Jan Douwe van der Ploeg

vrijdag 06 januari 2006 :: 0.10 uur

Jan Douwe is een interessante man. We kennen elkaar al wat langer en hebben steeds buitengewoon interessante gesprekken. Deze week was ik met ‘m in (zijn) Friesland en dan heeft hij de mooiste ideeën over hoe het allemaal beter kan. En het goeie is, deze hoogleraar is geen man van woorden alleen. Hij voegt de daad bij het woord. Tijdens ons bezoek hoor ik ‘m praten met de mensen die hij begeleidt en dan denk ik: Kijk, aan zo’n man heb je wat.

Hij heeft jaren in Italië gewoond, hij was in Afrika en woonde in Zuid-Amerika. Hoewel ie heel goed weet hoe het hier beter zou kunnen met onze landbouw, veeteelt, en ons landschap; hij weet ook hoe dat in te passen is in een geglobaliseerde wereld. En dat vind ik nou zo mooi.

Veel mensen hebben óf verstand van ene en vergeten liefst het andere, of andersom, zelden kom je mensen tegen die zich niet te goed voelen voor de problemen ‘thuis’ en toch ook oog hebben voor onze verantwoordelijkheid voor de (toekomst van de) wereld. Zo niet Jan Douwe.

Men vraagt mij vaak: waar moet de oplossing vandaan komen? Ik antwoord dan altijd dat ik denk dat die van onderop moet komen. Ik verwacht dat er uiteindelijk weinig échte verandering gerealiseerd zal worden door de Haagse politiek. Het initiatief én de strijdwil zal moeten komen van mensen die hun beroepseer serieus nemen, het cynisme achter zich laten en eerlijk aan de gang gaan met de problemen die op ons afkomen. Zij zijn mijn hoop! En, ik zeg het eerlijk: van hen verwàcht ik ook de antwoorden.

Eén voorbeeld: De toekomst van de publieke omroep is al vele maanden in het nieuws. Er heerst – zeker onder programmamakers – veel onrust, veel politici laten zich leiden door toevallige opvattingen en partijstandpunten of lobbywerk vanuit de omroepen. Wat te doen?

Mij dunkt dat van de programmamakers verwacht mag worden dat ook zíj met een (10-punten) plan komen waarin zij melden hoe zij de toekomst zien. Dáár kan de politiek dan wat mee. Te veronderstellen dat kamerleden alle gevolgen van hun eigen beslissingen (kunnen) overzien is naïef.

Kort en goed: Mijn oproep is: Doe de cultuur van het wegkijken in de container voor de vuilnisman en herneem je beroepseer en spreek waar gesproken moet worden!

Ik sprak Jan Douwe deze week over zijn visie op veeteelt, land- en tuinbouw, landschap, en voedselkwaliteit en -zekerheid in het licht van Nederland en de wereld.

Beluister een samenvatting van het gesprek hier.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

12 Comments

12 reacties

 1. Mooi is dat en duidelijk gesteld en de
  eigen indruk een heel waardevolle!
  Kunst is het om mensen in hun leven hun be-
  stemming te laten vinden en er zo nodig in
  te helpen door nog onbekend gebied te wil-
  len betreden, juist met wat men tevoren had
  opgedaan aan ervaring in de praktijk.
  Hoe betrouwbaar is de medemens nu nog, kun
  je je afvragen.

  Hoe is de mensen nog van idealen vervuld
  die hij met eigen inzet ten volle zou wil-
  len uitwerken, zonder ten prooi te vallen
  aan hiërarchie en regelgeving die ‘uit de
  tijd’is, achterhaald of kunstmatig uit op-
  portunistische overweging in stand wordt
  gehouden?

  Wáár zijn nog de realistische, integere,
  personen te vinden die je in hóógst éigen
  persoon daadwerkelijk verantwoordelijk voor
  hun funktie willen zijn en ánderen met dié
  spirit te willen stimuleren?

  Indien mensen zéggen met elkaar samen te
  willen werken, maar toch huns weegs gaan,
  is het dus niet zo verwonderlijk dat zij op
  persoonlijke verdiensten worden áfgerekend?

  Hier hóór ik dus de échte Fries spreken en
  hoewel hij strijdvaardig van aard is en
  soms wat kort door de bocht, waarbij dat al
  snel wordt vertaald in stár, blijf ik erbij
  dat Nederland dringend behoefte heeft aan
  figuren die recht en stram, konsekwent én
  resoluut weten op te treden!
  Hup, dat soort Friezen, ook solliciteren
  naar een funktie in het nieuw te vormen
  Kabinet: de stadhouders uit het noorden van
  vroeger deden het ook niet slecht, dus wie
  van hen, nu, zou Den Haag niet aankunnen?

