René Diekstra: NEE is já voor Europa

(Rotterdams Dagblad,
zaterdag 28 Mei 2005)

‘Als je niet doet wat ik zeg, dan ben je niet alleen dom en maak je jezelf onsterfelijk belachelijk. Je roept ook de grootst mogelijke ellende over jezelf af. Armoede, oorlog en volkerenmoord zullen je deel zijn. De rest van de wereld zal zich van je afkeren. Het licht zal uitgaan. Eigenlijk kan ik mezelf wel voor de kop slaan. Ik had je nooit de mogelijkheid moeten bieden om zelf te beslissen wat je doet. Want wat er op het spel staat gaat jou volledig boven de pet.’

Zie daar in een paar zinnen samengevat en absoluut zonder enige overdrijving hoe afzonderlijke ministers en Euro-parlementariërs de afgelopen weken hebben uitgehaald naar ons, volwassen burgers van Nederland. Op zichzelf zou deze misleidende en vernederende benadering al reden genoeg moeten zijn om ons van hen en hun plannen af te keren. Een overheid die zich op zo’n respectloze manier tot haar burgers richt, verdient het niet om nog langer door diezelfde burgers serieus genomen te worden.

Overtuiging
Toch zou het juist van ons als verantwoordelijke burgers onterecht zijn om alleen om deze reden op 1 juni ‘nee’ tegen de Europese Grondwet te zeggen. Daarvoor is de kwestie te belangrijk. Als we ‘nee’ zeggen, dan moet dat eerst en vooral zijn omdat we de overtuiging hebben dat daarmee de zaak, ons land en Europa, het meest gediend is.

Om dat te bepalen moeten we duidelijk zicht hebben op de de gevolgen van een ‘ja’ stem. Die zijn, in tegenstelling tot wat een aantal ministers steeds roepen, voor iedere Nederlander helemaal niet zo moeilijk te begrijpen.

Bijvoorbeeld. Het eerste en belangrijkste gevolg van een ‘ja’ is dat Europa of Brussel meer over ons te vertellen krijgt. Is dat goed of voordelig voor ons zelf? Is dat goed of voordelig voor Europa?

Laat ik een voorbeeld noemen van wat meer macht naar Brussel op de langere termijn kan betekenen. Neem de kwestie Buttiglioni, de kandidaat van Italië voor de post van Eurocommissaris van Justitie. In de aanloop tot zijn benoeming noemde de conservatief-katholieke Buttiglioni homoseksualiteit een zonde. Grote verontwaardiging in het Europees Parlement. Want, aldus tal van parlementsleden, een man die straks over de rechten van vrouwen en minderheden in Europa moet gaan, mag er niet zulke opvattingen op nahouden.

Kortom, Buttiglioni werd geen Eurocommissaris. Uit die gang van zaken valt maar één conclusie te trekken. Volgens het Europees Parlement gaat Europa straks ook over kwesties als het homohuwelijk. En inderdaad, wie de Europese grondwet goed leest, stelt vast dat dit absoluut niet uitgesloten is.

De vraag die wij op 1 juni dus onder andere te beantwoorden hebben is of wij willen dat Europa op termijn gaat beslissen of abortus, euthanasie of het homohuwelijk in ons land nog wel mogen of niet.

Onomkeerbare stap
Ik noem nog een ander belangrijk gevolg van een ‘ja’. Met het aannemen van deze grondwet wordt een onomkeerbare stap gezet. De tekst van de grondwet biedt daar namelijk de ruimte voor in de richting van een federatieve staat. Dat is een staat met een enkele grondwet, een federale regering (zoals die in Washington in de VS) en een aantal deelstaten met een beperkte macht. Als de federale regering zegt ‘we gaan ergens oorlog voeren’, dan gebeurt dat ook, of een deelstaat dat nou leuk vindt of niet.

Duidelijk is inmiddels dat Brussel graag een Europees interventieleger wil. Krijgt Brussel meer macht, dan komt dat leger er. En dan gaat ze dat leger op een gegeven moment inzetten ook, op de manier waarop Washington haar leger inzet in bijvoorbeeld Irak. Wij Nederlanders kunnen dan roepen wat we willen, maar we worden hoe dan ook in een oorlog meegesleept. Wie die situatie wil voorkomen, moet er voor zorgen dat afzonderlijke landen voldoende in de melk te brokkelen houden.

Risico
De afgelopen decennia hebben bewezen dat de landen van de Europese Unie, juist door de combinatie van samenwerking en diversiteit van opvattingen, inzichten en invloeden vredelievender zijn dan een federatieve staat als de Verenigde Staten (denk aan Vietnam, Afghanistan, Irak). Een grondwettelijk verdrag dat geen garanties biedt tegen de ontwikkeling van een federatieve staat in Europa is dus een risicovol verdrag. Ik wil dat risico niet nemen.

Zoals ik evenmin het risico wil nemen, dat Brussel straks gaat bepalen of mijn arts, mocht ik oud en ongeneeslijk en ondragelijk ziek worden, mij mag helpen waardig te sterven. Mijn ‘nee’ is bedoeld om de dames en heren politici op deze punten, en nog een aantal andere die ik al eerder op deze plaats genoemd heb, hun huiswerk over te laten doen.

Ik wil een verdrag dat expliciet garanties biedt tegen de ontwikkelingen die ik geschetst heb. Zo’n verdrag is mogelijk en als wij ‘nee’ stemmen, komt dat er ook. Ik kan het ook anders zeggen: nu nee zeggen zal straks een ja voor onszelf en voor Europa blijken.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 28 mei 2005 :: 12.30 uur

71 Comments

71 reacties

 1. Niets aan toe te voegen, heel duidelijk wat Rene Diekstra schrijft.

  Reactie door TheSaint — zaterdag 28 mei 2005 @ 19.02 uur

 2. vind ik ook!

  Reactie door RedStar — zaterdag 28 mei 2005 @ 19.05 uur

 3. Als Nederlands straks buiten de EU valt, stopt voor ons de kans op terrorisme aanzienlijk.

  Ook is het weer een handelsnatie en wellicht komt de gulden ook nog terug.

  Nederland als voor-/achterdeur van europa, ik zie kansen!

  Reactie door Barend — zaterdag 28 mei 2005 @ 19.06 uur

 4. Rene Diekstra wil wel de voordelen van Europa, maar niet de nadelen, wees een vent en promoot dan algehele afschaffing van europa.

  P.S. Er komt geen nieuw verdrag zoals diekstra schetst, want dan stemt wel een ander land tegen.
  Dream On dus.

  Reactie door Ronald — zaterdag 28 mei 2005 @ 19.08 uur

 5. @Barend, HAHAHAHAHAHA, Rotterdam moet nu al concureren met Hamburg en Antwerpen, Als nederland buiten de EU valt dan wordt nederland net zo arm als de kerkratten.
  Of dacht je dat er dan geen importheffingen aan Nederland worden opgelegd?

  Nederland als Narcovrijstaat, hoelang zal Duitsland dat toleren?

  Reactie door Ronald — zaterdag 28 mei 2005 @ 19.11 uur

 6. Nederland als belastingvrijstaatje :)

  Krijgen we onze 10% nog een keer weer terug!

  Reactie door Jansonius — zaterdag 28 mei 2005 @ 19.11 uur

 7. Goed verhaal.

  Reactie door alexander — zaterdag 28 mei 2005 @ 19.12 uur

 8. ..’een overheid die zich op zo’n respectloze manier tot zijn burgers richt, verdient het niet om nog langer door diezelfde burgers serieus genomen te worden.’..

