De leden van het EU-parlement

Column van Ronald Plasterk in de Volkskrant van vandaag

Het kabinet organiseert dit najaar een brede discussie over Europa. Een belangrijk onderwerp in de referendumcampagne over de Grondwet was dat de Europese Unie nodeloos geld zou rondpompen.

In forumdiscussies had ik Frans Timmermans (PvdA) horen zeggen: ‘Als je van de overbodige landbouwsubsidies en structuurfondsen af wilt, dan moet je vóór de Grondwet stemmen, want die geeft het Europese Parlement de macht om ze af te schaffen.’

Ik was dus verbaasd toen Thijs Berman (lid van het Europees Parlement voor de PvdA) op zijn weblog van 12 mei schreef, na een middag folders uitgedeeld te hebben in Flevoland: ‘Ik geef een voorbeeld van Europese fondsen die voor werk hebben gezorgd, in Flevoland, bij een bedrijfje waar een nieuwe investering nodig was.
Twintig werknemers konden daardoor een stap vooruit zetten.
Europa zorgt voor werk. Europees geld hielp dat bedrijf die stap te zetten. Dat is toch prima, daar helpt de EU de werknemers heel direct mee.’

Ik was verbaasd, omdat ik de indruk had dat ik het met de PvdA weliswaar oneens was over de eindafweging ja/nee tegen de Grondwet, maar dat zowel de jaals de nee-stemmers tegen de structuurfondsen waren, in ieder geval ten bate van de rijke EUlanden.

Het subsidiëren van fietspaden in Groningen, het opknappen van een plein in de Haagse Schildersbuurt of van een bedrijfje in de Flevopolder, dat moet niet door Brussel gebeuren.

Dit rondpompen van geld levert ten eerste nodeloze transactiekosten op, het legt de macht nodeloos ver weg van de mensen die het aangaat, en het leidt tot het subsidiëren van posterioriteiten (want als Den Haag dat plein echt wil opknappen, dan kiest het daar zelf wel voor). Nu bleek dus dat de grote kloof niet ligt tussen de PvdA en andere partijen, of tussen de voor- en tegenstanders van de Grondwet, maar tussen de mensen die in het Europees Parlement zitten, en de rest.

Ik zou dit niet hebben opgehaald als ik niet recent (Forum, 5 juli) een artikel had gelezen van dezelfde Thijs Berman, waarin hij zegt dat de kritiek van Tony Blair (een Europese partijgenoot van Berman) op de landbouwsubsidies ‘demagogisch en unfair’ is.
Berman wil die subsidies handhaven.
Zijn argumenten: 1. Nationale staten geven er haast niets aan uit. 2. Als je de nationale budgetten meerekent, geeft de EU twee keer zoveel uit aan wetenschap. 3. Groot-Brittannië heeft eerdere pogingen tegengehouden om een maximum te stellen aan de landbouwsubsidies, en Berman denkt dat dat was omdat Blair koningin Elisabeth wil ontzien (die achthonderdduizend euro subsidie zou ontvangen). 4. Er kan 20 procent van de EU-landbouwbegroting af, maar dat kan niet voor iets anders gebruikt worden omdat het nodig is voor herstructurering in de landbouw. ‘Dat is het veelgeroemde sociale model. Voor sociaal-democraten moet dat leidraad zijn.’ Hier staat, even afgezien van de ongein over koningin Elisabeth en wetenschap, niet één redelijk argument waarom de Europese Unie op de lange termijn deze bedrijfstak zou moeten blijven subsidiëren.

Berman gaat helemaal voorbij aan de discussies rond de G8-top in Gleneagles, over het effect van de kunstmatig lage prijzen op de producenten in de Derde Wereld. Kofi Annan betoogde bij de Live 8 actie dat de Derde Wereld niet zozeer zat te wachten op subsidies van rijke landen, maar veeleer op het afschaffen van importheffingen en landbouwsubsidies; Berman zwijgt erover.

Brussel heeft kennelijk niet veel geleerd van de referenda. Twee weken geleden stond in de krant dat de EU heeft besloten dat Oostenrijk uitgelote Duitse studenten moet toelaten aan de Oostenrijkse universiteiten. Daar gaat Brussel kennelijk over. Tijdens de referendumcampagne hoorden we van de voorstanders dat Europa zich niet bezighield met onderwijs.

Het probleem is dat in de nationale circuits de boodschap heus wel is doorgekomen, maar dat in Brussel een beschermde diersoort leeft, de europoliticus, die er een geheel eigen wereldbeeld op na houdt.

