NOS-propaganda

Het NOS-journaal verlaagt zich vandaag in haar uitzending (18.00 uur) tot een propagandist voor de Grondwet en als verlengstuk van de regering. Een kwalijke zaak.

In een uitvoerige reportage worden alleen voorstanders (Neelie Kroes, Jean-Luc Dehaene, een van de opstellers van de Grondwet) aan het woord gelaten. Het commentaar is zo mogelijk nog tendentieuzer. De Brusselse correspondent doet vrolijk mee in het vertellen van sprookjes.

1. Het Europees Parlement krijgt meer macht. Niet verteld wordt dat het EP bij lange na niet in de schaduw kan staan van de macht van ons eigen parlement.

2. Ons parlement kan een rode kaart trekken. Niet verteld wordt dat dat geen enkele invloed heeft op het standpunt van Brussel. Dat moet alleen ‘heroverwegen’, en dan nog alleen als een-derde van de landen het met ons eens is.

3. We krijgen een petitierecht. Dan moeten er wel 1.000.000 handtekeningen zijn uit 7(!) landen. De Europese Commissie mag de petitie naast zich neer leggen.

Steeds vertellen de voorstanders slechts het halve verhaal. Van voorstanders als Bot, Balkenende en Nicolaï kan je dat verwachten. Maar van het NOS-journaal? Moet het NOS-journaal ons vertellen dat JA zeggen ‘de toekomst’ is en NEE ‘het verleden’? En nog erger: ‘Nederland kan zich geen NEE permiteren.’ Hoezo niet?

Waarom vertelt het NOS-journaal ons niet dat we met die Grondwet op zestig terreinen de macht geheel of gedeeltelijk uit handen geven aan Brussel?
Gelukkig zijn de mensen wijzer: In een enquete laat 53% van de mensen weten daar tegen te zijn!

Ik zou het op prijs stellen als de redactie van het NOS-journaal mijn bijdrage op hun eigen(!) site zou willen lezen.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 30 april 2005 :: 18.30 uur

120 Comments

120 reacties

 1. Zou iemand bij de NOS zich al op de honderden pagina’s hebben geworpen om ons de komende weken correct te kunnen informeren?
  Of zouden zij het hebben gelaten bij de brochure (nadat bleek dat ook de referendumkrant ook zwaar leesvoer is voor mensen die een gezond sociaal leven er op na willen houden) en denken dat de waarheid er eigenlijk niet zo toe doet als de kijkcijfers maar hoog blijven.

  Reactie door Guido — zaterdag 30 april 2005 @ 18.48 uur

 2. Wéér een turfje voor de Ja-propagandisten….

  Reactie door Madelijne Pleines — zaterdag 30 april 2005 @ 18.55 uur

 3. nos is natuurlijk gebaat bij meer drama, en dat krijgen ze met een aangenomen grondwet, dus dat is voor hunzelf gunstiger.,

  leedvermaak,genieten van andermans ellende scoort het best natuurlijk.,

  opdoeken die nos!

  Reactie door Jansonius — zaterdag 30 april 2005 @ 18.57 uur

 4. De publieke omroep is van ons allemaal!
  De NOS dient ook de tegenstanders aan het woord te laten.

  Een reden te meer om vragen aan de premier te stellen over de principiële en feitelijke “onafhankelijkheid van de NOS”. Ook wat betreft het stellen van vragen aan het Staatshoofd. De NOS is immers geen statelijke zendgemachtigde!

  Democratie is een teer kasplantje. Democratie moet je steeds schragen en koesteren. Zeker tijdens de viering van 60 jaren bevrijding van het Duitse juk.

  Democratisch gedrag blijkt vooral uit de wijze hoe met tegenstanders wordt omgegaan. Toch?

  Reactie door Kees Huizenga — zaterdag 30 april 2005 @ 19.01 uur

 5. Het stoom komt daar toch je oren van uit zetten als TEGEN politici, zou er vreselijk gefrustreerd van raken. Het begint op Amerika te lijken hier waar de republikeinen ook altijd misbruik maken van de televisie.

  Reactie door Eek Het Rubbere Weblog Konijn — zaterdag 30 april 2005 @ 19.08 uur

 6. Dat het kabinet alle middelen zou gaan inzetten voor de JA campagne was bekend, maar nu worden zelfs dubieuze methoden zoals het NOS journaal gebruikt. Goed dat je dit hebt gezien Jan, en het aan de orde stelt!

  Reactie door Jules Timmerman — zaterdag 30 april 2005 @ 19.38 uur

 7. NOS = Niet Onpartijdig Stichting

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zaterdag 30 april 2005 @ 20.45 uur

 8. Evert
  Ze gaan ook de politiek in :)

  Reactie door Eek Het Rubbere Weblog Konijn — zaterdag 30 april 2005 @ 20.54 uur

 9. harstikke mooi toch !!! ze moeten zelfs dat corrupte fossiel van kroes voor de dag halen .spreek steeds meer mensen die tegen zijn .en tot mijn verbazing behoorlijk goed op de hoogte .met die nee komt het wel goed .om de 30% tehalen moeten we er met zijn alle nog flink tegen aan .

  Reactie door texas henkie — zaterdag 30 april 2005 @ 21.02 uur

 10. Het blijkt maar weer eens dat de media de belangen van de elite
  vooropsteld tegenover die van de bevolking.

  Noreena Hertz deelt de informatie van de media in 3 soorten in
  waarheden
  halve waarheden
  desinformatie

  Reactie door B.Hoekstra — zaterdag 30 april 2005 @ 21.21 uur

 11. Hoe geloofwaardig blijft de NOS in hun verslaggeving als je dit zo hoort dat zij alleen maar voorstanders voor de grondwet aan het woord laten, objectiviteit is een vereiste in de journalistieke verslaggeving lijkt mij, een mening weer geven zoals het uitkomt gebeurt toch alleen in landen waar dictoriale regiems het bewind voeren .

  Reactie door folkert de lepper — zaterdag 30 april 2005 @ 21.30 uur

 12. @ Jan Marijnissen,

  De SP en anderen laten zich iig vrij uit over de grondwet. Alleen jammer dat de media niet veel van jullie laat zien. De mensen moeten de weg naar dit weblog en de site van de Sp weten te vinden voor informatie. Op mijn log verwijs ik dan ook naar beide site’s
  Mss een idee om alle mensen die tegen zijn, en een een log of site hebben op te roepen op die ruimte vrij te maken om wat over de grondwet te plaatsen. Een soort van “tegenwebring”

  Reactie door John — zaterdag 30 april 2005 @ 22.07 uur

 13. Het staat al op De Telegravin vermeld.

  Reactie door Hekker — zaterdag 30 april 2005 @ 22.14 uur

 14. Ach, daar bij de NOS zijn het allemaal regenten en dus is het op zich niet vreemd dat ze enkel EU-propaganda laten zien. Storend is het wel, omdat daarmee de feiten niet aan de mensen verteld wordt, terwijl de NOS dit wel hoort te doen. Maar het idee dat onze media neutraal en feitelijk zijn en onze overheid zich niet schuldig maakt aan propaganda, dat is gewoonweg een sprookje. In dat opzicht zouden we misschien wel af moeten van dergelijke staatsmedia.

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 30 april 2005 @ 22.19 uur

 15. Heb de bewuste uitzending ook gezien en vond het een
  dieptepunt voor wat betreft een objectieve en onafhankelijke
  berichtgeving.
  Het nos-journaal pretendeerd kwalitatief en of hoogwaardige
  journalistieke berichtgeving maar komt hiermee niet verder dan
  een slechte wasmiddelen reclame.
  het is te hopen dat dergelijke propaganda door mensen word
  herkend en zeer contra-produktief zal gaan werken.

  h

  het

  Reactie door visgert — zaterdag 30 april 2005 @ 22.43 uur

 16. Beste Jan,
  Ik zou haast zeggen: gefeliciteerd met de uitzending van het NOS-journaal over de europeesche grondwet. Ze hebben precies de goede personen uitgezocht om hun verhaal te komen doen. Neelie Kroes, die hier in het land toch al niet zo serieus genomen wordt na het bekend worden van vroegere vuile was bij haar antreden als euro-commissaris en Jean Luc De Haene. Speciaal Jean Luc mogen we bedanken, voor zijn uitspraken dat Nederland niet meer serieus genomen kan worden binnen de EU en bovendien haar macht zou verliezen als de bevolking het toch zou wagen om tegen te stemmen. Ik moet zeggen dat dit voor mij toch wel het beste argument is om tegen die grondwet ( het kindje van De Haene) te stemmen. Waar haalt die gehaktball de arrogantie vandaan! Tweede argument is natuurlijk het feit dat onze gulden 10% te laag is ingeschat omdat duitsland zo een groot begrotingstekort had en niet wou devalueren! Als dat de europeesche gedachte is dan is voor mij de maat toch even vol. Wel grootste nettobetaler blijven, ons een oor aan laten naaien door de grote landen en dan geen moer meer te vertellen hebben! Hoe gaat Gerrit Zalm trouwens uitleggen dat we al jaren eigenlijk een overschot hebben op de begroting in plaats van een tekort? krijgen we nu al die bezuinigingen terug…..;-)

  Reactie door Opa-Buiswater — zaterdag 30 april 2005 @ 22.55 uur

 17. I-6 Het recht van de Unie
  De Grondwet en het recht dat de instellingen van de Unie bij de uitoefening van de haar toe gedeelde bevoegdheden vaststellen, hebben voorrang boven het recht van de lidstaten

  Kan iemand mij nu vertellen waarom onze regering voortdurend stelt dat onze wetgeving boven die van Europa gaat?

  Reactie door Wim — zaterdag 30 april 2005 @ 23.03 uur

 18. In de Tribune van April staat een waarschuwing van onze Zweedse vrienden : verwacht álle smerige trucs die je tegenstanders maar kunnen verzinnen.Lees het artikel over het Zweedse referendum tegen de euro nog maar eens! Dit is waarschijnlijk één van de trucs!Hoe dichter we bij 1 Juni komen hoe meer de trucendoos opengaat,dat kan ik iedereen verzekeren!! Balkenende grijpt elke gelegenheid aan om halve waarheden te verkondigen.

  Reactie door Diny — zaterdag 30 april 2005 @ 23.24 uur

 19. Een heel interessant betoog over de Europese Grondwet is vandaag te lezen in NRC, waarin Ad Verbrugge 6 redenen aandraagt om tegen de Grondwet te stemmen. Een van de belangrijkste redenen is volgens Verbrugge het feit dat het in deze Grondwet ontbreekt aan enig solidariteitsbeginsel, wat juist (zo betoogt hij) zeer belangrijk is voor een Europa waar burgers zich nog in enige mate mee kunnen identificeren. Juist het feit dat deze Grondwet alleen maar gericht is op de inkadering van neoliberale uitgangspunten, van vrije en onvervalste concurrentie, van een vrije uitwisseling van personen, goederen en diensten en niets wil vastleggen over hoe solidariteit er in een federaal Europa uit zou moeten zien (want dát wordt overgelaten aan de lidstaten) maakt dat burgers van de EU deze eerder met wantrouwen en angst gaan bekijken dan met een gevoel van gedeelde saamhorigheid. Het probleem is niet alleen dat er een Grondwet aan de burgers van EU-lidstaten wordt opgedrongen, maar dat er tegelijkertijd ook een federale bestuursvorm wordt gecreeërd die macht uitoefent op burgers die zich eigenlijk helemaal niet verbonden voelen met dit Europa. Een Europa dat ook geen gemeenschappelijke cultuur kent, het enige gemeenschappelijke is de ideologie van een markt zonder grenzen. Maar juist dit gemeenschappelijke is dat wat de burgers van EU-lidstaten en lidstaten onderling zal verdelen (het najagen van eigenbelang) en juist problemen doet ontstaan in plaats van oplossen: om de concurrentie maar zoveel mogelijk te bevorderen moeten grenzen verdwijnen, grenzen die voorheen nog (enigzins) tegen (mensen)smokkelaars en terroristen konden beschermen.

  Verbrugge wijst ook op het grote taboe dat bij de voorstanders van deze Grondwet heerst: dat volgens hen de toekomst van Europa nu op het spel staat en dat deze Grondwet dé noodzakelijke stap is op weg naar een Europa dat ook in de toekomst vrede en welvaart kent. Geen Grondwet betekent voor de voorstanders automatisch rampspoed, een terugval naar een onstabiel Europa, waarin beginnende kleine conflicten wel eens tot oorlogen zouden kunnen leiden.

  Verbrugge verwacht meer in een toekomst van een Europa waarin lidstaten vrij, zonder Grondwet, kunnen samenwerken (omdat samenwerking op veel terreinen onontkoombaar is), maar níet onder leiding van een Europees instituut dat burgers vooral in juridische termen definieert en geen reden ziet om solidariteit als essentiële grondslag te nemen voor het te voeren beleid naar de Europese burger toe.

  Tégen deze grondwet zijn: het mag in ieder geval (nog) hier in Nederland hardop worden uitgesproken, in grote letters ook. En voor Balkenende hoop ik maar een ding: dat hij zich niet teveel door de media-politiek van president Poetin laat inspireren. De Nederlandse burger, die al moet toestaan dat er ongelimiteerd belastinggeld wordt ingezet om de staatspropaganda draaiende te houden, moet ook nog accepteren dat de media straks alleen nog maar positieve boodschappen gaan verkondigen over de Grondwet? Eerlijkheid en transparantie naar de burger toe: moeten we deze waarden soms Balkenende nog in herinnering roepen?

