Alle heil van de marktwerking?

woensdag 02 november 2005 :: 17.56 uur

Vanmiddag begint de begroting Economische Zaken. Heet hangijzer voor de SP is uiteraard de verregaande liberalisering van veel sectoren in Nederland. Beloofde positieve prijseffecten blijven uit en de vraag of de maatschappij er nu echt bij gebaat is, is nog door niemand sluitend positief beantwoord.

Ewout Irrgang voert tijdens de EZ-begroting het woord voor de SP. Hij pleit voor een veelomvattend, uitgebreid onderzoek naar de gevolgen van de liberalisering en privatisering. Dit onderzoek moet niet enkel en alleen gaan over de economische effecten maar juist ook over de algemeen maatschappelijke gevolgen van dit door Paars ingezette beleid. Want, zoals Ewout het zelf omschrijft, de overheid lijkt een blind geloof te hebben in de marktwerking, terwijl de praktijk daar absoluut geen reden voor geeft.

Luister hier naar de uitleg van Ewout. (Mp3; 3,5Mb; 5:50 min)

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

46 Comments

46 reacties

 1. Goed van Ewout!Hoog nodig zo’n onderzoek!Ik denk wel eens dat al die marktwerking en privatisering leidt tot sociale verarming van de maatschappij: het ik krijgt nog meer voorrang dan het al heeft!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 2 november 2005 @ 18.14 uur

 2. Een eerste stap voor dit kabinet zou kunnen zijn: het liberale communitarisme. Kies marktwerking als instrument voor welvaart, maar stel de solidariteit en welzijn boven de commerciële doelen van de markt.

  Alleen dan zal Nederland niet veranderen in de VS.

  Reactie door MvDeun — woensdag 2 november 2005 @ 18.34 uur

 3. Een, zoals in eerder topic aangeduid moratorium op privatiseringen?
  Dat kan niet, want inmiddels is alles wat los en vast zit in NL al verworden tot een mortuarium van lijpe bedoelingen. De kosten gaan daarbij steevast voor de baten. Dit land is inmiddels door ‘liberalisering’ volledig uitgewoond.
  Rest ons een gevoel van ongedefinieërd onbehagen…. vanwege brutaliteit (liberty)
  van de macht.

  Reactie door Alex — woensdag 2 november 2005 @ 18.51 uur

 4. Nou wacht ik op een goeie uitleg van overheidsingrijpen. Waar nou juist precies over geklaagd wordt is niet mobiele telefonie, internet, enzovoort wat commercieel is, maar juist overheidsdiensten…

  Reactie door W6969 — woensdag 2 november 2005 @ 19.18 uur

 5. Die marktwerking zal Nederland de das omdoen, ik ben daar van overtuigd. Nederland is veel te klein voor een echt liberale markt. Nederlandse bedrijven die geprivatiseerd zijn kunnen daardoor nauwelijks concurreren met de grote buitenlandse ondernemingen. Zij vallen dan in handen van de grote jongens met geld.

  Kijk maar naar de kabel, die is op papier ook geliberaliseerd. In de praktijk zitten we hier in Midden Nederland echter nog altijd met Casema opgescheept dat een monopolie heeft en geen mens die daar wat aan doet. Er is geen enkele keus wat de kabel betreft. Hoezo vrije markt…

  Er zijn gigantisch grote fouten gemaakt bij veel privatiseringen en er gaat nog meer ellende van komen. Let maar op.

  Reactie door DJ Digital — woensdag 2 november 2005 @ 19.19 uur

 6. @3

  Dat klinkt alsof je aan een wolf vraagt of ie zich voortaan als vegetarier wil gaan gedragen.

  Reactie door Ed Sorrento — woensdag 2 november 2005 @ 19.19 uur

 7. Marktwerking bereikt maar 1 ding en dat is monopolie posities, degene met de langste adem en het meeste kapitaal kan alle concurrentie wegwerken en overleven en kan daarna zelf zijn prijzen bepalen en die zullen niet mis zijn, marktwerking is dé manier om concurrentie de nek om te draaien.

  Reactie door Aad — woensdag 2 november 2005 @ 20.04 uur

 8. Vroeger was de gulden een daalder waard nu is de €uro een gulden waard op de vrije markt, geen wonder dat er steeds meer financiele problemen komen door dat alles zo duur wordt.

