De vissen en het water

vrijdag 29 juli 2005 :: 21.37 uur

(Deze column verschijnt deze maand in De Tribune.
Binnenkort verschijnt er hier een uitgebreid artikel over ‘terrorisme’en de vraag ‘wat doen we eraan?’)

De groepjes die wereldwijd verantwoordelijk zijn voor het toenemend aantal terreuraanslagen hebben veel overeenkomst met clubjes als destijds de Rote Armee Fraktion, Rara en de Rode Brigades. Het zijn sektes met een gewelddadig en antidemocratisch karakter. De leden hebben een verwrongen mens- en maatschappijbeeld, niet zelden versterkt door een zieke geest. Ideologie en godsdienst worden aangeroepen als rechtvaardiging voor hun misdaden. In het geval van het moslimextremisme is er ook nog sprake van een beschavingskloof terug te voeren op democratie versus theocratie, en rurale achtergronden versus de moderne, op steden georiënteerde, Westerse samenleving. Elke vorm van tolerantie ten opzichte van diegenen die zich gewelddadig intolerant betonen jegens een samenleving die tracht democratie en vrijheid te concretiseren is misplaatst. Opsporen, berechten en hard doch rechtvaardig straffen is het enig mogelijke antwoord. De veroordeling van Mohammed B is een hoopgevend begin.

Maar we ontkomen er niet aan ook te spreken over de omgeving, het water waarin de vissen gedijen. Nationaal en internationaal moeten we proberen de voedingsbodem voor blinde haat en geweld weg te nemen. Dat kan alleen door alle mensen – hier en daar – te laten zien dat de intenties en het beleid van onze politieke leiders deugen. Dat begint met het voeren van een andere politiek. We zullen de harten van de verdrukten pas kunnen winnen voor een toekomst gebaseerd op vrijheid, democratie en solidariteit wanneer we aan die drie elementen ook daadwerkelijk en zichtbaar inhoud geven, nationaal en internationaal, te beginnen met het aanpakken van de armoede en uitzichtloosheid. Binnenlands betekent dat werken aan integratie en het tegengaan van segregatie. Mislukte integratie en discriminatie zijn de twee kanten van één medaille. Ze versterken elkaar en geven alleen maar verliezers. Laten we in ieder geval op onze hoede zijn en blijven voor degenen die in deze denken dat simpele antwoorden de oplossing vormen.

Voor blind fanatisme en extremisme kan ik geen begrip opbrengen. Iets anders is dat we moeten proberen het te begrijpen, anders komen we niet verder. Het ontmantelen van de rechtstaat is in ieder geval geen antwoord op terrorisme. Slechts een politiek die gericht is op het scheiden van ‘de vissen’ van ‘het water’ kan en zal succes hebben. Daar ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor de politiek en de hele samenleving, autochtoon én allochtoon.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

79 Comments

79 reacties

 1. Quote “Iets anders is dat we moeten proberen het te begrijpen, anders komen we niet verder”

  Dit is een heel belangrijk punt. We moeten weten wat de oorzaken zijn. Is het alleen religieus zijn er ook sociale, maatschappelijke en psychische oorzaken aan te wijzen. Je zult inzicht moeten hebben in alle oorzaken, anders zullen maatregelen niet werken.

  Reactie door Erik — vrijdag 29 juli 2005 @ 22.04 uur

 2. En net zoals het begrijpen, moeten we de voedingsbodem weg zien te nemen. Overigens moet je volgens mij toch redelijk verknipt zijn om burgers op te blazen

  Reactie door redst@r — vrijdag 29 juli 2005 @ 22.44 uur

 3. Er zal best wel wat inzitten, dat je het moet begrijpen. Maar ik denk ook dat er altijd terroristen zullen zijn, er zijn altijd mensen die verknipt zijn en alleen maar kwaad willen. En daar kun je denk ik weinig aan doen.

  Reactie door karin — vrijdag 29 juli 2005 @ 23.08 uur

 4. Het huidige mondiale probleem komt in beginsel voort uit het feit dat bepaalde groepen zich over een lange periode (terecht) misdeeld, niet serieus genomen en betutteld hebben gevoeld door de internationale politiek van de V.S. en “het rijke Westen”.

  Een goed voorbeeld hiervan is de lakse wijze waarop jaren met het Palesteinse vraagstuk is omgesprongen én het schrille contrast hiermee als we kijken naar het snelle ingrijpen van het Westen in Kuweit en Irak.

  Daarnaast is het natuurlijk schrijnend dat in bepaalde werelddelen mensen omkomen van de honger en geen scholing of medische zorg kunnen betalen, terwijl de wereldlijke rijkdommen voornamelijk zijn geconcentreerd in de V.S. en het Westen. Eerlijk delen? Nee dus.

  Reactie door Jeroen1 — vrijdag 29 juli 2005 @ 23.13 uur

 5. Prttt…

  Reactie door Dirk — vrijdag 29 juli 2005 @ 23.14 uur

 6. Door wederzijds respect, eerlijkheid en een evenredigere spreiding van de rijkdommen op de wereld verdwijnt een belangrijk deel van de voedingsbodem voor extremisme.

  Reactie door Jeroen1 — vrijdag 29 juli 2005 @ 23.16 uur

 7. Ben je al uit je narcose..?
  Wat een verschrikkelijk onzin verhaal.

  Grt
  Dirk

  Reactie door Dirk — vrijdag 29 juli 2005 @ 23.16 uur

 8. @7, Dirk,

  Argumenten?

  Reactie door Jeroen1 — vrijdag 29 juli 2005 @ 23.18 uur

 9. Ik probeer je antwoord te geven, maar dat pikt dit weblog niet meer. Ik geef het op.

  Grt
  Dirk

  Reactie door Dirk — vrijdag 29 juli 2005 @ 23.31 uur

 10. @Webmaster,

  Net zoals Dirk@9 had ik zojuist ook problemen met posten. Volgens mij hebben we een storinkje…

  Reactie door Jeroen1 — vrijdag 29 juli 2005 @ 23.33 uur

 11. @9, Dirk,

  Dat met die narcose, vindt je dat nou echt nodig?

