggen, zag het liever ook niet maar helaas is het wel het geval.
  Ook ik ga voor innerlijk en medemenselijkheid maar in een land waar b.v.schoonheidscommissies je tot een kleur huizen verf kunnen dwingen, kun je niet stellen dat uiterlijk er niet toe doet, helaas !

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 13 januari 2006 @ 23.27 uur

 67. @66 Sabineke van Schie-Pleines,

  Och, kudde gedrag heb je ook genoeg bij volwassenen, maar goed het zijn nu eenmaal mensen en die willen meestal bij de rest van de kudde horen.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zaterdag 14 januari 2006 @ 0.02 uur

 68. @67, Ja, Evert Tichelaar jr, maar het mooie van de mens is dat ze in meerdere hokjes passen, een maakt het benauwend!
  Engelsen zeggen het zo mooi:je kunt een boek niet beoordelen op de omslag!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — zaterdag 14 januari 2006 @ 0.28 uur

 69. @62 Goedemorgen allemaal en hiér kom ik nu
  pas even kijken en begrijp dat de destijds
  gemelde hernia-operatie iets anders aan het
  licht bracht. Beroerd vóor hém en voor jul-
  lie allemaal, stemming bedrukt, maar is er
  de mogelijkheid om verslechtering tegen te
  gaan of verbétering aan te brengen?
  Heb je info voldoende om je te doen over-
  tuigen wat je nu het beste wél of niét moet
  doen? Sterkte en voorzover dat kan, laat
  ons weten waarin we zo mogelijk met je mee
  kunnen denken! H.groet,M.

  Reactie door Madelief — zaterdag 14 januari 2006 @ 10.06 uur

 70. @69
  ==========================================
  Dit is even helemaal off-topic en néé we beginnen geen MSN gedoe voor degene bedoelt die hier alweer commentaar op willen geven.
  ==========================================
  @69 Madelief,

  Gisteren n.a.v. een MRI-scan die ze kwijt waren is er eens goed naar gekeken en blijkt nu dat er 2x een behandeling heeft plaats gevonden die onnodig was.
  Het zijn 2 wervels die gebroken zijn, waarbij er een los stuk op de zenuwen drukt.
  Voordat hij gaat opereren, dinsdag eerst een CT-scan om de exacte plaats te bepalen, donderdag weer terug voor de uitslag en plan van aanpak.
  Aangezien de wachttijden hier kort zijn bij operaties, kan het dus zijn dat hij volgend weekend al onder het mes gaat.
  Hij vermoed wèl dat er bijkomstig toch ook een hernia zit, maar dat wordt dan allemaal met het opensnijden bekeken.
  Dus je snapt, het blijft nog even spannend en onzeker.
  Ik hou je in ieder geval op de hoogte hier onder het stuk van 2 geloven.
  Fijn weekend.
  Anja

  Reactie door Anja — zaterdag 14 januari 2006 @ 11.24 uur

 71. @70, Wat moeilijk om te accepteren, maar ik
  weet dat er technisch gesproken véél moge-
  lijk is, maar weet ook zelf álles van het
  beklémd raken van zenuwen tussen versleten
  wervels. Grootste zorg wordt dus het exact
  opvolgen van álle instructies, straks!
  Heb je mogelijk een bekende mee om het plan
  van aanpak aan te horen en evt. technisch
  nog aanvullende vragen te kunnen stellen?
  Sterkte, voor állen om jou heen, en wié hier er commentaar op heeft krijgt van mij
  een originele “rechtse” (moet ik toch ook
  eens uitproberen, wat jij!). Meis, wat kan
  een moeder toch lijden, door wat haar kind
  lijdelijk moet ondergaan: dráág hem opnieuw
  op de energie van jouw optimisme en ik zal
  voor jullie een kaars opsteken vanavond,
  hier! Hoewel ik niet katholiek ben opgevoed
  geloof ik wel in een alles overlappende
  spiritus sanctus vanuit een ‘verbindende
  bron’ ons in spiritualiteit op diverse ma-
  nieren aangereikt: moéder houd je goed!
  Hártelijke groeten, vast namens álle
  MEElévenden! Madelief.

  Reactie door Madelief — zaterdag 14 januari 2006 @ 14.13 uur

 72. @71 Madelief,

  Vast bedankt voor je medeleven en het kaarsje vanavond. Zelf hang ik ook geen geloof aan, maar wie weet.
  Voor het plan van aanpak neem ik mijn Hans (man) mee.
  Na donderdag dus meer niews, kunnen nu niet anders doen als afwachten.
  En moeders houdt zich wel goed hoor, zit daar maar niet over in, vind het erger voor mijn ventje van 14, die heeft er de meeste alst van.

  Reactie door Anja — zaterdag 14 januari 2006 @ 15.07 uur

 73. 72. Mooi zo, goed geregeld en uiteraard
  zorg om een zoon nog zo in de groei: ook
  ik ben met de mijne jarenlang naar de ortho
  pedist geweest (vanaf de 5e maand, waarbij
  de co-assistente-arts bij Zuigelingenzorg
  ontdekte toen de baby op zijn búik gelegd
  werd, dat de plooien in de knieholten én
  daarboven niet symetrisch liepen en er dus
  een verschil in de heupen en benen moest
  zijn (en dat was ook zo en een lichtgebogen
  ruggengraat)Knap vond ik dat van die co-
  assistente die daar haar stage deed en een
  hakverhoging voorzag voor één been.
  De voeten verschilden bijna een hele maat
  en de schoenen werden verplicht tot het
  merk Renata (Ned.Fl. 110,– 1972, om het
  halve jaar – nooit op de groei -!)
  Zorgverzekering Anja, eigen kosten, práát
  me er niet van, nu leeft hij op grote voet
  …haalt nog even iets in denk ik…..
  Proberen jullie er met z’n allen maar even
  los van te komen, vanavond veel cabaret
  op Nederl. TV, ook Herman Finkers !
  Concentreer je zo mogelijk even op iets
  anders en neem nog zo’n….je weet wel…!
  Groet en tot kijk!

  Reactie door Madelief — zaterdag 14 januari 2006 @ 18.31 uur

 74. 72 Je weet het wel he: alleen het eten en
  de was en verder de boel de boel laten.
  Op de bank gaan zitten én er ZIJN. Dat heb-
  ben ze nu allemaal van jou nodig, en wip
  hier zo nu en dan nog even terug! Men lijkt
  er hier toch op uitgestudeerd te zijn en
  ‘houder dezes’ is nu eenmaal een sociaal-
  joviaal type en zeer médeménselijk!
  Heb jij er in totaal 4? Quite a job mylady!

  Reactie door Madelief — zaterdag 14 januari 2006 @ 18.35 uur

 75. Eigenlijk was ik wel blij dat ik deze ontmoeting zag. Ik ben misschien een te divers mens, maar geloof niet in zwart wit. Niet in een socialist die ineens christelijk praat of een christen die in eens soclialisch praat. Ik geloof in een mens die boven mensen praat, menselijk praat, denkt en doet. Die mens kan dan geloven in Christus, de verlichting van Boeddha, de energie van het hindoeisme, de kracht van zichzelf en nog veel meer, maar altijd met respect en oog voor de ander. De regels, wetten, hierarchien, niveaus en andere onderscheidende zaken zijn menselijke verzinsels, en bedenkzels. Ik geloof wel dat er iets boven staat. Iets dat geen onderscheid kent en ons verteld dat het niet goed is wat voor onderscheid dan ook te maken. Ik zelf? Ik ben katholiek. Ik studeer zelfs theologie, erger misschien nog, ik heb een eigen winkel en mensen die mij daarbij helpen, maar ik ben ook iemand die zich socialist noemt en iemand met fouten en niet altijd ideeen die in een zuil passen. En iemand die blij was met deze ontmoeting en er nog steeds vanuit gaat, dat wanneer je een geloof bestrijd, je net zo erg bent als wanneer je een geloof oplegd.

  Reactie door Andries Nek — zaterdag 14 januari 2006 @ 22.57 uur

 76. @73 en 74 Madelief,

  Heb inderdaad gekeken en het was ook hoog nodig een beetje afleiding.
  Die Eric ???? was ook leuk, een beetje een drukke maar was wel lachen.
  Heeft een mens ook nodig op zijn tijd.

  Houdt je op de hoogte en ga nu de koffie aanzetten.

  Reactie door Anja — zondag 15 januari 2006 @ 11.50 uur

 77. @75 Andries Nek,

  Welkom hier,
  Wat maakt het uit of je theologie studeert of een eigen winkel hebt, of welk geloof je aanhangt.
  Als je hart maar op de goede plek zit, dat is het voornaamste.
  Vooral je laatste zinnen deden me goed.

  Als je een geloof bestrijdt, dan ben je net zo erg als dat je iemand een geloof opdringt.

  Beide is niet goed en spreek uit eigen ervaring, van huis uit ben ik zwaar gereformeerd opgevoed, het werd me als het ware door de strot geduwd, gevolg dat ik nergens meer in geloof.

  Mijn geloof is, wees goed voor je medemensen, help waar je kunt helpen en dit elke dag en niet alleen op zondag om dat men dan zonodig naar de kerk moet om dat dit in de bijbel staat.

  Ik geloof wel dat er een bepaalde ,macht, levensvorm tussen hemel en aarde is wat hoger is dan wij, kan ook gewoon de energie zijn, maar een God zou ik het niet willen noemen.

  En waarom zou een toekomstig theoloog geen S.P.-er kunnen zijn. Gaat heel goed samen hoor!
  Er zijn hier veel mensen met een religieuse achtergrond.
  De één is er nog actief mee bezig, de ander heeft het aan de kant gezet, zolang je hart op de goede plek zit (nogmaals) nietsmis mee.

  Idéétje misschien?
  We kunnen nog wel wat leden gebruiken, dus als je je “geroepen”
  voelt (hier misschien wat ongelukkig uitgedrukt) de S.P. wacht op je, ook hier is veel goed werk te doen.

  Groet, Anja

  Reactie door Anja — zondag 15 januari 2006 @ 12.04 uur

 78. @74 Madelief,

  Nog even ter aanvulling, was te snel.

  Ik, nee wij, hebben er 2.
  De oudste is 17 en een super ADHD-er, dus telt wel voor 3 tegelijk eigenlijk en dan de jongste van 14. Ook niet altijd een makkelijke in zijn gedrag, dus heb soms voor mijn gevoel wel dat ik 5 kinderen heb, incl man.

  Groet.

  Reactie door Anja — zondag 15 januari 2006 @ 12.08 uur

 79. Hoi Jan, Er is een oud Arabisch spreekwoord; je kunt op God vertrouwen, maar je moet wel je paard vast binden!

  Wij mensen hebben een vrije wil om goed en kwaad te doen. In het licht van reincarnatie spreek je dan van karma. Dit geldt ook voor landen en op wereldschaal.
  groetjes Lia.

  Reactie door lia van den boom — maandag 16 januari 2006 @ 9.55 uur

 80. 79Há Goeie morgen Anja,
  Wat de overigens goed bedoelenden gerefor-
  meerden hun families en nageslachten aande-
  den, is zeker te veel geweest, maar ook van
  af de slang van Assen van Geelkerken etc.
  ook verwarrend naar mate het sociale leven
  én denken nog meer aan de orde kwamen.
  Zélf ken ik dus het HersteldVerband en kwam
  dus zo in de Herv.K. terecht, waarvan er ook velen uit reaktie totaal vrijzinnig
  werden, om niet te zeggen losbandig, vrij
  van zin en ook niet zelden uitzinnig gedrag
  vertoonden, jammer. Gebonden nu niet meer
  na jaren van strijd en het zién discrimine-
  ren binnen de kerken en na 25 jaar nog
  steeds niet ‘samen op weg’ er de energie
  niet langer in het instituut gestoken, maar
  hang liever de gemeente van Jezus(in)
  Christus aan met een onverholen mateloos
  respect van wat de Schepping rondom ons in-
  houdt, dan de ‘opleggende’ manier, waarbij
  men altijd in uitersten terecht lijkt te
  moeten komen, maar uiteindelijk na een heel
  grondige bestudering verdwáált en na een
  lang gestreden strijd uiteindelijk het
  kinderkerkgeloof als een voorbeeldbasis ten
  dele nog kan gebruiken om in die uiteinde-
  lijke mateloos verblijdende vrijheid aan te
  belanden. De buitenwereld oordeelt dan al
  te graag dat je je onttrekt aan taken en
  plichten, maar na een voorlichting en voor-
  beeldstelling in de jeugdjaren van kinderen
  met een brede visie omtrent wereldgodsdien-
  stig gedrag of overleveringen moet het meer
  dan voldoende zijn om de éigen wég te gaan,
  midden in de maatschappij en heeft een flink veel grotere verantwoordelijkheid dan
  je aan de hand (van anderen) te laten lei-
  den en te doen bevoogden. Tussen Kerk en
  Staat bestaan daardoor mede tweestrijdig-
  heden die op zich al een correlatienummer
  vragen.
  De niét vanzélfsprekendheid van het HeelAL
  en AL wat daarin (en vérder dan dát) is,
  kan ons nooit ontslaan van het respect voor
  het bestaan ervan en éist dus ook een ‘aan-
  gepast gedrág’ en men kan er niét omheen
  dat wij het gevolg zijn van heel bijzondere
  zaken (waardoor en waarvandaan dan ook).
  Zowel gelóven in véél, als gelóven naar één
  opgedrongen ‘bééld’ (van stellingname !)is
  voor velen verwarrend en voordat wij dus
  zijn waar, de vorige schrijver inmiddels
  ook is aanbeland, doorkliéven we ons een
  weg naar de wezenlijke innerlijke vrijheid
  waarbij het beter ademhalen is, dan op welke andere manier dan ook. Allengs ontdek
  je daarin niet de enige te zijn, die ge-
  tracht heeft het ‘goede te behouden’ en je
  aansluit bij een menigte ex-binnenkerkelij
  ken die het eigenlijk ook een taboe vindt
  om de áchter ‘binnen’ geblevenen te verwit-
  tigen van hun úittreding úit het Instituut
  want daar zit nog een moreel taboe op.
  Het eerste wat men in die grote bereikte
  vrijheid doet is dus niét de ander te over-
  voeren met die gevónden vrijheid in denk-
  beelden, wetend dat het de persoonlijke
  groei is die dát ‘zicht’erop moet zien te
  krijgen. Soms confronteer ik dus die bin-
  nenkerkelijken nog wel eens met een al dan
  niet verkápte stelregel uit hun eigen krin-
  getje, wétend dat zij daar moreel nog steeds aan gehouden worden, op reageren
  moéten gedrags- en geloofsmatig: de vaste
  grond onder hun voeten omwoelen om ze ook
  aan het dénken te krijgen. Ooit zei mij dus
  ook een áfgestudeerde moeilijkheden te heb-
  ben met het voorgaan in gebéd, want wat
  dééd je dan éigenlijk? Mijn antwoord toen:
  (en dat beantwoordt tevens aan de állesom-
  vattende gevoelens en gedáchten):’bóven
  bidden, bóven denken hebt Gij (aan gene
  zijde !) aan ons wélgedaan, en dat werd
  Leitmotiv voor de rest van mijn existeren
  en is antwoord op al mijn vragen (én ook
  mijn, soms, ‘verwijten’, maar houd me voor
  dat deze Schepping nog lang niet voltooid
  kan zijn, middels andere overgedragen tek-
  sten. Maar wie weet is ook dit heelal er-
  gens betrokken in een exspansiespel van
  natuurwetten en kan er m.i. best elders al
  een veel verder gevorderd Melkwegstelsel
  bestaan, dat ons misschien eerder én wijzer
  benadert dan wij hén! Hoelang mijn neuro-
  transmitters op de juiste plek blijven zit-
  ten is dus ook maar de vraag!
  Anja, veel energie vragend is ADHD, ik weet
  ook zón leeftijdsgenoot van je zoon, hier
  in de straat: de vermoeiende eeuwige onrust
  voor de omgeving, maar bovenal voor hemzelf
  Behandelingsmethoden en medicijnen nog niet
  in evenwicht te krijgen en ondertussen een
  teener ‘in de groei’, een opdracht alsof
  het een drieling kan zijn en soms niet te
  stuiten, een reuze lévensopdracht voor al-
  len en een dubbele voor de jongste!
  Die van mij, zoon al weer flink 30 en een
  dochter iets onder de 30, waarvan ik op
  haar zoontje van 3 mag passen, bij elkaar
  6 dagen per maand in roulerende diensten.
  Mijn dochter werkt nu 4 (ipv 3)dagen, ivm
  het managen van 16 mensen, en mijn schoon-
  zoon ook, en aan het eind van dit jaar is
  hij dan verplicht schoolgaand, de kleinzoon
  en voor mij was het ivm mijn conditie, dus
  een geschenk uit de hemel, of een godsge-
  schenk, waarbij dus ook door mij een God,
  de Vader, een oneindige bron van kracht
  betekent met géén pén te beschrijven of te
  doen verwóórden zelfs! Alle betrékkelijk-
  heid van dingen doen kopzorgen verdwijnen,
  maar dat men door ZORG géén hóófdbrekens
  zou hebben in Kabinetsverband is mij dus
  een ráádsel. Dat zou voor allemaal het basisdraagvlak dienen te zijn waarvoor wij
  met zijn allen naar draagkracht ook verant-
  woordelijkheid willen dragen.
  Wil je bij het CDA en hun standpunten horen
  ben ik ook niet te beroerd ze de brieven
  van Paulus nog eens voor te houden en citeer ze desnoods mijn trouwtekst!
  Ja zeggen en nee doen is zoiets als een
  vacuumverpakking waarin zij zichzelf hebben
  opgesloten en dicht gesealed! Jammer!
  ‘k Ga even aan de koffie en begroet dan
  ook Andries en hoop te horen waar hij dan
  theologie studeert, want er zijn wat moge-
  lijkheden en visies in Nederland.Sterkte
  Anja, en ik kom nog wel eens even hier door
  de achterdeur binnen, zolang die open ge-
  houden wordt en we hebben maar een heel
  klein kiertje nodig, wat jij? Groet M.

