EU-Grondwet…NEE!

De campagne van de SP tegen de EU-Grondwet nadert zijn start.
Hoeveel miljoenen het kabinet ook wil inzetten om met uw en mijn belastinggeld campagne te gaan voeren ‘voor‘, wij hebben de betere argumenten.
Hieronder een column die in februari in de Tribune verschijnt.

Gisteren publiceerde 2Vandaag de uitslag van een enquete onder de Nederlanders. Zeer hoopgevend.

Geen Europa-superstaat!

Veel mensen hebben – net als de SP – een haat-liefdeverhouding met ‘Europa’. We moeten hier even precies zijn. Wij wonen op het continent Europa, zeker, en daarom zijn we Europeanen. Geografisch klopt dat. Tamelijk onzinnig om daar op af te willen dingen. Sterker, het feit dat we met tientallen andere volkeren en landen dit continent delen maakt dat we moeten kijken hoe we zo goed mogelijk kunnen samenwerken, tot wederzijds voordeel. Twee vreselijke wereldoorlogen, allebei op dit continent ontstaan, maken die samenwerking ook tot een niet-vrijblijvende zaak. Juist ómdat Europa aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog tot op het bot verdeeld was en ingedeeld in allianties, kon het conflict zo verschrikkelijk uit de hand lopen en miljoenen mensen het leven kosten.

Dus, samenwerking móet. De noodzaak daarvan is nu zelfs nog urgenter dan in het begin van de vorige eeuw, simpelweg omdat de onderlinge verstrengeling en afhankelijkheid groter is dan 100 jaar geleden. Dat die samenwerking tot op zekere hoogte ook geïnstitutionaliseerd is, is onvermijdelijk. Raden van Ministers zijn nodig voor onderling overleg, net zoals het overleg van de presidenten en regeringsleiders tijdens de halfjaarlijkse Euro-top. Ook afspraken en controle op naleving daarvan zijn onvermijdelijk, net als het gevolg dat je daar een apparaat voor nodig hebt. Tot zover de liefde…

Maar nu de andere kant: ‘Europa’ is naar mate de integratie voortschreed in handen gevallen van wat ik de ‘Eurofielen’ noem, de mensen die als doel hebben zo snel mogelijk een superstaat Europa te vestigen. Dat zijn de federalisten die van Europa een ‘Verenigde Staten van Europa’ willen maken, met ons land als provincie van die staat. Die doelstelling gaat ons veel te ver. We willen baas blijven over de zaken in eigen huis. Dat is wel zo democratisch. Waarom moet ‘Brussel’ bepalen wat wij doen met onze overheid, onze markt, onze democratie, onze sociale zekerheid, onze zorg, ons onderwijs, onze werkgelegenheid, onze arbeidsvoorwaarden?

Laten we niet vergeten dat we de rechtstaat, de democratie en de sociale zekerheid – zeg maar, onze beschaving – hebben bevochten op de macht, welke ook. Daar is strijd voor geleverd, daar heeft bloed voor gevloeid, daar hebben mensen offers voor gebracht. Die strijd hebben wij híer geleverd, ‘Brussel’ heeft daar niets aan bijgedragen! Sterker, wat er de laatste jaren vanuit ‘Brussel’ tot ons gekomen is? De Euro, het Stabiliteitspact, privatiseringen in openbaar vervoer, de Dienstenrichtlijn, de Lissabon-agenda. De laatste twee staan, kort gezegd, voor: harder en langer werken, lagere lonen, minder ontslagbescherming, minder bescherming op de werkplek.

U mag binnenkort kiezen.
Ik roep u op: Stem tégen de EU-Grondwet!

Jan Marijnissen

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 03 februari 2005 :: 0.00 uur

67 Comments

67 reacties

 1. Tja, wat is hier nou nog aan toe te voegen?

  Niet tegen EEN Europese grondwet, maar tegen DEZE Europese grondwet!

  Vandaag kwam een advies van de EC aan de Raad van Europa, om de meest succesvolle bedrijven meer subsidie te geven …

  Vorige week las ik, dat de Maffia de grootste onderneming is in Italië. Dat zal best waar wezen, maar het is maar een deel van de realiteit. De Maffia is namelijk de grootste onderneming van Europa! En zo komt – met de nieuwe grondwet – de deregulering, de marktwerking en de ondemocratische besluitvorming prima van pas.
  Niet voor jou en mij, maar voor de grootste boeven.

  Met steun van de EU. Nee, dank U.

  Reactie door Olav ten Broek — donderdag 3 februari 2005 @ 1.06 uur

 2. Weg met die grondwet, een grondwet hoort niet in Europees verband. Als dit doorgaat betekend het dag met het drugsbeleid en andere zaken zoals het homohuwelijk. Ik wil niet dat Frankrijk of erger nog Semifascistische leiders zoals in Italie hier dingen gaan bepalen. Europese grondwet stem NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE

  Reactie door Harry Sangers — donderdag 3 februari 2005 @ 1.29 uur

 3. Jan , je piepkleine stukje tekst over de liefde voor en de argumenten pro een Europese grondwet kan ik redelijk goed volgen. Ook al vind ik het allemaal bedenkelijk kort door de bocht.
  Maar dan ….

  Je argumenten contra zijn wel heel erg kort de bocht!

  Wie niets van geschiedenis weet, zou bij het lezen van jouw stukkie kunnen denken dat Nederland het enige plekje in Europa is waar met stromen bloed is betaald voor de verworvenheden van onze democratie. ‘Brussel’ heeft, zeg jij, in het verleden niets bijgedragen aan onze democratie en daarom hebben ze nu ook niks over ‘ons’ te zeggen. Sterker nog, zeg je, ‘Brussel’ tast rechtstreeks de verworvenheden van onze economische positie en rechtspositie aan.