  Ik vind dit een behoorlijk grove belediging naar de overheid toe. Om mensen goed gefundeert ‘nee’ te laten stemmen zou er niet zo over de overheid gepraat moeten worden, maar moeten er slechts argumenten gegeven worden. Alle argumenten die tegen een ‘ja”worden geformuleerd komen erop neer dat men bang is voor bepaalde gevolgen. Het federatieve Europa zoals dat in de tekst wordt voorgesteld is dan ook slechts hypothetisch en berust voor 0% op feiten. Er wordt wel uit alle macht campagne gevoerd tegen de grondwet, maar het lijkt er weer op alsof het er gewoon om gaat om ‘ergens’ tegen te zijn en zo de publiciteit te halen.

  Reactie door Boy_Bas — zaterdag 28 mei 2005 @ 19.32 uur

 9. @ Boy_Bas (8):

  Zou je niets eens eerst, voordat je zulk commentaar geeft, b.v. de SP-site goed bekijken? Dan zie je vanzelf wat voor onzin je uitkraamt.

  Naast de talloze argumenten, die te maken hebben met de nadelen en gevaren van de Europese “Grondwet”, is het volgende op zichzelf al voldoende om “neen” te stemmen: we komen eraan vast te zitten, en kunnen er met praktsich geen mogelijkheid meer afkomen. Je weet wel, net als met de euro waarvan Bolkenstein zo’n spijt had. Zal leuk zijn, als “Brussel” b.v. gaat beslissen dat de EU de VS moet steunen in een aanval op Iran…..

  Reactie door Olav Meijer — zaterdag 28 mei 2005 @ 20.15 uur

 10. Rene Diekstra? Is dat niet die man van die plagiaat-affaire?

  Reactie door Karin — zaterdag 28 mei 2005 @ 20.29 uur

 11. Quote http://www.naarvoren.nl/artikel/plagiaat.html
  Medio 1996 nam professor René Diekstra gedwongen afscheid als hoogleraar psychologie aan de Universiteit Leiden. Diekstra nam ontslag nadat het blad Vrij Nederland hem beschuldigde van plagiaat in zijn semi-wetenschappelijke werk. Hij nam letterlijk passages, eventueel vertaald vanuit het Engels, over uit boeken in zijn eigen werk. Zonder expliciete bronvermelding is dat ook in semi-wetenschappelijk werk onacceptabel.

  Reactie door Karin — zaterdag 28 mei 2005 @ 20.38 uur

 12. Karin

  Ja dat is waar, de man heeft nooit zijn school afgemaakt, hij is ook oerdom want hij heeft een foutje gemaakt in zijn leven en als hij dan ergens een mening over heeft moet dat gelijk achter hem aangedragen worden. En dat zegt dan iemand die vindt dat het debat in de politiek met meer argumenten gevoerd moet worden.

  Ja nee…duidelijk hoor karin…

  Reactie door TheSaint — zaterdag 28 mei 2005 @ 20.47 uur

 13. De meeste politici zijn echt tot een aandoenlijk niveau gedaald met de promotie voor de Europese grondwet. Ik vraag me echt af waarom die prutsers straks denken een loonsverhoging te verdienen. In het bedrijfsleven had je er allang uitgelegen, of failliet gegaan, als je je ‘product’ zo zou aanbieden.

  Ik heb nog niks anders als goedkope angstzaaierij en propaganda gezien. Er is volgens mij ook geen politicus die de grondwet kent, omdat ze toch alleen maar met holle frasen gebruiken als ‘Het is goed voor de samenwerking’ ‘ Het is goed voor de economie’ ‘ Het is goed voor de positie van Nederland’. Alle politici praten elkaar gewoon na, zonder echt specifieke artikelen uit de grondwet te noemen waarmee zij het zo eens zijn dat ze voor gaan stemmen. Het gaat echt nergens over.

  Ik ga 1 juni dus gewoon keihard TEGEN stemmen, al was het alleen maar omwille van de trieste en achterbakse manier waarop ze mij proberen over te halen voor te stemmen.

  En dan ook nog eens zeggen dat de holocaust om de hoek ligt als het Nederlandse volk niet voor de EU-Grondwet stemt. Het is één grote leugen en zeer misleidend, hoe durven ze.

  Reactie door ACCEPT — zaterdag 28 mei 2005 @ 20.53 uur

 14. Inderdaad, TheSaint, die plagiaataffaire is al lang beschimmelde koek, en daarvoor heeft René Diekstra zwaar genoeg moeten boeten. Al jaren is hij columnist in o.a. de Nederlandse Staatscourant en het Utrechts Nieuwsblad. Bijna altijd vind ik zijn stukken interessant en lezenswaard.

  Reactie door Olav Meijer — zaterdag 28 mei 2005 @ 20.54 uur

 15. 1. Ik zag voor het NOS-Journaal van 20:00 uur dat de Secretaris-Generaal van de NAVO eveneens van harte vóór de “EU-Grondwet” is. Niet geheel onverwacht natuurlijk, maar mr. Jaap de Hoop Scheffer dient zijn internationale functie binnen de NAVO nadrukkelijk te scheiden van zijn opvattingen als Nederlands staatsburger c.q. zijn lidmaatschap van het CDA. Dit NAVO-incident bij het CDA versterkt mijn opvatting dat de EU de “Europese afdeling” van de NAVO zal worden, dan wel dat de EU de rechtsopvolger wordt van de Defensiegemeenschap van de West-Europese Unie (WEU). Zie art. I-41 in samenhang met artt. III-309 t/m III-312 van de “EU-Grondwet”.

  2. Het CDA blijft erbij dat de opkomst bij het EU-Grondwet-referendum minimaal 30% moet zijn en dat minimaal 60% van de stemmers “tegen” moeten zijn, wil de CDA-fractie in de Tweede Kamer deze uitslag daadwerkelijk overnemen (hetzelfde geldt vermoedelijk voor de CDA-fractie in de Eerste Kamer).
  Gelukkig heeft de ledenvergadering van de VVD vandaag in Groningen iets anders besloten. De VVD-fractie in de Tweede Kamer zal de uitslag van het referendum ongeclausuleerd (zonder voorwaarden) opvolgen. Mijn tactische vrees dat het CDA en de VVD gezamenlijk wèl zouden vasthouden aan het minimumpercentage van 60% en coalitiepartner D66 vervolgens onder zeer grote politieke druk zouden zetten, is niet meer realistisch. Dat lucht waarlijk op (los van art. 91 lid 3 van de Nederlandse Grondwet, waarover ik eerder heb geschreven; zie http://www.wetten.nl wat betreft de Nederlandse Grondwet).

  3. Hierbij het integrale artikel uit de Volkskrant over het CDA-congres van vandaag.

  CDA blijft bij voorwaarden overname uitslag referendum

  ANP

  UTRECHT – Het CDA blijft weigeren een meerderheidsadvies in het komende referendum over de Europese grondwet automatisch te volgen. Een resolutie om ongeacht het opkomstpercentage altijd de uitslag over te nemen sneuvelde zaterdag op het CDA-congres in de Jaarbeurs in Utrecht.

  CDA-fractievoorzitter Verhagen maakte nog eens duidelijk dat als de randvoorwaarden voor opkomst en uitslag (ten minste 30 procent opkomst en een meerderheid van ten minste 60 procent voor ja of nee) niet worden gehaald, het CDA voor ratificatie van het verdrag zal stemmen.

