Niet alle zorgverzekeraars zijn blij

dinsdag 06 december 2005 :: 15.58 uur

Week van de Zorg Aanstaande zaterdag organiseert de SP in Utrecht de landelijke manifestatie tegen dit nieuwe zorgstelsel. Een deel van de blogs zullen daarom in het teken van de actie ‘Noodrem’ staan.

Agnes Kant is de kartrekker van de actie ‘Noodrem’! In de Tweede Kamer legt ze minister Hoogervorst het vuur na aan de schenen, en daarbuiten heeft zij in het land op talloze drukbezochte avonden gedebatteerd met deskundigen en mensen in de zaal. Zij is dus de aangewezen persoon om eens met Chris Oomen te praten, directeur van zorgverzekeraar DSW en niet blij met dit nieuwe zorgstelsel.

Chris Oomen legt uit dat verzekeraars nu al onder de kostprijs hun basisverzekering aanbieden, en dat die prijs uiteraard later op de klant zal worden verhaald. Ook bevestigt hij dat dit stelsel de solidariteit ondermijnt, net als de no-claim dat doet. De basisverzekering is te mager en de prijzenslag zorgt ervoor dat mensen die niet aan collectieve verzekeringen kunnen meedoen, nu al buiten de boot vallen.

Luister hier naar het gesprek dat Agnes had met Chris Oomen. (Mp3; 2,6 Mb)

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

53 Comments

53 reacties

 1. Stop met actie Noodrem
  Start Actie Renovatie Zorg !

  Voor de noodrem is het al veel te laat.
  We liggen echt al in het ravijn en kunnen alleen nog maar repareren.

  Wat is het grote manco in het zich nu “ontwikkelen” van De Zorg?
  (Er zijn er meerdere!)

  Het grote manco is dat artsen en specialisten niet meer bindend kunnen voorschrijven.
  Het instellen van een onafhankelijke commissie in elke regio die snel beslist of behandeling of medicatie, daar waar discussie, noodzakelijk is, is meer dan evident. En we hebben het hier dan over beslissen binnen enkele dagen. In ieder geval wordt tijdens afhandeling eerst het advies van de arts of specialist gevolgd.
  Deze, geheel onafhankelijke commissie van specialisten, kan toetsen of behandeling of medicatie correct is en/of aangeboden alternatieven mogelijk.
  Ondertussen zijn verzekeringsmaatschappijen gewoon ondernemingen met een ondernemersrisico.
  Dit proces moet zich dus alleen maar afspelen buiten de patiënt om.

  Ik wil niet ingaan op de “gemiste kansen” want al eerder gedaan, maar dit punt is als het moet een referendum waardig.

  Agnes, maak het niet moeilijker dan het is!

  Reactie door Liberaal-Socialist — dinsdag 6 december 2005 @ 17.01 uur

 2. (1)betaald door de vvd?

  Reactie door texas henkie — dinsdag 6 december 2005 @ 17.14 uur

 3. @1 Liberaal(?)socialist
  De door U voorgestelde ‘Actie Renovatie Zorg’ vind ik eerst met recht een zielige en voorbarige actie.
  Immers, alvorens met reanimatie te beginnen, moet de patiënt eerst in coma liggen.
  M.a.w. alvorens te kunnen overgaan met het voorstel tot ‘Actie Renovatie Zorg’ moet deze eerst afgebroken zijn.
  Daarmee is het huidige kabinet onder aanvoering van Hansje H. ondanks bedenkingen van de S.P. en anderen nu druk doende.
  U denkt m.i. te ver vooruit.

  Reactie door Alex — dinsdag 6 december 2005 @ 17.21 uur

 4. Lieve Mensen,

  Zo langzaam aan word ik een beetje misselijk van datgene wat deze regering met ons doet.(straks heb ik nog een dokter nodig!). Ik bespeur de geur van iets dat deze misselijkheid veroorzaakt. Hoeveel mensen hebben we nodig om deze regering daarheen te brengen waar wij hen willen hebben? Ministers zijn de dienaren van het volk, zo dien ons dan! Wees fair, eerlijk en transparant. Hef geen belasting op de eerste levensbehoeften en op het lage loon.

  Deze verandering met de ziektekosten is de limiet! Natuurlijk moest het systeem verbeterd worden, maar de manier waarop dit gaat is meer een geheimzinnige overval dan een open, eerlijke onderhandeling.

  Ik wens de regering veel wijsheid om uit deze chaos, orde te scheppen.

  Vriendelijke groet,

  M. Rama

  Reactie door M. Rama — dinsdag 6 december 2005 @ 17.32 uur

 5. Meneer de Liberaal-Socialist (1),

  ik dacht dat marktwerking het door u genoemde probleem wel zou oplossen… Als bekend wordt dat een verzekeraar artsen tegen gaat spreken, zal de concurrentiepositie van deze verzekeraar verzwakken.

  Er zijn wel twee andere grote andere grote problemen:

  1. Zorg is GEEN markt, economisch gezien. Meneer Hoogervorst kan dat wel zeggen maar zolang de vraagkant van de zorgmarkt NIET elastisch is (zorg is noodzakelijk, de verzekering verplicht, consumenten hebben dus geen keuze), is het geen goedwerkende markt en is regulering nodig.

  2. Marktwerking-beperkende verschijnselen zien we nu al. Twee voorbeelden: Prijsdiscriminatie door collectieve contracten. In een markt kun je niet met verschillende prijzen werken, ik zal u de technische uitleg besparen maar prijsdiscriminatie leidt in de economie tot hogere opbrengsten voor de verzekeraars ten koste van de verzekerden.

