Woning in nood!

dinsdag 08 november 2005 :: 18.18 uur

Woningen

Arda Gerkens pleit morgen bij de begroting volkshuisvesting in de Tweede Kamer voor een radicaal andere koers op het terrein van de volkshuisvesting. De sociale woningvoorraad moet niet worden uitverkocht, de woningcorporaties moeten juist geresocialiseerd worden. De liberalisering van de huur betekent geen vrijheid voor de huurder, maar voor de huisbaas, want die kan voortaan vragen wat hij wil.

De SP wil juist dat de huurders beschermd worden tegen malafide huisbazen, bijvoorbeeld door het vragen van huren boven het wettelijk maximum strafbaar te stellen. De huurcommissies zouden de bevoegdheid moeten krijgen om in te grijpen bij onredelijk hoge energiekosten bij woningen met collectieve verwarming. Nu weigeren veel verhuurders om zinvolle maatregelen te nemen die de energiekosten verlagen, omdat zij de energierekening toch kunnen doorschuiven naar de huurder.

Starters die op zoek zijn naar een betaalbare koopwoning vissen achter het net omdat de projectontwikkelaars alleen dure huizen bouwen. Het huur- en stadsvernieuwingsbeleid van de regering bevordert de ruimtelijke tweedeling naar inkomen die in de grote steden samenvalt met de witte en zwarte wijken. Dat is creëert een tijdbom!

Luister hier alvast naar een gesprek tussen Arda en mij over een aantal problemen in de volkshuisvesting.(Mp3, 4Mb, 6:39 min)

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

63 Comments

63 reacties

 1. Hoe zit het eigenlijk met de sociale autovoorraad en de sociale fietsenvoorraad en de sociale kledingvoorraad. Hoe voorkomen we dat burgers in handen vallen van malafide auto- en fiets- en kledingverkopers. Daarom denk ik dat auto- fiets en kledinghandelaren ook geresocialiseerd moeten worden. Laten we het resocialiseren niet beperken tot woningcorporaties.

  Reactie door BF — dinsdag 8 november 2005 @ 18.54 uur

 2. @1

  Naar mijn weten zijn er geen sociale auto- fietsen- en kledingvoorraad en zolang die markten goed werken moeten die er ook niet komen.

  De verzelfstandiging van de woningcorporaties is echter mislukt en als de plannen van Dekker uitgevoerd gaan worden zijn de rapen helemaal gaar. Resocialiseren die corporaties dus. Hoe sneller hoe beter.

  Reactie door Ed Sorrento — dinsdag 8 november 2005 @ 19.43 uur

 3. Het woonbeleid is al jaren om van te huilen. Woningnood voert de boventoon en toch dacht de regering Lubbers tien jaar geleden dat verzelfstandiging de oplossing zou zijn. Nou, we zien het resultaat: huren die de pan uitrijzen en hele wijken die vervallen omdat geen corporatie iets wil doen aan de woningen daar.

  Liever wachten ze tot ze kunnen slopen zodat er dure nieuwe huizen komen te staan, want die leveren immers meer geld op. Men denkt alleen aan het financiele gewin en gaat voorbij aan de maatschappelijk verantwoordelijkheden. Een woningcorporatie is er om SOCIALE woningen te bouwen, niet om dure nieuwbouw neer te zetten voor de welgestelden. Die kunnen terecht bij de particuliere makelaars.

  Reactie door DJ Digital — dinsdag 8 november 2005 @ 19.54 uur

 4. Cooperaties……….?

  Bedrijven met winstoogmerk zul je bedoelen.

  Reactie door Johan Smeets — dinsdag 8 november 2005 @ 20.57 uur

 5. Het is natuurlijk veel beter deze woningen aan te bieden aan de huurders. Met staatsgarantie kan hypotheek worden verkregen tot 110 of 120 procent.
  Dit verbeterd alleen maar de moeilijke buurten.

  Reactie door Timbo — dinsdag 8 november 2005 @ 21.08 uur

 6. de liberalisering is een ramp .nu al word er gespeculeerd dat het barst .in mijn straat worden de huurhuizen doorverkocht aan mensen die al een koopwoning hebben .dus vragen deze een hoge prijs voor deze woningen die daardoor al een half jaar leeg staan .ik verdenk de woningstichtig ervan dat deze mede het financieel risico van deze leegstand mede financieerd .want de hoge verkoop prijs (als het verkocht word) word medebepalend voor mijn huurprijs als mijn woning geliberalseerd word (wat bijna zeker is )in wijken waar de corporaties zowel koop als huurwoningen bezit worden de huurders genaait .en de corporaties vullen hun zakken .als het zo ver is stap ik naar de rechter .wegens speculatie /manipulatie .

  Reactie door texas henkie — dinsdag 8 november 2005 @ 21.24 uur

 7. Je ziet het overal gebeuren dat betaalbare,goede woningen worden gesloopt om plaats te maken voor belachelijk dure koop-en huurwoningen.Ook zie je een groot tekort aan Starterswoningen en Seniorenwoningen.De corporatie’s zien volgens mij óók een dikke boterham in het bouwen van woon-zorgcomplexen
  Huurders die al jarenlang in hun huis wonen moeten vertrekken om plaats te maken voor mensen met een dikke beurs.Noemden ze het vroeger niet sociale woningcorporatie’s?
  Weinig van te merken !!

  Reactie door Diny — dinsdag 8 november 2005 @ 23.57 uur

 8. De Overheid heeft de woningbouwcorporaties verzelfstandigd en zie het resultaat.Waar is er ellende:bij al die taken die bij de Overheid hadden moeten blijven:de woningbouw,de energiemarkt,de zorg,de Maatschappelijke Opvang,de Informatie Beheergroep enz.enz.