  Reactie door David Tompot — zaterdag 30 april 2005 @ 23.44 uur

 20. Inderdaad, David, een erg goed verhaal van Verbrugge.
  Ik wou dat we het hier konden laten zien.

  Reactie door Jan — zondag 1 mei 2005 @ 0.22 uur

 21. Tja, dat is weer zoiets. Kijken we er echt van op?
  Ik niet eigenlijk. Laten we allen het NOS journaal eens vragen waarom ze alleen voorstanders aan het woord hebben gelaten? En wat hun doelstelling ook maar weer is? En misschien moet de redactie van het NOSjournaal ook de Tribune lezen (april) over hoe het in Zweden ging ten tijde van de euro..

  Enne, Jan: morgen toch op z’n minst maar even noemen denk ik bij BVD, toch?

  groet,
  Ellen

  Reactie door ellen geist — zondag 1 mei 2005 @ 0.40 uur

 22. @ 20 Jan: Hier het artikel van 30 april 2005 uit NRC Handelsblad.

  Bent u voor of tegen instemming door Nederland met een Grondwet voor Europa?

  Tegen

  Gemeenschapsgevoel is niet af te dwingen door wetten en instituties, zegt de filosoof Ad Verbrugge. Wie dat goed tot zich laat doordringen, stelt hij, komt tot een reeks argumenten om tegen de Europese grondwet te stemmen. Onderstaande tekst is de weerslag van een interview met Verbrugge door redacteur Kees Versteegh. De citaten van Balkenende zijn ontleend aan het interview dat donderdag in NRC Handelsblad stond.

  Bij dit artikel
  • INTERVIEW – Premier: ‘Nee tegen Grondwet verzwakt positie Nederland’

  Discussie
  • Voor of tegen de Europese Grondwet? Lees de argumenten van Balkenende en Verbrugge en praat mee.

  Een (nieuwe) opstand der burgers dreigt

  ,,Europa bevindt zich in een pre-Fortuyn stadium. Onder burgers groeit het onbehaaglijke gevoel dat ze met de Europese Unie in een voortdenderende machine zitten die ook nog eens wordt bestuurd door mensen in wie zij zich niet herkennen. Die bestuurders stellen bovendien dat er geen weg terug is, terwijl de bevolking is gevraagd of we deze weg wel in moeten slaan. De Europese Unie is door een soortgelijke politieke correctheid omgeven als tot voor kort de multiculturele samenleving.

  De Unie heeft inmiddels een taboe-karakter gekregen. We worden bang gemaakt voor het ongewisse buiten de bestaande orde, men zinspeelt op het risico van uitstoting en verderf en op wraakacties van leden van de groep: men zal onze diploma’s niet meer accepteren, onze bedrijven krijgen elders geen voet meer aan de grond enz. Ondertussen grijpt Europa met zijn regelgeving steeds dieper in het maatschappelijk leven in, terwijl datzelfde Europa steeds minder duidelijk weet te maken wat het gemeenschappelijk goed is dat daarmee wordt gediend. Goed bestuur vereist binding met de mensen die je bestuurt en de ervaring van een gemeenschappelijk goed, of het nu om een bedrijf gaat of om een staat.

  Hoeveel controlemechanismen er ook worden uitgedacht, Europees bestuur kan uiteindelijk niet democratisch worden, omdat de saamhorigheid van een demos (volk) ontbreekt. In plaats daarvan komen er belangengroepen, lobbyorganisaties, nationale en regionale afvaardigingen, zogenaamde ‘objectieve’ deskundigen en hun organisaties. Daarin ligt voortdurend het gevaar op de loer van vervreemding, maar ook van corruptie en vriendjespolitiek. Dat kan op den duur niet zonder gevolgen blijven.

  Een opstand der burgers kan zich op verschillende momenten manifesteren. Bij een ingrijpende economische crisis kan er bijvoorbeeld spontaan verzet komen tegen de financiële afdrachten aan Europa (‘We willen vangen’ is een kreet die je nu al steeds vaker hoort) of tegen allerlei goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europese landen. We hebben onlangs gezien hoe de Fransen te hoop liepen tegen de Dienstenrichtlijn. Het past bij het beeld dat ook uit tal van enquêtes in lidstaten over de Europese Unie naar voren komt. Daaruit blijkt dat de Europese samenwerking door burgers voornamelijk wordt gezien als een project dat primair het eigenbelang dient, ter vergroting van de eigen welvaart. Oost-Europese collega’s zeggen me dat openlijk. De solidariteit tussen burgers in Europa is, als het erop aankomt, heel dun, zeker in een uitgebreide Europese Unie. Ik prefereer daarom een lossere vorm van samenwerking binnen Europa, juist om een verwijdering tussen bestuur en cultuurgemeenschappen tegen te gaan.

  Waartoe een dergelijke verwijdering kan leiden, bleek in Nederland al aan het einde van de paarse regeerperiode in 2002. De Europese Unie is een stap op weg naar verdere integratie, terwijl eigenlijk de voortdenderende machine een halt toegeroepen moet worden.

  Balkenende zei over dit thema: Ik begrijp best dat voor sommigen Europa te abstract is, maar is het dan terecht om maar negatief tegenover Europa te gaan staan?

  Europese Unie is in deze vorm niet nodig

  Oorlog: ,,Het feit dat we in de tweede helft van de twintigste eeuw geen oorlog hebben gekend tussen lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap, geeft al aan dat we daar geen Politieke Unie voor nodig hadden. Er zijn heus andere mogelijkheden van goede samenwerking en nabuurschap. Je hoeft daarvoor niet per se een aanzienlijk deel van je soevereiniteit over te dragen aan het instituut Europa. Moeten we anders soms vrezen voor een oorlog met buurlanden van de Unie? Het recente gebruik van het oorlogsargument wijst op het bovengenoemde taboe-karakter van de Unie. Minister Donner hield ons met verwijzing naar Joegoslavië de keuze voor: het is óf de Unie óf een kans op oorlog. Dit is in feite populisme, dat de discussie vertroebelt.

  Niet langer vormen vrijheid en gemeenschapsgevoel het motief om ons tot de Europese Unie te bekennen, maar wantrouwen, angst en eigenbelang. Het onverstandige aan Donners vergelijking is bovendien dat uitgerekend de oorlog in Joegoslavië een voorbeeld is van een conflict waarin verschillende cultuurgemeenschappen zich niet langer meer herkennen in de overkoepelende institutionele eenheid waardoor ze bestuurd worden. Het overgrote deel van de oorlogen die we de laatste decennia hebben meegemaakt, waren juist burgeroorlogen. Gemeenschapsgevoel is niet af te dwingen door wetten en instituties, leerde Aristoteles ons al. Mijn centrale punt is dat de huidige en voorgestelde institutionele kaders van Europa niet stroken met wat er op dit moment cultureel bezien mogelijk en wenselijk is. Misschien in de toekomst wel wie zal het zeggen -, maar nu niet. En precies dat veroorzaakt op termijn spanningen tussen groepen. Daarom vind ik het huidige Europese project onverantwoord, zowel qua inhoud als gezien de omvang van de Unie.”

  Welvaart: ,,Er zijn veel welvarende Europese staten die voor hun rijkdom de EU niet nodig hebben, zoals Noorwegen en Zwitserland, of buiten de eurozone staan, zoals het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Een aanzienlijk deel van onze welvaart is niet te danken aan de Europese Unie, maar eerder aan de zich snel ontwikkelende wereldmarkt, waarin Amerika nog steeds een sleutelrol vervult.

  Het proces van globalisering zoals zich dat de laatste decennia heeft voltrokken, heeft bovendien het denken in grote regionale machtsblokken ondermijnd. Dat model is achterhaald. Nationale staten als India en China worden inmiddels als bedreiging gezien, niet de ASEAN. Ook een succesvolle economie als die van Singapore had echt geen Aziatische Unie nodig om zich te ontwikkelen.

  De investeringsstromen, maar ook research en development, krijgen een mondiaal karakter. Dan kun je je afvragen of het voor Europa wel voordelig is om zich als zelfstandig blok te definiëren, met alle gedetailleerde en uniformerende regelgeving daarbinnen. Globalisering vraagt juist om wendbaarheid en snelheid, om te kunnen inspelen op snel veranderende situaties in een bepaald gebied. Dan is het geen voordeel voor lidstaten om aan een blok met uniforme regelgeving vast te zitten. Voor een echt flexibile unie zijn de geografische en sociaal-culturele situaties in de lidstaten te verschillend. Zo is de huidige milieurichtlijn een typisch voorbeeld van uniformering die wel voorbij moet gaan aan de Nederlandse situatie. Als kleine bestuurlijke eenheid die in hoge mate autonoom is, kun je veel beter inspelen op veranderingen en problemen zoals ook Auke Leen betoogde in navolging van de conservatieve filosoof Hayek (Opinie en Debat, 16 april). Dat is een groot voordeel boven een log blok in die geglobaliseerde markt. Uit studies naar de Nederlandse economie is bovendien gebleken dat de Europese regelgeving het vestigingsklimaat in Nederland nadelig heeft beïnvloed. Hoe dan ook, economie kan en mag niet los worden gezien van het karakter van een cultuur dat gebeurt nu veel te veel.”

  Terrorismebestrijding: ,,Als er ergens een objectieve noodzaak gevoeld moet worden tot Europese samenwerking, is het daar. Dat het terrorisme nu zo naar voren wordt geschoven als argument voor de Unie, hangt weer samen met het genoemde taboe-argument: zonder Europa breekt de pleuris uit. Terrorisme is evenwel geen probleem dat tot Europa beperkt blijft en vraagt juist om mondiale samenwerking. Bovendien werkt Europa zichzelf op dit punt ook tegen. Door het vrije verkeer van personen, goederen en diensten is ook de vrijheid voor terroristen en georganiseerde misdaad enorm toegenomen. Niets voor niets zie je toch hier en daar weer controles terugkeren, en douanepostjes. Die grenzen hebben dus wel degelijk zin. Smokkel, het verhandelen van porno, drugs, wapens en zelfs kinderen is veel gemakkelijker geworden. Dat probleem wordt alleen maar groter bij uitbreiding van de Unie.”

  Tegenwicht tegen de VS: ,,Daar zal het niet zo snel van komen. Om als tegenwicht echt iets voor te stellen, moet Europa zich als saamhorige eenheid manifesteren. Tot nog toe zag je binnen Europa juist een sterke verdeeldheid als het erom ging een antwoord op een Amerikaans optreden te formuleren, zoals in Irak. De oorlog op de Balkan veroorzaakte eerder een verlammende verdeeldheid binnen Europa, die terug te voeren was op oude historische banden van sommige lidstaten, zoals Duitsland met Kroatië. Ook is de relatie van Engeland en Nederland met de VS weer heel anders dan die van Frankrijk. Bovendien heeft Europa duidelijk geen ambitie om een militaire macht van betekenis te worden. De uitgaven voor defensie steken schril af bij die van Amerika.”

  Milieuvervuiling gezamenlijk bestrijden: ,,Daarvoor alleen heb je geen Unie nodig. Dat kan ook via verdragen en eventueel een gezamenlijk milieufonds. Je zou het milieubeleid zelfs vanuit het schadebeginsel kunnen opbouwen: wij ondervinden schade van wat jullie in de rivier lozen.”

  Balkenende zei over dit thema: Ik was vorig jaar in Normandië bij de herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog. Als je daar bent, dan besef je pas welk groot goed het is dat Europa zo lang zonder oorlog heeft gezeten.

  Europa holt de solidariteit uit

  De laatste eeuw hebben wij in West-Europa de solidariteit tussen burgers via de nationale staat, later de verzorgingsstaat, georganiseerd. De burger voelde zich ermee verbonden, en zijn emancipatie als vrije burger ging gepaard met een zeker sociaal en nationaal bewustzijn. Dat zag je bij het socialisme, maar ook bij een emancipatiepartij als de ARP. Er groeide een vanzelfsprekendheid dat je mensen in arme streken van jouw land hielp.

  Het was dan ook de staat die de onderlinge solidariteit van burgers via het belastingstelsel en andere wetgeving organiseerde. Als die natiestaat mede door een steeds dieper ingrijpen van Europa op de achtergrond raakt wat bijvoorbeeld ook al is gebeurd door de gedwongen privatisering van nutsbedrijven dan komt uiteindelijk ook de nationale verzorgingsstaat onder druk te staan. Er komt echter geen andere, vanzelfsprekende Europese solidariteit voor in de plaats. Sterker nog, de dynamiek van de vrije, open Europese markt leidt juist tot een extra belasting van de nationale verzorgingsstaat.

  Het is kortzichtig om te stellen dat Europa het sociale stelsel van landen ongemoeid laat, terwijl datzelfde Europa een interne open markt voorstaat. Die twee gedachten staan op gespannen voet met elkaar. De dienstenrichtlijn van Bolkestein ligt geheel in het verlengde van het concept van Europees burgerschap het grondartikel van de Europese Grondwet.

  Laat ik vooropstellen dat ik evenmin een aanhanger ben van de wijze waarop onze verzorgingsstaat momenteel is ingericht. Het is onverteerbaar dat sectoren als de ouderenzorg met arbeidstekorten kampen en mensen uit allerlei landen hier laaggeschoold werk komen verrichten, terwijl wijzelf daarvoor de mensen hebben, die daar echter geen zin in hebben en dus een uitkering genieten. Het gaat nog verder: Polen en andere Oost-Europeanen kunnen Turken, Marokkanen en veelal laaggeschoolde autochtonen van de arbeidsmarkt wegconcurreren. Dat vergroot de werkloosheid van die laatste groep hier, en zet op termijn de betaalbaarheid van sociale voorzieningen onder druk zeker in tijden van vergrijzing.

