Het chaotische dualisme

Sinds vier jaar kennen we op lokaal niveau een zogenaamd dualistisch bestel. Dat wil zeggen: College van B&W en gemeenteraad staan tégenover elkaar in plaats van dat samenwerking ten behoeve van het belang van de stad centraal staat.

De SP was tegen deze vergaande politisering van het gemeentelijk bestuur. We zagen aankomen dat het een chaos zou worden, en dat het doel – verkleining van de kloof tussen burger en bestuur – nooit gehaald zou worden. Het lijkt erop dat we steeds meer gelijk krijgen. De burger snapt er geen hout van, bijvoorbeeld dat de raad over een onderwerp kan vergaderen zonder dat de wethouder die erover gaat aan het woord komt.

Het werk van de raadsleden is veel zwaarder geworden. Het motto lijkt te zijn: Hoe meer we vergaderen hoe beter het is. Ik ben zelf zeventien jaar gemeenteraadslid geweest – ik spreek dus uit ervaring – en weet: Dat motto deugt niet. Het dualisme is ook nog erg duur. Meer geld voor de fracties, voor ondersteuning, voor veel meer papier, geld voor een rekenkamer, een eigen griffie voor de raad, enzovoorts.

Het dualisme op gemeentelijk niveau is een fiasco en moet worden teruggedraaid. Het was ooit een speeltje van de nieuwlichters, velen zonder enige ervaring in de gemeentepolitiek. NOVA meldde gisteravond dat in één periode een kwart van de wethouders ten val gebracht is of zelf vertrokken is, niet zelden uit onvrede over de slechte kwaliteit van het bestuur en de raad.

Het misverstand waar al dit gedoe uit voort komt, is dat men dacht (en denkt) dat het probleem in de structuur zat (zit). Daar zat het probleem níet, het probleem zat ‘m in raadsleden die zich te goed voelen om de burgers te vertegenwoordigen, ze op de hoogte te houden, en ze bij hun werk te betrekken. Veel raadsleden doen liever hun eigen ding, op het gemeentehuis en zonder inmenging van de mensen. Dát was en is vaak nog steeds het probleem!

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 29 december 2005 :: 0.10 uur

35 Comments

35 reacties

 1. Ik reageer even op uw laatste twee zinnen (de conclusie van het stuk). Nou stel ik de vraag terug, is het in belang van de politiek, dat de burger zich met elke scheet bemoeit? Als de burger dat wil, zet hij zich verkiesbaar. Ik ben lid van de SP, maar met dit standpunt ben ik het niet eens.

  De meeste burgers hebben er helemaal geen verstand van dat alles. Je kunt dan als SP zeggen, dat de burger gelijk heeft, maar dat hebben ze vaak niet. Kijk naar Pim Fortuyn. Als politicus moet je natuurlijk politiek correct zijn, en zeggen dat de burger gekozen heeft voor de lpf, blablabla en dat Den Haag ze te veel genegeerd heeft blabla, en dat het terecht is dat er met ze is afgerekend. Alleen dat is de grootste bullshit die dr is. Veel burgers denken nou meestal vooral aan zich zelf, en laat dat nou ook net het probleem zijn met de meeste politici.

  Reactie door Vaagheidssyndroom — woensdag 28 december 2005 @ 23.18 uur

 2. Beste mijnheer/mevrouw Vaagheidssyndroom,

  Ik geloof dat u niet helemaal begrepen heeft waarom het om gaat in de politiek. Het gaat er niet om dat politici maar roepen wat ‘de straat’ hen ingeeft – daar zit het verschil tussen de SP en de LPF bv. Waar het om gaat is dat arrogantie, hooghartigheid en betweterigheid van politici dramatisch slecht uitpakt voor de samenleving, landelijk en lokaal.

  In de politiek liever geen contactgestoorden maar mensen die met een open ‘mind’ met gewone mensen weten te praten, in staat zijn om te luisteren, en inzien dat het noodzakelijk is een buitenparlementaire kracht en macht te organiseren om de héle politiek te laten luisteren.

  Reactie door Marijnissen Jan — woensdag 28 december 2005 @ 23.34 uur

 3. Ja, ik denk ook niet dat het zo goed werkt, dat dualisme maar wat me nog het meest verbaasd aan de politiek; dat mensen op persoonlijke titel een stoel bezet kunnen blijven houden, in het Haarlemse hebben we er geloof ik 2 en Geert Wilders is er natuurlijk ook een.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 29 december 2005 @ 0.16 uur

 4. Ik heb nog een leuke link voor je Jan….. onbeschaamde zelfplug:

  Wil Jan echt een linkse coalitie ?
  http://www.sargasso.nl/?p=1817

  Reactie door Degtyarev — donderdag 29 december 2005 @ 0.33 uur

 5. @4 Daar zal nog wel meer commentaar op komen!