  Reactie door JE. Mulder — dinsdag 8 november 2005 @ 23.57 uur

 9. @6 Texas Henkie,

  Precies. ‘t Wordt marktwerking genoemd, maar je kan het beter afpersing noemen. De huren worden met instemming van opeenvolgende regeringen zo hoog opgedreven dat je vanzelf aan kopen gaat denken. Maar ja, betaalbare huur- en koopwoningen zijn schaars (zeker als je meer sloopt dan bouwt) en dus stijgt de marktwaarde van koopwoningen. En dus moeten ook de huren weer omhoog. Een mooie cirkelredenering, maar wel eentje waardoor zo’n beetje iedere Jan Modaal in Nederland die een dak boven z’n hoofd wil hebben de hoofdprijs moet betalen voor wonen. En als huurder ben je natuurlijk het meest de lul want je mag een steeds groter deel van je inkomen aan de huisbaas overdragen zonder dat je daar ooit nog iets aan overhoudt.

  Reactie door Ed Sorrento — woensdag 9 november 2005 @ 0.11 uur

 10. Drie dingen die de huizenmarkt gezonder zou maken:

  - Meer nieuwe kavels van minimaal 300 vierkante meter tegen prijzen die betaalbaar, zodat zelfs mensen die rond de 12000 euro per jaar verdienen nog een eigen woning kunnen bezitten.

  - Geleidelijk afschaffen van zowel de huurtoeslag als ook de hypotheek rente aftrek. Gemeenten moeten mensen met een bijstand uitkering helpen om een eigen woning te kopen: Op die manier voorkom je dat gezinnen generatie op generatie arm blijven.

  - Beperkingen stellen aan het maximaal aantal mensen die per vierkante kilometer mag wonen met als doel om de angst, stress en geweld te voorkomen die door lokale overbevolking (meer mensen dan beschikbare resources) worden veroorzaakt.

  Deze drie maatregelen zouden in elkaar grijpen en en zullen samen veel meer effect hebben dan elk afzonderlijk. Natuurlijk verliezen de huidige woningbezitters hierdoor potentieel veel geld, evenals de corporaties. Het neto effect zal echter wel een daling van de prijs van woningen zijn en een grotere spreiding van bezit (en welvaart) onder een grotere groepen burgers en minder concentratie van welvaart en macht.

  Reactie door Gideon — woensdag 9 november 2005 @ 0.39 uur

 11. Heerlijk toch die marktwerking:ze zijn hartleers op het pluche!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 9 november 2005 @ 2.17 uur

 12. Er is een andere weg mogelijk. Waarom niet alle corporaties onder een stedelijke/regionale vorm van beheersraad brengen die belangrijke besluiten van die corporaties kan blokkeren of vernietigen. Niet weer een club van bijklussende ambtenaren of gemeenteraadsleden die hun zoveelste bijbaan aan het vervullen zijn, maar een raad die voor 60% uit huurders bestaat, 20% uit bestuurders en nogeens 20% uit externe deskundigen. De corporatie weet dan altijd voor wie zij geacht wordt te werken, is controleerbaar blijft in contact met de doelgroep en we maken het voor meer en meer mensen mogelijk om zelf actief te participeren in de werking van onze hele democratie. Was niet immers de al jarenlang bestaande terugloop in de kierzersopkomst ook steevast uitgelegd als een teken van eveneens teruglopende belangstelling bij kiezers!

  Reactie door Antoine — woensdag 9 november 2005 @ 2.31 uur

 13. Geweldig als je ziet hoeveel €’s mensen neertellen voor een partij stenen en gipsblokken met wat glas er in.Oftewel een HUIS. Is volstrekt absurd.
  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — woensdag 9 november 2005 @ 7.07 uur

 14. @12 Kijk maar eens op Funda.

  Reactie door Gandalf — woensdag 9 november 2005 @ 7.09 uur

 15. Als ik Sybilla Dekker( die met dat bloemkoolkapsel) haar plannen hoor verkondigen, krijg ik de indruk dat ze niet van deze wereld is. Dwars tegen alles wat redelijk is in.
  Ze pijpt naar het dansen van de rijke woningcorporaties, die hun geld in socialere woningbouw moeten stoppen, en rap een beetje.

  Reactie door Gandalf — woensdag 9 november 2005 @ 7.38 uur

 16. Er was een tijd vóór Kok, in de jaren 80 dat wettelijk was bepaald dat de huur van een huis via de woningcorporatie niet meer dan eenvijfde van een minimuninkomen mocht bedragen. Sociale woningbouw is nu een vies woord geworden, thans bedraagt
  de goedkoopste huur zelfs bijna 6o% van
  een minimumbudget. Mensen die aldus wonen, kunnen nooit sparen voor een koophuis. Zij hebben de `boot’ gemist en krijgen te horen: eigen schuld, had je maar moeten kopen in de goeie tijd of had maar belègd toen de koers hoog was. De overheid zou met woningbouwcorporaties convenanten moeten sluiten om huurders in de gelegenheid te stellen om via een glijdende invoegschaal eigenaar te worden van een huurhuis. Dat is wat CDA/VVD toch
  immers voorstaan? Dat iedereen een eigen huis moet hebben?
  Want huren is bij deze partijen een marginaal verschijnsel dat alleen goed is om zelf woekerwinsten mee op te strijken.

  Reactie door C.Tilyx — woensdag 9 november 2005 @ 8.47 uur

 17. 12@Gandalf;bedoelde je mij(11)of sprak je tegen jezelf?En misschien voor de duidelijheid, mijn bijdrage was ironisch bedoeld, goedemorgen trouwens en een fijne dag!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 9 november 2005 @ 9.17 uur

 18. @15
  In die tijd en daarvoor, waren er premie a, b en zelfs c koopwoningen. Zodoende kon iemand met een laag inkomen toch een huis kopen. Daardoor was de vraag naar betaalbare woningen groot en dat stimuleerde de bouw en aanverwante bedrijven. In die tijd was het aanbod van betaalbare woningen groot waardoor de prijs binnen de perken bleef. Nu zitten we in een situatie met te weinig woningen waardoor de prijzen blijven stijgen. Overdrachtsbelasting 6% is over een duur huis behoorlijk veel. Het financiële plaatje is belangrijker dan het welzijn van de mensen.