  Jan toch.

  a. wat heeft het mogelijk gedeeltelijk moeten inleveren en herverdelen van bepaalde verworvenheden te maken met onze democratie? Niets. Dus dat is valse argumentatie, riekt naar demagogie vind ik.

  b. Waarom suggereer je hier dat ‘Brussel’ niet democratisch zou zijn? Het feit dat bureaucratie en fraude fors aangepakt moeten worden, impliceert toch niet dat Europa niet democratisch zou zijn? In Nederland barst het ook van de bureaucratie en fraude, kijk maar naar het journaal elke dag.

  c. Sinds wanneer is de SP tegenstander van (eindelijk) een faire mogelijkheid, ook in Europees verband te komen tot een eerlijker verdeling van arbeid, loon en rechtsbescherming? Zelfs als dat betekent dat wij als een van de rijkste landen daarbij moeten inleveren? Betekent deelname aan dat Europa en aanvaarding van die grondwet niet, dat je er zelf bij bent? Laat je die gelegenheid lopen, Jan? Wie nee zegt, verspeelt m.i. het recht, mee te praten. Jan, hoe sociaal is de SP eigenlijk? Alleen voor mensen binnen eigen landsgrenzen?

  d. De referendumvraag wordt niet, of we voor of tegen ‘Brussel’ zijn, de vraag wordt of we voor of tegen de nu voorgestelde grondwet zijn. Brussel zelf, de EU, is een feit.

  e. De uitslagen van de 2vandaag-enquêtes totnogtoe laten zien, dat deelnemers vermoedelijk afkomstig zijn uit tamelijk bangelijke kringen. Ik zeg ‘vermoedelijk’, omdat van geen van de 21.000 mensen die zich vrijwillig opgaven om zich te laten ondervragen, ook maar iets bekend is uit welke hoek zij komen, noch welke leeftijd zij hebben. Wie willen zo’n enquête wel invullen, Jan?

  Zo bezien valt het me eigenlijk nog mee. De hamvraag: “Bent u voor of tegen de aanvaarding van de Europese Grondwet”, wordt door een minderheid van 44% met ‘tegen’ beantwoord. Waarbij hun argumenten m.i. nog eens dubieus zijn ook – althans voor meerderlei uitleg vatbaar.

  Ik weet het nog niet, wat ik ga stemmen. Wel, dat ik ga stemmen. Door jouw stukje ben ik geneigd, ja te gaan stemmen,. dus voor de Europese grondwet.

  Reactie door claar — donderdag 3 februari 2005 @ 1.49 uur

 4. Tsja Claar…heb je gezien op wat voor vage gronden de voorstanders hebben besloten ‘ja’ te zeggen tegen deze nieuwe stap in de richting van een Europese superstaat?

  En já, de zaken die ik noem hebben we hier bevochten. Wie heeft dat anders (voor ons) gedaan? Brussel heeft ons niets gebracht, anders dan een hoop ongevraagde ellende. Mag ik de invoering van de Euro nog even in herinnering roepen?

  Reactie door Jan Marijnissen — donderdag 3 februari 2005 @ 1.56 uur

 5. Deze volksraadpleging zal een van de belangrijkste gebeurtenissen worden voor de toekomst van Nederland. De keuze komt feitelijk neer op het volgende: moet Nederland haar zelfbestuur grotendeels opgeven aan Duitsland, Frankrijk, Engeland, Turkije en de grote lobby van het bedrijfsleven, of juist niet. Moet Nederland enkel nog toekijken hoe stapje voor stapje alles in de uitverkoop wordt gegooid in naam van het neoliberalisme, of juist niet. Ik vrees daarnaast dat onze regering de uitslag van de volksraadpleging hoe dan ook naast zich zal neerleggen om een of andere nepreden die ze al heeft klaarliggen. :(

  Reactie door Daniël O. — donderdag 3 februari 2005 @ 2.45 uur

 6. Ik probeer het nog eens… :)

  Deze volksraadpleging zal een van de belangrijkste gebeurtenissen worden voor de toekomst van Nederland. De keuze komt feitelijk neer op het volgende: moet Nederland haar zelfbestuur grotendeels opgeven aan Duitsland, Frankrijk, Engeland, Turkije en de grote lobby van het bedrijfsleven, of juist niet. Moet Nederland enkel nog toekijken hoe stapje voor stapje alles in de uitverkoop wordt gegooid in naam van het neoliberalisme, of juist niet. Ik vrees daarnaast dat onze regering hoe dan ook de uitslag van deze volksraadpleging naast zich zal neerleggen met een of andere nepreden die ze al heeft klaarliggen.

  Reactie door Daniël O. — donderdag 3 februari 2005 @ 2.48 uur

 7. Gegoochel met cijfers, daar wordt niemand wijzer van. Waneer horen we de standpunten tegenover de Europese Grondwetten. Zijn er misschien ook punten waar je het persoonlijk of namens de partij wel mee eens bent?
  Kunnen we informatie verwachten op grond waarvan we zelf een beslissing kunnen nemen? Of stemmen we met zijn alle op de “page-puppie”!!!

  Reactie door CB — donderdag 3 februari 2005 @ 6.55 uur

 8. 2@Claar

  Sorry maar heb je de Europeese grondwet wel gelezen?
  Ik heb hem gelezen en ben daarna de diverse forums gaan bezoeken van de voor dan wel tegenstanders.
  Ik ben tegen meer Markt, en het opgeven van de staat Nederland ten behoeven van een Europa waar gewone burgers niets meer te vertellen hebben.
  Mijn Stem is dus nee.

  Reactie door leen — donderdag 3 februari 2005 @ 10.04 uur

 9. Er is al veel gediscussieerd binnen onze SP, over dit ontwerp EU-grondwet. Vooral Erik Meijer en ook Harry van Bommel hebben hierover al veel informatie gegeven. Daar om Claar, kijk eens op de site sp.nl/interact/tegenspraak/tegenspraak.php daar vind je meer en duidelijke informatie waarom dit voorstel onaanvaardbaar is.
  Zelf heb ik ook een exemplaar van dit ontwerp – en ben het nog aan het bestuderen. Maar heb wel kunnen vaststellen dat er veel ongewenste bepalingen in zijn opgenomen, die in feite niet in een grondwet thuishoren; zoals verplichtingen om openbare, publieke functies te liberaliseren, – verplichtingen t.a.v. investeringen in defensie, – bovendien bevordert dit ontwerp niet de democratie, omdat aan de volksvertegenwoordiging, het EU-(monster)parlement, te weinig zeggenschap wordt gegeven.
  Ik noem dit een monsterparlement, gezien het enorme aantal leden, met de nieuwe lidstaten er bij wordt dit een onmogelijk apparaat. Ook krijgen regeringsopperhoofden te veel vrijheid om in onderling overleg zaken te regelen.
  Dit soort motivaties miste ik ook bij de 2vandaag enquette. Blijkbaar zijn deze mensen toch nog onvoldoende geinformeerd. Maar wanhoop niet, er komt nog een hele boel actie vanuit de SP om deze info verder te verspreiden.