  Het is kwalijk wanneer mensen van elders hier werk kunnen komen doen onder de reële minimumprijs die daar in Nederland voor staat en die nu juist verband houden met afdrachten aan het sociale stelsel, kosten voor levensonderhoud enz. We moeten dergelijk werk berschermen, want de vraag naar laaggeschoolde arbeid is sowieso een probleem van de toekomst. Al deze effecten vergroten de last van de verzorgingsstaat, en verkleinen de bewegingsruimte voor staten om zelf orde op zaken te stellen en de solidariteit betaalbaar te houden.”

  Balkenende zei over dit thema: Ik heb vorig jaar het initiatief genomen tot een serie conferenties met vooraanstaande politici en wetenschappers over de vraag: wat kan ons binden in Europa?

  De Europese burger bestaat niet

  ,,Het Europese burgerschap zoals dat in het Europees Grondwettelijk Verdrag is geformuleerd, is veel te mager voor werkelijke saamhorigheid. Het is vooral een juridisch-economische categorie. Heel veel mensen voelen zich geen Europees burger, maar in de eerste plaats Nederlander, Duitser of Fransman.

  Het interessante van burgerschap tijdens bijvoorbeeld de Franse revolutie was dat het niet alleen een recht op vrijheid gaf, maar ook de broederschap uitdrukte binnen de context van de nationale staat. Het burgerschap was een culturele categorie, waarbij je je verantwoordelijk moest voelen voor het algemeen belang. Dat is het wezen van democratie. Die betrokkenheid ontbreekt nu ten enenmale, er is te weinig bezieling voor Europa als gemeenschap. Dat gebrek wordt pijnlijk zichtbaar nu juist de interesse voor het nationale burgerschap toeneemt. In de huidige discussies over integratie gaat het er helemaal niet om of je een goede Europeaan wordt (wat zou dat moeten zijn?) maar of je een goede Nederlander wordt. Kennelijk voelt iedereen het als groot probleem dat er niet voldoende nationale solidariteit meer is. Hoe je hier in Nederland samenleeft en verantwoordelijkheid neemt, welke taal en geschiedenis daarbij hoort. De enige mensen die werkelijk in de buurt komen van het idee ‘Europeaan’, zijn wat Samuel Huntington de ‘Davos-mensen’ noemt: het slag mensen dat jaarlijks naar dat World Economic Forum in Davos gaat en soortgelijke bijeenkomsten. Dat type mens is internationaal, zijn leefwereld is internationaal. Mensen aan universiteiten, aan de top van het bedrijfsleven, mensen die belangen hebben in Brussel, die leven in zo’n soort milieu, met eigen mores, met eigen tijdverdrijf, met een eigen manier van spreken. De gewone burger heeft doorgaans een veel homogenere leefwereld en heeft weinig voeling met die sfeer.”

  Balkenende zei over dit thema: Ik vind het fantastisch hoe jongeren tegenwoordig naar het buitenland gaan voor studies, stages, noem maar op.

  Ideologie van Europa verwant met communisme

  ,,Ik wil niet beweren dat we in een communistische wereld leven. Wat ik bedoel is dat de rationalisering achter de Europese eenheid niet gedragen wordt door de burger.

  Zowel de huidige inrichting van Europa als het communisme zijn vormen van institutionele eenheid op basis van rationalisatie, met bovendien een sterk economisch fundament. De strakke regeling van het economisch verkeer, de verdeling van productiemiddelen en kapitaal, in de toenmalige Sovjet-Unie was allereerst bedoeld om een ideologisch gemotiveerde eenheid te creëeren. Die regeling greep diep in in het leven van gemeenschappen en burgers en stond haaks op hun culturele tradities.

  In de Europese ordening neemt de economie ook een centrale plaats in. De opgelegde ideologie van vrij verkeer van personen, kapitaal en goederen grijpt even diep in, zoals de felle discussies over de Dienstenrichtlijn laten zien. De uniformering van Europa, denk ook aan de Europese ombouw van ons eigen systeem van hoger onderwijs, is voor het grootste deel economisch gemotiveerd.

  Deze sturing doet de nationale en culturele eenheid van mensen geweld aan, zoals ook het communisme deed. De grondregels voor economisch verkeer binnen een gemeenschap worden niet meer bepaald door een nationale instantie, maar door een supranationale instelling. En zoals zelfs onze eigen minister-president donderdag nog betoogde in deze krant, wordt de huidige inrichting van Europa gepresenteerd als een logisch noodzakelijke ontwikkeling van de geschiedenis die ons heil zal brengen. Datzelfde beweerde het communisme. Het is een ideologische benadering van de geschiedenis.

  Ondertussen worden met de neoliberale reorganisatie van talloze instituties in combinatie met Europese uniformering vele waardevolle praktijken ondermijnd. Praktijken en gebruiken, met een ouderwetse term de zeden en gewoonten van een land, vormen nu juist het weefsel van een samenleving die voor een zekere continuïteit en saamhorigheid zorgen.Neem ons hoger onderwijs: de meeste hoogleraren gaan er vanuit dat de bama (de Bachelor’s/Master’s structuur) leidt tot verslechtering van hun academische opleiding. Zo gaat het steeds met Europa: het breekt op grond van een economische rationalisatie van buiten af gemeenschappen open die nodig zijn voor het creëren van een eigen cultuur en voor de ontwikkeling van eigen deugden, zoals Aristoteles al zei. Het is de vraag of dat op termijn zelfs die economie werkelijk ten goede zal komen.”

  Balkenende zei over dit thema: Als je je realiseert wat er allemaal aan succesvolle maatregelen is genomen, dan ga dat toch niet allemaal terugdraaien zoals de tegenstanders? Dan draai je het rad van de geschiedenis terug.

  Minder macht is beter voor Europa

  ,,Ik ben er niet voor dat Nederland uit Europa stapt, omdat we nu eenmaal een samenwerkingsverband nodig hebben. Maar een aanzienlijke reductie van de invloedssfeer, de omvang van het budget en het ambtelijk apparaat is noodzakelijk. Daar zorgt deze Grondwet niet voor. Ik hoop dan ook dat Europa in de toekomst een ander model van samenwerking kiest dan nu in de Grondwet wordt beoogd, want die is gemodelleerd naar een quasi-staat, terwijl noch de staten noch de bevolking dat werkelijk willen.

  Een negatieve uitslag van het referendum in bijvoorbeeld Nederland, Frankrijk en Engeland zou duidelijk maken dat de koers die de afgelopen 15 jaar is ingeslagen, niet door de bevolking wordt gedeeld. Het gaat natuurlijk niet alleen om die Grondwet, maar om de vorm die Europa als instituut begint aan te nemen. Ik ben tegen het juridisch concept van de Europese burger zolang daar geen werkelijk gevoelde solidariteit aan ten grondslag ligt. Bij een losser verband zullen er minder spanningen optreden en is uitbreiding ook niet zo’n probleem.

  Een andere organisatie zal met name voor de Europese Commissie aanzienlijk minder taken betekenen, want die is nu bijna overal mee bezig. Een Europese Raad van regeringsleiders en ministers is prima. Over heel de breedte zal de reflex moeten worden teruggedrongen om alles in uniforme wet- en regelgeving vast te leggen. De ministers zullen veel consequenter moeten kijken of gemeenschappelijke actie ook anders, minder institutioneel en juridisch georganiseerd kan worden. Ik wil wel een Europees Parlement met echte bevoegheden, maar ook dat moet zich beperken tot minder terreinen. Er zouden hoe dan ook nationale parlementariërs in moeten zitten met een ‘dubbelmandaat’, die zich alleen bezighouden met onderwerpen die werkelijk op Europees niveau spelen. En omdat recht altijd samenhangt met cultuur en daarmee politiek van aard is, zou ook het Europees Hof van Justitie precies voorzover dat onvoldoende cultureel geworteld is, wat mij betreft kunnen worden afgeschaft. De soevereiniteit moet primair bij de staten blijven liggen.”

  Balkenende zei over dit thema: Je moet wel een bestuurlijk apparaat hebben dat is toegesneden op al die taken (asiel, defensie, terrorisme). De Europese Grondwet biedt dat apparaat.

  30 april 2005

  Einde citaat uit NRC Handelsblad.
  Citeren mag op grond van de Auteurswet, mits de bron wordt vermeld.

  Reactie door Kees Huizenga — zondag 1 mei 2005 @ 1.14 uur

 23. Kees, dank!
  Dit stuk is een must voor iedereen die zich in de discussie wil mengen.

  Reactie door Jan — zondag 1 mei 2005 @ 1.28 uur

 24. Beste bezoekers van dit best bezochte weblog van Nederland: hierbij de woorden van premier J.P. Balkenende in NRC Handelsblad van 28 april 2005. Ter kennisgeving integraal aangeboden.

  JPB schuwt geen enkel middel. Zelfs “Auschwitz” wordt bij de EU-propaganda van stal gehaald. Je moet maar durven!!!
  Ik zou zeggen: “effe dimmen”, Jan Peter. Al was het maar vanwege onze waarden en normen. In de bescheidenheid toont zich immers de meester!

  Premier: ‘Nee tegen Grondwet verzwakt positie Nederland’
  Premier Balkenende begint het offensief voor de Europese Grondwet. ,,De tegenstanders zijn negatief en naïef.”

  Door onze redacteur Kees Versteegh

  DEN HAAG, 28 APRIL.

  Voor premier Balkenende is het zonneklaar waarom Nederlanders straks op 1 juni voor de Europese Grondwet moeten stemmen. Omdat terrorismebestrijding, milieuvervuiling en asielbeleid met de Grondwet effectiever kunnen worden aangepakt. Omdat handelsland Nederland als geen ander belang heeft bij een open Europese economie. Omdat burgers die de Brusselse bemoeienis willen terugdringen daarvoor in de Grondwet ruime mogelijkheden krijgen. Én omdat het grote goed van zestig jaar vrede verankerd moet worden.

  In een gesprek met deze krant over het referendum toont de premier zich strijdlustig. Tijdens een autorit van Den Haag naar de Hoge Veluwe gaat hij uitvoerig in op de grote voordelen van de Europese integratie en het Grondwettelijk Verdrag. Hij schrikt er niet voor terug het debat over de Europese Constitutie ,,op scherp te zetten”. ,,We kregen tot nog toe het verwijt dat het debat niet van de grond kwam. Nu dan. Ik wil dat de mensen goed doordrongen raken van waar het hier om gaat”, zegt Balkenende. Hij noemt de critici van de Grondwet ,,negatief”, en ook nog eens ,,rijkelijk naïef”.

  Vijf weken voordat het referendum plaatsvindt kiest de premier voor het offensief. De groeiende groep nee-stemmers waarop de ene na de andere opiniepeiling wijst, zit het ja-kamp hoog. Balkenende roept vandaag in De Telegraaf per open brief de voorstanders van de Grondwet, binnen en buiten de politiek, op ,,kleur te bekennen en de trom te roeren”. Het kabinet, dat uit volle overtuiging voor de Grondwet is, staat daarin niet alleen, aldus Balkenende in de brief. ,,Vakbondsleiders zijn voor. De werkgevers zijn voor. Het CDA, de PvdA, de VVD, Groenlinks en D66 zijn voor. De belangenorganisaties van gemeenten en provincies. Het Europees Parlement is voor. Ik roep alle voorstanders op duidelijk aan hun achterban uit te leggen waarom deze Grondwet een goede grondwet is”, aldus de premier in de brief.

  In de auto legt Balkenende graag uit waarom hij de tegenstanders van repliek dient. ,,De critici moeten niet denken dat Nederland sterk staat in Europa als er bij het referendum een nee uitrolt. Je kunt dan toch opnieuw onderhandelen over het verdrag, hoor ik de tegenstanders zeggen. Maar dan is het zeer de vraag of er voor Nederland een beter resultaat uit rolt. Want dan gaan alle anderen in Europa ook weer hun eisen op tafel leggen.”

  Balkenende: ,,Nederland heeft juist goed onderhandeld, zei iedereen na de totstandkoming van het verdrag, ook in de Tweede Kamer. Ik geloof er niks van dat je bij nieuwe onderhandelingen meer bereikt. Dan verliezen we alleen maar tijd.”

  Toch zit de vrees voor een Brusselse ‘superstaat’ bij velen diep, getuige de opiniepeilingen.

  ,,Hoe langer ik over dat superstaat-argument nadenk, hoe gekker ik het vind. Dit verdrag is het eerste Europese verdrag dat juist de mogelijkheid biedt om de bemoeienis van Brussel te verminderen. Nationale parlementen kunnen bezwaar maken als ze vinden, dat de Europese Commissie zich teveel met de nationale lidstaten wil bemoeien. Burgers kunnen als ze één miljoen handtekeningen ophalen eigen agendapunten bij de Commissie op tafel leggen. Dat kan nu allemaal niet. Maar wel als de Europese Grondwet wordt aangenomen.

  ,,Verder worden de vergaderingen van de Europese Raad van Ministers waar het om wetgevingsvoorstellen gaat, openbaar. Zo kan iedereen zien wat er in dit opzicht in Brussel gebeurt. We vinden het niet gek dat we van onze economische groei en werkgelegenheid voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van het buitenland. Liefst tachtig procent van onze export gaat naar de andere landen van de Europese Unie. We vinden het ook niet gek dat onze inlichtingendiensten in Europa samenwerken met buitenlandse inlichtingen om samen te strijden tegen internationaal terrorisme. En als je dan zegt: laten we dat alles nu eens goed en ordentelijk regelen in een nieuw Grondwettelijk Verdrag, dan reageert iedereen ineens: dat is ‘superstaat’ Brussel. Dat vind ik nou van de gekke.”

  U zegt dat de tegenstanders geen alternatief bieden? Maar velen willen gewoon dat Europa minder regelt: wel een Europa met een economische vrije markt, maar zonder het zware politiek-bestuurlijke bouwwerk met een Grondwet, meer Brusselse regels en straks een Europese ‘president’.