  Vroeger hoorde je in aller vroegte kaboem kaboem kaboem van de heimachines. Het was het geluid van welvaart en wederopbouw. Nu hoor je af en toe het dreunen van de sloperskogel, en pneumatische hamers als in een staccato van een terugtredende overheid onder liberale dwingelandij met als resultaat een zootje in elkaar gelijmde huizen voor woekerprijzen.
  Tel uit je winst.

  Reactie door Gandalf — woensdag 9 november 2005 @ 9.47 uur

 19. @16 ja en nee Bien, ik sprak tegen mezelf, dat doe ik hier thuis life ook wel. Dan wordt er gevraagd: wat zeg je? O, niks hoor, ik had het tegen mijzelf. De leeftijd.
  De ironie van @11 was mij niet ontgaan.
  Ook een fijne dag gewenst.

  Reactie door Gandalf — woensdag 9 november 2005 @ 9.56 uur

 20. Het val mij op dat in de discussies over woningbouw nooit over de achterliggende problemen wordt gesproken. In #6 en #9 doen Henkie en Ed dat wel.
  Mensen die 30 jaar geleden een huis voor f50.000 hebben gekocht met een hypotheek van f40.000 zitten nu met een waarde van zo’n f250.000. Hierdoor kunnen zij de hypotheek verhogen en van dat geld lekker op vakantie gaan naar verre oorden. Dit is niet alleen fout omdat een hypotheek (i.e. schuld) er is om af te lossen maar bovendien verdwijnt een hoop van dat ‘foute’ geld naar het buitenland. Iets anders (fouts) is dat de werkelijke waarde van een huis niets meer te maken heeft met de marktwaarde. Volgens mij zal die huizenbubbel hoe-dan-ook doorgeprikt moeten worden.

  Reactie door Ben vd Spank — woensdag 9 november 2005 @ 10.15 uur

 21. Hoi Gandalf, heel herkenbaar en ja de woningmarkt is niet als veel markten behoorlijk ziek, helaas doen veel mensen er zelf ook wel aan mee, door die absurde vraagprijzen te betalen, al heb ik het idee dat het minder aan het worden is, tenminste hier in het Haarlemse staan huizen langer te koop. Het blijft een vreemd verschijnsel dat er veel verdient moet worden aan een huis, misschien moet daar eens wat aan gedaan worden, bv.niet meer dan een kwart van wat je er voor betaald hebt, immers de kosten die je maakt om te verbeteren doe je toch voor jezelf!Een voorbeeld, onze buren:huis gekocht in 1986, voor ies meer dan 50.000 euri, staat nu te koop voor 340.000, hoeveel winst wil je maken, ze hebben wel een waar een huis van 6oo.ooo gekocht wat geheel verbouwd wordt maar ook dat wil en doe je zelf.Kortom rare wereld in mijn ogen.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 9 november 2005 @ 10.15 uur

 22. Hallo Ben, twee zielen een gedachte geloof ik, groetjes

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 9 november 2005 @ 10.16 uur

 23. @ Sabineke, ik was lekker 5 seconden eerder ;-)
  Maar het blijft wel lastig omdat het vaak (in mijn geval zeker) gaat over mensen die die je erg na staan. En ik gun ze die vakantie wel, maar tja…

  Reactie door Ben vd Spank — woensdag 9 november 2005 @ 10.34 uur

 24. Waarde van een huis,een natuur rampje en het is weg.
  Oorlogje met Iran en het is weg.
  Stukje grond blijft over waarde.??
  Wat is de echte waarde een hoopje bak steentjes.
  Een paar stukjes beton.
  Een aardbeving in Nederland miljarden schuld en we hebben niks meer.
  Dan kan je beter een paar kubieke meter lucht kopen dat blijft tenminste nog.
  500000 Euro voor een hoop baksteentjes uit 1930 ja hoe kan het.
  Wat is de gekte hiervan.
  600 Euro huur voor beton blokje waarvan de waarde al 100 keer is betaald.
  Het is net of elk huis tegenwoordig een Rembrand is zoveel betaal je ervoor.
  Terwijl het merendeel vreselijk lelijke beten blokken zijn.

  Reactie door Jofel — woensdag 9 november 2005 @ 10.36 uur

 25. Tja, Ben, zoals ik al zei, een rare wereld, ik krijg in mijn omgeving ook, op zijn minst, vreemde blikken, als ik zeg dat, als we ons huis moeten verkopen, we het binnen de perken houden, wij hebben het in 1991 gekocht voor 60.000 en ik vind dat het dus zeker niet veel meer waard is dan 160.000. alleen weet ik niet of je je huis mag verkopen onder de OZB prijs en die is 295.ooo, in mijn ogen doen dus ook gemeente mee aan de gekte van die prijzen, logisch want dat brengt meer geld in het laatje maar eerlijk??? Misschien moeten we net als met de auto, ook alle belastingopbrengsten aan huisgeld, uitgeven en bestemmen voor huizen.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 9 november 2005 @ 10.49 uur

 26. Volgens mij is het nu zo dat winst bij verkoop op een met een hypotheek belast huis opnieuw in het volgende huis gestoken moet worden. Als je met de winst jezelf in luxe gaat wentelen, moet je bij de volgende hypotheek op je nieuwe huis dat bedrag in mindering brengen en voor het verschil krijg je géén renteaftrek. Ik leg het wat onbeholpen uit maar zoiets zit het.