Vorige week signaleerden Diederik Samsom en Kris Douma op Forum (13 juli) dat in het PvdA-verkiezingsprogramma staat, waarop Berman is gekozen, dat de Europese landbouwbegroting omlaag moet. Dezelfde spagaat bestaat ook bij andere partijen: eergisteren schreef VVDeuroparlementariër Jan Mulder op Forum (20 juli) dat de landbouwsubsidies moeten blijven; hij signaleerde zelf op dat punt een grote kloof tussen het Europees Parlement en de Tweede Kamer.

Er zou een manier moeten worden gevonden om de leden van het Europees Parlement het gevoel te geven dat hun taak niet is om Brussel in Nederland te vertegenwoordigen, maar Nederland in Brussel. Een EU-volksvertegenwoordiger moet zijn kiezers en partij vertegenwoordigen. Dat is toch niet zo moeilijk?

Misschien is het een idee opnieuw na te denken over de oude dubbelmandaten (europarlementariërs die ook lid zijn van de Tweede Kamer). Dan worden onze Brusselse vrienden wellicht een beetje op de rails gehouden. Nog beter zijn misschien andere dubbelmandaten: van het Europees Parlement en de Eerste Kamer, omdat dat in werkdruk te combineren valt.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

vrijdag 22 juli 2005 :: 20.16 uur

46 Comments

46 reacties

 1. Ik kan me eerlijk gezegd haast niet voorstellen dat een PvdA-europarlementariër voor het handhaven van het huidige landbouwsubsidiebeleid binnen de EU zou zijn, want volgens mij is één ding waar iedereen ongeveer het wel over eens is dat daar iets aan gedaan moet worden. Het combineren van functies binnen Europarlement en Eerste Kamer lijkt me een slecht idee. Beter één ding goed, dan twee dingen half, en er wordt al steen en been geklaagd over al dat gereis tussen Brussel en Straatsburg en de reiskostenvergoedingen die daaraan gekoppeld zijn. Als daar ook Den Haag nog bijkomt, en dan bovendien de ivoren toren van de Eerste Kamer, dan lijkt het me dat zo´n parlementariër weinig tijd overhoudt om voeling te houden met wat er leeft onder de bevolking die hem of haar gemandateerd heeft, en dat het alleen een extra kostenpost oplevert zonder verdere meerwaarde.

  Reactie door Joan van der Lingen — vrijdag 22 juli 2005 @ 21.21 uur

 2. In de UK is de landbouw efficiënter dan in b.v. Frankrijk, als we die kennis uit de UK gebruiken in b.v. Frankrijk om daar de landbouw efficiënter te maken.

  We zouden ook op andere onderdelen van de economie meer kennis kunnen delen in Europa zodat we elkaars economieën kunnen verbeteren. Door op deze manier samen te werken kunnen we andere economische machtblokken beter aan dan ieder voor zich in Europa.

  Ik bedoel niet dat 1 economisch beleid moet komen in de eu met een eu minister van economie, alleen kennis delen.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — vrijdag 22 juli 2005 @ 21.36 uur

 3. Het huidige systeem maakt dat europarlementariers in een Europees subcultuurtje vastroesten en het contact met de Nederlandse samenleving verliezen. Ik denk dat dat niet geheel toevallig is, maar deel uit maakt van het ‘plot Europa’.

  Wat dat betreft zijn de dubbelmandaten wellicht iets om over na te denken, hoewel ik denk dat dan allerlei nieuwe problemen de kop op zullen steken én het daarnaast geen garantie geeft voor verbetering, gezien velen van de in Nederland werkzame volksvertegenwoordigers het contact met de samenleving ook behoorlijk kwijt zijn (waardoor ook zij het volk onvoldoende vertegenwoordigen).

  Wellicht moeten we de oorzaak ook zoeken in de wijze waarop in ons land met de verkiezingen voor het Europarlement en de algemene kennis van de bevolking hieromtrent wordt omgesprongen. Slechts weinigen maken een doordachte keuze, omdat Europa (althans vóór het referendum) niet bepaald speelt onder de bevolking, noch in de media, waardoor simpelweg de verkeerde mensen op de verkeerde stoel komen te zitten.

  Reactie door Jeroen1 — vrijdag 22 juli 2005 @ 21.49 uur

 4. Jan, ik dacht dat de bevolking toch duidelijk NEE gezegt heeft tegen de Staten van Europa. Dat we wel willen samenwerken, maar ieder land op zichzelf blijft. Als ik het stuk hierboven lees krijg ik toch de indruk dat ze gewoon doorgaan met de dingen die ze toch al van plan waren. Namelijk heel europa op een hoop en van het referendum niets aantrekken. Zoals het de hele tijd gewoon gaat. De sociale wetten worden verder uitgekleed, de huur, gas licht water alles gepivatiseerd. Alle prijzen worden doorgetrokken zo het in brussel is vastgelegt. Ze zeggen dat dit een democratie is, alleen zou ik graag weten waar die dan is gebleven.