  ,,Laten we eerst eens kijken waar wèl overeenstemming over bestaat. We weten allemaal dat terrorisme een internationaal fenomeen is. We realiseren ons ook dat we in Europa vaak last hebben gehad van de effecten van elkaars uiteenlopende asielwetgeving, die we dus meer op elkaar willen afstemmen. We vinden ook allemaal dat Europa een militaire rol zou moeten spelen in de Balkan, wat de EU nu al doet. Als we dat allemaal vinden en willen, dan moet je wel een bestuurlijk apparaat hebben dat daarop is toegesneden. Het Grondwettelijk Verdrag biedt dat apparaat.

  ,,Het is merkwaardig dat sommigen dan terug willen naar het Europa van de jaren vijftig. Als je nagaat wat Europa sindsdien heeft betekend voor bijvoorbeeld het tegengaan van de discriminatie van vrouwen. Als je je realiseert wat er allemaal is gebeurd met het schoner maken van rivieren, en andere succesvolle milieumaatregelen. Dat ga je toch niet allemaal terugdraaien zoals de tegenstanders willen? Dan draai je het rad van de geschiedenis terug. Dan ga ik liever vooruit en kies voor vrede, voorspoed en veiligheid.”

  Misschien komen de bestuurlijke verbeteringen die u ziet in het Verdrag, niet over bij de burger omdat ze te abstract zijn.

  ,,Ik begrijp best dat voor sommigen Europa te abstract is, en dat het gevoel ontstaat dat we er steeds minder greep op hebben. Maar is het terecht om dan maar negatief tegenover Europa te staan? Europa is toch ook van ons? We kiezen mensen in het Europarlement, iedereen kan de regering altijd bevragen over haar standpunt in de Europese raad van ministers.

  ,,Juist Nederland heeft altijd een open houding gehad tegenover Europa. Wij zijn verweven met de Europese economie, we verdienen gigantisch aan internationale contacten. Toen ik vorig jaar als voorzitter van de EU door Oost-Europa reisde hoorde ik overal dat Nederland tweede of derde investeerder is. Ik vind het ook fantastisch hoe jongeren tegenwoordig naar het buitenland gaan voor studies, stages, noem maar op. Dan gaan we toch niet wegkruipen door nee te zeggen?”

  Heeft het kabinet zelf niet bijgedragen aan het negativisme over Europa? Minister Zalm heeft regelmatig gezegd dat hij Europa te duur vindt. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) kreunt onder de Luchtkwaliteitsrichtlijn.

  ,,Oh, over bepaalde dingen van Europa zoals de uitgaven mag je natuurlijk best kritisch zijn. En bij die Luchtwaliteit moeten we echt voorkomen dat Nederland qua wegverbredingen en bestemmingsplannen op slot gaat. Maar naast die kritiek investeren we duidelijk in Europa, en met succes. Nederland speelt mee, kijk maar naar het verloop van het voorzitterschap van de EU, vorig jaar. Moeilijke beslissingen zoals over Turkije hebben we tot een goed einde gebracht.

  ,,Bij de laatste slag om de portefeuilles in de Europese Commissie hebben we ongeveer de zwaarste portefeuille voor Neelie Kroes binnengehaald. We hebben Gijs de Vries als terrorisme-bestrijder. Zelf heb ik het initiatief genomen tot een serie conferenties met vooraanstaande politici en wetenschappers, over de vraag wat bindt ons in Europa.

  ,,En bij de onderhandelingen over het Verdrag zelf heeft Nederland aandacht gevraagd voor enkele financiële punten, die ons na aan het hart lagen. En die hebben we binnengehaald. Dan ga je toch niet nee stemmen?”

  De argwaan jegens Europa is ook versterkt door de aanpassingen van het Stabiliteitspact. Nederland had zwaar ingezet op de 3 procentsnorm, waarvan nu toch, zij het onder voorwaarden, mag worden afgeweken.

  ,,Maar mede door de inspanningen van Nederland is er in het nieuwe Stabiliteitspact veel meer aandacht gekomen voor solide financiën in goede tijden. Hetzelfde geldt voor de structurele aandacht voor de staatsschuld in relatie tot de betaalbaarheid van de pensioenen.”

  Vice-president Tjeenk Willink van de Raad van State zei vorige week ook al dat het kabinet zelf heeft bijgedragen aan de scepsis. Het zou alerter moeten zijn bij het verdedigen van de Nederlandse belangen in Brussel en ook in Den Haag vroeger moeten aangeven wat er uit Brussel aankomt. Trekt u zich dat aan?

  ,,Nee, zelf niet zo. Ik heb in een vroeg stadium eindeloos veel debatten gevoerd met de Tweede Kamer over de komst van het Grondwettelijk Verdrag, over de uitbreiding met tien nieuwe lidstaten, en ga zo maar door. Bovendien hebben we de laatste jaren flink geïnvesteerd in de informatievoorziening aan de Tweede Kamer over wat er allemaal in Brussel speelt. Natuurlijk kan het altijd beter, zeker waar het gaat om de specialistische vakdossiers.”

  Hoe verklaart u dat de stemming in het land sceptischer is over de Grondwet dan die in de Tweede Kamer?

  ,,Natuurlijk vraag ik mezelf ook wel eens af: hoe kan het dat we met die eurosceptische houding zitten? Ik merk dan dat er gewoon krachten zijn, die het debat op het verkeerde been zetten, zoals partijen die zeggen: als je tegen Turkije bent, moet je op 1 juni maar nee stemmen….

  ….Tot nu toe valt dat toch reuze mee?

  ,,…Ik mag hopen dat dat zo blijft. Er zijn ook stromingen die zeggen: laten we eens iets zeggen over het huidig kabinet. Daar moet je niet aan beginnen. Dit referendum gaat niet over nationaal regeringsbeleid, maar over de Europese Grondwet. Verder merk ik dat ‘nee-zeggen’ mediatechnisch gezien interessanter is dan ja-zeggen, want dat is een ander geluid. Dat wordt dus sneller opgepikt. Wanneer wij als kabinet een aardige actie hebben, zoals vorige week, om de samenvatting van de Grondwet uit te reiken op Haagse terrassen, dan zie ik daar om acht uur ‘s avonds in het Journaal geen beelden van; hooguit pas om tien uur. Maar de volgende dag zie ik wel Maurice de Hond overal terugkeren in de media met zijn sombere voorspellingen. De vraag aan tegenstanders, wat is eigenlijk jullie alternatief, krijgt minder aandacht dan: Wat gebeurt er als er op 1 juni nee wordt gezegd?

  ,,Daar komt nog een andere dimensie bij. Ik was vorig jaar in Normandië bij de herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog. Als je daar bent, dan besef je pas welk groot goed het is dat Europa zo lang zonder oorlog heeft gezeten, en dat politieke leiders en bewegingen in verschillende landen zo lang hebben willen samenwerken.

  ,,Ik ben in Auschwitz en Yad Vashem geweest; die beelden raken mij nog elke dag. Je hebt elkaar in Europa echt nodig om zulke dingen te voorkomen. Daar mag best meer aandacht voor zijn.”

  28 april 2005

  Einde citaat uit NRC Handelsblad.

  Reactie door Kees Huizenga — zondag 1 mei 2005 @ 2.09 uur

 25. “Ik ben in Auswitz en Yad Vashem geweest; die beelden raken mij nog elke dag. Je hebt elkaar in Europa echt nodig om zulke dingen te voorkomen. Daar mag best meer aandacht voor zijn.”

  Hoe moet ik dit lezen? Krijgen we weer oorlog als ik tegen zou stemmen? Op deze manier wordt de discussie naar een bedenkelijk niveau getrokken. Wel sommige tegenstanders kwalijk nemen dat zij op verkeerde gronden ( Turkije, de euro) tegenstemmen en dan zelf de discussie deze richting opsturen. Normen en waarden…….?

  Reactie door Opa-Buiswater — zondag 1 mei 2005 @ 10.21 uur

 26. AMSTERDAM – De gulden is bij de introductie van de euro eind 1998 vijf à tien procent ondergewaardeerd ten opzichte van de Duitse mark. De koers van de euro had ongeveer twee en niet 2,20371 gulden moeten bedragen.

  Deze onderwaardering van de gulden, vandaag in deze krant erkend door Henk Brouwer, directeur van De Nederlandsche Bank (DNB) en ex-thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën, leidde tot extra hoge inflatie in een tijd dat de inflatie toch al hoog was.

  De verkeerde koers, waardoor mensen na 1 januari 2002 in euro’s vijf à tien procent te weinig salaris kregen, had volgens Sweder van Wijnbergen, destijds secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, grote gevolgen. Een voorbeeld: ”Mensen met huizen hadden door de extra hoge inflatie een voordeel. Hun hypotheekschuld werd tien procent lager.” Aan de andere kant leden de minima en mensen met vaste inkomens schade. ”Mensen met een AOW en een klein pensioen kregen tien procent minder inkomen.”

  Het is voor het eerst dat De Nederlandsche Bank openlijk over de onderwaardering wil praten. Vooral aan de vooravond van de invoering van de euro was het onderwerp taboe. De kwestie zou het herenigde Duitsland, dat trots was op zijn D-mark, in verlegenheid brengen, wat het succes van de euro in de weg zou kunnen staan.

  De onderwaardering werd in 1997 en 1998 al gesignaleerd door commerciële banken. Daardoor ontstond het gerucht dat de gulden meer waard zou worden (een revaluatie) voordat de wisselkoersen van de munten die in de euro moesten opgaan, aan elkaar zouden worden vastgeklonken. Dat gebeurde niet, maar de onrust stuwde wel de koers van de gulden ten opzichte van de mark op.

  ”Revaluatie was echter uitgesloten en is nooit serieus besproken,” aldus Brouwer.

  Stop die oplicjting en stem tegen de grondwet !!!!!!!!!!!!!!!

  Reactie door peter1406 — zondag 1 mei 2005 @ 10.30 uur

 27. Dat er alles aan gedaan wordt om iedereen aan de JA kant te krijgen was te voorzien.
  Wat mag je anders verwachten van partijen die zich beroepen op
  christen zijn of democratische gronden.
  En zoals bij godsdiensten nogal eens het geval is staat de huichelarij hoog in t vaandel.
  De meeste nederlanders voelen zich al genaaid door heel dat E.U. gedoe sinds de invoering van de euro.
  we hebben ons veel te goedkoop verkocht { met dank aan Kok }
  Vind je het gek dat iedereen de bui al ziet hangen.
  Ik vind de redenatie van als we de E.U. niet hadden in verband met W.W.2 een beetje mank gaan omdat deze pas na de oorlog is ontstaan. En ook met een E.U. ben je niet gevrijwaard van oorlog.
  Voor de tweede wereld oorlog werd er ook hard gelopen om dit te voorkomen. Toen heeft men ook bewust landen gewoon laten verekken,
  Dit kan ook nu nog gebeuren als t economisch maar genoeg rommelt en er flink wat onstabiel politiek klimaat is.
  Zelf denk ik dat de E.U. die onstabiele gevoelens in de hand werken.
  De burger wordt in t diepe gegooid zonder de handleiding erbij hoe te zwemmen. Er wordt van twee kanten onvolledige informatie verstrekt, ook vanuit het NEE kamp.
  Maar als je die twee samenvoegt en de gemiddelde factor pakt belooft het nog niet veel goeds mijns inziens.
  Volgens mij haalt dat referenduim ook nooit JA.
  Maar wat dan volgt is wat doen de heren politici ermee, zullen ze het eerbiedigen of zich aan het credo hunner partijen houden.
  Juist daar zit het m dus, en ik verwacht dat ze het er door stampen of we het willen vreten of niet geheel in de te verwachten koers van onchristelijk en ondemocratisch.
  Waar heb je anders een cda en vvd voor.

  Reactie door hans van geel — zondag 1 mei 2005 @ 10.58 uur

 28. Bedankt, Kees Huizinga en Peter1406. Alhoewel ik het eigenlijk allemaal al wel wist, ontbrak de informatie uit het NRC, omdat ik die krant niet heb. Misschien zit hij er dinsdag bij als ik de niet verkochte kranten ophaal. Ik maak nl een knipselkrant. Zal het dan nog eens grondig doorlezen. Peter maakt duidelijk wat de minima al wisten: we zijn er zo’n 10% op achteruit gegaan en nu is er dan het bewijs. Dát is belangrijk. We hebben al die jaren te horen gekregen dat het meeviel, dat er niet meer dan hooguit 1½ % minder was en zo voor. Dit bewijs laat zien dat juist de minima, waaronder iedereen valt vanaf het minimumloon en lager, het meeste te lijden hebben van die Euro. En dus ook strakjes van de grondwet. STEM TEGEN!! STEM NEE.

  Reactie door L.M. Lembeck — zondag 1 mei 2005 @ 10.58 uur

 29. Krijg weer het gevoel ,dat ik had in de tijd dat Pim heel snel meer aanhang kreeg en ik het journaal propaganda hoorde maken Tegen Pim.Wat was dat foute boel!
  Lijkt dat dit zich herhaalt:ongehoord!
  Het wordt echt tijd ,dat de SP meer van zich laat horen i.v.m. de eu.Gelukkig vanmorgen spotje van de SP gehoord.