  CDA-partijvoorzitter Van Bijsterveldt moest echter erkennen dat het referendum er wel toe heeft geleid dat er voor het eerst breed met de samenleving wordt gesproken over de Europese Unie. ‘Veel van de huidige onvrede is te verklaren doordat partijen en opeenvolgende kabinetten Europa te weinig naar de burgers hebben gebracht.’ Zij wil het instrument van het referendum daarom serieus aan de orde stellen in de CDA-discussie over staatkundige vernieuwing, die in het najaar plaatsheeft.

  Voormalig Belgisch premier Jean-Luc Dehaene is bang dat Nederland zijn leidende positie onder de kleine landen van Europa zal verliezen, als de bevolking woensdag nee zegt in het referendum over de Europese grondwet. In een toespraak tot het CDA-partijcongres zei hij dat die landen dan ‘niet meer zo tegen Nederland op zullen kijken en een ander zullen gaan volgen’. In een vlammend betoog zei hij niet te kunnen begrijpen, waarom Nederland zich tegen het verdrag zou willen verzetten. Het zijn vaak gevoelens van angst en onvrede over de globalisering die het nee-sentiment stimuleren. Maar volgens hem maakt juist dit verdrag een begin met een antwoord op die angsten.

  Het openen van een inhoudelijke discussie over de houdbaarheid van de hypotheekrenteaftrek blijft voor het CDA voorlopig nog een taboe. Een poging van de jongerenorganisatie van de partij, het CDJA, en de afdeling Drenthe om via twee resoluties op het partijcongres van zaterdag het taboe te doorbreken, werd door de CDA-leiding sterk afgeraden en vervolgens ook afgestemd.

  Fractievoorzitter Verhagen waarschuwde dat ‘verder morrelen aan de hypotheekaftrek na alle beperkingen die al zijn doorgevoerd, extra onzekerheid zal brengen. Dat is vragen om moeilijkheden,’ aldus Verhagen.

  Het ging het CDJA vooral om de vraag of de hogere inkomens niet onevenredig veel profiteren van het huidige stelsel.

  Einde citaat uit de digitale Volkskrant van 28 mei 2005.

  Reactie door Kees Huizenga — zaterdag 28 mei 2005 @ 21.42 uur

 16. @14
  En in het Dagblad v/h noorden waarin hij onlangs over de grondwet schreef: “Als je niet weet waarom je voor stemt, stem dan tegen”, aldus Diekstra.

  Reactie door Bolliebert — zaterdag 28 mei 2005 @ 21.45 uur

 17. Het is helemaal niet verwonderlijk dat als je eenmaal de geest van staatsvorming ook als Europa uit de fles hebt, je hem er nooit meer in stopt. Omwille van de saamhorigheid bij zo’n Europees conflict met iets uit de buitenwereld, zal de staatsvorming alleen maar verder toenemen. Men moge het nu een “federatieve staat” noemen, het is geen type waar je aan vastgekluisterd zit van zo is het en niet verder!! Het is een onderdeel van het staatsvormingsproces!!

  De Amerikaanse Burgeroorlog is juist het resultaat van een federale overheid die met de onafhankelijkheid van het Zuiden geen genoegen nam, ookal stond er over afscheiding niets in de grondwet, en was het dus niet verboden. Het is maar net hoe dwingend het federale kan zijn, en als je dat in een sausje van politieke correctheid giet, net als de bombardementen op burgerdoelen tijdens WO II, dan kom je met die dingen weg. Het is zo ideologische machtspolitiek als de pest!! Men denkt vrij te zijn, maar de ene overheid vindt zichzelf gewoon beter dan de andere, en zo verkoopt de ene overheid (staatsvorming) zichzelf alleen maar, altijd is het TEGEN iets, nooit bouwt het zelf, dat doet de handel en vrijheid wel. Dat laatste hoeft dan alleen nog te worden aangepraat en je zit geramd.

  Reactie door W6969 — zaterdag 28 mei 2005 @ 21.48 uur

 18. ad 12)
  En als hij had gezegd dat hij voor is, dan had je vast wel anders gereageerd op hem. Ik zeg niet dat hij geen goede argumenten heeft. Maar bij het horen van die naam, kwam die affaire als eerste bij mij op.

  Reactie door Karin — zaterdag 28 mei 2005 @ 22.39 uur

 19. Wie het geschreven heeft maakt voor mij niet uit. Hij verwoordt wel precies wat ik voel als burger. Leg me dan a.u.b. concreet uit wat ik er als burger beter van zal worden. Ik heb nog geen enkel concreet voorbeeld gekregen. Wat gebeurt er met zorg en onderwijs als deze worden vrijgegeven aan de Markt? Wie en wat zullen het loodje leggen in deze jungle? Hoeveel macht krijgen de verzekeraars en wat zijn daar voor mij als burger de voor of nadelen van?

  Reactie door Alie Dekker — zaterdag 28 mei 2005 @ 22.56 uur

 20. Desmond Morris.
  Carl Sagan
  Wayne Dyer

  allemaal erg boeiend en verstandig,min of meer dezelfde onderwerpen als Diekstra, of eigenlijk is het misschien meer andersom.,

  Maar waarschijnlijk wel 3x zo intelligent als Balkenende, waar alleen maar achterlijkheid mee spoort!

  Reactie door Jansonius — zaterdag 28 mei 2005 @ 23.01 uur

 21. Fijn man, dat hier bij het ‘nee-kamp’ wel gediscussieerd kan worden..

  Reactie door Terry — zaterdag 28 mei 2005 @ 23.01 uur

 22. Karin: je vult wel heel veel in voor anderen die je helemaal niet kent, hè? Jij weet helemaal niet hoe anderen zouden reageren als Diekstra een ja-geluid had laten horen, en het zegt wél veel over jezelf als je een affaire van inmiddels zo’n 15 jaar terug, schat ik, als het niet langer is, zo nodig nog eens moet oprakelen. Als je het boek dat over die affaire is geschreven gelezen had dan had je wel geweten dat er heel veel meer meespeelde toen, als o.a. kinnesinne in de universitaire gemeenschap vanwege het succes dat Diekstra had. Zelf ken ik een AIO die háár werk onder de naam van een heel bekende hoogleraar zag verschijnen in een gerenommeerd internationaal wetenschappelijk tijdschrift en toen ze ging vragen hoe dat kon te horen kreeg dat als ze haar proefschrift wilde voltooien aan die universiteit ze maar beter niet van die lastige vragen kon stellen. En die hoogleraar was zeker Diekstra niet, die ook helemaal geen wetenschappelijk werk publiceerde toen, maar populair-wetenschappelijk werk waarvan niemand toen zou hebben gedacht dat hier het Ei van Columbus was uitgevonden. De hoogleraar waar ik op doel is regelmatig op t.v. te zien en was de eerste om boe te roepen bij de Diekstra-affaire destijds. En heb je ook het stuk van Diekstra gelezen? Zeg dáár dan wat over!

  Reactie door Joan van der Lingen — zondag 29 mei 2005 @ 0.14 uur

 23. Prima stuk van Diekstra. Zelf heb ik een paar aanvullende argumenten:

  1 – “Grondwet: wet waarin de grondbeginselen van een staat vervat zijn en in bijzonderheden door regels van andere aard zijn uitgewerkt” (mijn oude Koenen-Endepols woordenboek). Dit is geen grondwet. Geen enkele grondwet van een grootmacht (V.S., vm. USSR) heeft een tekst die zó expliciet weergeeft waar de “superstaat” naar streeft en waarin zo weinig staat over de middelen waarmee dat bereikt moet worden. Doodeng.