  Reactie door Madelief — maandag 16 januari 2006 @ 10.29 uur

 81. 75 Welkom Andries Nek en ik geloof best
  wel dat je de enige échte bent, maar de
  laatste tijd melden zich hier nog wel eens
  mensen die zich het etiketje van anderen
  aanmeten en dat kan nogal eens misleidend
  zijn.
  Wat knap dat je naast al je aktiviteiten
  dan ook toevallig hier terecht kwam of mo-
  gelijk door het uitdiepen van het gezegde
  ‘twee geloven…op één kussen, daar slaapt
  de duivel tussen’.
  Die tekst grondig bestuderen en er zelf een
  humoristische uitleg aan te geven als je
  ménsen in ‘de echt verbindt’ als babs, is
  vast alleszins de moeite waard om mensen
  áán te reiken bij het ‘bevéstigen van hun relatie’, dan wel ‘aan het begin van hun rit samen’. Zo zag ik al eens als uit-
  leg, ‘tot de dood ons scheidt’ omgezet in
  ‘tot de dood in de relátie-belévenis toe-
  slaat in overdrachtelijke zin’, dan zou je
  het daarna voor ‘gezien’ mogen houden en
  zo vervagen allengs de vormen van trouw!
  Paulus zegt dan: ik gebied u de liefde, die
  met een ‘gebonden in vrijheid, en vrijheid
  in gebondenheid’ ook een andere invulling
  lijkt te krijgen en derhalve is het dus ont
  zettend belangrijk dat een ambtenaar van de
  B.S., die men tegenwoordig graag in de
  franje van de ‘gemeente-toga’ ziet, juist
  wijst op het punt dat zeker in relaties helemaal niets vrijblijvend is, maar refereert aan een daartoe gehouden inzet én aanzet in ‘trouw’ en ‘volharding’
  daartoe, doet beloven en hun uitgangspunt
  moet zijn, wil althans een relatie nog
  enige échte diepgang krijgen en inderdaad
  de ‘houdbaarheid’ lévenslang gegarandeerd
  zijn, gedragen door liefde dwars door alles
  heen, van wat men zoal in relaties tegen
  kan komen!
  Oegstgeest in beeld toonde mij een energie-
  ke Andries en wat je dan allemaal verkoopt
  in de Kempenaerstraat, laat je ons misschien tzt eens weten? Veel mensen tegen
  komen heeft het voordeel de aktualiteit in
  je funktioneren te vervlechten, te verrui-
  men en ‘goed’ bezig te zijn en lijk je dus
  ook zo mogelijk een duizendpoot te zijn!
  Fijn dat je zoveel krácht (én doorzetting?)
  gegeven schijnt te zijn en gevoed door…?
  Soms werkt een naam op de achtergrond mee:
  je de nékslag niet te laten toedienen of,
  ergens je nék voor uitsteken, en zo op een
  afstandje lijkt je dat te lukken, met een
  bijzondere voorkeur voor Leefbaar Oegst-
  geest of was dat maar toevallig?
  Mocht je van dat gelóóf afvallen is de
  oecumene hier stukken groter dan ogenschijn
  lijk het geval lijkt. Verscheidenheid van
  types en instelling zijn gefocust op de
  basisprincipes van deze Partij of ageren er
  tegen als bezetenen, verward geraakt in hun
  dagelijks bestaan/overleven !
  Verdwaal hier dus rustig nog eens, uit
  misschien toevallige nieuwsgierigheid, en
  zie er een deel van je ‘taakopvatting’in,
  maar begrijp dat je er vermoedelijk bar
  weinig tijd voor zult hebben:tot lézens!
  Hartelijk welkom, Madelief.

  Reactie door Madelief — maandag 16 januari 2006 @ 11.32 uur

 82. @80 Madelief,

  Ja meid, somigen worden extra bedeeld in dit leven en voor anderen die helemaal niets meegemaakt hebben, klagen steen en been, dat zehet zo zwaar hebben.
  Ik kan je zeggen, ondanks de problemen die er zijn (de alle dagen heel druk) van 17 heeft ritalin 5 stuks op een dag, maar het is een schéét van een joch, Echt waar.

  Wij hadden altijd het idee, nou als die gaat puberen, dan hangt ons nog heel wat boven het hoofd, niets van dat al, vergeleken met de jongste is hij zo makkelijk en relativeert goed en is vrij nuchter.
  Heeft een heerlijk soort humor (echt droog) en komt het laatste jaar behoorlijk voor zichzelf op wat wij nooit hadden gedacht.
  Zo zie je maar, niets is te voorspellen, maar ondanks alle ellende wat het meebrengt, ben ik hartstikke blij met die knullen van me. Incl. man, want dat is soms ook nog net een puber.
  Maar jà, ze zeggen niet voor niets, een man blijft toch altijd een kind.
  En als ze ruzie hebben en hem dan nog mee rekent dan heb ik soms wèl 7 kinderen.

  t’Zal wel overgaan als ze oog voor de meisjes krijgen, hoop ik tenminste.
  Fijne dag en groetjes, Anja

  Reactie door Anja — maandag 16 januari 2006 @ 13.37 uur

 83. Ja, mooi dat je je dus thuis genoeg door ál
  die kerels in de watten kunt laten leggen
  en als Ritalin, of wat er ook nog verbéterd
  voor wordt uitgevonden, hélpt is er tenmin-
  ste die medische hulp op de achtergrond,
  maar ik twijfel er geen moment aan dat jij
  dus ook ‘de broek’ aan zult hebben om af en
  toe even het ‘gevécht’ aan te kunnen gaan.
  Voor mij was het ook met een leeftijdsver-
  schil van 2 totaal verschillende kinderen
  erg belangrijk, ze niet alleen rékening met
  elkaar te leren houden, of onder elkaars
  aanwezigheid te laten ‘lijden’ maar juist
  elk hun eigen aandacht en aanpak te geven
  maar ook hun EIGEN léven te léren léiden!
  Waar ik ook maar meemaakte: jij bent de
  oudste, dus…., ging het vroeg of later al
  tijd fout met in ieder geval één van beiden
  De discipline van min of meer ‘vaste regels’ – een heilzame steun – lijkt dan
  vaak de aangewezen weg om enigszins te kun-
  nen blijven coördineren wat je anders te
  gemakkelijk door de vingers zou glijden.
  Een taak van enorm belang en pas veel later
  zijn zij zich dat dan bewust. Nu even alle
  aandacht naar nr 2, terwijl dat mogelijk
  vaak niet aan de orde kan zijn en MINSTENS
  zo belangrijk, zeker nu, om dingen goed en
  regelmatig bespreekbaar te doen zijn.
  Hartelijke groet voor nu, ik moet echt weg!

  Reactie door Madelief — maandag 16 januari 2006 @ 14.29 uur

 84. Ma. 17.00 u. probeer je nogmaals te ont-
  spannen met Herman Finkers op Ned.III,
  aanvangstijd werd gewijzigd en geniet op-
  nieuw van zijn grenzeloze woordspelletjes,
  humor die dat zonder te ‘kwétsen’ weet te
  bereiken. Ook Midas kan je zo heerlijk la-
  ten glimlachen áls hij er weer eens is…!
  Met Andries N. ben ik dus dezelfde mening
  toegedaan: een geloof bestrijden is minstens zo erg als er één opleggen.
  Wat wij doen is nog erger: ‘n God, welke
  dan ook, ópleggen wie er wel záken zouden
  moeten winnen danwel verliezen en wij roe-
  pen hem aan bij voetbal of schaatsen, alsof
  het Sinterklaas is! Zoals er 40 jaar terug
  al van de Kansel geroepen kon worden door
  (wél de ‘rooie’) dominé’s dat je nu niet
  moest denken dat je je examen met een ‘ge-
  bedje wel zou halen’ terwijl je er geen
  bárst voor had uitgevoerd!
  Dan krijg ik inderdaad ‘hoofdpijn’ Anja van
  de te signaleren ‘oppervlakkigheden’ en de
  weinige ‘tolerantie tav de zwakkeren’ in
  onze wereld. Dat mensen zich, na hóóg opge-
  leid te zijn, zich soms zo zwákzinnig kunnen uitlaten of zich weten te verplaat-
  sen in ánderen of ándersdenkenden dat je
  je gewoon moet realiseren dat het IQ alle
  aandacht kreeg en het EQ , dan niet ont-
  wikkeld, ze op een gegeven moment de KOP
  gaat kosten, de aangegane relaties en on-
  mogelijke collega’s om mee samen te werken.
  Hárde realiteit doet hen dan pas inbinden
  en voor rede vatbaar lijkt een in de opvoe-
  ding gemist station. Hérboren pas dan als
  je eerst flink je kop hebt gestoten en er
  een hersenschúdding voor nodig is om je
  bijtijds voor érger te waarschuwen, jammer!
  Het leven is zo kort om ruzie te schoppen
  over religie, die zou moeten helpen ver-
  ruimen ipv te vermoorden! Tot later?

  Reactie door Madelief — maandag 16 januari 2006 @ 17.17 uur

 85. @85 Madelief,
  kijk maar even onder Ewout Irrgang, dan weet je metéén waar ik door ziek van word en hondsmoe.

  Reactie door Anja — maandag 16 januari 2006 @ 19.44 uur

 86. @85 Madelief, Had het idee dat 85 iets langer was als dat er nu staat. Maar goed.
  De CT-scan is gemaakt en nu op naar de donderdag, voor de uitslag.
  Werd er gisteren echt niet goed van, ben voor 8uur m’n bed in gedoken en was al snel vertrokken. Nog bedankt voor je bijval op Irrging, de enige reactie die er op gekomen is, is er een van Toergenjev, en zijn advies is misschien wel het beste voor de aanpak van deze figuren.
  Merk bij mezelf dat ik ontzettend woedend kan worden door dit soort figuren, ik heb een vermoeden wie het is, zodra hij door de mand valt, haal ik hem dus ook het vel over z’n neus.
  Meid ik ga eenbakkie zetten, zou zeggen maak je niet te druk en een fijne dag.
  Groet, Anja

  Reactie door Anja — dinsdag 17 januari 2006 @ 10.04 uur

 87. Was het Tolstoi die schreef, dat de dief
  altijd op de plaats van de misdaad terug-
  komt? Ik ga niét staffelen, maar ménsen die
  dat wel doen, beperken zich ook niet tot 1
  keer en vallen in herhaling en het gaat mij
  wat ver om, voorzover dat om begrijpelijke
  redenen werd verwijderd, alsnog hier het
  archief opnieuw beter te lezen; ook lieten
  mensen hier zélf hun eigen bijdrage ver-
  wijderen. Zeker weet ik intussen dat ik
  niét alleen beter op niéuwkomers zal gaan
  opletten!! Overigens vind ook ik het be-
  grijpelijk dat mensen een álarm willen af-
  geven, maar dat gééft plégers méér plék!
  Kunst wordt het zeker zo te reageren, dat
  wegblijven van notoire herrieschopper(!)s
  gemakkelijker wordt, maar…..bezoekers…
  en ….’nieuwkomers van goéden huize’dienen
  toch zo ‘normaal’ mogelijk ‘ontvangen’te
  worden, net zoals wij zelf willen worden
  ontmoet, met opgeheven hoofd, in de volle
  waarheid en de oprechte interesse voor elk
  ander die hier zelf op die gronden ook
  tracht binnen te komen/onderdak te vinden!
  Goede wijn behoeft geen krans en ‘geschet-
  ter bij de voordeur’ ligt me al helemaal
  niet en er ‘op een andere manier voor gaan
  zitten’ maakt dat wij – zonder soft te
  zijn – ieders aanwezigheid niét ónder stoe-
  len of banken moeten steken, maar sneller
  in het uitnodigende zonnetje moeten zetten
  en ons tomatenlandje moeten tonen, uitnodi-
  gen voor de ‘pluk’ waarna snel genoeg te
  zien is of zij wel écht respéct hebben voor
  volkstuintjes en puur gewas of pas héchten
  aan de produkten, wanneer die verpákt in DE
  winkel worden aangeboden, en DE winkelier
  trots meent te kunnen stellen, dat kwali-
  teit en keuze gehéél ZIJN initiatief en
  verdiensten waren.
  Wat beter ga ik letten op diegenen die mee-
  liften met de transporteur en lachend hun
  hoofd door het open dak van zo’n
  “kapriolet” (goéd getikt, já) stekend,
  dachten de winnaar te zijn van deze tijdrit
  en achteraf merken dat, doordat zij niet
  gestroomlijnd eraan mee werkten, de eind-
  zege op hun vetgemeste buiken kunnen gaan
  schrijven. Ja graag, nog koffie, zonder
  Brusselse wafels: ik moet wél lijnen!
  Lof is er straks alleen voor de cum laude
  geslaagden onder ons allen: rauw lust ik ze ook, reken maar, smakelijk eten vandaag
  want mijn lunchpauze (hm hm) valt samen met
  het ‘vragenuurtje’ en zal me niet verslik-
  ken! Groeten van de andere M(arple).