  Zielig koud aapje trouwens maar ze kunnen er geloof ik wel goed tegen.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 29 december 2005 @ 1.56 uur

 6. Ik vind dat het dualisme prima werkt, immers meer dan 20% van de wethouders voortijdig naar huis gestuurd, waarvan de meesten van de VVD en de Leefbaren.
  De gemeenteraden in Nederland hebben eindelijk hun tanden een beetje laten zien.
  Het gemeentelijke dualisme werkt zelfs beter dan het landelijke dualisme,de Tweede Kamer heeft nog geen minster van zijn plekje kunnen krijgen.

  En dan nog eens wat, u stelt wel dat college en raad nu tegenover elkaar staan in plaats van samenwerken, dat is toch gewoon hetzelfde als in de Tweede Kamer?
  Ook daar maar de dualisering terugdraaien dan?

  Reactie door Miguel Sloendregt — donderdag 29 december 2005 @ 2.15 uur

 7. Uitzending van NOVA ook gezien en ik vrees
  dat een aantal aspecten niet of onvoldoende
  werden belicht.Cijfers en getallen van men-
  sen die afzien van hun aktiviteiten, danwel
  nevenaktiviteiten moeten natuurlijk wel in
  een heel breed perspectief geplaatst worden
  en zeker niet worden vergeten waar persoon-
  lijke belangen zich spélenderwijs per onge-
  luk toch gaan vermengen met het belang van
  een gemééntelijke samenleving als geheel.
  Voorbeelden te over, iedereen in zijn eigen
  omgeving om te illustreren waar iemand dan
  ‘de fout’ in ging.
  Wie wordt door wie een financiële tegemoet-
  koming voor bewezen diensten toegekend en
  gaat integer om met het scheiden van overige funkties.

  Nog niet zo lang is de politiek bezig te
  entameren dat ‘bijbanen’ aan de kant moeten
  worden gezet bij het aanvaarden van een
  openbare pollitieke funktie.

  Alles staat of valt met het vertrouwen heb-
  ben of ‘aangepraat’ krijgen van dergelijke
  invloed hebbende ‘gezags’-dragers.

  Binnen gemeenteraden is overbekend hoe men
  zich van bepaalde beslissingen zeker kan
  maken door bewust (ook tégen) te stemmen,
  daar waar men voorbijgaat aan de mening van
  de fractie of andere achterban en men rustig opereert op persoonlijke titel.

  Het kost nogal wat moeite om dergelijk ge-
  drag – zeker bij overzichtelijke kleine
  gemeentes – deugdelijk te corrigeren.

  Wiens brood men eet, diens woord men spreekt,.. vóór en achter de schermen is ‘n
  nog steeds versluierd taboe en valt soms
  heel moeilijk te bewijzen, maar intussen
  weet men wel een sociaal voortgangsproces
  te stagneren. Dáár moeten we dan maar eens
  de vinger op gaan leggen, het individualis-
  me steekt ook binnensKamers de kop op en is
  niet de oplossing daar waar men ook van
  binnenuit kan meehelpen zaken bij te sturen
  ‘n Buitenparlementaire kracht ontwikkelen
  is dan ook alleen maar mogelijk als (mede-)
  bestuurders écht hun handen vrij hebben,
  carte blanche krijgen om objectief te kun-
  nen handelen, gesteund worden door kiezers
  die zowel landelijk als lokaal hier tezamen
  een aanzet in kunnen geven en niet betaald
  worden door een gemeente, maar uit één heel
  grote landelijke pot, met inachtneming van
  een basissalaris en gerelateerd aan de
  zwaarte van de funktie (gemeentesamenstel-
  ling en aantal gemeenteraadsleden).
  De riante wachtgeldregelingen voor overheidspersoneel zouden ook aan banden gelegd moeten worden, zowel bij afvloeiing
  als bij afzetting. Tot op heden zijn staan
  hun regelingen in geen enkele verhouding
  tot wat de burger te aanvaarden heeft.
  Die hebben doorgaans niet de kans bij mas-
  sa ontslag flink gespaard te hebben van een
  Xxmodaal inkomen om van de rente hun maan-
  delijkse boodschapjes te kunnen doen !
  Als de kiezer ‘delegeert’ aan gezagsdragers
  moeten ze dat desnoods in blind vertrouwen
  kunnen doen en dat blijkt niet meer de
  praktijk ! Elke ‘eedsaflegging’ is tegen-
  woordig veelal een ‘formaliteit’geworden
  i.p.v. dat gestalte werd gegeven aan de in-
  houd ervan, helaas. Complex is deze materie
  en kan alleen héél critisch worden aange-
  pakt én op álle fronten.