  Reactie door folkert de lepper — woensdag 2 november 2005 @ 20.23 uur

 9. “Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman,
  want daar wordt hij alleen maar slechter van.”

  - Boudewijn de Groot

  Reactie door Citaat — woensdag 2 november 2005 @ 21.52 uur

 10. @4

  Als men klaagt over liberalisering, dan gaat het inderdaad veelal over de zorg, het openbaar vervoer en de energievoorziening.

  En het is op zich ook wel merkwaardig dat juist daar prijzenstijging en verdere liberalisering samen lijken te gaan, dat terwijl je juist in de echt commerciele markten ziet dat concurrentie inderdaad leidt tot soms drastische verlaging van de prijzen. Soms zelfs zulke drastische verlagingen dat bedrijven zich genoodzaakt zien om productie uit te besteden aan zogeheten lage lonen landen….

  Reactie door Fjodor — woensdag 2 november 2005 @ 22.12 uur

 11. marktwerking is de bron van onze welvaart. Geloof het of niet, maar wanneer wij hier niet aan marktwerking zouden doen, zouden wij misschien wel een soort van ‘ontwikkelingsland’ zijn. Maar het gaat erom dat je bepaalde zaken niet aan marktwerking over kan laten. En dat is bij het huidige neo-liberale beleid wel het geval. Diensten die het individu en de sociale cohesie in gevaar kunnen brengen dienen door de overheid bestuurd te worden.

  Want als jullie allemaal kortzichtig stellen dat marktwerking slecht is, wat voor systeem willen jullie dan?

  Reactie door MvDeun — woensdag 2 november 2005 @ 22.36 uur

 12. 134 – Onderzoek toezicht en privatisering sociale zekerheid
  1 miljoen euro subsidie voor Groningse juristen
  Datum: 1 november 2005
  De Stichting Instituut Gak te Hilversum heeft een subsidie van rond 1 miljoen euro toegekend aan onderzoekers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Met het bedrag kunnen zij onderzoeken in hoeverre het publieke belang bij een juiste en toereikende uitvoering van een meer privaat stelsel van sociale zekerheid gewaarborgd is. Ook bekijken zij in dit verband hoe het publieke toezicht op de uitvoerders van dat meer private stelsel moet worden ingericht. Het project, dat op 1 januari 2006 begint, beslaat een periode van zes jaar en omvat twee promotie- en twee postdoc-onderzoeken

  Reactie door Lezer — woensdag 2 november 2005 @ 22.42 uur

 13. Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, in samenwerking met de sectie Arbeidsrecht van de vakgroep Bedrijfsrecht en Europees Recht bij de rechtenfaculteit van de RUG. De begeleiding is in handen van de prof.mr. F.M. Noordam, hoogleraar Socialezekerheidsrecht, prof.dr. J. de Ridder, hoogleraar Toezicht, en prof.mr. W.A. Zondag, hoogleraar Arbeidsrecht.

  Privatisering van de sociale zekerheid
  De vormgeving van de sociale zekerheid in Nederland is de laatste vijftien jaar ingrijpend veranderd. De oorspronkelijk sterke overheidsbetrokkenheid is drastisch aan het verminderen . Op verschillende deelterreinen ontstaan er private en soms ook gecombineerd publiek-private arrangementen. Hét voorbeeld is de privatisering van de Ziektewet. Hierdoor zijn de werkgevers verantwoordelijk geworden voor de opvang van de inkomensderving van hun zieke werknemers, terwijl daarvóór een publieke, collectieve sociale verzekering gold. Privatiseringstendensen doen zich ook voor bij bijvoorbeeld de verzekering van ziektekosten (nieuwe Zorgverzekeringswet), de bijstand (private reïntegratiebedrijven) en de arbeidsongeschiktheidsverzekering (uitvoering door private verzekeraars).

  Reactie door Lezer — woensdag 2 november 2005 @ 22.43 uur

 14. Publieke controle op private uitvoering sociale zekerheid?
  Die meer privaat ingerichte sociale zekerheid kent eigen systemen van checks en balances om de kwaliteit van de uitvoering te regelen. Dat zijn bijvoorbeeld medezeggenschapsorganen, de vergadering van aandeelhouders of raden van commissarissen. Verder zijn er kwaliteitsmanagament-voorzieningen, zoals benchmarking en certificering, die uit de private sfeer stammen. Maar bieden deze eigen systemen en instrumenten voldoende bescherming van het publieke belang bij een juiste en toereikende uitvoering van de sociale zekerheid, zoals dat onder andere in de Grondwet is verankerd? Voor het waarborgen van de kwaliteit kan het daarom nodig zijn dat er enigerlei vorm van publiek toezicht wordt uitgeoefend op die meer private sociale zekerheid.