  Reactie door Madelief — dinsdag 17 januari 2006 @ 11.19 uur

 88. Hoi Miss Marple

  Helaas vragenuurtje gemist, maar volgens mij nogal teleurstellend geweest?
  Groet, Anja

  Reactie door Anja — dinsdag 17 januari 2006 @ 15.54 uur

 89. 89 Twee keer geloof ik nu die Herman gezien
  te hebben, dus komt er volgende week het
  echte 2e deel, dat je jezelf zou moeten
  dwingen te zien om de gedachten even te ver
  zetten, immers, WIJ moeten niet vroeg naar
  bed voor de lol van dérden!
  De ‘missie’ wil men – lijkt het – meer in besloten kring ‘behandelen’ gaan.
  RTL4 meldt dat Kamps stukken van bevriende
  inlichtingendiensten niet ter beschikking
  van de Kamer wil stellen! Komt goed uit,
  dan hoeft die ook de eigen mening niet ver-
  der te proberen te onderbouwen, wetend dat
  dan ook zal uitkomen, dat Bush verzocht is
  Nederlandse pers op een afstand te houden.
  Ja, dan zou je toch denken, dat als de 2eK
  haar onderzoek niet verder kan doen, het
  dus op een regelrecht “opstappen” het ge-
  volg wordt, want Kamerleden kunnen zich
  zelf al helemaal niet toestaan buiten spel
  gezet te worden, onmondig gemaakt te worden
  en dus hun contrôle funktie niet te kunnen uitoefenen. Dat wordt dan écht:
  “einde verhaal” en begint de ‘overdracht
  van zaken’ aan de heren opvolgers.
  Intussen zitten er nadien veel mensen 100 %
  gezond thuis, dus kan de ‘bemiddeling’ el-
  ders onmiddellijk een aanvang nemen.

  Reactie door Madelief — dinsdag 17 januari 2006 @ 20.18 uur

 90. Yep, M,

  ‘t zit wat vreemd in elkaar. De kamer geen inzicht willen geven in de stukken, zegt eigenlijk op zich al, dat het geen zuivere koffie is.
  Ja, een uittrekseltje kunnen ze desnoods wel krijgen.
  Het wordt hoe langer hoe zotter.
  Trouwens je lied gezien na je lunch, heb je ook al gezien waar we naartoe verwezen worden?
  Om je dood te lachen, echt waar, wat is dit een zielepoot, zou zo uit het kabinet vandaan kunnen komen, of deel aan nemen.

  Dit figuur is zo goed op de hoogte van de aandoeningen waar ze ons naar toe verwijst, hier moet dit figuur volgens mij zelf aan lijden, anders weet je zoiets niet feilloos te vinden en het gedrag zegt (gestalk) ook veel.
  NIET op reageren meer, alleen waarnemen, want het komt echt niet over.
  Heb trouwens R.H. gemist dit weekend, verdenkingen daar gelaten, maar heb wel mijn vermoedens, gezien de vastbijtendheid en aandachttrekkerij.
  Denk eraan, alleen kijken, niet reageren en lekker slapen.
  Welterusten mrs. Marple

  Groet,

  Reactie door Anja — dinsdag 17 januari 2006 @ 23.02 uur

 91. Niet écht maar toch even goed uitgeslapen
  en gezien dat inmiddels, ik dacht midden in
  de nacht, de ‘kabouter’ ook de benen heeft
  genomen of die laan is uitgestuurd, met
  name had ik dat ‘Noortje’wel even willen
  laten weten. Moet even snel weg,tot kijk!
  Nee, ik heb details nog niet allemaal in
  zicht en ben inmiddels allergisch voor de
  diverse schichten die vermoedelijk uit een
  zelfde verstoord zenuwcentrum komen, maar
  ook een camouflagestruktúúr inhoudt, con-
  form ook aan tijden terug. Nogmaals waar de
  één verdwijnt, de ánder verschijnt en Mona
  kan ik nog niet op de voet volgen, maar kan
  berusten op mijn technisch onbenul, waar ik
  het even op houd. Doe vandaag vast de din-
  gen vóór morgen, vóóruit, dus….uh iets
  makkelijks deze keer: hutspot hebben we hier al voldoende!. Tegenwoordig voeg ik
  graag shoarmavlees-met-paprika aan van alles en nog wat toe, kan ik dit Kabinet niet aanbevelen waar nog teveel ádemnood
  heerst!
  Erg hé, zit iedereen al weer te lézen in
  ‘de baas zijn tijd’, dus géven wij dit
  rondje en mogen zij wel eens over de brug
  komen met een lekkere snack! Mijn advies
  voor de komende tijd:’Track and trick’ them
  like they do us, till this soap is ended!
  Have a nice day and a very good night!
  With all my l.(?)..oyalty, M.

  Reactie door Madelief — woensdag 18 januari 2006 @ 14.53 uur

 92. Houdt het vandaag bij zuurkoolstamp en rookworst, geraspte kaas erover met wat fruit er bovenop en dan de oven in.
  Kan Cas Spijkers niet aan tippen.
  Smakelijk!

  Reactie door Anja — woensdag 18 januari 2006 @ 16.59 uur

 93. Madelief en Anja, maar anderen ook natuurlijk.

  Ik heb met belangstelling jullie reactie gelezen. “Of ik een echte was”zag ik staan. Ik heb net geknepen en ik riep “au”. Dus in dat opzicht ben ik echt. De mening die je van me las is even echt. Ik ben in Amsterdam aan de Fontys, mijn studie begonnen. Reden dat ik dat gedaan heb is mijn drang om met mensen om te gaan. Met ze te praten en met ze naar oplossingen te zoeken. Niet door handen te vouwen en ogen te sluiten, maar door te vertrouwen. Soms op de medemens, al wordt dat steeds moeilijker getuige ons christelijke kabinet, en soms door domweg te vertrouwen op iets wat je niet kan verklaren. Onwetenschappelijk, voor sommige naief, vertrouwen. Waarom? Omdat het mij, als standaard regelneef en zenuwenpees, flink geholpen heeft. Ik heb nog nooit een vogel in de dakgoot zien piekeren hoe die aan zijn eten komt, of iemands leven langer zien worden door zich zorgen te maken. Dat vertrouwen. Daarom heb ik deze richting gekozen, omdat ik dat vertrouwen daar vind. Wat niet wil zeggen dat een ander dat in boeddha of islam of hindie vind. Ik vind het op deze manier.
  Ik ben dan ook niet iemand die beslist 1 zuil zoekt om in te verkeren, ik ben van mening dat je dan te snel de zelf-kritiek uit de weg gaat of er op wordt afgerekend wanneer je dat doet. Mens eigen. Ik kwam niet op de site van de SP door in Google te zoeken naar de kreet: Twee geloven op….. Ik ging bewust naar deze site, omdat ik er iets mee heb. Maar ik sluit andere zaken niet uit. Net als monotheisme in de regel andere zaken direct uitsluit. Als je oog hebt voor je medemens, dan sluit je niets uit. Of we het nu over geloof, mening of achtergrond hebben. Zolang iemand zichzelf bevraagd en de ander ruimte geeft, is er dialoog en zorg voor elkaar.
  Het viel me op dat Madelief veel van Oegstgeest weet, uit de buurt of dingen opgezocht?
  Ik verkoop in mijn winkel, allerlei soorten tabaks en gemaksartikelen.
  Jullie zijn helemaal op de hoogte.

  Reactie door Andries Nek — woensdag 18 januari 2006 @ 17.15 uur

 94. @93 Andries,

  Als je maar oog houdt voor je medemens, ben je goed en blijf je goed bezig.
  Houden zo!
  Trouwens voor mij is er ook niets mis mee waar je in gelooft, als dat een mens houvast kan geven, maakt het toch niet uit wat en hoe?
  Zolang je er anderen geen schade mee toebrengt is het prima.
  Blijf vooral geloven in jezelf.

  En nu even héél geméén tussendoor (ik heb zo ook mijn trekjes) Mag dat wel? Tabak Verkopen? ;)

  Geintje hoor, ik rook er zelf een paar op een dag (altijd buiten, nooit binnen) puur en alléén voor de stress.

  Denk niet dat onze lieve heer me dat kwalijk zal nemen, ofwel?
  Ik zet tenminste geen andere mensen in de rook van mij. Vind ik zelf wel zo netjes.
  Nou leest Madelief natuurlijk ook mijn slechte gewoonte.

  Andries succes en hoop je hier vaker te zien, maakt niet uit onder welk onderwerp, nogmaals welkom!
  Groet, Anja

  Reactie door Anja — woensdag 18 januari 2006 @ 20.02 uur

 95. @91 Madelief,
  Ben hier morgenmiddag weer te vinden, voor vandaag hou ik er mee op.
  Krijg morgen de uitslag in het ziekenhuis en vermoed dat het niet om te lachen is.
  Mag het dus in mijn uppie doen, manlief vertrouwd op mij.
  Ben bekaf, dus voor vandaag stop ik ermee.
  Morgen lees je hier de uitslag.
  Groet, Anja

  Reactie door Anja — woensdag 18 januari 2006 @ 20.06 uur

 96. @91 Madelief,
  Ben hier morgenmiddag weer te vinden, voor vandaag hou ik er mee op.
  Krijg morgen de uitslag in het ziekenhuis en vermoed dat het niet om te lachen is.
  Mag het dus in mijn uppie doen, manlief vertrouwd op mij.
  Ben bekaf, dus voor vandaag stop ik ermee.
  Morgen lees je hier de uitslag.
  Groet, Anja

  Reactie door Anja — woensdag 18 januari 2006 @ 20.08 uur

 97. think twice

  http://home.planet.nl/~verbe326/imagine.wav

  Reactie door rowwwenheeze — donderdag 19 januari 2006 @ 10.51 uur

 98. Anja
  Ik zag je berichtje naar Madelief en dat je naar het ziekenhuis moet of moest. Ik hoop dat je geen al te slechte berichten hebt moeten ontvangen. Hou in iedergeval je koppie op dan.
  Tabak verkopen, of dat mag, zal toch wel. Vreemder is misschien dat ik al jaren niet meer rook en zelfs graag ben gaan sporten. Komend jaar de Dam tot dam en de halve marathon van Leiden. Heerlijk. Ik vertel dus eigenlijk best wel vaak aan klanten dat het helemaal niet zo moeilijk is om te stoppen. Het is mij meegevallen. Al wist ik dat ik wel moest. Vader met 5 by-passes en een erfelijke hartafwijking en ik maar roken 7 pakje zware in de week en 3 sigaretten. Er kwam bijna ononderbroken rook uit me. Maar het is te doen. En ben niet zwaarder geworden ook, eerder lichter.Probeer maar eens, kan je wel. En ik verkoop nog zat andere dingen om in leven te blijven dus heb er geen problemen mee. Als we het dan over politiek hebben. Momenteel krijgen wij een boete van enkele duizende euro’s als we verkopen onder de 16 jaar. Waar ik het wel mee eens ben, maar waarom alleen de verkoper, want hoeveel kinderen krijgen sigaretten niet doorgespeelt. Onder de 16 moet je dan toch ook bestaft kunnen worden? Dan is de drempel om toch te beginnen met roken, vanzelf groter.
  Nou Anja, ik hoop dat je goede berichten hebt gekregen en anders dat je er ergens je ei kwijt kan

  Groetjes Nekkie

  Reactie door Andries Nek — donderdag 19 januari 2006 @ 11.37 uur

 99. Madelief,

  De uitslag is binnen, wat eigenlijk al vast stond is bevestigd.
  Naast de hernia zijn er ook van 2 wervels stukjes bot afgebroken.
  Die splinters veroorzaken ook weer een beknelling van zenuwen, wat zorgt voor afname van kracht in zijn linkerbeen en de pijn.
  Plan van aanpak, ze gaan hem nu echt opensnijden, stukjes bot verwijderen om de uitstulpingen wat meer vrijheid te geven en deze de zenuwen niet meer beklemmen.
  En de botsplinters van de gebroken wervels op zoeken en verwijderen.
  En dan is het afwachten of alles goed gaat verlopen en of ze verder geen zenuwen beschadigen.

  14 jaar, 1.89mtr lang, groeit als kool en dan heb ik het nog over mijn kleinste.
  Steekt een kop boven mij uit.
  In ieder geval 8 februari wordt hij opgenomen, de 9e om 8 uur geopereerd en dan 5 dagen ziekenhuis. Daarna nog een week (minstens) thuis.
  In die week 17/2 wordt hij 15, kan hij mooi naar praatjesmakers kijken.

  Je merkt wel dat zo’n lummel op deze momenten nog een moederskindje is hoor.
  Aandoenlijk, maar moeilijk.

  Zo je bent op de hoogte en zoals hierboven op reactie van Andries (Nekkie) jij metéén ook.

  Andries, ik las vandaag toevallig dat de boete’s die ze willen opleggen, ook voor de kinderen in zou gaan.
  Vind ik wel zo reeël, want met 16 jaar, vind ik dat je best mag verwachten waar ze mee bezig zijn.
  Ben trouwens 11 jaar volledig van het roken af geweest (rookte 2 pakjes per dag) ook van de éne op de andere dag, dus die 4 á 5 sigaretjes nu buiten, vanwege de stress moet kunnen, alleen wat meer bewegen zou geen kwaad kunnen voor me.
  Niet dat ik dik ben, maar lui! :(

  Groet, Anja

  Reactie door Anja — donderdag 19 januari 2006 @ 14.25 uur

 100. Anja
  Kinderen vragen aandacht door zich af te zetten. Ze willen elkaar opvoeden. Jeugdcentrisme heet dat en de ouders doen er dan eigenlijk niet zo toe, ze weten het zelf allemaal wel, tot dat het allemaaldichtbij komt, dan willen ze juist een knuffel en een schouder. Daar vragen ze niet expliciet om, maar ze brommen je haast die richting uit. Ik heb er twee. Mannen. Eén van 17 en één van 14 jaar. Telkens als je denkt er te zijn, leggen ze de finish weer wat verderop. Maar zo was ik ook, denk ik dan maar. Misschien nog wel erger. Ik vind het, nu ik er aan gewend ben, een heerlijke tijd, want eigenlijk is pubergedrag dan ineens heel voorspelbaar.
  Ik hoop dat ze jullie veel uitleggen over wat ze doen en hoe. Dus je niet onwtend houden, maar gerust stellen, en anders altijd vragen. Op een rustige vraag geven ze over het algemeen altijd een rustig antwoord. Ik heb wat jaren op de ambulance gewerkt en heb geleerd dat onwetendheid veel angst kan veroorzaken, terwijl weten juist helpt om gerust te stellen.
  Succes
  Nekkie

  Reactie door Andries Nek — donderdag 19 januari 2006 @ 16.47 uur

 101. @100

  Andries,
  Wees gerust, vanaf dat ze heelklein waren hebben ze overal een eerlijk antwoord op gehad.
  Ga geen onderwerp uit de weg, alles is hier bespreekbaar, in tegenstelling toen ik jong was.
  Heb mezelf toen gezworen, mocht ik ooit kinderen “krijgen” altijd antwoord op wat ze vragen en een eerlijk antwoord.
  Ik weet niet of je de uitslag hebt gelezen van het ziekenhuis, maar heb daar toch mijn zorgen over.
  Ook al is de voorlichting in ziekenhuizen goed verbeterd, ben ik er zo ééntje die me niet met een half antwoord af laar schepen, maar precies wil weten wat er mis is en wat de risico’s zijn.
  Krijg ook alles netjes uitgelegd, maar toch!
  Toevoallig, (maar dat zul je al wel gelezen hebben) die twee van mij zijn ook jongens 14 en 17.
  Heb zelfs een schoonzuster die theologie heeft gedaan en werkzaam is in de koepel van Haarlem als welzijnsmedewerker, misschien ken je haar wel. Ik persoonlijk heb niets met haar, mijn ideeis zo van; je kan wel bidden tot je er bij neervalt, maar daar doeje je mede-mensen ook geen goedmee.
  Geen idee, hoe groot of hoe klein jullie wereldje is.
  Goed beschouwd, zou het eigenlijk heel groot moeten zijn.
  Je hoort nog van me, of andersom.
  Trouwens al eens verderop op de site gekeken?
  Schrik niet te hard als dit zo is, het komt en gaat en waait vanzelf weer over.