  Dirk

  Reactie door Dirk — zondag 1 mei 2005 @ 10.58 uur

 30. Koos Werkeloos zeg stempt nee tegen de E.U. grondwetterij
  `t IS ZÕ ÕK AL NIKS, we hije al genoeges koppijn.

  Reactie door koos werkeloos — zondag 1 mei 2005 @ 11.06 uur

 31. Onderstaande mail heb ik naar de redactie van de NOS gestuurd.

  Geachte redactie,

  Met afschuw heb ik uw uitzending van 18:00 op 30 april bekeken. Dat u aandacht heeft voor de grondwet is goed, maar dat u zich laat lenen voor ‘Ja-propaganda’ had ik nooit verwacht. Althans niet van u. Het NOS-journaal heeft toch een reputatie van onpartijdigheid hoog te houden?

  Ik heb kritiek op uw eenzijdige keuze van mensen die u aan het woord laat. Maar ook op de tekst die de commentator uitsprak.

  Ja betekent namelijk niet meer macht voor het EP. Het betekent een klein beetje meer macht. Maar veel te weinig. En het argument dat ik elders hoor van voorstanders ‘dat deze grondwet een stapje in de goede richting is’ snijdt geen hout. Een grondwet is van dusdanig belang en gewicht dat ‘een klein stapje in de goede richting’ te weinig is. Een grondwet moet – zoals de onze – volledig, zwaarwegend en goed zijn.

  Ja betekent dat die rooie kaart waar u over sprak alleen dat Brussel moet heroverwegen (niet verplicht dus) en dat een derde van de landen het met ons eens moet zijn.

  Ja betekent dat wanneer een parlement besluit dat een onderwerp nationaal is en niet onder invloed van Brussel valt, de overige landen dat kunnen overrulen.

  U moet wel alles vertellen.

  Ja betekent namelijk ook dat marktwerking dwingend wordt opgelegd. Wat net zo dom is als het dwingend opleggen van een economie als destijds onder het communisme.

  En ja betekent bijvoorbeeld ook dierenmishandeling. Want als ik de grondwet goed begrijp wordt er niet aan tradities zoals stierenvechten, ganzenleverpaté enz. getornd.

  U heeft zich schuldig gemaakt aan eenzijdige berichtgeving. Naar ik hoop leidt dit tot een discussie op uw redactie en is dit een geval van eens maar nooit weer. Het NOS journaal is namelijk ook ‘mijn’ journaal.

  In afwachting van een antwoord,

  Reactie door Marilou — zondag 1 mei 2005 @ 11.12 uur

 32. Beste Jan,

  Je hebt volledig gelijk, echter de NOS of NOB is al langer meer en meer de papegaai van Balkenende en de EU, dreigen met bezui- ningen, en de mogelijke privatisering van de publieke omroep, de Europese dienstenrichtlijn, hebben nu al effect, mijns inziens een zeer gevaarlijke ontwikkeling.

  Vooral de dienstenrichtlijn is een reden om nee te stemmen!

  Reactie door henry van maasakker — zondag 1 mei 2005 @ 11.19 uur

 33. Er bestaat in het “Nederlands” een spreekwoord die , met vooruitziende blik, speciaal hiervoor is bedacht:

  -Een ezel stoot zich niet twee maal aan dezelfde steen-

  Degenen die dit bewust wel doen hebben een dubbele agenda ,die overigens erg doorzichtig is.

  De groep die met “ja” meer eurootjes denkt te veroveren kan men direct herkennen aan de aangeleerde gewoonte om steeds het -een na laatste woord- van elke zin te herhalen, de toppers zelfs tweemaal.

  Mogelijk wordt een interne Europeese oorlog tusse staten voorkomen, een internationale revolutie wordt onvermijdelijk.

  Reactie door Johannes Berlemon — zondag 1 mei 2005 @ 11.34 uur

 34. Weg met die grondwet!!! Jan, stel je open voor overleg met Peter R de Vries! Laat hem niet naar Wouter lopen, hij is roder dan jij denkt!

  Reactie door Paul Geveke — zondag 1 mei 2005 @ 11.45 uur

 35. Kees Huizenga, dit artikel in NRC Handelsblad was inderdaad ERG GOED en zei precies wat het is. Het is nu het moment om ons met hand en tand te verdedigen tegen dit Europa. Het is het Europa van NIEMAND! Walgelijk.

  Reactie door Paul Geveke — zondag 1 mei 2005 @ 11.49 uur

 36. Hi Jan,

  ik ben het helemaal met je eens, ik was werkelijk geschokt over de hoeveelheid tijd die werd besteed aan een éénzijdige visie op Europa..

  Reactie door Vincent — zondag 1 mei 2005 @ 11.54 uur

 37. Volgens mij is de gehele politieke wereld niet te vertrouwen. De euro is bij de introductie veel te goedkoop ingewisseld en hierdoor is de gehele bevolking voor 5 tot 10% “opgelicht”. Wie of wat moet je nog geloven.

  Reactie door oene hoekstra — zondag 1 mei 2005 @ 11.58 uur

 38. 53 % noem ik een krappe meerderheid jan;

  Door leugen en bedrog komen ze er wel weer doorheen vrees ik en anders wordt gewoon het stemmen zelf nog ontmoedigd.

  Schandelijk van de NOS. De verrotting in deze maatschappij heeft zich in alle doorgaans neutrale lagen kunnen doorzetten.

  Reactie door ReneR — zondag 1 mei 2005 @ 12.49 uur

 39. Die Europese grondwet komt er voor 100%. Ze rammen het gewoon door je strot op alle mogelijke vieze mannieren. Er is geen ontkomen aan. Als is Nederland voor 99% tegen, dan nog drukt dit kabinet het er door. We weten langzamerhand nu toch wel hoe dit kabinet te werk gaat hier in Nderland.

  Reactie door ACCEPT — zondag 1 mei 2005 @ 13.00 uur

 40. Ik dacht even dat dit ging over de registratie van het ‘jubeljaar’. Met name Weisglas en Balkenende spraken in hun speech uitvoerig over hoe Europa-minnend onze koningin wel niet is. Zo van: gepeupel, jullie koningin is vóór een sterk en verenigd Europa, dus u weet wat u te doen staat op 1 juni. Het was onverbloemde propaganda. Zonder dat de regering daarvoor ook maar één euro uit de ‘geheime’ oorlogskas moest aanspreken.

  Reactie door Ronald — zondag 1 mei 2005 @ 13.07 uur

 41. De uitzending was inderdaad een mooi staaltje regeringspropaganda. Sowieso is er geen basis voor de vaak gedane bewering dat Nederland niet zonder de Europese Unie kan.

  Wel eens in Zwitserland geweest? Kmoet daar de eerste krottenwijk nog tegen komen….

  Dat de staatsmedia zich leent voor propaganda werd al helemaal duidelijk op de dag dat de o-zo-onafhankelijke IPP stemwijzer in de lucht ging. Urenlang werd de stemwijzer op de

  radiojournaals geadverteerd alsof het een neutrale enquete betreft!
  Inmiddels zijn maar liefst drie stemwijzers door het IPP gesommeerd om hun (domein) of vormgeving te veranderen.
  Eurodusnie verloor een rechtzaak en moest haar stemwijzer, onder dreiging van een dwangsom van 5000 euro per dag, tot twee keer toe verhuizen. Het uiteindelijke webadres is

  http://www.referendumwijze.nl. Zegt het voort….

  Reactie door Marco — zondag 1 mei 2005 @ 13.12 uur

 42. http://www.groenlinks.nl/eu-grondwet/misverstanden

  Reactie door Bryan — zondag 1 mei 2005 @ 13.22 uur

 43. Het hele gedoe over het stemmen in een referndem snap ik helemaal niets van terwijl dit sijsteem niet ondersteund wordt door de grondwet.
  wij leven ineens in een demokratie voor een tel.

  Reactie door Joop Jansen — zondag 1 mei 2005 @ 13.47 uur

 44. @22:

  Kees,

  Heel hartelijk dank voor het artikel uit het NRC. Hier wordt nu eens haarfijn uitgelegd dat het uiteindelijke resultaat van de Europese Grondwet niets anders oplevert dan Orwell’s 1984. Hierin waarschuwt hij al voor een superstaat waarin de Kernpartij (lobbyisten!) de volmaakte staat van stagnatie hadden bereikt. Is er daarom misschien zo weinig aandacht voor geschiednis en cultuur? Zonder verleden is er geen heden, zonder heden geen toekomst. Wordt misschien daarom de verzorgingsstaat de nek omgedraaid? Ieder voor zich en God voor ons allen staat daarmee gelijk aan verdeel en heers…… De volmaakte staat van stagnatie is daarmee wel bereikt lijkt mij.

  Ik dacht dat ik enige was die vond dat zowel het communisme als het neoliberalisme uiteindelijk hetzelfde resultaat lieten zien: drie keer links is tenslotte ook rechtsaf!

  Reactie door Erik van Donk — zondag 1 mei 2005 @ 14.07 uur

 45. Dank jullie Kees en marilou!!!!
  Ik begon al aan mezelf te twijfelen. Gelukkig zien meer mensen de waarheid en zijn ze niet naief! We moeten allemaal actief tegengas geven!!! Cynthia

  Reactie door cynthia tijmensma — zondag 1 mei 2005 @ 14.46 uur

 46. Misschien begrijp ik het allemaal niet zo goed, maar voor- èn tegenstanders verwijzen naar de geschiedenisboekjes, aangezien daar wijze lessen uit te leren zijn. Verwijzen is leuk, maar misschien moeten ze ook eens gelezen worden?
  En zo ver hoeven we niet eens terug om te weten wat er gebeurde met de Sovjet Unie. Precies, die bestaat niet meer: zo goed werkt het gedwongen onder één (economisch geörienteerde) vlag brengen van verschillende landen nou.
  Of het nog niet genoeg is om het foute SU voorbeeld te volgen, nee: tegenwoordig willen we dat ook nog eens combineren met het VS voorbeeld. Nog zo’n land waar een gezond en sociaal denkend mens niet wil wonen. Mijn karretje is in ieder geval al gereserveerd bij de plaatselijke supermarkt.

  En waarom al die verbazing over een regering die zaken, waarvoor geen draagvlak bestaat onder de bevolking, er door wil drukken? Wat had je dan verwacht, dit kabinet is tenslotte niet met meerderheid gekozen door diezelfde bevolking. 1 + 1 = Kabinet Balkenende 2.

  Het referendum is alleen maar om de schone schijn een beetje op te houden. Het kan (en zal, bij een ongewenste uitslag) genegeerd worden. Dat staat natuurlijk niet netjes, dus wordt alles uit de kast getrokken om op voorhand de kans op een JA-stemming zo groot mogelijk te maken. Dus wordt er een brochure van de referendumcommissie uitgegeven.
  Ai, niet zo’n goeie tekst, er zijn nu zelf méér NEE-stemmers!!!
  Hoppa, nog maar een uitgave er tegenaan gesmeten, geld zat, gooien we desnoods de belasting wel weer omhoog …
  Dom, dom, dom. Iedere zichzelf respecterende ondernemer weet immers dat je bij een mailing eerst kleine groepen aanschrijft, het resultaat evalueert, aanpassingen pleegt en pas bij bewezen geschiktheid een massamailing de deur uitdoet. Tenminste, als je prijs stelt op het gewenste resultaat.

  Zoals gezegd, ik zal het wel niet goed begrijpen, maar ik ben dan ook een binnenkort-ex-WAO-er en dat schijnt tegenwoordig het equivalent te zijn voor “nutteloos”, “a-sociaal” en “minderwaardig”. Da’s dan jammer, want voorzover ik weet telt mijn stem nog steeds mee, en die zal vol overtuiging “NEE” luiden!

  Reactie door Renée — zondag 1 mei 2005 @ 15.36 uur

 47. De objectiviteit van menig journalist is tegenwoordig ver te zoeken.

  Reactie door Sinne — zondag 1 mei 2005 @ 15.36 uur

 48. 107 Teletekst zo 01 mei
  ***************************************
  Bos roept op tot steun EU-grondwet

  ***************************************
  NIJMEGEN PvdA-leider Bos vindt dat al
  zijn partijgenoten en PvdA-kiezers voor
  de Europese grondwet moeten stemmen.Die
  wet leidt tot een veiliger,socialer en
  slagvaardiger Europa,zei Bos bij de
  viering van de Dag van de Arbeid in
  Nijmegen.

  Bos verwacht ook minder bureaucratie en
  meer democratie van de EU-grondwet.Hij
  benadrukte dat de wet niets verandert
  aan het homohuwelijk,euthanasie en het
  Nederlandse drugsbeleid.

  De anti-Europese houding van veel
  jongeren baart Bos zorgen."Zij hebben
  geen boodschap aan de heilzame werking
  van het Europa van hun ouders",zei hij.
  ***************************************
  volgende nieuws financieel sport

  Reactie door folkert de lepper — zondag 1 mei 2005 @ 16.05 uur

 49. Kan de SP zijn/haar geld niet beter besteden adt die radio spotjes? Voor een socialer europa is een JA een goede stap het kan altijd beter maar dat is geen reden om nu nee te zeggen!

  Het is een kleine verbetering. Stem JA!

  Reactie door TooN — zondag 1 mei 2005 @ 16.07 uur

 50. Als we dan toch naar oorlogen in het verleden en in de toekomst gaan verwijzen om onze argumenten kracht bij te zetten doe ik ook maar een duit in het zakje:

  Veel oorlogen zijn ooit beginnen door slechte verdragen. Als je voor een vreedzaam Europa ben stem je dus TEGEN de grondwet.

  Reactie door Ed Sorrento — zondag 1 mei 2005 @ 16.34 uur

 51. Ik zie net voor de 3e keer vandaag bij het NOS journaal het item Wouter Bos roept op tot…etc, dit keer zowaar gelardeerd met enige twijfelgeluidjes. Maar dan ook heel miniem. Bovendien staat het ook op teletekst. Blijkbaar hoort bij de ja-campagne ook het gebruikmaken van de staatsomroep.