  Reactie door Jeroen1 — vrijdag 29 juli 2005 @ 23.35 uur

 12. Terrorisme valt nooit goed te praten maar zolang er op deze aarde nog mensen op grote schaal de hongerdood sterven en mensen onderdrukt worden,ben ik bang dat we weinig invloed zullen hebben op terroristen.We zullen toch moeten vechten voor een eerlijker verdeling.Niemand op deze aarde mag zich achtergesteld voelen en we zullen er toch naartoe moeten om de rijkdom eerlijk te verdelen.Solidariteit,dát is wat we missen op deze aardbol !!!!

  Reactie door Diny — vrijdag 29 juli 2005 @ 23.37 uur

 13. Ik ga nergens meer serieus op in. Alleen onzinnig niks lukt nog.

  Grt
  Dirk

  Reactie door Dirk — vrijdag 29 juli 2005 @ 23.39 uur

 14. @14, Dirk,

  In dat geval zou ik zeggen: succes en blijf het proberen!

  Reactie door Jeroen1 — vrijdag 29 juli 2005 @ 23.43 uur

 15. De intenties en het beleid van onze politieke leiders deugen van geen kant over het algemeen,
  mensen zoals bush zijn alleen maar uit op macht over de wereld, in europa is het ook niet veel beter,
  daar heeft de meerderheid van de politiek stront in hun oren.

  De algemene wet gelijke behandeling steld ook weinig voor,
  er wordt extra rekening gehouden met gelovige mensen.
  Ik kan hem even goed als wc papier gebruiken, ik heb er als niet gelovige niks aan.

  Jan, ik heb je een paar jaar geleden gevraag of er wat gedaan wordt aan het ongelijk behandelen
  van vrouwen door de sgp, is er ook maar iets veranderd de afgelopen jaren?
  Volgens mij niet.

  Nou, en daar moet je dan trots op zijn, op het westen.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zaterdag 30 juli 2005 @ 0.17 uur

 16. “We zullen de harten van de verdrukten pas kunnen winnen voor een toekomst gebaseerd op vrijheid, democratie en solidariteit wanneer we aan die drie elementen ook daadwerkelijk en zichtbaar inhoud geven”

  Jan, je hebt groot gelijk. Vissen in troebel water, daaar kunnen wij wat aan doen. Door het goede voorbeeld te geven.

  Reactie door Henk Tukkers — zaterdag 30 juli 2005 @ 0.28 uur

 17. Alles goed en wel, behalve weer die Westerse arrogantie, dat toontje, praten over beschaving, “beschavingskloof”, en dan als argument “rurale achtergronden” erbij halen. Jan, waarom zeg je niet meteen dat ‘wij’ beschaafd zijn en ‘zij’ domme boeren?

  Vraag ik me ook af Jan, of je nog wel eens buiten de grote stad komt en praat met ‘plattelanders’. Ben je wel eens in Uden geweest? In Velp? In Urk? En, hoe is het gesteld met de “beschaving” daar?

  En neem bijvoorbeeld eens het Rotterdamse stadhuis, hoeveel “beschaving” kun je daar vinden? Ze kunnen zich niet eens uitdrukken in redelijk Nederlands, laat staan een vorm van beschaafd gedrag opbrengen naar de burgers.

  Nee, begin niet over de “beschaving” van de Westerse wereld. Want dan verval je meteen in het wij-zij denken waarmee jij o.a. jezelf boven mensen met “rurale achtergronden” stelt, de erudiete seinjeur tegenover de domme boer, die de domme boer wel eens zal gaan vertellen hoe hij zich moet gedragen. Het lijkt wel een klassenstrijd.
  En tevens, dacht ik dat je dat begrepen had maar blijkbaar niet, is het juist die ‘beschaving’ (“our way of life” noemt Blair het) die zoveel verziekt in de wereld en uiteindelijk oorzaak is van de recente problematiek van terreuraanslagen.

  Wat de laatste halve eeuw beschaving heet is een neo-conservatieve utopie, met als motto “greed is good”.

  Wat we inderdaad moeten doen is de voedingsbodem voor haat wegnemen. En dat betekent wat mij betreft allereerst eens eerlijk gaan kijken naar ons idee van beschaving. Of wat daarvan is overgebleven.

  Reactie door Sonja — zaterdag 30 juli 2005 @ 0.51 uur

 18. Misschien zijn ‘wij’ de vissen en ‘zij’ het water. Wanneer het om olie gaat is dat wel vastgesteld dacht ik zo.

  Reactie door Sonja — zaterdag 30 juli 2005 @ 0.56 uur

 19. De vis uit het water halen betekend de dood. Dat is het laatste wat ik wil.
  Ik denk eerder dat we aan het water(de samenleving) een sprankje hoop moeten toevoegen.

  Want vernieling en geweld zijn de gevolgen van stukgeslagen hoop.
  Juist omdat de mens het in het leven niet zonder hoop stellen kan, zal iemand wiens hoop de grond in is geboord het leven haten. (Erich Fromm)

  Als er geen uitzicht is op werk of erkenning als individue(bestaansrecht) binnen een totaal andere cultuur wat gebeurt er dan met je hoop voor de toekomst?
  In wie of wat stel je dan je vertrouwen? Extremisme ontstaat volgend mij door irrationeel vertrouwen(na vernietiging van de hoop) en het onderworpen zijn aan een bepaalde zaak die men onvoorwaardelijk als waar aanvaardt, zonder dat men zich afvraagt of dat werkelijk zo is.

  Reactie door Alie Dekker — zaterdag 30 juli 2005 @ 1.25 uur

 20. Bij dit stuk kan ik me slechts aansluiten. Wel vind ik het jammer, en potentieel bijzonder schadelijk voor de vrije meningsuiting, dat het leren begrijpen van het pad naar een terreurdaad, in bepaalde kringen opgevat wordt als “sympathie opbrengen voor” of “goedpraten van.” Vooral neo-rechtse lieden, die zich op de borst kloppen vanwege hun zogenaamde strijd voor de vrije meningsuiting, maken zich hier schuldig aan. Kwalijk, zeer kwalijk.

  Reactie door Johnito — zaterdag 30 juli 2005 @ 2.46 uur

 21. Ieder mens zou tegen het gebruik van geweld moeten zijn. Maar sommigen menen dat geweld noodzakelijk of wenselijk is. Niet alleen de terroristen; ook een democratisch land als Amerika maakt gebruik van geweld, als haar belangen in het geding zijn. Je hoopt uiteindelijk met woorden mensen van geweld af te houden. Maar anders rest slechts één mogelijkheid en dat is zelf ook geweld te gebruiken. Of je moet een soort Ghandi zijn natuurlijk.