  Reactie door Gandalf — woensdag 9 november 2005 @ 11.03 uur

 27. Hallo Gandalf, dat klopt maar neem nu mijn situatie, huis gekocht voor 60.000, nog hypotheek voor 40.000, stel ik verkoop het voor 160.ooo, dan heb ik dus 120.000 winst maar als ik het moet verkopen voor de taxatie waarde, dan heb ik 235.000 winst en ik koop dan een huis van 200.000, dan kan ik toch alles betalen en heb dus 35.ooo op mijn bankrekening en daar moet je dan wel belasting over betalen maar je kunt er leuke dingen mee doen!Ons huis was behoorlijk uitgewoond toen wij het kochten en we hebben er zelf een hoop aan gedaan maar ik vind deze winst wel heel veel en het voelt alsof ik profiteer van andermans ellende(huizen krapte)dat wil ik niet.Het is toch al vreselijk luxe als je je volgende huis zonder hypotheek zit,maar nee veel mensen willen dan een groter huis, ofzo, alsof dat meer status geeft, volgens mij zit status in je manier van handelen en niet in wat je hebt.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 9 november 2005 @ 11.36 uur

 28. Over die eigenwoning reserve (zo noemt de belastingdienst dat)

  In princiepe een goede regel, maar het brengt heel erg veel romslom en onduidelijkheid met zig mee, Ik zelf heb een eigen woningreserve van 13.000 euro, die mag ik dus gebruiken voor verbeteringen aan mijn huis, nu kan alleen helemaal niemand mij vertellen (ook de belasting dienst niet) wat ik wel en niet van dat bedrag mag aftrekken… Nu moet ik dus wel een hele berg bonnetjes bewaren, waar waarschijnlijk nooit iemand naar komt kijken… Ik dacht dat dit kabinet zei dat er minder regels moesten komen? Ik zal het wel verkeerd begrepen hebben, ze zullen wel minder regelingen (voor kans armen) bedoelen!!!

  Reactie door jessys — woensdag 9 november 2005 @ 11.55 uur

 29. principe en zich natuurlijk typfoutjes…

  Reactie door jessys — woensdag 9 november 2005 @ 11.56 uur

 30. Beste Jessys, ook wij sparen bonnen, maar dat heb je met ziektekosten toch ook?Ik geef toe, het is omslagtig maar wel logisch dat men het recht heeft bewijs te zien van gemaakte kosten.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 9 november 2005 @ 12.17 uur

 31. tja waarom koop je een huis?
  Omdat je 10 jaar moet wachten voordat je eentje kunt huren?
  Ik bedoel, het enige wat ik wilde was huisje boompje beesje.
  Ik heb de belachelijke prijs betaald. Als de hypoAftrek verdwijnt heb ik alleen nog maar boompje, beesje… weg huis…
  Ik hoop dat de overheid wel iets verzint voor ons sukkels met een eigen huis die zo dom waren de prijs te betalen die door de markt gedicteerd is…
  Was er maar een fatsoelijk huurhuis in een nette wijk voor mij… Hoefde ik nu ook niet alles zelf op te knappen.
  Sommige mensen hier geven je het gevoel dat je een crimineel bent omdat je net wel genoeg geld had om in 2004 een huis te kopen voor 180.000 € (in 1980 zal het een fractie v/h bedrag hebben gekost). Tja wat het werkelijk waard is daar wil ik niet meer aan denken. Dan slaap ik nooit meer.

  Reactie door originalGiel — woensdag 9 november 2005 @ 12.27 uur

 32. Ben de waarde van je hypotheek verhogen om op vakantie te gaan kan allenag niet meer.
  Wat meer op de hoogte blijven graag.

  Reactie door Klaas — woensdag 9 november 2005 @ 12.32 uur

 33. ‘werkelijke’waarde van een huis: de waarde van een huis is wat degene die er het meest voor wil betalen ervoor geeft. Woningnood + lage hypotheekrente (waardoor banken idiote hypotheken denken te kunnen verstrekken) + hypotheekrente aftrek = huizen zijn veel waard. Meer bouwen daar waar de woningnood het hoogst is + tophypotheken verbieden en banken verplichten te anticiperen op verwachte ECB rentestijging(en), zodat ze niet zoveel uit kunnen lenen + hypotheek rente aftrek afbouwen = huizen worden minder duur. Verder vind ik (als jongeling) dat we naar de toekomst moeten kijken: er moeten veel woningen voor ouderen erbij want we krijgen er verhoudingsgewijs en absoluut steeds meer. Dan stromen ze door waardoor hun woningen weer vrijkomen etc.. Sowieso, ik hoop dat dat al gebeurt, moet er bij het plannen van woningbouw flink worden nagedacht aan het doorstromingseffect.

  Reactie door Matthijs — woensdag 9 november 2005 @ 12.34 uur

 34. @27 Volgens mij heb je een luxe probleem Bien.
  Het geld wat je overhoud na aanschaf van een ander huis is geen winst volgens de letter van de wet. Wat je gedaan hebt is je huidige huis omzetten in geld. Over die 35.ooo hoef je géén belasting te betalen. Wél over de eventuele rente.
  Als je stelt dat je in jou geval 235.000 “winst”maakt moet je dat niet allemaal als winst zien want je hebt temaken met inflatie verwervingskosten en onderhoud. En renteverlies. Je zou ook moeten uitrekenen wat je in die jaren wérkelijk terug hebt betaald aan de hypotheekbank.

  Aan bovenstaande kunnen geen rechten ontleent worden! (grapje)

  Reactie door Gandalf — woensdag 9 november 2005 @ 12.59 uur

 35. @Klaas, Je hebt gelijk, het gaat echter wel om zulke hoge bedragen dat men er nu nog steeds van op vakantie kan gaan. Ook het verhaal van Sabineke geeft aan dat er nu nog steeds mogelijkheden zijn om dit ‘foute’ geld te verzilveren. En ook de huizenbubbel is er niet door verdwenen.