  Het tweede marktwerking-beperkend verschijnsel is dat je na dit jaar niet zonder meer kan overstappen naar andere verzekeringsmaatschappijen. Wat is concurrentie waard als je niet naar de concurrent kan gaan?

  Reactie door econoompje — dinsdag 6 december 2005 @ 17.49 uur

 6. Graag zou ik eens door Dhr Hoogervorst op de hoogte worden gebracht over het hoe en waarom van het nieuwe zorgstelsel.
  Deze man zorgt er voor dat het voor mij met een vrouw die chronisch ziek is en opgenomen is in een verpleeghuis(voorlopig intern voor 3 maanden) wij van deze zorg geen gebruik meer kunnen maken daar de financien dat niet toe staan. Mijn vrouw verblijft 5 dagen per week in een verpleeghuis en komt indien mogelijk de weekeinden thuis. Maar in deze weekeinden kan er geen gebruik gemaakt worden van hulp van de thuiszorg daar het volledige bedrag van het pgb naar het verpleeghuis gaat. Daarnaast heb ik een eigen bijdrage van 402 euro per maand als daar straks de ziekenfonds premie bij komt is het voor mij niet meer te betalen en zal mijn vrouw waarschijnlijk uit eigen initiatief naar huis komen met de aanzegging van de arts dat ze dan nog tussen de 6 en 12 maanden te leven heeft.
  Ik bedank dan ook deze regering en zeker hoogervorst voor deze prettige vooruitzichten. Ik weet dat je kwaad niet met kwaad mag vergelden maar zo langzamerhand beginnen mijn handen te jeuken en mijn hersenen op te spelen dat is geen goede zaak. Hopelijk dat U iets kunt met dit verhaal zoniet ben ik altijd tot verdere uitleg bereid. Voor een ieder die het nog betalen kan alvast prettige kerstdagen. Groeten Louis

  Reactie door Louis Smits — dinsdag 6 december 2005 @ 18.14 uur

 7. Dat je dadelijk niet zomaar over zou kunnen stappen naar een concurrent was ik al huiverig voor. Hoe kan je dus nu een keuze maken terwijl na 1 jaar pas duidelijk wordt hoe de premies en voorwaarden etc van de verschillende maatschappijen er daarna uit gaan zien?
  Begrijp ik het wel goed?
  Ik ervaar nog steeds een gebrek aan tranparante voorlichting. Van mijn verzekeringsmaatschappij heb ik ook niet niets gehoord.
  mona

  Reactie door mona — dinsdag 6 december 2005 @ 18.23 uur

 8. 4.) econoompje

  Het is duidelijk dat je nog nooit een stukje van mij gelezen hebt maar daarbij schaar je je onder vrijwel alle mensen hier inclusief Jan Marijnissen.

  Ik heb altijd geschreven dat “De Zorg” wel degelijk een markt is maar de patiënt niet.
  Het spel om de knikkers mag niet met en zeker niet ten koste van deze patiënt gevoerd worden.
  De mens is geen auto maar (als metafoor) de materialen voor een Volkswagen mogen door alle bouwers zo goedkoop mogelijk worden ingekocht. Er moet echter een volstrekt volwaardige, (meer volwaardige dan nu), auto worden aangeboden voor een prijs die vooraf is overeengekomen.
  Hier gaat het nu al fout dus!
  Ik ben en was geen voorstander van de commerciële verbinding tussen producent en patiënt.
  De door jou zo genoemde “Marktwerking beperkende” verschijnselen zijn misschien in de door mij bedoelde verhoudingen wel juist, maar niet dus richting patiënt.
  Omdat de medische sector vele varianten heeft in de zin van aanbieding van producten en diensten, en dit zelfs internationaal, kan ik mij voorstellen dat men zich verenigt in aankoop. Op zich een goede ontwikkeling. Wat is hier mis mee? Een goedkopere zorg voor het zelfde product?
  Het “niet meer kunnen overstappen naar een andere verzekering” is niet juist door je geformuleerd, en laat, zelfs nog onverlet dat ik dit systeem zoals nu vormgegeven niet heb geambieerd, zien dat niet alleen jij niet weet waar dit alles op uit gaat draaien.

  Reactie door Liberaal-Socialist — dinsdag 6 december 2005 @ 18.35 uur

 9. Vnmorgen bij de tandarts las ik een folder.
  de tandarts en de nieuwe zorgwet
  Hierin staat het volgende

  de overheid bepaald wat goed voor u is

  Dan zouden ze wel en ander beleid voeren dacht ik zo :lol:

  Reactie door redstar — dinsdag 6 december 2005 @ 19.00 uur

 10. @8 Weer dat vergelijk met een auto.
  Een mens is geen auto, duidelijk. En de zorg is er voor mensen en is geen opzich staand verschijnsel om via de geeikte economische paden te beredeneren.
  En de afgrond is verdomde dichtbij, maar we liggen er nog niet in.
  Keer ook dit tij en trek verdomme aan die noodrem.

  Reactie door Gandalf — dinsdag 6 december 2005 @ 19.05 uur

 11. @10 Ik bedoel “geijkte”

  Reactie door Gandalf — dinsdag 6 december 2005 @ 19.06 uur

 12. Wat een gedoe toch om dat zorgstelsel en de oplossing is zo simpel.
  Waarom is het allemaal niet meer te betalen?
  Juist ja, vanwege de TORENHOGE salarissen van artsen, specialisten en anderen.
  Oplossing: Ze moeten met een stuk minder genoegen nemen, zo niet dan halen we ze uit OOST EUROPA want die willen wel voor een schappelijk salaris werken.
  Even een inburgeringscursusje en klaar!!!