  Reactie door reint — zaterdag 30 juli 2005 @ 6.52 uur

 22. @12 “Terrorisme valt nooit goed te praten maar zolang er op deze aarde nog mensen op grote schaal de hongerdood sterven en mensen onderdrukt worden,ben ik bang dat we weinig invloed zullen hebben op terroristen.”

  Ik vraag me af hoe het dan zit met de moslimsolidariteit van de moslimlanden die wél schatrijk zijn?

  De beweegredenen van de terroristen waar we het nu over hebben heeft betrekking op het verwerpen van de westerse wereld. Wil je een eind maken aan die terreur dan moeten we allemaal direct moslim worden.
  En daar bedank ik voor.

  Wat ik ook zorgelijk vind is de populariteit van deze terroristische daden bij de moslimjeugd hier in Nederland. Want ik ben er van overtuigd dat moslimjongeren die zichzelf kansloos vinden, over deze daden gniffelen. Bij hen leeft het besef dat ze niet geaccepteerd zijn en een soort 2e rangs burger zijn. De oorzaak daarvan is m. i. het niet willen integreren. Moet ik wél bij zeggen dat hen vroeger nooit is gevraagd om te integreren. Dat is pas van de laatste jaren.
  Helaas kan de klok niet meer teruggedraaid worden.

  Reactie door Gandalf — zaterdag 30 juli 2005 @ 7.22 uur

 23. @17 (Sonja)

  “Wat de laatste halve eeuw beschaving heet is een neo-conservatieve utopie, met als motto “greed is good”.”

  Het neo-conservatisme heeft (voor zover ik het begrepen heb) niets te maken met ‘greed is good’, maar alles met het willen verspreiden van democratie naar gebieden die daar (volgens sommmigen) ‘nog niet aan toe zijn’. Natuurlijk is dat fout, maar het staat los van kapitalisme.

  “Wat we inderdaad moeten doen is de voedingsbodem voor haat wegnemen. En dat betekent wat mij betreft allereerst eens eerlijk gaan kijken naar ons idee van beschaving. Of wat daarvan is overgebleven. ”

  Mooie woorden, maar in een ander bericht vind je het een goede zaak dat Donner het beledigen van ‘religieuze gevoelens’ strafbaar wil stellen? Ik vraag me af wat jouw oplossingen zijn?

  Reactie door geldwolfje — zaterdag 30 juli 2005 @ 9.14 uur

 24. Het verschil met de terroristen uit de jaren 70: RAF, Rode Brigade, IRA enzovoort,
  is natuurlijk wél dat toen die opgepakt werden, er duidelijke verdachten en daders waren die bijna allemaal berecht zijn.
  Dat kan ook niet anders want die groepen bestonden echt.

  In het terroristenspectrum van nu figuren vage clubs, sommige lijken onderdeel uit te maken van psy-ops van belanghebbenden
  uit het Pentagon om de burger in een permanente staat van Angst te houden om zodoende een nieuwe Wereldorde te creëren
  naar Amerikaans gristenfundamentalistisch model, waarin andersdenkenden zich steeds moeten verantwoorden.

  Want hoe verklaar je anders dat er bijna nooit een duidelijke verdachte wordt gegrepen, en Al Q. definitief wordt ontmanteld. Ja, en dat Bin Laden bestaat gelooft al bijna niemand meer.
  Het oppakken van verdachten is nu vaak hapsnapbeleid waarbij meestal gezwegen wordt over de resultaten.

  Het zou me niks verbazen als je dat straks ook al niet meer hardop mag zeggen: dat je gelooft dat het opzet is van rechtse provocateurs om nieuwe oorlogen in het Midden-Ooosten te rechtvaardigen; een paar incidenten als in Londen in een Amerikaanse grote stad zouden al genoeg zijn om de aanval op Iran te openen, met instemming van een wereldpubliek natuurlijk.

  Reactie door C.Tilyx — zaterdag 30 juli 2005 @ 9.20 uur

 25. Korte samenvatting van het voorafgaande:

  Angst regeert.

  Twee kanten: Mensen die bang zijn stemmen op “krachtige” leiders.
  Die leiders hebben er dus belang bij dat mensen bang zijn.

  Bush wil Osama Bin Laden niet oppakken. Want dan is die angstdroom weg.

  Men wil de voedingsbodem niet weg halen. Want dan verdwijnt de angst voor elkaar.

  En waar twee strijden om een been, gaat een derde er mee heen.

  Reactie door Gekke Gerrit — zaterdag 30 juli 2005 @ 10.11 uur

 26. @C.Tilyx
  Wat een nonsens telkens weer uit jou verwrongen ‘brein’ komt. X-files Tilyx…

  Reactie door rommel — zaterdag 30 juli 2005 @ 10.13 uur

 27. Ik vraag me af of het wel zo is dat armoede en ongelijkheid de belangrijkste drijfveer en voedingsbodem van terrorisme is. Dat wordt door Jan Marijnissen zomaar aangenomen.
  Toch kun je daar vraagtekens bij plaatsen. De groepen die zich bezighouden met terrorisme komen zelden of nooit uit uitzichtloze armoede of achterstandsposities. Bijna altijd betreft het jongeren met, objectief gezien, goede toekomstperspectieven, zeker als je dat op mondiaal niveau ziet.
  Uit arme Afrikaanse landen met een overwegend christelijke bevolking komt nauwelijks terroristische dreiging. Evenmin uit het overwegend katholieke Zuid- en Midden Amerika.
  Zou het dan toch niet zo zijn dat het een religieus gebonden probleem is ? Dat een deel van de islam het probleem is ? De terroristen zelf beroepen zich er altijd op en nooit op sociaal-economische achtergronden.

  Reactie door Henk — zaterdag 30 juli 2005 @ 10.54 uur

 28. @27
  Henk je hoeft je niets af te vragen bij je overweging. Je heb gelijk! Langzamerhand komen steeds meer mensen daar achter. Maar het is altijd gewoonte geweest om excuses voor die godsdienstwaanzinnige te vinden.
  Het probleem ligt bij de Islam en om precies te zijn bij de zesde zuil van de koran.