  Reactie door Madelief — vrijdag 6 januari 2006 @ 10.27 uur

 2. Dat Jan Douwes anders in elkaar zit heeft ook met een gezond geweten te maken en met wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet en heb u zelf lief gelijk een ander en verantwoordelijkheid nemen voor het volk, de mensheid en de wereld.

  Dit bovenstaande is namelijk ook heel goed in praktijk te brengen als je geen christen bent.

  Reactie door e.krul — vrijdag 6 januari 2006 @ 10.35 uur

 3. Mogen we deze hoogleraar heel hartelijk welkom heten bij de SPclub, zodat de SP de hand aan ‘(van)de(r) Ploeg’ mag zetten?
  Goh, ik had hem maar snel uitgenodigd en
  gezegd: adiamo mangare oggi perfavore, …
  of zo iets, want bij mij is er -hoewel er
  van afkomstig- géén woord Fries bij !
  Is dus hier de opdracht wat heeft de heer
  Jan Douw van der Ploeg mogelijk aan de SP?
  Daar zullen wij dan iets aan moeten doen om
  hem heel welkom te doen heten, of niet
  soms?

  Reactie door Madelief — vrijdag 6 januari 2006 @ 10.37 uur

 4. Ja zeker Eleonora, zelfs heb ik wel eens
  gezegd, dat een heel toegewijde humanist en
  voormalige padvinder, hopman, het meestal
  beter doet, zonder aanziens des persoons,
  dan de ‘club’ die inderdaad alleen voor ei-
  gen parochie (én dat front) aan de gang wil, dus buitenstaanders uitgesloten, of zo
  als vroeger de ‘geloofsbelijdenis’ inhield,
  ‘eerst de eigen gemeenschap’, tja…….

  (Even off topic: Het NOSjournaal meldde al
  uit zichzelf, dat vandaag de uitslag over
  de PLAVIX verwacht kan worden (kijk Ned.2))

  IK stráks reuze blij voor al diegenen die
  dat moeten kunnen krijgen als het niet te
  betalen valt, wanneer blijkt dat de Rechter
  het geheel goéd begrepen heeft.

  Lukt het niet, ga ik begrijpelijke voorbeel
  den in rekensommen maken en de apotheek het
  hemd van het lijf vragen en daar waar mensen nu eenmaal niet verwacht worden te
  kunnen meebetalen, zullen er vragen in de
  Kamer moeten toenemen over de kosten van
  het willens en wetens in stand houden van
  Monumenten, aanschaf Kunstbezit in velden
  en wijden en (altijd beperkt toegankelijk
  voor velen) binnenskamers, en of ook niet
  Ontwikkelingshulp voor het eigen land kan
  worden omgebogen naar de Zorg!
  Maak jij je daar nu niet druk om hoor: ik
  kan me er weer kwaad over maken, juist door
  die medicijnen, die iedereen moet kunnen
  krijgen.

  Reactie door Madelief — vrijdag 6 januari 2006 @ 10.50 uur

 5. Nee, Madelief ik houd me nog even in dan blijft het hart ook wat rustiger…des noods gaan we op dievenpad om de medicatie te bemachtigen.

  Dat kan er ook nog wel bij als het middel niet wordt vergoed.

  Trouwens ik hoor steeds meer geluiden over stelen uit de winkels om dat mensen het niet meer kunnen betalen en het gekke is het zijn steeds ouderen die deze woorden in de mond nemen, terwijl ze vroeger, toen ze het ook arm hadden nog geen brood zouden stelen.

  KOmt door de tweedeling en het opgevoerde egoisme van regering en de rest die het goed hebben.

  Ik vind dit heel verdrietig allemaal.

  Een soort gedwongen moreel verval.

  Reactie door e.krul — vrijdag 6 januari 2006 @ 11.25 uur

 6. En als jij jan blijft luisteren en blijft strijden voor de beroeps eer. Weet ik zeker dat zij maar wat graag de antwoorden zullen geven.
  Want een echte omslag kan alleen van onderop komen. Kijk naar de emancipatie die was niet polithiek opgelegd. De dames vochten zelf voor hun rechten.

  Reactie door Pimpelmees — vrijdag 6 januari 2006 @ 12.19 uur

 7. JA ELEONORA PLAVIX behoeft niet in alle ge-
  vallen vergoed te worden en wanneer de media dit verder hebben toegelicht, weet ik
  het precies.
  In ieder geval lijkt het nu zo te worden,
  dat niet meer iedereen te horen krijgt, dat
  het Ziekenhuis helaas moet mededelen, dat
  vergoeding doorgaans niet bespreekbaar is!
  Details komen dan nog wel en hiermede ben
  ik als patiënt, die dit traject inmiddels
  achter de rug heeft, heel tevreden voor al
  diegenen die hier ook mee voor het blok wer
  den gezet en met de mogelijkheid op diverse
  klontjes in de aderen en het kluitje in het
  riet werden afgescheept.
  Dit is dus ook een praktijkverhaal Pien, ‘n
  briefcopie aan de Zorgverzekeraar kan ik zo
  dhr Marijnissen ter hand stellen, maar be-
  vatten nog enkele persoonlijke punten, die
  hier niet op het log hoeven!.
  De lezingen van Agnes Kant in november en
  december in Utrecht hebben dus deze mede-
  deling nogmaals in de openbaarheid kunnen brengen en bespreekbaarheid werpt nu dus vrucht af.