  Reactie door engine 54 — dinsdag 6 december 2005 @ 19.36 uur

 13. Werkelijk discussiëren op dit log heeft geen zin.

  Er wordt door sommige mensen, als incident, echt soms wel wat geschreven wat inhoud heeft.
  Zelfs met weinig leesvaardigheid pik je deze mensen er direct uit. Het gaat er dan niet om of je het er mee eens bent of niet.
  Voor uitkristalliseren heb je natuurlijk ook de man nodig die de ballonnen in de lucht laat.
  Dit hoeft natuurlijk niet bij elk onderwerp, want ook Jan wil wel eens iets losjes uit de pols plaatsen en dit hoeft dus daarna niet altijd te leiden tot een verplichte strijd tussen plaatsers.
  Wat blijft, is dat Jan zijn log in de praktijk innovatief is waarbij ik alleen slechts kanttekeningen plaats bij het regelmatig wissen of blokkeren van plaatsers.
  Dit past helemaal niet bij de Jan Marijnissen die wij denken te kennen.
  Als je het op je eigen log niet aankan wat moeten we dan verwachten in de kamer.
  Zo zou het log van Jan sterk aan kwaliteit toenemen als hij ook een soort resumé per onderwerp zou durven plaatsen en dus als initiator zou reageren en daarna afsluiten.
  Het recht inderdaad dat hij natuurlijk alleen zelf mag opeisen en zou moeten invullen.
  Ook een betere registratie van plaatsters door toekenning van inlognummer zou kunnen leiden tot een betere kwaliteit.
  In openheid je menig geven betekent ook dat je staat voor je mening waarbij identiteit minimaal bekent moet zijn bij de SP.
  Je zou soms denken,

  Adel verplicht, maar ik wil Jan ook niet teveel prijzen want dan ben ik een huichelaar.

  En het volgende bericht, vermits geplaatst, zal, als voor mij nodig, de kritiek op de SP en Jan Marijnissen in het bijzonder niet schuwen.

  Reactie door Liberaal-Socialist — dinsdag 6 december 2005 @ 20.59 uur

 14. Nu zit Hoogervorst te ouwenelen bij Andries Knevel. Knevel lijkt voor een keer eens semi-kritische vragen te stellen.

  Mijn hart ligt bij Utrecht (ook al heb ik geen prafix nodig). Misschien wil Amsterdam ook eens z’n vuist uit z’n reet halen en dit probleem oppakken.

  Reactie door Jory — dinsdag 6 december 2005 @ 22.05 uur

 15. En Hoogervorst,die denkt dat hij het het ei van columbus heeft uitgevonden.
  Wie gaat uiteidelijk de tol betalen van dit sprookje?
  Het volk natuurlijk,want,zegt hoogervorst jullie hebben dit kabinet gekozen en ik heb hier echt mijn best op gedaan.
  Ik dacht toch echt dat ik een win win situatie gecreeerd had voor alle partijen.
  Nou ja,volgende keer proberen we weer wat anders uit de neoliberale toverdoos!

  Reactie door Hans Feddema — dinsdag 6 december 2005 @ 22.28 uur

 16. Ik zit bij dat DSW…. :( En heb ook nog steeds niet de offerte ontvangen natuurlijk, terwijl op hun site alle bedragen al staan…. Puur pesterij om mensen zo lang te laten wachten. Ik weet ook nog steeds niet of Rotterdam een collectieve verzekering heeft voor de minima…. zal wel niet he… :(

  Reactie door L.M. Lembeck — dinsdag 6 december 2005 @ 22.36 uur

 17. Dat de nieuwe zorgeverzekering onder de prijs wordt aangeboden is geen nieuws. Een tijdje geleden was al te lezen dat de verzekeraars al enige tijd een buffertje (inclusief rente !) hebben kunnnen aanleggen van vele tientallen euro’s per jaar per verzekerde.
  Met dit geld probeert men zoveel mogelijk grote vissen binnen te halen met fraaie collectiviteitskortingen. Heel nederland heeft zo onderhand de mogelijkheid om uit verschillende collectieve contracten te te kiezen.
  Wij hebben zelf nog niet gekozen, naast het aanbod via werkgevers en vakbonden wachten we nog even het aanbod via de voetbalclub, de libelle en de geitenfokvereniging af :)

  Reactie door twijfelaar — dinsdag 6 december 2005 @ 23.22 uur

 18. Gezondheidszorg is een markt als alle andere. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat concurrentie en vrije marktwerking in deze sector niet tot betere producten en diensten en marktconformere prijzen zal zorgen. Zeer waarschijnlijk zullen dat uiteindelijk ook lagere prijzen zijn, als we tenminste de privatisering van de zorg niet weer zo ‘half’ doen, een halfvrije markt is geen vrije markt. Ik werk zelf in de gezondheidszorg en het is totaal van de zotte dat er tientallen bedrijven staan te springen om hun medische diensten en produkten op de markt te bregen maar hen dit verboden of onmogelijk gemaakt wordt. En dat terwijl de wachtlijsten niet of nauwelijks afnemen en de kwaliteit van de zorg geen enkele tred houdt met de gestegen verwachtingen en vraag. De overheid is niet in staat haar beloftes waar te maken maar verbiedt ondertussen wel anderen om dat wel te proberen. Hier lijden vele patiënten dagelijks onder, ik zal het m-woord niet in de mond nemen (jammer trouwens dat links Nederland dat regelmatig wel doet) maar schandalig blijft het. Privatisering in de gezondheidszorg NU, een ander beleid is met recht asociaal te noemen.