  Reactie door rommel — zaterdag 30 juli 2005 @ 11.10 uur

 29. Ik denk toch dat de wereldwijde Islam van- uit hun gelederen, hun afschuw moeten uitspreken en actief actie moeten ondernemen om extremistische ideeen te veroordelen en actief te bestrijden.

  Reactie door e.krul — zaterdag 30 juli 2005 @ 11.13 uur

 30. Armoede bestaat overal en komt niet alleen in Islamitsche landen voor, elders grijpt men ook niet naar de wapens en gebruikt men zichzelf als explosief.

  De onderdrukkende macht, die moet aangepakt worden en worden veroordeeld.

  Gelijkheid geldt voor ieder mensenslijk wezen op deze aarde.

  Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk bestaan.

  Reactie door e.krul — zaterdag 30 juli 2005 @ 11.17 uur

 31. @ geldwolfje: Ik heb het nergens gehad over ‘religieuze gevoelens’. Ik ben wel erg voor de nieuwe wet van Donner omdat vrijwel geheel Den Haag dan een jaartje mag gaan brommen voor het goedpraten, steunen van en assisteren in oorlogsmisdaden en het meedoen aan een illegale bezetting.

  Reactie door Sonja — zaterdag 30 juli 2005 @ 11.43 uur

 32. @31 (Sonja)

  Ik haalde twee zaken door elkaar, mijn fout.

  Reactie door geldwolfje — zaterdag 30 juli 2005 @ 12.28 uur

 33. @27 en 28: is het wel eens in jullie opgekomen dat de terroristen die in relatief goede doen zijn (dat zijn ze lang niet allemaal overigens) vanuit een zieke, kromme vorm van “solidariteit” zouden kunnen handelen?

  Reactie door Johnito — zaterdag 30 juli 2005 @ 14.01 uur

 34. @27 en 28 In Noord Ierland terroriseren de protestanten en katholieken elkaar. Het gebruik van geweld is niet alleen voorbehouden aan de islam. Het geloof is ook niet de oorzaak; net zo min als de armoede. Het gaat om een onderlinge strijd om de macht. Overigens stond er nog een interessant artikel over dit onderwerp in de Volkskrant van vanmorgen; geschreven door Nelleke Noordervliet.

  Reactie door reint — zaterdag 30 juli 2005 @ 14.29 uur

 35. Wat deze Rommel zegt in 26, (de naam zegt al genoeg over zijn keuzes in het leven)
  is precies wat cryptofascisten als Donner willen: met recente wetgeving moet je voortaan je mening voor je houden over over de legitimiteit van een verzetsdaad in Irak of je kunt worden opgepakt.

  En als het aan Rommel 26 ligt worden naar Sovjetvoorbeeld op last van Bush de goelags met psychokampementen wereldwijd ingesteld om andersdenkenden te corrigeren.

  Reactie door C.Tilyx — zaterdag 30 juli 2005 @ 15.05 uur

 36. die plaat van voedeingsbodem, armoede etc is toch wel zo grijs gedraait. het blijken keer op keer relatief welgestelden en goed opgeleide daders te zijn….

  Reactie door achmed — zaterdag 30 juli 2005 @ 15.07 uur

 37. @ Gekke Gerrit: Precies, jij formuleert een mooie samenvatting. :)

  Reactie door C.Tilyx — zaterdag 30 juli 2005 @ 17.50 uur

 38. Ik geef het op (dit berichtje doet het overigens wel :S).

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 30 juli 2005 @ 19.06 uur

 39. @37 C.Tilyx Omdat Gekke Gerrit en jij het roerend eens zijn, daarom is het nog geen goede samenvatting!

  Reactie door reint — zaterdag 30 juli 2005 @ 19.19 uur

 40. Goed…kennelijk doet ie t weer. Wat ik dus wou zeggen: het gaat erom dat terroristen (en bepaalde regeringen ook) moeten leren inzien dat geweld niet werkt. Dan zijn er verschillende opties: doelstelling aanpassen, en/of werkmethode aanpassen. De IRA lijkt dat nu door te hebben, gezien de berichtgeving de laatste dagen.

  Reactie door Johnito — zaterdag 30 juli 2005 @ 19.23 uur

 41. Zie de weblog van Jan op 17 juli 2005.

  Download die 3 hoofdstukken van een BBC documentaire. Deze geeft duidelijk de indruk dat Bush en trawanten niet in hun eerste leugen gestikt zijn:

  http://www.archive.org/details/ThePowerOfNightmares

  Reactie door Gekke Gerrit — zaterdag 30 juli 2005 @ 21.15 uur

 42. Uitzichtloze armoede mag dan wel een voedingsbodem zijn, dit betekent niet dat een ieder die arm is ook meteen een terrorist is. Daar moet nog wel iets meer voor gebeuren.
  Daarvoor moet iemand opstaan en de collectieve woede onder deze armen een stem geven. Het geweld een structuur en een richting. Door de tegenstander te demoniseren. Vanzelf gaat het niet.

  Een oplossing volgens mij is om politici verantwoordelijk te maken voor hun daden.
  Om een parlementair onderzoek af te schaffen. Dit soort zaken zijn aan onafhankelijke rechters voorbehouden. Met macht komt verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, ook voor politici’s.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 30 juli 2005 @ 23.57 uur

 43. “Met macht komt verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, ook voor politici’s. ”

  Ik weet niet waar jij woont, maar waarschijnlijk niet in Nederland.