  Groet Anja

  Reactie door Anja — donderdag 19 januari 2006 @ 20.12 uur

 102. @100, Andries,
  zie achteraf dat het vol zit van tikfouten, maar daar moet je maar even doorheen lezen.
  Ik ga nu buiten even zondigen. ;)

  Reactie door Anja — donderdag 19 januari 2006 @ 20.15 uur

 103. Ha Anja
  Even lekker wezen luchten? Ik heb denk ik een aardig groot wereldje, maar ken haar niet. Ik werk veel in het bisdom Rotterdam , voor de jongeren. Ik weet dat bidden tot je een ons weegt vaak niet helpt in de zin van een pas klare oplossing. Ik ben wel iemand die graag zijn problemen en ideeen ergens neerlegd. Als ik dat fysiek vertel gebeurt er vaak net zoveel met als wanneer ik ze bid en daar krijg ik dan toch wat meer vertrouwen van. Soms moet je gewoon, onwetenschappelijk, vertrouwen. Soms moet je niet zeggen:”waarom ik”, maar “waarom ik niet”. Dat haalt je uit een positie die het zwaarder maakt. Ik ben in veel verschillende beroepen en vrijwilligers functies geweest. Ik werkte op de ambulance, in de uitvaart, in de zorg, terminale thuiszorg, diakonie en pastoraat. Je staat er versteld van hoeveel, ook niet gelovige, mensen baat hebben bij simpel vertrouwen op iets wat ze niet zien en zeker niet kunnen bewijzen. Ik hoop dat jij je over kan geven aan de situatie, ondanks je zorgen, want daar zal je zoon mee geholpen zijn. Hij voelt het als je twijfelt en gaat dat dan ook doen. Ik denk dat het goed komt. Ik hoop jij ook. Hou je haaks. O ja ik heb de site verder bekeken en ben niet geschrokken. Kan wel wat hebben, maar dat zag je misschien al aan mijn beroepen, die ik overigens stuk voor stuk nog steeds prachtig vind en zo weer zou doen.

  groetjes Nekkie

  Reactie door Andries Nek — donderdag 19 januari 2006 @ 21.59 uur

 104. Wat zal ik zeggen Andries en Anja!
  Even heb ik vluchtig gelezen en was hier
  niet meer na donderdagochtend. Fijn dat
  jullie een vorm van dialoog reeds zijn be-
  gonnen en nadat ik ‘de tijd’ heb, za. ant-
  woord ik jullie graag allebei, even op m’n
  gemak. Moest even met veel onverwachte din
  gen bezig zijn. Blij met wat ik oppervlak-
  kig lás van alle bei apart.
  Anja, het is een hele onderneming, maar het
  zou wel eens veel meer kunnen meevallen,
  nadien, dan dat je nu voor mogelijk houdt.
  Kom daar nog wel eens op terug.
  Andries, fijn dat je nu alleen nog ‘ver-
  koopt’, en aan Anja, die er écht af en toe
  wat van nódig heeft, begrijp ik dat.
  Maar zelfs meeroken met anderen in een ge-
  meenschappelijke ruimte vind ik nu heel erg
  verschrikkelijk, gezien wat er allemaal
  door kan gebeuren en ook dat kinderen daar-
  door astmatisch ter wereld kunnen komen.
  Wie weet, kom je nog eens toe aan een vorm
  van tijdschriftenwinkel, kado-artikelen,
  legio leuke ansichtenkaarten, etc., wat
  overnemen van de postbank en n.s..Van harte
  zou ik je die mogelijkheid gunnen, zeker
  gezien, van wat je schrijft daarover.
  Prof. Berkhoff heb ik ook wel meegemaakt
  in Oegstgeest en ook hij voorzag toen al
  ontwikkelingen, waaraan de goe(dgelovige)-
  gemeente nog niet aan toe scheen te komen
  en vaak Oost-Indisch dóóf om door te hebben
  welke kant het met alle kerken op zou gaan.
  Tot later, ik moet nog aan de gang hier en
  kom in tijdnood, en mág niét jachten.
  Anja, houd je taai, en als er voorzien kan
  worden nadien met een goede (manuele)fysio
  therapeut, schiet dat manneke al een eind
  in de goede richting: alles beter dan die
  beknellingen waardoor je in één stand moet
  liggen of zitten en geen kant meer uit kan,
  behouden gillen, wat men dan natuurlijk
  weer niet doet, maar flauwvallen kun je er
  wel degelijk van, dus laat hem zo min moge-
  lijk alleen, als dat kan! Sterkte, goed
  weekend en tot later ! Bedánkt Andries, al
  vast en de groeten aan Nekkie (is dat je
  ‘betere “ik” zou wijlen mijn pa zeggen)?
  Groet, Madelief.

  Reactie door Madelief — vrijdag 20 januari 2006 @ 18.39 uur

 105. Madelief
  Je maakt me toch wel nieuwsgierig, kom je nu uit Oegstgeest of omgeving of niet? Als prof Berkhout toen al wist wat er zou gaan gebeuren, dan is het een goede praktisch theoloog. Dat is een wetenschapper, een agoog. Iemand die de kunst van de verandering verstaat. Die ziet waar veranderingen plaats moeten vinden.
  Je schreef over de postbank in mijn winkel. Die is er al en de post ook en de wenskaarten en zo. Kom maar eens kijken Dan zeg je dat je Madelief bent en pak ik een bak koffie voor je. Niks kopen, gewoon even kletsen.
  Succes met je concentratie en de drukte.
  O ja, vroeger werd ik altijd Nek of Nekkie genoemd. Dat was makkelijker dan Andries. Zelfs leraren noemde me haast niet bij mijn voornaam. Vandaar Nekkie. Ik denk niet dat het mijn betere ik is. Eerder mijn gevoel van nostalgie. Minder officieel. Ik kan ook niet echt tegen “U”. Past niet bij me. Als ik een huwelijk doe dan zet ik er ook Nekkie onder. Misschien een pseudoniem. Klinkt ook wel leuk. Is trouwens toch leuk als je in spijkerbroek en trui in een restaurant komt voor een huwelijk. Dan stopt iemand je bloemen in je handen met de opdracht, Geef deze even een vaas, wil je. Als ik dan met toog aan, ten tonele kom, schrikken die mensen en verschieten van kleur. Vandaar dat ik nooit U wil worden, want als iemand schrikt, maakt ie onderscheid en dat verafschuw ik.
  Nou tot een volgende reis.Hier op het web
  Nekkie

  Reactie door Andries Nek — vrijdag 20 januari 2006 @ 21.49 uur

 106. @105, Nekkie,

  Mooi verhaal hang je daar op. Heerlijk!
  Ik ken het van huis uit, als ze het gevoel hadden van ó jee, het is de dokter of de dominee, dan ging de houding van de mensen 180 graden om.
  Meesterlijk, houwen zo. Een dominee is tenslotte ook maar een gewone Jan met de pet nietwaar?
  Gelukkig is die verafgoderij van deze mensen er in de laatste jaren er voor een groot deel afgegaan.
  Sterkte met je winkeltje en misschien wel je preek voor zondag en vast een fijn weekend.
  Ik ga vanavond feesten op de buurt, dus ben hier niet eerder dan zondagmiddag.
  Vrees dat ik me maar eens goed laat gaan, heeft een mens ook nodig op zijn tijd en ben er wel aan toe.
  Ga nu mijn eerste pafke buiten doen van vandaag.
  Groetjes, Anja

  Reactie door Anja — zaterdag 21 januari 2006 @ 13.19 uur

 107. @104 Madelief,

  Ja, helaas heb ik soms een peukie nodig, maar nooit binnen.
  Zet een ander niet in mijn vervuiling, dus als ik zo nodig even moet paffen, dan sta ik in weer en wind altijd buiten.

  Voor mij is er één regel, roken mag hier, maar wel buiten, ongeacht wie het is.
  Deze regel hier in huis geldt voor iedereen.

  Heb trouwens aan Nekkie, merk ik achteraf, ook wat geestelijke steun, gezien mijn afvalligheid van de kerk etc. vanwege de recentelijke gebeurtenissen.
  Niet dat ik te bekeren ben tot een of ander geloof dan ook, maar wat menselijkheid betreft en begrip, dat kan een mens goed doen.

  Nekkie, als je tijd hebt natuurlijk, zou ik het leuk vinden als je ook eens je licht laat schijnen over de andere zaken die hier op dit log aan de orde zijn.
  En hier dan ook op reageert, maar zie dit niet als een verplichting hè, alleen als je daar tijd voor/en zin in hebt.

  Soms heb je een groot incasseringsvermogen nodig en soms verloopt het soepeltjes, het is maar net hoe gevoelig het bij mensen ligt.
  Maar je lijkt mij in elk geval geen domme jongen en soms is het nodig dat er iemand tussen zit, die een ander eens even op zijn plaats terug kan zetten.

  In het begin niet teveel van jezelf prijs geven, zie wel waar ik je tegen kom en gewoon de naam Nekkie aanhouden.
  Zie ik niets van je, zoek ik wel weer onder dit stukje.

  Hou jou en Madelief in ieder geval hier op de hoogte van de toestanden die hier gaande zijn.

  Fijn weekend voor allebei, ik ga vanavond uit mijn bolletje.
  (dat is het voordeel dat ik niet op zondagmorgen in de kerk hoef te zijn) :P

  Anja

  Reactie door Anja — zaterdag 21 januari 2006 @ 16.31 uur

 108. @105, Andries, ik bedoelde niet prof.
  berkHOUT, maar BerkHOF, de hoogleraar uit
  Leiden, maar schreef per ongeluk, BerkhofF.
  Kom er nog op terug, moet even aan de ‘zondag’werken, fijne dag allemaal.

  Reactie door Madelief — zondag 22 januari 2006 @ 12.07 uur

 109. Anja
  Ik zag in een flits even iets over je problemen met de zorgverzekeraar CZ.
  In de Trouw van vandaag 23-01 staat op de voorpagina dat CZ een blunder toegeeft die iets met grensarbeid en nationaliteit te maken heeft. Ik heb nog niet goed gekeren want ik moetv de winkel wer in, maar kijk er even naar.
  Nekkie

  Reactie door Andries ek — maandag 23 januari 2006 @ 13.30 uur

 110. @109 Nekkie,

  bedankt, zal het even doen.

  Reactie door Anja — maandag 23 januari 2006 @ 14.42 uur

 111. Nekkie,
  Heb op internet zitten zoeken op trouw en de volkskrant, kan helaas niets vinden hier.

  Reactie door Anja — maandag 23 januari 2006 @ 14.55 uur

 112. 111. Sociaal verkeren lijkt me uitmuntend,
  maar ‘t moet natuurlijk geen klanten kosten
  en incidenteel zo’n ‘huwelijk’ (één van
  mijn zussen, deed zoiets ook q.q. en ook ‘n
  keer bij een zus van ons sámen, best leuk!)
  is iets waartoe je de ‘zaak’ dichtgooit?
  Afwisselend bestaan ‘nekkie’ in je zult één
  van de weinigen zijn, die middels zijn ‘winkel’ ook ‘huwelijken’ ‘verkoopt’!
  Ga je ook in toga, met een strikje in je
  moustache? Zo maakte ik dus in O. weekend
  conferenties mee, héél véél jáááren terug en léérde er veel van!
  Een verre achternicht van me ‘deed’ dat
  soort conferenties in Driebergen, en ook
  dáár léérde ik er véél van!
  Tot kijk, en houd de boel een beetje in de
  gaten hé, want zó haal je je wel een óver-
  val op je hals, zelfs een ‘nekkie’ kan dat
  overkomen. Groet, M.
  ——————————————-
  Anja, sterkte met het uitvissen van die
  úitkeringsregels! Iedereen die met meer-
  voudige inkomsten te maken heeft (door bijv
  net weduwe of weduwnaar te zijn geworden)
  heeft met diezelfde ellende te maken, van
  ‘dubbele’ inhouding, die je later moet zien
  terug te vorderen en je in de problemen
  brengt, doordat ze voor de Belastingen, binnen een jaar niét aangepakt en opgelost
  kunnen worden, de zorgtoéslag als inkomen
  wordt gerekend en de belastingtarieven daar
  door opnieuw moeten worden berekend, chaos!
  Houd je taai en wat gaat het de komende
  week voor die ópname betekenen, al wat ge-
  hoord?
  Hoe gelóvig moeten we van huis uit zijn om
  op een adequate (ik kan dát woord al niét
  meer hóren) afhandeling te kunnen rekenen?
  Zouden twee geloven dan wel genoeg zijn?
  Vandaag: zuurkool, met wat shoarmavlees,
  gebakken uitjes, dobbelsteentjes ongekookte
  paprika (rood, natuurlijk) en gesnipperde
  prei (groen natuurlijk) met op het laatst
  toegevoegd stukjes augurk én…?…ananas.
  Dat noem ik voortaan ‘mijn partij-kliek’ en
  op die manier is het zoet en het zuur heel
  aardig te combineren en dan maar zien of ik
  de juiste politieke gasten aan tafel krijg,
  géén mandarijnencrèmemousse toe! Kleurt ge-
  woon niét dáárbij en of een kiwi-hutseltje
  me vandaag zou smáken??? Fijne dag verder!