  Reactie door johanna — vrijdag 22 juli 2005 @ 22.04 uur

 5. Het is natuurlijk wel zo dat de voedselprijzen binnen de EU laag blijven, mede dankzij die landbouwsubsidies. Lage voedselprijzen houdt in dat niemand honger zal lijden. Dat maakt die subsidies dus in zekere zin socialistisch, zoals die parlementariër m.i. terecht aangeeft. Dat hij het Nederlands belang niet dient met die constatering, is weer een ander verhaal.

  Reactie door geldwolfje — vrijdag 22 juli 2005 @ 22.38 uur

 6. Het probleem van de EU is dat het ondemocratisch is. Fundamentele besluiten worden nu genomen door een beperkt aantal regeringsleiders van grote landen, terwijl de kleintjes alles moeten slikken onder politieke en economische druk. Allerlei regeltje worden door een ambtenarenapparaat in Brussel bedisseld en het parlement zit er alleen om ‘ja en amen’ te zeggen. Het parlement heeft geen macht.

  De enige manier om een democratische Europa te krijgen, is alle macht bij een Europees parlement te leggen dat over alles mag beslissen. Zo een parlement moet gebaseerd zijn op evenredige vertegenwoordiging, waarbij de stem van iedere inwoner van de EU gelijke waarde heeft. Beslissingen moeten genomen worden zodanig dat als een meerderheid in een land tegen stemt, dat een extra gewicht krijgt; daarmee worden nationale belangen van grote landen toch enigszins beschermd.

  Ik ben niet bang voor democratie. Ik weet dat in heel veel landen twijfels bestaan over teveel machtsconcentratie in Brussel en dat de meeste landen hun nationale identiteit willen behouden.

  Met een democratisch parlement bereik je automatisch een gebalanceerde mening, die niet gebaseerd is op allerlei machtsspelletjes, waarbij machtige lobbugroepen allerlei voordeeltjes weten te behalen.

  Het huidige ondemocratische Europa vind ik walgelijk. Nu heeft een ’50% plus een’ meerderheid in Duitsland een veel groter gewicht dan een 100% tegenstem van een kleiner land als Nederland en dat is wel beschouwd een onzinnige situatie.

  Als een meerderheid van de bevolking tegen het landbouw-subsidiebeleid is, dan moet het afgeschaft worden; als een meerderheid voor is dan moet het gehandhaafd blijven. Nu drukt een land als Frankrijk gewoon zijn wil door, desnoods met chantagemiddelen.

  Waarom is iedereen toch zo bang voor democratie?

  Reactie door Drob — vrijdag 22 juli 2005 @ 22.43 uur

 7. “Waarom is iedereen toch zo bang voor democratie?”

  Omdat het betekent dat de middelmaat de heerschappij heeft.

  Reactie door geldwolfje — vrijdag 22 juli 2005 @ 22.48 uur

 8. De vraag is eigenlijk waar zo’n parlementariër voor moet staan. Wil hij zowel zijn partij als zijn land vertegenwoordigen of vindt hij het voldoende als hij de ideologie uitdraagt die zijn partij voorstaat, maar dan bekeken vanuit een Europees gezichtspunt? Hoeveel ruimte geven we zo iemand? (liefst geen, wat mij betreft)

  Reactie door geldwolfje — vrijdag 22 juli 2005 @ 22.54 uur

 9. calder zijn er voor hun zelf.
  zakkenvullers

  Reactie door harry — vrijdag 22 juli 2005 @ 23.07 uur

 10. Off-topic:

  De “Red de NPS – nieuwsbrief” viel net in mijn mailbox, hierin las ik dat ruim 70.000 handtekeningen waren binnen gekomen.

  Op 5 september is er eerst een hoorzitting, en daarna volgt op 12 september het beslissende Kamerdebat.

  De NPS is nog niet gered maar het is mooi dat er al zo veel handtekeningen zijn binnen gekomen. Wil je ook dat de NPS blijft bestaan en heb je nog niet aan de handtekenactie meegedaan ga dan naar:de Actie website.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — vrijdag 22 juli 2005 @ 23.23 uur

 11. @5 Geldwolfje,

  Je zit er een beetje naast over die voedselprijzen. Door het protectionisti-sche landbouwbeleid van de EG betaalt de Europese burger juist meer voor zijn voedsel. Ik meen zo’n € 50 per maand voor een gemiddeld gezin. Daarnaast betaalt dat gezin ook nog eens via de belastingen mee aan de exportsubsidies die nodig zijn om de landbouwoverschotten tegen concurrerende prijzen te kunnen dumpen op de wereldmarkt.