  Reactie door HenriOsewoudt — dinsdag 6 december 2005 @ 23.38 uur

 19. @18 Henri
  Privatisering en vrije markt betekent dat er mensen buiten de boot vallen. Zowel aan aanbieders- als aan consumenten zijde.
  De laatsten omdat ze simpelweg het geld niet hebben, dat moet je dus beslist niet willen in een fatsoemlijke maatschappij.
  Voor jezelf kan het betekenen dat je op enig moment op straat komt te staan omdat er (tijdelijk) minder vraag is. Pech voor jou dus, maar voor de maatschappij een slechte zaak omdat in mensen in de gezondheidszorg is geinvesteerd m.b.t. hun opleidingen.

  Reactie door twijfelaar — dinsdag 6 december 2005 @ 23.48 uur

 20. HenriOsewout(18) je bent dus voor klassen differentie?

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 6 december 2005 @ 23.55 uur

 21. sociaal liberaal,

  Ik denk te begrijpen dat je een regie/sturing/antwoord/coheren Marijnensen/SP over belangrijke issues en reacties daarop op het log zou willen zien?
  Klopt dit?
  mone

  mona

  Reactie door mona — dinsdag 6 december 2005 @ 23.58 uur

 22. @twijfelaar
  Er vallen NU juist mensen buiten de boot omdat de gezondheidszorg totaal overvraagd wordt en in de praktijk de assertiefste mensen (lees: de mensen die het vaakst bellen) voorrang verleent.

  Waarom verlang je wel overheidsinventie op de markt voor gezondheidszorg en niet op die voor kleren of eten? Dat zijn nog veel elementairdere producten dan zorg. Toch kreperen er in de landen met een vrije markt voor deze producten de minste mensen van de honger, sterker nog in deze landen is OVERGEWICHT een probleem aan het worden, maar dat is weer een heel ander verhaal :-)

  Reactie door HenriOsewoudt — dinsdag 6 december 2005 @ 23.58 uur

 23. @Sabineke
  Nee ik ben juist tegen klasse-differentie, de huidige praktijk zorgt juist voor klasse-differentie. Het aanbod voldoet bij lange na niet aan de vraag, andere spelers mogen dit niet aanvullen met als resultaat dat de gezondheidszorg op rantsoen gaat. Het toppunt (totvoorkort) was wel het op zichzelf al vernederende verschil tussen ‘ziekenfonds’ en ‘particulier’. Het nieuwe zorgstelsel is een stap in de goeie richting maar we zijn er nog lang niet.

  Reactie door HenriOsewoudt — woensdag 7 december 2005 @ 0.05 uur

 24. Precies Henri, waarom een stelsel creeren dat niet voldoet als je het stelsel om wil gooien?

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 7 december 2005 @ 0.28 uur

 25. @22Henri, als ik zo vrij mag zijn:in kleding- en voedings markt zit wel degelijk overheidsinterventie, denk maar aan het chinatruien gedoe en subsidies in de landbouw.
  En ik denk dat je met het overgewicht op VS doelt en daar is zorg hel slecht geregeld en komt overgewicht in veel laagbetaalden voor, aangezien dat slechte voedsel goedkoper is.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 7 december 2005 @ 1.14 uur

 26. @13 L-S.
  “Ook een betere registratie van plaatsters door toekenning van inlognummer zou kunnen leiden tot een betere kwaliteit.”

  Toekenning van inlognummers?
  Ik denk dat jij dan buiten het bootje valt. Want toekennen betekend selectie.
  Op dit log is het blokkeren van een reactie niet mogelijk. Wel kan een geplaatste reactie later verwijderd worden en kan een IPadres geblokkeerd worden.
  Tevens vind ik je houding elitair en komt niet overeen met de grondslag van dit web-log.
  Prietpraat moet ook kunnen. Ik vind mezelf maar een matige deelnemer en niet altijd terzake kundig. Is dat erg of zo? Jij gaat toch niet vertellen wat goed is en wat niet?
  Begin anders zelf een web-log.

  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — woensdag 7 december 2005 @ 6.54 uur

 27. Iedereen in de 2e Slaapkamer heeft weer zitten slapen, bij een VERPLICHTE verzekering wordt je natuurlijk direkt geaccepteerd.
  Hoe willen ze het anders verplichten om verzekerd te zijn, als jhe nergens geaccepteerd wordt.

  Reactie door Joop — woensdag 7 december 2005 @ 11.08 uur

 28. @27, volgens mij, bij de basis verzekering(en die is verplicht)wordt ook iedereen geacepteerd.Het gemene zit hem in het feit dat niet alles meer in die basis verzekering zit en dus is aanvulling nodig. Deze is echter niet verplicht dus ook acceptatie niet.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 7 december 2005 @ 11.20 uur

 29. Zijn er nou nog mensen die een beetje hebben gelachen?
  zou wel leuk zijn.
  Verder wil ik dit nog even kwijt, je kan hier en op het forum van de SP schrijven tot je een ons weegt maar of het helpt, k’denk het nie. De reacties, op vragen of suggesties heb ik tot nu toe niet gezien op de forums van de SP.
  Maar als het wat oplucht, gewoon doorgaan met kakelen allemaal en vooral blijven lachen.
  toedeledokie. pietje.