  Reactie door Madelief — maandag 23 januari 2006 @ 15.42 uur

 113. M.b.t. al die geloven, tegenwoordig verza-
  meld op ‘springkussens’geloof ik, lees je
  Trouw dus ook? Aardig wat correspondentie
  voerde mijn pa vroeger tav de kérkelijke
  richtingsstrijd ook met Bruins Slot SR, wel
  grappig en ach pa werd maar 65+3 maanden.
  Maar WAAR kan ik jouw naam, zoals je je hier in eerste instantie meldde, nu toch
  van herkennen, als zijnde véél vaker ge-
  hoord? Help je ons hier dan ook even op weg? Hoever ben je trouwens in die studie,
  nu en ‘wíl’ je er nog wat mee?
  De politiek er mee aan de stutten trekken
  lijkt me een van hogerhand gegeven opdrach-
  ten, want volgens mij komt hier zelden of
  nooit een theoloog, danwel predikant voor-
  bij, wél wordt het ambt als alias gebruikt!
  Beantwoord alleen datgene wat je uitkomt,
  maar de nieuwsgierigheid werkt natuurlijk
  wel naar 2 kanten uit.
  Grote omzet van “Terug naar Oegstgeest” ?
  Hartelijke groet en fijn dat je Anja zo mo-
  gelijk van dienst kan zijn: ze heeft wel
  iets anders aan haar hoofd dan al die ‘pa-
  pieren problemen, ook nog eens’ en mijn
  ‘specialiteit’ is dát al allerminst!

  Reactie door Madelief — maandag 23 januari 2006 @ 15.52 uur

 114. een beetje moeilijk om je adres op het web te zetten, maar als je op het web kijkt in Oegstgeest naar mijn soort winkel is er mar 1 met die naam
  Dan kan je bellen en stuur ik je een kopie op de mail of zo.
  Nekkie

  Reactie door Andries ek — maandag 23 januari 2006 @ 15.54 uur

 115. Ik weet niet waar je mijn naam nog meer van kent Madelief. Behalve dat ik dan de winkel heb en af en toe ee doe met de tweespraak van Frits Spits.
  Ik ben nu een half jaar opweg in mijn studie na een jaar pastorale school en 7 jaar vrijwilliger. Ik wil graag voor de klas komen. In iedergeval nog een paar jaar om levensbeschouwing of maatschappijleer te geven en de jeugd weer te leren een afgwogen mening te vormen, maar ook naar een mening te luisteren en respecteren. Dat hb ik vrijwillig nu een aantal jaar gedaan en wil dat graag proffesioneel doen. Hoe ik daar toe gekomen ben is een heeel lang verhaal, maar ik ben blij nu zover te zijn.
  Ik geniet van de opleiding en de discussies en doe mijn vrijwilligers werk nog hier en daar bij jongeren en in de zorg,maar studeer nu wat meer.
  Ik heb geen idee waar je me verder van zou kennen.
  Groetjes
  Nekkie

  Reactie door Andries Nek — maandag 23 januari 2006 @ 16.23 uur

 116. Ik zie regelmatig mijn antwoorden verdwijnen van het log, ik weet niet waarom, ik had al geantwoord naar Madelief en naar Anja, maar die zijn nu weg. Eens kijken of dit blijft.

  Reactie door Andries Nek — maandag 23 januari 2006 @ 17.33 uur

 117. kijk nu zijn ze er weer

  Reactie door Andries Nek — maandag 23 januari 2006 @ 17.34 uur

 118. @112 Madelief,

  Als je iets meer weet als ik, verklaar je dan nader s.v.p.
  Ik ben nu eenmaal goedgelovig en dat pakt niet altijd goed uit, dus weet niet wat ervan te denken.
  groet, Anja

  Reactie door Anja — maandag 23 januari 2006 @ 17.40 uur

 119. Ik had hier en op de dienstplicht log een antwoord gegeven, maar op de dienstplichlog heb ik hem nooit meer gezien en hier was mijn antwoord vanmiddag weg, later kwam die ineens weer terug. Of dat aan de server ligt weet ik niet, maar ik vond het gek en het leek net alsof ik jullie geen antwoord wilde geven

  Reactie door Andries Nek — maandag 23 januari 2006 @ 19.42 uur

 120. @112 Madelief zie @99

  Het is nog 2 weken geduld hebben, maar het kind zelf, wordt wel steeds lastiger.
  Logisch met die spanning en de hormoontjes spelen natuurlijk ook mee, die gieren hier door het huis met 2 pubers.
  Die zuurkool van jou klinkt goed, doe er zelf ook altijd van alles door om het zuur er af te krijgen.
  Trouwens lekker weer voor winterkost.
  Boerenkool, Hutspot, bruine bonen, zuurkool en natuurlijk SNERT.
  @118 is een reactie op. Weet niet goed ik deze op moet pakken, mij leek het of je wat sarcastisch bezig was naar Nekkie toe, maar nu ik het weer over heb gelezen, ik heb géén idee, wat er van te denken.
  Groet, Anja

  Reactie door Anja — dinsdag 24 januari 2006 @ 9.31 uur

 121. Anja, ook ik merk dat af en toe, en ik kijk
  toch echt goed, het net lijkt of de niet-
  bedoelde een antwoord krijgt, wie en op wat
  doet er niet toe, maar als er een vernumme-
  ring optreedt, dan kan je de gekste dingen
  verwachten, en mij overkomt dat dus ook en
  ik kan er niet echt aan wennen.
  Dat berichten elkaar kruisen, tussengevoegd
  lijken, etc. is alleen met een klokje te
  bestuderen en als je hier een poos weg
  blijft kun je ook niet zien wat evt. werd
  verwijderd.
  Wel viel het mij op van de week, dat ik hier zelf iets vertelde, dat nergens anders
  gelezen kon hebben of had, en precies over
  het onderwerp is er dan bijv. ‘s avonds
  HOTnews op de TV: je ként dat toch? Dus ook
  ik schrik me een hoedje, alsof ik zelf er
  al lang in het diepste geheim van wist, en
  ze mogen me checken hoor, zelfs per telefoon, want ik heb geen connecties met
  hotemetoten die mij hun privégeheimen ver-
  tellen. Wel word ik de laatste dagen veel
  vaker gebeld ‘secret’ en wordt er opgehangen zodra ik mijn naam noem, verve-
  lend, maar ‘t zal wel weer ophouden ook.
  Ik laat me nergens door verstoren, want heb
  een zuiver geweten en doe niemand kwaad!
  Uit wat je precies meent te kunnen opmaken
  dat ik ‘sarcastisch’ zou zijn geweest naar
  Nek toe, weet ik niet, maar ik heb hem ook
  elders op dit log gelezen en het kan hoog-
  uit verwijzen zijn daarheen met een grápje.
  Als je nog eens overleest zie je vanzelf
  wel dat ik openhartig was en echt serieus.
  Overigens, wat moet ik meer weten Anja?
  Waar doel je op? Ik weet niets meer dan wat
  jij zelf ook zou kunnen weten, dus is er
  geen extra nieuws. Goedgelovig mag je van
  mij blijven, ben ik zelf ook. Vanzelf wor-
  den we voorzichtiger naarmate we onze neus
  stoten of ten val worden gebracht, dus kijk
  ik dit jaar wat beter uit mijn doppen dan
  vorig jaar. Wie goed doet (of méént) die
  ook goéd ontmoet is mijn eenvoudige uitgangspunt. Waar jij en ik niet op ingaan
  is iets wat we hier niet opnieuw hoeven uit
  te spreken, dat ‘wijst’ zich vanzelf (áán!).
  Genoeg nader verklaard? Je vraag het me maar hoor, wat mij betreft is het serieus
  of met grappen ertussen door, maar zeker
  geen infantiele flauwiteiten, heus, maak je
  geen zorgen!

  Andries heeft dus nu ook die ervaring van
  wegvallen van berichten, of we zijn inmiddels VIP geworden en worden door de
  AIND gechecked en dat mogen zij: ik heb
  niets te verbergen en gezien mijn voorspel-
  lende teksten van weken terug, die ik niet
  meer op ga zoeken, omdat soms – zoals ten
  tijde van BOT er hele topics uit de histo-
  rie werden gehaald – mij dat echt even te-
  veel is. Als ik me herinner wat ik zoal zei
  kan ik me nog voorstellen ook, dat ik wel-
  licht van veel meer op de hoogte zou zijn,
  maar écht niét bén. Die griezelige erva-
  ringen heb ik nu eenmaal vaker, ervaringen
  die niet wiskundig te berekenen zijn, en ge
  lukkig lang niet altijd door anderen te her
  kennen, die daar soms wat bang voor zijn om
  dat ze het verschijnsel niet kennen.
  Begeef je je ergens in het openbaar, hoe
  dan ook, gebeurt het soms iets opvallender
  en kunnen dingen zelfs doorgestoken kaart
  lijken. Zaken die we allemaal in Google
  kunnen vinden zijn dus geen hélderziendheid
  want dat zou IK flauw vinden om toe te pas-
  sen.
  Fijne avond, voor wie er nog langs komt!

  Reactie door Madelief — dinsdag 24 januari 2006 @ 21.42 uur

 122. @121 Madelief,

  Die telefoonterreur kun je laten nachecken waar het vandaan komt, weet je hoop ik.
  Heb er zelf ooit jaren last van gehad en geheime nummers gehad, uit laten zoeken en als dit doorgaat zijn ze ze met een paar dagen op het spoor.
  Weet je meteen wie die grapjas is.
  Vind het wel frappant.
  Als ik jou was zou ik toch de telefooncentrale eens aan het werk zetten voor dit ondermaatse gedrag.
  Zou die enge pip wel eens kunnen zijn, die zat mij wat teveel te wroeten en ineens is het stil.
  Man of vrouw?
  De ervaringen die je opnoemt herken ik, onheilspellende voorspellingen meestal, komt weinig leuks van.
  Aanstaande zondag worden de spullen van mijn moeder bij een zuster van mij verdeeld. De hele familie is verwittigd, ik weet het weer via, via, had ook zo’n voorgevoel, dus even informeren en já hoor.
  Iedereen is afgebeld voor wat en hoe, maar voor mij, hó maar, niets gehoord.
  Laat ze maar gelukkig zijn met de erfenis. Had me toch al voorgenomen om mijn deel aan een goed doel te schenken en overal afstand van te doen, dus ze hebben me er niet echt mee, al komt het op het moment zelf wel wat misselijkmakend over dat gedrag.

  Heb jouw stukje voor Nekkie duidelijk verkeerd geinterpreteerd, v.w.b. sarcastisch. Ik plaatste mijn reactie en de dag daarop dat ik het overlas kwam het heel anders over. Had meteen zo iets van o jéé verkeerd begrepen, niet genoeg de tijd genomen om het goed te lezen, maar m ‘n hoofd zit op het moment ook bij heel andere dingen.

  Zo voor deze keer weer genoeg, ga wat aan die telefoonterreur doen, zodat je te weten komt wie of wat daar achter zit, want dit is geen normaal gedrag.
  Heel veel sterkte en groetjes.
  Welterusten.

  Reactie door Anja — woensdag 25 januari 2006 @ 0.18 uur

 123. Anja, zo gaat het dus ook, nu 10.49 wo.,
  wat mij zelf betreft en verbeter ik mezelf
  lang niet altijd achteraf, tenzij het té
  gek is. De reguliere lezer weet exact wat ik wel of niet bedoeld zou kunnen hebben en
  wat er toegevoegd of geschrapt had moeten
  worden. Kan men het niét vertéren, hoor ik
  het nadien nog wel. Ook merk je dan dat sommige dingen écht nog voor méér op te
  vatten kan zijn, dan je in de bedoeling had
  en is mijn kommentaar heel simpel:jammer!
  Telefoon moet werkelijk terreur zijn, wil
  men er werk van kunnen maken en échte ter-
  reur is het niet, alleen onregelmatig heel
  erg lastig en al zou ik kunnen aanvoelen
  wie het mogelijk is, dan telefoneert die
  maar op zijn eigen kosten en niet de mijne!
  Overigens het probleem van nalatenschappen
  is ook groter dan men doorgaans denkt.
  Maar als er géén geld te verdelen is dan is
  de vraag wel: wie neemt die Uitvaart voor
  zijn officiële rekening en komt die er dan
  niet aan te kort? Wat er wettelijk verdeeld
  zou moeten kunnen worden is aan regels ge-
  bonden en ik had er dik 5 jaar terug voor
  het laatst mee te maken en voor de eerst-
  volgende keer die ik ook weer binnen 5 jaar
  verwachten kan (of élke dág) is alles al
  geregeld en wordt in handen gegeven van des
  kundigen. Voor onszelf ligt één en ander
  heel eenvoudig door de nieuwe Wet, waarbij
  de langstlevende de beschikking krijgt over
  alles wat er kan zijn aan bezittingen en/of
  geld, maar waarvan ik hoop dat er toch nog
  wat symbolisch overblijft voor de kinderen
  die wij wilden, en waarvoor wij verantwoor-
  ding hebben af te leggen, ook al zou de Wet
  hen inmiddels verzorgen of zij het al hele-
  maal niét nodig zouden hebben.

  Vóórdien hoop ik wat lieverds in natura te
  spekken door het hén bij mijn léven te kun-
  nen geven, in afwachting van een Overheid
  die beter te héérsen en te verdelen weet.

  Zolang er nu mensen uit hun huizen gehaald
  worden, om een aantal dagdelen te parkeren
  in de ontvangzaal van bejaardenhuizen, zijn
  ook een aantal mensen door mogelijk door
  ontlást, totdat we allemaal dementeren of
  Alzheimer hebben, en met het schoolbusje
  gevuld met bejaarden worden opgehaald om
  naar onze ouderencréche gebracht te worden!
  Zie je ‘t voor je? Briefje aan de voordeur
  checken of alles wel is áfgesloten, kachel
  laag, en dan maar scrabble, oh nee iets,
  waar dan echt geen hersens meer voor nodig
  zijn (kleien, plakken, knippen, kralen etc)
  en tegen die tijd …ga ik gewoon buiten de
  deur KIP eten in hartje winter! Ha ha !
  Kom Anja, blijven lachen hoor!
  Zelfs al was de verhouding er niet of niet
  perfect dan geeft deze (niet-)benadering
  géén pas, zelfs als je niet weet of je moe-
  der dat wel of niet gewild zou hebben.
  Als familie hebben ze jou dan de keuze te
  laten er (bloedbandshalve) bij te willen
  zijn of niet! Zelf genoeg van heel dichtbij
  gezien daar annex aan, dat in wezen helemaal onacceptabel is.

  Zie je af van een erfenis, oftewel doe je
  officieel áfstand van, ben je ook niet ge-
  houden evt. een gedeelte van een begrafenis
  mee te betalen, noch de schuldeigenaren te
  helpen voldoen, zo die nog zouden bestaan.

  Misschien is het verstandiger om afstand te
  nemen en te leren ervaren dat vrienden soms
  meer op familie kunnen lijken dan je dacht
  en ben je verkeerd bezig misschien als je
  hier, jezelf kennende, weer veel te veel
  energie in gaat steken.
  Wees wijs, kies van jouw manier van gelóven
  de sterkste soort: eigen baas blijven en
  élke discussie vermijden die het er niet
  gemoedelijker op maakt….snap je? Sterkte!

  Reactie door Madelief — woensdag 25 januari 2006 @ 11.12 uur

 124. Niet dat ik niet wil, maar als ik vermoed
  wat er kan spelen, dan is het wijzer van
  mij op jouw overige opmerkingen niet in te
  gaan en laat ik méér inzicht aan je eigen
  intuïtie over en mogelijk zitten we er min-
  der naast dan we nu nog denken.
  Laat muizen gaatjes om uit te kruipen, dan
  kunnen ze hier toch nog eens even een stukje kaas komen happen waar ze oh zo hon-
  gerig naar zijn, en dát wéét ik zeker!
  Fijne dag verder, hoe gaat je vlaams?

