Zorgstelsel

Het nieuwe zorgstelsel komt eraan. Nog een paar dagen en het plan Hoogervorst is werkelijkheid. De SP heeft binnen en buiten het parlement meer dan een jaar lang actie gevoerd tegen deze wet, mét zeer goede argumenten: het plan is duur, bureaucratisch, asociaal, holt de beroepsautonomie van artsen en specialisten uit, en het geeft de commerciële verzekeraars veel te veel macht.

Mijn voorspelling is dat het nieuwe zorgstelsel zal leiden tot veel verwarring, discussie en strijd. Daarom gaat onze actie Noodrem ook door, ook na 1 januari. We zullen niet rusten voordat ons land het goede, betaalbare en vooral betrouwbare stelsel voor ziektekosten heeft dat bij een beschaafd land past.

De nominale premie zal in 2007 fors omhoog gaan, iedereen weet dat de verzekeraars er nu alles aan doen om zoveel mogelijk verzekerden binnen te krijgen of te houden. De zorgtoeslag zal elk jaar opnieuw onderdeel worden van het Haagse gesteggel: het wordt een melkkoe. Nu houden de verzekeraars zich nog redelijk koest, maar dat zal snel veranderen wanneer ze binnenkort op de troon zitten.

Veel van wat dit kabinet heeft gedaan is erg ingrijpend en moeilijk terug te draaien door een volgend kabinet. Toch moet het terugdraaien van deze wet prioriteit hebben bij de kabinetsformatie.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 28 december 2005 :: 13.03 uur

41 Comments

41 reacties

 1. *wenst jullie veel goeie acties in 2006*

  Reactie door brabo — woensdag 28 december 2005 @ 13.26 uur

 2. ik ben het voor de verandering gedeeltelijk eens met de SP. de kans is groot dat de verzekeraars op de troon van de artsen gaan zitten na verloop van tijd waar wij, particulieren, mogelijk de dupe van worden. dat er iets moest gebeuren was ook wel duidelijk gezien de wachtlijsten e.d. ik kijk het aan tot 30-6-2006 alvorens mijn definitieve oordeel te vellen daarvoor is het nu nog iets te vroeg. wie weet worden we positief verrast met dit nieuwe stelsel. de vuurwerkverkopers zijn in ieder geval blij met meneer de Geus en zijn vuurwerksubsidie.

  Reactie door Matthijs — woensdag 28 december 2005 @ 13.42 uur

 3. EXACT, de laatste vetgedrukte zinnen !!
  Artsen e.a. moeten hun beroep kunnen uit-
  oefenen, d.w.z. lévens verlengen, i.p.v.
  lijden te verlengen.
  Zieken en minder zieken dienen van hun le-
  vensreddende medicijnen te worden voorzien.
  Burgers moeten niet langer hoeven lijden
  onder de grillen van het huidige Kabinet,
  en ook niet onder dezelfde commissies en
  raden die ten departemente de Minister naar
  waarheid en werkelijkheid dienen te infor-
  meren en te assisteren anders schiet de
  burger er op langere termijn nog niets mee
  op!
  Onder alle omstandigheden schijnt een NOOD-
  WET tot de juridische mogelijkheden te be-
  horen en wat het ook kost: dat moet dan maar uit al die komende meevallers van de
  aantrekkende economie, want die staan ons
  toch nog steeds te wachten?
  Trekken aan die NOODREM, geen sprake van een remise-spelletje, afkoppelen en parkeren in het onderdelenmagazijn !
  De Tweede Kamer is aan zet om het i.o.v.
  het volk belóófde beléid nu te toetsen,
  laakbaar te stellen én te corrigeren, met
  álle toeters en bellen die men nodig heeft
  om deze loco gemotiveerde, naïef bestuurde
  trein te doen stoppen! De rails, die deze
  maatschappij moet voorstellen, heeft elk
  draagvlak verloren en dan is derailleren
  het resultaat, toch niet zo onlogisch ?

  Reactie door Madelief — woensdag 28 december 2005 @ 13.47 uur

 4. Zoals zo vaak zijn er voor- en nadelen aan het nieuwe zorgstelsel.

  De beroepsautonomie van artsen is wel mijn laatste zorg. Dezelfde artsen plegen links en rechts fraude door dagopnames bij de verzekering te claimen voor simpele polyklinische ingrepen, waar geen bed bij komt kijken.