  Stichting Instituut Gak
  Het project wordt gesubsidieerd door de Stichting Instituut Gak in Hilversum. Deze stichting is een belangrijke financier van onderzoek op het terrein van de sociale zekerheid. Daarnaast financiert de stichting een aantal bijzondere leerstoelen met betrekking tot verschillende aspecten (juridische, economische etc.) van de sociale zekerheid. Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de RUG financiert zij de bijzondere leerstoel Socialezekerheidsrecht.
  Noot voor de pers
  Meer informatie: prof. mr. F.M. Noordam, tel. (050)363 5765 (RUG) of f.m.noordam@rug.nl

  Laatst gewijzigd: 2 november 2005 09:39

  Reactie door Lezer — woensdag 2 november 2005 @ 22.43 uur

 15. Privatisering van de sociale zekerheid
  De vormgeving van de sociale zekerheid in Nederland is de laatste vijftien jaar ingrijpend veranderd. De oorspronkelijk sterke overheidsbetrokkenheid is drastisch aan het verminderen . Op verschillende deelterreinen ontstaan er private en soms ook gecombineerd publiek-private arrangementen. Hét voorbeeld is de privatisering van de Ziektewet. Hierdoor zijn de werkgevers verantwoordelijk geworden voor de opvang van de inkomensderving van hun zieke werknemers, terwijl daarvóór een publieke, collectieve sociale verzekering gold. Privatiseringstendensen doen zich ook voor bij bijvoorbeeld de verzekering van ziektekosten (nieuwe Zorgverzekeringswet), de bijstand (private reïntegratiebedrijven) en de arbeidsongeschiktheidsverzekering (uitvoering door private verzekeraars).

  Reactie door Lezer — woensdag 2 november 2005 @ 22.44 uur

 16. Stichting Instituut Gak
  Het project wordt gesubsidieerd door de Stichting Instituut Gak in Hilversum. Deze stichting is een belangrijke financier van onderzoek op het terrein van de sociale zekerheid. Daarnaast financiert de stichting een aantal bijzondere leerstoelen met betrekking tot verschillende aspecten (juridische, economische etc.) van de sociale zekerheid. Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de RUG financiert zij de bijzondere leerstoel Socialezekerheidsrecht.
  Noot voor de pers
  Meer informatie: prof. mr. F.M. Noordam, tel. (050)363 5765 (RUG) of f.m.noordam@rug.nl

  Laatst gewijzigd: 2 november 2005 09:39

  Reactie door Lezer — woensdag 2 november 2005 @ 22.47 uur

 17. @MvDeun
  Het systeem van voor de euro. Het systeem van een eerlijke boterham willen verdienen. Het systeem van doe maar gewoon. Het systeem van onze belastingen worden gebruikt om zorg,onderwijs,vervoer,energievoorziening zijn onder controle van de overheid en gewaarborgd. Het systeem van voor de rat-race. Het systeem van voor de ego’s. Het systeem van een collectief geweten.

  Reactie door Tamiem — woensdag 2 november 2005 @ 22.48 uur

 18. Misschien moeten we ons even realiseren dat de voormalige staatsbedrijven een hele bak subsidie kregen, die verzelfstandigde/geprivatiseerde bedrijven niet krijgen.

  Gaan we kijken naar een sector waar dit niet het geval was, de telecomsector (vm PTT Telecom), dan zien we dat de marktwerking een ongekend succes geweest is. 2 maanden wachten op een aansluiting, om vervolgens voor een euro per minuut te mogen bellen, dat is helemaal voorbij.

  Reactie door Kees — woensdag 2 november 2005 @ 22.55 uur

 19. Waar kan ik heen, ik kan niet naar Duitsland, kan niet naar Duitsland waar daar is het net zo erg, waar kan ik heen, ik kan niet naar China waar daar is het slecht…….ok..Denemarken?.geen euro,collectief geweten, ok….even mijn broer bellen want die woont er al.