  O ja de verzekeraars die niet blij zijn, k’zou zeggen doe er wat aan. Zie jij iets gebeuren? nou ik niet.

  Reactie door pietje — woensdag 7 december 2005 @ 11.52 uur

 30. Nog een keer dan maar.
  Zaak om nu liever een uitgebreider pakket te nemen dan iets wat net aan is. Bij de meeste verzekeraars wordt je nu nog ongeacht je toestand geaccepteerd voor aanvullend, dat zal natuurlijk alleen maar minder worden. Indien je geestelijke gezondheidszorg nodig hebt, ben je helemaal slecht af, daar hoor ik helemaal niemand over, maar is onbetaalbaar geworden. Het vreet in op je eigen risico en op je no-claim, ongeacht welk pakket je neemt. Tevens kun je ook nog eens een keer een eigen bijdrage betalen, ongeacht pakket. Volgens jaar kost mij zo ‘n e.600. Als ik echter niet ga, werk ik volgens het UWV niet hard genoeg aan mijn reintegratie en krijg ik straf op mijn uitkering. Zo word je dus gedwongen, echt fijn.

  Reactie door kaatje — woensdag 7 december 2005 @ 11.54 uur

 31. voor wie vind dat de vergelijking van de ziektekosten verzekering met een auto verzekering mank gaat moet maar eens kijken op http://www.unitedconsumers.com een van de participanten is de anwb ja die met vvder guido van woerkom als directeur .krijgen we straks ook nog route mobiel de bovag de focwa .raar landje dat nederland !zouden ze in dat kliene dorpje in gallie zeggen .

  Reactie door texas henkie — woensdag 7 december 2005 @ 12.13 uur

 32. Louis het is inderdaad om ziek van te worden. Ik vind het vreselijk voor u en uw vrouw en voor alle mensen die op een hele nare manier met de gevolgen geconfronteerd zullen worden. Ik wil al die hardroepers die met dit stelsel weglopen wel eens spreken als ze echt ziek worden, aangewezen zijn op de huidige sociale verzekeringswetten en afhankelijk van hun ziektekostenverzekeraar. Nu heeft het geen enkele zin pogingen te doen hen iets duidelijk te maken dat lukt toch niet.
  Henny

  Reactie door Henny — woensdag 7 december 2005 @ 18.18 uur

 33. 21 # Mona
  26 # Gandalf

  Nee, dit bedoel ik niet.

  Als je bijvoorbeeld een hotmail of Yahoo account aanmaakt krijg je een formulier in te vullen waarin in diverse vragen worden gesteld.
  De SP zou hier een formulier kunnen creëren waarin men interessante vragen zou kunnen stellen zodat men wat van achtergrond, geschiedenis en ideeën zag van zijn deelnemers op dit log.
  Als alles, met enige vrijblijvendheid, is ingevuld stuurt de SP via opgegeven e-mail adres een inlognummer of identiteitsnummer als dit beter klinkt.
  Dit is tevens een uitstekende manier om bijvoorbeeld nieuwsbrieven op te sturen of direct vragen te kunnen stellen aan een deel van de achterban.
  Dus ook een prachtige manier om adhesiebetuigingen te ontvangen bij bepaalde acties zoals nu bijvoorbeeld “actie Noodrem” (waarbij ik nu de naam graag zou zien veranderen in;
  “actie renovatie Zorg”.
  Het is ook niet juist dat berichten hier niet kunnen worden geblokkeerd. Dit gebeurt regelmatig zonder dat je weet waarom.
  De mogelijkheid om iemand te waarschuwen als hij te ver gaat kan dan door webmaster/Jan Marijnissen correct worden verwoord en geeft zelfs mogelijkheden om buiten log om, om uitleg te vragen of plaatser gelegenheid te geven zich te verdedigen.

  Ik zou er inderdaad de voorkeur aan geven als Jan Marijnissen bij het sluiten van een onderwerp ook kort zou reageren op vragen of extra te verduidelijken waar mensen dit nodig hebben. Dit kan ook meer evenwicht brengen tegen mensen (zoals ik vaak) die kritiek uiten.
  Het gevoel van meer betrokkenheid zal daardoor alleen maar groeien.
  Dan maar een paar “topics” minder!

  Het toekennen van een inlognummer is alleen gebonden aan het verstrekken van een reëel aantal vragen die zijn beantwoord en niet aan politieke voorkeur dus op zich geen ballotage.

  De softwaretechnische aanpassingen zijn relatief gering, de betere betrokkenheid zal ook leden genereren waardoor de financiële consequenties minimaal neutraal zullen zijn.

  Als mij bijvoorbeeld gevraagd zou worden om hiervoor, of ook voor andere goede acties, 10 of 20 Euro te willen betalen zou ik dit zeker honoreren, begrijpende dat dit niet voor iedereen mogelijk is.

  Reactie door Liberaal-Socialist — woensdag 7 december 2005 @ 18.19 uur

 34. Sorry, weet niet waarom dubbel geplaatst.

  Ik zal wel weer iets stoms hebben gedaan.