  Tegelijkertijd baart de rol van verzekeringsbedrijven mij wel degelijk zorgen. Dat zijn wat mij betreft de grote boeven in dit land, hand in hand met de banken (hee, toevallig vaak een combo vormend). Ik riep acht jaar geleden al dat dit land over een tijdje wordt geregeerd door banken en verzekeraars; tot nu toe liggen we op schema.

  Aan de andere kant is de stelling van de SP dat ziek gaat betalen voor gezond wel ver gezocht. Ook de term inkomenssolidariteit is misplaatst. Hogere inkomens blijven hoe dan ook veel meer betalen voor zorgpremies dan lagere inkomens. Op dit moment betaalt menig gezin als particulier al zes, zeven keer de ziekenfondspremie. Lijkt me ook bezwaarlijk rechtvaardig te noemen. Je moet het zorgstelsel niet als verkapte belastinginning misbruiken.

  Dat de bureaucratie groter wordt, geloof ik absoluut niet. Ik denk dat het om te beginnen duidelijker wordt.

  Ik sta niet te juichen om het nieuwe stelsel, maar dat er wat moest veranderen lijkt me wel duidelijk. Het is te gemakkelijk om aan de Noodrem te hangen. Als de SP zich wil laten horen moet het de Noodrem hanteren en direct een beter alternatief presenteren.

  Groeten,

  Reactie door Enrico — woensdag 28 december 2005 @ 14.08 uur

 5. @enrico,
  je slaat de spijker op z’n kop wat de verzekeraars betreft. de SP gaat meteen weer gillen, het nieuwe stelsel deugt bij voorbaat al niet maar een alternatief presenteren ho maar. stel je voor.

  Reactie door Matthijs — woensdag 28 december 2005 @ 14.16 uur

 6. @5, Heeft het plan van de SP wel goed bestudeerd?! Zo ja, kom dan met mogelijke verbeteringen. Zo niet, houd dan op met schriftelijk gillen op deze site.

  Reactie door Elsa.de.Leeuwin — woensdag 28 december 2005 @ 14.43 uur

 7. Duidelijk 4 en 5!
  Het is meer dan duidelijk:
  Rood zal laten stoppen en
  Groen zal doorrijden als t verantwoord is’.

  Voor jullie informatie: aan dat
  Oranje ‘geflikker’ hébben we helemaal NIETS

  We zullen je tot de órde ‘fluiten’ om een
  beter alternatief te presenteren, wanneer
  daar het sein toe gegeven kan worden
  en tenslotte een alternatief zal ongetwij-
  feld al ergens op ontwerptafelS liggen en
  pas vrijgegeven worden als met cijfers van
  inkomsten en uitgaven niet langer om de 2
  maanden gegoocheld wordt voor des burgers
  oog!
  Het voorschot ten eigen gerieve wat het
  Kabinet al reeds nam, is de verschutting
  van het afgelopen jaar en heeft noch met
  dienstbaarheid te maken of solidariteit !

  Voor réchtváárdig regéren heeft men een
  rechtAARDIG KARAKTER NODIG !

  De tijd voor gezelschapsspelletjes is op!

  Reactie door Madelief — woensdag 28 december 2005 @ 14.51 uur

 8. @6 nee, want die staat er niet.
  overigens is de kern van veel SP plannen vaak makkelijk te raden; geen inhoud, ‘de rijken’ betalen meer, armen niets en open met de subsidie kraan en staatsschulden maken.
  veel mensen hebben respect voor de SP, meer dan voor de PVDA maar langzaam maar zeker komt er een hoog papagaai gehalte. jammer.

  Reactie door Matthijs — woensdag 28 december 2005 @ 14.52 uur

 9. @7 zie je wel – anderen moeten met een alternatief komen. nou, daar kun je voorlopig naar fluiten!

  Reactie door Matthijs — woensdag 28 december 2005 @ 14.56 uur

 10. 8. Slecht meegelezen het afgelopen jaar!
  Inhoudelijk geen feiten ten bewijze
  daarvan aangedragen.
  Slecht gevolgd wat er in de Kamer werd
  getracht om te voorkomen, en nu deze
  etterwond is ontstoken, roepen dat de
  SP zou papegaaien? Laat me toch niet
  lachen zeg en vertel ons dan maar eens
  wat je eigen positieve verdiensten zijn
  in deze samenleving en hóé en van wie je
  je maandelijkse inkomsten ontvangt.
  Vertel ons dan maar eens hoe ontzéttend
  jijzelf persoonlijk wordt uitgebuit!
  We komen even bij je terug als na 2x
  verkiezingen gebleken zal zijn, dat de
  burger eindelijk is wakker geworden op
  een niets ontziende manier: zijn loyali-
  teit te grabbel gegooid, zijn dienst en
  belasting uit te geven en te investeren
  in en t.b.v. die samenleving, maar op ‘n
  verkeerde manier werd verkwanseld aan de
  internationaal opgedrongen paradepaard-
  jes, het recept van de Haagse bluf, véél
  rose, veel opgeklopt, veel volume en ja,
  te weinig duurzame invloed !