  Reactie door Tamiem — woensdag 2 november 2005 @ 22.58 uur

 20. Omdat de enorme ontmenselijking van de marktwerking ons allen duidelijk is geworden gedurende de industriele revolutie. De mens was in die tijd niets anders als een economische factor, zijn er op een gegeven ogenblik stemmen opgegaan om de overheid meer leidend in de economie te laten zijn.
  In Nederland hadden we jarenlang een goede balans hierin, met drie gelijkwaardige partners.
  Overheid werkgevers en werknemers.
  Eenzijdig is dit afgebroken door het huidige kabinet, met als motto de economie moet gered worden.
  Nu rest mij 1 vraag.
  Voor wie is die economie ?
  Voor een selecte groep rijken, of voor de gehele samenleving.
  Meet je de gezondheid van je economie af aan de bankrekening van enkelen, of aan de algehele welstand van je bevolking

  Reactie door Eric — woensdag 2 november 2005 @ 23.31 uur

 21. Hear hear, Eric.

  Elke VVD stemmer zou deze vraag moeten stellen. Volkspartij voor vrijheid en democratie. Welk volk mag vrij zijn?

  Elke PvdA stemmer zou deze vraag moeten stellen. Partij van de Arbeid. Zijn jullie er alleen om arbeidsplaatsen te genereren tegen elke prijs of hebben jullie ook een visie op leven?

  Reactie door Tamiem — woensdag 2 november 2005 @ 23.45 uur

 22. @18
  Ja en nu koopt de ene telecom maatschappij de andere op, achter elkaar. wat denk je dat er met de prijzen van het bellen gebeurd als alles uiteindelijk in handen is van 1 telecom maatschappij? Laat zich niet moeilijk raden denk ik.

  Reactie door Aad — donderdag 3 november 2005 @ 0.12 uur

 23. Marktwerking ?

  We hebben het gezien bij Nuon en UPC, het is al enige tijd een puinhoop… ik ben bang dat het echte grote graaien nu pas echt gaat beginnen…

  Nu komen de (ziektekosten)verzekeringsmaatschappijen ook meedoen en het wachten is nog op de watermaatschappijen…

  Top-salarissen voor de bestuurders… zouden ze echt harder werken dan Jan Marijnissen ?

  Ik ben erg bang dat de puinhoop die er nu gaat komen een voorbode is van erg veel ellende… moeten de ‘arme’ dan maar gaan stelen bij de ‘rijke’ ? Ik zie het er nog eens van komen…

  Ook ik voel me zo langzaam aan bestolen door de overheid, ik heb niets tegen het betalen van belasting… dan verdien je ook een behoorlijk salaris…
  Maar het gaat nu allemaal wel heel erg de verkeerde kant op !

  Ik weet het eigenlijk ook niet meer…

  Reactie door Leo — donderdag 3 november 2005 @ 0.32 uur

 24. @12-16
  Was het niet beter geweest om er vooraf een studie aan te wijden in plaats van de Nederlandse samenleving met de rug tegen de muur te zetten. Als er één bedrijf als testcase was gebruikt, bijvoorbeeld de NS, dan had deze liberaliseringdrift in de kim gesmoord kunnen worden. Maar nee, als een blind paard dendert deze liberaal aangedreven regering verder. Op weg naar…….wie het weet mag het zeggen!

  “Als ze langs sjokt als een paard
  de kop omlaag
  de vormloze dijen
  die kinderen doet schreien
  en schichtig springt
  en jachtig verder jaagt
  dan zeg ik liberalen
  den duvel zal jullie halen.

  Naar Jaap Fisher (Joop Visser)

  Goede morgen overigens.

  Reactie door Gandalf — donderdag 3 november 2005 @ 7.14 uur

 25. Alle heil van de marktwerking, is niets anders dan het uitvoeren van bureaucratisch fascisme. Iets dat zakenlui maar moeilijk zullen kunnen begrijpen. We hebben een bureaucratisch hefboom als winstversneller uitgevonden.

  (Helaas ook socialisten geloven hierin en tot op heden heb ik de SP zijn geloof hierin nog niet op zien zeggen!)

  Helaas heeft deze bureaucratische hefboom gewerkt als een kip met de gouden eieren waar zowel neo-liberalen als socialisten zich verlekkerd hebben opgestort.