  Reactie door Madelief — woensdag 25 januari 2006 @ 11.16 uur

 125. @123 Madelief,

  Verrékes goaw.

  groet en hou je taai!

  Reactie door Anja — woensdag 25 januari 2006 @ 11.23 uur

 126. @125 Hoi Anja, wat is de vertaling?
  Verrék is gauw?
  Nou als dat nu eens kon en ik op zijn minst
  10 cm langer zou zijn ben ik een totaal
  gelukkig mens ! Vermoeiend hoor iemand vaak
  eerder in zijn neus te zien dan in zijn ogen. Maar goed, wat bedoelde je daarmee?
  NU drink ik even koffie, tot láter?
  Groet Madeliefjes als ze toch nog uit de
  sneeuw ook zien te komen!

  Reactie door Madelief — woensdag 25 januari 2006 @ 13.10 uur

 127. @126 Madelief,

  De vertaling is heel goed.
  Wat het vlaams betreft dan hè.

  En natuurlijk komen de madeliefjes weer boven de sneeuw uit, let maar op, zal ook dit jaar weer gebeuren.
  Als het muisje uit het gaatje is, hou je me wel even op de hoogte hoop ik?
  Stukjes kaas, zijn ze dol op.
  Fijne dag en koppie boven de sneeuw houden, niet af laten maaien. ;)

  Reactie door Anja — woensdag 25 januari 2006 @ 15.52 uur

 128. @127 Ook bij ‘baantje’ vandaag is de boel
  weer knap door elkaar komen te staan,Anja.
  Het beste is dus nu én nr én naam afzender
  te noemen, zodat het nog enigszins over-
  zichtelijk blijven kan. Géén idee, wat de
  (ernstige) reden kan zijn, dat de vernumme-
  ring veroorzaakt, behalve dan dat mensen
  vragen hun eigen inzending alsnog te willen
  doen verwijderen, waardoor er weer andere
  stukken in het luchtledig blijven hangen!
  Niets van aantrekken, gaat vanzelf ook weer
  over: stelregel is dus: waar de ene is ver-
  schenen, er mogelijk anderen weer verdwenen
  en zo vervolgens, ook dat zit in een soort
  van patroon. Overigens steek ik mijn gás
  aan met een eléctrische gasaansteker, dat
  nog even náást het vorige vermeld.
  Nog steeds beducht op troela-trolletjes
  van allerhande soort, maar ga ze niet signa
  leren omdat deze onwetend afleidend eea
  doorkruisen en extra aandacht niet handig
  lijkt! Vanavond zo’n óvenschotel met ‘n
  variant op de jouwe en dus zo klaar vandaag
  Groet, buiten laat ik me invriezen en binnen ‘tuin’ ik er niet in, nou?

  Reactie door Madelief — woensdag 25 januari 2006 @ 17.02 uur

 129. @128 Madelief,

  Mooi gevonden.
  Hoofd koel, voeten warm zeg ik altijd maar.
  Verder goed eten en niet voederen.
  Fijne avond wens ik je toe en moed erin houden. :P
  Je weet wel waar dit lachje op slaat hè?
  Wie h.. l…. l…. h.. b…!! ;)

  Reactie door Anja — woensdag 25 januari 2006 @ 19.51 uur

 130. Donderdag al weer Anja, en idd:
  W.h.l.l., l.h.b. ! Lekker vlug zo, míjn
  sténo’s vergen meer plék.
  Overigens heb ik en face te horen gekregen
  dat entiteiten hiér, onmiddellijk kunnen
  worden getraceerd en dat stelt me enorm ge-
  rust, zodat niét van alles en nog wat hier
  blijvend kan worden ‘los’ gelaten, al is de
  vermeende techneut nog zo snel, de internet-recherchedienst achterhaalt ‘m wel
  Tijd voor een ‘wáfel’ mét?

  Reactie door Madelief — donderdag 26 januari 2006 @ 11.43 uur

 131. !30, Madelief

  Doe er maar een grote klodder slagroom op.

  De techniek staat voor niets! mooi hè? :P

  Reactie door Anja — donderdag 26 januari 2006 @ 13.46 uur

 132. Ha Anja en Madelief
  Alweer bijna een weekje terug dat ik mijn berichten miste. Veel gebeurt ondertussen, veel huiswerk en problemen, maar ja cést la vie. Hoe is het met je zoon Anja? Gaat dat nog goed of slaan de zenuwen meer toe. En Madelief, heb je nog berichten gemist. Ik ben bijna niet meer geweest door alle narigheid. Vanavond nog een vergadering en morgen koopavond dus 13 uur in de winkel.
  Van de week nog eens de verschillende onderwerpen op het log gelezen. Sommigen heb ik niet direct iets mee andere maken me verontwaardigd. In die vorm dat ik niet begrijp dat er in Den Haag zo gedacht kan worden.
  Ik zie jullie wel weer.
  Nekkie

  Reactie door Andries Nek — donderdag 26 januari 2006 @ 19.32 uur

 133. @132 Nekkie,
  Nee hier nog geen nieuws.
  Ben je het niet eens met bepaalde zaken, verontwaardigd, hatsiekadéé, reageren dan, daar is dit weblog voor.
  En já, 13 uur winkel openhouden is een risico van eigen vrije keus. ;)

  Reactie door Anja — donderdag 26 januari 2006 @ 19.42 uur

 134. Zelfs dat is niet helemaal waar, die vrije keus, maar als ik dat ga vertellen dan heb ik te weinig ruimte plus dat het log daar niet voor is.
  Op het log heb ik al een paar keer gereageerd, dus ook dat gaat gewoon door. kijk maar eens bij something else en WMO en de financiele meevaller

  Reactie door Andries Nek — donderdag 26 januari 2006 @ 23.05 uur

 135. Tja , het is even pech hebben Andries, mijn
  reactie zojuist zorgvuldig geformuleerd, is
  niet doorgekomen. Straks probeer ik het wel
  opnieuw. Sterkte met wat er mogelijk om je
  heen plaatsvindt en waarmee privacy is ge-
  moeid, en je je dus hier terécht terughou-
  dend opstelt. Probeer verstand en gevoel in
  evenwicht te houden om zodoende zelf wel
  baas te blijven binnen mogelijke overrompe-
  lende omstandigheden. Hartelijke groet, M.

  Reactie door Madelief — vrijdag 27 januari 2006 @ 9.47 uur

 136. Speciaal sterkte dit weekend Anja en
  heb het even heel erg gezellig met de boy’s
  want laat ons even weten of hij volgende
  week op zijn opname mag rekenen. Hij zal er
  wel naar uitkijken zo langzamerhand, er be-
  staan allemogelijke technieken om e.e.a.
  voor langere termijn behéérsbaar te houden.
  Sterkte, gelóóf in ieder geval in techniek
  en doe een schietgebedje voor de hérsens
  die de hánden gaan begeleiden. Groet, M.

  Reactie door Madelief — vrijdag 27 januari 2006 @ 15.32 uur

 137. @136 Madelief,

  Hij wordt pas 9 februari geopereerd, dus we hebben nog even de tijd nemen en geduld hebben, maar het kind zelf wordt er niet rustiger op.
  Het trucje van je naam in het rood is heel simpel trouwens. Het is inderdaad aleen maar http://www.madelief.nl of zoiets intikken en als je er op gaar zoeken is er als enige reactie, pagina kan niet weergegeven worden, dus voor een ander is er niets te halen.
  Al muizen gevangen? Wij hebben er in de boes-boes van het platteland buiten soms last van, maar we krijgen ze wel kapot! ;)

  Jij ook een heel fijn weekend en hou je taai hè?

  Nekkie, jij ook!

  Groet,

  Reactie door Anja — vrijdag 27 januari 2006 @ 16.59 uur

 138. Hoi Andries,

  Ik heb eens op inetrnet zitten struinen en kwam op een site terecht waar verwezen werd naar het telefoonboek.
  Dacht laat ik eens proberen op ik de winkel van Andries kan vinden; en Já hoor, daar was ie.
  Leuke dingen verkoop je en een heel uitgebreid arsortiment trouwens.
  Hoe doe je dat trouwens met die taarten? besteedt je dat uit, omdat dat ook door Belgie heen gaat of op een andere maniet, moet je me toch eens uitleggen.
  En dat digi-gedoe met de foto’s ook.
  Ik hoor het wel een keer, Groet, Anja

  Worden er trouwens ook taarten met foto’s gemaakt? (over de hele taart dan bedoel ik in glazuur.)

  Reactie door Anja — zondag 29 januari 2006 @ 14.24 uur

 139. Ha Madelief en Anja
  Ik zag Anja, dat je het over taarten had. Er moet iets misgegaan zijn in het zoeken, want de enigste taarten die ik in de winkel heb zijn om zelf op te eten. Ik weet niet wat je daar mee bedoelt. Ik zal daar zelf ook eens naar zoeken, want straks staat er verkeerde info ergens afgedrukt.
  We mogen een nieuwe week beginnen. Zien waar we nu komen. Ik hoop dat je zoon de rust kan vinden in de aanloop. Probeer hem te vertellen om in het NU te leven. Niet te veel vooruit of achteruit piekeren. Elke stap die je zet kom je thuis. Is moeilijk, maar ik kan over 10 min., niks plannen en zelfs over een minuut loopt alles anders als ik zou willen, maar niet direct slechter. Het leven stap voor stap nemen en niks claimen. Dan gaat het lekker.
  Als ik claim dat het droog is wanneer ik fiets, ben ik sjagerijnig als het regent. Dus niks claimen of plannen. Werkt in het hele leven zo.
  Succes de komende week allemaal

  Reactie door Nekkie — zondag 29 januari 2006 @ 23.16 uur

 140. @139 Nekkie,

  Op de site van jouw winkeltje, werd er door verwezen naar een kadoshop, had het idee dat het bij jouw winkel hoorde.
  Zo ook bloemen etc.

  Reactie door Anja — maandag 30 januari 2006 @ 12.03 uur

 141. Vrijdag 20.00 uur, wat een dag zeg.
  Zoveel vreemde gasten de laatste dagen, maar er zijn er diverse bekende bij.
  Verschijningen regelmatig na verdwijningen
  en is een kwestie van opletten, want de
  tijdsweergave klopt niet altijd i.v.m. het
  inzenden, of het er tussenplakken van be-
  richten, bij zoveel geloven op één kussen
  is daar geen werken tegen.
  Verstandig is het om ook hier zelf op geen
  enkele naam meer terug te komen, al lijkt
  dat nog zo onschuldig. Kom er misschien nog
  wel eens op terug.
  Leuke vraag vandaag, met zo’n zonnetje van
  rommel: Madelief wanneer sterf jij eens?
  Direct in een volgend comment: het verzoek
  om toch vooral te relativeren!
  Gek, he, maar ik zou dat hier geen enkele
  wel of niet beter bekende dúrven vragen !
  Goed weekend, tot kijk, en zorg dat je je
  brede rug houdt hoor. Groetjes, M.

  Reactie door Madelief — vrijdag 3 februari 2006 @ 20.07 uur

 142. @141

  Ik doe mijn best, maar merk dat de stress een beetje toe gaat slaan, zo dus ook bij mij.
  Zal hier niet zoveel te vinden zijn de komende dagen en na dinsdag voorlopig even helemaal niet meer, maar ik hou je op de hoogte van het verloop en hoe het gaat.
  En ga niet teveel met bovengenoemd rommeltje in discussie, hij zit nu éénmal zo in elkaar, maar komt ook dat hij wel het één an ander heeft meegemaakt.
  Kijk maar eens onder er is meer tussen hemel en aarde, daar geeft hij wat meer van zichzelf bloot.
  Fijn weekend en tot horens.
  Groet, Anja

  Reactie door Anja — zaterdag 4 februari 2006 @ 15.50 uur

 143. Jammer hoor, ik schreef jou zojuist – indi-
  rect ook -, maar e.e.a. kwam niet door.
  Verstandig dat je afstand neemt en nogmaal
  extra sterkte de komende week, en zeg snel
  hoe het verloop is, wil je? Ze kunnen véél!
  Maak je nergens echt druk om, doe IK ook
  niet! Dit log is nu eenmaal geen ‘verbeter’
  instituut al zou ik het soms wensen.
  Veel te veel nieuwe aliassen die er nu weer
  induiken, duidelijk op een manier alsof ze
  hier eerder waren, ik ben gewaarschuwd en
  andere ons bekenden nemen gewoon een weekend vrij! Zouden we een week weg zijn
  is het gedonderstraal weer huizenhoog bezig
  en laat ik het bepaalde figuren zelf even
  uitvechten. Was alleen benieuwd of Mona aan
  het water zou wonen, één op de 16 miljoen,
  maar mogelijk zou ik haar dan kennen, en
  herken haar stijl van denken, grappig hé?
  Fijn weekend, ook Nek, als hij zijn hoofd
  nog om de hoek zou steken, maar ook zijn
  ‘scholing’ zal hem mogelijk wijzer doen
  wezen! Groetjes en sterkte allemaal !

  Reactie door Madelief — zaterdag 4 februari 2006 @ 16.46 uur

 144. Madelief,

  Vond het dapper van je dat je jezelf beschreef, je moet of echt kwaad geweest zijn of het gezeur spugzat.
  Ik zelf had altijd een minderwaardigheidscomplex omdat ik lang ben. Nou was dat in die tijd wel zo 1.76mtr., maar tegenwoordig heel normaal.
  Vreselijk vond ik het dat ik altijd de langste van de klas was, de langste van grieten thuis en altijd uitgemaakt worden voor dunne darm.
  Ben inmiddels ook een aardig stukje gekrompen en de complexen zijn weg.
  Gek hè, dat je daar jaaaaaren voor nodig hebt om te zien, dat je goed bent zo als je bent.
  Merk nu bij mezelf dat ik geen zin heb om diep in te gaan op al die zware onderwerpen van de laatste dagen, heb zo iets, zal wel ‘t gaat ook wel verder zonder mij, mijn tijd komt wel weer.
  Vanmiddag een laatste gesprek op school over het bijwerken van de boeken, zodat hij niet een te grote achterstand krijgt en morgen de opname. Zal bij mij wel weer op emotionele taferelen uitdraaien, wat ik niet hoop, maar soms zitten de tranen nog wel eens te los. :(
  Nou ik laat hier donderdag iets horen hoe het gegaan is en of alles is gelukt van wat ze wilden doen.
  Hou jij je ook haaks zowel thuis als hier op dit log en laat je niet onder tafel vegen door een paar grote rechtse B….n! Netjes hè?
  Groet, Anja

  Reactie door Anja — dinsdag 7 februari 2006 @ 9.29 uur

 145. Ha Anja
  Ik zat aan je te denken. In mijn agenda geschreven dat 9 februari een belangerijke datum is voor je. Ik hoop dat alles goed mag uitpakken. Steek een kaarsje voor je aan. Als het niet helpt, schaden zal het ook niet. Doe rustig aan en neem alles per moment. Leef in het NU. Denk aan jullie
  Je zal weinig van me gehoord hebben, maar er is zwaar weer momenteel, maar ben net het wapen van Zeeland. Dus komt weer goed.
  Nekkie

  Reactie door Nekkie — dinsdag 7 februari 2006 @ 23.06 uur

 146. Nekkie, bedankt.
  Breng hem vanmiddag weg en zal hier morgenavond even verslag doen, hoe één en ander verlopen is, zal toch het grootste deel van de dag in het ziekenhuis zijn.