  Amita

  Reactie door amita — donderdag 3 februari 2005 @ 10.17 uur

 10. Op zich vind ik het feit dat Wilders ontzettend tegen deze grondwet is al voldoende reden om voor te stemmen ;-)
  Meer serieus: het lastige is natuurlijk wel dat als de grondwet in een referendum wordt verworpen alles gewoon op de oude manier doorgaat. Het is niet zo dat we dan ineens de gulden terug krijgen. Volgens mij is deze grondwet een – zij het minimale – stap vooruit. Europa wordt democratischer, en Nederland wordt nog lang niet opgeheven. Ik neig dus sterk naar vóór.

  Reactie door David — donderdag 3 februari 2005 @ 10.39 uur

 11. @ Claar (2):

  Het komt eerlijk gezegd nogal oppervlakkig op mij over: geneigd te zijn vóór de Europese “Grondwet” te stemmen vanwege Jans argumenten. Net zo min moet Wilders’ tegenstem een rol spelen; die heeft immers grotendeels geheel andere motieven. Je stem moet afhangen van eigen onderzoek en argumenten.
  In de eerste plaats verdient de Eurpoese “Grondwet” niet eens die naam. Het gaat helemaal niet om grondrechten, sociale rechten e.d., maar om institutionaisering van de liberale markteconomie, bevestiging van de macht van grote ondernemingen, en gelijkschakeling van regelgeving, zodat deze laatste in Nederland veelal verder zal verslechteren (b.v. op het gebied van het strafrecht). Nú komt al meer dan de helft van de regelgeving uit Brusselse burelen; dat zal nog erger worden. We verliezen steeds meer de macht over vormgeving van onze eigen samenleving aan een kleine groep regelneven en -nichten in Europa, die nog steeds niet op een werkelijk democratische wijze gecontroleerd kunnen worden.
  Dus inderdaad: NEE, bedankt!

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 3 februari 2005 @ 11.01 uur

 12. 3@Jan
  ja, ik vind ook dat de argumenten van voorstanders best ‘vaag’ zijn. Maar dat betekent niet, Jan, dat jij een excuus hebt ook met vage argumenten contra te komen. Zeker van jou verwacht ik dat niet. Dat bedoelde ik te zeggen.
  Echt jammer dat je niet op mijn vragen ingaat, vooral die onder punt c. Want ik ben heel erg benieuwd naar jouw standpunt daarin.

  5@leen
  Leen, ik heb het in mijn reactie niet over de grondwet inhoudelijk, maar alleen over de argumentatie van Jan. Ik heb het ding zelf nog niet gelezen, maar ga dat zeker doen.
  Dat de Staat Nederland hiermee zou worden opgeheven vind ik schromelijk overdreven.

  Reactie door claar — donderdag 3 februari 2005 @ 11.12 uur

 13. 7@olav
  Ja, ik ben het helemaal met je eens dat mijn stem moet afhangen van eigen onderzoek en argumenten.
  Maar dat impliceert ook, dat ik vind dat ik goed naar de argumenten van anderen moet luisteren. Maar dan wil ik die, zeker die van de fractievoorzitter van de SP, serieus wil kunnen nemen.
  Vandaar mijn kanttekeningen.

  Reactie door claar — donderdag 3 februari 2005 @ 11.21 uur

 14. De negatieve kanten van europa is dat grote, machtige bedrijven veel te machtig zijn in Europa.
  De Europesche parlemantarier intereseert het welzijn van de burger niet. Zij jagen op mooie baantjes in ruil voor het doordrukken van wensen van deze grote ondernemingen

  Reactie door alexander — donderdag 3 februari 2005 @ 11.27 uur

 15. Mensen, tracht het eens te zien alsof het gaat om je gezin, je straat, je buurt.

  Welke kinderen/ouders willen een wetmatigheid binnen het gezin van wieg tot graf? Dat is een minderheid en deze groepen noemen we vaak sektes. Willen we een groot-mochochel EU sekte?

  Stel je voor dat naast de opgelegde 30km en dito drempels omdat de mens toch ongehoorzaam is, de straat je oplegt om : je boodschappen te doen bij c1000, ja mag alleen voor je eigen deur parkeren als je auto niet groen of geel is, want dan moet je in de zij-P plekken gaan staan, en iedereen moet verplicht een coniveer midden in de voortuin. Kun je je dat voorstellen?

  Of dat in jouw buurt er een sportschool is, een school en je bent verplicht dAAr heen te gaan, of nergens, je moet dan als anderen trainen of school hebben maar zien wat je met die uurtjes doet, en die uurtjes zijn niet vrij in te vullen maar ook met begrenzingen omgeven.

  Ik zal nee stemmen,
  1. omdat de tekst = inhoud = practische effecten mij niet bevalt
  2. ik ben pro- goede buren helpen elkaar (mensen pact…)
  3. je kan beter met buffers werken dan een kwetsbaar blok vormen dat in 1 keer kapot kan.

  en zo kan ik nog wel even doorgaan.

  Ik ben echter defaitistisch in deze, volgens mij komt die grondwet er gewoon, de staat geeft ons ff brood en spelen (referendum) en vervolgens zal de EU on verder en verder worden opgelegd.
  Overigens is het ‘argument’ dat je hiermee oorlog zou voorkomen niet de mijne! Zie bijv. ierland, spanje, dat zijn staten, met een bevolking, maar toch woedt er haat en volks’oorlog’.

  Ik vergelijk het nu maar even met het monster van frankenstein, de delen worden ongevraagd aan elkaar genaaid en dan roepen we ‘it’s a life!’ en hoepen er het beste van.

  Je weet wat er met frankenstein gebeurde he….?

  Reactie door Barend — donderdag 3 februari 2005 @ 11.34 uur

 16. 8@claar

  Claar ik bedoel er mee te zeggen, als je alles door Brussel laat besluiten/beslissen dan hef je de autonomie van je land op.
  (Staat voor mij gelijk aan het opheffen.)

  Reactie door leen — donderdag 3 februari 2005 @ 11.53 uur

 17. Vele reacties geven aan dat men niet precies weet waar het over gaat.
  Om een duidelijk beeld te vormen verwijs ik naar deze link:
  http://europa.eu.int/scadplus/constitution/index_nl.htm
  Ik heb grote moeite met het vinden van zaken waar ik het niet mee eens ben.