  Reactie door Liberaal-Socialist — woensdag 7 december 2005 @ 18.23 uur

 35. Aanbod DSW is binnen: bijna 110 euro per maand incl de aanvullende. Ik schat ongeveer 35 zorgtoeslag te mogen ontvangen, dus wordt het 75 euro per maand en dat is 25 euro meer dan nu! Geen idee hoeveel de netto bijstand hoger wordt als dat deel van de ziekenfondspremie erbij komt in januari, maar er is meer achteruitgang: de huurtoeslag gaat over 2006 en niet over het voorgaande jaar, zoals de huursubsidie. Daardoor wordt het maandbedrag lager. Maar ook vanwege de enorme korting op die toeslag (v/h subsisie) van dit jaar een dikke 16 euro per maand. Bij elkaar schat ik daar alleen ongeveer 25 euro minder te ontvangen dan dit jaar. Da’s 50 euro dus? Misschien zelfs meer…. Hoezo, we krijgen volgend jaar meer koopkracht? Die drie euro van Gerard Verburg? :(

  Reactie door L.M. Lembeck — woensdag 7 december 2005 @ 22.50 uur

 36. @35: De Bijstandsuitkering voor een alleenstaande gaat met 35 € per maand omhoog.

  Reactie door JE. Mulder — donderdag 8 december 2005 @ 5.29 uur

 37. 33 Sociaal Liberaal/29 Pietje

  Fijn dat je antwoord hebt gegeven en je ideeen verder hebt toegelicht.
  Het leek mij dat de doelsteling van het huidig log het weergeven van meningen, ervaringen en inzichten op de onderwerpen die de SP daarvoor aandraagt.
  Zo af en toe reageert men op elkaar, vindt er onderlinge disucussie plaats en er wordt geventileerd. Kortom zoals ik
  het log nu enige tijd lees, is het een
  bonte verzameling van uiteenlopende reacties.
  Ik zie dit als een functie met eigenheid, ook de humor die men ter berde brengt, zou ik niet graag missen.
  Of de SPzelf , naast screening toelaatbaarheid, iets met de reacties doet is mij niet duidelijk.

  De idee om cohesie in reacties, inzicht en antwoord van de SP over actuele zaken aan te brengen, lijkt mij tegelijkerijd zinvol en welkom.
  Ik had hier al eerder over nagedacht omdat ik reacties trof waarvan ik het jammer vond dat er niet meer geen gevolg aan gegeven werd. Reactie nr. 29 van Pietje, schrijven tot je een ons weegt, zegt ook wat!
  Onder leiding van bekwame SP moderators, zouden meerdere actuele zaken op een achterban site naast elkaar, en dit zonder verlies huidige log, kunnen bestaan.
  Als leek in deze kan slechts het voorbeeld van het het Hitmanpro team (antivirus en spyware intiatief) and haar ASO site noemen. Op deze site kan men naast geordende onderwerpen, tevens een nieuwe ‘thread’ aan brengen.
  Er wordt op de site zowel onderling als expertise antwoord en avies gegeven.
  Er zal op allerlei wijze vorm aan een dergelijke site voor poiltieke doeleinden, communicatie en threads gegeven kunnen worden.

  Mijn eigen motivatie hiervoor is een plek waar men een ander issue dan de aangegeven onderwerpen onder de aandacht kan brengen.
  Onlangs heeft er b.v. een gestoeld voorstel over het variabel heffen op energieverbruik in de krant gestaan. Ook recent 2 betogen over het wel dan niet functioneren van de DPt en de privatisering energie bedrijven.
  Ik heb in een mail naar Marijnissen de SP hierop geattendeerd en kreeg daar ook meteen een goede respons op.
  De actualiteit ervan spreekt voor zich.
  Er zijn vast veel meer achterbanners die informatie, vragen, inzichten en ideeen hierover hebben.
  Zoals je ook aangeeft is er nu, naast mailen Marijnssen zelf, volgens mij geen plaats op de site voor adhesie, motivatie SP van haar achterban daarin, antwoorden van de SP, het aan haar jasje trekken waar de achterban dat nodig acht.

  Een motiverend antwoord van de SP op aangebrachte censuur, hegeen je naar voren brengt, spreekt mij aan, complex vind ik dit wel.
  M.i. dragen de media en politieke partijen een mate van morele verantwoordelijkheid
  voor de inhoud van hun publikaties/ berichtgevingen.
  De grens laakbaarheid /moraliteit versus politiek ongewenste kritiek, zouden als huisregels weergegeven kunnen worden. De SP kan haar standpunten daarin duidelijk maken.
  Verder weet niet of een enquete voorafgaand aan een inlog nr. ongewenste drempels op zou werpen, ik vind het moeilijk daar een mening te vormen.
  Inloggen zou m.i. als voorwaarde nuttig zijn om actief aan specifieke onderwerpen deel te kunnen nemen of onderwerpen in te brengen.

  Tot slot heb ik n.a.v. jouw reactie en ideeen geprobeerd een enige vorm te geven aan de mijne daarover.
  Ik heb weinig idee in hoeverre deze voor de achterban wenselijk zijn, afwijken dan wel overeenkomen met de grondslag van de SP. Ik ben nl. nog niet zo erg lang lid.

  Met groet aan een ieder,
  Mona

  Reactie door mona — donderdag 8 december 2005 @ 11.51 uur

 38. Salarissen van artsen en specialisten:

  Een van de “sprekers” deed een voorstel”(…..) anders kunnen wij wel artsen halen uit oost-europa, die bereid zijn voor minder te werken”, of woorden van gelijke strekking.

  Welnu, dat gebeurd al inzake de WAO-herkeuringen. Verder laat menigeen zich gek maken over het nieuwe zorgstelsel,het inkomensbeleid binnen de zorg etc.