  2 – Mochten de peilingen uitkomen en wordt na de volgende TK-verkiezing een linkse coalitie mogelijk, dan is het onder overheidstoezicht houden van diensten (versus “een markt die vrij en onvervalst is”) gelijk ongrondwettelijk. En de Europese grondwet staat boven onze eigen grondwet. Straks maakt Neelie Kroes c.s. uit of een zgn. onderlinge verzekeringsmaatschappij (zonder winstoogmerk) mag voortbestaan of niet, of de woningcorporatie haar eigen huurprijzen mag bepalen of niet, etc. Doodeng.

  3 – Deze “grondwet” is niet geschreven voor de burgers van Europa. Deze grondwet is tot in detail geschreven voor de multinationals van Europa. Zij maken de burger bang met alle onheilsverhalen over Chinese concurrentie en Amerikaanse hegemonie. Maar zij vergeten dat Europa al eeuwenlang prima voor zichzelf kan zorgen. Wij kunnen onszelf voeden. Wij kunnen alles produceren wat we maar willen. Geen Europeaan gaat erop achteruit als deze grondwet er niet komt. Maar heel veel Europanen gaan er wel op achteruit als deze grondwet er wél komt, want deze grondwet zet de lonen en diensten zwaar onder druk.

  Het grootste geschenk wat de Fransen en wij aan onze mede-Europeanen kunnen geven, is dan ook een Nee.

  Reactie door Olav ten Broek — zondag 29 mei 2005 @ 3.45 uur

 24. Jammmer dat het Diekstra is met deze prachtige tekst. Hij is en blijft de man van het plagiaat, dat kan ook niemand bij de SP ontkennen.
  Gelukkig heeft hij inhoudelijk dit keer wel gelijk.

  Reactie door kaatje — zondag 29 mei 2005 @ 3.59 uur

 25. mag ik even weten waarom ik mijn pdf “valstrik” er niet doorkrijg?

  Reactie door kaatje — zondag 29 mei 2005 @ 4.06 uur

 26. 24. Ik vind dit op zich wel grappig. Hoe mensen verschillend kunnen reageren. Heb het net even opgezocht, hij trad 9 jaar terug af als hoogleraar, de plagiaataffaire zelf heeft daar ruim voor gelegen, overigens nadrukkelijk NIET in wetenschappelijk werk, Diekstra was toen de man die erg veel semi-wetenschappelijke zelfhulp-boekjes liet verschijnen, waarmee hij trouwens heel veel mensen geholpen schijnt te hebben. Voor sommige mensen, zoals voor Kaatje, wordt die man nu dus de rest van zijn leven niet beoordeeld op zijn werk, maar op “hij is en blijft de man van het plagiaat”. Voor mij niet, hoor Kaatje. Voor mij blijft het een man met grote verdiensten die op niet al te frisse wijze onderuit is gehaald door zijn toenmalige collega’s, nadat hij ontegenzeggelijk een fout had gemaakt. Leg je voor jezelf ook zulke strenge maatstaven aan? Lastig leven lijkt me dat.

  Reactie door Joan van der Lingen — zondag 29 mei 2005 @ 5.20 uur

 27. Ik denk dat bij het sociaal zijn ook hoort dat je “fouten” van bepaalde mensen in het verleden afzet tegen wat ze daarna gedaan hebben. Ik heb die hele affaire gevolgd en ben daarna zijn columns gaan lezen. De afgelopen jaren heb ik respect gekregen voor de manier waarop hij denkt en zich uit.
  Trouwens: ik ben destijds op de ULO blijven zitten – wordt me dat ook mijn hele leven achter me aan gedragen? Dacht het niet. Eens een dief, altijd een dief? Grotere onzin bestaat er niet. Kaatje en Karin, denk eens sociaal? Iedereen maakt fouten. Maar het gaat er wel om wat ze daarmee doen daarna! Diekstra heeft zich wat mij betreft meer dan waar gemaakt! Bovendien gaat deze dicussie niet om wat Diekstra ooit heeft misdaan… maar om de grondwet..toch?

  Reactie door L.M. Lembeck — zondag 29 mei 2005 @ 9.59 uur

 28. 27. Nou precies, Lydia! Dat vind ik nou ook. Het ging hier om iets wat hij over de Grondwet heeft geschreven. Ik spijbelde als kind zelfs op de lagere schóól al, overigens samen met een vriendje dat het nog erg ver heeft gebracht in de maatschappij. En spieken deed ik ook volop. Dus volgens de filosofie van Kaatje en Karin had ik op mijn 12e al voor de rest van mijn leven geen recht van spreken meer. Diekstra was, inmiddels ook alweer een jaar of 4, 5 terug denk ik, hier in het bibliotheektheater en hij heeft toen uitgebreid over deze affaire gesproken, op een heel open manier, wat het met hem gedaan had, hoe hij daar mee omgegaan is. Ik heb toen echt bewondering voor hem gekregen en ik vind inderdaad met name voor socialisten zo´n starre, onverzoenlijke houding niet goed te rijmen met het streven naar een betere wereld met solidariteit naar allen.

  Reactie door Joan van der Lingen — zondag 29 mei 2005 @ 10.14 uur

 29. ad 22) Joan,
  Noem dan eens namen Joan, voor wie ik het allemaal invul?

  Reactie door Karin — zondag 29 mei 2005 @ 11.12 uur

 30. 30)
  En ik heb niet gezegd dat hij geen goede argumenten heeft!

  Reactie door Karin — zondag 29 mei 2005 @ 11.13 uur

 31. Karin, lees even 18 en 12, voordat je je opwindt? Met name 18: als hij had gezegd dat hij voor is dan had je wel anders gereageerd? Dát maakt de Saint zelf wel uit. En verder gaat het hier om de INHOUD van de column. Of heb je nog nooit de disclaimer gelezen?

  Reactie door Joan van der Lingen — zondag 29 mei 2005 @ 11.15 uur

 32. Helemaal mee eens. Wie kiest er nu voor het meest betalen en het minst te zeggen? Niemand toch, of je moet stupide zijn.

  Reactie door E.Krul — zondag 29 mei 2005 @ 11.18 uur

 33. Joan,
  Ik ben helemaal niet zo voor deze grondwet, maar ik erger me er wel aan dat mensen die tegen zijn, zowat heilig worden verklaard.
  En mensen die voor zijn tot op de grond worden afgezeikt.
  En ik heb nergens gezegd dat ik het verhaal van Rene Diekstra niet vindt kloppen.
  Maar het eerste wat bij me opkwam toen ik zijn naam zag was, was de plagiaat-affaire. En omdat misschien niet iedereen weet wat dat verhaal was heb ik een stukje gequote van een internetsite wat daarover ging. En dus niet omdat ik die man zowiezo niet vindt deugen.
  En dat anderen dan zo overspannen reageren, vindt ik helemaal passen in deze campagnetijd waarin je de grondwet helemaal niks moet vinden of helemaal geweldig.
  En als hij voor de grondwet was, had ik precies hetzelfde er neer gezet.