  Reactie door Madelief — woensdag 28 december 2005 @ 15.02 uur

 11. je ontkent mijn giswerk niet en aan je felle reactie bemerk ik pijnlijke tenen. waarom zou ik mijn belastingaangifte e.d. hier openbaren. ik leef voor maar een ding: Premier Wiegel de hand schudden in 2006 of 2007 en dan samen met de ministers Hirsi-Ali, Verdonk, Zalm en Vice-Premier Wilders aan de champagne.

  Reactie door Matthijs — woensdag 28 december 2005 @ 15.11 uur

 12. @8 Matthijs,

  Och jonge, zit niet zo maar wat uit te kramen. vvd-ers kunnen niet anders uitkramen dan marktwerking, zie maar weer eens in amsterdam wat voor bende het is met de taxi’s.

  Ik mis ook net als jou een alternatief van de SP op dit punt maar we moeten eerst van het nieuwe zorgstelsel af.

  Jan Marijnissen heeft de SP al wat concreten voorstellen hoe het wel zou moeten worden?

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — woensdag 28 december 2005 @ 15.46 uur

 13. De alternatieve plannen van SP scoren al een aantal jaren beter dan die van het kabinet !!! (Berekend door CPB) Hoezo geen alternatief ??? Hoezo staatsschulden maken ???

  Reactie door Wimpie — woensdag 28 december 2005 @ 15.47 uur

 14. Je zou cabaretier moeten worden Mattthijs

  ben alleen bang dat je weinig publiek zal trekken doch slechts vernietigende recensies
  Maar daar schijn je op te kicken, of je bent te onbenullig om het te snappen

  Reactie door Wattenstaafie — woensdag 28 december 2005 @ 15.52 uur

 15. Matthijs, de hoofdpagina van deze site laat een aantal mogelijkheden zien, waaronder de informatie over het nieuwe zorgstelsel. Lees dat eens voor je gaat schoppen?
  Overigens is het voor de mensen met een inkomen onder de 30.000 euro in 2006 nog wel te doen. Het gevaar zit inderdaad in wat er gaat gebeuren met de premies voor 2007…. Voor 2006 moeten we ons meer zorgen maken over de verkapte huurverhogingen en de extra energiekosten!

  Reactie door Lydia — woensdag 28 december 2005 @ 15.59 uur

 16. 11. Tja, kan ik me voorstellen hoor
  Matthijs dat je in dié kringen je condole-
  ance bezoeken op die manier aflegt en een
  glas in je handen om je verdriet weg te
  drinken. Tja, daar heb je nu je vakantie
  voor om eens rustig aan de Belastingen voor
  te leggen, voor wélke aftrek je nog in aan-
  merking denkt te komen: probeer het maar,
  ook die kans heb je NU nog, maar ongetwij-
  feld is het één van je laatste keren !
  Aangeslágen zal je worden voor wat naar rato van je mag worden verwacht en daar dan
  exhorbitant van afwijken zal ook tot het
  verleden gaan behoren, dus is het posten bij de brievenbus van je eigen keuze bin-
  nenkort ook een probleem voor je: van wáár
  dacht je jouw heil te moeten ontvangen?

  Overigens lees ik net hiervoor dat er na
  14.46 een nieuw item werd geplaatst en be-
  trekking heeft tot een intervieuw in Trouw.
  De sneeuwbal is al een halfjaar aan het
  ‘rollen’ Matthijs en met succes en zeker
  Wouter Bos zal minder stemmen vergaren als
  de KIEZER er niét van overtuigd wordt dat
  er voor wezenlijke solidariteit gekozen zal
  worden door de PvdA, die bewust de mácht
  aan het Kabinet liet, m.i. en ze volop de
  gelegenheid gaf er op hun eigen manier,
  zonder al te veel dwarsliggen in de 2e Kamer, wat van te máken.

  De rekening kan dus volledig worden gepre-
  senteerd aan het huidige Kabinet van de
  huidige coalitie: verwarring en miskenning!