  Reactie door geldwolfje — zondag 31 juli 2005 @ 0.00 uur

 44. @43. Al eens een politici in Nederland gezien die ter verantwoording geroepen werd?
  Parlementair onderzoek is niet meer als een show proces zonder concequenties voor politici’s.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 31 juli 2005 @ 0.43 uur

 45. Mee eens.

  Sterker nog, bij die enquete over de bouwfraude (op tv uitgezonden) maakten ze zelfs grapjes over hun eigen incompetentie. Van deze mensen hoeven we weinig te verwachten, en toch blijft iedereen in dit systeem (democratie) geloven. :(

  Reactie door geldwolfje — zondag 31 juli 2005 @ 1.00 uur

 46. @25/41
  Tja………….

  http://www.aljazeera.com/cgi-bin/review/article_full_story.asp?service_id=9283

  http://www.aljazeera.com/cgi-bin/conspiracy_theory/fullstory.asp?id=238

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 31 juli 2005 @ 5.17 uur

 47. @geldwolfje

  Ja, geldwolven willen natuurlijk niets delen, ook geen zeggenschap over gemeenschappelijke doelen.
  Democratie is de minst slechtste staatsvorm. Er zijn geen betere.
  Maar de democratie moet beter geregeld worden. Een van de spelregels zou moeten zijn dat mensen die gekozen worden om 4 jaar volksvertegenwoordiger te zijn, dat ook moeten blijven.
  Laat ministers maar van buiten de politiek komen en van mij mogen ze dan best wel meer krijgen. Maar een minister die ontslagen wordt, heeft net zoveel recht op WW en gouden handdruk als Jan met de Pet.
  Dan gaat de tweede kamer weer doen waarvoor ze bedoeld is, controleren van de regering i.p.v. de lik- en slijm-machine die het nu is.

  Reactie door Gekke Gerrit — zondag 31 juli 2005 @ 7.02 uur

 48. @46 De berichtgeving vanuit Amerika zal wel niet altijd deugen. Ondertussen bestaan islamitische terroristen natuurlijk wel degelijk. Het is de vraag wat de beste tactiek is om hun van hun wandaden af te houden.

  Reactie door reint — zondag 31 juli 2005 @ 7.43 uur

 49. @47 (Gerrit)

  “Ja, geldwolven willen natuurlijk niets delen, ook geen zeggenschap over gemeenschappelijke doelen.”

  Hoe bedoel je dat wij niet willen delen? Voor familie, vrienden en mensen voor wie ik het overheb (ik bepaal wie dat zijn) geef ik graag geld uit. Voor mensen die ik niet ken is die bereidheid minder. En als de doelen echt gemeenschappelijk zijn betaal ik graag mee. Ik ga niet zeuren als er een dijk moet worden aangelegd van belastingeld.

  “Democratie is de minst slechtste staatsvorm. Er zijn geen betere.”

  Hoe weet je dat zo zeker?

  “Maar de democratie moet beter geregeld worden. Een van de spelregels zou moeten zijn dat mensen die gekozen worden om 4 jaar volksvertegenwoordiger te zijn, dat ook moeten blijven. Laat ministers maar van buiten de politiek komen en van mij mogen ze dan best wel meer krijgen.

  Ik stel meer vertrouwen in een goede MBA-er dan in een goede politicus, maar waarom zou je deze mensen uberhaupt willen betalen? (laat staan het soort bedragen dat zij nu krijgen)

  “Maar een minister die ontslagen wordt, heeft net zoveel recht op WW en gouden handdruk als Jan met de Pet. Dan gaat de tweede kamer weer doen waarvoor ze bedoeld is, controleren van de regering i.p.v. de lik- en slijm-machine die het nu is. ”

  Natuurlijk. Dat ze van het gelik en geslijm afwillen heet trouwens ‘dualisme’.

  Reactie door geldwolfje — zondag 31 juli 2005 @ 10.28 uur

 50. Je kwam, je zag en je verloor… toen blies je jezelf op tussen een menigte en blijft voor eeuwig een verliezer..

  Maak er een reportage van, laat z’n familie spreken, omstanders, overlevenden, vrienden ….. doen we met neergestorte vliegtuigen toch ook. Laat aan iedereen zien dat ie niets gewonnen heeft maar voor eeuwig een sukkel blijft.

  Reactie door Swell — zondag 31 juli 2005 @ 14.48 uur

 51. In jouw verhaal kan ik me goed vinden, Jan. Zeker ook de zin: “Het ontmantelen van de rechtsstaat is in ieder geval geen antwoord op terrorisme”, al is het juister te zeggen: geen GOED antwoord erop, want het gebeurt inmiddels wel!
  Wel ben ik het met Sonja eens, dat we ook het westerse superioriteitsgevoel grondig onder de loupe moeten nemen. Want juist het nastreven van de Westerse belangen vormt een belangrijke oorzaak van de armoede en onderdrukking wereldwijd.

  @ Johnito (20):

  “Begrijpen” is natuurlijk iets heel anders dan “begrip hebben voor”, laat staan “goedpraten”. Maar het is wél noodzakelijk voor het nemen van goede maatregelen. Dat de rechtse “vrije meningsuiting-propagandisten” dit alles met elkaar verwarren vormt een vast onderdeel van hun tactiek.

  @ Henk (27) en Rommel (28):

  Het feit, dat armoede en onderdrukking, en b.v. bemoeienis van westerse landen met de binnenlandse politiek van andere landen, naast andere factoren, een voedingsbodem vormen van terrorisme, betekent niet dat die omstandigheden ten allen tijde en overal noodzakelijkerwijs terrorisme veroorzaken of voldoende voorwaarden daarvoor zijn. Daarvoor moeten ook nog andere factoren aanwezig zijn, zoals een bepaalde mate van ontwikkeling, de materiële mogelijkheden om terroristisch te handelen, enz. Juist die COMBINATIE maakt het verklaarbaar dat er b.v. ook Baskische en Ierse terroristen zijn (geweest). Maar de uiteindelijke bron daarvan ligt ook wel degelijk vooral in achterstelling en frustraties daarover.
  En ook al laten goed opgeleide en niet kansloze jongeren zich in met terrorisme, dan wil dat nog niet zeggen dat frustraties en boosheid over achterstelling, onderdrukking, enz., geen belangrijke rol spelen.
  Een (gewelds)ideologie is op zichzelf geen OORZAAK van het terrorisme, maar een product van sociaal-economische en psychologishe factoren. Wel wordt ideologie vervolgens gebruikt om terroristisch handelen te rechtvaardigen, in het geval van jihad-extremisme met behulp van een zeer eenzijdige en rechtlijnige interpretatie van religieuze teksten.

  Reactie door Olav Meijer — zondag 31 juli 2005 @ 19.18 uur

 52. @Geldwolfje
  “Hoe bedoel je dat wij niet willen delen? Voor familie, vrienden en mensen voor wie ik het overheb (ik bepaal wie dat zijn) geef ik graag geld uit.”

  Vroeger haden wij de diakonie.

  Jij niet geloven in onze ideeën?
  Jij niet horen tot onze groep?
  Jij alle vrijheid krijgen om te verrekken!