  Reactie door Paul Strenen — zondag 1 mei 2005 @ 16.55 uur

 52. Geachte heer Versteegh,

  Inderdaad : In der Beschrenkung zeigt sich der Meister.

  Uw vertaling was buitengewoon correct.

  De Beschrenkung bestaaat onder meer uit het feit dat het concept
  EU in mijn dorp nog steeds niet overal huis-aan-huis werd verspreid.

  Der Meister kan dus moeilijk een stemadvies aan de burger uit-
  brengen en denken dat de burger anno 2005, vóór of tégen zou moeten stemmen.

  De burger is niet gek!
  Hij is pas écht gek, als hij JA zou stemmen over spelregels waar hij niet van in kennis is gesteld.
  Voor menig dorp, als er meerderen zijn, die de spelregels op korte termijn ook niet kunnen bestuderen wordt het dus een ten
  ene en ten andere male, zeer duidelijk en uitdrukkelijk:

  ——————-N E E ————————————–

  Jetzt wissen wir noch immer überhaupt nichts.
  Richtig: Dass stimmt nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Wij raken allemaal op deze manier buitengewoon ONTSTEMD.

  Der Beschrenkung wordt door de regering wel erg ver doorgevoerd.

  Voor wie dat ook een SCHANDAAL vindt kan daar gaan kijken naar
  Schandaal.com waar uitgebreid in 10 punten onder meer ook goed
  wordt uitgelegd, waar het om gaat en kan terugkomen hier met de punten 1 t/m 10 om de heer Marijnissen naar tekst en uitleg te vragen, die dat ongetwijfeld nader zal willen toelichten.

  Reactie door Madelief0 — zondag 1 mei 2005 @ 17.07 uur

 53. Ik zal het maar meteen zeggen: ik ben Europeaan.
  En daarom stem ik TEGEN.
  Want deze ‘grondwet’ is niets meer dan een regeerakkoord, een nauwkeurige omschrijving van economische en militaire doelen, waarbij de burgerrechten aan de genade van de lidstaten worden overgelaten.
  Dat, en de clausule dat iedere komma die gewijzigd moet worden in deze ‘grondwet’ door alle lidstaten moet worden goedgekeurd, gaat leiden tot wrijvingen tussen de lidstaten en afsplitsingen van groepjes lidstaten. Niet het tegenstemmen, maar het voorstemmen gaat leiden tot nieuwe (burger-)oorlogen in Europa, en de oprichting van de EU was nu juist bedoeld om oorlogen in Europa in de toekomst te voorkomen!

  Reactie door Diana Rijsdijk — zondag 1 mei 2005 @ 17.09 uur

 54. @Jan

  Tuurlijk heeft Jan gelijk maar is het niet veel nuttiger om zelf ook de media te gebruiken en niet de slachtofferrol aan te nemen? Vooral voor de tegenstanders van de europese grondwet is het vrij simpel. Televisie draait om kijkcijfers, dus laat gewoon een ander geluid horen. let er wel op dat je het een beetje goed brengt. niet te veel politieke correctheid gewoon goed zeiken op de grondwet. succes gegarandeerd, kom dus niet meteen aan met gelul over de partijdigheid van de Televisie of de rol die zij spelen in de klasseproblematiek. gebruik de media gewoon zelf.

  Reactie door Thomas — zondag 1 mei 2005 @ 18.06 uur

 55. In een geschiedenisboek las ik een stuk over het ontstaan van Nederland en ik moest er gelijk aan terug denken: de tekst luidde: Hoekse en kabeljauwse twisten.
  Naarmate de kleine kabeljauw groeit, kan hij grotere vissen in zijn zwemgebied verschalken, naarmate hij flinkere vissen opslokt wordt hij dikker en groeit zijn kracht. Als een groeiende kabeljauw hebben de graven van Holland om zich heen gehapt.Zo ook nu het ontstaan van Europa want versnippering ondermijnt de macht…de geschiedenis lijkt zich te herhalen…

  Reactie door Natali — zondag 1 mei 2005 @ 19.02 uur

 56. Ik vind het buitengewoon jammer dat de SP en haar leden alleen maar tegen zijn. Dat kan ook niet anders als je al jaren niet hebt mogen beslissen over wat nu realiteit is. Voor zijn is dan zelfmoord. Wordt het niet eens tijd dat de SP zegt wat ze eigenlijk wel wilt. Waarom moet ik wel SP stemmen in plaats van niet op een ander partij. En niet alleen een slogan `stem voor` maar een alternatief dat past in de hedendaagse maatschappij en dat niet alleen gebouwd is op een ideaalbeeld. Zo´n wereld bestaat alleen in sprookjes en religie. Leuk voor bij en in het haardvuur.

  Reactie door Rob — zondag 1 mei 2005 @ 19.09 uur

 57. @54 (..)zelf media gebruiken in plaats van (…) Goed idee, maar wanneer zie ik daar nu eindelijk iets van? Met alle respect en begrip, maar ik wil een vette Nee-campagne zien, vol uitgemeten met slogans op teletekst, free publicity bij de staatsomroep en schreeuwende taartengooiers op het binnenhof. Maakt me niet uit hoé, maar maak stampij!!

  Reactie door Paul Strenen — zondag 1 mei 2005 @ 19.13 uur

 58. Het is jaren bekend dat het NOS journaal zich schuldig maakt aan propaganda en partijdige praktijken. sinds jaren is er stelselmatig partijdigheid en haatzaaierij zien en te horen bij het NOS. het is tijd dat er een onderzoek komt naar het beleid van NOS. de redactie van NOS journaal houdt het Nederlands volk voor de gek door allerlei propaganda en partijdige berichtgeving die zeer selectief worden uitgezocht door de redactie. het NOS journaal laat het volk alleen zien wat zij wil dat volk ziet en niets meer of minder.

  Reactie door chakier — zondag 1 mei 2005 @ 19.25 uur

 59. Rob, wil je de onderbouwing van de SP eens lezen die elders op deze site vermeld staat? Misschien begrijp je het NEE dan beter?

  Reactie door L.M. Lembeck — zondag 1 mei 2005 @ 19.34 uur

 60. Ik heb de uitzending helaas niet gezien, maar als het NOS journaal zich hier voor leent, voor dit soort propaganda dan ben ik benieuwd wat ons de komende weken nog te wachten staat.
  Gelukkig is het nog steeds zo dat hoe meer mensen meer over de grondwet weten, hoe harder het NEE gaat klinken dus wat dat betreft heb ik nog wel hoop… ;)
  We leven tenslotte in NEEderland!

  Reactie door Mirella — zondag 1 mei 2005 @ 20.01 uur

 61. Volgens mij is de NOS uberhaupt een subjectief en nogal mistig gezelschap, welk altijd redenerende vanuit hun onware zg.sociaal-democratische salon-socialisme ons immers niet aflatend trakteerd op propaganda welke precies past bij het gebruikelijke politiek- correcte grachtengordelproza. Men weet zo overtuigend wat goed is voor het gepeupel, liefst met een “links”sausje, belerend en zo ver mogelijk van de belevingswereld van de gemiddelde nederlander afstaande. Dit levert ons randstad-sport-TV op(ajax,ajax,ajax, feyenoord en dan de rest pas) , TE geforceerd multi-culti-gedwaas en opgedrongen volkomen oniteressante onderwerpen over kunstenaars van wie behalve zijzelf vrijwel niemand ooit vernomen heeft. En zo kunnen we nog even doorgaan… NOS verander uw naam in GOS..Grachtengordel Omroep Stichting.. dat dekt uw diepgezonken lading beter dan de pretentieuze N

  Reactie door Nico — zondag 1 mei 2005 @ 20.18 uur

 62. Na het lezen van deze reacties heb ik mijn mening veranderd van een grondig nee naar JA.

  Reactie door reina — zondag 1 mei 2005 @ 20.35 uur

 63. Op welke gronden, Reina?

  Reactie door L.M. Lembeck — zondag 1 mei 2005 @ 22.17 uur

 64. NOS heeft de journalistiek overboord gezet, maar wat kun je anders verwachten? Het journaille gaat toch geen (toekomstige) broodheer voor het hoofd stoten door tégen te werken, dan lopen ze vrijwel zeker allerlei fijne neveninkomsten door media-training, image-building, en/of een prachtige carriere als politiek pers-voorlichter mis.
  Enkel journalistiek uit bevlogenheid, betrokkenheid en wat dies meer zij is zooo jaren uuhmm.. ’80,.. 70,.. 60(?). *Shit is het zo lang geleden?* Nou ja, ouderwets dus.

  Voor mij is de voornaamste reden om tegen te stemmen het aspect dat door in te stemmen met dit verdrag, de beleidsbepaling wéér een trede hoger komt te liggen en daarmee verder van mij af.

  Het Europees bestuur nu, en zoals voorzien, is mij te veel, te omslachtig, te oligarchisch, de verdeling van machten te chaotisch, en het communiceert niet of nauwelijks. Ik heb daar geen vertrouwen in, en ik ga hen daarom niet nog meer basis geven om op verder te metselen en mij in te snoeren.

  Reactie door Jo-Anne — zondag 1 mei 2005 @ 22.24 uur

 65. voor al die mensen die het nog leuk vinden om eurocommissaris Kroes hier nogmaals voor van alles en nog wat uit te maken:
  inmiddels heeft ook de heer van buitenen moeten toegeven dat hij fout zat.

  Reactie door evert — zondag 1 mei 2005 @ 23.54 uur

 66. en over de subjectiviteit van de NOS: ik zag recent het 8 uur journaal met een item van minimaal 5 minuten over de manifestatie ‘een royaal gebaar’ waar maar liefst 300 man op was afgekomen.
  verder blijkt uit alle onderzoeken dat een meerderheid van de journalisten een links stemt, dus om nu ineens te klagen over subjectiviteit is wel een beetje kleinzielig.

  Reactie door evert — zondag 1 mei 2005 @ 23.57 uur

 67. Op 19 mei as. vindt er een debat plaats in het Abe Lenstra stadion in Heerenveen, georganiseerd door de Leeuwarder Courant. De debaters zijn Wim van Eekelen van de VVD en Arjo Klamer. Een goed idee lijkt me, om erbij aanwezig te zijn. Voor info, bellen naar 058-2845655 en anders via : debat@leeuwardercourant.nl
  Jan heeft groot gelijk. Alle pro-kanonnen worden nu ingezet, heel bedenkelijk.

  Reactie door hans stoop — maandag 2 mei 2005 @ 0.24 uur

 68. En vandaag liet de NOS weer enkel het PvdA-standpunt over de Grondwet horen; in een verhaal over 1 mei, de dag van de arbeid, nota bene! Potverdikkeme, ik begin me inmiddels echt te ergeren aan die salonsocialistische en regenteske NOS-propaganda, die zelfs 1 mei misbruiken voor staatspropaganda. De stekker uit de NOS, liever vandaag dan morgen! Zelfs de commerciëlen zijn feitelijker, onafhankelijker en neutraler dan de NOS, en dat wil wat zeggen.

  Reactie door Daniël O. — maandag 2 mei 2005 @ 0.45 uur

 69. @evert – P.van Buitenen – niks toegeven fout. Kletskoek, van Buitenen heeft enkel onderzoek laten doen nav. de berg opgestuurde aanwijzingen. (300 bestanden en 2.000 bladzijdes) Die informatie is beoordeeld -geen onderzoek als in: recherche-werk- door vooraanstaande forensische deskundigen en daarvan is rapport gedaan. De gegevens bieden onvoldoende basis om verwijtbaar handelen te concluderen. Kan ook worden gelezen als: Onvoldoende bewijs, einde verhaal.

  En evert, links stemmen is niet bepalend voor wel of niet voor de vermaledijde EU-grondwet stemmen. Het gaat hier om onpartijdigheid, en dan is het vaak in journalistiek gewoon om hoor èn wederhoor toe te passen. Die wederhoor heb ik gemist, en dat vind ik zeer kwalijk.

  Reactie door Jo-Anne — maandag 2 mei 2005 @ 1.06 uur

 70. Wordt het niet eens tijd dat er een procedure aangezwengeld wordt om de volksverlakkers, die o.m. ook de Euro hier ingevoerd hebben, te berechten zoals we de landverraders na W.O.II berecht hebben?!!!!!

  Reactie door Johan van Dijk — maandag 2 mei 2005 @ 1.17 uur

 71. Volgens mij is de folder ook niet geheel objectief. Het is meer een salespitch dan een uitleg over de grondwet. Ik ben er overigens nog niet uit wat betreft deze grondwet. Misschien stem ik wel voor, eerst maar eens deel drie nauwkeurig lezen.

  Reactie door Joep — maandag 2 mei 2005 @ 1.34 uur

 72. 54 en 57
  Ik roep al heel lang dat de media de SP uit het nieuws houden. Niemand wil me geloven, ook binnen de sp wordt het ontkend.
  Wordt toch eens wakker , dan kun je er misschien iets aan doen, maar als je het voor jezelf ontkent zal het altijd zo blijven!
  zie in dit verband ook 48. Is het nu nog niet duidelijk, NOVA betekent toch NOS/VARA.Ik heb al meermalen opgeroepen een aktiegroep te vormen om dit alles stevig aan te pakken. Waarom durft (vrijwel) niemand hier aan mee te doen?Maak toch die Bos, Witteman en van Dam politiek kapot!!(ik vergat bijna Clairy Polak, sorry) bedenk wel:Doodzwijgen is Doodslaan! overigens een goede naam voor een aktiegroep.
  Aad Sweep

  Reactie door Aad Sweep — maandag 2 mei 2005 @ 1.37 uur

 73. Ik heb nog niemand in de diepte horen uitleggen wat de vooruitgang is t.o.v. de huidige verdragen. Nog leuker is dus om alleen voorstanders in het Journaal ten tonele te voeren en op ieder voorargument drie keer de waarom-vraag te stellen.