  Zeker de grote groep ouderen en een groot
  aantal jongeren zullen niet gokken op de
  PvdA, maar ZEKER WILLEN WETEN op wélke ver-
  andering zij zullen gaan stemmen, en mar-
  chanderen met voorgenomen Kabinetsplannen
  kan vanaf heden élke coalitie-regering wel
  vergeten: de burger zal er bóvenop zitten!

  SP en PvdA, met wie zich in hun doelstel-
  ling kunnen vinden, kunnen á priori meer
  bereiken dan wanneer op een ongelegen moment er één van de partijen toch op het
  verkeerde been gezet wordt en afhaakt!

  Als binnen CDA en VVD en D-66 het nu al aan
  verschillende kanten rámmelt zal de hang
  naar méér zekerheden alleen maar toenemen,
  zeker vanuit veel ouderen en nog onervaren
  jongeren die meer toekomstzékerheid willen!

  Kijk Matthijs, dhr Marijnissen zit al heel
  lang in de politiek en weet dat goede
  standpunten héél langzaam worden bereikt,
  en ego-ismen in deze maatschappij moeilijk
  uit te roeien zijn !

  Reactie door Madelief — woensdag 28 december 2005 @ 16.15 uur

 17. @Lydia, je moet iets doen aan je ogen want je leest niet goed wat ik schrijf.
  ik deel gedeeltelijk jullie kritiek zoals toenemende macht van verzekeraars, je geeft zelf al aan dat mensen onder 30000 erop vooruit gaan, je vergeet te vermelden dat wanneer die kinderen hebben ze er veel op vooruit gaan. het artsengilde gaat niet geheel vrijuit maar dat er verandering moet komen in ons zorgstelsel is duidelijk.
  zelf ga ik er best wel op achteruit qua kosten maar er op vooruit qua voorwaarden en dekking dus ik gun het stelsel het voordeel van de twijfel. het bewijs zal geleverd worden door de premie voorstellen voor 2007.
  verder mis ik een ombudsman die toeziet op de eerlijke concurrentie en dient als klachtenbaak gedurende de huidige invoering, ook had de informatievoorziening van de aanbieders iets vergelijkbaarder gemogen.

  Reactie door Matthijs — woensdag 28 december 2005 @ 16.21 uur

 18. Natuurlijk zullen in 2007 de premies enorm stijgen hiervoor is door rechtse maffia in den Haag ruim baan gegeven.
  De op veel geld beluste verzekeraars zullen deze afhankelijkheid tot het uiterste uitbuiten.
  Mensen hebben veel geld voor over om van hun een maal geschonken leven zo aangenaam en lang mogelijk te genieten.
  Deze situatie zal door de verzekeraars en hun op veel geld beluste aandeelhouders op criminele manier uit gebuid worden..
  Op lange termijn zal deze Haagse maffia bloed aan de handen hebben omdat hun eigen criminele belangen boven die van het welzijn van de bevolking zijn gegaan.
  Hoe we deze opgezette zwendel nog kunnen keren moet de toekomst uitsluiting over geven.
  Maar de stelling deze auto is voor de sloop want repareren is te duur zal over niet te lange tijd ook gelden voor mensen.

  Reactie door knollie — woensdag 28 december 2005 @ 16.29 uur

 19. Prima stelsel. Aleen nog die zorgtoeslag afschaffen.

  Reactie door depantalon — woensdag 28 december 2005 @ 17.25 uur

 20. Direct mee eens laten betalen na inkomen en later niet met zortoeslagjes terug betalen.
  Voor iedereen b.v 3 % belasting verhoging en die gebruiken voor de zorg verzekering.

  Reactie door knollie — woensdag 28 december 2005 @ 17.43 uur

 21. De premies zullen eind 2006 naar verwachting tussen 15% en 30% gaan stijgen. Kassen spekken bij de verzekeraars.

  @18 knollie, de stelling over de auto vind ik weerzinwekkend als het ooit voor mensen gaat gelden.
  Neoliberalisme in de gezondheidszorg? Direct weg ermee!!