  Kaarsje kan nooit kwaad. ;)
  Groet, Anja

  Reactie door Anja — woensdag 8 februari 2006 @ 10.47 uur

 147. STERKTE VANDAAG ANJA.
  Moeder zijn is een gunst, het te blijven is
  een kunst.
  Zo, je zit dus op hete kolen NU want hij is
  mogelijk al onder het mes, omdat de ietwat
  gecompliceerde operaties altijd eerst aan de beurt zijn.
  Je wordt er mogelijk niet vóór 14.00 uur
  verwacht i.v.m. ‘zijn uitslapen’ of voor
  zekerheid op de Intensive Care, maar ik weet dat ze dat in België anders noemen!

  Wat een soesah al met al hé om je dan goed
  te houden en je éigen emoties? Een aantal
  jaren houd je dat mogelijk een portie extra
  en pas nádien, merk je dat het mogelijk nog
  meer je hormonen waren dan óók je gevoel!
  Dat, al dan niet bij Oprah georchestreerde
  gesnotter werkt regelmatig op mijn lachspie
  ren (immers het heeft vaak ‘kassa’-efffect
  als de intervieuwster op de eerste druppels
  aanstuurt én erop wacht) en hiér zeg ik dan
  vaak, óh kijk éven naar die leeftijd!

  In Nederland is dat al nét zo en soms wat te opvallend, maar zo langzamerhand weet men dat! Een eigen kind is natuurlijk een
  echt emotionele faktor, maar ‘k ben blij
  dat aan dat térgende wáchten nu een eind is
  gekomen en er mogelijk betere resultaten ko
  men dan je verwachtte!

  Sommige topics worden de laatste tijd, lijkt het soms gehalveerd, m.h.o. op terug-
  zoeken dan onmogelijk, maar goed we wachten
  het wel af en het betekent dat je extra
  moet zoeken, naar wat nog wél gebleven is!

  Dát óver mij bén ik ook alweer kwijt en
  mr/mrs K. lijkt zich buiten beeld ge-aliast
  te hebben, zo zijn er absoluut meer…!
  Gisteravond wel aan je gedacht hoor, echter
  ik viel in slaap!

  Overigens moet het n.a.v. de ‘prenten’toch
  wat repercussies hebben opgeleverd. Op een
  gegeven moment kwam ik 02.00 het Internet
  nauwelijks op, en omdat het ‘s nachts alle
  maal heel snel gaat, viel me dat érg op,
  maar zal dát zéker onthóúden en zégt mis-
  schien méér dan ik wel wil weten!
  Tenzij grote bedrijven grote menigten dan
  hun post verzenden, zou misschien kunnen!

  Aardig van Bas&Baas ons nog even hier te
  laten bivakkeren en nu is het 08.00 uur en
  werk jij mogelijk even in het voren, totdat
  je kunt vertrekken, maar hoe geënerveerd en
  afwezig je ook kunt raken, RIJD wel voor-
  zichtig hé, ‘t kan nog glád worden en van-
  avond ben je vast opgewonden én uitgevloerd
  van de spanning! Je moet er even doorheen:
  dat koppie direct na de operatie, nog half
  onder narcose, dán dénk ik even extra aan
  je, maar wéét dan dat dat snel weer back to
  normal komt! Bezorg jezelf vandaag wat extra tussendoortjes om op de been te kunnen blijven, want je zult nog wat ener-
  gie moeten ‘hamsteren’ voor de komende da-
  gen. Het op-en-neer naar een ziekenhuis is
  ook zeer vermoeiend, én het er ‘hangen’!
  Je oudste heeft vermoedelijk genoeg te doen
  of neemt af en toe even een vriendje mee?
  Ik hoor het hopenlijk later op de dag, maar
  één regel is zeker al voldoende hoor, als
  je bek-af bent! M’n kleinzoon was er weer
  2 werkdagen, láng ! 1 kilo afgevallen, maar
  kou én wind buiten, vált helaas fout en ik
  was er altijd gék op:kop in de wind, dan nú
  maar op papier, wat jij! Sterkte en tot la-
  ter….en..uh….in alle commotie van van-
  daag, ‘sluit’ bewúst je huis, ramen, gas en
  ontkoppel je ‘strijkbout’(dát laatste niét
  zonder réden !), zóóó rot om weer terug te
  moeten rijden als je halverwege bent…ha..
  Groetjes, het mag dan vast een gedeeltelij-
  ke snért-dag voor je zijn, maar ik hoop ook
  voor jezelf dat de soep niet zo héét hoeft
  te worden gegéten als die wordt opgediend!
  Groetjes, Madelief.

  Reactie door Madelief — donderdag 9 februari 2006 @ 8.15 uur

 148. Madelief,

  Ben net even thuis, ga over een uurtje weer terug en neem dan de oudste mee.
  Ben nog niet wijzer v.w.b. de operatie op zich, dus eigenlijk nog geen nieuws.
  Ben even bij hem geweest, gehuld in operatiekleding op de verkoever waar hij net lag bij te komen, maar hij was nog zo van de wereld. Had wel veel pijn, heeft daar een spuit voor gehad en meteen één erbij voor de bijwerkingen in het infuus voor de misselijkheid.
  Hij lag te rillen van de kou en had inmiddels een warmtekanon in z’n bed gekregen met een isolatie deken.
  Toen hij me zag vroeg hij meteen vind je het erg dat ik nog zo slaperig ben?
  Hem vertelt dat hij vandaag niet veel anders zal doen als slapen en zich geen zorgen moet maken.
  Dat jochie van mij is echt nog een kindje, gisteravond ben ik alleen nog bij hem geweest, wat spelletjes met hem gedaan en toen het tijd was om te gaan, tranen met tuiten.
  Mensen verkijken zich er zo vaak op hè, je bent zo’n grote vent. Ja groot wel, bijna 1.90 mtr. maar wel nog steeds 14 jaar.
  Dan gaat er toch wel iets door je heen.
  Hij vertelt mij ook veel meer als aan mijn man, daarom was het denk ik ook wel goed dat ik alleen geweest ben gisteren.
  Hij heeft vanmorgen op de O.K. ook gehuild vertelde hij me en dan geeft me dan toch een rotgevoel, dat je als moeder er niet bij mag zijn als je kind onder narcose gaat.
  Maar goed, het zij zo, nu afwachten wanneer ik een dokter te spreken kreeg en of alles is gegaan zoals het zou moeten.
  Ik ga dadelijk weer terug, als ik nog niets weet vanavond, dan géén reactie.
  Zowel, hoor je het.
  Groetjes, Anja

  Reactie door Anja — donderdag 9 februari 2006 @ 13.42 uur

 149. 15.24 uur do. Och Anja, je ziet het, maar
  zeg hem vooral dat het perfect is dat hij
  huilt dat láát de spanningen lós en voor-
  komt extra hoofdpijn door ‘flink’ te moeten
  zijn, want dat hoeft dan even niemand!
  Wat ik al dacht vanmorgen, al met al, maar
  fijn dat je oudste nu even meegaat en ook
  die kan meer schrikken dan hij zelf dacht.
  Prachtig evengoed dat hij al weer heeft ge-
  praat, en dat hij het koud had? De laatste
  keer dat ik bij vol bewustzijn een O.K. in
  ging vond ik het er verd..koud, maar is mo-
  gelijk voorschrift tevens! Wel werd ik des-
  tijds, andere operatie, wakker op het moment dat ze een zalig warme deken over me
  heen legden, e.e.a. zal wel intern vaker
  voorkomen. Ach Anja, nog géén 55 honderd
  dagen oud, wat stelt dat in krisisdagen dan
  voor hé? Emoties blijven voor jong en oud
  hetzelfde hoor, en ik zit intussen boven de
  23 duizend dagen. Gelukkig maar dag gevoél
  géén lééftijd ként en ook niet altijd tus-
  sen de oren begrépen en gecontroleerd: dat
  hoeft dus ook niet!
  Ja, dat vond ik dat intussen een aantal keren ook hoor!
  Houd je taai, straks dan ook je man nog
  even gerust stellen, want gefeliciteerd:
  hij is uit die operatie en heeft al weer
  gepraat, ook dat is tegenwoordig vaak een
  wónder ! Neem er je gemak van vanavond,
  gewoon nodig, de spanningen concentreren
  zich vanavond mogelijk extra rond je hals,
  want die zwakste (?) plek is mogelijk het
  eerst in het geding ! Hartelijke groet en
  sterkte álle vier! Madelief.

  Reactie door Madelief — donderdag 9 februari 2006 @ 15.39 uur

 150. Hoi Madelief,
  Net terug.
  Volgens Yorick (zo heet hij) was de arts op de verkoever bij hem geweest en had gezegd dat de operatie was gelukt. Meer wist hij ook niet, want zo zei hij, ik had nog zo’n slaap.
  Ik zelf heb nog geen arts te pakken kunnen krijgen, geen informatie gehad of niets.
  De oudste (Ivar) vond naast zijn kussen een potje sterk water met allerlei botsplinters etc. er in op zijn ,matras geplakt.
  Ze gruwden er allebei van, dus heb ik het weggehaald, aan de verpleging (moet je zelf elke keer naar toe) gevraagd wat hier mee moest, wisten ze niet.
  Dus maar bij z’n overige spullen gezet en instructies gegeven, als de dokter komt moet je even vragen hoe of wat. Anders wil ik het mee naar huis nemen, misschien vind je het later wel leuk om te hebben.
  Nou manlief (Hans) gaat vanavond, ik weet nog niet of ik weer meega, want ben inderdaad doodop, meer van spanning als van inspanning. Wat kost dat een energie, niet te kort.
  Nou je bent meteen op de hoogte hoe de hele familie hier heet heb ik nu in de gaten, maar weet dat het bij jou in vertrouwde handen is.
  Madelief, dank voor je zorg en belangstelling, doet me echt goed en mocht er van de artsen nieuws komen, wat ze nu precies hebben gedaan, laat ik dat weten.
  Liefs en groetjes,
  Anja

  Reactie door Anja — donderdag 9 februari 2006 @ 17.06 uur

 151. Ha Anja,
  IK heb je verhaal van vandaag gevolgd. Op afstand. Ik kan me voorstellen dat wachten één van de ergste dingen is, als jouw mannetje tientalle meters verderop is. Zijn angst en pijn raakt jou twee keer. Hij groeit met zijn 14 jaar ineens twee keer zo hard op en jij laat hem twee keer zo hard los. Gelukkig dat hij zich dan helemaal tegen jou opent. Ik hoop dat hem dat ook bij je man lukt, want dat zou hem een even goed gevoel geven. Weet ik uit ervaring.
  Ik denk dat ze het potje met sterk water voor hem hebben neergezet. Als herinnering, niet voor extra onderzoek anders had dat daar zo niet mogen staan.
  Ik hoop dat de meeste spanning er nu voor jullie af is en dat jullie weer even rust vinden.
  Denk aan je/jullie
  Nekkie

  Reactie door Nekkie — donderdag 9 februari 2006 @ 18.14 uur

 152. Hoi Nekkie,

  Bedankt voor je medeleven, je kaarsje heeft vast geholpen.
  Ben al heel blij dat hij weer uit de narcose is gekomen, maar verder weet ik eigenlijk officieel nog helemaal niets.
  Niet wat ze hebben gedaan, alleen dat het goed was gegaan maar dan moeten vernemen vanuit een slaperig koppie.
  Naar Hans zal hij nooit zo worden als naar mij toe, Yorick en ik hebben nu eenmaal een andere band als Hans en Ivar hebben.
  dat zijn 2 techneuten en Yorick en ik zijn meer gevoelsmensen, laten ook de emoties wat vaker zien.
  Dus is het hier 2 tegen 2, houdt de zaak ook wel weer in evenwicht denk ik, maar kan geen kwaad.
  Mocht er meer nieuws zijn waar ik wijzer van word dan laat ik het Madelief en jou hier even weten, want ik wil toch wel even een verslag van de dokter zelf horen en wat de nabehandeling gaat worden.
  Ik hou deze avond voor mezelf, ga niet naar het ziekenhuis, Hans is nu, morgen ben ik weer een paar keer aan de beurt, het vreet echt ontzettend veel energie.
  Ieder geval fijn dat je het volgt, ook Madelief, geeft me wat extra steun en julie allemaal met gezinnnetje erbij fijne avond.
  Ik ga een peukje roken, daarna een borreltje pakken en op tijd naar bed.

  Groetjes en bedankt. Ik hou jullie op de hoogte.

  Anja

  Reactie door Anja — donderdag 9 februari 2006 @ 19.09 uur

 153. Goede berichten eigenlijk van je nu!
  Maar hoe kwam hij eigenlijk aan losse bot-
  splinters? Ongelukje? Sport, Stoer gedrag?
  In het potje zitten ze, net zoals vroeger
  hier de ‘blinde darm’ als herinnering, denk
  ik zéker te weten, zoals ook nierstenen wel
  als souvenir humoresque meegaan.
  Ja, bek af hé? Zodra hij weer thuis is, dan
  doe je gewoon wat extra rustrondjes met hem mee en blijft hij 5 of 8 dagen, of mag
  hij 10 tot 15 dagen blijven?
  Gelukkig zit hij daar onderdak vakkundig
  onder de pijnstillers, al dan niet vloei-
  baar vandaag nog misschien aan een infuus?
  Hij zal mogelijk niet echt lekker slapen,
  maar tegenwoordig is er bijna overal een
  tv aan het plafond aan het voeteneind, en
  dan maar hopen dat er nog wat redelijke
  zenders te vinden zijn, Terzake of Kettnet
  is nog al een verschil.
  Je weet toch, hoop ik, dat je morgenochtend
  na de staf-overdracht vermoedelijk het best
  belt tussen 08.30 en 09.00 uur, voor dat
  artsen de zalen langsgaan?
  Je mag altijd vragen ‘hoé de nacht geweest
  is’ (Heb je wat meer ziekenhuiservaring?)!
  Voor nu, goede morgen en doe hem de harte-
  lijke groeten uit Nederland van ons, en
  houd je taai en groetjes aan je ‘mannen’,M.

  Reactie door Madelief — vrijdag 10 februari 2006 @ 5.41 uur

 154. Hoi Madelief en Nekkie,

  Weer een dagje ziekenhuis er op zitten, ben nu net met eten bezig, staat te koken, dus heb even tijd.

  Yorick had ontzettende stekende buikpijn en daar een pijnstiller voor gevraagd. Kwam niet. Ik was inmiddels om 9.30 u gearriveerd en hij vertelde het. Hij lag van pijn te huilen. Ik de rode knop gebruikt, uitgelegd hoe of wat en er zou iets gehaald worden. Na 20 minuten eindelijk een pijnstiller. Hij had de hele nacht niet geslapen, er was een kast tussen het infuus gezet omdat er lucht in zat en die kast waren ze vannacht een paar keer mee bezig geweest en maakt nogal veel lawaai, dus hij was ondanks de praatjes die hij weer had, toch erg moe.
  Scheen ook vanmorgen dat hij plaste, dat het hartstikke groen was, heeft die verpleegster zijdens het kwebbelen met hem, weggegooid, zonder er een monster van te nemen.
  Nadat hij vanmorgen voor de 2e x plaste zag het er wel weer normaal uit, maar hebben ze er toch een monster van genomen.