  Reactie door Kamiel Oosterwaal — maandag 2 mei 2005 @ 9.11 uur

 74. Geachte heer Marijnissen,

  Het is al veel langer bekend dat het NOS Journaal geen onafhankelijk journalistiek medium is. Nu U daar zelf mee wordt geconfronteerd valt het in eens op. De stokpaardjes en de politieke voorkeuren van journalisten bepalen de inhoud van de Journaals. En dat terwijl de NOS wordt betaald door de burgers. Het wordt hoog tijd dat er van hogerhand wordt ingegrepen. Dichtdraaien van de geldkraan?, is een afdoende remedie. Als de SP een daad wil stellen dan is dat een goede oplossing. De Nederlanders zitten echt niet te wachten op indoctrinatie. De mensen zijn tegenwoordig mondig en mans genoeg om hun eigen mening te bepalen, daar hebben ze het Journaaal niet voor nodig. Gelukkig kan ik via internet andere, betere bronnen raadplegen. De afhankelijkheid van het Journaal is er allang niet meer. Als ik het Journaal zie, dan waan ik mij in het buitenland. Binnenlandse onderwerpen worden weggedrukt of krijgen helemaal geen aandacht. Hart van Nederland van SBS speelt daar dankbaar op in door wel aandacht te besteden aan gebeurtenissen van ´´dicht bij huis´´. De publieke omroep graaft zo zijn eigen graf. Op ´´Tien´´ komt straks ook een Journaal, dat wel gedegen wordt gemaakt. Daar mag U straks wel vertellen dat U tegen de Europese grondwet bent.

  Met vriendelijke groet,

  Rene

  Reactie door Rene Leget — maandag 2 mei 2005 @ 9.25 uur

 75. reactie 69, Jo-Anne: Van Buitenen heeft op 28 april zijn beschuldiging ingetrokken, lees het ANP berich maar:
  Van Buitenen trekt beschuldiging Kroes in

  BRUSSEL (ANP) – Europarlementslid Van Buitenen heeft toegegeven de beschuldigingen die hij in september uitte aan het adres van eurocommissaris Kroes, niet voldoende te kunnen onderbouwen. Van Buitenen, die met zijn partij Europa Transparant vorig jaar een onverwacht goed resultaat bereikte bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, heeft al zijn documenten over Kroes laten navlooien door een onderzoeksbureau.

  In een persbericht stelt Van Buitenen dat het bureau, SBV Forensics, in een rapport zegt dat de informatie “geen basis biedt voor een gefundeerd vermoeden van verwijtbaar handelen”. Van Buitenen had op 28 september tijdens een openbare hoorzitting allerlei beschuldigingen over Kroes’ verleden opgerakeld.
  —-
  maar ook dit bericht vond het NOS journaal niet belangrijk genoeg te melden. Wel alle beschuldigingen, maar het intrekken ervan niet….

  Reactie door evert — maandag 2 mei 2005 @ 10.16 uur

 76. Nou Nou, wat zijn we allemaal op onze piemeltjes getrapt… Ik wil alleen zeggen: weet waar je nee tegen stemt! Want oh jee, we krijgen minder macht en oh jee we moeten langer en harder werken, en we moeten geld betalen en we worden minder invloedrijk en…en…en… jullie lijken verdomme wel oude kasteelheren uit de middeleeuwen met je behoudzucht! Ik dacht dat dat iets was voor de conservatieven onder ons. Ja hoor, we zijn wel socialist, maar alleen BINNEN de grenzen, wat die arme boertjes 1000 kilometer verderop doen zal jullie aan de reet roesten. Fijn socialisme…

  Reactie door Michael — maandag 2 mei 2005 @ 11.13 uur

 77. Ik ben ook in Auswitz geweest net als onze premier.
  En in Dachau. Tegenwoordig heten ze AZC’s.
  Maar is hij ook in de gazastrook geweest net als ik? Leerzaam hoor.
  En is hij toevallig ook in Darfoer geweest, waar wij laten blijken dat we niets van het verleden geleerd hebben.
  Is hij ooit in Vietnam geweest en heeft hij gezien wat de westerse beschaving daar heeft aangericht?

  De vergaderingen worden openbaar:wat hij verzuimt te vertellen is, dat de meeste wetgeving buiten deze vergadering om tot stand zal komen. Dat is liegen door halve waarheden. De ergste vorm.
  En wat heb je eraan als je wel mag klagen zonder dat dat van enige invloed is op de beslissingen.
  Zelfs als je 1 miljoen burgers bij elkaar krijgt om te protesteren, hoeft de EC niet meer te doen dan te heroverwegen. Ze kunnen dan alsnog bij hun eerder genomen beslissing blijven. Alle goede voornemens van Laken over meer democratie en meer transparantie zijn niet nagekomen.
  De Eco wordt een dwangbuis die we alleen door een revolutie af zullen kunnen werpen.

  Reactie door ad boogers — maandag 2 mei 2005 @ 12.56 uur

 78. Op dit moment vinden de meeste mensen dat de politiek niet hun belangen, gevoelens, frustraties, wensen etc vertegenwoordigt. Het is dus een illusie om te denken dat een aantal mensen in Brussel dat van al die landen wel haarscherp zal aanvoelen en vooral onze belangen zal vertegenwoordigen. Naïef ?

  Reactie door monique — maandag 2 mei 2005 @ 13.05 uur

 79. Jan Marijnissen geeft in zijn weblog op http://www.nos.nl terecht aan dat we vormen van “misleiding en propaganda” maar weer eens moeten gaan benoemen. Helemaal mee eens, want de misleidingen vliegen je om je oren. Ik doe bij deze alvast een duit in het zakje en geef een paar voorbeelden van wat Marijnissen blijkbaar bedoeld:
  - “Nederland van de kaart” (bijbehorende afbeelding doet inderdaad niet onder voor propaganda uit de koude oorlog);
  - “Brussel wil bepalen wie onze bus en tram rijdt” (hoe dom denkt de schrijver hiervan wel niet dat ik ben?);
  - “[...] Nederland verwordt tot een machteloze provincie, meent Jan Marijnissen” (angst zaaien gebeurt blijkbaar niet alleen door de heer Balkenende…!).

  Propaganda en misleiding vindt klaarblijkelijk plaats bij zowel de voor- als tegenstanders van de Europese grondwet. Het zou de heer Marijnissen sieren dit toe te geven in plaats van slechts de verongelijkte underdog te spelen. En eh… ik bepaal zelf wel wat ik stem!

  Reactie door Theo — maandag 2 mei 2005 @ 13.17 uur

 80. Door het verhaal van de gulden die volgens een aantal partijen toch tegen een gunstige koers in de euro is gegaan,is m,n vertrouwen in de heer Zalm helemaal verdwenen…
  Hoeveel kostbare missers mag deze man nog maken?
  Wat is het standpunt van de S.P??

  Reactie door John — maandag 2 mei 2005 @ 13.32 uur

 81. En helemaal is m,n vertrouwen van Nederland in EUropa weg

  Reactie door John — maandag 2 mei 2005 @ 13.34 uur

 82. Voor Europa
  Voor een grondwet die garanties biedt voor eigen identiteit
  Tegen een nationalistisch Nederland
  Tegen linkse volksmennerij

  Denk positief, Stem positief, Stem JA

  Reactie door Michiel Stam — maandag 2 mei 2005 @ 14.14 uur

 83. Ik twijfel eigenlijk nog steeds over wat ik zal gaan stemmen. Maar als ik de platte argumentaties hierboven lees zou ik van de weeromstuit toch ja gaan stemmen. Ik zal dus nog maar even zelf proberen na te denken.

  Reactie door Dirk de Jong — maandag 2 mei 2005 @ 16.17 uur

 84. Opeens kan een land uit zijn ballans raken. Een populistisch politicus (Pim Fortuin – Peter R. de Vries) kan zomaar een buitenproportionele verkiezingswinst maken. En dan zit ons land zomaar opgescheept met een regering (of kamer) die de bekende, huiveringwekkende leuzen scanderen waarin de schuld van een teruglopende economie altijd aan de bekende groepen wordt gegeven .(buitenlander, asielzoekers s etc.)
  Onze zuiderburen weten daar ook van mee te praten. Is een Europese regering – grondwet niet een garantie tegen deze “lokale” (nationale) doemscenario’s ?
  ’t Is zomaar een vraag. Ik stem ook liever tegen….!

  Reactie door Evert uit Emmeloord — maandag 2 mei 2005 @ 18.09 uur

 85. Wat ik nu niet snap is het volgende: met het grondwettelijk verdrag krijgt het Europees Parlement eindelijk de kans om op een fors aantal terreinen door te bijten en zaken tegen te houden ….. was het vorig jaar niet de SP die een waakhond in de vorm van Erik Meijer naar Brussel wenste te sturen??? Geef hem dan eindelijk de kans om zijn werk echt te gaan doen, maw zeg op 1 juni ja ipv je alleen maar populistisch uit te laten in de vorm van ‘tegen’.

  En dan het kwaad zijn over de opstelling van het NOS-journaal: met verbazing heb ik zaterdag naar het item gekeken, wat een verademing. Eindelijk een item in de media dat ging om de inhoud en niet langer om “wat is het toch stil omtrent de referendum-campagnes.” Maar Jan: jij mag op dit punt niet te veel zeggen .. per slot van rekening zitten in de SP-radiospots ook onwaarheden en halve waarheden. Meest stuitende is nog wel de onwaarheid dat Europa met de grondwet in de hand straks het Nederlandse drugsbeleid, het homohuwelijk of zaken als abortus/euthanasie onderuit kan halen. Kwestie van de pot verwijt de ketel lijkt mij

  Reactie door Pedro — maandag 2 mei 2005 @ 19.19 uur

 86. ik stem nee! omdat ik de wetten die er vanuit brussel opgelegd krijg/worden niet zie zitten.
  buiten het feit of alle wetten bekend zijn………..en dat zijn ze dus niet!
  je moet je eigen het hubeskulubes zoeken wil je er ook maar iets over vinden En je moet er juridies(?) voor geschoold zijn.

  wat ik wel zie is dat de klub die de (pl)euro in onze mik gepropt heeft ook deze “grondwet” wil hebben die onze eigen beslissings en zeggenschap weggeeft aan de “grote”andere partijen.
  en dat staat me nog het meeste tegen

  Reactie door gs.schutter — maandag 2 mei 2005 @ 20.09 uur

 87. #72 Aad Sweep

  Ja; ik weet wat je allemaal graag wil doen tegen dit onrecht.
  Maar naar mijn mening niet goed genoeg; het duurt me allemaal te lang. We moeten allen de straat op en die zooi in Den Haag afzetten Aad; anders komen we er denk ik nooit vanaf, want het lijkt wel onkruid! Bovendien heeft een man als Marcel van Dam en Donner bij sommigen bij de S.P. warme pleitbezorgers. wat te denken van Meulenbelt?

  Reactie door ReneR — maandag 2 mei 2005 @ 20.42 uur

 88. #74 Rene Leget

  Ben jij dan van Tien en komt Tien nog voor 1 juni in de lucht?

  Reactie door ReneR — maandag 2 mei 2005 @ 20.44 uur

 89. Maandag 2 mei 2005

  Hoor ik vanavond op de publieke zender 2 NOS, dat in de opiniepeiling de VOOR en TEGEN stemmers gelijk zijn.

  Blijf je kijken naar het fragment, dan gaat het over de tussentijds peiling die in Frankrijk wordt gehouden.

  Nederland wordt met geen woord genoemd.
  Dit betekent dat de publieke omroep niet weet wat
  ze moeten doen, om de grote groep Nederlanders die mogelijk
  tegen gaan stemmen. tegemoet komen in hun eigen TEGEN stem.

  Het kan maar een ding betekenen, en dat is goede vrienden
  blijven met deze regering. Want de regering heeft baat bij VOOR de Europese grondwet te stemmen. En de publieke omroep hoopt goed door te komen in het nieuwe beleid van de staatssecretaris van Media en cultuur.

  Het is voort wat hoort wat met deze regering en de publieke omroep NOS.

  Kijken of ze na 1 juni ook nog zo kunnen regeren over de Nederlandse bevolking.

  Reactie door V. Nijmeijer — maandag 2 mei 2005 @ 20.57 uur

 90. Ik stem NEE!! ik vind dat er te veel gaten zitten in de grondwet van Brussel, als ik op de grondwet site kijk zie ik te veel onduidelijke artikelen deze ene zegt nee dat mag niet maar de sub artikel zegt dan weer ja maar.. En wat ik helemaal krom vind van J.P. en de rest we (op SP na) moeten bezuinigen waarom heb ik nog niet gehoord.. maar dan komen we bij de WET VAN BRUSSEL en dan wilt J.P. met al het geld gooien wat we tot nu toe bezuinigt hebben?? Dus hoe harder hun ja gaan roepen hoe harder ik nee ga roepen..

  Reactie door Niels — maandag 2 mei 2005 @ 21.05 uur

 91. Wie was die politicus ook al weer, die zei dat Nederland rustig kon gaan slapen omdat het veilig was? En toen kwamen de duitsers.

  Wat zei Duisenberg ook alweer bij de wisseling van de gulden naar de euro. Mijn hamburger is nog even duur als gisteren En toen waren we allemaal 10 procent armer. Dat was een democratische daad, of niet soms?

  Nu zegt Balkenende dat we rustig kunnen gaan slapen achter de Europese Grondwet. Ga gerust slapen, maar ik lig er wakker van.

  ad boogers, gilze

  Reactie door ad boogers — maandag 2 mei 2005 @ 21.06 uur

 92. ach ja,het is het nos journaal he,dus het cda journaal is dus te
  verwachten.

