Jouw inzet is nu nodig

zondag 01 mei 2005 :: 15.17 uur

Op 1 juni is het dan zover. We kunnen voor het eerst in de geschiedenis onze mening geven over de Europese samenwerking, en over hoe het verder moet met Europa. Graag geef ik je mijn overwegingen waarom ik nu eens ‘nee’ ga zeggen. Zeker, Europa heeft bijgedragen aan een betere verstandhouding tussen de oude kemphanen Frankrijk en Duitsland. Zeker, we hebben zestig jaar geen oorlog gehad in het EU-gebied. Zeker, er zal door de Interne Markt best sprake zijn van enige extra economische groei. Allemaal waar, en allemaal goed. Maar dat hebben we samen al tot stand gebracht. De vraag waar het bij het referendum op 1 juni echter om gaat is: Hoe nu verder? Wat willen we met Europa? Wat willen we met onze landen? Het gaat om de vraag: Geloven we nog in onafhankelijke staten of geven we de politieke macht over onze toekomst over aan een superstaat, Europa geheten?

Ik ben helder. Ik ben vóór samenwerking in Europa. Ik vind het goed dat de Europese landen met elkaar praten om te kijken hoe ze – tot wederzijds voordeel – kunnen samenwerken. Tot zover: Prima! Maar ik wil ook wijzen op de schaduwzijde. Binnen Europa stelt het begrip democratie steeds minder voor. Het Europees Parlement kan onmogelijk het werk (de controle van de macht) overnemen van de parlementen van de landen. Het heeft amper bevoegdheden. Maar, nog erger, het is veel te grootschalig. Mensen herkennen zich er niet in. En dat kan ook niet. De werkwijze van het Europees Parlement is net zo onoverzichtelijk, ondoorgrondelijk en onbegrijpelijk als de Grondwet die nu ter beoordeling voorligt. Ik zal je zeggen waar ik bang voor ben. We stemmen in met de Grondwet en later komen we tot de ontdekking dat we geen baas meer zijn in eigen land. Laten we niet naïef zijn. Europa heeft ons ook de euro gebracht, ook corruptie, bureaucratie, fraude, en – last but not least – arrogante politici.

Democratie heeft te maken met overzichtelijkheid, helderheid en verantwoordelijkheid. Aan alle drie hebben we in Europa een groot tekort. Daarom: Samenwerken in Europa? Prima! Nederland opheffen? NEE!
Mijn moeder zei altijd: ‘Jongen, bij twijfel niet inhalen!’ Daarom doe ik een beroep op je. Zoek mensen op, ga de discussie aan en overtuig ze NEE te zeggen! Laten we nu een stapje extra zetten, zodat we later geen spijt hebben omdat we onvoldoende gedaan hebben.

Deze column verscheen mei 2005 in de Tribune

Opties voor delen:
  • NuJIJ
  • eKudos
  • del.icio.us
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • email

Reacties uitgeschakeld