  Reactie door Madelief — donderdag 29 december 2005 @ 2.51 uur

 8. Ik ben het roerend eens met Jan Marijnissen. Het principe moet zijn dat je samen het algemeen belang dient. Daarvan kan dualisme het gevolg, maar niet al a priori het uitgangspunt zijn.

  Reactie door Boudewijn — donderdag 29 december 2005 @ 8.59 uur

 9. Vanaf het begin heb ik een naar voorgevoel gehad bij dat zo veel geprezen dualisme. En het blijkt dat mijn voorgevoel weer eens gelijk had. Er is minder, in plaats van meer, contact met de burgers gekomen en het contact tussen Raad en Wethouders is vaak schokkend slecht. Inderdaad, geef mij het oude systeem maar weer. Dan controleerde men elkaar in de Raadszaal! Nu zitten wethouders in hun kantoren van alles te regelen en beslissen en heeft de Raad grote moeite om domme dingen te herstellen, als dat nog kan. Zowel Raadslidschap als Wethouderschap zouden een gewone baan moeten zijn en niet even “erbij”, als ik de stapels papier zie die men door moet werken om de essentie eruit te kunnen halen!
  Ik, als burger, heb niets aan dualisme gehad tot nu toe.

  Reactie door L.M. Lembeck — donderdag 29 december 2005 @ 9.24 uur

 10. @ Jan

  Ik denk dat je helemaal gelijk hebt: het is niet (alleen) de organisatiestructuur die de kwaliteit van de politiek bepaalt, maar (vooral) de individuele politici.

  De vraag is makkelijker gesteld dan beantwoord: hoe voorkom je dit? Profileringsdrang is van alle lagen in de bevolking en van elk metier. Kijk naar de manier waarop de voorzitter van een 4e-klasse voetbalclub zijn hamer hanteert. Het werkt binnen zo´n amateurclub op dezelfde manier als in de gemeenteraad. “Ik heb de verantwoordelijkheid, dus ik weet het beter.”

  Naar mijn idee moet er veel meer prestatiegericht gewerkt worden in de politiek, met harde doelstellingen en meetbare resultaten. Desnoods een variabele beloningsstructuur. Nu leeft er een sfeer van ´proef mislukt, volgende proef´. Als ik zie hoe de lokale PvdA-wethouder in mijn woonplaats zijn Diftar-sprookje bij de bevolking door de strot drukt en achteraf blijkt het allemaal niet te werken… geen probleem, dan begint hij aan zijn volgende klus.

  Groeten,

  Reactie door Enrico — donderdag 29 december 2005 @ 9.38 uur

 11. Het “probleem van de politiek” is duidelijk een machtig onafhankelijk bureaucratisch ambtenarenapparaat. Hier zit de werkelijke kloof tussen de bevolking en de politiek.
  Ik vind de reactie van bijvoorbeeld #1 dan ook hoogst merkwaardig, aangezien het altijd een van de basisprincipes van het socialisme is geweest om de bevolking direct bij het bestuurlijke proces te betrekken.

  Reactie door Emil Jacobs — donderdag 29 december 2005 @ 9.44 uur

 12. Nog een berichtje van Zalm, u weet wel die man met die oogkleppen op en met het ontkenningssyndroom.

  Volgens hem bestaan er ook geen voedselbanken in dit land en geen armoede natuurlijk.

  Hij lijkt de voorlichter van Saddam Hoessein wel!

  Zalm noemt armoede ‘betrekkelijk’

  Gepubliceerd op donderdag 29 december 2005

  Minister Zalm (Financiën) vindt dat we in Nederland iemand te snel arm noemen.
  “Zoals wij armoede definiëren is het een onoplosbaar probleem”, zegt hij donderdag in een vraaggesprek met het Algemeen Dagblad. “Alleen met nul mensen in de bijstand zal de armoede weg zijn. Dat zal dus niet gebeuren”, aldus de minister.

  Zalm reageert in de krant op recente cijfers die aangeven dat dit jaar de armoede gestegen is. “Armoede in Nederland is betrekkelijk. De onderkant van de samenleving is veel welvarender dan in de jaren vijftig. Je had geen tv, je at dubbele boterhammen en je naaide zelf je kleren.” Gezeur vindt Zalm de armoedediscussie echter niet: “Nee, voor mensen met een klein inkomen is achteruitgang in koopkracht lastig. Daarom ben ik blij dat er betere vooruitzichten zijn”.

  Verzet tegen energiecompensatie
  In het interview legt Zalm uit waarom hij zich verzet heeft tegen de energiecompensatie van 35 euro, die bijna leidde tot een kabinetscrisis. “Als er onder het motto dat er een meevaller is van drie miljard een kwart miljoen wordt geclaimd voor dingen die niet nodig zijn, wat dan als er ineens echt iets nodig is? Ik hecht aan de spelregels die we hebben afgesproken. Het is mijn rol die te handhaven.”