  Reactie door Karin — zondag 29 mei 2005 @ 11.36 uur

 34. 33. Nou, dat moet je zelf weten, Karin. Ik zou op dezelfde manier hebben terug gereageerd, heb zelf ook heel lang in dubio gezeten of ik nou ja, nee of helemaal niet zou stemmen dus daar gaat het mij totaal niet om. Maar ik vind echt dat Diekstra onevenredig zwaar is aangepakt. Adriaan van Dis pleegde in diezelfde periode plagiaat, in literair werk, en die is daar echt niet voor afgemaakt, hoor. Diekstra deed het niet in wetenschappelijk werk maar in een paar van die zelfhulpboekjes en is echt afgemaakt. Moest weg bij de universiteit, werd belachelijk gemaakt, écht afgemaakt. Ik vond dat toen al buiten alle proporties en er speelden heel duidelijk andere motieven mee, als doodgewone jaloezie op die universiteit en de kans zien een succesvolle collega volledig te tackelen, Willem Frederik Hermans heeft eerder in Groningen precies hetzelfde meegemaakt, zij het om andere redenen. Om iemand dat dan na meer dan 10 jaar nog stééds na te dragen vind ik doodgewoon natrappen. En daar hou ik niet van.

  Reactie door Joan van der Lingen — zondag 29 mei 2005 @ 11.45 uur

 35. Karin, het is toch echt andersom! Nee stemmers krijgen de meest rare onjuiste stempels! Wij zijn in de ogen van dit kabinet onnozel! De ja stemmers worden gezien als mensen die goed geinformeerdzijn, nou zeg nou zelf, is dit waar?
  Het gaat erom dat respect bij dit kabinet ver te zoeken is, of eigenlijk het meerendeel van de tweede kamer is respectloos.
  Moet dat ons land gaan besturen Karin. waar verzet jij je tegen?
  Luister naar je gevoel en ga a.u.b. niet van alles proberen te vinden om op een ja te komen. Kom je hier toch op uit is ook ok, maar ga niet verdraaien. Groetjes van Cynthia

  Reactie door cynthia — zondag 29 mei 2005 @ 11.50 uur

 36. En wat verdraai ik dan Cynthia?
  Ik geef weer wat het eerste bij me opkomt (plagiaat-affaire). En geeft ook aan dat hij best een goed verhaal heeft.

  Reactie door Karin — zondag 29 mei 2005 @ 11.54 uur

 37. En waar ik mezelf ook op betrap dat ik ook graag graag tegen wil stemmen, omdat ik Balkenende een hak wil stemmen.
  Maar ik wil van al die informatie over ja en nee, alle onzin er uitfilteren om tot een goede keuze te komen en dat is verdomd moeilijk.

  Reactie door Karin — zondag 29 mei 2005 @ 11.57 uur

 38. aldus René Diekstra, omstreden én gezaghebbend psycholoog vandaag in de krant van mijn moedertje

  schreef ik er gisterenavond na thuiskomst uit ziekenhuisland over op mijn weblog…

  Zijn slotzin in de Rotjeknarse krant zegt het voor Joal helemaal:

  Nee is ja voor Europa

  Reactie door joal@boeddhist.nl — zondag 29 mei 2005 @ 12.31 uur

 39. Rene Diekstra zijn talent ligt heel erg in het simpel kunnen verwoorden van ingewikkelde materie.

  Zo ook dit stuk; wat voor ieder te begrijpen moet zijn. De plagiaat affaire, daar is hij al voor bestraft; terecht of onterecht. Het gaat inderdaad om de inhoud nu. Een heel goed stuk, en een steun in de rug voor de twijfelaars om toch nu even nog NEE te stemmen.

  Reactie door ReneR — zondag 29 mei 2005 @ 12.37 uur

 40. Ik veroordeel Diekstra niet!
  Natuurlijk staat de rest van zijn doen los van het plagiaat dat hij gepleegd heeft.
  Ik heb een beetje het idee dat Karin en ik ten onrechte worden aangepakt.
  Iedereen maakt fouten, dat mag Diekstra ook.
  Dit neemt niet weg dat hij de boel heeft opgelicht destijds, dat kan niemand ontkennen.

  Reactie door kaatje — zondag 29 mei 2005 @ 13.06 uur

 41. 40) Kaatje
  Ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden.

  Reactie door Karin — zondag 29 mei 2005 @ 13.23 uur

 42. Beste Karin, we gaan Lubbers’`JA’ pleidooi toch ook niet
  associëren met zijn afgang bij de VN? Laten we die dingen asjeblieft los zien.

  Reactie door C.Tilyx — zondag 29 mei 2005 @ 13.33 uur

 43. Diekstra verwoord de waarheid op een integere manier, dit staat dus los van zijn verleden.

  Met gezond verstand redenerend door de afgelopen weken heen kom je op een nee uit.

  Zeker als Balkenende niet letterlijke stukken uit de tekst van het voorstel wil erkennen, die zijn ongelijk bewijzen. Zoals het stuk over, het aanstellen van een Europese president met verregaande bevoegdheden, glashard ontkennen. (Buitenhof hedenmiddag)

  Hij geeft nog steeds me het gevoel bezeken te worden.
  Weg met die gladiool.

  Reactie door Johan Smeets — zondag 29 mei 2005 @ 13.52 uur

 44. Waarom moet in vredesnaam iemands verleden erbij gehaald worden, als deze persoon juist in de jaren erna, zoveel heeft gezegd en gedaan om respect te verdienen? Dit heeft zich lang geleden afgespeeld. Láát dit met rust! Als het nou nog Bouterse zou zijn: daarvan is het nogal dubieus wat hij gedaan heeft en nog doet. Daar blijft twijfel aanwezig omtrent zijn bedoelingen, maar bij Diekstra dus niet.
  Bovendien vind ik dat dit deze discussie vervuild heeft! Ik ben bij DEZE discussie weg.

  Reactie door L.M. Lembeck — zondag 29 mei 2005 @ 13.59 uur

 45. Hij die zonder zonden is, werpe den eersten steen.
  Laten wij niet Diekstra’s verleden oprakelen (overigens is later gebleken dat de plagiaat-affaire in grote mate op misverstanden berustte, maar dat is kennelijk iedereen vergeten?)
  Hij heeft gewoon een goed stuk geschreven. Punt.

  Reactie door Jan Breur — zondag 29 mei 2005 @ 14.05 uur

 46. En wie praat een ander’s gevonden argumenten nou niet na in het grondwet debat?? Over plagiaat gesproken, haha.

  Reactie door W6969 — zondag 29 mei 2005 @ 14.05 uur

 47. Deze respectloosheid, griezelig gewoon! Raken zij een bonus van 2 jaarsalarissen kwijt als het volk nee stemt? In hun functie moeten ze flexibel kunnen zijn, weten wat het volk wil, er voor het volk zijn en anders sluiten zij zich maar aan bij een elite golfclub om daar te boel te beregelen. Hun prioriteiten deugen van geen kant!

  Reactie door cynthia — maandag 30 mei 2005 @ 12.13 uur

 48. Helemaal mee eens!
  In deze tijd van bezuiniogingen vind ik het onacceptabel dat Dhr. J.P. Balkenende zomaar 3,5 miljoen euro belasting geld weg smijt voor een volksraadpleging.
  Hij waarschuwt de nederlandse bevolking dat het geen verkiezingstrijd is, helaas maakt hij dit er zelf wel van!

