Goed werk, doet werken

Er is net een groot Europees onderzoek afgerond over de gevolgen van de vergrijzing en de verschillen tussen ouderen in de Europese lidstaten.

Een paar uitkomsten:

 • De kwaliteit van het onderwijs is rechtstreeks gerelateerd aan gezondheid. Dat wil zeggen, een hogere opleiding zorgt ervoor dat mensen meer fit blijven. Een hoger inkomen, dat vaak gerelateerd is aan een goede opleiding, zorgt voor een vermindere kans op Alzheimer en een mindere kans op depressie.
 • Kwalitatief goed werk zorgt voor de mogelijkheid om langer door te kunnen werken. Kwalitatief slechte arbeid gaat volgens het onderzoek hand in hand met slechte gezondheid en depressie. Dit betekent dus dat juist die mensen die hun leven lang hard en ongezond werk hebben verricht, dubbel getroffen worden door dit kabinet; ze zijn vaak ongezonder en moeten nu dus ook nog langer doorwerken.
 • Een samenvatting van het onderzoek is helaas alleen in het Engels, Duits of Frans op deze site te vinden (onderaan de rechterkant voor het PDF document).

  Opties voor delen:
  • NuJIJ
  • eKudos
  • del.icio.us
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • email

  vrijdag 29 april 2005 :: 17.05 uur

  11 Comments

  11 reacties

  1. kabinet is alleen maar bezig om ook op termijn het profiteren van de dommeren zeker te stellen!

   Reactie door Jansonius — vrijdag 29 april 2005 @ 17.09 uur

  2. Ik vermoed dat het minder te maken heeft met de sociaal-economische verschillen (in het onderzoek staat ook dat de consumptiepatronen veel minder van elkaar verschillen dan de inkomensverschillen, en dat de inkomensverschillen weer kleiner zijn dan de verschillen in rijkdom, waaruit weer blijkt dat inderdaad veel geld belegd is in bedrijven en bezit waardoor het geen direct torenhoog inkomen oplevert voor de huidige bezitter) dan met de verschillen in keuzevrijheid die inherent zijn aan het beschikken over meer kennis. Met een hogere opleiding weet je meer en kun je meer keuzes maken. Zoals Den Uyl al zei, kennis is macht, al is het soms slechts macht over je eigen leven en welbevinden. Als je altijd in staat bent een alternatief te zoeken voor alles zul je veel minder snel depressief worden dan wanneer je die mogelijkheden minder hebt, omdat je op dat vlak minder mogelijkheden hebt mee gekregen. Ik vind altijd dat talenten die zijn meegegeven, of dat nou een talent is goed te voetballen of een talent om een hogere opleiding te kunnen doen, te veel worden gezien als een verdienste en te weinig als een cadeau bij je geboorte wat het leven al zó veel aangenamer maakt dat het niet ook nog eens hoeft te leiden tot te grote inkomensverschillen.
   Wat me ook opvalt, is dat Nederland niet wordt genoemd als een land waar een overdreven beroep wordt gedaan op arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen. Gisteren was ik op die 1 mei-bijeenkomst, daar sprak ook Paul de Beer, die zei dat het niveau van de bestedingen aan de sociale zekerheid in Nederland gelijk ligt (relatief dan natuurlijk) aan 1966 en dat toen niemand zeurde dat die te hoog lagen, integendeel, toen werd in 1968 nog eens de WAO ingevoerd. Hij had het ook over de toen hoger liggende belastingdruk, waar ook niemand over piepte, en dat we in de veel grotere welvaart van nu met een veel lagere belastingdruk kennelijk onze prioriteiten anders leggen, maar dat dat niet nódig is, zoals Balkenende c.s. en De Waal c.s. beweren. En wat me verder opvalt is het enorme verschil in de percentages van de bevolking die vrijwilligerswerk doen. In Nederland meer dan 25%, in Spanje en Griekenland slechts 4%. Zal dat komen omdat die in van die verrukkelijke landen wonen waar de zon lekker schijnt die al een grote relativeringsfactor is, en waar nooit het Calvinisme op het nationaal schuldgevoel heeft gedrukt? Nog maar 10 jaar tot m’n pensioen, dan ga ik daarna lekker emigreren naar een vrolijk en zonnig land!