  Agnes Kant, kamerlid voor de SP, zegt in de krant niet verbaasd te zijn over de uitlatingen van de minister. “Zalm en de rest van de ministers begrijpen gewoon niet wat er speelt in Nederland. Natuurlijk heerst er armoede: niet alleen onder de mensen zonder werk, maar meer en meer ook onder de mensen met werk. Alsof dat niet triest is.”

  De Zalm stinkt nog erger dan je denkt!

  Reactie door e.krul — donderdag 29 december 2005 @ 10.22 uur

 13. @11 Nummer 1 heeft volkomen gelijk, je moet het volk niet betrekken bij de politiek en je opmerking dat de basis van het socialisme is geweest het volk te betrekken bij het bestuurlijk proces dan moet je je nog een keer goed verdiepen in het socialisme. Socialisme gaat uit van een sterk overheidsingrijpen om sociale en maatschappelijke problemen op te lossen en heeft over het algemeen een grote hekel aan vrije markt werking. De socialistische overheid weet wat goed is voor de burger, dat dit gaat onder het motto “wij weten wat de burger wil” is alleen maar een dekmantel om het verkoopbaar te maken.

  Enrico @10 heeft een goede oplossing, prestatie gericht werken met duidelijke doelstellingen en een afrekenen als er geblunderd wordt.

  Reactie door Omaha — donderdag 29 december 2005 @ 10.23 uur

 14. Waarom een volk accepteert dat gespuis hen regeert?

  Waarom zijn we weggezakt in zelfkwelling en narcisme i.p.v. een revolutie te ontketenen?

  Reactie door e.krul — donderdag 29 december 2005 @ 10.27 uur

 15. Het dualisme is een succes.
  Wethouders voeren minder overleg met hun fractie, anders gezegd, het achterkamertje is een stukje opengegaan.
  Gemeenteraden hebben daarnaast hun tanden laten zien, er zijn meer wethouders dan ooit opgestapt omdat ze geen draagvlak hadden.

  In hun jacht op politieke mislukkingen zijn de media soms stekeblind. Neem gisteravond de uitzending van NOVA over dit dualisme.
  Een wethouder uit Zundert, die verontwaardigd zijn ontslag had ingediend omdat hij het verdomde om de wil van de gemeenteraad uit te voeren werd uitgebreid aan het woord gelaten.
  Een onderzoeker kwam uitleggen dat er nogal wat wethouders opgestapt zijn en dat dat wel eens aan het dualisme kan liggen. Je moet toch wat.

  Presentatrice Clairy Polak zat zo vast in haar dogma “dualisme mislukt, want er stappen teveel wethouders op”, dat ze vergat er bij te vertellen dat de oorsprong van dit dualisme juist lag in het feit dat er vroeger zelden of nooit wethouders opstapten omdat ze altijd naadloos vast zaten aan hun fracties. Anders gezegd, er was er nou nooit eens ééntje die politieke consequenties trok na een opvallend falen van zijn kant.

  Nog een mythe, de burger baalt van al dat geruzie in de gemeentepolitiek. Neem van mij aan dat de gemiddelde burger er van smult als er een wethouder tot opstappen word gedwongen omdat hij zijn werk niet goed heeft gedaan.
  Nooit vergeet ik de dag dat de Haagsche Courant prominent op de voorpagina meldde dat de Haagse PvdA wethouder Hilhorst was opgestapt vanwege zijn wanbeleid op het gebied van particuliere woningverbetering. De krant was op veel plekken gewoon uitverkocht..

  De grondslag voor dit dualisme lag in het gegeven dat er meer politiek debat moest komen in de gemeenteraden van het land en dat is prima gelukt.
  Lastig wel voor al die wethouders, die gewend waren onvoorwaardelijk steun te krijgen van hun eigen fractie.
  Lastig ook voor al die raadsleden die gewend waren hun wethouder ten allen tijde in bescherming te nemen.
  Heel lastig voor al die gemeentepolitici die nog nooit gewend waren om een politiek conflict op een normale wijze af te handelen.

  De mooiste voorbeelden van het succes van het dualisme kwamen dit jaar uit onze hoofdstad. VVDer Huffnagel rommelde met zijn bonnetjes, PvdA er Oudkerk rommelde met heroïnehoertjes.
  De gemeenteraad pikte het niet en zorgde er voor dat ze ophoepelden.

  Hoezo, dualisme mislukt?

  Reactie door Miguel Sloendregt — donderdag 29 december 2005 @ 11.22 uur

 16. De reacties van Gerrit Zalm zijn al jaren bekend. Zo stond in de Volkskrant jaren geleden een interview met Zalm, men had o.a. ook over de AOW. Toen zei het lachebekje dat zijn moeder alleen AOW had en er best van kon rondkomen en hij voegde eraan toe dat men in Afrika het veel slechter had. Waar ik mij nog het meest aan erger, dat hij lid is van de ambtenaarsbond ABVAKABO-FNV.