  Bedankt voor de gastvrijheid SP afdeling
  Utrecht, bedankt SP, bedankt dus ook Krant
  NU, bedankt ook ‘Buitenhof’, bedankt ook
  Ver.v.Cardiologie, die ik om hulp riep, al
  tijden terug.

  Weken geleden, waar ook weer, stelde ik al
  dat de ARTSEN EEN VUIST MOESTEN GAAN MAKEN!
  BRAVO !! Dát hebben ze gedaan, en zelfs nog
  meer: een meldnummer in het leven geroepen
  om hun praktijkvoorbeelden te doen toetsen
  door collega’s en te verzamelen, en één gaf
  er op TV duidelijk aan er grote moeilijk-
  heden mee te hebben, dat er reeds slacht-
  offers zijn gevallen !

  Mijn avond kan niet meer stuk !

  Laat nou één grootmoeder van mij in Franeker geboren zijn en opgevoed in Sneek!
  Dat Friese bloed zeker hé, onverzettelijk
  als het er écht op aankomt en flexibel ge-
  noeg om daarnaast ook Nederlander te zijn!

  Zo, ik ga dit vieren en het mag dan bezij-
  den dhr Jan Douwe v.d. Ploeg zijn, maar
  voor mij en al die anderen, waarvan ik wist
  dat ze een soortgelijke ervaring zouden
  krijgen, héél ‘GROOT NIEUWS ! Hoera !

  Reactie door Madelief — vrijdag 6 januari 2006 @ 16.56 uur

 8. Jan Douwe aan jou zou Nederland een prima SP-Premier hebben ! Een kerel met groot geweten. Wel ook SP op de Sociale Ministeries graag. Nederland Boppe !

  Reactie door Gerritweethet — vrijdag 6 januari 2006 @ 20.52 uur

 9. 7 Madelief

  Geweldig, dus het moet wel vergoed worden begrijp ik uit je woorden.

  Dat is geweldig nieuws, je zal het maar nodig hebben Plavix.

  als je tegen een borrel kan…proost!!