  Reactie door Ed Sorrento — zaterdag 23 juli 2005 @ 0.36 uur

 12. Nederland betaalt 5 miljard euro per jaar aan Brussel en krijgt 2 miljard terug. Nederland kan beter uit de EU stappen en die 3 miljard aan de burgers geven,geen gedoe met Europarlementariers die er toch alleen maar zitten voor eigen gewin en overigens totaal niets in te brengen hebben.

  Reactie door JE. Mulder — zaterdag 23 juli 2005 @ 0.52 uur

 13. Hoezo komkommertijd….? Ik snap echt niets meer van deze wereld en wil het ook niet snappen…..

  Reactie door Madelijne Pleines — zaterdag 23 juli 2005 @ 2.42 uur

 14. waar in flevoland?? 20 mensen een stap vooruit,
  ik heb er al eens eerder melding van gemaakt van al de illegale buiten landers (polen in dit geval)die bij ons werken wordt met geen woordt gerept..
  en bij gesink e oort er totaal in 3 jaar +- 180 uit,is wel geen landbouw,
  maar ergens 20 een stap vooruit,en 180 achteruit kom je toch op min-160 banen dus het kost de maatschapij alleen maar geld.wand voor een uitkering betalen we allemaal aan mee.
  en daarbij zijn de illegalen nog niet mee gerekend,
  maar de bedrijven die ik ken zijn dat er zeker een 100 tal? in noord noord oost polder,dus .in hoek kuinre lemmer.

  Reactie door ad — zaterdag 23 juli 2005 @ 3.40 uur

 15. De discussie over de landbouwsubsidies vind ik zo wie zo wat verwarrend. Kris Douma en Diederik Samson van de PVDA schreven een artikel in de Volkskrant voor afschaffing van de landbouwsubsidies. Kartika Liotard en Remi Poppe van de SP schreven vervolgens een stuk waarin ze aangaven het totaal oneens te zijn met Douma en Samson. Dus wat willen de partijen precies? Is er onderling onenigneid? Ik vind zo wie zo dat er wat genuanceerder gekeken moet worden naar de landbouwsubsidies. Wat is er goed aan en wat niet.

  Reactie door reint — zaterdag 23 juli 2005 @ 6.49 uur

 16. @11, 15

  Het lijkt mij voor de hand liggen dat als er subsidies worden gegeven op het produceren van voedsel, dat dat voedsel dan goedkoper wordt. Misschien is het gemiddelde bedrag dat door de Europese burger wordt betaald niet de beste maatstaf; de een betaalt meer dan de ander, hetgeen voortkomt uit ons progressieve belastingstelsel. Een arm persoon betaalt misschien maar enkele euro’s, terwijl een rijkaard er honderden afdraagt. Als je het zo bekijkt zijn die subsidies dus nog steeds socialistisch.

  Verder zou het inderdaad mooi zijn als iemand zich eens de moeite getroostte om een objectieve Wiki pagina over die landbouwsubsidies op te stellen, waar men ook kritiek kan uiten op de gegeven cijfers. Mocht er, buiten mijn weten om, al zo’n objectieve informatiebron bestaan, dan hoor ik dat natuurlijk graag.

  Reactie door geldwolfje — zaterdag 23 juli 2005 @ 10.29 uur

 17. @16 Geldwolfje

  Het Europese landbouwbeleid ondersteunt boerenbedrijven door voor bepaalde produkten minimumprijzen vast te stellen.
  Die minimumprijzen liggen boven de marktprijs en zorgen op die manier voor hogere voedselprijzen voor de Europese consument. Minimumprijzen zorgen bovendien voor landbouwoverschotten (“boterbergen” of “melk- en wijnplassen”) die door de EU uit de markt worden genomen moeten worden tegen de garantieprijzen. Om van die overschotten af tekomen ondersteunt de EU uitvoer naar niet EU-landen met exportsubsidies. Ik meen te weten dat op die manier ongeveer de helft van de EU-begroting wordt besteed aan het landbouwbeleid. De Europese burger subsidieert op die manier dus als consument en als belastingbetaler de Europese boerenstand. Je kunt het hier mee eens zijn (veel boeren hebben het niet zo breed) of niet, maar het is wel een feit.

  Reactie door Ed Sorrento — zaterdag 23 juli 2005 @ 11.47 uur

 18. @17

  :) Ok, bedankt voor de info.

  Het lijkt erop dat zelfs de meest verstokte socialist dus eigenlijk tegen die landbouwsubsidies zou moeten zijn. Of men moet als argument aanvoeren dat de arme landen die voordeel hebben van de exportsubsidies dan ineens hogere prijzen voor hun voedsel moeten betalen.