  @originalGiel, het laatste wat zou moeten gebeuren is dat huurders en kopers tegen elkaar opgezet worden, of oud tegen jong. Zelf geloof ik niet zo in het geleidelijk afbouwen omdat je dan dezelfde spelletjes krijgt, maar dan andersom. Als je HRaftrek afschaft dalen alle huizenprijzen en blijft het per saldo gelijk. Het enige probleem wat overblijft zijn de hoge hypotheken waarvoor huizenbezitters dan geen ‘onderpand’ meer hebben. Als iedereen erkent dat de huidige prijzen niet reeel zijn dan zou je de banken moeten kunnen dwingen om die hypotheken bij te stellen.

  Reactie door Ben vd Spank — woensdag 9 november 2005 @ 13.18 uur

 36. De liberalisering van de huur betekent geen vrijheid voor de huurder, maar voor de huisbaas, want die kan voortaan vragen wat hij wil.

  waarom vraagt hij dan toch geen 1 miljoen euro per maand huur???????? Hij kan toch vragen wat hij wil?

  Reactie door McCarthy — woensdag 9 november 2005 @ 13.51 uur

 37. Goed zo zet em op Ada.

  Toevallig ben ik net vanmorgen bezig geweest om duidelijkheid te krijgen waarom de energiekosten zo hoog zijn en te informeren of het energieverbruik en de kosten hiervan, niet teruggebracht kunnen worden.

  Dit speelt ook bij ons, 23 bewoners die een gemeenschappelijke energie rekening hebben, die hoofdelijk wordt omgeslagen.

  Hoge energie rekeningen hebben wij elk jaar en moeten elk jaar veel bij betalen, terwijl er zoveel maatregelen vallen te bedenken waardoor het energieverbruik drastisch zou dalen.

  - verouderde ketel van jaren oud
  -isolatie van de woningen
  -eigen meters
  -goedkoper inkopen van energie bij een andere energieleverancier
  -goed sluitende ramen en deuren
  -dubbele beglazing
  enz.

  Ik hoop echt dat er maatregelen worden genomen waardoor er energie zuiniger met energie wordt omgesprongen en de kosten voor de huurder zullen dalen.

  Nu is de beurt aan de verhuurder, nu wij alle maatregelen hebben getroffen om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan, mogen zij daar wel eens werk van gaan maken.

  Reactie door e.krul — woensdag 9 november 2005 @ 13.58 uur

 38. @36 He, McCarthy is ook weer uit z’n hol gekropen. Leuk, ik miste jou intelligente opmerkingen al. Je oogst alom bewondering.

  Reactie door Gandalf — woensdag 9 november 2005 @ 14.22 uur

 39. Een VVD vriend van mij is druk bezig met het uitzoeken of woningen niet veel goedkoper gebouwd kunnen worden. Hij streeft naar een apartement met een huur van 200 euro per maand. 75m2 groot. Dus geen Huurtoeslag meer en als het koop wordt: een lage hypotheek zonder rente-aftrek!

  http://www.prize.nl/jsmits/pol/tehuur.html

  Reactie door L.M. Lembeck — woensdag 9 november 2005 @ 14.41 uur

 40. @37 ik herken dit ook
  Ik betaal ruim E200,00 per maand aan energiekosten. Op de rekening word aangegeven dat je met nieuwere apparaten honderden euro`s per jaar kunt besparen. Nu staat er bij mij op zolder een 20 jaar oude cv ketel en in mijn keuken hangt nog een geiser.Na navraag bij de verhuurder zegt hij heel schamper: zolang de ketel het nog doet vervangen wij hem niet.

  Krijg ik een week of 2 geleden een brief van diezelfde verhuurder dat als ik tientallen euro per jaar wil besparen ik nu over kan gaan naar het energie bedrijf van gezamelijke cooperaties.

  Het zelfde geld voor water verbruik. Geen water besparende stortbak voor huurders.

  Reactie door Matty — woensdag 9 november 2005 @ 15.16 uur

 41. Beste Sabineke, ik vind het niet erg om bonnetjes te sparen, ik vind het wel erg dat er allerlei regels gemaakt worden die niet of nauwlijks gecontroleerd of gehandhaafd kunnen worden… Ik geloof nl. niet dat er ooit iemand bij mij komt kijken of ik voor dat geld wel allemaal schroeven en spijkers heb gekocht… Bovendien is het helemaal niet zo moeilijk om een namaak bonnetje te krijgen als je dat zou willen… Onzin dus.

  Reactie door jessys — woensdag 9 november 2005 @ 15.41 uur

 42. Omdat voor startende kopers een huis 4 tot 5 x zo duur is, vergeleken bij 20 jaar geleden maar de inkomens lang niet in dezelfde mate zijn gestegen moet deze groep nu noodgedwongen woekerprijzen betalen voor een huurwoning, maar worden ze door de hypotheekbank te licht bevonden voor een hypotheek voor een koopwoning die qua aflossing maandelijks goedkoper uit zou vallen dan de maandelijke huursom aan het corporatiewezen, thans ook al steeds vaker opgehoogd met `servicekosten’. Huursubsidie trekt dit nadeel niet recht, en dan durft PvdA nóg te oreren over scheefwoners, huurders die te goedkóóp zouden wonen!
  Voorts denken de hypotheekbanken er niet over iemand als kredietwaardig te zien die
  steeds per halfjaarcontract werkt, of free-lance werkt, of 50plus is, of oproepwerk doet, en/of alleenverdiener/kostwinner is, om maar te zwijgen van wie een uitkering krijgt. (een garantie van een suikeroom of een plotse erfenis wil soms nog wel eens helpen in deze gevallen)
  Het lijkt dus wel of dit kabinet het gedwongen huren graag in stand houdt om
  de laagste inkomens gereguleerd uit te
  knijpen en te intimideren bij protest hier tegen, want wonen is een basisvoorwaarde en daardoor helaas een middel geworden om
  macht en druk op mensen uit te oefenen.
  Daarom vind ik dat de staat zou moeten optreden als soepele hypotheekbankier, zij verdient tenslotte genoeg aan langlopende staatsobligaties, daar valt wel een fonds uit te maken.