  Reactie door h.hiensch — donderdag 29 december 2005 @ 11.43 uur

 17. @15, Miguel,
  Ok lastig voor de gemeenscapspotten, al die mensen op wacht geld!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 29 december 2005 @ 12.19 uur

 18. @13 Omaha:
  Ik verdiep me heel goed in het socialisme, maar bedankt voor de goeie raad. Ik raad u hetzelfde aan.
  Vooral boeken als “staat en revolutie” van Lenin uit 1917 en “de verraden revolutie” van Trotski uit 1938 zeker aanraders.

  Je reformistische geneuzel over een sterke overheid heeft echter weinig met socialisme van doen, immers een socialistische maatschappij heeft een “afstervende” staat, niet het omgekeerde!

  Reactie door Emil Jacobs — donderdag 29 december 2005 @ 13.08 uur

 19. Op zich wel goed dat er nu aandacht aan word gegeven, maar dit is niet nieuw Jan! Dit is iets wat we in Drenthe al jarenlang zien. In de plattelands-gemeenten is het niet zozeer het probleem dat raadsleden de burgers niet betrekken, wat uiteraard wel een probleem is, maar veel eerder dat raadsleden niet voldoende afstand kunnen nemen.

  Ze zijn teveel met hun eigen ding bezig, soms ook teveel met hun eigen dorp, en verliezen dan het belang van de burgers in het algemeen uit het oog.

  Het word tijd dat de politiek weer bij de burgers komt.

  Reactie door Nathan — donderdag 29 december 2005 @ 13.52 uur

 20. @17 Sabine, gewoon afschaffen die wachtgelden, heeft niks met het dualisme te maken, toch?

  Reactie door Miguel Sloendregt — donderdag 29 december 2005 @ 13.57 uur

 21. @18

  Aanvulling: Hier vind je online een aantal klassiekers.
  http://www.marxisme.net/

  Voor wat betreft het afsterven van de staat is ook Marx zijn “Zur Kritik des Gothaer Programms” een interressante bron van informatie.

  Een andere site waar je klassiekers kunt lezen:
  http://www.marxists.org/nederlands/auteurs.htm

  Reactie door Nathan — donderdag 29 december 2005 @ 14.08 uur

 22. Verbazingwekkend hoe snel al van het onderwerp wordt afgeweken! Ik vind dat je helemaal gelijk hebt Jan. De mentaliteit van raadsleden deugt niet! Het hoort niet zo te zijn dat je daar zit voor jezelf. Je zit daar als raadslid voor alle mensen die je vertegenwoordigt. Raadsleden moeten de straat op evenals wethouders en burgemeesters dat moeten doen. Samenwerken is volgens mij ook veel beter dan tegen elkaar strijden. Hiervoor moet het eigenbelang aan de kant gezet worden! De centrale vraag moet zijn, wat is goed voor deze gemeente/haar burgers? En niet, ik krijg mijn centen wel en hoe zorg ik dat ik zo lang mogelijk kan blijven zitten…de goede mensen hier buiten gelaten!!!!!! Ik zie dus ook niets in een beloning en prestatiemodel, want dat trekt zakkenwassers en vullers aan! Altijd maar dat profileren, ik krijg kippenvel als ik dat woord hoor..we zijn allemaal mensen en we zullen allemaal sterven, met of zonder aanzien. Bovendien, wat betekent aanzien eigenlijk? Ik word zelf gelukkig als ik mensen kan helpen op allerlei manieren. Hiermee help ik mezelf ook.
  Een samenleving maak je met z`n allen! Bovendien met dit motto trek je mensen aan die zich in willen zetten met hun hart en die zijn broodnodig! Mensen die kunnen luisteren, mensen die iedereen een gelijke kans op een gelukkig leven willen geven, mensen die problemen op willen lossen en mensen die mensen willen steunen. En dit is de kracht van de sp! Dit is geen zuurtje of watjes gedoe. De mens is van nature geen egoist, we zijn groepsdier en hebben elkaar hard nodig. Sterker nog als groep aapachtigen zijn we mens geworden en dat door samen te werken. Een samenleving sterft af op het moment dat wij besluiten om als individuen verder te gaan en niets meer voor elkaar over te hebben. Geluk is heel kostbaar, gezondheid is heel kostbaar en het mooiste is dat we dit niet zelf in de hand hebben. Mensen die nu hoog van de toren blazen kunnen morgen ook ziek zijn, ook al heb je dan veel geld…ook al heb je het gevoel van zekerheid omdat je een baan hebt..je bent niet onmisbaar! Het leven gaat door. Wie gelooft dat alle maakbaar en controleerbaar is komt bedrogen uit.
  Cynthia die vanaf 2006 fractielid voor de sp in sneek is

  Reactie door cynthia — donderdag 29 december 2005 @ 14.14 uur

 23. Beste Jan Marijnissen,
  Misschien snap ik de politiek inderdaad niet helemaal…
  Ik ben het echter wel met u eens dat er wel naar de burger geluisterd moet worden, maar vind niet dat ze zich niet direct moeten bemoeien met de daatwerkelijke besluitvorming (dmv referendum, ect). Dus als u met “inmenging” bedoeld, dat er wel geluisterd moet worden naar wat er speelt, ben ik het met u eens. Bedoeld u er mee dat de burger door middel van bijvoorbeeld een referendum, zich continu in de besluitvorming mengt, zijn we het oneens.