  Reactie door w versteeg — maandag 2 mei 2005 @ 22.05 uur

 93. ach ja,het is het nos journaal he,dus het cda journaal is dus te
  verwachten.

  Reactie door w versteeg — maandag 2 mei 2005 @ 22.05 uur

 94. Ik begrijp 1 ding niet waar haalt het CDA het geld vandaan? om zo een grote Ja actie te doen?? Zeker van ons geld zoals normaal net zoals die euro idee van ze geef mij maar de gulden want wat ze daar ook de hele tijd zeiden er is niks in prijs veranderd… nou dit geintje gebeurd mij geen 2de keer en dit keer maken wij met zijn allen de dienst uit.. gelukkig zijn er ook goede partijen die ervoor gezorgd hebben dat het volk het woord mag verkondigen…

  Reactie door Niels — maandag 2 mei 2005 @ 22.45 uur

 95. 87 ReneR
  ik krijg er ook steeds meer moeite mee.Wat vind je van de oproep van de “zeven” om samen te gaan werken met drie partijen?Wat kun je van deze PvdA verwachten? Als Agnes Kant ook al meedoet met het toezingen van Beatrix (Volkskrant van hedenochtend) op haar jubileum dan wordt mijn vertrouwen in de SP er niet groter op.
  Aad Sweep

  Reactie door Aad Sweep — maandag 2 mei 2005 @ 23.46 uur

 96. Nog een fan van het TEGEN stemmen in Europa:

  Jean-Marie Le Pen

  Met deze achterlijke koers worden het nog eens vrienden!
  SP-ers: DENK NA!

  Reactie door Michiel Stam — maandag 2 mei 2005 @ 23.49 uur

 97. Ik heb vroeger SP gesteund maar nu dat Jan M. met de ‘ons land eerst’ standpunt van de LPF, Vlaams Belang, Kilroy-Silk, Le Pen en de SGP mee gaat wat betreft de referendum weet ik het niet meer.

  De EU is de prachtigste succes verhaal ooit wat socialisme betreft. Alleen jammer dat jullie dat niet zien. Binnen een continent die vroeger constant in oorlog verkeerde geven rijke landen nu geld aan armere landen. Solidariteit in Europa!

  Denk na mensen. Het is een referendum, je stemt niet op een partij.

  Reactie door Bryan — dinsdag 3 mei 2005 @ 1.15 uur

 98. @97 Ja hoor, daar is ie weer: de oorlog.

  Reactie door Ed Sorrento — dinsdag 3 mei 2005 @ 1.40 uur

 99. Mensen mij, ik wil ook 1 europa hebben maar niet met deze grondwet.. of de manier waarop het gebracht wordt.. Als ze nou eens in de kamer met elkaar om de tafel gaan zitten en gaan bespreken hoe ze in normaal nederlands dat elke burger begrijpt het vertellen en dan pas met een JA of NEE actie komen.. Zijn we dichter bij het echte doel

  Reactie door Niels — dinsdag 3 mei 2005 @ 2.41 uur

 100. Toen ik in het NOS-Journaal Neelie Smit-Kroes zag werd ik extra gemotiveerd om bij het referendum TEGEN te stemmen,het EP krijgt immers dan meer macht, natuurlijk is zij dus VOOR,mijn klomp brak toen daarna de dikzak Jean Luc DeHaene,diegene die mede metGiscard dÉstaing deze Grondwet heeft bedacht, aan het woord kwam. Dan had het de NOS gesierd zoals bij het debatje tussen Harrie van Bommel en Louise van der Laan om zowel een tegenstander als een voorstander aan het woord te laten.

  Reactie door JE. Mulder — dinsdag 3 mei 2005 @ 7.23 uur

 101. Wij zijn,zo geeft men eindelijk toe, belazerd met de euro.
  Nu komt er een schertsreferendum voor de Europese grondwet.
  Wie garandeert dat de uitslag eerlijk bekend wordt gemaakt en dat de wet bij een meerderheid van tegenstemmers toch doorgaat.
  Stembusfraude in Nederland? Ja, waarom niet. Wellicht zou een internatioanle waarnemingscommssie ook hier op zijn plaats zijn.

  Reactie door p.schaap — dinsdag 3 mei 2005 @ 9.56 uur

 102. 101 P.Schaap
  Als je net als ik stembusfraude in Nederland mogelijk houdt wil ik graag persoonlijk met je in contact komen.
  aadsweep@tomaatnet.nl

  Reactie door Aad Sweep — dinsdag 3 mei 2005 @ 10.36 uur

 103. De Euro is toevallig geintroduceerd toen de wereldeconomie achteruit ging. Daarvoor was de Gulden, en die zat zo goed als aan de Deutschmark vast. De Nederlandse economie volgt al vier deccenia die van Duitsland. De laatste jaren gaat de economie van Duitsland achteruit, en dus ook die van Nederland.

  De Euro heeft er biks mee te maken. En de grondwet heeft niks met de Euro te maken.

  Reactie door Bryan — dinsdag 3 mei 2005 @ 11.46 uur

 104. Alleen het vertrouwen dat er iemand voor onze Nederlandse belangen opkomt is er niet.
  Onze eigen ministers belazeren ons…
  Denkje dat buiten dit land betere belangenvertegenwoordigers zijn?
  Als ik hoor hoe in het EUropese politieke systeem aan zelf verrijking wordt gedaan??

  Reactie door John — dinsdag 3 mei 2005 @ 14.33 uur

 105. Ik heb al op de andere discussiepunten van de SP over dit onderwerp mijn zorgen geuit. Omdat het me hoog blijft zitten, hierbij nogmaals Jan!
  Even voor de duidelijkheid: het lijkt niets uit te gaan maken, dat referendum.. Kan je mij uitleggen waarom ik dan wordt gevraagd te stemmen? Ik stem tegen! Wegens gebrek aan vertrouwen in dit kabinet (euro kwestie en ‘slappe-zakkerij’ van de ministers alsmede de tot stand koming van het parlement na de verkiezingen) maar ook omdat er dingen in de grondwet staan die mijn keihard tegen het (vrouwen)borst stuiten!!

  Dan nogmaals mijn vraag: als ik nee ga stemmen, wat voor effect zal dat hebben? Gaan ze mij en dus duizenden en duizenden EUROPEANEN die tegenstemmen keihard afvallen door ons naief te noemen en toch die wetten erdoor te drukken? Gaat er een herstemming plaatsvinden.. en natuurlijk: gaat er dan nog wel een meerderheid tegen stemmen?
  Ik hoop dat je me een positievere kijk op de Nederlandse eerlijkheid bij stemmingen kan geven.

  groetjes,
  Ellen Bodewes

  Reactie door Ellen Bodewes — dinsdag 3 mei 2005 @ 22.19 uur

 106. 105. beste Ellen,
  Weet je dat electronisch stemmen niet veilig is? Er kan mee gefraudeerd worden.
  1. Er is geen uitdraai afdruk van je stem als je die uitbrengt.
  2. De broncode van het proghramma is niet beschikbaar voor controle
  3. Een informaticus zoals ikzelf, kan, als hij toegang heeft tot het systeem de uitslag manipuleren.
  En tenslotte betreft het een niet bindend referendum( zoveel democratie kunnen wij immers niet aan) en kunnen de partijen dus besluiten om de uitslag naast zich neer te leggen.
  Dit alles gezegd hebbende ga ik toch stemmen en ik hoop dat jij ook gaat.

  Reactie door ad boogers — woensdag 4 mei 2005 @ 0.06 uur

 107. all i ever wanted ??

  here ????

  Reactie door nico — woensdag 4 mei 2005 @ 0.48 uur

 108. http://home.planet.nl/~verbe326

  Reactie door nico — woensdag 4 mei 2005 @ 0.49 uur

 109. Oei, Ad.
  Als mijn stem dan toch (zoals ik al vermoedde) verdraaid kan worden heeft het nauwelijks nog effect om een referendum uit te schrijven.. toch ga ik stemmen want elke nee is er eentje!

  Reactie door Ellen Bodewes — woensdag 4 mei 2005 @ 14.55 uur

 110. Beste Jan,

  Wat willen jullie nou? Enerzijds zegt de SP een democratische partij te zijn, maar anderzijds lijken jullie doodsbang dat de meeste mensen in Europa ook de meeste stemmen krijgen. De meeste mensen wonen namelijk in Duitsland, Frankrijk en in de toekomst hopelijk Turkije. En het enige wat ik van de SP hoor is dat het niet goed zou zijn als deze mensen meer te vertellen krijgen over Nederlandse politiek, want er mogen van jullie niet meer bevoegdheden naar Brussel. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de SP geen democratisch Europa wil, maar een zo machtig mogelijk Nederland dat binnen Europa een beetje isolationistisch zijn eigen boontjes kan doppen en beslissingen waar het grootste deel van de Europeanen (maar niet van de Nederlanders) voor is, kan vetoen. Ook dat is misschien best een verdedigbaar standpunt, maar het klinkt een stuk minder sympathiek dan jullie willen overkomen. Ik voor mij, zou iets meer eerlijkheid en duidelijkheid in ieder geval op prijs stellen.

  Met vriendelijke groet,

  Dirk.

  Reactie door Dirk — woensdag 4 mei 2005 @ 16.30 uur

 111. De publieke omroep is altijd al propagandamiddel geweest voor allerlei partijen, maar idd is het niet goed dat een objectieve omroep als de NOS schijnbaar toch een kleur heeft.

  Je merkt duidelijk dat we JA moeten stemmen. Als d66 niet in de regering zat hadden ze waarschijnlijk alleen een JA vakje op het stembiljet of zelfs al vooraf ingevuld, lol. U mag nee stemmen maar dan verliest u huursubsidie.

  Aan de andere kant, SP waar maak je je druk om. Ipv dit soort onzin te volgen kunnen jullie je beter richten op belangrijke dingen zoals mensen die hun huis worden uitgezet door Wehkamp leningen e.d. Ergens zijn jullie te tegen voor mijn gevoel, gaat jullie minder om de inhoud en meer om andere partijen te pesten lijkt het en niet alleen bij mij.

  Je mening weten we maar laat je niet zo kennen als linkse radicalen die met stenen gooien, politiek gezien zit dat er nog steeds in bij jullie en als je kijkt naar het potentiele zetelaantal mogen jullie wel genuanceerder worden want anders wil niemand met je samenwerken.

  Reactie door Onno — donderdag 5 mei 2005 @ 15.51 uur

 112. beste Onno,

  volgens mij snap je echt niet waar het over gaat.
  De democratische principes worden door deze regering met voeten getreden. Nu is de tijd om je stem te laten horen. Zo luid mogelijk.
  Dit is je laatste kans.

  Ad.

  Reactie door ad boogers — donderdag 5 mei 2005 @ 18.33 uur

 113. europa nee nederland ja

  Reactie door lonsdale drager — donderdag 5 mei 2005 @ 23.12 uur

 114. Ben student aan de universiteit van leiden en ben geinteresseerd in deze kamer. Als u mij in de gelegenheid stelt te hospiteren, zie ik uw reactie per ommegaande tegemoet.

  Reactie door Glenda — vrijdag 6 mei 2005 @ 11.14 uur

 115. Bewerking is afgebroken
  Internet Explorer kan geen verbinding met de opgevraagde webpagina maken. De pagina is mogelijk tijdelijk niet beschikbaar.
  ——————————————————————————–
  Probeer het volgende:

  Klik op de knop Vernieuwen of probeer het later opnieuw.

  Klik op Bestand en vervolgens op Off line werken als u deze pagina eerder hebt bezocht en wilt bekijken wat hiervan op uw computer is opgeslagen.

  Klik voor informatie over off line surfen met Internet Explorer op het menu Help en vervolgens op Inhoudsopgave en index.

  Internet Explorer

  Reactie door Glenda — vrijdag 6 mei 2005 @ 11.52 uur

 116. $HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$H$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–èÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$H$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–èÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$H$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–èÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$H$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$Heigenlijk vind ik de sp een onzinnige partijèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ––$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–èÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–$HèÏ–

  Reactie door Glenda — vrijdag 6 mei 2005 @ 11.58 uur

 117. Het is jammer dat de berichtgeving zo positief Amerika en positief over het referendum is. Het gaat steeds om de knikkers en nooit over de mensen, behalve over het koninklijkhuis.
  Ik ben benieuwd naar de referendumwijzer van de PKN is.
  Mijn grootste angst is dat we weer in een oorlog gedreven worden, nu tegen Cuba, omdat Nederland in dat Caribische gebied vliegvelden en havens heeft. Blair heeft gezegd dat hij tegen Cuba niet mee wil doen. Corrie

  Reactie door corrie.van Dijk — maandag 9 mei 2005 @ 12.02 uur

 118. Stomme lul, lees de grondwet GOED door de ep is verplicht om een voorstel te doen als er 1 miljoen handtekeningen zijn verzameld

  Reactie door bobiej — maandag 30 mei 2005 @ 12.59 uur

 119. a sportsbook…

  spidery premises Pete ditches transitioned underplays odds calculator http://odds-calculator.extra-sport-betting.com/

  Trackback door a sportsbook — zaterdag 20 mei 2006 @ 13.19 uur

 120. Na de stukken reacties en het stuk gelezen te hebben kan ik slechts tot 1 conclusie komen: NOS heeft volkomen gelijk.
  Ongegronde kritiek op de NOS kan beter vermeden worden, zeker als deze niet correct is (lees stuk)

  Reactie door "Piet Socialist" — dinsdag 20 maart 2007 @ 15.09 uur