  Marketingtechnisch en psychologisch gezien is de bureaucratische hefboom een gigantische uitvinding voor diegene die humor hebben, maar wel eentje die onze samenleving vandaag in een wurggreep heeft genomen.

  Hier kan met ook de babylonische spraakverwarring terugvinden waarom vandaag socialisten (inclusief) en neo-liberalen in feite hetzelfde geloof aanhangen. Het verschil is dat we het slechts interpreteren zoals het ons zelf het beste uitkomt. Niets menselijke is een neo-liberaal en socialist vreemd, waaronder mezelf. Vandaag zijn zowel socialisme als neo-liberalisme gestoeld op ongezond egoïsme.

  Reactie door Peter Hoopman — donderdag 3 november 2005 @ 7.44 uur

 26. @25 “Vandaag zijn zowel socialisme als neo-liberalisme gestoeld op ongezond egoïsme.”

  ?

  Reactie door Gandalf — donderdag 3 november 2005 @ 7.51 uur

 27. De uitkomsten van het onderzoek van Ewout zullen pijnlijk zijn voor zowel socialisten als liberalen. We zullen namelijk ons eigen fascistische handelen tegenkomen. De ieder voor zich mentaliteit. Want ook het ‘socialisme’ heeft gekozen voor deze ‘overlevingsreflex’. Psychologisch overigens prima verklaarbaar waardoor we hopelijk over een tijdje elkaar als liberalen en socialisten elkaar de hand kunnen schudden en kunnen lachen om onze eigen fratsen die we hebben uitgehaald in onze politiek-economische overlevingsstrijd. Zowel liberalen als socialisten hebben gelijk, we dienen slechts beide te integreren tot één geheel. Waarbij autonomie van het individu en onderlinge solidariteit twee vanzelfsprekende uitgangspunten zijn.

  Reactie door Peter Hoopman — donderdag 3 november 2005 @ 7.57 uur

 28. Overmatige marktwerking is een doorn in het oog van de beschaving. Er moet zeker ruimte zijn voor vrij ondernemerschap maar de grenzeloosheid waarmee dit gepredikt wordt door onze regering en de coalitiepartijen daarachter is echt walgelijk en greicht op niets anders dan hun eigen beurs. Vrij ondernemerschap is prima, maar niet waar het de eerste levensbehoeften van mensen aangaat dus in energie, zorg en sociale voorzieningen bijvoorbeeld en wat het overige betreft (zoals daar inderdaad bijvoorbeeld zijn het taxivervoer en het notariaat, maar ook het openbaar vervoer); voor elke spel zijn regels opgesteld om het goed en ordelijk te laten verlopen. Er moet dus wel voor gezorgd worden dat die regels worden nageleefd en dat er niemand vals speelt. Zo ook op de vrije markt.

  Overheidsbemoeienis is dus gewoon nodig op een vele fronten.

  Ik ben op dit moment ook nog steeds in een discussie over overheidsbemoeienis gewikkeld op de site met iemand die openlijk toegeeft een ANARCHIE na te streven. Deze discussie was een rechtstreeks gevolg van het topic over het wetsvoorstel van Agnes Kant over meer speelruimte voor kinderen.

  Voor de geïnteresseerden :

  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2005/10/27/speelruimte-voor-kinderen/#comments

  directe aanleiding is bijdrage 18 van Geldwolfje en mijn antwoord daarop in bijdrage 22.

  Reactie door Danny — donderdag 3 november 2005 @ 9.06 uur

 29. markt werking is uitstekend !
  als ik een keuze heb uit :een zorgverzekering van de overheid en van verzekerings maatschappijen.
  als ik een keuze heb uit:een nuts bedrijf van de overheid of een particulier.
  als ik een keuze heb uit: openbaar vervoer van de overheid of van een particulier .
  als ik een keuze heb uit:media verzorgd vanuit de overheid en een commerciele.
  kortom als ik mag kiezen , kies ik voor de overheid .omdat we dan allemaal meebetalen en allemaal MEE! MOGEN DOEN .

  Reactie door texas henkie — donderdag 3 november 2005 @ 9.23 uur

 30. @ Tamien (17). Ik ben het met je eens dat er teveel verandert en kapot gemaakt wordt. Maar over dat systeem waar jij praat, weet je wel wat dat is? Juist ja, marktwerking!