  Reactie door Tineke — maandag 30 mei 2005 @ 12.23 uur

 49. Mijn grootste bezwaar TEGEN deze grondwet is dat deze is opgesteld door (oud)politici, dit is PERTINENT onrechtmatig. Onderstaand een klein stukje m.b.t. “het waarom dan” van Etienne Chouard het hele artikel is hier te lezen:

  http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Traductions/Eenslechtegrondwetdieeengeheimekankervanonzedemocratieaanhetlichtbrengt.htm

  “L’esprit des lois” zoals beschreven door Montesquieu is waarschijnlijk het beste idee in de geschiedenis van de mensheid : alle machten neigen van nature, mechanisch tot machtsmisbruik. Het is dus essentieel teneinde de mensen tegen tirannie te beschermen om eerst de machten te scheiden en dan de controle der machten te organiseren. Geen verwarring van de machten en geen macht zonder een tegen-macht.

  Zo zegt het volk : ” Jij, Parlement, maakt de wetten, maar je voert ze niet uit. En jij, Regering, voert de wetten uit maar kunt ze niet zelf schrijven”. Zo heeft geen enkele macht de middelen om op zijn eentje zijn wil op te leggen.

  Aan de andere kant, als één der machten oordeelt dat een andere een onaanvaardbaar gedrag vertoont, kan hij hem herroepen : het parlement kan de regering doen vallen en de regering kan het parlement ontbinden. Het is noodzakelijk dat elke macht verantwoording zou zijn verschuldigd en zich op elk moment gecontroleerd weet. Dit is eveneens essentieel.

  Het is misschien dit, het beste idee van de wereld. Het idee dat ons van de vrees voor een despoot bevrijdt.

  Reactie door L. van Veelen — maandag 30 mei 2005 @ 13.44 uur

 50. Diekstra heeft helemaal gelijk. Nee is een Ja voor Europa. Waarom zet SP-Jan het anders op zijn weblog.

  Over het verleden van Diekstra kunnen ontwikkelde mensen niet (meer) praten. Hij heeft immers nooit een eerlijk proces gehad. Artikel 6 EVRM? Wie daar over begint heeft zelf een probleem, of heeft zich door de media laten informeren. (dwaling noem ik dat).

  Hoop op een 75 % -NEE- stemming. Dan kan het kabinet immmers niet meer aanblijven. Althans als zij geloofwaardig wil blijven.

  Reactie door S. vd Brekel — maandag 30 mei 2005 @ 20.21 uur

 51. Rene Diekstra heeft in exact dezelfde bewoordingen te kennen geven als ik afgelopen weekend al vele malen en op vele forums geschreven heb. Naast de door hem aangevoerde argumenten, heb ik er nog veel meer.
  B.v. dat er niet getornd mag worden aan de ruim 200 milojoen euro per jaar, die wij nu al betalen aan de reis en verblijskosten voor onze europarlementariers. ( Wat zou de gezondheidszorg daar blij mee zijn ) De propaganda voor de EU grondwet kost ons, voo zover ik nu weet, al ruim 4 miljoen euro.
  Vraag Uzelf eens af, waarom de regering zo laat begonnen is met de campagne, was het dit pas dan, toen bleek dat er nogal wat NEE-stemmers zouden zijn? Wat heeft de overheid te verbergen?
  Of worden we als klootjesvolk gewoon weer dom gehouden, net als bij de invoering van onze “verheerlijkte” euro ???

  Reactie door Stella — maandag 30 mei 2005 @ 23.38 uur

 52. 50) Er heeft niemand Rene Diekstra afgezeikt, dus om zo hoog van de toren te blazen over” ontwikkelde mensen die niet over Diekstra’s verleden mogen praten”, vind ik knap overdreven. En om hem heilig te verklaren omdat hij jouw standpunt en die van de SP vertegenwoordigt vind ik ook niet echt “ontwikkeld”

  Reactie door Karin — dinsdag 31 mei 2005 @ 10.23 uur

 53. Voor mensen die nog steeds geinteresseerd zijn in Diekstra’s plagiaat-verleden is deze link wellicht interessant: http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/2000/12/19/Med/03.html. Lees dit en houd er verder over op, zeurkousen.

  Reactie door hanne — dinsdag 31 mei 2005 @ 17.52 uur

 54. Laten we het over issues hebben in plaats van personen!

  Reactie door René — dinsdag 31 mei 2005 @ 18.14 uur

 55. Karin, is het nou écht zo moeilijk een foutje (10.)te erkennen?
  Dat zal niemand je nadragen, hoor.
  Prima stuk van de hand van René Diekstra. Veel Nederlanders hebben veel goeds aan hem te danken. Lees zijn werk maar, en hoor de mensen (onder wie ikzelf) voor wie deze man van zeer grote betekenis is of is geweest.
  Dat domme foutje vergeet ik hem, met liefde.

  Reactie door Ton — dinsdag 31 mei 2005 @ 18.24 uur

 56. Hm, een opmerkelijke vertyping die t achteraan vergeet,
  in plaats van een f.
  Effe checke bij René…

  Reactie door Ton — dinsdag 31 mei 2005 @ 18.36 uur

 57. Nederland krijgt minder invloed: Wat denkt iedereen nu eigenlijk dat 16 miljoen mensen moeten hebben in een geheel van 400 miljoen?

  We hebben geen invloed op een Europees leger: Nu zijn we afhankelijk van Amerika. Hoeveel invloed hebben we daarop?

  Ja-stemmen is onheroepelijk. Als we alle beslissingen willen kunnen herroepen kunnen we beter gaan kantklossen

  Reactie door Aad Roemersma — dinsdag 31 mei 2005 @ 19.10 uur

 58. Ik heb nu net deze hele weblog door zitten worstelen, op zoek naar 1 goed argument om tegen de europese grondwet te stemmen. Helaas moet ik ook hier constateren dat men zich liever bezig houdt met het beschimpen van anderen en elkaar. De discussie moet volgens mij gaan over de zin en onzin van deze grondwet, wie kan mij nu eens duidelijk uitleggen waarom ik “NEE” moet stemmen?

  Reactie door Rienk — dinsdag 31 mei 2005 @ 20.44 uur

 59. Rienk,
  Als je het nu nog niet begrepen hebt, ligt het toch echt aan jou hoor. Als alles wat je hier op de site kunt vinden aan informatie nog niet voldoende tegen een “ja” vindt argumenteren, heb ik weinig hoop dat je op basis van argumenten tot een stembeslissing komt. Misschien moet je dan maar vroeg naar bed en hopen dat je een heldere droom krijgt waarin het je allemaal uitgelegd wordt.

  Reactie door Erwin — dinsdag 31 mei 2005 @ 20.50 uur

 60. Dat is precies wat ik bedoel en bedankt…

  Reactie door Rienk — dinsdag 31 mei 2005 @ 20.51 uur

 61. De SP: groot in klein denken !!

  Reactie door Henk — dinsdag 31 mei 2005 @ 21.35 uur

 62. 55) Ton,
  Ik heb helemaal geen foutje gemaakt. Ik vroeg me gewoon af of het inderdaad die man was die bij me opkwam nl. van de plagiaataffaire. Ik heb direct daarna gegoogled en kwam dat verhaal tegen. Dat het daarna min of meer is rechtgetrokken wist ik niet. Maar op deze site zijn nee-stemmers heilig verklaard, en wordt gesteld dat ik Rene Diekstra (en zijn verhaal)neerhaal,en naar eer en geweten kan ik zeggen dat ik dat niet heb gedaan. Ik hoop dat dat nu voor eens en altijd uit de wereld is.