  Reactie door C.Tilyx — woensdag 9 november 2005 @ 16.31 uur

 43. Ik ken zelf het verschil tussen dorp en stad. In een dorp heeft men een eigen tuin, is men zelf verantwoordelijk voor de woning, en heeft men dus ook eigen eer van de inspanning. Bovendien geeft een tuin aanspraak omdat je binnen anderhalf uur altijd wel een buur langs ziet komen en dus babbeltje. Bovendien is men in een dorp vaak veel gemoedelijker, en … rustiger.

  In een huurwoning mag je maar hopen dat elke verandering die door jezelf is aangebracht, wordt overgenomen door de coporatie danwel de opvolgende huurder. Een probleem dus, ik zelf heb het idee dat ik verdorie aan de plek die mijn stekkie voor dit moment is, niks te willen heb zonder dat dat ooit in m’n gezicht terugstuitert, zoiets. Een soort huurders-Karma idee. :0)

  In zo’n overheids-ingedeelde massale eenheidsworst van hele complexen huurwoningen (is écht erger dan de “commerciële eenheidsworst”) zie ik het volgende:
  - je mag blij zijn als de helft van de mensen het trappenhuis aanveegt.
  - men pleurt ergens een gestolen winkelwagentje in de straat neer, en direct is het “niet meer van jou”. Een mentaliteit van laat ze dit maar oplossen, ik ben toch niet verantwoordelijk, voor mij wordt alles gedaan ipv dat ik zelf nog iets zou kunnen betekenen.
  - net ietsje teveel zwerfvuil, ook weer doordat als je naar boven kijkt, er alleen al 6 of 8 verschillende daders kunnen zijn.
  - je zit midden in het verkeersgedruis opeengepakt. Er zou dus een goeie economische reden moeten zijn om in een stad te wonen, voor de lol is het bij mij niet echt.

  Ik zou best onzelfstandiger willen wonen, waar bijvoorbeeld koelkast, wasmachine, keuken geen ruimte innemen, dat men 2 of 3 kamers heeft, en dat je met een vrij beperkt aantal (5 of 6 woningen) dat deelt en eventueel 1 gemeenschappelijke zitruimte. Mensen zouden dan veel aanspraak hebben. Als iedereen om 6 uur eet is dat natuurlijk een gedrang in de keuken, maar voor vrijgezellen vraag ik me af of die dat wat hoeft te schelen. Je zou het op z’n minst kunnen aanbieden. Je zou verschillende opties kunnen doen zoals wel of niet zelf het schoonmaakonderhoud doen.

  Reactie door W6969 — woensdag 9 november 2005 @ 16.34 uur

 44. Ik woon zelf in iets wat “Complex 17″ heet en dat vind ik gaaf. Lekker anoniem, groepsbelang boven het individueel belang, hand in hand kameradski’s. Dan ga ik naar Werkplek 120, als nummer 99104. Cooool.

  Reactie door W6969 — woensdag 9 november 2005 @ 16.36 uur

 45. Hoi Gandalf, ja, die inflatie etc, het zal allemaalwel, voor mijn gvoel gaat het toch om gebakken lucht, waarom niet terug verlangen wat je er voor betaald hebt en de kosten die je voor opknappen hebt gedaan voor de helft(dat doe je immers voor je zelf)Ik vind het echt van de gekke dat mijn huis nu,ongeveer 300.000 waard is, terwijl ik er 60.000 voor betaald hebt, het wordt nog gekker als je het in guldens bedenkt, 7 ton voor een simpel tussenwoningkje!Ik schaam me er haast voor.
  Hier in het Haarlemse wordt wel veel afgebroken en herbouwd maar heel veel nieuwbouw zijn dure appartementen, ik heb nooit zo goed begrepen dat mensen dat willen kopen, je koopt alshet ware de muren van je buren.En ja het is een luxe probleem, ik zie het maar als een mogelijke spaarpot voor onze kinderen, want verder hoeven ze niet op veel te rekenen, qua geld dan.
  @Jessys het is toch met al het geld wat je uitgeeft(dat van een ander is) dat er bonnen overlegd dienen te worden, tenminste ik moest het ook altijd doen als begeleider in de zorg, de peuterspeelzaal en ook toen ik in een winkel werkte en als jij dnekt dat bonnen vervalst worden zouden ze het meer moeten controleren, schept ook weer meer banen.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 9 november 2005 @ 16.44 uur

 46. Het aantal jaarinkomens om een koophuis te krijgen is volgens mij groter geworden, dus ook in reële zin, iets wat het reële inkomen drukt (dat wat je met een inkomen kunt kopen door de jaren heen, niet de hoogte ervan).

  Koopwoningen worden door allerlei overheidsmaatregelen zo duur: 6% inbegrepen in de K.K. die je sowieso kwijt bent, en de hypotheekaftrek die natuurlijk ook in de huizenprijs doorwerkt, het wordt immers een aantrekkelijker product. Met het gevolg dat doordat juist steeds minder mensen zoiets kunnen betalen, de vraag en dus de prijs naar huur steeds groter wordt, of het nou kapitalistische huisjesmelkers zijn of niet. De overheid houdt dan de maximale huurstijging kunstmatig laag, zodat als dat losgelaten zou worden, deze druk moet ontsnappen die op de ketel staat. Kortom ALLE WONINGEN worden kunstmatig duur of goedkoop gehouden, er zit weinig tussen en DAT is het probleem!!!