  Reactie door Ardecum — donderdag 3 februari 2005 @ 12.00 uur

 18. @Ardecum: da’s een hele fijne link!

  @leen, Barend, Alexander en Olav Meijer: wat gaat er nu precies beter worden als de ‘grondwet’ wordt verworpen? Dan blijft alles gewoon zoals het nu is. Aanvaarding van de ‘grondwet’ houdt echter in dat o.a. het Europees Parlement medewetgever wordt in vrijwel alle gevallen, er een burgerinitiatief komt en de nationale parlementen een veel grotere en belangrijker rol krijgen in het bepalen of ‘Brusselse’ wetgeving eigenlijk wel nodig is. Dat zijn allemaal serieuze verbeteringen t.o.v. de huidige situatie. Met deze ‘grondwet’ krijgen burgers en parlementen juist méér te zeggen!

  Reactie door David — donderdag 3 februari 2005 @ 12.32 uur

 19. @Ardecum: da’s een hele fijne link!

  @leen, Barend, Alexander en Olav Meijer: wat gaat er nu precies beter worden als de ‘grondwet’ wordt verworpen? Dan blijft alles gewoon zoals het nu is. Aanvaarding van de ‘grondwet’ houdt echter in dat o.a. het Europees Parlement medewetgever wordt in vrijwel alle gevallen, er een burgerinitiatief komt en de nationale parlementen een veel grotere en belangrijker rol krijgen in het bepalen of ‘Brusselse’ wetgeving eigenlijk wel nodig is. Dat zijn allemaal serieuze verbeteringen t.o.v. de huidige situatie. Met deze ‘grondwet’ krijgen burgers en parlementen juist méér te zeggen!

  Reactie door David — donderdag 3 februari 2005 @ 12.35 uur

 20. PS: e.e.a. is terug te lezen in de door Ardecum verstrekte link, maar als ik die in de reactie opneem wordt de reactie geweigerd.

  Reactie door David — donderdag 3 februari 2005 @ 12.36 uur

 21. Ik heb eens een tijdje zitten denken wat voor goeds de EU mij heeft gebracht: Ik hoef geen geld meer te wisselen als ik op vakantie ga en mijn paspoort hoef ik in Spanje niet te laten zien als ik aankom op het vliegveld. Verder ben ik natuurlijk heel erg blij met de euro omdat , zoals verwacht, alles zo goedkoop geworden is. En verder ben ik blij, dat dankzij de europeesche aanbestedingen vooral de nederlandse bedrijven de klussen in Europa krijgen waar wat te verdienen valt. En verder ben ik blij, dat dank zij de gelijkschakeling ons sociaal stelesel net zo goed is als in Polen, dat natuurlijk als goedkoopste land als voorbeeld gaat dienen. Zoals het duurste land als voorbeeld gaat dienen voor de inkomstenbelasting. En onafhankelijk als wij nederlanders zijn: met de accijnzen en BPM doen wij niet mee, maar verder lopen wij voorop met alles wat de burger maar enigszenis poen kan kosten. Voorla de begrippen marktwerking en privatiseren doen het erg goed……….en daarom stem ik dus tegen!

  Reactie door Opa-Buiswater — donderdag 3 februari 2005 @ 12.37 uur

 22. @19 “wat gaat er nu precies beter worden als de ‘grondwet’ wordt verworpen? Dan blijft alles gewoon zoals het nu is.”

  Helaas blijven veel goede zaken niet zoals zij zijn.
  Mede hierom is NL een deuk in de wereld, 11 meter onder de zeespiegel en een openlijk afval vretend volkje met een zeeer ongezonde ademhalingsomgeving.

  De vergadertechniek van de wedervraag op een niet te meten item in de toekomst, daar trap ik niet in.

  Ik kies voor wat nu is en wat te veranderen valt, ik kies voor autonomie, voor die door dit rampenkabinet zo hoog gedragen eigen verantwoording, echter dan voor NL wel te verstaan……

  Reactie door Barend — donderdag 3 februari 2005 @ 13.25 uur

 23. @david “wat gaat er nu precies beter worden als de ‘grondwet’ wordt verworpen? Dan blijft alles gewoon zoals het nu is. ”

  Om kort te gaan (mijn vorige epistel kwam niet door op dit log… errortje of zo…!)@*#7!(&^#*!#%)

  Ik trap niet in de vergadertechniek van de wedervraag.

  Een item in de toekomst wat er niet is kun je niet verdedigen.

  Wel kun je behouden, autonomie wensen, aldus zal ik tegen een EU grondwet stemmen zo de bobo’s deze wensen door te drukken. En wees gerust, ik denk dat de voorstanders hem er sowieso doordrukken, democratie ten spijt….

  Reactie door Barend — donderdag 3 februari 2005 @ 13.28 uur

 24. Heeft iemand gisteren de column van Pamela Hemelrijk in de Metro gelezen? Sinds ik haar column lees, is het maar 2x voorgekomen dat ik het met haar eens was – de meeste keren doet ze me walgen.
  Eén van die twee keren was gisteren. Het ging over de Europese Grondwet.
  En als iets zó machtig is, dat ik het met Hemelrijk eens ben, dan zit er voor mij maar 1 ding op:

  Ik stem tegen…

  Reactie door Jan Breur — donderdag 3 februari 2005 @ 13.39 uur

 25. David (11), wat een merkwaardig argument..je hebt toch wel begrepen dat de motivatie van Geert om tegen te stemmen op volledig andere gronden berust, ook de bezwaren tegen eventuele toetreding van Turkije liggen ten grondslag aan wezenlijk verschillende argumenten!! Voor het overige: Jan ik vind jouw pleidooi om tegen te stemmen heel goed onderbouwd. Het “samen” dat je binnen jouw “oorspronkelijke” sympathie voor de EU noemt, wordt in de praktijk volkomen “verkracht”! Bestendiging van die slechte ontwikkeling binnen een Europese Grondwet is voor mij onaanvaardbaar! Ik wil daaraan nog toevoegen dat “samen” het “alleen” nooit noodzakelijk zou mogen uitsluiten, (dat geldt immers voor alle relaties?)zo ook niet de autonomie van welk land binnen Europa dan ook. Wanneer “samen” autonomie zou uitsluiten, gaat het namelijk niet langer over “samen”, maar over een vrijblijvend en vanzelfsprekend verband dat, naar mijn mening, levensgevaarlijk zou zijn en een bedreiging voor de essentie van (samen)leven. Ik stem dus volmondig “NEE”!