  Reactie door Karin — dinsdag 31 mei 2005 @ 22.59 uur

 63. Na een hele hoop te hebben gehoord of gelezen is het toch gewoon bij twijfel altijd NEE.
  Je weet niet waarvoor of waartegen je stemt .
  Alles is zo onduidelijk en wordt weg gedouwt als het er echt om gaat .
  Nu zie ik dat er een regel is waarvan ik niets wist (30% opkomst waarvan 60% tegen moet zijn om het niet door te laten gaan ).
  Gaat dat ook gebeuren voor de JA kant ?
  Ik ben bang dat als er voor Ja wordt gekozen , wat ik niet hoop, er maar 51 % nodig zal zijn om het doorgang te geven .
  Tot slot is dit refurendum niet bindend alleen maar om een advies te krijgen .
  Mijn grootste angst is dat zoals wel vaker in nederland gebeurd , dat het niet uitmaakt wat de meerderheid denkt het toch wordt uitgevoerd of al is uitgevoerd .
  Kan me nog vaag iets herinneren over kernwapens die we hier niet wilden hebben , en ja hoor daar waren ze , terwijl de meerderheid nee zei .
  Zo en nu ff NEE gaan stemmen en zien wat er gebeurd .

  Reactie door Iceman — woensdag 1 juni 2005 @ 9.24 uur

 64. Die zeikers die over Diekstra willen zeuren, kunnen die dat ergens anders gaan doen? Het zou hier nu even over die grondwet moeten gaan.

  Voor alle twijfelaars die naar goede argumenten zoeken, herhaal ik nog eens de link uit reactie 49 door L. van Veelen.

  http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Traductions/Eenslechtegrondwetdieeengeheimekankervanonzedemocratieaanhetlichtbrengt.htm

  Ik heb die tekst nu voor een derde doorgelezen en ben er nu al helemaal van overtuigd dat DEZE ‘grondwet’ een slecht idee is.
  Dat onze en andere regeringen er zo sterk voor zijn, is vooral omdat de raad van ministers op europees niveau de mogelijkheid krijgen om wetten te MAKEN, die ze vervolgens op nationaal niveau kunnen gaan UITVOEREN, zonder dat het nationale parlement er nog iets over te zeggen heeft. De europeese wet komt immers boven de nationale. Alleen al omdat de scheiding tussen de uitvoerende en de wetgevende machten komt weg te vallen, zou je al NEE moeten stemmen, wat ik dan ook doe. Elk ander argument dat je VOOR zou kunnen hebben valt bij dit punt in het niet.

  Stem NEE, zodat er een goede grondwet kan komen. Deze is ronduit verkankerd.

  Reactie door CR Vermeer — woensdag 1 juni 2005 @ 11.06 uur

 65. Hoi Rienk, wat dacht je van het simpele feit dat het simpelweg niet goed uitgelegd wordt! Wij weten allemaal niet precies wat ons boven het hoofd hangt en dat mag en kan niet! Wij leven in een democratie en de overheid hoort er voor ons te zijn, hoort ons op de hoogte te brengen. Het enige wat gebeurd is reclame maken op een manier die geen informatie geeft maar een heleboel vragen oplevert waar door het ja kamp geen zinnig antwoord op wordt gegeven maar in het nee kamp wel. Het ja kamp kijkt niet vooruit, kijkt niet naar consequenties! het kijkt alleen naar europa. Maar er is geen europa zonder iedere land erin te betrekken en ervoor te zorgen dat ieder land helder geinformeerd wordt en inspraak heeft! Het wordt een colossaal iets een chaos. Zie maar hoe ons land eraan toe is! Nationaal kan het niet eens goed gaan! Een pas op de plaats zorgt ervoor dat dit kabinet gedwongen wordt na te denken en burgers mee te laten denken! U heeft zelf gezien hoeveel weerstand dit oproept, is dat juist? Nee toch! Zij zijn er voor ons, om ons te beschermen en ons serieus te nemen! Dit gebeurt onvoldoende! Daarom nee!
  Het licht gaat echt niet uit. Samenwerken met andere landen ja!!
  Maar om Nederland ondergeschikt te maken aan andere landen nee!
  Het gaat simpelweg te snel, duidelijkheid voor alles! Een contract teken je pas als je de kleine letterjes hebt gelzen en dezxe kleine lettertjes krijgen wij, burgers niet te zien. Wij eisen door een nee om deze lettertjes wel te zien! Het is een zinnige uitstel van een europese samenwerking~! Ik hoop dat u besluit om net als ik nee te gaan stemmen. Het zet ons niet aan de zijlijn, het is niet slecht voor de economie, we hoeven ons niet te schamen. De samenwerking komt er, maar de voorwaarden hiervoor zijn te belangrijk. Deze voorwaarden moeten helder zijn voor iedere burger. In die zin heeft dit kabinet gefaald. Zij kijken op de korte termijn. Het moet en zal erdoorheen gejaagd worden. Maar waarom? Wij mogen kennelijk de kleine letterjes niet lezen en dat is onaanvaardbaar!
  Ik hoop dat ik u hiermee geholpen heb. Doe net als ik, stem nee voor een ja!

  Reactie door cynthia — woensdag 1 juni 2005 @ 12.25 uur

 66. Foei! Meneer Diekstra; heeft u een appeltje gepikt van een overhangende tak van uw buurman zonder eerst te vragen of u die mocht afzagen? (want dan mag het namelijk wel!); waarna de hele buurt u op de nek sprong? (want zo gaat het wanneer je hier teveel boven het maaiveld uitkomt nietwaar?) Uw mening zal dus wel niet kloppen!
  Dit ter illustratie van het (Amerikaanse?) niveau waarnaar de publieke discussie in Nederland helaas zo vaak afzakt tegenwoordig. Met emoties bouw je geen huis!

  Maar ook hier gaat het hier niet over dus!
  Waar het wel over gaat is op wat voor gronden je voor of tegen de Europese Grondwet stemt; en daarin heeft de door mij Zeer Geachte Heer Diekstra (er zijn gelukkig nog mensen die genoeg frisse lucht krijgen om er een helder standpunt op na te houden lijkt het!) mij als geboren twijfelaar (en toch SP-lid!) naast een intuitief wantrouwen de doorslaggevende argumenten om toch tegen te stemmen geleverd.
  Helaas ben ik nu (net als Jan!) even uit de running; maar anders had ik zeker nee gestemd; ik hoop dan ook sterk dat anderen dit kabinet de boodschap meegeven dat ze hun oren nog eens goed bij het nadenkende deel der natie te luister leggen en zich niet enkel vanuit een (moderne?) behoefte/noodzaak tot scoren laten leiden in een onomkeerbaar!!! avontuur.
  Aan een ieder veel wijsheid toegewenst in deze zonder twijfel verwarrende tijden tenslotte. Groningen PCT.

  Reactie door peter tjassing — woensdag 1 juni 2005 @ 13.34 uur

 67. Wie gaat Gerrit Zalm voor de rechter slepen wegens diefstal van gemeenschapsgelden? Iets in de buurt van 3 en een half miljoen, waar we hier in Utrecht alle ID-baners van zouden kunnen behouden in plaats van ze te verliezen zoals nu het geval is!
  De bangmaakacties maken de burgers helaas niet bang, Zalmpje, we zijn jullie boerenbedrog rond de euro helaas niet vergeten!
  Ook de Fransen zijn niet collectief gek of dom geworden, de boodschap die helder doorklinkt in hun NON is WEG met jouw stokpaardje de EU-grondwet zoals die nu (erdoorheengejast)is.
  De eigenlijke noodzakelijke discussie is net begonnen – ook al dankzij deze volksraadpleging. Zo’n historisch besluit als die over de toekomst en grondwet van de EU heeft TIJD en aandacht nodig. En de junglefilosofie van mensen als Gerritje moeten in íeder geval naar de Steentijd terugverwijzen.
  Ik vond die Rauvoet trouwens ook uitstékend!!Prima vent.
  Gelukkig is hij geen tegenstander…wat een debater!