  Reactie door W6969 — woensdag 9 november 2005 @ 17.09 uur

 47. Van een actief lid binnen onze afdeling heb ik vorig jaar een folder gekregen van een bouwbedrijf dat een goede oplossing tegen de woningnood in onze gemeente kan bieden. Om een huis te huren moet je eerst drie jaar op de wachtlijst staan, een koopwoning in Grave is onbetaalbaar voor een starter. Wat gebeurt er dan? De jeugd gaat de gemeente uit en de gemeente vergrijst, dit met alle gevolgen van dien. Nu zijn er bouwbedrijven die voor een verkoopprijs van 100.000 incl grond en overige kosten kan bouwen. Deze bouwbedrijven halen hun winst niet uit de verkoop van 1 woning, nee, ze beginnen met bouwen bij 50 woningen. Zij halen hun winst dus pas uit grotere projecten.
  Het is voor veel gemeenten mogelijk om voor de (her)starters een echte oplossing in de woningnood te bieden, het is alleen een kwestie van politieke wil.
  Kijk ook eens op onze website http://WWW.grave.sp.nl of ga gelijk door naar http://grave.sp.nl/2005/051024_woningbouw.shtml om meer te weten te komen over woningbouw.

  Reactie door Frank Stoffer — woensdag 9 november 2005 @ 17.11 uur

 48. de waarde van een huis is slechts elementair .je hebt een dak boven je hoofd nodig thats it .en daar ga je niet de markt mee op.op verjaardagen hoor ik altijd maar .overwaarde,winst, van huizen weet ik alles ,huren is dom want dat geld ben je kwijt? nou mooi niet daar heb ik dat dak voor boven mijn hoofd !!! en komt hij! mijn buurman heeft zijn huis verkocht voor 159000 euro .ik huur mijn (geboorte )huis nog steeds voor 225 euro !betaal ik te weinig .of mijn a.s buurman te veel ? ik denk het laatste .tjsa. die markt werking , geef het ,klootjes volk, het idee dat ze rijk zijn .en je kunt ze 80 uur in de week laten werken voor een kut salaris .toch mooi gedaan van de vvd en cda dat moet je ze toch meegeven ?natuurlijk laat ik de ratten partij van nederland de p.v.d.a. buiten schot .

  Reactie door texas henkie — woensdag 9 november 2005 @ 17.12 uur

 49. Verder over huursubsidie:
  Als een huisjesverhuurder of -melker hierdoor een hogere huur kan vangen, wordt het verhuren van woningen wel gestimuleerd, maar ik vraag me af of de prijs hierdoor ook niet wordt opgeschroefd, omdat dat “toch wel betaald wordt”.

  Wat ik dus elkaar vind tegenwerken, is dat mensen die huursubsidie vangen en dus in deze zin profiteren van de overheid, niks terugdoen door bijvoorbeeld dan met een zak geld zich in deze vrije markt te storten. Die denkt ook van: hahaaa, lekker vangen, de grote anonieme hoop betaalt wel.

  Dus ik vind dat mensen die huursubsidie krijgen, dan ook maar te accepteren hebben dat er een “redelijke prijs” wordt bedacht door een overheid die woningen aan hun toewijst, en zelf beheert, en het vast hartstikke goed en efficiënt kan doen.

  Reactie door W6969 — woensdag 9 november 2005 @ 17.15 uur

 50. Kortom, communisme voor wie accepteert door de staat te worden gecreëerd en verzorgd, ook de lasten en niet alleen de lusten ten koste van het kapitalistisch verdiende geld.

  Reactie door W6969 — woensdag 9 november 2005 @ 17.17 uur

 51. (50)lul verhaal .

  Reactie door texas henkie — woensdag 9 november 2005 @ 22.12 uur

 52. @ 42 Right.

  Reactie door Ed Sorrento — woensdag 9 november 2005 @ 23.04 uur

 53. “De SP wil juist dat de huurders beschermd worden tegen malafide huisbazen, bijvoorbeeld door het vragen van huren boven het wettelijk maximum strafbaar te stellen.”

  Het vragen van huren boven het wettelijk maximum is dus op dit moment niet strafbaar? Waarom is het dan een wettelijk maximum?

  Als ik met de auto harder rijd dan het wettelijk maximum, dan zijn de blauwe meneren en mevrouwen er als de kippen bij om een bonnetje uit te schrijven.

  O, wat is ons landje toch heerlijk consequent.

  Reactie door Jahaap — donderdag 10 november 2005 @ 0.01 uur

 54. @ Sabinneke, het gaat mij helemaal niet om die bonnen, zal mij een rotzorg wezen, ik leg ze wel op zolder… Ik bewaar ze wel

  Waar ik een probleem mee heb is dat het niet te handhaven valt… ik zou willen dat ze komen controleren, dan weet ik tenminste dat die lui met dikke villa’s ook netjes hun geld weer in hun huis stoppen zoals ik dat dus wel doe…

  Maar er wordt niet gecontroleerd dus is het een grote farce, regeltjes om regeltjes te maken…

  Als je regels maakt moeten ze ook te controleren zijn. Een veel beter alternatief (wat wel te controleren valt) is een maximum aan de aftrek te stellen, scheelt een hele berg papier. En is veel eerlijker!

  Reactie door jessys — donderdag 10 november 2005 @ 9.10 uur

 55. Als de maximale huur nu eens zou worden vast gesteld op 75% van wat je kwijt zou zijn aan een hypotheek (looptijd 30 jaar) voor dezelfde woning…. :)

  Alternatief zou men natuurlijk naast “sociale huurwoningen” nu ook eens “sociale koopwoningen” kunnen mogelijk maken. Aangezien de huur tegenwoordig vrijwel gelijk is met wat de hypotheek gekost zou hebben vraag ik mij af wat de redenering achter de huursubsidie is tegenwoordig? Waarom mag dat geld wel naar de verhuurder (is al rijk genoeg) maar mag het niet naar de arme burger (die geen hypotheek kan krijgen).