  Maar goed, ik geloof dat men op dat punt de fouten van de socialische ideologie steeds meer begint in te zien, zodat weinigen die mening zullen zijn toegedaan.

  Reactie door geldwolfje — zaterdag 23 juli 2005 @ 12.24 uur

 19. @ 10 Evert, die e-mail van NPS kreeg ik ook. Het zijn er toch meer als ik dedacht had.
  @ 16 Geldwolfje, weet je zeker dat je vandaag een vrije dag hebt.

  Reactie door johanna — zaterdag 23 juli 2005 @ 13.04 uur

 20. @19

  :) Het duurt nog even voordat m’n nieuwe contract ingaat, dus het antwoord is ja.

  Reactie door geldwolfje — zaterdag 23 juli 2005 @ 13.09 uur

 21. @18 Geldwolfje,

  Arme landen hebben zeker geen baat bij het Europese landbouwbeleid. We schermen onze eigen markt af met tariefmuren en concurreren de lokale landbouw in de arme landen kapot met onze, door exportsubsidies
  ondersteunde, landbouwoverschotten.

  Het veiligstellen van de Europese voedselvoorziening, het voorzien in een zeker bestaansminimum voor de Europese boer en rationalisatie van de Europese landbouw waren in de tweede helft van de vorige eeuw belangrijke uitgangspunten bij de totstandkoming van het Europese landbouwbeleid. Daar zat niet een specifiek “socialistische ideologie” achter. Grote pleitbezorgers van de boerenstand zijn en waren altijd vooral de
  Europese christen-democraten.

  Reactie door Ed Sorrento — zaterdag 23 juli 2005 @ 13.12 uur

 22. @21

  Goed, of je het landbouwbeleid nu een gevolg noemt van ‘christen-democratische’ of ‘sociaal-democratische’ maatregelen doet niets af aan het feit dat de maatregelen als effect hadden dat mensen in arme landen tegen lage prijzen (door de subsidies) onze producten konden afnemen. Het blijft eruit zien als socialisme, ongeacht welke club het toevallig heeft voorgesteld.

  (we drijven nu trouwens wel erg af van het onderwerp van de discussie: ontrouwe europarlementariërs. )

  Reactie door geldwolfje — zaterdag 23 juli 2005 @ 13.59 uur

 23. @22 Geldwolfje,

  Het landbouwbeleid van de EG pakt vaak heel ongunstig uit voor armere landen. Ik kan dat beleid niet zien als een toonbeeld van socialisme. Jij klaarblijkelijk wel. En zo heb je dan weer een argument bedacht waarmee je ons kan laten inzien hoe verdorven het socialisme toch wel is. Clever thinking.

  Reactie door Ed Sorrento — zaterdag 23 juli 2005 @ 14.18 uur

 24. Ik ben het eens met de boodschap van Ronald Plasterk; namelijk dat Brussel zich teveel met binnenlandse aangelegenheden bemoeit. Eigenlijk vind ik het ook vreemd dat Brussel bepaalt hoeveel er aan landbouwsubsidies uitgedeeld wordt. Laat ieder land maar voor zichzelf uitmaken hoeveel het aan landbouwsubsidies uitgeeft. Hier is echt niet duidelijk wat de meerwaarde is dat Brussel dit doet. Brussel zou zich wel met grensoverschrijdende activiteiten als bijvoorbeeld de visserij kunnen gaan bezighouden. Misschien dat dit ook wel gebeurt, al hoor je er weinig van.

  Reactie door reint — zaterdag 23 juli 2005 @ 14.50 uur

 25. @23

  Ik kan het zien als socialisme omdat ik als definitie van socialisme hanteer: ‘ieder ingrijpen van overheden in de vrije markt’. Het herverdelen van welvaart van rijke landen naar arme zie ik dus zeker als een vorm van socialisme.

  Het zou nogal makkelijk zijn om als definitie van socialisme te hanteren: ‘alles wat goed uitpakt voor het algemeen belang’. Maar goed, als iemand een betere definitie heeft mag hij of zij het zeggen. Ik sta best open voor discussie.

  Reactie door geldwolfje — zaterdag 23 juli 2005 @ 14.52 uur

 26. Even een andere kwestie als het mag:

  DEN HAAG (ANP) – Staatssecretaris Van der Laan (Media) was tegen het besluit om de publieke omroep NPS op te heffen. CDA-fractievoorzitter Verhagen, fractievoorzitter van de VVD Van Aartsen en D66-Kamerlid Bakker besloten vorige maand tot de opheffing zonder dat Van der Laan daarbij aanwezig was.