  Ben vanmorgen ook eens op inlichtingen uitgeweest, de verpleging kon me niets vertellen, had nog geen dokter gezien, scheen vanmorgen vroeg even bij hem geweestte zijn, maar was gehaast en Yorick kon me niets vertellen.

  Mijn ongenoegen over de gang van zaken eens even goed duidelijk gemaakt, er werd vanuit de verpleging meteen naar de arts gebeld en ik kon tussen de consulten doorkomen waar hij spreekuur hield.

  Daar een half uur gewacht, bleek meneer in de gipskamer te zitten.
  Ik terug naar de verpleging, inwendig kokend van woede en gezegd dat het allemaal fijn geregeld was.

  Hun hebben waarschijnlijk weer naar hem teruggebeld, want even later kon ik meteen op de gipskamer terecht.
  Heb hem gezegd dat ik dit geen manier van doen vond, ik geen informatie krijgen, een verpleging die me niets kan vertellen, een kind dat huilend in z’n bed ligt van de pijn en ondertussen ook nog lek geprikt wordt om er bloed uit te krijgen.
  Echt waar tot 6x toe achter elkaar prikken en 6x verkeerd, een paar druppels en dan hield het weer op en maar draaien aan die naalden.
  Hij zou daar meteen een vakkundig iemand op afsturen, een echografie van zijn buik laten maken en de informatie gekregen over het verloop van de operatie.

  GESLAAGD!!!!!!!!!!! Te gek hè?

  Alles wat hij wilde doen is gelukt en het potje met de stukjes bot en andere rommel was als aandenken bedoeld.
  Maar hij zij ook nog, ik ben vanmorgen bij hem geweest en dat u er dan niet bent, já, daar kan ik niets aan doen. Waarop ik zei, ik kan van een afstand niet ruiken hoelaat je aan het bed van mijn kind staat en heb nog ook nog een gezin thuis die ‘s morgens de deur uit gaan en zorg nodig hebben.
  Ja maar, ik kan ook niet de hele dag naast z’n bed gaan zitten, waarop ik heb gezegd, moet je ook niet wagen, want dat kind zou er knettergek van worden.
  Aan een overbezorgde moeder had Yorick niets, was niet goed voor hem, zei hem dat ik niet overbezord was, maar woest omdat ik geen informatie had gehad en de verpleging ook van 0,0 op de hoogte was.
  Mocht ik nog iets willen weten, zo zei hij, dan wist ik hem wel waar hij zat, dus heb hem gezegd, reken maar dat ik u weet te vinden als ik het nodig vind.
  Merk nu wel, na vanmorgen, dat ze Yorick wat beter in de gaten houden.
  Wat een relaas zeg.
  Nou jullie zijn op de hoogte.
  Groetjes Anja

  Reactie door Anja — vrijdag 10 februari 2006 @ 17.39 uur

 155. Oh hémel Anja, elk ziekenhuis maakt fouten
  en foutjes, maar praat me niet over een in-
  fuus die niet goed lóópt. Geloof me, dát is
  nú het enige wat je goed moet noteren en
  van alles even rustig in chronologische
  volgorde aantekeningen van maken.

  Dat je je direct boos hebt getoond is heel
  goed te begrijpen, maar voordat dit kind
  mensen aan zijn bed krijgt die zeggen:
  ja, ja die moeder van jou, die….enz…..
  (zulke minkukels bestaan er natuurlijk ook)
  probeer morgen er de hele dag, heel cool
  bij te zitten als je op bezoek gaat, want
  ‘n kind moet er nooit INdirect de dupe van
  worden. Van knullige afhandeling kan ik je
  nog veel meer vertellen, ook zonder dat die
  zaken door een verontrustte ‘moeder’ zou-
  den zijn uitgelokt.

  Handig is wel, indien hij alleen op zijn
  zij kan liggen, om een extra hoofdkussen te
  vragen, dat hij dan aan buikzijde kan leg-
  gen en er de arm (waar hij niét op ligt)
  OP te steunen: dát ligt een stuk prettiger!

  Ligt hij een beetje op een ‘leuke’ zaal?
  Dan geeft dat tenminste afleiding!
  De ergste pijn moét minderen binnen 3 x 24
  uur vanaf de operatie, en laat hem zich
  focussen op het AFtéllen van die uren en
  geeft hem wat beter uitzicht!.

  Alle hulp die hij moet accepteren, zal hem
  ook wel tegenvallen en probeer in ieder ge-
  val discussies te besparen die voor jou en
  de begeleiding zijn, áchter gesloten deuren
  Sterkte, gelukkig dat jij er geen rommel..
  van maakt…en maak je over mij absoluut
  geen zorgen; dié stumper werkt af en toe
  zelfs op mijn lachspieren…wat ‘n produkt!

  Doe het weer rustig aan vanavond en néém er
  ééntje om te relaxen, goed voor jullie !
  Gelukkig is dag één om en wie weet vinden
  ze nog wat afleiding in tv Turijn.Sterkte,
  hartelijke groet, Madelief.

  Reactie door Madelief — vrijdag 10 februari 2006 @ 18.21 uur

 156. Madelief,

  De verpleging is gelukkig heel lief voor hem en dat ik woest was, heb ik alleen tegen die dokter gezegd, dus dat valt wel mee, daar zal Yorick geen last van hebben.
  Trouwens die arts kon het best wel waarderen dat ik eerlijk zei wat me dwars zat.
  Hij heeft ook een tijd in Nijmegen gewerkt, dus weet zo ongeveer wel hoe Nederlanders in elkaar zitten en wat directer zijn dan de Belgen.

  De kinderafdeling kent helaas alleen maar éénpersoonskamers, dus veel afleiding heeft hij niet, behalve zijn MP3tje en de TV.

  Ivar heeft vanmiddag stratego met hem gespeeld, die gaat elke middag mee en gedraagt zich zeer verdraagzaam en meelevend.
  Hans is nu net naar hem op weg, dus ik hou het voor vandaag weer voor gezien.
  Als alles goed gaat mag hij maandag naar huis.

  Hij belde me 5 minuutjes terug op, hij had overgegeven, z’n bed helemaal onder, dus moest weer verschoond worden en gewassen.
  Nou is Yorick daar niet zo’n grote liefhebber van, maar hij moet zich daar natuurlijk naar schikken, ze zijn zo preuts op die leeftijd.
  Vroeg in de middag hadden ze hem helemaal gewassen, dus ook z’n billen + toebehoren en vind dit vreselijk, maar het is niet anders, dus nu moest hij er weer aan geloven.

  Het probleem met dit ziekenhuis is dat het in september (nieuw gebouw) samen is gegaan met een ander ziekenhuis en de samenwerking onderling, daar schijnen nogal wat hiaten in te zitten.
  Maar goed, het draait nu bijna een half jaar, dus je zou mogen verwachten dat dit zo langzamerhand opgelost zou moeten zijn.

  Dat Yorick niet goed behandeld zal worden door de verpleging en hij er op aan gekeken zal worden van wat ik tegen die arts heb gezegd, nee dat geloof ik niet.
  Wat dat betreft heb ik best wel vertrouwen.

  Ja en wat die Rommel betreft, het kan geen kwaad als hij soms toch even op zijn nummer gezet wordt, persoonlijke aanvallen die nergens op slaan, kan ik niet uitstaan en kan het dan ook niet laten er toch even op te reageren.

  Fijn weekend en hou je haaks.
  Groet, Anja

  Reactie door Anja — vrijdag 10 februari 2006 @ 18.54 uur

 157. Geslapen heb ik vannacht dus eigenlijk
  niet, 2 uurtjes weer tussen 23-01, en
  brengt google wel afleiding en sport tv.
  Wat een geluk dat je na maandag van dat vv
  sjouwen af bent en fijn ook dat hij jou tus
  sendoor kan bellen, zonder iemand te storen
  Alleen is niet gezellig, maar voor enkele
  dagen is het wel lekker, dan toch nog ge-
  noeg aan gehannes om zich heen en de div.
  contrôles die gedaan moeten worden.
  ‘k Hoop dat je thuis e.e.a. gezellig of com
  fortabel weet aan te passen en de oudste
  zal morgen wel aan zijn huiswerk moeten en
  ook even betijen, of niet? Sterkte hoor!

  Reactie door Madelief — zaterdag 11 februari 2006 @ 7.27 uur

 158. Dát gaat snel, morgen al wéér de twaalfde!
  We moeten ons géén zorgen maken hoor, over
  het feit dat het in geen ’1200 jaar zó WARM
  was. Ik heb weer meer interesse in hoe men-
  sen toch zo tot hun uitspraken komen en, zo
  is google me behulpzaam bij het inteken van
  een ‘naam’ me allerlei wetenswaardigheden
  aan te reiken: een aanrader! Altijd blijven
  lachen is mijn motto, dat weet je, al lig-
  gen er bérgen filosofen op mijn kussen die
  ik weet niet wat lijken te beloven!
  Hoi, fijne avond Anja en mannen, nog 2 nachtjes en je hebt alles weer in eigen han
  den. Máák je intussen nergens te sappel over, doé ik óók niét! Heb je nog een be-
  richtje vanavond, ik zal ongetwijfeld nog
  wel een aantal waf(f)els aankunnen hoor?!!

  Reactie door Madelief — zaterdag 11 februari 2006 @ 16.09 uur

 159. Hoi Madelief,

  Het gaat vandaag beter met hem en we hebben samen al een eindje gelopen, alleen het eten blijft toch wel een probleem, maar daar kan ik hem geen ongelijk in geven.
  Werkelijk niet weg te krijgen, echt smerig.
  Wat lees ik, heb je weer het één en ander over je uitgestort gekregen? Heb geen tijd en zin om alles na te zoeken, maar geef eens een paar aanwijzigingen waar ik zoeken moet, ben zeer benieuwd.
  Hoor van je,
  Hou je haaks en de groetjes.
  Neem voor je gaat slapen een slaapmutsje, dan ben je misschien wat langer onder zeil.

  Anja

  Reactie door Anja — zaterdag 11 februari 2006 @ 16.38 uur

 160. Fijn die goede berichten te lezen en mijn
  aanvaring is te vinden in de 3e regel,158,
  waar Drob geattaqueerd werd, en hijzelf zou
  daartoe de aanleiding zijn, maar het gehel
  topic daarvoor doorspittend, was hij daar
  niet mee begonnen, m.i., tja en zo komt van
  het één het ander. Gelukkig hiel google me
  nadien mijn eigen mening bevestigen, daar
  waar het over ‘bejegening’ gaat.
  Dit weblog, mag niet ten koste van de zwak-
  keren geregeerd worden door figuren met de
  grootste snater! Keurig heeft Drob nadien
  de hele topic zélf goed in de hand gehouden
  maar ik moet nog steeds vinden, waar hij als eerste onheus zou zijn geweest!
  Verschillende manieren van weergave kan het
  soms even lastig maken, maar een juiste
  volgorde van gebeurtenissen zet alles weer
  op een rijtje. Verder niets nieuws !
  Dit log kan iedereen hoe langer hoe meer
  assertiever maken en ik las nog daardoor
  ook wat interessante over de rangorden van
  de diverse olifanten, mooi meegenomen om te
  leren hoe er over vrouwtjes olifanten wordt
  gedacht, die Google toch, je weet nooit waar je eindigt….Fijne avond, en intikken
  van námen verruimt je inzicht, leuk toch?

  Reactie door Madelief — zaterdag 11 februari 2006 @ 19.19 uur

 161. @160 Madelief, Welk onderwerp, het is zo wat lastig zoeken, zonder dat ik weet waar ik moet zoeken.

  @145 Nekkie,

  Hoe staat het met het zware weer? Al weer een beetje te boven gekomen?
  Laat eens iets horen, maak me zorgen zo langzamerhand.

  Groetjes allebei en welterusten.
  Anja

  Reactie door Anja — zaterdag 11 februari 2006 @ 23.19 uur

 162. Mijn geloof in mensen wordt ook wel eens te
  leurgesteld: 10 febr. ‘warmste eeuw in 1200 jaar’, goed lezen is dan een veréiste,
  maar na nr. 40, ging het bérgafwaarts en om
  zo’n topic góed te volgen, kan je volledig-
  heidshalve weinig overslaan, t.a.v. het ge-
  heel. Veel later op de avond werd ik danook
  zeker niet geïmponeerd door opgelepelde
  functies, het ging mij louter om de manier
  van Drob, en later mijzelf antwoorden!
  Als je niet wilt meemaken dat hij zijn ge-
  wraakte bijdragen laat terughalen, mag je
  nog snel zijn om op de hoogte te blijven.
  Naderhand, door het opzoeken van zijn naam
  in Google, waar hij ook nogal scherp rea-
  geerde op Rosita van G. (SP afd.Groningen),
  was voor mij de maat even helemaal vol.
  Zo’n hardwerkende vrouw daar antwoord je nl
  niét op die toon ! Ik laat niet alles over
  mijn kant gaan: zo vér reikt mij die Vrij-
  heid van meningsuiting dus ook.
  Léés dus goed, of lees niet, in ieder geval
  ben ik zo weer een stuk beter geïnformeerd.
  Wat ga je vandaag mogelijk voor lekkers in
  het voren maken? ‘t Moet vast wat vloeibaar
  zijn anders zijn de verwerkingsinspanningen
  hem te zwaar. Wat een opluchting toch hé, nu ‘t allemaal voorbij is, maar doe ‘t lek-
  ker kalm aan met hem. Mijn beide kinderen
  hebben door med.oorzaak een heel schooljaar
  moeten missen, dáárdoor hoeft mijn zoon dus
  nooit naar A. of U., je weet niet half hoe
  blij ik daarom ben! Griepje heb ik nu toch,
  en was al wat voorzichtig bij voorbaat, maar vind het gek het mogelijk in huis te
  hebben opgelopen. ‘t Zit gewoon in de lucht
  pas goed op jezelf, nódig voor je drieman-
  schap! Nekkie had het erg druk dacht ik in
  de januarimaand, dat is ook ‘balansen’ hé,
  maar wie weet heeft hij over een poosje weer meer tijd, naast overigens zijn drukke
  bezigheden, lijkt me! Fijne zondag voor jou
  en verdere beterschap gewenst en weer wat
  rust voor jou na alle spanningen, groetjes,

  Reactie door Madelief — zondag 12 februari 2006 @ 2.57 uur

 163. Leek Darwin toch 2 dingen te geloven?
  Wat zou internet hem veel opgeleverd kunnen
  hebben, hij leefde net iets te vroeg, lijkt
  het, of was de aanzet tot méér nadenken.

  Maak ik me toch zorgen dat in deze wereld
  slechts éénmalig mijn post in Belgi leek
  aan te komen, en nadien lukte er niets meer, wel reden tot ongerustheid, immers
  mijn machientje is nog maar net 2 jaar oud.

  Ga ik nu toch nog in een noodlot geloven,
  heeft bijgeloof soms grotere kracht, dan
  telepatisch denken?
  Echter ook daar kan ik van hieruit niets
  veranderen !

  Reactie door Madelief — maandag 13 februari 2006 @ 9.33 uur