  Dat is wat je wil?
  De Amerikaanse vrijheid om een ander te laten verrekken?

  Reactie door Gekker Gerrit — zondag 31 juli 2005 @ 21.25 uur

 53. Misschien wel, Olav. Maar ik krijg steeds meer het idee dat deze terroristen hun nare zaken doen, gewoon, omdat ze dat kunnen en ze nauwelijks iets in de weg gelegd wordt en dan is elke reden goed. Maakt niet uit, welke. Wie een hond wil slaan vindt altijd wel een stok. Deze gekken hebben helemaal geen politieke of economische reden nodig. Dát denk ik!

  Reactie door L.M. Lembeck — zondag 31 juli 2005 @ 22.49 uur

 54. Is ook wel een beetje “hineininterpretieren” wat je doet, Olav, hoewel je zeker wel een punt hebt in je opmerking dat frustratie, waarover dan ook, een rol speelt in de ontwikkeling tot terrorist.
  Laat ik het dan anders zeggen: van objectieve achterstelling, armoede en uitzichtloosheid is geen sprake. Mohammed B was wellicht teleurgesteld in het verloop van zijn studieloopbaan en maatschappelijke carrière Wellicht geldt dat ook voor andere aanslagplegers, ieder op hun eigen manier zullen ze wel frustraties opgedaan hebben.
  Die zijn echter niet van dien aard dat terrorisme als logisch gevolg kan worden gezien. Blijkbaar is daar een andere factor voor nodig en ik denk dat het geloof en het martelaarschap een drijvende kracht achter hun daden is.
  Bovendien, Olav, kun je geen maatschappij maken waarin mensen geen frustraties opdoen. Dat is onmogelijk en moet je ook niet nastreven.

  Reactie door Henk — maandag 1 augustus 2005 @ 1.07 uur

 55. Iemand kan ‘rijk’ zijn en Westers opvoed, maar toch met het onrecht in de wereld begaan zijn. Natuurlijk, in het Westen komt dat niet veel meer voor, dus kunnen wij dat ons niet goed voorstellen. Maar dat is nog geen reden om het daarvoor gemakzuchtig van tafel te vegen.

  Reactie door Sonja — maandag 1 augustus 2005 @ 12.27 uur

 56. A little Learning is a dang’rous Thing;
  Drink deep, or taste not the Pierian Spring:
  There shallow Draughts intoxicate the Brain,
  And drinking largely sobers us again.

  ( http://en.wikiquote.org/wiki/Alexander_Pope )

  Reactie door Emil — maandag 1 augustus 2005 @ 13.47 uur

 57. Dank je, Emil. Da’s mooi.

  Reactie door L.M. Lembeck — maandag 1 augustus 2005 @ 14.40 uur

 58. Mischien moeten we niet eens zo diep graven over oorzaken.

  Op een amerikaanse site als deze; opgericht vlak na 9-11, wisten ze te vertellen, dat veel van het soort mensen haters in feite gebukt gingen aan een bepaald jeugdtrauma.

  Zo ging er het verhaal rond, dat Osama als student in Libanon verliefd werd op een amerikaanse vrouw. Ze lachte hem echter uit, toen ze zijn piepklein piemeltje zag en Osama is dit nooit meer vergeten, die was helemaal over het rooie. daardoor schijnt het, dat zijn afkeer tegen het westen en Amerika voeding kreeg.

  Er werden ook andere voorbeelden gegeven van dergelijke personen uit de wereldgeschiedenis -Hitler dacht ik ook- met hetzelfde euvel.

  Reactie door ReneR — maandag 1 augustus 2005 @ 23.59 uur

 59. @58.

  “Mischien moeten we niet eens zo diep graven over oorzaken.”

  Wat stel je voor, dat we maar met een bord voor ons hoofd rustig door gaan?
  Wie niet van zijn fouten wil leren is gedoemd ze te herhalen.

  Wat schiet je er mee op om je tegenstanders te vernederen? Lijkt mij nogal kinderachtig.

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 2 augustus 2005 @ 3.42 uur

 60. Het feit dat de Europese aanslagen gepleegd zijn door goed geintergreerde Europese Moslims die vaak genoten van een uitkering wijst er al op dat intergratie alleen niets oplost. Wat moet veranderen is de cultuur die zelfmoord aanslagen gedoogd. Dat is een cultuur die niet alleen bestaat bij extreme moslims in het Midden Oosten en Europa maar ook bij radicaal linkse kringen. Kijk maar naar de samenszwerings theorieen op Internet. Het feit dat de IRA de wapens heeft neergelegd en al langere tijd geen aanslagen meer pleegd heeft te maken met algemene afkeuring door het Ierse bevolking van geweld.

  Het is duidelijk dat deze jongeren door het Internet beinvloed zijn. De ideologie, de haat en de informatie hoe bommen gemaakt moeten worden zijn allemaal te vinden op Internet. Iedere geisoleerde Moslim die aansluiting zoekt bij een groot ideaal kan een website bezoeken en dromen over een grote aanslag die zijn naam zal vereeuwigen. Al dat geheimzinnig gedoe is verschrikkelijk romantisch. Dat betekend dus dat deze websites uit de lucht moeten worden genomen. Dat betekend dus dat bepaalde vrijheden moeten worden beperkt en links moet daar het belang van inzien en meewerken.

  Wees eens eerlijk, kwamen die aanslagen als een verassing? Was het echt shockerend om er achter te komen dat de daders Moslims waren van eigen bodem? Was het echt ongekend dat ze hun aanslagen konden voorbereiden en betalen van hun uitkeringen? Is het nieuws dat je Islamitische games kunt kopen waar je ongelovigen kunt afmaken, dat je Islamitische snuf-films kunt downloaden waar mensen worden onthoofd in naam van de profeet?

  Was het echt een verassing of was het eigenlijk allemaal te voorspelbaar om verbaast over te zijn?