  Dat heeft Bakker zaterdag gezegd. Het Tweede-Kamerlid bevestigt hiermee een reconstructie van NRC Handelsblad zaterdag over het overleg. Volgens Bakker reageerde zijn partijgenote Van der Laan woedend toen zij later hoorde wat de drie Kamerleden hadden afgesproken. ,,Ze zei dingen als ‘onacceptabel’ en ‘hier kan ik niet mee naar buiten”, aldus Bakker.

  Reactie door Gandalf — zaterdag 23 juli 2005 @ 15.39 uur

 27. 25
  van aartsen zat er weer bij
  eens een rat altijd een rat

  Reactie door ad — zaterdag 23 juli 2005 @ 16.20 uur

 28. ik bedoel 26

  Reactie door ad — zaterdag 23 juli 2005 @ 16.20 uur

 29. Gandalf (26),

  Van der Laan heeft leuke vriendjes, die achter zijn rug beslissingen nemen over haar onderdeel. Ze zijn weer lekker bezig in den haag.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zaterdag 23 juli 2005 @ 18.06 uur

 30. Dit is toch wel een raar verhaal. Is het echt zo? @29 Medy van der Laan is een zij!

  Reactie door reint — zaterdag 23 juli 2005 @ 19.02 uur

 31. reint (30),

  Weet ik, ja die ‘zijn’ moest eigenlijk ‘haar’ wezen. Ik had het later in de zin ook over “haar onderdeel”. Even een foutje dus in de zin, bedankt dat je me er even op wijst.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zaterdag 23 juli 2005 @ 21.08 uur

 32. @31 Ja ik zag later ook dat je wel wist dat staatsecretaris van de Laan een vrouw is. Dus in die zin was mijn opmerking eigenlijk overbodig.

  Reactie door reint — zaterdag 23 juli 2005 @ 21.42 uur

 33. Hoe kunnen partijen die zo’n voorstander zijn van de “markt waarin de concurrentie vrij en onvervalst is” tegelijkertijd voorstander zijn van een subsidiesysteem waarin de vrije wereldmarkt allerminst vrij is en zeker niet onvervalst?

  En daar zitten we dan, met de melkplas, de boterberg en de suikersupersilo, terwijl de wereld honger lijdt produceert Europa miljoenen tonnen nutteloos gesubsidieerd landbouwproduct om te vernietigen of op kosten van de Europese burger ergens te dumpen, ten koste van de “vrije en onvervalste concurrentie” uit Afrika en Azië.

  Hoe moeten deze tijd en dit beleid ooit de geschiedenisboekjes ingaan? De tijd van de grote schande?

  Reactie door Olav ten Broek — zondag 24 juli 2005 @ 1.55 uur

 34. “Hoe kunnen partijen die zo’n voorstander zijn van de “markt waarin de concurrentie vrij en onvervalst is” tegelijkertijd voorstander zijn van een subsidiesysteem waarin de vrije wereldmarkt allerminst vrij is en zeker niet onvervalst?”

  Dat kunnen ze niet, ze kramen dus onzin uit.

  “Hoe moeten deze tijd en dit beleid ooit de geschiedenisboekjes ingaan? De tijd van de grote schande? ”

  Ach, er vallen geen doden bij (door geweld). Wanneer vandaag die subsidies worden afgeschaft, is men de schande over dertig jaar alweer vergeten. Er zijn dan andere dingen waar men zich druk over maakt. Ik sluit zelfs niet uit dat het probleem van exportsubsidies zich in de toekomst nog vele malen zal voordoen.