  Reactie door e.krul — zaterdag 7 januari 2006 @ 3.44 uur

 10. Ha, goeie morgen !
  Ja, Eleonora, ik heb nog geen toelichting
  gezien, gelezen of gehoord of was er te
  laat voor, maar ik hoorde zoiets zeggen als
  dat het middel niet in alle gevallen behoeft te worden vergoed. Daar kun je na-
  tuurlijk alle kanten mee op en als dat be-
  tekent dat mensen met geringe inkomens ge-
  vrijwaard worden van zélf tussen leven en
  dood te moeten gaan kiezen of een eigen bij
  drage, dan kun je dus ‘positief’ stellen,
  dat het voortaan in heel veel gevallen wél
  vergoed – standaard – gaat worden.
  Begrijpelijk vind ik het als ‘burgeres’ dat
  je misschien niet te koop loopt als Vereni-
  ging mogelijk ook weer afhankelijk van een
  subsidie (verdikkeme nog an toe) met het
  geding dat tegen een minister diende en de
  uitslag dus kennelijk in ieder geval de be-
  langhebbende of de minvermogende in een vorm van ‘gelijk’ stelt.
  Slapeloze nachten en ontregeling in funktio
  neren had ik al sinds me alles, maar zeker
  die naweeën van Plavix rauw op m’n dak ge-
  stuurd werden in januari 2004 en met recht
  dan nog extra hártzeer voor al diegenen die
  dat moesten gaan horen, bij hun 1e controle
  bezoek, ook al werd het nog zo voorzichtig
  mogelijk meegedeeld, ook aan mij, maar de
  kláp van ontzetting was kei en kei hard.
  Mensen aan de onderkant van de samenleving
  hebben nl. géén reserves en zelfs vroeger
  moest na de 2e WO mensen soms kiezen zelfs
  tussen toiletpapier of een óud telefoonboek
  Armoede rond 1950 heb ik zelfs in mijn kin-
  derjaren bij veel mensen kunnen zien.
  De rijken, deden er nogal luchtig over als
  ze weer een briefje van 25 gulden vonden,
  onder de loper die vaak over de toenmalige
  dressoirs lagen, de tijdsindrukken gaan nog
  steeds ONverbiddelijk met me mee: armoede
  zien aan de ene kant en de nonchalance aan
  de andere kant. Ook als je ergens noodge-
  dwongen toch koffie moet gaan drinken en
  ziet wat mensen aan resten van hun lunch
  achterlaten op een bord !
  Ik kon altijd uitstekend tegen een drankje
  al is een borrel wat erg straf, alleen m’n
  portemonnee kon er met een gezin niet meer
  tegen en ik kan ook evengoed zónder !.
  Echter nu, mag ik gelukkig 2 glaasjes wijn
  per dag, die ik vermijd wegens dik worden,
  maar incidenteel gebruik als slaapdrankje
  om niet nog meer pillen te hoeven gebruiken
  Bovendien helpt praten op een monotone stem
  op de radio of een TV uitzending die goede
  info uitzend en Discovery etc mag ik graag
  zien.
  Niet alleen Plavix, 28 tabl. voor bijna 60
  euri redt levens, maar anderen moeten de
  hunne maar kenbaar maken en de beleidslijn
  moet natuurlijk van specialisten kunnen uit
  gaan om voor te schrijven wat ze noodzake-
  lijk achten. Primair gaat het erom dat art-
  sen en specialisten geen onnodige hinder
  ondervinden van beleidsinstructies en Wet.
  Het beklag van artsen om lichaamscorrecties
  te moeten toepassen is terecht als je weet
  dat ook in mijn directe omgeving mensen
  kampen met littekens die door lichaams-
  warmte en ‘ongelukkig gelegen’ over de hele
  lengte continu vocht ervaren en derhalve
  irritaties uitlokken, waardoor ze ópen gaan
  De zgn. ‘buikschortjes’ overkomen ook men-
  sen die toch veel aan hun figuur deden.
  Ook de ooglidcorrecties waarbij het ooglid
  over de wimpers heen schuiven zijn een bron
  van irritatie en ‘vermoeiend zien’; de bui-
  tenwereld reageert maar al te neerbuigend
  met een negatieve opmerking over ‘kraaien-
  pootjes die de onderliggende werkelijke re-
  den zouden zijn’, maar dat is natuurlijk
  ook onzin. Zelf heb ik met rimpels geen en-
  kel probleem maar er hinder van ondervinden
  is iets anders en littekens die ontstoken
  raken is een geheel ander verhaal.
  ‘k Hoop dat je medicijnenplan gaat werken,
  maar wel even geduld hebben hoor, want zo-
  iets wordt afgesteld op persoonlijke omstan
  digheden en heeft tijd nodig en ben je moe,
  of mogelijk regelmatige hoofdpijnen, dan in
  ieder geval frisse lucht halen bij een open
  raam, zuurstof toevoegen doet veel goed !
  ‘n Goeie dag gewenst vandaag en doé het zo
  kalm mogelijk aan en probeer je gewicht zo
  laag mogelijk te houden, hetgeen het aller=
  moeilijkste is ! Hártelijke groet, M.

  Reactie door Madelief — zaterdag 7 januari 2006 @ 4.52 uur

 11. Hoi Madelief

  Wat gewicht betreft, ben ik blij dat ik een beetje gewicht heb, ben jarenlang broodmager geweest.

  Wat je andere adviezen betreft, bedankt voor je zorgzame aandacht.

  Hartelijke groet,

  Reactie door e.krul — zondag 8 januari 2006 @ 10.20 uur

 12. Hijr noch in link nei de link fan de tv-reportaazje oer Douwe (sa hjit hjy toch ongeveer?) op Omrop Fryslan.

  http://www.denhaneker.nl/index.cfm?fuseaction=actueel.nieuws_item&id=36

  Heb de link ergens anders weggepikt omdat ik moeilijk navigeer op

  http://www.omropfryslan.nl

  waar de 1e link dus naar verwijst.

  Als men denkt zo iemand in de SP binnen te kunnen halen dient men wel te realiseren dat weinigen willen afzien van hun hoge inkomen.

  Mijn voorstel is dan ook om alle politieke bestuurders, Kamerleden en Gemeenteraadsleden, b.v. na 3 jaar, b.v. gedurende 20 jaar etc., hun inkomen jaarlijks met een percentage-x te verhogen, al of niet gradueel. Kan men nog altijd vrijwillig van afzien.

  Dit omdat iedereen er graag “op vooruit” gaat en daarnaast vele SP-ers vaak een bovenmodale inzet plegen. Uiteraard niet te vergelijken met mensen in de bijstand, maar zodra hun kinderen zichzelf alsnog een betere positie middels studie e.d. hebben verworven beginnen ze gelijk ook te schelden op de hoge belastingen. Vgl. opgewerkte arbeiderskinderen binnen PvvdA.

  Reactie door verkouteren — maandag 9 januari 2006 @ 17.32 uur