  Reactie door Vaagheidssyndroom — donderdag 29 december 2005 @ 14.42 uur

 24. @23 De SP geen referendumpartij die overal maar referenda over wil organiseren. Referenda moeten alleen gehouden worden als het om zeer gewichtige zaken gaat waarbij het zaak is dat de bevolking zich uitspreekt. Het referendum over de Europese Grondwet was zo’n moment.

  Reactie door Jan Marijnissen — donderdag 29 december 2005 @ 14.47 uur

 25. Het “probleem van de politiek” is duidelijk een machtig onafhankelijk bureaucratisch ambtenarenapparaat. Hier zit de werkelijke kloof tussen de bevolking en de politiek.
  Ik vind de reactie van bijvoorbeeld #1 dan ook hoogst merkwaardig, aangezien het altijd een van de basisprincipes van het socialisme is geweest om de bevolking direct bij het bestuurlijke proces te betrekken.

  Best Emil Jacobs,
  Denkt u dat het socialisme ook maar enige kans van slagen heeft, als de burger zich met iedere beslissing bemoeit? Wordt er dan niet vooraal aan hun eigen portemonee gedacht? Onstaat er dan niet als gevolg een arme onderklasse, die lijdt onder de meerderheid die aan zich zelf denkt? Onstaat er dan juist niet het tegenovergesteld, waar het socialsme voor staat?

  Ik vind ook zeker dat er naar de burger geluisterd moet worden, en dat ze betrokken moeten zijn bij de politiek. Alleen ze mogen niet de directe beslissingen nemen. Juist dan krijgen we een samenleving die we niet willen. De meerderheid heeft niet altijd gelijk.

  Reactie door Vaagheidssyndroom — donderdag 29 december 2005 @ 14.52 uur

 26. @24 Jan:
  Wat denk je dan bijvoorbeeld van correctieve referenda? Waarbij de bevolking dus zelf kan aangeven of die het met een wet eens is of niet? Bepleit de SP overigens niet de afschaffing van de senaat als controlerend orgaan?
  Nou is dat natuurlijk wel prettig, maar als je het niet vervangt door een democratisch alternatief, weinig waard.

  Reactie door Emil Jacobs — donderdag 29 december 2005 @ 15.01 uur

 27. Hmm, ik weet het niet. Ik ben zeer blij met de uitslag van het EU referendum. Dit keer had de meerderheid wel gelijk. Deze uitslag was in het voordeel van de zwakkeren.

  Alleen hebben ze ook gelijk, wanneer er in er beslist wordt over een andere gewichtige beslissing, waaronder de arme onderklasse (en andere armen van de wereld) lijden, terwijl de meerderheid er wel op voorruit gaat? Mijn mening is van niet, maar het kan wel een zeer gewichtige kwestie zijn. Wat doet u dan?

  Reactie door Vaagheidssyndroom — donderdag 29 december 2005 @ 15.01 uur

 28. (even als noot aan de modjes: ik vind dat heen en weer geschuif met reacties uiterst irritant, hou daar eens mee op!)

  @25 Vaagheidssyndroom:
  Het gaat nu een stuk te ver om even in drie tellen uit te leggen wat de theoretische basis van het socialisme is. Daarvoor verwijs ik graag naar marxisme.net

  Wel wil ik even opmerken dat de huidige maatschappelijke rommel juist is veroorzaakt door het politieke systeem wat we nu hebben! En het klopt idd dat als je de mensen *nu* aan het woord zou laten, die rommel alleen maar erger wordt vanwege het feit dat dan niet de rede maar de emotie (lees: frustratie) spreekt, dat hebben we bijvoorbeeld heel goed gezien tijdens het referendum met de europese “grondwet”.

  De staat “afschaffen” zoals anarchisten zeggen is daarom ook totaal onrealistisch en belachelijk, dit zal via een geleidelijk proces van “afsterven” moeten plaatsvinden. Als de massa immers politiek bewust genoeg is, zal de noodzaak tot een staat immers verdwenen zijn.

  Reactie door Emil Jacobs — donderdag 29 december 2005 @ 15.29 uur

 29. “Als de massa immers politiek bewust genoeg is, zal de noodzaak tot een staat immers verdwenen zijn.”