  Men zal moeten leren dat er tegen terreur geen verdediging mogelijk is. Pasjes en controles helpen wel een heel klein beetje om het voor terroristen wat lastiger te maken zich op te blazen. Maar om terreur te voorkomen moet je actief en preventief optreden. Wanneer je dat niet voldoende doet kom je op een hellend vlak terecht waarbij je steeds meer gaat lijken op een kreeft. Een kreeft zal hevig tegenspartelen wanneer je ‘em in kokend water probeerd te gooien. Als je de kreeft echter in een pan met koud water op het vuur zet, blijft ie rustig in het volste vertrouwen dat het warmer wordende water weer uiteindelijk af zal koelen. De kreeft heeft er zoveel vertrouwen in dat het allemaal weer goed zal komen dat ie levend gekookt wordt. De aanslagen in Londen waren minder erg dan in Madrid, men verwachte na de eerste aanslagen in Londen dat anderen aan de beurd zouden zijn. Dit heeft als effect dat er op een gegeven moment overal bommen ontploffen en het de normaalste zaak van de wereld is geworden.

  Reactie door daniel565 — dinsdag 2 augustus 2005 @ 11.08 uur

 61. Even samenvatten Daniel: het is de schuld van 1. de uitkeringen, 2. het internet, 3. het romantische, 4. games, 5. snuff movies en 6. koken op de verkeerde temperatuur.
  Dat laatste daar kan ik in meegaan, aangezien Bush’s grote vriend, de dictator Karimov van Oezbekistan, zijn (moslim) opponenten levend kookt in olie.

  Reactie door Sonja — dinsdag 2 augustus 2005 @ 12.41 uur

 62. Jan wil beginnen met armoede en uitzicht- loosheid te bestrijden. Maar mijn inziens ligt daar het probleem niet. Mo B had geen arm en uitzichtloosleven. Het is een ideologie van sommige moslims die volledig buiten proporties is en nooit binnen het bereik van democratie zal vallen. Er zit niets anders op dan hard op te treden. Vanaf het begin de kiem smoren.

  Reactie door Ruben Koene — dinsdag 2 augustus 2005 @ 14.44 uur

 63. Hoi ruben, het extremisme komt vooral voor in landen met veel armoede..armoede/ongelijkheid/achterstelling zijn allemaal voedingsbodems voor terrorisme!!Haal dit weg en er is geen voedingsbodem meer…
  Zelfmoordenaars uit palestina willen graag naar het paradijs, hoe zou dat nou komen denk ik dan…

  Reactie door cynthia — dinsdag 2 augustus 2005 @ 15.14 uur

 64. ehh ik meen me te kunnen herinneren dat met rara zich duidelijk afzette tegen het apartheidsregiem ; het kapitalistische blanke imperialime schwde geen middel om andere denkende t zwijgen op te leggen. De staatstereur waarmee men dat deed lokte dergelijke akties uit . in die tijd en in dat beeld vond ik rara en de akties gericht tegen shell legitiem…iedere andere vorm van aktievoeren ook overigens . om nu na al die jaren deze akties alsnog te veroordelen vanuit t huidige tijdsbeeld .. en deze vrijheidstreiders zelfs tot geesteszieke personen te verklaren is wel heel erg kort door de bocht. waarde jan… goede discussie met helaas wel heeel slecht voorbeeld !

  Reactie door ko relatie — dinsdag 2 augustus 2005 @ 15.59 uur

 65. Jan Marijnissen heeft echter wél het lef om controversiéle standpunten in te nemen, zeker als je kijkt wat er in SP-kringen als communis opinio geldt. Hij neemt duidelijk afstand van gewelddadige acties die er op gericht zijn vooral weerloze burgers te treffen. Zonder maar.. of zonder anderszins het geweld te vergoeilijken. Hij geeft ook aan dat bij het moslimextremisme een beschavingskloof (achterlijke cultuur ?) een rol speelt.
  Ik ben het in dat opzicht met hem eens, zelden hoor een SP’er zo duidelijk afstand nemen van extremisme.
  Waar ik het niet mee eens ben is de, volgens mij achterhaalde, gedachte dat armoede en uitsluiting een belangrijke voedingsbodem voor terrorisme is.
  Zelfs al zou dit wél zo zijn, dan nog heeft een land de plicht om hiertegen keihard repressief op te treden. Je zult je eigen burgers moeten beschermen.

  Reactie door Henk — dinsdag 2 augustus 2005 @ 16.40 uur

 66. Sonja

  Je hebt eens te meer aangetoond dat je over een superieur intellect bezit. Maar ik ben het niet met je eens. Ik heb geschreven dat het terrorisme wordt veroorzaakt door een ideologie. Die ideologie en ook de propaganda wordt verspreid via Internet. Ze wordt niet veroorzaakt door Internet, maar alleen mogelijk gemaakt.

  http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/3716908.stm

  “Denied a physical place to meet and organise, al-Qaeda has increasingly sought to create a virtual community through these chat rooms and websites to spread its propaganda, teaching and training. ”

  Wat is teaching and training anders dan het leren een bom te maken om aanslagen te kunnen plegen? Wie maakt daar gebruik van anders dan de mensen die toegang hebben tot Internet?

  Ondanks het feit dat de meeste zelfmoord terroristen helemaal niet armoedig zijn blijven jullie heilig geloven dat het allemaal om armoede gaat. Ok, maar dan wel hele arme mensen met een PC en een internet verbinding.

  Ondanks jouw zoveel hogere IQ blijkt het wel dat jij geen idee hebt wat deze terroristen beweegd.

  Reactie door daniel565 — dinsdag 2 augustus 2005 @ 16.43 uur

 67. Afstand nemen van de aanslagen is niet moedig en niet controversieel, Henk. Dat doet namelijk iedereen.

  Maar inderdaad, de term “beschavingskloof” is een eufemisme voor “achterlijke cultuur”. Waarschijnlijk wil Jan hiermee wat rechtse stemmen gaan trekken. Tenminste, ik kan me niet voorstellen dat hij daar persoonlijk ook zo over denkt.

  Reactie door Sonja — dinsdag 2 augustus 2005 @ 16.50 uur

 68. Saoedi-Arabie = olie oppompen = financieren WAHABISME in het westen.
  Amerika = olie doorpompen = financieren CHRISTENFUNDAMENTALISME in het oosten.
  Eenvoudig toch zoals de wereld in elkaar zit.

  Reactie door Pontius Maximus — dinsdag 2 augustus 2005 @ 17.11 uur

 69. @65.Henk
  “Waar ik het niet mee eens ben is de, volgens mij achterhaalde, gedachte dat armoede en uitsluiting een belangrijke voedingsbodem voor terrorisme is.
  Zelfs al zou dit wél zo zijn, dan nog heeft een land de plicht om hiertegen keihard repressief op te treden. Je zult je eigen burgers moeten beschermen.”