  De kern van de zaak blijft dat de huidige regering en voorgaande regeringen de ziekenfondesen hebben laten verworden tot zorgverzekeraars en dat de huidige kamerleden niet afdoende bij machte waren, ondanks de inzet van de o.a. de SP, het wetsvoorstel “zorgwet 2006″ te torpederen naar de prullenbak en dat was dat.

  Marktwerking en de huidige politiek gaan niet samen:

  65% van de bevolking heeft geen vertrouwen meer in deze regering en dat na ruim 2 jaren zitting.
  Binnen het bedrijfsleven, dat ten volle bewust is van de term marktwerking, wordt dit resultaat gezien als een onvermogen(visie, ervaring, vaardigheden en/of kennis) om behoorlijk management te voeren. Beëindiging van de huidige functie/contract volgten dat laat zeker geen 2 jaren op zich wachten.

  Het regeringsbeleid m.b.t.WAO,WIA,WW,zorgwet 2006,huurharmonisatie, pre-pensioenen, functioneel leeftijdontslag, energie(prijzen)beleid etc. zorgen er naar alle waarschijnlijkheid voor dat het aantal (armoede)gezinnen, nu 15 van de 100, toe zal nemen evenals het aantal gezinnen(incl. alleenstaanden)dat het net iets “beter”heeft. Zeker niet te vergeten het aantal voedselbanken en de groeiende omvang daarvan en dat in Nederland!!

  Ik ben ,mede daarom, voorstander om de huidige actie noodrem om te zetten in een gelijksoortige vervolgactie met een integrale benadering, met als inzet de noodrem voor het nog langer aan- blijven van de huidige regering tot 2007. Dit op grond van de rampzalige uitwerkingen/vooruitzichten t.a.v. het beleid op diverse terreinen.

  Bedenk u wel dat wanneer velen zich bezig houden met één aspect van beleid u het overzicht verliest.

  Anders gezegd; probeer maar eens 120 km/h over de snelweg te rijden en u veilig te wanen wanneer u geen oog heeft voor de omgeving en naar de eerste 2 meter, voor uw motorkap, op het wegdek blijft staren.

  Dank voor uw aandacht en ik laat mij graag uitnodigen om andere inzichten in overweging te nemen.

  Groet,Paul.

  Reactie door paul — donderdag 8 december 2005 @ 13.33 uur

 39. @33 L.s.
  Ik had je inderdaad niet goed begrepen, sorry daarvoor.
  Wat je voorsteld in je reactie @33 over een korte epiloog van Jan Marijnissen aan het eind van een topic vind ik wel een goed idee. Ik geloof eerlijk gezegd niet dat Jan hier alles leest. Maar dat geeft niet. Hij geeft meestal alleen maar een voorzet.

  Reactie door Gandalf — donderdag 8 december 2005 @ 13.36 uur

 40. DIT WEBLOG!!!

  nr./33+ 39 L.S en Gandalf

  Ik heb erg snel gereageerd op de ideeen
  van Liberiaal Socialist over het log omdat ik bang was dat de link/reacties op zorgverzekeaars dadelijk weer verdijnt,
  waarmede ook het aansnijden van ideeen en verandering van het forum en logs weer ten einde is.
  Dit is precies wat iets wat mi. anders zou kunnen en moeten.
  LS komt b.v. met uitgewerkte voorstellen die onder een bepaalde rubriek van het forum een plaats verdienen tot blijkt dat de meerderheid er geen heil in ziet.
  Ik vraag de redactie dan ook dit specifieke onderwerp, al staat het los van het zorgstelsel, ruimte voor verdere reacties te geven.
  Ik kan me nl. ook voorstellen dat men op een gegeven moment het huidige log voor gezien houdt omdat reacties als los zand weer verdwijnen terwijl er reacties bij zijn die niet als vluchtig en ter verluchtiging bedoeld zijn en er wordt soms om antwoord gevraagd e.d.
  Ik hoop dan ook dat meer mensen nog snel snel hun visie op LS vorstel geven en mijn snel, snel ideeen voor een doelmatiger forum.
  Met dank,
  mona

  Reactie door mona — donderdag 8 december 2005 @ 14.43 uur

 41. ik ga 120% meer betalen.Cool!!!!!!!!!
  Eén stap meer voor DE revolutie,en Maoist zeggen dat hier ,Proletaires zijn aristocrates geworden…

  Reactie door gaf — donderdag 8 december 2005 @ 17.36 uur

 42. Gaf? Gandalf?

  Waar heb je in je reactie op reageerd?
  Licht het nader toe.
  Mona

  Reactie door mona — donderdag 8 december 2005 @ 19.05 uur

 43. Gaf,Gandalf,

  Met dank voor iedere toelichting van je, wacht ik jouw verdere reactie af.
  Of deze iets te maken heeft met verder vorm geven aan een SP forum is ook mijn vraag aan je.

  Reactie door mona — donderdag 8 december 2005 @ 19.38 uur

 44. 1.2.3
  Niet alle zorgverzekeraars zijn blij,nog een keer
  1.2.3
  Niet alle zorgverzekeraars zijn blij…ik ga 120% meer betalen

  Reactie door gaf — donderdag 8 december 2005 @ 23.20 uur

 45. De zorgverzekeraars komen niets te kort, betaalde ik in 2005 per maand voor 2 personen 95 euro, met ingang van 01-01-2006 betaal ik voor 2 personen 210 euro of te wel 462 gulden en 78 nederlandse centen.