  Ik vraag me af of dat ooit zal gaan gebeuren. Bovendien, wat is politiek bewust?

  De meeste mensen in mijn omgeving zijn helemaal niet met politiek bezig, ze vinden het maar praatjesmakers. En dan hebben ze het niet alleen over de lieden in Den Haag, maar ook de lokale politici hier in Groningen.

  En daar valt wat voor te zeggen, politiek is voor de meeste burgers nog altijd ‘ver weg’ en als er dan wat in de kranten staat, dan is het vaak ook iets abstracts. Wat voor de politici in Den Haag gesneden koek is, dat is voor veel burgers iets abstracts, iets waarbij je je eigenlijk weinig voor kunt stellen.

  Dat is op zich best jammer, want zo neemt niet alleen de interresse in politiek af, maar ook wordt de politieke passiviteit vergroot. Ofwel, mensen nemen het maar grotendeels voor lief wat er gebeurt.

  En zo zie je dat niet alleen op landelijk niveau allerlei regels worden doorgevoerd zonder dat men er eigenlijk bij stil staat – laat staan er tegen protesteert – maar ook op lokaal niveau zie je dit.

  Reactie door Nathan — donderdag 29 december 2005 @ 16.08 uur

 30. Kijk je hebt natuurlijk altijd het ideaal en de werkelijkheid. Ik zie de staat nooit helemaal verdwijnen, niet op landelijk en mondiale schaal in ieder geval. Het ideaal is een maatschappij met politiek bewuste mensen, die hun medemens nooit in de kou laat staan. Of nog beter, waar niemand het risico loopt om in de kou te staan.

  De werkelijkheid is anders, en daar moet je je bij aansluiten (qua oplossingen en middelen dan). Het is gewoon niet slim om referenda uit te schrijven, wanneer de meeste mensen alleen aan zich zelf denken en anderen dus wel in de kou laten staan.

  ps. Ik beweer trouwens ook helemaal dat het huidige politiek stelsel zo ideaal is(in tegendeel) hoor. Het zou best kunnen dat de huidige situatie daaraan te wijten is…

  Reactie door Vaagheidssyndroom — donderdag 29 december 2005 @ 18.52 uur

 31. @13 Omaha,

  Hoe zou dat nu komen, dat de SP weet wat de mensen wil? Misschien omdat ze naar mensen luisteren. Waarom denk je anders waarom b.v. Jan Marijnissen telkens weer het land in trekt.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — donderdag 29 december 2005 @ 22.32 uur

 32. Omaha, je laatste reactie juich ik toe!
  Ik vind het wel jammer dat je het woord zwakkeren hebt gebruikt in je vorige reactie. Dat is echt te kort door de bocht! Het zijn niet alleen mensen met recht op een uitkering, mensen die geen recht hebben op een uitkering en hiermee frauderen en wao èrs en andere mensen die in jouw ogen dus klaarblijkelijk zwak zijn die op de sp stemmen en die de sp steunen en zich daarvoor inzetten!( Alsof je als mens zelf graag ziek wilt zijn…?)
  Jammer dat je neerbuigend doet. Ik vindt dat een verlies voor jou. In dit nieuwe jaar wens ik je een open visie toe..
  Groeten van Cynthia

  Reactie door cynthia — zondag 1 januari 2006 @ 22.26 uur

 33. Het gevaar van dualisme is natuurlijk dat er meer wordt uitgevochten op “betrekkingsniveau” dan op “inhoud”, lijkt me een onvermijdelijke en ongewenste consequentie….

  Reactie door Madelijne Pleines — zaterdag 14 januari 2006 @ 19.21 uur

 34. Geachte heer Marijnissen,

  Mijn visie op het dualisme is als volgt; U geeft naar mijn mening terecht aan dat door de invoering van de Wet Dualisering op 7 maart 2002 enkele kostenposten fors gestegen zijn. Echter, de kwaliteit van de voorbereiding, de vorming en de uitvoering van beleid laten ook een stijgende lijn zien…..En dit vergeet U gemakshalve te vermelden in uw artikel.

  De controlerende, publieke organen komen namelijk nu ook daadwerkelijk toe aan het uitvoeren van hun eigenlijke taak (d.w.z. controle van het bestuur). Hierdoor kan eventuele belangenverstrengeling (denk aan wethouder Van Laarhoven van de gemeente Vught of wethouder Vermeer van de gemeente Den Helder) tijdig in de kiem worden gesmoord, waardoor de kans op politieke of financiële debakels wordt verminderd. Het is dus zeker niet zo dat Raad en College tegenover elkaar staan. Neen, het is eerder te typeren als een vorm van gezonde, werkbare concurrentie met als doel een zekere mate van beleidskwaliteit te garanderen. Het feit dat in één periode een kwart van de wethouders ten val is gebracht of vrijwillig is vertrokken, illustreert naar mijn mening juist het controlerende effect van het dualisme!

