Gesomber kabinet over ons land onterecht

donderdag 01 juli 2004 :: 15.06 uur

Minister Brinkhorst heeft het voortdurend over de Europese ‘achterstand’ op de VS. Met maatregelen als een verkorte WW, doorwerken tot je vijfenzestigste, een veertigurige werkweek, vermindering van de ontslagbescherming en vermindering van het bedrag ineens bij ontslag zou ons land zijn vermeende achterstand in concurrentiekracht kunnen goedmaken.

Maar, Europa en Nederland doen het niet slechter dan de VS.

In de afgelopen tien jaar lag de groei in de VS hoger dan in de EU. De conclusie ‘we doen het slechter dan de VS’ is dan al snel getrokken. Echter, de VS hebben een hogere bevolkingsgroei dan de EU. Een goede vergelijking kan alleen worden gemaakt als gekeken wordt naar de groei van het inkomen per inwoner. Die groei ligt met 1,8 procent per jaar in de EU iets lager dan in de VS (2,1 procent). Maar zonder Duitsland verdwijnt het verschil. Zonder het herenigde Duitsland doet Europa, dus ook Nederland, het net zo goed als de VS. De arbeidsproductiviteit ligt in ons land, anders dan de indruk die Brinkhorst wil wekken, zo’n tien procent hoger dan in de VS. Het gemiddelde inkomen in Europa ligt dertig procent lager dan in de VS. Maar dit verschil kan volledig verklaard worden uit het feit dat in Europa mensen korter werken. Dat is vooral te verklaren uit de vele deeltijdwerkers die wij hebben. Dat zijn de mensen die al die mantelzorg voor hun rekening nemen, zich inzetten in verenigingen of een huishouden proberen te runnen. Is dit ‘achterlopen’? Ik zou het eerder als ‘voorop lopen’ willen betitelen.

Er zijn economen die menen dat Europa eigenlijk welvarender is dan de VS. Europeanen zijn minder geld kwijt aan verwarming en aircondi­tioning omdat ons klimaat milder is. Daardoor valt ons BBP lager uit. Ook geven we in Europa minder uit aan gevangenissen en politie waardoor we op papier een lager BBP hebben. Tot slot heeft Europa over het algemeen betere publieke voorzieningen wat niet in de statistieken terugkomt. Genoeg redenen om te vinden dat Europa in feite een voorsprong op de VS heeft.

Ons land kreeg onlangs van de Intelligence Unit van The Economist een 8,62 voor de economie! Met dit cijfer staan we qua concurrentiekracht op één in Europa en op twee (na Canada) in de wereld. Gesomber is dus absoluut niet op zijn plaats. Het is opmerkelijk te zien met wat voor gemak het kabinet ons allen een nationaal minderwaardigheidscomplex kan aanpraten. En als er nu íets is dat slechts is voor economisch herstel dan is het wel gebrek aan hoop en vertrouwen.

Deze column verscheen juli 2004 in de Tribune

Opties voor delen:
  • NuJIJ
  • eKudos
  • del.icio.us
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • email

Reacties uitgeschakeld