  Waarom niet die huursubsidie ook aanbieden als koopsubsidie? Dan komen meer mensen in aanmerking voor een koopwoning en zal dit voor een grotere spreiding van de welvaart veroorzaken dan nu het geval is. Daarmee krijg je ook dat deze bevolkingsgroep veel aantrekkelijker wordt om voor te bouwen en de woningen zullen wat gevarieerder kunnen worden.

  Wat is het toch steeds in dit land dat de overheid de burger zo wantrouwt dat ze toch vooral wil voorkomen dat de burger zelfstandig wordt? Waarom deze obsessie met concentratie van middelen en centralisatie van macht? Want dat is het gevolg van het huidige woningbeleid.

  Wat zou een gemeentebestuur liever zien: 10000 zelfstandige ondernemers in verschillende sectoren die als netwerken samen werken en het gemiddeld goed doen of 1 fabriek met een strakke hiërarchie die 5000 werknemers aan het werk zet?

  Ik denk dat de belangen van een fabriek voor de politiek eenvoudiger te begrijpen zijn dan dan de complexe belangen van 10000 ondernemers… Zouden bestuurders ooit zover komen dat ze complexiteit en wijsheid van de massa zullen verkiezen boven eenvoud (en domheid) van hiërarchieën?

  Reactie door Gideon — vrijdag 11 november 2005 @ 11.29 uur

 56. In een stabiele beschaving wordt de volkshuisvesting met de grootste doelmatigheid geregeld. Het is een kwestie van efficient en rechtvaardig omgaan met de ruimtelijke ordening en milieu. Dat is in ons kleine kikkerlandje heel slecht geregeld. En dan durft men nog te spreken over vol is vol. Overbevolking is onzin. Ga maar eens efficient nadenken.

  Reactie door Tamara — vrijdag 11 november 2005 @ 22.30 uur

 57. heeft dat mokkel niet door dat als je de huren vrij laat zijn ,dat daarmee ook de huursubsidies voor mensen met een laag inkomen dan ook omhoog moeten ?Om te voorkomen dat deze niet op straat terecht komen ! Ook mensen die op straat leven “kosten ” de overheid geld !en bezorgen deze mensen veel ellende
  Of heeft dat mokkel helemaal geen hoofdrekenen gehad in haar opleiding !
  Een echte KIP zonder kop dus

  Reactie door fred — zaterdag 12 november 2005 @ 17.27 uur

 58. Waarschijnlijk is dat mokkel ook naar de management cursus voor politici geweest ,
  of denk ze dat ze nog in de Franse tijd leeft voor de revolutie

  Reactie door fred — zaterdag 12 november 2005 @ 17.30 uur

 59. Het blijft voor mij onverteerbaar dat er huizen worden gesloopt welke plaats moeten maken voor prestigieuze en peperdure flats en villa’s. Ik zeg niet zomaar wat, was afgelopen vrijdag in Leidschendam bij de dochter van m’n vriendin, de flat wordt gesloopt omdat deze plaats moeten maken voor bovengenoemde woningen. Onbegrijpelijk.

  Reactie door Bert — maandag 14 november 2005 @ 12.44 uur

 60. Onze woning komt in de vrij huur sectoor in 2007 ik ben dan verplicht de woning te kopen Anders wordt je er uit gezet.Luek is dat huren.Alle wooncorp verkopen maar.En gaan er van uit dat iedereen geld heeft om te kopen,en dan nog met mijn 50 jaar iets kopen.een schande.

  Reactie door lita — woensdag 16 november 2005 @ 9.49 uur

 61. Debat tussendoor gevolgd, niet alles helaas. Watik begrepen heb is dat er geen sancties zijn als gemeenten buiten de stad geen sociale huurwoningen bouwen en dat ze daar geen boodschap aan hebben. De ‘sanctie’ gelden mis te lopen die ze niet willen omdat ze niet willen bouwen slaat dus nergens op.
  Verder schijnen ze volgens Krista als ze al bouwen alleen te bouwen in het hoogste segment van de sociale huursector dus niet voor mensen met huursubsidierechten.
  Deze huizen gaan dus later weer vrijkomen voor de verplichte verkoop cq. vrije huursector.
  Dat is dus ook wat dit kabinet en die gemeenten dus ook, kijken voor het eerst in hun leven vooruit, willen.
  Ze maken van de minst draagkrachtigen een sociale vluchteling.
  Gedwongen verhuizen, wie betaalt de verhuizing en waar zijn ‘die’ huizen dan, waar gaan we, ze, naartoe.
  Misschien kunnen we in de omgeving van de brandhaard, de steden, vluchtelingenkampen’opzetten.
  Dit kabinet is het kabinet van het ‘sloopbeleid’op meer dan een gebied.

  Reactie door Henny — donderdag 17 november 2005 @ 8.00 uur

 62. Sorry Arda voor de naamsverwisseling

  Reactie door Henny — donderdag 17 november 2005 @ 8.02 uur

 63. Als de hypotheekrente wordt afgeschaft, zou de woningmarkt instorten, want de hoge prijzen oftewel de bakstenen windhandel wordt nu blijkbaar kunstmatig in stand gehouden door die aftrek. Lijkt me niet erg dat de markt instort, dan komen er betaalbare huizen voor mensen die zo nodig willen kopen. Zelf zou ik wensen dat alle huizen van “iedereen” waren, een nationale woning cooperatie dus,en dat iedereen die huizenvoor weinig geld kon huren. Maar dat is zeker niet haalbaar.

  Reactie door maaike — dinsdag 14 november 2006 @ 12.20 uur