  Madelijne

  Reactie door M.Pleines — donderdag 3 februari 2005 @ 13.39 uur

 26. @ Opa-Buiswater, wat een naam :-)

  Ik woon aan de grens en ja ik vind het handig dat de Euro er is, als ik naar Belgie ga hoef ik niet meer te wisselen, ja ik vind het goed dat je op Europees niveau nu gemakkelijker met elkaar zaken kan doen… Schaalvergroting is niet altijd slecht, foute batterijen die uit de handel genomen worden, goede controle op vlees en groenteproducten uit de deelstaten, een paar voordelen. Denken dat je alles kan oplossen binnen de landsgrenzen is kortzichtig en dom, zo ook denken dat je alles op Europees niveau kan regelen.
  Ik denk dat er op europees niveau meer gekeken moet worden naar de win win situatie.
  Sommige dingen regel je lokaal, sommige landelijke andere europees en weer andere globaal.
  Waar ik wel erg grote problemen mee heb is dat grote bedrijven een enorme invloed hebben op overheden, bedrijven zoals Micro$oft, SHELL etc…
  Mijn idee is dat ook de angst bij mensen om nee te zeggen is de angst voor europese politici en hun gedrag dan voor wat europa zou kunnen betekenen

  Reactie door Jack — donderdag 3 februari 2005 @ 13.40 uur

 27. Het ia erg jammer dat de uitslag van het referendum niet bindend is.

  Reactie door Red Star — donderdag 3 februari 2005 @ 13.47 uur

 28. Dat is waar Red Star, maar het zou ook erg jammer zijn wanneer we onze mond zouden houden omdat dat ons misschien niet zou brengen wat we wensen…Onze geest is méér dan alleen een middel…Gelukkig!!!

  Madelijne

  Reactie door M.Pleines — donderdag 3 februari 2005 @ 13.57 uur

 29. @30 goede vergelijking met dat telebankieren.
  Echter bij politiek gaat het om de oplezer, de ontvanger de ‘notaris van het belspel’ zeg maar.

  Met telebankieren heb je een 3e controle in handen, je eigen ‘calculator’ Met stemmen gaat het enkelt en alleen om de uitkomst van ja of nee, neutraal.

  Dat die electronisch te manipuleren is ben ik van overtuigd.
  Daarom ben ik ook voor wederinvoer van de stembiljetten en tegen de automaten, waarom?:

  http://groups.google.nl/groups?q=stemmachine+fraude&hl=nl&lr=&selm=400ec54d%240%2468284%244a441750%40news.euronet.nl&rnum=2

  http://groups.google.nl/groups?q=stemmachine+fraude&hl=nl&lr=&selm=418df7c8%240%2436861%24e4fe514c%40news.xs4all.nl&rnum=9

  http://groups.google.nl/groups?q=stemmachine+fraude&hl=nl&lr=&selm=Hz83Fy.8Fz%40cwi.nl&rnum=10

  Reactie door Barend — donderdag 3 februari 2005 @ 14.25 uur

 30. 20@David
  Je weet hoe de benoemingen voor commissies gegaan zijn?
  Je weet hoeveel invloed het Europees Parlement heeft?
  Je weet nu al welke President je straks gaat stemmen?
  Je denkt jij dat je als burger ook maar enige invloed hebt?
  Als je antwoorden nee zijn stem je tegen.
  Enz.enz.enz.

  Reactie door leen — donderdag 3 februari 2005 @ 14.52 uur

 31. @ 22 Opa,
  Ik heb smakelijk zitten lachen om jou uitleg waarom tegen te stemmen. Een pluim!!

  @ 29 Madelijne,
  Idd, maar ik houd mijn mond ook niet. Ook ik ben via internet campagne aan het voeren tegen de EU Grondwet.
  Af en toe via mijn weblog, en via het openbaar forum van mijn internet provider. Alhoewel dit niet zo openbaar is. Zeelandnet houd namelijk alle niet zeeuwse inwoners van Nederland buiten de reageer deur. Erg jammer ook weer.

  Reactie door Red Star — donderdag 3 februari 2005 @ 15.07 uur

 32. 19@david
  Hier alvast een klein stukje wet, wat volgens mij allang geen nut meer heeft gezien dat de gegevens zonder mijn toestemming aan Amerika gegeven zijn, als ik het mis heb mag je me corriseren.

  Artikel II-68: De bescherming van persoonsgegevens
  1.
  Eenieder heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens.
  2.
  Deze gegevens moeten eerlijk worden verwerkt, voor bepaalde doeleinden en met toe stemming van de betrokkene of op basis van een andere gerechtvaardigde grondslag waarin de wet voorziet. Eenieder heeft recht van inzage in de over hem verzamelde gegevens en op rectificatie daarvan.
  3.
  Een onafhankelijke autoriteit ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd.

  Reactie door leen — donderdag 3 februari 2005 @ 15.26 uur

 33. In dat geval: Sorry, Red Star…!

  Reactie door M.Pleines — donderdag 3 februari 2005 @ 15.28 uur

 34. @leen (31): ik begrijp niet wat je bedoeld. Het parlement heeft juist voor het eerst invloed gehad op de samenstelling van de commissie. En als zoals ik al eerder zie: in deze grondwet wordt de macht van het parlement vergroot.

  Reactie door David — donderdag 3 februari 2005 @ 15.36 uur

 35. en nog steeds niets over de geslaagde verkiezingen in Irak. Good news is no news?

  Reactie door daniel565 — donderdag 3 februari 2005 @ 15.45 uur

 36. @ David (19):

  Gezien al voorgaande reacties zal ik kort zijn. Als de “Grondwet” wordt verworpen, hoeft het helemaal niet te blijven zoals het nu is! Hoe kom je daarbij? Tot nu toe heeft de EEG resp.EU zich ook ontwikkeld zonder een “Grondwet”. Internationale verdragen vormen nog steeds ene prima instrument.
  Bovendien betekent aanvaarding van de “Grondwet” feitelijk toch een belangrijke verslechtering, ondanks fraaie woorden. (Papier is geduldig): canonisering van de liberale markteconomie zal een sociale ontwikkeling van Europa ernstig belemmeren. Dat is, naast de voor Nederland neerwaartse gelijkschakeling van allerlei regelgeving, mijn hoofdmotief tegen de Europese “Grondwet”.