  Reactie door Ton — woensdag 1 juni 2005 @ 19.41 uur

 68. Waar ik me zo ongelooflijk aan erger, is het feit dat er al TWEE JAAR over deze “onderdegrondwet” wordt vergaderd. Ik heb in al die tijd nog niets uit Den Haag vernomen over de consequenties c.q. voordelen en/of nadelen. Nu het hele feest niet door dreigt te gaan vanwege een collectief NON, NEE, of NEIN, moet er INEENS gesproken worden over hoeveel voordelen er wel niet aan deze grondwet zit (voor grote bedrijven dan…). Kosten noch moeite worden gespaard. Nu heb ik de afgelopen dagen dit weblog eens gevolgd (ik wil toch weloverwogeneen beslissing nemen, en niet uit emotie stemmen, Hè Jan-Peter-weet-het-beter), en het artikel van de Franse leraar rechten eens gelezen (geen 500 A4tjes, maar toch een hele kluif voor een simple ziel), en ik word steeds benauwder…dit is geen kattepis! Als nu de afgelopen twee jaar de burgers in dit proces (van het opstellen van dit verdrag) waren betrokken, was het nooit zo’n monster geworden. Dit bevestigd mijn vermoeden dat er in Brussel alleen maar naar lobbyisten wordt geluisterd, omdat je daar tenminste nog iets van krijgt toegestopt… Ik heb zoluist gestemd…ze kunnen over TWEE JAAR nog steeds mijn vingerafdruk op de NEE knop terugvinden!

  Reactie door Rood — woensdag 1 juni 2005 @ 21.07 uur

 69. Diekstra heeft in een andere column al duidelijk gemaakt wat de reactie zal zijn. Heb hem voor het gemak maar even geknipt en geplakt. PS: Stella je hebt helemaal gelijk.

  ” Zorgen over morgen

  Ik maak me zorgen over morgen. Over hoe het politieke establishment van ons land zal reageren mocht blijken dat de meerderheid van de Nederlanders de Europese Grondwet afwijst. Ik verwacht dat de meeste politici zich dan in ieder geval zullen bezondigen aan wat psychologen de fundamentele attributie-fout noemen. Ze zullen dat ‘nee’ dan toeschrijven aan andere factoren dan de kwaliteit van die grondwet zelf. Daar hebben ze immers zelf allang mee ingestemd. Onder druk van de uitspraak van de kiezer op die kwaliteit terugkomen, staat gelijk aan het eigen oordeel ter discussie stellen. Dat is meestal het allerlaatste dat politici bereid zijn te doen. Ze zullen de redenen van het ‘nee’ vooral bij de kiezer zoeken. De meest gebruikte verklaring zal waarschijnlijk zijn dat de kiezer het referendum heeft gebruikt om zijn onvrede te uiten over zaken die niets met Europa te maken hebben. Voor zover de hand in eigen boezem wordt gestoken, heeft dat hoogstens betrekking op strategische aspekten: ‘de ‘ja’ campagne is te laat begonnen’, ‘we hebben Europa nog altijd niet goed genoeg aan de kiezer uitgelegd’, ‘voor de meeste kiezers is de kwestie nu nog gewoon te ingewikkeld. We moeten later nog eens een referendum houden’. Enzovoorts. Er is een ernstig probleem met al deze verklaringen. De psychologische kern ervan is namelijk arrogantie, in de meest letterlijke zin van het woord. De politici die haar gebruiken, matigen zich aan dat hun oordeel over de kwaliteit van de grondwet de juiste is. Die houding heeft ook vanaf het allereerste moment de campagne gekleurd. Het begon al met de openingsfolder die het kabinet bij de kiezer door de bus liet duwen. Iedere enigzins competente psycholoog zou hebben aangeraden om in die folder overzichtelijk de voor- en nadelen van de Europese grondwet voor Nederland op te sommen. Daaraan had dan hoogstens toegevoegd kunnen worden dat kabinet en meerderheid in de Tweede Kamer de voordelen duidelijk vinden opwegen tegen de nadelen en daarom voor de Grondwet zijn. Maar dat ze van de kiezer, vanwege het belang van de zaak, een eigen oordeel willen en bereid zijn alle informatie te geven die voor een goed oordeel nodig is. Kabinet, Tweede Kamerleden en Europarlementariers hadden vervolgens als uitleggers door het land moeten reizen. Niet dus. Wij kregen meteen een ‘zeg ja’ folder in de bus. Vervolgens werd ons te verstaan gegeven dat als we het niet snapten, we beter thuis konden blijven. En dat alleen de degenen die ‘ja’ gingen stemmen, echt begrepen waar het om ging. Toen duidelijk werd dat een meerderheid van ons toch naar ‘nee’ neigde, gingen sommige politici zover te zeggen dat nooit een referendum gehouden had moeten worden. Het onderwerp was er niet geschikt voor. Arrogantie is iets waar de kiezer hoe langer hoe meer een hekel aan krijgt. Veel kiezers van morgen vermoeden achter de arrogantie van de vaderlandse politici de arrogantie van Brussel. En dat klopt. Brussel ziet zichzelf allang als het belangrijkste politieke gremium op het continent. Het wacht alleen nog op de daarbij passende macht. Een ‘nee’ stem is daarom vooral een stem tegen de politieke cultuur van arrogantie. En dat hebben zowel Brussel als Den Haag zich aan te trekken. “

  Reactie door S. vd Brekel — woensdag 1 juni 2005 @ 21.31 uur

 70. Hoera!!!!!
  Metzeeeer ruime meerderheid VERWORPEN!
  Het doemscenario zoals hierboven door René verwoord lijkt zich niet te zullen voltrekken. Dit zeg ik na het einddebat bij Witteman.Men LIJKT de kiezer serieuzer te willen nemen.
  Kunnen we eindelijk eens aan het nieuwe Europa gaan beginnen.
  Van Bommel was gewéldig!”Dit hadden wij met ons tweetjes nooit voor elkaar gekregen (met Rauvoet dus), we hebben jullie achterban hard nodig gehad”!!!- dat dus tegen CDA, VVD, PvdA…

  Reactie door Ton — woensdag 1 juni 2005 @ 23.06 uur

 71. Zo, en nu eerst dit kabinet weg.
  En daarna meer democratie in ons eigen land.
  Of wil iemand beweren, dat het één maal in de vier jaar rood maken van een hokje voor de naam van een persoon voldoende is om een land democratisch te kunnen noemen.
  Ik wil als burger zelf kunnen meebeslissen welke problemen op de agenda worden gezet en welke oplossingsrichtingen worden gekozen. Meer referenda dus, gebruikmakend van moderne technieken als internet. Als ik hiervoor eens per week een uurtje achter de PC de PC moet zitten, is dat geen probleem.
  Ik heb geen vertrouwen meer in de huidige vorm van democratie, waarbij alle politieke beslissingen komen te liggen bij de fractievoorzitters van de regeringspartijen (van welke signatuur dan ook), die aan minderheidsstandpunten geen enkele boodschap hebben.
  Maar of er een politieke partij te vinden is die hiervoor de barricaden wil opgaan, betwijfel ik.
  Er is werk aan de winkel.

  Reactie door Gloerich — zondag 5 juni 2005 @ 13.02 uur