  Hoe stel jij je dat voor? A La Oezbekistan? Hoe wil je een zelfmoordterrorist uberhaupt keihard repressief bestrijden? Door hem voor straf nog een keer op te blazen?
  Kan jij gedachten lezen?

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 2 augustus 2005 @ 20.23 uur

 70. Nee, Rob, door de mogelijkheid in ons strafrecht op te nemen dat mensen die aanslagen beramen, zoals een Samir A., preventief in hechtenis te nemen. Wat mij betreft voor heel lange tijd. Daarmee doe je de rechtstaat geweld aan, ik weet het.
  Maar ik denk dat het bieden van bescherming aan burgers prevaleert boven de rechten van terreurverdachten.Maar 100% bescherming is niet mogelijk, dat klopt.

  Reactie door Henk — dinsdag 2 augustus 2005 @ 22.09 uur

 71. @70. Henk

  Dat klinkt prachtig, Henk. Ik ben het er volledig mee eens dat terrorisme krachtig vervolgd moet worden, maar………..
  Hoe stel jij je voor dat men mensen arresteerd die een aanslag beramen. Kan jij in iemands hoofd kijken? Wie is burger en wie is terreurverdachte.
  Wat is de definitie van beramen.
  Wat mag ik wel denken en wat niet?

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 2 augustus 2005 @ 22.45 uur

 72. Israël bouwde een muur om zich tegen terrorisme te verdedigen. Dat bleek erg effectief. Maar dat is niet overal toepasbaar. Wie het wet mag het zeggen.

  Reactie door Henk — woensdag 3 augustus 2005 @ 0.04 uur

 73. Wat in ieder geval géén oplossing is, is het onophoudelijke gedreutel van linkse politici dat armoede en uitzichtloosheid een voedingsbodem is voor het hedendaagse terrorisme. Dat onderbouwen ze ook niet, dat wordt voetstoots angenomen. Voor de linkse politiek eigenlijk wel prettig. Vijftien jaar nadat de bevolking van de socialistische econmoieën massaal een einde aan het reeël bestaande socialisme heeft gemaakt, kan men een nieuwe groep onderdrukten definiëren.
  Zomaar, zelfverzonnen. En we kunnen de klassenstrijd weer nieuw leven inblazen met de immigranten als nieuwe verdrukten. Het duurt nog een aantal jaren en dan zullen ook zij duidelijk maken dat zij meer religieus dan ideologisch bevlogen zijn.
  Het lijkt er een beetje op dat sommige linkse politici de aanslagen goed kan gebruiken om hun eigen zieltogende ideologie nieuw leven in te blazen door te stellen dat hún ideologie de oorzaak van het terrorisme kan wegnemen.

  Reactie door Henk — woensdag 3 augustus 2005 @ 0.14 uur

 74. @72/73. henk
  Hmmmmmm, ik weet niet of die muur wel zo effectief zal blijken. De signalen die ik krijg is dat de palestijnen zich rustig houden ivm de aanstaande Israelische terug trekking uit de bezette gebieden.

  Ik denk dat veel mensen het een veilig idee vinden om terrorisme toe te schrijven aan Islamitisch fundementalisme. Aan een of andere ideologie ver buiten hen zelf. Daardoor hoeven ze zichzelf geen kritische vragen te stellen. Niemand wil graag dat perfecte plaatje dat ze van zichzelf hebben overhoop halen.

  Armoede is nooit te rechtvaardigen. Kapitalisme genereerd armoede. Doordat armoede wordt afgedwongen genereer je een collectieve woede onder de armen.
  Hoeft er slechts een persoon op te staan die aan die woede een stem geeft, aan het geweld een richting en een doel en tja……..dan heb je terrorisme, gewapend verzet, een opstand oftewel een revolutie.
  Kijk maar naar de geschiedenis. Als gevolg van het verdrag van Versailles werd Duitsland in bittere armoede gestort na de eerste wereld oorlog. En dan hoeft er maar een persoon op te staan die aan die woede een stem gaf.

  Voorafgaand aan de balkanoorlog storte de economie in Joegoslavie ook in, werden prijzen gelijk getrokken met West Europa. Of zijn we dat reeds vergeten?

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 3 augustus 2005 @ 2.22 uur

 75. @ Daniel 565 (66):

  Ondanks dat je,zoals je zelf toegeeft, een lager IQ hebt dan Sonja (:)), verzoek ik je hetgeen ik in nr. 51 (laatste deel) heb geschreven eens GOED en ONBEVOOROORDEELD te lezen. Dan snap je dat ik ook geen eenvoudige relatie leg tussen armoede en onderdrukking enerzijds en terrorisme anderzijds. Maar er is wél een relatie. Dacht je nu werkelijk, dat de (enige) OORZAAK van terrorisme een (via inernet verbreide) ideologie is? Dat is pas werkelijk simplistisch!

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 3 augustus 2005 @ 11.57 uur

 76. Is ook bedoeld voor Henk (73).

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 3 augustus 2005 @ 11.58 uur

 77. structuralismeindividualisme

  Reactie door Ilse Hennink — woensdag 3 augustus 2005 @ 12.17 uur

 78. Jouw laatste alinea (51) bevat zeker een kern van waarheid. Maar wat moet je daarmee als het moslimextremisme zich nú aandient ? Je kunt de oorzaak niet met terugwerkende kracht aanpakken. De politieke islam breidt zich sinds 1979 als een olievlek over de wereld uit en deze opkomst heeft zeker wordtels in het verleden. Dat geldt evenwel nauwelijks voor de huidige generatie aanslagplegers. Zij zijn opgegroeid in het Westen en beroepen zich zélf nooit op sociaal-economische motieven. Vandaar dat het oprakelen daarvan door linkse politici verdacht is.

  Reactie door Henk — woensdag 3 augustus 2005 @ 15.54 uur

 79. Inmiddels kunnen er bij de daders van sommige aanslagen de nodige vraagtekens gezet worden…

  http://darealjohnito.web-log.nl/log/3845086

  Reactie door Johnito — dinsdag 18 oktober 2005 @ 11.30 uur