‘Elk nieuw taboe moet direct van tafel’

vrijdag 03 september 2004 :: 11.56 uur

‘ We zijn de politieke correctheid met betrekking tot integratie nu definitief voorbij.’
NRC Handelsblad, 3 september 2004

Fractieleider Jan Marijnissen van de SP maakt de balans op, na het debat over intergratiebeleid tussen Kamer en regering. De SP nam het initiatief tot het beleidsonderzoek.

Het was absoluut geen opwindend debat deze week tussen de regering en de Tweede Kamer over het toekomstige integratiebeleid, zegt fractieleider Jan Marijnissen van de SP. “Maar het is wel een historisch debat. We zijn de politieke correctheid met betrekking tot integratie nu definitief voorbij.” Het was op verzoek van de SP dat het parlementaire onderzoek naar het integratiebeleid in de afgelopen decennia er kwam.

Met uitzondering van de LPF schaarden alle fracties in de Kamer zich achter dit voorstel. Begin dit jaar presenteerde de onderzoekscommissie-Blok een vuistdik rapport met als belangrijkste conclusie dat de integratie van veel allochtonen geheel of gedeeltelijk is geslaagd.

Is met dit debat het door de SP beoogde keerpunt in de politiek bewerkstelligd?
“Politieke correctheid is geen maatstaf meer. Elk nieuw politiek taboe over integratie, of het nu van rechts of van links komt, zal onmiddellijk van tafel worden geveegd. We hebben gezien dat we de problemen dan alleen maar verergeren.”

Wat is volgens u de uitkomst van het integratiedebat tussen de regering en de Tweede Kamer?

“Ook de regering spreekt zich nu uit voor een betere verdeling van kansarmen en kansrijken op scholen en in wijken. Dat betekent in de praktijk dat we segregatie, waartegen de SP al in de jaren tachtig ageerde, willen tegengaan. Dat zie ik als winst. Wij werden toen gezien als een linkse partij met rechtse opvattingen over dit onderwerp. Nu zien we dat de politieke discussie in onze richting is opgeschoven. We hebben het niet meer over minderheden, maar hoe allochtonen en autochtonen samen kunnen wonen, en samen naar school kunnen gaan.”

Waar staat de SP nu in het politieke spectrum inzake integratie?

“De andere linkse partijen zijn, zoals gezegd, in onze richting opgeschoven. We zijn de vrijblijvendheid voorbij. Ze erkennen dat ze in het verleden inschattingsfouten hebben gemaakt. Dat de SP vaak ten onrechte is verketterd.”

U bent één zetel in de Kamer kwijtgeraakt door dit onderzoek. De voormalige SP’er Lazrak kon zich niet verenigen met de werkwijze van de onderzoekscommissie stapte hij uit de SP. Was dat het waard?
“De teruggang van de SP van negen naar acht zetels in de Tweede Kamer zie ik als een curieuze bijkomstigheid. We wilden dat de commissie een eerlijke kans zou krijgen. En ik ben blij, gezien het verloop van het debat, dat we die lijn hebben vastgehouden.”

U wilt dit momentum in de politiek, de urgentie waarmee integratie nu op de agenda staat, vasthouden. Hoe kan dat?
“Door ervoor te zorgen dat, nu het debat op hoofdlijnen is gevoerd, de Tweede Kamer de politieke betrokkenheid bij dit onderwerp vasthoudt. Vrijwel alle fracties zijn voor een speciale Kamercommissie integratie. De voorstellen daarvoor komen binnenkort. Deze commissie moet de politieke agenda voor het komende jaar gaan bepalen. We moeten ons onder meer dringend gaan bezighouden met zaken als huisvesting en onderwijs in de achterstandswijken.”

Opties voor delen:
  • NuJIJ
  • eKudos
  • del.icio.us
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • email

Reacties uitgeschakeld


  • In de media

  • Foto