  Reactie door geldwolfje — zondag 24 juli 2005 @ 11.10 uur

 35. Naar aanleiding van deze (s)exploi-tante (SP.voorzitster Den Bosch)blijkt eens te meer dat “volksvertegenwoordigers/sters”niet meer van deze tijd zijn.
  Na de polis democratie, na de parlementaire democratie,na de sociale democratie,na de libertaire democratie en na de volksdemocratie,is dan nu eindelijk het tijdperk van de INTERNET democratie aangebroken.Internetters aller landen : Verenigt U en trekt al surfend ten strijde
  tegen de machthebbers in de zgn.volksvertegenwoordigingen,de oppositie niet uitgezonderd!Alleen de Internetdemocratie biedt op de lange termijn de garantie dat elke burger waar ter wereld dan ook,daadwerkelijk zelf zijn/haar directe belangen kan vertegenwoordigen en medezeggenschap en beslissingsrecht kan opeisen die hem/haar nu door de verouderde politieke machtsvormen worden onthouden. 1x in de 4 jaar “mogen” stemmen is niet meer van deze tijd evenals het politieke partijenstelsel. Het tijdperk van de Internetdemocratie en daarmee van de mondige GlobalinternetSurfer is aangebroken en zal het probleem van falende en dwalende politieke wereld-leiders als achterhaald aan de kaak stellen en deze vanzelf doen oplossen. De kern van het hedendaagse democratisch tekort dat alle Westerse democratieën kenmerkt is dat er nog nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid de voorwaarden voor participatieve democratie beter zijn geweest dan nu. Burgers zijn hoog opgeleid, hebben toegang tot schatten van informatie, de internetrevolutie vergemakkelijkt communicatie en interculturele uitwisseling en de materiele welvaart bevrijdt ons van de permanente zorg om het fysieke overleven. Deze uitdaging is geen Utopie maar de realiteit van een zichzelf “fullfillende prophecy” en zal wereldwijd uitgedragen worden door politiek gemotiveerde en betrokken “WERELDBURGERS”. Dit betekent tevens het einde van “eng nationalistische en populistische ideeen en opvattingen” zoals die momenteel opgeld doen onder teveel politici die menen daaraan hun politieke bestaan te kunnen ontlenen en te rechtvaardigen! In onze huidige, gecompliceerde samenleving voldoen deze verouderde machtstructuren niet meer aan de eisen die men mag stellen aan deze zgn. wereldleiders en volksvertegenwoordigers die vaak door giften en financiele bijdragen van multinationals aan de macht zijn gekomen en die op hun beurt als beloning van bewezen diensten deze topfiguren een functie als ambassadeur aanbieden.( meritocratie o.a. zeer gebruikelijk in de V.S.).Ook in Nederland kennen wij deze meritocraten zoals bv. ex vakbondsbestuurders ( Kok, De Geus, Rosenmuller ) en ex kamerleden zoals commissarissen der koningin/burgermeesters ( Leers,Wallage,Jorritsma,Alders,Vonhoff enz.).Deze vorm van democratie willen wij niet meer.Wij streven een globale democratie na waarbij elke burger het recht krijgt (en misschien de plicht heeft) om mee te kunnen denken en te stemmen over elk onderwerp dat momenteel hoog op de wereldagenda staat zoals milieu,economie,gezondheidszorg,sociale zekerheid,veiligheid!!! Niet iedereen kan het zich veroorloven door BODYGUARDS dagelijks te moeten worden beschermd!!!( Je zult maar elke dag met angst de metro binnengaan naar je werk omdat je geen andere keus hebt ). Wij kunnen, nee mogen dit niet langer in handen laten van politici die enkel hun eigenbelang najagen. Laten we kijken naar de ontwikkeling die de democratische grondvormen hebben doorgemaakt vanaf de instelling van de Griekse Stadsdemocratie ( Polisstaat) waar alle burgers (helaas waren toen vrouwen en slaven nog buitengesloten) bij toerbeurt werden verplicht !!! om zitting te nemen in de “ekklesia” oftewel het stadsbestuur om mee te kunnen beslissen over de dagelijkse problematiek.
  De wereld is van iedereen en alle rijkdom van deze wereld behoort ons allen toe. Iedereen heeft het recht bij geboorte om een stuk van deze rijkdom of welvaart op te eisen. Een rechtvaardige verdeling onder alle wereldburgers is daarom een eerste vereiste om een ware democratische samenleving te scheppen en in stand te houden.
  Globalinternet(s-b)ur(g-f)ers aller landen verenigt U.
  Er waart een spook door de wereld ……………….

  .

  Reactie door Globalinternet-(s-b)ur(g-f)er — zondag 24 juli 2005 @ 17.52 uur

 36. @35,Globalinternet-(s-b)ur(g-f)er

  Kom op zeg nu eens een ander verhaal. Deze staat op alle topics. Als er geen reactie komt, slaat het denk ik niet aan!

  Reactie door Gandalf — zondag 24 juli 2005 @ 19.23 uur

 37. @35 Ik vind het ook wel fijn, dat ik via internet mijn mening kan uiten. Al kan ik daarmee geen wereldverbeteraar zijn. Nog niemand heeft bewezen dat hij dat kan zijn. Maar iedereen doet zijn best neem ik aan.

  Reactie door reint — zondag 24 juli 2005 @ 19.33 uur

 38. Toch interessant om te merken dat de webmaster en Jan samen bepaalde reacties gewoon niet willen plaatsen? Maar dat mag hoor… Het zegt wel iets over jullie. En daar ben ik niet blij mee, als lid van de SP.

  Reactie door L.M. Lembeck — maandag 25 juli 2005 @ 10.32 uur

 39. Zeg Lidia, ik heb zelf nog maar één keer gemerkt dat er door de webmaster een bericht was verwijderd en dat was vanwege een smakeloze doodswens van iemand ( aan mij gericht) en is toen verwijderd. Als ná plaatsing een bericht wordt verwijderd moet je dat aan de nummering kunnen zien, volgens mij.