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 3 februari 2005 @ 15.46 uur

 37. sjee Olav,

  zou je dat ook eens uit kunnen leggen opdat iemand als ik een beetje begrijpt wat je bedoelt?

  greetz patrick

  Reactie door patrick — donderdag 3 februari 2005 @ 15.49 uur

 38. @Olav: en neem meteen even mee waar je die canonisering van de liberale markteconomie terugleest.
  Papier is geduldig, zeker, maar dat geldt dan ook voor jouw oplossing om alles via verdragen te regelen.

  Reactie door David — donderdag 3 februari 2005 @ 15.53 uur

 39. # Patrick…ik begrijp uit alle berichten dat er weer heerlijk gekletst wordt.Voor en Tegen…………Voor de vorm mogen wij naar de stembus.Er wordt toch gedaan wat er al vast staat….VOOR…want dat hebben Jut en Jul(Zalm en Balkie) al afgesproken en Nederland huilt en likt zijn wonden.
  Op naar de volgende klus wat door de Nederlandse strot geduwd moet worden.
  Thats live man.

  Reactie door anita — donderdag 3 februari 2005 @ 16.06 uur

 40. maar waarom dan al die moeite om mensen nee te laten zeggen als dat toch geen zin heeft, kan je je tijd toch wel beter besteden??

  Reactie door patrick — donderdag 3 februari 2005 @ 16.20 uur

 41. Patrick, voor het geval het woord canonisering ervoor zorgt dat je de reactie van Olav lastig te begrijpen vindt, canonisering is zoiets als “wettelijk erkennen van”…( in dit geval de liberalisering van de markt) Hij heeft, vind ik, gelijk dat dit een gevaar zou zijn..

  Smile (!),

  Madelijne

  Reactie door M.Pleines — donderdag 3 februari 2005 @ 16.29 uur

 42. madelijne,

  grijns… idd was een van de dingen die ik niet helemaal snapte :-)

  dank voor de uitleg!

  greetz patrick

  Reactie door patrick — donderdag 3 februari 2005 @ 16.32 uur

 43. Is goed hoor, Patrick!!!

  Madelijne

  Reactie door M.Pleines — donderdag 3 februari 2005 @ 16.35 uur

 44. Behalve dan dat die canonisering niet is terug te vinden in de grondwet!

  Reactie door David — donderdag 3 februari 2005 @ 17.02 uur

 45. @ Patrick (39):

  Sorry, Patrick, het was natuurlijk niet mijn bedoeling onduidelijk te zijn, maar soms vergeet ik vanwege tijdgebrek wel eens dat dingen concreter kunnen worden gezegd.

  Ik bedoel ongeveer:
  Een “Grondwet” heeft de EU niet per se nodig. Tot nu toe is het ook gegaan zonder. En de nieuwe “Grondwet” betekent verslechtering, nl.: de liberale markteconomie wordt heilig. Dat is een rem op een meer sociaal Europa. Verder zullen bepaalde regelingen in Nederland slechter worden, want die moeten gelijk worden gemaakt aan die van de gezamenlijke landen van de EU.

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 3 februari 2005 @ 17.30 uur

 46. @ David (40):

  Zie de stukken over het economische beleid. Eén citaat: “Het economisch beleid moet voldoen aan het beginsel van de open markteconomie met vrije mededinging. Zoals reeds het geval is, beschouwen de lidstaten hun economisch beleid als een vraagstuk van gemeenschappelijk belang (artikel III-179). De globale richtsnoeren van het economisch beleid vormen de centrale schakel van de coördinatie.”

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 3 februari 2005 @ 17.48 uur

 47. Tja, de Europese grondwet. Het heeft voor- en nadelen. Het zou Europa democratischer maken en de Europarlementariers meer macht geven t.o.v. de minister-raden. Dat klinkt op zich wel mooi. Als de groene en linkse partijen door verdere democratisering een sterkere vuist kunnen maken in Europa, dan is dat goed.

  Aan de andere kant zitten er ook nadelige gevolgen aan een Europese grondwet. Voor mensen uit de kleine landen misschien wel heel nadelige gevolgen.

  Maar op dit moment heeft de EU toch al veel macht en hebben we als burgers toch al geen invloed op Europa. Daarom zie ik het wel als een stap vooruit en verder ben ik het op zich wel eens met een argument van GroenLinks, wat er niet is kun je niet veranderen. Om de Europese grondwet te kunnen veranderen, moet ze er eerst zijn.

  Maar goed, ik ben er nog niet echt uit of ik voor of tegen zal stemmen.

  Reactie door Nathan — donderdag 3 februari 2005 @ 18.19 uur

 48. Of die grondwet er nu wel of niet komt het maakt toch niks uit, als ie er wel komt wordt alles slechter als ik dit zo mag lezen, en als ie er niet komt zullen frankrijk, duitsland en engeland (waarschijnlijk) hun eigen plan trekken en ook daar trekt nederland bij aan het kortste eind.

  Door samen te werken met de duitsers/engelsen en fransen hebben we nog een kans, als we tegen gaan werken zijn we gewoon kansloos.
  Dus wordt het mijn inziens weer eens kiezen uit 2 kwaden.

  Reactie door Ronald — donderdag 3 februari 2005 @ 18.25 uur

 49. Olav,

  Dank voor je uitleg, zo een stuk meer begrijpbaar!
  gaat dan dus alleen nog maar meer om geld draaien?

  greetz patrick

  Reactie door patrick — donderdag 3 februari 2005 @ 18.37 uur

 50. 51 @ Patrick: Juist, en daarom stem ik tegen…. ;-)

  Reactie door Opa-Buiswater — donderdag 3 februari 2005 @ 21.59 uur

 51. De lagelanden worden omgedoopt tot neder(ig) europa.

  Reactie door folkert de lepper — donderdag 3 februari 2005 @ 22.28 uur

 52. Groot, groter, grootst en dan? Geen individuele burger meer, slechts marionetten van 1 multy national.Dus, nee tegen de grondwet!

  Reactie door sabineke — donderdag 3 februari 2005 @ 23.22 uur

 53. Euh Jan,

  Als de EU het model van de VS over zou nemen, dan zouden landen meer autonomie houden dan jij suggereert, veel mensen denken, en waarschijnlijk ook meer autonomie dan EU lidstaten nu hebben.