  Reactie door MvDeun — donderdag 3 november 2005 @ 9.59 uur

 31. Ewout vergeet bij je onderzoek niet de politieke marktwerking van enerzijds “socialisme” en anderzijds “liberalisme” en hun onderlinge uitwisseling en afhankelijkelijkheid. Dat meenemend maakt het ook geloofwaardiger de commerciële marktwerking in het juiste daglicht te zetten. Een mooie uitdaging waarbij ik je veel succes en moed toewens. Go for it!

  Reactie door Peter Hoopman — donderdag 3 november 2005 @ 11.05 uur

 32. Een voorbeeld van marktwerking: Aan onderzoek naar geneesmiddelen of vaccines wordt veel minder geld besteed dan aan onderzoek naar behandelingsmethoden. Waarom? Omdat je bij een behandelingsmethode klantenbinding hebt, terwijl een vaccinatie of geneesmiddel slechts 1 keer maar een relatief klein beetje geld oplevert per klant.

  Als een bedrijf zowel een geneesmiddel als een betere behandelingsmethode zou hebben tegen bijvoorbeeld aids dan zou het tegen de belangen van de economie en de aandeelhouders zijn om het geneesmiddel op de markt te brengen.

  Erg informatief is dan ook een klein kijkje in de richting van cuba.

  Reactie door Gideon — donderdag 3 november 2005 @ 11.09 uur

 33. Het succes in bijvoorbeeld de Telecom is toch wel duidelijk.

  Reactie door McCarthy — donderdag 3 november 2005 @ 15.54 uur

 34. @33

  Lees mijn reactie nog maar eens, zie nummer 22 en dank dan nog eens na over je antwoord

  Reactie door Aad — donderdag 3 november 2005 @ 17.03 uur

 35. @ 33

  Je noemt dan ook de enige uitzondering. Maar vergeet daar dan ook niet bij te vertellen dat de KPN in, ik dacht 2001, met een bedrag van f 2 mld aan belastinggeld overeind gehouden moest worden na het mislukte overnamedebacle van E-plus. Iemand heeft eens uitgerekend dat die grap uiteindelijk f 3.000 per Nederlander heeft gekocht.

  Reactie door Ed Sorrento — donderdag 3 november 2005 @ 17.05 uur

 36. Klopt, met internet ook.
  Reden is dat dit een “luxeartikel” is. Je kán zonder, hoewel dat voor de telefoon nog erg lastig wordt.
  Met energie, en zorg ligt dit toch wel iets anders. Daar kun je geen dag zonder, en dat is een goede reden om angst op te wekken.Daarbij is de markt min of meer verdeelt tussen vier grote bedrijven, waar de leveringskosten niet onder keuzevrijheid vallen.

  Een vrije markt werkt optimaal alleen als er ook vrije consumenten zijn, die objectief kunnen kiezen en niet alles hoeven te slikken wat de energiebedrijven/zorgverzekeraars verzinnen. Dat is pas echte keuzes. Bij zorg en energie is de afhankelijk te groot.

  Van een vrije markt is in het zorgstelsel helemaal geen sprake. Sterker nog: de consument kan niet eens meer kiezen waar sommige behandelingen plaats moeten gaan vinden. Dus een ziekenhuis links laten liggen omdat ze zommige dingen niet goed doen is er niet meer bij.
  De keuze is dat je je verzekeraar kan kiezen, en dat kan ik nu ook al.

  Maar McCarthy, wees gerust. Na de propadeuse zal je dit nog wel iemand vertellen.

  Reactie door alexander — donderdag 3 november 2005 @ 17.22 uur

 37. Stel je voor een Nederland waar de telecom/datacom een overheidsinstelling zou zijn. Die dan door belastinggeld betaald zou worden en dus net als het meeste andere infrastructuur niet een tol poortje per tijdseenheid zou hebben.

  Geen dure reclame, acquisitie, administratie en incasso afdelingen meer…

  http://netparadox.com

  Reactie door Gideon — donderdag 3 november 2005 @ 17.32 uur

 38. Bij marktwerking worden volgens de begrippen efficiency en effectiviteit altijd verwisseld. Uiteindelijk moet bij iedere sector worden afgevraagd wat de doorslag moet geven.