   Reactie door Joan van der Lingen — vrijdag 29 april 2005 @ 17.36 uur

  3. Hallo Jan,
   Er is gewoon niets nieuws onder de zon. De invloed van leef/werkomstandigheden gekoppeld aan een acceptabel inkomen is al heel lang bekend. Mensen met minder zorgen en een ontspannen leefklimaat zijn gelukkiger en gezonder. Dat is toch al heel lang bekend! (behalve natuurlijk bij ons kabinet!!!).
   Groet,
   Amita

   Reactie door AMITA — vrijdag 29 april 2005 @ 17.50 uur

  4. Mooi stuk, Joan. Goed verwoord. En verder is er niets nieuws onder de zon. Dit is allang bekend. Maar misschien ben ik even de advocaat van de duivel: misschien zijn de regeringen langzaam maar zeker bezig de arbeids- woon- en financiële omstandigheden van de mensen die geen geluk en ook niet alle kansen in hun leven hebben (gehad) te verslechteren totdat ze eerder overlijden? Daarmee ruimte in uitkeringen (arbeid en financiën) en woningen vrijmakend? Want begrijp me goed, daar zie ik deze mensen heel goed voor aan! “Iedereen heeft immers gelijke kansen? Het is alleen maar zaak om die kansen ook te grijpen!” zei ooit een VVD-er met de volste overtuiging van zijn eigen gelijk tegen me. “En de mensen die het niet redden, is dat dan niet hun eigen schuld. Of tenminste een voor een deel van hen?” Hoe kan je in een discussie winnen van zulke mensen? Ik kan het niet. Deze overtuiging leeft in rechtse kringen. En steeds meer jonge mensen nemen dit over. Wel zo gemakkelijk voor hen, nietwaar? Iedereen moet immers zijn eigen verantwoordelijkheid nemen? Dat heb ik niet gedaan, want ik zit in een uitkering. Tjonge, zo begrijp ik ineens, waarom mijn werkgever destijds me bewust heeft kapot gemaakt. Mij en een aantal anderen. We zijn geen van allen meer in staat om te werken. Maar dat is ONZE schuld. Onze werkgever deed ons immers een plezier hiermee? Dit was DE KANS! Waarop weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat armoede en slechte woningen in minder prettige buurten mensen sneller ziek maken en vroeger laten sterven. En daarom worden huren opgeschroefd en uitkeringen op de NUL-lijn gezet, zodat je er op achteruit gaat en krijg je boven de 40-45 geen enkele kans meer op een betaalde baan. Maar dat is wel JOUW schuld. Nooit die van de werkgever. Sorry, maar zulke dingen maken me intens kwaad en verdrietig. Ik neem mezelf als voorbeeld, maar er zijn er duizenden, zoals ik. Jakkes.

   Reactie door L.M. Lembeck — vrijdag 29 april 2005 @ 19.34 uur

  5. jan !! jij weet donders goed .dat de staat aan je postcode kan zien hoe gezond iemand is . leg de ,mensen even uit hoe en wie .die rapporten samensteld !(p.s. de burgers kunnen die rapporten ook zelf aanvragen bij de gemeente .(die zullen zeggen dat het er niet is .! leugens )

   Reactie door texas henkie — vrijdag 29 april 2005 @ 22.20 uur

  6. En dit kabinet verzint dus ook zaken als no-claim en een hogere premie bij een “ongezond leven”….

   Reactie door Madelijne Pleines — vrijdag 29 april 2005 @ 23.25 uur

  7. Staat er ook iets in over de gezondheid van mantelzorgers?

   Reactie door Molly — zaterdag 30 april 2005 @ 0.26 uur

  8. 2. en 4. Eigen mening gaat bij mij voorop. In dit geval onderschrijf ik graag de gevoelens van de schrijfsters.