  De VS is een “unie” van 50 staten, die ieder hun eigen autonomie hebben. Juridisch gesproken kan iedere staat nog altijd afscheiden en in zijn eentje verder. Verder wordt veel meer dan met in Europa denkt door staten zelf geregeld.

  Vanuit Europa schampert men over het minimale bedrag dat de Federale overheid hier uitgeeft aan onderwijs, maar dat komt omdat onderwijs hier een gemeentelijke aangelegenheid is. Noem het inefficient, maar democratisch is het wel, want de lijnen zijn heel kort.

  Vrijwel alles dat interne zaken aangaat regelen staten zelf hier. De Federale overheid regelt alleen het buitenlands beleid, en staatoverschrijdende zaken. Verder is er nog een heel kort beperkt rijtje taken (waaronder het behouden van de posterijen(!)). Kijk de grondwet er maar op na: http://www.house.gov/Constitution/Constitution.html, artikel 8.

  Als je eens in de VS ging kijken, zou je (en veel Europeanen met je) je verbazen over in hoeveel bochten bedrijven zich moeten draaien als ze in meerdere staten tegelijk actief willen zijn.

  Dat het er in de praktijk op aan komt dat (vooral de democraten in) het Congress zichzelf nog allerlei andere taken toebedeeld is een doorn in het oog van velen, met name republikeinen. Ik heb het hier al vaker geroepen. De instelling van de SP tov EU lijkt heel veel op die van republikeinen tov de federale overheid in de VS.

  De EU zit HEEL anders in elkaar dan de VS. De macht van Brussel gaat VEEL verder dan die van Washington!

  Reactie door Nepkarel — donderdag 3 februari 2005 @ 23.43 uur

 54. @ Nepkarel: daar heb je gelijk in. Waarschijnlijk is de EU op China na het meest centralistisch geregeerde werelddeel op aarde. In de VS hebben alle staten veel meer zelfbestuur dan in de EU. Zo schijnt Brussel 80% van onze wetgeving te bepalen, terwijl de VS eerder op een 20% zit. Nee, de EU is bestuurlijk gezien veel erger dan de VS, en dat zegt op zich al een hoop.

  Reactie door Daniël O. — vrijdag 4 februari 2005 @ 1.17 uur

 55. Ik zit al helemaal klaar in de startblokken om weer
  ‘snot voor m’n ogen’ SP-folders rond te brengen…..

  NEE, NEE, NEE, EU-grondwet door de plee!!!!

  Reactie door Cees — vrijdag 4 februari 2005 @ 13.21 uur

 56. Hoezeer ‘Europa’ leeft in de EU-landen kun je bijna dagelijks lezen in de pers. Bijvoorbeeld deze week, de reactie van de ‘grote landen’ op het voorstel van Kroes om regionale steun achtergestelde regio’s in rijke landen niet langer door de EU te laten verstrekken… Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk… meteen op hun achterste benen! Hoezo Europese Unie, vraag je je dan af? Zodra er een euro dreigt te worden afgepakt, is het direct de grootst mogelijke heisa. Duidelijk is dat de meeste landen er enkel en alleen voor hun eigen economisch belang in zitten en altijd hebben gezeten. Politieke visie? Ammehoela. Ja, wij willen zoveel mogelijk ministers, parlementariers, ambtenaren, leveren en zoveel mogelijk geld binnenslepen, én onze president moet op de gemeenschappelijke munt staan, etc. etc.. Ik wil wedden: zodra Frankrijk geen direct aanwijsbaar economisch voordeel noch uitzicht meer heeft bij de EU, slaat daar de stemming tov. de EU volledig om en zal het land niet aarzelen de EU de rug toe te keren of daarmee te dreigen. Let op mijn woorden. Hoe naïef zijn wij Nederlanders?

  Reactie door Paul — vrijdag 4 februari 2005 @ 16.47 uur

 57. Waarom zou ik gaan stemmen, het besluit is allang genomen hoor. Zo’n raadplegend referendum doet daat niets aan af … stem gewoon niet, dit is een wassen neus.

  Reactie door Henk van Tobben — zondag 6 februari 2005 @ 16.35 uur

 58. Een Grondwet behoort, net als iedere wet van ‘n democratie, uit te gaan van het welzijn van de burger. Dat welzijn bepaalt z’n verhouding tot en visie op het geheel van burgers, en dus ook de keuzes die hij maakt en die zij samen maken. In tegenstelling van wat het neo-conservatisme (of zo je wilt, neo-liberalisme) ons wil doen geloven, is welzijn veel en veel minder afhankelijk van welvaart, dan andersom: Welvaart zonder welzijn is heel ongelukkig zijn met ‘n hele hoop geld. En zo leven wij inmiddels welhaast in die omgekeerde wereld. De Europese Grondwet, voorzover daarin nog sprake kan zijn van ‘democratie’, bevordert ‘n hereiking van de verdeling van stemmen. “Onze stem” zal daarmee worden gesmoord door het overweldigend rumoer van Franse, Duitse, Poolse en Italiaanse stemmen, straks versterkt door Turkse en Russische, mark my words, read my lips. Het zal daarbij vooral gaan over de verdeling van de middelen. Zwitserland, Liechtenstein, de Kaaiman eilanden, ze zullen zich al in de handen wrijven, denk ik. Het wezen van de mens in dienst van de handel. Wie daar voor is, is tegen zichzelf…
  Boudewijn

  Reactie door Boudewijn Pleines — maandag 7 februari 2005 @ 13.33 uur

 59. Ik heb een vraagje over het niet-bindende referendum. Triester kan bijna niet. Kan iemand mij vertellen wat het idee achter dit referendum is. Op welke wijze en met welke voor en tegenstanders is besloten het op deze wijze aan te pakken. Dus wel mensen het idee geven dat hun mening telt, maar nee joh het telt natuurlijk eigenlijk niet. Want stel je voor dat blijkt dat de meerderheid geen Europese Grondwet wil ??? Wat dan …

  Reactie door Francis — donderdag 10 februari 2005 @ 12.13 uur

 60. Zolang dat zakkenvullende en geldverslindende EP in 30 jaar nog geen besluit heeft kunnen nemen voor een stekker/stopcontact voor alle EU landen, heb ik totaal geen vertrouwen in het EP.
  Ze kunnen het ook niet eens worden wat de hoofdstad van de EU moet worden, oplossing: dan maar heen en weer verhuizen tussen Brussel en Straatsburg…..IDIOTEN…!!!
  Ook de EURO is ons op een marxistische door de strot geduwd…!
  Opheffen die zooi..!!