  Efficiency slaat altijd op winstgevendheid. Op zich niets mis mee, ook niet bij overheidsinstellingen. Niemand zit te wachten op verspilling van gemeenschapsgelden. Effectiviteit is echter een heel ander onderwerp, we praten dan over bijv. continuiteit, kwaliteit en veiligheid van dienstverlening. Het lijkt mij duidelijk dat effectiviteit ten koste kan gaan van winstgevendheid. De kost gaat voor de baat uit.

  Het huidige neoliberalisme lijkt mij vnl. gebrand op efficiency op de korte termijn. (bijv. winstmaximalisatie)Onduidelijk is hierbij wat maximale winst nu precies is. Is dat het hoogste dividend per aandeel ten koste van mensen? Op termijn zal dit beleid zichzelf de das omdoen.

  Wie overal over een prijskaartje aan hangt, komt er achter dat sommige dingen hun waarde hebben verloren……

  Reactie door Erik van Donk — vrijdag 4 november 2005 @ 16.24 uur

 39. Onderzoek prima als het dan ook geheel onafhankelijk is en uitgevoerd wordt door meerdere disciplines waarin ook een grootschalig consumentenonderzoek plaats vind bijvoorbeeld door een socioloog en bijvoorbeeld gedragsdeskundigen om meerdere uitkomsten handen en voeten te geven. Het gevaar schuilt erin dat het precies zo gaat als met de commissies en de tweede-kamermeerderheid van CDA-VVD-D66 uitmaken wie het onderzoek mogen doen.

  Reactie door Henny — zondag 13 november 2005 @ 10.21 uur

 40. Wat een geld gaat dat straks weer kosten om het allemaal weer terug te draaien als het niet blijkt te werken…

  Reactie door Sander — woensdag 23 november 2005 @ 2.44 uur

 41. Marktwerking is de basis van onze welvaart. Er is geen enkel argument dat standhoudt om dingen als gezondheidszorg en openbaar vervoer niet te privatiseren. Voorbeelden van sectoren waar marktwerking ‘mislukt’ zou zijn gaan allemaal mank op het feit dat de marktwerking er nog niet ver genoeg is doorgedrongen. Zo is de energiemarkt geprivatiseerd maar is er geen hond overgestapt naar een andere aanbieder (behalve ik). Die aanbieders hebben dus ook weinig reden om de prijs te verlagen. Moet je ‘ns kijken hoe snel de prijzen zouden dalen als er morgen honderdduizend mensen zouden overstappen.
  Alle schrikbeelden die worden opgeroepen als het over meer marktwerking gaat zijn gebaseerd op onredelijke en dogmatische angsten.

  Reactie door HenriOsewoudt — maandag 28 november 2005 @ 20.32 uur

 42. Ik denk dat het goed is om een principieel onderscheid te maken tussen verschillende typen van markten, zoals gedefinieerd in de economie. Het vraag-aanbod curve en prijsvorming zijn in een monopoly behoorlijk anders dan in een oligopoly of een polypolie.
  Met name “marktwerking” in een monopoly en oligopoly behoeft een heleboel toelichting.
  Indien er sprake is van een monopoly (één aanbieder) bepaald deze aanbieder prijs en hoeveelheid van de aangeboden goederen (of diensten). Indien er bovendien nog sprake is van een “verkoopersmarkt” zal de prijs (theoretisch) zeer hoog kunnen oplopen, er is geen enkele concurrentie. Het is dan ook verstandig met name in deze markten de overheid sterk grip te laten houden op de prijsvorming. Zeker voor basisbehoeften, omdat de prijselasticiteit van de vraag hier zeer laag is. Ook bij een oligopoly (weinig aanbieders) is “marktwerking” een gevaarlijk begrip. Een handjevol aanbieders zijn gemakkelijk instaat om elkaars prijs te controleren. Kartelvorming en prijsafspraken steken in dit soort markten de kop op.
  Marktwerking werkt alleen goed bij veel aanbieders (polypolie) en goederen of diensten met een redelijk grote prijselasticiteit van de vraag. Consumenten kunnen deze goederen of diensten gemakkelijk laten liggen, of naar een andere winkel gaan.
  Marktwerking is dus absoluut niet één en hetzelfde begrip, maar kent vele gedaanten.
  Bovendien probeert de overheid vaak een slaatje te slaan uit privatisering door eerst de lasten te privatiseren, dan de lusten, en bovendien vaak wel grip wil blijven houden op de prijsvorming. Anderzijds worden tegelijkertijd wel kwaliteitseisen geformuleerd, zoals bijvoorbeeld bij de spoorwegen. Privatisering gebeurt vaak onder het mom van marktwerking, waardoor de prijs zou dalen, in feite wordt het een nieuwe (tijdelijke) bron van inkomsten voor de overheid met minder edele motieven naar de burgers. Een wat fopspeen-achtig karakter dus.