  Reactie door Gandalf — maandag 25 juli 2005 @ 15.38 uur

 40. Nee hoor, al lang niet meer, Gandalf! Echt niet.

  Reactie door L.M. Lembeck — maandag 25 juli 2005 @ 19.15 uur

 41. Blijkbaar is de vraag van de vrije markt er niet, dus wordt zonder dat de markt er om heeft gevraagd, geld gepompt in een bedrijf om uitkeringsgelden te besparen. Dat is hoe ik het zie. De overheid weet het weer eens beter dan een vrije markt. Wat voor product brengt de overheid nou eigenlijk? Overheden plaatsen voor uitvindingen, producten en dergelijke hun orders altijd bij een vrije markt die werkelijk creatief en productief is, een overheid is alleen maar goed in geld van een ander betweterig uitgeven, alles waar de overheid met zijn tengels aan komt gaat niet goed. Ik vind dat een overheid veel beter in staat is als bemiddelaar op te treden en niet een communistische wantoestand in de hand te werken. Het zal best goedbedoeld zijn, maar het tragische is dat de uitwerking nogal eens verkeerd uitpakt.

  Reactie door W6969 — dinsdag 26 juli 2005 @ 19.25 uur

 42. Even off topic, maar ik brand van nieuwsgierigheid: gaat de SP straks met de PvdA regeren?

  Reactie door Sonja — zaterdag 30 juli 2005 @ 11.45 uur

 43. Een goed argument om landbouwsubsidies te handhaven; veilig voedsel.
  De vrije marktconcurrentie ondermijnt de veiligheid van voedsel en volksgezondheid wanneer het om landbouwsubsidies gaat. Mag ik jullie herinneren aan de gekke koeien ziekte in de UK. Dit efficiente landbouwbeleid in de UK had als gevolg dat boeren hun vee krachtvoer voerde waarvan bekend was dat dit een verhoogd risico met zich meedroeg. Uit kosten overwegingen wilde men niet de voorzorgsmaatregelen nemen die in de rest van Europa reeds standaard waren. Als gevolg zullen in de komende jaren nog zeer veel mensen aan creutzfelt jacob overlijden in de UK.
  Het afschaffen van landbouwsubsidies en importheffingen voor Afrika zullen dit continent niet helpen. Afrika kan zichzelf niet voeden, maar moet wel met de rest van de wereld concurreren? Het zou verstandiger zijn om te voorkomen dat Europese overschotten worden gedumpt onder de lokale marktprijs.
  Nog beter zou het zijn om de hulpverlening eens aan een kritisch onderzoek te onderwerpen en hiervoor stevige afspraken te maken die een betere controle toestaan.
  De hulpverlening, hoewel goed bedoeld, is voor vele verbeteringen vatbaar. Er wordt teveel langs elkaar gewerkt terwijl dat ook met elkaar kan.

  Trouwens, Europa is net zoals andere handelsbokken niet groot geworden door het vrije markt principe. Integendeel. Waarom eisen we dit nu wel van Afrika?

  Mensen hebben nee gestemt in het Europese grondwet referendum omdat ze geen neoliberale kapitalistische Europese federatie willen met imperialistische ambities. Dat de regering dit niet wil begrijpen betekent niet dat de burger dat niet doet.

  Als het EU parlement niet goed functioneerd is dat omdat ze niet verantwoordelijk en aansprakelijk zijn.
  Er zijn geen concequenties wanneer ze in de fout gaan.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 31 juli 2005 @ 4.58 uur

 44. “Mensen hebben nee gestemt in het Europese grondwet referendum omdat ze geen neoliberale kapitalistische Europese federatie willen met imperialistische ambities. ”

  Hmm. Ik heb juist nee gestemd omdat ik de grondwet te socialistisch vond. Toch was het wel een goede samenwerking tussen Wilders, de SP en de ChristenUnie. (ik hield af en toe mijn hart vast bij die tv-debatten)

  Reactie door geldwolfje — zondag 31 juli 2005 @ 10.45 uur

 45. Interessant dat een ‘geldwolf’ hierboven er openlijk voor uitkomt dat hij tegen de Europese grondwet gestemd heeft omdat deze te veel socialistische elementen bevat.

  Misschien moet de SP zich toch nog eens afvragen of het wel zo’n goede keus is om samen met Wilders en de LPF zo’n ultra-nationalistische lijn te kiezen?

  Reactie door paul kuiper — woensdag 3 augustus 2005 @ 13.48 uur

 46. @45

  Inderdaad, als anarcho-kapitalist ben ik een ‘ultra-nationalist’ pur sang. :?

  Reactie door geldwolfje — donderdag 4 augustus 2005 @ 13.22 uur