  Reactie door walking bull — woensdag 28 december 2005 @ 19.31 uur

 22. @21
  Dat is hij ook, maar hoe denk je dat die verzekeraar jou gaat zien, als een aardige bull die waar we een hoop geld gaan aan uitgeven.
  Die zien jou en mij als een vlekje met een hoog koste postje.
  Maak dagelijks mee hoe traag, lomp en onbeschoft zonder een menselijk trekje verzekeraars met mensen omgaan als het op betalen aankomt.
  Die instelling is er gewoon bij die verzekerings maatschappijen ,wat denk je dat de Achmea,OHRA ,Interpolis er zijn voor liefdadigheid.
  Dat zijn maatschappijen puur voor de winst belang.
  Het gebeurd nu toch al dat mensen soms geen medicijnen krijgen of een behandeling in het buitenland zodat de buurt een inzamelings actie moeten houden.

  Reactie door knollie — woensdag 28 december 2005 @ 19.47 uur

 23. Knollie, dit vind ik een uiterst slechte ontwikkeling. Ik hoop dat Jan weet raad mee na de verkiezingen.

  Reactie door walking bull — woensdag 28 december 2005 @ 19.54 uur

 24. Het is niet anders walking bull denk dat de bijeenkomsten van Jomanda wel weer goed gaan lopen.

  Reactie door knollie — woensdag 28 december 2005 @ 21.00 uur

 25. #11 “Premier Wiegel de hand schudden in 2006 of 2007 en dan samen met de ministers Hirsi-Ali, Verdonk, Zalm en Vice-Premier Wilders aan de champagne”

  Matthijs, dream on, dream on….

  Reactie door hanri — woensdag 28 december 2005 @ 21.30 uur

 26. Tja,een aantal tandartsen willen niet onder contract staan van verzekeringsmaatschappijen(heb van mijn tandarts hierover al een brief gehad, als je dus geen restitutie polis neemt heb je al een probleem.
  Ik heb ook al gehoord van psychologen en psychotherapeuten, die het zelfde doen.
  Verzekeringsmaatscappijen willen onder het met de beroepsgroepen afgesproken marktconforme tarief gaan zitten maar boven al komt er heel veel meer administratie.
  Ik geef mijn geld liever uit aan daadwerkelijke zorg!
  In Zwitserland hebben ze dit stelsel al en nu na ongeveer 2 jaar zijn daar de poliskosten al zo’n 20 % duurder geworden!
  Waarom niet gewoon naar draagkracht, wel zo eerlijk!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 28 december 2005 @ 22.23 uur

 27. Een verzekeraar die zijn premies niet met 100% (of meer!) zou laten stijgen zoals nu gebeurt zou om een forse omzetstijging/winst kunnen rekenen, lijk me. Ik heb bij 3 verzekeraars offertes aangevraagd: de verschillen qua premie zijn, voor de basisverzekering, minimaal (toevallig!?) en de vergoedingen onvergelijhkbaar (hoe weet ik wat ik nodig zou kunnen hebben?) en zeer tijdrovend en ingewikkeld. Ik ben er nog niet uit!!!
  EU commissaris Kroes zal haar “vriend” Wiegel zeker niet storen met vermeende kartelvorming. (het lijkt Italië wel!)

  Reactie door Kiddo — woensdag 28 december 2005 @ 22.25 uur

 28. @Sabineke,
  Is het eerlijk dat jij 1 euro voor een brood betaald en ik 2 euro, toevallig omdat ik meer verdien als jou?

  Waarom moet ik meer betalen voor het zelfde produkt (zorg) als een ander???

  Wat is daar eerlijk aan, leg me dat nou eens uit.

  Reactie door Ronald — woensdag 28 december 2005 @ 22.44 uur

 29. Matthijs, sinds 30 september 1992 ben ik oogpatient en heb fikse problemen met mijn netvliezen. Zou je voortaan je anders willen uitdrukken, want zo’n opmerking is makkelijk gemaakt, alleen kan je iemand er door beschadigen. Mij niet, maar ik blijf het wel een rotopmerking vinden. Ik suggereer dat je de informatie van de SP naleest en jij denkt dat ik iets aan mijn ogen mankeer? Vind je dat zelf een geslaagde opmerking?

  Reactie door Lydia — woensdag 28 december 2005 @ 22.50 uur

 30. @27,Volgens mij betalen we hetzelfde voor een brood, Ronald en als je het procentueel beziet kan het best.
  Mijn broer zoekt al eeuwen naar werk, solliciteert zich suf, helaas, moet rondkomen van het minimum en moet evenveel betalen als ik voor zijn zorgpremie, terwijl ons inkomen iets hoger ligt als modaal, vind ik vreemd, goed hij krijgt dan wel die zorg toeslag maar dat is ook niet veel.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 28 december 2005 @ 22.55 uur

 31. Ronald.27
  je wordt afgezaagd met je standaard waarom opmerking over eerlijkheid.

  Reactie door schoenmaker — woensdag 28 december 2005 @ 22.58 uur

 32. @15 Lydia.
  Met een 2verdieners inkomen van nog net geen €30000 gaan wij er na veel wikken en wegen per maand €110 op ACHTERUIT met een zorgtoeslag van €3,40 per maand.
  Boven die grens van €30000 was je voorheen particulier verzekerd. Die mensen gaan er soms meer dan €100 op VOORUIT.