  Reactie door Bert Neut — zaterdag 3 december 2005 @ 20.16 uur

 43. Gelukkig gaat het met alle zaken waar de overheid zich mee bemoeit zo fantastisch!

  KPN was ook zo fantastisch. Bellen naar Belgie kostte 2 Euro per minuut. Nu naar privatiseren is dat toch iets goedkoper geworden…

  Het is trouwens aangetoond dat landen met hoge belastingtarieven – dus grote overheidsinvloed – meer tekorten in het budget hadden. Dat was statistisch significant. Dus landen met minder overheidn – meer marktwerking – werken veel efficienter.

  Reactie door Shakes — zaterdag 17 december 2005 @ 19.43 uur

 44. Het toeval wil dat ik uit de plaats kom waar het Bilderberghotel gesitueerd is.
  Dit Hotel is de naamgever voor een organisatie welke op regelmatige basis bijeenkomt en een keur van internationale grootindustrieele en politieke kopstukken huisvest.
  Sinds de oprichting ervan door wijlen Prins Bernhard in 1954 is deze groeiende conferentie gehuld door geheimzinnigheid en uit de wind gehouden door de media.
  Toch is deze club een belangrijk component in het bepalen van de agenda welke door de “leaders of industy” op wereldschaal tot uitvoering zal worden gebracht.
  Het is daarom geen verrassing waarom antiglobalisten hun pijlen richten op dit soort geheime bijeenkomsten waar vreemd genoeg ook bekende nederlands ex, en zittende politici aan deelnemen.
  Hoe kan het zijn dat er buiten iedere parlementaire discussie om, er in het geheim afspraken worden gemaakt welke in belangrijke mate de wereldhandelsagenda bepalen en waar niet alleen wij maar ook grote, zo niet de hele wereld de ondemocratische wrange vruchten van plukt.
  Behalve dat deze club uiterst geheim en obscuur en elitair is, is deze club niet in het belang van eerlijke handelsverhoudingen in deze wereld.
  De schijn welke hiermee gewekt gaat worden is dat de wereld onder invloed staat van onbekende mechanismen buiten het publieke gezichtsveld maar met doorslaggevende effecten.
  Zolang niet is onderzocht en bovenal openheid is verkregen over de gang van zaken achter deze gesloten deuren, kunnen we niet uitgaan van de volksvertegenwoordiging en het kabinet en de rechter als het hoogste bestuursorgaan van Nederland.
  Dit zal speculaties over het belang van het invoeren van een europese grondwet, nieuw leven inblazen. Globalisering is blijkbaar een “hot issue”.
  Liberalisering van iedere tak van het maatschappelijke handelsverkeer en het verkapitaliseren van het totale sociale circuit is slechts een onderdeel van een netwerk van plannen en hervormingen om tot een door bedrijven gedomineerde samenleving te komen waarbij democratie is afgezwakt tot een symbolische show om het volk de illusie te geven dat er nog iets in te brengen valt.

  Reactie door Rob van der Zon — dinsdag 27 december 2005 @ 13.58 uur

 45. Liberalisering werkt niet blijkt uit tal van voorbeelden van electriciteit tot taxis..

  Als tegenvoorbeeld wordt vaak de telecommunicatie genoemd…

  Telecomprizen zijn inderdaad lager, maar dat is ondanks en NIET dankzij liberalisering.

  Telecomprijzen zijn lager vanwege voortschrijdende techniek waardoor datatransport steeds goedkoper wordt…

  Als de overheid het voor het zeggen had dan zouden de prijzen nog lager zijn omdat de consument dan niet zou hoeven betalen voor de winst en reclamebudgetten van van de telecom bedrijven..

  Reactie door Jos — maandag 2 januari 2006 @ 20.53 uur

 46. bet…

  escorted restructured exponentiate.sublimation:alignment needless Orion easement gunned.odds calculator http://odds-calculator.extra-sport-betting.com/

  Trackback door bet — zaterdag 20 mei 2006 @ 13.29 uur