  Reactie door J.Keller — zondag 13 februari 2005 @ 13.06 uur

 61. Op de dubieuze uitspraak van Harry Sangers over “Semifascistische” leiders in Italie kan ik maar een ding zeggen: “Durf het verleden te begraven en begin eens te leven in de huidige realiteit”.

  Vwb. het op handen zijnde referendum denk ik dat het een wassen neus is. Ja of nee stemmen, ik denk dat het weinig verschil uitmaakt. Europa wordt ons hoe dan ook door de strot geduwd wat we ook stemmen. Nederland zal in de toekomst goed zijn voor een ding en dat is betalen.

  Er zijn trouwens maar weinig mensen die precies weten wat de inhoud van deze grondwet is. Ik ben altijd trots geweest dat ik altijd ben gaan stemmen. Mijn stem heb ik altijd uitgebracht op de partij met het naar mijn mening beste programma. Ik ben begonnen met het bestuderen van deze grondwet maar heb de moed nu al opgegeven. Ik denk dat ik deze keer verstek laat gaan omdat ik geen flauw idee heb van wat er in de nieuwe grondwet staat. Helaas zullen er hordes burgers zijn die zich laten opnaaien door Jan en alleman en gewoon onbenullig op een knopje drukken.

  Europa is er en blijft er. (helaas)

  Reactie door Peter Es — zondag 20 februari 2005 @ 21.21 uur

 62. l.s.
  wij ,nederlanders,kunnen geen twee heren dienen,punt uit.zelfs de christelijke partjien zullen dit op bijbelse gronden moeten beamen.dus vast geen europeesche grondwet!
  het grote voorbeeld nederland met zijn zwaar bevochten vrijheid en democratie kan wellicht als voorbeeld blijven dienen voor al dan niet meestal graag minder democratisch bedeelde landen maar dat zal niet moeten betekenen dat wij als nederlander onze souvereiniteit uiteindelijk verliezen omdat oude systemen hiervan rijkelijk gebruik zullen gaan maken om hun oude corrupte systeem op nieuwe wijze te zullen implementeren.
  het is reeds aangetoond dat onze zogenaamde toekomstige “partner”turkije helemaal nooit geen zin zal krijgen in ons westerse democratisch gebrabbel en al helemaal niet in onze solidaire wetten,rechten en plichten, het zal ze echt teveel worden en reeds zijn en om maar helemaal niet te spreken over het oude communistishe maffialand oekraine,god zal het verhoeden.

  Reactie door martin — zondag 20 februari 2005 @ 22.57 uur

 63. ‘k weet zeker dat deze grondwet er door komt. Geen twijfel.
  Dat baseer ik op het democratische gehalte van de bv Nederland.
  Electorale democratie en daarna is het afgelopen. De felste voorstanders (liberalen) hebben als verliezende partij – weet u nog?- de touwtjes stevig in handen.En waar blijft de leider van grootste opositiepartij. Invisable man! Kortom,de uitverkoop is al begonnen. Never nooit deze euro grondwet.
  Ollekebolleke.

  Reactie door ollekebolleke — dinsdag 22 februari 2005 @ 10.29 uur

 64. Ik stem pas voor als ik niet langer verplicht ben op een nederlandse kandidaat te stemmen bij de EU verkiezingen; zal wel nooit gebeuren dus

  Reactie door Danny — dinsdag 22 februari 2005 @ 17.44 uur

 65. Spanje hier. Referendum hier. “Overweldigend sukses voor EU Grondwet” – staat in de kranten. Even rekenen: 72% van de “Spanjaarden” is voor! Huh? 72% van wat? Aha, 45% van de kiesgerechtigden kwam stemmen! Calculator erbij: 72% van 45% = … 31% van alle kiezers bleek voor. Vroeger heette zoiets een debacle – nu blijkt het een debacle voor de democratie!

  Reactie door Hans — dinsdag 8 maart 2005 @ 7.51 uur

 66. je kunt niet weten of de nieuwe grondwet goed of slecht is, omdat het op zich alleen een aantal spelregels neerlegt deze kunnen niets zeggen over het verloop van het spel (het kan wel sommige spelers in sommige situaties bevoordelen, maar dat is inherent onvoorspelbaar) Nederland heeft onder dezelfde grondwet van 1848 gefunctioneerd als een koloniale mogemlijkheid met slavenhandel bijna geen sociale rechten en zeer beperkt stemrecht in de 19e eeuw tot de welvaartstaat van de jaren 70 idem dito voor elk ander land met een grondwet (Groot Brittanie heeft niet eens een formele grondwet, maar een samenraapsel van geschreven en gewoonte recht) Er zijn argumenten voor en tegen maar het referendum niet zo belangerijk het is veel belangerijker te stemmen zowel in nationale als europese parlaments verkiezingen

  Reactie door Pawel — woensdag 6 april 2005 @ 17.12 uur

 67. Paradox:
  1. Iedereen op de wereld zou gelijke kansen, rechten en welvaart moeten hebben.
  2. Wij willen liever niets delen =: harder en langer werken, lagere lonen, minder ontslagbescherming, minder bescherming op de werkplek.

  Als wij de welvaart in de wereld willen delen, ipv met onze luie reet op een pot goud blijven zitten als een draak op zijn door moord en doodslag verkregen schatten (ref=The Hobbit=slavernij en uitbuiting) zoals de heer Marijnissen voor blijkt te staan, dan moeten we op de blaren zitten.

  Het is niet zo moelijk te bedenken dat welvaart DELEN, alleen negatieve uitkomsten heeft voor de rijksten (WIJ dus). Eerlijk zullen we alles delen. We mogen daar, net als 90% van de rest van de mensheid, ook heus voor werken, of worden we ineens geboren met het RECHT op een 32-urige werkweek? Zelfs als armeren 80 uur maken?

  Conservatief (behoudzucht) EN progressief (gelijkheid voor ieder)door elkaar DAT is de SP… ik vind het lullen met de winden mee. Ik heb iemand ooit horen zeggen: links lullen, rechts zakken vullen… lijkt me toepasselijk.

  Reactie door Michael — donderdag 28 april 2005 @ 16.40 uur