  En dan niet vergeten via de loonafhankelijke inhouding 6,5 % 1950 euro of te wel 4297 gulden en 23 cent.

  En dan dit via loonbelasting ingehouden +/- 3900 euro awbz premie of te wel 8594 gulden en 47 cent.
  Bij elkaar is dit in nederlandse guldens 18445,06 gulden.

  Met andere woorden mede door de invoering van de euro is tijd aangebroken voor zakkenvuller.
  Waar dit kabinet bol van staat zijn de leugens en het bedrog.

  Met andere woorden eens een dief altijd een dief

  Reactie door Artufact — zondag 11 december 2005 @ 19.42 uur

 46. De nieuwe zorgverzekering is één van de vele problemen op dit moment waardoor veel mensen in de problemen komen.
  Willen we de problemen het hoofd kunnen bieden dan moet er eerst iets belangrijks gebeuren. De gehele Nederlandse politiek inclusief de SP moet op de schop. Ze maken er met z’n allen een grote bende van waar veel mensen de dupe van zijn. Vooral de zieken en zwakkeren betalen de rekening. De SP begint pas te schreeuwen als we met z’n allen verzopen zijn.
  Bedankt hé politici

  Reactie door W.Roscher — zondag 11 december 2005 @ 21.08 uur

 47. Wat te denken over de minima, mensen die aan de rand leven van hun bestand.
  wat denk je wat die met de zorgtoeslag doen als die op hun rekening gestort word, dat wat ik ook zou doen ETEN KOPEN en geen premie betalen.
  Dus komt de deurwaarder met de rekening, nog meer kosten dus nog meer in de stront.
  Dank u wel Harry Potter en de kamer vol dwazen.

  Reactie door Minima — zondag 11 december 2005 @ 22.18 uur

 48. Op zich is er niks mis met een landelijke zorgverzekering. Wat ik echter mis is meer keuzevrijheid in de aangeboden (aanvullende)verzekeringen. Sterilisatie, stottertherapie, kraamzorg om er maar enkele te noemen is voor een hoop ouderen niet meer van toepassing maar dien je wel te accepteren in de aangeboden pakketten.
  Tevens ben ik blij dat de zgn. Mooz premie is afgeschaft. Deze diende ik te betalen omdat ik particulier verzekerd was (niet op basis van inkomen maar i.v.m. het feit dat ik ambtenaar ben).Deze Mooz/premie dien je als een soort solidariteitsheffing te zien om de ziekenfondsverzekerden te ondersteunen, daar de premies niet voldoende waren ten opzichte van de aangeboden hulp.

  Reactie door ron — zondag 8 januari 2006 @ 19.23 uur

 49. De basisverzekering zorgt voor de dictatuur des zorgverzekeraars. Of er humaan gehandeld wordt is niet van belang, zolang de marktwerking maar zo blind is dat het misschien wel goedkoper wordt voor iedereen.

  Reactie door Niels — maandag 9 januari 2006 @ 22.20 uur

 50. apply for credit card…

  inconsiderate.administering caring discreetly paraboloidal discover card http://discover-card.rated-credit-card.com/

  Trackback door apply for credit card — zondag 21 mei 2006 @ 18.52 uur

 51. Ik heb de huisartsen destijds gesteund bij hun actie omdat hun zorg mijn zorg was m.b.t. de clienten.
  Wat lees ik in de NRC: De huisartsen vinden de verzekering goed werken, ze hebben taken gedelegeerd en verdienen meer.
  En de client dan? Daarvoor is niets veranderd aan hun zorg mijn zorg.
  We zijn misleid en gebruikt door de heren en dames huisartsen het ging hen niet om de patient maar om hun werk en inkomen. De patient laten ze vallen als een baksteen.
  Het doel heiligt alle middelen nietwaar!!!!

  Reactie door Henny — donderdag 12 oktober 2006 @ 8.27 uur

 52. Vroeger kwamen er tandartsenauto’s op het schoolplein om alle mensen te doordringen van het feit dat gezonde tanden belangrijk waren
  voor de gehele gezondheid.
  Nu is de tandartsenvergoeding bijna geheel verdwenen uit het basispakket en is het weer een jetsetbehandeling.
  En hoe goed was het ook alweer m.b.t. onze ‘gehele’gezondheid.
  En dat in een land dat zoveel rijker is dan het in de jaren vijftig was.

  Reactie door Henny — donderdag 12 oktober 2006 @ 8.39 uur

 53. Ziekenhuizen en zorgverzekeringen reorganiseren (maar dan goed), zelfs ik zou het kunnen.
  -Alle zorgverzekeringen afschaffen. Eén, door het rijk onbureaucratisch georganiseerde organisatie (hierop zou het al stuklopen).
  -Álles binnen redelijke grenzen vergoeden. Bij onenigheid hierover zal een contactpersoon binnen het ziekenhuis/instelling beslissen.
  Ieder geval dus apert bekijken, en niet een norm instellen voor alles.

  Het voordeel: geen directie meer van de vele vezekeringen die hun deel willen hebben. Ik kan me trouwens sowieso niet voorstellen wat een directeur doet, maar wat hij doet is dan overbodig.
  Er hoeft geen reclame meer gemaakt te worden op onze kosten, want geen concurentie.

  Ik stel me voor dat dit goed zou werken, maar mischien vergis ik me hierin.

  Reactie door John — vrijdag 13 oktober 2006 @ 17.21 uur