  Reactie door Pim Pandoer — donderdag 29 december 2005 @ 8.04 uur

 33. @Lydia, je zult begrijpen dat mijn opmerking meer spreekwoordelijk was bedoeld dan letterlijk en zeker niet de bedoeling was je te kwetsen. welgemeende excuses.

  Reactie door Matthijs — donderdag 29 december 2005 @ 8.58 uur

 34. http://www.nu.nl/news/648200/11/%27Armoede_is_betrekkelijk%27.html

  Reactie door Matthijs — donderdag 29 december 2005 @ 9.00 uur

 35. Pim, dat is echt heel zuur. En volgens mij zo oneerlijk. Kunnen jullie het alternatief dan gebruiken: ziektekosten af gaan trekken van de belasting? Want dat doet een zwaar gehandicate vriendin van mij die een modaal inkomen heeft uit haar WAO en die minder dan 60 euro per week overhoudt om van te leven, inclusief dieetvoedsel en extra verbandmiddelen en steriele handschoenen. Dat levert haar meer op dan de Zorgtoeslag die voor haar ook zoiets van een paar euro was. Kunnen jullie dat eens uitvogelen? Succes en sterkte.
  Matthijs, excuses compleet aanvaard! Ik wilde aantonen dat er opmerkingen zijn die een ander zouden kunnen kwetsen en dat we daarom altijd voorzichtig moeten blijven met wat we zeggen. We mogen dan wel “alles” zeggen, maar laten we ook ons gezonde verstand blijven gebruiken?

  Reactie door Lydia — donderdag 29 december 2005 @ 9.07 uur

 36. “Veel van wat dit kabinet heeft gedaan is erg ingrijpend en moeilijk terug te draaien door een volgend kabinet.”

  Je bent je al in aan het dekken?

  Reactie door Emil Jacobs — donderdag 29 december 2005 @ 9.36 uur

 37. @36, Emiel jacobs,
  Wat een achterdocht, kan er niet gewoon staan wat er staat?
  Een moeilijke klus.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 29 december 2005 @ 10.13 uur

 38. Naar mijn idee is alles terug te draaien door een volgend kabinet.

  Een kabinet die dat niet doet, is net zo schuldig aan de voortgang van de gang van zaken die er op het moment van aantreden is.

  Reactie door e.krul — donderdag 29 december 2005 @ 15.30 uur

 39. Die klojo’s hebben me nog steeds geen zorgtoeslag betaald.. Mag Hoogervorst nu met een voetafdruk maatje 41 op zijn kont via de achterdeur vertrekken alsjeblieft?

  Reactie door Jory — vrijdag 30 december 2005 @ 15.15 uur

 40. Regering heeft een besluit genomen om troepen naar afghanistan te sturen.Laat ze maar een besluit nemen voor armoede bestrijding in nederland.Aan oorlogvoering in afghanistan heeft de nederlandse bevolking geen behoefte.

  Reactie door C.Game — vrijdag 6 januari 2006 @ 21.10 uur

 41. Het is nu dinsdag 17 januari 2006 en nog steeds niets
  ————————————–
  sitaat e-mail aan VWS
  Het is nu donderavond 12 januari 2006 en nog steeds geen zorgtoeslag en
  geen
  einde jaarsuitkering.

  Ik kan bellen wat ik wil met de belastingdienst deze zou mij binnen 48
  uur
  terug bellen “maar dus mooi niet”

  Bij wie kan deze verhoging indienen bij misschien Hans hoogervorst???

  die heeft dit allemaal veroorzaakt

  Het enige lichtpuntje is dat ik via mijn loonstrook 43 euro netto erop
  vooruit ben gegaan.

  spreekwoordelijk gezegd “tel uit je verlies per maand”

  Iedereen vindt het heel vervelend, maar er gebeurt niets.

  De zorgpremie 2 december 2005 was dit nog 120 euro en nu 240 euro u ziet het zelf

  Reactie door F de Vries — dinsdag 17 januari 2006 @ 13.13 uur