   Ondershuids werkt het verdriet, de machteloosheid, de mens naar een dieptepunt en te weinig coördinaten om op te koersen.

   Ondanks de goede wil, dan er toch ook letterlijk ‘doodziek’van
   te worden; of te moeten erkennen dat ertegen ‘véchten’niet meer mogelijk is om de dood, die op de loer ligt, mede dáárdoor zich
   eerder zal aandienen, dan in een oer-gezónde maatschappij het geval zou zijn. De échte ziéken die niet voldoende verzorgd kunnen worden tegemoet gekomen, omdat simulanten de WAO met voeten treden, waarop zij nog prima lopen kunnen, zich verplaatsen en een fix groter arbeidsgeschiktheidspercentage aan de orde is, na een grondige, zorgvuldige keuring. Daar ontbreekt het dus aan, grondig, zorgvuldig.

   Banen die er gecreëerd hadden moeten worden, zonder 2x anderhalf uur reistijd(zelfs meer) die nog worden toegevoegd aan het schema van iemand die een baan van halve dagen moet accepteren in het kader van minder dan 100 % te kunnen funktioneren en
   kwetsbaar is als minder valide, en in het openbaar vervoer veelal geen zitplaats vinden.

   Mensen die zich ‘rollend’moeten verplaatsen, weer of geen weer
   die veel te weinig worden tegemoet gekomen in aanvullend comfort.

   De intussen vergevorderde “weg-werp-maatschappij” die nu ook dus haar ménsen aan het wegwerpen is, verkreukeld tussen de
   machines van strukturen, organisaties, en ook beléid.

   Wat het individualisme voor sommigen persoonlijk heeft opgeleverd is duidelijk te signaleren in de staat, die de term
   verzórgingsstaat hoog in het vaandel hád.

   Het kompas in Nederland heeft niet meer de magnetische verbinding met recht tegenover onrecht, ziek tegenover sterk,
   polen en tegenpolen die elkaar aantrokken. Gelijknamige polen stoten elkaar af en daar zijn wij druk mee doende.

   Transparant wordt de hoop gemaakt, maar die in daden omzetten schijnt een te moeilijke zaak te zijn voor de KOPSTUKKEN.
   Wellicht zijn die koppen ook een beetje stuk, stuk voor stuk
   bezig met zaken die niet de prio’s zijn waarvoor ze werden aangezocht en uitverkoren.

   Het makkelijkst is dan om te verdwijnen in een collectief niét-transparant defensief terugtrekken van de troepen, al dan niet door de achterdeur één voor één…..zeker wetend dat elders ook een 70 % van hun laatstverdiende inkomen garant staat voor een boven-menswaardig bestaan, de neerwaartse tabel van 70 % van het minimumloon nooit bereikend, maar BIJSTAND krijgen hun financiële plaatje zo zuiver mogelijk te berekenen.

   Verdeel en heers! Beter: Déél en beheers, behéérst verdélen!!!

   Reactie door Madelief0 — zaterdag 30 april 2005 @ 11.49 uur

  9. Darwin nog aan toe, deksels!
   Gezonde jagende ouders, die hun kids ook opvoeden als goede jagers, zullen, veel eten vangende, kidjes ter wereld kunnen brengen.
   Dus? wat is je politieke opdracht voor de mensen?

   Reactie door Barend — zondag 1 mei 2005 @ 23.27 uur

  10. Wat wordt met dit rapport gedaan? want deze conclusies zijn toch al lang bekend?

   Reactie door cynthia — vrijdag 6 mei 2005 @ 22.37 uur

  11. De evolutietheorie is een niet helemaal zonder gaten zijnde theorie!! En wie bepaalt wat goed is en wat niet? Bovendien als mensen geld najaagen komen kinderen pas op het laatst, dankzij onze manier van leven! Het is ook heel schrikbarend vind ik dat er nog maar heel weinig op gereageerd is. Echt waar mensen, dit is realiteit die om zeep geholpen wordt!

   Reactie door cynthia — zondag 29 mei 2005 @ 11.27 uur