  Daarnaast vind ik het argument dat “de burger er helemaal niets meer van snapt” geen hout snijden. Wanneer we het hebben over “de overheid” maakt de gemiddelde burger sowieso al geen onderscheid tussen de bestuurlijke en controlerende organen. Door juist wel te kiezen voor een duidelijk controlerend en bestuurlijk orgaan kan dit patroon doorbroken worden. Zie het als een splitsing die het voor de burger eenvoudiger maakt om klachten te deponeren of invloed uit te oefenen op (toekomstig) beleid.
  Bovendien is het noodzakelijk dat een volksvertegenwoordiger (ongeacht of we het hebben over een lid van een controlerend orgaan of een lid van een bestuurlijk orgaan) een bepaalde kloof met zijn achterban in stand houdt! Een volksvertegenwoordiger kan uiteraard nooit het volledige electoraat tevreden stellen; er moeten keuzes gemaakt worden. En juist om deze keuzes zelfstandig te kunnen maken is een bepaalde afstand van de achterban gewenst, of misschien zelfs noodzakelijk!
  Hoe kan het nu in het belang van de besluitvorming zijn wanneer iedere willekeurige burger te pas en te onpas invloed zou kunnen uitoefenen? Dan zou er geen ruimte meer zijn voor objectieve besluitvorming en zou er niet meer toegekomen worden aan het nemen van beslissingen.
  Dit is immers de reden dat we in ons kikkerlandje indirecte democratie hebben ingesteld: om de besluitvorming uit handen te geven aan mensen die wij, als volk, daarvoor hebben aangewezen en die naar ons inziens kundig genoeg zijn om beslissingen te nemen over soms complexe/gevoelige onderwerpen. Door te stellen dat “veel raadsleden te veel hun eigen ding” willen doen doet U met andere woorden afbreuk aan één van de grondgedachten van onze democratie!
  De gemeenteraad is als vertegenwoordigend orgaan de hoogste macht binnen een gemeente; zij geniet namelijk het volledige mandaat van de kiezer. In dat opzicht heeft zij alle recht om het bestuur te controleren…..

  Reactie door Mark Lemmens — woensdag 23 augustus 2006 @ 23.20 uur

 35. Geachte heer Marijnissen,

  bij toeval kom ik op uw weblog terecht en lees uw opvattingen over het lokale dualisme. Ik ben het met 1 opvatting eens: het dualisme heeft de kloof tussen burgers en bestuur niet kleiner gemaakt. Om deze kloof kleiner te maken is een verandering van cultuur nodig in de samenleving. Dat dat niet van vandaag op morgen zal gebeuren daar zullen onze meningen niet over verschillen, denk ik te mogen stellen. Dit land zou een cultuur van openheid en eerlijkheid moeten willen zowel bij het bestuur als ook bij burgers. Vaak worden burgers als weerloze slachtoffers gekwalificeerd en worden ze bevestigd in hun kritiek zonder ze een spiegel voor te houden.

  Dit gezegd hebbende verbaast mij uw analyse: u die altijd kritisch tegenover macht (van anderen?) staat. Het lokale dualisme heeft de kwaliteit van besluitvorming juist bevorderd vanwege de betere verdeling van taken tussen bestuur en raad immers bestuur bestuurt en raad controleert. Dat daarmee wethouders het veld moesten ruimen, juig ik toe aangezien de kwaliteit van wethoudend Nederland ook niet altijd even hoog is. Bovendien is de raad losser komen staan omdat de wethouders geen lid meer zijn van de fractie. Manipulatie is hierdoor een stuk kleiner geworden. Winst dunkt mij. U ook?

  Dat dit systeem geld kost, dat klopt maar dat is de prijs van democratie. Een dictatuur is veel goedkoper. Daarbij stel ik mijzelf wel de vraag waarom gemeenteraden volgens u niet geequipeerd mogen worden en de tweede kamer wel, getuige de hoeveelheid fractiemedewerkers in de kamer. De vraag die verder gesteld kan worden, hoe effectief nou al dat ondersteuningswerk is getuige de vele schriftelijke vragen die worden gesteld, de vaak nodeloze debatjes en niet te vergeten het vragenuurtje op de dinsdagmiddag. Iets waar ik als betrokken en belastingbetalende burger weinig effect van zie.

  Kortom: geef eens een mening weer als u echt weet hoe de vork en de steel zit en steek ook eens de hand in eigen boezem. Wellicht dat de SP dan ook een constructieve bijdrage aan een beter Nederland kan leveren zonder alleen vanaf de zijlijn te roepen.

  Paul Heuberger

  Reactie door paul heuberger — woensdag 5 september 2007 @ 16.56 uur